SLAN V E R K S A M H E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLAN V E R K S A M H E T"

Transkript

1 SLAN V E R K S A M H E T

2 VERKSAMHETSBESKRIVNING SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor SUMMERING För att göra verksamhetsberättelsen lättillgänglig inleder vi med en kort summering som beskriver utvecklingen för SLAN (landsrådet) under de två senaste åren. För mer detaljerad beskrivning, se del 2. MEDLEMSUTVECKLING SLAN är en paraplyorganisation utan individuella medlemmar. Det är istället riksorganisationer och länsnätverk som utgör grunden för verksamheten och styrkan i opinionsbildningen. Under perioden har SLAN fortsatt att växa och har ökat sitt medlemsantal från 22 till 27 nationella medlemsorganisationer och 18 regionala nätverk. Det stärker oss i arbetet för de gemensamma målen. Tyvärr verkar inte statsmakterna värdera detta i bidragstilldelningen. VERKSAMHET SLAN tog en ledarroll i planeringen och genomförandet av insatserna i Almedalen 2012 och det blev mycket lyckat. Utmärkelsen hetast i Almedalen gick till SLAN/ Folkrörelser mot droger för konceptet med den alkoholfria almedalsdrinken. Planering för temaveckan vart femte barn, som fokuserar på barns situation i familjer med missbruksproblem, genomfördes 2011 och Ett populärvetenskapligt faktamaterial om sambandet mellan alkohol och cancer producerades av landsrådet under hösten 2012 och blev mycket uppskattat. Materialet går att tanka ned gratis från internet och är lätt att sprida utan stora kostnader.

3 I oktober 2012 genomfördes NordAN-konferensen (Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete) i Malmö med SLAN som sammanhållande arrangör. Det tog mycket arbetstid men blev uppskattat och samlade ett hundratal deltagare från Norden och Baltikum. Ordföranden i Nordiska rådets välfärdsutskott deltog och presenterade ett omfattande förslag för en ny gemensam nordisk alkohol och tobakspolitik, som senare under hösten antogs av Nordiska Rådet. Skapandet av WFAD (World Federation Against Drugs) 2008 gav det globala motståndet mot narkotika en ny plattform. En internationell WFAD-konferens arrangerades i Stockholm i maj 2012 med medverkan från alla världsdelar och flera regeringar. Den blev mycket bra. Drottning Silvia och socialminister Maria Larsson deltog från Sverige. Ett antal miniseminarier har genomförts för politiker och organisationsföreträdare med många olika teman. Missbruksutredningen är ett exempel. Ekonomi Socialstyrelsen halverade bidraget till landsrådet under föregående period och regeringen har inte ökat anslaget till vår sektor de senaste fyra åren. Bidragen till flera av medlemsorganisationerna har också försämrats, några har förlorat hela bidraget, bl.a. frisksportarna och SAN (Sveriges Akademikers Nykterhetsorganisation). Det gör det svårt att ta regeringens signaler om vikten av starka folkrörelser på allvar. Nya sätt att finansiera verksamheten och hitta nya samarbeten är viktiga delar i generalsekreterarens arbete. Men besparingar var nödvändiga då verksamheten går med stora underskott. Under hösten 2012 minskades tjänstgöringen för generalsekreteraren till 50% och resandet inom Sverige begränsades. Strävan att minska kostnaderna har fortsatt. Ordföranden har ordet Ett viktigt perspektiv som växer sig starkare är hur alkoholen drabbar andra än den som dricker, på engelska kallas det ofta social damages men också passive drinking På NordAN-konferensen i Malmö 2012 arrangerades ett första möte för att etablera ett passive drinking network där bl.a. den kände norska forskaren

4 och alkoholläkaren Hans-Olav Fekjaer presenterade fakta och sin syn på begreppet. Kunskapen om den stora mängden skador på andra än den som dricker kan öka förståelsen för en solidarisk och restriktiv politik. Satsningen i Almedalen, sommaren 2012 visade tydligt på nyttan av en enande paraplyorganisation som skapade en plattform för både små och stora organisationer. Arbetet med att uppmärksamma sambandet mellan alkohol och cancer med ett nytt faktamaterial blev också mycket uppskattat. Ett nytt samarbetsavtal med NBV fördjupar och stärker samverkan med en mycket viktig partner. Under slutet av perioden förbereddes också skiftet av generalsekreterare. Det blev en lyckad lösning med Anders Castberger där vi växlar in ännu mer kompetens från tidigare värv i riksdag och departement och ett stort nätverk i EUsammanhang. SLAN går in i en ny period ännu starkare med fler medlemmar och bra exempel på samverkansprojekt som gett mervärde åt många. Nils-Erik Söderqvist Ordförande Nyvald revisor Lena Mårtensson, Ordförande Nils-Eriks Söderqvist och avgående ledamot Leif Karlsson på repskapet Bild Lars B Forskaren Håkan Leifman medverkade som föreläsare liksom riksdagsledamot Elin Lundgren. Två utomstående fick också recensera vår verksamhet. Alla länsnykterhets-förbunden är numera fullvärdiga medlemmar med egna ombud. Tidigare valdes representanter ut och fungerade som ombud för alla arton länsorganisationerna. Föregående representantskap Vartannat år hålls det som kan liknas vid Landsrådets kongress. Medlemsorganisationerna samlas för att utvärdera det som varit och planera framåt. Styrelsen utses och detta kompletteras med kompetenshöjande seminarier hölls mötet i Stockholm i Sensus lokaler nära centralstationen. Information från Ulf Wallin om 90-årsskriften,, på repskapet Bild Lars B.

5 Styrelse (vald i Aug 2011) Nils-Erik Söderqvist, Ordförande Mara Bergström, Vice ordförande Kjell-Ove Oscarsson, Kassör Owe Ranebäck Gabriel Romanus Håkan Blom Örjan Wallin Gunilla Zimmerman Linda Engström Erina Almgren Hans Wikström Adjungerade Lars-Axel Nordell, Riksdagens Nykterhetsgrupp Leif Karlsson, Länsnykterhetsförbunden Per Johansson, Narkotikasakkunnig Revisorer valda av representantskapet Lena Mårtensson Jan Wahlgren Almedalen Den största enskilda satsningen ekonomiskt under perioden var insatserna i Almedalen Genom nätverket folkrörelser mot droger och samverkan med ännu fler skapades en alkoholfri zon under Almedalsveckan som fick mycket uppmärksamhet under namnet Soberia - White Corner. Totalt 19 organisationer arrangerade ett eller flera program ute i vår egen yta på parkeringsplatsen bakom Visby Hotell, och inne i hotellet. Fler än 40 olika debatter, seminarier etc. hanns med. Alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna gästade White corner och blev grillade av SLAN och Cancerfonden som samverkade med oss. KSAN och IQ var också viktiga samarbetspartners utan att vara medlemmar hos oss. SLAN genomförde också ett eget samtal under veckan om lokalt förebyggande arbete på Gotland. Godkänd revisor Från 2012 införde Socialstyrelsen krav på att räkenskaperna skall granskas av godkänd revisor och till det ändamålet har ECOVIS SME Peer Fredriksson anlitats för Styrelsesammanträden Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2011 och 4 under 2012 Aktiviteter under Drinkmixning på premiärfest för almedalsdrinken. Ett av många samtal i Soberian med både cancerfonden, IOGT-NTO, Läkarsällskapet & FHI Lanseringen av den alkoholfria Almedalsdrinken gav stort genomslag och över 3000 drinkar serverades i vår egen bar och på andra ställen där en mobil styrka ryckte ut, för att sprida drinken. Sociala medier utnyttjades offensivt och två olika facebooksidor skapades för drinken och själva arrangemanget. Drinkens hemsida fick över 4000 besök av 3208 unika personer. Dessutom användes Twitter och de olika organisationernas hemsidor mer än vid något tidigare

6 gemensamt arrangemang. Väldigt många som inte var engagerade i vårt arbete fördjupningskurs 18-20/6 i Mölnlycke med 31 deltagare. Det fanns trettio platser. Deltagarna var mycket nöjda och det verkar finnas kvar ett behov av fördjupning för bl a. anställda inom nykterhetsrörelsen. Åhörare i Soberian under annat pass. gav också drinken uppmärksamhet, både riksdagpolitiker, opinionsbildare och journalister, tom Spritmuseum i Stockholm och hotell på fastlandet som började servera drinken. Detta gav skapade en stor uppmärksamhet i olika media. TV4, expressen med flera uppmärksammade satsningen på alkoholfritt. Drinken och alla vi som stod bakom densamma hedrades med utmärkelsen hetast i Almedalen som delas ut av Westanders PR-byrå med en jury av flera olika PR-experter och folkrörelsekunniga. Priset vanns i konkurens med Arla, Vårdförbundet, Samhall och Lärarförbundet. Marschaller i trappen till Sergels torg Andra samarbeten där Landsrådet är med i planering och mobilisering är ljusmanifestation för narkotikans offer i anslutning till allhelgonahelgen som resulterat i aktiviteter runt om i Sverige både 2011 och 2012 då flera olika organisationer talade på bl.a. Sergels Torg i Stockholm. Aktionen leddes av Ann-Sofie Roberntz (NBV), Linda Engström (UNF), Mats Gunnarsson (SLAN), Bo Högstedt (IOGT-NTO), Mia Sundelin (CAN). Lisa Lundahl (smat ungdom saknas på bilden), Bild PAx En ovanligt bra kurs! I samverkan med CAN och Wendelsbergs folkhögskola genomförs en tredagars Den tidigare konferensen Sverige mot Narkotika och folkrörelser mot droger har i princip förvandlats till en institution som bytt namn till Drogfokus hölls konferensen i Norrköping och låg tyvärr veckan efter Nordan-konferensen i Malmö vilket skapade en del konkurens.. Landsrådets GS var moderator för två inslag på öppna scenen och medverkade i juryn som utsåg pristagare i de olika klasserna för årets förebyggare. Arrangemanget samlar människor från hela Sverige för att höja kompetensen, sprida goda idéer och utbyta erfarenheter.

7 Förebygg.nu NordAN konferens i Malmö 2012 Stor samling i biografen Draken under Förebygg.nu i Göteborg 2011 Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland står för den största samlingen på området udda år då inte Drogfokus arrangeras, i form av Förebygg.nu som genomfördes i Göteborg även Landsrådet ingick som medarrangör och deltog med föredragshållare på ett miniseminarium i samverkan med stiftelsen Ansvar för framtiden om förändrade konsumtionsvanor hos unga. Studieresa till Storbritannien Tillsammans med CAN organiserades en studieresa i oktober Deltagare var CANs länsombud och några länsnykterhetskonsulenter. Vi besökte London, Edinburgh och Glasgow. Resan innehöll en mängd studiebesök och nyttigt erfarenhetsutbyte. Skottland har dragits med mycket stora narkotikaproblem och har troligen Europas högsta antal opiatmissbrukare i förhållande till invånarantalet. Trots ett mycket omfattande sprututbytesprogram har man inte lyckats hejda spridningen av hepatit. Många positiva insatser sker dock från både den civila sektorn och från olika myndigheter. Yngre delegater på NordANkonferensen I oktober genomfördes NordANs årliga konferens, denna gång i Malmö. För första gången med speciell satsning på unga deltagare och deras frågor. På konferensen deltog också Nordiska rådets ledamot Siv Elifsdottir, tillika ordförande i välfärdsutskottet, som presenterade ett helt nytt förslag till gemensam nordisk policyplattform för Alkohol och Tobakspolitiken. Paneldebatt i Malmö Gabriel Romanus (Sv), Aurelijus Veryga (Li), Ewy Thörnqvist (sv), Jimmie Norberg (sv/nordgu) och Siv Elifsdottir (isl) närmast kameran. SLAN fungerade som värdarrangör utifrån vår roll som Sveriges plats i styrelsen. Föreläsare från Danska Cancerfonden, Köpehamns och Lunds universitet, Littauen, Norge, Finland och Sverige medverkade. Kvinnosektionen blev som vanligt mycket välbesökt och en speciell sektion för att diskutera skadorna på nästa person hölls också.

8 Nyhetsbrevet Fakta & Argument Samverkan sker kring ett nyhetsbrev tillsammans med IOGT-NTO och Blå Bandet. Nyhetsbrevet utkommer gånger per år och får många uppskattande kommentarer. Antalet prenumeranter är idag drygt ettusen personer. Löpande arbete Förutom de speciella insatserna ovan sker ett fortlöpande arbete genom kontakterna med våra 27 medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbunden där medverkan önskas från Landsrådets generalsekreterare eller styrelseledamöter. Medverkan vid föreläsningar och debatter har skett i bl.a. Skåne, Stockholm, Västmanland, Örebro, Östergötland, m.fl. län. och en öppen förmiddag om sociala medier tillsammans med NBV Stockholm och Stockholms läns nykterhetsförbund. Landsrådet medverkar också då olika län uppvaktar sina respektive ledamöter i Riksdagen. Lars G Niwong, ordförande i Skånes läns nykterhetsförbund, omgiven av riksdagsledamöter med olika partifärg Statens institutionsstyrelse (SIS) har ett brukarråd där Landsrådet ingår, vilket samlas fyra till sex gånger per år. I Folkhälsoinstitutets referensgrupp ingår också en representant utsedd av Landsrådet. Ett antal miniseminarier har också arrangerats i Riksdagen, både i form av frukostmöten, lunchmöten och eftermiddagsmöten. SLANs generalsekreterare agerar också mötesfunktionär då information kan spridas och input ges på olika medlemmars årsmöten, Här på NSFs förbundsmöte Januariträffen är en årlig samling med anställda och förtroendevalda från de olika länen som skapar nätverk och höjer kompetensen. Deltagarantalet har fortsatt att öka och formatet med 24 timmars samling i Stockholm gör det möjligt att kombinera med andra aktiviteter under andra delen av helgen. På samlingen i 2011 tog vi in föreläsare från bl.a. vår norska systerorganisation Actis och socialdepartementet. En litterär eftermiddag arrangerade också i anslutning till den träffen Internationellt löpande arbete På samma sätt sker ett fortlöpandesam arbete med våra nordiska kollegor och nätverk i Bryssel och andra fora för internationellt samarbete. Under åren har kontakter tagits i arbetet med WHOs (Världshälsoorganisationens) strategi för att bekämpa alkoholskadorna, liksom kontakter med andra frivilligorganisationer inom EU och med personer inom EU-byråkratin för att stärka uppföljningen av EU:s alkoholstrategi.

9 Generalsekreteraren är också ledamot i styrelsen för NordAN. På konferensen 2012 valdes en Svensk ordförande Peter Allebeck som är verksam som professor på Karolinska institutet. Detta har också inneburit fler styrelsemöten i Sverige under perioden. det 22 medlemsorganisationer exklusive länsnykterhetsförbunden. Under 2011 och 2012 har nya medlemmar tillkommit. Det är mycket glädjande att vi nu är 27 nationella organisationer som har anslutit sig till SLAN Totalt sett består våra medlemsorganisationer av över individer, föredelade på 27 riksorganisationer som bedriver social verksamhet i över 200 olika grupper. De driver sju behandlingshem, ett antal folkhögskolor och många hundra olika ungdoms- och barngrupper. Länsnykterhetsförbunden har i regel inga andra medlemmar än de ovanstående utan är regionala nätverk som kan hjälpa till att samordna och utveckla de regionala aktiviteterna. Outi Ojala (fi) som var NordANs ordförande fram till oktober 2012, på konferensen i Villnius Tillsammans med Arni från Island och Johan från Danska Alkohol och Samfund Ambitionerna på EU-politikens område har varit begränsade på grund av den svaga ekonomin. Generalsekreteraren och styrelseledamoten Gabriel Romanus deltog dock i Eurocares årsmöte och den Europeiska Alkoholpolitiska konferensen sommaren 2011 i Bryssel. På det nationella planet tillkommer arbete med organisationer som inte är medlemmar i Landsrådet som KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor), NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet), och CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning). Utveckling av medlemsunderlaget 2009 var vi 17 riksorganisationer och 19 länsnykterhetsförbund, dock utökas omfattningen sökte fler nationella organisationer medlemskap, vid årets slut var Ordförandesamling 2012 Representantskapet har beslutat att genomföra en ordförandesamling de år som inget representantskap hålls. En sådan genomfördes i augusti 2012 med stort fokus på diskussion om prioriteringar inför framtiden, men även med ett antal externa inslag. Samlingen resulterade i ett underlag till styrelsen som skall ligga till grund för nästkommande arbetsplan. På samlingen presenterades också utkastet till materielat om alkohol och cancer som på det viset kunde få ett antal justeringar inför slutversionen. er_ _sv.pdf på länken kovan hittar du materialet och kan ladda ned JHFs trafiknykterhetsfond En mindre fond efter avvecklingen av Järnvägsanställdas helnykterhetsförbunds riksorganisation har använts för att stötta mindre projekt i landet. Pengar finns kvar och kommer att administreras av SLAN för att möjliggöra nysatsningar lokalt i linje med

10 fondens statuter. Under 2012 beslutades att stötta MHF-Ungdoms utåtriktade arbete på musikfestivaler och i Almedalen. Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem i Stockholm - Tempus Sedan 1950-talet har stiftelsen kunnat erbjuda helnyktra eller andra studenter som önskar en lugn studiemiljö boende i Åkeshov, Bromma. Idag finns 252 rum/lägenheter. Landsrådets styrelse är årsmöte och utser också två ordinarie ledamöter med suppleanter i styrelsen. Stiftelsen arbetar fortlöpande med att förbättra standarden i fastigheterna och erbjuda ett bra boende i drogfri miljö vilket uppskattas av många. Representanter för hyresgästerna finns också i styrelsen liksom en representant för Stockolms studenters centralorganisation. Under perioden har hemsidan utvecklats och en ev tillbyggnad med nya lägenheter skisserats. Ordförande i stiftelsen är Torsten Friberg som också är ordförande i en av Landsrådets medlemsorganisationer, Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund. Stiftelsen IIAP Före Sveriges medlemskap i EU bildades stiftelsen för internationell alkoholpolitik (International Institute for Alcohol Policy) som under många år tog fram faktaunderlag och verkade för en offensiv alkoholpolitik. Stiftelsen har idag ingen anställd men har delat ut pengar till forskning och nordiskt arbete inom området. Administrationen av stiftelsen har under 2011 förts över till SLAN. Medlemskap Landsrådet är medlem i följande sammanslutningar/nätverk: Arbetsgivaralliansen Eurocare ett femtiotal europeiska organisationer i samverkan Folkrörelser mot droger Föreningen Fruktdrycker Föreningen Wieselgrensällskapet NordAN - Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete, ca 90 organisationer i norden och Baltikum är medlemmar. Riksföreningen mot Cancer (i dagligt tal kallat Cancerfonden) Stiftelsen Sveriges Nationaldag/Föreningen Sveriges Nationaldag Svensk Trafikmedicinsk Förening, STMF Våra Gårdar TACK TILL SAMARBETSPARTNERS Förutom samverkan med alla våra medlemmar, nationellt och regionalt, sker som nämns ovan - ett omfattande samarbete som möjliggör bättre användning av de totala resurserna med bl. a. CAN, NBV och KSAN, samt med Cancerfonden, ECAD (European Cities Against Drugs), IQ och Föreningen Fruktdrycker. För det samarbetet vill vi framföra vårt varma tack. Vi vill också tacka personalen och ledningen på Strand Hotel Wisby och Wendelsbergs Folkhögskola för mycket gott samarbete i samband med landsrådets arrangemang. Tack också till de som bidragit med bilder, Lars Bergkvist, Peter Axelsson, Bo Högstedt & Sara Dimnwiddie, alla bilder utan namn Mats G.

11 mycket roligt jobb. Det känns dock tryggt med hans djupa komptens och goda folkrörelseförankring. Stockholm-Kumla i april 2013 Mats Gunnarsson, Generalsekreterare under verksamhetsperioden som redovisas här. Stefan Löfven provar Almedalsdrinken Summering Fd Generalsekreteraren har ordet En glädjande trend är att högstadieeleverna blir allt nyktrare. Nu är nästan hälften helt nyktra, bra för hälsan och framför allt så får fler unga en annan norm att förhålla sig till. Det finns dock oroande tendenser i synen på narkotika bland unga och medelålders vuxna där erfarenheterna från tidigare misstag verkar klinga av. Cannabisbruk och effekterna av detsamma bagatelliseras i många media och många missförstånd sprids kring narkotikapolitiken. Många bra förslag i den statliga missbruksutredningen drunknar i en debatt som lägger väldigt mycket fokus på läkemedelsassisterad behandling för opiatmissbrukare. En fråga som förtjänar debatt men som lämnar frågorna kring beroende av alkohol och läkemedel därhän. Positivt samarbete Försökte under sommaren 2012 med en kraftfull samverkan i Almedalen måste ses som en stor succé. Den byggde på ett fantastiskt lagarbete med insatser från både små och stora samarbetspartners och lyckades sätta oss på kartan under veckan. Det goda exemplet måste inspirera till fler insatser där vi gemensamt kan åstadkomma mycket mer än var och en för sig. Det har varit otroligt stimulerande att jobba åt SLAN, både styrelsen och medlemmarna och det är med viss sorg jag lämnar stafettpinnen vidare till Anders Castberger som tar över ett Nationella medlemsorganisationer AF Alkoholpolitiskt Forum AMD - Anhöriga Mot Droger FMN - Föräldraföreningen mot Narkotika Förbundet mot droger Hassela Solidaritet HELA MÄNNISKAN Socialt arbete på kristen grund IOGT-NTO JUNIS - IOGT-NTOs juniorförbund LP-Verksamheten Länkens Kamratförbund MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF-Ungdom NSF - Nykterhetsrörelsens scoutförbund RFF Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle SAN - Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund SBU - Sveriges Blåbandsungdom SBF Sveriges Blåbandsförbund SFF - Svenska Frisksportförbundet SIMON - Svenskar & Invandrade Mot Narkotika SLN - Sveriges Lärares Nykterhetsförbund SMART Nätverk för förebyggare Smart ungdom SPHF - Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund UNF - Ungdomens Nykterhetsförbund Unga Kris X-Cons

12 Regionala medlemmar i SLAN Blekinge läns Nykterhetsförbund Gävleborgs läns Nykterhetsförbund Hallands läns Nykterhetsförbund Jämtlands läns Nykterhetsförbund Jönköpings läns Nykterhetsförbund Kalmars läns Nykterhetsförbund Kronobergs Länsforum för Alkohol- och Narkotikafrågor Skånes läns Nykterhetsförbund Bildmontage Nedan: Sara D Stockholms läns Nykterhetsförbund Södermanlands läns Nykterhetsförbund Uppsala läns Nykterhetsförbund Värmlands läns Nykterhetsförbund Västerbottens läns Nykterhetsförbund Västernorrlands läns Nykterhetsförbund Västmanlands läns Nykterhetsförbund Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland Örebro läns Nykterhetsförbund Östergötlands läns Nykterhetsförbund

13 Ekonomisk redovisning och revisonsberättelsen lämnas i separat bilaga

14 SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- & Narkotikafrågor The Swedish council on alcohol and drugs 27 organisationer och 18 regionala nätverk i samverkan för en restriktiv & solidarisk alkohol- & Narkotikapolitik AF Alkoholpolitiskt Forum AMD - Anhöriga Mot Droger FMN - Föräldraföreningen mot Narkotika Förbundet mot droger Hassela Solidaritet HELA MÄNNISKAN Socialt arbete på kristen grund IOGT-NTO JUNIS - IOGT-NTOs juniorförbund LP-Verksamheten Beroendebehandling på kristen grund Länkens Kamratförbund MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF-Ungdom NSF - Nykterhetsrörelsens scoutförbund RFF Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle SAN - Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund SBU - Sveriges Blåbandsungdom SBF Sveriges Blåbandsförbund SFF - Svenska Frisksportförbundet SIMON - Svenskar & Invandrade Mot Narkotika SLN - Sveriges Lärares Nykterhetsförbund SMART Nätverk för förebyggare Smart ungdom SPHF - Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund UNF - Ungdomens Nykterhetsförbund Unga Kris X-Cons

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden.

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. Tid: 30-31 januari 2015. SLANs v.ordf. Marie Bergström hälsade välkommen till Länsnykterhetskonferensen som samlat 25 deltagare på IOGT-NTO gården i Klara (deltagarlista

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

SVERIGE MOT NARKOTIKA

SVERIGE MOT NARKOTIKA Landskrona 1-2 oktober, 2015 PROGRAM / INFORMATION Den 1-2 oktober 2015 är det åter dags för konferensen Sverige mot narkotika, ett toppmöte och en manifestation mot narkotika dit alla som är engagerade

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Ansökan Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Fryshuset, Hela Människan och IOGT NTO rörelsen vill ta ett nationellt ansvar för barn och ungdomar som far illa, de som inte får hjälp

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning 2014 2015 Antagen vid kongressen i Borås 2013 Inledning IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg 2017-05-04 Kristofer Odö Samordnare Drugsmart Kristofer.odo@can.se 0723-71 43 18 CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan Arbetsplan Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland Föreningar, distrikt och förbund utgör tillsammans IOGT-NTO. Ledorden för verksamheten är nykterhet, gemenskap och påverkan. Medlemmarna är grunden

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1502977 1 (5) Folkhälsoberedningen Stöd till länsövergripande föreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

SOBERIAN Kilgränd 1 nära Donners plats. Söndag

SOBERIAN Kilgränd 1 nära Donners plats. Söndag Söndag 17.00 Invigning! Alkoholnorm och politik. I samtal med den erfarna Europaparlamentarikern Anna Hedh pratar vi om alkoholnormens betydelse i politiken. Inom de politiska parlamenten, särskilt i EUparlamentet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015

Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015 Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Antagen av kongressen 2015 Plattform för IOGT-NTO:s sociala verksamhet Bakgrund IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1603386 1 (6) Folkhälsoberedningen Stöd till idéburna organisationer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsemöten Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört tre styrelsemöten, varav ett utökat styrelsemöte, samt ett årsmöte. Dessutom har fyra presidiemöten

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011-2015

Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011-2015 Drogfri ungdomsmiljö i Norden och Baltikum 2.0 2011 2015 Nordgu er en paraplyorganisasjon for nordiske barn och ungdomsnykterhetsorganisationer. I alt er 12 organisasjoner medlemmer fra alle nordiske land.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1 bilaga

Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1 bilaga Beslut Protokoll III:10 vid regeringssammanträde 2014-12-18 S2014/8755/FST Socialdepartementet Godkännande av överenskommelse om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Alkoholnorm och politik. 11.00 Samhället betalar ett högt pris för alkoholmarknadsföringen Arrangör: IOGT-NTO

Alkoholnorm och politik. 11.00 Samhället betalar ett högt pris för alkoholmarknadsföringen Arrangör: IOGT-NTO Söndag 17.00 INVIGNING! Alkoholnorm och politik. I samtal med den erfarna Europaparlamentarikern Anna Hedh pratar vi om alkoholnormens betydelse i politiken. Inom de politiska parlamenten, särskilt i EU-parlamentet,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer