Årsberättelse och årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse och årsredovisning 2006"

Transkript

1 Årsberättelse och årsredovisning 2006

2

3 Innehåll Årsberättelse Direktors inledning 5 Vägen tillbaka 6 Först i Norden med endoskopiutbildning för sjuksköterskor 7 Värme och trygghet på Ersta fristad 8 Fördjupat stöd till anhöriga till psykiskt sjuka personer 9 Det vi talar tyst om 10 Utökat vårdutbud 11 Att göra skillnad 12 Ersta sjukhus 14 Social verksamhet 19 Ersta Sköndal högskola 22 Ersta kyrka 24 Ersta diakonkår 26 Ersta fastigheter 27 Våra medarbetare 28 Du kan hjälpa till 31 Organisation 32 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 34 Ekonomisk sammanfattning 36 Resultaträkningar 37 Balansräkningar 38 Kassaflödesanalys 40 Redovisningsprinciper och noter 41 Noter 42 Styrelsens avslutning 45 Revisionsberättelse 46 Ledning och styrelse 47 Alla belopp i tusen SEK om inget annat anges.

4 Vision Vi tjänar människor som befinner sig i utsatta livssituationer och vi vill bidra till ett bättre samhälle. Verksamhetsidé Vi är en fristående och nytänkande aktör som utmanar inom hälso- och sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning. Det vi gör präglas av högsta kvalitet, resultatorientering, respektfullt och empatiskt bemötande.

5 Förändring och utveckling Oavsett om jag blickar bakåt eller ser framåt känner jag stolthet och glädje. För andra året i rad visar årsredovisningen ett positivt resultat. Inför framtiden har styrelsen klart uttalat en större förväntan och en högre ambitionsnivå. Jag tror den förväntan kommer att infrias. Det finns mycket att glädjas över om vi ser bakåt. Under april månad startade specialistmottagningen vid Rosenlund. Lite senare under sommaren byggdes IVA- och anestesiavdelningen om på närmast rekordtid - nödvändigt av arbetsmiljöskäl och viktigt för att ge plats för en utökning av dagkirurgi. I samband med denna ombyggnad kunde vi tack vare en generös donation från Ruth och Richard Julins stiftelse inreda Europas modernaste operationssal för laparoskopisk kirurgi. I slutet av året togs första steget att starta en volontärverksamhet. Att uppmuntra och ta del av människors engagemang är en ideologiskt viktig del av Ersta diakonis verksamhet som nu får ny kraft. Vid samma tid fick vi det storartade beskedet att familjen Erling-Perssons stiftelse beslutat bidra med 44,5 miljoner kronor över en femårsperiod till två stora forskningsprojekt. I backspegeln kan jag inte låta bli att också addera glädjen över den nya regeringens regeringsförklaring. Den ideella sektorn nämns på flera ställen med emfas och en förväntan som är ny i svensk politik. Efter ett bra år är det extra stimulerande att se framåt. Min vision i det korta perspektivet innehåller olika delar. Nu är det möjligt för oss att starta och överta primärvård. Detta skulle vara oerhört bra för många äldre människor som genom att anlita en enda vårdgivare får en kontinuerlig, stabil och förutsägbar hemvård. Dessutom skulle primärvården genom samarbete med sjukhusets övriga specialiteter skapa en mer sammanhållen vårdkedja för patienterna. Jag tror också att en mer omfattande äldreomsorg är nödvändig. Vi måste besluta var och hur vi kan utöka platserna så att fler äldre personer kan ta del av vår äldreomsorg. Ett annat viktigt framtidsområde är forskningen. Genom forskningen på Mag-tarmcentrum har vi ett gott exempel både för oss själva att bygga vidare på samt ett föredöme för andra sjukvårdsentreprenörer att ta efter. Slutligen önskar jag att vi ska leva upp till vårt ursprung och orka bygga vidare på den diakonala tanken. Ersta diakoni ska framför allt finnas till för de människor som mest kommer i kläm i vårt samhälle. Här finns t ex våldsutsatta kvinnor och barn likaväl som anhöriga i behov av stöd och hjälp. Ett viktigt fokusområde för framtiden är anhöriga till psykiskt sjuka personer. Det är spännande år som Ersta diakoni och hela vår sektor går till mötes. Många saker kommer att förändras och utvecklas mer än vi kan fantisera om. En sak är säker; vi vill gå i täten. Och vi ska försöka komma ihåg att det bara är den som ibland går vilse som hittar nya vägar. Thorbjörn Larsson Direktor Thorbjörn Larsson Direktor

6 Vägen tillbaka Efter ett brutalt överfall med svåra skallskador som följd, har Gunnar Strid sakta men säkert kämpat sig tillbaka och är idag nästan helt återställd. Professionell och trygg vård är en del av förklaringen, men främst har nog Gunnar sin egen vilja och positiva syn på livet att tacka. Jag har haft tur, säger Gunnar Strid. Det enda som inte är helt återställt är balansen, så jag måste ha käpp när jag går. Tur är annars inte det man tänker på, när man hör Gunnars historia. På väg hem, en sen kväll i oktober 2005, blev allt plötsligt svart. En månad senare vaknade Gunnar upp på Karolinska sjukhuset. Jag tyckte först att jag befann mig i en container, men så var det någon som plockade med mina kuddar. När jag försökte hjälpa till fungerade inte vänsterarmen, och högerarmen var extremt svag. Det tog en stund innan jag förstod att jag låg i en sjukhussäng. När allt nystades upp visade det sig att Gunnar hade blivit upphittad på morgonen efter överfallet, medvetslös och kraftigt nerkyld, rånad på sin plånbok och sitt guldhalsband. Gunnar och hustrun Eivor har bott i samma område i över fyrtio år. Lägenheten är ombonad och i fönstren blommar Gunnars skötebarn, orkidéerna. Vi har trivts så bra här i alla år. Det är tråkigt att något sådant här kan hända. Efter undersökningar och datortomografi konstaterades det att Gunnar hade sprickor i skallen och blödningar i hjärnan, och den 22 oktober 2005 opererades han på Karolinska sjukhuset. Första tiden efter operationen kunde han bara ligga, och fick hjälp med allt. När rehabiliteringen hade påbörjats rekommenderade man Gunnar att fortsätta träningen på Neurologiska kliniken vid Ersta sjukhus i Nacka. Först fick jag tillbringa fyra dagar på Ersta sjukhus. Eftersom jag har haft besvär med hjärtat och även har diabetes så ville de gå igenom mig ordentligt. Det visar på stor noggrannhet, menar Gunnar. I slutet av januari 2006, mer än tre månader efter överfallet, kunde Gunnar för första gången sätta sig upp i en rullstol. Men det skulle dröja ytterligare fjorton dagar tills han kunde manövrera den själv. Till slut var vi i alla fall ett helt gäng som rullade omkring och gjorde korridorerna Gunnar Strid rehabiliterades på neurologiska kliniken vid Ersta sjukhus. osäkra! Dagarna på Neurologiska kliniken, eller Erstagårdskliniken som den också kallas, var inrutade med gymnastik och terapi. Mycket av tiden gick också åt till att prata med andra i samma situation. Gunnar är mycket nöjd med sin rehabilitering och sättet han har blivit bemött på. Jag har haft det så bra, med eget rum och allt. Och personalen, ja, de har varit sagolika hela vägen från läkare till undersköterskor, allihopa! Den 29 mars 2006 fick Gunnar komma hem, men det var ändå med blandade känslor han lämnade kliniken Jag hade ju blivit så väl omhändertagen, och blivit van vid att det alltid fanns folk till hands runt omkring. Jag vet patienter som gärna kunnat tänka sig att flytta till Erstagårdskliniken för gott!

7 Först i Norden med endoskopiutbildning för sjuksköterskor Marie Sandberg, chefssjuksköterska vid endoskopienheten, har varit med och utvecklat endoskopiutbildningen för sjuksköterskor. Bristen på endoskopiläkare har lett till långa väntetider för patienter runtom i landet. Så behöver det inte vara. Med förebild från Storbritannien, och i samarbete med Ersta Sköndal högskola startade Ersta sjukhus Nordens första endoskopiutbildning för sjuksköterskor. Området endoskopi innefattar samtliga optiska undersökningar i mage och tarm. På Ersta sjukhus utför man bland annat gastroskopi, koloskopi och rektoskopi samt ph- och tryckmätning och ultraljud. Idag är Ersta sjukhus störst i landet när det gäller antalet undersökningar. Det har länge förts diskussioner om vilka som ska få utföra endoskopi, berättar Marie Sandberg, chefssjuksköterska på endoskopienheten vid Ersta sjukhus. Orsaken har varit bristen på endoskopiläkare, främst ute i landet, som har gjort att väntetiderna för patienterna ibland uppgått till över ett år. Marie har själv ofta hört läkare säga att sjuksköterskor bör kunna göra undersökningarna. Vi är många sköterskor som har jobbat med endoskopi på mycket nära håll. För oss har det aldrig funnits anledning att tro att vi inte skulle klara det. I Storbritannien har sjuksköterskor utfört endoskopiundersökningar i mer än tio år. På Ersta sjukhus har man länge varit överens om att det borde fungera även i Sverige. Efter klartecken från Socialstyrelsen satte klinikchef Henry Nyhlin tillsammans med Marie och övrig personal igång med planeringen av en endoskopiutbildning utifrån erfarenheterna i Storbritannien. Två av våra sköterskor skickades på studiebesök till Edinburgh, och så bjöd vi över två endoskopisköterskor hit. Därefter har ytterligare två sköterskor från oss gått en endoskopiutbildning i Hull i Storbritannien. Det har sedan legat till grund för vår egen utbildning. I december 2006 var det så dags. 18 sjuksköterskor från hela landet är nu pionjärer på denna Nordens första endoskopiutbildning. För att vara behörig måste man ha arbetat som endoskopiassisterande sjuksköterska. Man kan välja att läsa från 5-poängs teori upp till 40-poängs koloskopikompetens. Mycket av undervisningen sker på distans, men studenterna besöker högskolan vid ett flertal tillfällen för seminarier och examinationer. Kursledare Lars Backman, läkare vid endoskopienheten på Ersta sjukhus, är mycket entusiastisk över utbildningen. Det här är verkligen något jättebra, både ur patienternas synvinkel och ur personalsynpunkt. Det är även bra för Ersta sjukhus. Det visar på vår ambitionsnivå, att vi vill utveckla oss och fortsätta att stärka vår kompetens. Målet är att utbildningen ska bli en återkommande specialistutbildning på Ersta Sköndal högskola. Det talas om att erbjuda undersökningar till alla i en viss ålder i Sverige, så kallad koloskopiscreening ph. Blir det så kommer det att finnas ett enormt behov av den här kompetensen framöver, menar både Marie och Lars. Vår utbildning kommer garanterat att få efterföljare i Norden.

8 Värme och trygghet på Ersta fristad Ersta fristad erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn i en akut krissituation. Den främsta målgruppen är kvinnor som utsätts för våld eller hot. Här finns personal dygnet runt för krisbearbetning och praktiskt stöd, och även specialutbildad personal för att möta barn i kris. En av de kvinnor som fått hjälp med skyddat boende på Ersta fristad är Yordanos*. Efter att ha lämnat ett land i krig hamnade Yordanos i Sverige och började så smått att skapa sig ett nytt liv. Men mitt i den nyvunna tryggheten började en granne att förfölja och terrorisera Yordanos. Jag flydde i panik till en vän i Stockholm, men mannen lyckades ändå hitta mig och fortsatte att förfölja och hota mig. Till slut, via olika vägar, hamnade Yordanos på Ersta fristads skyddade boende och fick äntligen chans till lugn och trygghet. I första hand är det socialjouren som placerar kvinnorna hos oss, i andra hand är det socialtjänsten, berättar Helena Dahlström, gruppterapeut på Ersta fristad. Det är sällan någon som vänder sig direkt till oss, men självklart kan vi i så fall hjälpa dem vidare till rätt kontakter. De kvinnor som på grund av våld och hot hamnar på Ersta fristad får först komma till det skyddade boendet. Man får ett eget rum för sig och sina barn och det finns personal på plats dygnet runt. Just tillgängligheten är det som är unikt hos oss, säger Helena. Vår personal finns där hela tiden, även under natten, och det stödet behöver de här kvinnorna. Vi äter tillsammans och hjälps åt med allt. Och ofta är det ju när barnen har somnat som ångesten blir värst. Helena Dahlström, gruppterapeut vid Ersta fristad, leder grupper och stödjer kvinnor som utsatts för våld. En verksamhet som gjorts möjlig genom treårigt stöd från Stiftelsen af Jochnick Foundation. I det skyddade boendet får kvinnorna bo i maximalt tre månader. Då har de hunnit få krisbearbetning och stöd, och har fått hjälp med eventuell polisanmälan, advokatkontakter med mera. Därefter erbjuder Ersta fristad ett så kallat mellanboende i en av Ersta diakonis lägenheter, där man får stanna tills man har ordnat sig ett eget boende. Det är den kommun som kvinnan kommer ifrån som beslutar om och betalar både det skyddade boendet och mellanboendet. För Yordanos är tiden hos Ersta fristad snart slut. Den senaste tiden har hon bott i mellanboendet, och har precis fått tag i en egen lägenhet. Men hon är fortfarande rädd och känner osäkerhet inför framtiden. Jag vet aldrig vad som ska hända. Jag är rädd när jag går ut, när jag åker tunnelbana och buss och när jag går på stan. Jag försöker studera men har svårt att koncentrera mig, tankarna far iväg. Men jag har fått mycket hjälp här på Ersta fristad, och många nya vänner. Alla är så snälla. På frågan om Yordanos har någon dröm inför framtiden så säger hon att det är för tidigt än. Kanske vill jag jobba på dagis, jag tycker om barn, men jag har mycket kvar att lära mig. *Yordanos heter egentligen något annat

9 Fördjupat stöd till anhöriga till psykiskt sjuka personer Som anhörig till en psykiskt sjuk person utsätts man för stora påfrestningar som inte sällan leder till egen ohälsa. Psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus genomför, på uppdrag av Stockholms läns landsting, ett projekt för att fördjupa stödet till anhöriga. Intresset för våra stödgrupper har varit långt över förväntan, säger Anna Stenseth, läkare och chef för Psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus. Hittills har ett hundratal personer deltagit, grupperna för våren 2007 är fullbelagda, och vi har kö till flera av dem. I planeringen och genomförandet av projektet har psykiatriska kliniken fått hjälp av Schizofreniförbundets anhörigorganisation. Deras erfarenheter har legat till grund för arbetet och flera av organisationens medlemmar är även med aktivt i grupperna. Det unika med projektet är att man kan delta som anhörig oavsett var den sjuka finns och vårdas. Ingen registrering med anknytning till patienten sker. Vad vi länge har saknat är ett anhöriginriktat stöd, som inte utgår från patienten, säger Ulla Elfving Ekström, Schizofreniförbundet. Att vi nu har fått så stor uppslutning i de här grupperna visar att vår upplevelse av behovet varit riktigt. Att arbeta i grupper ger möjlighet att utnyttja resurserna på bästa sätt men framför allt har det ett stort värde i sig att träffa andra i samma situation. Varje grupp består av personer som träffas vid sex tillfällen om vardera ett par timmar. Ledare är bland andra personal från Ersta sjukhus och representanter från anhörigorganisationen. Det är en förmån för oss här på psykiatriska kliniken att få träffa anhöriga på det här sättet. Vi lär oss massor och får nya perspektiv på den vård vi ger. Man blir på många sätt mer ödmjuk i sitt jobb, menar Anna. Under 2006 var stödarbetet främst riktat till syskon till psykiskt sjuka eftersom det är en grupp som ofta glöms bort. Syskonrelationen är ju den längsta man har, säger Ulla. Många syskon tar också ett enormt stort ansvar för den sjuka, särskilt när föräldrarna blir äldre. Den här verksamheten behövs på många plan, menar Anna. Den borde egentligen föras in som en självklar del i den ordinarie vården. Att grupperna fortsätter även under hela 2007 är klart. Hittills har Stockholms läns landsting bidragit med finansiering, men efter 2007 finns ännu inga besked. Här är det, enligt Anna och Ulla, viktigt med en ordentlig utvärdering. Vi måste ta tillvara det arbete vi har lagt ner på ett mer forskningsmässigt sätt. Utifrån utvärderingen vi har gjort vet vi att 95% av deltagarna i grupperna är nöjda, men vad ger det på sikt? Det är massor av viktiga kunskaper som vi samlar på oss i det här projektet, som sedan kan användas praktiskt i vården. På så sätt kan man på sikt få tillbaka mer än vad det har kostat. Anna Stenseth, psykiatriska kliniken, och Ulla Elfving Ekström, Schizofreniförbundet, diskuterar hur stödet till anhöriga kan förbättras.

10 Det vi talar tyst om Ersta diakoni fortsätter att arbeta aktivt för att öka kunskapen bland politiker, journalister, opinionsbildare, och allmänheten inom de områden vi arbetar. Ofta är det frågeställningar och människoöden som vi talar tyst om, eller helst inte vill se. Ett flertal seminarier och föreläsningar har genomförts under året. Bland annat bjöd Ersta diakoni i samarbete med Anna Lindhs minnesfond in till ett seminarium i maj för att initiera en diskussion och öka kunskapen om konsekvenserna av sexuella övergrepp. Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Ersta diakoni tre välbesökta frukostsamtal på temat Det vi talar tyst om. Diskussionerna berörde Anhöriga till psykiskt sjuka personer, Anhöriga till missbrukare och Vinst. Tillsammans med branschorganisationen för ideella vårdoch omsorgsgivare, Famna, passade Ersta diakoni på att prata med förbipasserande vid utställningstältet i Visby var som bekant valår och det var därför särskilt viktigt för Ersta diakoni att delta vid de politiska partiernas kongresser. Här diskuterar Lisbet Nord, sjukhuschef, med Christer G Wennerholm (m) och Filippa Reinfeldt (m) betydelsen av en mångfald av aktörer inom vård och omsorg. Ett hundratal gäster kom till Ersta diakoni för att inspireras och samtala om drivkrafter i livet. H. M. Drottning Silvia och Tomas Nicolin berättade om vad som driver dem. Ersta diakoni tog också tillfället i akt och berättade om verksamheten och uppmärksammade några av givarna under året. 10

11 Utökat vårdutbud Vid en upphandling hos Stockholms läns landsting, lade Ersta diakoni ett anbud på kirurgisk specialistvård och Specialistmottagningar i närsjukvård Södermalm. Anbudet antogs och sedan den 1 april 2006 ingår verksamheten i Ersta sjukhus. Upphandlingen ligger helt i linje med vad ledningen för Ersta diakoni har beslutat, nämligen att bredda och utöka vårdutbudet, säger sjukhuschef Lisbet Nord. Vi vill vara en aktör på alla nivåer i sjukvården. I och med övertagandet av Specialistmottagningar kan Ersta sjukhus nu erbjuda kompetens inom ortopedi, öron-näsa-hals, urologi, gynekologi, kirurgi och internmedicin. De flesta patienterna kommer hit på remiss från primärvården, men man kan också vid behov ta kontakt själv. Ersta sjukhus har ett bra rykte, med väldigt många nöjda patienter, säger Leena Nurmi som är enhetschef för Specialistmottagningar. Det känns bra att kunna erbjuda alla typer av vård för dem som söker sig hit. Fler och fler patienter från andra landsting söker sig också till Ersta sjukhus, något som både Lisbet och Leena är glada över. Det är trevligt att man vill ha vår vård! Många landsting erbjuder valfrihet för sina patienter och står därmed också för kostnaden, säger Lisbet. Specialistmottagningar flyttar i april 2007 från sina tidigare lokaler till nyrenoverade lokaler i Utsikten mittemot Ersta sjukhus. Trots att de nu får något mindre ytor ser Leena Nurmi flytten som enbart positiv för såväl personal som patienter. Här får vi närheten till röntgen, operationssal och vårdkedjans övriga delar. Dessutom blir det mycket lättare för patienterna att hitta rätt. 11

12 Att göra skillnad Tack till alla er som valt att stödja Ersta diakoni. Tillsammans har ni bidragit med 33,9 miljoner kronor under Gåvor och donationer som gör att Ersta diakoni kan driva och utveckla verksamheter där den offentliga finansieringen inte är tillräcklig eller saknas helt. Det gör skillnad. Tack för ert stöd och engagemang! Efter en donation av en kikare kan patienter på vårdavdelningen beskåda utsikten över Stockholm. Varför har du valt att stödja Ersta diakoni? Evert Gillberg Min hustru Ulla hade åkt mellan flera olika sjukhus och blivit, som jag tyckte, ganska illa behandlad. När hon väl kom in på Ersta sjukhus sa hon att det var det finaste stället och att hon var nöjd med allt. Tiden på Ersta sjukhus blev den bästa under Ullas två sista år. Vi beslutade gemensamt att vi ville skänka en större summa pengar till tack för att vi fått så fin behandling. Jag har haft stor glädje av Ersta sjukhus och det är ju så det ska vara: Det ska vara glädje när man skänker bort pengar! Sebastian af Jochnick, Stiftelsen af Jochnick Foundation Att stödja Ersta fristads verksamhet är något som känns jättebra. Vid val av projekt att stödja tittar vi alltid på var det finns specifika behov och vart statens pengar möjligen inte når. Projekt, som vi väljer att stödja, måste vara konkreta och effekten av dem ska vara mätbara. Vi stödjer aldrig en organisation med allmänna verksamhetsbidrag. Förtroende för organisationen är också en viktig del i vårt beslut, och för Ersta diakoni har jag fullt förtroende. Vid mitt besök på Ersta fristad blev jag imponerad av arbetet och kände att jag fick insikt i hur arbetet för våldsutsatta kvinnor genomförs där. Solvy Lindström Vi brukar skänka pengar varje år men i år ökade vi på. Det kändes så riktigt och jag kände mig så nöjd. Jag hade blivit så väl omhändertagen och bemött, av ALLA och då känner man att man vill ge tillbaka. Per-Ove Nelstrand Jag är ju över 50 år, så jag har samlat tillräckligt med prylar i alla fall (skratt). Allvarligt talat så tycker jag att det kändes väldigt bra att skänka pengar till en verksamhet som ligger mig varmt om hjärtat på detta sätt. Jag tror att de allra flesta av oss har mer än råd att avstå en del av vårt överflöd till dem som behöver det bättre. Ersta diakoni är känd för att vara en uthållig organisation som funnits länge, det känns som att man kan lita på den. Då är det lätt att ge. Jag tror att det är viktigt att man ber om gåvor till en välkänd organisation av något slag. Karl-Axel Norberg, Timmermansorden Vi tycker att Ersta diakoni har angelägna ändamål som stämmer överens med våra fonder. Dessutom har vi ett allmänt positivt intryck och är glada att få sammarbeta med Ersta diakoni. Pg

13 Sedan hösten 2006 finns en av Europas modernaste operationssalar för laparoskopisk kirurgi på Ersta sjukhus. Detta gjordes möjligt genom en stor donation av Ruth och Richard Julins stiftelse. Det långsiktiga stödet till patientnära forskning från familjen Erling-Perssons stiftelse ger Ersta diakoni kraftigt förbättrade möjligheter att bidra till utvärdering och utveckling av bättre behandlingar och omvårdnad inom mag-tarmsjukvården och vid vård i livets slutskede. Rådgivargruppen för fundraising Rådgivargruppen för fundraising är till hjälp och stöd i Ersta diakonis arbete för att bredda och stärka finansieringen genom privata gåvor och donationer. Hans Dalborg, ordförande Staffan Bohman Dan Brändström Sven Hagströmer Jonas Jonson Tomas Nicolin Marianne Nivert Björn Svedberg Meg Tivéus Ersta diakonisällskap är representerad genom sin viceordförande, Inga-May Petersson. 13

14 Ersta sjukhus All personal är så engagerade i vad de gör. De visar sin kompetens på ett mycket förtroendeingivande sätt. Den emotionella kompetensen är också hög. Patient Ersta sjukhus Ersta sjukhus ska visa på nya vägar i sjukvården utifrån patientens perspektiv och med fokus på behandling, rehabilitering och omvårdnad. Samtidigt som den specialiserade vården ska vara av högsta klass, ska sjukhuset också vara en god vårdgivare för patienter med mindre komplicerade vårdbehov. Sjukhuset tar emot patienter med remiss från hela Sverige, något som allt fler uppmärksammar och utnyttjar. I Stockholm har vi vårdavtal med landstinget inom somatisk sjukvård, rehabilitering, psykiatri, hospiceverksamhet och medicinsk service. Övriga kunder är andra landsting och försäkringsbolag. För att uppnå en stabilare ekonomi har fokus lagts på ekonomisk uppföljning och styrning, vilket har resulterat att sjukhuset i det närmaste har en ekonomi i balans 2,5 mkr bättre än budget. Stor donation stärker patientnära forskning För att kunna visa på nya vägar i vården är öppenhet för nya rön nödvändigt, liksom att ständigt utveckla omvårdnad och behandlingsmetoder. Forskningsenheten vid Mag-tarmcentrum fortsätter att producera viktiga patientnära studier, med stor nationell och internationell uppmärksamhet. Genom ett omfattande stöd från Familjen Erling-Perssons stiftelse på sammanlagt 44,5 mkr under en femårsperiod får den patientnära forskningen nu möjlighet att utvecklas långsiktigt. Satsning på vårdutveckling Under året har en större satsning på vårdutveckling inletts. Målsättningen är att höja den akademiska kompetensen hos sjuksköterskor och paramedicinska specialister så att arbetet med att evidensbasera vården underlättas. Vård- och behandlingsprogram ger bättre kvalitet Arbetet med att ta fram och implementera vård- och behandlingsprogram pågår inom hela sjukhuset. Målet är att alla stora patientgrupper på sjukhuset ska omfattas. Neurologiska kliniken har under året börjat arbeta med internationella klassifikationer av funktionsförmåga, ICF. Uppföljning av kvalitetsresultat Sjukhuset är på god väg mot målet att medverka i alla nationella kvalitetsregister för uppföljning av vård och behandling, relevanta för våra patientgrupper en viktig process för att visa våra vård- och behandlingsresultat i relation till andra sjukhus. Hospicekliniken har gått med i det nationella registret för palliativ vård och Neurologiska kliniken har inlett samarbete med nationella registret för neurologisk rehabilitering. Avtal mellan Mag-tarmcentrum och nationellt kvalitetsregister för obesitaskirurgi har upprättats. Patientsäkerhetsarbetet intensifieras Sjukhuset tog under 2006 ett tydligt avstamp i en process med målet att bli ledande inom patientsäkerhet. Fyrtiofem av sjukhusets medarbetare inklusive sjukhusets ledning har deltagit i ett kompetenshöjande program för hur detta arbete kan genomföras. Etik och existentiella frågor tar plats Arbetet med värdedialoger har trappats upp under året. Sjukhusdiakonen och sjukhusprästen är integrerade och viktiga delar i Ersta sjukhus, med bland annat regelbundna besök på Erstabacken och samtal med patienter med IBS (Irritable Bowel Syndrome). Anhörigstöd Psykiatriska kliniken genomför på uppdrag av Stockholms läns landsting ett projekt med 14

15 Man upplever aldrig situationen som stressig, även om man vet att det kan vara stressigt. Patient Ersta sjukhus 15

16 fördjupat stöd till anhöriga. Projektet är inriktat på gruppverksamhet och hittills har ett hundratal personer deltagit. Den första utvärderingen visar att mer än 90 procent av gruppdeltagare är mycket nöjda. Kliniken har även erbjudit öppna föreläsningar som varit mycket välbesökta. Sjukgymnastisk modell för IBS-patienter Sjukgymnastiken genomförde en patientenkät som visade på fortsatt mycket gott resultat för bemötande, tillgänglighet och behandlingsinsatser. En sjukgymnastisk modell för att komplettera övrig behandling av patienter med IBS har utvecklats tillsammans med öppenvårdsmottagningen vid Mag-tarmcentrum. En av Europas modernaste operationssalar Ett omfattande ombyggnadsarbete har genomförts på Mag-tarmcentrum. Dels har en avdelning för större kirurgi renoverats, med samtidig renovering av intensivvården och uppvakningsavdelningen, dels har en operationssal byggts om till en av Europas modernaste särskilt inredd för laparoskopi. Ombyggnaden är den första i sitt slag i Sverige och möjliggjordes genom stöd från Ruth och Richard Julins stiftelse. Effektivare röntgenklinik På röntgenkliniken har utrustningen moderniserats i och med investeringen i en så kallad direktdigital genomlysningsutrusning. För att förbättra ekonomi, kvalitet och resursutnyttjande och göra kliniken mer konkurrenskraftig inför framtiden, har också förändringar av arbetssätt inletts. Utökade avtal och nya specialistmottagningar Ersta diakonis långsiktiga strategi är att bredda och utöka vårdutbudet. Under året har bland annat Hospicekliniken utökats med tre vårdplatser på avdelningen och nio platser i hemsjukvården (ASIH). Avtal med landstingen i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har slutits för obesitaskirurgi. Från 1 april 2006 tog Ersta diakoni över Specialistmottagningar i närsjukvården på Södermalm. I och med övertagandet kan Ersta sjukhus nu erbjuda kompetens inom ortopedi, öron-näsa-hals, urologi, gynekologi, kirurgi och internmedicin. Om Ersta sjukhus På Ersta sjukhus bedrivs kvalificerad vård inom flera olika områden. Mag-tarmcentrum erbjuder högt specialiserad medicinsk och kirurgisk sjukvård för patienter med sjukdomar i tarm och mage. Enheten utför också allmänkirurgiska ingrepp. Här finns också en anestesi- och intensivvårdsklinik. Röntgenkliniken är helt digitaliserad och utför undersökningar av inre organ såväl som skelettröntgen och bentäthetsmätningar. Neurologiska kliniken Erstagårdskliniken erbjuder neurologisk rehabilitering riktad till personer med neurologiska sjukdomar eller skador, till exempel stroke, hjärntumörer, huvudvärk, MS eller Parkinsons sjukdom. Hospicekliniken är till för svårt sjuka och döende personer som är i behov av vård i livets slutskede hemma eller på avdelning. Vi arbetar speciellt med yngre patienter och barnfamiljer. Psykiatriska kliniken har som främsta målgrupp sjukvårdspersonal med psykiska problem och stressrelaterade tillstånd. Inom sjukgymnastiken arbetar vi särskilt med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar individens rörelseförmåga. Ersta sjukhus har specialistmottagning i gynekologi, ortopedi, urologi och öron-näsa-hals och för patienter med hjärtsjukdomar, diabetes och endokrinologiska sjukdomar. Tfn

17 Prestationer Somatisk sjukv. besök varav läkarbesök varav övriga besök Operationer varav slutenvård varav öppenvård Skopier Ej särredovisade tidigare Vårddagar Rehabilitering Antal besök totalt varav läkarbesök varav övriga besök Vårddagar Psykiatrin Antal besök totalt varav läkarbesök varav övriga besök Vårddagar Dagvårdsbesök Hospice Vårddagar varav avdelning varav hemsjukvård SAH Dagvårdsbesök 1) Nedlagd Medicinsk service Undersökningar varav röntgen varav endoskopi Ersta sjukhus Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och internränta Dispositioner Resultat Antal anställda (Inkl. interna transaktioner) 17

FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013

FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013 013 Årsredovisning Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Bilder omslag: Ebbe och Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa. Anna arbetar

Läs mer

1 Årsredovisning 2008

1 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 20081 Tryck: AMAB Grafiska AB, mars 2009. Fotograf: Jonas Ahlman. Grafisk form: Marlene Söder. Copy: Anna Olsson. Handskrivna texter: Margareta Hardenfalk. Upplaga: 5 000 ex. Omslag: Munken

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste

SOPHIAnytt. Alla borde få samma omvårdnad som jag har fått. karin bergkvist, lärare och forskare på Sophiahemmet högskola Mötet är det viktigaste SOPHIAnytt en tidning om sophiahemmet nr 1 maj 2012 Foto: samir soudah Foto: per westergård Foto: david Magnusson nu blir det lättare för besökare att hitta rätt sid 6 Ylva ryngebos snilleblixt hjälper

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Humana Verksamhetsberättelse 2013 Kort om Humana Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi är 12 000 medarbetare som med kunden i fokus verkar

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

Alla har rätt till ett bra liv. Verksamhetsberättelse 2012

Alla har rätt till ett bra liv. Verksamhetsberättelse 2012 Alla har rätt till ett bra liv Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Kort om Humana 2 VD-ord 4 Humana i samhället 6 Kvalitet 7 Humana i siffror 8 Affärsområde: Personlig assistans 12 Affärsområde: Äldreomsorg

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13

Patienten ska få leva sitt liv så länge det går. Jag kände direkt att något gick sönder. Studenten som lämnade media för vårdyrket sid 13 en tidning om sophiahemmet nr 2 november 2013 FOTO: SAMIR SOUDAH BB SOPHIA ÖPPNAR TILL VÅREN sid 3 FOTO: OSKAR OMNE FOTO: OSKAR OMNE HEMSJUKVÅRD NÄR PATIENTEN BEHÖVER sid 10 FOTO: SAMIR SOUDAH Alpinstjärnan

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer