Årsberättelse och årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse och årsredovisning 2006"

Transkript

1 Årsberättelse och årsredovisning 2006

2

3 Innehåll Årsberättelse Direktors inledning 5 Vägen tillbaka 6 Först i Norden med endoskopiutbildning för sjuksköterskor 7 Värme och trygghet på Ersta fristad 8 Fördjupat stöd till anhöriga till psykiskt sjuka personer 9 Det vi talar tyst om 10 Utökat vårdutbud 11 Att göra skillnad 12 Ersta sjukhus 14 Social verksamhet 19 Ersta Sköndal högskola 22 Ersta kyrka 24 Ersta diakonkår 26 Ersta fastigheter 27 Våra medarbetare 28 Du kan hjälpa till 31 Organisation 32 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 34 Ekonomisk sammanfattning 36 Resultaträkningar 37 Balansräkningar 38 Kassaflödesanalys 40 Redovisningsprinciper och noter 41 Noter 42 Styrelsens avslutning 45 Revisionsberättelse 46 Ledning och styrelse 47 Alla belopp i tusen SEK om inget annat anges.

4 Vision Vi tjänar människor som befinner sig i utsatta livssituationer och vi vill bidra till ett bättre samhälle. Verksamhetsidé Vi är en fristående och nytänkande aktör som utmanar inom hälso- och sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning. Det vi gör präglas av högsta kvalitet, resultatorientering, respektfullt och empatiskt bemötande.

5 Förändring och utveckling Oavsett om jag blickar bakåt eller ser framåt känner jag stolthet och glädje. För andra året i rad visar årsredovisningen ett positivt resultat. Inför framtiden har styrelsen klart uttalat en större förväntan och en högre ambitionsnivå. Jag tror den förväntan kommer att infrias. Det finns mycket att glädjas över om vi ser bakåt. Under april månad startade specialistmottagningen vid Rosenlund. Lite senare under sommaren byggdes IVA- och anestesiavdelningen om på närmast rekordtid - nödvändigt av arbetsmiljöskäl och viktigt för att ge plats för en utökning av dagkirurgi. I samband med denna ombyggnad kunde vi tack vare en generös donation från Ruth och Richard Julins stiftelse inreda Europas modernaste operationssal för laparoskopisk kirurgi. I slutet av året togs första steget att starta en volontärverksamhet. Att uppmuntra och ta del av människors engagemang är en ideologiskt viktig del av Ersta diakonis verksamhet som nu får ny kraft. Vid samma tid fick vi det storartade beskedet att familjen Erling-Perssons stiftelse beslutat bidra med 44,5 miljoner kronor över en femårsperiod till två stora forskningsprojekt. I backspegeln kan jag inte låta bli att också addera glädjen över den nya regeringens regeringsförklaring. Den ideella sektorn nämns på flera ställen med emfas och en förväntan som är ny i svensk politik. Efter ett bra år är det extra stimulerande att se framåt. Min vision i det korta perspektivet innehåller olika delar. Nu är det möjligt för oss att starta och överta primärvård. Detta skulle vara oerhört bra för många äldre människor som genom att anlita en enda vårdgivare får en kontinuerlig, stabil och förutsägbar hemvård. Dessutom skulle primärvården genom samarbete med sjukhusets övriga specialiteter skapa en mer sammanhållen vårdkedja för patienterna. Jag tror också att en mer omfattande äldreomsorg är nödvändig. Vi måste besluta var och hur vi kan utöka platserna så att fler äldre personer kan ta del av vår äldreomsorg. Ett annat viktigt framtidsområde är forskningen. Genom forskningen på Mag-tarmcentrum har vi ett gott exempel både för oss själva att bygga vidare på samt ett föredöme för andra sjukvårdsentreprenörer att ta efter. Slutligen önskar jag att vi ska leva upp till vårt ursprung och orka bygga vidare på den diakonala tanken. Ersta diakoni ska framför allt finnas till för de människor som mest kommer i kläm i vårt samhälle. Här finns t ex våldsutsatta kvinnor och barn likaväl som anhöriga i behov av stöd och hjälp. Ett viktigt fokusområde för framtiden är anhöriga till psykiskt sjuka personer. Det är spännande år som Ersta diakoni och hela vår sektor går till mötes. Många saker kommer att förändras och utvecklas mer än vi kan fantisera om. En sak är säker; vi vill gå i täten. Och vi ska försöka komma ihåg att det bara är den som ibland går vilse som hittar nya vägar. Thorbjörn Larsson Direktor Thorbjörn Larsson Direktor

6 Vägen tillbaka Efter ett brutalt överfall med svåra skallskador som följd, har Gunnar Strid sakta men säkert kämpat sig tillbaka och är idag nästan helt återställd. Professionell och trygg vård är en del av förklaringen, men främst har nog Gunnar sin egen vilja och positiva syn på livet att tacka. Jag har haft tur, säger Gunnar Strid. Det enda som inte är helt återställt är balansen, så jag måste ha käpp när jag går. Tur är annars inte det man tänker på, när man hör Gunnars historia. På väg hem, en sen kväll i oktober 2005, blev allt plötsligt svart. En månad senare vaknade Gunnar upp på Karolinska sjukhuset. Jag tyckte först att jag befann mig i en container, men så var det någon som plockade med mina kuddar. När jag försökte hjälpa till fungerade inte vänsterarmen, och högerarmen var extremt svag. Det tog en stund innan jag förstod att jag låg i en sjukhussäng. När allt nystades upp visade det sig att Gunnar hade blivit upphittad på morgonen efter överfallet, medvetslös och kraftigt nerkyld, rånad på sin plånbok och sitt guldhalsband. Gunnar och hustrun Eivor har bott i samma område i över fyrtio år. Lägenheten är ombonad och i fönstren blommar Gunnars skötebarn, orkidéerna. Vi har trivts så bra här i alla år. Det är tråkigt att något sådant här kan hända. Efter undersökningar och datortomografi konstaterades det att Gunnar hade sprickor i skallen och blödningar i hjärnan, och den 22 oktober 2005 opererades han på Karolinska sjukhuset. Första tiden efter operationen kunde han bara ligga, och fick hjälp med allt. När rehabiliteringen hade påbörjats rekommenderade man Gunnar att fortsätta träningen på Neurologiska kliniken vid Ersta sjukhus i Nacka. Först fick jag tillbringa fyra dagar på Ersta sjukhus. Eftersom jag har haft besvär med hjärtat och även har diabetes så ville de gå igenom mig ordentligt. Det visar på stor noggrannhet, menar Gunnar. I slutet av januari 2006, mer än tre månader efter överfallet, kunde Gunnar för första gången sätta sig upp i en rullstol. Men det skulle dröja ytterligare fjorton dagar tills han kunde manövrera den själv. Till slut var vi i alla fall ett helt gäng som rullade omkring och gjorde korridorerna Gunnar Strid rehabiliterades på neurologiska kliniken vid Ersta sjukhus. osäkra! Dagarna på Neurologiska kliniken, eller Erstagårdskliniken som den också kallas, var inrutade med gymnastik och terapi. Mycket av tiden gick också åt till att prata med andra i samma situation. Gunnar är mycket nöjd med sin rehabilitering och sättet han har blivit bemött på. Jag har haft det så bra, med eget rum och allt. Och personalen, ja, de har varit sagolika hela vägen från läkare till undersköterskor, allihopa! Den 29 mars 2006 fick Gunnar komma hem, men det var ändå med blandade känslor han lämnade kliniken Jag hade ju blivit så väl omhändertagen, och blivit van vid att det alltid fanns folk till hands runt omkring. Jag vet patienter som gärna kunnat tänka sig att flytta till Erstagårdskliniken för gott!

7 Först i Norden med endoskopiutbildning för sjuksköterskor Marie Sandberg, chefssjuksköterska vid endoskopienheten, har varit med och utvecklat endoskopiutbildningen för sjuksköterskor. Bristen på endoskopiläkare har lett till långa väntetider för patienter runtom i landet. Så behöver det inte vara. Med förebild från Storbritannien, och i samarbete med Ersta Sköndal högskola startade Ersta sjukhus Nordens första endoskopiutbildning för sjuksköterskor. Området endoskopi innefattar samtliga optiska undersökningar i mage och tarm. På Ersta sjukhus utför man bland annat gastroskopi, koloskopi och rektoskopi samt ph- och tryckmätning och ultraljud. Idag är Ersta sjukhus störst i landet när det gäller antalet undersökningar. Det har länge förts diskussioner om vilka som ska få utföra endoskopi, berättar Marie Sandberg, chefssjuksköterska på endoskopienheten vid Ersta sjukhus. Orsaken har varit bristen på endoskopiläkare, främst ute i landet, som har gjort att väntetiderna för patienterna ibland uppgått till över ett år. Marie har själv ofta hört läkare säga att sjuksköterskor bör kunna göra undersökningarna. Vi är många sköterskor som har jobbat med endoskopi på mycket nära håll. För oss har det aldrig funnits anledning att tro att vi inte skulle klara det. I Storbritannien har sjuksköterskor utfört endoskopiundersökningar i mer än tio år. På Ersta sjukhus har man länge varit överens om att det borde fungera även i Sverige. Efter klartecken från Socialstyrelsen satte klinikchef Henry Nyhlin tillsammans med Marie och övrig personal igång med planeringen av en endoskopiutbildning utifrån erfarenheterna i Storbritannien. Två av våra sköterskor skickades på studiebesök till Edinburgh, och så bjöd vi över två endoskopisköterskor hit. Därefter har ytterligare två sköterskor från oss gått en endoskopiutbildning i Hull i Storbritannien. Det har sedan legat till grund för vår egen utbildning. I december 2006 var det så dags. 18 sjuksköterskor från hela landet är nu pionjärer på denna Nordens första endoskopiutbildning. För att vara behörig måste man ha arbetat som endoskopiassisterande sjuksköterska. Man kan välja att läsa från 5-poängs teori upp till 40-poängs koloskopikompetens. Mycket av undervisningen sker på distans, men studenterna besöker högskolan vid ett flertal tillfällen för seminarier och examinationer. Kursledare Lars Backman, läkare vid endoskopienheten på Ersta sjukhus, är mycket entusiastisk över utbildningen. Det här är verkligen något jättebra, både ur patienternas synvinkel och ur personalsynpunkt. Det är även bra för Ersta sjukhus. Det visar på vår ambitionsnivå, att vi vill utveckla oss och fortsätta att stärka vår kompetens. Målet är att utbildningen ska bli en återkommande specialistutbildning på Ersta Sköndal högskola. Det talas om att erbjuda undersökningar till alla i en viss ålder i Sverige, så kallad koloskopiscreening ph. Blir det så kommer det att finnas ett enormt behov av den här kompetensen framöver, menar både Marie och Lars. Vår utbildning kommer garanterat att få efterföljare i Norden.

8 Värme och trygghet på Ersta fristad Ersta fristad erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn i en akut krissituation. Den främsta målgruppen är kvinnor som utsätts för våld eller hot. Här finns personal dygnet runt för krisbearbetning och praktiskt stöd, och även specialutbildad personal för att möta barn i kris. En av de kvinnor som fått hjälp med skyddat boende på Ersta fristad är Yordanos*. Efter att ha lämnat ett land i krig hamnade Yordanos i Sverige och började så smått att skapa sig ett nytt liv. Men mitt i den nyvunna tryggheten började en granne att förfölja och terrorisera Yordanos. Jag flydde i panik till en vän i Stockholm, men mannen lyckades ändå hitta mig och fortsatte att förfölja och hota mig. Till slut, via olika vägar, hamnade Yordanos på Ersta fristads skyddade boende och fick äntligen chans till lugn och trygghet. I första hand är det socialjouren som placerar kvinnorna hos oss, i andra hand är det socialtjänsten, berättar Helena Dahlström, gruppterapeut på Ersta fristad. Det är sällan någon som vänder sig direkt till oss, men självklart kan vi i så fall hjälpa dem vidare till rätt kontakter. De kvinnor som på grund av våld och hot hamnar på Ersta fristad får först komma till det skyddade boendet. Man får ett eget rum för sig och sina barn och det finns personal på plats dygnet runt. Just tillgängligheten är det som är unikt hos oss, säger Helena. Vår personal finns där hela tiden, även under natten, och det stödet behöver de här kvinnorna. Vi äter tillsammans och hjälps åt med allt. Och ofta är det ju när barnen har somnat som ångesten blir värst. Helena Dahlström, gruppterapeut vid Ersta fristad, leder grupper och stödjer kvinnor som utsatts för våld. En verksamhet som gjorts möjlig genom treårigt stöd från Stiftelsen af Jochnick Foundation. I det skyddade boendet får kvinnorna bo i maximalt tre månader. Då har de hunnit få krisbearbetning och stöd, och har fått hjälp med eventuell polisanmälan, advokatkontakter med mera. Därefter erbjuder Ersta fristad ett så kallat mellanboende i en av Ersta diakonis lägenheter, där man får stanna tills man har ordnat sig ett eget boende. Det är den kommun som kvinnan kommer ifrån som beslutar om och betalar både det skyddade boendet och mellanboendet. För Yordanos är tiden hos Ersta fristad snart slut. Den senaste tiden har hon bott i mellanboendet, och har precis fått tag i en egen lägenhet. Men hon är fortfarande rädd och känner osäkerhet inför framtiden. Jag vet aldrig vad som ska hända. Jag är rädd när jag går ut, när jag åker tunnelbana och buss och när jag går på stan. Jag försöker studera men har svårt att koncentrera mig, tankarna far iväg. Men jag har fått mycket hjälp här på Ersta fristad, och många nya vänner. Alla är så snälla. På frågan om Yordanos har någon dröm inför framtiden så säger hon att det är för tidigt än. Kanske vill jag jobba på dagis, jag tycker om barn, men jag har mycket kvar att lära mig. *Yordanos heter egentligen något annat

9 Fördjupat stöd till anhöriga till psykiskt sjuka personer Som anhörig till en psykiskt sjuk person utsätts man för stora påfrestningar som inte sällan leder till egen ohälsa. Psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus genomför, på uppdrag av Stockholms läns landsting, ett projekt för att fördjupa stödet till anhöriga. Intresset för våra stödgrupper har varit långt över förväntan, säger Anna Stenseth, läkare och chef för Psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus. Hittills har ett hundratal personer deltagit, grupperna för våren 2007 är fullbelagda, och vi har kö till flera av dem. I planeringen och genomförandet av projektet har psykiatriska kliniken fått hjälp av Schizofreniförbundets anhörigorganisation. Deras erfarenheter har legat till grund för arbetet och flera av organisationens medlemmar är även med aktivt i grupperna. Det unika med projektet är att man kan delta som anhörig oavsett var den sjuka finns och vårdas. Ingen registrering med anknytning till patienten sker. Vad vi länge har saknat är ett anhöriginriktat stöd, som inte utgår från patienten, säger Ulla Elfving Ekström, Schizofreniförbundet. Att vi nu har fått så stor uppslutning i de här grupperna visar att vår upplevelse av behovet varit riktigt. Att arbeta i grupper ger möjlighet att utnyttja resurserna på bästa sätt men framför allt har det ett stort värde i sig att träffa andra i samma situation. Varje grupp består av personer som träffas vid sex tillfällen om vardera ett par timmar. Ledare är bland andra personal från Ersta sjukhus och representanter från anhörigorganisationen. Det är en förmån för oss här på psykiatriska kliniken att få träffa anhöriga på det här sättet. Vi lär oss massor och får nya perspektiv på den vård vi ger. Man blir på många sätt mer ödmjuk i sitt jobb, menar Anna. Under 2006 var stödarbetet främst riktat till syskon till psykiskt sjuka eftersom det är en grupp som ofta glöms bort. Syskonrelationen är ju den längsta man har, säger Ulla. Många syskon tar också ett enormt stort ansvar för den sjuka, särskilt när föräldrarna blir äldre. Den här verksamheten behövs på många plan, menar Anna. Den borde egentligen föras in som en självklar del i den ordinarie vården. Att grupperna fortsätter även under hela 2007 är klart. Hittills har Stockholms läns landsting bidragit med finansiering, men efter 2007 finns ännu inga besked. Här är det, enligt Anna och Ulla, viktigt med en ordentlig utvärdering. Vi måste ta tillvara det arbete vi har lagt ner på ett mer forskningsmässigt sätt. Utifrån utvärderingen vi har gjort vet vi att 95% av deltagarna i grupperna är nöjda, men vad ger det på sikt? Det är massor av viktiga kunskaper som vi samlar på oss i det här projektet, som sedan kan användas praktiskt i vården. På så sätt kan man på sikt få tillbaka mer än vad det har kostat. Anna Stenseth, psykiatriska kliniken, och Ulla Elfving Ekström, Schizofreniförbundet, diskuterar hur stödet till anhöriga kan förbättras.

10 Det vi talar tyst om Ersta diakoni fortsätter att arbeta aktivt för att öka kunskapen bland politiker, journalister, opinionsbildare, och allmänheten inom de områden vi arbetar. Ofta är det frågeställningar och människoöden som vi talar tyst om, eller helst inte vill se. Ett flertal seminarier och föreläsningar har genomförts under året. Bland annat bjöd Ersta diakoni i samarbete med Anna Lindhs minnesfond in till ett seminarium i maj för att initiera en diskussion och öka kunskapen om konsekvenserna av sexuella övergrepp. Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Ersta diakoni tre välbesökta frukostsamtal på temat Det vi talar tyst om. Diskussionerna berörde Anhöriga till psykiskt sjuka personer, Anhöriga till missbrukare och Vinst. Tillsammans med branschorganisationen för ideella vårdoch omsorgsgivare, Famna, passade Ersta diakoni på att prata med förbipasserande vid utställningstältet i Visby var som bekant valår och det var därför särskilt viktigt för Ersta diakoni att delta vid de politiska partiernas kongresser. Här diskuterar Lisbet Nord, sjukhuschef, med Christer G Wennerholm (m) och Filippa Reinfeldt (m) betydelsen av en mångfald av aktörer inom vård och omsorg. Ett hundratal gäster kom till Ersta diakoni för att inspireras och samtala om drivkrafter i livet. H. M. Drottning Silvia och Tomas Nicolin berättade om vad som driver dem. Ersta diakoni tog också tillfället i akt och berättade om verksamheten och uppmärksammade några av givarna under året. 10

11 Utökat vårdutbud Vid en upphandling hos Stockholms läns landsting, lade Ersta diakoni ett anbud på kirurgisk specialistvård och Specialistmottagningar i närsjukvård Södermalm. Anbudet antogs och sedan den 1 april 2006 ingår verksamheten i Ersta sjukhus. Upphandlingen ligger helt i linje med vad ledningen för Ersta diakoni har beslutat, nämligen att bredda och utöka vårdutbudet, säger sjukhuschef Lisbet Nord. Vi vill vara en aktör på alla nivåer i sjukvården. I och med övertagandet av Specialistmottagningar kan Ersta sjukhus nu erbjuda kompetens inom ortopedi, öron-näsa-hals, urologi, gynekologi, kirurgi och internmedicin. De flesta patienterna kommer hit på remiss från primärvården, men man kan också vid behov ta kontakt själv. Ersta sjukhus har ett bra rykte, med väldigt många nöjda patienter, säger Leena Nurmi som är enhetschef för Specialistmottagningar. Det känns bra att kunna erbjuda alla typer av vård för dem som söker sig hit. Fler och fler patienter från andra landsting söker sig också till Ersta sjukhus, något som både Lisbet och Leena är glada över. Det är trevligt att man vill ha vår vård! Många landsting erbjuder valfrihet för sina patienter och står därmed också för kostnaden, säger Lisbet. Specialistmottagningar flyttar i april 2007 från sina tidigare lokaler till nyrenoverade lokaler i Utsikten mittemot Ersta sjukhus. Trots att de nu får något mindre ytor ser Leena Nurmi flytten som enbart positiv för såväl personal som patienter. Här får vi närheten till röntgen, operationssal och vårdkedjans övriga delar. Dessutom blir det mycket lättare för patienterna att hitta rätt. 11

12 Att göra skillnad Tack till alla er som valt att stödja Ersta diakoni. Tillsammans har ni bidragit med 33,9 miljoner kronor under Gåvor och donationer som gör att Ersta diakoni kan driva och utveckla verksamheter där den offentliga finansieringen inte är tillräcklig eller saknas helt. Det gör skillnad. Tack för ert stöd och engagemang! Efter en donation av en kikare kan patienter på vårdavdelningen beskåda utsikten över Stockholm. Varför har du valt att stödja Ersta diakoni? Evert Gillberg Min hustru Ulla hade åkt mellan flera olika sjukhus och blivit, som jag tyckte, ganska illa behandlad. När hon väl kom in på Ersta sjukhus sa hon att det var det finaste stället och att hon var nöjd med allt. Tiden på Ersta sjukhus blev den bästa under Ullas två sista år. Vi beslutade gemensamt att vi ville skänka en större summa pengar till tack för att vi fått så fin behandling. Jag har haft stor glädje av Ersta sjukhus och det är ju så det ska vara: Det ska vara glädje när man skänker bort pengar! Sebastian af Jochnick, Stiftelsen af Jochnick Foundation Att stödja Ersta fristads verksamhet är något som känns jättebra. Vid val av projekt att stödja tittar vi alltid på var det finns specifika behov och vart statens pengar möjligen inte når. Projekt, som vi väljer att stödja, måste vara konkreta och effekten av dem ska vara mätbara. Vi stödjer aldrig en organisation med allmänna verksamhetsbidrag. Förtroende för organisationen är också en viktig del i vårt beslut, och för Ersta diakoni har jag fullt förtroende. Vid mitt besök på Ersta fristad blev jag imponerad av arbetet och kände att jag fick insikt i hur arbetet för våldsutsatta kvinnor genomförs där. Solvy Lindström Vi brukar skänka pengar varje år men i år ökade vi på. Det kändes så riktigt och jag kände mig så nöjd. Jag hade blivit så väl omhändertagen och bemött, av ALLA och då känner man att man vill ge tillbaka. Per-Ove Nelstrand Jag är ju över 50 år, så jag har samlat tillräckligt med prylar i alla fall (skratt). Allvarligt talat så tycker jag att det kändes väldigt bra att skänka pengar till en verksamhet som ligger mig varmt om hjärtat på detta sätt. Jag tror att de allra flesta av oss har mer än råd att avstå en del av vårt överflöd till dem som behöver det bättre. Ersta diakoni är känd för att vara en uthållig organisation som funnits länge, det känns som att man kan lita på den. Då är det lätt att ge. Jag tror att det är viktigt att man ber om gåvor till en välkänd organisation av något slag. Karl-Axel Norberg, Timmermansorden Vi tycker att Ersta diakoni har angelägna ändamål som stämmer överens med våra fonder. Dessutom har vi ett allmänt positivt intryck och är glada att få sammarbeta med Ersta diakoni. Pg

13 Sedan hösten 2006 finns en av Europas modernaste operationssalar för laparoskopisk kirurgi på Ersta sjukhus. Detta gjordes möjligt genom en stor donation av Ruth och Richard Julins stiftelse. Det långsiktiga stödet till patientnära forskning från familjen Erling-Perssons stiftelse ger Ersta diakoni kraftigt förbättrade möjligheter att bidra till utvärdering och utveckling av bättre behandlingar och omvårdnad inom mag-tarmsjukvården och vid vård i livets slutskede. Rådgivargruppen för fundraising Rådgivargruppen för fundraising är till hjälp och stöd i Ersta diakonis arbete för att bredda och stärka finansieringen genom privata gåvor och donationer. Hans Dalborg, ordförande Staffan Bohman Dan Brändström Sven Hagströmer Jonas Jonson Tomas Nicolin Marianne Nivert Björn Svedberg Meg Tivéus Ersta diakonisällskap är representerad genom sin viceordförande, Inga-May Petersson. 13

14 Ersta sjukhus All personal är så engagerade i vad de gör. De visar sin kompetens på ett mycket förtroendeingivande sätt. Den emotionella kompetensen är också hög. Patient Ersta sjukhus Ersta sjukhus ska visa på nya vägar i sjukvården utifrån patientens perspektiv och med fokus på behandling, rehabilitering och omvårdnad. Samtidigt som den specialiserade vården ska vara av högsta klass, ska sjukhuset också vara en god vårdgivare för patienter med mindre komplicerade vårdbehov. Sjukhuset tar emot patienter med remiss från hela Sverige, något som allt fler uppmärksammar och utnyttjar. I Stockholm har vi vårdavtal med landstinget inom somatisk sjukvård, rehabilitering, psykiatri, hospiceverksamhet och medicinsk service. Övriga kunder är andra landsting och försäkringsbolag. För att uppnå en stabilare ekonomi har fokus lagts på ekonomisk uppföljning och styrning, vilket har resulterat att sjukhuset i det närmaste har en ekonomi i balans 2,5 mkr bättre än budget. Stor donation stärker patientnära forskning För att kunna visa på nya vägar i vården är öppenhet för nya rön nödvändigt, liksom att ständigt utveckla omvårdnad och behandlingsmetoder. Forskningsenheten vid Mag-tarmcentrum fortsätter att producera viktiga patientnära studier, med stor nationell och internationell uppmärksamhet. Genom ett omfattande stöd från Familjen Erling-Perssons stiftelse på sammanlagt 44,5 mkr under en femårsperiod får den patientnära forskningen nu möjlighet att utvecklas långsiktigt. Satsning på vårdutveckling Under året har en större satsning på vårdutveckling inletts. Målsättningen är att höja den akademiska kompetensen hos sjuksköterskor och paramedicinska specialister så att arbetet med att evidensbasera vården underlättas. Vård- och behandlingsprogram ger bättre kvalitet Arbetet med att ta fram och implementera vård- och behandlingsprogram pågår inom hela sjukhuset. Målet är att alla stora patientgrupper på sjukhuset ska omfattas. Neurologiska kliniken har under året börjat arbeta med internationella klassifikationer av funktionsförmåga, ICF. Uppföljning av kvalitetsresultat Sjukhuset är på god väg mot målet att medverka i alla nationella kvalitetsregister för uppföljning av vård och behandling, relevanta för våra patientgrupper en viktig process för att visa våra vård- och behandlingsresultat i relation till andra sjukhus. Hospicekliniken har gått med i det nationella registret för palliativ vård och Neurologiska kliniken har inlett samarbete med nationella registret för neurologisk rehabilitering. Avtal mellan Mag-tarmcentrum och nationellt kvalitetsregister för obesitaskirurgi har upprättats. Patientsäkerhetsarbetet intensifieras Sjukhuset tog under 2006 ett tydligt avstamp i en process med målet att bli ledande inom patientsäkerhet. Fyrtiofem av sjukhusets medarbetare inklusive sjukhusets ledning har deltagit i ett kompetenshöjande program för hur detta arbete kan genomföras. Etik och existentiella frågor tar plats Arbetet med värdedialoger har trappats upp under året. Sjukhusdiakonen och sjukhusprästen är integrerade och viktiga delar i Ersta sjukhus, med bland annat regelbundna besök på Erstabacken och samtal med patienter med IBS (Irritable Bowel Syndrome). Anhörigstöd Psykiatriska kliniken genomför på uppdrag av Stockholms läns landsting ett projekt med 14

15 Man upplever aldrig situationen som stressig, även om man vet att det kan vara stressigt. Patient Ersta sjukhus 15

16 fördjupat stöd till anhöriga. Projektet är inriktat på gruppverksamhet och hittills har ett hundratal personer deltagit. Den första utvärderingen visar att mer än 90 procent av gruppdeltagare är mycket nöjda. Kliniken har även erbjudit öppna föreläsningar som varit mycket välbesökta. Sjukgymnastisk modell för IBS-patienter Sjukgymnastiken genomförde en patientenkät som visade på fortsatt mycket gott resultat för bemötande, tillgänglighet och behandlingsinsatser. En sjukgymnastisk modell för att komplettera övrig behandling av patienter med IBS har utvecklats tillsammans med öppenvårdsmottagningen vid Mag-tarmcentrum. En av Europas modernaste operationssalar Ett omfattande ombyggnadsarbete har genomförts på Mag-tarmcentrum. Dels har en avdelning för större kirurgi renoverats, med samtidig renovering av intensivvården och uppvakningsavdelningen, dels har en operationssal byggts om till en av Europas modernaste särskilt inredd för laparoskopi. Ombyggnaden är den första i sitt slag i Sverige och möjliggjordes genom stöd från Ruth och Richard Julins stiftelse. Effektivare röntgenklinik På röntgenkliniken har utrustningen moderniserats i och med investeringen i en så kallad direktdigital genomlysningsutrusning. För att förbättra ekonomi, kvalitet och resursutnyttjande och göra kliniken mer konkurrenskraftig inför framtiden, har också förändringar av arbetssätt inletts. Utökade avtal och nya specialistmottagningar Ersta diakonis långsiktiga strategi är att bredda och utöka vårdutbudet. Under året har bland annat Hospicekliniken utökats med tre vårdplatser på avdelningen och nio platser i hemsjukvården (ASIH). Avtal med landstingen i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har slutits för obesitaskirurgi. Från 1 april 2006 tog Ersta diakoni över Specialistmottagningar i närsjukvården på Södermalm. I och med övertagandet kan Ersta sjukhus nu erbjuda kompetens inom ortopedi, öron-näsa-hals, urologi, gynekologi, kirurgi och internmedicin. Om Ersta sjukhus På Ersta sjukhus bedrivs kvalificerad vård inom flera olika områden. Mag-tarmcentrum erbjuder högt specialiserad medicinsk och kirurgisk sjukvård för patienter med sjukdomar i tarm och mage. Enheten utför också allmänkirurgiska ingrepp. Här finns också en anestesi- och intensivvårdsklinik. Röntgenkliniken är helt digitaliserad och utför undersökningar av inre organ såväl som skelettröntgen och bentäthetsmätningar. Neurologiska kliniken Erstagårdskliniken erbjuder neurologisk rehabilitering riktad till personer med neurologiska sjukdomar eller skador, till exempel stroke, hjärntumörer, huvudvärk, MS eller Parkinsons sjukdom. Hospicekliniken är till för svårt sjuka och döende personer som är i behov av vård i livets slutskede hemma eller på avdelning. Vi arbetar speciellt med yngre patienter och barnfamiljer. Psykiatriska kliniken har som främsta målgrupp sjukvårdspersonal med psykiska problem och stressrelaterade tillstånd. Inom sjukgymnastiken arbetar vi särskilt med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar individens rörelseförmåga. Ersta sjukhus har specialistmottagning i gynekologi, ortopedi, urologi och öron-näsa-hals och för patienter med hjärtsjukdomar, diabetes och endokrinologiska sjukdomar. Tfn

17 Prestationer Somatisk sjukv. besök varav läkarbesök varav övriga besök Operationer varav slutenvård varav öppenvård Skopier Ej särredovisade tidigare Vårddagar Rehabilitering Antal besök totalt varav läkarbesök varav övriga besök Vårddagar Psykiatrin Antal besök totalt varav läkarbesök varav övriga besök Vårddagar Dagvårdsbesök Hospice Vårddagar varav avdelning varav hemsjukvård SAH Dagvårdsbesök 1) Nedlagd Medicinsk service Undersökningar varav röntgen varav endoskopi Ersta sjukhus Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och internränta Dispositioner Resultat Antal anställda (Inkl. interna transaktioner) 17

18 18

19 Social verksamhet Inom det sociala verksamhetsområdet vill vi möta våra klienters, gästers och boendes behov och önskemål genom stor lyhördhet för den enskildes situation. Vi stärker den befintliga vården och behandlingen på många sätt, framför allt genom ett övergripande kvalitetsarbete och metodutveckling. Utnyttjandet av platserna inom de olika verksamheterna är avgörande för ekonomisk stabilitet. Beläggningen på våra enheter har ökat, och vi har tryggat framtida beläggning genom många nya ramavtal. Det ekonomiska resultatet är fortfarande negativt men betydligt bättre än tidigare år. Vår ambition är att bredda enheternas uppdrag till komplementära verksamheter eller nya målgrupper. Vi värnar då om vår styrka att vara modellskapande inom det sociala arbetet. Alzheimers Café Under året har bland annat Alzheimers café startat i samarbete med Alzheimerföreningen. En uppskattad verksamhet för yngre med demenssjukdom och deras anhöriga. Fyra kvällar under hösten samlades upp till 60 personer för att lyssna till föredrag, samtala och umgås. Översyn av äldreomsorgen Under 2006 genomfördes en översyn av äldreomsorgen, vilken har utmynnat i bättre ekonomistyrning och organisationsförändring. Mariahemmet har haft en beläggning på i snitt 97,2 procent, och andelen gruppboendeplatser har ökat. Antalet timmar för hemtjänsten ökar, men verksamheten dras fortfarande med ekonomiskt underskott. Dagverksamheten vid Villa Cederschiöld har genomfört Anhörigmodellen som bygger på reminiscensmetoden, med bland annat utbildningar och föreläsningar för personal inom och utanför Ersta diakoni. Äldreomsorgen har också påbörjat ett EU-utbyte av personal mellan Ersta diakoni, och Evangelisches Diakoniwerk Gallneukirchen i Österrike, som finansieras genom da Vinci-programmet. Hjälp för traumatiserade flickor För Ersta flickhem har året präglats av konsolidering och utveckling av metoder. En organisationsförändring har genomförts för att nå ekonomisk stabilitet och möjliggöra samordningsvinster mellan de två behandlingshemmen. Personalen har arbetat dels med att förtydliga sina arbetsmetoder, dels hur miljö-, rid- och individualterapi effektivast ska samverka. Fortsatt utvärdering av stödgrupper Ersta Vändpunkten har lagt fortsatt vikt vid utvärdering av programmen. Forskningen kring Vuxenprogrammet har fullföljts och dokumentation utifrån forskning av gruppverksamhet för tillfrisknande pappor har följts upp. För att förbereda för fortsatt utveckling har verksamheten också fokuserat på konsolidering. Stiftelsen af Jochnick Foundation beslutade att stödja ett treårigt projekt för utveckling av grupper för Unga Vuxna med start En brygga mellan landsting och kommun I mars 2006 firade Erstabacken ett år och har nu etablerat ett välfungerande boende som överbryggar klyftan mellan landstingets och kommunens ansvar. De åtta platserna för svårt sjuka hemlösa personer har i princip varit fullt utnyttjade. Utvärdering påbörjades under Utökat stöd till våldsutsatta kvinnor För att tydliggöra verksamhetens inriktning bytte Ersta härbärge namn till Ersta fristad. I samband med detta gjordes en satsning för att öka kännedomen om det skyddade boendet, bland annat genom två frukostseminarier samt utvecklande av mer aktiva kontakter med soci- Ni lyssnar, lyssnar på vad man har att säga. Det är A och O Patient på Erstabackens boende för svårt sjuka hemlösa personer 19

20 altjänsten. Genom stöd från Stiftelsen af Jochnick Foundation startades ett treårigt projekt med grupper för våldsutsatta kvinnor och ökat stöd till kvinnorna i mellanboendet. Ingen garanterad finansiering Förutom Erstabacken, som finansieras av Stockholms stad och landsting, har de sociala enheterna ingen garanterad finansiering. Gåvor och donationer har därför stor betydelse för kvaliteten i det sociala arbetet. Ersta fristad och Ersta flickhem är beroende av kommunernas placeringar. Äldreboendet har ramavtal med Stockholms stad som gäller till 30 juni Avtal med andra kommuner finns också. Hemtjänstens avtal sträcker sig till 31 augusti 2008 med möjlighet till förlängning ett år. Ersta Vändpunkten får sedan 1999 ett bidrag av Stockholms stad, motsvarande ca 20 procent av verksamhetskostnaderna. Social verksamhet Externa intäkter Interna intäkter Externa kostnader Personalkostnader Interna kostnader Avskrivningar och internränta Dispositioner 0 Resultat Nu har jag ochså förstått att jag betyder nåt. Pojke 13 år, grupprogram Ersta Vändpunkten Antal anställda (inkl. interna transaktioner) Om Social verksamhet Äldreomsorgen omfattar hemtjänst, dagverksamhet för personer med demenssjukdom och särskilt boende för äldre på Mariahemmet och Villa Cederschiöld med totalt 71 platser. Antalet boende: 71 (71) Yngst: 73 (71) år Äldst: 103 (104) år Medianålder: 91 (92) år Antal personer under 80 år: 7 (8) Ersta fristad erbjuder skyddat boende för fem kvinnor med barn som utsatts för våld eller hot, ett mellanboende efter den akuta krisen och grupper för våldsutsatta kvinnor. Antal boende under året: 52 (38) kvinnor, 50 (38) barn Genomsnittstid för boendet: 27 (32) dagar Antal nationaliteter: 28 (13) Ersta Vändpunkten är till för dem som får sin livskvalitet påverkad av någon annans användande av alkohol eller någon annan drog. Här erbjuds stödgrupper och program för skolbarn, tonåringar, unga vuxna och vuxna. Man erbjuder också seminarier, utbildningar och handledning för personal inom socialt arbete och vård. Antal grupper: 15 (16) Antal deltagare: 164 (191) Stödsamtal: 220 (110) Ersta flickhem arbetar med traumatiserade tonårsflickor som har blivit utsatta för övergrepp. Verksamheten består av två behandlingshem, Lännahemmet med 6 platser och Marsta gård med 5 platser, som erbjuder dygnet runt-boende och behandling. Genomsnittlig beläggning Lännahemmet: 3,5 (3,3) flickor Marsta Gård: 4,9 (4,3) flickor På Erstabacken får svårt sjuka hemlösa personer kvalificerad vård och ett socialt motivationsarbete. Antal platser: 8 (8) 20

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Innehåll. Alla belopp i tusen SEK om inte annat anges.

Innehåll. Alla belopp i tusen SEK om inte annat anges. Årsberättelse och årsredovisning 2005 Innehåll Årsberättelse Direktors inledning 5 Bättre beredskap i tsunamins spår 6 Trygghet i vården 7 Väcka opinion 8 Vårdutveckling är en dold skatt 9 Ingen ska hamna

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

e r sta d i a ko n i å r s b e r ät t e l s e & å r s r e d ov i s n i ng 2 0 0 7

e r sta d i a ko n i å r s b e r ät t e l s e & å r s r e d ov i s n i ng 2 0 0 7 e r sta d i a ko n i å r s b e r ät t e l s e & å r s r e d ov i s n i ng 2 0 0 7 Vår verksamhetsidé Vi har beslutat oss Vi är för en fristående att och nytänkande aktör som finnas utmanar inom till hälsoför

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

vidgar vi vyerna. Vilken vision kan leda oss dit?

vidgar vi vyerna. Vilken vision kan leda oss dit? Tillsammans vidgar vi vyerna. Vi gör det vi gör för att vi vill och inget annat. Vård och omsorg med liv och lust. Bräcke Diakoni startades 1923 med en kristen människosyn och non profit som grund. Tillsammans

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Ledningens roll som möjliggörare

Ledningens roll som möjliggörare Ledningens roll som möjliggörare Idéer och handling för ett medmänskligare samhälle Maude Kardell Wahlbäck Områdeschef Bräcke Diakoni Fristående stiftelse sedan 1923 Non profit inom vård och omsorg Hälsovård

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2010 handlade det om 1 98 klienter 2010-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar. Information till patienter

Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar. Information till patienter Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar Information till patienter Allmänt Vidarkliniken är godkänd av Stockholms läns landsting för att ta emot patienter för specialiserad rehabilitering efter

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer