Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015"

Transkript

1 Välkommen till Svenska Neurologiveckan på Umeå Folkets Hus den 4-8 maj 2015

2 Ljuset kommer från Norr! Norrland är känt för ljuset under sommarhalvåret då alla samlar energi för framtiden. Det är så vi hoppas att ni skall uppleva den första Svenska Neurologiveckan som äger rum i Umeå den 4 8 maj. Det är också första gången som Svenska Neurologföreningen står som huvudsaklig arrangör för ett årligt utbildningsmöte inom Neurologi. Det logiska behandlingsvalet vid aktiv RRMS Vid aktiv RRMS är det viktigt att tidigt byta pågående suboptimal behandling och därigenom bromsa sjukdomsutvecklingen. GILENYA har signifikant och dokumenterad effekt på viktiga parametrar av sjukdomsaktivitet (NEDA4). 1-3 GILENYA både bromsar funktionsnedsättning och minskar den årliga skovfrekvensen. 1-3 GILENYA stabiliserar också hjärnvolymen och minskar risken för att nya lesioner bildas. 1-3 Det gör GILENYA till ett långsiktigt alternativ. Fler än patienter världen över har behandlats med GILENYA. 4 GILENYA (fingolimod) 0,5 mg, hårda kapslar, tillhör läkemedelsgrupp ATCkod L04AA27, Rx. Indikation: Sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros för följande vuxna patientgrupper: Patienter med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros. Dosering: Den rekommenderade dosen av GILENYA är 0,5 mg kapsel peroralt en gång om dagen. Behandling med GILENYA ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling vid multipel skleros. Varning/försiktighet: Vid första dos ska ett 12-avlednings-EKG tas före och efter 6 timmarsperioden och 6 timmars kontinuerlig EKG-övervakning i realtid rekommenderas. Puls samt blodtryck ska tas varje timme. Vid behandlingsavbrott kan denna övervakning behöva göras om, för detaljerad information se produktresumé på Fortsatt övervakning beroende på status eller EKG-fynd kan bli aktuell. Kontrollera blodstatus och perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart, p.g.a. risk för makulaödem. Leverfunktionstest ska göras innan behandlingsstart och följas upp under behandlingen. Särskilda rekommendationer gäller beträffande vaccinering av patienter eller särskilda riskgrupper. Patienter som inte har haft vattkoppor eller vaccinerats mot varicella-zoster (VZV), ska testas för antikroppar mot VZV innan behandling. Vid allvarliga infektioner ska uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod, ej heller amma under pågående GILENYA behandling och minst två månader efter avslutad behandling. GILENYA rekommenderas inte till patienter med känd hjärtsjukdom, okontrollerad hypertoni, cerebrovaskulär sjukdom eller svår sömnapné. Samtidig behandling med immunosuppressiva medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För mer detaljerad information se produktresumé på Förpackningar: GILENYA 0,5 mg, 7 och 28 förpackning. Läkemedelsförmån och pris: (F) Produktresumé uppdaterad: GILENYA , Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning Referenser: 1 Kappos L, Radue E, O Connor P et al. FREEDOMS - Placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010;362(5): Cohen J, Barkhof F, Comi G et al. TRANSFORMS - Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010;362(5): Gilenya produktresumé Gilenya data on file Förberedelserna för denna vecka har varit omfattande och framför allt har det varit väldigt många inom neurologisverige som varit engagerade. Det tycker vi är det roligaste av allt och en av de saker som gör Neurologiveckan Tiden är äntligen mogen för att med gemensamma krafter sjösätta den kompletta fortbildningssatsningen för oss. I ett mycket inom konstruktivt svensk neurologi. Svenska samarbete neurologiveckan mellan är ett Svenska Neurolog unik samarrangemang mellan Svenska Neurologföreningen, Akut Neurologi i Sverige, föreningen Svenska Epilepsisällskapet, och alla neurologiska Svenska Migränsällskapet, specialistsällskapen Svenska MS-sällskapet, har Sven-vska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. byggt upp ett program Programmet som kommer vi tycker att ha formar stor spännvidd en förstklassig och utgör en sammanhållen utbildningsvecka plattform för årlig för både ST-läkaren och neurologisk den erfarna fortbildning. neurologen. Neurologi är ju som vi alla vet Vi är stolta över att kunna presentera Svenska Neurologiveckan i Umeå 4-8 maj en specialitet Vår förhoppning som är innehåller att få träffa er både alla på stor den nya bredd mötesarenan och en för allt svensk mer avancerad neurologi. spetskompetens i många skilda områden. Då förstår man att det måste Väl mött! vara många kockar för att koka ihop en mustig neurologisk soppa Martin Gunnarsson, ordförande organisationskommittén Med en del överraskade ingredienser också! Mats Andersson, verksamhetschef Neurocentrum, Norrlands Universitetssjukhus Vi vill också rikta ett extra stort tack till värdorten Umeå som har lagt ner ett stort Ur programmet: arbete på att skapa en inramning till mötet som kommer att ge Kluriga akutneurologiska case med koppling till emergency neurological life-support (ENLS) underbara Akut neurooftalmologi förutsättningar vad säger patientens för såväl ögon om utbildningsaktiviteter tillståndet i CNS? som givande Kirurgisk behandling av epilepsi socialt Migrän nätverkande. behandling, komplikationer och framtiden Nya MS behandlingar-bättre eller bara mer komplicerat? Praktisk neurofysiologi för neurologer Nya rön kring inflammatoriska och hereditära neuropatier Återigen, Rörelsestatus riktigt i praktiken välkomna till Umeå och Svenska Neurologiveckan! Aktuellt om utredning och behandling av parkinsonism, tremor och hyperkinetiska tillstånd Norrsken över neurologin ny diagnostik och teknik Teaching courses för ST-läkare Svenska Neurologföreningens strategiska frågor och årsmöte Anders Svenningsson Martin Gunnarsson Hans Lindsten Ordf i SNF Ordf i organisationskommittén Vch Neurocentrum, NUS Akut Neurologi i Sverige Novartis Sverige AB Box 1150, Täby SE

3 PROGRAMÖVERSIKT - NEUROLOGIVECKAN PROGRAMÖVERSIKT - NEUROLOGIVECKAN MÅNDAG 4 MAJ TISDAG 5 MAJ ONSDAG 6 MAJ Fågelskådning TORSDAG 7 MAJ FREDAG 8 MAJ Morgonpass - Aikido Morgonpass - Springande sightseeing Morgonpass - Meditativ morgonträning Start Start Start Start Start Teaching courses med ST-inriktning anordnat av SMSS Fortbildning anordnat av SNEMA Fortbildning anordnat av Migränsällskapet Strategiska frågor Fortbildning anordnat av Neurologkliniken NUS Fortbildning anordnat av ANS Fika Fika Fika Fika Fika Teaching courses forts. SNF Årsmöte Avslutning Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch att ta med Välkomna Fortbildning anordnat av Fortbildning SWEMODIS anordnat av SMSS Fortbildning anordnat av Neurologkliniken NUS Fortbildning anordnat av Epilepsisällskapet Fortbildning anordnat av Neurologkliniken NUS Fika Fika Fika Fika ST-Pub på Guitars Välkomstmottagning på Bildmuseet Dialog, nationella riktlinjer och Posterpris Middag på Väven Södra 4 5

4 Måndag 4 maj Svenska MS Sällskapet ST-utbildning Interaktiv teaching course: Föreläsning och fall-seminarium MS - Diagnossättning, differentialdiagnoser och diagnostiska problem. Anders Svenningsson, Umeå Uppföljning: Vilken uppföljning behöver min MS patient? Katharina Fink, Stockholm Kaffe PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN Tisdag 5 Maj Svenska Neuromuskulära Arbetsgruppen - SNEMA Inflammatoriska Neuropatier- diagnostik och senaste nytt om terapialternativ Rayomand Press Hereditära neuropatier- Systematisk differentialdiagnostik av olika CMT varianter Göran Solders, Neurologiska/Neurofysiologiska klinikerna på Karolinska Universitetsjukhuset Kaffe PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN Praktisk övning: EDSS Katharina Fink, Anders Svenningsson, Fredrik Piehl Behandling: Vilket sjukdomsmodulerande läkemedel ska jag välja för att optimera risk/nytta för min patient? Fredrik Piehl, Stockholm Lunch Neurofysiologi för icke-neurofysiologer: Hur differentiera inflammatoriska och hereditära neuropatier från idiopatisk neuropati Johan Widenfalk, Neurofysiologen UAS Familjär Amyloid Neuropati (FAP) - diagnostik och senaste nytt om terapi Ole Suhr, Medicin kliniken Norrlands Universitetssjukhus - Umeå Lunch Välkomna Swedish Movement Disorders Society - SweModis Svenska MS Sällskapet fortsättning Tema Tremortillstånd och presentation av SweModis riktlinjer för Tremor Nyheter från Svenska MS registret: Vad står bakom VAP och spindeldiagrammen? Jan Hillert, Stockholm Ett team: MS-patientfokuserad vård Katarina Fink, Carina Olofsson, Umeå samt Johanna Philipsson, Umeå Kaffe Behandlingsfrågor som ska belysas i Läkemedelsverkets expertgenomgång. Anders Svenningsson, Magnus Vrethem, Fredrik Piehl SMSS aktuella diskussionsfrågor Introduktion SweModis Professor Håkan Widner, ordf SweModis Mål och syfte samt verksamhet Presentation: Riktlinjer för Parkinson och Tremor Fenomenologi och undersökningar Doc Andreas Puschmann, Lund Essentiell tremor och andra vanliga tremor och ovanliga tremorformer Professor Håkan Widner, Lund Kaffe ST-pub på Guitars 6 7

5 PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN Farmakologi och behandling Doc Filip Bergqvist, Göteborg Neurokirurgisk behandling av tremor Professor Patric Blomstedt, Umeå Vem skall man remittera och när? Andreas Puschmann, Filip Bergqvist Från primärvård till neurolog Håkan Widner, Patric Blomstedt Från allmän neurolog till movement disorders team? Paneldiskussion samtliga föreläsare SweModis årsmöte Välkomstmottagning på Bildmuseet Onsdag 6 maj Svenska Migränsällskapet CGRP modulering som ny kommande migränbehandling Professor Lars Edvinsson, Universitetssjukhuset i Lund, Copenhagen University Hospital in Glostrup, Danmark Botox vid kronisk migrän teori och praktik Docent Ingela Nilsson-Remahl, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kaffe Neuromodulation möjlig ny behandling vid migrän PhD, överläkare Anna Steinberg och specialistläkare Anna Sundholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Hormonal migraine clinical update and patient cases Professor Anne MacGregor, Centre for Neuroscience & Trauma, BICMS Barts and the London School of Medicine and Dentistry, London, UK Lunch Norrsken över Neurologin en smakresa bland Norrländska specialiteter - Neurokliniken NUS Det är insidan som räknas nya betraktelser genom MR-kameran Del 1 Avbildning: Syntetisk MRI och 4D MRA Mattias Vågberg och Laleh Zarrinkoob Del 2 Funktion: fmri och connectivitet Helena Fordell och Anders Wåhlin Mabthera och D-vitamin - så blir hjärnan fin Peter Sundström och Anders Svenningsson Kaffe Är ALS en (hereditär) prion sjukdom? Peter Andersen och Thomas Brännström Tryck i hjärna, öga och hjärta i liggande, stående och tyngdlöshet - om idiopatisk intrakraniell hypertension och resa till Mars Jan Malm och Anders Eklund DBS: Inte bara för motoriska symtom! Jan Linder och Patric Blomstedt Svenska Migränsällskapets årsmöte Sal: Nanna Dialog, nationella riktlinjer och Posterpris 8 9

6 PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN ALL-SWE-0231a Torsdag 7 maj Strategiska frågor Kaffe SNF Årsmöte Lunch Parallella program Välkommen till Biogen! Stanna till i vår monter och ta en god kaffe, så berättar vi om våra MS-läkemedel. Sjuksköterskeprogram Neurologklinken NUS Sexuella problem vid neurologiska sjukdomar Doorthe Skovgaard Forsell sexualrådgivare Neuromottagningen Sahlgrenska sjukhuset Göteborg Svenska Epilepsisällskapet Epilepsikirurgi för vem? När och varför? Kristina Malmgren Hur går det för patienterna? Anna Edelvik Hur går pre-op utredning till? Kristina Källén Kaffe Interaktiva hjälpmedel smartbord/ surfplattor inom vården. Neurologavdelnigen NUS Så jobbar vi.... NIM - teamet Neurologmottagningen NUS Hur går pre-op utredning till?...fortsättning Vad riskerar patienten? Kristina Malmgren Middag på Väven Södra Biogen Sweden AB, Kanalvägen 10a, Upplands Väsby Tel Fax

7 PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN PROGRAM - NEUROLOGIVECKAN Fredag 8 maj Parallella program Sjuksköterskeprogram Neurologklinken NUS Så arbetar vi.... Rörelsestörningstemet Neuromottagningen NUS Värdet av diagnoskurser Neurorehab Sävar Akut Neurologi i Sverige - ANS Akut oftalmologi för Neurologer D Kjellgren, Ögonkliniken, NUS Autoantikroppsmedierade encefaliter som myasteni, fast i hjärnan F Piehl, Neurol. Klin. KS Ett länsneurologiskt perspektiv på neurotrombektomi. J. Hambraeus, Medklin. Falu Las Interaktiv paneldiskussion. Moderator: M. Mazya, ANS/Neurol. klin. KS Avslutning Lunch att ta med Kaffe Tema: Trombektomi från evidens till tillämpning, en praktiskt orienterad interaktiv session Sociala medier i vården Sara Natt och Dag Socionom / copywriter Stockholm Evidens för en ny era av strokebehandling. T. Moreira, Neurol. klin. KS Neurotrombektomi - Praktiska erfarenheter från Holland och Mr Clean. P. Brouwer, Neurorad. klin. KS Erfarenheter och framtidsutsikter från Skåne. G. Andsberg, Neurol. klin. SUS AUBAGIO (teriflunomid) F, Rx, L04AA31, är en filmdragerad tablett för peroral användning. Indikation: Behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Dosering: Den rekommenderade dosen av AUBAGIO är 14 mg en gång dagligen. Kontraindikation: Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion. Gravida kvinnor. Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats. För ytterligare information se Varning och försiktighet: För information se Förpackningar: Förpackningar innehållande 28 och 84 filmdragerade tabletter. Datum för senaste översynen av SPC: November Kontaktuppgifter: Aubagio subventioneras endast för patienter som inte uppnått behandlingsmålen med interferon ß-preparat, eller när behandling med interferon ß-preparat inte är ett lämpligt alternativ. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. LEMTRADA (alemtuzumab) 12 mg IV, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. Förpackning: Koncentrat till infusionsvätska, lösning. Kontraindikation: HIV. Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patient-guiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra 48 månaders uppföljning efter den sista infusionen av LEMTRADA. Styrkor och förpackningar: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare information om biverkningar och dosering se Datum för senaste översyn av SPC: 12/2013. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. AUBAGIO och LEMTRADA tillhandahålls av Sanofi AB, tel Vid frågor om våra läkemedel kontakta: / SE-TER maj annons_neurologveckan_2015.indd :11:45

8 ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN Amlodipin som migränprofylax J Å. Åkesson 1 1 Läkarcentrum Stångåblick, Linköping Bakgrund. Migrän är en vanlig, delvis ärftlig neurologisk sjukdom som karaktäriseras av återkommande episoder med svår pulserande huvudvärk kombinerad med illamående, ljusoch ljudkänslighet men med symtomfrihet mellan attackerna. Ettårsprevalensen beräknas till 6-9% hos män och 15-18% hos kvinnor. Migrän innebär ett stort funktionshinder i samband med attackerna och en stor ekonomisk börda för individ och samhälle. Förebyggande migränbehandling blir aktuell om migränsjukdomen är ett stort problem trots kontroll av triggerfaktorer och optimal anfallsbehandling. Förebyggande migränbehandling innebär som regel daglig medicinering och det finns ett stort antal läkemedel som visat sig ha en god effekt. Ickemedicinsk behandling som akupunktur, bio-feedback och olika typer av nervstimulering/nervblockad används för att förebygga migrän. Trots dessa behandlingsmöjligheter är det många migränpatienter som inte upplever tillräcklig symtomlindring. Amlodipin finns inte med i några av mig kända behandlingsrekommendationer för migrän och vid sökning i PUB-MED framkommer endast enstaka fallbeskrivningar som visar på möjlig effekt Syfte. Att utvärdera effekten av amlodipin 10 mg x1 som förebyggande migränmedicinering. Metod. Journalgenomgång och intervju av 60 konsekutiva patienter som under behandlats med amlodipin ensamt eller som komplement till annan migränprofylax. Resultat. Av 60 behandlade patienter upplevde 37 (62%) minst 50% förbättring sammantaget för antal migrändagar, migränattackernas svårighetsgrad och förbättrad effekt av anfallsbehandling Biverkningar, i första hand bensvullnad, uppträdde hos 31 patienter (52%) och var orsak till behandlingsavbrott hos 7 patienter (12%). Migraine and work capacity a systematic review J Å. Åkesson 1, S Hellerstedt 2 1 Läkarcentrum Stångåblick, Linköping 2 The Swedish Social Insurance Agency, Försäkringskassan Background. Migraine is a common headache disorder characterised by recurring episodes of severe headache and a variety of associated symtoms. In many cases the disease leads to significant disability affecting the capacity for work. In our daily work as medical practicioners, we have found a discrepancy between the Medical insurance decision support of The National Board of Health and Welfare and our clinical experience concering migraine related sickness abscence. By doing a systematic review, we aim at examine how work capacity is directly affected by migraine attacks, if it is affected between the actual attacks and wether there is an enduring disability related to migraine. Method. Searching PUBMED using relevant keywords, resulted in 237 articles and after reviewing quality and relevance, 14 articles remained for further analysis. Results. The systematic review showed a considerable disability during migrain attacks, resulting in an increased sickness abscence as well as increased presenteeism. Hardly any data confirming an affect on work capacity between attacks could be found in the matierial. Concerning enduring affect on the work capacity, we found some indications towards higher part time working and unemployment rates among patients with migraine and other kinds of severe headache. Conclusions. This review shows coherence between the knowledge found in the scientific results of the analysed articles and the Medical insurance decision support. However, the discrepancy to our clinical experience can be explained by gaps in the scientific knowledge concerning work capacity between migraine attacks and possible long term affect on work capacity among migraine patients. Konklusion. Resultaten talar för att amlodipin kan vara effektivt som migränprofylax och kan vara ett alternativ när mera etablerad migränprofylax inte har tillräcklig effekt

9 ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN The CRUS (Cost Resource UtiliSation) study: Treatment of patients with chronic migraine in specialty care in the Stockholm area: Incidence, treatment patterns, cost and resource utilisation. Data generation and first results T Ansved 1, S Beniaminov 2, K Ahlbeck 1, A Gannedahl 3, V Åberg 3, S Bruce Wirta 4, B Mascialino 4, V Wintzell 4, L Jorgensen 4, E Rupp Thuresson 5 1 T Ansved, K Albeck, Neurology Clinic Stockholm 2 S Beniaminov, Karolinska University Hospital, Department of Clinical Neurology 3 A Gannedahl, V Åberg, Allergan Norden AB 4 S Bruce Wirta, B Mascialino, L Jorgensen, V Wintzell, IMS Health Sweden AB 4 E Rupp Thuresson, SCIENTIMEDICA AB Background. Migraine is considered a chronic neurologic disorder; and Chronic Migraine (CM) has been defined by the International Classification Committee for headache disorders (ICHD; Olesen et al 2013) as 15 or more headache days per month with predominantly migraineous features. Chronic Migraine is considered amongst the most disabling conditions according to the WHO. Aim. The overall aim of the study is to quantify burden of disease in terms of cost and resource utilization of patients affected by CM in both public and private health care settings in Stockholm. Material and Methods. The Electronic Medical Records (EMR) of patients characterized by a G43/ G44 ICD-10 diagnosis been referred to the Neurology Clinic at Karolinska University Hospital (Huddinge), and to the Neurology Clinic Stockholm at Sophiahemmet hospital in the period were extracted by means of the Pygargus CXP software tool (Martinell et al. 2012). The individual EMRs were then linked with additional data from national Swedish registries including the hospital, drug, cause of death, and socio-economic (LISA) registries. As no specific ICD-10 code for Chronic Migraine has been adopted in Sweden, an ad hoc algorithm was developed to identify CM patients in the EMRs. All patients satisfying one of the following two criteria were included in the CM cohort: the patient s condition has been described as Chronic Migraine in either the diagnosis module or case notes, or if additional information was found assuring a Chronic Migraine diagnosis. Results patients with G43/G44 were extracted, of which approximately 12% qualified as CM patients according to the criteria adopted. The mean age at diagnosis was 44 years and 80% were females. The patients were characterized by a number of comorbidities: pain conditions (abdominal, chest, limb, lower back, joint pain) were the most common, followed by depression. Treatment patterns showed that 80% of the patients had used triptans, and most patients did use several different preventive treatments such as betablockers or OnabotulinumtoxinA. In a second step, long-term sick leave and early retirement will be captured from the socioeconomic LISA register and included in the final data set, to evaluate the burden of disease and cost and resource utilisation. Conclusion. The present study provides unique data on the real-life burden of Chronic Migraine and thereby represents a solid basis for further investigations and prioritizations of this patient group. Is excessive daytime sleepiness a separate manifestation in Parkinson s disease? A. Höglund 1,2, J.-E. Broman 3, S. Pålhagen 1,2, S. Fredrikson 1,2, P. Hagell 4 1 Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm 2 Department of Neurology, Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm 3 Department of Neuroscience, Psychiatry, Uppsala University, Uppsala 4 The PRO-CARE Group, School of Health and Society, Kristianstad University, Kristianstad Background. Excessive daytime sleepiness (EDS) is common in Parkinson s disease (PD), but its role and relation to other PD features is less well understood. Objective. To investigate potential predictors of EDS in PD and to explore how EDS relates to other motor and non-motor PD features. Methods. 118 consecutive persons with PD (54% men; mean age, 64) were assessed regarding EDS using the Epworth Sleepiness Scale (ESS) and a range of motor and non-motor symptoms. Variables significantly associated with ESS scores in bivariate analyses were used in multiple regression analyses with ESS scores as the dependent variable. Principal component analysis (PCA) was conducted to explore the interrelationships between ESS scores and other motor and non-motor PD aspects. Results. Among 114 persons with complete ESS data, significant independent associations were found between ESS scores and axial/postural/gait impairment, depressive symptoms, and pain (R2, 0.199). ESS scores did not load significantly together with any other PD features in the PCA. Conclusions. Only a limited proportion of the variation in EDS could be accounted for by other symptoms, and EDS did not cluster together with any other PD features in PCAs. This suggests that EDS is a separate manifestation differing from, for example, poor sleep quality and fatigue

10 ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN ABSTRACTS - NEUROLOGIVECKAN Effektiv och standardiserad uppföljning vid Parkinsons sjukdom med Kinect-video teknik Thomas Willows 1, Arja Höglund 1, Sven-Erik Pålhagen 1, Magnus Andersson 1, Anders C Johansson 1, Andreas Sundkvist 2 1 Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset Studien sponsrades av Softronic AB Bakgrund. Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom med reducerad aktivitet i dopaminproducerande celler. De mest tydliga symptomen är motoriska och kan exempelvis vara tremor, rigiditet, hypokinesi och posturala störningar. Efter några års sjukdom varierar ofta rörelseförmågan, vilket kan lindras av förändrad behandling. I Sverige är medelåterbesöksfrekvensen för patienter med Parkinsons sjukdom 1,7 besök per år. Ett sätt att effektivisera sjukvården och fånga upp förändringar är att låta patienterna utföra upprepade övningar hemma som filmas och analyseras. Det sparar tid för patienter som då inte behöver resa till vårdinrättningen samt vårdpersonal som inte behöver administrera vårdbesök. Det finns också potential för att säkerställa att rätt patient får träffa läkare när det verkligen behövs. Analys av insamlade data kan läggas på tider som passar vårdpersonalen. Microsoft Kinect är en spelkontroll utvecklad till Microsoft Xbox som kan användas för att styra program med ljud och kroppsrörelser. Man kan ge instruktioner till patienten i realtid alternativt via förinspelat material för att göra övningar samt spela in video och ljud. Syfte Undersöka om en Microsoft Kinect kan användas för uppföljning av patienter med Parkinsons sjukdom Minska kostnaderna för sjukvården Förbättra vården av patienterna Metod. Ett program som använder sig av Kinect för Windows togs fram. Programmet gick igenom tre olika övningar för att övervaka patientens hälsotillstånd: Vridning av öppen hand Från öppen hand, föra ihop sträckt pekfinger och tumme. Stampning med foten, sittandes Patienterna genomförde dessa övningar för höger och vänster sida under en bestämd tidsperiod. Övningarna spelades in med en Kinectkamera, analyserades och presenterades som videofiler respektive grafer i separata diagram som sedan graderades av läkare. Därefter jämfördes graderingen från videon och diagrammen. Enkäter utvärderade bedömares och patienters upplevelse av metoden. Resultat. Läkarna kunde med hjälp av video och diagram från en Kinect observera detektera förändringar av rörelseförmåga. Graderingen av video och diagram liknade varandra, dock fanns interindivuell skillnad i hur allvarliga symptomen uppfattades och generellt uppskattades övningarna på video som allvarligare än i diagrammen. Enligt enkäterna var attityden till att använda denna form av teknik väldigt positiv hos patienterna och ganska positiv hos bedömarna. Slutsats. En Microsoft Kinect skulle kunna användas för framtida uppföljningar av patienter med Parkinsons sjukdom på distans. För att nå en färdig produkt med automatiserad utvärdering krävs fortsatt utveckling av konceptet. Nigral Cell Loss Following Noradrenergic Denervation Sara af Bjerkén, Rasmus Stenmark Persson, Anna Barkander, Nina Nevalainen, and Ingrid Strömberg Department of Integrative Medical Biology, Umeå University Objectives and Aim: In Parkinson s disease, besides dopaminergic cell loss, there is an extensive noradrenergic cell loss in the locus coeruleus. Although the noradrenaline system have been recognized as part of the pathology in Parkinson s disease, the consequence of noradrenergic degeneration as well as the temporal relation between noradrenergic and dopaminergic cell loss remains unclear. There are also implications of noradrenaline acting as a neuroprotector. We aim to investigate the effect of reduced noradrenergic input on nigral dopamine neurons. Methods: Sprague-Dawley rats were injected with DSP4 [N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-2- bromobenzylamine], causing selective degeneration of noradrenergic neurons. The effects were analyzed with in vivo voltammetry and post-mortem tissue analysis. Results: Assessment of the noradrenergic nerve fiber density demonstrated, on average, 90 % denervation 3 months post DSP4-treatment. Evaluation of the dopaminergic system using in vivo chronoamperometry showed significantly increased striatal dopamine release in DSP4-treated rats compared to controls. In vivo amperometry with enzyme-based multisite microelectrodes was performed to test whether the increased dopamine release was due to an altered striatal glutamatergic input. The recordings revealed significantly decreased glutamate release in denervated rats. After sacrifice, the brains have been collected and processed for immunohistochemistry. Stereological cell counts of tyrosine hydroxylase-positive neurons in DSP4-treated rats demonstrated a significantly reduced number of noradrenergic locus coeruleus neurons and most interestingly also a significantly reduced number of nigral dopamine neurons compared to controls. Conclusions: These findings support the hypothesis of noradrenaline acting as a neuroprotector for nigral dopamine neurons, as well as its plausible role in the etiology of Parkinson s disease

Målning: Håkan Askmark. Välkommen. till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014. Den nyaste neurologin

Målning: Håkan Askmark. Välkommen. till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014. Den nyaste neurologin Målning: Håkan Askmark Välkommen till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014 Den nyaste neurologin ALL-SWE-0153 Kommer vi någonsin sluta arbeta för att förbättra livet? Välkommen

Läs mer

Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya )

Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya ) Information avseende behandling av multipel skleros med Fingolimod (Gilenya ) Bakgrund Gilenya godkändes för förskrivning inom högkostnadsskyddet den 26 augusti 2011. Den aktiva substansen fingolimod är

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD

Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD Referat från Svenska Neurologiveckan 2015 i Umeå Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD 14 neurologi i sverige nr 3 15 I år arrangerades för första gången någonsin Svenska Neurologiveckan den 4 8

Läs mer

STOR BREDD. Genterapi vid PARKINSONS. NGF-producerande celler vid Alzheimers. nr 3-2015. Förstklassig utbildningsvecka

STOR BREDD. Genterapi vid PARKINSONS. NGF-producerande celler vid Alzheimers. nr 3-2015. Förstklassig utbildningsvecka nr 3-2015 Genterapi vid PARKINSONS Förstklassig utbildningsvecka med STOR BREDD NGF-producerande celler vid Alzheimers DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR NYHET COPAXONE (glatirameracetat)

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv

den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv Program för Världsparkinsondagen, den 11 april 2014 i Lund Behandling av Parkinsons sjukdom nuläge och framtidsperspektiv 13.00 Välkomsthälsning Inledning 13.10 Det svenska Parkinsonregistret Enkät om

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING GILENYA PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING Patienten ska ha en säkerställd MS diagnos enligt de reviderade McDonaldskriteriererna samt ett mycket aktiv skovvis förlopp enligt gällande terapeutiska indikationer:

Läs mer

Röntgenveckan 2014. Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet

Röntgenveckan 2014. Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet Röntgenveckan 2014 Lars-Olof Wahlund Professor Centrum för Alzheimerforskning NVS Institutionen, Karolinska Institutet Demenssjukdomar, bakgrund 160.000 demenssjuka idag i Sverige 25.000 nya fall per år

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Hur tolka resultat i observa/onella studier?

Hur tolka resultat i observa/onella studier? Hur tolka resultat i observa/onella studier? Johan Sundström johan.sundstrom@ucr.uu.se Tolkning av resultat! Slump! Confounding! Bias! Omvänd kausalitet! Kausalitet Slumpen! Sampling error (urvals- fel)

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY Tord Forsner En enkel ekvation? information=implementering information+utbildning+resurser=implementering Hur sprider vi

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Elna-Marie Larsson, professor, överläkare BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala SFNR årsmöte, Lund, 111111

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Förstå din Plegridy - behandling

Förstå din Plegridy - behandling Behandlingsdagbok Information i denna broschyr är avsedd som ett led i behandlande läkares patientinformation om Plegridy. Texten är baserad på bipacksedel och produktresumé för Plegridy. Se även www.fass.se.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI ehälsa Möjlighet till patientinflytande eller Hot mot patientintegritet? Health Informatics Centre, Dept. of LIME and Dept.

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2004 All rights reserved. Based on the Composite International

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015

Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015 Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015 1 Disposition Tillbakablick. Folkhälsorapporten 2005 Svensk folkhälsostatistik om unga vuxna och studerandes psykiska hälsa (2014;

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro

Parkinson utanför neurologkliniken. Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Parkinson utanför neurologkliniken Mellansvenskt läkemedelsforum 2015 Örebro Önskemål/krav från patienter Förbättrad tillgång till neurologisk vård och rehabilitering Likvärdig vård över hela landet Rätt

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Svenska Multipel Skleros Registret

Svenska Multipel Skleros Registret Svenska Multipel Skleros Registret, FAR14-015 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Multipel Skleros Registret Registrets

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Rekonditionering av lungor

Rekonditionering av lungor Rekonditionering av lungor en resa från laboratoriet till kliniken Trygve Sjöberg, docent Avd för thoraxkirurgi Universitetssjukhuset Lund Kliniskt problem: Endast 6 timmars preservationstid Orsak: Suboptimal

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge Migrän hos barn Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge 3 16 september 2015 Hur påverkas livet av migrän? Barn Ökad frånvaro från förskola och skola Missade fritidsaktiviteter Nedsatt

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende Per Carlbring Leg Psykoterapeut Leg Psykolog Professor Självhjälp på terapikartan 1 2 3 1. Ren självhjälp 2. Väggledd självhjälp

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl Effektanalys en introduktion Rolf Sandahl Några områden som en utvärderare ska behärska..research design, sampling, measurement, interviewing, observation, site visits, archival studies, case studies,

Läs mer

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister

Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Sjukdomsspecifika PROM i kvalitetsregister Mats Lundström EyeNet Sweden Karlskrona, Sverige Innehåll Bruk av sjukdomsspecifika PROM hos svenska kvalitetsregister Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Comparing apples and oranges Barone BMJ 2000;321:1569 70 Comparing

Läs mer