Vilken energi är smartast?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken energi är smartast?"

Transkript

1 GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI

2 INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget Elnät 10 förnyelsebar el 14 Energitjänster 18 fjärrvärme 22 Gas 26 kyla 30 Data- och telekommunikation 34 Elhandel 38 fokus Göteborg Energi Detta är vår utmaning 43 Så här antar vi utmaningen 44 Miljö 46 Ekonomi 48 personal 50 Styrelse 52 Bolagsledning 54 2

3 Vi har kraft att förändra INTRODUKTION Energi är navet i välståndsutvecklingen. För oss på Göteborg Energi är det både ett ansvar och en utmaning att bidra till denna utveckling. Som Västsveriges ledande energiföretag är det vår uppgift att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden. Vår vision är ett hållbart Göteborgssamhälle, där vi hushåller med energi och resurser. Det innebär också att vi strävar efter att hitta nya och bättre energilösningar för framtiden. Under 2009 har vi tagit ett antal steg för att förverkliga visionen. Vi har också under året introducerat ett eget elhandelsföretag, DinEl, vilket gör vårt erbjudande komplett. I den här första delen av årsredovisningen för 2009 får du veta mer om vad vårt erbjudande innebär i praktiken. Trevlig läsning! Anders Hedenstedt VD för Göteborg Energi GÖTEBORG ENERGI

4 nyckeltal Nyckeltal, koncernen Ekonomi Nettoomsättning (mkr) 5 747, , , ,0 Rörelseresultat (mkr) 690,6 708,5 719,4 714,0 Resultat efter finansiella poster (mkr) 604,0 510,3 565,0 626,3 Räntabilitet på totalt kapital (%) 5,7 6,5 7,1 7,8 Räntabilitet på eget kapital, efter schablonskatt (%) 1 1,0 9,8 11,6 13,8 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 6,5 7,6 8,0 8,7 Soliditet (%) 32,2 33,5 33,4 34,6 Investeringar (mkr) 1 225, , , ,4 Produktion av el inkl. kraftvärmeel (GWh) 1 082,0 637,0 902,0 340,0 Elnät (överföring av el) (GWh) 4 786, , , ,0 Försäljning av fjärrvärme exkl. färdig värme och kraftvärmeel (GWh) 3 864, , , ,0 Försäljning av gas (naturgas, biogas, LNG) (GWh) 643,0 687,0 651,0 690,0 Personal Medelantalet anställda i koncernen Andel män (%) 66,0 70,1 70,1 70,3 Andel kvinnor (%) 34,0 29,9 29,9 29,7 Medelålder Miljö Utsläpp koldioxid fossil (ton) Utsläpp kväveoxider (ton) Utsläpp svavel (ton) 9,4 4,8 6,9 25,0 4

5 Detta har hänt under 2009 Årets resultat Nettoomsättningen för 2009 uppgick till mkr, en ökning med mkr jämfört med föregående år. Förvärvet av Göteborg Energi Din El AB ökade nettoomsättningen med mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 604 mkr vilket är 94 mkr högre än föregående år. Satsning på flytande naturgas Göteborg Energi har i samarbete med Gasnor och Göteborgs Hamn inlett en satsning på att introducera flytande naturgas som bränsle i Göteborg. Målet är att leverera till kund från Flytande naturgas är intressant för tunga transporter framför allt inom sjöfarten som alternativ till tjockolja. DETTA HAR HÄNT UNDER 2009 ELHANDELSBOLAGET DINEL BILDAT Den 1 april 2009 förvärvades resterande aktier i Plusenergi AB från Vattenfall AB. Bolaget namnändrades efter förvärvet till Göteborg Energi Din El AB. Köpeskillingen uppgick till 327 mkr, vilket genererade en goodwill i koncernen om 117 mkr. Verksamheten i Göteborg Energi Din El AB består av elhandel. NY PRISMODELL FÖR FJÄRRVÄRME I januari 2009 infördes en ny prismodell för fjärrvärme som bygger på den faktiskt uppmätta förbrukningen. Detta gör att det snabbt går att se resultatet av energibesparande åtgärder. Den nya prismodellen är mer kostnadsriktig, och gör fjärrvärmen mer konkurrenskraftig jämfört med andra uppvärmningssystem. NYA satsningar PÅ vindkraft Under våren invigdes det nya vindkraftverket i Gårdsten. I december 2009 tecknades avtal med Rabbalshede Kraft om att förvärva 10 av totalt 21 vindkraftverk i vindpark Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Under hösten förvärvades även ett vindkraftverk utanför Askersund. Energimyndigheten beviljade stöd till GoBiGas Göteborg Energis planerade biogasanläggning GoBiGas fick i september grönt ljus från Energimyndigheten och ett stöd på 222 mkr. En förutsättning är att EU-kommissionens statsstödsgranskning utfaller positivt. GoBiGas-projektet, som är ett samarbete med E.ON syftar till att producera biogas genom att förgasa biobränslen. Samarbete med SKF för hållbar industri I syfte att minska koldioxidutsläppen och därmed minska bidraget till växthuseffekten har Göteborg Energi och SKF inlett ett samarbete. Tanken är att Göteborg Energi ska leverera klimatvänliga energislag i form av fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och vindkraftsel till SKF, som är en stor energianvändare. I samarbetet ingår också att initiera ett forskningskluster för utveckling inom vindkraftsteknologi. Samarbete om elbilsladdning Energimyndigheten fattade i maj ett beslut om att stödja ett treårigt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi och Fortum för utveckling av ny teknik för laddning av elbilar. I december invigdes Sveriges största elbilsparkering i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Saxborn Fastigheter. Gothenburg wireless - det trådlösa bredbandsnätet Under sommaren 2009 var det premiär för Gothenburg Wireless, som möjliggör trådlös uppkoppling på internet vid ett antal olika platser i Göteborg. GÖTEBORG ENERGI DELÄGARE I AFV Göteborg Energi blev under hösten delägare i Alternative Fuel Vehicle Sweden AB (AFV). Bolaget bygger om personbilar till gasdrift. Vid årsskiftet var cirka 400 Volvo V70 sålda. Volvo Personvagnar Sverige bedömer en årlig försäljningsvolym om 3000 bilar. GÖTEBORG ENERGI

6 6

7 VD HAR ORDET Det kompletta energiföretaget Under 2009 blev Göteborg Energi ett ännu mera komplett energiföretag. Den 1 april tillkom DinEl i koncernen. Vi kan nu erbjuda våra kunder alla energiformer och dessutom mängder av tjänster kopplade till energiinfrastrukturer och kommunikationsinfrastrukturer. Vi har bland annat utvecklat de första produkterna som bygger på vårt nya intelligenta elmätningssystem. Vi går också vidare med att utveckla våra infrastrukturer och där finns även transportsektorn med som en viktig ingrediens. >> GÖTEBORG ENERGI

8 Vi har alltid miljöfrågorna högst på vår dagordning tillsammans med frågor kring våra kundrelationer. Det är positivt för oss att se hur väl de båda frågorna hänger ihop var ett ganska normalt år temperaturmässigt. December blev däremot en mycket kall månad och det kalla vädret fortsatte in i januari och februari. Det känns bra att alla våra försörjningssystem har klarat den långa kylan utan problem. Det har inneburit mycket omfattande och kvalificerat arbete att klara försörjningen efter så många milda vintrar. Alla anläggningar ska fungera och få bränsle trots att de inte behövts användas under många år. Med vår stora andel spillvärme i fjärrvärmesystemet behöver vi bara använda vissa av våra bränslebaserade anläggningar när det är riktigt kallt. Att det gått så bra är ett mycket tydligt bevis på att personalen i vår kärnverksamhet har både kompetens och stort engagemang var också det år när klimatfrågan skulle få en hel världs fokus under Köpenhamnsmötet. Det blev inte som många hoppades ett bindande avtal, men klimatfrågan har likafullt stor betydelse för vår framtid och för vårt företags verksamhet. Vi har alltid miljöfrågorna högst på vår dagordning tillsammans med frågor kring våra kundrelationer. Det är positivt för oss att se hur väl de båda frågorna hänger ihop. Vi har mängder med kundsamarbeten där vi försöker att gemensamt med våra kunder medverka till lösningar på klimatfrågan. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Volvo kring en koldioxidneutral fordonsfabrik, vi skrev 2009 ett avtal med SKF kring gemensamt agerande inom området hållbar industri. Där ingår gemensamma insatser inom vindkraftområdet och energieffektiviseringsområdet i båda fallen. I det senaste avtalet får vi till exempel tillgång till SKF:s stora kunnande på drift och underhåll av vindkraftanläggningar. Vindkraften öppnar även för samarbete med andra kunder och ett av flera exempel är den utvecklingsanläggning som står vid Angeredsbron, där vi samarbetar med Gårdstensbostäder i Framtiden-koncernen. Partnerskap är nödvändigt och positivt på de flesta områden där vi satsar på tillväxt och nya verksamheter. Under 2009 har vi engagerat oss än mer i transportsektorn. Vi fortsätter att satsa på gas till vanliga fordon och börjar dessutom att engagera oss tydligt i infrastrukturen för gas till tyngre fordon och till sjöfarten. Vi bygger fler vanliga tankställen för gas, vi planerar vårt första tankställe för flytande gas till lastbilar och i samarbete med Gasnor och Göteborgs Hamn driver vi ett projekt för en terminal för flytande naturgas (LNG) i Göteborgs hamn. Vi har även gått in som delägare i Alternative Fuel Vehicle Sweden AB (AFV) som konverterar bilar till gasdrift. För att i framtiden kunna förse fordonen med en allt större andel biogas driver vi ett flertal projekt för produktion av biogas. Alla sker i samarbete med lokala partners och några är i den absoluta framkanten av den tekniska utvecklingen. 8

9 Partnerskap är nödvändigt och positivt på de flesta områden där vi satsar på tillväxt och nya verksamheter. VD HAR ORDET Dit hör vår anläggning i Lidköping där vi, Swedish Biogas och Lidköpings kommun kommer att producera flytande biogas Ett annat är vår stora träförgasningsanläggning GoBiGas där vi i samarbete med E.ON ska bygga en så unik anläggning att Energimyndigheten beviljat ett stöd på 222 mkr var också det år när elfordonen på allvar började ses som en möjlighet. Vi har sedan två år ett projekt som arbetar med frågor kring den nödvändiga infrastrukturen för att ladda sådana fordon. Även där gäller samarbete som ledstjärna. Chalmers, Volvo, Test Site Sweden och Ericsson är några exempel på intressenter vi arbetar med. Vi bygger även konkreta anläggningar och Göteborg har för närvarande den största elfordonsparkeringsplatsen i Sverige. Den är frukten av vårt samarbete med fastighetsbolaget Saxborn och invigdes den 4 december Det känns givetvis bra att vi med den bredd vi har, också kan upprätthålla lönsamheten på de områden där vi satsar. Vårt årsresultat på 604 mkr före skatt och en soliditet på 32,2 procent visar också på en långsiktig finansiell st yrka. FAKTA OM Anders Hedenstedt Verkställande direktör Född: 1947 Anställningsår: 2002 Övriga uppdrag: Ordförande i Världsenergirådets svenska kommitté Ordförande i Göteborg Energi GothNet AB Ordförande i Göteborg Energi Din El AB Ordförande i FordonsGas Sverige AB Ordförande i Partille Energi AB Ordförande i Falbygdens Energi AB Ordförande i Svensk Energi Ordförande i Geode Styrelseledamot i Alternative Fuel Vehicle Sweden AB (AFV) A n d e r s H e d e n s t e dt GÖTEBORG ENERGI

10 Vart tar strömmen vägen när man släcker? Och hur kan strömmen plötsligt vara där igen, när jag och en halv miljon andra göteborgare sätter på morgonkaffet samtidigt? Då måste det ju gå åt massor av elektricitet. Har någon koll på hur mycket el jag behöver - och när jag behöver det? Hur går det till egentligen? 1 0

11 ELNÄT Göteborgarnas elkonsumtion är förvånansvärt förutsägbar. Vi har alltså tydliga mönster för hur vi beter oss och det är inte så svårt att räkna ut när belastningen ökar och när den minskar. Just detta att vi faktiskt sätter på våra kaffebryggare vid nästan samma tid på morgonen är ett sådant mönster. Sedan finns det avvikelser, som man också kan notera och gardera sig emot. Kvällen före julafton till exempel, när alla julskinkorna ska griljeras samtidigt. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

12 ELNÄT Ansvarar för att ansluta kunden till elnätet och ser till att distributionen av el fungerar. Dotterbolaget Göteborg Energi Elnät AB äger nätet och projekterar, bygger ut samt sköter drift och underhåll. Driftcentralen övervakar Det är vår driftcentral som ansvarar för att vi har den ström vi behöver i vårt elnät. Med drygt kundanläggningar inkopplade är detta ett stort åtagande. Eftersom strömavbrott numera är ganska sällsynta orsakar det, när det händer, både irritation och störningar. Mycket i vår vardag är ju beroende av elektricitet. Nya elmätare ökar säkerheten Under 2009 har arbetet med att byta ut alla elmätare genomförts med några få undantag. Det innebär att vi nu har ett avancerat system för att bland annat fjärravläsa förbrukningen, vilket underlättar både för oss och för kunderna. Med den nya tekniken kan vi generera information från enskilda kunder, upptäcka störningar i nätdriften och lättare hitta fel och skador i nätet. Eftersom mätarna nu läses av varje månad kommer kunderna vid varje fakturatillfälle att betala för den el de faktiskt förbrukat. Inom en snar framtid kommer kunden också att med de nya mätarna direkt kunna se hur förbrukningen ser ut och vad energisparåtgärder konkret ger i minskade kostnader. Den här tekniken är bara i ett inledningsskede och vi kommer att se fler möjligheter och mer användningsområden i framtiden. Modernisering av nätet I vårt kontinuerliga arbete med att förnya och förbättra nätet byter vi nu också ut en hel del kabel. Redan i dag är mer än 90 procent av elnätet nedgrävt, vilket gör oss mindre sårbara vid stormar och oväder. Det vi nu koncentrerar oss på är att byta äldre kabel med oljeisolering till ny kabel med modernare och mer miljöriktig isolering. Samtidigt pågår en projektering och utbyggnad av nätet i nya områden, men också med tanke på ny användning. Vi gör det möjligt för Göteborgs Hamn att elansluta fartyg, som då kan drivas med el i stället för diesel när de ligger i hamn. Vi ser också över och förstärker nätet på ställen där vi ser att förbrukning och effektuttag ökar. Modernare och säkrare arbetsmiljö Vårt elnät fyllde 100 år Även om dagens elnät inte har mycket gemensamt med dåtidens strömförsörjning finns det anläggningar i vårt nät som har både fyrtio och femtio år på nacken. Kraven på säkerhet och arbetsmiljö är i dag helt annorlunda än då, därför förnyar vi och förbättrar både för oss själva och för våra kunder. Nya tekniska lösningar gör det också lättare att hitta och åtgärda fel. Fjärrst yrning och fjärrdetektering är sådana praktiska hjälpmedel. 1 2

13 DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET Laddstationer för elfordon I framtiden räknar man med fler och fler elfordon på våra gator och vägar, elfordon som måste laddas regelbundet. Vi driver därför ett koncerngemensamt pilotprojekt där vi testar laddstationer och teknik för laddning och betalning. Under 2009 har vi byggt två teststationer, där vi ska utvärdera vilka möjligheter som finns. Den ena är placerad på Lindholmen, den andra, som invigdes i december 2009, är en laddningsparkering vid ett bostadsområde i Kålltorp. Sveriges största laddningsparkering Den nya parkeringen med elfordonsladdning i Kålltorp är Sveriges största och har 25 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna kommer att hyras ut i prioriteringsordning där elbilar, laddhybrider och miljöbilar har företräde. Laddningsparkeringen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Saxborn Fastigheter. Avsikten med parkeringen är att förbereda Göteborg för en ökad användning av elfordon. Laddningsparkeringen i Kålltorp invigdes den 4 december GÖTEBORG ENERGI

14 Varför finns det inte fler vindkraftverk i Göteborg? Här blåser ju nästan jämt. Så varför tar vi inte tillvara på vindarna bättre? Man skulle ju faktiskt kunna ha ett litet vindkraftverk i varje gathörn. Eller en snygg, designad vindkraftspark här i hamnen. Och hur är det ute på Vinga? I Göteborg finns ju alla förutsättningar. 1 4

15 Förnyelsebar el Javisst blåser det mycket i Göteborg och det ska vi givetvis utnyttja. Det är miljöklokt att omvandla vindenergi till el eftersom det inte kräver några naturresurser i form av bränsle och inte heller ger några utsläpp av miljöförstörande ämnen. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

16 FÖRNYELSEBAR EL Vi utvecklar, projekterar och driver anläggningar som producerar miljöriktig, förnyelsebar el. I dag är fokus mest på vindkraft, men vi har även andra utvecklingsprojekt med el från sol och våg. Nytt vindkraftverk i Gårdsten Under 2009 kunde vi också inviga ett nytt vindkraftverk i Gårdsten, som genererar 5000 MWh el per år till Gårdstensbostäder. Vindkraftverket är ett samarbete mellan Göteborg Energi, Gårdstensbostäder, Förvaltnings AB Framtiden och SKF. Eftersom Gårdstensverket ligger i direkt anslutning till ett bostadsområde har de boende fått tycka till om satsningen. Vi har därför genomfört en enkät bland 650 personer, där man har fått ge sina synpunkter på både vindkraft i allmänhet och Gårdstensverket i synnerhet. Resultatet är mycket glädjande. Boende i Angered är mer positivt inställda till utbyggnad av vindkraft, både i den egna kommunen och i närheten av den egna bostaden än i riket som helhet. Det visade sig också lite överraskande att ju närmare vindkraftverket i Gårdsten man bor, desto mindre störd säger man sig vara av bullret. avtal med rabbalshede kraft I slutet av året tecknade Göteborg Energi avtal med Rabbalshede Kraft om att förvärva 10 av 21 vindkraftverk i vindkraftparken Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Under hösten förvärvades även ett vindkraftverk i Mariedamm utanför Askersund. 100 vindkraftverk 2015 Vi ligger inte heller på latsidan när det gäller att planera nya vindkraftverk. Vår ambition är att ha 100 vindkraftverk i drift redan Dessa kraftverk kan ge en elproduktion som motsvarar 10 procent av Göteborgs totala förbrukning. Redan i dag pågår förprojektering och tillståndsprocesser inför denna vindkraftssatsning. Även om själva byggtiden för ett vindkraftverk är relativt kort är hela processen med miljöprövning och annan tillståndsprövning lång och omfattande. Ofta överklagas också ärenden, vilket ytterligare drar ut på tiden. Och även om det ser ut att finnas gott om plats för nya vindkraftverk i Göteborg, så är det inte helt enkelt att hitta platser som passar alla krav. Vad är då en bra plats? Generellt kan man säga att ju mer och ju oftare det blåser, desto bättre är det. Däremot får det inte vara för turbulent. Andra aspekter på val av plats är tillgängligheten och möjligheten att dra elnätet på ett optimalt sätt. 1 6

17 Bild: Switchpower, Petter Sjöström DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET Är vindkraft lönsam? Kritiker hävdar ibland att effekten från ett vindkraftverk är för dålig, att det ger för lite kräm, jämfört med andra energiformer. Det man kan konstatera är att all annan energiproduktion är mer energislukande än vindkraft. Den energi som går åt för att bygga ett vindkraftverk har kraftverket kört in på sex till åtta månader. Därefter ger det bara tillskott under hela drifttiden, som i dagsläget bedöms vara minst 20 år. I takt med den tekniska utvecklingen har vindkraftverken blivit både effektivare och mer lönsamma att bygga. Klimatfrågan i centrum Energiområdet befinner sig i ständig utveckling. För oss är klimatfrågan i centrum eftersom vi arbetar för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi vill ligga i framkant och satsar därför på forskning och utveckling på flera plan. Det innebär att vi förutom våra egna projekt även är med och finansierar extern forskning inom utvalda områden. Dessutom deltar vi i branschgemensamma forskningsprojekt. Sol, våg och vatten Vid sidan om utvecklingen av vindkraft pågår även försök med att utvinna elenergi ur vågkraft. Vågenergi är en förnyelsebar energiform som produceras med mycket låg miljöpåverkan. Än så länge är vågkraft på forskningsstadiet, men Göteborg Energi är engagerade i de testprojekt som pågår, bland annat utanför Vinga. När det gäller vattenkraft, handlar det i dagsläget mest om att effektivisera befintliga anläggningar. Någon nyutbyggnad av vattenkraft finns för närvarande inte på agendan. Däremot fortsätter utvecklingen av solenergi med nya typer av solceller. GÖTEBORG ENERGI

18 Vad är skillnaden mellan standby och on-off? Det verkar klokt att stänga av apparater som man inte använder. Men hur är det med standbyläget? Är det på eller av då? TV:n, stereon och datorn står ju ofta på standby. Drar dom verkligen ström då? Och spelar det någon roll? Måste inte vissa apparater ha ström hela tiden? 1 8

19 ENERGITJÄNSTER Både i hushållen och på företagen finns utrustning som man inte kan och inte ska stänga av. Kyl och frys till exempel. Däremot finns det mycket som kan och som bör stängas av när det inte används. Det skulle spara både pengar och miljö. Man ska ju inte använda mer el än vad man behöver. För skillnaden mellan standby och helt avstängt är häpnadsväckande i energihänseende. Om alla standbylägen i Sverige stängdes av skulle vi också kunna stänga av en hel kärnkraftsreaktor. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

20 ENERGITJÄNSTER Vi hjälper våra kunder att energieffektivisera sina fastigheter. Energitjänsterna omfattar allt från enstaka konsultuppdrag till heltäckande avtal. Det kan röra sig om en analys av en fastighets energistatus eller ett komplett komfortavtal, där vi levererar önskat inomhusklimat. Kraftsamling för energispar Rätt energi i rätt mängd i rätt tid är en liten devis som vi brukar använda. Nu lägger vi också till: och med så lite miljöbelastning som möjligt. Våra energitjänster handlar alltså om så mycket mer än om att stänga av eller sätta på. Under 2009 har vi gjort en kraftsamling för att visa vad ett samarbete med Göteborg Energi kan bidra till. Vi har sett över vår organisation och vässat våra erbjudanden. Det finns mycket kunskap i huset och vi tror att vi med vår bakgrund är speciellt lämpade. Vi vill vara den ledande aktören inom energitjänster, en aktör som starkt bidrar till ett hållbart samhälle. Från enstaka analyser till komfortavtal Energitjänsterna omfattar allt från enstaka konsultuppdrag till heltäckande avtal. Det kan röra sig om en analys av en fastighets energistatus eller ett komplett komfortavtal, där vi levererar önskat inomhusklimat. I komfortavtalet ingår då också att vi tar ett helhetsansvar för både drift och underhåll när det gäller värme, ventilation, kyla samt vatten och avlopp. Dessutom kan vi hjälpa till med finansieringen av miljö- och energiinvesteringar så att dessa blir en del av driftskostnaden utan att belasta balansräkningen. Nya tjänster Två av våra energitjänstavtal är helt nya: grön partner och drifttillsyn, som fokuserar på att minska koldioxidutsläpp, spara energi och dessutom spara pengar. Grön partner har fokus på minskade koldioxidutsläpp och bygger på att kunden tillsammans med oss gör en långsiktig plan på hur fastigheter kan bli hållbara ur miljösynpunkt. Drifttillsyn är helt enkelt en tillsyn av tekniska installationer, då vi också justerar driftparametrar för värme och ventilation. Ballograf minskade utsläpp av CO 2 med 90 procent Den svenska penntillverkaren Ballograf i Västra Frölunda valde under året ett Grön Partner-avtal med Göteborg Energi. All tillverkning sker i Sverige och lokalerna värmdes tidigare upp med oljepannor av en äldre modell. Nu ville man slå ett slag för miljön och bli mer energieffektiva samtidigt som inomhusklimatet måste bli bättre. Energitjänster bytte då ut det gamla systemet mot fjärrvärme, installerade styr- och reglerutrustning samt ett sekundärnät för värme. I avtalet ingår också att drifta och underhålla hela anläggningen. Den direkta effekten blev en minskning av koldioxidutsläppen för uppvärmning med minst 90 procent. 2 0

21 DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET Nästa generation belysning Den vanliga glödlampan håller på att fasas ut och ersättas med nya lågenergilampor. Att ersätta hushållets tio mest använda glödlampor med moderna alternativ kan spara upp till 800 kronor om året. Dessutom håller en lågenergilampa upp till tio gånger så länge som den gamla lampan. Nästa generation belysning tipsas bli LED-tekniken med lysdioder. En LEDlampa beräknas hålla 50 gånger längre än glödlampan. Nu kommer också LED-TV, som drar betydligt mindre energi än till exempel plasmaskärmar. Drivkraften för att byta ut sina lampor är därför i huvudsak ekonomisk. Det finns mycket pengar att spara på sikt med ny teknik. Lönsamt att energieffektivisera Vi har arbetat med energitjänster i många år och ansvarar i dag för m 2 i drygt 1000 byggnader i Västsverige. Många av våra kunder har insett att det är lönsamt att energieffektivisera, det ger både ökat driftnetto och lägre miljöbelastning. Samtidigt blir vardagen enklare och miljön bättre. Under hösten 2009 genomfördes en reklamkampanj på temat Använd inte mer energi än du behöver. GÖTEBORG ENERGI

22 Minus 15 här och plus 20 därinne. Hur går det till? Vinterkylan kommer snabbt. Ändå fortsätter det att vara varmt och gott därinne utan att jag behöver göra någonting alls. Vad är hemligheten med fjärrvärme? Och var sitter han som sköter om det? 2 2

23 FJÄRRVÄRME Att fjärrvärmesystemet fungerar är primärt ett ansvar för vår driftcentral i Sävenäs. Det är här vi har kontroll på att våra anläggningar fungerar som de ska och att den plan vi har gjort upp fullföljs. Detta är ett arbete som sysselsätter ett antal personer, både när det gäller att göra prognoser, bedöma marknadspriser på bränsle och välja rätt anläggning vid extra belastning. Denna planering pågår hela tiden och det görs nya prognoser varje timma. Normalt ska man alltså inte märka på inomhusklimatet att temperaturen sjunker utomhus. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

24 FJÄRRVÄRME Vi använder spillvärme från industriprocesser och kraftproduktion för att värma upp vatten i fjärrvärmenätet för uppvärmning av bostäder och lokaler, samt för varmvatten. Fjärrvärme är en miljöriktig uppvärmningsform och bidrar därmed till att skapa ett hållbart samhälle. Väl förberedda När minusgraderna nyper till är vi därför väl förberedda. Vår planering sträcker sig en vecka framåt, så väderomslag kommer sällan som en överraskning. Normalt räcker spillvärmen till för att hålla systemet varmt en stor del av året. Under senhöst och vinter måste vi även utnyttja våra flispannor i Sävenäs. Blir det riktigt kallt, eller om någon del i systemet skulle haverera kopplar vi in det vi kallar för spetslastanläggningar, som drivs med gas eller olja. Men de behövs bara under mycket korta perioder av sträng kyla. Nytänkande på bränslesidan Under 2009 har det varit en viss dramatik på bränslemarknaden, både när det gäller priset på bränsle och ränteläge. Eftersom räntan har varit låg har det påverkat oss positivt. Oljepriset styr gaspriset, men gasmarknaden är inte alls lika mogen som olje- och elmarknaden, det finns inte börser på samma sätt. Så på grund av lågkonjunkturen och den minskade efterfrågan på gas har vi kunnat köpa volymer till bra pris så kallat spotgas. När det gäller fasta biobränslen, det vill säga flis från skogsavverkningar, arbetar vi aktivt för att hitta volymer i närområdet. Redan idag kommer procent av dessa bränslen från närområdet. Med en effektiv transportkedja och egna flismaskiner kan vi göra större och bättre affärer. Och det finns mycket att hämta, bland annat hos de stora bostadsbolagen som idag har svårt att sköta sina områden rationellt. Kontinuerlig utbyggnad Utbyggnaden av fjärrvärmenätet fortsätter på olika håll. I slutet av förra året kopplade vi ihop vårt nät med Kungälvs, nu bygger vi en ledning till de nya bostadsområdena i Torslanda. I dagsläget finns där ett system med färdig värme från ett antal pelletseldade panncentraler, vilket är en utmärkt förberedelse för att koppla in fjärrvärme. Här blir anslutningen i stort sett hundraprocentig, vilket är väldigt roligt. Vi bygger också ihop nätet i Partille med det lokala nätet i Jonsered, där man sedan tidigare har en naturgaseldad panna. I vår lite mer långsiktiga planering är det de båda älvstränderna som ligger närmast till hands. Östra Kvillebäcken är ett näraliggande projekt, likaså hela Backaplansområdet och även Ringön. När det gäller södra älvstranden tittar vi på Gullbergsvass och Marieholm och i ett längre perspektiv även området vid Skeppsbron. 2 4

25 DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET Ny prismodell I januari 2009 införde vi en ny prismodell för fjärrvärme. Tidigare har vi haft ett kategorital som har angett den fasta delen i priset. Nu mäter vi verklig effekt, vilket innebär att det är dygnsmedeleffekten under de tre kallaste dygnen under en tolvmånaders period som sätter det fasta priset. För den rörliga delen har vi olika årstidspriser, där sommarpriset är lägst. Den här prismodellen är mer kostnadsriktig, och gör även fjärrvärmen mer konkurrenskraftig jämfört med andra system. Med tanke på den höga leveranssäkerheten och vår underhållsgaranti på nya anläggningar vågar vi påstå att vår fjärrvärme är både mycket prisvärd och bekväm. Den som vill ha underhållsgaranti betalar en extra månadskostnad.* Detta gäller för villor när man valt att äga fjärrvärmecentralen själv. INSATT BRÄNSLE TILL FJÄRRVÄRMEPRODUKTION ÅR 2009 FJÄRRVÄRMEPRODUKTION % 6% 83% Spillvärme I spillvärme ingår värme från: Avfallsförbränning: 26,2% Raffinaderier och övrig industri: 25,2% Elproduktion: 28,7% Avloppsvatten: 2,7% Förnyelsebar resurs Biobränsle och förnyelsebar el Fossil resurs Olja, fossil el samt naturgas * Från och med januari 2010 är månadskostnaden 100 kronor. GÖTEBORG ENERGI

26 Går dom här bussarna på kobajs? Här ser ni bussar som går på gas. Fordonsgas heter det egentligen. Det mest spännande är att man kan göra biogas av hushållsavfall och gödsel. Tänk att kollektivtrafik kan gå på sopor. 2 6

27 GAS Biogas står verkligen inför en spännande utveckling. Jämfört med naturgas utgör biogas ännu en liten del av den totala gasmängden, men det är en del som växer. I vår vision ska vi bara ha biogas i ledningarna i framtiden och ett delmål på den vägen är att 2020 ska andelen biogas uppgå till en tredjedel av dagens gasanvändning. >> DET KOMPLETTA ENERGIFÖRETAGET GÖTEBORG ENERGI

28 GAS Göteborg Energi har försett göteborgarna med gas sedan Nu fasas stadsgasen ut, men i stället får vi naturgas och biogas. Naturgas är en fossil produkt, men är bättre ur miljösynpunkt än olja och kol. Vårt gasnät är dessutom en bro för att öka andelen biogas, som är ett förnyelsebart bränsle. Biogas utvinns främst ur hushållsavfall, restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustrin eller från skogsavfall. VAD ÄR BIOGAS? Biogas kan framställas på två sätt. Antingen genom rötning av avloppsslam, avfall, restprodukter och gödsel eller genom att förgasa skogsavfall. I båda fallen är slutprodukten metangas. När detta sker i naturen försvinner metangasen upp i atmosfären, vilket ökar på växthuseffekten. Dessutom är det slösaktigt, eftersom denna gas går att rena och använda som bränsle. I vår egen anläggning Gasendal gör vi just detta sedan ett par år. Här använder vi gas från rötat avloppsslam som uppgraderas och matas in i naturgasnätet. Vi har också en mindre anläggning i Falköping som renar metangas från avloppsreningsverket. I nästa etapp kommer även jordbruksavfall, alltså gödsel och andra restprodukter från lantbruket att rötas. Vi planerar också en anläggning i Småland, där femton gårdar i Sävsjötrakten ska leverera gödsel till en ny biogasanläggning. Avfall från livsmedelsindustrin är en annan källa för biogas. Vi är därför igång med bygget av en anläggning i Lidköping i samma storleksklass som Gasendal. Här är planerna att tillverka flytande biogas, som bränsle till tunga fordon. framtidens GASANLÄGGNING Den riktigt stora utmaningen för framtiden är att tillverka biogas av skogsavfall. Projektet kallas GoBiGas, och fick under hösten 2009 beviljat ekonomiskt stöd på 222 mkr från Energimyndigheten. Förutsättningen är att EU-kommisionens statsstödsgranskning ger ett positivt utfall. GoBiGas kommer att bli den första storskaliga förgasningsanläggningen i världen för produktion av biogas från biobränslen. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och E.ON. Anläggningen kommer att byggas i två etapper i Ryaområdet på Hisingen. Slutmålet är en produktion på cirka 800 GWh per år, vilket motsvarar bränsle för bilar under ett år. Stadsgasen försvinner Leveranserna av den traditionella stadsgasen upphör helt den 31 december Förberedelserna har pågått ett antal år och befintliga gaskunder har erbjudits alternativa möjligheter, som fjärrvärme, el eller naturgas. Det nya gasnätet är i första hand planerat för företag och industrier. Den klassiska gasspisen har mer och mer ersatts av den modernare induktionshällen. 2 8

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

För ett hållbart Göteborg använd bara det du behöver

För ett hållbart Göteborg använd bara det du behöver För ett hållbart Göteborg använd bara det du behöver Vi vill skapa ett hållbart Göteborg Vilket energibolag skulle idag säga att det inte satsar på hållbarhet, tänker du. Inget förstås. Och det är ju bra.

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB

GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB GoBiGas Projektet Till vilken nytta för näringslivet? Carina Bergsten Produktägare Biogas Göteborg Energi AB Vår vision. Göteborg Energi ska aktivt bidra till det hållbara Göteborgssamhället. innefattar

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff

Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Välkommen till årets Reko Fjärrvärmeträff Program Presentation av 2012 års fjärrvärmepriser Dan Bergman Information om utvecklingen av prismodellen Karin Ekh Det goda livet David Andersson Övriga frågor

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Göteborg Energis arbete med solel och affärsmodeller En inblick i pågående projekt; - Solceller på Framtidens tak

Göteborg Energis arbete med solel och affärsmodeller En inblick i pågående projekt; - Solceller på Framtidens tak Göteborg Energis arbete med solel och affärsmodeller En inblick i pågående projekt; - Solceller på Framtidens tak Göteborg energi 2016-05-04 Göteborgs Stad har gett oss i uppdrag att Producera, distribuera

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer