Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010"

Transkript

1 Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon

2 Förord Vi har arbetat med elfordon sedan 1980-talet. Vi är övertygade om att el har en stor roll att spela i framtiden och att elfordon kommer att utgöra en viktig del av transporterna i ett långsiktigt hållbart samhälle som rör sig bort från fossilberoende. Ett bevis är att elmotorerna är mycket effektivare än förbränningsmotorerna. En elbil använder ungefär en fjärdedel så mycket energi som en vanlig bil. Och vi får inte heller glömma ekonomin. I statistiken som presenteras i den här rapporten visar det sig att en elbil kan köras för 2,97 kr/mil. Jämför det med dagens bensineller dieselpris så blir fördelarna mer än tydliga! Det är viktigt att fokusera på forsknings- och utvecklingsarbete så att elbilar och laddhybridbilar kan nå marknaden. Och att det går snabbt. Globalt sett ligger Vattenfall i framkant av arbetet med elfordon och vi har åtagit oss att stödja elfordonens intåg på marknaden. Det visar inte minst de två testkörningsprojekten tillsammans med Volvo och BMW som vi är djupt engagerade i. Projekten är omfattande och kan nästan sägas vara unika eftersom det är en av de första gångerna som privatpersoner får leva med ett elfordon och använda det som sin privata bil. Därmed får vi information om hur ett elfordon fungerar i vardagslivet. Det är också det som avgör om elfordon kan få en lyckad marknads introduktion eller inte. I den här rapporten har vi intervjuat personerna som kört laddhybridbil under det gångna halvåret. De har fått delge sina erfarenheter, både positiva och negativa. Dessutom har vi kontinuerligt loggat data från bilarna och de första utdragen från den finns nu presenterad i rapportform. Viktigt att påpeka är dock att den Volvo V70-modell som medverkat i testet endast är en prototypbil, speciellt utvecklad för projektet. Därför har vissa barnsjukdomar visat sig på själva bilen som inte heller har samma prestanda som de kommande laddhybriderna. Vad gäller att köra på el så är resultaten däremot otvetydiga och mycket glädjande. El är framtiden för transportsektorn. Det hoppas jag att även denna rapport ska understryka. Trevlig läsning! Annika Ramsköld Vice President, Vattenfall AB Business Development och ansvarig för elbilsprojektet Sammanfattning Vattenfall satsar stort på elfordon, genom flera Testförarna är positiva till bilens köregenskaper olika projekt. Bland annat är vi engagerade i två på el i stadstrafik, och att köra avgasfritt och tyst demonstrationsprojekt där elfordon testas i verklig nära människor har varit en viktig drivkraft. Många användning. I Sverige har Vattenfall tillsammans av testförarna anpassade också sin körstil eller med Volvo, ETC och Energimyndigheten tagit fram stängde av andra strömförbrukare i bilen för att två stycken Volvo V70 laddhybrider. Under december 2009 maj 2010 har laddhybriderna körts av 16 i Berlin uppger också att de kör annorlunda med elen skulle räcka längre. Testförarna som kört elbil familjer i Göteborg, som haft bilarna under några elbilen eftersom den är roligare att köra och ger veckor vardera. Testet syftar till att svara på frågor dem mindre dåligt samvete. om exempelvis hur laddhybrider kan fungera som familjebil och vilken miljöpåverkan de har. Några av Testförarna i både Göteborg och Berlin har kunnat de viktigaste användarerfarenheterna från testets ladda bilarna hemma. Dessutom har Volvoförarna första fas presenteras i denna rapport. Testkörningarna fortsätter fram till årsskiftet, i både Göteborg publik laddplats på Lindholmen i Göteborg. BMW- haft möjlighet att ladda vid sin arbetsplats och en och Stockholm, varefter en fullständig rapport från förarna har utöver hemmaladdplatsen haft tillgång projektet kommer. till 50 publika laddstationer runt om i Berlin. Flera av Volvoförarna uppger att laddmöjligheterna I Berlin har Vattenfall ett samarbete med BMW där under testet räcker för deras behov, andra önskar 50 MiniE elbilar testkörs av 50 privatpersoner under ett halvår vardera. Testet har pågått sedan juni I Berlin önskar sig förarna framförallt laddmöjlig- sig laddplatser, exempelvis vid stora köpcentrum och den första fasen av testet avslutades i het på jobbet. Ingen av testförarna i Göteborg har december Denna rapport handlar framförallt använt den publika laddplatsen, och knappt hälften av resultaten från Volvo-projektet, men presenterar av testförarna i Berlin har någon gång använt en även ett urval av de preliminära slutsatserna från publik laddplats. Volvoförarna tycker generellt att BMW-projektets första fas. det varit enkelt att ladda bilen. Hanteringen av sladden blir en daglig rutin, precis som med en motorvärmarkabel. I Berlin har testförarna bara laddat Generellt är testförarna positiva till att köra laddhybrider och elbilar. I båda projekten uppger bilarna två till tre gånger i veckan. testförarna att de använt bilarna till samma saker som de skulle ha gjort med sin vanliga bil, med undantag av de tillfällen då stort lastutrymme krävs (i för testförarna i Göteborg och i Berlin. Många av Miljöfrågan är en viktig aspekt av elfordon både både elbilen och laddhybriden är bagageutrymmet Volvoförarna poängterar efter testet vilken positiv upptaget av batterier då den än så länge bara finns inverkan elbilar och laddhybrider har på närmiljön, som prototyp). genom att de är tysta och inte släpper ut avgaser. De flesta av dem tycker också att den svenska I laddhybridtestet i Göteborg, där förarna har kunnat växla mellan el- och dieseldrift, är det många Berlin överlag tycker det är viktigt att elfordon bara elmixen känns miljövänlig, medan BMW-förarna i som valt att spara elen till körning i stadstrafik. laddas med förnybar el.

3 Körmönster Testförarna har under testperioden bytt ut sin vanliga familjebil mot laddhybridbilen. Alla har kört bilen fram och tillbaka till jobbet. Förarnas avstånd mellan hemmet och arbetsplatsen ligger i intervallet en till fyra mil. Man har också använt bilen till diverse fritidsärenden, exempelvis handla, hämta och lämna barn, uträtta ärenden, åka till sommarstugan och hälsa på släkt och vänner. Vissa har emellanåt även använt bilen i tjänsten. Bilarna har körts både korta sträckor i närområdet och längre sträckor som exempelvis på fjällsemester. Några testförare uppger att de i undantagsfall har valt sin vanliga bil framför laddhybriden och anledningen har då oftast varit att de haft större behov av bagageutrymme än vad som funnits i testbilen (i denna prototyp upptas bagageutrymmet av batterier). Ett par har också ibland valt sin vanliga bil när testbilen har haft urladdat batteri, eftersom det då inte känts lönt att köra med laddhybriden. Alla testförare anger att de har använt bilen till samma saker som de använder sin vanliga bil till. De har heller inte anpassat sitt körmönster genom att välja andra vägar eller annan parkering. Majoriteten av resorna med laddhybriderna var kortare än 10 kilometer och det var också här som flest körde på eldrift. Hela 59,9 procent av sträckorna under 10 kilometer kördes på eldrift. En klar minoritet av sträckorna, endast åtta procent, var längre än 30 kilometer. Andelen el i körningen på dessa körsträckor var 21,4 procent. Under 120 dagar kördes bilarna totalt 7 025,7 kilometer ,1 kilometer var på ren eldrift. I genomsnitt körde testförarna 29,3 kilometer per dag. Fördelning av längd på körsträckorna Kortare än 10 km km Längre än 30 km Totalt antal resor 67 procent 25 procent 8 procent 712 resor Andel av körsträckan som genomfördes på eldrift Kortare än 10 km km Längre än 30 km Totalt för alla resor 59,9 procent 47,8 procent 21,4 procent 39,5 procent Jag körde till och från jobbet varje dag, det blir fem till sex mil. Bilen fungerade också perfekt för att åka till affären och handla. Sedan blev det lite olika småturer, inte minst för att lämna och hämta barn Faktaurval från BMW-projektet i Berlin De flesta testförare har använt elbilen som andrabil. Testförarna upplever att bilen i de allra flesta fall fungerar för deras dagliga transportbehov. När man emellanåt har valt att köra en annan bil har det oftast berott på avsaknaden av bagageutrymme. Testförarna har kört i genomsnitt 37,8 km/dag, vilket är nästan exakt samma sträcka som en genomsnittlig förare i en tysk stad (36 km/dag). Erik Skoglund

4 Körsätt De flesta förarna har valt att köra på el i stadstrafik och vid låga hastigheter för att sedan växla över till diesel vid högre hastigheter. Testförarna uppger flera olika anledningar till detta. Många nämner att de har velat utnyttja elen där den gör störst miljönytta genom att köra tyst och utsläppsfritt i närheten av människor. En annan vanlig anledning är att man på detta sätt har optimerat bilens köregenskaper. Att köra på el upplevs exempelvis mycket positivt i stadstrafik medan dieseln fungerar bäst i högre hastigheter. Flera förare upplever också att elen tar slut fort i höga hastigheter och vill därför spara på elen till tätortskörning där den räcker längre. En testförare anger som skäl att man får mer uppmärksamhet för att man kör på el i stadstrafik. Några testförare har kört på el tills den tar slut och då gått över till diesel. Många av testförarna berättar också att de har anpassat sitt körsätt för att elen ska räcka längre. Man har kört lugnare och försiktigare eftersom man upplevt att energimängden i batteriet minskat snabbt under accelerationer. Flera har försökt minska bilens övriga elförbrukning genom att stänga av radio, fläktar, stolsvärme och liknande för att kunna köra så långt som möjligt på el. Majoriteten av körsträckan vid korta resor (0-10 kilometer) kördes på eldrift. Mellan 10 och 30 kilometer var fördelningen relativt jämn medan de flesta förarna körde på diesel när körsträckan var längre än 30 kilometer. Totalt 445 sträckor kördes med en kombination av eldrift och dieseldrift Totalt 186 sträckor kördes med enbart eldrift Totalt 107 sträckor kördes med enbart dieseldrift Av de 445 sträckor där både el och diesel användes är den genomsnittliga körsträckan 6,1 kilometer. Av de 186 sträckor som endast kördes på el är den genomsnittliga körsträckan 7,0 kilometer. Den längsta dokumenterade körsträckan på enbart el är 30,4 kilometer. Körsträcka Antal km på eldrift Antal km på diesel Totalt antal km Kortare än 10 km 803,7 km 537,1 km 1 340,8 km km 1 370,8 km 1 499,4 km 2 870,2 km Över 30 km 601,6 km 2 213,1 km 2 814,7 km Alla sträckor 2 776,2 km 4 249,6 km 7 025,8 km Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Majoriteten av användarna upplever att de har samma flexibilitet med elbilen som med sin vanliga bil. Den begränsade körsträckan på el upplevs sällan som ett problem. Många av förarna uppger att de kör annorlunda med elbilen, för att den är roligare att köra och de får mindre dåligt samvete än när de kör sin vanliga bil. När vi körde på 70- och 90-väg på väg hem från skidsemestern i Sunne kändes det meningslöst att köra på eldrift. Elen sparade vi hellre till när kom hem till villaområdet. Ekonomiskt spelar det ingen roll, då är det egentligen alltid bäst att köra slut på elen för att sedan köra diesel när man verkligen måste. Men jag hade lite den tanken när jag körde. Jag ville hellre köra på el i bebyggt område. Linda Hultman

5 Laddmöjligheter Alla testförare har haft möjlighet att ladda bilen hemma och nästan alla har även kunnat ladda vid sin arbetsplats. Under delar av testet har en laddplats funnits reserverad på Landvetter flygplats där några av förarna ofta parkerat dagtid. Flera av testförarna uppger att laddmöjligheterna som de haft under testet räcker mer än väl för att täcka deras laddbehov. Några har saknat laddmöjligheter framförallt vid köpcentrum och stora publika parkeringar, som till exempel P-hus, där man parkerar bilen under någon eller ett par timmar. Några De flesta har pluggat in laddhybriden när de kommit hem. Många har också laddat bilen under dagen på jobbet. Eftersom batteriet dock inte varit helt urladdad när de kommit till jobbet så har större delen av den totala ackumulerade laddningen skett hemma. Totalt 261 laddningstillfällen under januari-april I genomsnitt har bilen laddats 1,09 gånger per dygn Den vanligaste tiden att ladda bilen är klockan Minst vanligt är att ladda klockan Totalt har bilarna laddats med 896 kwh el testförare skulle vilja ha laddmöjligheter överallt för att kunna koppla in bilen så fort man parkerar. Det gäller framförallt de testförare som inte haft tillgång till eluttag vid sin vanliga parkeringsplats på arbetet. En publik laddplats som Vattenfall satt upp har funnits tillgänglig under testet men trots det har ingen av förarna använt denna. Många av förarna tror ändå att det i framtiden kommer att finnas väl utbyggd publik laddning via exempelvis laddstolpar. Fördelning av laddning över dygnet Genomsnittlig laddeffekt Klockslag Jag vill tanka så sällan som möjligt eftersom det blir en extra sväng att åka och tanka. Men att ladda bilen blir inget extra utan då kan jag ladda när den ändå står parkerad och på ställen jag ändå ska till. För mig är det väldigt positivt. Gunilla Flising Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Testförarna har haft möjlighet att ladda hemma och vid 50 publika laddplatser runt om i Berlin. De publika laddplatserna har utnyttjats relativt lite: knappt hälften av testförarna har någon gång utnyttjat en publik laddplats. Överst på testförarnas önskelista över laddmöjligheter i framtiden står arbetsplatsen följt av P-hus samt järnvägsstationer och flygplatser.

6 Laddningserfarenheter Testförarna tycker överlag att det har varit enkelt brott eller spänningsvariationer. Det är heller ingen att ladda bilen. Några påpekar att man måste som har anpassat sin övriga elanvändning efter komma ihåg att sätta i och dra ur sladden medan laddningen. de flesta anser att hanteringen av sladden snabbt blir en rutin. Många förare nämner att det är precis De flesta av testförarna har positiva upplevelser av samma procedur som att använda en motorvärmare. Endast en av förarna uppger att han ibland låtit Flera nämner att man slipper åka extrasvängen till att ladda bilen med el jämfört med att tanka diesel. bli att ladda bilen vilket berodde på att de var svårt macken utan kan tanka hemma. Testförarna anser att komma åt eluttaget. Ingen av testförarna har dock att bilens dieseltank varit för liten vilket lett till haft problem med strömförsörjningen till huset på att de fått tanka ofta (dieseltanken i denna prototyp grund av laddningen, exempelvis genom strömav- rymmer endast 20 liter). Jag tycker det är roligt att man har bensinstationen med sig så att säga. Man har sladden liggande där på golvet och går bara ut och pluggar i för att tanka. Det var riktigt lätt och smidigt. Börje Lundqvist Att ladda bilen hemma via det egna uttaget har alltså varit överlägset mest populärt följt av att ladda på arbetet. Bilen har också laddats via så kalllad regenerering. Det vill säga att när bilen motorbromsar så laddar den med hjälp av rörelseenergi upp batteriet på egen hand. Fördelning av laddning Hemma Arbete Övriga Laddtillfällen (%) 64,4% 26,7% 8,9% Laddad energi (%) 75,1% 13,6% 11,3% Laddning genom generering Regenerering (kwh) Snitt per km Regenerering (%) Totalt 48,4 kwh 6,89 Wh 6,2 % Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Testförarna har i snitt laddat bilen 2-3 gånger per vecka, och då oftast under natten. På nätterna har i snitt 9 av de 50 bilarna varit inpluggade, på dagarna i snitt 3 av bilarna. Under försöket har konceptet Wind-2-Vehicle testats, vilket är en form av styrd laddning och innebär att bilen inte laddats direkt när föraren pluggat in, utan avvaktat tills det funnits mycket vindkraftsel i elnätet. Testförarna är överlag positiva till detta, och känner sig trygga med att de kommer ha tillräckligt mycket el i batterierna när de behöver bilen.

7 Miljöeffekter Testförarna tycker att laddhybrider är en bra miljösatsning. Inför testkörningen anger de flesta förarna klimatfrågan som anledning och att laddhybriden har låga koldioxidutsläpp. Efter testkörningen pratar de flesta förarna också om laddhybridens positiva inverkan på närmiljön. Att bilen varken släpper ut avgaser eller bullrar när man kör på el har varit en mycket positiv upplevelse för flertalet av förarna. Många uppger att de har känt sig väldigt miljövänliga när de kört på el. Förarna har i allmänhet också ansträngt sig för att köra på el så mycket som möjligt och de flesta har sparat elen till Testet av laddhybrider har gett positiva miljöeffekter. Under testet har testförarnas koldioxidutsläpp från bilresande minskat med 523 kg CO2, jämfört med om de hade kört samma sträckor i motsvarande Volvo V70 utan laddhybriddrift. Nedbrutet per kilometer blir besparingen 74 gram CO2/km. tättbebyggt område. Anledningarna har varit både den positiva effekten på närmiljön och bilens goda köregenskaper på el i stadstrafik. Att laddhybriden bidrar till en förbättring av närmiljön är också en fråga som flera av förarna tar upp som en skillnad jämfört med andra miljöbilar. Testförarna erbjöds inget speciellt elabonnemang med extra miljövänlig el under testperioden. Några av förarna uppger att det hade varit ett intressant alternativ, medan andra tycker att den svenska elen är tillräckligt miljövänlig som den är. Bilen har förbrukat 2,83 kwh/mil vid ren eldrift. Bilen har i snitt förbrukat 0,45 liter diesel och 1,08 kwh/mil vid blandad drift. Vid ren dieseldrift har förbrukningen legat på 0,74 liter diesel/mil. När jag tryckte över till el kände jag mig verkligen miljövänlig. Jag tittade på bilisterna bredvid och kände hur de spydde ut avgaser medan man själv var miljövänlig. Jag tänkte: vad trevligt det skulle vara om alla bilar gick på el, vilken härlig miljö vi skulle ha. Magnus Brixvik Körsträcka CO2-utsläpp (g/km) Minskning CO2 (g/km) Minskning CO2 totalt (kg) Kortare än 10 km 82,9 gram 112,1 gram 150,3 kg km 105,0 gram 90,0 gram 258,5 kg Över 30 km 154,6 gram 40,4 gram 113,7 kg Alla sträckor 120,6 gram 74,4 gram 522,5 kg Koldioxidutsläppen under eldrift är beräknade på den svenska elmixen vilket betyder att utsläppsnivåerna ligger på 24 gram CO2/kWh. Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Förarna har laddat på miljömärkt el genom laddboxarna och de publika laddstolparna. Enbart ett fåtal av testförarna anser att den tyska elen är miljövänlig och i princip alla testförarna anser att det är viktigt att elbilen laddas med förnyelsebar energi. Allra helst vill testförarna ha solenergi till elbilarna.

8 Ekonomi Flera av testförarna anger att bilens elförbrukning inte påverkar deras elräkning, eftersom bilen förbrukar små mängder el jämfört med vad som går åt till att värma deras hus. Några av testförarna blir överraskade när de räknar ut att eldriften inte kostar mer än 3-4 kr/mil. Därmed kostar det inte mer än cirka 250 kronor att ladda bilen under en månad. Ingen av testförarna uppger att de har märkt av bilens elförbrukning på sin elräkning. Att köra en laddhybrid har visat sig vara betydligt billigare än att köra en vanlig dieselbil. Siffrorna nedan är uträkningar på hur mycket det kostat att köra laddhybriden under testperioden. Vid ren eldrift har laddhybriden i snitt kostat 2,97 kr/mil att köra. Alla förarna uppger att de kan tänka sig att köpa en egen laddhybridbil, men att inköpspriset är en viktig fråga. Många säger att den totala kostnaden för att äga och köra en laddhybridbil inte får vara högre än motsvarande kostnad för en vanlig bil. Några av testförarna kan tänka sig att betala några procent mer för att köra en laddhybrid. Snittkostnaden för drivmedel under blandad drift (el och diesel) var 6,80 kr/mil. Vid ren dieseldrift kostade laddhybriden 9,26 kr/mil att köra. Totalt har 205 liter diesel ersatts med 893 kwh el. Totalt har förarna sparat kr i drivmedelskostnader under testperioden. Jag kan inte känna att en vecka med elbil har påverkat min elräkning så mycket. Jag skulle gärna vilja skylla på den, men nej Det är sju kwh gånger tio dagar så 70 kwh. Och elen kostar bara omkring 1 kr/kwh. Det blir ju inte mer än hundra kronor, högt räknat. Catarina Sonnerup Körsträcka Elförbrukning (kwh/mil) Dieselförbrukning (liter/mil) Total dieselbesparing (liter) Total besparing (kronor)* Kortare än 10 km 3,33 kwh/mil 0,29 liter/mil 59,5 liter 453,55 kr km 2,69 kwh/mil 0,39 liter/mil 101,4 liter 868,23 kr Över 30 km 2,5 kwh/mil 0,58 liter/mil 44,5 liter 393,26 kr Alla sträckor 2,83 kwh/mil 0,45 liter/mil 205,4 liter 1 715,04 kr Uträkningarna baseras på: Fast elpris under 1 år som vid jämförelsen låg på 108,63 öre/kwh Dieselpris på SEK 12,51/liter *Jämfört med ren dieseldrift Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Testförarna betalade en avgift om 400 Euro per månad för att ha tillgång till bilarna. Som anledning till att de ville vara med i testet uppgav testförarna främst att de ville få erfarenhet av och stödja en miljövänlig teknologi. Att de ville minska kostnaderna för sina dagliga transporter var också en viktig faktor.

9 Fördelar och nackdelar Jag är positiv till att köpa Nu kunde vi inte utnyttja bagageutrymmet, en laddhybrid, men jag tror men vi använde att inköpskostnaden är ett ändå bilen väldigt mycket, både stort problem. Det är redan för att åka och handla och göra dyrt att köpa en familjebil mindre resor till släkt och vänner. och för elbilar finns inte heller någon När man får ett bagageutrymme också andrahandsmarknad eftersom den inte ens så tycker jag att det är klockrent. Det känns är färdig än. Jag tror på idén och jag tror skönt att kunna köra miljövänligt när man kör på tekniken, men kostnaden är en riktig till dagis, när man ska handla och när man kör stötesten. Anders Bergqvist inne i samhällen. Magnus Brixvik Det var ju riktigt, riktigt kallt under prövotiden och man märkte att det inte var någon vinterbil. Jag använde till exempel ingen stolsvärme, så jag fick sitta på små stjärtlappar. Det såg jag alltid till att ha med mig i bilen. Jörgen Holhammar Jag var lite orolig för att bilen skulle vara farlig för fotgängare eftersom den var så tyst, men det känns inte som att folk har lagt märke till att man har kört på el. Inte heller på parkeringsplatser och övergångställen har jag upplevt att någon har vänt på huvudet och tänkt vad var det där?. Jag har absolut inte känt mig farlig. Erik Skoglund Laddhybriden kombinerar de saker jag vill ha och behöver med de värderingar som jag står för. Dessutom leder tekniken med elbilar till bättre luftkvalitet i städerna. Agneta rising Jag skulle vilja ha 5-7 mil som minimum på el. Den ladd ade ur sig väldigt fort och jag tyckte inte att jag kom tillräckligt långt. Om bilen klarade uppemot sju mil så skulle jag kunna köra fram och tillbaka till jobbet och möjligtvis en träningssväng samtidigt som jag bara behövde ladda bilen en gång om dagen. Gunilla Flising I kopplingen av värmesystemet finns förbättringspotential. Ska det här funka bra så ska man inte behöva fundera på om man kör på el eller på diesel för klimatet i bilen, det måste bara funka av sig själv. Anders Bergqvist En nackdel med bilen var att det var en liten dieseltank och osäker tankvisare, så jag fick tanka väldigt ofta. Det hade varit ett jätteplus att inte behöva svänga iväg till tankstationen för att tanka diesel utan i stället kunna köra på el hela tiden. Erik Skoglund

10 Tekniska data om testbilarna Specifikationer: Volvo V70 laddhybrid (prototyp) Specifikationer BMW Mini-E Fordonstyp: laddhybrid (d.v.s. har en Laddtider Fordonstyp: elbil (d.v.s. har en Laddtider elmotor med ett laddbart batteri, och Vanligt vägguttag (230V, 10 A): 4-6 h elmotor med ett laddbart batteri) Vanligt vägguttag (230V, 12A): 10 h en traditionell förbränningsmotor) Semi-snabb laddning (230V, 16 A): 2-2,5 h Antal testbilar: 50 Snabbladdning (230V, 50A): 2,4h Antal testbilar: 2 Batterityp: Li-jon Sittplatser: 2 Batterityp: Li-jon Sittplatser: 5 Bagageutrymme: Nej Motorer Elmotor (bakhjulsdrift): 100 hk 5-cylinder dieselmotor (framhjulsdrift): 205 hk Batteristorlek Totalt: 11 kwh Användbar: 7 kwh Batterivikt: 150 kg Räckvidd på el: upp till 30 km i verklig användning Bagageutrymme: Nej Motor Elmotor: 204 hk Batteristorlek Totalt: 35 kwh Användbar: 29 kwh Batterivikt: 260 kg Räckvidd på el: upp till 180 km i verklig användning Vattenfall utvecklar tillsammans med Volvo en laddhybrid som kommer att säljas från Bilen som kommer till marknaden har andra specifikationer än denna prototyp och kommer att ha ett normalt stort bagageutrymme.

11 Metodik Första perioden med testkörningarna av laddhybrider har genomförts under december 2009 maj 2010 i Göteborg. Under resten av 2010 fortsätter laddhybriderna att testköras i Göteborg och Stockholm. De två bilarna har testkörts av 16 anställda på Vattenfall och Volvo som under testperioden ersatt sin privata bil med laddhybriden. Testförarna som arbetar på Vattenfall har kört bilen under en månad var medan testförarna som arbetar på Volvo har kört bilen under tio dagar var. Förarna valdes genom ett stratiferat urval för att ge en blandning av kön, ålder och körmönster. Testet utvärderas kvantitativt och kvalitativt. För den kvantitativa utvärderingen samlas data in i en logger i varje bil samt via loggutrustning i de laddlådor som monterats på testförarnas dagliga parkeringsplatser. Mätutrustning i fordonen loggar bland annat fordonets position, hastighet och körsträcka; motoraktiviteten hos el- och dieselmotorn; samt batteriets status och laddning. ETC AB ansvarar för insamling och behandling av data från fordonen medan Vattenfall har hand om datainsamlingen i laddlådorna. Den kvalitativa utvärderingen genomförs av Vattenfall i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola (Prof. Elsa Rosenblad). Tio av testförarna (sex män och fyra kvinnor) har intervjuats före och efter sin testperiod enligt en semi-strukturerad intervjumetod som innehåller en blandning av öppna och slutna frågor. Frågorna är delvis samma före och efter testkörningen för att identifiera hur testperioden påverkat förarnas åsikter och attityder. BMW-projektet Den första fasen av testkörningar i samarbetet med BMW ägde rum under juni till december år privatpersoner i Berlin med omnejd hyrde en MiniE elbil och körde den under sex månader. Testet har utvärderats genom loggning av data i bilarna samt i laddboxar och laddstolpar, i samarbete med TU Ilmenau och TU Berlin. Testet utvärderas också kvalitativt genom intervjuer, enkäter och loggböcker, vilket genomförs i samarbete med TU Chemnitz. Testet är nu inne i en andra fas där ytterligare 50 personer kör bilarna.

12 Projektledare Johan Tollin, Vattenfall AB, Programme Manager Group E-mobility R&D Programme Författare Sara-Linnéa Andersson, Vattenfall Power Consultant AB Erik Sundström, Vattenfall Group AB och kommunikationsansvarig för elbilsprojektet Viktor Ekemo, ETC AB Foto Henrik Brunnsgård Bosse Johansson Elisabeth Redlig BMW Volvo Idé och produktion Agency Grafisk form och layout Blomquist & Co Tryckt och producerad i Stockholm, juli 2010.

13

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar Fixa laddplats Steg för steg-guide Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa l addplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Delårsrapport av Elbilsupphandlingen januari juni 2012 Augusti 2012 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen för Energiprocesser Sammanfattning

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur och elfordon (2013-09-18) El och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer,

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Delårsrapport #2 av Elbilsupphandlingen Juli - december 2012 Februari 2013 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen för Energiprocesser

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Elbilar inom offentlig förvaltning. Viktor Ekermo 2011-05-18

Elbilar inom offentlig förvaltning. Viktor Ekermo 2011-05-18 Elbilar inom offentlig förvaltning Viktor Ekermo 2011-05-18 Har elbilen en plats i offentlig förvaltning? En presentation av resultatet från ett års användning av elbilar i Ale kommun Viktor Ekermo, 2011-05-18

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Eldrivna bussar i den moderna staden. så skapas en infrastruktur för laddning

Eldrivna bussar i den moderna staden. så skapas en infrastruktur för laddning Eldrivna bussar i den moderna staden så skapas en infrastruktur för laddning Rena Tysta Nära Eldrivna bussar den moderna staden Eldrivna bussar i städer ger många fördelar: du slipper avgaser och buller

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon Eva Sunnerstedt Stockholms Stad eva.sunnerstedt@stockholm.se Antalet eldrivna bilar ökar i Sverige! 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010

Läs mer

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N B E TA L N I N G S M O D E L L E R F Ö R E L- L A D D N I N G Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N Sätt att ta betalt för publik el-laddning

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till Mariehamns stads socialförvaltning

Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till Mariehamns stads socialförvaltning Social service Tel: +358 (0) 18 5310 Mottagare: Handläggare: Er ref.: Datum: 21.12.2015 Kravspecifikation Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till s socialförvaltning Innehåll

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

NYA PARTNER ELECTRIC

NYA PARTNER ELECTRIC NYA PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC FÖR ALLA BEHOV Vi tar ytterligare ett steg i den tekniska utvecklingen och har nu en modell med en motor som är 100 % eldriven. Med minskad miljöpåverkan

Läs mer

Elbilsenkät 1-2011. Standardrapport

Elbilsenkät 1-2011. Standardrapport Elbilsenkät - 0 Standardrapport . Registreringsnummer för den/de elbilar du använder Bil Reg nr Bil - Märke Bil Reg nr Bil - Märke Fler bilar Fler bilar - Reg nr - Märke Antal svarande BON 63 Peugeot ion

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige

Laddstationer för elfordon. Förslag på inriktning med sikte på 2030 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Antagen av fullmäktige DIARIENUMMER KS 016.40 017-01-1 S T RATEGI SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 017 Laddstationer för elfordon Förslag på inriktning med sikte på 030 Antagen av fullmäktige 017-03-13 5 Laddstationer för elbilar

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Diarie 12025 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras?

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Per Kågeson IVA Vägval El 2015-04-14 Innebörden av elektrifiering Energiåtgången i fordonet reduceras med 50-75 % jämfört med en konventionell

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar

Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar Sammanfattning Intresset för elektriska bussar i kollektivtrafiken ökar snabbt runt om i landet.

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning

Exempeluppgift Delprov A2 Granska information, kommunicera och ta ställning Exempeluppgift Delprov A Granska information, kommunicera och ta ställning Nya bilar till hemtjänsten. En kommun ska hyra 0 stycken nya bilar. Bilarna ska användas av personalen när de ska besöka sina

Läs mer

FORSKNING & UTVECKLING

FORSKNING & UTVECKLING FORSKNING & UTVECKLING Forskningscentrum för framtidens miljöbilar REDUKTION Effektiv körning minskar bränsleförbrukning MILJÖKOMPENSATION Kompensation av dina CO2-utsläpp KIA Navigate: Tre vägar till

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Delårsrapport #3 av Elbilsupphandlingen Januari juni 2013 Oktober 2013 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen för Energiprocesser marbjor@kth.se

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010 Vattenfall & Stockholms Stad 12. April 2010 PEUGEOT MOTION & EMOTION Teknologi HDI og FAP Elmobilitet e-hdi HDi HYbrid4 Plug-in HDi Hybrid Upplevelse Design Körglädje Telematik Peugeots återförsäljare

Läs mer