Medvind för vindkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medvind för vindkraft"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Medvind för vindkraft Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Läs mer på sid MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI DECEMBER 2007 Hög spänning i eldebatten Ökande elpriser efter avregleringen har lett till en livlig debatt om orsakerna. En del menar att vi har ett oligopol med dominerande producenter som styr priset. Läs mer på sid 6 Minska energianvändningen, se sid 14. Återvinning av elektronik Sverige är världsbäst på att samla in elektronikskrot och återvinna metaller och plaster. Läs mer på sid 8 Biobränslen för uppvärmning Det säljs värmepumpar som aldrig förr, allt fler eldar med biobränslen och en del kombinerar solfångare med värmepump eller pelletspanna. Läs mer på sid 12

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Inledning Energikloka beslut Pellets ett miljövänligt uppvärmningsalternativ. Välkommen till en välmatad tidning om förnybar energi och intelligent energianvändning! I denna tidning lyfter vi fram alla möjligheter som finns för hushåll, kommuner och företag att spara mycket energi. Här förklarar vi vad lagen om energideklaration innebär för husägare. Vi tittar på hur energibesparingar kan göras på alla områden, allt från isolering till värmeåtervinning, frikyla och anpassning av drifttider efter dygnets skiftande behov av belysning, värme och ventilation. Du kan även läsa mer om det allra senaste: väderprognosstyrning. Det går också att spara energi och råvaror genom återvinning. Visste du till exempel att det återvinns ton elektronikskrot varje år? Här får du veta hur El-Kretsen bär sig åt för att samla in och återvinna värdefulla metaller och plaster från landets alla hushåll och företag. Förutom effektiv energianvändning krävs ökad användning av förnybara energislag i landets produktion av el och värme. Sverige är här gynnat med massor av vattenkraft, god tillgång på biobränslen, bra vindförhållanden och mer solljus än de flesta tror. I flera artiklar tar vi upp den spännande utvecklingen för förnybara energislag och berättar också om den växande marknaden för pelletspannor och värmepumpar. I en artikel tar vi upp frågan om varför vi har fått högre elpriser efter avregleringen. Är det ett oligopol eller finns det andra förklaringar? Vad hjälper det då vad lilla Sverige gör när länder som USA, Kina och Indien ökar mängden växthusgaser i atmosfären? Svaret är att även om vårt bidrag är marginellt, kan vi med effektivare energiförbrukning och ökad användning av förnybar energi både minska vår klimatpåverkan och bli mer energioberoende. Energiteknik är redan en stark tillväxtmarknad och som industriland bör vi se till att vara med på världsscenen. Redan nu är vi ledande på biobränslen. Varför inte se till att detsamma gäller vindkraft och solenergi? Vad som krävs är långsiktiga politiska beslut och ekonomiska incitament som gynnar forskning och kommersiella satsningar på teknik för förnybar energi. Finns bara förutsättningarna kommer vi säkert att få se svenska exportframgångar för teknik för biobränslen, vindkraft och solenergi. Trevlig läsning, Hans Hjelmstad INFO: Mediaplanet lanserar den första utgåvan av Intelligent Energianvändning i Sverige. Syftet med publikationen är att ge företag och privatpersoner större insikt i utvecklingen av den svenska energisektorn, samt påvisa hur de kan ta kontroll över sina energikostnader. Målet är även att upplysa människor hur de kan minska sin inverkan på miljön genom att använda miljöriktiga energikällor. Innehåll Energideklarationer sid 4 Hög spänning i eldebatten sid 6 Återvinning av elektronik sid 8 Förnyelsebara energikällor sid Biobränsle sid 12 Väderprognosstyrning sid 13 Energieffektivisering sid 14 Värmepumpar sid 16 Energi från vindkraft sid 18 INTELLIGENT ENERGIANVÄNDNING - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Projektledare: Katharina Kuylenstierna, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Anna von der Groeben, Mediaplanet Layout: Frida Sthlm Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Hans Hjelmstad För information, kontakta: Willem De Geer, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: All inclusive! Nyckelfärdigt! Att byta värmesystem ska vara enkelt. Och enklare än med en nyckelfärdig pelletsanläggning från Kvänum Energi blir det inte! Vi optimerar och bygger varje anläggning a i ett flexibelt container- system för just dina behov och installerar på plats på p bara en dag eller två. Du får allt klart att ta i drift direkt, och när vi säger att allt ingår så menar vi verkligen allt du behöver bara oss! Den miljövänliga isoleringen för proffs Box 5101, Kristianstad Tel

3 Se ljust på klimatfrågan! Halogen Energy Saver vackert ljus som sparar upp till 30% av elförbrukningen. Med nya Energy Saver från OSRAM får du ett vackrare ljus, ett godare miljö samvete och en nättare elräkning. Allt i en hand vändning.

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS energideklarationer Stora besparingar genom energideklarationer Just nu råder febril aktivitet bland bygg, energi och vvs konsulter. Till utgången av år 2008 ska fastighetsägare hinna låta inspektera och upprätta energi deklarationer för nybyggen, befintliga byggnader, flerbostadshus och specialbyggnader med golvyta över kvm. År 2009 är det dags för villaägare att deklarera vid försäljning eller nybyggnad. Syftet med lagen om energideklaration är att främja en effektivare energianvändning och bra inomhusmiljö i byggnader. Orsaken till den febrila verksamheten är ett fem år gammalt EU direktiv om krav på deklaration av byggnaders energiprestanda. Direktivet blev en del av en svensk lag om energideklaration för byggnader vilken trädde i kraft 1 oktober Syftet med lagen är att främja en effektivare energianvändning och bra inomhusmiljö i byggnader. Enligt lagen ska fastighetsägare se till att oberoende experter upprättar energideklarationer. Vid behov ska experten först besiktiga huset, deklarationen skickas sedan elektroniskt in till Boverket. Ackrediterat företag och certifierad deklarant Experter som gör deklarationen måste ha behörighet. Först får de gå en gedigen kurs och certifieras sedan efter godkänt prov. Deras företag måste dessutom vara ackrediterat av Norske Veritas eller annat av Boverket godkänt certifieringsföretag. Deklaranter kommer därför mest att vara experter från konsulteller fastighetsbolag. En energideklaration ska upprättas vid nybyggen, när en byggnad säljs, för byggnader med nyttjanderätt som flerbostadshus och hus med lokaler samt för offentliga lokaler där golvytan är större än 1000 kvm. En upprättad energideklaration är giltig högst 10 år. Det finns vidare särskilda krav på regelbunden besiktning av större ventilationssystem och redovisning av alternativa energisystem för större nybyggnader. Jagar energi i Luleå Luleå är ett exempel på kommun som nu på bred front tittar över sitt fastighetsbestånd. Lars Livbom, vvs konsult på WSP Group är en av dem som är med och kartlägger energistatus i alla fastigheter. Det har verkligen rullat igång i stor skala med ackrediterade konsultbolag och certifierade deklaranter. Samtidigt har kommuner och fastighetsägare vaknat ordentligt. Debatten om CO2 utsläpp och global uppvärmning har väckt allas miljö och energitänkande, säger Lars Livbom. Vi tittar på värme, belysning, vatten, ventilation och elberoende. Byggkonsulter tittar på byggnadernas klimatskal och var det kan finnas brister i isolering. I deklarationen ska det också finnas basfakta om byggnadsår och uppvärmd yta. Vi tar vidare fram referensvärden för att möjliggöra jämförelse med andra byggnaders energiprestanda, fortsätter Lars Livbom. Fokus på stora besparingarna Lars Livbom understryker att det ofta finns riktigt stora besparingar att göra. Han nämner främst styrningen av luftflöden, värmeåtervinning i ventilationssystem, frikyla och anpassning av drifttider för belysning, temperatur och ventilation efter tid på dygnet och skiftande behov i verksamheten. Bara i ventilationssystemen finns stora vinster att göra. Många fastigheter är exempelvis inte ombyggda för värmeåtervinning utan det går att behovsanpassa drifttider för ventilation, värme och el mycket effektivare. Energianvändningen kan anpassas bättre till hur lokalerna ser ut och vilka behov som finns. Här är det bland annat vanligt att fastighetsägare inte har gjort ny anpassning av installationer efter ombyggnad eller förändrad verksamhet i lokalerna, berättar Lars Livbom. I moderna lokaler förväntar sig alla ett skönt komfortklimat. Här är frikyla, exempelvis från bergvärmesystems borrhål, ett billigt sätt att kyla lokaler. El radiatorer ersätts i större utsträckning med andra system med vattenburen värme och energi från fjärrvärme, värmepumpar och ackumulatortankar. Sedan är det förstås viktigt hur man sköter drift och underhåll av energisystemen och hur alla som vistas i byggnaden har rutiner för att använda energi sparsamt. På WSP vill vi stärka folk som arbetar med drift Fakta lag om energideklaration Gällde från 1 okt Inspektion och deklaration görs av oberoende ackrediterat företag och certifierade deklaranter. Senast utgången 2008 lämnas deklaration för byggnader och nybyggen, flerbostadshus och specialbyggnader med golvyta över kvm. Deklaration lämnas elektroniskt till Boverket. och underhåll i fastigheter. De kan exempelvis koppla programmoduler till fastighetssystem för att styra och följa upp energianvändningen och därmed kunna minska drifttiderna, avslutar Lars Livbom. Vi tar ansvar. Hållbara energilösningar för energi- och fastighetsbolag Ren kraft Ta kontrollen över din el-, värmeproduktion! Bonnet har produkterna för dig: vindkraftverk, solceller, vedklyvar och mycket mer. Besök FVB den kompletta energikonsulten FVB Sverige ab Beställ på: Tel: E-post:

5 LindinVent

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS El Mycket av vår välfärd kommer från två hål i väggen. Efter avregleringen 1996 har elpriset stigit. En del menar att orsaken är att vi har ett oligopol med dominerande producenter som styr priset. Andra anser att det beror på energiskatter, handeln med utsläppsrätter och en gradvis anpassning till kontinentens högre elpriser. Hög spänning i debatt om el Har vi oligopol? Konkurrensverket har i alla fall inte kunnat belägga brott mot konkurrenslagen, men konstaterar att det finns en risk att dominerande företag använder sin marknadskraft. Samtidigt som elanvändningen i samhället ökar, har det under lång tid gjorts väldigt lite investeringar i ökad överföringskapacitet och elproduktion. Konkurrensverket menar att elmarknaden skulle fungera bättre om överföringskapaciteten byggs ut i stamnätet, nya nät byggs mellan de nordiska länderna och investeringar görs i nya anläggningar för en ökad elproduktion. Dessutom skulle konkurrensen öka om den idag nationella slutkundsmarknaden blev nordisk. Konsumenten skulle då fritt kunna välja mellan olika nordiska aktörer. Det kräver dock att kunder har timmätning så de kan se och anpassa sin elförbrukning efter prisvariationer på den nordiska elbörsen. 90 procent från vatten- och kärnkraft El används för uppvärmning, belysning och kraft till elektriska apparater och motorer. El är en färskvara. I varje ögonblick måste produktionen av el vara lika stor som förbrukningen. Eftersom förbrukningen varierar över dygnet och året måste produktionen variera och balanseras mot konsumtionen. Elproduktionen i Sverige på cirka 155 TWh utgörs till drygt 90 procent av vattenkraft och kärnkraft. Ringhals, Forsmark och Oskarshamn står för 50 procent av elproduktionen. Kärnkraftverken är dock svåra att reglera och körs därför som baskraft med samma effekt dygnet runt. Vattenkraften däremot är reglerbar och används därför i Sverige för att balansera förändringar i elanvändningen. Elkraft importeras eller exporteras också vid behov. Dessutom används gaskraftverk för att klara förbrukningstoppar under vintern. Vindkraften står för mindre än 1 procent av elproduktionen, men det finns politiska mål om att öka andelen till 10 procent eller mer. Beroendet av förnyelsebar energi kommer att öka och de flesta är överens om att vindkraften kommer att utgöra en betydande del. Kortfakta Nordisk elproduktion uppgick 2005 till 395 TWh och den svenska till 155 TWh, varav 90 procent kommer från vatten- och kärnkraftverk. Svensk konsumtion av el har under 10 år ökat 4 procent, medan installerad kapacitet i Sverige minskat samma period. I Sverige har Vattenfall, Eon och Fortum 88 procent av elproduktionen. På den nordiska marknaden är andelarna för de största producenterna: Vattenfall 20, Fortum 13, Statkraft 10 och Dong 6 procent. Elmarknaden regleras av både nationella och internationella reglerings-, konkurrens- och finansövervakningsmyndigheter. Klimatskalet är husets ytterhölje i form av väggar, golv, tak, dörrar och fönster. Hur väl byggnaden är isolerad betyder mycket för behovet av uppvärmning. Isoleringsförmågan anges med ett så kallat U-värde mätt i W/m2 K. Problemet i hus är ofta att köldbryggor bildas i delar av klimatskalet där isoleringen är sämre. Effektbalansering i byggnadsuppvärmning Mycket går att göra genom att bara täta fönster och dörrar, men se då också till att ventilationssystemet tillför tillräckligt med tilluft. Balkongoch altandörrar är ofta dåligt isolerade. Vill du spara energi kan du antingen ersätta befintliga fönster med energieffektiva fönster eller komplettera med isolerglas. Energianvändningen för uppvärmning av byggnader kan även minskas procent enbart med bättre styrning, det vill säga utan några klimatskalsåtgärder. Förutom optimering av energimängden utgör kvalitetsnivån på energin en jättepotential både ur kostnadsoch miljösynpunkt. Till byggnadsuppvärmning duger teoretiskt alla energikällor som håller mer än 21 grader, till varmvattenproduktion krävs 55 grader medan belysning, datorer, motorer kräver el. Vi bör dessutom att inte använda onödigt fin energi. Världen är full av spillvärme, i princip gratis både ur kostnads- och CO2 synpunkt. El är den finaste energiformen som vi bör reservera för det som kräver el. Spillvärme vid 30 grader kan användas för byggnadsuppvärmning men inte för så mycket annat. Det finns med andra ord en optimal energianvändning som utgör en målsättning och teoretisk gräns för vad som kan uppnås med ett värmesystem. Ytterligare besparingar åstadkoms med exempelvis bättre isolering. Följande illustration visar ett exempel ut verkligheten. Ett hus drar 100 energienheter och returtemperaturen från radiatorerna är 41 C. Värmen kommer via fjärrvärme från Shell-rafinanderiet i Göteborg. Där kan man då ta tillvara på spillvärme ner till cirka 45 C. Resterande värme i det fyrtiofemgradiga vattnet är oanvändbart och måste spolas ut i havet. Till höger visas samma hus efter installation av ett smart NordIQstyrsystem. Stabilare inneklimat minskade energianvändningen med sjutton procent. Avkylningsoptimering sänkte returtemperaturen till 33 C. I raffinaderiet kan man nu även använda det fyrtiofemgradiga vattnet och vi ökar energiutbytet med 18 energienheter. Vi har fått hela 35 energienheter tillgodo som kan användas för att värma ett nytt hus med. Den uppvärmningsbara ytan ökade med 43 procent!

7 Känner ni till era möjligheter att få EU-stöd till miljö- och energiprojekt? Sverige och EU erbjuder varje år miljarder i form av bidrag och annan offentlig finansiering. Flera av dessa stödprogram beviljar upp till 75% av investeringskostnaden i bidrag och lån till miljöinvesteringar och innovativa demonstrationsprojekt. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig finansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till fler än företag och organisationer och genererat över 1 miljard kronor till olika affärsprojekt. Mer information hittar du på GIA Sweden AB Ulf Castenfors, VD Tel: Saltmätargatan Stockholm Se oss som de vuxna i branschen Vestas har installerat vindkraftverk i 63 länder. Vår erfarenhet när det gäller vind och anläggning är oöverträffad. vestas.com

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Återvinning av elektronik Varsågod, några elspartips Det går att spara en hel del el. Nedan följer en rad tips. Inom parantes visas elbesparingen i procent av normal elförbrukning. Tvätta/torka: Tvätta alltid i fylld maskin (0,5), sänk tvättemp från 60 till 40 grader (0,5), undvik förtvätt (0,5), torka utan att tillföra värme (0,5) Diska: handdiska endast det som ej tål maskindisk (1), spola inte av utan skrapa av matrester (0,5), anslut diskmaskin till kallvatten (0,5), använd balja vid handdisk (0,5), diska med 55-gradersprogram (0,5) och koppla bort torkprogram och öppna lucka för lufttorkning istället (0,5). Matlagning: använd kastruller med plan botten (0,5), storlek som matchar platta (0,5) och lock (0,5). Stäng av elen och laga färdigt på eftervärme (0,5), använd mikro för få portioner (0,5) och värm vatten med vattenkokare (0,5). Kyl & frys: inte kallare än + 5 grader i kyl och 18 grader i frys (0,5), avfrosta regelbundet (0,5), låt mat svalna innan den sätts in i kylen (0,5), tina fryst mat i kylen (0,5), placera inte kyl och frys nära en värmekälla som spis eller ugn (0,5) Belysning: släck belysning där ingen vistas (0,5), byt till lågenergilampor (1,5), installera tidur för belysning som ska vara tänd vissa tider (0,5) och anpassa belysning för ändamålet om allmänljus eller arbetsbelysning (0,5) Elprylar: stäng av tv (1), video, dvd-spelare och digitalbox (0,5) med strömbrytare och inte fjärrkontroll, stäng av datorutrustning när den inte används (1), använd energisparfunktion för bildskärm (0,5) och ta bort alla laddare ur elurtag när de inte används (0,5) Uppvärmning: Sänk innertemperaturen (2,5), ta bort stora möbler framför element (1), vädra snabbt och gärna i korsdrag (1), täta dörrar och fönster (5), se över reglersystem för innertemperatur (2,5) och installera effektvakt för att kapa toppar i förbrukningen (1) Varmvatten: byt packningar i läckande kranar (2,5), byt till snålspolande duschmunstycke (4), byt till termostatkranar i bad och kök (2,5), sänk maximal värme på varmvatten till + 60 grader (1,5) och duscha istället för att bada (8). Källa: Konsumentverket Sverige är världsbäst på att samla in elektronikskrot och återvinna metaller och plaster. År 2006 var rekordsiffran ton elektronikskrot. Det motsvarar 15,8 kg per invånare. Lägger man till elektronikavfallet från företag blir det 16,4 kg per invånare. Återvinning Vårt gemensamma ansvar Återvinning av uttjänta elektriska och elektroniska produkter räddar miljön från freoner och skadliga plaster och metaller. Dessutom återvinns värdefulla metaller som guld, silver och koppar samt glas, trä och plaster. Kretsloppet sluts på så sätt och samhället kan spara både energi och råvaror när återvunna metalller och plaster används i nya produkter. El-Kretsen tar hand om kretsloppet Dagens effektiva återvinningssystem är resultatet av att Sverige år 2001 införde producentansvar för elektronikprodukter. För att klara producentansvaret bildade näringslivet samma år servicebolaget El-Kretsen. Detta icke-vinstdrivande bolag ägs idag av 21 branschföreningar. El-Kretsen står för procent av marknaden för nya elektriska och elektroniska produkter. Vårt uppdrag är att på bästa miljömässiga och ekonomiska sätt ta hand om det praktiska producentansvaret där vi ser till att insamling, sortering och återvinning fungerar i praktiken, säger Jan-Olof Eriksson, vd för El-Kretsen. El-Kretsen organiserar landets enda rikstäckande system. Företaget klarar detta via samarbeten med branschföreningar och alla kommuner och landsting samt upphandling av tjänster från certifierade transportörer och återvinningsföretag. Uttjänta elprodukter hämtas från 650 återvinningscentraler i kommunerna, landstingens insamlingscentraler vid sjukhusen FOTO: PETER KNUTSON och runt 300 platser där verksamheter kostnadsfritt kan lämna in sitt elektronikskrot. Verksamheter med riktigt stora volymer kan lämna in skrotet direkt till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare. Sverige bland de första En anledning till att vi har världens effektivaste återvinningssystem för elektronikskrot är att vi var tidigt ute. Producentansvaret kom Ett EU-direktiv kom först 2003 och anpassades sedan till svensk lag Vi har också ett mycket bra samarbete med kommunerna. Insamling kan ske på ett effektivt sätt från alla återvinningscentraler och dessa fungerar också som effektiva punkter för växling mellan vårt och kommunernas ansvar, berättar Jan-Olof Eriksson. Förutom kommunernas satsning på återvinningscentraler är medborgarnas ökade miljömedvetenhet och vana att åka till återvinningscentraler en förklaring till framgångarna. El-Kretsens system är uppdelat på två delar: ett för hushåll och ett för verksamheter. Insamlingen av hushållens elektronik organiseras i samarbete med kommunerna och kallas elretur. Insamlingen från verksamheter organiseras delvis via kommunerna och delvis direkt via kontrakterade transportörer. Sorterar och återvinner ton Vid återvinningscentralerna sorteras elprodukterna i sex kategorier: stora vitvaror, kylskåp och frysar, diverse elektronik, lysrör, lågenergilampor och glödlampor. Sedan Jan-Olof Eriksson, vd El-Kretsen. FOTO: ANNA STAFFANSSON skickas avfallet till någon av landets 27 återvinningsanläggningar. Efter demontering och sortering kan olika delar förädlas till nya råvaror eller energi. Högkonjunkturen har inneburit både en kraftigt ökad inlämnad mängd elektronikskrot och en allt lönsammare återvinning av råvaror tack vare höga världsmarknadspriser på metaller och olja. Trots den stora omfattningen med ton inlämnat elektronikskrot har vi lyckats hålla ihop flödena och ta tillvara mycket av det som slängs. Bland annat har vi kunnat hantera alla gamla tv-apparater som folk slänger när de köper ny platt-tv. Det guld och silver vi återvinner står för 40 procent och koppar för 10 procent av Bolidens produktion. Var finns alla gamla mobiler? I en rapport från United Nations University drar forskarna slutsatsen att europeiska hushåll lämnar in alldeles för lite elprodukter till återvinningen. När det gäller de allra minsta elektronikprylarna samlas små mängder in. Målet borde enligt rapporten vara mellan 60 och 75 procent återvinning. Problemet för Sverige är inte stora och mellanstora elprodukter, utan bara de allra minsta. El-Kretsen har därför redan dragit igång ett projekt tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt Avfall Sverige, branschorganisationen för avfallshantering och återvinning. Projektet ska undersöka läget samt hushållens attityder och kunskap. Resultatet redovisas i juni Målet är att så småningom kunna samla in all kasserad småelektronik. Vi köper små elektronikprylar som aldrig förr. Vart tar då alla Kortfakta El-Kretsen är ett nonprofit-bolag som ägs av 21 branschföreningar vars medlemsföretag står för procent av marknaden för elektronikprodukter i Sverige. El-Kretsen organiserar insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter för företagens uppfyllande av producentansvar. Redovisning sker till Naturvårdsverket. Insamling av hushållselektronik sker från 650 återvinningscentraler i kommuner och elektronik från företag från 300 insamlingsställen. Insamling sker även direkt från verksamheter med stora volymer elektronikskrot. Återvinningen var ton år 2006 fördelat på: stora vitvaror (30 %), kyl & frys (19 %), it-/kontorsutrustning (18 %), tv, video och audio (18 %), övr. hushållsprodukter (8 %), ljuskällor (5%), diverse (2 %) och kameror, klockor och leksaker (0,2 %). I EU-direktivet, WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), sägs att alla nya produkter som säljs i EU måste märkas med en överkorsad soptunna och identifikation som visar vem som importerat produkten när den slutligen ska återvinnas. gamla mobiler och mp3-spelare vägen? Vi ser dem inte i återvinningen i alla fall. Har vi kvar dem som reserv i byrålådan eller ger vi bort dem till andra? Eller hamnar de i värsta fall i hushållssoporna? Det ska vi ta reda på genom att titta på befintliga insamlingssystem, göra plockanalyser och genomföra en undersökning av hushållens attityder till och kunskap om småelektronikavfall, berättar Jan-Olof Eriksson.

9 Moderna braskaminer ger miljöriktig värme och skapar trivsel och trygghet. Oavsett vad du värmer bostaden med är modern brasvärme ett bra komplement och den enda värmekälla som är helt oberoende av el. Tryggt att veta när vinterkylan och snöstormarna kommer. Elda bara med absolut torr ved och ha god lufttillförsel. Du får ut mesta möjliga energi och du eldar rätt för miljön. Vill du veta mer; Eldabutiken är Sveriges ledande återförsäljare av brasvärme med marknadens bredaste sortiment. Vi är specialister inom alla delar av en lyckad installation, från val av kamin till bygganmälan, fi nansiering, besiktning och allmän rådgivning. Vi arbetar endast med ledande leverantörer och varumärken. Välkommen till din lokala Eldabutik. Avesta: Kaminstugan, Dalahästen Åsbo, Borlänge: Mellstav. 40, Eskilstuna: Kamincenter, Eneby, Vallby, Fjälkinge: Nymöv. 250, Gnesta: Dansutv. 2, Gävle: Nordek, Utmarksv. 3, Göteborg: Centrum, Marieholmsg.1, Halmstad/Oskarström: Valhallgatan 1, Haninge: Vendelsöv. 51, Kalmar: Dragonv. 4, Karlstad: Blockg.11, Katrineholm: Videv. 2, Kinna: Värmehuset, Fritslav. 26, Kungsbacka: KS Kaminer och Spisar, Borgåsvägen 12, Lidköping: Hovby Ängsbo, Lindesberg: Fotbollsg. 4, Luleå: Ångsågen, Bangårdsg. 20, Malmö: Arlövsv. 16, Mjölby: Spisbutiken, Finnstugan 4, Mölndal: Göteborgsv. 91, Norrköping/Åby: Nyköpingsv. 33, Norrtälje: Söderlinds, Hantverkareg. 3, Nybro: Spishuset, Jutarnas v. 22, Stockholm: Bromma: Bastuspecialisten, Karlsbodav. 19, , Hammarby: Inter Idé, Hammarby kajv. 4, Skellefteå: Byggteknik & Kakelugnar, Serviceg. 2, Tidaholm: Spisbutiken, Köttorp, Uddevalla: Almåsvägen 2, Uppsala: Stångjärnsg. 15, Vellinge: Falsterbov. 179, Vetlanda: Masking. 15, Västerås: Kaminhuset, Signalistg. 13, Växjö: Solängsv. 2, Örebro: Adolfsbergsv. 4,

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förnyelsebara energikällor Kontor använder el till mycket Kontor, affärer och offentliga lokaler står för 26 procent av landets energianvändning. I en studie av 123 kontor och förvaltningslokaler gjord av Energimyndigheten, fördelade sig elanvändningen på följande poster: Belysning 22 %, fläktar 18 %, datorer 15 %, servrar 11 %, kylmaskiner 10 %, övrig fastighetsel 9 %, övriga apparater 8 % och diverse 7 %. Kommer framtidens energi från sol och vind? De flesta är eniga om att klimathotet är en realitet. Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Kan det rentav bli solen och vinden som räddar oss? Källa: Energimyndigheten Tre svarar för 88 procent De tre största producenterna svarade 2005 för totalt 88 procent av el produktionen i Sverige, varav Vattenfall 46, Eon Sverige 23 och Fortum 19 procent. Dessa företag äger dessutom produktionskapacitet tillsammans, i första hand kärnkraftverken men även vissa vattenkraftverk. För att konkurrensen ska fungera på svenska marknaden trots denna dominans, krävs en fungerande nordisk el handel. Men även den nordiska marknaden domineras av ett fåtal stora företag och det statliga ägarintresset är stort. Marknadsandelar för producenter på den nordiska marknaden är för svenska Vattenfall 20, finska Fortum 13, norska Statkraft 10 och danska Dong 6 procent. Tillsammans svarar dessa företag för nära 60 procent av elproduktionen. verige är gynnat. Här finns enorma mängder biomassa i våra skogar och väldeliga vattenmassor i våra älvar. Här blåser vinden stark och ofta längs våra kuster, fjäll och skogshöjder och solinstrålningen är mycket större än vad folk tror. Nästan självförsörjande på energi Sverige ligger bra till i förhållande till andra länder när det gäller klimatpåverkan men lite sämre när det gäller energiberoendet. Landet har en CO2 fri elproduktion från vatten, vind och kärnkraft. Nästan alla flerbostadshus värms med fjärrvärme som är baserad på biobränsle och spillvärme. Småhusägare kastar ut sina oljepannor. Den koldioxid vi faktiskt släpper ut kommer till största delen från alla vägtransporter. Sverige är i princip annars självförsörjande på all energi. I en krissituation skulle vi även klara transporterna genom att omvandla biomassa till bränsle. Alla förnybara energislag har låg energitäthet och kräver därför stora volymer och ytor. Vattenkraften har sina jättedammar och vindkraften enorma rotorblad. Biobränslen kräver stora skogs eller åkerarealer. Även solenergi kräver mycket yta, men solfångare och solceller ger faktiskt mycket mer energi per kvadratmeter än vad man får från biobränsle. En viktigare faktor för att vi inte satsar lika mycket på solenergi i Sverige beror nog lite på den goda tillgången på andra förnybara energikällor. I Sverige har vi till exempel billig el från all vår vattenkraft och gott om vind och biomassa, säger Jan Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik, institutionen Energi & Miljö på Chalmers. Kraftig global tillväxt för solenergi Fram till för några år sedan var efterfrågan på solenergi låg. En liten efterfrågan ledde i sin tur till små tillverkningsvolymer och högt pris. Nu ser vi dock en förändring med en snabbväxande global marknad för solenergi. I Tyskland finns system som gör det lönsamt att tillverka och installera teknik för solvärme och solel. Kina är världens största marknad för solvärme. Beroende på lokalt energipris väljer husägare i Kina sol, gas eller el till sina varmvattenberedare. Kortfakta solenergi I Sverige är solinstrålningen 1 MWh per kvm och år jämfört med 2 MWh vid ekvatorn. I södra Sverige är instrålningen 20 gånger större i juni än i december. Solfångare värmer varmvatten och solceller producerar el. Totalt har Sverige m2 glasade solfångare och m2 poolsolfångare (sammanlagt 300 MWth) och m2 solceller (4,3 MWe). Solfångare ger från 300 till 700 kwh/kvm och år och passar främst där det finns varmvattenbehov under sommarhalvåret. Glasade solfångare säljs i moduler på 1 20 m2. År 2006 installerades m2 glasade solfångare (20 MWth), varav hälften med solvärmebidrag. Medelkostnad för solvärmesystem är kr/m2 solfångare. År 2006 var omsättningen för installationer 180 miljoner kr, varav 10 miljoner var bidrag. Solceller för el har på senare år installerats anslutna till elnät. Ett elöverskott kan säljas och vid underskott köper man från elnätet. Solceller säljs i moduler om W topp effekt (0,25 2 m2). Det finns investeringsstöd för installation av nätanslutna solcellsystem till offentliga lokaler. År 2006 installerades m2 (600 kwe) solceller. Medelkostnad för komplett solcellsystem är kr/m2 ( kr/kwe). År 2006 omsattes 40 miljoner kr, varav 11 miljoner kr i bidrag, i anslutning till installationer. MWth står för MW (nominell) värme(effekt) th = thermal MWe står för MW (top) eleffekt e = electric Minska dina energikostnader! Ring oss nu! Kontakta oss, så byter vi din gamla utegivare till en mottagare som gör det möjligt att styra din fjärrvärme efter våra väderprognoser. Våra energiexperter säkerställer att det betalar sig redan första året! Se våra kunder berätta själva på

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 Förnyelsebara energikällor Även i Sverige börjar marknaden ta fart, framförallt för solfångare. Solfångare används främst till varmvatten och det är vanligast med kombisystem med ved-/pelletpanna, ackumulatortank och solfångare. På sommarhalvåret då en panna har lägre verkningsgrad står solfångare för varmvatten och värme. Det börjar bli vanligare att större fastigheter har solfångare integrerade i taken. Solvärmen kan här stå för 10 till 30 procent av fastighetens totala värme- och varmvattenbehov. Jan-Olof Dalenbäck, professor på Chalmers. Kan bli världsaktörer på solenergi I sydligare länder har man behovet samtidigt som solen lyser mest, främst för att producera el för kyla. I Sverige har vi främst behov av värme då solen lyser minst varför det är lämpligt att kombinera solvärme med biobränsle, säger Jan- Olof Dalenbäck. Jan-Olof Dalenbäck är inte bara professor på Chalmers utan också vice ordförande i branschföreningen Solenergi. Han berättar att solenergi är framtiden om vi inte hittar någon annan hållbar energikälla. Det säljs allt fler solfångare i landet och allt fler företag blir medlemmar. Föreningen samarbetar också med branschföreningarna Vindkraft och Bioenergi. Solenergibranschen omsätter drygt 1 miljard kronor. Det finns några mindre tillverkare av solfångare och en komponenttillverkare som är bland de största i Europa. Det finns fyra fabriker i landet, varav en svensk, som monterar solcellspaneler. På Ångstromslaboratoriet i Uppsala bedrivs avancerad solcellsforskning. Svenska företag borde ges bättre möjligheter att satsa på att bli världsaktörer på solenergi så att inte samma misstag görs som tidigare gjordes med vindkraften. Idag har Danmarks vindkrafttillverkare 30 procent av världsmarknaden. Tack vare lågt elpris och färdiga paketerbjudanden har värmepumpar sålt bra. När det gäller alternativ med pelletpanna och solfångare finns däremot än så länge få färdiga paketlösningar för panna, förråd, solfångare och rördragning. Energipriserna kommer nog att stiga framöver och om det kommer fram fler färdiga paket, då kommer också marknaden att växa, avslutar Jan-Olof Dalenbäck. Medvind för vindkraft Runt om i världen byggs det vindkraftverk som aldrig förr. Den totala installerade effekten ökar med nästan 30 procent varje år. I Danmark står vindkraften för 20 procent av all elproduktion. Sverige är än så länge långt efter med 1 procent. Mycket har hänt sedan vindkraften började byggas ut på 1980-talet. Då var det vanligt med vindkraftverk på 50 kw, medan dagens största bjässar kan leverera 5 MW, det vill säga hundra gånger mer. Idag är havsbaserade vindkraftverk ofta minst 70 meter höga och med en effekt på 2,5 MW eller mer. Mari Kågström, WSP Samhällsbyggnad. Sverige har tidigare legat på en stabil men internationellt låg nivå med en utbyggnad på 50 till 80 MW om året. Nu har dock Vattenfall, E.ON och nya privata kraftbolag många större vindparksprojekt på gång. Det krävs definitivt många nya ambitiösa projekt för att uppnå riksdagens mål om 10 TWh el från vindkraft år Nya projekt gäller både landbaserade och havsbaserade vindkraftverk. I Dalarna har Mari Kågström på WSP Samhällsbyggnad utrett miljökonsekvenser som underlag för tillstånd för nya små vindparker i skogsmiljö: Det finns stor potential för vindkraft på skogshöjder. I Dalarna har vi bra vindar. Vi har tittat på nio nya Kortfakta vindkraft Vindkraftverk förvandlar rörelseenergi till elektrisk energi och producerar el vid vindar mellan 4 och 25 m/s. Maximal effekt erhålls vid m/s. I Sverige har vi bra vindar vid kuster, till havs, i fjällen och många skogsområden. Riksdagen har satt upp ett mål om att 10 TWh el ska komma från utbyggd vindkraft år För att vindkraften ska stå för ca. 10 procent av elproduktionen (14 TWh) krävs snurror vardera på kw. I Danmark står vindkraft idag för 20 procent av elproduktionen, i Tyskland för 6 procent och i Sverige för 1 procent. År 2004 var elproduktionen från vindkraft i TWh: Tyskland 26, Spanien 14,2, USA 19,6, Danmark 6,6, Italien 1,8, Nederländerna 1,8, Japan 1,0, Storbritannien 1,3 och Sverige 0,8. projekt med 3 till 10 vindkraftverk i varje. Sex projekt har hittills fått tillstånd. Bland annat tittar vi på visuell påverkan och buller från maskinhus och rotorblad samt det intrång som nya vägar och ledningar till kraftverken medför. Den internationella trenden just nu är annars havsbaserade vindkraftverk. Här har vinden fritt spelrum och blåser i stort sett jämnt. Det är också lättare att här bygga stora vindparker utan att det stör människor eller miljö. Här är samtidigt påfrestningarna på vindkraftverken mycket större. Den danska tillverkaren Vesta har till exempel haft problem med växellådor som går sönder i deras stora 3 MW-snurror. Passivhus är inget trolleritrick Ett nybyggt småhus får enligt Boverkets nya byggregler inte dra mer energi för uppvärmning och varmvatten än 110 kwh/ kvm och år. Gårddagens villor drar minst 50 procent mer. Niklas Jakobsson har vunnit Studenternas Energipris 2007 för sitt examensarbete där han visar hur målet kan nås. Examensarbetet gjordes vid civilingenjörsprogrammet Energisystem vid Uppsala universitet och i samarbete med byggföretaget JM. Tricket handlar om tjockare isolering, tätare väggkonstruktioner, energieffektiva fönster med lågt U-värde och värmeåtervinning i ventilationssystem. Det är lätt att komma ned till 90 kwh per kvadratmeter och år och även fullt möjligt att nå ner till 45 kwh som är den tyska definitionen för passivhus, säger Niklas Jakobsson. Källa: Ny Teknik Anticimex ett av få ackrediterade företag Anticimex AB är nu ackrediterade av Swedac för att utföra energideklarationer enligt lagen om energideklaration för byggnader. Sedan flera år tillbaka gör Anticimex energibesiktningar i både flerfamiljshus och villor. Statistik från dessa besiktningar visar att fastighetsägare kan minska energiförbrukningen med upp till 45 procent. Kan du driva er strategiska agenda? KTH Executive School utvecklar högre chefers förmåga att fatta affärsstrategiska beslut. Våra kunder väljer knappast mellan oss och andra utbildare. Snarare väljer de mellan oss och olika strategikonsulter. VÅRA PROGRAM 2008: Executive Program in Industrial Management Executive Program in Infra Service Management Executive Program in Consultancy Management Nordic Growth Management Program

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Biobränsle Full fyr i panna eller värme från pump? Vem vill sitta med Svarte Petter och värma huset med olja eller direktel när energipriserna bara stiger? Svaret är förstås att ingen vill. Det säljs värmepumpar som aldrig förr, allt fler eldar med biobränslen och en del kombinerar solfångare med värmepump eller pelletspanna. Biobränslen är en av våra viktigaste energikällor. Skogen och växterna är en förnybar energikälla som idag svarar för 20 procent av Sveriges totala energiförsörjning. I Sverige är dessutom tillgången på biobränsle så stor att det kan bli landets viktigaste energikälla i framtiden. Det är främst skogen som ger oss biobränsle. På åkrar odlas dessutom snabbväxande energiskog. Energigräs, raps, ärtväxter och halm är andra exempel och en del menar att även sopor och torv bör räknas som biobränslen. De flesta stora kraftvärmeverk i kommunerna Kortfakta Bränslepellets tillverkas genom att såg- eller kutterspån torkas och mals för att sedan under högt tryck och höga temperaturer formas till små fasta kulor eller stavar. Pellets har låg fukthalt och högt energiinnehåll. Pellets används i större kraftvärmeverk och i villor villaägare värmer sina hus med pellets. Försäljningen av pellets till villamarknaden ökade 2006 med 33 procent och första halvåret 2007 var ökningen 70 procent. För att ersätta 1 m3 olja krävs 3,4 m3 pellets. eldas idag med biobränslen istället för olja och mer än en miljon villaägare använder i någon utsträckning bioenergi för uppvärmningen. Genombrott för pelletskaminer Det säljs vedkaminer, kakelugnar och moderna vedpannor som aldrig förr. Det riktigt stora genombrottet verkar dock pelletskaminerna ha fått. Under 2006 såldes det tre gånger så många pelletskaminer som året innan. Idag kan man skaffa allt från en enkel pelletsbrännare som kopplas till en befintlig panna till helautomatiska system där pelletseldning fungerar lika bekvämt som oljeeldning. Med pelletseldning kan kostnaden för uppvärmning halveras jämfört med alternativen olja eller direktel. Till skillnad från värmepumpar som drivs med el, kan en pelletskamin dessutom vid ett längre strömavbrott drivas från ett bilbatteri via en enkel omformare. På sommarhalvåret har däremot pelletspannan låg verkningsgrad och kan behöva kompletteras med solfångare eller värmepump för produktion av varmvatten. Dagens pelletskaminer är fullstora värmepannor som kan värma hela hus. Det går att få pelletskaminer som är vattenmantlade och kan producera tappvarmvatten och även kopplas till radiatorsystem. Nu kommer också helautomatiska system för påfyllning till förråd, matning till panna och lagring av aska. Helautomatiska system för pelletseldning är nog också en förutsättning för att marknaden verkligen ska ta fart ordentligt. Det är ju inte alla som upplever charmen med att släpa tunga pelletssäckar till förråd och panna i huset. Smarta värmesystem hämtar billig energi NordIQ gör energisnåla värmesystem som inte slösar bort onödig värme. Dessutom utnyttjas billigare och mer miljövänlig spillvärme. NordIQ säljer smarta fjärrvärmecentraler som spar energi, pengar och miljö. Vi grundar verksamheten på en solid vetenskaplig bas. Dr Peter Gummérus som disputerade 1990 har arbetat i mer än 20 år med energifrågor. Vi har en tydlig beskrivning av hur effektivisering uppnås i ett samspel mellan människa och teknik. Våra kunder är fastighetsbolag, effektiviserings- och EPC-bolag, energibolag, entreprenörer och byggföretag. Vi fokuserar på Norden men kommer att expandera bland annat till Kina och Östeuropa. Under 2008 kommer vi att driva ett DemoEnvironment- projekt sponsrat av SIDA i Beijing. Under nov 2008 nominerades NordIQ till 12 Bill Gates-projektet av WWF. NordIQ Göteborg AB S Saltsjönäsv V Frölunda Tel: Potential i rätt kvalitetsnivå på energi Ett optimalt värmesystem använder mindre energi än ett konventionellt som kräver marginaler för att kunna garantera en lägsta temperatur. Kvalitetsnivån på energin är viktig. För uppvärmning duger energi över 21 grader. Till varmvatten krävs 55 grader. Det betyder att till exempel 30-gradig spillvärme som inte kan användas till något annat än byggnadsuppvärmning är gratis eftersom den annars spolas bort. NordIQs smarta fjärrvärmecentraler kan värma upp till 50 procent mer yta eftersom de optimerar både mängden energi och vilken typ av energi som används. Kunderna vill ta tekniksprång Staffan Larses på Statens Fastighetsverk vill visa vägen genom att ta riktiga tekniksprång. NordIQs teknik tyckte vi var så intressant att vi installerade nio undercentraler i Varbergs Fästning. Vid driftstarten hördes inga negativa kommentarer från hyresgästerna vilket är ovanligt när man drar igång en ny värmesäsong, säger Staffan Larses. Telge-koncernen är ett företag som vill leda utvecklingen, säger Göran Ernstsson, vd för Telge Nät. Vi gjorde en egen utvärdering av NordIQs system i jämförelse med den bästa konventionella tekniken. Resultatet blev en minskning av energianvändningen med 23 procent i värmesystemet och 14 procent totalt. Unik teknik NordIQs Softcontrol är unik dels genom att den använder en modell över husets effektbalans, dels genom att framräknad böreffekt styrs direkt utifrån returtemperatur och flöde. Styrsystemet tillför då exakt den effekt som får huset att hålla önskad temperatur. All besparing måste ske i ett samspel mellan människa och maskin, säger Matts Lindgren, vd för NordIQ. 10 procents energibesparing fixar systemet helt självt om fastighetsägaren ställt in det med schablonvärden. Nästa 10 procent uppnås när fastighetsskötaren får hjälp att hitta rätt injustering för huset. Ytterligare procent kan man spara genom att ett smart system som detta är, kan avslöja brister i huset. Brister som systemet kan upptäcka men inte åtgärda på egen hand. Peter Gummérus, Matts Lindgren och HM Konungen vid utdelningen av Sustainable Stockholm Award.

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 väderprognosstyrning Spar energi i alla väder Väderprognosstyrning är ett mycket lovande och billigt sätt för fastighetsägare att både spara energi, skapa ett bättre inomhusklimat och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Traditionellt används utomhusgivare som mäter temperaturen för att styra uppvärmningen i fastigheter. Reglersystem för värme är oftast inställda på, att för varje temperatur ute, klara det sämsta väderförhållandet, det vill säga när det blåser och regnar mycket. Fastigheter och värmesystem är också tröga. Till exempel kan en kall natt i mars leda till att reglersystemet lagrar upp värme hela natten. När sedan solen lyser och temperaturen snabbt stiger på dagen, blir det på eftermiddagen alldeles för varmt inomhus. Det kan undvikas om reglersystem matas med ständigt uppdaterade lokala väderdata om temperatur, sol, vind och nederbörd. Noll grader kan vara olika varmt Det är en enorm skillnad på effekten av noll grader ute om det regnar och blåser jämfört med om det är vindstilla och solen lyser från en klar himmel, säger Martin Eksberg på egain Sweden AB. Får en fastighet en väderprognos om att det blir soligt nästa dag kan reglersystemet i god tid ställas in för att sänka värmetillförseln. Resultatet är att man spar energi samtidigt som inomhusklimatet blir jämnare, och man tar tillvara den solvärme som kommer genom fönstren, fortsätter Martin Eksberg. Företaget erbjuder lösningar för väderprognosstyrning av byggnaders uppvärmning där man tar hänsyn till kommande temperatur, vind, sol, nederbörd och byggnadens egenskaper. I prognosstyrningen används detaljerade väderdata från SMHI nedbrutna på några mils noggrannhet. Data om temperatur, sol, nederbörd och vind finns timmeför timme i den lokala prognosen. Betalar sig på mindre än ett år Vad behöver då en fastighetsägare göra? Enligt egain behöver bara utomhusgivarna bytas ut mot en väderprognosmottagare. Fastighetsägaren kan fortsätta att använda sitt vanliga styr och reglersystem. För runt kronor kan allt vara installerat och klart. Sedan tillkommer ett abonnemang på väderprognoser i avtalet. Investeringen får plats i en normal driftbudget och betalar sig på mindre än ett år. Energibesparingen genom att byta styrstrategi är cirka 15 kwh, motsvarande 5 10 kronor, per kvadratmeter och år. Många fastighetsägare som har fjärrvärme kan spara mycket energi och pengar, betonar Martin Eksberg. Får en fastighet en väderprognos om att det blir soligt nästa dag kan reglersystemet i god tid ställas in för att sänka värme tillförseln. Alla kunder får en egen webbsida där energibesparing och redovisning av hur användningen av energi utvecklas över tiden visas. egain har dessutom experter som hjälper till att trimma in kundens styr och reglersystem för väderprognosstyrningen. Företaget är marknadsledande i Sverige på området och använder tekniken i motsvarande cirka lägenheter. Tefem IP44 sensor vet när du kommer och går. Tefem IP44 sensor är en helt vanlig kuparmatur för lysrör 2x14W eller 2x28W som är försedd med inbyggd dold närvarosensor. Tefem IP44 sensor minskar driftskostnaderna, är miljö- och servicevänlig samt skapar trygghet.

14 Byggboken Flik 4 Rekv.nr 344 November ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energieffektivisering Detta är en pressrelease På sikt kommer en övergång till förnybara energikällor att betyda mycket för minskade utsläpp av växthusgaser. Det går dock att bidra till minskade utsläpp redan nu genom en smartare energianvändning i fastigheter. Många åtgärder är dessutom enkla och billiga. Lägg ner egen energi för att minska energianvändningen Sveriges energismartaste isolering är här Isover lanserar en helt ny glasullsprodukt med lambdavärde 0,033 W/m C, Isover UNI-skiva 33. Det är Sveriges lägsta lambdavärde för isolermaterial mellan reglar och finns bara hos Isover. Den nya produkten öppnar unika möjligheter att bygga energismart och uppfylla Boverkets skärpta byggkrav. Den nya produkten, Isover UNI-skiva 33, ger möjlighet att skapa konstruktioner med mycket god energiprestanda. För en byggherre blir det möjligt att välja mellan två alternativ som båda sparar pengar; lägre energiförbrukning eller extra boyta. Belysning, ventilation, uppvärmning, klimatkyla och drift av elektriska maskiner kostar stora pengar. Med en smartare användning av energi kan vi spara in mer på el- och värmekostnader än vi lite till mans tror. När du börjar se över energianvändningen i fastigheten ska du inte glömma att ställa ordentliga krav på konsulter och leverantörer samt på system för el, värme, vatten och ventilation som du vill installera eller förändra. Det går nämligen att göra stora besparingar på val av energisystem och hur man använder energi i den dagliga verksamheten. Mycket energi är på lyset Det går åt mycket mer energi till belysning än vad vi tror. För mycket eller felaktig ljusarmatur producerar dessutom överskottsvärme som i sin tur kräver energi för kylning av lokaler. Hur energieffektiv är då en belysningsanläggning? Börja gärna med att ta fram nyckeltal för den årliga energianvändningen per kvadratmeter för belysningen. Inventera all belysning genom att kartlägga antalet armaturer samt installerad effekt och drifttider. En enkel inbesparing av el är till exempel att ersätta glödlampor mot lågenergilampor. Små enkla åtgärder är att se till att belysningen är släckt i tomma rum och vid lediga arbetsplatser samt att det är släckt i korridorer och gemensamma utrymmen när arbetsdagen är slut. Billigare kylning Med vårt svenska klimat tänker vi förstås mest på hur vi ska värma våra fastigheter. Men det moderna samhället kräver också allt mer kyla. I dagens moderna lokaler förväntar vi oss ett behagligt klimat året runt. Särskilt på sommarhalvåret får kontorslokaler problem när det skapas överskottsvärme från infallande solljus och alla elektriska maskiner. I vissa branscher används dessutom allt mer kyla i produktion och vid lagring. Det första man måste göra är att samordna systemen för kyla och uppvärmning. I värsta fall körs båda systemen samtidigt i en fastighet. En vinst är att återvinna värme från kylmaskinens varma sida. Vilket energisystem ska man välja? Vilken uppvärmningsform ska man då välja? Investering i ett nytt energisystem är sällan en liten kostnad. En ny anläggning beräknas normalt vara i drift åtminstone 20 år. Idag tittar nog de flesta på olika alternativ av förnybara energislag. Hetaste kandidaterna är fjärrvärme, värmepumpar, vindkraft, biobränslepannor och kombisystem där även solvärme utnyttjas. Vilket alternativ man väljer beror mycket på vilka förutsättningar som finns. Finns det fjärrvärme i området? Finns utrymme för bränsleförråd? Är marken lämplig för borrning? Finns plats för solfångare? Oavsett valet bör man tänka på att det nya värmesystemet måste vara så pass flexibelt att det går att byta energislag utan för stor kostnad. essoell Konstruera energiklokt. Höj kvaliteten sänk energiförbrukningen. Och gör en insats för miljön på samma gång. Det är vad energiklokt byggande går ut på. Krångligt och dyrt? Nej, särskilt inte sett till byggnadens hela livslängd. Vad som krävs är genomtänkta konstruktioner och ett noggrant utförande för att skapa en tät och välisolerad klimatskärm. I vår nya broschyr, Energikloka konstruktioner, hittar du lösningar för grund, vägg, tak och detaljer. Dessutom finns en hel del annan information om energiklokt byggande. Varför inte ta en närmare titt? Beställ eller ladda ned på Högre kvalitet, lägre energiförbrukning Energikloka konstruktioner 251x177_energywise.indd

15 KLOKHETEN! M A L L A. F O T O : M A R K H A M B L I N / N AT U R B I L D SFS 2005:209 samt SFS 2005:210 ålägger producenter och importörer av elektriska och elektroniska produkter att ta sitt producentansvar. Vad innebär det för ditt företag? Kontakta oss på Att det är klokt att återvinna är alla överens om. Djur, natur och människor. Alla vinner på insamling och återvinning av elektronik. Förra året samlade El-Kretsen in och återvann ton uttjänt elektronik, drygt 16 kg per invånare. Vi anlitar enbart kvalitets- och miljöcertifierade återvinningsföretag inom Norden och de insamlade elprodukterna behandlas på ett miljöriktigt sätt. Med ett av världens effektivaste återvinningssystem för elektronik kan vi samtidigt hålla bland Europas lägsta priser. Det är något som både våra medlemsföretag och naturen har glädje av.

16 16 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Värmepumpar Värmepumpar säljs som aldrig förr och blir ett allt populärare val för att slippa beroendet av direktel eller olja. En värmepump hämtar och utvinner den solvärme som finns i luft, berg, mark eller vattendrag. Det kan gå att spara in upp till 70 procent av tidigare uppvärmningskostnader med en värmepump. Här går man inte på pumpen Dagens värmepumpar klarar hela behovet av värme, varmvatten och ventilation. För ett hus på upp till 150 m2 kan det räcka med en frånluftspump som bara behöver 60 x 60 cm i golvyta och 2,10 m i höjd. I ett enda kompakt paket har man då varmvatten, ventilation, kompressor och elpatron, säger Per Törnkvist på Nibe. Är ett hus större än 150 kvm passar oftast bergvärme bättre. Bergvärme är egentligen solvärme lagrad djupt ner i backen. Genom värmepumpen omvandlas denna lågtempererade energi till värme och varmvatten inne i huset. Frånluftsvärmepumpar har en effekt på maximalt 2 kw och bergvärmepumpar effekter från 5 till 40 kw. För en modern större villa räcker det med pumpar på 6 eller 8 kw, fortsätter Per Törnkvist. Innan val av system måste man först bestämma om pumpen ska klara hela husets värmebehov eller avlasta ett befintligt system. Sedan är det viktigt att titta på pumpens verkningsgrad, ibland angett som COP-tal, vilket anger pumpens effektivitet som hur mycket energi pumpen ger i förhållande till hur mycket elenergi den förbrukar. Allra viktigast är att se hur värmepumpen fungerar under hela året, den så kallade årsverkningsgraden. De flesta leverantörer har datorprogram för att räkna ut värmebehovet och vilken pump som passar. Det fina med värmepumpar är också att man mycket billigt kan Per Törnkvist, Nibe. kyla huset på sommaren. Denna frikyla är en kyla som tas direkt från bergvärmens borrhål istället för att skapas med kompressor. Riktigt intressant är frekvensstyrda pumpar som inte behöver el-patron och därmed sparar en hel del el. Frekvensstyrda pumpar ändrar styrsignal efter hur effektbehovet förändras. Vi kan också se hur arkitekter för större nya villor ritar in lösningar för fjärrkontroll, frikyla och automatiserad drift med frånluftsvärmepumpar eller frekvensstyrda bergvärmepumpar. Kortfakta Värmepump ger varmvatten och värme i ett slutet rörsystem där lågtempererad energi utomhus omvandlas till höggradig värme inomhus. Finns dessutom möjlighet till frikyla. Bergvärme: använder solenergi i berggrunden. Rör sänks ner i djupt hål i berget, ofta mer än hundra meter ner. Sjövärme: här finns solenergin lagrad i sjövatten. En slang sänks ner till sjöbotten Markvärme: hämtar solenergi i marken. En lång slang på 300 meter eller mer grävs ner på cirka en meters djup och läggs i slingor Luftvärme: här slipper man borra och gräva. Energin tas direkt från luften via en luftmodul utanför huset. Modulen samverkar med en värmepump inomhus. År 2020 kommer vindkraften vara en dominerande källa för förnybar elproduktion Vindkraften innebär: Minskad energiimport Inga bränslekostnader Inga utsläpp Lägre elpris

17 Boliden

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energi från vindkraft Pelletsvärmare betalar sig snabbt En investering i pelletsvärme betalar sig snabbt och ger mycket konkurrenskraftiga energikostnader. Kvänum Energi bygger sedan många år helt nyckelfärdiga pelletsvärmeanläggningar i ett flexibelt system som medger optimal anpassning till brukarens behov och förutsättningar. Kvänum Energi levererar anläggningen i kompletta containermoduler, vilket medför att installation och drifttagning på plats även av mycket stora anläggningar klaras av på bara 1 2 dagar, en stor fördel i många sammanhang. Gränslös energi från sol och vatten Kanske energifrågan snart är löst för all framtid? Det är i alla fall vad Ann Magnusson och hennes kollegor hoppas på i sin forskning att efterlikna delar av växternas fotosyntes. På labbet på Institutionen för Fotokemi och Molekylärvetenskap vid Uppsala Universitet vill man lyckas skapa vätgas som energibärare med hjälp av solljus och vatten. I mörkret och endast upplyst av svagt rött ljus undersöker docent Ann Magnusson elektronrörelser i ett provrör. Anns arbete handlar om att med delvis nya byggstenar härma växternas fotosyntes för att utvinna vätgas, en energibärare lämplig både som drivmedel och för elproduktion och uppvärmning. På det här sättet kan man lösa energifrågan för all framtid. Det kan ta fem eller 50 år. Den knepiga frågan är att lyckas spjälka vattnet och få det att avge elektroner, säger Ann Magnusson. Källa: Ny Teknik Energi från vindkraft 550 vindkraftverk för 20 miljarder kronor Vattenfall har budgeterat 41 miljarder kronor för ny vindkraft fram till Tillsammans med Sveaskog tänker Vattenfall bland annat göra en jättesatsning på landbaserad vindkraft med 550 vindkraftverk i ett stort antal områden. Kraftverken kommer att kunna försörja hushåll med ström. Satsningen ska ge ett tillskott av el på 4 TWh/år. Det är fyra gånger all vindkraft som produceras idag och hälften av den vindkraftsproduktion Vattenfall planerar att ha Motsvarigheten till Vattenfall i Norge, Statkraft, har en egen vindkraftssatsning på 2,8 TWh/år tillsammans med SCA. Det nya vindkraftbolaget Arise Wind, med Pehr Gyllenhammar som delägare och styrelseordförande, satsar också stort på skogsbaserade vindkraftverk. Källa: Ny Teknik Ja till världens största vindkraftverk till havs Problem med havsbaserade vindkraftverk Det är ute till havs som det blåser mest och oftast och går att bygga stora vindparker utan allvarliga miljökonsekvenser. Därför har trenden också gått mot att bygga allt fler havsbaserade vindparker med allt större turbiner och snurror. Påfrestningarna på vindkraftverk är dock mycket större till havs än på land. I Vattenfalls 48 snurror i Sveriges största vindpark, Lillgrund, finns lite mindre 2,3 MW-turbiner som är tillverkade av Siemens. Enligt Vattenfall snurrar alla än så länge utan problem. Källa: Ny Teknik E.ON Sverige har av danska Energistyrelsen fått klartecken att bygga Rödsand 2, världens största havsbaserade vindkraftverk. Definitivt beslut fattas senare i år. Totalt ska det bli 90 snurror på vardera 2,3 MW och tre experimentsnurror på totalt 15 MW. Rödsand 2 kommer att ha effekten 200 MW. E.ON är även inblandad i det hittills största havsbaserade vindkraftverket, Nysted Havmollepark, där effekten är 165 MW. Nummer tre i världen, Hornsrev, drivs av Vattenfall som också äger 60 procent av vindparken. Sveriges största vindpark är Lillgrund som ägs av Vattenfall. Totaleffekten från 48 snurror är 100 MW eller 2,3 MW från varje snurra. Källa: Ny Teknik Överklaganden sinkar vindkraften Det har gått för långt med rätten att överklaga tillstånd för vindkraft. Gruppen sakägare har blivit för stor samtidigt som allt fler ärenden överklagas till högre instans, säger Mattias Rapp, vd för vindkraftens branschorganisation Vindkraft. Det politiska målet för all förnybar energiproduktion är 10 TWh/år till år År 2016 väntas den totala energiproduktionen från vindkraft, biobränsle och vatten vara 17 TWh/år varav vindkraften då står för 7 TWh. I år står vindkraften för 1,4 TWh eller en procent av Sveriges elförbrukning. Vindkraft vill minska handläggningstider för tillstånd och förseningar på grund av okynnesöverklagan samt lyfta bort vindkraftsärenden från Miljödomstolen. Det räcker med plan- och bygglagen. Idag kan det ta flera år från projektering till att man kan börja bygga. I Danmark kan ett ärende avgöras på några månader, säger Mattias Rapp. Källa: Ny Teknik Med vindkraft i tankarna koldioxidfri bil Tänk dig att du sitter i en rejäl familjebil som tyst glider fram genom stan på väg till jobbet. Bilen har inga utsläpp av koldioxid och kostar bara 3-4 kr/mil att köra. När du kommer hem sätter du sladden i uttaget i garaget och nästa morgon är bilen redo för avfärd igen. Skulle du behöva köra mer än 5-6 mil går bilen över på bränsle, men bensin och diesel är det inte tal om utan du tankar biodiesel. Vill du vara säker på att din bil drivs med vindkraftsel kan du köpa vindkraftsandelar till bilen. Det betyder att du blir andelsägare i en vindkraftsanläggning och köper din el till självkostnadspris. Låter det som en dröm? Det är det inte spår experterna att den nya laddhybridbilen är här och ett par år därefter kommer den att finnas hos varje bil tillverkare med självaktning. Det rullar redan ett 10-tal bilar i Tokyo och flera biltillverkare har demonstrationsbilar framme. Laddhybriden är billig i drift, men idag betydligt dyrare i inköp. När extrakostnaden har kommit ner till tusen kr kommer kostnaden för inköp och drift sammantaget att vara jämförbar med dagens mellanklassbil. En bil i eldrift är har en verkningsgrad på ca 80 %, fyra gånger effektivare än den konventionella bensin- eller diselbilen. Om hela Sveriges personbilspark skulle vara laddhybrider med en räckvidd på km på eldrift, skulle det täcka 70 % av svenskarnas bilresor. Det skulle spara 4 miljarder liter bensin och diesel motsvarande 40 TWh. Genom elmotorns höga verkningsgrad skulle denna stora mängd bränsle kunna ersättas med ca 10 TWh el. Resterande 30 % av bränslebehovet kan ersättas med etanol eller andra biodrivmedel, som till stor del kan produceras i Sverige. EU-länderna beslutade i mars 2007 om ett mål att EU:s energiförsörjning till 20 % skall komma från förnybara källor år 2020 och att koldioxidutsläppen ska minska med 20 %. Om 40 TWh bensin och diesel ersätts med 10 TWh utsläppsfri el från vindkraft ger det en minskning av koldioxidutsläppen med 10 miljon ton koldioxid, vilket motsvarar en minskning av de svenska koldioxidutsläppen med hela 18 % i ett slag. 10 TWh el kan produceras med 1250 vindkraftverk á 3 MW på land eller 500 större 5 MW vindkraftverk till havs. För att uppnå Sveriges del av målet för förnybar energi kommer det dock krävas betydligt mer vindkraft än så. Svensk Vindkraft bedömer att det är fullt rimligt att bygga 25 TWh vindkraft i Sverige varav 15 TWh på land och 10 TWh till havs. För att det ska bli möjligt krävs att stödsystem utvecklas och framförallt att tillståndsprocessen blir betydligt smidigare än idag.

19 markant.se VAR INTE RÄDD... Det är bara en kaffemaskin. Och en vattenautomat. Nu finns Royal och Harmony, maskinerna som kan ser vera både kaffe och vatten. Kaffe br yggt på nymalda bönor. Precis som du vill ha det. Och vattnet som du är van vid. Fast kylt och kolsyrat. Tel

20 Annons Klimatskal 251x Sida 1 Ett bra klimatskal sparar både energi och miljö Ny, energismart isolerprodukt med lambdavärde 0,033! Med Isovers nya UNI-skiva 33 kan du skapa konstruktioner som pressar ner klimatskalets U-värde radikalt. Därmed sjunker uppvärmningskostnaderna under husets hela livstid. Lambdavärde 0,033 för isolermaterial mellan reglar är Sveriges lägsta, och den nya produkten finns bara hos Isover. Saint-Gobain Isover AB Box 501, Billesholm, Tel

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 april 2014 2014-04-11 WSP SVERIGE Vi arbetar med de flesta delar av svenskt näringsliv Bostäder Energisektorn WSP är verksamma inom en mängd olika sektorer.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4 Utgåva 1:1 2012-08-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Olofstorp 1:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Rödingvägen 6 / Kvicksund. Datum för besiktning: Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228)

Energirapport. med smarta tips. Rödingvägen 6 / Kvicksund. Datum för besiktning: Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2015-11-18 Adress/ort: Rödingvägen 6 / Kvicksund Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer