Aktiviteter hållna i Byggnadstekniska Föreningen sedan 1929

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter hållna i Byggnadstekniska Föreningen sedan 1929"

Transkript

1 Aktiviteter hållna i Byggnadstekniska Föreningen sedan 1929 Studiebesök under föreningens tidiga år: AB Vin- och Spritcentralens nybyggnad. Studentkårens nybyggnad. Göteborgs Stadsteater. Nya elevhemmet vid Sahlgrenska sjukhuset. Mölndals reningsverk. Åbyfältet. Oceanografiska Institutet. Nya mässhallarna. AB Turitz & Co:s nybyggnad. Statens skeppsprovningsanstalt. Göteborgs Yrkesskolors nybyggnad. Nya centralmälteriet vid Carnegies porterbryggeri. AB Fjäråsgnejs anläggningar. Restaurant Henriksberg. Rederi AB Transatlantics nybyggnad. Tenggrenstorps och Nabbenbergs Tegelbruk. Skandinaviska Bankens bombsäkra valv. Götaverkens kontor, maskinverkstad, plåtslageri. Londonskjulet Arkitekt Axel Erikson: Stockholms Byggnadsförenings ledande grundsatser, historik och uppgifter. Stadsingenjör A. Södergren: En orientering i Göteborgs stadsplan. Ingenjör A. Dahrén: Grundförstärkning med Dahrén-pålar. Ingenjör A. Björkman: Användning av modern betongteknik vid restaurering och förstärkning av domen i Mainz. Arkitekt Birger Hammarén: Den dynamiska stadskroppen. Nya riktlinjer för rnodern stadsplanekonst belyst med exempel från världens största stad Ingenjör Karl Åkerberg: Några Höganäsprodukter inom byggnadsbranschen. Direktör C. R. Cramér: Den nyinrättade Svenska Bostadskreditkassan. Ingenjör Torsten Ekman: Om tillkomsten och utläggning av en modern gata samt byggnads anslutning till stadens olika ledningsnät. Professor H. Kruger: Framsteg inom byggnadstekniken i början av talet. Ingenjör G. Cronquist: Färgen i svenska städer. Professor Carl Forsell: Nyare byggnadskonstruktioner Ingenjör V. Bährner: Smältcement och specialcement. Arkitekt Sven Steen: Den amerikanska sopförbränningensugnen Kernerator. Arkitekt Sven Markelius: Om arkitektens inverkan på arkitektonisk formgivning.

2 Målarmästare Alb. Persson: Rön beträffande målningsarbetens utförande och dess bestånd. Arkitekt Gunnar Heimburger: Treetex, en svensk isoleringsskivas tillverkning och användning. Ingenjör G. Chatillon-Vinbergh: Nya tegelsorter och deras byggnadstekniska användning. Ingenjör D. A. Carlsson: Vad bör en byggnadsfackman veta angående värme-, ventilations- och sanitära installationsanläggningar i moderna byggnader? 1932 Ingenjör Ivar Folcker: Några synpunkter på elektrisk belysning i byggnader. Byråingenjör E. Hedvall: Cementinjekterings- och betongsprutningsarbeten. Byggnadsrådet Gustaf Linden: Nya byggnadsstadgan. Direktör A. R. Grane: Några erfarenheter från en 8-årig byggnadsverksamhet i Ryssland. Professor: T. Lagerberg: Rötskador i byggnader Arkitekt Björner Hedlund: Förslag till Hedens ordnande. Ingenjör J. B. Ouchterlony: Vattenåtgång och varmvattenförsörjning i hyreshus, villor etc. Ingenjör John Lindberg: Om sjunkningarna i Göteborgsterrängen samt dess inverkan på stadsplanearbetet och grundläggningssystemen. Herr Georg Hansson: Tillverkning av sanitetsgods. Brandchef Nils Grönvall: Brandskyddssynpunkter på stadshusbyggande. Doktor Lennart Bladini: Några hygieniska synpunkter på husbyggandet. Intendent Gustaf Munthe: En resa till världsutställningen i Chicago Ingenjör Alex. Törnblom: Värdering av fastigheter i Göteborg. Arkitekt Harry Kjellkvist: Göteborgs småstugor, ett storbygge med monteringsfärdiga hus. Direktör Karl Boström: Den första acetyléngassvetsade byggnadsstommen i England. Stadsingenjör Uno Åhrén: Den nya älvförbindelsen. Doktor Lennart Forsén: Om olika cementsorter. Direktör A. R. Grane: Hur man nu bygger i Ryssland. Lillhagens sjukhusanläggning Byggmästare Olle Engkvist: Byggnadstyper och byggnadskostnader. Herr David Warholm: Om fönsterglas. lngenjör Gustaf Carman: Ljudisolering i byggnader. Arkitekt Arvid Fuhre: Nutidsmänniskan och den nya arkitekturen. Ingenjör Filip Ahlrén: Moderna ventilationssystem i kontors- och bostadshus. Konstruktioner och driftsresultat. Professor Axel Boethius: Hyreshus i kejsarens Rom. Arkitekt Tage William-Olsson: Om Slussen i Stockholm Arkitekt Kai Fisker: 10 aars Dansk Boligbyggeri. Arkitekt A. Funkquist: Om aktuella förbättringar i bostadsfastigheter,

3 Arkitekt F. S. Platou: Betongbebyggelse i Oslo. Sahlgrenska sjukhusets värme- och kraftcentral. Mölndals reningsverk Ingenjör Sven Nycander: Huru åstadkomma tidsenliga program för husbyggnadsentreprenader? Intendent S. Ekman: Från storskog till stjärnplywood. Ingenjör Helge Thomasson: Utformning av arbetslokaler vid Lidköpings porslinsfabrik med särskild hänsyn till dagsbelysningen. Professor Carl Forsell: Grundläggning på sand. Ingenjör Eric Ericsson: Småstugeverksamheten i Göteborg. Ingenjör John Lindberg: Gustaf Adolfskyrkans i Borås restaurering Ingenjör Karl F. Angst: Erdluftgewinnungsverfahren System Solair, Friskluft ur marken. Stadsingenjör U. Åhrén: Huru åstadkomma ändamålsenliga stadsplaner och tomtindelningar för hyreshusområden. Professor Henrik Kruger: Västkustklimatets förstörande inverkan på byggnader och medel däremot. Arkitekt Sven Markelius: Sveriges deltagande i New York-utställningen Arkitekt Ole Gripenberg: Värdering av bostadsfastigheter ur kreditgivarsynpunkt. Advokat Stig Wiberg: Något om entreprenörs skadeståndsskyldighet i vissa fall Arkitekt Gösta Nesser: Svensk byggnadsverksamhet i Iran. Professor Hans Pettersson: Havets gröda. Intendent Gustaf Munthe: Bostadsundersökning Johanneberg. Ingenjör John Eliasson: Byggnadstekniska luftskyddsåtgärder. Advokat Stig Wiberg: Om giltigheten av äganderättsförbehåll vid leveranser till byggnader. Brandchef Nils Grönvall: Brandtjänst i Åbo under krigstid. Professor Hjalmar Granholm: Några moderna byggnadskonstruktioner Disponent Nils Danielsson: Om situationen på cementmarknaden. Fyringenjör Hilmer Carlsson: Hur fyrar byggas. Ingenjör Viktor Bährner: Hållfastheten av E-cement. Direktör Viktor Wångfelt: Orientering i skolbyggnadsfrågan. Arkitekt Åke Wahlberg: Något om byggnadstekniska detaljer. Ingenjör Evert Strokirk: Några besparingsåtgärder för nedbringandet av byggnadskostnaderna. Ingenjör Filip Ahlrén: Värme- och sanitetsanläggningars utformning med hänsyn till rådande dyrtid och materialbrist Rektor Gösta Melander: Om nutida yrkesundervisning. Kapten R. Götherström: Aktuella byggnadstekniska brandskyddsfrågor.

4 Stadsplanechef U. Åhrén: Några aktuella stadsplanefrågor i Göteborg. Arkitekt Sten Branzell: Reflektioner till garnla byggnadsordningens 34. Doktor Lennart Bladini: Om nybyggnadsfukt. Professor Hjalmar Granholm: Armerade tegelkonstruktioner. Arkitekt Sten Branzell: Förslagen till Skanstorgets ordnande Arkitekten Hans Holst: Byggnadsindustrin i stöpsleven. Ingenjör Harri Carlsson: Värmetekniska synpunkter på ytterväggarnas sammansättning. Ingenjör P. Wallén: Aktuella golvproblem. Konsul Algot Friman: Modern värmeisolering med metallfolier. Ingenjör Sven Nycander: Putsproblemet. Ingenjör Sune Lundquist: Staden och kriget Ingenjör O. Elmberg: Byggnadsindustrien och arbetarskyddet. Statsrådet E. Rosander: Behovet av den statliga regleringen av byggnads- och anläggningsarbetena. Assuransdirektör C. 0 Sjöberg: Hur skall jag försäkra min egendom, mina arbetare och mig själv. Ingenjör Axel Rosell: Kontrollventiler och deras tillämpning i bostadsventilationen. Byggnadsrådet G. Wejke: Guldhedsområdets bebyggelse Stadsarkitekt S. Branzell: Konsten att mura. Statsrådet Tage Erlander: Läget på byggnadsmarknaden. Fastighetsdirektör Frans Persson: Stadens exploateringsverksamhet. Major P. G Bildberg: Vattenverksanläggningen vid Alelyckan. Byråchef Sune Lundquist: Nu gällande bestämmelser för ordnande av skyddsrum i byggnader. Arkitekt Kaj Englund: Återuppbyggnadsarbete i finska Lappland Ingenjör Harald Gille: Fuktskador å takbjälklag. Arkitekt Erik Wannfors: Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan. Byggmästare Olle Engkvist: Diskussion till frågan om bostadsbehov och bostadsprodukten i anslutning till Bostadssociala utredningen. Stadsarkitekt Sten Branzell: Yrkesintryck från en resa i England hösten Ingenjör Mejse Jacobsson: Transportproblem inom byggnadsfacket. Ingenjör David W. Österberg: Ställningsbyggande Arkitekt G. Wetterlundh och målarmästare Nilsson: Om målning. Major Sten Sjöstedt: Om värmemätning. Stadsrådet John Ericsson: Byggnadsregleringen - tillämpning och varaktighet. Professor Hjalmar Granholm: Virkesbesparande konstruktioner för trähus. Revisionssekreterare A. Bexelius: Den nya byggnadslagstiftningen. Arkitekt Arvid Bjerke: Byggfolket och Krångel-Sverige.

5 1948 Professor Nils Hast: Några glimtar från byggnadsverksamheten i England, U.S.A. och Mexico. Civilingengör Eric Byström: Entreprenadkontrakt och dess tillämpning. Fil. dr. Stig Roth: Hur byggdes det gamla Göteborg? Arkitekt Gunnar Hoving, Civilingenjör L. Rönnmark och majoren Fred Hansen: Vem bär ansvaret? Tekn. dr. Gustaf Birch-Lindgren: Sahlgrenska sjukhusets utbyggnad. Stadsarkitekt Sten Branzell: Intryck från en resa i Schweiz och Italien sommaren Docent Börje Kullenberg: Glimtar från Albatrossexpeditionen. Arkitekt Gunnar Hoving, brandchef Nils Grönvall och stadsarkitekten Gerhard Paulsson: Bort(a) med vinden. Arkitekt Mats Edström: Praktiska erfarenheter av ventilationsbestämmelserna i Anvisningar till Byggnadsstadgan. Civilingenjör Evert Strokirk och diplomingenjör Nils Alenius: Stenhus contra trähus. Stadsarkitekt Sten Branzell och professor Axel Romdahl: Stadsbilden, några reflektioner. Stockholm och Gustavsberg, maj Docent Paul Nylén: Aktuella problem vid byggnadsmålning. Stadsplanechef Tage William-Olsson: Aktuella stadsplanefrågor i Göteborg. Tekn. dr. Bertil Thunell: Virkesbestämmelser i Anvisningar till Byggnadsstadgan. Stadsplanechef Gunnar Lindman och trädgårdskonsulent Ernst Lomenius: Småhusområdenas planeringsproblem. Fil. lic. Sven Rydenfelt: Vägar ut ur bostadskrisen. Direktör Herbert Wikström: Om rationell betongbebyggelse med självklättrande glidformar. Oslo, maj Byråchef Harry Bernhard: En orientering i den statliga bostadslånegivningen. Stadsplanechef T. William-Olsson: Principen för planering av Göteborgs nya perifera bostadsområden. Hamndirektör S. Axelsson: Något om Göteborgs hamn i dag och i framtiden. Stadsarkitekt Sten Branzell: Vår stad. Professor Hj. Granholm: Fukt i tegelväggar. Arkitekt C. A. Frid: Hur bygger tre man ett hus på tre dagar? Redaktör Lennart Thölén: På familjecykel genom England. Volvo - X-hallens nybyggnad, oktober. Danmark, maj. 1952

6 Civilingenjör Filip Ahlrén: Aktuella synpunkter på värmecentraler för bostadsområden. Arkitekt Nils Einar Eriksson: Utformning och planlösning av Folkets Hus med teater och scenanläggning. Överingenjör Ulf Bjuggren: Senaste nyheter i strängbetong. Civilingenjör Hjalmar Schlyter: Hålmurar. Överingenjör E.J. Kjellerås: Några synpunkter på branddörrsproblemet. Överingenjör K.A. Bazlen vid Zuiderzee-verken: Torrläggning av Zuiderzee. Stud. Erling Zachrisson visade en av honom tagen färgfilm: Sol och saltstänk över Bohuslän. Folkets hus med teater, mars. Lindholmens nya dieselhall, april. E. A. Rosengrens AB - Dörrverkstaden, oktober Bankdirektör Arne Nilsson: Läget på fastighetskreditmarknaden. Arkitekt Gustaf Lettström: Plats för plast inom husbyggnadskonsten. Arkitekt Lennart Bergvall och direktör Walter Wredenfors: Ett nytt system monteringsfärdiga stenhus. Ingenjör Henrik Sjöblom, Timmernabben: Värmeisolerande puts och murbruk. Överingenjör D. Lorentzon: Göteborgs utbyggnadsplaner för el-kraft och fjärrvärmeförsörjning. Tekn. dr. Mejse Jacobsson: Byggnadskostnader och arbetsorganisation i Stockholm, Göteborg och Malmö. Erfarenheter från trestadshusen. F. stadsplanechefen Tage William-Olsson: Vilka möjligheter finns idag för individuella planlösningar av hyreslägenheter. Disponent Egon Plomgren: Några glimtar från en medelhavsresa. Galon AB - Den nya fabriken, mars. Göteborgs Sand AB, april. Kraftstationer Pustervik, Sävenäs, Muraregatan, maj. Fläktfabriken i Jönköping, oktober. Järnbrottshus med flyttbara väggar, november. Jylland, april-maj Civilingenjör I. Häggbom, Stockholm och civilingenjör V. Hasselblad, Malmö: Nyare konstruktioner i betong och förspänd betong. Disponent Nils Kjellström, Malmö: Öresundsbron. F. distriktschefen M. Blomberg framförde S.J:s synpunkter på problem i samband härmed. Disponent Andersson, Stockholm samt direktör D. Pertelius, ingenjör Thorwald Flodén, ingenjör Alvar Ericsson och Tore Bergström: Bostadsgolv. Civilingenjör Lars Birkner: Tryckimpregnering av virke. Överingenjör Günter Brünkhorst: Pyromorsflamskyddsmedel. Civilingenjör K.W. Torsten Möller: Plåt i spikförband vid moderna träkonstuktioner. Professor Hjalmar Granholm, professor Arvid Hedvall, docent Arne Johnson, docent Ove Pettersson, docent Hans Ronge, professor Lennart Rönnmark och generaldirektör Gunnar Wejke: Byggforskningsrapsodi. Arkitekt SAR Per-Olov Klang: Varuhuset och bilen i USA. Ett kåseri med färgbilder över ämnet: En resa till Kanarieöarna.

7 Linoleum AB Forshaga, mars. Timber Trading Co AB och AB Nihlmarks Trävaruaffär, april. Skövde och Falköping med besök hos AB Gullhögens Cement AB, Skövde Gasbetong AB och Ytong AB samt Rockwool AB, oktober. Lübeck, Hamburg och Kiel, maj Stadsarkitekt Sten Branzell: Färg och stadsarkitektur. Diplomingenjör ETH docent Paul Haller, Zurich: Bärförmågan hos tegelmurverk särskilt med hänsyn till knäckning, tillämpning vid bygghus i Basel. (Föredraget framfördes på svenska av civilingenjör Lars Erik Nevander, Sveriges Tegelindustriförening, Stockholm). Civilingenjör Ingvar Strömdahl: Brandskyddsproblem vid höghusbebyggelse. Överingenjör Kjell Westman i Kungl. Arbetsm.styrelsen: Byggnadsverksamheten och arbetskraften. Elementbyggardag med medverkan av: Arkitekt Eske Kristensen, Hellerup: Montagebyggeri og den arkitektoniske frihed; civilingenjör L. Gravesen, Köpenhamn: Betongelementer - Konstruktive og dekorative muligheder; civilingenjör I. Hjertén: Fastighets AB Göteborgsbostäders provhus; byrådirektör G. Essunger: Allmänna fordringar på betongelement för husbyggnader; byggnadsingenjör J. Svanberg: Några aktuella exempel från och synpunkter på svenskt elementbyggeri med betongelement och civilingenjör Bo Bouvin: Elementbyggeri - erfarenheter och synpunkter. Civilingenjör Hans Vinberg, Byggforskningen och tekn. dr. Sven Bergström, Cement- och Betonginstitutet: Arbetstekniska problem och materialproblem vid vinterbetongarbeten. Wallins nya bilhallar, mars. Studiebesök i Kyrkbyn, oktober. Helsingfors i samband med Nordisk Byggnadsdag, juni Regionplanechef Bertil Hultén: Planering av Göteborgsrayonen. Stadssekreterare Torsten Henriksson: Göteborgs utbyggnad - framtidsperspektiv. Civilingenjör Anders Kjellin: Målningsbehandling av putsfria betonghus. Arkitekt Perry Marthin: Färgen och vi - några psykologiska synpunkter samt Normer för färgsättning. Arkitekt SAR Lennart Kvarnström: Skolbyggeri hemma och utomlands. Trafikkonsulent L. E. Dahlman: Flyg och SAS. Filmen Ovan jordens topp visades vid detta tillfälle. AB Förenade Färgs fabrik i Järnbrott, mars. Södra Biskopsgården och Kortedala i samband med byggdagarna, oktober. Studieresa till Malmö och Köpénhamn, maj-juni Ingenjör Erik Carlsson: Göteborgs vattenförsörjning. Civilingenjör E. Sylvén: Amerika och biltrafiken - några glimtar från en studieresa i USA.

8 Professorn Helge Zimdal: Nya strömningar i amerikansk arkitektur. Civilingenjör Sven Bertil Neuman, Stockholm: Ändamålsenliga konstruktionshandlingar:grundläggande idéer, civilingenjör Bengt Plass, Stockholm: Rekommendationer för utformning av konstruktionshandlingar och civilingenjör Sven Bertil Neuman, Stockholm: Orientering om stomritningar. Civilingenjör Thure Mannerfelt: Byggnadsfaktorer: kostnadsökningar - förebyggande åtgärder. Tidsmoment. Civilingenjören vid Gas- och elverken i Göteborg, Lars Dirke: Fjärrvärme i Göteborg. Interbau Berlin, september Tekn. lic. Lars-Erik Larsson: Om betongväggarnas bärförmåga. Arkitekt SAR Alexander Ericsson: USA Överingenjör Vitold Saretok: Murbruk - sammansättning, beredning, användning. Civilingenjör Bernt Gerde: Projekteringen av konstruktionerna till Nya Ullevi. Civilingenjör Fred Sundberg: Byggnadsarbetets och arbetsplatsens planering på Nya Ullevi. Norrahammars Bruk, april. Centralkomplexet vid Sahlgrenska sjukhuset, oktober. Holland - Belgien med besök på världsutställningen i Bryssel i maj Ombudsman Rolf Engstrand: Skadeståndsskyldigheten för byggherre och entrepenör. Fastighetsdirektör Frans Persson: Sanering av äldre stadsdelspartier i Göteborg. Professor Allan Bergfelt: Pålning. Civilingenjör Sten Jacobsson: Byggnadsrationalisering i samverkan - en aktuell fråga. Tekn. lic. Torsten Möller: Några vanliga materialskador vid byggen och synpunkter på deras förebyggande. Stadsplanechef Koj Jonsson: Dagens och morgondagens planfrågor i Göteborg. Skövde med besök hos Gullhögens Bruk, Durox och Rockwool AB, maj. Kvibergshuset, september. Norditalien och Schweiz, september Ingenjör Lennart Lundberg : Färg och målning - utvecklingen under 1950-talet. Hovrättsrådet Voldmar Körlof: Den nya byggnadslagstiftningen. Direktör Jerker Eriksson: Glas i fasad. Museichefen fil. dr. Stig Roth: Hur Göteborg byggdes. Trädgårdsarkitekt Ernst Loménius: Hyreshus- och villatomters planering. Civilingenjör Erik Gabrielson: Rationalisering på byggnadsarbetsplatserna - en sidoentreprenörs erfarenheter. Civilingenjör Erik Sylvén: Göteborgs genomfartsleder.

9 Ferm & Perssons nya anläggning i Högsbo, februari. Halmstads Järnverk och Slottsmöllans Tegelbruk, maj. USA med besök i New York, Niagara Falls, Detroit, Chicago, Dayton, Pittsburgh, Washington D.C. och Levittown, New Jersey, oktober-november Professor Folke Tenelius: Mekanisk eller naturlig ventilation. Fil. lic. Erik Saare: Fuktproblem inom byggnadsfacket. Professor Gunnar Hoving: Konst och teknik - sken och verklighet. Direktör Erik Rindegård: Några synpunkter beträffande Göteborgs vatten- och avloppsfrågor. Arkitekt Alf Folmer: Intryck från studieresor i USA. Byrådirektör Oscar Bylund: Göteborgs Universitets och Chalmers Tekniska Högskolas utbyggnadsplaner. Länsarbetsdirektör Arvid Odlöw: Tillgången på arbetskraft och det aktuella investeringsbehovet i Göteborgsregionen. Bankdirektör Arne Nilsson: Läget på kapitalmarknaden. Aalborg, maj. London, september Överingenjör Bengt Gabrielsson, Göteborg: Volvo-Torslandaverken. Professor Helge Zimdal och arkitekt Alf Valentin: Redogörelse för den nya byggnationen på Kungsportsavenyen, varefter stadsarkitekt Gerhard Paulson framlade samlande synpunkter härpå. Skolinspektör Birger Gårdstedt, Göteborg: Byggnadsarbetareutbildningen i Stor-Göteborg. Arkitekt SAR Lennart Bergquist, Göteborg: Parkering och parkeringshus - ett aktuellt stadsbyggnadsproblem. Götaverken - Arendal, april. Svenska AB Gyproc, Varberg, maj. Linoleum AB Forshaga, november. Wien och Munchen, september Civilingenjör Ralf Nyman, Göteborg: Synpunkter på brandskyddet vid byggprojektering. Tekn. dr. Hans Wilhelmsson: Vågutbredningsobservatoriet på Råö. Stadsplanechef Folke Björck, arkitekt Rune Lund och arkitekt Sten Söderström: Orientering om nybyggnader vid och omformning av Götaplatsen. Överingenjören vid Zuiderzee-Werken K. A. Bazlen: Holland och kampen mot vattnet. (I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola, Chalmerska Ingenjörsföreningen och Tekniska Samfundet.) Idrottsdirektör Roland Jerneryd: Pågående och planerade anläggningar på idrottens område.

10 Ingenjör Bengt Malmsten: Rätt och fel: några synpunkter på ett och annat inom den praktiska byggnadstekniken. Civilingenjör Christer Ugander: Den kritiska linjen - en ny planeringsteknik. Malmö med orientering om stadens utveckling, maj. Paris, september Hamndirektör Stig Axelsson, Göteborg: Göteborgs hamn och dess byggnadsplaner. Docent Elias Cornell: Siffror och visioner i miljöplaneringen. Stadsplanechef Folke Björck, Göteborg: Inledningstal till orientering om Aktuella områdessaneringar. Civilingenjör Ragnar Askling: Älvsborgsbron och civilingenjör Torsten Hjertonsson: Götaälvtunneln. Stadsplanechefen Gabriel Winge: Örestad - fantasi eller verklighet? Fil. mag. Ulf Langefors: Vad händer inom bergsprängningstekniken? CTC-fabriken i Ljungby, maj. Rom, september Professor Bo Adamsson och arkitekt SAR Ingemar Wennström: Småhusbyggandet i dag och i morgon. Arkitekt SAR Werner Langenbach: Koppar och aluminium, två moderna byggnadsmaterial. Professor Carl-Axel Moberg: När forntiden är i vägen för de nutida byggena i Göteborg. Överingenjör Erik Sylvén: Trafiken i det framtida Göteborg. Utredningschefen Staffan Berg von Linde: Parkeringsproblem i Göteborg. Professor Sven Bergström: Betonggjutning vintertid. Boda, Emmaboda och Kosta glasbruk, maj. Istanbul, september Stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson: Göteborgs parker och planteringar. Redaktör Tor Alm: Att fotografera hus. Arkitekt SAR Ragnar Hansson, överingenjör Karl-Eric Kollind och stadsarkitekt Gerhard Paulsson: Nytt vid Avenyen. Arkitekt SAR Lennart Bergquist: Fritidsbebyggelse. Ingenjör Folke Marmstål: Husbyggnadsmaskiner - något om deras användning och kostnader. Direktör Frans Persson: Vad händer i Östra Nordstaden? Marbodals snickerifabrik, maj.

11 Vattenreningsverket i Lackarebäck och Gunnebo slott, september. Aten, september Civilingenjör Sven Lindqvist: Trafikproblem i Göteborg inför dagen H. Professor Helge Zimdal: Brasilia, huvudstad - byggnadsplats. Estraddebatt om Byggnads- och bostadskostnader med byggmästare Gösta Andersson, direktör Sven Gustafson och direktör Alf Ljung som inledare. Stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrock: Stadsbiblioteket vid Götaplatsen - tankar, intentioner, lösningar. Direktör Bengt Flodin: Tillverkning och användning av Galon, i första hand Bygg-Galon. Estraddebatt om Beställarens, entreprenörens och besiktningsmannens syn på byggandet med överingenjör Bengt Gabrielsson, direktör Wilner Warnhammar och professor Lennart Rönnmark som inledare. Perstorps AB, Perstorp, maj. Galonfabriken, oktober. Moskva, september Ingenjör Rolf Sandgren: Tysta badrum och rationell VVS-planering. Professor Artur Attman: Hur Göteborg blivit Göteborg. Estraddebatt om Standard och kostnader i bostadsbyggandet med direktör Erik Johannesson som inledare. Överingenjör Bengt Gabrielsson: Volvo bygger för administration och marknadsföring. Presentation av företagets nya huvudkontor, reservdelslager och serviceanläggning. Byggnadsteknisk revy, omfattande film om Tingstadstunneln med kommentarer av civilingenjör Tor Gustafsson samt föredrag av ingenjör Robert Loott om Kaknästornet och av arkitekt SAR Rune Falk om Radio- och TV-huset i Göteborg. Generalplanechefen Axel Lund: Hur ser Göteborg ut år 2000? Volvo-Torslandaverken, april. Hasselfors Bruk, maj. Nya hamnanläggningar och Nya Älvsborg, september. Budapest, september Estraddebatt om Ekonomiska synpunkter på olika uppvärmningssystem med överingenjörerna Lars Dirke och Nils Önnheim, direktör Lars Pehrzon och planeringsdirektör Jonas Norrby, inledare. Redaktör Sven Schånberg: Göteborgsvitsen. Redaktör Olle Bengtzon: Husesyn i öst och väst - byggresa jorden runt i ord och bild. Ingenjör Rune Källqvist: Vägen till industriellt småhusbyggeri hos llvén & Källqvist. Fil. dr. Thomas Paulsson: Mot en mänskligare stad. Arkitekt SAR Lars Stalin: Synpunkter på ett effektivare bostadsbyggande.

12 Elementfabriken i Lindome och småhusmontage i Nol, april. WST, Forserum, och Svenska Dörr AB, Jönköping, maj. Radio- och TV-huset vid Delsjövägen, september. Studieresa till Lissabon, oktober Ingenjör Folke Lindblad: Våra vanligaste byggfel. Redaktör EvaId Karlsten: Rymd. Volvos nya Tekniska centrum med föredrag av direktör Bengt Gabrielsson och civilingenjör Kai Dierks. Estraddebatt om Flygplatsfrågan med landshövding Karl Frithiofson, flygplatschefen Stig Andersson, chefsarkitekt Ingegerd Ågren och direktör Bengt Våge som inledare. Estraddebatt om Totalentreprenader för bostadsområden med direktör Carl-Olof Abelson som inledare och inlägg av ombudsman Åke Jönsson, överingenjör Gudmund Carlander, kommunrådet Urban Palmgren, direktör Lars Ranhem, arkitekt SAR Rune Falk och länsbostadsdirektör Olle Larborn. Institutionsbyggnaderna för Arkitektur samt Väg- och Vatten vid Chalmers, april. Kallinge och Ronneby, maj. Skagen, september. Geneve, Lausanne och Montreux, oktober Ahlsell & Ågrens nya anläggningar med orientering av direktör Curt Sandström, arkitekt SAR Sten Ericsson, civilingenjör Gunnar Wiel-Nilson, direktör Sven A. Svennberg och ingenjör Rolf Mattsson samt föredrag av AR-chefen Rolf Turvall om Varför inga väggar? Herr Jan Husander: SAS sommarprogram 1971 med visning av filmerna Jet, Discover America och Arkitektoniska visioner på Expo 70. Civilingenjör Jan Emard: Marknadsföring och produktion i amerikanska byggnadsföretag. En renare Göteborgsregion med redogörelser av överingenjör Sören Hallquist, civilingenjör Åke Mattsson, civilingenjör Bengt Rundqvist, arkitekt SAR Sten Ericsson, civilingenjör Ulf Jonsson, överingenjör Göran Wettlegren och direktör Sven A. Svennberg. Fastighetsdirektör Louis Campanello: Göteborg expanderar. Utbyggnadsriktningar för bostäder och arbetsområden. Ingenjör Bengt Malmsten: Kontorslandskap eller ej. Bengt Malmsten presenterar chockerande nyheter för många tyckare. Ahlsell & Ågren, januari. Svenska Mässans tillbyggnader och Scandinavium, april. Skara Tegelbruk, Brittgården i Tibro samt Rockwool och Billingehus i Skövde, maj. Ryaverket och sopförbränningsanläggningen i Sävenäs, september. Studieresa till London, september Direktör Tore Lundqvist: Köpregler enligt Nya Jordabalken.

13 Professor Walter Goldberg: Strategi för att överleva i en föränderlig värld. Direktör Sven Platzer: Vilken framtid har byggandet? Tekn. sekreteraren Bo Jedler: Plast i bygge med visning av filmerna Perspektiv på plast och Essem plast. Pålfabriken i Ingebäck, april. Volvo Tekniska Centrum, maj. Tunnlar i Eriksbo och Majorna, september. Östra Nordstaden, oktober. Kiel och Hamburg, maj. Madrid och Barcelona, oktober Vice brandchefen Bengt Sjöstrand: Funderingar kring det byggnadstekniska brandskyddet. Direktör Hans Werthén: Optimism i näringslivet. Estraddebatt om Småhus med advokat Jon Mannheimer, arkitekt SAR Ingegerd Ågren, redaktör Crispin Ahlström, arkitekt SAR Gösta Celander och bankdirektör Sverker Ingemarsson som inledare. Byggnadsteknisk revy, omfattande föredrag av civilingenjör Bengt Våge och flygplatschefen Stig Andersson om Härryda flygfält, direktör Ingemar Törnberg om Nilssons berg och direktör Sven Wejdling om KemaNord - utbyggnads-, miljö- och processfrågor. Estraddebatt om Göteborgs city i omvandling med stadsbyggnadsdirektör Karl-Henry Henriksson, kommunstyrelsens ordförande Lennart Ström, civilingenjör Nils Fagerberg och direktör Olle Gullin som inledare. Kärnkraftverket i Ringhals och Tjolöholms slott, april. Pripp och Linoleum AB Forshaga, september. Aalborg, maj. Warschawa, september oktober Energikrisen ur Göteborgs horisont med föredrag av överingenjör Nils-Einar Wahlgren om Den aktuella energisituationen och överingenjör Thore Abrahamsson om Hur spara energi inom byggnadssektorn? Direktör Bengt Tengroth: Den industriella arbetsmiljöns betydelse för den framtida rekryteringen. Stadsförnyelse genom ombyggnad med föredrag av direktör Arne Näverfelt om Ombyggnads-marknaden i en vikande byggkonjunktur, direktör Arne Magnusson om Aktuella saneringsplaner i Göteborg, direktör Bertil Andréasson om Genomförandet av sanering i landshövdinge-hus och ingenjör Hans Kjellberg om Genomförandet av sanering i stenhus. Estraddebatt över ämnet Bara bygga eller bygga bra med underrubriken God projektering = god ekonomi med civilingenjör Bengt Bengtsson, arkitekt SAR Rune Lund och civilingenjör Roland Rengefors som inledare. Murat byggande med föredrag av ingenjör Jan-Åke Jönsson om Murning och putsning vintertid och professor Bengt Hidemark om Murat byggande förr och nu. AB Electrolux i Mariestad och Junga Verkstäder i Jung, april. Pelly AB i Falkenberg och Gyprocfabriken i Varberg, september.

14 Kiel, Malente, Garkan, Travemunde och Lübeck, maj. USA och Canada, november Bygga, riva - samhället bestämmer. Direktör Ulf Brunfelter inledde med föredrag om Vad betyder den föreslagna byggnadslagstiftningen för samhället och den enskilde? och kommunalrådet Erik Johannesson framförde sina synpunkter i frågan. Stadsarkitekt Bengt-Olof Melin om En ny stadsarkitekt ser framåt. Byråchef Göran Persson om Hur bygger man bort luft- och vattenföroreningar? och ingenjör Alf Hansson Hur bygger man in god arbetsmiljö? Information av direktör Kaj Larsson om Ytong lättbetong, Mexi kalksandsten och naturstensprodukter samt av direktör Olle Svensson om Ernströms Serponitprodukter. Det lätta.betongtaket med information av direktör Henning Collborg, ingenjör Reinhold Järpling, ingenjör Lars Skogsström, civilingenjör Ralf Friberg och civilingenjör Svante Eckerstein. Götaverkens nya fritidsanläggning Arken i Arendal, oktober. Landvetter, Fristad och Borås, september. Örebro, Glanshammar och Hällabrottet, april. Hamburg och Bremen, maj. Paris, september - oktober Byggnadsteknisk revy, där arkitekt SAR Alf Valentin redogjorde för GP-GT Nytt tidningshus i Göteborg, arkitekt SAR Per-Axel Ekholm för Kommunal förvaltningsbyggnad i kv. Traktören och arkitekt SAR Jonas Göransson för Marstrands bevaringsplan. Kommunalrådet Holger Bergqvist om Min skatt - vart tog Du vägen?. Direktör Roland Falk om Mässans utbyggnad, arkitekt SAR Alexander Ericsson om Byggcentrum 20 år och direktör Thure Samuelsson om Byggcentrums verksamhet nu och i framtiden. Ingenjör Sten Delle om Byggandet av oljeplattformar. Direktör Erik Ohlsson om Synpunkter på utlandsbyggande. Direktör Dage Kåberger om Byggandet i energisparandets spår, varefter ingenjör Bengt Axén redogjorde för värmekameran och ingenjör Stig Winstedt för producentens synpunkter. Utställningen Bygg 76 på Svenska Mässan, mars. Oljeplattformsbyggandet i Strömstad och telesatellitstationen i Tanum, april. Helsingborg och Höganäs, september. Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok och Hong-Kong, november Paneldiskussion om Småhus 76 (kvalitetskontroll av småhusbyggande) med överingenjör Erik Sundin, pol. mag. Bruno Isacsson, direktör Hugo Nilsson och byggnadsingenjör Carl-Magnus Magnusson-Bowring som inledare. Professor Lennart Rönnmark om Något om byggnadsteknikens utveckling under 50 år. Reflektioner kring en bild. Kommunalrådet Erling Sundwall om Utbyggnadsplaner i Göteborg.

15 Direktör Nils Önnheim om Göteborgs energiförsörjning och civilingenjör Sven Inge Eriksson om Kommunal energiplanering. Ingenjör Tormod Fjärem om Perlite - morgondagens byggnadsmaterial?. Landvetter flygfält, april. Liseberg, augusti. Köpenhamn och Helsingör, maj. Wien och Budapest, september oktober Pol. mag. Kjell Olsson och direktör Ragnar Widegren om Kan byggandet öka - vad säger konjunkturen?. Redaktör Arne Thorén om Sverige efter ett år - med amerikanska perspektiv. Tekn. dr. Ingmar Andreasson om Framtidens persontransporter - en del i samhällsbyggandet. Estraddebatt över ämnet Konsekvenserna av den nya byggnormen med generaldirektör Lennart Holm, arkitekt SAR Gösta Celander, civilingenjör Gunnar Franzén och ingenjör Jan Kilnäs som inledare. Ingenjör Sten Delle om Något om Saudi-Arabien. Pilkington Floatglas i Halmstad, april. Televerkets nybyggnad vid Hvitfeldtsplatsen, september. Hamburg, maj. Mexico och Cuba, oktober Byggnadsingenjör Bo Fredriksson om Reflexioner kring ombyggnadsverksamhet. Direktör Bo Sillén om Göteborgs framtida näringsliv. Statssekreterare Ola Nyqvist om Aktuellt från bostadsdepartementet. Arkitekt SAR P.O. Wallner och civilingenjör Jan Råberger om Södra Älvstranden - ett problem och en tillgång. Byggnadsingenjörerna Rune Augustsson och Ingvar Håkman om Ombyggnadskostnader - RO-gruppens studier. Fjärås, Tjolöholm och Kungsbacka, april. Ängelholm, Landskrona, Lund, Ystad och Limhamn, augusti. Postterminalen vid Kruthusgatan och GP - GT-huset i Backa, september. Moskva och Leningrad, september oktober Alla våra fönster - Chalmers Husbyggnad informerar med föredrag av arkitekt SAR Lasse Jakobson om Glaset i fönstret, arkitekt SAR Gunilla Billgren om Skador på fönster och professor Valter Kiessling om Bullerstörningar. Tekn. lic. Karl Elis Bowin om Japanskt byggande idag - unika och nyttiga iakttagelser. Kommunstyrelsens ordförande Lennart

16 Ström om Byggandet i Göteborg under 80-talet. Att bygga på lera med föredrag av civilingenjör Per Riise om Bärighet, sättning, grundvattnets roll, överingenjör Stig Bernander om Grundläggning. Traditionellt - nya idéer och civilingenjör Tore Andersson om Att rädda gamla hus. Golv på mark. Överingenjör Bo Stjernberg om Gas, olja, kol, sol. Energi för framtiden? Vad gör Volvo? Stenungsund, april. Hamnen samt Svenska Tobak AB:s och VBB:s nybyggen på Hultmans Holme, september. Helsingfors, september. Californien, november Tekn. dr. Arne Elmioth om Täta hus - alltför täta hus? Redaktör Erik Bergsten om Blir giganten Kina den nya teknologiska stormakten? Erik Bergsten bland en miljard kineser i blåställ. Byggnadsteknisk revy, där arkitekt SAR Alf Valentin redogjorde för Skandias bygge för Volvobil i Angered, civilingenjör Bengt Bengtsson för konstruktionerna för detta bygge, arkitekt SAR Jan Vasell för Skandias kontorshus öster om Heden, civilingenjör Bo Alte för Solsten - ett intressant grundläggningsproblem samt civilingenjör Kurt Tenning för Mikro-Lam, ett konstruktionsmaterial i trä. Civilingenjör Gösta Christoffersson om Att leva och bo på Nordsjön - offshore. Aktuella saneringsomiåden i Göteborg, då arkitekt SAR Ronny Reinholdsson redogjorde för Centrala Gårda, arkitekt Karl Winell för Prippska tomten på Stampen, arkitekt SAR Sven Öjersjö för Hängmattan i Majorna samt ingenjör Lennart Mellgren för Lindholmen. Vice brandchefen Birger Lennmalm om Är brandskyddet för dyrt? Arendalsvarvet och Tjörnbron, september. Oslo och Herning, maj. Syd-Frankrike, september oktober Professor Ove Pettersson om Byggkatastrofer genom tiderna. Direktör Roland Falk om Mässor - bransch i stark utveckling världen över samt ingenjörerna Lars Arnesen och Kenneth Jindén om Svenska Mässans utbyggnadsplaner. Professor Enno Abel om Energiforskarens syn på morgondagens byggande. Civilingenjör Bengt Bengtsson om Byggnadskonstruktionerna Volvo Angered och direktör Jan Danielsson om Synpunkter på byggen och byggande för Volvo. Civilingenjörerna Ingemar Blomgren och Lars-Gunnar Hellgren om Slutsatser av Tuveraset. Forssa tegelbruk och Borås, april. Studieresa till Åbo, september.

17 Studieresa till Japan, september oktober Datorer i byggbranschen med föredrag av civilingenjör Harald Tägnfors om Roboten vid ritbordet - CAD och civilingenjör Jan- Erik Jonsson om Vem tjänar på det? Japan - ett land för byggare med föredrag av civilingenjör Sture Wickenberg om Förr och nu och annorlunda. Vad händer i det centrala Göteborg med föredrag av arkitekt SAR Göran Wallin om City SV. Linnéplatsen - Riva och bygga nytt i stenstaden med en panel, bestående av civilingenjör Göran Börjesson, arkitekt SAR Per Wetterlundh, civilingenjör Jan-Ove Nilsson, arkitekt SAR Bengt Bilén, arkitekt SAR Göran Lottsfeldt, civilingenjör Tor Gustafson och ingenjör Lennart Blixt. Aktuella hotellprojekt i Göteborg med en sammanfattning av arkitekt Lennart Olauson och redogörelser för Svenska Mässans hotell av arkitekt SAR Anders Andersson, för Hotell Volrat Tham av arkitekt SAR Per-Rune Semrén, för Hotell Carnegie av arkitekt SAR Stig Henrik Lundgren och för Hotell Sheraton av arkitekt SAR Rune Lund. Professor Ove Pettersson om Hur hållfasthetsläran kom till. OCÉ i Askim och Kodak i Billdal, september. Lübeck, maj. Paris, september oktober Ombyggnad av äldre bebyggelse, från landshövdingehus till stenstaden med föredrag av arkitekt SAR Anders Blomqvist om Förutsättningar och krav, 1:e ingenjör Christer Hansson om Finansiering samt arbetschef Lars-Göran Berg och fastighetschef Bo Carlsson om Byggarens synpunkter på ombyggnad. Tekn. direktör Sten Jacobsson om Framtidsvisioner. Professor Björn Karlsson om Livstidsoptimerade hus - om SBN inte fanns. Stadsarkitekt Ronny Reinholdsson om Vem är han? Vad vill han? Han, stadsarkitekten. Lilla Bommen-tävlingen med beskrivning av bakgrunden av arkitekt SAR Jöran Bellman samt presentation av de fyra tävlingsförslagen av arkitekt Staffan Premmert, arkitekt SAR Krister Bjurström, arkitekt SAR Jöran Bellman och arkitekt SAR Armand Björkman. Volvos koncernhuvudkontor, april. Uddevalla, Lysekil och Tanum, augusti. Stockholm och Helsingfors, maj. Holland, september Föredrag av arkitekt SAR Göran Wallin om City Syd. Föredrag av direktör Boo Kinntorph om Vart är Liseberg och världens nöjesparker på väg? samt av arkitekterna SAR Christina Hultén och Elsa-Brita Stjernberg om Arkitektur för nöjes skull. Föredrag av direktör Rune Svensson om Scandinavian Link. Föredrag av stadsarkitekt Ronny Reinholdsson: Att segla uppför Mölndalsån..., som behandlade aktuella planer i Gårda samt kring Svenska Mässan, Scandinavium och Valhallabadet. Föredrag av bankdirektör Jaak Järv om Våra konjunkturutsikter inför 1986.

18 Spårvägshallarna på Gårda, april. Studieresa till Lund/Malmö och Eslöv, maj. Studieresa till Oslo, oktober Turistdirektör Leif Forsberg höll föredrag om Göteborg - Evemangsstaden. Informationssekreterare Karin Hernriksson, Uddevalla kommun, kåserade över Uddevalla satsar för fullt. Direktör Sven Älveborn, Uddevalla Invest AB, höll föredrag om Industriell förnyelse samt byggnadsingenjör K J Pettersson, Volvo, om Volvos nya monteringsfabrik. Chefsarkitekt Gunnar Jansson, Innerstadsbyrån, redovisade Drottningtorgstävlingen. Länsbostadsdirektör Karl Olof Wahlgren, Länsbostadsnämnden, och arkitekt Anders Blomqvist, Fastighetskontoret: Den nya bostadspropositionen samt Vad händer med våra 50-talshus. Hotel Sheraton, januari. Carnegie-området, september Studieresa till Berlin, maj Studieresa till Australien, november Överingenjör Alf Elmberg, Fastighetskontoret: En presentation av musikteatertävlingen. Arkitekt Göran Wallin och trafikingenjör Jan-Olof Berntsson, Stadsbyggnadskontoret: City Nord. Direktör Ulf Gustafsson, Byråingenjör Ralf Kristoffersson och överingenjör Anders Brette: Näringslivsutveckling och kontorsbyggande i Göteborg. Direktör Bengt Tengroth, Eriksbergs Förvaltnings AB: Norra Älvstrandens förnyelse - Eriksbergsperspektivet. Utvecklingschef Leif Sandström, Volvo: Volvo som byggare. Fredrikshamn, STENA:s nya hotell, maj. Köpenhamn, maj. Wien - Budapest, september oktober Gasverkschef Bertil Wiktorén, Energiverken och Informationschef Svante Bergö, Västgas: Naturgas till Västsverige och Göteborg. Civilingenjör Rutger Blidberg: De göteborgska gatunamnens historia. Teknologie dr. Professor Johannes Olivgren: Industribyggnader för kreativt arbete. Vice brandchef Birger Lennmalm: Funktionsanpassat brandskydd i överglasade rum. Chefsmäklare Reine Öst och aktieanalytiker Lennart Ericsson, Handelsbanken: Fastigheter på Börsen, vad man tror om framtiden.

19 Scandic Crown Hotel och WASA:s nya kontor på Prippska tomten, mars. Stockholm, maj. Stenungsundsbostäder - bostäder, kontor och affärer september. Sydöstra USA, oktober Professor Sten Samuelsson: Arkitektur i Sverige och utlandet. Arkitekt SAR Sten Habba Ericsson: Veteranernas rätta användning. Chefen för distrikt Hisingen på Stadsbyggnadskontoret Kenth Johansson: Hisingen - den gröna ön. Avd.chef Curt Ivarsson, Boverket: Vad händer med våra bygg- och låneregler. Huvudbrandstationen i Gårda, januari. Skanskas arbetsplats Lilla Bommen, maj. Vattenpalatset i Lerum, Good Morning Hotels och Öijareds Executive Country Club, September. Studieresa till Hamburg, april. Studie- och seminarieresa till Lissabon och Vilamoura, Portugal, oktober. Resa till Skåne och Bornholm, juni Representanter från olika partier, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetsägareföreningen: Svar direkt - Göteborgs centrum i framtiden. Ingenjör Mats Länsberg: Byggare att lita på. Arkitekt Nicke Blomqvist, EFTA, Gösta Fernström, IFL, Bo Lönn, Healy 8 Baker, arkitekt Mats Karlsson, White Arkitekter: EG och byggbranschen. Tekn. dr Hans Werthén: Svenskt näringsliv i en föränderlig värld. Energiverkens VD Bengt Söderström: En energibransch i förändring. Liseberg-Tornet, maj Universitetsbygget i Haga, oktober. Studieresa till Helsingborg och Malmö, maj. Studie- och seminarieresa till Argentina och Brasilien, oktober november. Lunchmöte med redogörelse för dess syfte och mål samt planerade resor. Föredrag av verkställande direktör Roland Nilsson och anläggningschef Lars-Ragnar Molander om Lindholmen Utvecklings AB:s verksamhet. Resa runt Vättern, juni.

20 1991 Dir. Lars Carlsson, Aranäs AB: Aranäs International. Jan Izikowitz, Lund och Valentin, Jan Landmark, CA Consultadministration, Jarl Ljungqvist, Totalinstallation, Rune Locking, Kullenbergbyggen, Mats Nyström, Stora Teatern och Berndt Svensson, Skanska: Göteborgs nya musikteater. Torslanda, ny målerifabrik, januari. Stadsdelen Gårda, april. Studiebesök Astra Hässle, Mölndal, oktober. Studiebesök på Byggcentrum, Mölndal, november. Studieresa Oslo (inställdes på grund av för litet deltagande), maj Studieresa Barcelona, oktober Lunchmöte med föredrag av civilingenjör Roland Hallberg om byggnadstekniska minnen, erfarenheter och synpunkter under 75 år. Lunchmöte med kåseri av arkitekt Tor Hermond om Göteborgs undre värld. Resa till Kalmar och Öland, maj - juni Dir. Conny Plånborg, Plånborg Film AB och arkitekt Håkan Cullberg, Cullberg Arkitektkontor AB: Filmens underbara värld. Regionchef Bengt-Olof Holmberg, SJ Väst: Resecentrum i Göteborg. Civ. ek. Gustaf Olivecrona: Konjunkturer, prognoser och deras tillförlitlighet, ekonomisk politik samt bygg- och fastighetsmarknad. Tekn. dr och docent Stellan Lundström, inst. för fastighetsekonomi vid KTH, Stockholm: Svensk fastighetsmarknad. Agronom Sture Larsson, Dalby Miljö AB: Luftburna smittoämnen i ventilationsanläggningar. Kunskapscentrum Lindholmen, Göteborg, mars. Volvo Personvagnar AB Motor, Skövde, maj. Berlin, oktober. Centralposthuset, Göteborg, november. Lunchmöte med information om planerade resor och kåseri av Sven Bergman om Karlskrona med omnejd. Resa till Blekinge, maj. Resa i Halland, augusti Överingenjör Ingvar Olofsson, Skanska Teknik och professor Stig Bernander: Stora Bält-bron resp. vågbrytarprojekt i Monacos hamn. Näringslivsdirektör Lennart Olausson: Det framtida Göteborg.

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Det individuella resultatets placeringssiffra anger placering i omgången (normalt 36 startande) Antal deltagare H80 sid 2 7 Div 2O H75 lag

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 6 10 37 Anita Claesson SKÖVDE Rolf Claesson SKÖVDE Clas Berg SKÖVDE 2 14 8 39 Dorothy Johansson SKÖVDE Leif Johansson SKÖVDE Peter Wallin SKÖVDE 3 27 8 36 Ulla Andersson SKÖVDE Kurt Andersson SKÖVDE

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad

SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad 1977-03-06 Senior 1 Brita Raning Årstad 378 2 Arne Johansson Varberg 378 3 Anders Andersson Morup 377 4 Tore Bengtsson Tvååker 376 5 Bengt A Bengtsson Morup 375 6 Carl-Göran

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Färgelanda Gunhild Svensson Färgelanda kommun

Färgelanda Gunhild Svensson Färgelanda kommun Deltagare i Västra Götalands Språknätverk ht 2015 Ale Hanna Svensson Ale kommun hanna.svensson@ale.se Emma Arvidsson Ale kommun emma.arvidsson@ale.se Alingsås Ann Granat Alingsås Kommun ann.granat@alingsas.se

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

Resultatlista. Alvins Minne

Resultatlista. Alvins Minne Resultatlista Alvins Minne 2016 Vi vill rikta ett stort tack till tävlingens sponsorer Bravida Sverige AB, Trollhättan Ejes Golv i Trollhättan AB Paintab Måleri AB Team Johansson HB Wennergrens Hiss AB

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö Bil-O SM På pallen 1961: Enköping 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren 2.Bengt Jismark / Djursholms MK 2.Fergus Sager / Djursholms MK 3.Yngve Andersson / Göteborgs MF 3.Lars

Läs mer

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter

2003-10-25. 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter 152 skyttar från 34 klubbar gjorde 256 individuella starter och 5 lagstarter Medelresultat: Vpgrp : Tot 1 2 3 A : 42 ( 4 20 18) B : 8 ( 0 4 4) C : 94 ( 20 40 34) R : 65 ( 10 29 26) DAM : 17 ( 6 8 3) VET

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

Veteranserien omgång 2, hösten/våren 2006/2007

Veteranserien omgång 2, hösten/våren 2006/2007 Veteranserien omgång 2, hösten/våren 2006/2007 Information Som tidigare finns spelschema, gruppsammansättning, regler, medlemsförteckning, reservlista och fikalista på denna hemsida, men anslås även på

Läs mer

Lyckorna GK 1. Rolf Nikell Gunnar Carlsson 41 43 84 244. Lars Lindgren Thomas Egerstad 41 39 80 2. Conny Wahlskog. Peter Andorf 43 37 80. Div.

Lyckorna GK 1. Rolf Nikell Gunnar Carlsson 41 43 84 244. Lars Lindgren Thomas Egerstad 41 39 80 2. Conny Wahlskog. Peter Andorf 43 37 80. Div. Lyckorna GK 1 1 Rolf Nikell Gunnar Carlsson 41 43 84 244 Lars Lindgren Thomas Egerstad 41 39 80 2 Conny Wahlskog Peter Andorf 43 37 80 Stenungsund GK 1 1 Janne Obert Kent Leitzén 39 48 87 260 Christer

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 K O R V E N 1 Pristagare den 13/5 2014 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 1 Hemberg, Lars J 15 B 37 BE Chark - Medvurst 25 2 Ericsson, Lars-Olof 6 G 36 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Ny, Bo 9

Läs mer

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol ... ---- -----~- RESULTATLISTA Region-syd mästerskap Luftpistol Långås 2000-02-20 Arrangörer Falkenbergs Pk Varbergs Pk ' L Sydsvenska Mästare!- Damer Plac s 1 S2 S3 S4 Sum Final Totalt 1 Jennica Thörjesson

Läs mer

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS Pristagare den 17/5 Tee Antal startande: 111 Poängbogey Norra Banan 1 Nilsson, Mauritz 13 R 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Johansson, Christer 011 17 R 38 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Johansson, Sven-Arne

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt

Damer Senior. Resultatlista DM, Filt. DM Individuellt den 14 augusti 2010 Spelplats: Tuve Tigers BGK Filt DM Individuellt den 14 augusti 2010 Damer Senior 1 Malin Lindqvist Uddevalla BGK 35 31 33 99 33,0 2 Linda Carlsson Göteborg BGK 42 42 33 117 39,0 Damer Veteran 1 Junis Karlsson Göteborg BGK 34 28 33 95

Läs mer

Hudene Sportskytteklubb

Hudene Sportskytteklubb Datum: 2016-05-02 Sida 1(5) Resultat jaktstigen 2016-05-01 i Ölanda. Revision 2. Öppen klass. 1 PETER KALSSON UDDEVALLA 135 2 CLAES JOHANSSON HERRLJUNGA 134 3 GÖRAN HERMANSSON FALKÖPING 132 4 CLAES JOHANSSON

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer