Multipel skleros. Specialist i Neurologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multipel skleros. Specialist i Neurologi"

Transkript

1 Multipel skleros Maria Lüttgen Specialist i Neurologi

2 Definitioner Agenda Förekomst/Symptom Klassifikation Orsaker Epidemiologi Sjukdomsmekanismer inkl immunologi Diagnostiska kriterier samt procedurer Behandlingar

3 Definition av multipel skleros Multipel skleros är r en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserande sjukdom med okänd orsak, som drabbar centrala nervsystemet

4 Förekomst Drabbar cirka 1 promille av befolkningen i Sverige Omkring svenskar har MS varje år får cirka 600 nya personer i Sverige diagnosen Kvinnor drabbas dubbelt sås ofta som män m n (2:1) Debutålder år Risken att insjukna når r toppen vid 30 års ålder.

5 Symptom Symptomen är r väldigt v olika och icke-specifika Typiska symptom vid debuten: Sensibilitetsrubbning i arm eller ben (31%) Nedsatt syn, opticusneurit (16%) Förlamning (9%) Gångrubbning (5%) Yrsel, balansrubbning, ataxi (2%, 3%, 1%) Hos cirka 85% av patienterna: övergående ende initiala symptom: exacerbation (skov) som utvecklas under timmar-dagar och håller h i sig under några n veckor, varefter de gradvis försvinner f under månader m (remission).

6 Patientfall, Maria 28 år I augusti 2001 blev Maria plötsligt yr och ljuskänslig och fick svårt att fokusera blicken. Läkarna L misstänkte en balanssjukdom, men hittade ingenting som var fel. Ett par månader m senare drabbades hon av synnervsinflammation. Magnetkameraundersökning kning visade att det var MS. Maria tänkte t att hon aldrig mer skulle kunna jobba, att hon inte skulle kunna leva normalt, att hon skulle fåf sitta i rullstol. Men efter ett par veckors sjukskrivning kunde Maria fortsätta tta sitt arbete precis som förut. När N r diagnosen ställts, i mars 2002, berättade hennes doktor att det finns läkemedel l som kan bromsa sjukdomen. Sedan dess injicerar Maria sin bromsmedicin. Att börja med bromsmedicinen tidigt kan hejda sjukdomsutvecklingen och göra g framtiden ljusare för r MS-patienten. Visst påverkar p sjukdomen Marias liv. Men inte särskilt s mycket tycker hon själv. Huvudet fungerar som förr f - minne och koncentrationsförm rmåga har inte försf rsämrats. Att det sticker i ena benet och känns k lite domnat är r inte hela världen. v

7 Klassificering av MS Fåtal väldigt v godartade fall med fåf skov och inga kvarstående men. Hos 85% är r sjukdomen sås kallad relapsing-remitting remitting MS (RRMS) Majoriteten av dem med RRMS kommer efter många m års MS- sjukdom in i en progressiv fas med kvarstående symptom också mellan skoven: Sekundär r kronisk progressiv MS (SPMS) Hos 15% av patienterna är sjukdomen redan från n början b progressiv: Kronisk primär- progressiv MS (PPMS)

8 Sjukdomsorsaker En multifaktoriell sjukdom som orsakas av komplext samspel mellan: 1. genetiska faktorer (susceptibility( genes) 2. Miljöfaktorer...vilket resulterar i en immunreaktion riktad mot myelinskidor inom centrala nervsystemet.

9 Genetik 1/5 av MS-patienterna har nära n släktingar med MS Hos en enäggstvilling till en MS-patient är r risken 25% att fåf MS,för andra syskon eller barn till förälder f med MS är r risken 2-2 5% (i befolkningen är r risken 0,5-1promille)

10 MS en autoimmun sjukdom(?) Epidemiologiska argument för f r att MS är r en autoimmun sjukdom: Högre förekomst f bland kvinnor än n män m Insjuknandeålder ungefär r som hos andra autoimmuna sjukdomar Sjukdomsaktiviteten minskar under graviditeten, för f r att öka igen precis efter förlossningenf Ökad förekomst f av (andra) autoimmuna sjukdomar hos nära släktingar till MS-patienter

11 Miljöfaktorer/Epidemiologi Nord-sydlig gradient geografiskt, högre h förekomst f i länder l med ett kallare klimat, såväl s l i norra som i södra hemisfären. Dubbelt sås hög g risk insjukna i MS i Sverige jämfj mfört med i Sydeuropa.

12 Migrationsstudier Immigranter från n ett land med låg l förekomst till ett land med hög h g förekomst f behåller sin låga l risk vid flytt >20 års ålder. Vid flytt från n hög h g till låg l g förekomst f behålls den höga h risken (>20 åå). Om man däremot d flyttar före f 20 åå kan man ändra sin risk Detta talar för f r att miljöfaktor(er faktor(er) under uppväxten är viktig(a)

13 Föreslagna riskfaktorer under uppväxten Infektion med ett virus, t ex Epstein-Barr Virus (EBV) & lägre nivåer av (antiinflammatoriskt) D-vitamin D pga mindre solljus Autoimmun reaktion senare i livet

14 Immunologi Osäkert vad som är r utlösande faktor Hypotes: T-lymfocyter aktiveras av t ex ett virus (EBV?), korsreagerar med protein påp myelin,, tar sig in i hjärnan där d det möter m sitt antigen (myelin( myelin), varvid nedbrytningen av myelin startas T-hjälpar-celler frisätter cytokiner (som γ- interferon och interleukiner) vilka stimulerar cell-medierad immunitet. Plasmaceller producerar antikroppar mot myelin-proteiner, antikropparna binder till myelin och underlättar attacker av makrofager eller komplementaktivering.

15 Patologiska förändringar f i hjärnan Mm-stora skador i vävnaden, v vnaden, s.k. plack Placken ligger främst i den djupt liggande s.k. vita substansen, som består r av nervtrådar Aktiva plack : : nya skador med inflammatoriska celler (T- lymfocyter, makrofager,, B-lymfocyter B och plasmaceller Inflammationen leder till att myelinet förstörs och axonets ledningsförm rmåga (konduktans) nedsätts Initial re-myelinisering myelinisering,, senare inte mer och dåd uppkommer bestående ende skador Myelin staining of an active plaque shows loss of myelin. Magnification of an active plaque shows inflammatory cells: T cells, B cells, macrophages, and plasma cells.

16 Hur ställs MS-diagnosen? Anamnes inkl familjehistoria, neurologisk undersökning samt: 1. Magnetkameraundersökning kning av hjärna och ryggmärg: rg: Visar multipla plack i vit substans, särkskilt s nära n hjärnans ventriklar. Kontrastuppladdning talar för f r färskt f plack. 2. Lumbalpunktion med analys av ryggvätskan: Tecken påp inflammation och lokal produktion av antikroppar (IgG)) i hjärnan: oligoklonala band påp elektrofores, Ökad mängd m protein (tyder påp läckage in från n blodet pga inflammationen Vita blodkroppar (lymfocyter)

17 Magnetkamera

18 Ryggvätskeanalys Oligoklonala band vid elektrofores av ryggvätskan visar påp produktion av olika IgG antikroppar

19 McDonalds kriterier för r MS diagnos Utbredning i tid och rum

20 EAE: Djurmodell av MS i forskningen EAE: Experimentell Autoimmun Encefalomyelit Råttor injiceras med ett extrakt från myelin (som innehåller myelin basic protein). Detta kan jämfj mföras med en vaccination. Djurens immunsystem börjar b angripa det egna myelinet i CNS. Efter cirka 2 veckor insjuknar djuren med förlamningar f och man kan se små plack med demyelinisering i CNS, precis som hos människa. Med denna modell kan man testa nya MS-läkemedel.

21 Behandlingsalternativ Behandling av skov: Högdos Kortison intravenöst under dagar kan påskynda p tillfrisknandet från n ett skov, men ej påverka p sjukdomens förlopp f i sig (inte sjukdomsmodifierande).

22 Sjukdomsmodifierande behandling Standardbehandling Effekt: Dessa minskar årliga skovfrekvensen med ungefär 30% Indikation: skovvis förlöpande MS Skovvis förlöpande MS: Beta-interferoner (IFN-β): IFN-β 1a: Avonex, Rebif IFNβ 1b: Betaferon Glatirameracetat: Copaxone

23 Verkningsmekanismer Beta-Interferon Ett naturligt förekommande f protein,, producerat av kroppens celler som svar påp attacker av virus.. Tillhör gruppen cytokiner,, signalsubstanser mellan immunceller. Beta-interferon kan hämma ett lokalt immunsvar. Exakta verkningsmekanismen vid behandling av MS fortfarande oklar. Copaxone (Glatiramer) polymer av 4 aminosyror från myelin basic protein (glutamat, lysin, alanin, tyrosin) ihopsatta i fel ordning fungerar troligen som ett lockbete för r immunsystemet

24 Sjukdomsmodifierande behandling Standardbehandling Copaxone (Glatiramer)) (sc( inj 1 ggn dagl), inga neutraliserande antikroppar Interferon-beta beta: Interferon beta 1a: Avonex (im inj en ggn per vecka) 5-8% neutraliserande antikroppar Rebif (sc inj 3 ggr per vecka) 13-24% neutraliserande antikroppar Interferon beta 1b: Betaferon (sc inj varannan dag) 23-41% neutraliserande antikroppar Extavia II II -----

25 Tysabri Tysabri (Natalizumab) Effekt: minskar årliga skovfrekvensen med : 67,6%. Risk: väldigt v sällsynt, s men dock ökad risk för f reaktivering av JC virus i hjärnan, som kan leda till dödlig d dlig progressiv, multifokal leukoencefalopati (PML) Natalizumab is a selective adhesion-molecule inhibitor, which disrupt the binding of T lymphocytes to endothelial cells by inhibition of very v late antigen 4 (VLA-4) and vascular-cell cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) and lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1) and intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) interactions, respectively. Adhesion of T lymphocytes to endothelial cells represents the first step of transmigration across the endothelial basal lamina (blood brain brain barrier) and into the CNS.

26 NY Fingolimod (Gilenya ) Sphingosine stimulerar utvandringen av T- och B-lymfocyter från lymfknutorna Fingolimod hämmar lymfocyternas utvandring genom att nedreglera receptorn för sphingosine på T- lymfocyterna. Lymphocyte homing

27 Fingolimod:Resultat från kliniska prövningar Fas 3 placebo-kontrollerad studie: Dagligen tablettbehandling med Fingolimod i 24 månader, m 1272 patienter Fingolimod minskade årliga skovfrekvensen med 54-60% jämfört med placebo. Även tydlig minskning av plack i hjärnan syntes med MR (74% minskning) Godkänt i USA (sep 2010), ännu ej i Europa (men positive opinion från n EMA januari 2011)

28 Sjukdomsmodifierande behandling: Allvarlig sjukdom Allvarligare fall (aggressiv sjukdom) där d interferoner ej haft tillräcklig effekt: Natalizumab (Tysabri ), Rituximab (Mabthera ), Mitoxantrone (Novantrone,, ett cellgift), autolog stamcellstransplantation, Azathioprin (Imurel, immunosuppressiv behandling) Väldigt aggressiva, akuta fall: IVIG, Plasmaferes,, andra cellgifter

29 Andra symptom vid progressiv MS Spasticitet: 30% Baklofen (hämmar reflexöverf verföring ring påp spinal nivå,, troligen genom att stimulera GABA(B)-receptorer receptorer) Neurogen blåsrubbning: 80% Trängningsinkontinens, resturin Antikolinerga läkemedel, ren intermittent katetrisering Trötthet: vanligt Modafinil (vakenhetshöjande) Depression:50% Antidepressiva (SSRI) Kognitiva störningar: Neurogen smärta: 50-80% Karbamazepin, Neurontin

30 Frågor gor?

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos.

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Multipel Skleros (MS) En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Förr om åren brukade både patienter och personer i sjukvården säga att en person, som fått diagnosen

Läs mer

Kapitel 1: En översikt över MS

Kapitel 1: En översikt över MS Kapitel 1: En översikt över MS Inledning Multipel skleros (MS) är en vanlig neurologisk sjukdom och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning hos vuxna i arbetsför ålder. Även om MS numera

Läs mer

Landstinget Gävleborg. Sven Jackmann, Neurologi

Landstinget Gävleborg. Sven Jackmann, Neurologi Gävle Landstinget Gävleborg Sven Jackmann, Neurologi Vad innebär de nya läkemedel? Demyeliniserande sjukdom pga autoimmunprocesser i det centrala nervsystemet Huvudsakligen T-cell förmedlade Degeneration

Läs mer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37 1:a

Läs mer

NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO:

NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO: nr 4-2011 IvIg-behandling kan hjälpa vid post poliosyndrom Förhöjd NO-nivå triggar Hortons huvudvärk Hur ska man bedöma perifer muskelsvaghet? NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO: Forskar med en fot i kliniken

Läs mer

Karolinska stroke update. Många får inte den avancerade terapi de behöver. Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action.

Karolinska stroke update. Många får inte den avancerade terapi de behöver. Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action. nr 3-2011 Avancerande fas vid PS: Många får inte den avancerade terapi de behöver Neurologen vid NUS: Stark forskningskultur i Umeå Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action Karolinska stroke update

Läs mer

Små barn, lite sömn och

Små barn, lite sömn och När jag varit aktiv måste jag vila i veckor Om Susanne lagar middag en kväll blir hon så trött att hon inte orkar äta den. Hennes liv går ut på att klara sig genom dagen. Gör hon det är det en bra dag!

Läs mer

Immunomodulering. neurologiska sjukdomstillstånd. Några kända immunmodulerande effekter av IVIg framgår av tabell 1 och figur 1 2.

Immunomodulering. neurologiska sjukdomstillstånd. Några kända immunmodulerande effekter av IVIg framgår av tabell 1 och figur 1 2. Immunomodulering Neuroinflammatoriska sjukdomar hör till de behandlingsbara sjukdomstillstånden inom neurologin. Men för ett flertal av sjukdomstillstånden, i särklass de som drabbar det perifera nervsystemet,

Läs mer

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011 nr 2-2011 Prionliknande spridning vid Parkinson Tuberös skleros Multidisciplinär och koordinerad vård är viktigast Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern Neurologiska kliniken i Lund: Ständigt full

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Sarkoidos och lungfibros En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Den här temaskriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

Cherry angiomas (Körsbärsangiom, är helt ofarliga, rödaktiga, platta eller upphöjda små kärlmissbildningar)

Cherry angiomas (Körsbärsangiom, är helt ofarliga, rödaktiga, platta eller upphöjda små kärlmissbildningar) Referat från föreläsningen den 8 maj, 2014, och forskarmötet 9 maj, 2014, om Dercums sjukdom/ Adiposa Dolorosa, Karolinska sjukhuset, Stockholm. Föreläsare Karen Herbst, docent i endokrinologi (specialist

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239

Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239 Leukodystrofi, ALD,MLD Nyhetsbrev 239 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med

Läs mer

Hypogammaglobulinemi

Hypogammaglobulinemi Hypogammaglobulinemi en informationsskrift SmågruppsCentrum Informationscentrum för små och mindre kända handikappgrupper innehåll Förord... 3 SmågruppsCentrum... 4 Det normala immunförsvaret... 5 Ospecifikt

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

Skelettet är ett levande organ vars liv

Skelettet är ett levande organ vars liv Skelettet i käkar 3. Obalanserad benremodellering orsakar postmenopausal osteoporos SAMMANFATTAT Antalet skelettfrakturer ökar kraftigt, inte minst i de skandinaviska länderna. En ökande del av fallen

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika nr 4-2012 Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika Kliniken i fokus Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam Debatt Neurologin behöver breddning och fördjupning Ovanliga demenssjukdomar

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Stoppa Alzheimer nu! förord 1

Stoppa Alzheimer nu! förord 1 Stoppa Alzheimer nu! förord 1 2 förord förord 3 Bruce Fife Stoppa Alzheimer nu! Undvik, förebygg och bromsa demenssjukdomar Översättning av Elsie Formgren och Sten Sundström Optimal Förlag 4 förord Originalets

Läs mer