Industrinytta från Swerea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrinytta från Swerea"

Transkript

1 Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2011

2

3 Forskning för industrinytta Swerea-koncernen bedriver forskning för industrinytta på olika sätt. Det kan vara genom gemensamma forskningsprojekt inom nationella eller internationella program eller genom direkta industrisamarbeten. Vi bedriver egen forskning samtidigt som vi samarbetar med de bästa forskningsutövarna vare sig det gäller akademin, andra forskningsinstitut eller industriella samarbetspartner. Det viktiga är att vi hela tiden fokuserar på projekt som genom ett vetenskapligt angreppssätt bygger tillämpad kunskap som ska komma till användning genom vårt nära samarbete med industriella avnämare. Målet för vår verksamhet är att skapa affärsmässig nytta för att därigenom stärka konkurrens- och innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige och internationellt. Avsikten med att visa detta axplock av goda exempel på industrinytta från Swerea 2011 är dels att ge ett smakprov på vad vi inom Swerea kan utföra och dels visa forskning som kommer till nytta på olika sätt. Exemplen är medvetet kortfattade för att ge en snabb överblick, men om ni tycker något är särskilt intressant är ni mycket välkomna att ta direktkontakt med våra medarbetare som finns angivna vid varje exempel för mer information. Exemplen i år berör områden inom t ex miljö/process/produkt, energi/bygg, industri/ organisation samt internationella nätverk och berör olika branscher som gruv/stål, fordon och verkstad. Hoppas ni får mycket nöje och inspiration av 2011 års utgåva! Vill ni veta mer om Swerea eller bli medlem i något av våra nätverk eller medlemsprogram, gå in på Tomas Thorvaldsson Koncernchef Swerea

4 Lönsamma lösningar för industrin när kreativa människor matchar behov mot forskningsrön

5 Innehåll GODA exempel SID Område Bransch 1] Energieffektiv ytbehandling... 6 Energi/Miljö/Process Industri 2] Systemanalys för energieffektivisering... 7 Energi/Process Gruv/stål 3] Energideklaration av produkter... 8 Energi/Produkt Industri 4] Nätverket ENIG... 9 Energi Industri 5] Eurocorr 2011 All time high Korrosion/Internationell Industri 6] Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner...11 Korrosion/Handbok Bygg 7] Failure Analysis of Brass...11 Korrosion/Handbok Metallindustri 8] Skapa värdefulla kommersiella produkter och undvik kostsam deponi...12 Material/Metall Metallföretag 9] Stickad metall ger materialeffektivitet...13 Material/Metall Industri 10] Profil av komposit ersätter aluminium...14 Material/Komposit Bygg 11] Robusta kompositrullar underlättar transport...15 Material/Komposit Industri 12] Relining av avloppsrör i bostadshus...16 Miljö/Bygg Bygg 13] Utvinn vanadin ur stålslagg och få renare stål och användbar slagg...17 Process/Återvinning Gruv/Stål 14] Swerea hjälper svenska SME med miljö- och kemikalierelaterade frågor...18 Miljö/Kemi Industri 15] Hydrofluss återvinner värdefulla metaller...19 Process/Återvinning Gruv/Stål 16] Zero Waste Concept...20 Process/Återvinning Kemisk industri 17] Sandwichhus energisnålt boende...21 Miljö/Produkt Bygg 18] Segla miljöanpassat med Green Flagship...22 Miljö/Produkt Fartyg 19] LCA av elektriska och elektroniska produkter...23 Miljö/Produkt Elektronik 20] Ny revolutionerande metod för limborttagning...24 Miljö/Produkt Industri 21] Återanvändning av restprodukter som legeringselement...25 Produktion/Återvinning Gruv/Stål 22] Industriell provning av smörjmedel...26 Process/Provning Gruv/Stål 23] Gasprovtagning i extrema miljöer...27 Process Gruv/Stål 24] Kontinuerlig ståltillverkning sparar resurser och miljö...28 Process/Miljö Gruv/Stål 25] Bandgjutning av stål och ferrolegeringar...29 Process/Miljö Gruv/Stål 26] Processöversyn vid Nya Arvika Gjuteri...30 Process/Miljö Gjuteri 27] Det lilla företaget når ut i Europa...31 Produkt/Internationellt SME 28] En ytlig historia som slipar kvaliteten...32 Produkt/Provning Metallindustri 29] Innovativt arbetssätt kapar ledtid från FoU till resultat i många företag...33 Produktion/Organisation Industri 30] Emballator Lagan Plast fick Svenska Lean-priset Produktion/Organisation Industrii 31] Utveckling av industriarbetet har skapat vinster...35 Produktion/Organisation Industri 32] MAKExperience ett språng mot verklig förnyelse...36 Innovationsprocess Industri 33] Skade- och grundorsaksanalys för stålkonstruktioner...37 Utbildning Industri 34] WFO ett globalt nätverk för informationsutbyte...38 Internationellt nätverk Gjuteri Innehållsförteckning Industrinytta från Swerea

6 Charlotte Bergek, Swerea IVF Energieffektiv ytbehandling Ett samarbete mellan Swerea IVF, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Greiff Industrimiljö AB kring energieffektiv ytbehandling visar energi- och miljömässiga fördelar med att konstruera ytbehandlingsanläggningar med bästa möjliga teknik. Värmebilder på gods som kommer ut ur härdugnen, respektive värmebryggor genom härdugnens vägg. Swerea IVFs demonstrator för energieffektiv ytbehandling visar hur en ytbehandlingsanläggning kan se ut med bästa möjliga teknik ur energi- och miljömässig synvinkel. Genom ett samarbete mellan Swerea IVF, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Greiff Industrimiljö AB har alternativ för energibesparingsåtgärder tagits fram. Resultaten från en livscykelanalys (LCA) samt energikartläggning visar att energibesparingar på minst 20 % i förhållande till dagens anläggningar är möjliga i kombination med bättre hängning av gods kan en energibesparing på upp emot hälften, eller 45 % per kvadratmeter lackerad yta uppnås energibesparingen minskar också miljöbelastningen med cirka hälften alla föreslagna åtgärder betalar tillbaka sig inom fyra år. Demonstratorn kan användas för att åskådliggöra de energi- och miljömässiga fördelar som kan uppnås genom att införa energibesparingsåtgärder på befintliga ytbehandlingsanläggningar. Den visar även vinsterna med att satsa på energibesparande åtgärder redan vid nybyggnation. Arbete med att energieffektivisera denna typ av industrier kommer att fortsätta i samarbete med bland andra Greiff Industrimiljö AB. Energieffektiviseringar har redan blivit en uppskattad tjänst som genomförts hos flera företag. 6 Industrinytta från Swerea Exempel

7 Mikael Larsson, Swerea MEFOS Systemanalys för energieffektivisering Ett internationellt expertnätverk kring processintegration inom stålindustrin, bildat på initiativ av Swerea MEFOS, ska verka för att utarbeta anvisningar och råd kring energieffektivisering av komplexa industriella produktionssystem. Foto: SSABs bildbank Swerea MEFOS har tagit initiativ till att bilda ett internationellt expertnätverk kring processintegration och dess tillämpning inom stålindustrin. Projektet löper under en fyraårsperiod under inflytande av International Energy Agency. Ett av syftena är att ta fram anvisningar och råd kring energieffektivisering av komplexa produktionssystem. Samarbetet pågår Vid starten deltar sju länder, men ytterligare några nationer kan komma att ansluta sig under Målet är att bidra till ökad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp vid järn- och stålframställning genom att bilda ett internationellt nätverk av experter med erfarenhet kring användning av processintegration i industriella tillämpningar att sammanställa en global state-of-the-art för forskning och utveckling inom området att utarbeta anvisningar och tips (guidelines for the application of process integration) för effektivisering av komplexa produktionssystem. Exempel Industrinytta från Swerea 7

8 Hans Lennart Norrblom, Swerea IVF Karin Wilson, Swerea IVF Energideklaration av produkter Energideklaration är ett sätt att visa att produkten man säljer är energieffektiv och att kundens kostnad över hela livscykeln blir så låg som möjligt. Swerea IVF har tagit fram en metodik för att på ett enkelt sätt visa en produkts energianvändning och kostnad under livscykeln. Den kan användas för produkter som inte omfattas av någon märkning, men också om du vill ge mer utförlig information än vad en märkning kan visa. Energimyndigheten har givit stöd till utvecklingen av metodiken för energideklaration av produkter. Energideklarationen redovisar på ett tydligt och objektivt sätt en produkts energiegenskaper och livscykelkostnader är en form av egendeklaration, där företaget ansvarar för att ta fram de data som behövs färdigställs av Swerea i en standardiserad form. Ett av företagen som gjort en energideklaration är Villeroy & Boch Gustavsberg AB, som utvecklar bland annat blandare för både kök och badrum. Blandaren drar i sig ingen energi, men på olika sätt kan man göra den smartare, så att den minskar användningen av vatten. Då reduceras också energianvändningen för uppvärmning av varmvatten med minskade utsläpp av t ex CO 2 som följd. Ny teknik påverkar brukaren till ett mer resurseffektivt beteende. Gustavsberg gör denna energideklaration för att prova ett nytt sätt att kommunicera dessa produktegenskaper till sina professionella köpare. 8 Industrinytta från Swerea Exempel

9 Per Sommarin, Swerea SWECAST Nätverket ENIG Nätverket ENIG (ENergieffektivisering I Grupp) ska långsiktigt medverka till att svensk industri blir mer energieffektiv. ENIG samlar, skapar och sprider kunskap om effektiv energianvändning. Organisationerna bakom ENIG är Swerea SWECAST, Swerea IVF och FSEK (Föreningen Sveriges Regionala Energikontor). Energimyndigheten är en viktig samarbetspartner och en av finansiärerna bakom uppbyggnaden av ENIG. På hemsidan kan företag helt anonymt lägga in sina egna energidata och skapa egna energinyckeltal. Systemet presenterar därefter företagets nyckeltal i jämförelse med andra nyckeltal från liknande företag/verksamheter. Såväl övergripande nyckeltal som värden för specifika hjälpsystem, exempelvis tryckluft eller ventilation, kan sedan användas för att skapa incitament och engagemang bland ledning och personal för energieffektiviseringsåtgärder. I dagsläget finns ett 20-tal branscher och över 200 företag representerade i databasen och nya branscher läggs till så fort en kritisk massa av företag uppnåtts. Databasen och det egna nyckeltalet kan med fördel även användas för att få ett kvitto på att genomförda åtgärder fått avsedd verkan. För detta ändamål är man inte beroende av att det finns en grupp av liknande företag i databasen. På ENIGs hemsida finns också ett omfattande bibliotek av rapporter, presentationer och kortare beskrivningar av lyckade projekt och energifakta. ENIG Exempel Industrinytta från Swerea 9

10 Margaretha Sönnergård, Swerea KIMAB Eurocorr 2011 All time high Swerea KIMAB var värd och axlade ordförandeskapet när EFCs (European Federation of Corrosion) årliga korrosionskonferens Eurocorr 2011 gick av stapeln i Stockholm. Konferensen var en stor framgång. Antalet deltagare var all time high med drygt 900 deltagare från 56 länder! Under fyra dagar genomfördes totalt ca 400 vetenskapliga presentationer inom olja och gas, infrastruktur, fordonskorrosion, ytor, korrosion i kärnkraftsindustrin med flera områden. Under konferensen presenterades även 200 postrar och 55 internationella arbetsmöten genomfördes. Förutom detta fanns en mindre utställning med ett 20-tal utställare. Värd för konferensen var Swerea KIMAB. Konferensens titel var Developing Solutions for the Global Challenge som representerar svenska värderingar för hållbar utveckling inom tekniska och industriella områden, där korrosion i många fall har en kritisk roll. Swerea KIMABs medarbetare bidrog med elva egna presentationer och sex postrar samt var medförfattare till ett antal artiklar. Konferensen var ett samarbete mellan Dechema, EFC och Swerea KIMAB. 10 Industrinytta från Swerea Exempel

11 Lena Sjögren, Swerea KIMAB Olivier Rod, Swerea KIMAB Två nya handböcker Under året har Swerea KIMAB tagit fram två handböcker. Den ena beskriver skyddsmetoder som kan sättas in för att förhindra fortsatta angrepp i t ex betongbroar där stålarmeringen redan har utsatts för korrosionsskador. Den andra handboken vänder sig till dem som arbetar med mässingskomponenter. Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner Göran Camitz Användning av olika typer av korrosionsskydd i syfte att öka konstruktionernas säkerhet och livslängd är en i högsta grad aktuell fråga. Man vill undvika att korrosionen går så långt att konstruktionen måste rivas eller att en renovering blir oskäligt dyr. Exempel på detta är Slussen i Stockholm och Ölandsbron. Flera aktörer har därför uttryckt önskemål om en handbok som behandlar korrosion och korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner. Ambitionen har varit att den ska vara praktisk och lättförståelig för personer som är engagerade på området, men som inte har några kunskaper om korrosionsprocesser. A General Guide for Failure Analysis of Brass Dan Jacobsson, Carl-Åke Däcker, Rolf Sundberg, Olivier Rod Med handboken förmedlar vi en översikt över aktuell kunskap om korrosionsmekanismer i mässing. Målet har varit att utarbeta en lättillgänglig manual för felanalys av mässing. Boken har tagits fram tillsammans med Nordic Brass Gusum, Tour & Andersson och Swerea KIMAB och med finansiellt stöd av Armaturföreningen. Exempel Industrinytta från Swerea 11

12 Guozhu Ye, Swerea MEFOS Skapa värdefulla kommersiella produkter och undvik kostsam deponi Katalysatorer för kemisk industri innehåller oftast värdefulla metaller som molybden och kobolt när de förbrukats. Swerea MEFOS har utvecklat en process för att utvinna metallerna. Därigenom undviks kostsam deponi och värdefulla kommersiella produkter skapas. Foto: Mostphotos Katalysatorer utgörs oftast av en keram som är baserad på aluminiumoxid belagd med olika metallegeringar innehållande molybden, kobolt, nickel och vanadin. Swerea MEFOS har utvecklat en process för att utvinna metallerna ur förbrukade katalysatorer på ett miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt sätt. Processen baseras på en likströmsugn där katalysatorerna matas in i ugnen genom en hålad elektrod. Där smälts de och en metalloch slaggprodukt produceras. Genom styrning av syrepotentialen i processen kan nickel, kobolt och molybden styras till metallfasen (ett järnbad) och vanadin till slaggfasen och tas omhand. Därigenom undviks kostsam deponi samtidigt som värdefulla kommersiella produkter skapas. Processen körs i dag av ett internationellt metallföretag i USA. 12 Industrinytta från Swerea Exempel

13 Elisabeth Sagström, Swerea IVF Stickad metall ger materialeffektivitet Går det i framtiden att sticka en motorhuv eller ett kylskåp? Det har undersökts i ett samarbetsprojekt mellan Swerea IVF och Textilhögskolan. Redan i dag kan stickning av metalltråd användas för att tillverka till exempel skåp. Genom att sticka skåpet istället för att bocka detaljen från plåt minskar vikten på färdig detalj, inklusive ram i rostfritt stål, med 20 %. Eftersom ämnet formstickas helt utan skrot blir den totala materialanvändningen, inklusive ram, 32 % lägre vid användning av metallstickning för demonstratorn. Jämförelsen har gjorts mot ett skåp tillverkat i 0,4 mm tjock plåt. För en helt stickad demonstrator är vikt- och materialbesparingen betydligt större. Den stickade lådan väger 64 % mindre än motsvarande låda i 0,4 mm plåt och har 72 % mindre materialåtgång, eftersom ämnet till lådan är formstickat utan skrot. Med en utveckling av produktionsutrustningen så att den klarar grövre metalltråd och sticktekniken kan stickade komponenter ersätta plåtkomponenter för till exempel bilindustrin. Arbetet med metallstickning kommer att fortsätta under 2012 med industriella applikationsprojekt i samarbete med flera företag. Exempel Industrinytta från Swerea 13

14 Jonas Engström, Swerea SICOMP Profil av komposit ersätter aluminium Profiler av kompositmaterial istället för av aluminium möjliggör lättare glasfasader och minskar värmeförluster från byggnader. I dagsläget används uteslutande aluminiumprofiler när man bygger glasfasader till exempelvis höghus och stora kontorsbyggnader. En nackdel med aluminiumprofiler är att de leder värme bra. Således måste man konstruera olika typer av lösningar för att bli av med köldbryggor som ger upphov till värmeförluster samt sämre miljö i byggnaden. Om man istället tillverkar profiler i kompositmaterial som isolerar bättre mot kyla kan man förenkla eller helt ta bort de lösningar som i dag används för att isolera. Dessutom isolerar de bättre mot akustiska störningar, vilket ökar ljudkomforten inne i byggnaden. Lägre vikt är ännu en fördel med kompositprofiler och monteringsarbetet vid uppförandet av glasfasaden underlättas. Om man vill använda profiler av kompositmaterial är svårigheten att hålla nere priset samt säkerställa bra brandegenskaper. Bristen på isotropi skapar utmaningar när man ska konstruera profilerna med avseende på lastbärande egenskaper i olika riktningar. Utmaningarna ligger i att konstruera profiler och tillverkningsutrustning. En fullskalig sektion kommer att uppföras i Spanien under hösten 2011 i samarbete med materialleverantörer och slutanvändare. 14 Industrinytta från Swerea Exempel

15 Kurt Olofsson, Swerea SICOMP Robusta kompositrullar underlättar transport Narvik Composite A/S har med hjälp av Swerea SICOMP utvecklat ett nytt koncept för att tillverka rullar av kompositmaterial till transportband. Företaget har fått hjälp att vidareförädla sina ursprungsidéer genom att experter från Swerea SICOMP genomfört konstruktionsstudier, dimensionering samt utveckling av praktisk tillverkningsteknik. Rullar till transportband för t ex malm är kritiska komponenter som utsätts för höga belastningar under en lång tid. Det norska företaget Narvik Composite A/S och deras kunder har sedan en tid insett potentialen med att konstruera och tillverka sådana rullar med kompositmaterial. Narvik Composite har haft tekniska kontakter med Swerea SICOMP under sju års tid. När företaget påbörjade utvecklingen av en ny generation rullar så föll det sig därför naturligt att söka samarbete med Swerea SICOMP. Redan tidigt under utvecklingsfasen bidrog Swerea SICOMP med konceptstudier för att ge vägledning om vilka konstruktionskoncept som är lämpliga. Samarbetet fortsatte genom hela utvecklingsprocessen. Swerea SICOMPs breda kunskap inom hållfasthetsberäkningar, konstruktionslösningar och tillverkning har varit en nyttig tillgång i samarbetet. Exempel Industrinytta från Swerea 15

16 Christina Jönsson, Swerea IVF Stefanie Römhild, Swerea KIMAB Relining av avloppsrör i bostadshus Proline AB har i samarbete med Swerea belyst sin reliningprocess ur ett miljöperspektiv för att identifiera förbättringsmöjligheter samt se över vilka miljöbesparingar relining kan innebära då ytskikt inte behöver renoveras. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Målet med projektet var att undersöka reliningprocessen ur ett miljöperspektiv och hitta förbättringsmöjligheter. Prolines reliningprocess och en vidareutveckling av processen undersöktes med hjälp av en livscykelanalys (LCA). Resultatet identifierade främst tre faktorer inom tillverkningsfasen som var utslagsgivande för miljöpåverkan; acetonförbrukning, plastmaterial och transporter. Proline har nyligen infört en förbättrad process, som minskar acetonförbrukningen från ca åtta till en halv liter aceton per renoverad lägenhet, vilket resulterar i minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Den totala miljöbesparingen för den utförda åtgärden är 515 MJ och 13 kg koldioxid per relinad lägenhet. Eftersom tillverkning av plastmaterial i sig är energikrävande anses utrymmet för förbättringar vara begränsat i dagsläget beträffande energi och koldioxidutsläpp med hänsyn till prestanda. Proline har även tagit steget att titta på förbättringsmöjligheter ur arbetsmiljöperspektiv. Preliminära resultat indikerar att klimatpåverkan vid ett traditionellt stambyte för en lägenhet kan vara ca 4 8 ggr högre än relining. 16 Industrinytta från Swerea Exempel

17 Guozhu Ye, Swerea MEFOS Utvinn vanadin ur stålslagg och få renare stål och användbar slagg Vanadin i svensk LD-slagg är värt över 1 miljard kronor. Genom att extrahera vanadin ut från ståltillverkningsprocessen, blir stålet renare och man får en slagg som går att använda externt. Dessutom får man potentiella miljövinster på över 1 miljon ton CO 2 och 2 TWh per år för stålindustrin i Sverige. LD-slagg generas vid tillverkning av stål i en så kallad LD-konverter där råjärn konverteras till stål genom oxidation av inlöst kol. Eftersom råjärnet innehåller ca 0,3 % vanadin oxideras även det till LD-slaggen. Slaggen innehåller då ca 2,5 % vanadin. Därför är användningsområdet för LD-slagg mycket begränsat. I dag återförs ca 50 % av LD-slaggen tillbaka till masugnen, medan resten deponeras. Inom projektet VILD har Swerea MEFOS tillsammans med SSAB, LKAB, SSAB Merox samt finska Ruukki utvecklat ett antal processkoncept där olika vanadinhaltiga produkter kan produceras (och vanadinet utvinns). Koncepten har testats i både pilot- och driftsskala. Kim Kärsrud, miljödirektör på SSAB, beskriver projektet: Viktigast för industrin är tveklöst att slaggen får ett eget värde när man har plockat bort vanadinet. Det är naturligtvis positivt om vi dessutom blir en vanadinleverantör. Under resan har vi inte bara lärt oss mer om vanadin i slagg, vi har även lärt oss massor om dess beteende i naturen. Nu har projektet gått så långt att vi säkert är världsmästare på vanadin. Det finns ett stort internationellt intresse för projektet. Swerea MEFOS testar även användbarhet av vanadinhaltiga metallprodukter. Exempel Industrinytta från Swerea 17

18 Stefan Posner, Swerea IVF Swerea hjälper svenska SME med miljö- och kemikalierelaterade frågor Swerea IVF har kunnat ge mycket kostnadseffektiv och snabb hjälp till små och medelstora företag. Flera företag inom elektronikbranschen har med hjälp av Swerea IVF på olika sätt ökat sin kunskap och förbättrat sina processer och rutiner när det gäller miljö- och kemikaliehanteringen. Uppdragen har inletts med en nulägeskartläggning, där företaget ofta kunnat få mycket information och hjälp redan vid första besöket på plats. I de fall man bestämt uppföljning så har Swerea IVF snabbt och effektivt utfört uppgiften med ett samlat antal kompetenser som Swerea IVF erbjuder inom miljöområdet (kemikalieexpertis, expertis kring gällande lagstiftning, ekodesign i produktutveckling, material och produktkännedom samt energiexpertis). Nedan följer två exempel på uppdrag som utförts inom projektet. Evodor tillverkar luktreningssystem för bland annat avloppsreningsverk och mejerier. De behöver säkerställa att gällande lagstiftning följs för egen del samt för komponentleverantörer. Swerea IVFs uppdrag är att hjälpa Evodor med leverantörsavtal för att säkerställa att man får rätt information i distributionsledet samt utbildning kring säkerhets- respektive materialdatablad. IBC Automatic producerar ett komplett program för styrning av roterande värmeväxlare samt erbjuder tjänster inom industriautomation. För att säkerställa att de arbetar på rätt sätt med gällande kemikalielagstiftning för sina produktgrupper tog de hjälp av Swerea IVF för att göra en översyn. Som litet företag har vi små resurser att lägga på dessa frågor, men måste givetvis se till att följa riktlinjerna. Med hjälpen från Swerea IVF vet vi att vi är på rätt väg. 18 Industrinytta från Swerea Exempel

19 Guozhu Ye, Swerea MEFOS Hydrofluss återvinner värdefulla metaller Hydroxidslam är ett miljöfarligt avfall som genereras vid betning av stålprodukter. Genom ett samarbete mellan Swerea MEFOS och Outokumpu Stainless i Avesta har man lyckats ta fram en produkt som ersätter kalciumfluorid i stålprocessen och återvinner värdefulla metaller såsom nickel, molybden och krom. Den kostsamma deponin behövs inte längre. Slurry Product Filter cake Processing AOD Pilot, 5 tons Hydroxidslam är ett miljöfarligt avfall från neutralisering av betsyror. Vid betning av rostfritt stål får man ett slam med upp till 50 % kalciumfluorid, 2 4 % nickel, 4 6 % krom och 1 % molybden. Swerea MEFOS tillsammans med forskare från Outokumpu Stainless har utvecklat en metod för omhändertagande av detta hydroxidslam och omvandlar det till en värdefull produkt, Hydrofluss. Med denna metod kan stålverket ersätta allt flusspat som de använder i sin AOD-konverter och samtidigt få tillbaka de värdefulla metaller som finns i slammet. Flusspat har klassificerats som en bristmineral inom EU. Metoden tillämpas i produktion sedan många år tillbaka. Forskningschefen på stålverket i Avesta, Elisabet Alfonsson, ser stor industrinytta: Tillsammans med Swerea MEFOS har vi möjlighet att göra försök i pilotskala innan vi gör förändringar i våra fullskaleprocesser. Tack vare det kan vi till exempel nu återanvända vårt betslam som slaggbildare i vår konverterprocess. Förutom att man slipper den kostsamma deponin, så har kalciumfluorid och metallerna i hydrofluss ett stort kommersiellt värde. Exempel Industrinytta från Swerea 19

20 Janne Tikka, Swerea MEFOS Zero Waste Concept Farligt avfall kan klassas om till råmaterial. Utveckling av rena och miljövänliga bränslen är drivkraften bakom Mesquite-processen där Swerea MEFOS samarbetar med SGC Energia; ett av världens ledande bolag inom syntetiska miljöbränslen. Foto, SGC Energia. Syntesgas, som består av kolmonoxid och vätgas, är mångsidigt användbart och värdefullt råmaterial. Det används i stor utsträckning inom den kemiska industrin för framställning av olika föreningar och för att producera elkraft. Efter flera års utvecklingsarbete har Swerea MEFOS och SGC Energia utvecklat en ny process för att framställa syntesgas; ren syntetisk gas som produceras av olika avfall och kolhaltiga material. SGC Energia har nu bestämt sig för att bygga en demonstrationsanläggning för syntesgas i Texas, USA. Anläggningens kapacitet är 15 ton per dag i demonstrationsläge, men ska expanderas i kommersiellt läge till att behandla 100 ton avfall och kolhaltiga material per dag. Reaktorn, Viking 1, med 20 ton av flytande järn, är hjärtat i processen. Det är ett horisontellt tryckkärl som har designats för att effektivt konvertera farliga avfall till ren syntesgas. Termisk konversion börjar med att injicera råmaterialet in i smältan på temperaturer som närmar sig grader; en teknologi som utvecklades på Swerea MEFOS. Mesquite-processen är ett utvecklat och miljömässigt nyttigt koncept att återanvända olika fasta, lösa eller gasformiga avfallsmaterial för att framställa kommersiella produkter. SGC Energias och Swereas MEFOS unika design möjliggör att det farliga avfallet, som används som inmatning till processen, kan klassificeras om från farligt avfall till råmaterial för den termiska processen. Publicerat med tillstånd från SGC Energia. 20 Industrinytta från Swerea Exempel

21 Karin Wilson, Swerea IVF Sandwichhus energisnålt boende Vilken miljöpåverkan har ett hus byggt av sandwichmaterial? Hur kan ett sådant hus göras mer miljövänligt? Swerea IVFs experter har undersökt detta för företaget BoxModul AB. För vanliga hus är energiåtgången för uppvärmning den dominerande miljöfaktorn i husets livscykel. Hur ser då miljöpåverkan ut för ett energieffektivt hus byggt av syntetiskt sandwichmaterial, och hur kan det förbättras? För att ta reda på detta har en livscykelanalys (LCA) utförts av Swerea IVF och BoxModul AB. Resultaten visar att isoleringsmaterialen EPS (expanderad polystyren) och XPS (extruderad polystyren), samt plåten som används i tak och golv i sandwichkonstruktionen, har störst betydelse för klimatpåverkan. Uppvärmningen av huset under dess livslängd står också för en stor del av miljöpåverkan, men de syntetiska sandwichmaterialens isoleringsförmåga gör samtidigt att huset blir mer energieffektivt. Det innebär att energianvändningen för uppvärmning blir betydligt mindre än i ett vanligt hus. Förutom låg energianvändning under livslängden, finns det flera fördelar med ett hus uppbyggt med sandwichteknik. Det rör sig om låga underhållskostnader, ökad livslängd, bra inomhusklimat ur hälso- och fuktsynpunkt och lägre miljöförstörande påverkan vid markberedning. Alla dessa faktorer är positiva för den som använder huset. Företaget kommer att arbeta vidare med att ytterligare förbättra huset miljömässigt. Exempel Industrinytta från Swerea 21

22 Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF Segla miljöanpassat med Green Flagship Att segla är ett känt miljöanpassat sätt att ta sig framåt. Genom ett nära samarbete mellan Swerea IVFs experter och Najadvarvet har flera olika tekniska lösningar som minimerar miljöpåverkan från segelbåten, dess tillverkning och användning tagits fram. En Najadbåt kan med sol- och/eller bränsleceller gå tyst och miljöanpassat även utan vind. Lucka i biokomposit. Målet med projektet var att miljöanpassa en segelbåt för Najadvarvet på Orust. Som ett första steg i projektet genomfördes en livscykelanalys (LCA), som visade vad som har stor respektive liten miljöpåverkan för segelbåten. Störst påverkan på växthuseffekten har dieselanvändning och utsläpp från motorn, både då man kör båten och då man använder dieselmotor för att alstra el. Denna del av miljöpåverkan beror till stor del på hur båten verkligen används, t ex hur mycket man väljer att gå för motor och hur mycket el som går åt till olika utrustningar. Om man istället tittar på andra miljöeffekter, såsom marknära ozon, visade LCA:n att det är tillverkningen av skrovet i glasfiberarmerad plast som ger den största påverkan. Swereas många experter på material, tillverkning, energilösningar, flödessimulering och miljö fann följande möjliga tekniska lösningar som på olika sätt provats, t ex med hjälp av prototyptillverkning: Byt ut dieselmotorn och minska växthuseffekten med 8 % CO 2 genom byte till bränsleceller eller med 75 % CO 2 genom byte till solceller. Dessutom ges möjlighet till tyst drift vid stiltje Byt ut glasfiberarmerad plast mot biokomposit, vilket minskar växthuseffekten med 71 % och marknära ozon med 97 % för varje kilo material Minimera behovet av luftkonditionering med hjälp av värmereflekterande ytmodifiering av rufftaket Byt material och tillverkningsprocess för kölen, vilket möjliggör geometrier med lägre strömningsmotstånd, med lägre bränsleförbrukning vid drift som följd Lär båtägarna att använda sin båt på ett miljöeffektivt sätt, t ex genom att minimera el- och dieselanvändning. 22 Industrinytta från Swerea Exempel

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. Intervjuer och uttalanden: Per Eriksson, Vinnova Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO Roger Gerdin, Skogs- och Träfacket Stig Andersson, kommunalråd Finspång Björn Rosengren,

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Fler idéer om metaller

Fler idéer om metaller 4-5 mars 2015 Fler idéer om metaller Program och projektpresentationer Runö Möten & Events, Åkersberga Med stöd från: STRATEGISKA INNOVATIONS- PROGRAM Välkomna När vi träffades för ett år sedan var det

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer