Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping"

Transkript

1 11

2 22

3 Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping Under våren 2011 lämnade fullmäktigeledamoten Ingemar Sleman sin plats på grund av flytt, och blev ersatt av Daniel Bergsten som var första ersättare. Detta innebar att Lennart Isaksson kom in i gruppen som andra ersättare. I skrivande stund ser kommunfullmäktigegruppen ut så här: Markus Wiechel, ledamot Ingvar Våxmo, ledamot Patrik Rubindal, ledamot Daniel Bergsten, ledamot Cornelia Dahlberg, första ersättare Lennart Isaksson, andra ersättare I Norrköpings kommunfullmäktige har Sverigedemokraterna med våra fyra platser varit mycket aktiva. Totalt 30 motioner har lämnats in sedan februari 2011 vilket är fler än alla andra partier tillsammans och gör att vi med råge är Norrköpings mest aktiva parti. Vi har även varit delaktiga i de debatter som förts, lämnat in fem interpellationer samt fått sex debattartiklar publicerade. Fem i Norrköpings Tidningar, som är den största tidningen i Norrköpingsområdet och en i gratistidningen Extra som delas ut inom kollektivtrafiken i länet. I flera av våra förslag har vi fått stöd från delar av oppositionen bestående av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Vi fick nästan igenom en motion om att utreda möjligheten till att införa terapihundar inom den kommunala äldreomsorgen men blev nedröstade av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med rösterna 43 mot 42. Vår motion om att bygga ut infrastrukturen för elfordon blev bifallen av en enig stadsplaneringsnämnd, men ansågs senare vara besvarad i kommunfullmäktige. Vi har jobbat med frågor inom alla möjliga områden, alltifrån att underlätta för kommunens småföretagare och öka den kommunala demokratin, till att förbättra pensionärernas villkor och den kommunala skolan. Just nu har vi flertalet nya motioner på gång och kommer att fortsätta att hålla tempot på topp. Markus Wiechel Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen 33

4 44

5 Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun Vilka gatukostnader blir villaägare skyldiga att betala? Norrköping är en av två kommuner i Östergötland som enligt en artikel i Norrköpings Tidningar den 14/ i framtiden planerar att ta ut gatukostnader direkt från villaägarna istället för att som idag ta ut kostnaderna skattevägen. I praktiken innebär detta att villaägare plötsligt, förutom räntan och amorteringen på villalånet, skatt och andra avgifter även måste betala kommunens räkning för exempelvis grävarbeten. Detta är kostnader som villaägarna inte har beställt, men som kommunens politiker och/eller tjänstemän har beslutat om och notan kan bli väldigt hög. Med undantag för Mjölby kommun är det ingen annan östgötsk kommun som har för avsikt att ta betalt av privatpersoner för gatuarbeten. Förutom kommunalskatten, som bland annat är avsedd att bekosta utbyggnad av kommunens gator, skall alltså villaägare särbehandlas och betala dubbelt för vägar som utnyttjas av alla. Nyetableringar av villafastigheter i Norrköping är redan ekonomiskt belastade av höga kostnader för lagfart och pantbrev, bygglovavgift samt anslutningskostnader för vatten och avlopp. Sammanlagt handlar det om hundratusentals kronor bara i form av avgifter och skatter redan innan första spadtaget kan tas för den tänkta villans grund. Med bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor: 1. Avser Norrköpings kommun att göra verklighet av planen? 2. Om svaret är ja, varför skall just denna grupp betala dubbelt? 3. Om man nu tycker förslaget är rimligt, varför gäller det då inte alla bostadsinnehavare? 4. Är det rimligt att tvinga barnfamiljer att ta ytterligare lån för att kunna finansiera sin oftast redan höga boendekostnad? Cornelia Dahlberg (SD) Ingvar Våxmo (SD) 55

6 Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun Kommer kommunen att öka den brottsförebyggande verksamheten? I det socialdemokratiskt styrda Malmö stad valde kommunen att mer än halvera stödet till föreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) som arbetar med brottsförebyggande verksamhet. Detta trots att Malmö har skakats av ett flertal dödsskjutningar den senaste tiden och generellt sett har blivit allt mer av en problemstad de senaste åren. Efter att detta har uppmärksammats och Malmö stad fick hård kritik för prioriteringarna valde lyckligtvis kommunen att ge KRIS fullt stöd igen. Det finns många fördelar med fristående föreningar som KRIS, men främst är deras sätt att arbeta något som uppskattas av dem som inte längre har en tro på myndigheternas möjlighet att sköta brottsförebyggande arbete. KRIS är en förening för och av personer som begått brott och som vill leva lagligt. De kan ofta se problem med kriminalitet med ett annat perspektiv än vad vi politiker eller vad personer som jobbar inom kriminalvården gör. Sedan starten 1997 har KRIS kommit att bli ett av Sveriges mest lyckade behandlingsprojekt för kriminella och hjälper idag ett hundratal interner varje år med att komma tillbaka till ett hederligt liv i samhället. Det är viktigt att kommuninvånarna får se vad vår kommun gör för att stoppa att något liknande som skett i Malmö sker i Norrköping. Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 1. Vad gör kommunen idag för att stötta brottsförebyggande verksamheter och förhindra att Norrköping blir en grogrund för gängkriminalitet? 2. Kommer kommunen att bistå KRIS med mer resurser i framtiden än vad som görs idag? 66

7 Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun Bekämpa spontankriminaliteten Bara för att ge exempel på det man kan benämna spontankriminalitet vill jag återge några fall. Den 13 juli i 2011 kom en 37 årig kvinna fram till en 68-årig dam vid en bankomat i centrala Norrköping. Jag kallar dem nedan för 37-åringen och 68-åringen. Den senare använde rollator på grund av sin reumatism. 37-åringen bad om pengar och 68-åringen svarade att hon inte hade tillräckligt med pengar för sig själv. 37-åringen slet ifrån henne plånboken på ett mycket bryskt sätt. 68-åringen ramlade omkull och förlorade sina sista pengar. Händelsen har medfört ett stort obehag när hon i fortsättningen ska ta ut pengar från bankomater. Det hela fångades lyckligtvis på kamera, vilket resulterade i att 37-åringen kunde gripas. Den 29 juni 2011 antastade samma 37-åriga kvinna en 17-årig tjej på en bänk i Hörsalsparken. Efter att 17-åringen vägrade att lämna ifrån sig pengar blev hon slagen av 37-åringen. Den 5 augusti 2011 mötte 37-åringen och hennes pojkvän en 15-åring på Riksbron. Paret erbjöd 15-åringen att köpa en stulen dator. När denne avböjde kastade paret hans cykel i strömmen. 37-åringen försökte också sälja samma dator till en man på en uteplats och när denna också avböjde resulterade det i dödshot. Var och varannan helg sker det slagsmål och otrevligheter runt Norrköpings krogar. Fredagen den 30 september greps en 19 åring misstänkt för misshandel och en 24åring greps misstänkt för våld mot tjänsteman. Lördagen den 1 oktober greps en 18åring efter slagsmål i krogkön. Särskilt det som man kan se som spontana brott, mer eller mindre oplanerade av brottslingarna själva, är svåra för polisen att komma åt utan vittnen eller övervakningskameror. Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 1. Kommer kommunen arbeta för att installera fler övervakningskameror i områden som idag anses stökiga för att stötta polisen i sitt arbete? 2. Vad avser kommunen göra för att hjälpa polisen att förhindra och lösa den spontana brottsligheten samt öka tryggheten och minska rädslan för spontankriminalitet hos Norrköpings invånare? 77

8 Interpellation till Kommunfullmäktiges presidium i Norrköping Konsekvenser efter demokratiberedningens avveckling Demokratiberedningen avvecklades i juli 2011 och Kommunfullmäktiges presidium har övertagit demokratiberedningens uppgifter. Demokratin är ingen självklarhet, vilket man kan förledas att tro eftersom vi kallar vårt styrelseskick för demokrati. Demokratin behöver hållas levande för att fungera, annars tycks den kunna förvandlas till motsatsen, en skendemokrati. Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor: Vad innebär begreppet demokrati för Kommunfullmäktiges presidium i praktiken och på vilket sätt kommer medborgarna påverkas av förändringen? Hur vill Kommunfullmäktiges presidium förverkliga demokratiarbetet? Cornelia Dahlberg (SD) 88

9 Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun Underlätta för att panta fler burkar och flaskor Returpack AB har sitt huvudkontor i Norrköping och startade för ett par år sedan ett projekt för att fler returförpackningar skulle pantas. Projektet gick ut på att Returpack erbjöd flera kommuner, däribland Norrköping, 100-tals pantbehållare som kunde sättas upp intill soptunnor på olika håll i kommunen. Under 2010 accepterade Norrköpings kommun 70 erbjudna pantbehållare. I år har kommunen erbjudits 100 stycken behållare helt kostnadsfritt, men har inte accepterat erbjudandet. I skrivande stund har kommunen endast ett par veckor på sig att acceptera erbjudandet för att överhuvudtaget få några av dessa behållare innan de tagit slut. Returpack har erbjudit tre olika modeller som kostar dem mellan kronor per styck. De har även erbjudit pressmaterial, målning av behållarna så att de ska passa Norrköpings parker, samt se till att kommunens logga finns på dem. Behållarna gör att det blir mindre sopor att ta hand om samtidigt som barn eller folk som inte har det så gott ställt har en möjlighet att samla in panten för en extra slant. Samtidigt innebär detta en stor insats för miljön eftersom returförpackningar kommer tillbaka in i kretsloppet istället för att brännas upp tillsammans med andra sopor. Idag använder ett 40-tal kommuner dessa behållare med stor framgång och Returpacks undersökningar pekar på att detta är ett av de bästa sätten att se till att fler burkar och flaskor pantas. Enligt undersökningarna pantar folk allmänt ur miljösynpunkt och om det då är dålig tillgänglighet så slängs burken/flaskan istället. Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 1. Varför har inte Norrköpings kommun tackat ja till Returpacks generösa erbjudande i år? 2. Vilka specifika insatser avser kommunen göra för att öka återvinningen av returförpackningar? 3. Kommer kommunen i framtiden acceptera liknande erbjudanden? 99

10 1 10

11 Alkolås på kommunens fordon I en majoritet av alla fall där någon omkommit i en trafikolycka har alkohol varit inblandat. Dagligen stoppas personer som har alkohol i blodet i polisens stickkontroller vilket är mycket allvarligt då alkohol kraftigt ökar risken för trafikolyckor. Norrköpings kommun ska vara en förebild. Norrköpings kommun bör även garantera sina medborgare att dem som är i kommunens tjänst inte heller bryter mot lagen eller utsätter någon annan människa för fara. Det kan tyckas vara en självklarhet att kommunens anställda inte ska vara alkoholpåverkade när de är i tjänst, men vi kan aldrig vara helt säkra på att så är fallet. Extra viktigt är att de kommunanställda som kör ett motordrivet fordon inte är påverkade av alkohol. På sikt är det bra om hela landets fordon har alkolås, men som en början skulle Norrköping kommun kunna vara ett föredöme genom att se till att alla fordon som i framtiden köps in av kommunen är utrustade med alkolås. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir om samtliga fordon i kommunens ägo skulle utrustas med alkolås. 1 11

12 Motion till Norrköpings kommunfullmäktige Förbud mot maskering på kommunala inrättningar Vi Sverigedemokrater anser att vikten att kunna identifiera sina medmänniskor är djupt underskattad. I Sverige finns det maskeringsförbud vid demonstrationer, på en och annan bensinmack kan man se skyltar där motorcyklister ombeds ta av sig hjälmen när de ska handla och för inte allt för länge sedan fanns en het debatt om huruvida niqab och burka skulle tillåtas i skolan. Det finns flera skäl till varför det kan uppstå problem när någon maskerar sig eller täcker sitt ansikte i den offentliga miljön. Kontakten mellan människor sker inte bara genom sitt kroppsspråk eller genom muntligt samtal, det sker även via ögonkontakt. Det är inte någon slump att otryggheten ökar när människor är maskerade. Eftersom man inte vet vem som döljer sig bakom maskeringen blir det betydligt svårare att lita på vederbörande och av säkerhetsskäl är heltäckande klädsel förbjudet i olika delar av världen. I skolan är kontakten mellan lärare och elev inte bara viktig för att de båda ska känna sig säkra, det är också en viktig del av undervisningen som ofta går ut på att se olika ansiktsutryck och bilda en ögonkontakt. Att tillåta maskering vid eventuella prov öppnar för att eleverna enkelt kan fuska och bör inte accepteras i en modern skola. Heltäckande slöjor så som burka och niqab är en symbol för ett hemskt kvinnoförtryck som förekommer inom vissa kulturer och som inte är förenligt med svensk kvinnosyn. Viktigt att påpeka är att varken burka eller niqab har någon som helst religiös förankring och klädseln är helt förbjuden i ett flertal länder, bland annat i de muslimska länderna Egypten och Turkiet. I flera andra länder finns det lagar som tydligt förbjuder klädesplagget inom statliga inrättningar. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att all maskering, inklusive burka och niqab, ska förbjudas i samtliga inrättningar i Norrköpings kommun. 1 12

13 Avskaffad avgift för trygghetslarm För närvarande betalar brukarna av trygghetslarm en avgift på 300 kronor i månaden. Kostnaden landar alltså på 3600 kronor per år. För en normalinkomsttagare går det kanske bra att betala en sådan summa, men för en fattigpensionär är detta väldigt mycket pengar. Idag finns det en behovsprövning av dem som ansöker om att få ett trygghetslarm. Det tycker vi är bra, och behovsprövningen bör finnas kvar. Vid ett avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm troligtvis att öka något, men då behovsprövningen kvarstår kommer andelen beviljade ansökningar ändå vara måttlig. Därmed kan det sammanlagda antalet trygghetslarm motsvara det verkliga behovet i kommunen. I Östergötland kommer Norrköpings kommun på en skamlig andra plats, efter Finspång, som toppar listan på hur hög månadskostnad det är på trygghetslarmen. Larmkostnad per månad i Östgötska kommuner: Linköping: 150 kr Kinda: 150 kr Mjölby: 169 kr Åtvidaberg: 175 kr Vadstena: 175 kr Ydre: 200 kr Motala: 200 kr Ödeshög: 208 kr Söderköping: 274 kr Valdemarsvik: 300 kr Boxholm: 300 kr Norrköping: 300 kr Finspång: 350 kr Det är inte rimligt att Norrköping med så många invånare idag har bland Östergötlands dyraste månadskostnader för trygghetslarm. De fattigpensionärer som tvingas skaffa trygghetslarm ska inte behöva betala en sådan hög kostnad som de idag tvingas betala. Det ska inte vara ett straff att bli gammal. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att månadskostnaden för trygghetslarm i Norrköpings kommun ska avskaffas 1 13

14 Inför ett modernare och smidigare system för trygghetslarm i Norrköpings kommun Idag är trygghetslarmen i Norrköpings kommun uppkopplade till brukarnas hemtelefon vilket är osmidigt av flera skäl. Dels är det ett omodernt system då samhället hela tiden utvecklas till det digitala och till det trådlösa. I takt med att vanlig telefoni i en allt större utsträckning försvinner, behövs en säker larmhantering som inte är beroende av hur bostadens telenät hos brukaren är uppbyggt. Förutom de traditionella trygghetstelefonerna som är monterade hemma finns det även en del bärbara produkter med GSM och GPS ute på marknaden. Med bärbara larm kan brukare som reser få chansen att känna trygghet. Phoniro Systems är ett företag som har trygghetstelefoner med GSM-system. Dessa kan fungera i brukarens sommarstuga, bostad eller någon annanstans eftersom det mobila nätet har dubblerad säkerhet. Om strömmen skulle försvinna finns det en inbyggd backup i upp till 7 dagar. Dessa trygghetstelefoner kan idag komplettera eller ersätta de befintliga trygghetstelefonerna som finns i Norrköpings kommun. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppgift att undersöka möjligheten att byta ut eller komplettera det gamla systemet för trygghetslarm, som är uppkopplat till brukarens hemtelefon, till mobila trygghetstelefoner med inbyggd GPS eller liknande system. 1 14

15 Inför sprinklersystem i Norrköpings demens- och äldreboenden Ett väl fungerande brandskydd kan rädda liv. Alla demens- och äldreboenden i Norrköping bör vara utrustade med sprinklersystem. Det är oacceptabelt att gamla i Norrköping skall utsättas för större risk att omkomma i en brand för att de flyttar in i ett av kommunens serviceboenden. I Varbergs kommun genomfördes det en övning där räddningstjänsten simulerade en brand i ett demensboende för att se hur brandsäkerheten såg ut. I boendet fanns åtta brukare, som inte kunde utrymma lokalen själva, och förutom dem fanns två vårdare på plats. Övningen fick avslutas redan efter tolv minuter då hela avdelningen var rökfylld och de två vårdarna endast lyckades evakuera en av de åtta brukarna. Övningen i Varberg resulterade att 20 miljoner kronor avsattes för att utrusta 20 äldreboenden med sprinklersystem. Ett sprinklersystem kostar mellan 100 och 150 kronor per kvadratmeter och förutom att försäkringspremien sänks kan kommunen spara pengar vid nybyggnation efter en sådan installation då exempelvis väggar kan byggas med lägre brandklass. Vattenskadorna efter att ha släckt en brand blir också mindre. Enligt installationsföretaget NVS, som var först i Sverige med sprinklersystem krävs det sex till sju gånger mer vatten för att släcka en brand i en byggnad som saknar sprinklersystem än i en likadan byggnad med sprinklersystem. Norrköpings kommun bör följa det goda exemplet. De äldres säkerhet kan inte ignoreras längre, deras säkerhet borde garanteras av kommunen. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: Att ge kommunstyrelsen i uppgift att kartlägga och utreda brandsäkerhetsutrustningen och utbildningen för personal anställd inom den kommunala demens- och äldreomsorgsverksamheten. Att samtliga kommunala demens- och äldreboenden i Norrköping som inte har sprinklersystem ska utrustas med det. Att samtliga kommunala demens- och äldreboenden som i framtiden byggs inom Norrköpings kommun ska utrustas med sprinklersystem. 1 15

16 Terapihundar inom äldreomsorgen Terapihundar är främst till för att förbättra livskvaliteten hos brukare och är specialtränade för att klara av socialterapeutiska uppgifter. Det är väl dokumenterat att samvaro med dessa hundar påverkar de äldres och andras hälsa positivt. Enligt svenska terapihundsföreningen kan en hund underlätta samtal, öka livsglädjen, lätta upp stämningen samt minska människors känsla av isolering och utanförskap. Ett flertal vetenskapliga undersökningar visar även att en terapihund kan sänka pulsen hos människor och kan fungera lugnande när man är stressad eller oroad. I en avhandling har Ingmar Norling, som är docent vid sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska sjukhuset, visat att livskvaliteten höjs, depressionerna minskar samt att kolesterolvärden och blodtryck sjunker om de äldre har ett djur i sin närhet. I avhandlingen framgår det att äldre personer som har en hund att gå ut med lever ett aktivare liv och att vårdtagare på äldreboenden mår bra av att ha en hund i närheten. Brukare med Alzheimers sjukdom blir enligt Norling dessutom mindre deprimerade. Tyvärr är det idag ganska ovanligt med hundar inom äldreomsorgen. När det förekommer är det ofta frivilliga organisationer som ställer upp med terapihundar till brukarna. I Avesta kommun infördes dock dessa år 2003 och det finns idag åtta terapihundar i kommunens tjänst. Projektet har ansetts lyckat av så väl brukare som vårdpersonal och år 2008 fick Avesta och Dalarna sina första diplomerade terapihundsteam. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Norrköping. 1 16

17 Värdighetsgarantier för Norrköpings äldre Pensionärerna i Sverige är alla unika och har bidragit till samhället på många vis. De äldre medborgarna, som har byggt upp den välfärd vi idag lever i, förtjänar respekt av kommunen och får inte bli behandlade som boskap. Att få komma ut och känna vinden eller naturens olika dofter och följa årets olika årstider är djupt underskattat. Idag finns tyvärr många äldre som inte får komma ut varje dag och njuta av naturen och den friska luften. Enligt socialstyrelsen upplever upp emot hälften av brukarna inom äldreomsorgen att de inte får komma ut när de vill och endast en av fyra brukare är nöjda med sina möjligheter till frisk luft. Inom hemtjänsten är det idag just kring detta område som brukarna känner störst missnöje med. Det är ovärdigt en modern och väl fungerande äldreomsorg att gamla inte garanteras daglig vistelse utomhus. Att mot sin vilja tvingas stanna inomhus en varm sommardag kan endast betraktas som grymt och liknar snarare något som sker i köttfabriker än vad som bör ske i den kommunala äldreomsorgen. Sedan år 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor eller registrerade partners som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i sammanboende om de så önskar. Detta gäller dessvärre inte när bara en partner har rätt till omsorg utan då är det upp till kommunens goda vilja om äldre par ska få fortsätta leva tillsammans på särskilt boende. Kommunerna har alltså sorgligt nog rätt att splittra äldre par mot deras vilja. Ensamheten kan bli mycket svår när man blir äldre och om man dessutom lever med en partner är det extra grymt av myndigheterna att separera ett par. En sådan händelse är mycket tragisk och kan även försämra hälsotillståndet för paret som drabbats. Att som gammal bli separerad från sin man eller hustru bara för att den ena är i behov av vård och inte den andra är oacceptabelt i en modern kommun som säger sig värna om sina invånare. Även om det i dagsläget inte finns någon efterfrågan från en frisk partner att flytta in med en maka/make i ett särskilt boende, anser vi att det är självklart att Norrköping, likt 44 andra kommuner i Sverige, också garanterar att äldre ska få leva tillsammans med sin partner även under sina sista år i livet. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: Att en ut och gå garanti införs i Norrköpings kommun som garanterar äldre med hemtjänst eller brukare inom trygghets- och äldreboenden chansen att komma ut i den friska luften minst en timma varje dag. Att en parboendegaranti införs i Norrköpings kommun som garanterar alla äldre i kommunen att få leva med sin partner även om bara den ena är i behov av att bo i ett särskilt boende. 1 17

18 Inför äldreombudsman i Norrköpings kommun Sverigedemokraterna ser mycket positivt på Norrköping kommuns pensionärsråd. Vi ser det som en bra kanal för äldre att påverka sin vardag. Tyvärr finns det brister. Vi anser att det borde vara lättare för alla pensionärer i Norrköping att få kontakt med kommunen för att ställa frågor eller komma med synpunkter. En äldreombudsman skulle kunna tillgodose behoven bland de pensionärer som inte har fått göra sig hörda eller fått svar på sina frågor. Äldreombudsmannen är till för både de äldre och deras anhöriga. Man ska kunna vända sig dit för frågor, önskemål eller synpunkter som rör kommunens äldreomsorg. Äldreombudsmannen skall uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i Norrköping. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att Norrköpings kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att lyssna till äldres frågor, önskemål och synpunkter. Att äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträden samt närvaro- och yttranderätt när Norrköping kommuns pensionärsråd sammanträder. 1 18

19 Handlingar i digitalt format Världen och Sverige förändras. Vi har under de senaste åren och årtionden sett hur utvecklingen, och inte minst den digitala, gått framåt med stormsteg. Norrköpings kommun skulle kunna vinna mycket på ett nytt steg mot det digitala samhället och att kommunen fortfarande inte erbjuder de förtroendevalda handlingar via e-post är endast att betrakta som tråkigt och omodernt. Förtroendevalda kan slippa gå runt med tjocka buntar med papper inför varje möte. Istället får de dokumenten via sin mejl bara några sekunder efter att det skickats ut. Handlingarna behöver aldrig skrivas ut, utan kan för dem som vill, läsas direkt på bärbara datorer eller på de allt vanligare läsplattorna. Att vissa människor har mer att lära innan de fullt ut kan använda sig av de digitala verktyg vi har idag är förståeligt, men att så väl ekonomiska som miljömässiga besparingar kan nås genom att införa digitala handlingar till anställda i Norrköpings kommun är ett faktum. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att fullmäktige beslutar att de inom kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder, och övriga förtroendevalda i Norrköpings kommun ska ha möjligheten att få kommunhandlingar i digitalt format via e-post istället för i pappersformat. 1 19

20 Inköp av läsplattor och ändrad praxis gällande kommunala handlingar Andra kommuner i landet visar vägen. Halmstad och Ystad har gjort bra satsningar som inneburit att respektive kommun idag sköts på både ett mer miljövänligt, effektivt och ekonomiskt hållbart sätt. Tryckkostnader för handlingar och beslutsunderlag har i Halmstad skjutit i höjden de senaste åren och sedan april 2011 är samtliga kommunstyrelsedokument i kommunen digitaliserade. Visionen i denna kommun är att alla kommunpolitiker ska arbeta med läsplattor för att de sedan på sikt helt kan övergå till digitala handlingar. Då en I-pad kostar kronor styck och lånas av politikerna är detta en investering för kommunen som på sikt kommer spara stora summor pengar. I Ystad kommun räknar kommunen också med stora miljövinster och ekonomiska besparingar. Alla dokument som behövs inför kommunens sammanträden tillhandahålls via en läsplatta istället för att de trycks upp och skickas per post till varje ledamot som här i Norrköping. Beräkningarna från Ystad pekar på att de årliga besparingarna på pappershanteringen ligger på kronor, minst. Förutom dessa besparingar ses det som en stor vinst då det innebär förenklad hantering. Totalt ska investeringen på ca 1,1 miljoner kronor betala sig på mindre än tre år. I Norrköping har cirka 250 personer i nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sammanträden cirka 125 gånger per år. Detta innebär ungefär utskick per år till kommunens alla ledamöter och ersättare utskick beräknas kosta kronor och sedan tillkommer porto för brevutskick, verktyg och personal för hanteringen av utskicken. Totalt sett beräknas det hela kosta Norrköpings kommun cirka kronor varje år. Om kommunen köpte så många som 250 Ipads skulle det medföra en engångskostnad på kronor vilket betyder att kommunen redan efter två år sparat ungefär kronor. De som idag arbetar med utskicken har även andra arbetsuppgifter. I och med en digitalisering av handlingarna skulle dessa få mer tid till att sköta sina andra sysslor. Förutom ekonomiska och miljömässiga vinster innebär en övergång från de gamla pappersutskicken till digitala handlingar en stor effektivisering och förtroendevalda eller tjänstemän inom kommunen slipper gå runt med tjocka pappersbuntar inför varje sammanträde. Bara några sekunder efter att handlingarna skickats ut kan tjänstemän och förtroendevalda börja jobba och väljer då själva vad som är lönt att skriva ut och inte. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta: Att alla förtroendevalda och tjänstemän i Norrköpings kommun i framtiden ska få kommunhandlingar i digitalt format via e-post och endast få dem i pappersformat efter begäran. Att läsplattor köps in för att lånas ut till förtroendevalda och tjänstemän i Norrköpings kommun. 2 20

21 Motion till Norrköpings kommunfullmäktige Utbyggnad av infrastruktur för elfordon Norrköping bör vara en ren och grön stad, med mycket natur och lite utsläpp. Att vara en miljövänlig kommun behöver dock inte vara en motsats till en kommun med bra infrastruktur och goda möjligheter till att förflytta sig. Malmö kommun har genom ett samarbete med Eon startat ett projekt som kallas Emobility. Projektets syfte är att stimulera användandet av elfordon i kommunen och målsättningen är att ersätta de fordon som idag drivs av diesel och bensin med eldrivna fordon. E-mobility bygger i huvudsak på att laddstolpar uppförs i kommunen, men även att Malmö stad köper in elfordon. Intresset för liknande projekt har funnits på flera håll i landet, inte minst i de södra delarna där bland annat Region Skåne undersökt möjligheten till detta. Norrköping har potential att i framtiden bli en allt grönare stad. Allt eftersom fler blir miljömedvetna och bensin- och dieselpriserna blir högre kommer utvecklingen gå till eldrivna fordon gå riktigt fort. Inom en snar framtid kommer fler kommuninvånare vilja ha möjligheten att köra elbil och då är det viktigt att det finns en möjlighet för invånarna att göra det. Det finns stora möjligheter att öka användandet av elbilar, men tyvärr begränsas användandet på grund av frånvaron av laddstolpar. För att snabbt kunna ladda ett elfordon krävs det en laddstolpe som gör att batteriet laddas på några minuter. Med ett vanligt eluttag skulle en laddning kunna ta upp till 12 timmar. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till uppförande av laddstolpar i Norrköpings kommun. Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett samarbetsprojekt liknande E-mobility. 2 21

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

2. Motion (SD) Inför ett mångkulturellt bokslut

2. Motion (SD) Inför ett mångkulturellt bokslut Ärendet i korthet Fredrik Lindahl (SD) väckte zotz-o6-tt en motion att kommunen årligen ska upprätta ett dokument vid namn "mångkulturellt bokslut" - för att ta reda på intäkter och utgifter till följd

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS

Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 61 Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS 2015-199 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN

KF INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN KF 2007-01-29 INRÄTTANDE AV BEREDNING FÖR ÖVERSIKTSPLAN I handlingarna på sida 49-54 redovisar KS sitt förslag till beslut i KF att inrätta en tillfällig beredning med sju ledamöter. Inför handläggningen

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige

Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-10-09 Dnr KS 2011-409 Karin Hjalmewik Kommunstyrelsen Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige FÖRSLAG

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Yttrande över betänkande Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) Tjänsteskrivelse Handläggare: Cornelia Englén Telefonnummer: 0411-57 71 15 E-postadress: cornelia.englen@ystad.se Datum Diarienummer 2016-05-24 2016/103 Kulturdepartementet Yttrande över betänkande Låt

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF SIGNERAD 2015-12-23 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-12 Vår referens Jonas Törnebladh Utredningssekreterare jonas.tornebladh@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss gällande Motion av Fredrik

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan

Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan Bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående modersmålsstöd i förskolan Den första juni beslutade utbildningsnämnden att förändra modersmålsstödet för barn i förskolan. Beslutet grundar sig

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/ 2013-09-30 rev. Ann-Cathrine Bergström Kanslichef 08 56039104 ann-cathrine.bergstrom@ekero.se Kommunstyrelsen Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/207-006 Förslag

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 13 Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt MÖJLIGHETERNAS TÄBY Allmänt Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? I Täby har Moderaterna genom flera mandatperioder av egen majoritet kunnat forma politiken utan att ta hänsyn till andra partier.

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Sida 21 (31) 14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Stadsdelsnämndens beslut beslutade att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Sedan andra utredningar visat att hot och våld riktat mot fönroendevalda på lokal och regional nivå är ett betydande problem i Sverige har säkerhetshöjande åtgärder vid offentliga

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Svar på motion om att minska tiggeriet

Svar på motion om att minska tiggeriet Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:241 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att minska tiggeriet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

MINDRE EU MER SVERIGE!

MINDRE EU MER SVERIGE! MINDRE EU MER SVERIGE! SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET Utgåva 2 2014-04-05 MINDRE EU MER SVERIGE! - SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET De

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan 2017-05-08 1 (11) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 15 maj, kl. 8.30 Plats Kärrsnäppan Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande

Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Vad kan Sverige lära sig av Södertälje? Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande 1 Lärdomar från tio år av högt flyktingmottagande Basorganisationen måste fungera Vi behöver åstadkomma det vi ansvarar

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting

Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Enkel beskrivning av hur man kan påverka via det politiska systemet i ett landsting Gemensamt Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt kyrkoval och val till EU) Gemensamt för

Läs mer

Den kommunala självstyrelsen

Den kommunala självstyrelsen Den kommunala självstyrelsen Elin Wihlborg FD Teknik och Social förändring Professor i Statsvetenskap Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings Universitet Agenda Ø Vad är en kommun?

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Misskött omorganisation. servicebaser

Misskött omorganisation. servicebaser Uppsala 2016-04-11 Misskött omorganisation av servicebaser En rapport av Liberalerna om majoritetens hantering och konsekvenserna för brukarna. Vad är en servicebas? Varför en rapport? Omsorgsnämnden (OSN)

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl. 14.00-16.00 Lars-Peter Hållstrand (S) ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Per Bergsten (M) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD) Bengt Jansson

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Var finns din närmaste hjärtstartare?

Var finns din närmaste hjärtstartare? Var finns din närmaste hjärtstartare? Det kan hända vem som helst, var som helst och när du minst anar det! Plötsligt händer det. Någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp mitt framför dig. Det kan hända

Läs mer

Kommuner och landsting. Elin Wihlborg, Bitr. prof i Statsvetenskap FD Teknik och Social förändring LINKÖPINGS UNIVERSITET

Kommuner och landsting. Elin Wihlborg, Bitr. prof i Statsvetenskap FD Teknik och Social förändring LINKÖPINGS UNIVERSITET Kommuner och landsting Elin Wihlborg, Bitr. prof i Statsvetenskap FD Teknik och Social förändring LINKÖPINGS UNIVERSITET Östnytt igår Föreläsning 1: Affärssystem för företag http://sverigesradio.se/ostergotland/

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer