Tekniska utbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska utbildningar"

Transkript

1 Tekniska utbildningar

2 INDEX: 3. Varför teknisk utbildning? 4. Utbildnings info 5. Robot- och automationstekniker 85 KY-poäng 6. Produktionsutvecklare 85 KY-poäng 7. Processtekniker plast/polymer 80 KY-poäng 8. Processdesigner plast/polymer 80 KY-poäng 9. Processtekniker stål/metall 80 KY-poäng 10. Processdesigner stål/metall 80 KY-poäng

3 Varför teknisk utbildning? Över medarbetare arbetar i svenska teknikföretag i Sverige och ännu fler medarbetare finns utomlands. Svenska teknikföretag omsätter tillsammans ca 675 miljarder kronor varav 500 miljarder exporteras. Detta är hälften av Sveriges totala export på 1000 miljarder kronor. Exporten är nästan hälften av Sveriges totala BNP. Av Sveriges 4,3 miljoner sysselsatta arbetar 8 % i teknikföretag som således står för hälften av Sveriges export. Hela vårt välstånd bygger på teknik, tekniska landvinningar, exportframgångar och företagsamhet. För att svenska teknikföretag fortsatt skall kunna hävda sig i ett internationellt perspektiv behöver vi ständigt utveckla vår konkurrenskraft. Vi måste stärka vår kompetens om hur vi kan bli bäst genom att fokusera på Helhetssyn och systemtänkande Komplexa produkter och effektiva produktionssystem Integration mellan FoU, design, konstruktion, produktion Nya avancerade material i effektiva materialflöden Hög kompetensnivå Näringslivet, inte minst i Mellansverige, är i stort behov av att denna kompetens utvecklas hos alla medarbetare. -Var med att skapa och arbeta inom framtidens industri! Med en kvalificerad yrkesexamen inom någon av våra tekniska utbildningar blir du attraktiv på en global arbetsmarknad. Stiftelsen SKYs tekniska utbildningar Stiftelsen SKY (Stiftelsen för Kvalificerad Yrkesutbildning i Mellansverige) har tagit fasta på ovanstående behov och har tillsammans med näringslivet utvecklat 6 tekniska utbildningar. Utbildningarna inleds med ett gemensamt industritekniskt basblock på 40 KY-poäng. Varje KY-poäng är en utbildningsvecka. Industriteknisk bas (40p ingår i nedan utbildningar) Industri generellt Plast- och polymerbranschen Stål- och metallindustri Robot- och automationstekniker, 85p Produktionsutvecklare, 85p Processtekniker, 80p Produktdesigner, 80p Processtekniker, 80p Materialdesigner, 80p Personer med branscherfarenhet och dokumenterade tekniska kunskaper kan få dessa validerade för en kortare utbildningstid. Utbildningarna erbjuds på heltid men kan också erbjudas på deltid (50%) med distansstöd för anställda och arbetssökande. 3

4 Förkunskaper Ett intresse för människor och teknik är en bra förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningarna. För att bli antagen till utbildningarna har Du grundläggande behörighet för högskolestudier. Intresserade utan formell behörighet med erfarenhet inom tekniska yrken kan söka om de har motsvarande kunskaper. Sökandes behörighet ligger till grund för antagning till utbildningen. Antagning och test Bland de sökande som har förkunskaper kommer vi att välja ut de mest lämpliga för att genomgå tester och intervjuer. Vi kommer att utvärdera social kompetens, motivation och fallenhet för arbetsområden som kommer att bli aktuella efter genomgången utbildning. Testresultaten avgör vem som blir antagen till utbildningen. Studiefinansiering Kvalificerad yrkesutbildning KY är en eftergymnasial utbildning parallell med utbildning vid universitet och högskola och den studerande är därmed berättigad till ekonomiskt stöd via CSN, det vill säga såväl lån som bidrag. Utbildningstakt Studierna är på heltid med möjlighet till deltid (50%) med distansstöd för anställda och arbetssökande. Validering För dig som har yrkeserfarenhet från industrin och lämplig teoretisk utbildning, finns möjligheten att validera mot de första 40p. Utbildningsstart för samtliga tekniska utbildningar. Sista ansökningsdag Information om sista ansökningsdag finns för respektive utbildningar på: Information Mer information och ansökningsblankett finns på Stiftelsen SKYs hemsida: För information om de olika utbildningarna se kontaktpersoner under respektive utbildning. Ansökan Ansökan skickas till SKY Framtidsutbildning c/o Hallsbergs kommun HALLSBERG Kirsi Aronsson, , Utbildningarnas genomförande Kommer att genomföras med Problem Baserat Lärande, PBL, som pedagogiskt arbetssätt så att teori och praktik varvas mot bakgrund av kursplanens krav. Kommer att ge de studerande ett helhetsperspektiv med en systeminsikt och för inriktningen erforderlig teknisk kompetens. Kommer att träna de studerandes analytiska förmåga och stimulera förmågan att ta ansvar. Kommer att vara starkt kopplat till näringslivet genom att projekt hämtas från medverkande företag samt genom att en tredjedel av utbildningen genomförs i verklighetsförankrade projekt på plats hos företagen. Kommer att ge kunskap och erfarenhet inom en rad områden i den valda inriktningen. 4

5 Robot och automationstekniker, 85 KY-poäng Utbildningen Robot- och automationstekniker riktar sig till dig som vill arbeta med Installation, drifttagning och service av automatiserade och robotiserade system över hela världen. Drift, service och underhållsteknik i den viktiga svenska industin. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och kan bland annat innehålla programmering, driftsättning av maskinsystem hos kund, service, konstruktion, utveckling samt produktions- och processtekniskt arbete. Arbetsuppgifterna ger också möjlighet till kärriärutveckling inom Konstruktion och utveckling Marknadsföring och försäljning Projektledning Lär dig arbeta i projektform med ett helhetsperspektiv på olika systemprodukter inom automatiserad produktion. Stimuleras till större initiativförmåga och problemlösningsförmåga samt tränas till att ta aktivt ansvar och att arbeta i grupp. Utbildningen omfattar 85 veckor varav 26 veckor är LIA (Lärande i arbete). Utbildningsort Örebro och Laxå. Den inledande industritekniska basutbildningen (40p) går i Örebro och Laxå med Utbildningsborgen AB som ansvarig utbildningsleverantör. Spetsutbildningen (45p) går i Laxå också med Utbildningsborgen AB som ansvarig utbildningsleverantör. Utbildningsinnehåll Industriteknisk basutbildning 40 p - Studiemetodik PBL - Projektmetodik - Kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem - Verksamhetsprocesser och informationssystem - Produktionsteknik och produktionsekonomi - Materiallära avancerade material och bearbetningsmetoder. - Allmän ritteknik och CAD - Industriell miljö och säkerhet - Elteknik Robot och automationstekniker 45 p - Industriell IT - Nätverk och datorteknik - Robotteknik - Processteknik - Systemteknik Kontaktpersoner Utbildningsborgen Christer Lindholm, , , Stiftelsen SKY Gunnar Cornelius, , , 5

6 Produktionsutvecklare, 85 KY-poäng Utbildningen Produktionsutvecklare riktar sig till dig som vill arbeta med att Utveckla teknik och metoder för en effektivare och underhållsfriare produktion. Hjälpa företag att snabbt hitta lösningar för en effektiv och underhållsvänlig produktion. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och kan bland annat innehålla produktions- eller underhållsteknik med inriktning mot produktionseffektivisering. Mätning och analys av produktionseffektivitet samt användande och utveckling av olika metoder för att skapa en effektiv produktion. Arbetsuppgifterna ger också möjlighet till karriärutveckling inom Produktionsledning Projektledning Lär dig arbeta i projektform som produktions- eller underhållstekniker med inriktning mot produktions-effektivisering. Du stimuleras till större initiativförmåga och problemlösningsförmåga samt tränas till att ta aktivt ansvar och att arbeta i en grupp. Utbildningen omfattar 85 veckor varav 26 veckor är LIA (Lärande i arbete). Utbildningsort Örebro och Laxå. Den inledande industritekniska basutbildningen (40p) går i Örebro och Laxå med Utbildningsborgen AB som ansvarig utbildningsleverantör. Spetsutbildningen (45p) går i Laxå också med Utbildningsborgen AB som ansvarig utbildningsleverantör. Utbildningsinnehåll Industriteknisk basutbildning 40 p - Studiemetodik PBL - Projektmetodik - Kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem - Verksamhetsprocesser och informationssystem - Produktionsteknik och produktionsekonomi - Materiallära avancerade material och bearbetningsmetoder. - Allmän ritteknik och CAD - Industriell miljö och säkerhet - Elteknik Produktionsutvecklare 45 p - Projektadministration - Konstruktionsteori och ritteknik - Mätteknik för processers effektivitet - Underhållsteknik och underhållssystem - World Class Manufacturing - Lean Production - TPM Kontaktpersoner Utbildningsborgen Christer Lindholm, , , Stiftelsen SKY Gunnar Cornelius, , , 6

7 Processtekniker plast/polymer, 80 KY-poäng Utbildningen Processtekniker plast/polymer riktar sig till dig som vill arbeta i en strakt expanderande bransch. Den svenska plast- och polymerbranschen är i en expanderande fas och därmed att betrakta som en viktig framtidsindustri för Sverige. För att klara expansionstakten och förbättra produkter och produktions-metoder och att kunna möta ökad internationell konkurrens behövs arbetskraft som kan arbeta som Kvalificerad operatör-ställare Arbetsuppgifterna är mångsidiga som t ex programmering, intrimning/optimering av maskinoch processystem, med felsökning och reparation av maskin- och processystem, med service och underhåll av maskin- och processystem, med ledningsfunktioner, produktion, underhåll och service. Du lär dig arbeta i projektform och stimuleras till större initiativförmåga och problemlösningsförmåga samt tränas till att ta aktivt ansvar och att arbeta i grupp. Arbetsuppgifterna ger också möjlighet till karriärutveckling inom Processteknik Produktionsledning Projektledning Utbildningen omfattar 80 veckor varav 25 veckor är LIA (Lärande i arbete). Utbildningsort Örebro och Laxå. Den inledande industritekniska basutbildningen (40p) går i Örebro och Laxå med Utbildningsborgen AB som ansvarig utbildningsleverantör. Spetsutbildningen (40p) går i Laxå med Sydnärkes Utbildningsförbund som ansvarig utbildningsleverantör. Utbildningsinnehåll Industriteknisk basutbildning 40 p - Studiemetodik PBL - Projektmetodik - Kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem - Verksamhetsprocesser och informationssystem - Produktionsteknik och produktionsekonomi - Materiallära avancerade material och bearbetningsmetoder. - Allmän ritteknik och CAD - Industriell miljö och säkerhet - Elteknik Processtekniker plast/polymer 40 p - Kvalificerad operatör-ställare, styr-och reglermekanik, tekniskt driftsunderlag. - Handhavande av kvalificerade tillverkningssystem. - Bearbetningsmetoder/materialkunskap - Mätmetoder, toleranser och mätteknik inom plastbranschen - Process- och systemteknik - Underhålls- och serviceteknik - Produktions- och tillverkningsteknik Kontaktpersoner SUF Marie-Louise Lindberg, , , Stiftelsen SKY Gunnar Cornelius, , , 7

8 Produktdesigner plast/polymer, 80 KY-poäng Utbildningen Produktdesigner plast/polymer riktar sig till dig som vill arbeta i en strakt expanderande bransch. Den svenska plast- och polymerbranschen är i en expanderande fas och därmed att betrakta som en viktig framtidsindustri för Sverige. För att klara expansionstakten och förbättra produkter och produktions-metoder och att kunna möta ökad internationell konkurrens behövs arbetskraft som kan arbeta som Produktdesigner/konstruktör Arbetsuppgifterna är mångsidiga som t ex kundkontakter, marknadsföring, produktanpassning, produktdesign, detaljkonstruktion, verktygskonstruktion, reparation av verktyg. Du lär dig arbeta i projektform och stimuleras till större initiativförmåga och problemlösningsförmåga samt tränas till att ta aktivt ansvar och att arbeta i grupp. Arbetsuppgifterna ger också möjlighet till karriärutveckling inom Produktutveckling och konstruktion Marknadsföring och försäljning Projektledning Utbildningen omfattar 80 veckor varav 25 veckor är LIA (Lärande i arbete). Utbildningsort Örebro och Laxå. Den inledande industritekniska basutbildningen (40p) går i Örebro och Laxå med Utbildningsborgen AB som ansvarig utbildningsleverantör. Spetsutbildningen (40p) går i Laxå med Sydnärkes Utbildningsförbund som ansvarig utbildningsleverantör. Utbildningsinnehåll Industriteknisk basutbildning 40 p - Studiemetodik PBL - Projektmetodik - Kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem - Verksamhetsprocesser och informationssystem - Produktionsteknik och produktionsekonomi - Materiallära avancerade material och bearbetningsmetoder. - Allmän ritteknik och CAD - Industriell miljö och säkerhet - Elteknik Produktdesigner plast/polymer 40 p - Marknadsföring - Bearbetningsmetoder/materialkunskap - Mätmetoder, toleranser och mätteknik inom plastbranschen - Industridesign och produktutveckling - Verktygsteknik - Konstruktion Kontaktpersoner SUF Marie-Louise Lindberg, , , Stiftelsen SKY Gunnar Cornelius, , , 8

9 Processtekniker stål/metall, 80 KY-poäng Utbildningen Processtekniker stål/metall riktar sig till dig som vill arbeta i en högteknologisk framtids-bransch. Utbildar du dig i processteknik på en Kvalificerad Yrkesutbildning, som leder till en KY-examen som processtekniker, så har du löst biljetten till en högteknologisk framtidsbransch. Då är du klart attraktiv på verkstadsindustrins arbetsmarknad både i Sverige, i Europa och ute i världen. Möt två av dagens KY-studenter: - Jag jobbade med att ta fram effektivare produktionsmetoder, speciellt för svarvning. Det var jättespännande, en riktig utmaning, säger Göran Andersson, som just kommit tillbaka från en LIAperiod vid Scana AB. - Jag har jobbat i stålföretaget Ovakos värmebehandlingsavdelning med att försöka förbättra flödet i tillverkningsprocessen. Det berättar Loc Nguyen, som är en annan av studenterna på KY-utbildningen. Jag lärde mig jättemycket av att arbeta med ett skarpt projekt! Kvalificerade operatörer och tekniker blir allt mer en bristvara i verkstadsindustrin. De riktigt stora företagen, t ex sådana som Volkswagen, Volvo och Daimler-Chrysler koncentrerar sig på att slutmontera produkter, som kommer från andra leverantörer. Då gäller det att vara effektivare än konkurrenterna. Utvecklingen inom verkstadsindustrin, speciellt fordonsindustrin, går just nu med raketfart. Den tid då det räckte med att vara stor och stark, gärna man, är långt borta. Det blir allt viktigare att kunna förstå och styra hela tillverkningsprocessen och att utnyttja allt från vanligt sunt bondförnuft till den mest avancerade datatekniken. Det är det som med ett ord brukar kallas processoptimering. Processoptimering tillhör framtiden. Kunskap om tillverkningsprocessen räknas till morgondagens viktigaste teknikområden. Drivkraften är att öka materialens kvalitet och produktionsprocessens prestanda för att förverkliga nya tekniska idéer. Lär dig arbeta i projektform med arbetsuppgifter och stimuleras till större initiativförmåga och problemlösnings-förmåga samt tränas till att ta aktivt ansvar och att arbeta i grupp. Utbildningen omfattar 80 veckor varav 27 veckor är LIA (Lärande i arbete). Utbildningsort Örebro och Degerfors/Hällefors. Den inledande industritekniska basutbildningen (40p) går i Örebro och Laxå med Utbildningsborgen AB som ansvarig utbildningsleverantör. Spetsutbildningen (40p) går i Degerfors/Hällefors med Rinman Education AB som ansvarig utbildningsleverantör. Utbildningsinnehåll Industriteknisk basutbildning 40 p - Studiemetodik PBL - Projektmetodik - Kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem - Verksamhetsprocesser och informationssystem - Produktionsteknik och produktionsekonomi - Materiallära avancerade material och bearbetningsmetoder. - Allmän ritteknik och CAD - Industriell miljö och säkerhet - Elteknik 9

10 Processtekniker stål/metall 40 p - Metallurgi, värmelära och ugnsteknik, processmetallurgi, skyddsinformation och miljö, gjuteriteknik och materialbearbetning - Logistik och underhållsteknik - Efterbehandling - Plastisk bearbetning - Provningsmetoder och analysteknik Kontaktpersoner Rinman Education Bengt Nilsson, , Ingemar Ehrgård, , , Stiftelsen SKY Gunnar Cornelius, , , Materialdesigner stål/metall, 80 KY-poäng Utbildningen Materialdesigner stål/metall riktar sig till dig som vill arbeta i en högteknologisk framtids-bransch. Utbildar du dig inom materialdesign på en Kvalificerad Yrkesutbildning, som leder till en KY-examen som materialdesigner, så har du löst biljetten till en högteknologisk framtidsbransch. Då är du klart attraktiv på stålets arbetsmarknad både i Sverige, i Europa och ute i världen. Möt två av dagens KY-studenter: - Det är mäktigt när stål smälter. Regnet med gnistor och hela färgskalan från gult till rött. När man känner hettan från ugnarna, lukten och kraften från hela processen. Fascinerande, säger Christian Fernqvist, som just kommit tillbaka från en LIA-period vid Outokumpu Stainless AB. - Jag har jobbat i stålföretaget Ovakos laboratorier med att undersöka effekten av värmebehandling på material som ska till Volvo. Oerhört spännande! Det berättar Amir Fassih, som är en annan av studenterna på KY-utbildningen. Materialteknik tillhör framtiden. Kunskap om material räknas till morgondagens viktigaste teknikområden. Drivkraften är att öka materialens kvalitet och prestanda för att förverkliga nya tekniska idéer. Stål är återvinningsbart, har stora miljöfördelar och är kostnadseffektivt. Jobben som väntar dig som KY-material-designer handlar om materialutveckling och tillverkningsprocesser. Svensk stålindustri är teknologi på högsta nivå. Här finns flera av världens mest framgångsrika företag, som utvecklar nya produkter för global och krävande marknad. Lär dig arbeta i projektform med arbetsuppgifter och stimuleras till större initiativförmåga och problemlösningsförmåga samt tränas till att ta aktivt ansvar och att arbeta i grupp. Utbildningen omfattar 80 veckor varav 27 veckor är LIA (Lärande i arbete). Utbildningsort Örebro och Degerfors/Hällefors. Den inledande industritekniska basutbildningen (40p) går i Örebro och Laxå med Utbildningsborgen AB som ansvarig utbildningsleverantör. Spetsutbildningen (40p) går i Degerfors/Hällefors med Rinman Education AB som ansvarig utbildningsleverantör. 10

11 Utbildningsinnehåll Industriteknisk basutbildning 40 p - Studiemetodik PBL - Projektmetodik - Kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem - Verksamhetsprocesser och informationssystem - Produktionsteknik och produktionsekonomi - Materiallära avancerade material och bearbetningsmetoder. - Allmän ritteknik och CAD - Industriell miljö och säkerhet - Elteknik Materialdesigner stål/metall 40 p - Metallurgi, värmelära och ugnsteknik, processkännedom, skyddsinformation och miljö - Materialkunskap - Värmebehandling - Provningsmetoder och analysteknik - Mätteknik - industriell design - Produktionsteknik, skärande bearbetning, tillämpad CNC-teknik - Logistik och underhållsteknik - Verkstadsteknologi - AUTOCAD Kontaktpersoner Rinman Education Bengt Nilsson, , Ingemar Ehrgård, , , Stiftelsen SKY Gunnar Cornelius, , , 11

12 Box 438, Örebro, Tel: , Fax:

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Vad vill du bli? Vi har utbildningen för dej!

Vad vill du bli? Vi har utbildningen för dej! Vad vill du bli? Vi har utbildningen för dej Yh på Hermods Vi på Hermods har arbetat med utbildning i över 100 år. Då hjälpte vi människor att nå sina mål genom att erbjuda dem utbildning under former

Läs mer

www.kymittisverige.se

www.kymittisverige.se www.kymittisverige.se KY härnösand kramfors sollefteå sundsvall 2009 Välkommen till vårt Västernorrland Vi vill hälsa dig välkommen till möjligheternas och mångfaldens län, Västernorrland. Här erbjuder

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Eftergymnasiala Yrkesutbildningar

Eftergymnasiala Yrkesutbildningar Eftergymnasiala Yrkesutbildningar i Gävleborgs län - YH/KY Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors Kristoffer Lövgren 2 Innehåll Sökta och beviljade utbildningar

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Den. digitala. verkstadsföretaget som IT-företag

Den. digitala. verkstadsföretaget som IT-företag 2001 TelematiK & T eldok Den digitala fabriken verkstadsföretaget som IT-företag Christina Johannesson och Peter Kempinsky T2001 telematik i näringslivet Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema:

Läs mer

Projektledning är ett yrke!

Projektledning är ett yrke! Sid: 1 (7) Projektledning är ett yrke! Idékraft har bedrivit projektledarutbildning inom ramen för KY sedan 1997. När vi startade ifrågasattes det om projektledning var ett yrke och om det inte borde vara

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildning som leder till arbete

Utbildning som leder till arbete Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Innehåll. Tillsammans skapar vi framgångskultur

Innehåll. Tillsammans skapar vi framgångskultur Utbildningskatalog 2013 Först till jobbet! Tillsammans skapar vi framgångskultur Det är alltid lika inspirerande att se en ny årgång av förväntansfulla studenter göra entré i våra lokaler. Det går att

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut. Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom.Net utvecklare Kvalificerad Inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har sedan

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer