Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fläkten Nr. Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering. Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon. 50 år sedan Vasa lyftes"

Transkript

1 Fläkten Nr Lönsamt sluta rengöra frånluftsdon 50 år sedan Vasa lyftes Inte lätt räkna rätt vid energieffektivisering

2 Innehåll s 9 s 20 s 13 s 19 Ledare Miljonprogrammen på gång s 3 Noterat s 5 Balanserad ventilation nu även på Facebook eqplus lanseras Inte lätt att räkna rätt när man ska energispara i ett avlångt land s 6 Barn mår bättre i skolor med bra inomhusklimat s 9 Unikt projekt i byggnader där alla får bo kvar s 13 Det ska löna sig att INTE göra rent frånluftsdon s 16 Swedbank arena blir väl ventilerad s 18 Fem frågor till Fredrik Eriksson s 19 Vasa har höga krav på ventilation s 22 Energieffektivisering är en självklarhet idag. I miljonprogrammen är behovet akut, byggnaderna behöver rustas om för enorma summor. Fläkten får citeras om käl lan anges. Redaktionen ansvarar ej för insänt obeställt material. 2 Fläkten

3 Ledare Miljonprogrammen på gång Vi har pratat länge om miljonprogrammen. De behöver renoveras, rustas upp, både inomhusmiljön och utomhusmiljön måste bli bättre. Stämpeln av problemområden måste bort. För att människor ska trivas i sina bostäder krävs naturligtvis mer än bra inneluft. Inomhusluften är dock viktig för att helheten ska fungera. Bra inomhusluft ger ett ökat välbefinnande, man blir både friskare och gladare av att luften hemma är bra. Ventilationssystemen i miljonprogrammets stora bostadsområden är i stort behov av att bytas ut. Det viktigaste skälet är att den inte fungerar tillräckligt bra längre, luften i husen håller inte den kvalitet de boende har rätt till. Ett annat viktigt skäl är energianvändning. Miljonprogrammens hus är stora energislukare. Här har vi inom ventilationsbranschen en stor och viktig uppgift. Vi kan minska energianvändningen kraftigt genom att installera FTX-ventilation och att se till så att systemen fungerar optimalt för varje enskild byggnad. Varje detalj är viktig, eftersom det handlar om så många hus, och så stora system, gör detaljerna skillnad. På sidan 16 kan du läsa om hur allmännyttan i Malmö, MKB, tänkt när det gäller ventiler. Där ska det löna sig att inte göra rent I vintras fick vår branschförening, Svenskt Ventilation, "Idag vet vi hur man minskar energianvändningen samtidigt som man skapar ett gott inneklimat." en ny VD i Britta Permats. Även hon fokuserar på kopplingen mellan en förbättrad inomhusluft och minskad energianvändning. Alla ventilationsprojekt i dag ska få båda dessa effekter, annars har något gått snett. Energieffektivisering är a och o, samtidigt får vi aldrig glömma att hela poängen med ventilation är att skapa ett bra inomhusklimat. Under 70-talet fick oljekrisen oss att täta husen, men vi glömde emellanåt bort hur nödvändig god ventilation är. Vilket skapade en mängd nya problem både för husen och människorna. Idag vet vi hur man minskar energianvändningen samtidigt som man skapar ett gott inneklimat. Det är insikter som väldigt många är intresserade av. Vi som verkar inom branschen har en viktig uppgift att fylla när det gäller att fortsätta erbjuda energieffektiva lösningar för att skapa bra inomhusklimat i bostäder när nu stora delar av beståndet står inför renoveringsbehov. I denna tidning har vi samlat några goda exempel på lösningar som är nyttiga både för våra kunder och miljön. Trevlig läsning och en skön sommar! Robert Petersson VD Fläkt Woods AB Tidningen Fläkten ges ut av Fläkt Woods AB Kung Hans väg Sollentuna Tel: Fax: Ansvarig utgivare Ingemar Jacobsson, marknadschef Redaktör Paula Hammerskog, Paulas Byrå Fläkt Woods i Sverige finns på följande orter: Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Stockholm, Karlstad, Örebro, Norrköping, Göteborg, Jönköping, Växjö, Halmstad, Kalmar och Malmö. Produktionsenheter finns på följande orter: Aneby, Enköping, Järna och Jönköping. Skribenter Sigrid Bøe, Kurt G Gustafsson och Paula Hammerskog Grafisk form Tomorro' AB Annonsförfrågningar Ingemar Jacobsson, Fläkten 3

4 Y M E R R E K L A M B Y R Å Y M E R R E K L A M B Y R Å Det är är lätt att reagera på på faror du du ser. Det Det är Det betydligt är är betydligt svårare svårare att reagera att att reagera på saker på på saker saker som som du som inte du du inte ser. inte ser. ser. Bra Bra Bra ventilation är en är en är en investering i din i din och i din och din och din din familjs familjs hälsa. hälsa. Som Som luften luften hemma. hemma. Den Den bara Den bara finns bara finns där finns där och där och du och du du förutsätter att att att Med Med Med balanserad ventilation från från Fläkt från Fläkt Fläkt Woods Woods andas andas ni ni alltid alltid ni alltid den den är den bra. är är bra. Men bra. Men luften Men luften hemma hemma är ofta är är ofta mycket ofta mycket sämre sämre sämre än du än än du du ny frisk ny ny frisk luft, frisk luft, där luft, där ni där ni tillbringar ni tillbringar den den den största största delen delen delen av av era era av liv. era liv. En En liv. En tror. tror. Faktum tror. Faktum är att är är det att att dör det det dör 500 dör 500 svenskar 500 svenskar per per år per på år år grund på på grund grund av av av självklarhet med med andra med andra andra ord. ord. ord. dålig dålig inomhusluft. dålig inomhusluft. Gå Gå in Gå på in på in på och och läs och läs mer! mer! läs Du mer! Du hittar Du hittar hittar Världens Världens största största största forskningsprojekt om inomhusluft, inomhusluft, även även ventilation även ventilation ventilation hemma hemma hemma på på på Facebook Facebook där där du där du får får du svar svar får på svar på alla alla på alla Värmlandsstudien, visar visar att visar luften att att luften luften i många i många i många svenska svenska svenska bostäder bostäder bostäder dina dina frågor. dina frågor. frågor. inte inte ens inte ens når ens upp når når upp till upp till till myndigheternas lågt lågt ställda lågt ställda ställda krav. krav. Det krav. Det kan Det kan kan leda leda till leda trötthet, till till trötthet, trötthet, huvudvärk huvudvärk huvudvärk och och allergier. och allergier. allergier.

5 Noterat Balanserad ventilation nu även på Facebook Sociala medier har blivit ett naturligt sätt att umgås och att uttrycka sina åsikter. Störst av dem alla är Facebook. Med drygt fyra miljoner svenskar på Facebook har det sociala nätverket snabbt blivit en viktig kommunikationskanal för många företag. Ett av dem är Fläkt Woods bostadsventilation. Vi ser Facebook som ett viktigt komplement till vår traditionella marknadsföring. På Facebook skapar vi delaktighet och dialog med våra kunder. För oss handlar det om få upp folks ögon för att luften hemma ofta är mycket sämre än de tror, ibland en direkt hälsofara. I det perspektivet är balanserad ventilation en billig investering, säger Olle Nyblad, försäljnings- och produktchef för Fläkt Woods bostadsventilation. Sedan sommaren 2010 finns Fläkt Woods bostadsventilation på Facebook under namnet Ventilation Hemma. Gruppen har idag drygt 300 medlemmar. Stärker varumärket I oktober 2010 inter v juade mediebyrån IUM (Initiative Universal Media) personer i åldrarna år om deras förhållande till sociala medier. Det visade sig då att hälften av de tillfrågade använder sociala medier för att interagera med varumärken och av dem tyckte 72 procent bättre om varumärket nu än innan och hade dessutom högre köpintention. 66 procent kände starkare lojalitet till varumärket. En stor skillnad jämfört med traditionell reklam är att våra medlemmar på Facebook är där för att de vill ha vår information. Det är ett bra media för att samla ihop dem som är intresserade av ventilation i allmänhet och Fläkt Woods produkter i synnerhet. Helt enkelt en plats där vi kan bjuda på kunskap, lyssna på våra kunder och svara på frågor och kritik. På så sätt får vi fler ambassadörer för Fläkt Woods och då kommer vi också sälja fler ventilationssystem, säger Olle Nyblad. Fakta Facebook Facebook har idag i Sverige drygt 4 miljoner användare. Närmare 67 % av dem loggar in dagligen. Snittåldern är ca 32 år. Varje medlem har i snitt 120 vänner. En färsk studie av pr-firman Burson-Marsteller visar att 30 procent av bolagen på den amerikanska börslistan Fortune 100 finns på Facebook. Systembolaget (drygt medlemmar) gjorde nyligen en stor tävling på Facebook där man eftersökte förbättringar. Gröna Lund (drygt medlemmar) använder Facebook för att rekrytera nya medarbetare. Nytt Expocenter i Malmö Nu är det klart att Malmö får en ny mässanläggning, Malmö Expo Center ska vara klart Fläkt Woods har fått förtroendet av Climat 80 AB att leverera luftbehandlingsaggregat till Malmö Expocenter. Malmö Expocenter kommer att bli Malmös nya mässanläggning som är belägen intill Malmö Arena och Citytunnelstationen i Hyllie. Hela anläggningen blir på kvm och kommer förutom utställningshallen som är på kvm även omfatta fyra större mötesrum för totalt 800 personer och en restaurang. Byggstart påbörjad och anläggningen ska stå klar i februari 2012, då den första mässan är inbokad. Midroc Property Development är både byggherre och fastig hetsägare till anläggningen. Fastig heten byggs med hänsyn till kraven för Green Buildings. Fläkt Woods leverans består av 10 st luftbehandlingsaggregat av typ eq och EU. Totalt luftflöde för alla aggregat är ca 80 m /s. Leverans av aggregat kommer att ske under sommaren Fläkten 5

6 Inte lätt att räkna rätt när man ska energispara i ett avlångt land Energisparkraven stramas åt. Nu ska vi bygga hus, där energiåtgången är nästan noll. Men nästan noll är olika mycket i Kiruna och Malmö liksom sätten att nå dit är olika. Klimatzon 2 Klimatzon 3 Klimatzoner Klimatzon 1 Boverkets byggregler delar in Sverige i tre klimatzoner. Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län Klimatzon III: Landet söder om klimatzon II EUs energi- och klimatmål är ambitiösa: att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, minska energiförbrukningen med 20 procent och öka andelen förnybar energi till 20 procent, allt till Bygg- och fastighetssektorn svarar för 40 procent av EUs totala energianvändning och 36 procent av koldioxidutsläppen, så branschen är högprioriterad i det arbetet. EUs energiprestandadirektiv för byggnader från 2002, som lett till obligatorisk energideklaration av svenska hus, skärptes förra året. Det reviderade direktivet innebär att alla nybyggnader från och med 1 januari 2021 måste vara nära noll-energihus. För offentliga byggnader gäller 1 januari Vad som avses med nära nollenergihus och hur det ska mätas får de enskilda medlemsländerna avgöra. I Sveriges fall är förslaget bland annat att Boverkets byggregler ska skärpas så att den maximala energianvändningen minskas med 20 kilowattimmar per kvadratmeter och år i nybyggda, icke eluppvärmda byggnader. Inte bara energibesparing Hur vi isolerar och ventilerar är en balans mellan fyra variabler: inomhusklimatet, energin, miljön och slutligen ekonomin. Alla fyra måste vägas in, inte bara energibesparing. Ett acceptabelt inomhusklimat ren luft och ett behagligt termiskt klimat är en service som husägaren eller förvaltaren ska leverera till dem som bor eller arbetar i huset, säger Ivo Martinac, professor i installationsteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Det nya EU-direktivet avser nybyggen och om alla aktörer arkitekt, byggare, installatör, förvaltare är med redan på planeringsstadiet, går det att på ett ekonomiskt vis skapa nära noll-energianvändning. Mer att spara i befintlig bebyggelse Men på kort sikt går det att göra ännu större energibesparingar i befintlig bebyggelse, inte minst från det så kallade miljonprogrammet, eller snarare rekordåren Under den perioden byggdes 1,4 miljoner lägenheter i Sverige. Där kan man minska energianvändningen åtskilligt med till exempel FTX-konvertering, där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda och värmen i frånluften återvinns, säger Ivo Martinac. Som exempel nämner han Solnas allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten som tillsamman med dotterbolaget Solnabostäder äger och förvaltar ca lägenheter och 500 lokaler. Sedan 2003 driver man ett energieffektiviseringsprogram, som på fem år minskade värmeförbrukningen med 16% och elanvändningen med 34%. 6 Fläkten

7 Balanserad ventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX, minskar energiförbrukningen för uppvärmning och ger samtidigt ett behagligt inomhusklimat. Friskluften utifrån, tilluften, passerar en värmeväxlare på vinden, där den värms upp av frånluften. Därefter sprids den till vardags- och sovrum (blå kanaler). Frånluften (röda kanaler) hämtas från kök, badrum och tvättstuga och för med sig fukt och dålig lukt ut ur fastigheten. FTX-systemen har dessutom effektiva filter som renar tilluften från damm och pollen. I Signalistens nyproduktion är FTX numera standard och ambitionen är att installera systemet vid alla ombyggnader. Det är inte alltid möjligt, till exempel därför att det inte finns utrymme för ventilationskanalerna. Men ofta finns det mycket att hämta bara genom att optimera det befintliga systemet. Det brukar gå att minska energianvändningen med mellan 5 och 10% utan att göra större tekniska förändringar i installationen, säger Ivo Martinac. Får man dessutom med sig de som bor eller arbetar i huset, går det ännu lättare. 23 grader i inomhustemperatur på vintern kanske är lite bortskämt. En tumregel är att en minskning av inomhustemperaturen med två grader minskar energiförbrukningen med cirka 10%. Ett sätt att få med alla är det ekonomiska incitamentet att betala för den egna förbrukning som går att mäta. Villaägare har ofta lite lägre inomhustemperatur än hyresgäster. Tre klimatzoner Klimatskillnaderna är stora i vårt synnerligen avlånga land. Det är därför Boverkets byggregler delar in Sverige i tre klimatzoner med olika krav på energieffektivitet. Men det handlar inte bara om vilka mätetal man ska använda, utan också om skillnader i vilken utrustning som bör installeras. Fläkten 7

8 Verkningsgrad % Luleå Värme SEK Elektricitet SEK Totalt SEK Stockholm Värme SEK Elektricitet SEK Totalt SEK Malmö Värme SEK Elektricitet SEK Totalt SEK Indata i exemplet är: Luftflöde 5 kubikmeter per sekund. Drifttid 8760 timmar per år. Tillufttemperatur 18 grader. Frånlufttemperatur grader. Värmepris 1 krona per kilowattimme. Elpris 1:50 per kilowattimme. Foto: Ingar Lindholm, EMTF Idag är det regel att installera någon form av värmeväxlare som överför energi från den varma frånluften till tilluften för att hålla nere driftkostnaderna, säger Jan Risén, R&D Director, Air Climate Systems på Fläkt Woods Sverige. En första tanke är naturligtvis att man ska välja det system som ger den högsta verkningsgraden, men det visar sig att ju högre värmeåtervinnarens verkningsgrad är, desto högre blir tryckfallet som fläktarna måste övervinna, vilket kräver mer el till fläktarna. Det gäller därför att hitta den balans mellan värmeenergi och Ivo Martinac är professor i installations teknik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och KTHs styrelseledamot i Sveriges Bygguniversitet. Han utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik vid universitetet i Zagreb, tog teknologie licentiatexamen i uppvärmnings- och ventilationsteknik, samt teknologie doktors- och docentexamen i energiteknik, KTH.. energi till fläktarna som ger den lägsta totalkostnaden. Medan ett typiskt tryckfall för en roterande värmeväxlare är 100 pascal vid en verkningsgrad på 75%, är det närmare 200 pascal, när verkningsgraden närmar sig 85%. Då ökar elkostnaden för att driva fläktarna avsevärt. Vilken verkningsgrad man bör välja beror på utomhusklimatet, förhållandet mellan värmepris och elpris och sambandet mellan värmeväxlarens verkningsgrad och tryckfall, säger Jan Risén och gör ett räkneexempel (se tabell). Bästa val av verkningsgrad är inte alltid högsta verkningsgrad Klimatet i norra Sverige, Luleå i Jan Riséns exempel, gör att andelen värmeenergi i förhållande till det totala energibehovet blir så stor att det bästa valet av verkningsgrad blir det högsta värdet, 82% i exemplet. Det visar sig att detta gäller för Stockholm också medan den lägsta totalkostnaden i Malmö fås för en något lägre verkningsgrad, 78% i exemplet. I reda pengar betyder detta följande för Malmöfallet, totalkostnaden minskar med c:a 4000 kr per år genom att välja aggregat med rätt verkningsgrad. I detta fall en lägre verkningsgrad. Vid beräkningen har ett värmepris på 1:00 per kilowattimme och ett elpris på 1:50 per kilowattimme använts. Om elpriset ökar relativt värmepriset kommer kostnaderna för fläktdriften att öka vilket förskjuter det bästa valet mot lägre verkningsgrader. FAKTA Boverkets byggregler De mätetal som föreslås ändras i Boverkets byggregler för att möta EU-direktivets krav på nära-nollenergihus är dels byggnadens specifika energianvändning, dels dess värmegenomgångskoefficient. Specifik energianvändning är ett mått på framförallt värme, varmvatten och ventilation som behövs för att byggnaden ska fylla sitt syfte (bostäder, kontor, fabrik). Den energi som krävs för verksamheten i byggnaden (hushållsel, maskindrift) ingår inte. Specifik energianvändning anges i kilowattimmar per kvadratmeter och år. Förslaget är en sänkning med 20 kilowattimmar, från 150 till 130 i klimatzon I, 130 till 110 i klimatzon II och 110 till 90 i klimatzon III. Värmegenomgångskoefficienten kallas ofta U-värde och är ett mått på hur effektiv byggnadsskalets isolering är. Det mäts i watt per kvadratmeter och Kelvin, där Kelvin står för temperatur. Ju bättre isolering, desto lägre U-värde. Förslaget är att U-värdet ska sänkas från 0,50 till 0,40 i alla tre klimatzoner. 8 Fläkten

9 Barn mår bättre i skolor med bra inomhusklimat Svensk Ventilations nya VD värnar särskilt om barns och ungdomars inomhusmiljö. Luften i skolor har enorm betydelse för hur bra eleverna, och lärarna, kan jobba. Hur kan vi spara energi och samtidigt skapa ett bra inomhusklimat för alla? Det är den viktigaste frågan just nu för Svensk Ventilations nya vd, Britta Permats. Vi har inte råd att upprepa misstagen från 70-talet., säger hon och på minner om hur besparingsåtgärderna i oljekrisens spår ledde till dåligt ventilerade hus. Den här gången måste vi göra rätt från början. Därför är det så viktigt att vi beaktar inomhusklimatet, säger Britta Permats. Fläkten fångar henne dagen efter premiären på Svensk Ventilations nya kampanj för lågenergihus. Först ut var Linköping där politiker och tjänstemän under en hel dags seminarier informerats om vikten av att bygga energieffektivt. På kvällen var också allmänheten inbjuden. Ytterst handlar det om klimathotet. Så mycket som 40 procent av energiförbrukningen inom EU är Britta Permats Fläkten 9

10 FAKTA Britta Permats Gör: Vd för Svensk Ventilation sedan 1 nov Bakgrund: VVS-ingenjör, lärare i idrott och matematik och arbetsmiljöinspektor. Bor: I Älvsjö utanför Stockholm. Bonuskunskaper: Förstår rättviksmål och talar flytande tyska. Pappa kommer från Dalarna och Britta Permats bär hans gårdsnamn med stolthet. Mamma är från Bayern. Inomhusluft är ett ämne som uppmärk sammas allt mer. Här en av Dagens Nyheters huvudnyheter den 8 april, kopplad till fastigheter, säger Britta Permats. Av dessa 40 procent går en knapp tredjedel till ventilation. Belysningen står i dag för mindre än en tiondel. Uppvärmning respektive kyla svarar för 30 procent vardera i EU. Samtidigt visar studier att vi i Norden tillbringar så mycket som 90 procent av vår tid inomhus. Och det blir bara mer och mer. Motsvarande siffra för hela EU är 75 procent. Därför är inomhusklimatet så viktigt, speciellt för oss här i Norden, förklarar Britta Permats pedagogiskt. Ingenjör och lärare Med dubbla kompetenser i bagaget hon är både VVS-ingenjör och utbildad lärare vet Britta Permats hur man för ut ett budskap, och når fram. Jag är mer eller mindre uppvuxen inom VVS-branschen. Min far var konsult och jag följde ofta med på jobb. Efter 4-årigt tekniskt gymnasium valde jag den banan och tillbringade många timmar vid ritplankan. Så småningom be stämde hon sig för att satsa på en utbildning vid Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, och efter det en lärarbana. Men när nedskärningarna inom skolan tog fart vid förra lågkonjunkturen bestämde jag mig för att gå tillbaka till min gamla bransch, berättar Britta Permats. "Ytterst handlar det om klimathotet." Via bland andra Viessmann, Arbetsmiljö verket och Fläkt Woods, kom Britta Permats förra våren till branschorganisationen Svensk Ventilation som teknik- och miljöchef. Ett halvår senare tog hon över som vd. Det gick väldigt fort, men att företräda branschen och jobba med myndigheter och politiker, och att försöka påverka utvecklingen, är precis vad jag vill hålla på med, säger hon. Med sin bakgrund i skolan värnar Britta Permats särskilt om barns och ungas inomhusklimat. Barnen i förskolan och skolan har inte alls samma goda arbetsmiljö som de flesta vuxna. Det gör att barn med astma och allergi är extra utsatta, påpekar hon. 10 Fläkten

11 Britta Permats började på Svensk Ventilation som teknik- och miljöchef. Efter ett halvår blev hon erbjuden jobbet som VD. Forskarna har visat att god ventilation gör att dessa barn mår bättre i skolan. 0,35 liter i underkant När det gäller ventilation i bostäder tycker Britta Permats att Boverkets krav på luftflöden motsvarande 0,35 liter per sekund och kvadratmeter är i underkant. De borde ökas till 0,5 liter per sekund och kvadratmeter. Vi vet att vi är boven i dramat ventilation kostar både energi och pengar. Men ska vi bygga tätt och nå energimålen, och samtidigt värna om en god inomhusmiljö, krävs det att vi också ser över luftflödena, säger hon. En annan hjärtefråga är nyrekryteringen till branschen och vikten av en bra utbildning och inte minst forskning. Medelåldern är hög i branschen och rekryteringsbehovet är stort. Det gäller hela vägen från installationsmontörer och ventilationstekniker till arbetsledare och företagsledningar, säger Britta Permats. Vi måste hänga med En särskild styrgrupp för utbildning har skapats inom Svensk Ventilation, med representanter från medlemsföretagen. Och en arbetsgrupp för att stimulera till forskning har inrättats. Själv sitter Britta Permats även med i Skolverkets programråd. I Sverige är vi fortfarande väldigt duktiga på ventilation, men allt fler av våra internationella konkurrenter visar en imponerande bredd, inte minst när det gäller kombinerade systemlösningar. Det är viktigt att vi inte tappar fart utan hänger med i utvecklingen och håller oss i framkant, säger hon. FAKTA Svensk Ventilation Branschorganisation för cirka 100 ventilationsföretag, både tillverkare och installatörer. Företräder branschen gentemot myndigheter, regering och EU i frågor som rör lagstiftning och regleringar. Arbetar för hög kvalitet på utbildningen inom området. Verkar för att fler ska söka sig till branschen. Deltar i standardiseringsarbetet på nationell och europeisk nivå. Tar fram standardavtal och gemensamt kalkylunderlag. Sammanställer branschstatistik. Tar fram konjunkturrapporter två gånger per år. Arbetar via olika styrgrupper med medlemsföretagens branschfrågor. Ger ut ett nyhetsbrev tio nummer per år. Källa: Fläkten 11

12 Nya designade takdon med eller utan spalt Ny takdonserie för dina behov! Vår nyutvecklade donserie finns i sju olika utföranden. Takmonterade don med runda sköna hörn och en nyutvecklad spridarlåda med ställbara fästfjädrar som medger ett snabbt montage och enkel, snabb injustering. Flexibilitet finns då spridarplåtar lätt kan bytas ut vid en förändring i rummet om så önskas. Dysdon, virveldon, slät eller perforerad plåt ger dig möjlighet att välja ett optimalt don efter behov. Ställbar spalt och spridningsbild är andra fördelar som säkrar valet. Vår ljudisolerade anslutningslåda med mätkors säkerställer en stor mätnoggrannhet vid injustering. Sex storlekar att välja på ger möjlighet att välja en optimal lösning. Samlingskod nns för enkel projektering. Produktvalsprogrammet ExSelAir underlättar ditt val och vidare hantering i exempelvis MagiCad. Måttexakthet, runda former och optimal perforering är kvaliteter som påverkar ljudnivån. Fläkt Woods nya serie av luftdon är ett tyst alternativ. Nya donen kan levereras med CleanVent ytbeläggning. Nanobehandlade luftdon är lätta att hålla rena. Smutsen fastnar inte på ytbeläggningen. Ett enkelt val, välj Fläkt Woods nya don!

13 Unikt projekt i byggnader där alla fått bo kvar Micasa Fastigheter ägs av Stockholms stad. I bolagets nära 130 fastigheter bor till mycket stor del äldre personer. Tre år fick Micasa Fastigheter i Stockholm på sig att sänka energianvändningen i sina fastigheter med 30 procent. Nu har drygt två år gått och användningen ligger redan 28 procent lägre. Då har vi inte startat driftoptimeringen än. När hela projektet är klart räknar vi med att både uppnå och kanske överskrida besparingsmålet på 30 procent, berättar Sara Nilsson, energiingenjör hos Micasa Fastigheter. Energisparprojektet, eller ESP som det kallas, är unikt. Inte bara på grund av omfattningen 126 fastigheter och en budget på 250 miljoner kronor utan också för att det handlar om att genomföra energisparåtgärder i byggnader Sara Nilsson som är i full drift. I vanliga fall görs den här typen av insatser i samband med en större ombyggnad. Men i det här projektet har de boende bott kvar i sina hem under hela arbetsperioden, säger Sara Nilsson. Omfattande information Många av de boende är gamla och sjuka och att evakueras hade i flera fall inneburit en större påfrestning för dem än det eventuella besvär som ombyggnaden har orsakat. Att alla har bott kvar under projektet har ställt särskilda krav både på arbetets planering och samarbetet med personalen på de berörda äldreboendena. Bland annat har informationen till de boende varit omfattande, regelbundna möten har hållits och väderleksprognoserna har granskats med lupp. Om det varslats för kyligt väder under någon längre period har vi ibland fått skjuta på arbeten som innebar att vi stängde värmesystemen, säger Sara Nilsson. En annan utmaning har varit att FAKTA Micasa Fastigheter AB Äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Dit hör bland annat boende med heldygnsomsorg, servicehus, behandlingshem och gruppbostäder. Fläkten 13

14 Per Hansson, YIT Micasa Fastigheter har genomfört hela byggprojektet utan att de äldre har behövt flytta. FAKTA Micasa Fastigheters energisparprojekt, ESP Projektet är ett av företagets största. Det påbörjades år 2009 och avslutas under Sammanlagt 126 fastigheter omfattas. Samtliga fastigheter har energibesiktigats och energibesparande åtgärder kommer att genomföras i mer än 34 av fastigheterna,. Åtgärderna innebär bland annat att: Effektivisera värmeåtervinningen från ventilationsluften. Installera värmepumpar. Konvertera från oljeeldning till mer miljövänliga alternativ. Installera solfångare och solceller. Byte av belysningsarmatur. Injustering av värmesystem och ventilation. Åtgärderna innebär att koldioxidutsläppen minskar med 20 procent. Källa: Micasa Fastigheter i Stockholm anpassa de nya lösningarna efter de befintliga anläggningarna. Dels för att de nya energieffektiva ventilationsaggregaten är betydligt större än de gamla uttjänta aggregaten och kräver mera plats, dels för att dagens normer ställer större krav på tillgänglighet. Det förklarar Per Hansson, hos YIT, som är totalentreprenör vid tre av fastigheterna som åtgärdats: i Farsta, i Midsommar kransen respek tive i Älvsjö. Stora värmeoch elbesparingar De tre fastigheterna är alla byggda på 70- och 80-talet. Förutom bytet av ventilationssystem har YIT även stått för byggnadsarbeten, rörinstallationer samt installation och utformning av styr- och övervakningssystemen. Ventilationsaggre gaten är Fläkt Woods eq-aggregat, med en återvinningsgrad på 80 procent. De var några av de första som levererades, konstaterar Per Hansson. På servicehuset i Farsta har man redan sparat in 25 procent av energiåtgången på fjärrvärmesidan, jämfört med referensåret Elbesparingen "Det krävdes lite tankeverksam het." ligger än så länge på 14 procent. I det framtida trygghetsboendet och studentlägenheterna i Mid sommarkransen ligger nu värmeförbrukningen 31 procent lägre och elförbrukning har minskat med 30 procent. I Älvsjö är anläggningen inte helt injusterad ännu och därför har åtgärderna inte fått fullt genomslag. Hittills ligger dock besparingen på 14 procent för värme och på 26 procent på elsidan. Mycket bra samarbete Sammantaget är Per Hansson mycket nöjd med YIT:s del av projektet. En totalentreprenad som denna är förstås alltid intressant att jobba med. Vi utgick från en ramhandling och löste själva hur systemet skulle utformas. Sen var det lite speciellt att de boende omkring tusen personer bodde kvar och att verksamheten fortsatte under hela arbetstiden. Det krävde lite tankeverksamhet för att få det att fungera, men alla har visat stor förståelse och samarbetet med alla inblandade har flutit mycket bra, säger Per Hansson. 14 Fläkten

15 NYA Flexibla eq Framtidens aggregat Fläkt Woods erbjuder eq & eq Plus Sammanfattande egenskaper hos eq & eq Plus eqs FÖRDELAR ENERGIEFFEKTIVITET HÖG PRESTANDA FLEXIBILITET HYGIENISK UTFORMNING INTEGRERAT STYR- OCH REGLERSYSTEM SNABB DRIFTSÄTTNING KORROSIVITETSKLASS C4 eq består av två serier aggregat eq och eq Plus och finns i 21 storlekar som täcker ett luftflödesområde från 0,1 m 3 /s till 12,5 m 3 /s. Flexibilitet kombinera separata funktionsdelar efter behov. Enkel- eller dubbelvåningsaggregat eller en kombination är möjlig. Standardiserad styrplattform alternativt kopplat till plint finns som standard, men kundanpassad styr finns tillgänglig för att lösa speciella krav. Energieffektiva fläktar och komponenter säkrar energieffektiviteten. Olika energilösningar finns att välja CombiCooler, Econet, ReCooler. Hölje i C4 klass kan erbjudas i C5 när eq Plus väljes. Vårt unika produktvalsprogram Acon tillsammans med Euroventgodkännande säkrar ditt val för framtiden.

16 Det ska löna sig att inte göra rent frånluftsdon I Örtagården i Malmö, ett bostadsområde från 1967 med närmare 1500 lägenheter som alla ägs av Malmös kommunala bostadsbolag MKB, pågår ett omfattande underhåll av ventilationssystemen. De ska rengöras och samtidigt ska frånluftsdonen, mellan 3000 och 4000, bytas ut mot nya, som är ytbehan d lade med nanoteknik. 16 Fläkten

17 anobehandlingen gör ytan så slät att det är svårt för smuts att fastna, något som är märkligt att tänka sig när det gäller frånluftsdon, som annars verkar skapta just för att samla upp all smuts och kräva ständig rengöring. Det är som lacken på en nyvaxad bil, säger den ansvariga säljaren Petra Lindelöf på Fläkt Woods i Malmö. Men medan bilvaxet snart slits bort, finns nanobehandlingen kvar hela donets livstid. SIMAB Ventilation i Malmö är köpare av donen och har uppdraget att genomföra underhållet i Örtagården. Men beslutet att byta ut de gamla frånluftsdonen mot nanobehandlade hade tagits redan före upphandlingen av uppdraget. Kommer att betala sig ÅF Infrastruktur har det tekniska förvaltningsansvaret för ventilationen i samtliga MKBs fastigheter och det var ÅF-konsulten Olof Ekelund som var projektledare för upphandlingen till Örtagården och beslöt att skriva in kravet på nanobehandlade frånluftsdon i upphandlingsunderlaget. Förra året beslöt han om byte till nanobehandlade frånluftsdon i 300 HSB-lägenheter i Malmö. Det är för tidigt att säga hur snabbt en sådan investering kommer att betala sig. Det får de här installationerna utvisa. Men att de kommer att betala sig är jag säker på, efter att ha granskat Fläkt Woods data om produkterna, säger han. Att göra rent frånluftsdon i en hyresfastighet är ett projekt som börjar med att informera hyresgästerna om att det ska ske och när det ska ske, samt att de måste vara hemma för att släppa in de hantverkare som ska genomföra arbetet. Och sedan slutar med att komma tillbaka och göra rent hos dem som missat informationen. Förutom själva arbetet är alltså även administrationen och logistiken kostsamma, så varje gång man inte behöver göra det är en påtaglig vinst för husägaren eller förvaltaren. Används i sjukhusmiljöer Fläkt Woods nanobehandlade don tillverkas vid fabriken i Toijala söder om Tammerfors i Finland och ytbehandlingen, CleanVent, har utvecklats i samarbete med det finska materialteknikföretaget Millidyne, som tidigare med samma nanoteknik bland annat har utvecklat bakterieavstötande ytbehandlingar som används i sjukhusmiljöer. "Den kommer att betala sig, det är jag säker på." Nanoteknik är ingen oomstridd vetenskap. Forskare har varnat för riskerna om nanopartiklar frigörs och till exempel cirkulerar i luften. De är så extremt små att de kan tas upp genom huden eller, om de genom inandning hamnar i lungorna, passera genom lungväggen och hamna i blodomloppet. FläktWoods lät för säkerhets skull frånluftsdon i bostadsområdet Örtagården i Malmö ska ersättas med nya, ytbehandlade med nanoteknik som hindrar smutsen från att fastna. Tammerfors tekniska universitet genomföra ett test för att se om nanopartiklar kan frigöras, om ytan går sönder. Man bröt sönder ett nanobehandlat don och undersökte resterna i svepelektronmikroskop. Inga som helst nanopartiklar eller andra nanostrukturer frigjordes. Donet kan gå i bitar utan någon risk för hälsan. I framtiden, när traditionell antibiotikabehandling inte längre kan användas på samma sätt för att lösa infektionsproblemet, blir de tekniska åtgärderna, som rätt kläder för personalen, god arbetsdisciplin och rätt val av ventilationslösning därför av avgörande betydelse. Petra Lindelöf på Fläkt Woods. Nanobehandlingen gör ytan så slät att smuts inte fastnar. Fläkten 17

18 6 Fläkten på läktaren för entusiastiska åskådare. Den nya arenan som enligt planerna ska stå klar för invigning ska bli Europas modernaste med plats för åskådare och säsong året runt. Det är möjligt tack vare ett skjutbart tak och uppvärmning av det gigantiska utrymmet. Råsundas ersättare kommer fram till 2023 att heta Swedbank Arena det sponsoravtalet har kostat Swedbank 153 miljoner kronor. Den prestigefyllda ordern att leverera aggregat för att värma arenarummet har gått till Fläkt Woods som levererar 25 eq och EU-aggregat under kommande byggår. Ett 40-tal tilluftsfläktar ska sörja för god luftkvalité och sedan värms luften med hjälp av ett antal cirkulationsaggregat. Det är roligt att få leverera till ett sådant referensobjekt, konstaterar Anne-Marie von Salis, distriktschef i Stockholm. Hon ser dessutom goda möjligheter att få leverera till den kommande utbyggnaden av arenastaden. Tack vare det öppningsbara taket blir det naturgräs i arenan men anlägg ningen medger många olika underlag: gräs, grus, is, snö, olika typer av golv och till och med vatten. Mycket har gjorts för att arenan ska klara stora konserter i takytan finns ett system av upphängningspunkter som ska ge korta omställningstider och möjlighet att rigga de mest skiftande scenkonstruktioner åskådare ska kunna få plats vid konserter då kan det vara en lättnad att få veta att utrymningen av Arenan ska kunna ske på sex minuter. Satsning på kollektivtrafik En fylld arena ställer stora krav på kommunikationerna runt området därför byggs Solna station ut med en ny entré och i framtiden kommer också en ny tvärspårväg parkeringsplatser anläggs och enligt utfästelserna ska tåg, tunnelbana och buss klara transporterna utan plågsamma väntetider. En tredjedel av svenska folket ska kunna ta sig till arenan inom 1,5 timmes tid. Andra tänkbara evenemang i arenan är speedway, inomhusfriidrott, tennis, bandy, ishockey, monstertrucks och varför inte vintertävlingar som sprinttävlingar på skidor eller snowboard- och freestyletävlingar? Trots planerna för konserter, festivaler och mässor är det ändå fot bollen Fläkten 7 Arenastaden färdig 2025 Även om själva arenabygget har hunnit drygt halvvägs kommer byggnadsarbeten att pågå länge än på området runt omkring. Först år 2025 väntas den nya stadsdelen, Arenastaden stå klar, med en stor affärsgalleria och upplevelsecentrum, samt bostäder och arbetsplatser. Redan nästa år ska dock det intilliggande hotellet med 400 dubbelrum och en bankettsal för gäster tas i bruk. Hotellet är ritat av välkända arkitekten Gert Wingårdhs arkitekt- Swedbank Arena blir väl ventilerad Nästa år är det dags för invigning av Sveriges nya nationalarena, Swedbank Arena, ett stenkast från Stockholm city. Med sitt öppnings- och stängningsbara tak kommer arenan att kunna användas året om. Ventilationsaggregaten kommer från Fläkt Woods. Skandinaviens största arena växer fram i Solna Fotboll året runt med plats Det blir den nya Nationarenan i Solna och Fläkt Woods är med bland leverantörerna. Den nya nationalarenan kommer att ha ett öppningsbart tak, och rymmer upp till personer. Jan Pettersson, Fläkt Woods Så här såg bygget ut i april ör ett år sedan skrev Fläkten om arenan. Nu har bygget kommer betydligt längre. Under den gångna vintern har alla som passerat Solna norr om Stockholm, kunnat se arenan växa fram. Väggelement har fogats till väggelement och en efter en har de gigantiska takstolarna lyfts på plats. Hittills har vi levererat ungefär hälften av den utrustning Fläkt Woods står för. Drygt ett tiotal ventilationsaggregat är på plats. De kommer att bli närmare 25 när allt är komplett. Det säger Jan Pettersson, ansvarig säljare på Fläkt Woods i Sollentuna. Förutom aggregaten levererar Fläkt Woods även vissa ventilationsdon och andra produkter som värmebatterier och takfläktar. Tydlig miljöprofil En av finesserna med den nya arenan är det öppnings- och stängningsbara taket. Det gör det möjligt att utnyttja arenan året runt. Som mest ska där finnas plats för konsertbesökare eller sittande fotbollssupportrar. Hårdvarumässigt innebär det öppningsbara taket ingen skillnad. Vi har levererat en blandning av våra EU- och EQ-aggregat, säger Jan Pettersson. Liksom den omkringliggande Arena staden har Swedbank Arena en tydlig miljöprofil. Det innebär höga krav på materialets återvinningsbarhet. Kravet på återvinning gäller även energin som går åt för att värma det gigantiska arenarummet. Utrustningen som används är aggregat med roterande värmeväxlar med en återvinningsgrad på 75 procent. 18 Fläkten

19 Fem frågor till Fredrik Eriksson prisbelönad kock och krögare på Långbro Värdshus i Älvsjö utanför Stockholm. Den nya nationalarenan ligger i Solna, men bara ett långt stenkast från Stockholms City. Matos, vad tycker du om det? Matos är ett väldigt negativt laddat ord. Ett kök ska rymma härliga, lockande dofter av härlig matlagning. Det ska inte lukta matos. kontor och högst upp kommer det att finnas en sky bar med spektakulär utsikt över Stockholm. För oss är det naturligtvis betydelsefullt att vara en del av ett prestigeprojekt som Swedbank Arena. Vi hoppas även få spela en roll i kommande projekt, säger Jan Pettersson. FAKTA Swedbank Arena Invigning: År 2012 Byggherre: Peab Planstorlek: 68 x 105 meter. Takhöjd: 55 meter Byggkostnad: Ca två miljarder kronor. Ägare: Svenska Fotbollförbundet, Solna Stad, Jernhusen, Peab och Fabege. Hur gör du för att hålla köket på Långbro Värdshus matos-fritt? Helt osfritt går det aldrig att få det om man håller på med matlagning. Sen beror det mycket på vad för slags mat man lagar. Stekt strömming till exempel, det är mycket godare att äta än doften när man steker. Önskar du dig någon ventilationslösning som inte finns i dag? Ventilation är något alla kök jobbar mycket med. Men våra stora proffsfläktar fungerar bra och jag tycker inte att oset är något problem. Hur är det med matsalen, där gästerna sitter? Hur mycket matos får sippra ut dit? Så lite som möjligt. Där ska det vara fräscht. Jag tror faktiskt att många gäster passar på att äta stekt strömming på krogen därför att de inte vill ha oset som blir när de steker själva där hemma. Till sist, vad är frisk luft för dig? Bra balanserad luft med friska dofter. Allt från en kopp smultron till fräsch liljekonvalj och den salta doften av hav. Fläkten 19

20 Foto: Åke E:son Lindman Vasa har höga krav på ventilation Vasamuseet är en av Sveriges största sevärdheter med mer än en miljon besökare varje år. Dagens museum invigdes 1990 och ventilationen installerades av Fläkt. år är det 50 år sedan hon lyftes upp ur vattnet. Vasa tillbringade de första 27 åren efter bärgningen i ett provisoriskt museum. Dagens museum började byggas 1987 och var bara halvfärdigt, när Vasa med mycken pompa och ståt bogserades in i det i december Med fartyget på plats byggdes museet klar och invigdes Ventilationssystemet hade installerats av Fläkt. Huvudfläkten har sedan dess bytts till en mer energisnål modell. I övrigt är systemet intakt efter mer än 20 år. Världens enda bevarade 1600-talsskepp Kraven på ventilationen är högt ställda. För att skydda det gamla fartyget får temperaturen ingenstans avvika mer än 1,5 grader från 18,5 och den relativa luftfuktigheten måste vara inom fyra procentenheter från 55%. I hela museilokalen, oavsett om det är en kall vinternatt eller en regnig sommardag, när upp till 1600 besökare trängs runt regalskeppet. Vasa är unik, världens enda bevarade 1600-talsfartyg, till 95 procent original. Hon är resultatet av ett gigantiskt marinarkeologiskt pussel. Mer än 1000 delar, inklusive 500 träskulpturer, har spårats i Strömmens bottenslam och placerats på plats. Vasamuseet är en av Sveriges största sevärdheter med mer än en miljon besökare varje år. Nästa gång ni besöker museet, gå längst förut på översta våningsplanet och titta ner. Där ser ni, bortom bogsprötet, något som ser ur som en meterhög öppen trälåda. Det finns en likadan på den hitre sidan, men den skyms av relingen. Det är inga lådor de saknar botten, det är hål rätt igenom. Det är toaletterna. De enda två på ett fartyg avsett för en befolkning på 450 man: 300 soldater och en besättning på 150. Det säger något om komforten ombord. 10 augusti 1628 var en solig sommarsöndag. Stockholms söndagsle- 20 Fläkten

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Vissa saker är självklara, andra borde vara det

Vissa saker är självklara, andra borde vara det På www.flaktwoods.se/bostadsventilation hittar du mer information och kan ladda ner vår produktkatalog med en komplett teknisk beskrivning. På hemsidan hittar du också den återförsäljare som finns närmast

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER Spara energi, kostnader och miljö med Fläkt Woods Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation,

Läs mer

Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation

Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation Saving Energy, Economy and Environment with Fläkt Woods. Fläkt Woods e 3 koncept Energibesparing inom fastighetsventilation Du ska spara 22% på energiförbrukningen innan 2010. I överensstämmelse med Kyoto-protokollet

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

En ny snygg och tyst serie av tilluftsdon

En ny snygg och tyst serie av tilluftsdon En ny snygg och tyst serie av tilluftsdon Ny design, kvalitet och med supersnabbt montage! Fläkt Woods nya serie av luftdon har genomgått en grundlig förändring. Ny design, ny produktionsteknologi och

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner (18 %) Miljonprogrammet Stockholm, Södermanland och Västmanland

Läs mer

LYRA » ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT AIR COMFORT AIR DIFFUSION

LYRA » ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT AIR COMFORT AIR DIFFUSION AIR COMFORT AIR DIFFUSION LYRA» ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT SPARA ENERGI, KOSTNADER OCH MILJÖ MED FLÄKT WOODS Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation, och ett område där Fläkt

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Januari - Mars 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena

Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Lägesrapport för Arenastaden och Friends Arena Juli December 2012 Arenastaden med Friends Arena i Solna är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. De tre bolag som utvecklar stadsdelen Arenabolaget

Läs mer

eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS

eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS När kravet på hygien är extra viktigt I vissa situationer krävs ett hygieniskt inneklimat, garanterat fritt från bakterier för att verksamheten ska fungera. Fläkt

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

40 %av jordens energianvändning

40 %av jordens energianvändning 40 %av jordens energianvändning går inte till att försörja den växande befolkningen. Den går till att värma och kyla fastigheter. Du läste rätt. Jordens befolkning ökar i en allt snabbare takt, medan vi

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Småhus - ventilation och funktionskontroll

Småhus - ventilation och funktionskontroll Småhus ventilation och Funktionskontroll Denna information finns endast som nätversion och ersätter broschyren Småhus - ventilation och funktionskontroll från 1995. Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer