Multipel Skleros T7 Helsinborg. Bakgrund. Core curriculum: Multipel skleros (MS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multipel Skleros 2014-11-17. T7 Helsinborg. Bakgrund. Core curriculum: Multipel skleros (MS)"

Transkript

1 Multipel Skleros T7 Helsinborg Core curriculum: Multipel skleros (MS) Kunna: Symtom och sjukdomsutveckling vid MS Omhändertagande av patienter med MS vid akut försämring Känna till: Diagnostik och långsiktig behandling Differentialdiagnoser till MS Bakgrund MS är en kronisk inflammatorisk demyeliniserande sjukdom i hjärnan och ryggmärgen Inflammatoriska sjukdomsmekanismer dominerar initialt medan mer neurodegenerativa processer styr sjukdomsutvecklingen i senare skede Sjukdomsförloppet varierar stort mellan individer och är svårt att förutsäga i det tidiga skedet av sjukdomen Sjukdomsaktiviteten kan numera hämmas med immunmodulerande läkemedel 1

2 Epidemiologi Debut mellan åå med incidensmaximum kring åå Globalt sett ojämnt fördelad kvinnor>män, 2:1 I Sverige: incidens 5/ /år prevalens ca fall Patologi Spridda inflammatoriska härdar (plack) med demyelinisering i vit substans Alla delar i CNS kan drabbas, speciellt utsatta områden är periventrikulärt, corpus callosum, halsryggmärgen och synnerven Härdarna varierar i storlek från mm till flera cm Aktiva härdar innehåller inflammatoriska celler (makrofager, lymfocyter, plasmaceller) Äldre plack är ärromvandlade (glios) med minskat antal axon och oligodendrocyter Efterhand ses atrofi av både hjärnan och ryggmärgen MR bild 2

3 Inflammatoriska mekanismer Oklart vad som triggar den inflammatoriska reaktionen (korsreaktion? presenterat CNS antigen?) T lymfocyter med specificitet för myelinantigenet aktiveras utanför blod-hjärnbarriären (BHB) Aktiverade T lymfocyter vandrar genom kärlväggen i CNS T lymfocyten presenteras ånyo för sitt antigen med ytterligare aktivering och initiering av.. Kaskadreaktion med ökad mängd adhesionsmolekyler och cytokiner Astrocyter, mikroglia och endotelceller aktiveras BHB förändras vilket möjliggör rekrytering av makrofager, T lymfocyter, B lymfocyter, plasmaceller 3

4 Patofysiologi Kliniska symtom till följd av störd signalöverföring i demyeliniserande nervfibrer Uttalad demyelinisering ger upphov till konduktionsblock Om axonskada ofta kvarvarande symtom Regress av symtom: - minskat lokalt ödem - reorganisation av Na-kanaler - remyelinisering Demyelinisering Bildens webbplats healthinformatics - MultipleSclerosis healthinformatics.wikispaces.com Helbild (Samma storlekx större), 15KB Fler storlekar Sök med bild Liknande bilder Typ: JPG Bilderna kan vara skyddade enligt upphovsrättslagen. Etiologi En individ utvecklar MS om det föreligger ärftlig disposition tillsammans med miljöfaktorer vilket under ogynnsamma förhållanden ger upphov till en immunologisk reaktion riktad mot myelinet i CNS 4

5 Genetisk predisponering och omgivningsfaktorer HLA-komplexets betydelse Ökad risk om nära släkting med MS EBV infektion D-vitaminbrist/låg UV-strålning Rökning Kliniska förlopp Skovvist förlöpande - med restsymtom - utan restsymtom Sekundärprogressiv med eller utan skov Primärprogressiv 5

6 Prognos Efter 15 år har 50% behov av gångstöd Efter 15 år har 30% ingen eller obetydligt nedsatt arbetsförmåga Livet förkortas med 6 år för kvinnor och med 11 år för män infektioner, suicid Skovfrekvensen de första 2-5 åren efter debuten ger en viss anvisning om sjukdomens fortsatta förlopp Godartad MS Symtom Motoriska Sensoriska Synstörning Smärta Cerebellära symtom Blås-tarmstörning Psykiatriska/kognitiva Trötthet (fatigue) Paroxysmala symtom 6

7 Ögonsymtom - Synstörning Synnedsättning (optikusneurit) Nedsatt färgseende Central synfältsinskränkning Dubbelseende Nystagmus Internukleär oftalmoplegi (INO) Sensoriska symtom Ofta debutsymtom Domningar, parestesier Nedsatt djup känsel Lhermitte`s syndrom Dysestesi Motoriska symtom Centrala pareser Spasticitet/klonus Lätta pareser med tendens till uttröttbarhet/tyngdkänsla Parapares Facialispares Dysartri, dysfagi, tungpares 7

8 Smärta > 50% Primär neurogen ihållande, ofta kombinerad med känselstörning Beskrivs som brännande, stickande, skärande Sekundär nociceptiv till följd av olämplig belastning, kontraktur, spasticitet, osteoporos Trigeminusneuralgi Cerebellära symtom Yrsel Balansstörning Ataxi Nystagmus Skanderande orytmiskt tal Blås- tarmstörning > 80% Täta urinträngningar Urinretention Inkontinens Ökad risk för urinvägsinfektion Obstipation Förändrad känsel i underlivet Sexuell dysfunktion 8

9 Psykiska och kognitiva störningar Depression Nedsatt minnesfunktion-koncentrationsförmåga Nedsatt simultankapacitet Passivitet Nedsatt psykisk uthållighet Ökad stresskänslighet Trötthet - fatigue Ihållande svår trötthet (fysiskt och psykiskt) Fysisk utmattning som ej är relaterad till grad av aktivitet/ansträngning Dålig korrelation mellan fatigue och sjukdomens svårighetsgrad Diagnostik Diagnosen grundas på en sammanvägning av: klinisk bild MR fynd likvorundersökning Symtom från minst två olika anatomiska lokalisationer i hjärna och/eller ryggmärgen Vid minst två olika tidpunkter Hos personer i lämplig ålder Inga andra specifika orsaker kan påvisas Gradvis ökande neurologiska symtom som inger misstanke om primärprogressiv MS 9

10 Kliniska symtom som gör diagnosen MS mindre sannolik Debut före 10 åå och efter 60 åå Debutsymtom som tyder på kortikal skada (afasi, apraxi, hemianopsi, neglect) Snabb debut (sannolikt vaskulärt) Sjukdom med symtom utanför CNS MR i diagnostiken Stödja misstänkt diagnos Utesluta andra sjukdomar Värdering av lesionernas utseende, antal, utbredning och lokalisation 1/10 plack ger kliniska symtom (tysta lesioner) Likvorundersökning Stödja misstänkt diagnos Förhöjt IgG-index och förekomst av oligoklonala band som ej finns i serum Särskilt viktigt prov vid diagnostik av primärprogressiv MS 10

11 Differentialdiagnoser SLE Sarkoidos Sjögrens syndrom Primär CNS vaskulit Bechets syndrom Tumör NMO ADEM Infektiös/postinfektiös myelit Myelopati (B12) CNS-lymfom Multipla kärlmissbildningar Rational för tidig behandling vid MS Obehandlad MS har en signifikant risk att utvecklas till funktionsbortfall Axonskada sker tidigt i förloppet Behandlingen är säker och vältolererad Behandlingsalternativ Immunmodulerande behandling - interferon beta (injektion Avonex, Rebif, Extavia) - glatiramerazetat (injektion Copaxone) - dimetylfumarat (tablett Tecfidera) - teriflunomid (tablett Aubagio) - natalizumab (infusion Tysabri) - fingolimod (tablett Gilenya) - alemtuzumab (infusion Lemtrada) - rituximab (infusion Mabthera) - autolog blodstamcellstransplantation Behandling vid skov Symtomlindrande behandling 11

12 Autolog blodstamcellstransplantation Skovvist förlöpande MS Aggressiv malign sjukdom Kort duration sedan sjukdomsdebuten eller sedan övergång till malign fas Tydligt dokumenterad återhämtningsförmåga (de senaste 3-6 månaderna) Låg grad av irreversibel skada i CNS Skovbehandling Metylprednisolon (Solu-Medrol) 1g x III iv eller T Medrol 100 mg, 5x1 i 5 dagar Vid mycket svårt invalidiserande skov utan effekt av steroider kan plasmaferes övervägas Spasticitet Symtomlindrande behandling - baklofen - bensodiazepiner - gabapentin - botox intramuskulärt - baklofenpump (intratekalt) Miktionsproblem - tolterodin, solifenazin - RIK (ren intermittent katetrisering) - botox i blåsväggen Fatigue - SSRI - amantadin - modiafinil Paroxysmala smärtor - antiepileptika (karbamazepin, valproat) - Saroten 12

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos.

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Multipel Skleros (MS) En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Förr om åren brukade både patienter och personer i sjukvården säga att en person, som fått diagnosen

Läs mer

Landstinget Gävleborg. Sven Jackmann, Neurologi

Landstinget Gävleborg. Sven Jackmann, Neurologi Gävle Landstinget Gävleborg Sven Jackmann, Neurologi Vad innebär de nya läkemedel? Demyeliniserande sjukdom pga autoimmunprocesser i det centrala nervsystemet Huvudsakligen T-cell förmedlade Degeneration

Läs mer

Kapitel 1: En översikt över MS

Kapitel 1: En översikt över MS Kapitel 1: En översikt över MS Inledning Multipel skleros (MS) är en vanlig neurologisk sjukdom och en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning hos vuxna i arbetsför ålder. Även om MS numera

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Vägledning för sjukskrivning Specifika er 2 Utbildningsmaterial, hösten 2007 Förord De specifika erna Det här dokumentet är en del av ett utbildningsmaterial för försäkringsmedicinska

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner srekommendation De flesta infektioner orsakade av herpes simplexvirus (HSV) och varicellazostervirus (VZV) är lindriga. De terapeutiska

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Programarbete Regionalt Vårdprogram Stroke Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Stroke Rapporten är framtagen av Nils-Gunnar Wahlgren Lars-Olov Ronnevi ISBN 91-85209-40-6 FORUM

Läs mer

NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO:

NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO: nr 4-2011 IvIg-behandling kan hjälpa vid post poliosyndrom Förhöjd NO-nivå triggar Hortons huvudvärk Hur ska man bedöma perifer muskelsvaghet? NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO: Forskar med en fot i kliniken

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011 nr 2-2011 Prionliknande spridning vid Parkinson Tuberös skleros Multidisciplinär och koordinerad vård är viktigast Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern Neurologiska kliniken i Lund: Ständigt full

Läs mer

Polyneuropati. Vårdprogram. Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset FÖR SLUTENVÅRD. Rayomand Press, överläkare, Med dr.

Polyneuropati. Vårdprogram. Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset FÖR SLUTENVÅRD. Rayomand Press, överläkare, Med dr. Polyneuropati Vårdprogram FÖR SLUTENVÅRD Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rayomand Press, överläkare, Med dr. Senaste revision Dec 2012 2 Innehåll sidan A. Medicinska aspekter Definition

Läs mer

Karolinska stroke update. Många får inte den avancerade terapi de behöver. Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action.

Karolinska stroke update. Många får inte den avancerade terapi de behöver. Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action. nr 3-2011 Avancerande fas vid PS: Många får inte den avancerade terapi de behöver Neurologen vid NUS: Stark forskningskultur i Umeå Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action Karolinska stroke update

Läs mer

Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening 2014. Vårdprogram för. Innehåll

Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening 2014. Vårdprogram för. Innehåll Svensk Lungmedicinsk Förening 2014 Vårdprogram för Sarkoidos Innehåll 1. Förord...3 2. Författarregister...4 3. Jäv...4 4. Epidemiologi...5 5. Immunologi och patogenes...6 6. Genetik...8 7. Kliniska manifestationer...9

Läs mer

Motorneuronsjukdomar amyotrofisk lateralskleros. ALS-teamet Skånes univsitetssjukhus, Lund

Motorneuronsjukdomar amyotrofisk lateralskleros. ALS-teamet Skånes univsitetssjukhus, Lund Neurologiska kliniken i lund 2009-2010 Vårdprogram Motorneuronsjukdomar amyotrofisk lateralskleros ALS-teamet Skånes univsitetssjukhus, Lund ALS-teamets medlemmar och författare till vårdprogrammet Lena

Läs mer

Behandling av parkinsonism

Behandling av parkinsonism Rekommendation Behandling av parkinsonism Etiologi, patofysiologi och diagnos Definition av parkinsonism Parkinsonism är en samlingsbeteckning för Parkinsons sjukdom och besläktade tillstånd som karaktäriseras

Läs mer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37 1:a

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion

Läkemedelsbehandling av borreliainfektion Läkemedelsbehandling av borreliainfektion ny rekommendation Sammanfattning I mars 2009 arrangerade en två dagar lång workshop om diagnostik och behandling av borreliainfektion hos vuxna och barn. Klinisk

Läs mer

Immunomodulering. neurologiska sjukdomstillstånd. Några kända immunmodulerande effekter av IVIg framgår av tabell 1 och figur 1 2.

Immunomodulering. neurologiska sjukdomstillstånd. Några kända immunmodulerande effekter av IVIg framgår av tabell 1 och figur 1 2. Immunomodulering Neuroinflammatoriska sjukdomar hör till de behandlingsbara sjukdomstillstånden inom neurologin. Men för ett flertal av sjukdomstillstånden, i särklass de som drabbar det perifera nervsystemet,

Läs mer

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Rapport 2014:3 Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Diagnosgruppen inom Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS) Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd,

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast

Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast Fästingar ett aktuellt medicinskt intresseområde som bitit sig fast Fästingar igenkänns numera av snart sagt varje svensk. Sverige är ett av de fästingtätaste länderna i världen, och incidensen av borreliainfektion

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer