Målning: Håkan Askmark. Välkommen. till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala maj Den nyaste neurologin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målning: Håkan Askmark. Välkommen. till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014. Den nyaste neurologin"

Transkript

1 Målning: Håkan Askmark Välkommen till Svenska Neurologföreningens vårmöte i Uppsala maj 2014 Den nyaste neurologin

2 ALL-SWE-0153 Kommer vi någonsin sluta arbeta för att förbättra livet? Välkommen till vår monter för att diskutera våra läkemedel med oss över en kopp kaffe! Determined to succeed in MS BiogenIdec Sweden AB Kanalvägen 12, plan 5, Upplands Väsby Tel , Fax

3 Välkommen till Uppsala Det är med glädje vi hälsar er alla välkomna till årets stora möte för verksamma inom detta spännande medicinska utvecklingsområde, Neurologi. Redan vid förra årets möte i Falun konstaterades att det finns en stor växt av kunskap inom neurologiområdet. En växt som kan liknas vid vårens växtkraft. Den ökade kunskapsmassan har givit nya behandlingsmöjligheter, bland annat kraftfull inbromsning av sjukdomsförlopp inom många diagnoser och i några fall även tillfrisknande. Det ökade teamtänkandet ger möjligheter att erbjuda våra patienter ett förbättrat omhändertagande i hela livssituationen. Årets vårmöte tar fasta på den Nya Neurologin. Dagens utvecklingsområden och de utvecklingsområden vi kan ana vid horisonten kommer vi tillsammans att diskutera med en förhoppning att ni alla ska komma tillbaka till era arbetsplatser vederkvickta av ny kunskap, fördjupade diskussioner och kollegialt samkväm. Låt idéerna och inspirationen flöda dessa vårdagar i Uppsala, den eviga ungdomens stad. Karin Rudling, verksamhetschef Neurologkliniken Uppsala Anja Smits, ordförande organisationskommittén Martin Gunnarsson, ordförande Svenska Neurologföreningen 3

4 Livet med MS kan handla om tiden till nästa skov och om förväntningar och framtidstro. GILENYA är den enda orala behandlingen med signifikant effekt på årlig skovreduktion jämfört med aktiv behandling (interferon beta-1a i.m.).* Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. GILENYA (fingolimod) 0,5 mg, hårda kapslar, tillhör läkemedelsgrupp ATC-kod L04AA27, Rx. Indikation: Sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros för följande vuxna patientgrupper: Patienter med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med beta-interferon eller patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros. Dosering: Den rekommenderade dosen av GILENYA är 0,5 mg kapsel peroralt en gång om dagen. Behandling med GILENYA ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling vid multipel skleros. Varning/försiktighet: Vid första dos ska ett 12-avlednings- EKG tas före och efter 6 timmarsperioden och 6 timmars kontinuerlig EKG-övervakning i realtid rekommenderas. Puls samt blodtryck ska tas varje timme. Vid behandlingsavbrott kan denna övervakning behöva göras om, för detaljerad information se produktresumé på www. fass.se. Fortsatt övervakning beroende på status eller EKG-fynd kan bli aktuell. Kontrollera blodstatus och perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart, p.g.a. risk för makulaödem. Leverfunktionstest ska göras innan behandlingsstart och följas upp under behandlingen. Särskilda rekommendationer gäller beträffande vaccinering av patienter eller särskilda riskgrupper. Patienter som inte har haft vattkoppor eller vaccinerats mot varicella-zoster (VZV), ska testas för antikroppar mot VZV innan behandling. Vid allvarliga infektioner ska uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod, ej heller amma under pågående GILENYA behandling och minst två månader efter avslutad behandling. GILENYA rekommenderas inte till patienter med känd hjärtsjukdom, okontrollerad hypertoni, cerebrovaskulär sjukdom eller svår sömnapné. Samtidig behandling med immunosuppressiva medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För mer detaljerad information se produktresumé på se. Förpackningar: GILENYA 0,5 mg, 7 och 28 förpackning. Läkemedelsförmån och pris: (F) Produktresumé uppdaterad: GILENYA , *TRANSFORMS. En ettårig, randomiserad, dubbelblind, dubbel-dymmystudie med aktiv kontroll (interferon beta-1a i.m.). Cohen JA, Barkhof F, Comi G, et al. Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010;362: Produktresumé Novartis Sverige AB Box 1150, TÄBY SE

5 ONSDAG 21 MAJ REGISTRERING OCH KAFFE Sal C Teaching courses för ST-läkare (max 35 deltagare, med förtur för ST-läkare, föranmälan krävs) Anja Smits/Shala Berntsson K2 Svenska Migränsällskapets årsmöte Neuro-onkologi: Neurologens roll i ett multidisciplinärt teamarbete LUNCH VÄLKOMNA! Stora salen Martin Gunnarsson, Karin Rudling och Anja Smits Symposium: Blodcellstransplantation vid neurologiska sjukdomar Stora salen Moderator: Ingela Nygren HSCT hematologiska synpunkter Hans Hägglund HSCT vid MS Joachim Burman HSCT vid inflammatorisk neuropati Håkan Askmark KAFFEPAUS Neurologisk kontrovers: Trombolys vs trombektomi vid akut stroke Erik Lundström / Nils Wahlgren Utblick: Det sitter i ryggmärgen neurogenetiken bakom gångarter hos hästar och möss Klas Kullander MINGEL NORRLANDS NATION Neurobowl Anne-Marie Landtblom Läkarprogram Sekreterarprogram Sjuksköterskeprogram 5

6 TORSDAG 22 MAJ MORGONAKTIVITET GAMLA UPPSALA Stora salen Strategiska frågor ST-möte KAFFEPAUS Årsmöte SNF (endast för medlemmar) LUNCH Symposium: Biomarkörer vid neurodegenerativa sjukdomar Moderator: Eva Kumlien Bildbehandling. PET/SPECT Torsten Danfors Likvorundersökningar Albert Hietala Kliniska synpunkter Martin Ingelsson/Dag Nyholm KAFFEPAUS K2 Hantering av farliga diktat Oskar Höllgren, IMR AB Läkarsekreterarnas ansvar för patientsäkerheten Hantering av farliga diktat (forts.) Möten i vården Gillis Herlitz Sal C Omvårdnad vid ALS Birgitta Jakobsson-Larsson Huntingtons sjukdom Camilla Ekwall Intratekal baklofenterapi Madeleine Wikström DBS Linda Sjölund/Lena Jiltsova Möten i vården Gillis Herlitz Neurologisk kontrovers: NPH-shunt; eller inte? Stora salen Katarina Laurell/Mikael Edsbagge Utblick: Neurotechnological mind-reading: neurophilosophical perspectives Kathinka Evers MIDDAG UPPSALA SLOTT 6

7 FREDAG 23 MAJ Stora salen Narkolepsi sömnsyndrom Anne-Marie Landtblom K2 Uppsalamodellen kvalitet i patient-registret när läkare inte Diagnos-kodar Liselotte Bengtsson, DRGansvarig sekreterare på Akademiska, Anders Jacobson, Socialstyrelsen Sal C Svenska Epilepsisällskapets handlingsstöd Peter Mattsson Utvecklingsprojekt Rehabilitering av patienter med epilepsi Charlotta Bergman KAFFEPAUS Symposium: Tumor-related seizures Moderator: Anja Smits Tumor-related seizures from a neuropathological perspective Eleonora Aronica Tumor-related seizures from a neurological perspective Charles J Vecht Tumor-related seizures from a neurosurgical perspective Bertil Rydenhag Uppsalamodellen kvalitet i patient-registret när läkare inte Diagnos-kodar (forts.) Botulinum-toxinbehandling vid migrän Peter Grenholm ÖVERLÄMNING STAFETTPINNE Stora salen Karin Rudling LUNCH ATT TA MED SIG 7

8 LEMTRADA (alemtuzumab) för behandling av aktiv skovvis förlöpande MS! Signifikant bättre skovreducerande effekt än IFNß-1a SC i 3 kliniska studier 1 Signifikant mindre funktionsnedsättning jämfört med IFNß-1a SC hos tidigare behandlade patienter 1 Reglerar immunsystemet för att reducera MS-aktiviteten 1 Säkerhetsprofilen var densamma genom 3 kliniska prövningar 1 Referens: 1. LEMTRADA SPC. LEMTRADA (alemtuzumab) 12 mg IV, Rx, EF, L04AA34, är en humaniserad monoklonal antikropp som ges intravenöst (IV). Indikation: LEMTRADA är indicerat för vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska fynd eller bildfynd. Förpackning: Koncentrat till infusionsvätska, lösning. Kontraindikation: HIV. Varningar och försiktighet: Patienter som behandlas med LEMTRADA måste få bipacksedeln, patientvarningskortet och patientguiden. Före behandlingen måste patienterna få information om risker och nytta samt det nödvändiga behovet av att genomföra 48 månaders uppföljning efter den sista infusionen av LEMTRADA. Styrkor och förpackningar: LEMTRADA levereras i en 2 ml klar injektionsflaska, för spädning med 100 ml NaCl 9 mg/ml (0,9%) infusionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml (5%) infusionsvätska, lösning. För ytterligare information om biverkningar och dosering se Datum för senaste översyn av SPC: 12/2013. t Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Genzyme AB, Lindhagensgatan 120, Stockholm. Tel SE-ALE

9 Social information VÄLKOMSTMOTTAGNING 21 maj kl Plats: Norrlands Nation Det serveras en lättare måltid i form av en mingeltallrik och 1 glas vin/öl eller alkoholfritt. FRUKOSTAKTIVITET 22 maj kl Plats: Gamla Uppsala Det serveras frukost & bjuds på en guidad visning. Buss avgår från centrala Uppsala. (Begränsat antal platser, föranmälan krävs) MIDDAG 22 maj kl Plats: Uppsala slott Det serveras en trerätters middag med vin/öl eller alkoholfritt. Underhållning och dans. 9

10 16 2x1 15 2x1 14 2x1 13 2x1 12 2x1 UTSTÄLLARE 2 4x2 1 4x x2 2x x2 2x2 3 4x x3 2x3 10 2x1 11 2x1 17 2x1 Rulltrappa till plan 3 Entré Köksutrymme 10 rån tan

11 SOMETIMES MONOTHERAPY IS NOT ENOUGH 1 VIMPAT är indicerat som tilläggsbehandling vid fokala anfall med eller utan sekundär generalisering hos ungdomar (16-18 år) och vuxna patienter med epilepsi 1 VIMPAT (lakosamid Rx) Indikation: VIMPAT är indicerat som tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos ungdomar (16-18 år) och vuxna patienter med epilepsi. Varning: Förlängning av PR-intervall har observerats med lakosamid i kliniska studier. AV-block II eller högre har rapporterats efter marknadsföringen. Patienter bör känna till symtomen på AV-block II eller högre och symtomen på förmaksflimmer eller fladder. Patienter bör rådas att söka medicinsk rådgivning om något av dessa symtom uppträder. Behandling med lakosamid har förknippats med yrsel, vilken kan öka förekomsten av olyckshändelser eller fall. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i den fullständiga produktresumén. Känt AV-block II eller III. Produktresumén uppdaterad ATC kod N03AX18. För fullständig information Marknadsförs av UCB Pharma AB, Stureplan 4c, 4:e våningen, Stockholm telefon , 1. VIMPAT (lacosamid) Summary of Product Characteristics 14-LCS _UCB_adv_VIMPAT_NEUPRO_148x105.indd 1 28/04/14 13:37 Välkommen till Neurologiveckan i Umeå 4-8 mars, 2015

12 Tack till våra Utställare! nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4

Liten specialitet som betjänar hel region

Liten specialitet som betjänar hel region nr 4-2013 Neuroinflammation kopplad till symtom vid Parkinson Nytt anatomiskt mål för DEEP BRAIN STIMULATION KLINISK NEUROFYSIOLOGI, AKADEMISKA SJUKHUSET Liten specialitet som betjänar hel region NEUROLOGIDAGEN

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika nr 4-2012 Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika Kliniken i fokus Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam Debatt Neurologin behöver breddning och fördjupning Ovanliga demenssjukdomar

Läs mer

NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO:

NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO: nr 4-2011 IvIg-behandling kan hjälpa vid post poliosyndrom Förhöjd NO-nivå triggar Hortons huvudvärk Hur ska man bedöma perifer muskelsvaghet? NEUROLOGKLINIKEN, USÖ, ÖREBRO: Forskar med en fot i kliniken

Läs mer

Karolinska stroke update. Många får inte den avancerade terapi de behöver. Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action.

Karolinska stroke update. Många får inte den avancerade terapi de behöver. Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action. nr 3-2011 Avancerande fas vid PS: Många får inte den avancerade terapi de behöver Neurologen vid NUS: Stark forskningskultur i Umeå Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action Karolinska stroke update

Läs mer

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014

DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR. nr 1-2014 DEN OBEROENDE TIDNINGEN OM NEUROLOGISKA SJUKDOMAR nr 1-2014 DET VAR IDAG. VAD VILL DU GÖRA IMORGON? ALLA VECKANS DAGAR RÄKNAS COPAXONE (glatirameracetat) Rx, F, är indicerat för behandling av patienter

Läs mer

Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 24 26 augusti 2011

Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 24 26 augusti 2011 Välkommen till Linköping! Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte 24 26 augusti 2011 Innehåll Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte... 3 Kommitté och sponsorer... 4 Adresser och datum... 5 Abstrakts... 7 Vetenskapligt

Läs mer

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011 nr 2-2011 Prionliknande spridning vid Parkinson Tuberös skleros Multidisciplinär och koordinerad vård är viktigast Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern Neurologiska kliniken i Lund: Ständigt full

Läs mer

Vidgade vyer i Falun

Vidgade vyer i Falun MS Svenska neurologföreningens vårmöte, Falun 29 31 maj 2013 Vidgade vyer i Falun Neurologi i ett bredare perspektiv möten med angränsande specialiteter var temat för Svenska neurologiska föreningens vårmöte,

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014!

Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära Vårmöte 2014! Onsdag 7 maj 2014 XVI Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 1 Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 7-9 maj, 2014 Nr 1, Onsdag 7 maj Välkommen till Malmömässan och Svenska Hjärtförbundets XVI:e Kardiovaskulära

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon Välj väg för långsiktig effekt 1-8 Neutraliserande antikroppar

Läs mer

Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård

Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård LABORATORIET I FOKUS Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård POSITIVA RESULTAT I SOFT-STUDIEN nr 2-15 AstraZeneca AB AstraZeneca Nordic-Baltic 151 85 Södertälje T: 08 553

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar De senaste genombrotten inom cancerforskning Blodstamcellsdonation: Donatorernas säkerhet i fokus HPV-orsakad epidemi av tonsilloch tungbascancer? Färöarna: Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar nr

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska med Remicade innehåller

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 BarnBladet Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 Teman Barns miljö ADHD & läkemedel FOTO: DENISE GRÜNSTEIN Natusan first touch. Utvecklad för den nyfödda hudens unika behov. Forskningen visar att spädbarnshud är

Läs mer

Årets ASCO-rapport. Nobelkonferens om bröstcancerforskning. Mammografienheten på Radiumhemmet. Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo.

Årets ASCO-rapport. Nobelkonferens om bröstcancerforskning. Mammografienheten på Radiumhemmet. Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo. Årets ASCO-rapport Nobelkonferens om bröstcancerforskning Mammografienheten på Radiumhemmet Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo nr 4-12 Ny behandling vid sköldkörtelcancer Caprelsa (vandetanib)

Läs mer

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12 30 neurologi i sverige nr 1 12 Neurolog- och rehabkliniken i Karlstad Stark positivitet och framtidstro Vid Centralsjukhuset i Karlstad har man en neurolog- och rehabklinik, som till skillnad från övriga

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer NR. 5.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer Bättre vardag med fysisk träning Immunförsvaret

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck:

Läs mer

6TIPS FÖRBÄTTRA DITT LIV LEV HÄR OCH NU HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

6TIPS FÖRBÄTTRA DITT LIV LEV HÄR OCH NU HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 5 HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET Personlig assistans Jag fi ck ett mycket

Läs mer

Landstinget Gävleborg. Sven Jackmann, Neurologi

Landstinget Gävleborg. Sven Jackmann, Neurologi Gävle Landstinget Gävleborg Sven Jackmann, Neurologi Vad innebär de nya läkemedel? Demyeliniserande sjukdom pga autoimmunprocesser i det centrala nervsystemet Huvudsakligen T-cell förmedlade Degeneration

Läs mer

Prövningen. Ordföranden har ordet. Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Dec 2002

Prövningen. Ordföranden har ordet. Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Dec 2002 Prövningen I detta nummer bl.a.: Ordföranden har ordet Infodag för medicinjournalister Vad skall stå i patientjournalen Från Fas I till Proof of concept Frågor och svar Informationsblad från Föreningen

Läs mer