Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010"

Transkript

1 Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon

2 Förord Vi har arbetat med elfordon sedan 1980-talet. Vi är övertygade om att el har en stor roll att spela i framtiden och att elfordon kommer att utgöra en viktig del av transporterna i ett långsiktigt hållbart samhälle som rör sig bort från fossilberoende. Ett bevis är att elmotorerna är mycket effektivare än förbränningsmotorerna. En elbil använder ungefär en fjärdedel så mycket energi som en vanlig bil. Och vi får inte heller glömma ekonomin. I statistiken som presenteras i den här rapporten visar det sig att en elbil kan köras för 2,97 kr/mil. Jämför det med dagens bensineller dieselpris så blir fördelarna mer än tydliga! Det är viktigt att fokusera på forsknings- och utvecklingsarbete så att elbilar och laddhybridbilar kan nå marknaden. Och att det går snabbt. Globalt sett ligger Vattenfall i framkant av arbetet med elfordon och vi har åtagit oss att stödja elfordonens intåg på marknaden. Det visar inte minst de två testkörningsprojekten tillsammans med Volvo och BMW som vi är djupt engagerade i. Projekten är omfattande och kan nästan sägas vara unika eftersom det är en av de första gångerna som privatpersoner får leva med ett elfordon och använda det som sin privata bil. Därmed får vi information om hur ett elfordon fungerar i vardagslivet. Det är också det som avgör om elfordon kan få en lyckad marknads introduktion eller inte. I den här rapporten har vi intervjuat personerna som kört laddhybridbil under det gångna halvåret. De har fått delge sina erfarenheter, både positiva och negativa. Dessutom har vi kontinuerligt loggat data från bilarna och de första utdragen från den finns nu presenterad i rapportform. Viktigt att påpeka är dock att den Volvo V70-modell som medverkat i testet endast är en prototypbil, speciellt utvecklad för projektet. Därför har vissa barnsjukdomar visat sig på själva bilen som inte heller har samma prestanda som de kommande laddhybriderna. Vad gäller att köra på el så är resultaten däremot otvetydiga och mycket glädjande. El är framtiden för transportsektorn. Det hoppas jag att även denna rapport ska understryka. Trevlig läsning! Annika Ramsköld Vice President, Vattenfall AB Business Development och ansvarig för elbilsprojektet Sammanfattning Vattenfall satsar stort på elfordon, genom flera Testförarna är positiva till bilens köregenskaper olika projekt. Bland annat är vi engagerade i två på el i stadstrafik, och att köra avgasfritt och tyst demonstrationsprojekt där elfordon testas i verklig nära människor har varit en viktig drivkraft. Många användning. I Sverige har Vattenfall tillsammans av testförarna anpassade också sin körstil eller med Volvo, ETC och Energimyndigheten tagit fram stängde av andra strömförbrukare i bilen för att två stycken Volvo V70 laddhybrider. Under december 2009 maj 2010 har laddhybriderna körts av 16 i Berlin uppger också att de kör annorlunda med elen skulle räcka längre. Testförarna som kört elbil familjer i Göteborg, som haft bilarna under några elbilen eftersom den är roligare att köra och ger veckor vardera. Testet syftar till att svara på frågor dem mindre dåligt samvete. om exempelvis hur laddhybrider kan fungera som familjebil och vilken miljöpåverkan de har. Några av Testförarna i både Göteborg och Berlin har kunnat de viktigaste användarerfarenheterna från testets ladda bilarna hemma. Dessutom har Volvoförarna första fas presenteras i denna rapport. Testkörningarna fortsätter fram till årsskiftet, i både Göteborg publik laddplats på Lindholmen i Göteborg. BMW- haft möjlighet att ladda vid sin arbetsplats och en och Stockholm, varefter en fullständig rapport från förarna har utöver hemmaladdplatsen haft tillgång projektet kommer. till 50 publika laddstationer runt om i Berlin. Flera av Volvoförarna uppger att laddmöjligheterna I Berlin har Vattenfall ett samarbete med BMW där under testet räcker för deras behov, andra önskar 50 MiniE elbilar testkörs av 50 privatpersoner under ett halvår vardera. Testet har pågått sedan juni I Berlin önskar sig förarna framförallt laddmöjlig- sig laddplatser, exempelvis vid stora köpcentrum och den första fasen av testet avslutades i het på jobbet. Ingen av testförarna i Göteborg har december Denna rapport handlar framförallt använt den publika laddplatsen, och knappt hälften av resultaten från Volvo-projektet, men presenterar av testförarna i Berlin har någon gång använt en även ett urval av de preliminära slutsatserna från publik laddplats. Volvoförarna tycker generellt att BMW-projektets första fas. det varit enkelt att ladda bilen. Hanteringen av sladden blir en daglig rutin, precis som med en motorvärmarkabel. I Berlin har testförarna bara laddat Generellt är testförarna positiva till att köra laddhybrider och elbilar. I båda projekten uppger bilarna två till tre gånger i veckan. testförarna att de använt bilarna till samma saker som de skulle ha gjort med sin vanliga bil, med undantag av de tillfällen då stort lastutrymme krävs (i för testförarna i Göteborg och i Berlin. Många av Miljöfrågan är en viktig aspekt av elfordon både både elbilen och laddhybriden är bagageutrymmet Volvoförarna poängterar efter testet vilken positiv upptaget av batterier då den än så länge bara finns inverkan elbilar och laddhybrider har på närmiljön, som prototyp). genom att de är tysta och inte släpper ut avgaser. De flesta av dem tycker också att den svenska I laddhybridtestet i Göteborg, där förarna har kunnat växla mellan el- och dieseldrift, är det många Berlin överlag tycker det är viktigt att elfordon bara elmixen känns miljövänlig, medan BMW-förarna i som valt att spara elen till körning i stadstrafik. laddas med förnybar el.

3 Körmönster Testförarna har under testperioden bytt ut sin vanliga familjebil mot laddhybridbilen. Alla har kört bilen fram och tillbaka till jobbet. Förarnas avstånd mellan hemmet och arbetsplatsen ligger i intervallet en till fyra mil. Man har också använt bilen till diverse fritidsärenden, exempelvis handla, hämta och lämna barn, uträtta ärenden, åka till sommarstugan och hälsa på släkt och vänner. Vissa har emellanåt även använt bilen i tjänsten. Bilarna har körts både korta sträckor i närområdet och längre sträckor som exempelvis på fjällsemester. Några testförare uppger att de i undantagsfall har valt sin vanliga bil framför laddhybriden och anledningen har då oftast varit att de haft större behov av bagageutrymme än vad som funnits i testbilen (i denna prototyp upptas bagageutrymmet av batterier). Ett par har också ibland valt sin vanliga bil när testbilen har haft urladdat batteri, eftersom det då inte känts lönt att köra med laddhybriden. Alla testförare anger att de har använt bilen till samma saker som de använder sin vanliga bil till. De har heller inte anpassat sitt körmönster genom att välja andra vägar eller annan parkering. Majoriteten av resorna med laddhybriderna var kortare än 10 kilometer och det var också här som flest körde på eldrift. Hela 59,9 procent av sträckorna under 10 kilometer kördes på eldrift. En klar minoritet av sträckorna, endast åtta procent, var längre än 30 kilometer. Andelen el i körningen på dessa körsträckor var 21,4 procent. Under 120 dagar kördes bilarna totalt 7 025,7 kilometer ,1 kilometer var på ren eldrift. I genomsnitt körde testförarna 29,3 kilometer per dag. Fördelning av längd på körsträckorna Kortare än 10 km km Längre än 30 km Totalt antal resor 67 procent 25 procent 8 procent 712 resor Andel av körsträckan som genomfördes på eldrift Kortare än 10 km km Längre än 30 km Totalt för alla resor 59,9 procent 47,8 procent 21,4 procent 39,5 procent Jag körde till och från jobbet varje dag, det blir fem till sex mil. Bilen fungerade också perfekt för att åka till affären och handla. Sedan blev det lite olika småturer, inte minst för att lämna och hämta barn Faktaurval från BMW-projektet i Berlin De flesta testförare har använt elbilen som andrabil. Testförarna upplever att bilen i de allra flesta fall fungerar för deras dagliga transportbehov. När man emellanåt har valt att köra en annan bil har det oftast berott på avsaknaden av bagageutrymme. Testförarna har kört i genomsnitt 37,8 km/dag, vilket är nästan exakt samma sträcka som en genomsnittlig förare i en tysk stad (36 km/dag). Erik Skoglund

4 Körsätt De flesta förarna har valt att köra på el i stadstrafik och vid låga hastigheter för att sedan växla över till diesel vid högre hastigheter. Testförarna uppger flera olika anledningar till detta. Många nämner att de har velat utnyttja elen där den gör störst miljönytta genom att köra tyst och utsläppsfritt i närheten av människor. En annan vanlig anledning är att man på detta sätt har optimerat bilens köregenskaper. Att köra på el upplevs exempelvis mycket positivt i stadstrafik medan dieseln fungerar bäst i högre hastigheter. Flera förare upplever också att elen tar slut fort i höga hastigheter och vill därför spara på elen till tätortskörning där den räcker längre. En testförare anger som skäl att man får mer uppmärksamhet för att man kör på el i stadstrafik. Några testförare har kört på el tills den tar slut och då gått över till diesel. Många av testförarna berättar också att de har anpassat sitt körsätt för att elen ska räcka längre. Man har kört lugnare och försiktigare eftersom man upplevt att energimängden i batteriet minskat snabbt under accelerationer. Flera har försökt minska bilens övriga elförbrukning genom att stänga av radio, fläktar, stolsvärme och liknande för att kunna köra så långt som möjligt på el. Majoriteten av körsträckan vid korta resor (0-10 kilometer) kördes på eldrift. Mellan 10 och 30 kilometer var fördelningen relativt jämn medan de flesta förarna körde på diesel när körsträckan var längre än 30 kilometer. Totalt 445 sträckor kördes med en kombination av eldrift och dieseldrift Totalt 186 sträckor kördes med enbart eldrift Totalt 107 sträckor kördes med enbart dieseldrift Av de 445 sträckor där både el och diesel användes är den genomsnittliga körsträckan 6,1 kilometer. Av de 186 sträckor som endast kördes på el är den genomsnittliga körsträckan 7,0 kilometer. Den längsta dokumenterade körsträckan på enbart el är 30,4 kilometer. Körsträcka Antal km på eldrift Antal km på diesel Totalt antal km Kortare än 10 km 803,7 km 537,1 km 1 340,8 km km 1 370,8 km 1 499,4 km 2 870,2 km Över 30 km 601,6 km 2 213,1 km 2 814,7 km Alla sträckor 2 776,2 km 4 249,6 km 7 025,8 km Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Majoriteten av användarna upplever att de har samma flexibilitet med elbilen som med sin vanliga bil. Den begränsade körsträckan på el upplevs sällan som ett problem. Många av förarna uppger att de kör annorlunda med elbilen, för att den är roligare att köra och de får mindre dåligt samvete än när de kör sin vanliga bil. När vi körde på 70- och 90-väg på väg hem från skidsemestern i Sunne kändes det meningslöst att köra på eldrift. Elen sparade vi hellre till när kom hem till villaområdet. Ekonomiskt spelar det ingen roll, då är det egentligen alltid bäst att köra slut på elen för att sedan köra diesel när man verkligen måste. Men jag hade lite den tanken när jag körde. Jag ville hellre köra på el i bebyggt område. Linda Hultman

5 Laddmöjligheter Alla testförare har haft möjlighet att ladda bilen hemma och nästan alla har även kunnat ladda vid sin arbetsplats. Under delar av testet har en laddplats funnits reserverad på Landvetter flygplats där några av förarna ofta parkerat dagtid. Flera av testförarna uppger att laddmöjligheterna som de haft under testet räcker mer än väl för att täcka deras laddbehov. Några har saknat laddmöjligheter framförallt vid köpcentrum och stora publika parkeringar, som till exempel P-hus, där man parkerar bilen under någon eller ett par timmar. Några De flesta har pluggat in laddhybriden när de kommit hem. Många har också laddat bilen under dagen på jobbet. Eftersom batteriet dock inte varit helt urladdad när de kommit till jobbet så har större delen av den totala ackumulerade laddningen skett hemma. Totalt 261 laddningstillfällen under januari-april I genomsnitt har bilen laddats 1,09 gånger per dygn Den vanligaste tiden att ladda bilen är klockan Minst vanligt är att ladda klockan Totalt har bilarna laddats med 896 kwh el testförare skulle vilja ha laddmöjligheter överallt för att kunna koppla in bilen så fort man parkerar. Det gäller framförallt de testförare som inte haft tillgång till eluttag vid sin vanliga parkeringsplats på arbetet. En publik laddplats som Vattenfall satt upp har funnits tillgänglig under testet men trots det har ingen av förarna använt denna. Många av förarna tror ändå att det i framtiden kommer att finnas väl utbyggd publik laddning via exempelvis laddstolpar. Fördelning av laddning över dygnet Genomsnittlig laddeffekt Klockslag Jag vill tanka så sällan som möjligt eftersom det blir en extra sväng att åka och tanka. Men att ladda bilen blir inget extra utan då kan jag ladda när den ändå står parkerad och på ställen jag ändå ska till. För mig är det väldigt positivt. Gunilla Flising Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Testförarna har haft möjlighet att ladda hemma och vid 50 publika laddplatser runt om i Berlin. De publika laddplatserna har utnyttjats relativt lite: knappt hälften av testförarna har någon gång utnyttjat en publik laddplats. Överst på testförarnas önskelista över laddmöjligheter i framtiden står arbetsplatsen följt av P-hus samt järnvägsstationer och flygplatser.

6 Laddningserfarenheter Testförarna tycker överlag att det har varit enkelt brott eller spänningsvariationer. Det är heller ingen att ladda bilen. Några påpekar att man måste som har anpassat sin övriga elanvändning efter komma ihåg att sätta i och dra ur sladden medan laddningen. de flesta anser att hanteringen av sladden snabbt blir en rutin. Många förare nämner att det är precis De flesta av testförarna har positiva upplevelser av samma procedur som att använda en motorvärmare. Endast en av förarna uppger att han ibland låtit Flera nämner att man slipper åka extrasvängen till att ladda bilen med el jämfört med att tanka diesel. bli att ladda bilen vilket berodde på att de var svårt macken utan kan tanka hemma. Testförarna anser att komma åt eluttaget. Ingen av testförarna har dock att bilens dieseltank varit för liten vilket lett till haft problem med strömförsörjningen till huset på att de fått tanka ofta (dieseltanken i denna prototyp grund av laddningen, exempelvis genom strömav- rymmer endast 20 liter). Jag tycker det är roligt att man har bensinstationen med sig så att säga. Man har sladden liggande där på golvet och går bara ut och pluggar i för att tanka. Det var riktigt lätt och smidigt. Börje Lundqvist Att ladda bilen hemma via det egna uttaget har alltså varit överlägset mest populärt följt av att ladda på arbetet. Bilen har också laddats via så kalllad regenerering. Det vill säga att när bilen motorbromsar så laddar den med hjälp av rörelseenergi upp batteriet på egen hand. Fördelning av laddning Hemma Arbete Övriga Laddtillfällen (%) 64,4% 26,7% 8,9% Laddad energi (%) 75,1% 13,6% 11,3% Laddning genom generering Regenerering (kwh) Snitt per km Regenerering (%) Totalt 48,4 kwh 6,89 Wh 6,2 % Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Testförarna har i snitt laddat bilen 2-3 gånger per vecka, och då oftast under natten. På nätterna har i snitt 9 av de 50 bilarna varit inpluggade, på dagarna i snitt 3 av bilarna. Under försöket har konceptet Wind-2-Vehicle testats, vilket är en form av styrd laddning och innebär att bilen inte laddats direkt när föraren pluggat in, utan avvaktat tills det funnits mycket vindkraftsel i elnätet. Testförarna är överlag positiva till detta, och känner sig trygga med att de kommer ha tillräckligt mycket el i batterierna när de behöver bilen.

7 Miljöeffekter Testförarna tycker att laddhybrider är en bra miljösatsning. Inför testkörningen anger de flesta förarna klimatfrågan som anledning och att laddhybriden har låga koldioxidutsläpp. Efter testkörningen pratar de flesta förarna också om laddhybridens positiva inverkan på närmiljön. Att bilen varken släpper ut avgaser eller bullrar när man kör på el har varit en mycket positiv upplevelse för flertalet av förarna. Många uppger att de har känt sig väldigt miljövänliga när de kört på el. Förarna har i allmänhet också ansträngt sig för att köra på el så mycket som möjligt och de flesta har sparat elen till Testet av laddhybrider har gett positiva miljöeffekter. Under testet har testförarnas koldioxidutsläpp från bilresande minskat med 523 kg CO2, jämfört med om de hade kört samma sträckor i motsvarande Volvo V70 utan laddhybriddrift. Nedbrutet per kilometer blir besparingen 74 gram CO2/km. tättbebyggt område. Anledningarna har varit både den positiva effekten på närmiljön och bilens goda köregenskaper på el i stadstrafik. Att laddhybriden bidrar till en förbättring av närmiljön är också en fråga som flera av förarna tar upp som en skillnad jämfört med andra miljöbilar. Testförarna erbjöds inget speciellt elabonnemang med extra miljövänlig el under testperioden. Några av förarna uppger att det hade varit ett intressant alternativ, medan andra tycker att den svenska elen är tillräckligt miljövänlig som den är. Bilen har förbrukat 2,83 kwh/mil vid ren eldrift. Bilen har i snitt förbrukat 0,45 liter diesel och 1,08 kwh/mil vid blandad drift. Vid ren dieseldrift har förbrukningen legat på 0,74 liter diesel/mil. När jag tryckte över till el kände jag mig verkligen miljövänlig. Jag tittade på bilisterna bredvid och kände hur de spydde ut avgaser medan man själv var miljövänlig. Jag tänkte: vad trevligt det skulle vara om alla bilar gick på el, vilken härlig miljö vi skulle ha. Magnus Brixvik Körsträcka CO2-utsläpp (g/km) Minskning CO2 (g/km) Minskning CO2 totalt (kg) Kortare än 10 km 82,9 gram 112,1 gram 150,3 kg km 105,0 gram 90,0 gram 258,5 kg Över 30 km 154,6 gram 40,4 gram 113,7 kg Alla sträckor 120,6 gram 74,4 gram 522,5 kg Koldioxidutsläppen under eldrift är beräknade på den svenska elmixen vilket betyder att utsläppsnivåerna ligger på 24 gram CO2/kWh. Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Förarna har laddat på miljömärkt el genom laddboxarna och de publika laddstolparna. Enbart ett fåtal av testförarna anser att den tyska elen är miljövänlig och i princip alla testförarna anser att det är viktigt att elbilen laddas med förnyelsebar energi. Allra helst vill testförarna ha solenergi till elbilarna.

8 Ekonomi Flera av testförarna anger att bilens elförbrukning inte påverkar deras elräkning, eftersom bilen förbrukar små mängder el jämfört med vad som går åt till att värma deras hus. Några av testförarna blir överraskade när de räknar ut att eldriften inte kostar mer än 3-4 kr/mil. Därmed kostar det inte mer än cirka 250 kronor att ladda bilen under en månad. Ingen av testförarna uppger att de har märkt av bilens elförbrukning på sin elräkning. Att köra en laddhybrid har visat sig vara betydligt billigare än att köra en vanlig dieselbil. Siffrorna nedan är uträkningar på hur mycket det kostat att köra laddhybriden under testperioden. Vid ren eldrift har laddhybriden i snitt kostat 2,97 kr/mil att köra. Alla förarna uppger att de kan tänka sig att köpa en egen laddhybridbil, men att inköpspriset är en viktig fråga. Många säger att den totala kostnaden för att äga och köra en laddhybridbil inte får vara högre än motsvarande kostnad för en vanlig bil. Några av testförarna kan tänka sig att betala några procent mer för att köra en laddhybrid. Snittkostnaden för drivmedel under blandad drift (el och diesel) var 6,80 kr/mil. Vid ren dieseldrift kostade laddhybriden 9,26 kr/mil att köra. Totalt har 205 liter diesel ersatts med 893 kwh el. Totalt har förarna sparat kr i drivmedelskostnader under testperioden. Jag kan inte känna att en vecka med elbil har påverkat min elräkning så mycket. Jag skulle gärna vilja skylla på den, men nej Det är sju kwh gånger tio dagar så 70 kwh. Och elen kostar bara omkring 1 kr/kwh. Det blir ju inte mer än hundra kronor, högt räknat. Catarina Sonnerup Körsträcka Elförbrukning (kwh/mil) Dieselförbrukning (liter/mil) Total dieselbesparing (liter) Total besparing (kronor)* Kortare än 10 km 3,33 kwh/mil 0,29 liter/mil 59,5 liter 453,55 kr km 2,69 kwh/mil 0,39 liter/mil 101,4 liter 868,23 kr Över 30 km 2,5 kwh/mil 0,58 liter/mil 44,5 liter 393,26 kr Alla sträckor 2,83 kwh/mil 0,45 liter/mil 205,4 liter 1 715,04 kr Uträkningarna baseras på: Fast elpris under 1 år som vid jämförelsen låg på 108,63 öre/kwh Dieselpris på SEK 12,51/liter *Jämfört med ren dieseldrift Faktaurval från BMW-projektet i Berlin Testförarna betalade en avgift om 400 Euro per månad för att ha tillgång till bilarna. Som anledning till att de ville vara med i testet uppgav testförarna främst att de ville få erfarenhet av och stödja en miljövänlig teknologi. Att de ville minska kostnaderna för sina dagliga transporter var också en viktig faktor.

9 Fördelar och nackdelar Jag är positiv till att köpa Nu kunde vi inte utnyttja bagageutrymmet, en laddhybrid, men jag tror men vi använde att inköpskostnaden är ett ändå bilen väldigt mycket, både stort problem. Det är redan för att åka och handla och göra dyrt att köpa en familjebil mindre resor till släkt och vänner. och för elbilar finns inte heller någon När man får ett bagageutrymme också andrahandsmarknad eftersom den inte ens så tycker jag att det är klockrent. Det känns är färdig än. Jag tror på idén och jag tror skönt att kunna köra miljövänligt när man kör på tekniken, men kostnaden är en riktig till dagis, när man ska handla och när man kör stötesten. Anders Bergqvist inne i samhällen. Magnus Brixvik Det var ju riktigt, riktigt kallt under prövotiden och man märkte att det inte var någon vinterbil. Jag använde till exempel ingen stolsvärme, så jag fick sitta på små stjärtlappar. Det såg jag alltid till att ha med mig i bilen. Jörgen Holhammar Jag var lite orolig för att bilen skulle vara farlig för fotgängare eftersom den var så tyst, men det känns inte som att folk har lagt märke till att man har kört på el. Inte heller på parkeringsplatser och övergångställen har jag upplevt att någon har vänt på huvudet och tänkt vad var det där?. Jag har absolut inte känt mig farlig. Erik Skoglund Laddhybriden kombinerar de saker jag vill ha och behöver med de värderingar som jag står för. Dessutom leder tekniken med elbilar till bättre luftkvalitet i städerna. Agneta rising Jag skulle vilja ha 5-7 mil som minimum på el. Den ladd ade ur sig väldigt fort och jag tyckte inte att jag kom tillräckligt långt. Om bilen klarade uppemot sju mil så skulle jag kunna köra fram och tillbaka till jobbet och möjligtvis en träningssväng samtidigt som jag bara behövde ladda bilen en gång om dagen. Gunilla Flising I kopplingen av värmesystemet finns förbättringspotential. Ska det här funka bra så ska man inte behöva fundera på om man kör på el eller på diesel för klimatet i bilen, det måste bara funka av sig själv. Anders Bergqvist En nackdel med bilen var att det var en liten dieseltank och osäker tankvisare, så jag fick tanka väldigt ofta. Det hade varit ett jätteplus att inte behöva svänga iväg till tankstationen för att tanka diesel utan i stället kunna köra på el hela tiden. Erik Skoglund

10 Tekniska data om testbilarna Specifikationer: Volvo V70 laddhybrid (prototyp) Specifikationer BMW Mini-E Fordonstyp: laddhybrid (d.v.s. har en Laddtider Fordonstyp: elbil (d.v.s. har en Laddtider elmotor med ett laddbart batteri, och Vanligt vägguttag (230V, 10 A): 4-6 h elmotor med ett laddbart batteri) Vanligt vägguttag (230V, 12A): 10 h en traditionell förbränningsmotor) Semi-snabb laddning (230V, 16 A): 2-2,5 h Antal testbilar: 50 Snabbladdning (230V, 50A): 2,4h Antal testbilar: 2 Batterityp: Li-jon Sittplatser: 2 Batterityp: Li-jon Sittplatser: 5 Bagageutrymme: Nej Motorer Elmotor (bakhjulsdrift): 100 hk 5-cylinder dieselmotor (framhjulsdrift): 205 hk Batteristorlek Totalt: 11 kwh Användbar: 7 kwh Batterivikt: 150 kg Räckvidd på el: upp till 30 km i verklig användning Bagageutrymme: Nej Motor Elmotor: 204 hk Batteristorlek Totalt: 35 kwh Användbar: 29 kwh Batterivikt: 260 kg Räckvidd på el: upp till 180 km i verklig användning Vattenfall utvecklar tillsammans med Volvo en laddhybrid som kommer att säljas från Bilen som kommer till marknaden har andra specifikationer än denna prototyp och kommer att ha ett normalt stort bagageutrymme.

11 Metodik Första perioden med testkörningarna av laddhybrider har genomförts under december 2009 maj 2010 i Göteborg. Under resten av 2010 fortsätter laddhybriderna att testköras i Göteborg och Stockholm. De två bilarna har testkörts av 16 anställda på Vattenfall och Volvo som under testperioden ersatt sin privata bil med laddhybriden. Testförarna som arbetar på Vattenfall har kört bilen under en månad var medan testförarna som arbetar på Volvo har kört bilen under tio dagar var. Förarna valdes genom ett stratiferat urval för att ge en blandning av kön, ålder och körmönster. Testet utvärderas kvantitativt och kvalitativt. För den kvantitativa utvärderingen samlas data in i en logger i varje bil samt via loggutrustning i de laddlådor som monterats på testförarnas dagliga parkeringsplatser. Mätutrustning i fordonen loggar bland annat fordonets position, hastighet och körsträcka; motoraktiviteten hos el- och dieselmotorn; samt batteriets status och laddning. ETC AB ansvarar för insamling och behandling av data från fordonen medan Vattenfall har hand om datainsamlingen i laddlådorna. Den kvalitativa utvärderingen genomförs av Vattenfall i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola (Prof. Elsa Rosenblad). Tio av testförarna (sex män och fyra kvinnor) har intervjuats före och efter sin testperiod enligt en semi-strukturerad intervjumetod som innehåller en blandning av öppna och slutna frågor. Frågorna är delvis samma före och efter testkörningen för att identifiera hur testperioden påverkat förarnas åsikter och attityder. BMW-projektet Den första fasen av testkörningar i samarbetet med BMW ägde rum under juni till december år privatpersoner i Berlin med omnejd hyrde en MiniE elbil och körde den under sex månader. Testet har utvärderats genom loggning av data i bilarna samt i laddboxar och laddstolpar, i samarbete med TU Ilmenau och TU Berlin. Testet utvärderas också kvalitativt genom intervjuer, enkäter och loggböcker, vilket genomförs i samarbete med TU Chemnitz. Testet är nu inne i en andra fas där ytterligare 50 personer kör bilarna.

12 Projektledare Johan Tollin, Vattenfall AB, Programme Manager Group E-mobility R&D Programme Författare Sara-Linnéa Andersson, Vattenfall Power Consultant AB Erik Sundström, Vattenfall Group AB och kommunikationsansvarig för elbilsprojektet Viktor Ekemo, ETC AB Foto Henrik Brunnsgård Bosse Johansson Elisabeth Redlig BMW Volvo Idé och produktion Agency Grafisk form och layout Blomquist & Co Tryckt och producerad i Stockholm, juli 2010.

13

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

!#$%!#$&'(#!#$%&'()%$(*'%%+),-+.)/%$#..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Läs mer

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil MERCEDES BMW E-CAR Vad döljer sig satsar konverterar på under huven? på eldrift löpande band elbilen i sverige EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN EL- OCH HYBRIDBILAR OKTOBER 2013 PRIS: 65 KR Framtiden har

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM

magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I AMSTERDAM Specialutgåva OM EN KLIMATSMART FRAMTID & REN BILGLÄDJE 2015 magasin Nu ställer vi om! DIN NÄSTA BIL ÄR LADDAD MED KÖRGLÄDJE DRÖMKOMBIN PASSAT GTE XL1 VÄRLDENS SNÅLASTE 1 000 KM PÅ EL & BENSIN SUCCÉ I

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR

CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR nr 2 2012 LeasePlan Sverige CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR NYA DIGITALA TJÄNSTER Smart, snabbt, säkert TCO smidig helhetssyn Vintervägarnas utmaning Familjeevent gav 1 800 provkörningar 02 KRÖNIKA VINTER-

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Attityder, ekonomi och teknik David Kindstrand 2015 Miljövetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet Barriärer för elbilsintroduktionen

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Utvärdering av Elbilsupphandlingens testflotta samt förslag på fortsatt utvärderingsplan Februari 2012 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen

Läs mer

Attitydundersökning av svenskars kunskaper om och inställning till elfordon

Attitydundersökning av svenskars kunskaper om och inställning till elfordon 1 (21) Attitydundersökning av svenskars kunskaper om och inställning till elfordon EM4500 W-4.0, 2010-11-22 2 (21) Inledning Energimyndigheten arbetar med forskning för ett mer energieffektivt transportsystem.

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer