Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping"

Transkript

1 11

2 22

3 Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping Under våren 2011 lämnade fullmäktigeledamoten Ingemar Sleman sin plats på grund av flytt, och blev ersatt av Daniel Bergsten som var första ersättare. Detta innebar att Lennart Isaksson kom in i gruppen som andra ersättare. I skrivande stund ser kommunfullmäktigegruppen ut så här: Markus Wiechel, ledamot Ingvar Våxmo, ledamot Patrik Rubindal, ledamot Daniel Bergsten, ledamot Cornelia Dahlberg, första ersättare Lennart Isaksson, andra ersättare I Norrköpings kommunfullmäktige har Sverigedemokraterna med våra fyra platser varit mycket aktiva. Totalt 30 motioner har lämnats in sedan februari 2011 vilket är fler än alla andra partier tillsammans och gör att vi med råge är Norrköpings mest aktiva parti. Vi har även varit delaktiga i de debatter som förts, lämnat in fem interpellationer samt fått sex debattartiklar publicerade. Fem i Norrköpings Tidningar, som är den största tidningen i Norrköpingsområdet och en i gratistidningen Extra som delas ut inom kollektivtrafiken i länet. I flera av våra förslag har vi fått stöd från delar av oppositionen bestående av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Vi fick nästan igenom en motion om att utreda möjligheten till att införa terapihundar inom den kommunala äldreomsorgen men blev nedröstade av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med rösterna 43 mot 42. Vår motion om att bygga ut infrastrukturen för elfordon blev bifallen av en enig stadsplaneringsnämnd, men ansågs senare vara besvarad i kommunfullmäktige. Vi har jobbat med frågor inom alla möjliga områden, alltifrån att underlätta för kommunens småföretagare och öka den kommunala demokratin, till att förbättra pensionärernas villkor och den kommunala skolan. Just nu har vi flertalet nya motioner på gång och kommer att fortsätta att hålla tempot på topp. Markus Wiechel Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen 33

4 44

5 Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun Vilka gatukostnader blir villaägare skyldiga att betala? Norrköping är en av två kommuner i Östergötland som enligt en artikel i Norrköpings Tidningar den 14/ i framtiden planerar att ta ut gatukostnader direkt från villaägarna istället för att som idag ta ut kostnaderna skattevägen. I praktiken innebär detta att villaägare plötsligt, förutom räntan och amorteringen på villalånet, skatt och andra avgifter även måste betala kommunens räkning för exempelvis grävarbeten. Detta är kostnader som villaägarna inte har beställt, men som kommunens politiker och/eller tjänstemän har beslutat om och notan kan bli väldigt hög. Med undantag för Mjölby kommun är det ingen annan östgötsk kommun som har för avsikt att ta betalt av privatpersoner för gatuarbeten. Förutom kommunalskatten, som bland annat är avsedd att bekosta utbyggnad av kommunens gator, skall alltså villaägare särbehandlas och betala dubbelt för vägar som utnyttjas av alla. Nyetableringar av villafastigheter i Norrköping är redan ekonomiskt belastade av höga kostnader för lagfart och pantbrev, bygglovavgift samt anslutningskostnader för vatten och avlopp. Sammanlagt handlar det om hundratusentals kronor bara i form av avgifter och skatter redan innan första spadtaget kan tas för den tänkta villans grund. Med bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor: 1. Avser Norrköpings kommun att göra verklighet av planen? 2. Om svaret är ja, varför skall just denna grupp betala dubbelt? 3. Om man nu tycker förslaget är rimligt, varför gäller det då inte alla bostadsinnehavare? 4. Är det rimligt att tvinga barnfamiljer att ta ytterligare lån för att kunna finansiera sin oftast redan höga boendekostnad? Cornelia Dahlberg (SD) Ingvar Våxmo (SD) 55

6 Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun Kommer kommunen att öka den brottsförebyggande verksamheten? I det socialdemokratiskt styrda Malmö stad valde kommunen att mer än halvera stödet till föreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) som arbetar med brottsförebyggande verksamhet. Detta trots att Malmö har skakats av ett flertal dödsskjutningar den senaste tiden och generellt sett har blivit allt mer av en problemstad de senaste åren. Efter att detta har uppmärksammats och Malmö stad fick hård kritik för prioriteringarna valde lyckligtvis kommunen att ge KRIS fullt stöd igen. Det finns många fördelar med fristående föreningar som KRIS, men främst är deras sätt att arbeta något som uppskattas av dem som inte längre har en tro på myndigheternas möjlighet att sköta brottsförebyggande arbete. KRIS är en förening för och av personer som begått brott och som vill leva lagligt. De kan ofta se problem med kriminalitet med ett annat perspektiv än vad vi politiker eller vad personer som jobbar inom kriminalvården gör. Sedan starten 1997 har KRIS kommit att bli ett av Sveriges mest lyckade behandlingsprojekt för kriminella och hjälper idag ett hundratal interner varje år med att komma tillbaka till ett hederligt liv i samhället. Det är viktigt att kommuninvånarna får se vad vår kommun gör för att stoppa att något liknande som skett i Malmö sker i Norrköping. Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 1. Vad gör kommunen idag för att stötta brottsförebyggande verksamheter och förhindra att Norrköping blir en grogrund för gängkriminalitet? 2. Kommer kommunen att bistå KRIS med mer resurser i framtiden än vad som görs idag? 66

7 Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun Bekämpa spontankriminaliteten Bara för att ge exempel på det man kan benämna spontankriminalitet vill jag återge några fall. Den 13 juli i 2011 kom en 37 årig kvinna fram till en 68-årig dam vid en bankomat i centrala Norrköping. Jag kallar dem nedan för 37-åringen och 68-åringen. Den senare använde rollator på grund av sin reumatism. 37-åringen bad om pengar och 68-åringen svarade att hon inte hade tillräckligt med pengar för sig själv. 37-åringen slet ifrån henne plånboken på ett mycket bryskt sätt. 68-åringen ramlade omkull och förlorade sina sista pengar. Händelsen har medfört ett stort obehag när hon i fortsättningen ska ta ut pengar från bankomater. Det hela fångades lyckligtvis på kamera, vilket resulterade i att 37-åringen kunde gripas. Den 29 juni 2011 antastade samma 37-åriga kvinna en 17-årig tjej på en bänk i Hörsalsparken. Efter att 17-åringen vägrade att lämna ifrån sig pengar blev hon slagen av 37-åringen. Den 5 augusti 2011 mötte 37-åringen och hennes pojkvän en 15-åring på Riksbron. Paret erbjöd 15-åringen att köpa en stulen dator. När denne avböjde kastade paret hans cykel i strömmen. 37-åringen försökte också sälja samma dator till en man på en uteplats och när denna också avböjde resulterade det i dödshot. Var och varannan helg sker det slagsmål och otrevligheter runt Norrköpings krogar. Fredagen den 30 september greps en 19 åring misstänkt för misshandel och en 24åring greps misstänkt för våld mot tjänsteman. Lördagen den 1 oktober greps en 18åring efter slagsmål i krogkön. Särskilt det som man kan se som spontana brott, mer eller mindre oplanerade av brottslingarna själva, är svåra för polisen att komma åt utan vittnen eller övervakningskameror. Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 1. Kommer kommunen arbeta för att installera fler övervakningskameror i områden som idag anses stökiga för att stötta polisen i sitt arbete? 2. Vad avser kommunen göra för att hjälpa polisen att förhindra och lösa den spontana brottsligheten samt öka tryggheten och minska rädslan för spontankriminalitet hos Norrköpings invånare? 77

8 Interpellation till Kommunfullmäktiges presidium i Norrköping Konsekvenser efter demokratiberedningens avveckling Demokratiberedningen avvecklades i juli 2011 och Kommunfullmäktiges presidium har övertagit demokratiberedningens uppgifter. Demokratin är ingen självklarhet, vilket man kan förledas att tro eftersom vi kallar vårt styrelseskick för demokrati. Demokratin behöver hållas levande för att fungera, annars tycks den kunna förvandlas till motsatsen, en skendemokrati. Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor: Vad innebär begreppet demokrati för Kommunfullmäktiges presidium i praktiken och på vilket sätt kommer medborgarna påverkas av förändringen? Hur vill Kommunfullmäktiges presidium förverkliga demokratiarbetet? Cornelia Dahlberg (SD) 88

9 Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun Underlätta för att panta fler burkar och flaskor Returpack AB har sitt huvudkontor i Norrköping och startade för ett par år sedan ett projekt för att fler returförpackningar skulle pantas. Projektet gick ut på att Returpack erbjöd flera kommuner, däribland Norrköping, 100-tals pantbehållare som kunde sättas upp intill soptunnor på olika håll i kommunen. Under 2010 accepterade Norrköpings kommun 70 erbjudna pantbehållare. I år har kommunen erbjudits 100 stycken behållare helt kostnadsfritt, men har inte accepterat erbjudandet. I skrivande stund har kommunen endast ett par veckor på sig att acceptera erbjudandet för att överhuvudtaget få några av dessa behållare innan de tagit slut. Returpack har erbjudit tre olika modeller som kostar dem mellan kronor per styck. De har även erbjudit pressmaterial, målning av behållarna så att de ska passa Norrköpings parker, samt se till att kommunens logga finns på dem. Behållarna gör att det blir mindre sopor att ta hand om samtidigt som barn eller folk som inte har det så gott ställt har en möjlighet att samla in panten för en extra slant. Samtidigt innebär detta en stor insats för miljön eftersom returförpackningar kommer tillbaka in i kretsloppet istället för att brännas upp tillsammans med andra sopor. Idag använder ett 40-tal kommuner dessa behållare med stor framgång och Returpacks undersökningar pekar på att detta är ett av de bästa sätten att se till att fler burkar och flaskor pantas. Enligt undersökningarna pantar folk allmänt ur miljösynpunkt och om det då är dålig tillgänglighet så slängs burken/flaskan istället. Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 1. Varför har inte Norrköpings kommun tackat ja till Returpacks generösa erbjudande i år? 2. Vilka specifika insatser avser kommunen göra för att öka återvinningen av returförpackningar? 3. Kommer kommunen i framtiden acceptera liknande erbjudanden? 99

10 1 10

11 Alkolås på kommunens fordon I en majoritet av alla fall där någon omkommit i en trafikolycka har alkohol varit inblandat. Dagligen stoppas personer som har alkohol i blodet i polisens stickkontroller vilket är mycket allvarligt då alkohol kraftigt ökar risken för trafikolyckor. Norrköpings kommun ska vara en förebild. Norrköpings kommun bör även garantera sina medborgare att dem som är i kommunens tjänst inte heller bryter mot lagen eller utsätter någon annan människa för fara. Det kan tyckas vara en självklarhet att kommunens anställda inte ska vara alkoholpåverkade när de är i tjänst, men vi kan aldrig vara helt säkra på att så är fallet. Extra viktigt är att de kommunanställda som kör ett motordrivet fordon inte är påverkade av alkohol. På sikt är det bra om hela landets fordon har alkolås, men som en början skulle Norrköping kommun kunna vara ett föredöme genom att se till att alla fordon som i framtiden köps in av kommunen är utrustade med alkolås. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir om samtliga fordon i kommunens ägo skulle utrustas med alkolås. 1 11

12 Motion till Norrköpings kommunfullmäktige Förbud mot maskering på kommunala inrättningar Vi Sverigedemokrater anser att vikten att kunna identifiera sina medmänniskor är djupt underskattad. I Sverige finns det maskeringsförbud vid demonstrationer, på en och annan bensinmack kan man se skyltar där motorcyklister ombeds ta av sig hjälmen när de ska handla och för inte allt för länge sedan fanns en het debatt om huruvida niqab och burka skulle tillåtas i skolan. Det finns flera skäl till varför det kan uppstå problem när någon maskerar sig eller täcker sitt ansikte i den offentliga miljön. Kontakten mellan människor sker inte bara genom sitt kroppsspråk eller genom muntligt samtal, det sker även via ögonkontakt. Det är inte någon slump att otryggheten ökar när människor är maskerade. Eftersom man inte vet vem som döljer sig bakom maskeringen blir det betydligt svårare att lita på vederbörande och av säkerhetsskäl är heltäckande klädsel förbjudet i olika delar av världen. I skolan är kontakten mellan lärare och elev inte bara viktig för att de båda ska känna sig säkra, det är också en viktig del av undervisningen som ofta går ut på att se olika ansiktsutryck och bilda en ögonkontakt. Att tillåta maskering vid eventuella prov öppnar för att eleverna enkelt kan fuska och bör inte accepteras i en modern skola. Heltäckande slöjor så som burka och niqab är en symbol för ett hemskt kvinnoförtryck som förekommer inom vissa kulturer och som inte är förenligt med svensk kvinnosyn. Viktigt att påpeka är att varken burka eller niqab har någon som helst religiös förankring och klädseln är helt förbjuden i ett flertal länder, bland annat i de muslimska länderna Egypten och Turkiet. I flera andra länder finns det lagar som tydligt förbjuder klädesplagget inom statliga inrättningar. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att all maskering, inklusive burka och niqab, ska förbjudas i samtliga inrättningar i Norrköpings kommun. 1 12

13 Avskaffad avgift för trygghetslarm För närvarande betalar brukarna av trygghetslarm en avgift på 300 kronor i månaden. Kostnaden landar alltså på 3600 kronor per år. För en normalinkomsttagare går det kanske bra att betala en sådan summa, men för en fattigpensionär är detta väldigt mycket pengar. Idag finns det en behovsprövning av dem som ansöker om att få ett trygghetslarm. Det tycker vi är bra, och behovsprövningen bör finnas kvar. Vid ett avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm troligtvis att öka något, men då behovsprövningen kvarstår kommer andelen beviljade ansökningar ändå vara måttlig. Därmed kan det sammanlagda antalet trygghetslarm motsvara det verkliga behovet i kommunen. I Östergötland kommer Norrköpings kommun på en skamlig andra plats, efter Finspång, som toppar listan på hur hög månadskostnad det är på trygghetslarmen. Larmkostnad per månad i Östgötska kommuner: Linköping: 150 kr Kinda: 150 kr Mjölby: 169 kr Åtvidaberg: 175 kr Vadstena: 175 kr Ydre: 200 kr Motala: 200 kr Ödeshög: 208 kr Söderköping: 274 kr Valdemarsvik: 300 kr Boxholm: 300 kr Norrköping: 300 kr Finspång: 350 kr Det är inte rimligt att Norrköping med så många invånare idag har bland Östergötlands dyraste månadskostnader för trygghetslarm. De fattigpensionärer som tvingas skaffa trygghetslarm ska inte behöva betala en sådan hög kostnad som de idag tvingas betala. Det ska inte vara ett straff att bli gammal. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att månadskostnaden för trygghetslarm i Norrköpings kommun ska avskaffas 1 13

14 Inför ett modernare och smidigare system för trygghetslarm i Norrköpings kommun Idag är trygghetslarmen i Norrköpings kommun uppkopplade till brukarnas hemtelefon vilket är osmidigt av flera skäl. Dels är det ett omodernt system då samhället hela tiden utvecklas till det digitala och till det trådlösa. I takt med att vanlig telefoni i en allt större utsträckning försvinner, behövs en säker larmhantering som inte är beroende av hur bostadens telenät hos brukaren är uppbyggt. Förutom de traditionella trygghetstelefonerna som är monterade hemma finns det även en del bärbara produkter med GSM och GPS ute på marknaden. Med bärbara larm kan brukare som reser få chansen att känna trygghet. Phoniro Systems är ett företag som har trygghetstelefoner med GSM-system. Dessa kan fungera i brukarens sommarstuga, bostad eller någon annanstans eftersom det mobila nätet har dubblerad säkerhet. Om strömmen skulle försvinna finns det en inbyggd backup i upp till 7 dagar. Dessa trygghetstelefoner kan idag komplettera eller ersätta de befintliga trygghetstelefonerna som finns i Norrköpings kommun. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppgift att undersöka möjligheten att byta ut eller komplettera det gamla systemet för trygghetslarm, som är uppkopplat till brukarens hemtelefon, till mobila trygghetstelefoner med inbyggd GPS eller liknande system. 1 14

15 Inför sprinklersystem i Norrköpings demens- och äldreboenden Ett väl fungerande brandskydd kan rädda liv. Alla demens- och äldreboenden i Norrköping bör vara utrustade med sprinklersystem. Det är oacceptabelt att gamla i Norrköping skall utsättas för större risk att omkomma i en brand för att de flyttar in i ett av kommunens serviceboenden. I Varbergs kommun genomfördes det en övning där räddningstjänsten simulerade en brand i ett demensboende för att se hur brandsäkerheten såg ut. I boendet fanns åtta brukare, som inte kunde utrymma lokalen själva, och förutom dem fanns två vårdare på plats. Övningen fick avslutas redan efter tolv minuter då hela avdelningen var rökfylld och de två vårdarna endast lyckades evakuera en av de åtta brukarna. Övningen i Varberg resulterade att 20 miljoner kronor avsattes för att utrusta 20 äldreboenden med sprinklersystem. Ett sprinklersystem kostar mellan 100 och 150 kronor per kvadratmeter och förutom att försäkringspremien sänks kan kommunen spara pengar vid nybyggnation efter en sådan installation då exempelvis väggar kan byggas med lägre brandklass. Vattenskadorna efter att ha släckt en brand blir också mindre. Enligt installationsföretaget NVS, som var först i Sverige med sprinklersystem krävs det sex till sju gånger mer vatten för att släcka en brand i en byggnad som saknar sprinklersystem än i en likadan byggnad med sprinklersystem. Norrköpings kommun bör följa det goda exemplet. De äldres säkerhet kan inte ignoreras längre, deras säkerhet borde garanteras av kommunen. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: Att ge kommunstyrelsen i uppgift att kartlägga och utreda brandsäkerhetsutrustningen och utbildningen för personal anställd inom den kommunala demens- och äldreomsorgsverksamheten. Att samtliga kommunala demens- och äldreboenden i Norrköping som inte har sprinklersystem ska utrustas med det. Att samtliga kommunala demens- och äldreboenden som i framtiden byggs inom Norrköpings kommun ska utrustas med sprinklersystem. 1 15

16 Terapihundar inom äldreomsorgen Terapihundar är främst till för att förbättra livskvaliteten hos brukare och är specialtränade för att klara av socialterapeutiska uppgifter. Det är väl dokumenterat att samvaro med dessa hundar påverkar de äldres och andras hälsa positivt. Enligt svenska terapihundsföreningen kan en hund underlätta samtal, öka livsglädjen, lätta upp stämningen samt minska människors känsla av isolering och utanförskap. Ett flertal vetenskapliga undersökningar visar även att en terapihund kan sänka pulsen hos människor och kan fungera lugnande när man är stressad eller oroad. I en avhandling har Ingmar Norling, som är docent vid sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska sjukhuset, visat att livskvaliteten höjs, depressionerna minskar samt att kolesterolvärden och blodtryck sjunker om de äldre har ett djur i sin närhet. I avhandlingen framgår det att äldre personer som har en hund att gå ut med lever ett aktivare liv och att vårdtagare på äldreboenden mår bra av att ha en hund i närheten. Brukare med Alzheimers sjukdom blir enligt Norling dessutom mindre deprimerade. Tyvärr är det idag ganska ovanligt med hundar inom äldreomsorgen. När det förekommer är det ofta frivilliga organisationer som ställer upp med terapihundar till brukarna. I Avesta kommun infördes dock dessa år 2003 och det finns idag åtta terapihundar i kommunens tjänst. Projektet har ansetts lyckat av så väl brukare som vårdpersonal och år 2008 fick Avesta och Dalarna sina första diplomerade terapihundsteam. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Norrköping. 1 16

17 Värdighetsgarantier för Norrköpings äldre Pensionärerna i Sverige är alla unika och har bidragit till samhället på många vis. De äldre medborgarna, som har byggt upp den välfärd vi idag lever i, förtjänar respekt av kommunen och får inte bli behandlade som boskap. Att få komma ut och känna vinden eller naturens olika dofter och följa årets olika årstider är djupt underskattat. Idag finns tyvärr många äldre som inte får komma ut varje dag och njuta av naturen och den friska luften. Enligt socialstyrelsen upplever upp emot hälften av brukarna inom äldreomsorgen att de inte får komma ut när de vill och endast en av fyra brukare är nöjda med sina möjligheter till frisk luft. Inom hemtjänsten är det idag just kring detta område som brukarna känner störst missnöje med. Det är ovärdigt en modern och väl fungerande äldreomsorg att gamla inte garanteras daglig vistelse utomhus. Att mot sin vilja tvingas stanna inomhus en varm sommardag kan endast betraktas som grymt och liknar snarare något som sker i köttfabriker än vad som bör ske i den kommunala äldreomsorgen. Sedan år 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor eller registrerade partners som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i sammanboende om de så önskar. Detta gäller dessvärre inte när bara en partner har rätt till omsorg utan då är det upp till kommunens goda vilja om äldre par ska få fortsätta leva tillsammans på särskilt boende. Kommunerna har alltså sorgligt nog rätt att splittra äldre par mot deras vilja. Ensamheten kan bli mycket svår när man blir äldre och om man dessutom lever med en partner är det extra grymt av myndigheterna att separera ett par. En sådan händelse är mycket tragisk och kan även försämra hälsotillståndet för paret som drabbats. Att som gammal bli separerad från sin man eller hustru bara för att den ena är i behov av vård och inte den andra är oacceptabelt i en modern kommun som säger sig värna om sina invånare. Även om det i dagsläget inte finns någon efterfrågan från en frisk partner att flytta in med en maka/make i ett särskilt boende, anser vi att det är självklart att Norrköping, likt 44 andra kommuner i Sverige, också garanterar att äldre ska få leva tillsammans med sin partner även under sina sista år i livet. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: Att en ut och gå garanti införs i Norrköpings kommun som garanterar äldre med hemtjänst eller brukare inom trygghets- och äldreboenden chansen att komma ut i den friska luften minst en timma varje dag. Att en parboendegaranti införs i Norrköpings kommun som garanterar alla äldre i kommunen att få leva med sin partner även om bara den ena är i behov av att bo i ett särskilt boende. 1 17

18 Inför äldreombudsman i Norrköpings kommun Sverigedemokraterna ser mycket positivt på Norrköping kommuns pensionärsråd. Vi ser det som en bra kanal för äldre att påverka sin vardag. Tyvärr finns det brister. Vi anser att det borde vara lättare för alla pensionärer i Norrköping att få kontakt med kommunen för att ställa frågor eller komma med synpunkter. En äldreombudsman skulle kunna tillgodose behoven bland de pensionärer som inte har fått göra sig hörda eller fått svar på sina frågor. Äldreombudsmannen är till för både de äldre och deras anhöriga. Man ska kunna vända sig dit för frågor, önskemål eller synpunkter som rör kommunens äldreomsorg. Äldreombudsmannen skall uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i Norrköping. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att Norrköpings kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att lyssna till äldres frågor, önskemål och synpunkter. Att äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträden samt närvaro- och yttranderätt när Norrköping kommuns pensionärsråd sammanträder. 1 18

19 Handlingar i digitalt format Världen och Sverige förändras. Vi har under de senaste åren och årtionden sett hur utvecklingen, och inte minst den digitala, gått framåt med stormsteg. Norrköpings kommun skulle kunna vinna mycket på ett nytt steg mot det digitala samhället och att kommunen fortfarande inte erbjuder de förtroendevalda handlingar via e-post är endast att betrakta som tråkigt och omodernt. Förtroendevalda kan slippa gå runt med tjocka buntar med papper inför varje möte. Istället får de dokumenten via sin mejl bara några sekunder efter att det skickats ut. Handlingarna behöver aldrig skrivas ut, utan kan för dem som vill, läsas direkt på bärbara datorer eller på de allt vanligare läsplattorna. Att vissa människor har mer att lära innan de fullt ut kan använda sig av de digitala verktyg vi har idag är förståeligt, men att så väl ekonomiska som miljömässiga besparingar kan nås genom att införa digitala handlingar till anställda i Norrköpings kommun är ett faktum. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att fullmäktige beslutar att de inom kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder, och övriga förtroendevalda i Norrköpings kommun ska ha möjligheten att få kommunhandlingar i digitalt format via e-post istället för i pappersformat. 1 19

20 Inköp av läsplattor och ändrad praxis gällande kommunala handlingar Andra kommuner i landet visar vägen. Halmstad och Ystad har gjort bra satsningar som inneburit att respektive kommun idag sköts på både ett mer miljövänligt, effektivt och ekonomiskt hållbart sätt. Tryckkostnader för handlingar och beslutsunderlag har i Halmstad skjutit i höjden de senaste åren och sedan april 2011 är samtliga kommunstyrelsedokument i kommunen digitaliserade. Visionen i denna kommun är att alla kommunpolitiker ska arbeta med läsplattor för att de sedan på sikt helt kan övergå till digitala handlingar. Då en I-pad kostar kronor styck och lånas av politikerna är detta en investering för kommunen som på sikt kommer spara stora summor pengar. I Ystad kommun räknar kommunen också med stora miljövinster och ekonomiska besparingar. Alla dokument som behövs inför kommunens sammanträden tillhandahålls via en läsplatta istället för att de trycks upp och skickas per post till varje ledamot som här i Norrköping. Beräkningarna från Ystad pekar på att de årliga besparingarna på pappershanteringen ligger på kronor, minst. Förutom dessa besparingar ses det som en stor vinst då det innebär förenklad hantering. Totalt ska investeringen på ca 1,1 miljoner kronor betala sig på mindre än tre år. I Norrköping har cirka 250 personer i nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sammanträden cirka 125 gånger per år. Detta innebär ungefär utskick per år till kommunens alla ledamöter och ersättare utskick beräknas kosta kronor och sedan tillkommer porto för brevutskick, verktyg och personal för hanteringen av utskicken. Totalt sett beräknas det hela kosta Norrköpings kommun cirka kronor varje år. Om kommunen köpte så många som 250 Ipads skulle det medföra en engångskostnad på kronor vilket betyder att kommunen redan efter två år sparat ungefär kronor. De som idag arbetar med utskicken har även andra arbetsuppgifter. I och med en digitalisering av handlingarna skulle dessa få mer tid till att sköta sina andra sysslor. Förutom ekonomiska och miljömässiga vinster innebär en övergång från de gamla pappersutskicken till digitala handlingar en stor effektivisering och förtroendevalda eller tjänstemän inom kommunen slipper gå runt med tjocka pappersbuntar inför varje sammanträde. Bara några sekunder efter att handlingarna skickats ut kan tjänstemän och förtroendevalda börja jobba och väljer då själva vad som är lönt att skriva ut och inte. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta: Att alla förtroendevalda och tjänstemän i Norrköpings kommun i framtiden ska få kommunhandlingar i digitalt format via e-post och endast få dem i pappersformat efter begäran. Att läsplattor köps in för att lånas ut till förtroendevalda och tjänstemän i Norrköpings kommun. 2 20

21 Motion till Norrköpings kommunfullmäktige Utbyggnad av infrastruktur för elfordon Norrköping bör vara en ren och grön stad, med mycket natur och lite utsläpp. Att vara en miljövänlig kommun behöver dock inte vara en motsats till en kommun med bra infrastruktur och goda möjligheter till att förflytta sig. Malmö kommun har genom ett samarbete med Eon startat ett projekt som kallas Emobility. Projektets syfte är att stimulera användandet av elfordon i kommunen och målsättningen är att ersätta de fordon som idag drivs av diesel och bensin med eldrivna fordon. E-mobility bygger i huvudsak på att laddstolpar uppförs i kommunen, men även att Malmö stad köper in elfordon. Intresset för liknande projekt har funnits på flera håll i landet, inte minst i de södra delarna där bland annat Region Skåne undersökt möjligheten till detta. Norrköping har potential att i framtiden bli en allt grönare stad. Allt eftersom fler blir miljömedvetna och bensin- och dieselpriserna blir högre kommer utvecklingen gå till eldrivna fordon gå riktigt fort. Inom en snar framtid kommer fler kommuninvånare vilja ha möjligheten att köra elbil och då är det viktigt att det finns en möjlighet för invånarna att göra det. Det finns stora möjligheter att öka användandet av elbilar, men tyvärr begränsas användandet på grund av frånvaron av laddstolpar. För att snabbt kunna ladda ett elfordon krävs det en laddstolpe som gör att batteriet laddas på några minuter. Med ett vanligt eluttag skulle en laddning kunna ta upp till 12 timmar. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till uppförande av laddstolpar i Norrköpings kommun. Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett samarbetsprojekt liknande E-mobility. 2 21

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Föreningen för Förändring

Föreningen för Förändring Föreningen för Förändring Vem är jag? Egentligen helt oväsentligt. Vad är FF? Den gemensamma nämnaren och, därmed hjärtefrågan, är åsikten att det svenska folkets inflytande över Sveriges styre måste ökas.

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 3 KARLSTADS KOMMUN Ärende 3 sid 17 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 8 Politiskt initiativ från majoriteten - Användande av sociala medier för medborgardialog - återrapportering Dnr KS-2011-535 Dpl

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Som vi tidigare har skrivit i mailet, så ska vi fokusera på välmående av djuren inom turism i Sverige. För att besvara det här, så har vi valt att intervjua er samt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel Köpenhamn den 7 8 maj 2011 Förbud mot köp av sexuell tjänst Förbud mot köp av

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KF 27 30 MARS 2015 Handläggare Kylesten Anders Kommunfullmäktige Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KSN-2014-0181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Var finns din närmaste hjärtstartare?

Var finns din närmaste hjärtstartare? Var finns din närmaste hjärtstartare? Det kan hända vem som helst, var som helst och när du minst anar det! Plötsligt händer det. Någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp mitt framför dig. Det kan hända

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:97 1 (5) LS 312-3044 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked Föredragande

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer