SLAN V E R K S A M H E T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLAN V E R K S A M H E T"

Transkript

1 SLAN V E R K S A M H E T

2 VERKSAMHETSBESKRIVNING SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor SUMMERING För att göra verksamhetsberättelsen lättillgänglig inleder vi med en kort summering som beskriver utvecklingen för SLAN (landsrådet) under de två senaste åren. För mer detaljerad beskrivning, se del 2. MEDLEMSUTVECKLING SLAN är en paraplyorganisation utan individuella medlemmar. Det är istället riksorganisationer och länsnätverk som utgör grunden för verksamheten och styrkan i opinionsbildningen. Under perioden har SLAN fortsatt att växa och har ökat sitt medlemsantal från 22 till 27 nationella medlemsorganisationer och 18 regionala nätverk. Det stärker oss i arbetet för de gemensamma målen. Tyvärr verkar inte statsmakterna värdera detta i bidragstilldelningen. VERKSAMHET SLAN tog en ledarroll i planeringen och genomförandet av insatserna i Almedalen 2012 och det blev mycket lyckat. Utmärkelsen hetast i Almedalen gick till SLAN/ Folkrörelser mot droger för konceptet med den alkoholfria almedalsdrinken. Planering för temaveckan vart femte barn, som fokuserar på barns situation i familjer med missbruksproblem, genomfördes 2011 och Ett populärvetenskapligt faktamaterial om sambandet mellan alkohol och cancer producerades av landsrådet under hösten 2012 och blev mycket uppskattat. Materialet går att tanka ned gratis från internet och är lätt att sprida utan stora kostnader.

3 I oktober 2012 genomfördes NordAN-konferensen (Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete) i Malmö med SLAN som sammanhållande arrangör. Det tog mycket arbetstid men blev uppskattat och samlade ett hundratal deltagare från Norden och Baltikum. Ordföranden i Nordiska rådets välfärdsutskott deltog och presenterade ett omfattande förslag för en ny gemensam nordisk alkohol och tobakspolitik, som senare under hösten antogs av Nordiska Rådet. Skapandet av WFAD (World Federation Against Drugs) 2008 gav det globala motståndet mot narkotika en ny plattform. En internationell WFAD-konferens arrangerades i Stockholm i maj 2012 med medverkan från alla världsdelar och flera regeringar. Den blev mycket bra. Drottning Silvia och socialminister Maria Larsson deltog från Sverige. Ett antal miniseminarier har genomförts för politiker och organisationsföreträdare med många olika teman. Missbruksutredningen är ett exempel. Ekonomi Socialstyrelsen halverade bidraget till landsrådet under föregående period och regeringen har inte ökat anslaget till vår sektor de senaste fyra åren. Bidragen till flera av medlemsorganisationerna har också försämrats, några har förlorat hela bidraget, bl.a. frisksportarna och SAN (Sveriges Akademikers Nykterhetsorganisation). Det gör det svårt att ta regeringens signaler om vikten av starka folkrörelser på allvar. Nya sätt att finansiera verksamheten och hitta nya samarbeten är viktiga delar i generalsekreterarens arbete. Men besparingar var nödvändiga då verksamheten går med stora underskott. Under hösten 2012 minskades tjänstgöringen för generalsekreteraren till 50% och resandet inom Sverige begränsades. Strävan att minska kostnaderna har fortsatt. Ordföranden har ordet Ett viktigt perspektiv som växer sig starkare är hur alkoholen drabbar andra än den som dricker, på engelska kallas det ofta social damages men också passive drinking På NordAN-konferensen i Malmö 2012 arrangerades ett första möte för att etablera ett passive drinking network där bl.a. den kände norska forskaren

4 och alkoholläkaren Hans-Olav Fekjaer presenterade fakta och sin syn på begreppet. Kunskapen om den stora mängden skador på andra än den som dricker kan öka förståelsen för en solidarisk och restriktiv politik. Satsningen i Almedalen, sommaren 2012 visade tydligt på nyttan av en enande paraplyorganisation som skapade en plattform för både små och stora organisationer. Arbetet med att uppmärksamma sambandet mellan alkohol och cancer med ett nytt faktamaterial blev också mycket uppskattat. Ett nytt samarbetsavtal med NBV fördjupar och stärker samverkan med en mycket viktig partner. Under slutet av perioden förbereddes också skiftet av generalsekreterare. Det blev en lyckad lösning med Anders Castberger där vi växlar in ännu mer kompetens från tidigare värv i riksdag och departement och ett stort nätverk i EUsammanhang. SLAN går in i en ny period ännu starkare med fler medlemmar och bra exempel på samverkansprojekt som gett mervärde åt många. Nils-Erik Söderqvist Ordförande Nyvald revisor Lena Mårtensson, Ordförande Nils-Eriks Söderqvist och avgående ledamot Leif Karlsson på repskapet Bild Lars B Forskaren Håkan Leifman medverkade som föreläsare liksom riksdagsledamot Elin Lundgren. Två utomstående fick också recensera vår verksamhet. Alla länsnykterhets-förbunden är numera fullvärdiga medlemmar med egna ombud. Tidigare valdes representanter ut och fungerade som ombud för alla arton länsorganisationerna. Föregående representantskap Vartannat år hålls det som kan liknas vid Landsrådets kongress. Medlemsorganisationerna samlas för att utvärdera det som varit och planera framåt. Styrelsen utses och detta kompletteras med kompetenshöjande seminarier hölls mötet i Stockholm i Sensus lokaler nära centralstationen. Information från Ulf Wallin om 90-årsskriften,, på repskapet Bild Lars B.

5 Styrelse (vald i Aug 2011) Nils-Erik Söderqvist, Ordförande Mara Bergström, Vice ordförande Kjell-Ove Oscarsson, Kassör Owe Ranebäck Gabriel Romanus Håkan Blom Örjan Wallin Gunilla Zimmerman Linda Engström Erina Almgren Hans Wikström Adjungerade Lars-Axel Nordell, Riksdagens Nykterhetsgrupp Leif Karlsson, Länsnykterhetsförbunden Per Johansson, Narkotikasakkunnig Revisorer valda av representantskapet Lena Mårtensson Jan Wahlgren Almedalen Den största enskilda satsningen ekonomiskt under perioden var insatserna i Almedalen Genom nätverket folkrörelser mot droger och samverkan med ännu fler skapades en alkoholfri zon under Almedalsveckan som fick mycket uppmärksamhet under namnet Soberia - White Corner. Totalt 19 organisationer arrangerade ett eller flera program ute i vår egen yta på parkeringsplatsen bakom Visby Hotell, och inne i hotellet. Fler än 40 olika debatter, seminarier etc. hanns med. Alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna gästade White corner och blev grillade av SLAN och Cancerfonden som samverkade med oss. KSAN och IQ var också viktiga samarbetspartners utan att vara medlemmar hos oss. SLAN genomförde också ett eget samtal under veckan om lokalt förebyggande arbete på Gotland. Godkänd revisor Från 2012 införde Socialstyrelsen krav på att räkenskaperna skall granskas av godkänd revisor och till det ändamålet har ECOVIS SME Peer Fredriksson anlitats för Styrelsesammanträden Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under 2011 och 4 under 2012 Aktiviteter under Drinkmixning på premiärfest för almedalsdrinken. Ett av många samtal i Soberian med både cancerfonden, IOGT-NTO, Läkarsällskapet & FHI Lanseringen av den alkoholfria Almedalsdrinken gav stort genomslag och över 3000 drinkar serverades i vår egen bar och på andra ställen där en mobil styrka ryckte ut, för att sprida drinken. Sociala medier utnyttjades offensivt och två olika facebooksidor skapades för drinken och själva arrangemanget. Drinkens hemsida fick över 4000 besök av 3208 unika personer. Dessutom användes Twitter och de olika organisationernas hemsidor mer än vid något tidigare

6 gemensamt arrangemang. Väldigt många som inte var engagerade i vårt arbete fördjupningskurs 18-20/6 i Mölnlycke med 31 deltagare. Det fanns trettio platser. Deltagarna var mycket nöjda och det verkar finnas kvar ett behov av fördjupning för bl a. anställda inom nykterhetsrörelsen. Åhörare i Soberian under annat pass. gav också drinken uppmärksamhet, både riksdagpolitiker, opinionsbildare och journalister, tom Spritmuseum i Stockholm och hotell på fastlandet som började servera drinken. Detta gav skapade en stor uppmärksamhet i olika media. TV4, expressen med flera uppmärksammade satsningen på alkoholfritt. Drinken och alla vi som stod bakom densamma hedrades med utmärkelsen hetast i Almedalen som delas ut av Westanders PR-byrå med en jury av flera olika PR-experter och folkrörelsekunniga. Priset vanns i konkurens med Arla, Vårdförbundet, Samhall och Lärarförbundet. Marschaller i trappen till Sergels torg Andra samarbeten där Landsrådet är med i planering och mobilisering är ljusmanifestation för narkotikans offer i anslutning till allhelgonahelgen som resulterat i aktiviteter runt om i Sverige både 2011 och 2012 då flera olika organisationer talade på bl.a. Sergels Torg i Stockholm. Aktionen leddes av Ann-Sofie Roberntz (NBV), Linda Engström (UNF), Mats Gunnarsson (SLAN), Bo Högstedt (IOGT-NTO), Mia Sundelin (CAN). Lisa Lundahl (smat ungdom saknas på bilden), Bild PAx En ovanligt bra kurs! I samverkan med CAN och Wendelsbergs folkhögskola genomförs en tredagars Den tidigare konferensen Sverige mot Narkotika och folkrörelser mot droger har i princip förvandlats till en institution som bytt namn till Drogfokus hölls konferensen i Norrköping och låg tyvärr veckan efter Nordan-konferensen i Malmö vilket skapade en del konkurens.. Landsrådets GS var moderator för två inslag på öppna scenen och medverkade i juryn som utsåg pristagare i de olika klasserna för årets förebyggare. Arrangemanget samlar människor från hela Sverige för att höja kompetensen, sprida goda idéer och utbyta erfarenheter.

7 Förebygg.nu NordAN konferens i Malmö 2012 Stor samling i biografen Draken under Förebygg.nu i Göteborg 2011 Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland står för den största samlingen på området udda år då inte Drogfokus arrangeras, i form av Förebygg.nu som genomfördes i Göteborg även Landsrådet ingick som medarrangör och deltog med föredragshållare på ett miniseminarium i samverkan med stiftelsen Ansvar för framtiden om förändrade konsumtionsvanor hos unga. Studieresa till Storbritannien Tillsammans med CAN organiserades en studieresa i oktober Deltagare var CANs länsombud och några länsnykterhetskonsulenter. Vi besökte London, Edinburgh och Glasgow. Resan innehöll en mängd studiebesök och nyttigt erfarenhetsutbyte. Skottland har dragits med mycket stora narkotikaproblem och har troligen Europas högsta antal opiatmissbrukare i förhållande till invånarantalet. Trots ett mycket omfattande sprututbytesprogram har man inte lyckats hejda spridningen av hepatit. Många positiva insatser sker dock från både den civila sektorn och från olika myndigheter. Yngre delegater på NordANkonferensen I oktober genomfördes NordANs årliga konferens, denna gång i Malmö. För första gången med speciell satsning på unga deltagare och deras frågor. På konferensen deltog också Nordiska rådets ledamot Siv Elifsdottir, tillika ordförande i välfärdsutskottet, som presenterade ett helt nytt förslag till gemensam nordisk policyplattform för Alkohol och Tobakspolitiken. Paneldebatt i Malmö Gabriel Romanus (Sv), Aurelijus Veryga (Li), Ewy Thörnqvist (sv), Jimmie Norberg (sv/nordgu) och Siv Elifsdottir (isl) närmast kameran. SLAN fungerade som värdarrangör utifrån vår roll som Sveriges plats i styrelsen. Föreläsare från Danska Cancerfonden, Köpehamns och Lunds universitet, Littauen, Norge, Finland och Sverige medverkade. Kvinnosektionen blev som vanligt mycket välbesökt och en speciell sektion för att diskutera skadorna på nästa person hölls också.

8 Nyhetsbrevet Fakta & Argument Samverkan sker kring ett nyhetsbrev tillsammans med IOGT-NTO och Blå Bandet. Nyhetsbrevet utkommer gånger per år och får många uppskattande kommentarer. Antalet prenumeranter är idag drygt ettusen personer. Löpande arbete Förutom de speciella insatserna ovan sker ett fortlöpande arbete genom kontakterna med våra 27 medlemsorganisationer och länsnykterhetsförbunden där medverkan önskas från Landsrådets generalsekreterare eller styrelseledamöter. Medverkan vid föreläsningar och debatter har skett i bl.a. Skåne, Stockholm, Västmanland, Örebro, Östergötland, m.fl. län. och en öppen förmiddag om sociala medier tillsammans med NBV Stockholm och Stockholms läns nykterhetsförbund. Landsrådet medverkar också då olika län uppvaktar sina respektive ledamöter i Riksdagen. Lars G Niwong, ordförande i Skånes läns nykterhetsförbund, omgiven av riksdagsledamöter med olika partifärg Statens institutionsstyrelse (SIS) har ett brukarråd där Landsrådet ingår, vilket samlas fyra till sex gånger per år. I Folkhälsoinstitutets referensgrupp ingår också en representant utsedd av Landsrådet. Ett antal miniseminarier har också arrangerats i Riksdagen, både i form av frukostmöten, lunchmöten och eftermiddagsmöten. SLANs generalsekreterare agerar också mötesfunktionär då information kan spridas och input ges på olika medlemmars årsmöten, Här på NSFs förbundsmöte Januariträffen är en årlig samling med anställda och förtroendevalda från de olika länen som skapar nätverk och höjer kompetensen. Deltagarantalet har fortsatt att öka och formatet med 24 timmars samling i Stockholm gör det möjligt att kombinera med andra aktiviteter under andra delen av helgen. På samlingen i 2011 tog vi in föreläsare från bl.a. vår norska systerorganisation Actis och socialdepartementet. En litterär eftermiddag arrangerade också i anslutning till den träffen Internationellt löpande arbete På samma sätt sker ett fortlöpandesam arbete med våra nordiska kollegor och nätverk i Bryssel och andra fora för internationellt samarbete. Under åren har kontakter tagits i arbetet med WHOs (Världshälsoorganisationens) strategi för att bekämpa alkoholskadorna, liksom kontakter med andra frivilligorganisationer inom EU och med personer inom EU-byråkratin för att stärka uppföljningen av EU:s alkoholstrategi.

9 Generalsekreteraren är också ledamot i styrelsen för NordAN. På konferensen 2012 valdes en Svensk ordförande Peter Allebeck som är verksam som professor på Karolinska institutet. Detta har också inneburit fler styrelsemöten i Sverige under perioden. det 22 medlemsorganisationer exklusive länsnykterhetsförbunden. Under 2011 och 2012 har nya medlemmar tillkommit. Det är mycket glädjande att vi nu är 27 nationella organisationer som har anslutit sig till SLAN Totalt sett består våra medlemsorganisationer av över individer, föredelade på 27 riksorganisationer som bedriver social verksamhet i över 200 olika grupper. De driver sju behandlingshem, ett antal folkhögskolor och många hundra olika ungdoms- och barngrupper. Länsnykterhetsförbunden har i regel inga andra medlemmar än de ovanstående utan är regionala nätverk som kan hjälpa till att samordna och utveckla de regionala aktiviteterna. Outi Ojala (fi) som var NordANs ordförande fram till oktober 2012, på konferensen i Villnius Tillsammans med Arni från Island och Johan från Danska Alkohol och Samfund Ambitionerna på EU-politikens område har varit begränsade på grund av den svaga ekonomin. Generalsekreteraren och styrelseledamoten Gabriel Romanus deltog dock i Eurocares årsmöte och den Europeiska Alkoholpolitiska konferensen sommaren 2011 i Bryssel. På det nationella planet tillkommer arbete med organisationer som inte är medlemmar i Landsrådet som KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor), NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet), och CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning). Utveckling av medlemsunderlaget 2009 var vi 17 riksorganisationer och 19 länsnykterhetsförbund, dock utökas omfattningen sökte fler nationella organisationer medlemskap, vid årets slut var Ordförandesamling 2012 Representantskapet har beslutat att genomföra en ordförandesamling de år som inget representantskap hålls. En sådan genomfördes i augusti 2012 med stort fokus på diskussion om prioriteringar inför framtiden, men även med ett antal externa inslag. Samlingen resulterade i ett underlag till styrelsen som skall ligga till grund för nästkommande arbetsplan. På samlingen presenterades också utkastet till materielat om alkohol och cancer som på det viset kunde få ett antal justeringar inför slutversionen. er_ _sv.pdf på länken kovan hittar du materialet och kan ladda ned JHFs trafiknykterhetsfond En mindre fond efter avvecklingen av Järnvägsanställdas helnykterhetsförbunds riksorganisation har använts för att stötta mindre projekt i landet. Pengar finns kvar och kommer att administreras av SLAN för att möjliggöra nysatsningar lokalt i linje med

10 fondens statuter. Under 2012 beslutades att stötta MHF-Ungdoms utåtriktade arbete på musikfestivaler och i Almedalen. Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem i Stockholm - Tempus Sedan 1950-talet har stiftelsen kunnat erbjuda helnyktra eller andra studenter som önskar en lugn studiemiljö boende i Åkeshov, Bromma. Idag finns 252 rum/lägenheter. Landsrådets styrelse är årsmöte och utser också två ordinarie ledamöter med suppleanter i styrelsen. Stiftelsen arbetar fortlöpande med att förbättra standarden i fastigheterna och erbjuda ett bra boende i drogfri miljö vilket uppskattas av många. Representanter för hyresgästerna finns också i styrelsen liksom en representant för Stockolms studenters centralorganisation. Under perioden har hemsidan utvecklats och en ev tillbyggnad med nya lägenheter skisserats. Ordförande i stiftelsen är Torsten Friberg som också är ordförande i en av Landsrådets medlemsorganisationer, Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund. Stiftelsen IIAP Före Sveriges medlemskap i EU bildades stiftelsen för internationell alkoholpolitik (International Institute for Alcohol Policy) som under många år tog fram faktaunderlag och verkade för en offensiv alkoholpolitik. Stiftelsen har idag ingen anställd men har delat ut pengar till forskning och nordiskt arbete inom området. Administrationen av stiftelsen har under 2011 förts över till SLAN. Medlemskap Landsrådet är medlem i följande sammanslutningar/nätverk: Arbetsgivaralliansen Eurocare ett femtiotal europeiska organisationer i samverkan Folkrörelser mot droger Föreningen Fruktdrycker Föreningen Wieselgrensällskapet NordAN - Nordiskt Alkohol- och Narkotikapolitiskt samarbete, ca 90 organisationer i norden och Baltikum är medlemmar. Riksföreningen mot Cancer (i dagligt tal kallat Cancerfonden) Stiftelsen Sveriges Nationaldag/Föreningen Sveriges Nationaldag Svensk Trafikmedicinsk Förening, STMF Våra Gårdar TACK TILL SAMARBETSPARTNERS Förutom samverkan med alla våra medlemmar, nationellt och regionalt, sker som nämns ovan - ett omfattande samarbete som möjliggör bättre användning av de totala resurserna med bl. a. CAN, NBV och KSAN, samt med Cancerfonden, ECAD (European Cities Against Drugs), IQ och Föreningen Fruktdrycker. För det samarbetet vill vi framföra vårt varma tack. Vi vill också tacka personalen och ledningen på Strand Hotel Wisby och Wendelsbergs Folkhögskola för mycket gott samarbete i samband med landsrådets arrangemang. Tack också till de som bidragit med bilder, Lars Bergkvist, Peter Axelsson, Bo Högstedt & Sara Dimnwiddie, alla bilder utan namn Mats G.

11 mycket roligt jobb. Det känns dock tryggt med hans djupa komptens och goda folkrörelseförankring. Stockholm-Kumla i april 2013 Mats Gunnarsson, Generalsekreterare under verksamhetsperioden som redovisas här. Stefan Löfven provar Almedalsdrinken Summering Fd Generalsekreteraren har ordet En glädjande trend är att högstadieeleverna blir allt nyktrare. Nu är nästan hälften helt nyktra, bra för hälsan och framför allt så får fler unga en annan norm att förhålla sig till. Det finns dock oroande tendenser i synen på narkotika bland unga och medelålders vuxna där erfarenheterna från tidigare misstag verkar klinga av. Cannabisbruk och effekterna av detsamma bagatelliseras i många media och många missförstånd sprids kring narkotikapolitiken. Många bra förslag i den statliga missbruksutredningen drunknar i en debatt som lägger väldigt mycket fokus på läkemedelsassisterad behandling för opiatmissbrukare. En fråga som förtjänar debatt men som lämnar frågorna kring beroende av alkohol och läkemedel därhän. Positivt samarbete Försökte under sommaren 2012 med en kraftfull samverkan i Almedalen måste ses som en stor succé. Den byggde på ett fantastiskt lagarbete med insatser från både små och stora samarbetspartners och lyckades sätta oss på kartan under veckan. Det goda exemplet måste inspirera till fler insatser där vi gemensamt kan åstadkomma mycket mer än var och en för sig. Det har varit otroligt stimulerande att jobba åt SLAN, både styrelsen och medlemmarna och det är med viss sorg jag lämnar stafettpinnen vidare till Anders Castberger som tar över ett Nationella medlemsorganisationer AF Alkoholpolitiskt Forum AMD - Anhöriga Mot Droger FMN - Föräldraföreningen mot Narkotika Förbundet mot droger Hassela Solidaritet HELA MÄNNISKAN Socialt arbete på kristen grund IOGT-NTO JUNIS - IOGT-NTOs juniorförbund LP-Verksamheten Länkens Kamratförbund MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF-Ungdom NSF - Nykterhetsrörelsens scoutförbund RFF Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle SAN - Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund SBU - Sveriges Blåbandsungdom SBF Sveriges Blåbandsförbund SFF - Svenska Frisksportförbundet SIMON - Svenskar & Invandrade Mot Narkotika SLN - Sveriges Lärares Nykterhetsförbund SMART Nätverk för förebyggare Smart ungdom SPHF - Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund UNF - Ungdomens Nykterhetsförbund Unga Kris X-Cons

12 Regionala medlemmar i SLAN Blekinge läns Nykterhetsförbund Gävleborgs läns Nykterhetsförbund Hallands läns Nykterhetsförbund Jämtlands läns Nykterhetsförbund Jönköpings läns Nykterhetsförbund Kalmars läns Nykterhetsförbund Kronobergs Länsforum för Alkohol- och Narkotikafrågor Skånes läns Nykterhetsförbund Bildmontage Nedan: Sara D Stockholms läns Nykterhetsförbund Södermanlands läns Nykterhetsförbund Uppsala läns Nykterhetsförbund Värmlands läns Nykterhetsförbund Västerbottens läns Nykterhetsförbund Västernorrlands läns Nykterhetsförbund Västmanlands läns Nykterhetsförbund Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland Örebro läns Nykterhetsförbund Östergötlands läns Nykterhetsförbund

13 Ekonomisk redovisning och revisonsberättelsen lämnas i separat bilaga

14 SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- & Narkotikafrågor The Swedish council on alcohol and drugs 27 organisationer och 18 regionala nätverk i samverkan för en restriktiv & solidarisk alkohol- & Narkotikapolitik AF Alkoholpolitiskt Forum AMD - Anhöriga Mot Droger FMN - Föräldraföreningen mot Narkotika Förbundet mot droger Hassela Solidaritet HELA MÄNNISKAN Socialt arbete på kristen grund IOGT-NTO JUNIS - IOGT-NTOs juniorförbund LP-Verksamheten Beroendebehandling på kristen grund Länkens Kamratförbund MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF-Ungdom NSF - Nykterhetsrörelsens scoutförbund RFF Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård RNS - Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle SAN - Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund SBU - Sveriges Blåbandsungdom SBF Sveriges Blåbandsförbund SFF - Svenska Frisksportförbundet SIMON - Svenskar & Invandrade Mot Narkotika SLN - Sveriges Lärares Nykterhetsförbund SMART Nätverk för förebyggare Smart ungdom SPHF - Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund UNF - Ungdomens Nykterhetsförbund Unga Kris X-Cons

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden.

SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. SLAN-konferens för länsnykterhetsförbunden. Tid: 30-31 januari 2015. SLANs v.ordf. Marie Bergström hälsade välkommen till Länsnykterhetskonferensen som samlat 25 deltagare på IOGT-NTO gården i Klara (deltagarlista

Läs mer

SVERIGE MOT NARKOTIKA

SVERIGE MOT NARKOTIKA Landskrona 1-2 oktober, 2015 PROGRAM / INFORMATION Den 1-2 oktober 2015 är det åter dags för konferensen Sverige mot narkotika, ett toppmöte och en manifestation mot narkotika dit alla som är engagerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Alkoholnorm och politik. 11.00 Samhället betalar ett högt pris för alkoholmarknadsföringen Arrangör: IOGT-NTO

Alkoholnorm och politik. 11.00 Samhället betalar ett högt pris för alkoholmarknadsföringen Arrangör: IOGT-NTO Söndag 17.00 INVIGNING! Alkoholnorm och politik. I samtal med den erfarna Europaparlamentarikern Anna Hedh pratar vi om alkoholnormens betydelse i politiken. Inom de politiska parlamenten, särskilt i EU-parlamentet,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsemöten Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört tre styrelsemöten, varav ett utökat styrelsemöte, samt ett årsmöte. Dessutom har fyra presidiemöten

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013

Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013 Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO

Arbetsplan 2008-2009. IOGT-NTO:s vision. År 2009 ska IOGT-NTO. IOGT-NTO:s uppdrag. År 2009 har IOGT-NTO. IOGT-NTO:s arbetssätt. Folkrörelsen IOGT-NTO Arbetsplan 2008-2009 IOGT-NTO:s vision Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra dro- ger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s uppdrag IOGT-NTO är en modern

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Cancer & alkohol fakta från S.L.A.N CANCER & ALKOHOL. Ett faktablad kring alkoholens betydelse för utvecklande av cancersjukdomar

Cancer & alkohol fakta från S.L.A.N CANCER & ALKOHOL. Ett faktablad kring alkoholens betydelse för utvecklande av cancersjukdomar CANCER & ALKOHOL Ett faktablad kring alkoholens betydelse för utvecklande av cancersjukdomar Ett faktamaterial från S.L.A.N, Sveriges Landsråd 1 för Alkohol- och Narkotikafrågor Om du vill leta mera fakta

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3

Kalendarium. Datum Tid Aktivitet Läs mer. Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10. Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Kalendarium Datum Tid Aktivitet Läs mer Sept Söndag 9 10-13 Tipspromenad i Gamla Linköping Sid 10 Lördag 29 10-16 Mediaverkstad, kurs Sid 3 Okt Torsdag 4 18.00 Planeringsträff, Vit Jul Sid 4 Lördag 6 och

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Januari 2013 Välkommen till nya kontoret Ut i verksamheten! Här dialogmöte med landstingsledningen i Örebro In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Saco

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer