Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015"

Transkript

1 Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015

2 Ljuset kommer från Norr! Norrland är känt för ljuset under sommarhalvåret då alla samlar energi för framtiden. Det är så vi hoppas att ni skall uppleva den första Svenska Neurologiveckan som äger rum i Umeå den 4 8 maj. Det är också första gången som Svenska Neurologföreningen står som huvudsaklig arrangör för ett årligt utbildningsmöte inom Neurologi. Det logiska behandlingsvalet vid aktiv RRMS Vid aktiv RRMS är det viktigt att tidigt byta pågående suboptimal behandling och därigenom bromsa sjukdomsutvecklingen. GILENYA har signifikant och dokumenterad effekt på viktiga parametrar av sjukdomsaktivitet (NEDA4). 1-3 GILENYA både bromsar funktionsnedsättning och minskar den årliga skovfrekvensen. 1-3 GILENYA stabiliserar också hjärnvolymen och minskar risken för att nya lesioner bildas. 1-3 Det gör GILENYA till ett långsiktigt alternativ. Fler än patienter världen över har behandlats med GILENYA. 4 GILENYA (fingolimod) 0,5 mg, hårda kapslar, tillhör läkemedelsgrupp ATCkod L04AA27, Rx. Indikation: Sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros för följande vuxna patientgrupper: Patienter med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros. Dosering: Den rekommenderade dosen av GILENYA är 0,5 mg kapsel peroralt en gång om dagen. Behandling med GILENYA ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling vid multipel skleros. Varning/försiktighet: Vid första dos ska ett 12-avlednings-EKG tas före och efter 6 timmarsperioden och 6 timmars kontinuerlig EKG-övervakning i realtid rekommenderas. Puls samt blodtryck ska tas varje timme. Vid behandlingsavbrott kan denna övervakning behöva göras om, för detaljerad information se produktresumé på Fortsatt övervakning beroende på status eller EKG-fynd kan bli aktuell. Kontrollera blodstatus och perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart, p.g.a. risk för makulaödem. Leverfunktionstest ska göras innan behandlingsstart och följas upp under behandlingen. Särskilda rekommendationer gäller beträffande vaccinering av patienter eller särskilda riskgrupper. Patienter som inte har haft vattkoppor eller vaccinerats mot varicella-zoster (VZV), ska testas för antikroppar mot VZV innan behandling. Vid allvarliga infektioner ska uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod, ej heller amma under pågående GILENYA behandling och minst två månader efter avslutad behandling. GILENYA rekommenderas inte till patienter med känd hjärtsjukdom, okontrollerad hypertoni, cerebrovaskulär sjukdom eller svår sömnapné. Samtidig behandling med immunosuppressiva medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För mer detaljerad information se produktresumé på Förpackningar: GILENYA 0,5 mg, 7 och 28 förpackning. Läkemedelsförmån och pris: (F) Produktresumé uppdaterad: GILENYA , Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning Referenser: 1 Kappos L, Radue E, O Connor P et al. FREEDOMS - Placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010;362(5): Cohen J, Barkhof F, Comi G et al. TRANSFORMS - Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010;362(5): Gilenya produktresumé Gilenya data on file Förberedelserna för denna vecka har varit omfattande och framför allt har det varit väldigt många inom neurologisverige som varit engagerade. Det tycker vi är det roligaste av allt och en av de saker som gör Neurologiveckan Tiden är äntligen mogen för att med gemensamma krafter sjösätta den kompletta fortbildningssatsningen för oss. I ett mycket inom konstruktivt svensk neurologi. Svenska samarbete neurologiveckan mellan är ett Svenska Neurolog unik samarrangemang mellan Svenska Neurologföreningen, Akut Neurologi i Sverige, föreningen Svenska Epilepsisällskapet, och alla neurologiska Svenska Migränsällskapet, specialistsällskapen Svenska MS-sällskapet, har Sven-vska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. byggt upp ett program Programmet som kommer vi tycker att ha formar stor spännvidd en förstklassig och utgör en sammanhållen utbildningsvecka plattform för årlig för både ST-läkaren och neurologisk den erfarna fortbildning. neurologen. Neurologi är ju som vi alla vet Vi är stolta över att kunna presentera Svenska Neurologiveckan i Umeå 4-8 maj en specialitet Vår förhoppning som är innehåller att få träffa er både alla på stor den nya bredd mötesarenan och en för allt svensk mer avancerad neurologi. spetskompetens i många skilda områden. Då förstår man att det måste Väl mött! vara många kockar för att koka ihop en mustig neurologisk soppa Martin Gunnarsson, ordförande organisationskommittén Med en del överraskade ingredienser också! Mats Andersson, verksamhetschef Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vi vill också rikta ett extra stort tack till värdorten Umeå som har lagt ner ett stort Ur programmet: arbete på att skapa en inramning till mötet som kommer att ge Kluriga akutneurologiska case med koppling till emergency neurological life-support (ENLS) underbara Akut neurooftalmologi förutsättningar vad säger patientens för såväl ögon om utbildningsaktiviteter tillståndet i CNS? som givande Kirurgisk behandling av epilepsi socialt Migrän nätverkande. behandling, komplikationer och framtiden Nya MS behandlingar-bättre eller bara mer komplicerat? Praktisk neurofysiologi för neurologer Nya rön kring inflammatoriska och hereditära neuropatier Återigen, Rörelsestatus riktigt i praktiken välkomna till Umeå och Svenska Neurologiveckan! Aktuellt om utredning och behandling av parkinsonism, tremor och hyperkinetiska tillstånd Norrsken över neurologin ny diagnostik och teknik Teaching courses för ST-läkare Svenska Neurologföreningens strategiska frågor och årsmöte Anders Svenningsson Martin Gunnarsson Hans Lindsten Ordf i SNF Ordf i organisationskommittén Vch Neurocentrum, NUS Akut Neurologi i Sverige Novartis Sverige AB Box 1150, Täby SE

3 PROGRAMÖVERSIKT - NEUROLOGIVECKAN PROGRAMÖVERSIKT - NEUROLOGIVECKAN MÅNDAG 4 MAJ TISDAG 5 MAJ ONSDAG 6 MAJ Fågelskådning TORSDAG 7 MAJ FREDAG 8 MAJ Morgonpass - Aikido Morgonpass - Springande sightseeing Morgonpass - Meditativ morgonträning Start Start Start Start Start Teaching courses med ST-inriktning anordnat av SMSS Fortbildning anordnat av SNEMA Fortbildning anordnat av Migränsällskapet Strategiska frågor Fortbildning anordnat av Neurologkliniken NUS Fortbildning anordnat av ANS Fika Fika Fika Fika Fika Teaching courses forts. SNF Årsmöte Avslutning Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch att ta med Välkomna Fortbildning anordnat av Fortbildning SWEMODIS anordnat av SMSS Fortbildning anordnat av Neurologkliniken NUS Fortbildning anordnat av Epilepsisällskapet Fortbildning anordnat av Neurologkliniken NUS Fika Fika Fika Fika ST-Pub på Guitars Välkomstmottagning på Bildmuseet Dialog, nationella riktlinjer och Posterpris Middag på Väven Södra 4 5

4 Måndag 4 maj Svenska MS Sällskapet ST-utbildning Interaktiv teaching course: Föreläsning och fall-seminarium MS - Diagnossättning, differentialdiagnoser och diagnostiska problem. Anders Svenningsson, Umeå Uppföljning: Vilken uppföljning behöver min MS patient? Katharina Fink, Stockholm Kaffe PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN Tisdag 5 Maj Svenska Neuromuskulära Arbetsgruppen - SNEMA Inflammatoriska Neuropatier- diagnostik och senaste nytt om terapialternativ Rayomand Press Hereditära neuropatier- Systematisk differentialdiagnostik av olika CMT varianter Göran Solders, Neurologiska/Neurofysiologiska klinikerna på Karolinska Universitetsjukhuset Kaffe PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN Praktisk övning: EDSS Katharina Fink, Anders Svenningsson, Fredrik Piehl Behandling: Vilket sjukdomsmodulerande läkemedel ska jag välja för att optimera risk/nytta för min patient? Fredrik Piehl, Stockholm Lunch Neurofysiologi för icke-neurofysiologer: Hur differentiera inflammatoriska och hereditära neuropatier från idiopatisk neuropati Johan Widenfalk, Neurofysiologen UAS Familjär Amyloid Neuropati (FAP) - diagnostik och senaste nytt om terapi Ole Suhr, Medicin kliniken Norrlands Universitetssjukhus - Umeå Lunch Välkomna Swedish Movement Disorders Society - SweModis Svenska MS Sällskapet fortsättning Tema Tremortillstånd och presentation av SweModis riktlinjer för Tremor Nyheter från Svenska MS registret: Vad står bakom VAP och spindeldiagrammen? Jan Hillert, Stockholm Ett team: MS-patientfokuserad vård Katarina Fink, Carina Olofsson, Umeå samt Johanna Philipsson, Umeå Kaffe Behandlingsfrågor som ska belysas i Läkemedelsverkets expertgenomgång. Anders Svenningsson, Magnus Vrethem, Fredrik Piehl SMSS aktuella diskussionsfrågor Introduktion SweModis Professor Håkan Widner, ordf SweModis Mål och syfte samt verksamhet Presentation: Riktlinjer för Parkinson och Tremor Fenomenologi och undersökningar Doc Andreas Puschmann, Lund Essentiell tremor och andra vanliga tremor och ovanliga tremorformer Professor Håkan Widner, Lund Kaffe ST-pub på Guitars 6 7

5 PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN Farmakologi och behandling Doc Filip Bergqvist, Göteborg Neurokirurgisk behandling av tremor Professor Patric Blomstedt, Umeå Vem skall man remittera och när? Andreas Puschmann, Filip Bergqvist Från primärvård till neurolog Håkan Widner, Patric Blomstedt Från allmän neurolog till movement disorders team? Paneldiskussion samtliga föreläsare SweModis årsmöte Välkomstmottagning på Bildmuseet Onsdag 6 maj Svenska Migränsällskapet CGRP modulering som ny kommande migränbehandling Professor Lars Edvinsson, Universitetssjukhuset i Lund, Copenhagen University Hospital in Glostrup, Danmark Botox vid kronisk migrän teori och praktik Docent Ingela Nilsson-Remahl, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kaffe Neuromodulation möjlig ny behandling vid migrän PhD, överläkare Anna Steinberg och specialistläkare Anna Sundholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Hormonal migraine clinical update and patient cases Professor Anne MacGregor, Centre for Neuroscience & Trauma, BICMS Barts and the London School of Medicine and Dentistry, London, UK Lunch Norrsken över Neurologin en smakresa bland Norrländska specialiteter - Neurokliniken NUS Det är insidan som räknas nya betraktelser genom MR-kameran Del 1 Avbildning: Syntetisk MRI och 4D MRA Mattias Vågberg och Laleh Zarrinkoob Del 2 Funktion: fmri och connectivitet Helena Fordell och Anders Wåhlin Mabthera och D-vitamin - så blir hjärnan fin Peter Sundström och Anders Svenningsson Kaffe Är ALS en (hereditär) prion sjukdom? Peter Andersen och Thomas Brännström Tryck i hjärna, öga och hjärta i liggande, stående och tyngdlöshet - om idiopatisk intrakraniell hypertension och resa till Mars Jan Malm och Anders Eklund DBS: Inte bara för motoriska symtom! Jan Linder och Patric Blomstedt Svenska Migränsällskapets årsmöte Sal: Nanna Dialog, nationella riktlinjer och Posterpris 8 9

6 PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN ALL-SWE-0231a Torsdag 7 maj Strategiska frågor Kaffe SNF Årsmöte Lunch Parallella program Välkommen till Biogen! Stanna till i vår monter och ta en god kaffe, så berättar vi om våra MS-läkemedel. Sjuksköterskeprogram Neurologklinken NUS Sexuella problem vid neurologiska sjukdomar Doorthe Skovgaard Forsell sexualrådgivare Neuromottagningen Sahlgrenska sjukhuset Göteborg Svenska Epilepsisällskapet Epilepsikirurgi för vem? När och varför? Kristina Malmgren Hur går det för patienterna? Anna Edelvik Hur går pre-op utredning till? Kristina Källén Kaffe Interaktiva hjälpmedel smartbord/ surfplattor inom vården. Neurologavdelnigen NUS Så jobbar vi.... NIM - teamet Neurologmottagningen NUS Hur går pre-op utredning till?...fortsättning Vad riskerar patienten? Kristina Malmgren Middag på Väven Södra Biogen Sweden AB, Kanalvägen 10a, Upplands Väsby Tel Fax

7 PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN Fredag 8 maj Parallella program Sjuksköterskeprogram Neurologklinken NUS Så arbetar vi.... Rörelsestörningstemet Neuromottagningen NUS Värdet av diagnoskurser Neurorehab Sävar Akut Neurologi i Sverige - ANS Akut oftalmologi för Neurologer D Kjellgren, Ögonkliniken, NUS Autoantikroppsmedierade encefaliter som myasteni, fast i hjärnan F Piehl, Neurol. Klin. KS Ett länsneurologiskt perspektiv på neurotrombektomi. J. Hambraeus, Medklin. Falu Las Interaktiv paneldiskussion. Moderator: M. Mazya, ANS/Neurol. klin. KS Avslutning Lunch att ta med Kaffe Tema: Trombektomi från evidens till tillämpning, en praktiskt orienterad interaktiv session Sociala medier i vården Sara Natt och Dag Socionom / copywriter Stockholm Evidens för en ny era av strokebehandling. T. Moreira, Neurol. klin. KS Neurotrombektomi - Praktiska erfarenheter från Holland och Mr Clean. P. Brouwer, Neurorad. klin. KS Erfarenheter och framtidsutsikter från Skåne. G. Andsberg, Neurol. klin. SUS AUBAGIO (teriflunomid) F, Rx, L04AA31, är en filmdragerad tablett för peroral användning. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare information se Varning och försiktighet: För information se Förpackningar: Förpackningar innehållande 28 och 84 filmdragerade tabletter. Datum för senaste översynen av SPC: November Kontaktuppgifter: Aubagio subventioneras endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon ß-preparat, eller när behandling med interferon ß-preparat inte är ett lämpligt alternativ. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. LEMTRADA (alemtuzumab) 12 mg IV, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. Förpackning: Koncentrat till infusionsvätska, lösning. Kontraindikation: HIV. Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patient-guiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra 48 månaders uppföljning efter den sista infusionen av LEMTRADA. Styrkor och förpackningar: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare information om biverkningar och dosering se Datum för senaste översyn av SPC: 12/2013. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. AUBAGIO och LEMTRADA tillhandahålls av Sanofi AB, tel Vid frågor om våra läkemedel kontakta: / SE-TER maj annons_neurologveckan_2015.indd :11:45

8 ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN Amlodipin som migränprofylax J Å. Åkesson 1 1 Läkarcentrum Stångåblick, Linköping Bakgrund. Migrän är en vanlig, delvis ärftlig neurologisk sjukdom som karaktäriseras av återkommande episoder med svår pulserande huvudvärk kombinerad med illamående, ljusoch ljudkänslighet men med symtomfrihet mellan attackerna. Ettårsprevalensen beräknas till 6-9% hos män och 15-18% hos kvinnor. Migrän innebär ett stort funktionshinder i samband med attackerna och en stor ekonomisk börda för individ och samhälle. Förebyggande migränbehandling blir aktuell om migränsjukdomen är ett stort problem trots kontroll av triggerfaktorer och optimal anfallsbehandling. Förebyggande migränbehandling innebär som regel daglig medicinering och det finns ett stort antal läkemedel som visat sig ha en god effekt. Ickemedicinsk behandling som akupunktur, bio-feedback och olika typer av nervstimulering/nervblockad används för att förebygga migrän. Trots dessa behandlingsmöjligheter är det många migränpatienter som inte upplever tillräcklig symtomlindring. Amlodipin finns inte med i några av mig kända behandlingsrekommendationer för migrän och vid sökning i PUB-MED framkommer endast enstaka fallbeskrivningar som visar på möjlig effekt Syfte. Att utvärdera effekten av amlodipin 10 mg x1 som förebyggande migränmedicinering. Metod. Journalgenomgång och intervju av 60 konsekutiva patienter som under behandlats med amlodipin ensamt eller som komplement till annan migränprofylax. Resultat. Av 60 behandlade patienter upplevde 37 (62%) minst 50% förbättring sammantaget för antal migrändagar, migränattackernas svårighetsgrad och förbättrad effekt av anfallsbehandling Biverkningar, i första hand bensvullnad, uppträdde hos 31 patienter (52%) och var orsak till behandlingsavbrott hos 7 patienter (12%). Migraine and work capacity a systematic review J Å. Åkesson 1, S Hellerstedt 2 1 Läkarcentrum Stångåblick, Linköping 2 The Swedish Social Insurance Agency, Försäkringskassan Background. Migraine is a common headache disorder characterised by recurring episodes of severe headache and a variety of associated symtoms. In many cases the disease leads to significant disability affecting the capacity for work. In our daily work as medical practicioners, we have found a discrepancy between the Medical insurance decision support of The National Board of Health and Welfare and our clinical experience concering migraine related sickness abscence. By doing a systematic review, we aim at examine how work capacity is directly affected by migraine attacks, if it is affected between the actual attacks and wether there is an enduring disability related to migraine. Method. Searching PUBMED using relevant keywords, resulted in 237 articles and after reviewing quality and relevance, 14 articles remained for further analysis. Results. The systematic review showed a considerable disability during migrain attacks, resulting in an increased sickness abscence as well as increased presenteeism. Hardly any data confirming an affect on work capacity between attacks could be found in the matierial. Concerning enduring affect on the work capacity, we found some indications towards higher part time working and unemployment rates among patients with migraine and other kinds of severe headache. Conclusions. This review shows coherence between the knowledge found in the scientific results of the analysed articles and the Medical insurance decision support. However, the discrepancy to our clinical experience can be explained by gaps in the scientific knowledge concerning work capacity between migraine attacks and possible long term affect on work capacity among migraine patients. Konklusion. Resultaten talar för att amlodipin kan vara effektivt som migränprofylax och kan vara ett alternativ när mera etablerad migränprofylax inte har tillräcklig effekt

9 ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN The CRUS (Cost Resource UtiliSation) study: Treatment of patients with chronic migraine in specialty care in the Stockholm area: Incidence, treatment patterns, cost and resource utilisation. Data generation and first results T Ansved 1, S Beniaminov 2, K Ahlbeck 1, A Gannedahl 3, V Åberg 3, S Bruce Wirta 4, B Mascialino 4, V Wintzell 4, L Jorgensen 4, E Rupp Thuresson 5 1 T Ansved, K Albeck, Neurology Clinic Stockholm 2 S Beniaminov, Karolinska University Hospital, Department of Clinical Neurology 3 A Gannedahl, V Åberg, Allergan Norden AB 4 S Bruce Wirta, B Mascialino, L Jorgensen, V Wintzell, IMS Health Sweden AB 4 E Rupp Thuresson, SCIENTIMEDICA AB Background. Migraine is considered a chronic neurologic disorder; and Chronic Migraine (CM) has been defined by the International Classification Committee for headache disorders (ICHD; Olesen et al 2013) as 15 or more headache days per month with predominantly migraineous features. Chronic Migraine is considered amongst the most disabling conditions according to the WHO. Aim. The overall aim of the study is to quantify burden of disease in terms of cost and resource utilization of patients affected by CM in both public and private health care settings in Stockholm. Material and Methods. The Electronic Medical Records (EMR) of patients characterized by a G43/ G44 ICD-10 diagnosis been referred to the Neurology Clinic at Karolinska University Hospital (Huddinge), and to the Neurology Clinic Stockholm at Sophiahemmet hospital in the period were extracted by means of the Pygargus CXP software tool (Martinell et al. 2012). The individual EMRs were then linked with additional data from national Swedish registries including the hospital, drug, cause of death, and socio-economic (LISA) registries. As no specific ICD-10 code for Chronic Migraine has been adopted in Sweden, an ad hoc algorithm was developed to identify CM patients in the EMRs. All patients satisfying one of the following two criteria were included in the CM cohort: the patient s condition has been described as Chronic Migraine in either the diagnosis module or case notes, or if additional information was found assuring a Chronic Migraine diagnosis. Results patients with G43/G44 were extracted, of which approximately 12% qualified as CM patients according to the criteria adopted. The mean age at diagnosis was 44 years and 80% were females. The patients were characterized by a number of comorbidities: pain conditions (abdominal, chest, limb, lower back, joint pain) were the most common, followed by depression. Treatment patterns showed that 80% of the patients had used triptans, and most patients did use several different preventive treatments such as betablockers or OnabotulinumtoxinA. In a second step, long-term sick leave and early retirement will be captured from the socioeconomic LISA register and included in the final data set, to evaluate the burden of disease and cost and resource utilisation. Conclusion. The present study provides unique data on the real-life burden of Chronic Migraine and thereby represents a solid basis for further investigations and prioritizations of this patient group. Is excessive daytime sleepiness a separate manifestation in Parkinson s disease? A. Höglund 1,2, J.-E. Broman 3, S. Pålhagen 1,2, S. Fredrikson 1,2, P. Hagell 4 1 Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm 2 Department of Neurology, Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm 3 Department of Neuroscience, Psychiatry, Uppsala University, Uppsala 4 The PRO-CARE Group, School of Health and Society, Kristianstad University, Kristianstad Background. Excessive daytime sleepiness (EDS) is common in Parkinson s disease (PD), but its role and relation to other PD features is less well understood. Objective. To investigate potential predictors of EDS in PD and to explore how EDS relates to other motor and non-motor PD features. Methods. 118 consecutive persons with PD (54% men; mean age, 64) were assessed regarding EDS using the Epworth Sleepiness Scale (ESS) and a range of motor and non-motor symptoms. Variables significantly associated with ESS scores in bivariate analyses were used in multiple regression analyses with ESS scores as the dependent variable. Principal component analysis (PCA) was conducted to explore the interrelationships between ESS scores and other motor and non-motor PD aspects. Results. Among 114 persons with complete ESS data, significant independent associations were found between ESS scores and axial/postural/gait impairment, depressive symptoms, and pain (R2, 0.199). ESS scores did not load significantly together with any other PD features in the PCA. Conclusions. Only a limited proportion of the variation in EDS could be accounted for by other symptoms, and EDS did not cluster together with any other PD features in PCAs. This suggests that EDS is a separate manifestation differing from, for example, poor sleep quality and fatigue

10 ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN Effektiv och standardiserad uppföljning vid Parkinsons sjukdom med Kinect-video teknik Thomas Willows 1, Arja Höglund 1, Sven-Erik Pålhagen 1, Magnus Andersson 1, Anders C Johansson 1, Andreas Sundkvist 2 1 Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset Studien sponsrades av Softronic AB Bakgrund. Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom med reducerad aktivitet i dopaminproducerande celler. De mest tydliga symptomen är motoriska och kan exempelvis vara tremor, rigiditet, hypokinesi och posturala störningar. Efter några års sjukdom varierar ofta rörelseförmågan, vilket kan lindras av förändrad behandling. I Sverige är medelåterbesöksfrekvensen för patienter med Parkinsons sjukdom 1,7 besök per år. Ett sätt att effektivisera sjukvården och fånga upp förändringar är att låta patienterna utföra upprepade övningar hemma som filmas och analyseras. Det sparar tid för patienter som då inte behöver resa till vårdinrättningen samt vårdpersonal som inte behöver administrera vårdbesök. Det finns också potential för att säkerställa att rätt patient får träffa läkare när det verkligen behövs. Analys av insamlade data kan läggas på tider som passar vårdpersonalen. Microsoft Kinect är en spelkontroll utvecklad till Microsoft Xbox som kan användas för att styra program med ljud och kroppsrörelser. Man kan ge instruktioner till patienten i realtid alternativt via förinspelat material för att göra övningar samt spela in video och ljud. Syfte Undersöka om en Microsoft Kinect kan användas för uppföljning av patienter med Parkinsons sjukdom Minska kostnaderna för sjukvården Förbättra vården av patienterna Metod. Ett program som använder sig av Kinect för Windows togs fram. Programmet gick igenom tre olika övningar för att övervaka patientens hälsotillstånd: Vridning av öppen hand Från öppen hand, föra ihop sträckt pekfinger och tumme. Stampning med foten, sittandes Patienterna genomförde dessa övningar för höger och vänster sida under en bestämd tidsperiod. Övningarna spelades in med en Kinectkamera, analyserades och presenterades som videofiler respektive grafer i separata diagram som sedan graderades av läkare. Därefter jämfördes graderingen från videon och diagrammen. Enkäter utvärderade bedömares och patienters upplevelse av metoden. Resultat. Läkarna kunde med hjälp av video och diagram från en Kinect observera detektera förändringar av rörelseförmåga. Graderingen av video och diagram liknade varandra, dock fanns interindivuell skillnad i hur allvarliga symptomen uppfattades och generellt uppskattades övningarna på video som allvarligare än i diagrammen. Enligt enkäterna var attityden till att använda denna form av teknik väldigt positiv hos patienterna och ganska positiv hos bedömarna. Slutsats. En Microsoft Kinect skulle kunna användas för framtida uppföljningar av patienter med Parkinsons sjukdom på distans. För att nå en färdig produkt med automatiserad utvärdering krävs fortsatt utveckling av konceptet. Nigral Cell Loss Following Noradrenergic Denervation Sara af Bjerkén, Rasmus Stenmark Persson, Anna Barkander, Nina Nevalainen, and Ingrid Strömberg Department of Integrative Medical Biology, Umeå University Objectives and Aim: In Parkinson s disease, besides dopaminergic cell loss, there is an extensive noradrenergic cell loss in the locus coeruleus. Although the noradrenaline system have been recognized as part of the pathology in Parkinson s disease, the consequence of noradrenergic degeneration as well as the temporal relation between noradrenergic and dopaminergic cell loss remains unclear. There are also implications of noradrenaline acting as a neuroprotector. We aim to investigate the effect of reduced noradrenergic input on nigral dopamine neurons. Methods: Sprague-Dawley rats were injected with DSP4 [N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-2- bromobenzylamine], causing selective degeneration of noradrenergic neurons. The effects were analyzed with in vivo voltammetry and post-mortem tissue analysis. Results: Assessment of the noradrenergic nerve fiber density demonstrated, on average, 90 % denervation 3 months post DSP4-treatment. Evaluation of the dopaminergic system using in vivo chronoamperometry showed significantly increased striatal dopamine release in DSP4-treated rats compared to controls. In vivo amperometry with enzyme-based multisite microelectrodes was performed to test whether the increased dopamine release was due to an altered striatal glutamatergic input. The recordings revealed significantly decreased glutamate release in denervated rats. After sacrifice, the brains have been collected and processed for immunohistochemistry. Stereological cell counts of tyrosine hydroxylase-positive neurons in DSP4-treated rats demonstrated a significantly reduced number of noradrenergic locus coeruleus neurons and most interestingly also a significantly reduced number of nigral dopamine neurons compared to controls. Conclusions: These findings support the hypothesis of noradrenaline acting as a neuroprotector for nigral dopamine neurons, as well as its plausible role in the etiology of Parkinson s disease

Foto: Björn Fransson, Örebrokompaniet. Välkommen

Foto: Björn Fransson, Örebrokompaniet. Välkommen Foto: Björn Fransson, Örebrokompaniet Välkommen till Svenska Neurologiveckan i Örebro den 16-20 maj 2016 NEUROLOGIVECKAN GILENYA ett logiskt val när dina MS-patienter behöver effektivare behandling* Vid

Läs mer

Målning: Håkan Askmark. Välkommen. till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014. Den nyaste neurologin

Målning: Håkan Askmark. Välkommen. till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014. Den nyaste neurologin Målning: Håkan Askmark Välkommen till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014 Den nyaste neurologin ALL-SWE-0153 Kommer vi någonsin sluta arbeta för att förbättra livet? Välkommen

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem HAGOS Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-013-2721-7 H I P Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and

Läs mer

Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya )

Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya ) Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya ) Bakgrund Gilenya godkändes för förskrivning inom högkostnadsskyddet den 26 augusti 2011. Den aktiva substansen fingolimod är

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros Inst. för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng HT 2008 Författare: Linda Torsell Leg. arbetsterapeut

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller

Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med GILENYA. För fullständig GILENYA information se bipacksedeln eller Novartis Neuroscience Gilenya (fingolimod) Information för dig som ska starta behandling med För fullständig information se bipacksedeln eller www.fass.se - ditt nya läkemedel En kapsel en gång om dagen

Läs mer

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014

Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Nationella riktlinjer för MS Quality Hotel Ekoxen, Linköping 1 oktober 2014 Magnus Vrethem, Docent, överläkare, MS-team ansvarig Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Multipel skleros

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI Svenska EpilepsiSällskapet llskapet RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI 2010 November Beslut vid SES årsmötet i Umeå 2011 Januari SES styrelse inbjuder en arbetsgrupp med uppgift att

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

SE-TER MAJ 2015

SE-TER MAJ 2015 SE-TER-15-03-01 MAJ 2015 Information till patient som ska starta behandling med AUBAGIO (teriflunomid) 14 mg en gång per dag. Hur fungerar AUBAGIO? Hur du tar AUBAGIO Kontroll av levervärden Kontroll av

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros

Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Kan MS botas? Svenska och internationella erfarenheter av blodstamcellstransplantation som behandling fo r multipel skleros Joachim Burman, Överläkare Neurologkliniken Akademiska sjukhuset Vad menas

Läs mer

EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI. Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan

EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI. Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan EFFEKT I TID En patientbroschyr om MS och TYSABRI Diagnos Centrala nervsystemet Behandling Mål med behandling Effekt Hos MS-sköterskan Vad är MS? Världens första professor i neurologi hette Jean-Martin

Läs mer

Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA

Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA Viktiga saker att komma ihåg för dig som har ordinerats och tar GILENYA Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig GILENYA-information. (03/2016) Din läkare kommer att be dig att stanna kvar på

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE

MS eller multipel skleros är den allmännast förekommande. Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE ANNE REMES Professor, överläkare Neurologiska kliniken, Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus Läkemedelsbehandlingen av MS BLIR MÅNGSIDIGARE Man har redan länge velat ha effektivare

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD

Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD Referat från Svenska Neurologiveckan 2015 i Umeå Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD 14 neurologi i sverige nr 3 15 I år arrangerades för första gången någonsin Svenska Neurologiveckan den 4 8

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Anne-Marie Landtblom Hälsouniversitetet Östergötland

Anne-Marie Landtblom Hälsouniversitetet Östergötland Anne-Marie Landtblom Hälsouniversitetet Östergötland Svenska MS-registret Autoregistrering i väntrumsgränssnitt PROM Pilotprojektet i Motala Arbetsförmågeprojektet i Umeå/Linköping Planerad web-modul för

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

Barn och läkemedelssäkerhet

Barn och läkemedelssäkerhet Barn och läkemedelssäkerhet ur ett svenskt och amerikanskt perspektiv Per Nydert Leg. Apotekare Neonatalverksamheten Karolinska Universitetssjukhuset LäkemedelsHANTering LäkemedelsFÖRsörjning USA Sverige

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

STOR BREDD. Genterapi vid PARKINSONS. NGF-producerande celler vid Alzheimers. nr 3-2015. Förstklassig utbildningsvecka

STOR BREDD. Genterapi vid PARKINSONS. NGF-producerande celler vid Alzheimers. nr 3-2015. Förstklassig utbildningsvecka nr 3-2015 Genterapi vid PARKINSONS Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD NGF-producerande celler vid Alzheimers DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR NYHET COPAXONE (glatirameracetat)

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

carina.andren@karolinska.se 1 P2I Patient Provider Information P2I Care Ett forskningsnätverk SRQ Svensk reumatologis kvalitetsregister P2I Care Arbetar med utvecklings- och forskningsprojekt med gemensamt

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering Anna Sarkadi BRAINS Barnhälsovårdens uppdrag: att skapa optimala förutsättningar för BRAINS, Better Relations And Interconnected

Läs mer

Information till dig som behandlas med VYNDAQEL. (tafamidis)

Information till dig som behandlas med VYNDAQEL. (tafamidis) Information till dig som behandlas med VYNDAQEL (tafamidis) Du har fått diagnosen Transtyretin Familjär Amyloidos med Polyneuropati (TTR-FAP), också känd som ärftlig amyloidossjukdom. Den i Sverige vanligaste

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING

LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING LATHUND FÖR INSÄTTNING OCH BEHANDLING INDIKATIONER OCH DOSERING Pradaxa är ett antikoagulantium med indikationerna prevention av stroke och systemisk embolism hos patienter med förmaksflimmer samt behandling

Läs mer

D-vitamin. Näringsrekommendationer

D-vitamin. Näringsrekommendationer THE SAHLGRENSKA ACADEMY UNIVERSITY OF GOTHENBURG D-vitamin Näringsrekommendationer Elisabet Rothenberg, docent, dietist adjungerad lektor avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer

Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer Den 3 mars 2006, för mer än två år sedan, publicerade bedömare vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA en utförlig rapport

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013

När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013 När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013 EEer e'sk ansökan fick vi namn och personnummer på 844 mul'jsjuka äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Exempel på tidigare tentamen

Exempel på tidigare tentamen Exempel på tidigare tentamen Fråga 1. Redogör för hur ett typiskt psykologiskt instrument är uppbyggt (=vilka beståndsdelar har testet/ testets anatomi /hur ser instrumentet ut) om det tänks vara uppbyggt

Läs mer

Vad har vi lärt under 10 år av utredning, behandling/rehabilitering om patienter med UMS?

Vad har vi lärt under 10 år av utredning, behandling/rehabilitering om patienter med UMS? Vad har vi lärt under 10 år av utredning, behandling/rehabilitering om patienter med UMS? Kristina Glise Överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin Ökande sjukskrivningar för psykisk

Läs mer

Diagnos och förlopp av MS. Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus

Diagnos och förlopp av MS. Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus Diagnos och förlopp av MS Anders Svenningsson Neurologiska Kliniken Norrlands Universitetssjukhus S Vad är MS? S En spontan benägenhet för upprepade och multifokala inflammatoriska episoder i CNS S Ingen

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel Läkarens namn Telefon E-post Informera

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Katrin Häggström Westberg Leg. Sjuksköterska i psykiatri Doktorand Hälsa och Livsstil, Högskolan i Halmstad Att vara ung!!! 75 % av all psykisk sjukdom

Läs mer

Organisation av MS-vården

Organisation av MS-vården Bakgrund MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården. De senaste årens snabba utveckling av den medicinska behandlingen av MS och den betydelse det

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Får Parkinsonpatienter resurserna de har rätt till? Seminarium om vård, behandling och patientmakt vid Parkinsons sjukdom i Malmö den 19 november 2013

Får Parkinsonpatienter resurserna de har rätt till? Seminarium om vård, behandling och patientmakt vid Parkinsons sjukdom i Malmö den 19 november 2013 Får Parkinsonpatienter resurserna de har rätt till? Seminarium om vård, behandling och patientmakt vid Parkinsons sjukdom i Malmö den 19 november 2013 Seminariet vände sig till: vårdpersonal, politiker,

Läs mer