Industrinytta från Swerea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrinytta från Swerea"

Transkript

1 Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2011

2

3 Forskning för industrinytta Swerea-koncernen bedriver forskning för industrinytta på olika sätt. Det kan vara genom gemensamma forskningsprojekt inom nationella eller internationella program eller genom direkta industrisamarbeten. Vi bedriver egen forskning samtidigt som vi samarbetar med de bästa forskningsutövarna vare sig det gäller akademin, andra forskningsinstitut eller industriella samarbetspartner. Det viktiga är att vi hela tiden fokuserar på projekt som genom ett vetenskapligt angreppssätt bygger tillämpad kunskap som ska komma till användning genom vårt nära samarbete med industriella avnämare. Målet för vår verksamhet är att skapa affärsmässig nytta för att därigenom stärka konkurrens- och innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige och internationellt. Avsikten med att visa detta axplock av goda exempel på industrinytta från Swerea 2011 är dels att ge ett smakprov på vad vi inom Swerea kan utföra och dels visa forskning som kommer till nytta på olika sätt. Exemplen är medvetet kortfattade för att ge en snabb överblick, men om ni tycker något är särskilt intressant är ni mycket välkomna att ta direktkontakt med våra medarbetare som finns angivna vid varje exempel för mer information. Exemplen i år berör områden inom t ex miljö/process/produkt, energi/bygg, industri/ organisation samt internationella nätverk och berör olika branscher som gruv/stål, fordon och verkstad. Hoppas ni får mycket nöje och inspiration av 2011 års utgåva! Vill ni veta mer om Swerea eller bli medlem i något av våra nätverk eller medlemsprogram, gå in på Tomas Thorvaldsson Koncernchef Swerea

4 Lönsamma lösningar för industrin när kreativa människor matchar behov mot forskningsrön

5 Innehåll GODA exempel SID Område Bransch 1] Energieffektiv ytbehandling... 6 Energi/Miljö/Process Industri 2] Systemanalys för energieffektivisering... 7 Energi/Process Gruv/stål 3] Energideklaration av produkter... 8 Energi/Produkt Industri 4] Nätverket ENIG... 9 Energi Industri 5] Eurocorr 2011 All time high Korrosion/Internationell Industri 6] Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner...11 Korrosion/Handbok Bygg 7] Failure Analysis of Brass...11 Korrosion/Handbok Metallindustri 8] Skapa värdefulla kommersiella produkter och undvik kostsam deponi...12 Material/Metall Metallföretag 9] Stickad metall ger materialeffektivitet...13 Material/Metall Industri 10] Profil av komposit ersätter aluminium...14 Material/Komposit Bygg 11] Robusta kompositrullar underlättar transport...15 Material/Komposit Industri 12] Relining av avloppsrör i bostadshus...16 Miljö/Bygg Bygg 13] Utvinn vanadin ur stålslagg och få renare stål och användbar slagg...17 Process/Återvinning Gruv/Stål 14] Swerea hjälper svenska SME med miljö- och kemikalierelaterade frågor...18 Miljö/Kemi Industri 15] Hydrofluss återvinner värdefulla metaller...19 Process/Återvinning Gruv/Stål 16] Zero Waste Concept...20 Process/Återvinning Kemisk industri 17] Sandwichhus energisnålt boende...21 Miljö/Produkt Bygg 18] Segla miljöanpassat med Green Flagship...22 Miljö/Produkt Fartyg 19] LCA av elektriska och elektroniska produkter...23 Miljö/Produkt Elektronik 20] Ny revolutionerande metod för limborttagning...24 Miljö/Produkt Industri 21] Återanvändning av restprodukter som legeringselement...25 Produktion/Återvinning Gruv/Stål 22] Industriell provning av smörjmedel...26 Process/Provning Gruv/Stål 23] Gasprovtagning i extrema miljöer...27 Process Gruv/Stål 24] Kontinuerlig ståltillverkning sparar resurser och miljö...28 Process/Miljö Gruv/Stål 25] Bandgjutning av stål och ferrolegeringar...29 Process/Miljö Gruv/Stål 26] Processöversyn vid Nya Arvika Gjuteri...30 Process/Miljö Gjuteri 27] Det lilla företaget når ut i Europa...31 Produkt/Internationellt SME 28] En ytlig historia som slipar kvaliteten...32 Produkt/Provning Metallindustri 29] Innovativt arbetssätt kapar ledtid från FoU till resultat i många företag...33 Produktion/Organisation Industri 30] Emballator Lagan Plast fick Svenska Lean-priset Produktion/Organisation Industrii 31] Utveckling av industriarbetet har skapat vinster...35 Produktion/Organisation Industri 32] MAKExperience ett språng mot verklig förnyelse...36 Innovationsprocess Industri 33] Skade- och grundorsaksanalys för stålkonstruktioner...37 Utbildning Industri 34] WFO ett globalt nätverk för informationsutbyte...38 Internationellt nätverk Gjuteri Innehållsförteckning Industrinytta från Swerea

6 Charlotte Bergek, Swerea IVF Energieffektiv ytbehandling Ett samarbete mellan Swerea IVF, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Greiff Industrimiljö AB kring energieffektiv ytbehandling visar energi- och miljömässiga fördelar med att konstruera ytbehandlingsanläggningar med bästa möjliga teknik. Värmebilder på gods som kommer ut ur härdugnen, respektive värmebryggor genom härdugnens vägg. Swerea IVFs demonstrator för energieffektiv ytbehandling visar hur en ytbehandlingsanläggning kan se ut med bästa möjliga teknik ur energi- och miljömässig synvinkel. Genom ett samarbete mellan Swerea IVF, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Greiff Industrimiljö AB har alternativ för energibesparingsåtgärder tagits fram. Resultaten från en livscykelanalys (LCA) samt energikartläggning visar att energibesparingar på minst 20 % i förhållande till dagens anläggningar är möjliga i kombination med bättre hängning av gods kan en energibesparing på upp emot hälften, eller 45 % per kvadratmeter lackerad yta uppnås energibesparingen minskar också miljöbelastningen med cirka hälften alla föreslagna åtgärder betalar tillbaka sig inom fyra år. Demonstratorn kan användas för att åskådliggöra de energi- och miljömässiga fördelar som kan uppnås genom att införa energibesparingsåtgärder på befintliga ytbehandlingsanläggningar. Den visar även vinsterna med att satsa på energibesparande åtgärder redan vid nybyggnation. Arbete med att energieffektivisera denna typ av industrier kommer att fortsätta i samarbete med bland andra Greiff Industrimiljö AB. Energieffektiviseringar har redan blivit en uppskattad tjänst som genomförts hos flera företag. 6 Industrinytta från Swerea Exempel

7 Mikael Larsson, Swerea MEFOS Systemanalys för energieffektivisering Ett internationellt expertnätverk kring processintegration inom stålindustrin, bildat på initiativ av Swerea MEFOS, ska verka för att utarbeta anvisningar och råd kring energieffektivisering av komplexa industriella produktionssystem. Foto: SSABs bildbank Swerea MEFOS har tagit initiativ till att bilda ett internationellt expertnätverk kring processintegration och dess tillämpning inom stålindustrin. Projektet löper under en fyraårsperiod under inflytande av International Energy Agency. Ett av syftena är att ta fram anvisningar och råd kring energieffektivisering av komplexa produktionssystem. Samarbetet pågår Vid starten deltar sju länder, men ytterligare några nationer kan komma att ansluta sig under Målet är att bidra till ökad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp vid järn- och stålframställning genom att bilda ett internationellt nätverk av experter med erfarenhet kring användning av processintegration i industriella tillämpningar att sammanställa en global state-of-the-art för forskning och utveckling inom området att utarbeta anvisningar och tips (guidelines for the application of process integration) för effektivisering av komplexa produktionssystem. Exempel Industrinytta från Swerea 7

8 Hans Lennart Norrblom, Swerea IVF Karin Wilson, Swerea IVF Energideklaration av produkter Energideklaration är ett sätt att visa att produkten man säljer är energieffektiv och att kundens kostnad över hela livscykeln blir så låg som möjligt. Swerea IVF har tagit fram en metodik för att på ett enkelt sätt visa en produkts energianvändning och kostnad under livscykeln. Den kan användas för produkter som inte omfattas av någon märkning, men också om du vill ge mer utförlig information än vad en märkning kan visa. Energimyndigheten har givit stöd till utvecklingen av metodiken för energideklaration av produkter. Energideklarationen redovisar på ett tydligt och objektivt sätt en produkts energiegenskaper och livscykelkostnader är en form av egendeklaration, där företaget ansvarar för att ta fram de data som behövs färdigställs av Swerea i en standardiserad form. Ett av företagen som gjort en energideklaration är Villeroy & Boch Gustavsberg AB, som utvecklar bland annat blandare för både kök och badrum. Blandaren drar i sig ingen energi, men på olika sätt kan man göra den smartare, så att den minskar användningen av vatten. Då reduceras också energianvändningen för uppvärmning av varmvatten med minskade utsläpp av t ex CO 2 som följd. Ny teknik påverkar brukaren till ett mer resurseffektivt beteende. Gustavsberg gör denna energideklaration för att prova ett nytt sätt att kommunicera dessa produktegenskaper till sina professionella köpare. 8 Industrinytta från Swerea Exempel

9 Per Sommarin, Swerea SWECAST Nätverket ENIG Nätverket ENIG (ENergieffektivisering I Grupp) ska långsiktigt medverka till att svensk industri blir mer energieffektiv. ENIG samlar, skapar och sprider kunskap om effektiv energianvändning. Organisationerna bakom ENIG är Swerea SWECAST, Swerea IVF och FSEK (Föreningen Sveriges Regionala Energikontor). Energimyndigheten är en viktig samarbetspartner och en av finansiärerna bakom uppbyggnaden av ENIG. På hemsidan kan företag helt anonymt lägga in sina egna energidata och skapa egna energinyckeltal. Systemet presenterar därefter företagets nyckeltal i jämförelse med andra nyckeltal från liknande företag/verksamheter. Såväl övergripande nyckeltal som värden för specifika hjälpsystem, exempelvis tryckluft eller ventilation, kan sedan användas för att skapa incitament och engagemang bland ledning och personal för energieffektiviseringsåtgärder. I dagsläget finns ett 20-tal branscher och över 200 företag representerade i databasen och nya branscher läggs till så fort en kritisk massa av företag uppnåtts. Databasen och det egna nyckeltalet kan med fördel även användas för att få ett kvitto på att genomförda åtgärder fått avsedd verkan. För detta ändamål är man inte beroende av att det finns en grupp av liknande företag i databasen. På ENIGs hemsida finns också ett omfattande bibliotek av rapporter, presentationer och kortare beskrivningar av lyckade projekt och energifakta. ENIG Exempel Industrinytta från Swerea 9

10 Margaretha Sönnergård, Swerea KIMAB Eurocorr 2011 All time high Swerea KIMAB var värd och axlade ordförandeskapet när EFCs (European Federation of Corrosion) årliga korrosionskonferens Eurocorr 2011 gick av stapeln i Stockholm. Konferensen var en stor framgång. Antalet deltagare var all time high med drygt 900 deltagare från 56 länder! Under fyra dagar genomfördes totalt ca 400 vetenskapliga presentationer inom olja och gas, infrastruktur, fordonskorrosion, ytor, korrosion i kärnkraftsindustrin med flera områden. Under konferensen presenterades även 200 postrar och 55 internationella arbetsmöten genomfördes. Förutom detta fanns en mindre utställning med ett 20-tal utställare. Värd för konferensen var Swerea KIMAB. Konferensens titel var Developing Solutions for the Global Challenge som representerar svenska värderingar för hållbar utveckling inom tekniska och industriella områden, där korrosion i många fall har en kritisk roll. Swerea KIMABs medarbetare bidrog med elva egna presentationer och sex postrar samt var medförfattare till ett antal artiklar. Konferensen var ett samarbete mellan Dechema, EFC och Swerea KIMAB. 10 Industrinytta från Swerea Exempel

11 Lena Sjögren, Swerea KIMAB Olivier Rod, Swerea KIMAB Två nya handböcker Under året har Swerea KIMAB tagit fram två handböcker. Den ena beskriver skyddsmetoder som kan sättas in för att förhindra fortsatta angrepp i t ex betongbroar där stålarmeringen redan har utsatts för korrosionsskador. Den andra handboken vänder sig till dem som arbetar med mässingskomponenter. Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner Göran Camitz Användning av olika typer av korrosionsskydd i syfte att öka konstruktionernas säkerhet och livslängd är en i högsta grad aktuell fråga. Man vill undvika att korrosionen går så långt att konstruktionen måste rivas eller att en renovering blir oskäligt dyr. Exempel på detta är Slussen i Stockholm och Ölandsbron. Flera aktörer har därför uttryckt önskemål om en handbok som behandlar korrosion och korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner. Ambitionen har varit att den ska vara praktisk och lättförståelig för personer som är engagerade på området, men som inte har några kunskaper om korrosionsprocesser. A General Guide for Failure Analysis of Brass Dan Jacobsson, Carl-Åke Däcker, Rolf Sundberg, Olivier Rod Med handboken förmedlar vi en översikt över aktuell kunskap om korrosionsmekanismer i mässing. Målet har varit att utarbeta en lättillgänglig manual för felanalys av mässing. Boken har tagits fram tillsammans med Nordic Brass Gusum, Tour & Andersson och Swerea KIMAB och med finansiellt stöd av Armaturföreningen. Exempel Industrinytta från Swerea 11

12 Guozhu Ye, Swerea MEFOS Skapa värdefulla kommersiella produkter och undvik kostsam deponi Katalysatorer för kemisk industri innehåller oftast värdefulla metaller som molybden och kobolt när de förbrukats. Swerea MEFOS har utvecklat en process för att utvinna metallerna. Därigenom undviks kostsam deponi och värdefulla kommersiella produkter skapas. Foto: Mostphotos Katalysatorer utgörs oftast av en keram som är baserad på aluminiumoxid belagd med olika metallegeringar innehållande molybden, kobolt, nickel och vanadin. Swerea MEFOS har utvecklat en process för att utvinna metallerna ur förbrukade katalysatorer på ett miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Processen baseras på en likströmsugn där katalysatorerna matas in i ugnen genom en hålad elektrod. Där smälts de och en metalloch slaggprodukt produceras. Genom styrning av syrepotentialen i processen kan nickel, kobolt och molybden styras till metallfasen (ett järnbad) och vanadin till slaggfasen och tas omhand. Därigenom undviks kostsam deponi samtidigt som värdefulla kommersiella produkter skapas. Processen körs i dag av ett internationellt metallföretag i USA. 12 Industrinytta från Swerea Exempel

13 Elisabeth Sagström, Swerea IVF Stickad metall ger materialeffektivitet Går det i framtiden att sticka en motorhuv eller ett kylskåp? Det har undersökts i ett samarbetsprojekt mellan Swerea IVF och Textilhögskolan. Redan i dag kan stickning av metalltråd användas för att tillverka till exempel skåp. Genom att sticka skåpet istället för att bocka detaljen från plåt minskar vikten på färdig detalj, inklusive ram i rostfritt stål, med 20 %. Eftersom ämnet formstickas helt utan skrot blir den totala materialanvändningen, inklusive ram, 32 % lägre vid användning av metallstickning för demonstratorn. Jämförelsen har gjorts mot ett skåp tillverkat i 0,4 mm tjock plåt. För en helt stickad demonstrator är vikt- och materialbesparingen betydligt större. Den stickade lådan väger 64 % mindre än motsvarande låda i 0,4 mm plåt och har 72 % mindre materialåtgång, eftersom ämnet till lådan är formstickat utan skrot. Med en utveckling av produktionsutrustningen så att den klarar grövre metalltråd och sticktekniken kan stickade komponenter ersätta plåtkomponenter för till exempel bilindustrin. Arbetet med metallstickning kommer att fortsätta under 2012 med industriella applikationsprojekt i samarbete med flera företag. Exempel Industrinytta från Swerea 13

14 Jonas Engström, Swerea SICOMP Profil av komposit ersätter aluminium Profiler av kompositmaterial istället för av aluminium möjliggör lättare glasfasader och minskar värmeförluster från byggnader. I dagsläget används uteslutande aluminiumprofiler när man bygger glasfasader till exempelvis höghus och stora kontorsbyggnader. En nackdel med aluminiumprofiler är att de leder värme bra. Således måste man konstruera olika typer av lösningar för att bli av med köldbryggor som ger upphov till värmeförluster samt sämre miljö i byggnaden. Om man istället tillverkar profiler i kompositmaterial som isolerar bättre mot kyla kan man förenkla eller helt ta bort de lösningar som i dag används för att isolera. Dessutom isolerar de bättre mot akustiska störningar, vilket ökar ljudkomforten inne i byggnaden. Lägre vikt är ännu en fördel med kompositprofiler och monteringsarbetet vid uppförandet av glasfasaden underlättas. Om man vill använda profiler av kompositmaterial är svårigheten att hålla nere priset samt säkerställa bra brandegenskaper. Bristen på isotropi skapar utmaningar när man ska konstruera profilerna med avseende på lastbärande egenskaper i olika riktningar. Utmaningarna ligger i att konstruera profiler och tillverkningsutrustning. En fullskalig sektion kommer att uppföras i Spanien under hösten 2011 i samarbete med materialleverantörer och slutanvändare. 14 Industrinytta från Swerea Exempel

15 Kurt Olofsson, Swerea SICOMP Robusta kompositrullar underlättar transport Narvik Composite A/S har med hjälp av Swerea SICOMP utvecklat ett nytt koncept för att tillverka rullar av kompositmaterial till transportband. Företaget har fått hjälp att vidareförädla sina ursprungsidéer genom att experter från Swerea SICOMP genomfört konstruktionsstudier, dimensionering samt utveckling av praktisk tillverkningsteknik. Rullar till transportband för t ex malm är kritiska komponenter som utsätts för höga belastningar under en lång tid. Det norska företaget Narvik Composite A/S och deras kunder har sedan en tid insett potentialen med att konstruera och tillverka sådana rullar med kompositmaterial. Narvik Composite har haft tekniska kontakter med Swerea SICOMP under sju års tid. När företaget påbörjade utvecklingen av en ny generation rullar så föll det sig därför naturligt att söka samarbete med Swerea SICOMP. Redan tidigt under utvecklingsfasen bidrog Swerea SICOMP med konceptstudier för att ge vägledning om vilka konstruktionskoncept som är lämpliga. Samarbetet fortsatte genom hela utvecklingsprocessen. Swerea SICOMPs breda kunskap inom hållfasthetsberäkningar, konstruktionslösningar och tillverkning har varit en nyttig tillgång i samarbetet. Exempel Industrinytta från Swerea 15

16 Christina Jönsson, Swerea IVF Stefanie Römhild, Swerea KIMAB Relining av avloppsrör i bostadshus Proline AB har i samarbete med Swerea belyst sin reliningprocess ur ett miljöperspektiv för att identifiera förbättringsmöjligheter samt se över vilka miljöbesparingar relining kan innebära då ytskikt inte behöver renoveras. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Målet med projektet var att undersöka reliningprocessen ur ett miljöperspektiv och hitta förbättringsmöjligheter. Prolines reliningprocess och en vidareutveckling av processen undersöktes med hjälp av en livscykelanalys (LCA). Resultatet identifierade främst tre faktorer inom tillverkningsfasen som var utslagsgivande för miljöpåverkan; acetonförbrukning, plastmaterial och transporter. Proline har nyligen infört en förbättrad process, som minskar acetonförbrukningen från ca åtta till en halv liter aceton per renoverad lägenhet, vilket resulterar i minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Den totala miljöbesparingen för den utförda åtgärden är 515 MJ och 13 kg koldioxid per relinad lägenhet. Eftersom tillverkning av plastmaterial i sig är energikrävande anses utrymmet för förbättringar vara begränsat i dagsläget beträffande energi och koldioxidutsläpp med hänsyn till prestanda. Proline har även tagit steget att titta på förbättringsmöjligheter ur arbetsmiljöperspektiv. Preliminära resultat indikerar att klimatpåverkan vid ett traditionellt stambyte för en lägenhet kan vara ca 4 8 ggr högre än relining. 16 Industrinytta från Swerea Exempel

17 Guozhu Ye, Swerea MEFOS Utvinn vanadin ur stålslagg och få renare stål och användbar slagg Vanadin i svensk LD-slagg är värt över 1 miljard kronor. Genom att extrahera vanadin ut från ståltillverkningsprocessen, blir stålet renare och man får en slagg som går att använda externt. Dessutom får man potentiella miljövinster på över 1 miljon ton CO 2 och 2 TWh per år för stålindustrin i Sverige. LD-slagg generas vid tillverkning av stål i en så kallad LD-konverter där råjärn konverteras till stål genom oxidation av inlöst kol. Eftersom råjärnet innehåller ca 0,3 % vanadin oxideras även det till LD-slaggen. Slaggen innehåller då ca 2,5 % vanadin. Därför är användningsområdet för LD-slagg mycket begränsat. I dag återförs ca 50 % av LD-slaggen tillbaka till masugnen, medan resten deponeras. Inom projektet VILD har Swerea MEFOS tillsammans med SSAB, LKAB, SSAB Merox samt finska Ruukki utvecklat ett antal processkoncept där olika vanadinhaltiga produkter kan produceras (och vanadinet utvinns). Koncepten har testats i både pilot- och driftsskala. Kim Kärsrud, miljödirektör på SSAB, beskriver projektet: Viktigast för industrin är tveklöst att slaggen får ett eget värde när man har plockat bort vanadinet. Det är naturligtvis positivt om vi dessutom blir en vanadinleverantör. Under resan har vi inte bara lärt oss mer om vanadin i slagg, vi har även lärt oss massor om dess beteende i naturen. Nu har projektet gått så långt att vi säkert är världsmästare på vanadin. Det finns ett stort internationellt intresse för projektet. Swerea MEFOS testar även användbarhet av vanadinhaltiga metallprodukter. Exempel Industrinytta från Swerea 17

18 Stefan Posner, Swerea IVF Swerea hjälper svenska SME med miljö- och kemikalierelaterade frågor Swerea IVF har kunnat ge mycket kostnadseffektiv och snabb hjälp till små och medelstora företag. Flera företag inom elektronikbranschen har med hjälp av Swerea IVF på olika sätt ökat sin kunskap och förbättrat sina processer och rutiner när det gäller miljö- och kemikaliehanteringen. Uppdragen har inletts med en nulägeskartläggning, där företaget ofta kunnat få mycket information och hjälp redan vid första besöket på plats. I de fall man bestämt uppföljning så har Swerea IVF snabbt och effektivt utfört uppgiften med ett samlat antal kompetenser som Swerea IVF erbjuder inom miljöområdet (kemikalieexpertis, expertis kring gällande lagstiftning, ekodesign i produktutveckling, material och produktkännedom samt energiexpertis). Nedan följer två exempel på uppdrag som utförts inom projektet. Evodor tillverkar luktreningssystem för bland annat avloppsreningsverk och mejerier. De behöver säkerställa att gällande lagstiftning följs för egen del samt för komponentleverantörer. Swerea IVFs uppdrag är att hjälpa Evodor med leverantörsavtal för att säkerställa att man får rätt information i distributionsledet samt utbildning kring säkerhets- respektive materialdatablad. IBC Automatic producerar ett komplett program för styrning av roterande värmeväxlare samt erbjuder tjänster inom industriautomation. För att säkerställa att de arbetar på rätt sätt med gällande kemikalielagstiftning för sina produktgrupper tog de hjälp av Swerea IVF för att göra en översyn. Som litet företag har vi små resurser att lägga på dessa frågor, men måste givetvis se till att följa riktlinjerna. Med hjälpen från Swerea IVF vet vi att vi är på rätt väg. 18 Industrinytta från Swerea Exempel

19 Guozhu Ye, Swerea MEFOS Hydrofluss återvinner värdefulla metaller Hydroxidslam är ett miljöfarligt avfall som genereras vid betning av stålprodukter. Genom ett samarbete mellan Swerea MEFOS och Outokumpu Stainless i Avesta har man lyckats ta fram en produkt som ersätter kalciumfluorid i stålprocessen och återvinner värdefulla metaller såsom nickel, molybden och krom. Den kostsamma deponin behövs inte längre. Slurry Product Filter cake Processing AOD Pilot, 5 tons Hydroxidslam är ett miljöfarligt avfall från neutralisering av betsyror. Vid betning av rostfritt stål får man ett slam med upp till 50 % kalciumfluorid, 2 4 % nickel, 4 6 % krom och 1 % molybden. Swerea MEFOS tillsammans med forskare från Outokumpu Stainless har utvecklat en metod för omhändertagande av detta hydroxidslam och omvandlar det till en värdefull produkt, Hydrofluss. Med denna metod kan stålverket ersätta allt flusspat som de använder i sin AOD-konverter och samtidigt få tillbaka de värdefulla metaller som finns i slammet. Flusspat har klassificerats som en bristmineral inom EU. Metoden tillämpas i produktion sedan många år tillbaka. Forskningschefen på stålverket i Avesta, Elisabet Alfonsson, ser stor industrinytta: Tillsammans med Swerea MEFOS har vi möjlighet att göra försök i pilotskala innan vi gör förändringar i våra fullskaleprocesser. Tack vare det kan vi till exempel nu återanvända vårt betslam som slaggbildare i vår konverterprocess. Förutom att man slipper den kostsamma deponin, så har kalciumfluorid och metallerna i hydrofluss ett stort kommersiellt värde. Exempel Industrinytta från Swerea 19

20 Janne Tikka, Swerea MEFOS Zero Waste Concept Farligt avfall kan klassas om till råmaterial. Utveckling av rena och miljövänliga bränslen är drivkraften bakom Mesquite-processen där Swerea MEFOS samarbetar med SGC Energia; ett av världens ledande bolag inom syntetiska miljöbränslen. Foto, SGC Energia. Syntesgas, som består av kolmonoxid och vätgas, är mångsidigt användbart och värdefullt råmaterial. Det används i stor utsträckning inom den kemiska industrin för framställning av olika föreningar och för att producera elkraft. Efter flera års utvecklingsarbete har Swerea MEFOS och SGC Energia utvecklat en ny process för att framställa syntesgas; ren syntetisk gas som produceras av olika avfall och kolhaltiga material. SGC Energia har nu bestämt sig för att bygga en demonstrationsanläggning för syntesgas i Texas, USA. Anläggningens kapacitet är 15 ton per dag i demonstrationsläge, men ska expanderas i kommersiellt läge till att behandla 100 ton avfall och kolhaltiga material per dag. Reaktorn, Viking 1, med 20 ton av flytande järn, är hjärtat i processen. Det är ett horisontellt tryckkärl som har designats för att effektivt konvertera farliga avfall till ren syntesgas. Termisk konversion börjar med att injicera råmaterialet in i smältan på temperaturer som närmar sig grader; en teknologi som utvecklades på Swerea MEFOS. Mesquite-processen är ett utvecklat och miljömässigt nyttigt koncept att återanvända olika fasta, lösa eller gasformiga avfallsmaterial för att framställa kommersiella produkter. SGC Energias och Swereas MEFOS unika design möjliggör att det farliga avfallet, som används som inmatning till processen, kan klassificeras om från farligt avfall till råmaterial för den termiska processen. Publicerat med tillstånd från SGC Energia. 20 Industrinytta från Swerea Exempel

21 Karin Wilson, Swerea IVF Sandwichhus energisnålt boende Vilken miljöpåverkan har ett hus byggt av sandwichmaterial? Hur kan ett sådant hus göras mer miljövänligt? Swerea IVFs experter har undersökt detta för företaget BoxModul AB. För vanliga hus är energiåtgången för uppvärmning den dominerande miljöfaktorn i husets livscykel. Hur ser då miljöpåverkan ut för ett energieffektivt hus byggt av syntetiskt sandwichmaterial, och hur kan det förbättras? För att ta reda på detta har en livscykelanalys (LCA) utförts av Swerea IVF och BoxModul AB. Resultaten visar att isoleringsmaterialen EPS (expanderad polystyren) och XPS (extruderad polystyren), samt plåten som används i tak och golv i sandwichkonstruktionen, har störst betydelse för klimatpåverkan. Uppvärmningen av huset under dess livslängd står också för en stor del av miljöpåverkan, men de syntetiska sandwichmaterialens isoleringsförmåga gör samtidigt att huset blir mer energieffektivt. Det innebär att energianvändningen för uppvärmning blir betydligt mindre än i ett vanligt hus. Förutom låg energianvändning under livslängden, finns det flera fördelar med ett hus uppbyggt med sandwichteknik. Det rör sig om låga underhållskostnader, ökad livslängd, bra inomhusklimat ur hälso- och fuktsynpunkt och lägre miljöförstörande påverkan vid markberedning. Alla dessa faktorer är positiva för den som använder huset. Företaget kommer att arbeta vidare med att ytterligare förbättra huset miljömässigt. Exempel Industrinytta från Swerea 21

22 Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF Segla miljöanpassat med Green Flagship Att segla är ett känt miljöanpassat sätt att ta sig framåt. Genom ett nära samarbete mellan Swerea IVFs experter och Najadvarvet har flera olika tekniska lösningar som minimerar miljöpåverkan från segelbåten, dess tillverkning och användning tagits fram. En Najadbåt kan med sol- och/eller bränsleceller gå tyst och miljöanpassat även utan vind. Lucka i biokomposit. Målet med projektet var att miljöanpassa en segelbåt för Najadvarvet på Orust. Som ett första steg i projektet genomfördes en livscykelanalys (LCA), som visade vad som har stor respektive liten miljöpåverkan för segelbåten. Störst påverkan på växthuseffekten har dieselanvändning och utsläpp från motorn, både då man kör båten och då man använder dieselmotor för att alstra el. Denna del av miljöpåverkan beror till stor del på hur båten verkligen används, t ex hur mycket man väljer att gå för motor och hur mycket el som går åt till olika utrustningar. Om man istället tittar på andra miljöeffekter, såsom marknära ozon, visade LCA:n att det är tillverkningen av skrovet i glasfiberarmerad plast som ger den största påverkan. Swereas många experter på material, tillverkning, energilösningar, flödessimulering och miljö fann följande möjliga tekniska lösningar som på olika sätt provats, t ex med hjälp av prototyptillverkning: Byt ut dieselmotorn och minska växthuseffekten med 8 % CO 2 genom byte till bränsleceller eller med 75 % CO 2 genom byte till solceller. Dessutom ges möjlighet till tyst drift vid stiltje Byt ut glasfiberarmerad plast mot biokomposit, vilket minskar växthuseffekten med 71 % och marknära ozon med 97 % för varje kilo material Minimera behovet av luftkonditionering med hjälp av värmereflekterande ytmodifiering av rufftaket Byt material och tillverkningsprocess för kölen, vilket möjliggör geometrier med lägre strömningsmotstånd, med lägre bränsleförbrukning vid drift som följd Lär båtägarna att använda sin båt på ett miljöeffektivt sätt, t ex genom att minimera el- och dieselanvändning. 22 Industrinytta från Swerea Exempel

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle

Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Ek design skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Swerea Ekodesign hjälper företag att förbereda sig för framtiden! Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för industrin. Kraven på företag

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet

CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet CIR dagen 2012 Forskning och utveckling inom broområdet Hur arbetar externa verkstadsföretag med effektiviseringar i form av ex Lean Magnus Widfeldt Produktframtagning / Produktionsutveckling Swerea IVF

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

En 18 månaders förändringsresa. Något om metod och förutsättningar

En 18 månaders förändringsresa. Något om metod och förutsättningar En 18 månaders förändringsresa Något om metod och förutsättningar Den sneda vågen Samsyn & drivkraft: Utmaningar & ambitioner Vägledande principer Handlingsplan Arbetssätt Nyckeltal & mål Spridning Ständig

Läs mer

med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag

med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag 2 Varför finns Produktionslyftet? v Sverige måste ligga i täten när det gäller produktion P Extremt exportberoende (33 % av BNP) P Varor 98 % av exportinkomsterna,

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin

Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Konkurrensfördelar genom attraktiva arbeten inom industrin Caroline Jarebrant Ulrika Harlin 12/6/07 1 Studie om Framtidens Industriarbete Uppdrag från IF Metall, Teknikföretagen, Swerea IVFs intressentförening

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

med Lean som grund - effekter i 200 företag

med Lean som grund - effekter i 200 företag Att skapa uthållig konkurrenskraft med Lean som grund - effekter i 200 företag Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet birgitta.ojmertz@swerea.se se Vi arbetar med att utveckla företagens egen förmåga att

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser. Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF

Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser. Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF Innehåll Inledning Nyckeltal Värmebehandling Pågående arbete Energikartläggning Möjligheter för resurseffektivisering

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Hur möter Scania framtidens utmaningar?

Hur möter Scania framtidens utmaningar? 1 Hur möter Scania framtidens utmaningar? Stefan Palmgren Senior Vice President, Power Train Production Scania 2 Economic growth powered by developing countries Growing urbanisation Need for infrastructure

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Swerea IVFs roll och bidrag i projektet

Swerea IVFs roll och bidrag i projektet DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Swerea IVFs roll och bidrag i projektet Kontaktpersoner: Ulrika.harlin, ulrika.harlin@swerea.se

Läs mer

En nationell satsning för att lyfta svensk produktion

En nationell satsning för att lyfta svensk produktion med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag En nationell satsning för att lyfta svensk produktion Finansiär (Under tidigare etapper) Partnters Nätverk Intressenter Forskare, lokala näringslivsorgan,

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Affärsidé Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning,

Läs mer

Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. Askdagen 2015

Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. Askdagen 2015 Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall Askdagen 2015 2015 04 21 Översikt Vattenfall miljö i hela värdekedjan Ökad användning av askor och restprodukter - behov,

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Glödheta kvalitetskrav. - produkter som tål värme och slitage

Glödheta kvalitetskrav. - produkter som tål värme och slitage Glödheta kvalitetskrav - produkter som tål värme och slitage Våra heta produkter Restriktionerna ökar när det gäller den gamla metoden att lägga avfall på deponi. Andra, mer miljöanpassade lösningar krävs

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Företaget. Sveriges enda och närmaste tillverkare av gatugods

Företaget. Sveriges enda och närmaste tillverkare av gatugods Företaget Sveriges enda och närmaste tillverkare av gatugods Sveriges enda och närmaste tillverkare av gatugods Tierps Järnbruk är idag Sveriges enda kvarvarande tillverkare av gatugods och närmaste.

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013 40 KK 26.6001 TF 4 l'n U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per Cement, betong, kalk, krita och gips 26.70 130 A Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Energi. Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram

Energi. Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram Energi Per Sommarin, Petter Solding Swerea SWECAST Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1999-2003 Ramprogram finansierat av Energimyndigheten 20 mindre projekt,

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete!

När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! När du efterfrågar kvalité, kreativa idéer och ett personligt samarbete! Vi har sedan starten 1977 utvecklats och tagit del av den senaste tekniken och är idag ett mycket modernt företag och en ledande

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction

Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction 3. Kartlägg kundens röst Kundkedja Grupp D6 Produktutvecklare Elisabeth Lee Magnus Evertsson Sandvik Mining & Construction Tillverkare Användare Myndighet Opinionsbildare Tekniker Distributör Köpare Avvecklare

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer