Medvind för vindkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medvind för vindkraft"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Medvind för vindkraft Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Läs mer på sid MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI DECEMBER 2007 Hög spänning i eldebatten Ökande elpriser efter avregleringen har lett till en livlig debatt om orsakerna. En del menar att vi har ett oligopol med dominerande producenter som styr priset. Läs mer på sid 6 Minska energianvändningen, se sid 14. Återvinning av elektronik Sverige är världsbäst på att samla in elektronikskrot och återvinna metaller och plaster. Läs mer på sid 8 Biobränslen för uppvärmning Det säljs värmepumpar som aldrig förr, allt fler eldar med biobränslen och en del kombinerar solfångare med värmepump eller pelletspanna. Läs mer på sid 12

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Inledning Energikloka beslut Pellets ett miljövänligt uppvärmningsalternativ. Välkommen till en välmatad tidning om förnybar energi och intelligent energianvändning! I denna tidning lyfter vi fram alla möjligheter som finns för hushåll, kommuner och företag att spara mycket energi. Här förklarar vi vad lagen om energideklaration innebär för husägare. Vi tittar på hur energibesparingar kan göras på alla områden, allt från isolering till värmeåtervinning, frikyla och anpassning av drifttider efter dygnets skiftande behov av belysning, värme och ventilation. Du kan även läsa mer om det allra senaste: väderprognosstyrning. Det går också att spara energi och råvaror genom återvinning. Visste du till exempel att det återvinns ton elektronikskrot varje år? Här får du veta hur El-Kretsen bär sig åt för att samla in och återvinna värdefulla metaller och plaster från landets alla hushåll och företag. Förutom effektiv energianvändning krävs ökad användning av förnybara energislag i landets produktion av el och värme. Sverige är här gynnat med massor av vattenkraft, god tillgång på biobränslen, bra vindförhållanden och mer solljus än de flesta tror. I flera artiklar tar vi upp den spännande utvecklingen för förnybara energislag och berättar också om den växande marknaden för pelletspannor och värmepumpar. I en artikel tar vi upp frågan om varför vi har fått högre elpriser efter avregleringen. Är det ett oligopol eller finns det andra förklaringar? Vad hjälper det då vad lilla Sverige gör när länder som USA, Kina och Indien ökar mängden växthusgaser i atmosfären? Svaret är att även om vårt bidrag är marginellt, kan vi med effektivare energiförbrukning och ökad användning av förnybar energi både minska vår klimatpåverkan och bli mer energioberoende. Energiteknik är redan en stark tillväxtmarknad och som industriland bör vi se till att vara med på världsscenen. Redan nu är vi ledande på biobränslen. Varför inte se till att detsamma gäller vindkraft och solenergi? Vad som krävs är långsiktiga politiska beslut och ekonomiska incitament som gynnar forskning och kommersiella satsningar på teknik för förnybar energi. Finns bara förutsättningarna kommer vi säkert att få se svenska exportframgångar för teknik för biobränslen, vindkraft och solenergi. Trevlig läsning, Hans Hjelmstad INFO: Mediaplanet lanserar den första utgåvan av Intelligent Energianvändning i Sverige. Syftet med publikationen är att ge företag och privatpersoner större insikt i utvecklingen av den svenska energisektorn, samt påvisa hur de kan ta kontroll över sina energikostnader. Målet är även att upplysa människor hur de kan minska sin inverkan på miljön genom att använda miljöriktiga energikällor. Innehåll Energideklarationer sid 4 Hög spänning i eldebatten sid 6 Återvinning av elektronik sid 8 Förnyelsebara energikällor sid Biobränsle sid 12 Väderprognosstyrning sid 13 Energieffektivisering sid 14 Värmepumpar sid 16 Energi från vindkraft sid 18 INTELLIGENT ENERGIANVÄNDNING - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Projektledare: Katharina Kuylenstierna, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Anna von der Groeben, Mediaplanet Layout: Frida Sthlm Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Hans Hjelmstad För information, kontakta: Willem De Geer, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: All inclusive! Nyckelfärdigt! Att byta värmesystem ska vara enkelt. Och enklare än med en nyckelfärdig pelletsanläggning från Kvänum Energi blir det inte! Vi optimerar och bygger varje anläggning a i ett flexibelt container- system för just dina behov och installerar på plats på p bara en dag eller två. Du får allt klart att ta i drift direkt, och när vi säger att allt ingår så menar vi verkligen allt du behöver bara oss! Den miljövänliga isoleringen för proffs Box 5101, Kristianstad Tel

3 Se ljust på klimatfrågan! Halogen Energy Saver vackert ljus som sparar upp till 30% av elförbrukningen. Med nya Energy Saver från OSRAM får du ett vackrare ljus, ett godare miljö samvete och en nättare elräkning. Allt i en hand vändning.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS energideklarationer Stora besparingar genom energideklarationer Just nu råder febril aktivitet bland bygg, energi och vvs konsulter. Till utgången av år 2008 ska fastighetsägare hinna låta inspektera och upprätta energi deklarationer för nybyggen, befintliga byggnader, flerbostadshus och specialbyggnader med golvyta över kvm. År 2009 är det dags för villaägare att deklarera vid försäljning eller nybyggnad. Syftet med lagen om energideklaration är att främja en effektivare energianvändning och bra inomhusmiljö i byggnader. Orsaken till den febrila verksamheten är ett fem år gammalt EU direktiv om krav på deklaration av byggnaders energiprestanda. Direktivet blev en del av en svensk lag om energideklaration för byggnader vilken trädde i kraft 1 oktober Syftet med lagen är att främja en effektivare energianvändning och bra inomhusmiljö i byggnader. Enligt lagen ska fastighetsägare se till att oberoende experter upprättar energideklarationer. Vid behov ska experten först besiktiga huset, deklarationen skickas sedan elektroniskt in till Boverket. Ackrediterat företag och certifierad deklarant Experter som gör deklarationen måste ha behörighet. Först får de gå en gedigen kurs och certifieras sedan efter godkänt prov. Deras företag måste dessutom vara ackrediterat av Norske Veritas eller annat av Boverket godkänt certifieringsföretag. Deklaranter kommer därför mest att vara experter från konsulteller fastighetsbolag. En energideklaration ska upprättas vid nybyggen, när en byggnad säljs, för byggnader med nyttjanderätt som flerbostadshus och hus med lokaler samt för offentliga lokaler där golvytan är större än 1000 kvm. En upprättad energideklaration är giltig högst 10 år. Det finns vidare särskilda krav på regelbunden besiktning av större ventilationssystem och redovisning av alternativa energisystem för större nybyggnader. Jagar energi i Luleå Luleå är ett exempel på kommun som nu på bred front tittar över sitt fastighetsbestånd. Lars Livbom, vvs konsult på WSP Group är en av dem som är med och kartlägger energistatus i alla fastigheter. Det har verkligen rullat igång i stor skala med ackrediterade konsultbolag och certifierade deklaranter. Samtidigt har kommuner och fastighetsägare vaknat ordentligt. Debatten om CO2 utsläpp och global uppvärmning har väckt allas miljö och energitänkande, säger Lars Livbom. Vi tittar på värme, belysning, vatten, ventilation och elberoende. Byggkonsulter tittar på byggnadernas klimatskal och var det kan finnas brister i isolering. I deklarationen ska det också finnas basfakta om byggnadsår och uppvärmd yta. Vi tar vidare fram referensvärden för att möjliggöra jämförelse med andra byggnaders energiprestanda, fortsätter Lars Livbom. Fokus på stora besparingarna Lars Livbom understryker att det ofta finns riktigt stora besparingar att göra. Han nämner främst styrningen av luftflöden, värmeåtervinning i ventilationssystem, frikyla och anpassning av drifttider för belysning, temperatur och ventilation efter tid på dygnet och skiftande behov i verksamheten. Bara i ventilationssystemen finns stora vinster att göra. Många fastigheter är exempelvis inte ombyggda för värmeåtervinning utan det går att behovsanpassa drifttider för ventilation, värme och el mycket effektivare. Energianvändningen kan anpassas bättre till hur lokalerna ser ut och vilka behov som finns. Här är det bland annat vanligt att fastighetsägare inte har gjort ny anpassning av installationer efter ombyggnad eller förändrad verksamhet i lokalerna, berättar Lars Livbom. I moderna lokaler förväntar sig alla ett skönt komfortklimat. Här är frikyla, exempelvis från bergvärmesystems borrhål, ett billigt sätt att kyla lokaler. El radiatorer ersätts i större utsträckning med andra system med vattenburen värme och energi från fjärrvärme, värmepumpar och ackumulatortankar. Sedan är det förstås viktigt hur man sköter drift och underhåll av energisystemen och hur alla som vistas i byggnaden har rutiner för att använda energi sparsamt. På WSP vill vi stärka folk som arbetar med drift Fakta lag om energideklaration Gällde från 1 okt Inspektion och deklaration görs av oberoende ackrediterat företag och certifierade deklaranter. Senast utgången 2008 lämnas deklaration för byggnader och nybyggen, flerbostadshus och specialbyggnader med golvyta över kvm. Deklaration lämnas elektroniskt till Boverket. och underhåll i fastigheter. De kan exempelvis koppla programmoduler till fastighetssystem för att styra och följa upp energianvändningen och därmed kunna minska drifttiderna, avslutar Lars Livbom. Vi tar ansvar. Hållbara energilösningar för energi- och fastighetsbolag Ren kraft Ta kontrollen över din el-, värmeproduktion! Bonnet har produkterna för dig: vindkraftverk, solceller, vedklyvar och mycket mer. Besök FVB den kompletta energikonsulten FVB Sverige ab Beställ på: Tel: E-post:

5 LindinVent

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS El Mycket av vår välfärd kommer från två hål i väggen. Efter avregleringen 1996 har elpriset stigit. En del menar att orsaken är att vi har ett oligopol med dominerande producenter som styr priset. Andra anser att det beror på energiskatter, handeln med utsläppsrätter och en gradvis anpassning till kontinentens högre elpriser. Hög spänning i debatt om el Har vi oligopol? Konkurrensverket har i alla fall inte kunnat belägga brott mot konkurrenslagen, men konstaterar att det finns en risk att dominerande företag använder sin marknadskraft. Samtidigt som elanvändningen i samhället ökar, har det under lång tid gjorts väldigt lite investeringar i ökad överföringskapacitet och elproduktion. Konkurrensverket menar att elmarknaden skulle fungera bättre om överföringskapaciteten byggs ut i stamnätet, nya nät byggs mellan de nordiska länderna och investeringar görs i nya anläggningar för en ökad elproduktion. Dessutom skulle konkurrensen öka om den idag nationella slutkundsmarknaden blev nordisk. Konsumenten skulle då fritt kunna välja mellan olika nordiska aktörer. Det kräver dock att kunder har timmätning så de kan se och anpassa sin elförbrukning efter prisvariationer på den nordiska elbörsen. 90 procent från vatten- och kärnkraft El används för uppvärmning, belysning och kraft till elektriska apparater och motorer. El är en färskvara. I varje ögonblick måste produktionen av el vara lika stor som förbrukningen. Eftersom förbrukningen varierar över dygnet och året måste produktionen variera och balanseras mot konsumtionen. Elproduktionen i Sverige på cirka 155 TWh utgörs till drygt 90 procent av vattenkraft och kärnkraft. Ringhals, Forsmark och Oskarshamn står för 50 procent av elproduktionen. Kärnkraftverken är dock svåra att reglera och körs därför som baskraft med samma effekt dygnet runt. Vattenkraften däremot är reglerbar och används därför i Sverige för att balansera förändringar i elanvändningen. Elkraft importeras eller exporteras också vid behov. Dessutom används gaskraftverk för att klara förbrukningstoppar under vintern. Vindkraften står för mindre än 1 procent av elproduktionen, men det finns politiska mål om att öka andelen till 10 procent eller mer. Beroendet av förnyelsebar energi kommer att öka och de flesta är överens om att vindkraften kommer att utgöra en betydande del. Kortfakta Nordisk elproduktion uppgick 2005 till 395 TWh och den svenska till 155 TWh, varav 90 procent kommer från vatten- och kärnkraftverk. Svensk konsumtion av el har under 10 år ökat 4 procent, medan installerad kapacitet i Sverige minskat samma period. I Sverige har Vattenfall, Eon och Fortum 88 procent av elproduktionen. På den nordiska marknaden är andelarna för de största producenterna: Vattenfall 20, Fortum 13, Statkraft 10 och Dong 6 procent. Elmarknaden regleras av både nationella och internationella reglerings-, konkurrens- och finansövervakningsmyndigheter. Klimatskalet är husets ytterhölje i form av väggar, golv, tak, dörrar och fönster. Hur väl byggnaden är isolerad betyder mycket för behovet av uppvärmning. Isoleringsförmågan anges med ett så kallat U-värde mätt i W/m2 K. Problemet i hus är ofta att köldbryggor bildas i delar av klimatskalet där isoleringen är sämre. Effektbalansering i byggnadsuppvärmning Mycket går att göra genom att bara täta fönster och dörrar, men se då också till att ventilationssystemet tillför tillräckligt med tilluft. Balkongoch altandörrar är ofta dåligt isolerade. Vill du spara energi kan du antingen ersätta befintliga fönster med energieffektiva fönster eller komplettera med isolerglas. Energianvändningen för uppvärmning av byggnader kan även minskas procent enbart med bättre styrning, det vill säga utan några klimatskalsåtgärder. Förutom optimering av energimängden utgör kvalitetsnivån på energin en jättepotential både ur kostnadsoch miljösynpunkt. Till byggnadsuppvärmning duger teoretiskt alla energikällor som håller mer än 21 grader, till varmvattenproduktion krävs 55 grader medan belysning, datorer, motorer kräver el. Vi bör dessutom att inte använda onödigt fin energi. Världen är full av spillvärme, i princip gratis både ur kostnads- och CO2 synpunkt. El är den finaste energiformen som vi bör reservera för det som kräver el. Spillvärme vid 30 grader kan användas för byggnadsuppvärmning men inte för så mycket annat. Det finns med andra ord en optimal energianvändning som utgör en målsättning och teoretisk gräns för vad som kan uppnås med ett värmesystem. Ytterligare besparingar åstadkoms med exempelvis bättre isolering. Följande illustration visar ett exempel ut verkligheten. Ett hus drar 100 energienheter och returtemperaturen från radiatorerna är 41 C. Värmen kommer via fjärrvärme från Shell-rafinanderiet i Göteborg. Där kan man då ta tillvara på spillvärme ner till cirka 45 C. Resterande värme i det fyrtiofemgradiga vattnet är oanvändbart och måste spolas ut i havet. Till höger visas samma hus efter installation av ett smart NordIQstyrsystem. Stabilare inneklimat minskade energianvändningen med sjutton procent. Avkylningsoptimering sänkte returtemperaturen till 33 C. I raffinaderiet kan man nu även använda det fyrtiofemgradiga vattnet och vi ökar energiutbytet med 18 energienheter. Vi har fått hela 35 energienheter tillgodo som kan användas för att värma ett nytt hus med. Den uppvärmningsbara ytan ökade med 43 procent!

7 Känner ni till era möjligheter att få EU-stöd till miljö- och energiprojekt? Sverige och EU erbjuder varje år miljarder i form av bidrag och annan offentlig finansiering. Flera av dessa stödprogram beviljar upp till 75% av investeringskostnaden i bidrag och lån till miljöinvesteringar och innovativa demonstrationsprojekt. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig finansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till fler än företag och organisationer och genererat över 1 miljard kronor till olika affärsprojekt. Mer information hittar du på GIA Sweden AB Ulf Castenfors, VD Tel: Saltmätargatan Stockholm Se oss som de vuxna i branschen Vestas har installerat vindkraftverk i 63 länder. Vår erfarenhet när det gäller vind och anläggning är oöverträffad. vestas.com

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Återvinning av elektronik Varsågod, några elspartips Det går att spara en hel del el. Nedan följer en rad tips. Inom parantes visas elbesparingen i procent av normal elförbrukning. Tvätta/torka: Tvätta alltid i fylld maskin (0,5), sänk tvättemp från 60 till 40 grader (0,5), undvik förtvätt (0,5), torka utan att tillföra värme (0,5) Diska: handdiska endast det som ej tål maskindisk (1), spola inte av utan skrapa av matrester (0,5), anslut diskmaskin till kallvatten (0,5), använd balja vid handdisk (0,5), diska med 55-gradersprogram (0,5) och koppla bort torkprogram och öppna lucka för lufttorkning istället (0,5). Matlagning: använd kastruller med plan botten (0,5), storlek som matchar platta (0,5) och lock (0,5). Stäng av elen och laga färdigt på eftervärme (0,5), använd mikro för få portioner (0,5) och värm vatten med vattenkokare (0,5). Kyl & frys: inte kallare än + 5 grader i kyl och 18 grader i frys (0,5), avfrosta regelbundet (0,5), låt mat svalna innan den sätts in i kylen (0,5), tina fryst mat i kylen (0,5), placera inte kyl och frys nära en värmekälla som spis eller ugn (0,5) Belysning: släck belysning där ingen vistas (0,5), byt till lågenergilampor (1,5), installera tidur för belysning som ska vara tänd vissa tider (0,5) och anpassa belysning för ändamålet om allmänljus eller arbetsbelysning (0,5) Elprylar: stäng av tv (1), video, dvd-spelare och digitalbox (0,5) med strömbrytare och inte fjärrkontroll, stäng av datorutrustning när den inte används (1), använd energisparfunktion för bildskärm (0,5) och ta bort alla laddare ur elurtag när de inte används (0,5) Uppvärmning: Sänk innertemperaturen (2,5), ta bort stora möbler framför element (1), vädra snabbt och gärna i korsdrag (1), täta dörrar och fönster (5), se över reglersystem för innertemperatur (2,5) och installera effektvakt för att kapa toppar i förbrukningen (1) Varmvatten: byt packningar i läckande kranar (2,5), byt till snålspolande duschmunstycke (4), byt till termostatkranar i bad och kök (2,5), sänk maximal värme på varmvatten till + 60 grader (1,5) och duscha istället för att bada (8). Källa: Konsumentverket Sverige är världsbäst på att samla in elektronikskrot och återvinna metaller och plaster. År 2006 var rekordsiffran ton elektronikskrot. Det motsvarar 15,8 kg per invånare. Lägger man till elektronikavfallet från företag blir det 16,4 kg per invånare. Återvinning Vårt gemensamma ansvar Återvinning av uttjänta elektriska och elektroniska produkter räddar miljön från freoner och skadliga plaster och metaller. Dessutom återvinns värdefulla metaller som guld, silver och koppar samt glas, trä och plaster. Kretsloppet sluts på så sätt och samhället kan spara både energi och råvaror när återvunna metalller och plaster används i nya produkter. El-Kretsen tar hand om kretsloppet Dagens effektiva återvinningssystem är resultatet av att Sverige år 2001 införde producentansvar för elektronikprodukter. För att klara producentansvaret bildade näringslivet samma år servicebolaget El-Kretsen. Detta icke-vinstdrivande bolag ägs idag av 21 branschföreningar. El-Kretsen står för procent av marknaden för nya elektriska och elektroniska produkter. Vårt uppdrag är att på bästa miljömässiga och ekonomiska sätt ta hand om det praktiska producentansvaret där vi ser till att insamling, sortering och återvinning fungerar i praktiken, säger Jan-Olof Eriksson, vd för El-Kretsen. El-Kretsen organiserar landets enda rikstäckande system. Företaget klarar detta via samarbeten med branschföreningar och alla kommuner och landsting samt upphandling av tjänster från certifierade transportörer och återvinningsföretag. Uttjänta elprodukter hämtas från 650 återvinningscentraler i kommunerna, landstingens insamlingscentraler vid sjukhusen FOTO: PETER KNUTSON och runt 300 platser där verksamheter kostnadsfritt kan lämna in sitt elektronikskrot. Verksamheter med riktigt stora volymer kan lämna in skrotet direkt till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare. Sverige bland de första En anledning till att vi har världens effektivaste återvinningssystem för elektronikskrot är att vi var tidigt ute. Producentansvaret kom Ett EU-direktiv kom först 2003 och anpassades sedan till svensk lag Vi har också ett mycket bra samarbete med kommunerna. Insamling kan ske på ett effektivt sätt från alla återvinningscentraler och dessa fungerar också som effektiva punkter för växling mellan vårt och kommunernas ansvar, berättar Jan-Olof Eriksson. Förutom kommunernas satsning på återvinningscentraler är medborgarnas ökade miljömedvetenhet och vana att åka till återvinningscentraler en förklaring till framgångarna. El-Kretsens system är uppdelat på två delar: ett för hushåll och ett för verksamheter. Insamlingen av hushållens elektronik organiseras i samarbete med kommunerna och kallas elretur. Insamlingen från verksamheter organiseras delvis via kommunerna och delvis direkt via kontrakterade transportörer. Sorterar och återvinner ton Vid återvinningscentralerna sorteras elprodukterna i sex kategorier: stora vitvaror, kylskåp och frysar, diverse elektronik, lysrör, lågenergilampor och glödlampor. Sedan Jan-Olof Eriksson, vd El-Kretsen. FOTO: ANNA STAFFANSSON skickas avfallet till någon av landets 27 återvinningsanläggningar. Efter demontering och sortering kan olika delar förädlas till nya råvaror eller energi. Högkonjunkturen har inneburit både en kraftigt ökad inlämnad mängd elektronikskrot och en allt lönsammare återvinning av råvaror tack vare höga världsmarknadspriser på metaller och olja. Trots den stora omfattningen med ton inlämnat elektronikskrot har vi lyckats hålla ihop flödena och ta tillvara mycket av det som slängs. Bland annat har vi kunnat hantera alla gamla tv-apparater som folk slänger när de köper ny platt-tv. Det guld och silver vi återvinner står för 40 procent och koppar för 10 procent av Bolidens produktion. Var finns alla gamla mobiler? I en rapport från United Nations University drar forskarna slutsatsen att europeiska hushåll lämnar in alldeles för lite elprodukter till återvinningen. När det gäller de allra minsta elektronikprylarna samlas små mängder in. Målet borde enligt rapporten vara mellan 60 och 75 procent återvinning. Problemet för Sverige är inte stora och mellanstora elprodukter, utan bara de allra minsta. El-Kretsen har därför redan dragit igång ett projekt tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Avfall Sverige, branschorganisationen för avfallshantering och återvinning. Projektet ska undersöka läget samt hushållens attityder och kunskap. Resultatet redovisas i juni Målet är att så småningom kunna samla in all kasserad småelektronik. Vi köper små elektronikprylar som aldrig förr. Vart tar då alla Kortfakta El-Kretsen är ett nonprofit-bolag som ägs av 21 branschföreningar vars medlemsföretag står för procent av marknaden för elektronikprodukter i Sverige. El-Kretsen organiserar insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter för företagens uppfyllande av producentansvar. Redovisning sker till Naturvårdsverket. Insamling av hushållselektronik sker från 650 återvinningscentraler i kommuner och elektronik från företag från 300 insamlingsställen. Insamling sker även direkt från verksamheter med stora volymer elektronikskrot. Återvinningen var ton år 2006 fördelat på: stora vitvaror (30 %), kyl & frys (19 %), it-/kontorsutrustning (18 %), tv, video och audio (18 %), övr. hushållsprodukter (8 %), ljuskällor (5%), diverse (2 %) och kameror, klockor och leksaker (0,2 %). I EU-direktivet, WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), sägs att alla nya produkter som säljs i EU måste märkas med en överkorsad soptunna och identifikation som visar vem som importerat produkten när den slutligen ska återvinnas. gamla mobiler och mp3-spelare vägen? Vi ser dem inte i återvinningen i alla fall. Har vi kvar dem som reserv i byrålådan eller ger vi bort dem till andra? Eller hamnar de i värsta fall i hushållssoporna? Det ska vi ta reda på genom att titta på befintliga insamlingssystem, göra plockanalyser och genomföra en undersökning av hushållens attityder till och kunskap om småelektronikavfall, berättar Jan-Olof Eriksson.

9 Moderna braskaminer ger miljöriktig värme och skapar trivsel och trygghet. Oavsett vad du värmer bostaden med är modern brasvärme ett bra komplement och den enda värmekälla som är helt oberoende av el. Tryggt att veta när vinterkylan och snöstormarna kommer. Elda bara med absolut torr ved och ha god lufttillförsel. Du får ut mesta möjliga energi och du eldar rätt för miljön. Vill du veta mer; Eldabutiken är Sveriges ledande återförsäljare av brasvärme med marknadens bredaste sortiment. Vi är specialister inom alla delar av en lyckad installation, från val av kamin till bygganmälan, fi nansiering, besiktning och allmän rådgivning. Vi arbetar endast med ledande leverantörer och varumärken. Välkommen till din lokala Eldabutik. Avesta: Kaminstugan, Dalahästen Åsbo, Borlänge: Mellstav. 40, Eskilstuna: Kamincenter, Eneby, Vallby, Fjälkinge: Nymöv. 250, Gnesta: Dansutv. 2, Gävle: Nordek, Utmarksv. 3, Göteborg: Centrum, Marieholmsg.1, Halmstad/Oskarström: Valhallgatan 1, Haninge: Vendelsöv. 51, Kalmar: Dragonv. 4, Karlstad: Blockg.11, Katrineholm: Videv. 2, Kinna: Värmehuset, Fritslav. 26, Kungsbacka: KS Kaminer och Spisar, Borgåsvägen 12, Lidköping: Hovby Ängsbo, Lindesberg: Fotbollsg. 4, Luleå: Ångsågen, Bangårdsg. 20, Malmö: Arlövsv. 16, Mjölby: Spisbutiken, Finnstugan 4, Mölndal: Göteborgsv. 91, Norrköping/Åby: Nyköpingsv. 33, Norrtälje: Söderlinds, Hantverkareg. 3, Nybro: Spishuset, Jutarnas v. 22, Stockholm: Bromma: Bastuspecialisten, Karlsbodav. 19, , Hammarby: Inter Idé, Hammarby kajv. 4, Skellefteå: Byggteknik & Kakelugnar, Serviceg. 2, Tidaholm: Spisbutiken, Köttorp, Uddevalla: Almåsvägen 2, Uppsala: Stångjärnsg. 15, Vellinge: Falsterbov. 179, Vetlanda: Masking. 15, Västerås: Kaminhuset, Signalistg. 13, Växjö: Solängsv. 2, Örebro: Adolfsbergsv. 4,

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förnyelsebara energikällor Kontor använder el till mycket Kontor, affärer och offentliga lokaler står för 26 procent av landets energianvändning. I en studie av 123 kontor och förvaltningslokaler gjord av Energimyndigheten, fördelade sig elanvändningen på följande poster: Belysning 22 %, fläktar 18 %, datorer 15 %, servrar 11 %, kylmaskiner 10 %, övrig fastighetsel 9 %, övriga apparater 8 % och diverse 7 %. Kommer framtidens energi från sol och vind? De flesta är eniga om att klimathotet är en realitet. Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Kan det rentav bli solen och vinden som räddar oss? Källa: Energimyndigheten Tre svarar för 88 procent De tre största producenterna svarade 2005 för totalt 88 procent av el produktionen i Sverige, varav Vattenfall 46, Eon Sverige 23 och Fortum 19 procent. Dessa företag äger dessutom produktionskapacitet tillsammans, i första hand kärnkraftverken men även vissa vattenkraftverk. För att konkurrensen ska fungera på svenska marknaden trots denna dominans, krävs en fungerande nordisk el handel. Men även den nordiska marknaden domineras av ett fåtal stora företag och det statliga ägarintresset är stort. Marknadsandelar för producenter på den nordiska marknaden är för svenska Vattenfall 20, finska Fortum 13, norska Statkraft 10 och danska Dong 6 procent. Tillsammans svarar dessa företag för nära 60 procent av elproduktionen. verige är gynnat. Här finns enorma mängder biomassa i våra skogar och väldeliga vattenmassor i våra älvar. Här blåser vinden stark och ofta längs våra kuster, fjäll och skogshöjder och solinstrålningen är mycket större än vad folk tror. Nästan självförsörjande på energi Sverige ligger bra till i förhållande till andra länder när det gäller klimatpåverkan men lite sämre när det gäller energiberoendet. Landet har en CO2 fri elproduktion från vatten, vind och kärnkraft. Nästan alla flerbostadshus värms med fjärrvärme som är baserad på biobränsle och spillvärme. Småhusägare kastar ut sina oljepannor. Den koldioxid vi faktiskt släpper ut kommer till största delen från alla vägtransporter. Sverige är i princip annars självförsörjande på all energi. I en krissituation skulle vi även klara transporterna genom att omvandla biomassa till bränsle. Alla förnybara energislag har låg energitäthet och kräver därför stora volymer och ytor. Vattenkraften har sina jättedammar och vindkraften enorma rotorblad. Biobränslen kräver stora skogs eller åkerarealer. Även solenergi kräver mycket yta, men solfångare och solceller ger faktiskt mycket mer energi per kvadratmeter än vad man får från biobränsle. En viktigare faktor för att vi inte satsar lika mycket på solenergi i Sverige beror nog lite på den goda tillgången på andra förnybara energikällor. I Sverige har vi till exempel billig el från all vår vattenkraft och gott om vind och biomassa, säger Jan Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik, institutionen Energi & Miljö på Chalmers. Kraftig global tillväxt för solenergi Fram till för några år sedan var efterfrågan på solenergi låg. En liten efterfrågan ledde i sin tur till små tillverkningsvolymer och högt pris. Nu ser vi dock en förändring med en snabbväxande global marknad för solenergi. I Tyskland finns system som gör det lönsamt att tillverka och installera teknik för solvärme och solel. Kina är världens största marknad för solvärme. Beroende på lokalt energipris väljer husägare i Kina sol, gas eller el till sina varmvattenberedare. Kortfakta solenergi I Sverige är solinstrålningen 1 MWh per kvm och år jämfört med 2 MWh vid ekvatorn. I södra Sverige är instrålningen 20 gånger större i juni än i december. Solfångare värmer varmvatten och solceller producerar el. Totalt har Sverige m2 glasade solfångare och m2 poolsolfångare (sammanlagt 300 MWth) och m2 solceller (4,3 MWe). Solfångare ger från 300 till 700 kwh/kvm och år och passar främst där det finns varmvattenbehov under sommarhalvåret. Glasade solfångare säljs i moduler på 1 20 m2. År 2006 installerades m2 glasade solfångare (20 MWth), varav hälften med solvärmebidrag. Medelkostnad för solvärmesystem är kr/m2 solfångare. År 2006 var omsättningen för installationer 180 miljoner kr, varav 10 miljoner var bidrag. Solceller för el har på senare år installerats anslutna till elnät. Ett elöverskott kan säljas och vid underskott köper man från elnätet. Solceller säljs i moduler om W topp effekt (0,25 2 m2). Det finns investeringsstöd för installation av nätanslutna solcellsystem till offentliga lokaler. År 2006 installerades m2 (600 kwe) solceller. Medelkostnad för komplett solcellsystem är kr/m2 ( kr/kwe). År 2006 omsattes 40 miljoner kr, varav 11 miljoner kr i bidrag, i anslutning till installationer. MWth står för MW (nominell) värme(effekt) th = thermal MWe står för MW (top) eleffekt e = electric Minska dina energikostnader! Ring oss nu! Kontakta oss, så byter vi din gamla utegivare till en mottagare som gör det möjligt att styra din fjärrvärme efter våra väderprognoser. Våra energiexperter säkerställer att det betalar sig redan första året! Se våra kunder berätta själva på

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan

värmepumpen Energismart komfort med Uponor Golvvärme För HemmeT steg TIll ett smarta lösningar med golvvärme så Tar du Hand Om på Hem &Villamässan OkTOBer 2012 BOendedrömmar på Hem &Villamässan smarta lösningar För HemmeT steg TIll ett 4ENErgisMArt BADrUM spara pengar med golvvärme så Tar du Hand Om värmepumpen europas energisnålaste tv glödlampan

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster pris 20 KrOnOr mars 2014 sveriges mest lästa tidning Om energieffektivt OCH miljösmart BOenDe SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA KOnsten att VÄlJa miljövänlig el satsa på rätt fönster experternas bästa tips

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 1-2009 årgång 63 Samla elavfall Här hamnar ditt elskrot nummer 1:2009 1 fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! Foto: Stefan

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Bli upplyst i vintertid

Bli upplyst i vintertid ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 10 NOVEMBER 2010 ANNONS NR 2 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning ENErGismarta mars 2012 Pris 29 kronor FÅ koll PÅ DiN VattENFÖr- BrUkNiNG Hög mysfaktor med kakelugnar rätt material FÖr GOlVVÄrmE VÄrmEPUmPEN en viktig uppfinning Livet efter One Tonne Life klimatskalet

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Energiguiden. Vårt beroende av el ökar sid 6. Berg, vatten, luft eller jord varifrån ska man hämta värmen? sid 8

Energiguiden. Vårt beroende av el ökar sid 6. Berg, vatten, luft eller jord varifrån ska man hämta värmen? sid 8 MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I AFTONBLADET SÖNDAG APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden APRIL 2005 Berg, vatten, luft eller jord varifrån

Läs mer