Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes"

Transkript

1 Fläkten Nr Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon 50 år sedan Vasa lyftes Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering

2 Innehåll s 9 s 20 s 13 s 19 Ledare Miljonprogrammen på gång s 3 Noterat s 5 Balanserad ventilation nu även på Facebook eqplus lanseras Inte lätt att räkna rätt när man ska energispara i ett avlångt land s 6 Barn mår bättre i skolor med bra inomhusklimat s 9 Unikt projekt i byggnader där alla får bo kvar s 13 Det ska löna sig att INTE göra rent frånluftsdon s 16 Swedbank arena blir väl ventilerad s 18 Fem frågor till Fredrik Eriksson s 19 Vasa har höga krav på ventilation s 22 Energieffektivisering är en självklarhet idag. I miljonprogrammen är behovet akut, byggnaderna behöver rustas om för enorma summor. Fläkten får citeras om käl lan anges. Redaktionen ansvarar ej för insänt obeställt material. 2 Fläkten

3 Ledare Miljonprogrammen på gång Vi har pratat länge om miljonprogrammen. De behöver renoveras, rustas upp, både inomhusmiljön och utomhusmiljön måste bli bättre. Stämpeln av problemområden måste bort. För att människor ska trivas i sina bostäder krävs naturligtvis mer än bra inneluft. Inomhusluften är dock viktig för att helheten ska fungera. Bra inomhusluft ger ett ökat välbefinnande, man blir både friskare och gladare av att luften hemma är bra. Ventilationssystemen i miljonprogrammets stora bostadsområden är i stort behov av att bytas ut. Det viktigaste skälet är att den inte fungerar tillräckligt bra längre, luften i husen håller inte den kvalitet de boende har rätt till. Ett annat viktigt skäl är energianvändning. Miljonprogrammens hus är stora energislukare. Här har vi inom ventilationsbranschen en stor och viktig uppgift. Vi kan minska energianvändningen kraftigt genom att installera FTX-ventilation och att se till så att systemen fungerar optimalt för varje enskild byggnad. Varje detalj är viktig, eftersom det handlar om så många hus, och så stora system, gör detaljerna skillnad. På sidan 16 kan du läsa om hur allmännyttan i Malmö, MKB, tänkt när det gäller ventiler. Där ska det löna sig att inte göra rent I vintras fick vår branschförening, Svenskt Ventilation, "Idag vet vi hur man minskar energianvändningen samtidigt som man skapar ett gott inneklimat." en ny VD i Britta Permats. Även hon fokuserar på kopplingen mellan en förbättrad inomhusluft och minskad energianvändning. Alla ventilationsprojekt i dag ska få båda dessa effekter, annars har något gått snett. Energieffektivisering är a och o, samtidigt får vi aldrig glömma att hela poängen med ventilation är att skapa ett bra inomhusklimat. Under 70-talet fick oljekrisen oss att täta husen, men vi glömde emellanåt bort hur nödvändig god ventilation är. Vilket skapade en mängd nya problem både för husen och människorna. Idag vet vi hur man minskar energianvändningen samtidigt som man skapar ett gott inneklimat. Det är insikter som väldigt många är intresserade av. Vi som verkar inom branschen har en viktig uppgift att fylla när det gäller att fortsätta erbjuda energieffektiva lösningar för att skapa bra inomhusklimat i bostäder när nu stora delar av beståndet står inför renoveringsbehov. I denna tidning har vi samlat några goda exempel på lösningar som är nyttiga både för våra kunder och miljön. Trevlig läsning och en skön sommar! Robert Petersson VD Fläkt Woods AB Tidningen Fläkten ges ut av Fläkt Woods AB Kung Hans väg Sollentuna Tel: Fax: Ansvarig utgivare Ingemar Jacobsson, marknadschef Redaktör Paula Hammerskog, Paulas Byrå Fläkt Woods i Sverige finns på följande orter: Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Stockholm, Karlstad, Örebro, Norrköping, Göteborg, Jönköping, Växjö, Halmstad, Kalmar och Malmö. Produktionsenheter finns på följande orter: Aneby, Enköping, Järna och Jönköping. Skribenter Sigrid Bøe, Kurt G Gustafsson och Paula Hammerskog Grafisk form Tomorro' AB Annonsförfrågningar Ingemar Jacobsson, Fläkten 3

4 Y M E R R E K L A M B Y R Å Y M E R R E K L A M B Y R Å Det är är lätt att reagera på på faror du du ser. Det Det är Det betydligt är är betydligt svårare svårare att reagera att att reagera på saker på på saker saker som som du som inte du du inte ser. inte ser. ser. Bra Bra Bra ventilation är en är en är en investering i din i din och i din och din och din din familjs familjs hälsa. hälsa. Som Som luften luften hemma. hemma. Den Den bara Den bara finns bara finns där finns där och där och du och du du förutsätter att att att Med Med Med balanserad ventilation från från Fläkt från Fläkt Fläkt Woods Woods andas andas ni ni alltid alltid ni alltid den den är den bra. är är bra. Men bra. Men luften Men luften hemma hemma är ofta är är ofta mycket ofta mycket sämre sämre sämre än du än än du du ny frisk ny ny frisk luft, frisk luft, där luft, där ni där ni tillbringar ni tillbringar den den den största största delen delen delen av av era era av liv. era liv. En En liv. En tror. tror. Faktum tror. Faktum är att är är det att att dör det det dör 500 dör 500 svenskar 500 svenskar per per år per på år år grund på på grund grund av av av självklarhet med med andra med andra andra ord. ord. ord. dålig dålig inomhusluft. dålig inomhusluft. Gå Gå in Gå på in på in på och och läs och läs mer! mer! läs Du mer! Du hittar Du hittar hittar Världens Världens största största största forskningsprojekt om inomhusluft, inomhusluft, även även ventilation även ventilation ventilation hemma hemma hemma på på på Facebook Facebook där där du där du får får du svar svar får på svar på alla alla på alla Värmlandsstudien, visar visar att visar luften att att luften luften i många i många i många svenska svenska svenska bostäder bostäder bostäder dina dina frågor. dina frågor. frågor. inte inte ens inte ens når ens upp når når upp till upp till till myndigheternas lågt lågt ställda lågt ställda ställda krav. krav. Det krav. Det kan Det kan kan leda leda till leda trötthet, till till trötthet, trötthet, huvudvärk huvudvärk huvudvärk och och allergier. och allergier. allergier.

5 Noterat Balanserad ventilation nu även på Facebook Sociala medier har blivit ett naturligt sätt att umgås och att uttrycka sina åsikter. Störst av dem alla är Facebook. Med drygt fyra miljoner svenskar på Facebook har det sociala nätverket snabbt blivit en viktig kommunikationskanal för många företag. Ett av dem är Fläkt Woods bostadsventilation. Vi ser Facebook som ett viktigt komplement till vår traditionella marknadsföring. På Facebook skapar vi delaktighet och dialog med våra kunder. För oss handlar det om få upp folks ögon för att luften hemma ofta är mycket sämre än de tror, ibland en direkt hälsofara. I det perspektivet är balanserad ventilation en billig investering, säger Olle Nyblad, försäljnings- och produktchef för Fläkt Woods bostadsventilation. Sedan sommaren 2010 finns Fläkt Woods bostadsventilation på Facebook under namnet Ventilation Hemma. Gruppen har idag drygt 300 medlemmar. Stärker varumärket I oktober 2010 inter v juade mediebyrån IUM (Initiative Universal Media) personer i åldrarna år om deras förhållande till sociala medier. Det visade sig då att hälften av de tillfrågade använder sociala medier för att interagera med varumärken och av dem tyckte 72 procent bättre om varumärket nu än innan och hade dessutom högre köpintention. 66 procent kände starkare lojalitet till varumärket. En stor skillnad jämfört med traditionell reklam är att våra medlemmar på Facebook är där för att de vill ha vår information. Det är ett bra media för att samla ihop dem som är intresserade av ventilation i allmänhet och Fläkt Woods produkter i synnerhet. Helt enkelt en plats där vi kan bjuda på kunskap, lyssna på våra kunder och svara på frågor och kritik. På så sätt får vi fler ambassadörer för Fläkt Woods och då kommer vi också sälja fler ventilationssystem, säger Olle Nyblad. Fakta Facebook Facebook har idag i Sverige drygt 4 miljoner användare. Närmare 67 % av dem loggar in dagligen. Snittåldern är ca 32 år. Varje medlem har i snitt 120 vänner. En färsk studie av pr-firman Burson-Marsteller visar att 30 procent av bolagen på den amerikanska börslistan Fortune 100 finns på Facebook. Systembolaget (drygt medlemmar) gjorde nyligen en stor tävling på Facebook där man eftersökte förbättringar. Gröna Lund (drygt medlemmar) använder Facebook för att rekrytera nya medarbetare. Nytt Expocenter i Malmö Nu är det klart att Malmö får en ny mässanläggning, Malmö Expo Center ska vara klart Fläkt Woods har fått förtroendet av Climat 80 AB att leverera luftbehandlingsaggregat till Malmö Expocenter. Malmö Expocenter kommer att bli Malmös nya mässanläggning som är belägen intill Malmö Arena och Citytunnelstationen i Hyllie. Hela anläggningen blir på kvm och kommer förutom utställningshallen som är på kvm även omfatta fyra större mötesrum för totalt 800 personer och en restaurang. Byggstart påbörjad och anläggningen ska stå klar i februari 2012, då den första mässan är inbokad. Midroc Property Development är både byggherre och fastig hetsägare till anläggningen. Fastig heten byggs med hänsyn till kraven för Green Buildings. Fläkt Woods leverans består av 10 st luftbehandlingsaggregat av typ eq och EU. Totalt luftflöde för alla aggregat är ca 80 m /s. Leverans av aggregat kommer att ske under sommaren Fläkten 5

6 Inte lätt att räkna rätt när man ska energispara i ett avlångt land Energisparkraven stramas åt. Nu ska vi bygga hus, där energiåtgången är nästan noll. Men nästan noll är olika mycket i Kiruna och Malmö liksom sätten att nå dit är olika. Klimatzon 2 Klimatzon 3 Klimatzoner Klimatzon 1 Boverkets byggregler delar in Sverige i tre klimatzoner. Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län Klimatzon III: Landet söder om klimatzon II EUs energi- och klimatmål är ambitiösa: att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, minska energiförbrukningen med 20 procent och öka andelen förnybar energi till 20 procent, allt till Bygg- och fastighetssektorn svarar för 40 procent av EUs totala energianvändning och 36 procent av koldioxidutsläppen, så branschen är högprioriterad i det arbetet. EUs energiprestandadirektiv för byggnader från 2002, som lett till obligatorisk energideklaration av svenska hus, skärptes förra året. Det reviderade direktivet innebär att alla nybyggnader från och med 1 januari 2021 måste vara nära noll-energihus. För offentliga byggnader gäller 1 januari Vad som avses med nära nollenergihus och hur det ska mätas får de enskilda medlemsländerna avgöra. I Sveriges fall är förslaget bland annat att Boverkets byggregler ska skärpas så att den maximala energianvändningen minskas med 20 kilowattimmar per kvadratmeter och år i nybyggda, icke eluppvärmda byggnader. Inte bara energibesparing Hur vi isolerar och ventilerar är en balans mellan fyra variabler: inomhusklimatet, energin, miljön och slutligen ekonomin. Alla fyra måste vägas in, inte bara energibesparing. Ett acceptabelt inomhusklimat ren luft och ett behagligt termiskt klimat är en service som husägaren eller förvaltaren ska leverera till dem som bor eller arbetar i huset, säger Ivo Martinac, professor i installationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Det nya EU-direktivet avser nybyggen och om alla aktörer arkitekt, byggare, installatör, förvaltare är med redan på planeringsstadiet, går det att på ett ekonomiskt vis skapa nära noll-energianvändning. Mer att spara i befintlig bebyggelse Men på kort sikt går det att göra ännu större energibesparingar i befintlig bebyggelse, inte minst från det så kallade miljonprogrammet, eller snarare rekordåren Under den perioden byggdes 1,4 miljoner lägenheter i Sverige. Där kan man minska energianvändningen åtskilligt med till exempel FTX-konvertering, där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda och värmen i frånluften återvinns, säger Ivo Martinac. Som exempel nämner han Solnas allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten som tillsamman med dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar ca lägenheter och 500 lokaler. Sedan 2003 driver man ett energieffektiviseringsprogram, som på fem år minskade värmeförbrukningen med 16% och elanvändningen med 34%. 6 Fläkten

7 Balanserad ventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX, minskar energiförbrukningen för uppvärmning och ger samtidigt ett behagligt inomhusklimat. Friskluften utifrån, tilluften, passerar en värmeväxlare på vinden, där den värms upp av frånluften. Därefter sprids den till vardags- och sovrum (blå kanaler). Frånluften (röda kanaler) hämtas från kök, badrum och tvättstuga och för med sig fukt och dålig lukt ut ur fastigheten. FTX-systemen har dessutom effektiva filter som renar tilluften från damm och pollen. I Signalistens nyproduktion är FTX numera standard och ambitionen är att installera systemet vid alla ombyggnader. Det är inte alltid möjligt, till exempel därför att det inte finns utrymme för ventilationskanalerna. Men ofta finns det mycket att hämta bara genom att optimera det befintliga systemet. Det brukar gå att minska energianvändningen med mellan 5 och 10% utan att göra större tekniska förändringar i installationen, säger Ivo Martinac. Får man dessutom med sig de som bor eller arbetar i huset, går det ännu lättare. 23 grader i inomhustemperatur på vintern kanske är lite bortskämt. En tumregel är att en minskning av inomhustemperaturen med två grader minskar energiförbrukningen med cirka 10%. Ett sätt att få med alla är det ekonomiska incitamentet att betala för den egna förbrukning som går att mäta. Villaägare har ofta lite lägre inomhustemperatur än hyresgäster. Tre klimatzoner Klimatskillnaderna är stora i vårt synnerligen avlånga land. Det är därför Boverkets byggregler delar in Sverige i tre klimatzoner med olika krav på energieffektivitet. Men det handlar inte bara om vilka mätetal man ska använda, utan också om skillnader i vilken utrustning som bör installeras. Fläkten 7

8 Verkningsgrad % Luleå Värme SEK Elektricitet SEK Totalt SEK Stockholm Värme SEK Elektricitet SEK Totalt SEK Malmö Värme SEK Elektricitet SEK Totalt SEK Indata i exemplet är: Luftflöde 5 kubikmeter per sekund. Drifttid 8760 timmar per år. Tillufttemperatur 18 grader. Frånlufttemperatur grader. Värmepris 1 krona per kilowattimme. Elpris 1:50 per kilowattimme. Foto: Ingar Lindholm, EMTF Idag är det regel att installera någon form av värmeväxlare som överför energi från den varma frånluften till tilluften för att hålla nere driftkostnaderna, säger Jan Risén, R&D Director, Air Climate Systems på Fläkt Woods Sverige. En första tanke är naturligtvis att man ska välja det system som ger den högsta verkningsgraden, men det visar sig att ju högre värmeåtervinnarens verkningsgrad är, desto högre blir tryckfallet som fläktarna måste övervinna, vilket kräver mer el till fläktarna. Det gäller därför att hitta den balans mellan värmeenergi och Ivo Martinac är professor i installations teknik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och KTHs styrelseledamot i Sveriges Bygguniversitet. Han utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik vid universitetet i Zagreb, tog teknologie licentiatexamen i uppvärmnings- och ventilationsteknik, samt teknologie doktors- och docentexamen i energiteknik, KTH.. energi till fläktarna som ger den lägsta totalkostnaden. Medan ett typiskt tryckfall för en roterande värmeväxlare är 100 pascal vid en verkningsgrad på 75%, är det närmare 200 pascal, när verkningsgraden närmar sig 85%. Då ökar elkostnaden för att driva fläktarna avsevärt. Vilken verkningsgrad man bör välja beror på utomhusklimatet, förhållandet mellan värmepris och elpris och sambandet mellan värmeväxlarens verkningsgrad och tryckfall, säger Jan Risén och gör ett räkneexempel (se tabell). Bästa val av verkningsgrad är inte alltid högsta verkningsgrad Klimatet i norra Sverige, Luleå i Jan Riséns exempel, gör att andelen värmeenergi i förhållande till det totala energibehovet blir så stor att det bästa valet av verkningsgrad blir det högsta värdet, 82% i exemplet. Det visar sig att detta gäller för Stockholm också medan den lägsta totalkostnaden i Malmö fås för en något lägre verkningsgrad, 78% i exemplet. I reda pengar betyder detta följande för Malmöfallet, totalkostnaden minskar med c:a 4000 kr per år genom att välja aggregat med rätt verkningsgrad. I detta fall en lägre verkningsgrad. Vid beräkningen har ett värmepris på 1:00 per kilowattimme och ett elpris på 1:50 per kilowattimme använts. Om elpriset ökar relativt värmepriset kommer kostnaderna för fläktdriften att öka vilket förskjuter det bästa valet mot lägre verkningsgrader. FAKTA Boverkets byggregler De mätetal som föreslås ändras i Boverkets byggregler för att möta EU-direktivets krav på nära-nollenergihus är dels byggnadens specifika energianvändning, dels dess värmegenomgångskoefficient. Specifik energianvändning är ett mått på framförallt värme, varmvatten och ventilation som behövs för att byggnaden ska fylla sitt syfte (bostäder, kontor, fabrik). Den energi som krävs för verksamheten i byggnaden (hushållsel, maskindrift) ingår inte. Specifik energianvändning anges i kilowattimmar per kvadratmeter och år. Förslaget är en sänkning med 20 kilowattimmar, från 150 till 130 i klimatzon I, 130 till 110 i klimatzon II och 110 till 90 i klimatzon III. Värmegenomgångskoefficienten kallas ofta U-värde och är ett mått på hur effektiv byggnadsskalets isolering är. Det mäts i watt per kvadratmeter och Kelvin, där Kelvin står för temperatur. Ju bättre isolering, desto lägre U-värde. Förslaget är att U-värdet ska sänkas från 0,50 till 0,40 i alla tre klimatzoner. 8 Fläkten

9 Barn mår bättre i skolor med bra inomhusklimat Svensk Ventilations nya VD värnar särskilt om barns och ungdomars inomhusmiljö. Luften i skolor har enorm betydelse för hur bra eleverna, och lärarna, kan jobba. Hur kan vi spara energi och samtidigt skapa ett bra inomhusklimat för alla? Det är den viktigaste frågan just nu för Svensk Ventilations nya vd, Britta Permats. Vi har inte råd att upprepa misstagen från 70-talet., säger hon och på minner om hur besparingsåtgärderna i oljekrisens spår ledde till dåligt ventilerade hus. Den här gången måste vi göra rätt från början. Därför är det så viktigt att vi beaktar inomhusklimatet, säger Britta Permats. Fläkten fångar henne dagen efter premiären på Svensk Ventilations nya kampanj för lågenergihus. Först ut var Linköping där politiker och tjänstemän under en hel dags seminarier informerats om vikten av att bygga energieffektivt. På kvällen var också allmänheten inbjuden. Ytterst handlar det om klimathotet. Så mycket som 40 procent av energiförbrukningen inom EU är Britta Permats Fläkten 9

10 FAKTA Britta Permats Gör: Vd för Svensk Ventilation sedan 1 nov Bakgrund: VVS-ingenjör, lärare i idrott och matematik och arbetsmiljöinspektor. Bor: I Älvsjö utanför Stockholm. Bonuskunskaper: Förstår rättviksmål och talar flytande tyska. Pappa kommer från Dalarna och Britta Permats bär hans gårdsnamn med stolthet. Mamma är från Bayern. Inomhusluft är ett ämne som uppmärk sammas allt mer. Här en av Dagens Nyheters huvudnyheter den 8 april, kopplad till fastigheter, säger Britta Permats. Av dessa 40 procent går en knapp tredjedel till ventilation. Belysningen står i dag för mindre än en tiondel. Uppvärmning respektive kyla svarar för 30 procent vardera i EU. Samtidigt visar studier att vi i Norden tillbringar så mycket som 90 procent av vår tid inomhus. Och det blir bara mer och mer. Motsvarande siffra för hela EU är 75 procent. Därför är inomhusklimatet så viktigt, speciellt för oss här i Norden, förklarar Britta Permats pedagogiskt. Ingenjör och lärare Med dubbla kompetenser i bagaget hon är både VVS-ingenjör och utbildad lärare vet Britta Permats hur man för ut ett budskap, och når fram. Jag är mer eller mindre uppvuxen inom VVS-branschen. Min far var konsult och jag följde ofta med på jobb. Efter 4-årigt tekniskt gymnasium valde jag den banan och tillbringade många timmar vid ritplankan. Så småningom be stämde hon sig för att satsa på en utbildning vid Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, och efter det en lärarbana. Men när nedskärningarna inom skolan tog fart vid förra lågkonjunkturen bestämde jag mig för att gå tillbaka till min gamla bransch, berättar Britta Permats. "Ytterst handlar det om klimathotet." Via bland andra Viessmann, Arbetsmiljö verket och Fläkt Woods, kom Britta Permats förra våren till branschorganisationen Svensk Ventilation som teknik- och miljöchef. Ett halvår senare tog hon över som vd. Det gick väldigt fort, men att företräda branschen och jobba med myndigheter och politiker, och att försöka påverka utvecklingen, är precis vad jag vill hålla på med, säger hon. Med sin bakgrund i skolan värnar Britta Permats särskilt om barns och ungas inomhusklimat. Barnen i förskolan och skolan har inte alls samma goda arbetsmiljö som de flesta vuxna. Det gör att barn med astma och allergi är extra utsatta, påpekar hon. 10 Fläkten

11 Britta Permats började på Svensk Ventilation som teknik- och miljöchef. Efter ett halvår blev hon erbjuden jobbet som VD. Forskarna har visat att god ventilation gör att dessa barn mår bättre i skolan. 0,35 liter i underkant När det gäller ventilation i bostäder tycker Britta Permats att Boverkets krav på luftflöden motsvarande 0,35 liter per sekund och kvadratmeter är i underkant. De borde ökas till 0,5 liter per sekund och kvadratmeter. Vi vet att vi är boven i dramat ventilation kostar både energi och pengar. Men ska vi bygga tätt och nå energimålen, och samtidigt värna om en god inomhusmiljö, krävs det att vi också ser över luftflödena, säger hon. En annan hjärtefråga är nyrekryteringen till branschen och vikten av en bra utbildning och inte minst forskning. Medelåldern är hög i branschen och rekryteringsbehovet är stort. Det gäller hela vägen från installationsmontörer och ventilationstekniker till arbetsledare och företagsledningar, säger Britta Permats. Vi måste hänga med En särskild styrgrupp för utbildning har skapats inom Svensk Ventilation, med representanter från medlemsföretagen. Och en arbetsgrupp för att stimulera till forskning har inrättats. Själv sitter Britta Permats även med i Skolverkets programråd. I Sverige är vi fortfarande väldigt duktiga på ventilation, men allt fler av våra internationella konkurrenter visar en imponerande bredd, inte minst när det gäller kombinerade systemlösningar. Det är viktigt att vi inte tappar fart utan hänger med i utvecklingen och håller oss i framkant, säger hon. FAKTA Svensk Ventilation Branschorganisation för cirka 100 ventilationsföretag, både tillverkare och installatörer. Företräder branschen gentemot myndigheter, regering och EU i frågor som rör lagstiftning och regleringar. Arbetar för hög kvalitet på utbildningen inom området. Verkar för att fler ska söka sig till branschen. Deltar i standardiseringsarbetet på nationell och europeisk nivå. Tar fram standardavtal och gemensamt kalkylunderlag. Sammanställer branschstatistik. Tar fram konjunkturrapporter två gånger per år. Arbetar via olika styrgrupper med medlemsföretagens branschfrågor. Ger ut ett nyhetsbrev tio nummer per år. Källa: Fläkten 11

12 Nya designade takdon med eller utan spalt Ny takdonserie för dina behov! Vår nyutvecklade donserie finns i sju olika utföranden. Takmonterade don med runda sköna hörn och en nyutvecklad spridarlåda med ställbara fästfjädrar som medger ett snabbt montage och enkel, snabb injustering. Flexibilitet finns då spridarplåtar lätt kan bytas ut vid en förändring i rummet om så önskas. Dysdon, virveldon, slät eller perforerad plåt ger dig möjlighet att välja ett optimalt don efter behov. Ställbar spalt och spridningsbild är andra fördelar som säkrar valet. Vår ljudisolerade anslutningslåda med mätkors säkerställer en stor mätnoggrannhet vid injustering. Sex storlekar att välja på ger möjlighet att välja en optimal lösning. Samlingskod nns för enkel projektering. Produktvalsprogrammet ExSelAir underlättar ditt val och vidare hantering i exempelvis MagiCad. Måttexakthet, runda former och optimal perforering är kvaliteter som påverkar ljudnivån. Fläkt Woods nya serie av luftdon är ett tyst alternativ. Nya donen kan levereras med CleanVent ytbeläggning. Nanobehandlade luftdon är lätta att hålla rena. Smutsen fastnar inte på ytbeläggningen. Ett enkelt val, välj Fläkt Woods nya don!

13 Unikt projekt i byggnader där alla fått bo kvar Micasa Fastigheter ägs av Stockholms stad. I bolagets nära 130 fastigheter bor till mycket stor del äldre personer. Tre år fick Micasa Fastigheter i Stockholm på sig att sänka energianvändningen i sina fastigheter med 30 procent. Nu har drygt två år gått och användningen ligger redan 28 procent lägre. Då har vi inte startat driftoptimeringen än. När hela projektet är klart räknar vi med att både uppnå och kanske överskrida besparingsmålet på 30 procent, berättar Sara Nilsson, energiingenjör hos Micasa Fastigheter. Energisparprojektet, eller ESP som det kallas, är unikt. Inte bara på grund av omfattningen 126 fastigheter och en budget på 250 miljoner kronor utan också för att det handlar om att genomföra energisparåtgärder i byggnader Sara Nilsson som är i full drift. I vanliga fall görs den här typen av insatser i samband med en större ombyggnad. Men i det här projektet har de boende bott kvar i sina hem under hela arbetsperioden, säger Sara Nilsson. Omfattande information Många av de boende är gamla och sjuka och att evakueras hade i flera fall inneburit en större påfrestning för dem än det eventuella besvär som ombyggnaden har orsakat. Att alla har bott kvar under projektet har ställt särskilda krav både på arbetets planering och samarbetet med personalen på de berörda äldreboendena. Bland annat har informationen till de boende varit omfattande, regelbundna möten har hållits och väderleksprognoserna har granskats med lupp. Om det varslats för kyligt väder under någon längre period har vi ibland fått skjuta på arbeten som innebar att vi stängde värmesystemen, säger Sara Nilsson. En annan utmaning har varit att FAKTA Micasa Fastigheter AB Äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Dit hör bland annat boende med heldygnsomsorg, servicehus, behandlingshem och gruppbostäder. Fläkten 13

14 Per Hansson, YIT Micasa Fastigheter har genomfört hela byggprojektet utan att de äldre har behövt flytta. FAKTA Micasa Fastigheters energisparprojekt, ESP Projektet är ett av företagets största. Det påbörjades år 2009 och avslutas under Sammanlagt 126 fastigheter omfattas. Samtliga fastigheter har energibesiktigats och energibesparande åtgärder kommer att genomföras i mer än 34 av fastigheterna,. Åtgärderna innebär bland annat att: Effektivisera värmeåtervinningen från ventilationsluften. Installera värmepumpar. Konvertera från oljeeldning till mer miljövänliga alternativ. Installera solfångare och solceller. Byte av belysningsarmatur. Injustering av värmesystem och ventilation. Åtgärderna innebär att koldioxidutsläppen minskar med 20 procent. Källa: Micasa Fastigheter i Stockholm anpassa de nya lösningarna efter de befintliga anläggningarna. Dels för att de nya energieffektiva ventilationsaggregaten är betydligt större än de gamla uttjänta aggregaten och kräver mera plats, dels för att dagens normer ställer större krav på tillgänglighet. Det förklarar Per Hansson, hos YIT, som är totalentreprenör vid tre av fastigheterna som åtgärdats: i Farsta, i Midsommar kransen respek tive i Älvsjö. Stora värmeoch elbesparingar De tre fastigheterna är alla byggda på 70- och 80-talet. Förutom bytet av ventilationssystem har YIT även stått för byggnadsarbeten, rörinstallationer samt installation och utformning av styr- och övervakningssystemen. Ventilationsaggre gaten är Fläkt Woods eq-aggregat, med en återvinningsgrad på 80 procent. De var några av de första som levererades, konstaterar Per Hansson. På servicehuset i Farsta har man redan sparat in 25 procent av energiåtgången på fjärrvärmesidan, jämfört med referensåret Elbesparingen "Det krävdes lite tankeverksam het." ligger än så länge på 14 procent. I det framtida trygghetsboendet och studentlägenheterna i Mid sommarkransen ligger nu värmeförbrukningen 31 procent lägre och elförbrukning har minskat med 30 procent. I Älvsjö är anläggningen inte helt injusterad ännu och därför har åtgärderna inte fått fullt genomslag. Hittills ligger dock besparingen på 14 procent för värme och på 26 procent på elsidan. Mycket bra samarbete Sammantaget är Per Hansson mycket nöjd med YIT:s del av projektet. En totalentreprenad som denna är förstås alltid intressant att jobba med. Vi utgick från en ramhandling och löste själva hur systemet skulle utformas. Sen var det lite speciellt att de boende omkring tusen personer bodde kvar och att verksamheten fortsatte under hela arbetstiden. Det krävde lite tankeverksamhet för att få det att fungera, men alla har visat stor förståelse och samarbetet med alla inblandade har flutit mycket bra, säger Per Hansson. 14 Fläkten

15 NYA Flexibla eq Framtidens aggregat Fläkt Woods erbjuder eq & eq Plus Sammanfattande egenskaper hos eq & eq Plus eqs FÖRDELAR ENERGIEFFEKTIVITET HÖG PRESTANDA FLEXIBILITET HYGIENISK UTFORMNING INTEGRERAT STYR- OCH REGLERSYSTEM SNABB DRIFTSÄTTNING KORROSIVITETSKLASS C4 eq består av två serier aggregat eq och eq Plus och finns i 21 storlekar som täcker ett luftflödesområde från 0,1 m 3 /s till 12,5 m 3 /s. Flexibilitet kombinera separata funktionsdelar efter behov. Enkel- eller dubbelvåningsaggregat eller en kombination är möjlig. Standardiserad styrplattform alternativt kopplat till plint finns som standard, men kundanpassad styr finns tillgänglig för att lösa speciella krav. Energieffektiva fläktar och komponenter säkrar energieffektiviteten. Olika energilösningar finns att välja CombiCooler, Econet, ReCooler. Hölje i C4 klass kan erbjudas i C5 när eq Plus väljes. Vårt unika produktvalsprogram Acon tillsammans med Euroventgodkännande säkrar ditt val för framtiden.

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 609 Nedanstående är en annons från ÅF nr 6 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM

SKOLANS ENERGIUNDERVISNING FÅR NY FORM MARIA STRØMME Nanotekniken ändrar vårt sätt att leva Tysklands avveckling ökar prisrörelserna Mjölkgården som drivs av egen biogas Ökad press på solelsmarknaden TEMA ENERGI I SKOLAN DRAMASPEL BLAND FJÄRDEKLASSARE

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

INNEKLIMAT /2014. Fläkttransport till väders Side 3. Enklare med energisparavtal Side 4. Telenor fasar ut R22 Side 9

INNEKLIMAT /2014. Fläkttransport till väders Side 3. Enklare med energisparavtal Side 4. Telenor fasar ut R22 Side 9 GK PROJEKT TEMA GK PROJEKT AMBITIÖS UPPGRADERING SKOLORNAS INNEKLIMAT TOPPEN ATT BYGGA PÅ HÖJDEN av Grensesvingen 7. Side 18 påverkar prestationer. Side 24 i Köpenhamns nya stadsdel. Side14 INNEKLIMAT

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOSTADSVENTILATION KULTURELLA HINDER MED FILTER SOM VAPEN -en viktig investering! Sid 28-29 i byggbranschen Sid 25 mot luftföroreningarna Sid 8-9 INNEKLIMAT /2013 För en bättre

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning ENErGismarta mars 2012 Pris 29 kronor FÅ koll PÅ DiN VattENFÖr- BrUkNiNG Hög mysfaktor med kakelugnar rätt material FÖr GOlVVÄrmE VÄrmEPUmPEN en viktig uppfinning Livet efter One Tonne Life klimatskalet

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer