Bioenergi - Framtidens bränsle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bioenergi - Framtidens bränsle"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN LANTBRUKSENHETEN September 2006 Bioenergi - Framtidens bränsle Läs mer på sidan 4 INNEHÅLLER BL A: Nytt landsbygdsprogram Högsäsong för kontroller... 4 Greppa Näringen... 5 Kväveeffektiva gårdar förbättrar klimatet... 6 Kurser... 7, 8 Reseberättelse från Skottland Checklista ekologisk djurhållning... 11

2 Bioenergi - Framtidens bränsle Energibehoven ökar kraftigt i omvärlden, en ökning som främst tillgodoses med fossila bränslen. Samtidigt finns rapporter som visar på att tillgången på olja minskar. Dessutom återfinns en avseende mängd av oljan i Mellanöstern, ett område som är ytterst instabilt politiskt, vilket ger en osäkerhet i tillförsel av energi. Lägg därtill problematiken med växthuseffekten som till stor del beror på utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och man har tre tunga argument varför oljeberoendet ska minska. Att öka andelen förnybar energi anses vara ett sätt att reducera dessa problem och få en mer hållbar utveckling av energimarknaden. Fördelen med förnybar energi är att den inte ger något extra tillskott av koldioxid och den bidrar därför inte till växthuseffekten. Dessutom minskar importberoendet i och med att landets egna tillgångar utnyttjas. Detta ger bättre förutsättningar för att utveckla landsbygden och för att skapa nya företag och arbetstillfällen. En mer blandad bränslemix leder också till en säkrare energitillförsel. Den förnybara energikälla som kan anses stå för den största potentialen, i alla fall inom den närmaste tiden, är bioenergi. Sverige tillhör de länder som är världsledande vad gäller att utnyttja bioenergi. I dagsläget står det för cirka 25 % av energitillförseln och det finns potential att bli bättre. Ambitionen att öka användningen av förnybar energi gör att lantbrukets roll beräknas bli än mer viktig för att klara energiförsörjningen. Idag används cirka 2 % av åkerarelaen för energiodling. År 2002 bidrog lantbruket med cirka 1 TWh av den totalt energitillförseln på 622 TWh i Sverige. Potentialen enligt LRFs energiscenario är att åkerareal för energiodling kan öka till % av tillgänglig åkermark till år Det skulle ge i storleksordning 22 TWh, vilket motsvarar uppvärmning av drygt 1 miljon småhus. Med senare års prisökningar på så väl el som olja och bensin, blir det allt mer intressant och lönsamt att konvertera till andra energikällor. Detta har lett till att användarna är mer öppna för att pröva nya alternativ. Lantbruket får på så sätt ökad möjlighet att bli mer aktiv på energiområdet och alternativen är flera. Det går dels att använda produkter från den traditionella produktionen inom lantbruket såsom halm och spannmål, dels producera energigrödor direkt till energimarknaden som energigräs, oljeväxter och energiskog. Andra möjligheter som blir mer intressanta i framtiden är småskalig produktion av biogas, biodiesel och färdig värme i närvärmeanläggningar. På länsstyrelsen finns numera Annelie Carlsson som ska arbeta med frågor som rör bioenergi. Under hösten/vintern planeras en dag med temat energi och lantbruk. Det kan även bli aktuellt med andra aktiviteter som rör bioenergi och lantbruket. Finns det önskemål om vad som ska ingå i programmet under temadagen samt om det finns förslag på andra aktiviteter är ni välkommen att kontakta Annelie Carlson tel: e-post: Högsäsong för kontroller Nu är vi inne i den intensivaste kontrollperioden under året. I år är det ju dessutom extra många som ska kontrolleras pga den höjda kontrollfrekvensen. Vi försöker jobba för att de företag som arealkontrolleras ska ha en chans att komma med i utbetalningen vid årsskiftet. Vi vet tyvärr att det ibland blir problem i efterarbetet vilket kan göra att några får utbetalningen senare. Om du blir uttagen till kontroll så kommer kontrollanten oftast att kontakta dig samma dag som kontrollen sker. Det finns inte så mycket möjlighet att flytta på kontrollen eftersom kontrollerna ska ske oaviserade. Efter kontrollen skickas ett meddelande ut där det framgår vad som kontrollerats och vilket resultat som hittats. Har du frågor om kontrollen eller resultatet får du gärna kontakta kontrollanten efteråt. Cecilia Retzman 4 September 2006

3 Greppa Näringen hösten 2006 TUVA Nu är databasen TUVA tillgänglig för alla! Du kan ta reda på vad vi hittat just på dina betesmarker! Som många kommer ihåg inventerades Östergötlands betesmarker och slåtterängar under åren Nu äntligen är resultatet lätt tillgängligt för allmänheten. Resultaten går att finna i Jordbruksverkets databas TUVA som finns på webbadressen Till vänster Anuschka Heeb, tel , Till höger Maria Källming, tel , Nu är vi två medarbetare på lantbruksenheten som håller i Greppa - projektet här i Östergötland: Anuschka Heeb har fått fast tjänst och Maria Källming (fd Ehrnebo) är tillbaka från sin föräldraledighet. Vår förhoppning är att det därmed blir lättare att få tag i någon av oss, att vår rådgivningsinsats förstärks och att vi utvecklar projektet till att omfatta ännu fler lantbruk än dagens 211 stycken. Fortsätt gärna att kontakta oss om ni har synpunkter på Greppa-rådgivningen eller om ni har förslag och önskemål för kurser, seminarier, gårdsbesök mm. I början av juli genomförde vi en fältvandringsserie kring övergödning och besökte 12 gårdar från Vättern österut till kusten. Ett stort tack till de lantbrukare som tog emot oss på sina gårdar och till alla rådgivare och deltagare som tog sig tid och bidrog till intressanta diskussioner. De idéer och frågor som kom upp kan ge upphov till nya aktiviteter, seminarier, pilotprojekt eller kurser. Även media visade stort intresse. TV, radio och tidningar följde med på olika fältvandringar och berättade sedan för allmänheten om lantbrukarnas insatser inom Greppa Näringen-projektet. Vi vill få med fler lantbrukare i Greppa Näringen! Nästa LBUprogram är inte riktigt klart än, men vi räknar med att få medel för fler rådgivningar och vill därför få in din anmälan så snart som möjligt! Precis som tidigare riktar vi oss i första hand till stora gårdar, för att täcka in en så stor areal som möjligt. Ni som har över 100 ha och/eller mer än 50 djurenheter har tidigare fått erbjudandet, men anmäl er nu så snabbt ni kan! Särskilt intressanta är förstås lantbruk som: Hanterar mycket stallgödsel eller annan organisk gödsel Hanterar mycket bekämpningsmedel Ligger nära ett vattendrag och / eller inom områden för blivande vattenskyddsområde Ligger i kustområdet Odlar grödor med större utlakningsrisk: grönsaker, bär, potatis, majs mm. Avslutningsvis önskar vi alla en lyckad skördetid och vi återkommer med kursprogram i nästa nummer. Som markägare är du säkert intresserad av om länsstyrelsen hittat några särskilt fina ängs- och betesmarker hos dig. Gå till ovan nämnda webbadress. Klicka på länken Sök i TUVA. Välj sedan förslagsvis sökvägen Län, kommun eller församling. Välj ditt län, kommun och församling. Klicka sök! Det kommer upp en sida med lite text och en översiktskarta. Via översiktskartan hittar du betesmarkens inventeringsidentitet. Skriv upp det och klicka på länken Visa marklista. Där söker du upp den aktuella inventeringsidentiten, klickar på länken och då kommer en lista på vad inventeraren funnit vid sitt besök. Sammanlagt finns det ängar och betesmarker spridda över hela Sverige att läsa om i TUVA. I Östergötland finns det ängar och betesmarker och arealen är ha. I TUVA finns uppgifter om markslag och hävd, kulturmiljöer, träd, vatten, växter och naturtyp. Även dessa uppgifter är sökbara och man kan om man vill göra avancerade sökningar. All denna information är naturligtvis en viktig informationskälla också för olika myndigheters uppföljning av miljömålen, fysisk planering och som rådgivningsunderlag. Maria Wallin September

4 Studiecirkel för större lammproducenter! Är du intresserad av att delta i en s k Erfa-grupp, erfarenhetsutbyte, kring lammproduktion i lite större skala? Vi vänder oss i första hand till dig som har ca 100 tackor eller mer. Gruppen träffas minst 3 gånger per år och deltagarna bestämmer tillsammans med cirkelledaren temat för varje träff. Gästföreläsare kan bjudas in. Torsdagen den 26/10 kl hos bröderna Anders och Erik Andersson, Rödje, Tranås. Fårhållningen består av 100 tackor i vårlammproduktion. Nybyggt fårhus som togs i bruk januari Fika serveras till självkostnadspris. Anmälan senast fredag den 20/10. För er som är intresserade och vill veta mer inbjuder vi till Upptaktsträffar på tre gårdar i länet Tisdagen den 7/11 kl hos Marie Greklid och Göran Pettersson, Norrums gård, Gusum. På gården finns 150 gotlandstackor i ekologisk produktion. Lamning i april. Tackorna hålls i en äldre ladugård inredd för får. Utfodringen grundas i huvudsak på hö. Medtag egen fikakorg! Anmälan senast onsdag den 1/11. Centrala Östergötland, tid och plats ej helt klart vid Grödans presstopp. Ta kontakt med oss för besked. En erfa-grupp bör inte bestå av mer än 10 gårdar. Vid stort intresse gäller anmälningsdatum som turordning.om du inte har möjlighet att delta i någon av upptaktsträffarna kan du göra en intresseanmälan till erfagrupp. Ange syd, mitt eller öst. Anmälan till Gunvor Bergman, eller Carina Greiff-Andersson, ÄR DU PRIMÄRPRODUCENT ELLER FÖRÄDLAR DU DINA PRODUKTER? DÅ ÄR DETTA NÅGOT FÖR DIG! LRF tillsammans med AB Göta Kanalbolag och Länsstyrelsen erbjuder Dig som förädlar, funderar på att förädla dina råvaror eller vill sälja direkt till kund en ny möjlighet - Matnätverket Längs med Göta Kanal. En arena där lokala producenter, restanger och kaféer träffas för att lyfta fram lokalproducerade produkter till köpstarka turister, som färdas utmed kanalen. Vi erbjuder Dig kompetensutveckling inom området lokal produktion och småskalig förädling. Detta sker genom en utbildningsdag den 17/10 med en uppföljande gruppträff senare i höst. UTBILDNINGSDAG Svenska råvaror och svenskt ursprung står högt i kurs Ingrid Pettersson, Min Mat LRF Riks berättar om trender och konsumtion Hur kan våra företag utvecklas? Bodil Cornell, Eldrimner, nationellt resurscentrum för hantverksmässig småskalig livsmedelsförädling, med 11 års erfarenheter av småskalig förädling. Lunch Indelning i mindre grupper/nätverk, som utifrån gruppens behov planerar en träff med rådgivare Hur ser marknaden ut längs med Göta Kanal? Anna Meyer, AB Göta Kanalbolag, beskriver potentialen. Hur matnätverket ska utvecklas, avsättningsmöjligheter och säsongsvariationer Vi diskuterar produkternas kvalité, smak, pris mm. Bodil Cornell Hur går vi vidare? Avslut Dag: Tisdagen den 17 oktober kl Plats: Restaurang Bettina på Brunneby musteri, Borensberg Kostnad: 150 kr för lunch och kaffe Anmälan: Senast den 12/10, till Britt-Marie Gustafsson eller tel: Mer information hittar du på hemsidan under regionalt. 8 September 2006

5 Reseberättelse från Östra Nötköttsproducenternas resa till Skottland juli 2006 I samarbete med LG Husdjurstjänst reste ett glatt gäng nötköttsproducenter från Östergötland och Sörmland till Skottland i juli. Vi fick ett KULM-bidrag från Länsstyrelsen för att studera djurvälfärden i landet främst med inriktning på nöt och lammproduktion, vilket vi resenärer är mycket tacksamma för. Köttdjur på bete vid Inverness På kvällen den 12/7 samlades ett förväntansfullt gäng på 39 personer på Skavsta flygplats för avfärd västerut. Väl framme i Skottland möttes vi av vår ciceron och busschaufför Peter som körde och guidade oss under hela resan. Vi bodde på ett mycket fint och nybyggt hotell i Kilmarnock första natten. Efter frukost åkte vi söderut mot Ayrshire och gården High Milton Farm. Företaget består av sex gårdar på totalt 720 hektar. Ladugården har nyligen byggts ut från 200 till 420 platser. De mjölkar två gånger per dag i en karusell med 50 platser, kapacitet 220 kor per timme. 40 % av Holsteinbesättningen semineras med Simmental. Korna går på bete från april till oktober, detta är inget betestvång i Skottland utan man gör det för att det fungerar bra och är mest ekonomiskt. Under sommarhalvåret utfodrar de med färskt gräs på foderbordet plus en grundgiva av kraftfoder i karusellen. 120 högmjölkare får extra giva i automaterupp till max 12 kg/ dag. Korna trivs bäst i den nybyggda delen av ladugården, där har man väggar av väv som hissas upp och ner efter vädrets skiftningar och spaltgolv, samt nackbom och en bredare fodergång. Gödselbrunnen ligger under ladugården, man upplever inga problem med gaser. Klimatet är gynnsamt för lång betesperiod, under vintern är det fuktigt och ibland frost. På vår väg norrut mot Loch Ness stannade vi vid den omsjungna sjön Loch Lomond samt vid bergskedjan "de tre systrarna" - otroligt vackra vyer! Vi hade en väldig tur med klart väder och god sikt, några dagar tidigare hade det varit tät dimma så att man bara såg några meter framför sig. Vid Loch Ness stannade vi och kände på vattnet, betydligt varmare än de 5 grader som Peter påstod att vattnet höll året runt. Vattnet var mörkt och strömt, man förstår att många tyckt sig se "Nessie" i djupet! Vi bodde på Royal Highland Hotel i Inverness, där fick vi också en välsmakande middag på kvällen. Efter frukosten den 14/7 kom David Scrimgeour till hotellet och lotsade oss ut till dagens första gårdsbesök. David arbetar på ett Tre östgötska damer framför sjöodjuret Nessie. rådgivningsföretag med 800 anställda som erbjuder rådgivning och utbildning för lantbrukare, samt sysslar med försöksverksamhet inom lantbruket. Gården vi besökte drivs av två bröder, Hugh och Donald Fraser. På gården finns 150 dikor och 560 tackor. De odlar 100 ha maltkorn, 18 ha raps 188 ha ensilage och har 400 ha bete. Hälften av dikorna kalvar på våren och hälften på hösten, på så sätt kan de använda tjurarna två gånger per år. De höstfödda kalvarna går på stall från sen höst till betessläpp, övriga djur går ute året runt. Dikor och får sambetar. Kalvarna säljs på auktion till liv vid ca forts på sid September

6 ..forts från sid 9 månader då de väger 420 kg, sedan slutgöds de ytterligare i 6 månader. Den höga slaktåldern på tjurarna beror på tidigare bidragsregler, man kommer nu att anpassa sig till EUstöden vilka är samma som vi har i Sverige. Fåren slaktas i England där man har ett högra köttpris. De klipper alla fåren själva, all ull tas om hand och säljs till bl.a. mattillverkning. 400 får hinner de att klippa per dag. Nästa gårdsbesök var hos den fantastiske fåraherden Neil Ross på Leault Farm utanför Kincraig. De har får på ha höglandsbete. På gården jobbar 7 man. Fåren flyttas 5 gånger per år, de går på bete året runt och klipps i juni-juli. Ullen säljs till Kina, Italien och Tyskland. Till sin hjälp har personalen ett tjugotal vallhundar, vi fick se dem i aktion och var mycket imponerade! Neil visade Fåraherden Neil Ross även hur man klipper ett får med en hederlig gammal handsax och de som ville fick prova på. Bedårande valpar fanns det i alla storlekar, de var till salu för kr styck. Busschauffören kollade noga igenom alla damers handväskor innan vi gick in i bussen så att inga medpassagerare hade slunkit ned! Sammanfattningsvis var mycket av det vi fick se av djurhållningen i Skottland ganska likt den i Sverige, men klimatet är naturligtvis betydligt mildare vilket gynnar betesdriften och den ekonomiska kalkylen. Djuren var välmående och förhållandevis högpresterande på en enkel och billig foderstat. Man importerar inget kött eller mjölk, export av kött sker till främst England men även till Frankrike och Italien. Nötköttspriset har gått upp under de senaste 6 månaderna till ca kr/kg slakt. Dagen avslutades med en trevlig whiskyprovning på destilleriet "Blair Athol" i Pitlochry. Vi övernattade och åt middag på Fishers Hotel i samma by. Nästa dag besökte vi det otroligt fina godset Blair Castle, det ägs av The Duke of Atholl som själv bor i Sydafrika. Han kommer på visit en gång per år för att titta på sin egen privatarmé "the Atholl Highlanders" och deras årliga parad i maj. Godset består av totalt ha. Slottet i Edinburgh. På eftermiddagen fick vi fri tid för shopping och bad i Edinburgh. Vårt hotell Kings Manor ligger i utkanten av staden och det var 10 minuters promenad ner till en fin sandstrand. Vädret var väldigt fin under hela resan med sol och värme, vi förstod på skottarna att detta var något alldeles speciellt som inte inträffade så ofta. Resans sista dag ägnade vi åt sightseeing, först i Edinburgh och därefter blev det några stopp vid sevärdheter på vägen till flygplatsen. Vi som var med på resan tackar Lars-Gunnar och Peter för en mycket trevligt genomförd resa samt Länsstyrelsen för de bidrag vi fått till resan. För de som inte hade möjlighet att följa med på den här resan erbjuder nu LG och ÖNP en liknande resa till Skottland den 25-29/10, anmälan till LG Husdjurstjänst. Cathrine Hannell Nästa nr av Grödan kommer ut vecka September 2006

7 CHECKLISTA EKOLOGISK DJURHÅLLNING ÅR 200 Betessläpp den: Installning den: Förlängd utevistelseperiod för uppbundna djur: fr o m t o m Kryssa för om det finns plan för betesrotation: finns finns ej Grundfoderstat för stallperioden Djurslag Grovfoder Kraftfoder Mineralfoder Inköpt Ekologiskt foder Inköpt eko-godkänt kg ts/dag kg /dag hg/dag (KRAV) Konventionellt foder Följande har gjorts för att bibehålla och eventuellt förbättra hälsoläget i besättningen: September

8 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Lantbruksenheten Besöksadress: Östgötagatan 3 Postadress: Linköping Tel: , Fax: , Hemsida: LANTBRUK LANTBRUKSENHETEN ENHETSLEDNING Staaf Torvald, lantbruksdirektör Boe Skåmedal Susanne, bitr ld Expedition Thorell Gun EU:S JORDBRUKSSTÖD Övergripande stödansvar Jonson Marie Övergripande kontrollansvar Retzman Cecilia Gårdsstödet Andersson Bernt Jonson Marie Kristenson Klas Staaf Torvald Betesmarkstöd Johansson Marcelle Bioenergi Carlsson Annelie Blockkartor Eugén Sarita Sandell Anna Ståhl Britt Djurbidrag Hjalmarsson Christina, djurmärkning Malmström Annika, djurmärkning Thorell Gun Ekologiskt stöd Forsberg Sam Energigrödor Båvius Henrik Wallén Orrenius Åsa Kompensationsbidrag Hilding Alf Kulturmiljöstöd Claésson Annelie Start- och Investeringsstöd Gällerdal Lars-Erik, stödansvarig Larsson Katarina Wissman Jan-Olof Våtmark Louhi Stina Sköller Ronny Handläggare EU:s jordbruksstöd Danielsson Marianne Ehrig Anja Johansson Håkan Wallén Orrenius Åsa Ståhl Britt Wickman Carlsson Christina Öberg Catrin RÅDGIVNING OCH UTBILDNING (KULM) Biologisk mångfald och kulturmiljö Andersson Marie Axelsson Veronica, rest av slåtter ängar och betesmarker Boe Skåmedal Susanne, sam ordnare Biologisk mångfald Claésson Annelie Eliasson Anders Friberg Ulla Greiff Andersson Carina Johansson Marcelle Sandell Anna Wallertz Thomas Wallin Maria Ekologisk produktion Fast Mikael Bergman Gunvor Växtnäring och bekämpningsmedel Andersson Bernt, stallgödseldispens Båvius Henrik, behörighetskurser Greiff Andersson Carina, samordnare Heeb Anuschka, Greppa Näringen Kristenson Klas, tvärvillkor Källming Maria, Greppa Näringen Ökad djurvälfärd Greiff Andersson Carina Hjalmarsson Christina Malmström Annika Tvärvillkor i gårdsstödet Klas Kristenson, samordnare Djurmärkning, journalföring samt livsmedel- och fodersäkerhet Hjalmarsson Christina Malmström Annika Skötselkrav i betesmark samt skydd av natur, vilda djur och växter Andersson Marie Persson Sten Skötselkrav på åker och träda samt hantering av stallgödsel och växtskyddsmedel Klas Kristenson ÖVRIGT Bitillsyn Thorell Gun Fastighet Persson Sten Fiske Davidsson Birgitta Larsson Per-Erik VETERINÄRENHETEN Bäck Lena Davidsson Birgitta Larsson Elov Larsson Irja, förprövning av djurstallar Röken Barbro Ansvarig utgivare Torvald Staaf Redaktion Carina Greiff Andersson, Marianne Danielsson (layout) Tryck AB Danagårds Grafiska Ödeshög

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020

Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Energi, klimat och landsbygdsutveckling 2014-2020 Foto: Nils-Erik Nordh Lena Niemi Hjulfors, klimatenheten, Jordbruksverket. lena.niemi@jordbruksverket.se Ny gemensam jordbrukspolitik 2015 Förändringar

Läs mer

Studieresa med inriktning Närodlat/Ekologiskt & Gårdsbutik till södra Tyskland Bayern, september 2012

Studieresa med inriktning Närodlat/Ekologiskt & Gårdsbutik till södra Tyskland Bayern, september 2012 Västernorrlandsgården är varumärket för god och smakrik mat av hög kvalitet från Västernorrland. Smakstart är projektet som ökar lönsamhet, utbud och efterfrågan av lokala råvaror och förädlade livsmedel.

Läs mer

Kompensationsstöd 2015

Kompensationsstöd 2015 Kompensationsstöd 2015 Här finns den information som gällde för kompensationsstödet 2015. Namnet på ersättningen är ändrat till kompensationsstöd. Syftet med kompensationsstödet är att ge ersättning till

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Mitt namn är Jocum Wigerup, Dooleys Whiskysällskap & Lugnets Whiskyklubb. Tillsammans med Robert van Hal, Whisky Society Skåne, organiserar jag en resa på temat

Läs mer

Datainsamling för djurgård

Datainsamling för djurgård Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Klimatkollen (20B) Hej! Här kommer en sammanställning från vårt besök på gården. Syftet med Klimatkollen är att du ska få en grov uppskattning

Läs mer

djurhållning Med KRAV på grönbete tema:

djurhållning Med KRAV på grönbete tema: tema: djurhållning Med KRAV på grönbete Det är sommar och smågrisarna busar med varandra i gröngräset medan suggorna bökar i jorden eller tar sig ett gyttjebad. På en annan gård går korna lugnt och betar.

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Skotska smaker i vackra miljöer Islay - Inveraray - Edinburgh

Skotska smaker i vackra miljöer Islay - Inveraray - Edinburgh Club Eriks noga utvalda upplevelser Skotska smaker i vackra miljöer Islay - Inveraray - Edinburgh Karaktäristiska whiskydestillerier i vackra miljöer Följ med Club Eriks på vår välkomponerade whiskyresa

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit?

Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit? Ett fossilfritt och klimatsmart lantbruk Hur ser det ut? Hur når vi dit? Sju Gårdar Mars 2009 Oscar Franzén Ekologiska Lantbrukarna Oscar Franzén Uppsala 16 april 2009 Jordbrukets energianvändning Energianvändning

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

321 ton CO2e. Ca 30 kg koldioxidekvivalenter per kg kött

321 ton CO2e. Ca 30 kg koldioxidekvivalenter per kg kött Sida 1(7) XXX 20131120 Klimatkollen 20B Bakgrund Driftsinriktning lantbruket: 50 dikor, tjurkalvarna säljs i huvudsak vid avvänjning (ett tiotal behålls och föds upp till slakt). Åkerareal: 177 hektar

Läs mer

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra?

Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Nyhetsbrev 8 2014 Landsbygden Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär Grannen slår inte sin åker vad kan Länsstyrelsen göra? Länsstyrelsen får en hel del telefonsamtal

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! FAKTABLAD Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! sida 2 Så här producerar

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

Regelverket inom ekologisk produktion

Regelverket inom ekologisk produktion Regelverket inom ekologisk produktion www.jordbruksverket.se/ekoregler www.ifoam.org www.organic-farming.eu ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se Disposition Regelverket

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion

Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Omläggning till ekologisk mjölkproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Omläggningsdag i Skövde, 2011-01-27 Invägning av ekologisk mjölk

Läs mer

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/

SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till Temaresa Vin 2017. Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/ SPF Freja inbjuder i samarbete med Ena Operations till "Temaresa Vin 2017". Resmålet blir Budapest och Balatonsjön, Ungern 12/9 18/9 2017. Ungerns huvudstad Budapest består av två stadshalvor. Dessa var

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Aktuellt inom landsbygdsprogrammet inom området Minskad klimatpåverkan och förnybar energi med fokus kompetensutveckling Anna Hagerberg Rådgivningsenheten söder Alnarp Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Nötköttsproduktion i Frankrike

Nötköttsproduktion i Frankrike Nötköttsproduktion i Frankrike erfarenheter från en studieresa Madeleine Magnusson, LBT - SLU Alnarp Elise Bostad, LBT - SLU Alnarp Anita Persson, LRF Skåne Jämförelser Frankrike Sverige Frankrike Sverige

Läs mer

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö Det här är Greppa Näringen Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten

Läs mer

Rapport Bushresa Örebro 20 september 2016

Rapport Bushresa Örebro 20 september 2016 Rapport Bushresa Örebro 20 september 2016 Den 20 september 2016 genomfördes en Bushresa i Örebro. Resan startade på morgonen från Örebro slott och målet för dagen var området runt sjön Tysslingen. På vägen

Läs mer

Rådgivning för lantbruk och miljö

Rådgivning för lantbruk och miljö för lantbruk och miljö Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Läs mer

Störst på ekologisk drift och robot

Störst på ekologisk drift och robot FOTO: PERARNE FORSBERG Störst på ekologisk drift och robot Det var svårt att säga nej till den bättre kalkyl som det ekologiska alternativet erbjöd när SörbNäs AB projekterades. CHRISTINA FORLIN EN ENORM

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Rådgivning för lantbruk och miljö

Rådgivning för lantbruk och miljö Rådgivning för lantbruk och miljö Original: Holmbergs i Malmö AB Version 6 2013 Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser,

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Kalvgömmor. i dikostallar. www.taurus.mu

Kalvgömmor. i dikostallar. www.taurus.mu Kalvgömmor i dikostallar www.taurus.mu Kalvgömmor i dikostallar Anna Jarander- LG Husdjurstjänst Inledning I lösdriftsstallar där kalvarna går tillsammans med korna ska det finns tillgång till kalvgömma,

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

SKOTTLAND 2016 12:e TILL 16:e OKTOBER

SKOTTLAND 2016 12:e TILL 16:e OKTOBER SKOTTLAND 2016 12:e TILL 16:e OKTOBER Årets höjdpunkt = att få åka till Skottland, eller... Nu är det dax att boka in sig på EWA s utflykt till whiskyns mecka Skottland. Det bär av i oktober och vi är

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet

Arlas Ekorapport Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Arlas Ekorapport 2013 Ekostatistik för första halvåret 2013 och en inblick i tredje kvartalet Innehåll Arlas Ekorapport 2013 Sammanfattning - Från avmattad marknad till försiktigt optimism... 3 Om Arla

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur

Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Utfodring av rekryteringsdjur och köttdjur Proteinbehov Mjölkraskviga Inkalvning 24 månader Ålder Vikt Proteinbehov Lägsta energikoncentration 3 mån 1 14,6 g rp/mj 11, MJ/kg ts 7-8 mån 2 12,4 1,9 12 mån

Läs mer

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen:

De här tvärvillkoren försvinner också men reglerna finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen: 1(9) Tvärvillkor 2015 Här finns den information som gällde för tvärvillkor 2015. Det finns lagar och regler som bidrar till att bevara jordbruksmarken i gott skick. De finns för att förbättra miljö för

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Mjölk Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 2 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Praktiker,

Läs mer

Greppa Näringen. - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket.

Greppa Näringen. - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket. Greppa Näringen - ett projekt i samverkan mellan lantbruksnäringen, länsstyrelserna och Jordbruksverket. Ett kunskaps- och rådgivningsprojekt Greppa Näringen är den enskilt största satsning som gjorts

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :) Namn: Malin Mauritsen Resa: Portugal - Atlantkusten langritt Datum: 26.4-3.5 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

Österrike Wien Salzburg - 9 dagar

Österrike Wien Salzburg - 9 dagar 2016 Österrike Wien Salzburg - 9 dagar Schönbrunn Palace Wien Wien Välkommen med på vår sommarresa 2016. Vi väljer att resa till Österrike och till huvudstaden Wien. Vi hinner även med ett besök i Mozarts

Läs mer

Korta fakta om svensk nötköttsproduktion. Så skapas en hållbar och konkurrenskraftig svensk nötköttsproduktion

Korta fakta om svensk nötköttsproduktion. Så skapas en hållbar och konkurrenskraftig svensk nötköttsproduktion Så skapas en hållbar och konkurrenskraftig svensk nötköttsproduktion Gör en översyn av svensk djurskyddslagstiftning för en bättre balans mellan djuromsorg och konkurrenskraft. Utforma ersättningar som

Läs mer

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt

Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Anett Seeman & Helena Stenberg, Gård & Djurhälsan Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Gårdsanpassad kalvningstidpunkt Målet i dikalvsproduktionen

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor

Du behöver odla minst 2 eller 3 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor. Ja, du kan behöva odla minst 2 grödor 1(13) Förgröningsstöd 2016 Här finns den information som gällde för förgröningsstödet 2016. Du som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd. Förgröningsstödet är ett stöd för jordbruksmetoder som är

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

ÖNP:s resa till Holland 15-18/7 2010

ÖNP:s resa till Holland 15-18/7 2010 ÖNP:s resa till Holland 15-18/7 2010 Invallningen De Gelder,Tijnje Zaanse Schans De drie morgen Kampen Ommen Tidigt på morgonen den 15 juli samlades ett förväntansfullt gäng bestående av 26 nötköttsproducenter

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion finns det? Hållbara måltider i Örebro Gymninge Gård 16 juni Anna Jamieson

Hållbar köttkonsumtion finns det? Hållbara måltider i Örebro Gymninge Gård 16 juni Anna Jamieson Hållbar köttkonsumtion finns det? Hållbara måltider i Örebro Gymninge Gård 16 juni Anna Jamieson Anna Jamieson Verksamhetsledare för Naturbeteskött i Sverige www.naturbete.se Turism och Naturvårdsentreprenör

Läs mer

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET?

INNEHÅLL HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? HUR PÅVERKAS KALKYLEN FÖR DIKOR OCH UNGNÖT AV LANDSBYGDSPROGRAMMET? LARS-ERIK LUNDKVIST, LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund INNEHÅLL Investeringar Betesmark Vall EKO Skyddszon, fånggröda, vårplöjning

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Under tre härliga sommardagar bjuds vi på det bästa Jämtland har att erbjuda gällande mat, dryck,

Läs mer

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen.

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen. VACKRA PRAG Följ med och upplev vackra Prag! Staden som bjuder på allt vi förväntar oss av en storstad i form av historia, kultur, restauranger och goda shoppingmöjligheter. Under våra dagar i Prag lär

Läs mer

Pressrelease. Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade.

Pressrelease. Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade. Pressrelease Årets lantbruksföretag 2010 i Gävleborgs län tre gårdar är nu nominerade. Tävlingen Årets lantbruksföretag 2010 anordnas för tredje året. Juryn har nu nominerat tre gårdar. En av gårdarna

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Inledning Stina Olofsson, projektledare

Inledning Stina Olofsson, projektledare Inledning Stina Olofsson, projektledare 2008-11-26 Utbildning för rådgivare Introduktionskurs: Jordbrukets miljöpåverkan Pedagogiska hjälpmedel Teambildning, samverkansformer Grundläggande STANK-utb. 2

Läs mer

utsläpp av klimatgaser Jan Eksvärd, LRF

utsläpp av klimatgaser Jan Eksvärd, LRF Klimatkollen 27 okt 2010 Potentialer ti och möjligheter att minska utsläpp av klimatgaser Jan Eksvärd, LRF Innehåll Konkurrensläget Klimatfrågan Energipriserna gp Energi och klimat LRFs strategier Livsmedel

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2016 års paketresor. 2016 har vi en spännande nyhet, nämligen Gruv muséet i Zinkgruvan. Det är nu 13 år sedan vi började med att paketera våra

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Akvarellkurs med Anders Wallin i Bordeaux på Château Garreau, 9-16 och 16-23 september 2012

Akvarellkurs med Anders Wallin i Bordeaux på Château Garreau, 9-16 och 16-23 september 2012 Akvarellkurs med Anders Wallin i Bordeaux på Château Garreau, 9-16 och 16-23 september 2012 Följ med till Frankrike och måla akvarell i en unik, kreativ och rofylld miljö. Vi håller till på Château Garreau,

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Naturvårdande jordbruk/utvald miljö i Ammarnäs Journalnummer:

Läs mer

Att resa är att träffa gamla vänner - och nya.

Att resa är att träffa gamla vänner - och nya. Att resa är upplevelser! Att resa är att träffa gamla vänner - och nya. Vårresa 12 mars till Dalénmuseet Stenstorp. 08.00 Bussen avgår från Parkhallens parkering. Medtag kaffekorg, vi stannar på lämplig

Läs mer

Gårdsbesök i Kalmar-Öland med tema förädling och samverkan

Gårdsbesök i Kalmar-Öland med tema förädling och samverkan Gårdsbesök i Kalmar-Öland med tema förädling och samverkan Kollegor från hela landet bjöds på en resa bland nytänkare och entreprenörer hos årets stämmovärdar i sydost. Magi Lantbruk Vi kommer fram till

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan

Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan Elin Röös, Cecilia Sundberg, Eva Salomon och Maria Wivstad Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan

Läs mer

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser MJÖLKKRISEN: Många fler mjölkbönder kan få betydligt mer betalt när man producerar mjölk på ett hållbart sätt. Marknaden

Läs mer