SLAN V E R K S A M H E T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLAN V E R K S A M H E T"

Transkript

1 SLAN V E R K S A M H E T

2 VERKSAMHETSBESKRIVNING SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor SUMMERING För att göra verksamhetsberättelsen lättillgänglig inleder vi med en kort summering som beskriver utvecklingen för SLAN (landsrådet) under de två senaste åren. För mer detaljerad beskrivning, se del 2. MEDLEMSUTVECKLING SLAN är en paraplyorganisation utan individuella medlemmar. Det är istället riksorganisationer och länsnätverk som utgör grunden för verksamheten och styrkan i opinionsbildningen. Under perioden har SLAN fortsatt att växa och har ökat sitt medlemsantal från 22 till 27 nationella medlemsorganisationer och 18 regionala nätverk. Det stärker oss i arbetet för de gemensamma målen. Tyvärr verkar inte statsmakterna värdera detta i bidragstilldelningen. VERKSAMHET SLAN tog en ledarroll i planeringen och genomförandet av insatserna i Almedalen 2012 och det blev mycket lyckat. Utmärkelsen hetast i Almedalen gick till SLAN/ Folkrörelser mot droger för konceptet med den alkoholfria almedalsdrinken. Planering för temaveckan vart femte barn, som fokuserar på barns situation i familjer med missbruksproblem, genomfördes 2011 och Ett populärvetenskapligt faktamaterial om sambandet mellan alkohol och cancer producerades av landsrådet under hösten 2012 och blev mycket uppskattat. Materialet går att tanka ned gratis från internet och är lätt att sprida utan stora kostnader.

3 I oktober 2012 genomfördes NordAN-konferensen (Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete) i Malmö med SLAN som sammanhållande arrangör. Det tog mycket arbetstid men blev uppskattat och samlade ett hundratal deltagare från Norden och Baltikum. Ordföranden i Nordiska rådets välfärdsutskott deltog och presenterade ett omfattande förslag för en ny gemensam nordisk alkohol och tobakspolitik, som senare under hösten antogs av Nordiska Rådet. Skapandet av WFAD (World Federation Against Drugs) 2008 gav det globala motståndet mot narkotika en ny plattform. En internationell WFAD-konferens arrangerades i Stockholm i maj 2012 med medverkan från alla världsdelar och flera regeringar. Den blev mycket bra. Drottning Silvia och socialminister Maria Larsson deltog från Sverige. Ett antal miniseminarier har genomförts för politiker och organisationsföreträdare med många olika teman. Missbruksutredningen är ett exempel. Ekonomi Socialstyrelsen halverade bidraget till landsrådet under föregående period och regeringen har inte ökat anslaget till vår sektor de senaste fyra åren. Bidragen till flera av medlemsorganisationerna har också försämrats, några har förlorat hela bidraget, bl.a. frisksportarna och SAN (Sveriges Akademikers Nykterhetsorganisation). Det gör det svårt att ta regeringens signaler om vikten av starka folkrörelser på allvar. Nya sätt att finansiera verksamheten och hitta nya samarbeten är viktiga delar i generalsekreterarens arbete. Men besparingar var nödvändiga då verksamheten går med stora underskott. Under hösten 2012 minskades tjänstgöringen för generalsekreteraren till 50% och resandet inom Sverige begränsades. Strävan att minska kostnaderna har fortsatt. Ordföranden har ordet Ett viktigt perspektiv som växer sig starkare är hur alkoholen drabbar andra än den som dricker, på engelska kallas det ofta social damages men också passive drinking På NordAN-konferensen i Malmö 2012 arrangerades ett första möte för att etablera ett passive drinking network där bl.a. den kände norska forskaren

4 och alkoholläkaren Hans-Olav Fekjaer presenterade fakta och sin syn på begreppet. Kunskapen om den stora mängden skador på andra än den som dricker kan öka förståelsen för en solidarisk och restriktiv politik. Satsningen i Almedalen, sommaren 2012 visade tydligt på nyttan av en enande paraplyorganisation som skapade en plattform för både små och stora organisationer. Arbetet med att uppmärksamma sambandet mellan alkohol och cancer med ett nytt faktamaterial blev också mycket uppskattat. Ett nytt samarbetsavtal med NBV fördjupar och stärker samverkan med en mycket viktig partner. Under slutet av perioden förbereddes också skiftet av generalsekreterare. Det blev en lyckad lösning med Anders Castberger där vi växlar in ännu mer kompetens från tidigare värv i riksdag och departement och ett stort nätverk i EUsammanhang. SLAN går in i en ny period ännu starkare med fler medlemmar och bra exempel på samverkansprojekt som gett mervärde åt många. Nils-Erik Söderqvist Ordförande Nyvald revisor Lena Mårtensson, Ordförande Nils-Eriks Söderqvist och avgående ledamot Leif Karlsson på repskapet Bild Lars B Forskaren Håkan Leifman medverkade som föreläsare liksom riksdagsledamot Elin Lundgren. Två utomstående fick också recensera vår verksamhet. Alla länsnykterhets-förbunden är numera fullvärdiga medlemmar med egna ombud. Tidigare valdes representanter ut och fungerade som ombud för alla arton länsorganisationerna. Föregående representantskap Vartannat år hålls det som kan liknas vid Landsrådets kongress. Medlemsorganisationerna samlas för att utvärdera det som varit och planera framåt. Styrelsen utses och detta kompletteras med kompetenshöjande seminarier hölls mötet i Stockholm i Sensus lokaler nära centralstationen. Information från Ulf Wallin om 90-årsskriften,, på repskapet Bild Lars B.

5 Styrelse (vald i Aug 2011) Nils-Erik Söderqvist, Ordförande Mara Bergström, Vice ordförande Kjell-Ove Oscarsson, Kassör Owe Ranebäck Gabriel Romanus Håkan Blom Örjan Wallin Gunilla Zimmerman Linda Engström Erina Almgren Hans Wikström Adjungerade Lars-Axel Nordell, Riksdagens Nykterhetsgrupp Leif Karlsson, Länsnykterhetsförbunden Per Johansson, Narkotikasakkunnig Revisorer valda av representantskapet Lena Mårtensson Jan Wahlgren Almedalen Den största enskilda satsningen ekonomiskt under perioden var insatserna i Almedalen Genom nätverket folkrörelser mot droger och samverkan med ännu fler skapades en alkoholfri zon under Almedalsveckan som fick mycket uppmärksamhet under namnet Soberia - White Corner. Totalt 19 organisationer arrangerade ett eller flera program ute i vår egen yta på parkeringsplatsen bakom Visby Hotell, och inne i hotellet. Fler än 40 olika debatter, seminarier etc. hanns med. Alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna gästade White corner och blev grillade av SLAN och Cancerfonden som samverkade med oss. KSAN och IQ var också viktiga samarbetspartners utan att vara medlemmar hos oss. SLAN genomförde också ett eget samtal under veckan om lokalt förebyggande arbete på Gotland. Godkänd revisor Från 2012 införde Socialstyrelsen krav på att räkenskaperna skall granskas av godkänd revisor och till det ändamålet har ECOVIS SME Peer Fredriksson anlitats för Styrelsesammanträden Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2011 och 4 under 2012 Aktiviteter under Drinkmixning på premiärfest för almedalsdrinken. Ett av många samtal i Soberian med både cancerfonden, IOGT-NTO, Läkarsällskapet & FHI Lanseringen av den alkoholfria Almedalsdrinken gav stort genomslag och över 3000 drinkar serverades i vår egen bar och på andra ställen där en mobil styrka ryckte ut, för att sprida drinken. Sociala medier utnyttjades offensivt och två olika facebooksidor skapades för drinken och själva arrangemanget. Drinkens hemsida fick över 4000 besök av 3208 unika personer. Dessutom användes Twitter och de olika organisationernas hemsidor mer än vid något tidigare

6 gemensamt arrangemang. Väldigt många som inte var engagerade i vårt arbete fördjupningskurs 18-20/6 i Mölnlycke med 31 deltagare. Det fanns trettio platser. Deltagarna var mycket nöjda och det verkar finnas kvar ett behov av fördjupning för bl a. anställda inom nykterhetsrörelsen. Åhörare i Soberian under annat pass. gav också drinken uppmärksamhet, både riksdagpolitiker, opinionsbildare och journalister, tom Spritmuseum i Stockholm och hotell på fastlandet som började servera drinken. Detta gav skapade en stor uppmärksamhet i olika media. TV4, expressen med flera uppmärksammade satsningen på alkoholfritt. Drinken och alla vi som stod bakom densamma hedrades med utmärkelsen hetast i Almedalen som delas ut av Westanders PR-byrå med en jury av flera olika PR-experter och folkrörelsekunniga. Priset vanns i konkurens med Arla, Vårdförbundet, Samhall och Lärarförbundet. Marschaller i trappen till Sergels torg Andra samarbeten där Landsrådet är med i planering och mobilisering är ljusmanifestation för narkotikans offer i anslutning till allhelgonahelgen som resulterat i aktiviteter runt om i Sverige både 2011 och 2012 då flera olika organisationer talade på bl.a. Sergels Torg i Stockholm. Aktionen leddes av Ann-Sofie Roberntz (NBV), Linda Engström (UNF), Mats Gunnarsson (SLAN), Bo Högstedt (IOGT-NTO), Mia Sundelin (CAN). Lisa Lundahl (smat ungdom saknas på bilden), Bild PAx En ovanligt bra kurs! I samverkan med CAN och Wendelsbergs folkhögskola genomförs en tredagars Den tidigare konferensen Sverige mot Narkotika och folkrörelser mot droger har i princip förvandlats till en institution som bytt namn till Drogfokus hölls konferensen i Norrköping och låg tyvärr veckan efter Nordan-konferensen i Malmö vilket skapade en del konkurens.. Landsrådets GS var moderator för två inslag på öppna scenen och medverkade i juryn som utsåg pristagare i de olika klasserna för årets förebyggare. Arrangemanget samlar människor från hela Sverige för att höja kompetensen, sprida goda idéer och utbyta erfarenheter.

7 Förebygg.nu NordAN konferens i Malmö 2012 Stor samling i biografen Draken under Förebygg.nu i Göteborg 2011 Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland står för den största samlingen på området udda år då inte Drogfokus arrangeras, i form av Förebygg.nu som genomfördes i Göteborg även Landsrådet ingick som medarrangör och deltog med föredragshållare på ett miniseminarium i samverkan med stiftelsen Ansvar för framtiden om förändrade konsumtionsvanor hos unga. Studieresa till Storbritannien Tillsammans med CAN organiserades en studieresa i oktober Deltagare var CANs länsombud och några länsnykterhetskonsulenter. Vi besökte London, Edinburgh och Glasgow. Resan innehöll en mängd studiebesök och nyttigt erfarenhetsutbyte. Skottland har dragits med mycket stora narkotikaproblem och har troligen Europas högsta antal opiatmissbrukare i förhållande till invånarantalet. Trots ett mycket omfattande sprututbytesprogram har man inte lyckats hejda spridningen av hepatit. Många positiva insatser sker dock från både den civila sektorn och från olika myndigheter. Yngre delegater på NordANkonferensen I oktober genomfördes NordANs årliga konferens, denna gång i Malmö. För första gången med speciell satsning på unga deltagare och deras frågor. På konferensen deltog också Nordiska rådets ledamot Siv Elifsdottir, tillika ordförande i välfärdsutskottet, som presenterade ett helt nytt förslag till gemensam nordisk policyplattform för Alkohol och Tobakspolitiken. Paneldebatt i Malmö Gabriel Romanus (Sv), Aurelijus Veryga (Li), Ewy Thörnqvist (sv), Jimmie Norberg (sv/nordgu) och Siv Elifsdottir (isl) närmast kameran. SLAN fungerade som värdarrangör utifrån vår roll som Sveriges plats i styrelsen. Föreläsare från Danska Cancerfonden, Köpehamns och Lunds universitet, Littauen, Norge, Finland och Sverige medverkade. Kvinnosektionen blev som vanligt mycket välbesökt och en speciell sektion för att diskutera skadorna på nästa person hölls också.

8 Nyhetsbrevet Fakta & Argument Samverkan sker kring ett nyhetsbrev tillsammans med IOGT-NTO och Blå Bandet. Nyhetsbrevet utkommer gånger per år och får många uppskattande kommentarer. Antalet prenumeranter är idag drygt ettusen personer. Löpande arbete Förutom de speciella insatserna ovan sker ett fortlöpande arbete genom kontakterna med våra 27 medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbunden där medverkan önskas från Landsrådets generalsekreterare eller styrelseledamöter. Medverkan vid föreläsningar och debatter har skett i bl.a. Skåne, Stockholm, Västmanland, Örebro, Östergötland, m.fl. län. och en öppen förmiddag om sociala medier tillsammans med NBV Stockholm och Stockholms läns nykterhetsförbund. Landsrådet medverkar också då olika län uppvaktar sina respektive ledamöter i Riksdagen. Lars G Niwong, ordförande i Skånes läns nykterhetsförbund, omgiven av riksdagsledamöter med olika partifärg Statens institutionsstyrelse (SIS) har ett brukarråd där Landsrådet ingår, vilket samlas fyra till sex gånger per år. I Folkhälsoinstitutets referensgrupp ingår också en representant utsedd av Landsrådet. Ett antal miniseminarier har också arrangerats i Riksdagen, både i form av frukostmöten, lunchmöten och eftermiddagsmöten. SLANs generalsekreterare agerar också mötesfunktionär då information kan spridas och input ges på olika medlemmars årsmöten, Här på NSFs förbundsmöte Januariträffen är en årlig samling med anställda och förtroendevalda från de olika länen som skapar nätverk och höjer kompetensen. Deltagarantalet har fortsatt att öka och formatet med 24 timmars samling i Stockholm gör det möjligt att kombinera med andra aktiviteter under andra delen av helgen. På samlingen i 2011 tog vi in föreläsare från bl.a. vår norska systerorganisation Actis och socialdepartementet. En litterär eftermiddag arrangerade också i anslutning till den träffen Internationellt löpande arbete På samma sätt sker ett fortlöpandesam arbete med våra nordiska kollegor och nätverk i Bryssel och andra fora för internationellt samarbete. Under åren har kontakter tagits i arbetet med WHOs (Världshälsoorganisationens) strategi för att bekämpa alkoholskadorna, liksom kontakter med andra frivilligorganisationer inom EU och med personer inom EU-byråkratin för att stärka uppföljningen av EU:s alkoholstrategi.

9 Generalsekreteraren är också ledamot i styrelsen för NordAN. På konferensen 2012 valdes en Svensk ordförande Peter Allebeck som är verksam som professor på Karolinska institutet. Detta har också inneburit fler styrelsemöten i Sverige under perioden. det 22 medlemsorganisationer exklusive länsnykterhetsförbunden. Under 2011 och 2012 har nya medlemmar tillkommit. Det är mycket glädjande att vi nu är 27 nationella organisationer som har anslutit sig till SLAN Totalt sett består våra medlemsorganisationer av över individer, föredelade på 27 riksorganisationer som bedriver social verksamhet i över 200 olika grupper. De driver sju behandlingshem, ett antal folkhögskolor och många hundra olika ungdoms- och barngrupper. Länsnykterhetsförbunden har i regel inga andra medlemmar än de ovanstående utan är regionala nätverk som kan hjälpa till att samordna och utveckla de regionala aktiviteterna. Outi Ojala (fi) som var NordANs ordförande fram till oktober 2012, på konferensen i Villnius Tillsammans med Arni från Island och Johan från Danska Alkohol och Samfund Ambitionerna på EU-politikens område har varit begränsade på grund av den svaga ekonomin. Generalsekreteraren och styrelseledamoten Gabriel Romanus deltog dock i Eurocares årsmöte och den Europeiska Alkoholpolitiska konferensen sommaren 2011 i Bryssel. På det nationella planet tillkommer arbete med organisationer som inte är medlemmar i Landsrådet som KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor), NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet), och CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning). Utveckling av medlemsunderlaget 2009 var vi 17 riksorganisationer och 19 länsnykterhetsförbund, dock utökas omfattningen sökte fler nationella organisationer medlemskap, vid årets slut var Ordförandesamling 2012 Representantskapet har beslutat att genomföra en ordförandesamling de år som inget representantskap hålls. En sådan genomfördes i augusti 2012 med stort fokus på diskussion om prioriteringar inför framtiden, men även med ett antal externa inslag. Samlingen resulterade i ett underlag till styrelsen som skall ligga till grund för nästkommande arbetsplan. På samlingen presenterades också utkastet till materielat om alkohol och cancer som på det viset kunde få ett antal justeringar inför slutversionen. er_ _sv.pdf på länken kovan hittar du materialet och kan ladda ned JHFs trafiknykterhetsfond En mindre fond efter avvecklingen av Järnvägsanställdas helnykterhetsförbunds riksorganisation har använts för att stötta mindre projekt i landet. Pengar finns kvar och kommer att administreras av SLAN för att möjliggöra nysatsningar lokalt i linje med

10 fondens statuter. Under 2012 beslutades att stötta MHF-Ungdoms utåtriktade arbete på musikfestivaler och i Almedalen. Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem i Stockholm - Tempus Sedan 1950-talet har stiftelsen kunnat erbjuda helnyktra eller andra studenter som önskar en lugn studiemiljö boende i Åkeshov, Bromma. Idag finns 252 rum/lägenheter. Landsrådets styrelse är årsmöte och utser också två ordinarie ledamöter med suppleanter i styrelsen. Stiftelsen arbetar fortlöpande med att förbättra standarden i fastigheterna och erbjuda ett bra boende i drogfri miljö vilket uppskattas av många. Representanter för hyresgästerna finns också i styrelsen liksom en representant för Stockolms studenters centralorganisation. Under perioden har hemsidan utvecklats och en ev tillbyggnad med nya lägenheter skisserats. Ordförande i stiftelsen är Torsten Friberg som också är ordförande i en av Landsrådets medlemsorganisationer, Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund. Stiftelsen IIAP Före Sveriges medlemskap i EU bildades stiftelsen för internationell alkoholpolitik (International Institute for Alcohol Policy) som under många år tog fram faktaunderlag och verkade för en offensiv alkoholpolitik. Stiftelsen har idag ingen anställd men har delat ut pengar till forskning och nordiskt arbete inom området. Administrationen av stiftelsen har under 2011 förts över till SLAN. Medlemskap Landsrådet är medlem i följande sammanslutningar/nätverk: Arbetsgivaralliansen Eurocare ett femtiotal europeiska organisationer i samverkan Folkrörelser mot droger Föreningen Fruktdrycker Föreningen Wieselgrensällskapet NordAN - Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete, ca 90 organisationer i norden och Baltikum är medlemmar. Riksföreningen mot Cancer (i dagligt tal kallat Cancerfonden) Stiftelsen Sveriges Nationaldag/Föreningen Sveriges Nationaldag Svensk Trafikmedicinsk Förening, STMF Våra Gårdar TACK TILL SAMARBETSPARTNERS Förutom samverkan med alla våra medlemmar, nationellt och regionalt, sker som nämns ovan - ett omfattande samarbete som möjliggör bättre användning av de totala resurserna med bl. a. CAN, NBV och KSAN, samt med Cancerfonden, ECAD (European Cities Against Drugs), IQ och Föreningen Fruktdrycker. För det samarbetet vill vi framföra vårt varma tack. Vi vill också tacka personalen och ledningen på Strand Hotel Wisby och Wendelsbergs Folkhögskola för mycket gott samarbete i samband med landsrådets arrangemang. Tack också till de som bidragit med bilder, Lars Bergkvist, Peter Axelsson, Bo Högstedt & Sara Dimnwiddie, alla bilder utan namn Mats G.

11 mycket roligt jobb. Det känns dock tryggt med hans djupa komptens och goda folkrörelseförankring. Stockholm-Kumla i april 2013 Mats Gunnarsson, Generalsekreterare under verksamhetsperioden som redovisas här. Stefan Löfven provar Almedalsdrinken Summering Fd Generalsekreteraren har ordet En glädjande trend är att högstadieeleverna blir allt nyktrare. Nu är nästan hälften helt nyktra, bra för hälsan och framför allt så får fler unga en annan norm att förhålla sig till. Det finns dock oroande tendenser i synen på narkotika bland unga och medelålders vuxna där erfarenheterna från tidigare misstag verkar klinga av. Cannabisbruk och effekterna av detsamma bagatelliseras i många media och många missförstånd sprids kring narkotikapolitiken. Många bra förslag i den statliga missbruksutredningen drunknar i en debatt som lägger väldigt mycket fokus på läkemedelsassisterad behandling för opiatmissbrukare. En fråga som förtjänar debatt men som lämnar frågorna kring beroende av alkohol och läkemedel därhän. Positivt samarbete Försökte under sommaren 2012 med en kraftfull samverkan i Almedalen måste ses som en stor succé. Den byggde på ett fantastiskt lagarbete med insatser från både små och stora samarbetspartners och lyckades sätta oss på kartan under veckan. Det goda exemplet måste inspirera till fler insatser där vi gemensamt kan åstadkomma mycket mer än var och en för sig. Det har varit otroligt stimulerande att jobba åt SLAN, både styrelsen och medlemmarna och det är med viss sorg jag lämnar stafettpinnen vidare till Anders Castberger som tar över ett Nationella medlemsorganisationer AF Alkoholpolitiskt Forum AMD - Anhöriga Mot Droger FMN - Föräldraföreningen mot Narkotika Förbundet mot droger Hassela Solidaritet HELA MÄNNISKAN Socialt arbete på kristen grund IOGT-NTO JUNIS - IOGT-NTOs juniorförbund LP-Verksamheten Länkens Kamratförbund MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF-Ungdom NSF - Nykterhetsrörelsens scoutförbund RFF Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle SAN - Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund SBU - Sveriges Blåbandsungdom SBF Sveriges Blåbandsförbund SFF - Svenska Frisksportförbundet SIMON - Svenskar & Invandrade Mot Narkotika SLN - Sveriges Lärares Nykterhetsförbund SMART Nätverk för förebyggare Smart ungdom SPHF - Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund UNF - Ungdomens Nykterhetsförbund Unga Kris X-Cons

12 Regionala medlemmar i SLAN Blekinge läns Nykterhetsförbund Gävleborgs läns Nykterhetsförbund Hallands läns Nykterhetsförbund Jämtlands läns Nykterhetsförbund Jönköpings läns Nykterhetsförbund Kalmars läns Nykterhetsförbund Kronobergs Länsforum för Alkohol- och Narkotikafrågor Skånes läns Nykterhetsförbund Bildmontage Nedan: Sara D Stockholms läns Nykterhetsförbund Södermanlands läns Nykterhetsförbund Uppsala läns Nykterhetsförbund Värmlands läns Nykterhetsförbund Västerbottens läns Nykterhetsförbund Västernorrlands läns Nykterhetsförbund Västmanlands läns Nykterhetsförbund Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland Örebro läns Nykterhetsförbund Östergötlands läns Nykterhetsförbund

13 Ekonomisk redovisning och revisonsberättelsen lämnas i separat bilaga

14 SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- & Narkotikafrågor The Swedish council on alcohol and drugs 27 organisationer och 18 regionala nätverk i samverkan för en restriktiv & solidarisk alkohol- & Narkotikapolitik AF Alkoholpolitiskt Forum AMD - Anhöriga Mot Droger FMN - Föräldraföreningen mot Narkotika Förbundet mot droger Hassela Solidaritet HELA MÄNNISKAN Socialt arbete på kristen grund IOGT-NTO JUNIS - IOGT-NTOs juniorförbund LP-Verksamheten Beroendebehandling på kristen grund Länkens Kamratförbund MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF-Ungdom NSF - Nykterhetsrörelsens scoutförbund RFF Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle SAN - Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund SBU - Sveriges Blåbandsungdom SBF Sveriges Blåbandsförbund SFF - Svenska Frisksportförbundet SIMON - Svenskar & Invandrade Mot Narkotika SLN - Sveriges Lärares Nykterhetsförbund SMART Nätverk för förebyggare Smart ungdom SPHF - Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund UNF - Ungdomens Nykterhetsförbund Unga Kris X-Cons

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under 2012...Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010 Årlig redovisning till regeringen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden.

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. Tid: 30-31 januari 2015. SLANs v.ordf. Marie Bergström hälsade välkommen till Länsnykterhetskonferensen som samlat 25 deltagare på IOGT-NTO gården i Klara (deltagarlista

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle UNF FS 2011-01-14 16 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-01-14 16, på NBV:s lokal, Gävle Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Närvarande

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015

B/ Val av tre (3) ledamöter för två (2) år 2015 2016. C/ Val av tre (3) ersättare för ett (1) år 2015 Förslag till dagordning vid årsmöte med Östergötlands läns nykterhetsförbund Torsdagen den 23 april 2015, klockan 18.30 MHF:s lokal, Bjälbogatan 8, Linköping 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Vidgade horisonter. NBVs årsskrift 2013

Vidgade horisonter. NBVs årsskrift 2013 Vidgade horisonter NBVs årsskrift 2013 NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Årsskriftens intervjuer: Eva Åhlström Övriga skribenter: Åke Marcusson, Therese Ydremark och Mats Jönsson Fotografer:

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007-2009

Verksamhetsberättelse 2007-2009 Verksamhetsberättelse 2007-2009 GLÖD-kongressen 2009 Rådhuset, Malmö 2 Innehåll Organisation... 6 1. Kongressen 2007... 6 2. Förbundsstyrelsen... 6 3. Broderskapsdistrikten... 8 4. Broderskap i riksdagen...

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

För ett civilsamhälle i världsklass

För ett civilsamhälle i världsklass För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer