Slutrapport Fisketurism i Holmbygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Fisketurism i Holmbygden"

Transkript

1 Hushållningssällskapet Västernorrland Kenneth Ottosson Hakon Ahlbergs väg 33 D Sundsvall Slutrapport Fisketurism i Holmbygden Kenneth Ottosson januari 2014 Hushållningssällskapet Västernorrland Hakon Ahlbergs väg 33 D, Sundsvall Telefon/fax +46 (0) Org.nr Mobiltelefon +46 (0) E-post

2 Denna rapport redovisar resultatet av projekt Fisketurism i Holmbygden som har fått projektstöd inom Leader Mittland. Stödmottagare Västernorrlands läns Hushållningssällskap Kundnr Y 6854 Trädgårdsgatan Härnösand Projekt Fisketurism i Holmbygden Journalnr Kontaktpersoner Projektledare Kenneth Ottosson Tel Hakon Ahlbergs väg 33 D Mobil Sundsvall Fax Epost Operativ projektledare Stefan Maina Tel Loviken 135 Mobil Liden Epost Operativ projektledare Lars-Erik Persson Hällingen 110 Mobil Liden Epost Sammanfattning Projektet genomfördes under perioden till Syftet med projektet har varit att utveckla fisketurism som grund för näringsverksamhet och på sikt skapa arbetstillfällen i Holmbygden, Sundsvalls kommun. Projektet har skapat ett nätverk mellan företag och fiskevårdsområdesförening som arbetat med att utveckla säljbara produkter baserade på sportfiske och marknadsfört dessa i första hand Polen och Tjeckien. Projektet har också genomfört omfattande investeringar i infrastruktur bestående av båtutsättningsplatser, bryggor, parkeringar, kartor, uthyrningsbåtar m.m. Projektet har gett mycket bra resultat, bl.a. i form av nya exportmogna produkter baserade på gäddfiske. År 2013 kom det hela 11 grupper från Polen och Tjeckien. Totalt 63 personer som genererade 470 gästnätter. Gästerna hyrde båt i 193 dygn. Totalt såldes 60 fiskekort (veckokort) som genererade 449 fiskedygn. Gästerna hyrde också fiskeguide, sängkläder samt köpte slutstädning, bensin m.m. Projektet har genererat en direkt ökning av omsättningen hos berörda företag och skapat mer tid för timanställda under perioden maj till om med september. 2

3 Detta visar att projektet haft ett fungerande koncept som skapat ökad omsättning hos befintliga företag och fiskevårdsområdesförening samt även skapat nya företag. Andra effekter är att Holmbygden syns och finns i utlandet samt att intresset för fisket ökat i bygden. Detta ger också en ökad marknadsföring av kommunen/regionen utomlands. Projektets goda resultat i form av utländska fisketurister ska ses mot bakgrund av en stark svensk krona och en mycket dålig ekonomisk utveckling i Europa under de år projektet genomförts. Det finns alltså stor potential att utveckla fisketurismen ytterligare i Holm. Målgrupp Projektet har riktat sig till företagare, föreningar och andra aktörer i Holm. Nedan redovisas de som haft nytta av projektet i någon form. Träpatronen Konferens & Kursgård (boende, restaurang, konferens, resor, arrangemang) Har haft nytta av projektet genom en ökad omsättning i första hand till följd av fler fisketurister. Anläggningen har också haft nytta av den marknadsföring som projektet genomfört i form av visningsresor för utländska resebyråer och sportfiskejournalister samt genom deltagande i TUR-mässan i Göteborg De utländska fisketuristerna från Polen och Tjeckien har gjort anläggningen mer känd i dessa länder till följd av dessa gäster och de reportage som skrivits i Polska och Tjeckiska fisketidningar. Anläggningen har också haft nytta av projektet genom de olika åtgärder av infrastrukturkaraktär som projektet genomfört, vilket har gett underlag till ett ökat utbud av olika fiskepaket och arrangemang i övrigt. Holms fiskevårdsområdesförening (förvaltar fisket) Fiskevårdsområdesföreningen har ökat omsättningen till följd av ökad fiskekortförsäljning och förbättrad servicenivå genom båtramper, bryggor, vindskydd, eldstäder, informationstavlor, stigröjning och uthyrningsbåtar. Det är i första hand fler utländska fisketurister och trollingfiskare som upptäckt de fina fiskemöjligheterna i Holm. Projektet har även lett till fler företagsarrangemang kopplat till fiske. Entré Trading Sweden (fiskearrangemang) Företaget har ökat omsättningen i första hand genom fler utländska fisketurister som kommer för att fiska gädda och abborre, vilket inte förekommit tidigare. Företaget har också i likhet med Träpatronen Konferens & Kursgård haft nytta av den marknadsföring som projektet genomfört i form av visningsresor för utländska resebyråer och sportfiskejournalister samt genom deltagande i TUR-mässan i Göteborg Företaget har också haft nytta av de serviceåtgärder som projektet genomfört, vilket medfört att utbudet av fiskepaket och företagsarrangemang kunnat öka. Entré Trading Sweden har ett nära samarbete med Träpatronen Konferens & Kursgård och med privata stuguthyrare. Sandnäsbaden Camping & Restaurang (camping, restaurang, arrangemang) Projektets satsning på infrastrukturåtgärder i första hand båtramper och bryggor har förbättrat förutsättningarna för campingens verksamhet. 3

4 Salkservice (trolling- och fiskearrangemang) Projektets satsning på infrastrukturåtgärder i första hand båtramper och bryggor samt marknadsföringen av fisket har förbättrat förutsättningarna för verksamheten. Tema Natur (fiskearrangemang) Åtgärder i form av vindskydd, bryggor och annan service kopplat till småsjöarna har förbättrat förutsättningarna för fiskearrangemang med fokus på flytringfiske. Stuguthyrare (Sunnansjö och Loviken) Det ökade intresset från fisketurister har skapat förutsättningar för uthyrning av boende, vilket ger ökade inkomster både till näringsidkare och privatpersoner. Genomförande Projektet har genomförts under tiden perioden till Projektidé I Holm finns mycket goda förutsättningar för utveckling av fisketurism som näring på landsbygden. Det fanns redan innan projektet startade ett flertal företagare och Holms fiskevårdsområdesförening som arbetat aktivt med utveckling av fisketurism. Fisketurismen var en näring i Holm, men skulle kunna utvecklas betydligt om rätt åtgärder genomfördes. I Holm finns naturtillgångar i form av bra fiskevatten med attraktiva fiskarter, såsom gädda, abborre, öring, regnbåge och röding. Det finns också en storslagen natur med gott om plats för att bedriva jakt, fiske och friluftsliv samt en god entreprenörsanda och vilja att samverka i hela bygden. Projektidén har växt fram underifrån och ett flertal möten har hållits där idéer har förts fram. Det finns en stor enighet om att lokalbefolkningen måste arbeta aktivt med att utveckla bygden, bl.a. för att skapa arbetstillfällen och stärka Holms attraktionskraft. För att en utveckling skulle kunna ske krävdes ytterligare samverkan mellan företagare, föreningar och andra aktörer i området. Det krävdes också ett antal investeringar som kan nyttjas gemensamt av de aktörer som arbetar med utveckling av fisketurism. Deltagare De aktörer som varit mest aktiva i projektet är följande: Träpatronen Konferens & Kursgård (1 man och 1 kvinna) Har i första hand arbetat med marknadsföring och arrangemang. Holms fiskevårdsområdesförening (3 män) Har arbetat med operativ projektledning, d.v.s. sett till att beslutade åtgärder utförts i praktiken. Entré Trading Sweden (1 man och 1 kvinna) Har framför allt arbetet med samordning och genomförande av arrangemang och guidning vid visningsresor samt övriga praktiska göromål. Hushållningssällskapet Västernorrland (1 man och 1 kvinna) Har arbetat med projektledning och administration. Salkservice (2 män) Har arbetat med framtagning av fiskearrangemang och praktiska åtgärder 4

5 Tema Natur (1 man) Har arbetat med framtagning av fiskearrangemang och praktiska åtgärder Utöver dessa har totalt 49 män och 13 kvinnor på något sätt varit involverade i projektet. Totalt har dessa personer genererat 2882 ideella arbetstimmar. Engagemanget i Holmbygden har varit fantastiskt bra, men även personer utifrån har hjälpt till. Förankring Projektet har varit lokalt förankrat genom ett uppstartsmöte innan projektet startade. Vid detta tillfälle hölls samråd om vad som avsågs genomföras och vad som var målsättningen med projektet. Mötet var också en inbjudan att på något sätt delta i projektet. Totalt har 74 personer på något sätt varit involverade i projektet, vilket visar det engagemang och lokala förankring som projektet haft. Det har även genomförts utskick till samtliga hushåll inom berört område under projektets genomförande för att informera om vad som gjorts och vad som har varit på gång. Det har också hållits några öppna möten under projektets gång för att ge folk möjlighet att få information och aktivt delta i projektet. Generellt sett har gensvaret för projektets idéer var mycket gott. Samarbeten Utöver de samarbeten mellan företag, fiskevårdsområdesförening och privatpersoner som beskrivits ovan, så har projektet besökt och samtalat med projektledningen för projektet Fiskelyftet i Hällesjö och också informerat om projektet vid ett öppet möte i Hällesjö. Fiskelyftet Hällesjö är ett projekt inom Leader Mittland (Bräcke kommun, Jämtland). Projektet har också haft ett bra samarbete med Eventur Fishing i Polen och Pepa Travel Agency i Tjeckien i samband med visningsresor för dessa företag och utländska fiskejournalister. Detta samarbete har även gett konkret resultat i form av försäljning av fiskepaket till företagens kunder i Polen och Tjeckien. Åtgärder Projektet har genomfört ett stort antal åtgärder för att förbättra infrastrukturen inom Holms fiskevårdsområde. Med infrastruktur i detta avseende menas båtramper, båtutsättningsplatser, parkeringar, förtöjningsplatser till båtar, vändplatser för bilar, ytor för arrangemang, bryggor, båtplatser, stigröjning, spänger, infotavlor, vindskydd, eldstäder, röjning av fiskeplatser och skyltning. Dessa åtgärder skapar förutsättningar för att kunna erbjuda olika fiskepaket och arrangemang till fisketurister och företag, såväl utländska som svenska. Projektet har arbetat mycket med information och marknadsföring på olika sätt. Arbetet har bland annat bestått av att ta fram en djupkarta över Holmsjön och en karta över området samt olika produktblad som beskriver de fiskepaket och arrangemang som erbjuds. Projektet har även genomfört aktiv marknadsföring i form av visningsresor för utländska resebyråer som är inriktade på fiske samt utländska fiskejournalister. En annan typ av aktiv marknadsföring har varit deltagande vid TUR-mässan i Göteborg. Projektet har också ägnat mycket tid till olika möten, inte minst på grund av att det varit så många engagerade på ideell basis för att utföra det praktiska arbetet. Totalt har projektet haft c:a 30 möten under projekttiden. 5

6 Andra arbetsuppgifter har varit planering och upprättande av avtal med markägare samt dispenser och tillstånd. Nedan följer en sammanställning över vad som har genomförts inom ramen för projektet samt vilka effekter åtgärderna förväntas ha. Sammanställning av genomförda åtgärder Plats Åtgärd Effekter av åtgärd Navarn Båtutsättningsplats Möjlighet att nyttja båtar i fler sjöar för Schaktarbeten med väg och strand näringsidkare och besökare Diverse röjning och eldstad Angöringsplatser båtar Lövåstjärn Parkeringsplats Ökad tillgänglighet vid Lövåstjärn Bro, landgångar Infotavlor Vindskydd Storjärptjärn Flytbryggor Öka tillgänglighten för besökare även Vändplan för rörelsehindrade Röjning av stigar och fiskeplatser Vindskydd, eldstäder Lilljärptjärn Förråd och yta för arrangemang Öka tillgängligheten för besökare även Röjning stigar för rörelsehindrade Spänger Holmsjön Båtramp med vändplan Sandnäset Infotavlor Skapa tillgång till service för besökare Flytbrygga med egna båtar samt för företagare Y-bommar Fast angöring brygga Gjutet bryggfundament Holmsjön Strandröjning Österström Infotavla Båtramp med vändplan Skapa tillgång till service för besökare Röjning vid båtramper med egna båtar samt för företagare Holmsjön Lodning Sjökort för att möjliggöra säkert båtfiske och trollingturism Holmsjön Vindskydd Ökad service kring Holmsjön Eldplatser Infoskyltar Skyltning Skyltning Ökad service och information kring Skyltar båtramper och Holmsjön båtutsättningsplatser Hassjön Båtutsättningsplatser Möjliggöra för besökare och Stor-Otern Vändplaner entreprenörer att nyttja de mindre Lill-Otern Parkeringar sjöarnas goda bestånd av gädda och Stor-Sundsjön Strandröjning abborre Lillsjön Infoskyltar Anundgårdssjön Angöringsplatser båtar Inventering av Inventering av stugor för uthyrning Öka boendekapaciteten inom området boende Fisketillsyn Utbildning 5 personer Förbättra fisketillsynen inom området Marknadsföring Marknadsföring Marknadsföra Holm som destination Annonser och broschyrer för fisketurister såväl utländska som Visningsresor svenska samt företagsarrangemang Studieresor Marknadsplan Sjökort Holmsjön Kartor TUR-mässan Göteborg Företagsarrangemang Möten Nätverk Framtagning av fiskepaket och Samverkan mellan entreprenörer för att arrangemang erbjuda gemensamma produkter Möten Planering, Information, Förankring Markägaravtal Avtalsupprättande Markägaravtal för utförda åtgärder Tillstånd Dispenser Övrigt 6

7 Projektet har haft mycket positiva effekter, vilket beskrivs under Mål och resultat. Projektet har trots begränsade marknadsföringsinsatser gett bra resultat redan inom projekttiden och dessutom skapat mycket bra förutsättningar för verksamhet efter projekttiden, vilket får anses vara oväntat bra. Projektet har inte upplevt några särskilda svårigheter med genomförandet, annat än att tiden inte räcker till ibland när det är många tidsödande åtgärder som ska genomföras. Mål och resultat Nedan redovisas de mål projektet haft och vilka resultat som åstadkommits. Resultat Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar för utveckling av fisketurismen i Holmbygden. Turism bidrar till arbetstillfällen och stärker bygdens attraktionskraft. Projektet har vänt sig till turister, både svenska och utländska, som är intresserade av sportfiske. Projektet har också vänt sig till företag, organisationer och andra grupper där fiskeaktiviteter och andra naturbaserade arrangemang kan utgöra en del av en konferens eller liknande. Det mest konkreta resultatet är det stora antalet utländska fisketurister från Polen och Tjeckien som har kommit till Holm för att fiska gädda och abborre. År 2012 kom det 3 grupper från Polen, totalt 15 personer. Dessa genererade totalt 99 gästnätter. Gästerna hyrde också båt i 42 dygn (antal båtar x antal dygn) samt hyrde fiskeguide och köpte fiskekort, bensin m.m. År 2013 kom det hela 11 grupper från Polen och Tjeckien. Totalt 63 personer som genererade 470 gästnätter. Gästerna hyrde båt i 193 dygn. Totalt såldes 60 fiskekort (veckokort) som genererade 449 fiskedygn. Gästerna hyrde också fiskeguide, sängkläder samt köpte slutstädning, bensin m.m. Av tabellen nedan framgår också var gästerna bodde och under vilken tid de besökte Holm under Travel agency Group Sunnansjö Stallmästarg Loviken Bed linen Final cle Boats Fishing lic Date Pepa STEHLIK Pepa MASTALIR Eventur WITKOWSKI Eventur SZALKOWSKI Pepa KANTOR Pepa KOLAR Pepa LAPUNIK Pepa KROUPOVA Eventur DYDKOWSKI Pepa KRASNAN Pepa (Cesky Rybar) DIVIS Summa Observera att gästerna i huvudsak besökt Holm utanför den vanligaste semesterperioden i Sverige, vilket innebär att denna turism är ett mycket bra komplement till övrig turism i synnerhet från Sverige. Redan nu har 5 grupper bokat till 2014, vilket tyder på att den goda utvecklingen fortsätter. Detta visar att det nu finns ett fungerande koncept för fiskepaket baserat på fiske efter gädda och abborre som är exportmogna, d.v.s. säljbara på en internationell marknad. 7

8 Utöver detta så har nu de verksamma företagen i Holm förutsättningar att kunna erbjuda ett mer varierat utbud av fiskepaket samt fler varianter av företagsarrangemang. Projektet har resulterat i att fisketurism, särskilt internationell, är ett bra komplement till företagens befintliga verksamhet, vilket skapar en bättre lönsamhet och möjlighet att generera fler arbetstillfällen. Ett annat resultat av projektet är att Holms fiskevårdsområde är mer attraktivt för bybor och sportfiskare från närområdet, vilket också genererar inkomster till bygden. Det är också mycket positivt för fritidsutbudet i Sundsvallsområdet. Mål och utvärdering Projektets mål har varit att öka antalet arbetstillfällen i Holmbygden genom att skapa bättre förutsättningar för fisketurism. Förutsättningarna har förbättrats genom att genomföra åtgärder enligt genomförandeplan. Resultat och mål har utvärderats konkret genom att följande har mätts vid projektstart och projektslut. Antal gästnätter Antal gästnätter som genererats av utländska fisketurister har ökat från 0 till 470 stycken per år under projekttiden. Träpatronen Konferens & Kursgård har ökat antalet utländska gästnätter från 0 till 264 st under sommarsäsongen maj september. Av antalet gästnätter sommaren 2013 kan 264 st (30 %) kopplas direkt till Leaderprojektet. Av nedanstående tabell framgår antalet gästnätter hos Träpatronen Konferens & Kursgård Maj Juni Juli Augusti Total Sunnansjö (Owe Eliasson) har ökat antalet utländska gästnätter från 0 till 192 st sommaren 2013, vilket innebär en ökning med c:a 100 %. Tidigare har det bara varit svenska gäster. Loviken Timmerstugor som är en helt ny anläggning hade 14 utländska gästnätter under Fiskekortförsäljning Antal sålda fiskekort per år till utländska fisketurister har ökat från 0 till 60 stycken veckokort, vilket innebär 449 stycken fiskedygn (några veckokort har gällt 8 respektive 9 dygn). Antal arrangemang/fiskepaket Antal fiskepaket som sålts till utländska fisketurister har ökat från 0 till 64 stycken under projekttiden (veckopaket för 1 person). 8

9 Företagens omsättning Projektet har genererat en generell ökning av omsättningen hos berörda företag i bygden. Träpatronen Konferens & Kursgård har ökat omsättning under maj september med över 50 % jämfört med Sunnansjö (Owe Eliasson) har ökat sin omsättning med c:a 100 % totalt sett. Entré Trading Sweden har ökat sin omsättning med 6-7 % över året och % under perioden maj till och med september. Antal företag Två nya företag har skapats inom projekttiden. Ett nytt företag som arbetar med samordning och försäljning av fiskepaket till utländska resebyråer (Brännsand Fiske) samt ett nytt företag som hyr ut stugor (Loviken Timmerstugor). Prioriteringar Projektet har påverkat nedanstående prioriteringar på följande sätt. Funktionshindrade Även om inte projektet har genomfört några direkta handikappanpassade åtgärder, så har tillgängligheten förbättrats avsevärt genom nya bryggor, båtramper, båtutsättningsplatser, vändplaner och parkeringar. Hållbar utveckling Samtliga fiskepaket och fiskearrangemang bygger på ett långsiktigt hållbart fiske. Som exempel kan nämnas de fiskepaket som har sålts till Polen och Tjeckien där de resebyråer vi samarbetar med kräver att fisket efter gädda och abborre regleras, vilket Holms fiskevårdsområdesförening nu gjort. Detta är mycket viktigt eftersom det säkerställer kvaliteten på fisket långsiktigt, vilket är en förutsättning för att dessa resebyråer ska investera i marknadsföring av fisket i Holm. Integration Projektet har inte arbetat något med detta, men möjligen kan förbättrad service och tillgänglighet gynna nyanlända svenskar som inte är vana att vistas ute i naturen, vilket kan öka intresset för sportfiske. Kompetenshöjning Projektet har bidragit till en kompetenshöjning hos de som varit involverade i projektet genom att visa på de preferenser och krav som i synnerhet utländska sportfiskare har. Denna kunskap är en förutsättning för att kunna skapa och sälja fiskepaket på en internationell marknad. Projektet har också bidragit med kunskap kring hållbar förvaltning av fiske och marknadsföring, exempelvis visningsresor för resebyråer och fiskejournalister. Projektet har också genomfört en utbildning i fisketillsyn. Jämställdhet Projektet har inte haft någon påverkan på jämställdhet. Kvinnor Projektet har inte påverkat detta. Miljö Hållbart fiske är en typ av miljöförbättrande åtgärd, se Hållbar utveckling. Ungdomar Projektet har inte direkt påverkat detta, men om förutsättningarna för 9

10 näringsverksamhet förbättras så skapar det förutsättningar för att fler ungdomar ska kunna få arbete och bo på landsbygden. Direkta resultat Följande resultat har åstadkommits som en direkt följd av projektet. Antal nya företag Ett nytt företag som arbetar med samordning och försäljning av fiskepaket till utländska resebyråer (Brännsand Fiske) samt ett nytt företag som hyr ut stugor (Loviken Timmerstugor), d.v.s. totalt 2 nya företag. Antal nya produkter Följande produkter har skapats inom ramen för projektet: - Exportmogna fiskepaket med inriktning mot gädda och abborre. - Paket baserade på trollingfiske efter öring och gädda. - Flytringsfiske efter öring, röding och gädda. Dessa tre nya produkter går också att kombinera med produkter som funnits tidigare, såsom t.ex. fiske i Storjärptjärn, Lilljärptjärn och Lövåstjärn efter regnbåge, öring och röding. Antal nya tjänster Fiskeguidning och transport av båtar i samband med fiskepaket baserade på gädd- och abborrfiske. Antal nya tekniker Inga nya tekniker till följd av projektet. Antal nya nätverk och mötesplatser Projektet har skapat ett nätverk bestående av samtliga företagare som är verksamma inom fiske och turism samt Holms fiskevårdsområdesförening. Antal bevarade arbetstillfällen projektet har skapat nya produkter som har lett till en ökning av omsättningen hos 5 företag, varav 2 är nya. Detta har bidragit till att bevara 5 arbetstillfällen bestående av män över 25 år. Antal nya arbetstillfällen Österström Konferens & Kursgård har ökat antalet timanställda under sommarperioden med 30 %. Antal deltagare i utbildningar Projektet har genomfört en utbildning i fisketillsyn. Utöver detta så har genomförandet av projektet på olika sätt inneburit en kompetenshöjning under hela projekttiden. Totalt har 74 personer varit involverade i projektet. Antal nya övernattningar per år År 2013 genererades totalt 470 nya övernattningar, varav samtliga var från andra länder (Polen och Tjeckien). Antal nya dagbesökare per år Antalet dagbesökare har inte förändrats till följd av projektet. Spridning av projektets resultat Resultatet av projektet har spridits i huvudsak via mun mot mun metoden, men även media har uppmärksammat projektet. Det har varit en artikel i Sundsvalls tidning om polska fisketurister i Holm. 10

11 Det verkar som att många människor som på något sätt har en koppling till turistbranschen hört talas om projektets goda resultat. Det finns många områden i landet som liknar Holm sportfiskemässigt, men det unika är att det nu finns en bra infrastruktur i form av boende, båtar och annan service samt ett nätverk av företagare och en aktiv fiskevårdsområdesförening som samarbetar. Projektets resultat som redovisas i denna rapport kan därför vara av stort intresse för andra intressenter på landsbygden. Slutsatser och rekommendationer från projektet Projektet har visat att det går att åstadkomma mycket med ett väl fungerande samarbete och ekonomiska resurser till nödvändiga investeringar. Dessa förhållandevis stora investeringar i infrastruktur skulle vara svåra att skapa på annat sätt än via stöd genom projektet. Leader är ett utmärkt koncept för denna typ av projekt där mycket skapas genom ideellt arbete. Projektet har medfört att folk i bygden fått upp ögonen att fisketurism kan utgöra en näring på landsbygden och att det är viktigt att förvalta den grundläggande resursen, d.v.s. fisket, på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett fiske efter gädda och abborre har tidigare ansetts vara för rekreation utan något större ekonomiskt värde, men nu vet man ett det kan utgöra grund för näringsverksamhet. Slutsatsen är att i första hand ett bra gäddfiske utgör en stor resurs som med rätt förvaltning kan utgöra grund för fisketurism. Mot bakgrund av att gädda i mångas ögon är en skräpfisk som man helst kan vara utan, så är detta i stort steg framåt. Verksamhet efter projektets slut De produkter och den verksamhet som skapats till följd av projektet står idag på egna ben. De resurser som projektet skapat har gett förutsättningar för näringsverksamhet baserat på fisketurism som är bestående. Det som går att utveckla vidare är i första hand större boendekapacitet i form av fler stugor och fler båtar för uthyrning samt marknadsföring av Holm i fler länder. Marknadsföringen har bara skett i Polen och Tjeckien, men det finns ett stort intresse för gäddfiske också i Holland, Tyskland, Italien och Frankrike för att nämna några länder. 11

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Besöksmål Åsgarn - förstudie

Besöksmål Åsgarn - förstudie Besöksmål Åsgarn - förstudie Iordningställande av nedfart till sjön Åsgarn i Kolarbo by. Projektägare: Folkärna norra bygdegårdsförening, upa Projektledare: Leif Öster Kommun: Avesta Dnr: 73 Jnr: 2010

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Kartläggning av fiskare i Holland och Belgien

Kartläggning av fiskare i Holland och Belgien Kartläggning av fiskare i Holland och elgien Kartläggning av fiskare i Holland och elgien Sportfiskare från Holland och elgien uppskattar Sverige som destination för sportfiske och naturupplevelser. När

Läs mer

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND

ANALYS AV DAGSLÄGET BAKGRUND 1 ANALYS AV DAGSLÄGET Sport- och turistfisket har en stor betydelse för den åländska turistnäringen. Fisket är en av de viktigaste säsongsförlängarna då fisket är som bäst andra tider på året än sommarmånaderna.

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014.

Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014. Handlingsprogram för Hällesjö fiskevårdsområde 2010-2014. Allmänna förutsättningar. Hällesjö fiskevårdsområde i Östjämtland är ett av totalt ett 25-tal fiskevårds- och kortfiskeområden inom Bräcke kommun.

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark

Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län. och projekt. Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Information om fiskevårdsarbetet i Gävleborgs län och projekt Fiske för alla i Hans Lidmans vildmark Projektbeskrivning 2003 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Syfte 5 Beskrivning av fiskevårdsarbete

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson

PROJEKTSTÖD - slutrapport A. Uppgifter om stödmottagaren B. Uppgifter om kontaktperson PROJEKTSTÖD - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé PROJEKTPLAN 1.Projektnamn Hörte hamn Den gröna hamnen 2.Projektidé Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva

Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva Ett räcke har satts upp för att det ska vara säkert att se ned i gruvan. Projektägare: Föreningen Hedesunda Silvergruvor, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014

Turism i Bollebygd. Slutrapport för projektet. Slutrapport Turism i Bollebygd 1 (7) Datum: 2014-11-29. Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 1 (7) Slutrapport för projektet Turism i Bollebygd Datum: 2014-11-29 Journalnummer:? Projekttid: 2012-2014 Kontaktpersoner i projektet: Lisa Lindmark, lisalindmark@hotmail.com Gunilla Henriksson, gunilla.henriksson@sp.se

Läs mer

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet

Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nätverksträffar Kvalitetsarbetet Nationella Turistfiskeprojektet inom Leader Målet med nätverksträffarna är att deltagarna skall få en förståelse för vad marknaden kräver av en sportfiskeanläggning utifrån

Läs mer

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö

Var genomfördes projektet? Samverkansprojekt mellan Leader Skånes Ess och Leader Linné på orterna Killeberg, Gemla och Diö PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie Marma Vision

Förstudie Marma Vision Förstudie Marma Vision Projektägare: Förstudie Marma Vision Projektledare: Ann-Cathrin Larsson Kommun: Älvkarleby Dnr: 74 Jnr: 2010 7201 Projekttid: 2010-11-02 2012-06-30 Beviljade stödmedel: 376 250 kr

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1)

Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1) Gysinge upplevelser i bruksmiljö (del 1) Projektet bidrog till att rädda de rivningshotade järnvägsbroarna i Gysinge. Projektägare: Vi i Gysinge, ideell förening Projektledare: Jenny Karlsson Kommun: Sandviken

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Använd föreningens logotype i Er marknadsföring och baspaketet med värdefulla marknadsföringsaktiviteter.

Använd föreningens logotype i Er marknadsföring och baspaketet med värdefulla marknadsföringsaktiviteter. 1 av 6 2016-04-10 13:30 Intresse gav avtal. Marknadsaktiviteter i höst. Medlemskap. Kolla länkar View this email in your browser Vid fiskemässan i Holländska Utrecht lyfte flera av de utställande researrangörerna

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014

Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Sammanställning av redovisningar avseende bygdeavgifter för 2013 respektive 2014 Uppdrag 1.3.3. (Mål 3) i regleringsbrev 2015 för Tillväxtverket Dnr 4.2.7Ä2015-383 Sammanställning av redovisningar från

Läs mer

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får Slutrapport för Förstudie till projektidén Sågmyra får får Innehållsförteckning Försättsblad... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Vilket projekt redovisar du?... 3 2. Vilka personer kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Appen Fish Kingdom Journalnummer: 2010-081-08 detta är en del

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

! ] Jordbruks verket 14-12 " PROJEKTSTÖO. Turinge-Taxinge Hembygdsförening Box 90 155 21 Nykvam 2013-5256. britt-marie.nygren@lfs.

! ] Jordbruks verket 14-12  PROJEKTSTÖO. Turinge-Taxinge Hembygdsförening Box 90 155 21 Nykvam 2013-5256. britt-marie.nygren@lfs. PRJEKTSTÖ Jordbruks verket - slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projekte t. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. Stiftelsen Kulturmiljövård Stora Gatan 41 722 12 Västerås 2012-3427. Info@kmmd.se

A.Uppgifter om stödmottagare. Stiftelsen Kulturmiljövård Stora Gatan 41 722 12 Västerås 2012-3427. Info@kmmd.se A.Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Stiftelsen Kulturmiljövård Stora Gatan 41 722 12 Västerås Journalnummer 2012-3427 E-postadress Info@kmmd.se Projektnamn: Tillgängliga Badelundaåsen B.Uppgifter

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Kölingareds Byalag Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Natur-

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco

Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco Älvlandskapet Nedre Dalälven biosfäransökan till Unesco Invigning av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven Foto: Leif Öster Projektägare: Nedre Dalälvens intresseförening (NeDa) Projektledare: Cristina

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Centrum för lantbrukets biogasföretagande etapp 1 Datum:215-8-27 Journalnummer: Projekttid:. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event, resor, konferenser och reklam på en global marknad. Kvalitet,

Läs mer

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1 Utvecklingssatsning - skärgård Version maj 2009 Handlingsprogram för skärgårdsutveckling Utvecklingssatsning Inledning och bakgrund Söderhamns skärgård

Läs mer

Ungdomsutveckling i Jugansbo

Ungdomsutveckling i Jugansbo Ungdomsutveckling i Jugansbo Barn och ungdomar fick prova på olika instrument vid en aktivitet i Jugansbo Bygdegård. Projektägare: Jugansbo bygdegårdsförening, ideell förening Projektledare: Linnea Seidel

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr Fokus Integration Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. Projektägare: Hedemora Röda Kors-krets Projektledare: Gunborg Morén Kommun: Hedemora Dnr: 140 Jnr: 2013-5038 Projekttid:

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 VEMDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 OBS, från 2010 definieras området på nytt sätt och resultatet är därmed inte jämförbart

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö

Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö Sid1/6 Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö 1. Uppgifter om projektet Journalnummer: 2009-6188 Projektnamn: Kulturella odlingslandskapet i Tynderö Stödmottagare: Tynderö Bygdegårdsförening

Läs mer

Dagordning: 1. Vem är jag och varför står jag här? 2. Projektet Utvecklingsplan för Bjursås socken

Dagordning: 1. Vem är jag och varför står jag här? 2. Projektet Utvecklingsplan för Bjursås socken Introduktion Välkomna Dagordning: 1. Vem är jag och varför står jag här? 2. Projektet Utvecklingsplan för Bjursås socken 1. Vad vill vi uppnå? 2. Hur skall vi jobba för att uppnå det? 3. Hur skall alla

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig

Slutrapport. Telefon: 0733-323325 E-post: Fredrik_ljungberg@telia.com. Namn: Ulf Alderborn Roll i projektet: Ekonomiansvarig Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-12-22 Projektnamn Motocross i nya banor Journalnummer 2009-7367 Diarienummer TM047 Stödmottagare/projektägare BMK Uddevalla

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-02-27 Diarienummer:2010-061 L Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Kinnarumma Fiber Checkens namn Kinnarumma Fiber Ek. För Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv

Projekt Region Skånes Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Koncernkontoret Område Samhällsplanering Lene Hansson Projektledare 044 309 31 42 lene.hansson@skane.se INFORMATION Datum 2014-05 Projekt s Ungdomssatsning Skåneleden, Folkhälsa och Kulturarv Projekttid

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Förläggargårdar för kulturturism Datum: 2013-09-05.. Diarienummer: 2008-001 AD.. Projekttid: 2013-03-01---2013-10-01. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys Naturvårdsverket 2013-11-19 Diarienummer NV-04894-13 Översyn av föreskrifter för Sonfjällets nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom landets nationalparker

Läs mer

Naturturismen. - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor. Ulf Lovén & Staffan Widstrand

Naturturismen. - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor. Ulf Lovén & Staffan Widstrand Naturturismen - en resurs för att värna naturarvet och kulturarvet. Men då krävs långsiktighet och rättvisa villkor Ulf Lovén & Staffan Widstrand Vi är naturturismens näringsföreträdare 450 företagsmedlemmar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Destination Viskan Journalnummer: 2008-5908 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-06-13 Diarienummer:2008-007 AH Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Frasses Fixarfest 2013 Ungdomscheckens namn Joel Lager Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-03-23 Diarienummer:2008-001 R Turismcheckens namn Elinor Krabbe Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av

Läs mer

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Slutrapport Kreativ utemiljö- Slöjdarnas Hus 2009-6329 2009-2011 Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Bakgrund Slöjdarnas Hus i Vännäsby är ett besöksmål

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Projektansökan. Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner

Projektansökan. Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner Projektansökan Projekt: Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje Län Uppsala län Kommun Östhammar Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Camilla Andersson Postadress Östhammars

Läs mer

- Fortsatta studier. Studentarbeten

- Fortsatta studier. Studentarbeten - Fortsatta studier Studentarbeten Innehåll 1 Uppslag för kommande studentarbeten... 3 2 Bo, leva och vara på landsbygden... 3 Att skapa en positiv utvecklingsspiral är viktigt för landsbygdskommuner...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-21 Diarienummer:2014-149 B Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber mellan Åsunden och Tolken Checkens namn Martin Lundqvist Sökande

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-04-01 2014-149 AL Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling

Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling Halmstad 2015-12-04 Parlamentariska Landsbygdskommittén Johan Persson Enskilda fiskevatten och landsbygdsutveckling Sveriges Fiskevattenägareförbund vill redan i ett tidigt stadium få en dialog med den

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika

Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika BILAGA 1 2005-03-14 Ansökan om bidrag för Fjärilarnas marker i Stora Vika Nynäshamns kommun ansöker om bidrag med 70 000 kronor för projektet Fjärilarnas marker i Stora Vika enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018 1 (12) Naturvårdsverkets ärendenr: NV-07103-13 Länsstyrelsen Västerbotten Diarienr: 512-8811-2013 VERKSAMHETSPLAN för naturum 2013-11-29 Verksamhetsplan för naturum Vindelfjällen Ammarnäs År 2014 År 2015-2018

Läs mer

Utveckling i Hedesunda

Utveckling i Hedesunda Utveckling i Hedesunda Fyrnäset, nordost om Östveda Foto: Axel Dahlberg Projektägare: Företagarföreningen i Hedesunda, ideell förening Projektledare: Axel Dahlberg Kommun: Gävle Dnr: 111 Jnr: 2012 2277

Läs mer

Turism i Kosterhavets nationalpark

Turism i Kosterhavets nationalpark Turism i Kosterhavets nationalpark - Förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning. Bakgrund Syftet med Kosterhavets nationalpark, liksom för övriga nationalparker, är att skydda värdefull

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11

Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 Verksamhetsplan för samverkan i Rösjökilen 2014 2014-02-11 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visionen 4 Budget 4 Möteschema 4 Verksamheter 2014 5 Studieresa 5 Marknadsföring 6 Vandringsleder 7 Kilinventering

Läs mer

Näringslivsutveckling inom Leader

Näringslivsutveckling inom Leader 2009-10-22 Näringslivsutveckling inom Leader Den strategiska inriktningen av landsbygdsprogrammet har ett tydligt fokus på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på landsbygden och

Läs mer

Volymen av bokningar som görs online

Volymen av bokningar som görs online Ställ ut på Sportfiskemässan i Älvsjö. Angeln i Duisburg. Fiskeguidens erfarenheter. Säljkanaler View this email in your browser Vi har med 10 snabba frågor kollat läget med guiden och fiskeprofilen Mikael

Läs mer