SWEDAC AKTUELLT. Hårdare krav ska ge bättre badvatten KVALITETS-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDAC AKTUELLT. Hårdare krav ska ge bättre badvatten KVALITETS-"

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2008 KVALITETS- TEMA/MILJÖ Hårdare krav ska ge bättre badvatten FOTO: ANDERS BARKFELDT OCH HANS ALM FOTO: MIKAE LJUNGSTRÖM Radongas kan bara upptäckas med mätningar Radongas varken syns eller känns. Enda sättet att upptäcka förhöjd halt är genom mätningar. Agneta Larsson och Ingela Hjelte arbetar på ett av de företag som ackrediterats av SWEDAC för radonmätning. SIDORNA Från och med i sommar gäller nya regler för svenska badvatten. Kommunerna ska skärpa kontrollen och även klassificera sina badplatser utifrån vattenkvaliteten. Prover ska tas strax före badsäsongens start och sedan minst fyra gånger under säsongen. SIDAN 12 Fredrik Hagsköld på AK Lab tar vattenprov i en badsjö utanför Borås. Ny lag ökar rörligheten på inre marknaden Väl fungerande marknadskontroll är viktig för att skydda konsumenter och förhindra illojal konkurrens. Så säger Gerda Lind på SWEDAC om den nya lagstiftning som ska ge ackreditering starkare ställning. SIDORNA 4 5 Valmyndigheten certifierad för informationssäkerhet. Sidan 3 Intervju med miljöminister Andreas Carlgren. Sidorna 8 9

2 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT FAKTA INLEDARE Detta är SWEDAC SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. Här finns SWEDAC Huvudförvaltningen i Borås Österlånggatan 5 Box 878, Borås Telefon Telefax Kontoret i Stockholm Slussplan 9 Box 2231, Stockholm Telefon Telefax Hemsida: Hur många år har vi på oss? I höstas besökte familjen Australien. Vi snorklade vid stora barriärrevet. Djurlivet vid korallreven är fascinerande. Det är små samhällen där olika djur har sina roller. En del är föda åt andra, men det finns också många inslag av samarbete och samverkan för gemensam överlevnad. Om temperaturen i världshaven stiger två grader dör korallerna och hela revets ekosystem utplånas. Framtidens barn kan inte snorkla runt bland färgglada fiskar utan får nöja sig med repriser på Hitta Nemo och gamla dokumentärfilmer. Klimatfrågan är en av de mest avgörande frågorna i dag. Det handlar om global rättvisa och om överlevnad. När nu övriga världen vill närma sig de nivåer som Europa, Nordamerika och ett antal länder till legat på i drygt 100 år, leder det till ökad energikonsumtion. Den ökande konsumtionen av icke förnybara, fossila resurser är särskilt prekär. Dels står den för ett avsevärt bidrag till växthuseffekt och global uppvärmning, dels handlar det om ändliga tillgångar. Det finns alltså två starka skäl att förbereda en omställning till ett liv utan fossila bränslen. Dagens höga bensinpriser är uppenbarligen inte tillfälliga. Sannolikheten är stor att detta bara är början. Växthuseffekten skapar också orättvisor. De som drabbas värst är de som bor i överbefolkade kustnära samhällen eller där vattenförsörjningen redan är ett stort problem. De redan fattiga får det ännu värre. Människans innovationsförmåga kan säkert bidra till att hitta lösningar. Men frågan är hur resan dit kommer att se ut. Och hur vill vi att den ska se ut? En tidning från SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDACs huvudkontor, Box 878, Borås, telefon ANSVARIG UTGIVARE Maria Oldegård, tel e-post: PRODUKTION Koncis Affärsinformation, Skövde, telefon REDAKTÖR Leo Olsson, telefon e-post: ANNONSBOKNING Karina von Brömsen, telefon , e-post: TRYCKNING V-TAB, Örebro, ISSN Tidningspapperet tillverkas i Sverige och uppfyller kraven för Svanen. Det är även FSC-märkt. Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra SWEDAC-Aktuellt? Vill du beställa gratisabonnemang? Vill du beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, eller telefon FOTO: HANS ALM EU har tagit ett antal viktiga beslut. Energianvändningen ska minska med 20 procent till Utsläppen ska minska med 20 procent under samma period. Bland de konkreta åtgärderna finns beslut om handel med utsläppsrätter inom flyget. EU kommer att vara bland de viktigaste aktörerna för att förhindra katastrofer. Det krävs starka aktörer för att förmå USA och Kina att ta klimathänsyn. SWEDAC är aktivt inom en mängd olika områden. Vi ackrediterar inom handel med utsläppsrätter och upprättande av energideklarationer. Ett stort område med många aktörer är installation av värme och kylanläggningar. Vi ackrediterar givetvis också certifieringsorgan som certifierar mot ISO och EMAS. Det kommer säkert att bli mer arbete för vår del. Ackrediteringen får en ny status inom Europa och det är mycket troligt att ackrediteringsorganen kommer att få ta på sig än mer arbetsuppgifter. Klimatfrågan måste lösas med hjälp av marknadens aktörer och då finns det ett stort och ökande behov av oberoende intygsgivare och granskare. HANS-ERIC HOLMQVIST GENERALDIREKTÖR, SWEDAC

3 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 3 NYHETER Valmyndigheten certifierad för informationssäkerhet Valmyndigheten är den första statliga myndighet som har ett certifierat ledningssystem för informationssäkerhet enligt standarderna SS-ISO/IEC och Certifiering är nödvändigt för att få den rätta drivkraften i arbetet, säger Michael Patriksson, jurist och informationssäkerhetsansvarig. Verket för Förvaltningsutveckling, Verva, har föreskrivit att alla statliga myndigheter ska använda SS-ISO/IEC (Ledningssystem för informationssäkerhet Krav) och SS-ISO/IEC (Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet). Certifiering är inget krav. Men Valmyndigheten har ändå tagit steget fullt ut och genomfört certifiering av sitt ledningssystem för informationssäkerhet. Vi inledde vårt systematiska arbete med informationssäkerhet redan i början av När Vervas föreskrift kom i slutet av förra året var vi nästan färdiga. Det som återstod var certifiering av ledningssystemet. Utan certifiering finns risken att arbetet bara blir halvhjärtat, förklarar Michael Patriksson. Sverige har faktiskt haft någon form av val varje år sedan 1990-talet. Men 2008 är ett valfritt år. Valmyndigheten är för gemene man en relativt okänd myndighet, men verksamheten är desto mer välbekant. Myndigheten har till uppgift att planera och samordna alla allmänna val och nationella folkomröstningar i landet. Sverige har faktiskt haft någon form av val varje år ända sedan 1990-talet. Men 2008 är valfritt, säger Michael Patriksson. Men verksamheten går för den skull inte ned på sparlåga. Mellanvalsperioderna används till att genomföra utbildningar, utveckla system och finslipa alla detaljer inför kommande val. Sverige ligger i framkant inom det informationstekniska området var vi först i världen med att kunna publicera valresultatet på Internet. Dessutom är vi en av få valmyndigheter som ansvarar för att sammanställa och rapportera valresultaten. I de flesta andra länder sköts det av nyhetsbyråer och andra medieföretag. Men hanteringen av valresultat ställer samtidigt höga krav på informationssäkerhet, konstaterar Michael Patriksson: Korrekthet och tillgänglighet är två nyckelord i vår verksamhet. Det får inte bli svart i TV-rutan på grund av att valresultatet inte kommer fram. Valmyndigheten har sedan den inrättades 2001 strävat efter att säkra kvaliteten på och tillgängligheten till informationen. Med det certifierade ledningssystemet har arbetet ytterligare intensifierats. Några stora praktiska skillnader mot tidigare har certifieringen inte inneburit. Det handlar mer om att skapa ordning och reda och sammanställa de dokument som redan fanns. En av fördelarna är att informationssäkerhet nu blir ständigt närvarande i det dagliga arbetet, säger Michael Patriksson. Korrekthet och tillgänglighet är två nyckelord i vår verksamhet. Det får inte bli svart i TV-rutan på grund av att valresultatet inte kommer fram, säger Michael Patriksson på Valmyndigheten. FOTO: HANS ALM Någon onödig byråkrati har certifieringen heller inte inneburit, menar han: Många tror att standarder och certifiering bara leder till drivor av dokument. Men vår strävan har alltid varit att begränsa informationshanteringen till endast de dokument som är relevanta för verksamheten. Ledningssystemet omfattar än så länge rutiner endast för informationssäkerhet. Men det är inte omöjligt att det blir fler certifieringar i framtiden. Kvalitet är det område som ligger närmast till hands. Men det får i så fall vänta tills efter valet till Europaparlamentet 2009 och kommun-, landsting- och riksdagsvalet 2010, säger Michael Patriksson.

4 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Nya regler utvecklar den inre marknaden ska ge bättre förutsättningar för fri rörlighet av varor Ännu större produktsäkerhet och bättre förutsättningar för fri rörlighet av varor. En ny lagstiftning inom EU ska ge ackreditering starkare ställning samt skärpa kraven på marknadskontroll. Det nya lagstiftningspaketet, som består av tre nya lagförslag, har förhandlats i ministerrådet och godkänts av Europaparlamentet. De nya reglerna kommer att slutligen antas av rådet i slutet av juni och träder i kraft i EUs medlemsstater den 1 januari I det nya lagstiftningspaketet ingår bland annat en förordning om ackreditering och marknadskontroll. Förordningen innebär att ackreditering får en starkare och mer formell ställning inom EU och att ackrediteringsorganen får en tydligare roll i den fortsatta utvecklingen av den inre marknaden. Tidigare har det inte funnits någon EU-rättslig reglering av ackreditering, vilket fått till följd att ackreditering ser olika ut i olika länder, säger Gerda Lind, chefsjurist på SWEDAC. De nya reglerna innebär att ackreditering ska vara huvudalternativet vid all bedömning av överensstämmelse, både inom det frivilliga och tvingande området. Ackreditering införs inte som krav men förordas även vid bedömning av anmälda organ, alltså de organ som måste anlitas för provning av produkter som anses särskilt riskfyllda. En väl fungerande marknadskontroll är viktig för att skydda konsumenter och förhindra illojal konkurrens, säger SWEDACs chefsjurist Gerda Lind. Bilden är tagen på Västerlånggatan i Gamla Stan i Stockholm, ett av Sveriges mest kända handelsstråk. FOTO: HANS ALM

5 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 5 NYHETER Medlemsstater som använder andra metoder måste i så fall med utförlig dokumentation kunna styrka att bedömningen gjorts med samma höga krav på kompetens, säger Gerda Lind. Förordningen tar även upp ackrediteringsorganens oberoende. I varje medlemsstat ska det finnas högst ett ackrediteringsorgan som står helt fritt från privata intressen och är knutet till en myndighet. För svensk del innebär det inga stora förändringar eftersom SWEDAC som myndighet är nationellt ackrediteringsorgan. Men för andra länder där ackreditering inte är lagreglerad innebär förordningen ett behov av förändring, konstaterar Gerda Lind. Ackrediteringsorganen på inre marknaden får heller inte konkurrera med varandra om uppdragen, men kan däremot ha ett gränsöverskridande samarbete. Den europeiska samarbetsorganisationen EA, European co-operation for Accreditation, får en starkare och mer formell ställning. Det kommer att upprättas ett avtal mellan EU-kommissionen och EA liknande det som redan finns med den europeiska standardiseringen, CEN/CENELEC. För SWEDACs del kan det komma att innebära ett ökat engagemang inom EA, säger Gerda Lind. Marknadskontroll är en av hörnstenarna i EUs system för produktsäkerhet. Myndigheternas förhandsgodkännande har tagits bort inom de flesta områden och ersatts med den kontroll som myndigheterna gör av att produkter på marknaden uppfyller gällande krav. En väl fungerande marknadskontroll är viktig för att skydda konsumenter och förhindra illojal konkurrens. Men i dag varierar den i omfattning mellan olika medlemsstater. Och om den är bristfällig i ett land finns det risk att farliga produkter tar sig in på inre marknaden den vägen, förklarar Anna Karlsson, som är ansvarig för marknadskontroll på SWEDAC. Med den nya EU-förordningen skärps och förtydligas kraven på marknadskontroll. Myndigheterna ska få tillräckliga befogenheter för att kunna bedriva effektiv marknadskontroll och samarbete ska bedrivas med både myndigheter inom det egna landet och andra länder samt med tullen. Myndigheterna kommer även att få ett ökat ansvar för att sprida information bland allmänheten om marknadskontroll och CE-märket. Den nya svenska förordningen om marknadskontroll, som trädde i kraft vid årsskiftet 2005/2006, har fungerat som något av en förebild för de nya EU-reglerna. Den har preciserat myndigheternas ansvar för marknadskontroll och skärpt kraven på kontroll, återrapportering och samverkan, konstaterar Anna Karlsson. Det nya lagstiftningspaketet innehåller även ett beslut som ska fungera som vägledning för kommissionen när nya EU-direktiv införs eller gamla revideras. Syftet är bland annat att skapa en mer enhetlig tillämpning av regelverket vad gäller utseende av anmälda organ. Dessutom ingår en förordning som gäller det icke harmoniserade området, där grundprincipen är att en vara som är godkänd i en medlemsstat fritt ska kunna säljas på hela inre marknaden. Den nya förordningen förtydligar rutinerna för hur myndigheterna ska behandla varor inom det icke harmoniserade området för att underlätta den fria rörligheten, säger Gerda Lind. Ackrediteringsorganisationen stakar ut ny färdriktning Den europeiska samarbetsorganisationen EA har med anledning av den nya EU-förordningen om ackreditering och marknadskontroll inlett ett arbete med att ta ut en ny färdriktning för organisationen. Diskussioner förs i tre arbetsgrupper om organisationens struktur, sekretariat och finansiering. Ordförande i arbetsgruppen för EAs interna struktur och beslutsvägar är SWEDACs generaldirektör Hans-Eric Holmqvist. Internationellt nätverk skärper produktsäkerheten Arbetet med att harmonisera marknadskontroll har hög prioritet bland myndigheterna inom EU. Myndigheterna samarbetar bland annat inom PROSAFE, ett informellt nätverk som nu är i slutskedet av ett projekt som syftar till att utveckla effektivare rutiner för marknadskontroll. PROSAFE består av tillsynsmyndigheter som arbetar med produktsäkerhetsfrågor. Nätverket har funnits sedan början av 1990-talet och genomfört flera projekt i syfte att harmonisera marknadskontrollen. Vid årsskiftet avslutas det treåriga så kallade EMARSprojektet som går under benämningen Bästa praxis för marknadskontroll. Projektet delfinansieras av EU-kommissionen. SWEDAC blev medlem av PROSAFE förra året och har Kunskaperna om riskbedömning behöver förstärkas, säger Anna Karlsson på SWEDAC. inte deltagit formellt i EMARS-projektet, men har ändå bidragit till arbetet genom olika insatser. De övriga medlemmarna i nätverket har bland annat fått information om den svenska lagstiftningen inom området, Marknadskontrollrådet och den nya samverkansmodellen mellan marknadskontrollmyndigheterna och tullen. EMARS-projektet kommer att resultera i bland annat ett system för snabbt gränsöverskridande informationsutbyte mellan experter, en handbok om marknadskontroll och utveckling av riskbedömningsmetoder, säger Anna Karlsson, ansvarig för marknadskontroll på SWEDAC och svensk representant i PROSAFE. PROSAFE har nu ansökt om medel för ytterligare ett treårigt projekt med samma inriktning. Syftet med det nya projektet är bland annat att utveckla kontakterna med anmälda organ som anlitas för provning av riskfyllda produkter samt att förbättra myndigheternas insatser i standardiseringsarbetet, till exempel genom ökad samordning. En viktig punkt blir även att utveckla handboken om bästa praxis för marknadskontroll, utbildningsmateriel för externa intressenter och att förbättra de nationella tillsynsprogrammen. Kunskaperna om riskbedömning behöver förstärkas. Resurserna är alltid begränsade och därför krävs verktyg för att kunna göra en kvalificerad bedömning av var riskerna är störst och vilka områden som bör prioriteras, säger Anna Karlsson. Det andra EMARS-projektet ska pågå under Projektet ligger väl i linje med den nya EU-förordningen, som syftar till att skärpa kraven på marknadskontroll. Dessutom är ett aktivt deltagande ytterligare en möjlighet att sätta produktsäkerhetsfrågor på agendan under det svenska EU-ordförandeskapet andra halvåret 2009, förklarar Anna Karlsson. Läs mer på

6 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Viktigt kolla giltigheten på certifikat Ett snyggt intyg eller certifikat i all ära. Men det är också viktigt att den som kommer i kontakt med det först kontrollerar att det fortfarande är giltigt och inte har passerat bäst-före-datum. Ett intyg eller certifikat bör aldrig tas för givet. Tyvärr förekommer det att verkligheten inte alltid överensstämmer med det som dokumentet ger sken av, säger Magnus Liedberg, teknisk handläggare på enheten för certifiering på SWEDAC. Intyg och certifikat av olika slag har blivit allt viktigare inom både näringslivet och offentlig sektor. Ett exempel är certifiering enligt ISO 9001, som i många branscher närmast betraktas som en självklarhet. Rena förfalskningar av intyg och certifikat är inte så vanliga däremot att de inte längre är giltiga. Alla certifikat har ett sista giltighetsdatum, men det kan också ha dragits in dessförinnan på grund av att organisationen inte längre uppfyller kraven. När ackreditering eller certifiering av någon anledning återkallas är det praxis att intyg, certifikat, diplom och skyltar återsänds till utfärdaren. Men det är inte alltid som rutinerna följs. Därför är det viktigt att kontrollera certifikatets status, på samma sätt som när man tar en kreditupplysning. Som motpart bör man också förvissa sig om att det gäller för ett område som verkligen är relevant. Annars finns det risk för att leverantören inte uppfyller kraven på kvalitet och kompetens, säger Magnus Liedberg. Ett intyg eller certifikat som utfärdats under ackreditering ska alltid ge upplysning om utfärdaren. Ett gott råd är därför att alltid dubbelkolla med utfärdaren och inte enbart förlita sig på intyget eller certifikatet. De flesta certifieringsorgan, liksom SWEDAC, har webbaserade databaser där man snabbt och enkelt kan göra sökningar. Om man inte får träff där bör man alltid kontakta utfärdaren för att få närmare information, råder Magnus Liedberg. Certifiering krav för privata apotek Ställ krav på kvalitetscertifiering för de nya privata apoteken. Det föreslår SWEDAC i sitt remissvar till Socialdepartementet angående förslaget till omreglering av apoteksmarknaden. SWEDAC har inga invändningar mot själva grundprincipen i förslaget, det vill säga att öppna marknaden för fler aktörer. Däremot vill man ställa högre krav på kvalitetssäkring än utredningen, som föreslår att det ska räcka att aktörerna utövar så kallad egentillsyn och upprättar ett egentillsynsprogram. I remissvaret föreslår SWEDAC en övergång till ett öppet system, där ledningssystemet ska vara bedömt av ett ackrediterat tredjepartsorgan genom certifiering mot ISO Det innebär att den basala granskningen av verksamheten kan överlåtas på en oberoende part, medan Läkemedelsverket kan koncentrera sina resurser på granskning av läkemedelsfrågorna. Praktiskt skulle det gå till så att de aktörer som vill ha Läkemedelsverkets tillstånd att bedriva apoteksverksamhet först ansöker om certifiering av sitt ledningssystem för kvalitet hos ett ackrediterat certifieringsorgan innan man kan ansöka om tillstånd hos Läkemedelsverket. Riksdagen har givit klartecken till Regeringen att förbereda omreglering av apoteksmarknaden för att i höst fatta beslut. Tanken är att detaljhandelsmonopolet därefter kan upphöra vid årsskiftet. Regeringens bedömning är dock att de flesta apotek kommer att bli kvar i statlig ägo, medan endast ett mindre antal kommer att säljas till privata aktörer. Avgasmätare med spårbar kalibrering De flesta av de bilverkstäder som är ackrediterade av SWEDAC för att släcka tvåor utför avgasmätning. Avgasmätningen ska utföras enligt Vägverkets föreskrifter och utrustningen ska vara spårbart kalibrerad på ett ackrediterat laboratorium för att säkerställa hög kvalitet på mätningarna. SWEDAC kontrollerar även att den utrustning som används på Svensk Bilprovnings anläggningar uppfyller motsvarande krav. SWEDAC har ackrediterat fyra kalibreringslaboratorier för kalibrering av avgasmätutrustning. Till hösten kommer Riksdagen att fatta beslut gällande omreglering av den svenska apoteksmarknaden. FOTO: HÅKAN LINDGREN

7 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 7 NYHETER Arbetsmiljö i fokus på mässa SWEDAC fanns på plats som utställare vid Arbetsmiljömässan på Elmia i Jönköping den maj. Montern delades med SIS Swedish Standards Institute och budskapet var Sätt fokus på arbetsmiljön Certifiera ledningssystemet. Ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö är ett sätt för företaget att visa att man tar arbetsmiljöfrågorna på allvar. Certifiering är en bra garanti för att förbättringsarbetet utvecklas och lever vidare, säger Elisabeth Leu, teknisk handläggare vid certifieringsenheten. Hon var en av de SWEDACmedarbetare som var med på mässan. SWEDAC har ackrediterat sju företag för certifiering mot Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 och fem för certifiering mot det internationella kravdokumentet OHSAS Totalt har cirka 190 certifikat utfärdats mot AFS och cirka 140 mot OHSAS. Elisabeth Leu, teknisk handläggare vid SWEDAC:s Certifieringsenhet i samtal med Johannes Falkeström från företaget Crowcon, på besök i SWEDAC:s monter. FOTO: JOHAN MIKAELSSON Tillförlitliga kunskaper om verksamhetens miljö- och utsläppssituation är en förutsättning för korrekta beslut. DGE:s målsättning är att leverera ackrediterade resultat med hög kvalitet och genom närvaro ta oss an våra kunders problem som våra egna. Telefon

8 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/MILJÖ Sverige är världsledande på förnybar energi och det ska vi fortsätta att vara, konstaterar miljöminister Andreas Carlgren. BILD: BJÖRN LARSSON ASK/SCANPIX Klimatarbete utesluter inte ekonomisk tillväxt Kampen mot klimatförändringarna behöver inte leda till ekonomisk tillbakagång. Ett ambitiöst klimatarbete går tvärtom att förena med ekonomisk tillväxt, säger miljöminister Andreas Carlgren i en intervju med SWEDAC Kvalitetsaktuellt. Sverige är ett bra exempel på det minskade utsläppen med nio procent samtidigt som tillväxten ökade med 44 procent. EUs 25 medlemsstater har beslutat att sänka utsläppen av växthusgaser med 20 procent fram till 2020 och 30 procent om andra industriländer som USA, Kina och Indien också förbinder sig till jämförbara minskningar. Dessutom har EU-länderna åtagit sig att uppfylla målet om 20 procents förnybar energi samt 20 procents ökad energieffektivitet fram till Andreas Carlgren, hur viktiga är dessa klimatmål? Den industrialiserade delen av världen måste ta ledningen för den nya globala klimatöverenskommelsen som vi ska sluta i Köpenhamn EU visar vägen genom att inte bara sätta upp de mest ambitiösa klimatmål som någon ländergrupp har satt upp, utan också sätta full fart med att genomföra en fördelning mellan

9 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 9 TEMA/MILJÖ länderna och åtgärder för att nå målen. Hur långt har Sverige kommit i klimatarbetet? Sverige är ledande i världen vad gäller förnybar energi och att minska koldioxidutsläppen i en utvecklad industrination. Det ska vi fortsätta att vara. Vi siktar på att ha de lägsta utsläppen per person år Vilka möjligheter finns det att förena kampen mot klimatförändringar med ekonomisk tillväxt? Sverige är ett bra exempel på att det går. Mellan 1990 och 2006 minskade utsläppen med nio procent samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökade med 44 procent. Att kombinera utsläppsminskningar med tillväxt är avgörande för att få med snabbt utvecklade ekonomier och växande utsläppsländer, som Kina, Indien och Brasilien, i en global klimatöverenskommelse. Vilka nya marknader och arbetstillfällen kan skapas genom en effektiv klimatpolitik? Ett exempel är miljöbilarna. I dag är var tredje bil som säljs i Sverige en miljöbil och biltillverkare världen över vill komma hit för att testa och lansera nya modeller. Motsvarande utveckling av miljöbra lösningar för bostäder och transporter kommer att ske över hela världen. Vilka resurser har Sverige inom forskning och utveckling samt export av ny teknik inom klimatområdet? I höstens forskningspolitiska proposition kommer klimat- och miljöforskning att vara prioriterad. Det gäller bland annat fortsatta satsningar på klimatforskning, forskning om samhällets anpassning till ett förändrat klimat, havsmiljöforskning samt satsningar på forskning om förnybar energi och miljöteknik. Framförallt behöver vi än bättre lyckas tillämpa och kommersialisera de lösningar vi får fram. Vad krävs för att vi ska lyckas vända klimatutmaningen till en ekonomisk fördel? Vi arbetar för en bred samling bakom en ambitiös klimatpolitik. Vi vill ha med näringslivet i en satsning för att Sverige ska ligga i framkant med miljöteknik och export. Vi politiker ska stå för de långsiktiga spelreglerna och ge visst stöd till grundforskning och i introduktionsfaser, men det krävs stort engagemang från näringslivet för att vi ska lyckas. Sverige har ju även antagit 16 miljökvalitetsmål för att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Hur stora är chanserna att vi ska kunna uppnå dem? Miljömålsrådets senaste utvärdering visar att målen kommer PERSONFAKTA/ANDREAS CARLGREN Ålder: 50 år. Familj: Gift. Tre utflyttade barn. Bor: Centrala Stockholm. Utbildning: Studier på lärarhögskolan. Karriär: Förbundsordförande CUF, lärare, kommunalråd, riksdagsledamot, generaldirektör Integrationsverket, miljöminister. Fritidsintressen: Motion. Läsning. att vara svåra att nå inom utsatt tid, men det minskar inte betydelsen av mål. Mål är viktiga för att samla olika aktörer och vara en måttstock på hur vår miljö utvecklas. SWEDAC har ansvar för flera områden som indirekt har stor påverkan på miljön. Hur stor betydelse har dessa kontrollordningar för att kunna uppfylla miljökvalitetsmålen? Underlag till uppföljning av miljömål måste vara tillförlitligt både för att mäta resultat och insatser. Kontrollverksamhet, som SWEDAC arbetar med, är nödvändig för att dessa system ska funka och en förutsättning för att arbetet med miljömålen ska kunna utvecklas och drivas framåt. Vi vill ha med näringslivet i en satsning för att Sverige ska ligga i framkant med miljöteknik och export. Mer än 170 kontrollorgan klara för energideklarationer De nya energideklarationerna ska inte bara redovisa energianvändningen i byggnaden, utan även ge information om inomhusmiljön, till exempel om byggnadsägaren genomfört radonmätning. Det finns alltså inget krav på att radonmätning ska utföras, men om den gjorts ska den redovisas i energideklarationen. Senast vid årsskiftet ska alla byggnader upplåtna med nyttjanderätt och specialbyggnader större än kvm vara energideklarerade. Totalt handlar det om cirka byggnader. Nya byggnader ska energideklareras från och med den 1 januari 2009 om bygganmälan sker efter detta datum, liksom egna hem i samband med försäljning. Boverket hade i början av maj fått in cirka energideklarationer. Men antalet accelererar snabbt i takt med att allt fler kontrollorgan ackrediteras inom området, säger Henrik Olsson, energiexpert på Boverket. Energideklarationerna upprättas av kontrollorgan som ackrediterats av SWEDAC. Hittills har drygt 170 kontrollorgan ackrediterats och SWEDAC räknar med att cirka 200 ska vara ackrediterade vid årets slut. För ackreditering krävs bland annat att kontrollorganet har minst en energiexpert som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. KUNDKRAV ELLER ORDNING OCH REDA? Tänker du certifiera verksamheten mot t.ex. ISO 9001/ISO för att dina kunder, eller du själv, vill det? Vill du vara säker på att ha ett certifierbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till ett fast pris? Vi driver och tar ansvar för arbetet på plats hos dig. Enkelt, snabbt och kompetent. Box 2148, Skarpnäck, LEDNINGSSYSTEM - KONSULTTJÄNSTER - UTBILDNING - IT-STÖD swedac 205x71_aptorannons.indd

10 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/MILJÖ Mätning enda sättet att upptäcka radon Sverige är ett av de länder i världen som har de högsta halterna av radon i inomhusluften. Problemet är att radongasen varken syns eller känns enda sättet att upptäcka den är genom mätningar. Gammadata Mätteknik i Uppsala är ett av de företag som ackrediterats av SWEDAC för radonmätning. Statens Strålskyddsinstitut uppskattar att det finns närmare bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m 3. Hittills har endast cirka upptäckts, varav cirka åtgärdats. För att kunna hitta alla byggnader med höga radonhalter krävs mätningar. Mätningarna är också viktiga för att kunna identifiera källan, det vill säga för att ta reda på om radonet kommer från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet, säger Agneta Larsson, marknads- och försäljningschef på Gammadata Mätteknik AB i Uppsala. Gammadata Mätteknik ingår i Gammadata-koncernen som startades av en grupp forskare från Uppsala Universitet som efter Tjernobyl-katastrofen 1986 fick i uppdrag att mäta cesiumhalten i livsmedel och grödor. Laboratoriet har fortfarande Jordbruksverkets uppdrag att regelbundet kontrollera cesiumhalten i bland annat renkött inleddes verksamheten inom radonmätning och Gammadata Mätteknik är i dag ett av världens största inom området. Totalt utförs cirka radonmätningar per år på uppdrag av allt från privatpersoner till fastighetsbolag, kommuner och strålskyddsinstitut. Sverige är ett av de länder i världen som har störst problem med radon på grund av vår uranrika berggrund. Men vi ligger också i världstoppen när det gäller mätningar och åtgärder, förklarar Agneta Larsson. Mätningarna utförs normalt under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april och ska pågå minst två månader för att kunna ligga till grund för ett årsmedelvärde. Ju längre tid, desto noggrannare mätning. Radonhalten varierar både med väder och vind och med årstiderna. Men vi har även möjlighet att göra rådgivande korttidsmätningar för kunder som behöver snabba besked, till exempel i samband med köp och försäljning av hus, säger laboratoriechefen Ingela Hjelte. Mätutrustningen som används för att mäta radon i inomhusluft består av så kallade spårfilmsdosor, små plastdosor med en diameter på sex centimeter som kunden placerar ut i bostaden. Minst två dosor ska användas till varje bostad. Bildas naturligt när uran sönderfaller Radon bildas naturligt när uran sönderfaller. Gasen sönderfaller i sin tur till så kallade radondöttrar som är radioaktiva metallatomer som lätt sprids och skadar cellerna i våra luftvägar och lungor. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Statens Strålskyddsinstitut räknar med att omkring 450 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Cirka 90 procent som drabbas är rökare. Socialstyrelsens gränsvärde för radon i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/ m 3. Nya kvalitetsmål för radonhalten i skolor, förskolor och bostäder Radonhalten i skolor och förskolor samt i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/ m 3 senast 2010 respektive 2020, enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, som antagits av riksdagen. Målet för skolor och förskolor kan komma att uppnås, men för bostäder är det mera osäkert, menar Hans-Olof Karlsson Hjort, utredare på Boverket: Problemet är att hitta och åtgärda alla byggnader med radon. Det finns inget obligatoriskt krav på mätningar för villor och småhus. Målet för sänkt radonhalt i förskolor och skolor kan komma att uppnås till Kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor kan däremot ålägga ägare till fastigheter som till exempel flerbostadshus och lokaler att utföra radonmätningar enligt kraven i miljöbalken. Sex ackrediterade för radonmätning SWEDAC har hittills (juni 2008) ackrediterat sex företag för mätning av radon och/eller cesium: ALControl AB, Linköping, Eurofins Environment Sweden AB, Lidköping, Gammadata Mätteknik AB, Uppsala, Independia Control AB, Göteborg, MRM Konsult AB, Luleå och PASELA Miljösupport AB, Västra Frölunda. För dagsaktuella uppgifter, se

11 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 11 TEMA/MILJÖ Gammadata Mätteknik är ett av de företag som är ackrediterade för mätning av radon. Lars Burman är kvalitets- och miljöchef medan Ingela Hjelte (till vänster) är laboratoriechef. Agneta Larsson arbetar som marknads- och försäljningschef. BILD: ANDERS BARKFELDT Den spårfilm som sitter i dosorna är tillverkad av en slags plexiglas. När radongasen sönderfaller avges strålning i form av alfapartiklar som gör små skador på plastfilmen som tydligt framträder när filmen framkallats. Filmen mäter den totala exponeringen som sedan delas med mättiden för att räkna ut radonkoncentrationen. Tekniken är i grunden väldigt enkel, men har utvecklats betydligt sedan de första mätningarna gjordes, förklarar Ingela Hjelte: Bland annat har vi breddat mätområdet. För våra långtidsmätningar har vi numera ett mätintervall på Bq/m 3 och för våra korttidsmätningar Bq/m 3. För att kunna hantera den stora mängden dosor som kommer in flera tusen per dag under högsäsong har Gammadata Mätteknik även utvecklat ett system för automatisk avläsning av spårfilmen. Det består av två mikroskop och ett dataprogram som sekundsnabbt registrerar antalet skador samt formen och storleken på dem orsakade av radonets sönderfall. Vårt avläsningssystem vidareutvecklas ständigt och vi är nu inne på femte generationen sedan vi inledde radonmätningarna, säger Ingela Hjelte. Radonmätning i vatten är inte lika vanligt som radonmätning i inomhusluft. Kommunalt vatten är i dag så renat att det endast innehåller små mängder radon. Problemet är störst i privata vattentäkter, framför allt bergborrade brunnar. Men den största hälsorisken är inte att dricka radonhaltigt vatten, utan att radongasen övergår till inomhusluften och att man andas in dem. Vid mätning av radon i vatten förses kunderna med en absolut tät specialflaska för att radonet inte ska försvinna. Analysen görs sedan i laboratoriets gammaspektrometer, samma utrustning som används för att mäta radioaktivt cesium i kött, bär och svamp, förklarar Ingela Hjelte. Gammadata Mätteknik bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och samtliga metoder som laboratoriet använder för att mäta radon i inomhusluft och vatten samt cesium är ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC Laboratoriet är även miljöcertifierat enligt SS-EN ISO och EMAS. Flera av våra kunder, som till exempel kommunerna och större fastighetsbolag ställer krav på ackreditering. Men även för vår egen del har ackrediteringen ett stort värde. Den ger ordning och reda samtidigt som den regelbundna tillsynen ger bra impulser till vårt förbättringsarbete, säger Lars Burman, kvalitets- och miljöchef. För att säkerställa hög kvalitet på mätningarna genomgår utrustningen regelbundet så kallad spårbar kalibrering på laboratorier hos olika strålskyddsinstitut. Gammadata Mätteknik brukar även delta i de provningsjämförelser som årligen anordnas runt om i världen. Ett 100-tal laboratorier brukar delta i provningsjämförelserna. Glädjande nog brukar vi placera oss i topp-fem år efter år, konstaterar Lars Burman.

12 12 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/MILJÖ Nu skärps kontrollen av svenska badvatten Nya regler gäller från och med i sommar för de svenska badvattnen. Kommunerna ska skärpa kontrollen och även klassificera sina badplatser utifrån vattenkvaliteten. Ett av laboratorierna som utför analyser av badvatten är AK Lab i Borås. De svenska badvattnen har överlag en god kvalitet. Vissa somrar får vi inte in ett enda prov som är otjänligt, säger Fredrik Hagsköld, som driver laboratoriet tillsammans med sin bror Karl Hagsköld och Görgen Samuelsson. De tre arbetade tidigare på KM Lab i Borås, men startade eget 2001 efter att laboratoriet fusionerats med Alcontrol. AK Lab arbetar främst med kemiska och mikrobiologiska analyser av vatten och livsmedel. De flesta analyserna utförs på uppdrag av industrier som en del av deras utsläppskontroller. Men även analyser av bassäng- och strandbadvatten är ett återkommande inslag i verksamheten. Det är kommunerna som är ansvariga för kontrollen av badvatten. Med den nya badvattenförordningen har det införts nya krav på kommunernas kontroll av vattenkvaliteten vid de svenska badplatserna. Förordningen är en införlivning i svensk rätt av ett EU-direktiv och trädde i kraft den 24 maj. Den nya förordningen både skärper och förenklar kraven på kommunerna. Bland annat begränsas antalet analyser till de mest relevanta. De enda analyser som nu behöver utföras är analys av intestinala enterokocker samt analys av E.colibakterier, det vill säga analys av avloppsbakterier. Analysen av koliforma bakterier, som visar den allmänna nedsmutsningen av badvattnet, är inte längre obligatorisk, säger Fredrik Hagsköld. Ett prov ska tas strax före badsäsongen och förnyade prover ska sedan tas minst fyra gånger under badsäsongen. Om den är kortare än åtta veckor räcker det dock med tre prover. Tiden mellan provtagning och analys ska också vara så kort som möjligt, normalt samma dag. Provtagning och analyser kommer sedan att ligga till grund för en ny klassificering av badplatserna i kategorierna dåligt, tillfredsställande, bra eller utmärkt beroende på kvaliteten. Kommunerna är också skyldiga att informera allmänheten om kvaliteten på badvattnen i kommunen och att genomföra åtgärder om vattenkvaliteten visar sig vara dålig. Men AK Lab analyserar inte bara strandbadvatten, utan även bassängvatten. Analyserna utförs minst en gång i månaden. Även bassängbadvattnet håller generellt hög kvalitet. Däremot kan det ibland uppstå för höga bakteriehalter om man försummat att byta vatten eller om besöksantalet varit så stort att anläggningen överbelastats. Men det hör till ovanligheterna, säger Fredrik Hagsköld. Samtliga analysmetoder som AK Lab använder är ackrediterade av SWEDAC enligt EN ISO/ IEC Nyligen fick laboratoriet, som ett av de första, ackreditering för analys av fluorid, klorid, nitrat och sulfat i absorbtionslösningar på rökgaser. Ackreditering ger laboratoriet en bra kvalitetsstämpel och är ett krav från många kunder på den offentliga sidan. Dessutom slipper nu många kunder att göra egna revisioner för att kontrollera att vi lever upp till höga kvalitetskrav, säger Fredrik Hagsköld. Görgen Samuelsson (till vänster) och Karl Hagsköld är två av tre delägare i AK Lab i Borås. De arbetar främst med kemiska och mikrobiologiska analyser av vatten och livsmedel. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM

13 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 13 TEMA/MILJÖ Energieffektivisering ger dubbel vinst De företag som ingår i det statliga programmet för energieffektivisering, PFE, kan glädja sig åt dubbel vinst dels får de rabatt på elskatten, dels lägre kostnader för sin energianvändning. Företagen som deltar räknar med att tillsammans spara minst 400 Mkr per år. Det femåriga programmet startade den 1 juli Under de två första åren kartlade företagen sin energianvändning och håller nu på att genomföra de åtgärder som krävs för att effektivisera den. Enligt den första redovisning Lars Waldner, SWEDAC. som inlämnats till Energimyndigheten planerar de 110 företag som deltar att genomföra totalt cirka 900 olika åtgärder och effektivisera sin elanvändning med totalt 1 TWh. De åtgärder som företagen åtagit sig är inriktade på att effektivisera elanvändningen. Men i många fall innebär arbetet även en minskning av annan energianvändning, säger Thomas Björkman, handläggare och ansvarig för PFE på Energimyndigheten. Kostnaden för åtgärderna beräknas till cirka 1 miljard kronor. Men i gengäld får företagen dels kompensation för den energiskatt på el på 0,5 öre per KWh som infördes 2004, dels får de lägre kostnader för sin energianvändning. Den årliga besparingen uppgår till minst 400 Mkr med ett elpris på 40 öre/ kwh. Det motsvarar alltså en återbetalningstid på högst två och ett halvt år, förklarar Thomas Björkman. För företagen är det alltså en god affär att delta i programmet. Men förutsättningen är att de arbetar strukturerat med energifrågorna, bland annat genom att införa ett certifierat ledningssystem för all energianvändning. Certifieringen görs mot standarden SS , som har stora likheter med SS-EN ISO Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har nu inlett arbetet med att ta fram en europeisk standard för energiledning. Det svenska standardiseringsorganet SIS Swedish Standards Institute har ordförandeskapet för projektet. Målet är att den ska vara klar hösten Parallellt pågår även ett arbete inom ISO med en internationell standard med sikte på att ha den klar till Ett energiledningssystem har till uppgift att tillvarata alla energiaspekter, inte bara elanvändningen. Det man kan önska inför framtiden är att man undersöker möjligheterna att bredda PFE till hela energiområdet allt från utsläpp av växthusgaser till transporter, säger Lars Waldner, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för certifiering. Sätt lite färg på kvalitetsarbetet Med vårt färgmärkningssystem Kalibrera i tid får alla användare information om mätdonets status. Tillförlitliga mätinstrument skapar förtroende. Sanning Foto: Oscar Matsson 7 Färg anger år och siffra månad: juli 2011 (2015, 2019 osv) Märktejp fi nns på rulle eller ark Informationsmaterial (affi sch, folder, prislista och beställningsformulär) fi nns även på engelska. Färgmärkningssystemet Calibrate in Time är lämpligt för användning internationellt. Läs mer på Beställning och information SWEDAC, Box 878, Borås Tel: , Fax: E-post:

14 14 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/MILJÖ Minskade utsläpp i Sverige tack vare utsläppshandeln Utsläppshandeln har bidragit till minskade utsläpp i Sverige trots ett överskott av utsläppsrätter. Det framgår av de utsläppsrapporter som nu sammanställts av Naturvårdsverket efter den första handelsperioden. I Sverige omfattas cirka 700 anläggningar av systemet för handel med utsläppsrätter. De största utsläppen kommer från ett fåtal stora värmeverk, massa- och pappersindustrier, järn- och stålverk och liknande. Vid årsskiftet avslutades handelssystemets första handelsperiod. Av de utsläppsrapporter som Naturvårdsverket nu sammanställt framgår att de totala utsläppen från de svenska företagen var 1,8 procent lägre 2007 än Systemet med utsläppsrätter har en styrande effekt och kan bidra till fortsätta minskningar, säger Fredrik Zetterlund på Naturvårdsverket. Det beror både på varmt väder och produktionsförändringar, men även på att handelssystemet motiverat företagen att vidta åtgärder för att minska utsläppen, konstaterar Fredrik Zetterlund, handläggare för handelssystemet på Naturvårdsverket. Samtidigt har drivkraften i systemet varit begränsad på grund av överskottet av utsläppsrätter. Den svenska tilldelningen har överskridit de faktiska utsläppen med i genomsnitt 2,9 miljoner ton eller 13 procent per år under den första handelsperioden. Trots överskottet visar det sig att systemet har en styrande effekt och kan bidra till fortsatta utsläppsminskningar, säger Fredrik Zetterlund. Men inför den andra handelsperioden ( ) har EUkommissionen dragit åt bromsarna. Neddragningen i Sverige motsvarar en minskning med i genomsnitt cirka 9,5 procent. Mest kännbart blir det för eloch fjärrvärmesektorn, som inför förra handelsperioden fick en nedskalning med 20 procent och som nu inte tilldelas några fria utsläppsrätter alls. Det motiveras av att branschen inte är lika konkurrensutsatt som övrig industri, säger Fredrik Zetterlund. Systemet för handel med utsläppsrätter omfattar totalt cirka anläggningar i hela EU. Enligt handelsdirektivet ska företagen årligen rapportera sina utsläpp i rapporter som är granskade och verifierade av ackrediterade organ. SWEDAC har hittills ackrediterat åtta svenska verifierare inom området. EU-kommissionen har nu uppmärksammat problemet med att handelssystemet tillämpas på olika sätt i medlemsstaterna. Det gäller inte minst ackrediteringsprocessen. Många länder använder samma modell som Sverige med ett öppet system. Men det förekommer också andra lösningar med myndigheter i monopolställning som utför verifieringarna, konstaterar Else-Hanna Elgåsen, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för certifiering. Kommissionen har nu tagit initiativ till en harmonisering av ackrediteringsprocessen och arbetar med en vägledning som ska vara klar under nästa vår. Problemet är att EU-direktivet om handelssystemet redan genomförts i medlemsstaternas lagstiftning och att möjligheterna till en harmonisering därmed är begränsade, säger Else-Hanna Elgåsen. Inför den andra handelsperioden har Naturvårdsverket även kommit med en ny föreskrift som i sin tur bygger på nya riktlinjer från EU-kommissionen. Den nya föreskriften innebär bland annat vissa lättnader, framför allt för mindre anläggningar med utsläpp under ton/år. Dessa anläggningar som utgör 87 procent av antalet anläggningar och 7 procent av utsläppsmängden kan använda ett förenklat övervakningsprogram och verifieraren får avgöra om ett platsbesök behövs vid verifieringen. Mest kännbart blir det för el- och fjärrvärmesektorn framöver.

15 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 15 Welcome to Stockholm, Sweden October 2008 Stockholm will be the venue for the ILAC/IAF Conference 2008 SWEDAC, the Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, invites you to the meeting in Sweden s beautiful capital. We will do our best to offer good facilities and surroundings for a successful conference and a memorable stay here. The Clarion Hotel Stockholm, the venue for the meetings, is centrally situated close to the city centre. You will find restaurants and shops as well as public transport at walking distance. Besides successful meetings, we hope that you will enjoy the social programme like the welcome reception in the City Hall, the Swedish dinner at the Vasa Museum and the Banquet with the signing ceremony at the Clarion Hotel Stockholm. We will also offer some options to join sightseeing tours in Stockholm and surrounding areas. Contacts Contacts for the ILAC/IAF 2008 meetings: Ms Merih Malmqvist, SWEDAC, Ms Maria Oldegård, SWEDAC,

16 16 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT SWEDAC-AKTUELLT Flera länder där vi genomfört utbildningar och konsultinsatser har nu egna ackrediteringsorgan, säger Kent Gustavsson på SWEDAC. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM Effektivt biståndsarbete SWEDACs internationella insatser gör viktig skillnad SWEDACs internationella arbete har stadigt växt i omfattning de senaste åren. De internationella insatserna handlar om allt från konsult- och utbildningsinsatser utomlands till kurser i Sverige med utländska deltagare. Ända sedan SWEDAC startade 1989 har det internationella utvecklingsarbetet varit en verksamhetsgren som växt sig allt kraftigare och fått allt fler förgreningar ut i världen. Målet med projekten är att stödja olika länder i deras arbete med att harmonisera sin lagstiftning och bygga upp en infrastruktur för teknisk kontroll som överensstämmer med EUs eller WTOs krav. Det är en effektiv form av biståndsarbete. Det sker ingen överföring av pengar som kan öka korruptionen. Däremot får länderna praktisk hjälp med att bygga upp sin kvalitetsinfrastruktur, vilket gynnar inte minst exportindustrin som kan få sina produkter provade och godkända mot internationella standarder på hemmaplan, säger Kent Gustavsson, som bland annat varit internationell samordnare på SWEDAC men som nu går i pension. Det första internationella projektet som SWEDAC deltog i genomfördes på Island i början av 1990-talet. Landet har på grund av sin ringa storlek begränsade möjligheter att bygga upp egna fullskaliga resurser inom ackreditering och samarbetar fortfarande med Sverige inom ackrediteringsområdet. Därefter har SWEDAC genomfört stödinsatser runt om i världen: Estland, Lettland, Litauen, Bistår Egypten SWEDAC kommer tillsammans med standardiseringsorganet och ackrediteringsorganet i Storbritannien att bistå Egypten i arbetet med att bygga upp ett nationellt ackrediteringsorgan. Projektet sträcker sig över 24 månader och beräknas omsätta 1,3 miljoner euro. Arbetet startar i september. Polen, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Grekland, Kroatien, Turkiet, Libyen, Libanon, Egypten, Ukraina med flera länder. Många av projekten genomförs i samarbete med andra ackrediteringsorgan, där SWEDACs insatser finansieras av SIDA, EU eller Världsbanken. Har då dessa insatser gett resultat? Ja, absolut, svarar Kent Gustavsson. Flera länder där vi genomfört utbildningar och konsultinsatser, som till exempel Litauen, Slovenien och Guatemala, har nu egna ackrediteringsorgan med internationell status. SWEDAC har även i samarbete med konsultföretaget AQS utvecklat ett internationellt utbildningsprogram World Trade and Conformity Assessment. Kursdeltagarna kommer från olika utvecklingsländer och får under några veckor i Sverige lära sig grunderna om uppbyggnaden av kvalitetsinfrastruktur. Ett konkret resultat av kurserna är att länderna i arabvärlden nu håller på att etablera ett eget regionalt ackrediteringsorgan, berättar han. Kent Gustavsson har deltagit i de flesta utvecklingsprojekt och hunnit se många länder genom åren. En del äventyrligheter har han också fått vara med om. I Sri Lanka sprängdes hotellet några dagar efter att vi avslutat utbildningen där och i Ukraina blev jag rånad på öppen gata. Annars har det varit lugnt. Men även om han nu går i pension kommer han inte helt att klippa banden med SWEDAC. Avsikten är att han ska fortsätta att arbeta på konsultbasis någon vecka i månaden. Närmast på tur står Ukraina där SWEDAC stöder en vidareutveckling och kompetensutveckling av ackrediteringsorganet. Han ska också leda ett projekt i Bosnien och Makedonien med inriktning på livsmedelssäkerhet. Det är kul att SWEDAC har ett så gott rykte utomlands. För SWEDACs medarbetare som deltar i projekten är det också stimulerande att se hur kunskaperna om ackreditering verkligen kan göra skillnad i utvecklingsländerna.

17 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 17 NYHETER Ekologiskt i fokus på ILAC/IAFkonferensen Programmet för höstens ILAC/ IAF-konferens i Stockholm börjar bli allt mer klart. I konferensprogrammet ingår bland annat ett seminarium om livsmedelssäkerhet, där tyngdpunkten kommer att ligga på kvalitetssäkring av ekologisk produktion. Seminariet är högaktuellt i dessa dagar när man diskuterar livsmedelspriser och handeln med livsmedel, säger Maria Oldegård, marknadsansvarig på SWEDAC. Konferensen anordnas varje år och är den stora mötesplatsen för alla som arbetar inom ackrediteringsområdet. Den pågår i nästan två veckor från den 10 till 22 oktober och beräknas samla cirka 250 delegater från ett hundratal nationer. Arrangör i år är SWEDAC. På programmet står möten för de båda organisationernas generalförsamlingar, men även möten i olika kommittéer där man kommer att diskutera olika aspekter av ackreditering, internationell harmonisering och avtal om ömsesidigt erkännande. Anmälningsblankett samt närmare information om konferensen finns på ILAC/IAF är de organisationer som förvaltar internationella avtal mellan ackrediteringsorgan i olika länder. Vid kommande årsskifte träder en ny EU-förordning om ekologisk produktion i kraft. Bilden visar Martin Fellkvist som odlar ekologiska tomater i Skilleby utanför Järna i Sörmland. FOTO: LARS PEHRSON/SCANPIX Nya regler för grön produktion En ny EU-förordning om ekologisk produktion träder i kraft den 1 januari Den nya förordningen innebär dock endast mindre förändringar jämfört med tidigare, som till exempel att vattenbruk och fiskodling också ingår. Tyvärr blev förändringarna inte så stora som vi hoppats på. Sverige har tillsammans med några andra medlemsstater försökt genomdriva större förändringar inom bland annat riskbaserad kontroll, men har stött på motstånd. Nu blev det mest en upputsning av de gamla reglerna som dessutom fått en annan struktur än tidigare, säger Jackis Lannek, handläggare på Jordbruksverket. Ett arbete pågår också inom EU med att ta fram en ny logotype för ekologiska produkter. Det tidigare förslaget med texten Bio har dragits tillbaka på grund av förväxlingsrisken med en tysk dagligvarukedjas märkning av ekologiska produkter. I sommar kommer en förslagstävling att genomföras inom EU. SWEDAC har hittills ackrediterat fyra organ för certifiering av ekologiska produkter enligt EUs regler. Samtliga är även ackrediterade för certifiering enligt KRAVs regelverk. KRAVs regler uppfyller EUs regler, men täcker också fler led i kedjan samtidigt som de inom vissa områden, som till exempel djurskydd, är mer långtgående. När den nya EU-förordningen träder i kraft får de företag som har certifierad produktion enligt både EUs och KRAVs regler rätt att märka sina varor med båda logotyperna. Annonsera i höstens nummer av SWEDAC Kvalitetsaktuellt. Kontakta Karina von Brömsen för priser och medieinformation. Telefon

18 18 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT SWEDAC-AKTUELLT Accreditation: Världsackrediteringsdagen firades jorden runt Ackreditering har fått en egen dag. Den första Världsackrediteringsdagen ägde rum 9 juni i år efter initiativ från de internationella organisationerna ILAC och IAF. Hur har då världsackrediteringsdagen firats i olika länder? SWEDAC Kvalitetsaktuellt ställde frågan till några företrädare för ackreditering runt om i världen. Här är deras svar. Thomas Facklam, VD för TGA, Trägergemeinschaft für Akkreditierung, Tyskland, och ordförande för IAF: Inom IAF tog vi fram informationsmaterial om ackreditering som de nationella ackrediteringsorganen kunde använda sig av. TGA hade dock inte tid att genomföra några särskilda arrangemang i samband med den här dagen. Vi är fullt upptagna med den nya EU-förordningen om ackreditering. Men inför nästa år planerar vi ett desto större firande. Världsackrediteringsdagen är ett bra sätt att visa på förtjänsterna med ackreditering. Päivi Kähkönen, bedömningsledare på FINAS, Finland: Vi i Finland firade den första Världsackrediteringsdagen med att arrangera ett seminarium om den nya lagstiftningen om ackreditering som är på väg inom EU. Seminariet vände sig till bland annat olika myndigheter i syfte att öka kunskapen om ackreditering och bedömning av överensstämmelse inom den tvingande sektorn. International Accreditation Day 9 June 2008 Jon Murthy, marknadschef för UKAS, United Kingdom Accreditation Service, Storbritannien: Vi anordnade en konferens om ackreditering i Överhuset. I konferensen deltog flera företrädare för regeringen och det blev ett bra tillfälle att informera om ackreditering. Världsackrediteringsdagen är bra för att visa på fördelarna med ackreditering, inte bara på nationell nivå, utan även internationellt. Elva Nilsen, direktör, SCC, Standards Council of Canada: SCC uppmärksammade Världsackrediteringsdagen på flera olika sätt, bland annat genom att ordna ett möte för våra intressenter. Vi tog även tillfället i akt att på olika sätt informera om ackreditering med hjälp av det informationsmateriel som tagits fram av ILAC och IAF. Martine Blum, sekretariatet för EA, European co-operation for Accreditation: EA genomförde inga särskilda aktiviteter på Världsackrediteringsdagen. Däremot sammanställde vi bland annat en pressrelease om den nya EU-förordningen om ackreditering samt stöttade de nationella aktiviteter som ackrediteringsorganen genomfört. Världsackrediteringsdagen är ett bra initiativ för att rikta uppmärksamheten mot ackreditering i hela världen. Ioannis C Matsas, VD för Hellenic Accreditation System, Grekland: Vi genomförde flera aktivititeter i samband med Världsackrediteringsdagen. Bland annat publicerade vi en länk på vår hemsida till ILAC/IAF, skickade ut en affisch till alla våra kunder, distribuerade en pressrelease och anordnade en sammankomst för vår egen personal. SIDA förnyar SWEDAC-avtal SWEDAC arrangerar sedan flera år tillbaka utbildningsprogrammet World Trade and Conformity Assessment, Quality Infrastructure Development med deltagare från olika utvecklingsländer. Programmet finansieras av SIDA och genomförs i samarbete med konsultföretaget AQS. SIDA har nu slutit ett förnyat avtal med konsortiet med SWEDAC och AQS efter en offentlig upphandling. Avtalet omfattar tre år med option på förlängning ytterligare två år. Det är första gången som SIDA genomför offentlig upphandling av utbildningsprogrammet. SWEDACs rapportsystem fick IT-pris SWEDACs mobila och webbaserade inrapporteringssystem MobiDoc och WebiDoc har fått ett hedersomnämnande i tävlingen Användarnas ITpris. Priset är instiftat av LO och TCO och delas ut av organisationen Users Award. Fokus i tävlingen ligger, som namnet antyder, på användarna. Det som känns särskilt roligt är att användarnas engagemang vid projektets genomförande vägde tungt i juryns bedömning. För oss har det alltid varit viktigt att involvera användarna i utvecklingsprocessen, säger Richard Ericsson, projektledare på SWEDAC. Vinnare i tävlingen blev Laboratoriemedicinskt Centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping som utvecklat IT-systemet LABROS, som effektiviserat hanteringen av remisser och provsvar. Enhetliga regler behövs för mätinstrument SWEDAC är numera föreskrivande myndighet för samtliga mätinstrument som omfattas av det så kalllade mätinstrumentdirektivet. Men föreskriftsrätten sträcker sig olika långt för olika mätinstrument och begränsar sig i många fall till konsumentskydd. Det finns dock behov av regler som inte bara är motiverade ur konsumentsynpunkt, utan även är till för att skydda företag och enskilda näringsidkare. Det framhåller SWEDAC i ett yttrande över den utredning om legal metrologi som lämnats till Näringsdepartementet. I sitt yttrande pekar SWEDAC även på behovet av en förstärkning av myndighetens egna resurser. Trots att ansvarsområdet har mer än fördubblats i antal mätinstrument är resurserna i princip oförändrade.

19 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 19 ENGLISH SUMMARY Measurements only way to discover radon Lars Burman, Quality and Environment Manager at Gammadata Mätteknik AB in Uppsala. Sweden has some of the highest levels of radon in indoor air in the world. The Swedish Radiation Protection Authority estimates that there are almost 500,000 homes that have radon levels above the limit value of 200 Bq/ m 3. However, so far only around 40,000 have been discovered, and only 25,000 have been treated. If we are going to find all of these buildings and discover whether the radon comes from the ground, building materials or drinking water, we need to take measurements, says Agneta Larsson, Marketing and Sales Manager at Gammadata Mätteknik AB in Uppsala, which is one of the companies that have been accredited by SWEDAC to measure radon. Gammadata Mätteknik carries out around 250,000 radon measurements per year on behalf of everyone from private individuals to real estate companies, municipalities and the Swedish Radiation Protection Authority. The equipment used to measure radon in indoor air is a track film detector which customers place in their home. An automatic system then reads the track film by registering the amount of damage, as well as the size and shape of the damage. Since we carried out our first measurements, we have been able to extend the measurement interval of our long-term measurements. These now last for at least two months and up to 20 25,000 Bq/ m 3, says Laboratory Director Ingela Hjelte. Gammadata Mätteknik is environmentally certified in accordance with SS-EN ISO and EMAS and is also accredited in accordance with SS-EN ISO/IEC As part of its quality work, the company is also involved in test comparisons that are organised throughout the world every year. I m happy to say that we normally come in the top five, year after year, says Quality and Environment Manager Lars Burman. Reduced emissions despite exceeding emission allowances Emission trading has helped to reduce emissions in Sweden, despite the country exceeding its emission allowances. This has been shown in emission reports that are being compiled by the Swedish Environmental Protection Agency following the first trading period. Around 700 plants are covered by this system in Sweden. However, although Swedish emission allowances have exceeded the actual emissions by an average of 13 percent per year, emissions from the Swedish companies involved HEADLINE INDEX were 1.8 percent lower in 2007 than in The EU Commission has made things even tougher for the second trading period ( ), with emission allowances being reduced by 9.5 percent on average in Sweden. In accordance with the Trading Directive, companies must present their emissions every year in reports that are inspected and verified by accredited bodies. SWEDAC has so far accredited eight Swedish verifiers in this area. New regulations develop the Internal Market 4 International network tightens product safety 5 Important to check the validity of certificates 6 Certification requirements for private pharmacies 6 Emission gauges with traceable calibration 6 Work environment in focus at trade fair 7 More than 170 inspection bodies ready for energy declarations 9 Tighter controls of Swedish bathing waters 12 Energy efficiency measures give twice the benefit 13 SWEDAC s international efforts make an important difference 16 Ecology in focus at ILAC/IAF conference 17 New regulations for green production 17 International Accreditation Day celebrated around the world 18 SIDA renews agreement with SWEDAC 18 SWEDAC s report system receives IT prize 18 Uniform regulations needed for measuring instruments 18 SWEDAC has large environmental impact 20 Climate work goes hand in hand with economic growth Ambitious climate work goes hand in hand with economic growth, and Sweden is a good example of this, says Andreas Carlgren, the Swedish Minister for the Environment. Between 1990 and 2006 emissions fell by nine percent while growth increased by 44 percent. It is essential to combine reductions in emissions with growth as this will allow us to reach a global climate agreement with countries whose economies are rapidly developing and whose emissions are increasing, such as China, India and Brazil, he says. Election Authority certified for information security The Election Authority is the first governmental authority to have a certified management system for information security in accordance with the SS-ISO/IEC and standards. The Swedish Administrative Development Agency has stipulated that all authorities should use these standards. However, certification is not a requirement. However, without certification there is a risk that the work will only be half-hearted, says The EU has decided to reduce greenhouse gas emissions by at least 20 percent by However, Andreas Carlgren believes that a wide amount of support is required to succeed with ambitious climate policies. Politicians can be responsible for the long-term regulations and should give a certain amount of support to basic research during the introductory stages, while the work also requires a large amount of commitment from trade and industry. Michael Patriksson, lawyer and Head of Information Security. The Election Authority is responsible for planning and coordinating all general elections and national referendums in the country. Accuracy and availability are two key words in our operations. One of the main advantages of certification is that information security is now becoming a constant part of our daily work, says Michael Patriksson.

20 POSTTIDNING B Avsändare: SWEDAC, Box 878, Borås. Adresser från SWEDAC och PAR. NÄSTA NUMMER AV SWEDAC KVALITETSAKTUELLT UTKOMMER I SLUTET AV SEPTEMBER. SWEDAC har stor miljöpåverkan SWEDAC har sedan flera år tillbaka en miljöledningsgrupp med fem personer som leder arbetet med att minska myndighetens egen miljöpåverkan. Det är en grupp som drivs av ett stort engagemang för miljöfrågor och som vill vara med och påverka, säger Anders Hallberg, miljösamordnare på SWEDAC. Gruppen har ansvar för SWEDACs verksamhet påverkar miljön både direkt och indirekt. Många av de företag som SWEDAC ackrediterat arbetar för att skydda vatten, mark och luft. De svenska myndigheterna har delats in i tre grupper beroende på hur stor miljöpåverkan deras verksamhet har. SWEDAC tillhör mellangruppen. Vi har inget uttalat miljöansvar som till exempel Banverket, Vägverket och Sjöfartsverket, men har ändå en stor indirekt påverkan på miljön genom våra kontrollordningar, förklarar Anders Hallberg, miljösamordnare på SWEDAC. SWEDACs miljöledningsgrupp gjorde för några år sedan en första sammanställning av de kontrollordningar som har stor påverkan på miljön. Sammanställningen har löpande uppdaterats och omfattar i dag totalt 17 olika så kallade miljöuppdrag. Det handlar bland annat om ackreditering av företag som utför olika typer av miljökontroll, till exempel laboratorier som analyserar utsläpp, buller, strålning och vatten. Förra året tillkom ett nytt område energideklaration för byggnader. Energideklarationerna syftar till att effektivisera energianvändningen och ska upprättas av företag som är ackrediterade av SWEDAC. SWEDACs miljöuppdrag har i sin tur koppling till de miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen, där syftet är att lösa många av de stora miljöfrågorna till år De myndigheter som har ett uttalat ansvar för att målen uppnås är Statens Strålskyddsinstitut, Kemikalieinspektionen, Sveriges Geologiska Undersökning, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Boverket. SWEDAC är ingen utpekad myndighet, men förvaltar flera av de kontrollordningar som föreskrivits av myndigheter med ansvar för miljökvalitetsmålen, säger Anders Hallberg. SWEDACs miljöledningssystem som byggts upp enligt kraven i ISO 14001:2004, men även att upprätta en miljöredovisning till Naturvårdsverket som årligen poängsätter och rankar myndigheternas miljöarbete. Förra året fick SWEDAC åtta av maximalt elva poäng, vilket placerar myndigheten på den övre halvan av landets myndigheter. Vi försöker hela tiden hitta nya Anders Hallberg är miljösamordnare på SWEDAC. Effektivt miljöarbete bygger på många små åtgärder förbättringsområden. Så snart vi upptäcker ett område där vi kan bli bättre lägger vi in det i vårt miljöledningssystem, förklarar Anders Hallberg. Ett område inom vilket SWEDAC har en direkt miljöpåverkan är resor. Medarbetarna måste ofta resa iväg för att till exempel göra bedömningar, men målet är att öka andelen tågresor på bekostnad av flyg. FOTO: HANS ALM Aktivt miljöarbete bygger på många små åtgärder som tillsammans ger stora effekter, till exempel att man tänker sig för innan man skriver ut ett mejl eller att man delar en taxiresa med en kollega, säger Anders Hallberg. Fördelen är också att minskad miljöpåverkan ofta går hand i hand i med minskade kostnader, tillägger han. Styrelsen fîr ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation and ConformityAssessment

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:14 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts Sammanfattning Uppdraget och hur det genomförts Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Ändring införd t.o.m. STAFS 2011:29 Inledning Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll Höstens nyhetsbrev innehåller många punkter. Vi upplever att nästan allt i vår bransch är under förändring och för oss på Swedac gäller det att vi håller oss uppdaterade på det mesta. Det är även en utmaning

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Energiledning. Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet

Energiledning. Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet Energiledning Olof Hjelm, Docent Industriell miljöteknik, IEI Linköpings universitet Föreläsningens innehåll Vad är frivilliga åtaganden såsom miljö- och energiledningssystem? Vad kan man förvänta sig

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Workshop: Energikartläggning i industriföretagrapportering 2016-10-04 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag?

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:8 Utkom från trycket den 2 oktober 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel TSV 2011-173 Jo2010/2549 REMISSYTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@rural.ministry.se Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Tekniska enheten för medicin, miljö och livsmedel Morgan Nilsson Direktnr: 08-406 83 39 E-post: morgan.nilsson@swedac.se Er referens Laboratoriemedicin Gävleborg Gävle Sjukhus 801 87 Gävle Beslut om ackreditering

Läs mer

RadonDagen Gävle 2011-09-27

RadonDagen Gävle 2011-09-27 RadonDagen Gävle 2011-09-27 Innehåll Innehåll: Vem är jag? Vilka är Landauer Nordic Hur mycket ska jag mäta? Mäta med spårfilmsdetektor Per Nilsson Landauer Nordic Vilka är Landauer Nordic? Start 1986

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras?

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning i bolag inom kommun och landsting genomföras? Anders Pousette Martina Berg Carl-Martin Johborg Agenda 10.00 Energikartläggningslagen -

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016, Uppsala Statssekreterare Yvonne Ruwaida Regeringen skärper klimatpolitiken Sverige ska bli ett av världens första

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 bilagor)

Beslut om ackreditering (3 bilagor) Datum Beteckning 2014-05-16 2014/1247 Tekniska enheten för Industri och anläggningar Ert datum Er referens Per Fällström Joakim Thorn Direktnr: 033-17 77 49 E-post: per.fallstrom@swedac.se Nyli Metrology

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer