Delårsrapport januari juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2007"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2007 Ny webbtjänst med unik användarvänlighet Resultatutveckling första halvåret Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr Resultatet minskade med 3% till 124,5 (128,0) mkr Resultatet per aktie minskade med 4% till 0,75 (0,78) kr Rörelseresultatet minskade med 2% till 176,0 (178,9) mkr Resultatutveckling andra kvartalet Rörelseintäkterna ökade med 7% till 188,7 (176,5) mkr Resultatet minskade med 10% till 55,1 (61,5) mkr Resultatet per aktie minskade med 11% till 0,33 (0,37) kr Rörelseresultatet minskade med 9% till 78,3 (85,8) mkr Verksamhetsutveckling Antal konton ökade med 23% till ( )* Det totala sparkapitalet ökade med 39% till 57,3 (41,5) mdr kr* Antal avslut per dag ökade med 8% till (33 900)* Sparkapitalet i fonder ökade med 62% till 6,5 (4,0) mdr kr* Sparkapitalet för Nordnet Pension ökade med 137% till 5,8 (2,5) mdr kr* Ny webbtjänst lanserades på Nordnets samtliga sex marknader * I jämförelse med motsvarande period

2 VD-ord Grymt bra med nya sajten * Med hjälp av våra prisbelönta tjänster sparar våra kunder smartare. Vi erbjuder mycket låga avgifter och maximal valfrihet med tjänster och information som på ett enkelt sätt hjälper kunden. Vi har nyligen lanserat en ny webbtjänst, som med sin revolutionerande enkelhet och användarvänlighet ger våra kunder ännu bättre förutsättningar att spara smartare. Ett av de viktigaste konkurrensmedlen är att erbjuda marknadens bästa sajt för sparande och det gör vi. Det går bra för oss. Vi växer starkt under hög lönsamhet. Under första halvåret växte vi med nya konton, vilket motsvarar 12% och är nära vårt mål om 25% för helåret. Försäkringsoch pensionssparandet samt fondsparandet ökar starkt. In- och utlåningen ökar. Detta medför att våra intäkter vid sidan om courtaget har haft en mycket positiv utveckling med sänkt risknivå och ökad kostnadstäckning. Kostnadsutvecklingen är enligt plan. Affärsutvecklingen håller högt tempo och vi rullar ut våra tjänster på fler marknader. Under andra halvåret kommer tjänstelanseringarna att hålla fortsatt högt tempo och vi utökar också försäljningsresurserna. Inför 2008 kommer vi att ha bättre tillväxtförutsättningar än någonsin och vår tillväxt i antal konton har då förutsättningar att väsentligt överstiga vårt nuvarande mål om 25% per år. Resultatutvecklingen jämfört med förra året har inte varit lika god som vår verksamhetstillväxt. Anledningarna till detta är flera. Den ökade tillväxten i Tyskland och Finland och den courtagepress som råder på den nordiska marknaden har medfört att den genomsnittliga intäkten per avslut sjunkit, samt att kostnaderna har ökat med anledning av satsningar på expansion och framtida tillväxt. Prispressen på finansiella tjänster fortsätter. Våra satsningar på tillväxt och expansion kommer att medföra högre volymer till låga marginalkostnader som kompenserar för prispressen. Låt mig avsluta med att citera några kunder som kommenterat vår nya webbtjänst. Det ser ut som att ni inte bara följer utvecklingen, utan leder den vad gäller användarvänlighet! * Grymt bra med nya sajten! * Är kanon... Tack för det. Enkelt och logiskt att navigera. Bättre översikt över min depå. * Vill bara säga att nya layouten och funktionerna är underbara! Ni har lyckats kanonbra. * Klas Danielsson *Citat från kunder som lämnat synpunkter på den nya webbtjänsten 2

3 Koncernens intäkter och resultat ,0 600 MSEK ,5 434,2 292,1 394, ,7 200,1 176,0 107, , H Intäkter Rörelseresultat Första halvåret 2007 Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr. Av rörelseintäkterna var 228,1 (235,6) mkr provisionsnetto, 133,1 (94,5) mkr räntenetto, 17,2 (15,9) mkr avgifter och övriga intäkter samt 15,8 (4,5) mkr nettoresultat av finansiella transaktioner. Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade med 27% och uppgick till 217,7 (171,2) mkr. Rörelseresultatet (före skatt) minskade med 2% och uppgick till 176,0 (178,9) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 45 (51)%. Resultatet (efter skatt) minskade med 3% och uppgick till 124,5 (128,0) mkr. Vinstmarginalen uppgick till 32 (37)%. Resultatet per aktie minskade med 4% och uppgick till 0,75 (0,78) kr. Resultat per aktie efter utspädning minskade med 1% och uppgick till 0,74 (0,75) kr. Andra kvartalet 2007 Rörelseintäkterna ökade med 7% till 188,7 (176,5) mkr. Av rörelseintäkterna var 100,8 (116,9) mkr provisionsnetto, 68,3 (51,5) mkr räntenetto, 8,4 (8,2) mkr avgifter och övriga intäkter samt 11,2 (-0,1) mkr nettoresultat av finansiella transaktioner. Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade med 22% och uppgick till 109,8 (90,3) mkr. Rörelseresultatet (före skatt) minskade med 9% och uppgick till 78,3 (85,8) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 41 (49)%. Resultatet (efter skatt) minskade med 10% och uppgick till 55,1 (61,5) mkr. Vinstmarginalen uppgick till 29 (35)%. Resultatet per aktie minskade med 11% och uppgick till 0,33 (0,37) kr. Resultat per aktie efter utspädning minskade med 11% och uppgick till 0,32 (0,36) kr. 3

4 Koncernens utveckling per kvartal (mkr) Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Rörelsens intäkter 119,3 132,0 174,1 176,5 138,7 171,8 205,6 188,7 Rörelsens kostnader -53,7-53,0-73,0-82,5-79,7-97,3-96,2-97,7 Avskrivningar -6,6-7,0-7,9-8,2-8,0-11,1-11,6-12,7 Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill 59,0 72,0 93,2 85,8 51,0 63,4 97,8 78,3 Nedskrivning av goodwill ,2 - - Rörelseresultat 59,0 72,0 93,2 85,8 51,0 62,2 97,8 78,3 Statistik per kvartal Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Antal konton vid periodens slut Totalt sparkapital (mdr kr) 32,1 36,3 42,8 41,5 44,1 49,4 54,0 57,3 Genomsnittligt sparkapital per konto (kr) Antal avslut Antal handelsdagar Antal avslut per handelsdag Antal avslut per konto och månad 4,7 4,9 6,0 5,5 3,9 4,7 5,5 4,2 Intäkter, kostnader och resultat fördelat på geografiska marknader Sverige Norge Danmark Luxemburg Tyskland Finland Koncernen Halvåret Rörelsens intäkter 212,0 182,4 104,3 104,3 47,9 40,8 12,0 11,0 13,1 9,5 4,9 2,5 394,2 350,5 Rörelsens kostnader -114,8-88,8-47,9-43,7-21,2-15,9-4,1-3,5-20,3-15,3-9,9-4,4-218,2-171,6 Rörelseresultat 97,2 93,6 56,4 60,6 26,7 24,9 7,9 7,5-7,2-5,8-5,0-1,9 176,0 178,9 Rörelsemarginal 46% 51% 54% 58% 56% 61% 66% 68% neg neg neg neg 45% 51% Lönsamheten och rörelsemarginalen i Sverige, Norge, Danmark och Luxemburg var god. Finland och Tyskland visade fortsatt underskott, men tillväxten ökade och verksamheterna låg nära breakeven exklusive marknadsföringskostnader. Verksamhetens utveckling Intäkter, kostnader och breakeven Rörelseintäkterna exklusive courtage uppgick under halvåret till 88 (76)% av rörelsekostnaderna. Målet för 2007 är en kostnadstäckning om 70 75%. Långsiktigt är målsättningen att kostnadstäckningen ska uppgå till 100%. Exklusive marknadsföringskostnader uppgick kostnadstäckningen för första halvåret till 112 (101)%. Intäkterna exklusive courtaget ökade med 42% jämfört med motsvarande period 2006 med anledning av stigande in- & utlåning, tillväxt inom försäkrings- och pensionssparande samt tillväxt inom fondsparandet. Intäkterna påverkades även positivt av tillväxt inom förmedling av strukturerade produkter och deltagande i börsintroduktioner, där Nordnets kunder erbjöds möjlighet att teckna aktier. Efterfrågan från andra aktörer på marknaden att samarbeta med Nordnet är stor. Rörelsekostnaderna före kreditförluster ökade under halvåret med 27% jämfört med föregående år och uppgick till 36,3 (28,5) mkr per månad. Exklusive marknadsföringskostnader ökade rörelsekostnaderna med 33% till 28,3 (21,3) mkr per månad. Den största förklarande orsaken är ökade personalkostnader. För helåret 2007 beräknas rörelsekostnaderna exklusive marknadsföringskostnader komma att öka med cirka 25%. Beslut har nyligen fattats att utöka kontoret i Växjö för att bland annat bedriva svensk kundservice. 4

5 Marknadsföringskostnaderna ökade med 10% och uppgick under halvåret till 47,7 (43,4) mkr. Tillväxt och ökad varumärkeskännedom är prioriterat, vilket medför att fortsatta betydande investeringar i marknadsföring och försäljning kommer att genomföras. Ackvisitionskostnaden per netto nytt konto under halvåret avseende marknadsföringskostnader var i genomsnitt (2 300) kr. Under 2007 uppgår målet till högst kr per netto nytt konto. Breakevennivån för halvåret uppgick till (6 600) avslut per dag. Målet för 2007 är per dag. Det långsiktiga målet är en breakevennivå om noll avslut per dag. Exklusive marknadsföringskostnader uppgick breakevennivån för halvåret till (-200) avslut per dag. Breakevenanalys per månad Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Räntenetto (mkr) 11,0 12,8 14,4 17,2 16,8 18,8 21,6 22,8 Provisionsnetto exkl. transaktionscourtagenetto (mkr) 1,2 2,2 3,1 3,4 2,4 3,2 4,3 3,9 Nettoresultat av finansiella transaktioner (mkr) 0,3 0,3 1,5 0,0-0,2 0,7 1,5 3,7 Övriga intäkter (mkr) 2,2 2,3 2,6 2,7 2,5 2,9 2,9 2,8 14,7 17,6 21,6 23,3 21,5 25,6 30,3 33,2 Kostnader före kreditförluster (mkr) -19,7-22,9-28,7-30,1-29,2-36,2-36,0-36,6 Krav transaktionscourtagenetto för breakeven (mkr) 5,0 5,3 7,1 6,8 7,7 10,6 5,7 3,4 Kostnadstäckning (%) 74% 77% 75% 77% 74% 71% 84% 91% Nettocourtageintäkt per avslut (kr) Antal avslut per dag för breakeven Antal gjorda avslut per handelsdag Kunder Nordnet är Nordens ledande aktör inom sparande på internet. Fokus under andra halvåret ligger på att lansera tjänster på fler av Nordnets marknader, utveckla erbjudandet inom de bredare segmenten av sparare och förstärka erbjudandet gentemot de aktiva och de förmögna kunderna. I Sverige kommer vi bland annat att lansera banktjänster och kapitalförvaltningstjänster. Nordnets nya webbtjänst förstärker kunderbjudandet. Arbetet med webbtjänsten kommer att vara fortsatt intensivt med betydande resurser under överskådlig tid. Vi vill säkerställa att Nordnets webbtjänst alltid är den ledande på marknaden avseende användarvänlighet, enkelhet, valfrihet, information och hjälp. Bland annat har den nya webbtjänsten så kallade menyportaler vilka gör det enklare för användaren att använda sajten. Förutom ett löpande innovations- och förbättringsarbete ska kundernas synpunkter och önskemål tillvaratas och medföra löpande nylanseringar i form av förbättringar, nya tjänster och funktioner. NordnetSkolan bedrivs framgångsrikt i Sverige, Norge och Danmark. Intresset för kurserna är stort. Kurserna är, tillsammans med det betydande antal kundevenemang som Nordnet genomför och deltar i, en viktig del i kundarbetet. Nettoantalet konton ökade under halvåret med 12 (16)%, motsvarande , till Jämfört med 30 juni 2006 var ökningen 23%. Målet för tillväxt i antal konton under 2007 är lägst 25%, d v s ca konton. Inlåningen ökade under halvåret med 34 (49)%, till 7,9 mdr kr. Jämfört med 30 juni 2006 var inlåningsökningen 29 (59)%. Klientmedel uppgick till 0,7 (0,6) mdr kr vid halvårets slut. Utlåningen ökade under halvåret med 0,3 (0,2) mdr kr, motsvarande 10%, till 3,6 mdr kr. Jämfört med 30 juni 2006 var utlåningsökningen 28 (50)%. 5

6 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Diagrammen visar den organiska tillväxten i netto antal nya konton per kvartal samt det totala antalet konton vid utgången av respektive kvartal, för de åtta senaste kvartalen. Börsutvecklingen samt nysparande i form av inflöde av kapital från nya och befintliga kunder om ca 3,5 (4,0) mdr kr, motsvarande 7 (11)% av sparkapitalet vid årsskiftet, medförde att det totala sparkapitalet under halvåret steg med 7,9 (5,0) mdr kr till 57,3 mdr kr, motsvar-ande en ökning om 16 (14)% från årsskiftet. Jämfört med 30 juni 2006 var ökningen 38 (55)%. Nysparandet är lägre än kontotillväxten med anledning av att nya kunder sätter in mindre än tidigare beräknat, samt att nysparandet från befintliga kunder minskat något. Bedömningen är att nysparandet kan komma att öka under andra halvåret med anledning av det förstärkta kunderbjudandet. Målet för 2007 avseende nysparande sänks från lägst 25% till lägst 20%. Aktier och andra värdepapper I Nordnets nya webbtjänst finns ett stort antal förbättringar för aktiesparare och aktiva aktiehandlare. Bland annat är kurslistorna utbyggda med mer information och ett stort antal nya funktioner. Depåförteckningen innehåller nu även förbättrad information avseende utveckling och avkastning. Nordnets mobila tjänst WinTrade Mobil med information och handel i realtid är nu anpassad för ett stort antal mobiltelefoner. Efterfrågan är stark och antalet användare uppgår till ca Utvecklingsarbetet med handelsapplikationen WinTrade bedrivs kontinuerligt och en ny förbättrad version lanseras under tredje kvartalet. Under andra halvåret läggs ett ökat fokus på de mest aktiva aktiekunderna med utökad service och förbättrade tjänster. Under första halvåret gjorde Nordnet ( ) avslut* i aktier, warranter och derivatinstrument, vilket i genomsnitt motsvarade (33 900) avslut per handelsdag, en ökning med 8% per dag jämfört med föregående år. Antal avslut per månad och konto uppgick under halvåret till 4,8 (5,7). Under andra kvartalet lanserades handel per telefon i brittiska och australiensiska aktier. Målsättningen är att under året lansera handel på ytterligare några utländska marknader. Den genomsnittliga nettocourtageintäkten per avslut sjönk under halvåret med 10% till 44 (49) kr. Under andra kvartalet var den 44 (49) kr. Den ökade tillväxten i Tyskland och Finland har medfört att den genomsnittliga intäkten per avslut för Nordnet sjunkit med 3% eftersom intäkten på dessa marknader är lägre än på övriga marknader, bland annat på grund av nykundserbjudanden. Courtagepressen som råder på den nordiska marknaden har medfört att intäkten per avslut i Norden sjunkit med 10%. *Ett avslut är en registrerad transaktion på en marknadsplats eller motsvarande och därmed ej detsamma som en order, en affär eller en avräkningsnota. 6

7 Jan-juni 2007 Jan-juni 2006 Förändring Nettocourtage Andel av Nettocourtage Andel av nettocourtage per avslut SEK antal avslut per avslut SEK antal avslut per avslut Sverige 45,2 42% 50,0 43% -9% Norge 58,0 24% 59,9 29% -3% Danmark 45,2 14% 47,5 13% -5% Finland 13,4 6% 16,7 3% -20% Tyskland 18,2 12% 17,1 10% 7% Luxemburg 110,8 1% 126,4 1% -12% Genomsnitt 44,2 49,3-10% Marknadsandelarna avseende antal avslut för första halvåret på den nordiska marknaden, jämfört med första halvåret 2006, var på Stockholmsbörsen 5,9 (8,1)%, på Oslobörsen 10,1 (13,8)%, på Köpenhamnsbörsen 5,5 (6,8)% och på Helsingforsbörsen 2,0 (1,3)%. På nordisk basis, där marknadsandelarna på dessa fyra börser läggs samman, var Nordnet under första halvåret med en marknadsandel om 5,7 (7,8)% den tredje största mäklarfirman med avseende på antal avslut. Det senaste året har ett flertal internationella investmentbanker visat kraftigt stigande marknadsandelar i antal avslut på de nordiska börserna, trots att de ej bedriver någon betydande privatkundshandel. Detta beror på ökad egenhandel i form av så kallad programhandel eller algoritmisk handel, som är automatiserad handel med hjälp av avancerade automatiska beslutssystem. På den tyska börsen Xetra var Nordnets marknadsandel av antal avslut under första halvåret 0,51 (0,58)%. Mäklarföretag Antal avslut Andel Antal avslut Andel H H H H Morgan Stanley ,6% ,1% 2 Lehman Brothers ,8% ,0% 3 Nordnet ,7% ,8% 4 Glitnir ,5% ,1% 5 SEB ,4% ,5% 6 Nordea ,6% ,5% 7 Danske Bank ,1% ,4% 8 Deutsche Bank ,0% ,1% 9 Handelsbanken ,9% ,6% 10 Avanza ,4% ,6% Tabellen visar för de 10 största mäklarföretagen det sammanlagda antalet avslut, och den sammanlagda marknadsandelen av antal avslut, på de fyra största nordiska börserna (Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors), för första halvåret 2007 jämfört med första halvåret Fonder I Nordnets nya webbtjänst finns ett stort antal tjänster och funktioner som förbättrar möjligheterna för fondspararna. Eftersom Nordnet erbjuder möjligheten att spara i mer än 800 fonder ligger fokus på att utveckla tjänster som förenklar för kunden att välja de bästa fonderna. För att underlätta för kunden att byta fonder har en bytesfunktion lanserats där försäljning och köp av fonder i fondbytet utförs samma dag. Under tredje kvartalet kommer en unik PPM-tjänst att lanseras, som är helt integrerad med den nya webbtjänsten. Ett flertal kapitalförvaltningstjänster kommer att lanseras under andra halvåret. Dessa tjänster förväntas öka tillväxten av sparkapitalet i fonder. Av det totala sparkapitalet var per 30 juni 2007, 6,5 mdr kr placerade i fonder. Under halvåret ökade sparkapitalet i fonder med motsvarande 25 (13)%. Per årsskiftet uppgick sparkapitalet i fonder till 5,2 mdr kr (20 800) konton, mestadels i Sverige, hade innehav i fondandelar vid halvårets slut. Sparkapitalet i fonder förväntas öka kraftigt under de kommande åren med anledning av satsningen inom pensionsområdet och lanseringen av Nordnets fondtorg i övriga Norden. Målet är att sparkapitalet i fonder lägst ska uppgå till 8,0 mdr kr vid årets slut, förbehållet en negativ värdeutveckling på marknaden. 7

8 Aktiedirekt lanserade i februari ett fondtorg. I april lanserades ett fondtorg i Norge. I Danmark är fonder, s k investeringsföreningar, börsnoterade. En dansk fondinformationstjänst motsvarande den svenska och norska ska lanseras mot slutet I Finland beräknas ett fondtorg lanseras under första halvåret Pension Antalet pensions- och försäkringskonton ökade under halvåret med (4 100) och uppgick per 30 juni 2007 till (7 700). Per årsskiftet uppgick antalet till (3 600). Nordnet Pensions sparkapital ökade under halvåret med 2,2 mdr kr till 5,8 mdr kr per den 30 juni Per årsskiftet uppgick Nordnet Pensions totala sparkapital till 3,6 mdr kr. Målet är att försäkrings- och pensionssparandet för Nordnet Pension ska uppgå till lägst 8,0 mdr kr vid årets slut, förbehållet en negativ värdeutveckling på marknaden. Inkluderas andra typer av försäkringskonton i samarbete med externa försäkringsbolag, uppgår det totala pensions- och försäkringskapitalet per 30 juni 2007 till 6,9 mdr kr. Från augusti 2007 är Nordnet valbart i det stora tjänstepensionsavtalet KAP-KL som omfattar ca anställda i kommuner och landsting. Arbete pågår för att Nordnet snarast möjligt ska vara valbart i fler av de stora kollektivavtalade pensionsplanerna. Under halvåret var kundtillströmningen till Nordnet Kapitalförsäkring mycket god. De förmånliga villkoren, de skattefria placeringsmöjligheterna med fria uttag och belåningsmöjligheten med avdragsgilla räntekostnader innebar att Kapitalförsäkringen var mycket efterfrågad och efterfrågan bedöms bestå och medföra god tillväxt. Ett förslag från regeringen som kom i juni innebär att flytträtt för pensionsförsäkringar tecknade mellan januari 2006 och februari 2007 återinförs per april Detta är givetvis positivt men inte tillräckligt. Fortfarande saknas flytträtt för pensionsförsäkringar tecknade före den 1 januari Det innebär att ca miljarder kronor, vilket är ungefär hälften av det totala privata sparandet i Sverige, är låst. Bindande avtal gör det omöjligt för pensionssparare att byta försäkringsbolag. Trots höga avgifter och i vissa fall dålig avkastning är spararna bundna till ett och samma försäkringsbolag på livstid. Vem skulle någonsin kunna drömma om att inte få flytta sitt banksparande, fondsparande eller aktiesparande? Nordnet verkar för att fri flytträtt ska införas för allt pensionssparande. Som ett led i detta arbete har informationssajten lanserats. Arbetet inför lanseringen av försäkrings- och pensionstjänster på övriga nordiska marknader pågår. Mot slutet av tredje kvartalet beräknas lansering ske i Norge där potentialen bedöms som stor. Koncernen och moderbolaget Koncernens likvida medel uppgick vid halvårets slut till mkr, varav spärrade medel till 931 mkr. I likvida medel ingår belåningsbara statsskuldförbindelser mm med löptid om maximalt 90 dagar samt utlåning till kreditinstitut. Koncernens egna kapital uppgick till 747 mkr. Det egna kapitalet fördelar sig på aktier à 4,53 kr per aktie. Avseende den finansiella företagsgruppen där Nordnet AB (publ) är moderbolag uppgick kapitalbasen till 403 mkr och kapitalkravet till 266 mkr, vilket ger en kapitaltäckningskvot om 1,5. Avseende Nordnet Bank AB uppgick kapitalbasen till 472 mkr och kapitalkravet till 262 mkr, vilket ger en kapitaltäckningskvot om 1,8. Moderbolagets räntenetto för perioden uppgick till -2,9 mkr. I beloppet ingår koncerninterna räntekostnader om -0,6 mkr. Moderbolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 5,4 mkr. Moderbolagets resultat före skatt för perioden uppgick till -7,2 mkr. Moderbolaget är ett 8

9 holdingbolag utan affärsverksamhet. Moderbolagets likvida medel uppgick till 59,2 mkr och det egna kapital uppgick till 495 mkr. Utdelning har lämnats till aktieägarna med 82,5 MSEK. I juni genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut ett teckningsoptionsprogram till de anställda. Erbjudandet skedde till marknadsmässiga villkor. Stockholmsbörsen har informerat Nordnet om att från och med halvårsskiftet omfattas Nordnet av Svensk kod för bolagsstyrning. Antalet anställda per den 30 juni uppgick till 259 (197). Vid årsskiftet uppgick de till 238 (164). Antalet inkluderar ej föräldraledig eller tjänstledig personal. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Nordnets verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens resultat och finansiella ställning kan kontrolleras i varierande grad. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt även beakta riskfaktorerna. Nordnets mest väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i årsredovisningen för 2006, not 7 på sidorna Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Närståendetransaktioner Nordnets närståendetransaktioner framgår av årsredovisningen för 2006, i not 6 på sidorna Under andra kvartalet 2007 har Nordnet och Öhman Fondkommission AB genomfört en återköpstransaktion om ca 460 mkr. Återköpstransaktionen redovisas som utlåning till allmänheten. Syftet är att öka förräntningen på Nordnets inlåningsöverskott. Enligt styrelsen är villkoren på marknadsmässiga villkor. Under perioden har Nordnet även återbetalt eviga förlagslån till E. Öhman J:or AB om 50 mkr. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Bromma 18 juli 2007 Claes Dinkelspiel Annica Axelsson Bengt Baron Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Tom Dinkelspiel Ulf Dinkelspiel Bo Mattsson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Nils Nilsson Sven Skarendahl Klas Danielsson Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, , , 9

10 Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra eller själv valt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 18 juli 2007 kl Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september 2007 publiceras den 24 oktober Bokslutskommuniké 2007 publiceras i februari Bolagsinformation Nordnet AB (publ) Organisationsnummer Box Bromma Tel: E-post: Bolagets hemsida: Koncernens hemsidor: Revisorernas granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Nordnet AB (publ) för perioden 1 januari 2007 till 30 juni Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34, Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt för moderföretagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 18 juli 2007 Ernst & Young AB Björn Fernström Auktoriserad revisor 10

11 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 12 mån 12 mån Resultaträkning koncernen (mkr) jan-jun 2007 apr-jun 2007 jan-jun 2006 apr-jun 2006 Rullande jan-dec 2006 Ränteintäkter 200,1 105,3 120,1 66,7 349,3 269,3 Räntekostnader -67,0-37,0-25,6-15,2-109,1-67,7 Provisionsintäkter 373,9 167,5 383,4 193,9 681,7 691,2 Provisionskostnader -145,8-66,7-147,8-77,0-267,8-269,7 Nettoresultat av finansiella transaktioner 15,8 11,2 4,5-0,1 17,2 5,8 Övriga intäkter 17,2 8,4 15,9 8,2 33,5 32,1 Summa rörelseintäkter 394,2 188,7 350,5 176,5 704,8 661,0 Allmänna administrationskostnader Not 1-144,8-74,1-110,5-61,9-274,8-240,6 Av- och nedskrivningar Not 2-24,2-12,7-16,1-8,2-44,5-36,3 Övriga rörelsekostnader Not 3-48,7-23,0-44,6-20,2-96,0-91,9 Summa kostnader före kreditförluster -217,7-109,8-171,2-90,3-415,3-368,8 Resultat före kreditförluster 176,5 78,9 179,3 86,2 289,5 292,2 Kreditförluster, netto -0,5-0,6-0,4-0,4-0,2-0,1 Rörelseresultat 176,0 78,3 178,9 85,8 289,3 292,1 Skatt -51,5-23,2-50,9-24,3-86,0-85,4 Resultat 124,5 55,1 128,0 61,5 203,3 206,7 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Resultat per aktie före utspädning 0,75 0,33 0,78 0,37 1,23 1,25 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie efter utspädning 0,74 0,32 0,75 0,36 1,20 1,22 Resultat per aktie beräknas i enlighet med IAS 33 Not 1 Personalkostnader -80,8-42,0-61,4-33,7-147,2-127,8 Övriga kostnader -64,0-32,1-49,1-28,2-127,6-112,8-144,8-74,1-110,5-61,9-274,8-240,6 Not 2 Nedskrivning goodwill ,2-1,2 Avskrivning övrigt -24,2-12,7-16,1-8,2-43,3-35,1-24,2-12,7-16,1-8,2-44,5-36,3 Not 3 Marknadsföringskostnader -47,7-22,5-43,4-19,7-93,8-89,4 Övrigt -1,0-0,5-1,2-0,5-2,2-2,5-48,7-23,0-44,6-20,2-96,0-91,9 11

12 Balansräkning koncernen (mkr) Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 1 552, , ,8 Utlåning till kreditinstitut 1 743,4 402,9 295,1 Utlåning till allmänheten 4 092, , ,4 Finansiella tillgångar till verkligt värde 3,2 20,0 18,1 Finansiella tillgångar som kan säljas 29,3 3,8 3,1 Tillgångar i försäkringsrörelsen 5 549, , ,3 Immateriella tillgångar 298,7 280,7 278,3 Materiella tillgångar 68,2 38,6 67,5 Övriga tillgångar 355,1 321,2 342,1 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 62,7 41,7 23,2 Summa tillgångar , , ,9 Skulder till kreditinstitut 11,7 18,3 15,0 In- & upplåning hos allmänheten 6 965, , ,9 Skulder i försäkringsrörelsen 5 549, , ,3 Övriga skulder 305,1 242,4 556,2 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 119,7 71,0 53,6 Efterställda skulder 56,5 113,5 113,5 Eget kapital 747,3 624,1 691,4 Summa skulder och eget kapital , , ,9 Poster inom linjen Ställda säkerheter 931,3 521,7 508,3 Ansvarsförbindelser 666,4 585,2 589,1 6 mån 6 mån 12 mån Förändringar i eget kapital, koncernen (mkr) jan-jun 2007 jan-jun 2006 jan-dec 2006 Ingående eget kapital 691,4 514,4 514,4 Årets resultat 124,5 128,0 206,7 Utdelning -82,5-16,5-16,5 Emission av teckningsoptioner 1,0 - - Värdeförändring finansiella tillgångar som kan säljas 0,1 0,3-0,1 Omräkningsdifferens 12,8-2,1-13,1 Utgående eget kapital 747,3 624,1 691,4 Kassaflödesanalys i sammandrag (mkr) 6 mån 3 mån 6 mån 3 mån 12 mån Koncernen jan-jun 2007 apr-jun 2007 jan-jun 2006 apr-jun 2006 jan-dec 2006 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 148,8 67,8 144,1 42,3 241,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 666,3-338, ,1 361,7 961,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 815,1-271, ,2 404, ,7 Investeringsverksamheten Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -34,0-18,8-35,7-24,5-93,2 Nettoinvesteringar i värdepapper -11,2-6,8-10,0-10,0-7,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -45,2-25,6-45,7-34,5-100,5 Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten -141,9-133,2-25,2-25,2-28,5 Periodens kassaflöde 628,0-429, ,3 344, ,7 Likvida medel vid periodens början 2 668, , , , ,6 Likvida medel vid periodens slut Not , , , , ,3 Not 4: I likvida medel ingår utlåning till kreditinstitut om 1.743,4 mkr samt belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. om 1.552,9 mkr vilka har löptid om maximalt 90 dagar. 12

13 6 mån 6 mån 12 mån Resultaträkning moderbolaget (mkr) jan-jun 2007 jan-jun 2006 jan-dec 2006 Övriga rörelseintäkter 5,4 5,3 9,5 Summa rörelseintäkter 5,4 5,3 9,5 Övriga externa kostnader -4,6-3,1-5,4 Personalkostnader -4,4-4,1-7,9 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0-0,1 Övriga rörelsekostnader -0,5-0,6-1,0 Rörelseresultat -4,1-2,5-4,9 Resultat från finansiella investeringar Intäkter från andelar i koncernföretag -0,2 0,0 138,0 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 1,4 0,2 0,5 Räntekostnader och liknande kostnader -4,3-5,0-10,5 Resultat efter finansiella poster -7,2-7,3 123,1 Skatt 2,0 2,0 4,2 Resultat -5,2-5,3 127,3 Balansräkning moderbolaget (mkr) Tillgångar Materiella anläggningstillgångar - 0,1 0,0 Finansiella anläggningstillgångar 672,5 661,6 669,7 Omsättningstillgångar 25,2 14,3 173,2 Kassa och bank 59,2 14,8 5,8 Summa tillgångar 756,9 690,8 848,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 494,6 448,5 583,4 Kortfristiga skulder 262,3 242,3 265,3 Summa eget kapital och skulder 756,9 690,8 848,7 Redovisningsprinciper: Nordnet ABs (publ) koncernredovisning är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkända av EU. Denna rapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. Vidare följer Nordnet ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2006:16). De redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport är de som beskrivits i Nordnets årsredovisning för år 2006 Not 5, avsnittet Tillämpade redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen för år

14 Nyckeltal koncernen Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 0,75 0,78 1,25 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,74 0,75 1,22 Eget kapital per aktie, kr 4,53 3,78 4,19 Utdelning per aktie, kr - - 0,50 Börskurs 22,40 24,90 23,90 Antal utestående aktier vid periodens slut Börsvärde vid periodens slut, tkr Antal utestående aktier efter full utspädning Eget kapital 747,3 624,1 691,4 Kapitalbas, mkr 402,6 410,9 382,9 Kapitaltäckningsgrad i % - 12,5 10,3 Kapitaltäckningkvot (Basel II) 1,5 - - Avkastning på eget kapital i % Investeringar i materiella tillgångar, mkr 10,7 23,4 59,8 Aktiverade utvecklingskostnader, mkr 23,3 12,1 33,4 Varav interna utvecklingskostnader, mkr 8,7 5,1 12,2 Marknadsföringskostnader, mkr 47,7 43,4 89,4 Totalt antal anställda vid periodens slut Kundrelaterade nyckeltal: Antal konton vid periodens slut Totalt sparkapital vid periodens slut, mdr kr 57,3 41,5 49,4 Genomsnittligt sparkapital per konto vid per. slut, kr Inlåning vid periodens slut, mkr 7 940, , ,8 Klientmedel vid periodens slut, mkr 666,4 585,2 589,1 Utlåning vid periodens slut, mkr 3 629, , ,4 UI (utlåning/inlåning inkl. klientmedel), % Antal avslut Antal avslut per handelsdag Antal avslut per konto under perioden 29,0 34,5 59,7 Antal avslut per konto per månad 4,8 5,7 5,0 Genomsnittligt nettocourtage per avslut, kr Genomsnittlig courtageintäkt per handelsdag, kr ROA (årlig intäkt av totalt sparkapital i genomsnitt), % 1,5 1,7 1,5 Genomsnittlig årlig rörelseintäkt per konto, kr Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, kr Genomsnittligt årligt resultat per konto, kr Definitioner Konto: Öppnat konto/depå med likvida medel och/eller tillgångar. Avkastning på eget kapital: Resultat (efter skatt) i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden. Avslut: En registrerad transaktion på börs eller marknadsplats. En lagd order medför ibland flera avslut. Breakevennivå: Antal avslut i genomsnitt per handelsdag som krävs för att nå ett +/- 0 resultat före nedskrivning av goodwill och skatt. Börsvärde: Antal utestående aktier multiplicerat med börskursen. Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning: Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier samt potentiellt tillkommande aktier i enlighet med IAS 33. Genomsnittligt antal aktier före utspädning: Vägt genomsnitt av under året utestående aktier i enlighet med IAS 33. Kapitalbas: Den finansiella företagsgruppens kapital, där Nordnet AB (publ) är moderbolag, justerat enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag. Kapitaltäckningskvot: Kapitaltäckningskvoten beräknas som kapitalbasen i förhållande till det bedömda kapitalkravet. Kapitaltäckningskvoten ska uppgå till minst 1,0. Nettocourtageintäkt: Provisionsintäkt per avslut efter avdrag för provisionskostnader och icke avslutsrelaterade provisionsintäkter. Resultat per aktie före respektive efter utspädning: Resultat (efter skatt) i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter. Solvenskvot: Kapitalbasen i Nordnet Pensionsförsäkring AB i förhållande till det största beloppet av solvensmarginal eller garantibelopp. Solvenskvoten ska uppgå till minst 1,0. Sparkapital: Totalt bruttovärde av alla tillgångar på kundernas konton/depåer. Vinstmarginal: Resultat (efter skatt) i förhållande till rörelseintäkter. 14

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD SNITTINTÄKT Andra kvartalet RÖRELSENS INTÄKTER 306 (239) MSEK 28% RÖRELSERESULTAT 125 (83) MSEK 51% RESULTAT EFTER SKATT 89 (59) MSEK

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88%

Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88% Ticket Travel Group Delårsrapport januari september Ticket gör rekordresultat med 37,3 MSEK, +88 Januari September Försäljning 3 865,7 (2 565,5) MSEK, +51, i lokal valuta +53 Nettoomsättning 392,9 (243,6)

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Resultatförbättring och fokusering präglade första halvåret 2015 Januari-juni 2015» Rörelseintäkterna ökade med 9 procent till 110 (101) mkr.»

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2007

Delårsrapport januari-mars 2007 Vårt bästa kvartalsresultat hittills Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 18% till 205,6 (174,1) mkr Resultatet ökade med 4% till 69,5 (66,6) mkr Resultatet per aktie ökade med 4% till 0,42 (0,40)

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10-års jubileum och det starkaste niomånadersresultatet hittills Resultatutveckling niomånadersperioden Rörelseintäkterna ökade med 62% till 489,3 (302,2) mkr Resultatet

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2007

Delårsrapport januari-september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Resultatutveckling januari-september Rörelseintäkterna ökade med 21 procent till 592,2 mkr Resultatet ökade med 10 procent till 181,1 mkr Resultatet per aktie ökade

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

» kostnadsåtgärder för att säkra mål och vision «

» kostnadsåtgärder för att säkra mål och vision « » kostnadsåtgärder för att säkra mål och vision «januari december 2010 Rörelseintäkterna ökade med 17 procent till 1 080,5 MSEK (921,0 MSEK) Periodens resultat efter skatt ökade med 1 procent till 204,6

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011

Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Altero AB (publ) Kvartalsrapport, första kvartalet 2011 Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2009

Delårsrapport Januari september 2009 Delårsrapport Januari september 2009 Pressmeddelande, 4 november 2009 Fortsatt stark orderingång ökning med 38 procent i tredje kvartalet Genombrott för Doro i USA Viktiga händelser under tredje kvartalet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Bokslutskommuniké januari-december 2006 Bokslutskommuniké januari-december 2006 Kraftigt ökad vinst och omsättning Fjärde kvartalet 2006 Omsättningen ökade med 83 procent till 123,8 MSEK (67,5) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer