Register över serierna. All Protokollsutdrag. AIII Kallelser och föredragningslistor. El Korrespondans. Fl Ämnesordnade handlingar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register över serierna. All Protokollsutdrag. AIII Kallelser och föredragningslistor. El Korrespondans. Fl Ämnesordnade handlingar."

Transkript

1 KUMLA BARNENS DAG

2 KUMLA BARNENS DAG Register över serierna Al Protokoll All Protokollsutdrag AIII Kallelser och föredragningslistor DI Register DU Register El Korrespondans Fl Ämnesordnade handlingar GI Huvudböcker GII Kassaböcker GIll Kassaböcker, ' festkassan GIV Kassaböcker, Asakolonien GV GVI Övriga kassaböcker Dagböcker GVII Räkenskapssammandrag GVIII Ekonomiska rapporter GIX Kassarapporter GX GXI Verifikationer Kontoutdrag GXII Övriga räkenskaper Kl Fotografier LI Tidningsklipp Öl Övriga handlingar

3 Arki bildare signum (belec:kningl KUMLA BARNENS DAG Al PROTOKOLL I PJals Vo~m (blyerts) (nr antal) IT;d Anmärkningar (I ex arkivalielyp) l I 1943, Spridda år Styre1se-, årsmötes- m fl protokoll, S~- I(OMMUNSAMKOP AB

4 Arkivbildore ARKIVFöRTECKNING signum (beleckningl KUMLA [JAI1NENS DAG All PROTOKOLLSUTDRAG Plals Voznl (blyaiis) (nr clillol} Tid Anmärkningar (I C~ orkivoliclyp) Spridda år Arkivlagt i Al: L a KOMMUNSAMkOP AB

5 Ar~iybildare signum (beleckningl KUMLA BARNENS DAG AIlI Serilt KALLELSER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Plals Vozm lblyerlsl (nr antal) Tid Anmärkningar (l ex arkiyolielyp) Arkivlagt i AI: ~S6 -ICOMMUNSAMKOP AB

6 Arkivbildore ARKIVFöRTECKNING signum (beleckning) KUMLA BARNENS DAG DI REGISTER Plols Vo~m (1JIYl,lIIS) (tir 00101) Tid Anmärkningor (I ~J( orkivoliclyp) l , Medlemsförteckning odat Styrelsemedlemmar " KOMMUNSAMKOP AB

7 Arkivbildare ARKIVFöRTECKNING signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG DI! REGISTER Plats Va~m (blyerts) (nr onial) Tid Anmärkningar (I ex orkivolielypj l Register över artistarvoden och personallön S6 - KOMMUNSAMKOP AB

8 ArkivbildlJre sigollm (bcleckning) KUMLA BARNENS DAG El KORRESPONDANS Vorc m Plol$ (blyeris) (nr ontol) Tid Anmärkningar (I ex orkivohelyp) l , Spridda år odat S6 - KOMMUNSAMKöP AB

9 Arkivbildare 5ignum (bete<kning) KUMLA BARNENS DAG Fl Seri(t ÄMNESORDNADE HANDLINGAR PlolS (blyeris) Volym (nr/onlol) Tid Anmärkningor (I ex arkivolietyp) l , odat , odat Spridda år Förslag till stadgar Verksamhets- och revisionsberättelse Spridda år Handlingar rörande Barnens-dagfesten: programblad, arbetsplanering m m Spridda år Handlingar rörande Barnens-dagfesten: artistreklam, ballong- och luftskeppspost, kontrakt och avtal, lotteriansökningar m m , odat fastig Spridda år Handlingar rörande Asa-gården: heten, lägerskolor m m , odat Spridda år Insamlingen "Mitt sommarbarn" Skadeanmälningar, domslut tal Gåvo- och bidragsförteckning (med givarens namn och stämpel) _ 11 _ KOMMUNSAMKOP AB

10 Arki bildara Soriosignum (belecknlng) KUMLA BARNENS DAG Gl HUVUDBÖCKER Plols Vo~m {LJlycrlsJ (nr ootol) Tid Anmörkningor (I Cll ofkivolielyp) l KOMMUNSAMKOP AB

11 Arkivbildore signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GlI KASSABÖCKER Plols Vozm (blyefis) (nr antal) TId Anmärkningar (I ell orkivolielyp) l Innehåller även GIll, festkassans kass, böcker ' KOMMUNSAMKOP AB

12 Ärkivbildore ARKIVFöRTECKNING signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GIll KASSABÖCKER, FESTKASSAN Plals VO~n1 (blyeris) (nr antal) Tid Anmärkningar (l ex orkivolielyp) l B Innehåller även GV, kassabok för Vikingaspelen J97J - J9fJ3 /ll'ldvlngt i GJI: KOMMUNSAMKOP AB

13 Arkivbildare signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GIV KASSABÖCKER, ASAKOLONIEN Vozm Plats (blyeris) (nr 01\'01) Tid Anmörkningor (l ex orkivolielyp) l Asakolonien Koloniens husmor a KOMMUNSAMKöP AB

14 Arlcjybildare ARKIVFöRTECKNING Sariesignum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GV ÖVRIGA KASSABÖCKER Vozm Plols (blyerts) (nr onlol) Tid Anmärkningar II e)( orkivolelyp) Kassabok för Vikingaspelen ArkivIgd i GIll:! l 1947, 1950 Kassabok för kum1adagarna 1947 Kassabok för Kum1a barnens dag "6 - KOMMUNSAMKOP A8

15 Arkillbildore ARKIVFöRTECKNING Seriosignum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GVI DAGBÖCKER Plats Vo~m (blyerts) (nr ontol) Tid Anmörkningor (1 ex orkivolielyp) l Huvudkassörens festbok Huvudkassörens dagbok Barnens dag, dagbok KOMMUNSAMKöP AB

16 ArkivbildQre signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GVII RÄKENSKAPSSAMMANDRAG Plats Vozm (blyeris) (nr anloll Tid Anmärkningar (I ex orklvotielyp) l BO Spridda år o a ICOMMUNSAMKOP AB

17 Arkivbildore signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GVIII Seria EKONOMISK RAPPORT Vorc m PloJs (blyerts) (nr antal) Tid Anmiirkningar (I ex arkivolielyp) l Barnens-dagsfesten KOMMUN5AMKOP AB

18 Arkillbildare Seriosignum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GIX Scrio KASSARAPPORT V0r,m Plats (blyeris) (nr anlai) Tid Anmärkningar (l ex orklyolielyp) l Festkassan KOMMUNSAMKOP AB

19 Ar~jvbildare ARKIVFöRTECKNING signvm (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GX VERIFIKATIONER Plols Vo~m (bjyerls) (nr onl01) Tid Anmärkningar (I ex arkivojielyp) l Festkassan " " Äsako1onien " Festkassan " Äsako1onien Festkassan Äsako1onien " Festkassan ' KOMMUN5AMKOP AB

20 Arkivbildare signum (beleckningl KUMLA BARNENS DAG GX VERIFIKA TrONER Vorc m Plots (blyerts) (nr antal) Tid AnmÄrkningar (I el( orkjyolielyp) Festkassan Asakolonien Festkilssan, Asakolonien och jubileumskassan 2B 1964 Festkassan Asakolonien Spridda år Festkassan , 1969 " Asakolonien 36b Vikingaspelen, 25-årsjubi1eum Festkassan , 1975 Asakolonien Festkassan Asakolonien Festkassan Festkassan 21 0J KOMMUNSAMKOP AB

21 Arkivbildare signum (beleckningl KUMLA BARNENS DAG GX VERIFIKATIONER VOZ"l Plals (blyerts) (nr antal) Tid Anmörkningar (l ex orkivalielyp) B Festkassan Festkassan " Festkassan " Festkassan " " " " " l KOMMUNSAMKöP AB

22 Arkivbildofe signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GX VERIFIKATIONER Plols V07,m (blyerts) {nr antal) Tid Anmärkningar {l ex orkivajiejyp) 72 19B Festkassan KOMMUNSAMKöP AB

23 Arkivbildore ARKIVFöRTECKNING signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG GXI KONTOUTDRAG Plats V07,m (blyerts) {nr alltall Tid Anmärkningar (I ej( orkivolielyp) l KOMMUNSAMKOP AB

24 Arkjybildoro signum (beleckningl KUMLA BARNENS DAG GXIl ÖVRIGA RÄKENSKAPER Plots Vo~rn (blyerts) (nr ontol) Tid Anmärkningar (I elt arkivalietyp) l Kvittenser Checkräkningar Diverse räkenskaper och handlingar rörande taxering, debitering, medlemsavgifter, löner m m " " " " KOMMUNSAMKOP AB

25 Arkillbildar ARKIVFöRTECKNING signvm (beteckning) KUMLA BARNENS DAG Kl FOTOGRAF ler Plols Vo~m {blyeris) (nr anlal) Tid Anmärkningar Il ex orkivoliclyp) I Odat Barnens-dagsprinsessor m m Innehåller även LI S6 - KOMMUNSAMKUP AB

26 Arkivbildore ARKIVFöRTECKNING signum (beleckning) KUMLA BARNENS DAG LI TIDNINGSKLIPP PluJs Vozm (blyerlsl (nr onlol) Tid Anmärkningar (l ex orkivolielyp) , Arkivlagt i Kl :1 odal KOMMUNSAMKOP AB

27 Arkivbildore signum (beteckning) KUMLA BARNENS DAG Öl ÖVRIGA HANDLINGAR PI<l1s VoZm (blyelis) (Ilr ontol) IT;d Anmäncningor (I el! otkivoliclyp) I l Odat Kuvert, brevpapper, dansbiljetter, lösmustascher m m KOMMUNSAMI(OP AB

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Forska om samer Digitala arkivkällor och litteraturtips Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk www.ajtte.com Denna publikation ingår i Forskningsarkivets

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer