din prestandamässiga och miljömässiga fördel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "din prestandamässiga och miljömässiga fördel."

Transkript

1 New Holland CX8OOO CX8O4O CX8O5O CX8O7O CX8O8O CX8O9O

2 2 3 din prestandamässiga och miljömässiga fördel. Över CX tröskor har tillverkats sedan introduktionen år 2001 och under tiden har de genomgått en konstant utvecklingsprocess för att garanterat kunna tackla alla förändringar inom moderna lantbruket med allra senaste innovativa lösningar. CX8090 är världens mest kraftfulla skakartröska och dess nya motor, som uppfyller avgaskraven enligt Steg 3B, med den effektiva ECOBlue SCR tekniken (Selective Catalytic Reduction), är det senaste steget framåt i vår kontinuerliga strävan att hela tiden förbättra prestandan hos CX8000 tröskorna. Föraren av en CX8000 har dessutom alltid full kontroll över skördeprocessen med en mängd användbar information på fingertoppsavstånd tack vare IntelliView III monitorn med den stora färgdisplayen med pekskärmsnavigation. Automatstyrsystemet IntelliSteer maximerar precisionen i fält ytterligare för ännu högre produktivitet. Med en komplett serie på fem modeller som levererar upp till 490 hk kommer du säkert att finna din perfekta skördepartner. Från Zedelgem! För över 100 år sedan, år 1906, tillverkade Leon Claeys sina första stationära tröskverk i Zedelgem, Belgien byggdes Europas allra första självgående skördetröska här. I dag är fabriken i Zedelgem New Hollands globala utvecklingscentrum för skördemaskiner. De nya CX8000 modellerna är konstruerade och byggda av hängivna människor som är medvetna om vad total tillfredsställelse hos kunderna innebär, både vad gäller kapacitet i fält och driftsäkerhet under hela skördesäsongen.

3 CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 Skärvidd (m) 4,57-7,32 4,57-7,62 5,18-9,15 6,10-10,67 7,62-10,67 Motoreffekt vid 2100 varv/min [kw/hk] 220/ / / / /449 Max motoreffekt vid 2000 varv/min [kw/hk] 245/ / / / /490 Tröskcylinder Bredd / Diameter (m) 1,3 / 0,75 1,3 / 0,75 1,56 / 0,75 1,56 / 0,75 1,56 / 0,75 Antal skakare Volym spannmålstank (l)

4 4 5 skärbord en PERFEkT START. Varifeed skärbord anpassad till grödan Vid skörd i högre hastigheter, oavsett vilka skördeförhållanden som än råder, är det av största vikt att CX8000 tröskans potential utnyttjas till fullo! Varifeed skärbordet med möjlighet att justera knivens avstånd till inmatningsskruven ser till att materialflödet in i tröskan blir korrekt från början. Knivens position ställs in från förarplatsen och skärbordsbotten förblir helt sluten vid knivens alla inställbara lägen. Inmatningen är optimal från start och igenom hela tröskan, vilket maximerar tröskans kapacitet. Den hydrauliskt drivna haspeln ökar tröskans produktivitet ytterligare i speciellt svårhanterliga grödor. 575 mm senaste Generationen Varifeed Gii spannmålsskärbord Den senaste generationen av Varifeed GII skärbord för spannmål, vars längd kan justeras hela 575 mm, finns tillgängliga i tre storlekar: 7,62 m (25 fot), 9,15 m (30 fot) och 10,67 m (35 fot). Den robusta ramkonstruktionen och de många utrustningsfördelarna, inklusive heavy-duty höghastighets knivdrivning, inmatningsskruv med stor diameter och den längre räckvidden hos haspelfingrarna, garanterar en imponerande kapacitet hos kniv och inmatningsmekanism för att matcha prestandan hos tröskmodellerna i CX8000 serien. NEW HOLLAND MAjsbord New Hollands majsbord är din garanti för att få maximal produktivitet ur din CX8000. Tillgängliga både som fasta och uppfällbara, erbjuder de en mängd fördelar, som den bästa avskärningen av stjälkarna i branchen, aggressiva matarrullar och plåtarna som till och med kan justeras bekvämt från förarplats. Dessa majsbord, som finns i versioner för 6, 8 och 12 rader, är de perfekta borden för CX8000 tröskorna som ger dig möjlighet att fullt utnyttja maskinens hela potential för högre kapacitet och effektivitet under skörden.

5 STANDARDSKÄRBORD MED FAST KNIVPOSITION - HIGH CAPACITY SKÄRBORD För att kunna uppnå jämn matning av grödan till både kniv och inmatningsskruv har High Capacity skärborden på alla New Holland skördetröskor en haspel med stor diameter och enkla justeringsmöjligheter. Den höga knivhastigheten och inmatningsskruven med inmatningsfingrar över hela arbetsbredden tillåter hög hastighet i fält och hjälper till att säkra jämn inmatning.

6 6 7 urtröskning och frånskiljning oöverträffad urtröskning med den största tröskcylindern PÅ MARKNADEN. Imponerande urtröskning MED BIBEHÅLLEN KÄRNKVALITET CX8000 tröskorna är välkända för effektiv urtröskning av de mest svårtröskade grödor med en oöverträffad hastighet. Marknadens största tröskcylinder har en diameter av hela 75 cm. Med en omslutningsvinkel av 111 grader resulterar detta i en effektiv slagskoyta av 1,18 m 2 i modellerna med sex skakare och 0,98 m 2 i modellerna med fem skakare. Urtröskning av varje spannmålskärna eller frö sker utan problem. med varaktig hög prestanda En stor cylinderdiameter betyder att cylindern inte behöver så högt varvtal för att uppnå optimal urtröskning. Detta ger en avsevärt lugnare gång och mycket mindre belastning på drivningen. Den höga svängmassan hos den stora cylindern jämnar också ut toppbelastningar, även under fuktiga skördeförhållanden.

7 ett jämnt inmatningsflöde ökar dagskapaciteten Förmågan att upprätthålla maximal produktivitet är en av de viktigaste egenskaperna som tekniken med fyra cylindrar medför. Frånskiljningscylindern innebär inte bara en viktig förlängning av urtröskningsprocessen utan den bidrar också i hög grad till att säkra ett jämnt materialflöde för högsta kapacitet. Genom att förbättra flödet mellan frånskiljningscylindern och halmskakarna bidrar även halmflödescylindern Straw Flow till det jämna materialflödet genom tröskan och därmed till tröskans höga kapacitet. oöverträffad frånskiljningspotential Den stora cylinderslagskon ger en väldig frånskiljningsyta. Slagskorna under mellancylindern och frånskiljningscylindern innebär ytterligare aktiv frånskiljningsyta. Halmcylindern, frånskiljningscylindern och Straw Flow halmcylindern skapar var för sig en riktningsändring i materialflödet vilket ytterligare bidrar till urtröskningsprocessen. Multi-Thresh systemet, en del av tekniken med fyra cylindrar, innebär att slagskorna under både halmcylindern och frånskiljningscylindern kan sänkas för att åstadkomma skonsammare behandling av halmen i grödor som inte är så svårtröskade. robust effektivitet Den slutliga separationen av eventuella kvarvarande kärnor i halmen, efter den intensiva urtröskningen som tekniken med fyra cylindrar innebär, ombesörjes av halmskakarna som transporterar halmen bakåt i tröskan. Skakarna har slutna bottnar, inte bara för att det ger bättre stabilitet och styrka och ökad livslängd, utan också för att kunna leverera de separerade kärnorna jämnt över uppsamlingsplanet även vid arbete i sluttande terräng. är Allt ok? Ta ett tröskprov och kontrollera den höga kvaliteten. Att försäkra sig om att tröskprocessen är optimal med välrensad spannmål utan skador på kärnorna är en snabb och enkel operation tack vare provtagningsluckan precis utanför hyttdörren och IntelliView III systemet med pekskärm.

8 8 9 rensning Spannmålsprov med högsta kvalitet. rena kärnor i en jämn ström, helt i linje med kapaciteten hos CX8000 Sållådan i CX8000 producerar perfekt tröskvara i alla varianter av gröda tack vare den stora effektiva sållytan. De motgående sållrörelserna ger respektive såll den perfekta slaglängden för korrekt behandling av materialet. Både över- och undersåll kan bekvämt ställas in från förarplats. Det fläktpåverkade försållet, som sitter mellan förberedningsplanet och översållet, skiljer ifrån merparten av kärnorna som då hamnar direkt på undersållet. Detta medför att översållet belastas mindre vilket höjer kapaciteten eftersom den extra luftströmmen som uppstår mellan försåll och översåll också bidrar till att höja den totala renskapaciteten. styrning av luften som matchar enorma materialflöden Med en total fläktkontrollerad rensyta av 6,54 m 2 på modellerna med sex skakare och 5,40 m 2 på femskakarmodellerna kan rensapparaten i CX8000 utmärkt väl hantera de enorma mängder spannmål som produceras av det högeffektiva urtröskningsoch frånskiljningssystemet. Massor av luft sugs in både från fläkthusets gavlar och från dess ovansida medan två utsläppskanaler fördelar luftströmmen jämnt över sållen. Den kraftfulla fläkten med sex fläktblad kan förses med varvtalsreduktion för tröskning av känsligare grödor med lätta fröer. marknadens effektivaste system för nivåreglering Tröska i sidolut utan att behöva sänka hastigheten med bibehållen full renskapacitet: det är vad New Hollands nivåreglerande sållåda innebär när du arbetar i kuperad terräng med upp till 17% lutning. Med styrning via en nivåsensor hålles hela sållådan horisontell i sidled, inklusive det långa förberedningsplanet, försållet och både över- och undersåll. Materialet hålles i ett jämnt lager över hela rensytan och en jämn luftström genom sållen upprätthåller maximal renseffekt. Detta medför att du kan bibehålla optimal hastighet även på kuperade fält utan att kompromissa med vare sig kapacitet eller kvalitet.

9 Aggressiv rensning En viktig komponent i CX8000 tröskornas sållkonstruktion är försållet. Det ger dels en extra fläktkontrollerad sållyta, men än viktigare är att det åstadkommer en extra luftström genom materialet när det faller ner mot översållet. Redan här separeras en hel del boss och agnar bort innan själva rensningsprocessen påbörjas. full kontroll på returgodset Effektiviteten i CX8000 tröskornas urtrösknings-, frånskiljnings- och rensningsprocesser håller mängden returgods nere på ett minimum. Varierande skördeförhållanden kan ändå påverka mängden och föraren får då indikationer om detta i IntelliView lil monitorn. För att undvika den extra belastning det skulle innebära att addera returgodset till urtröskningssystemet, tas det effektivt omhand av returgodscylindern Roto- Thresher, en New Holland uppfinning. Om extra urtröskning krävs sker detta i returgodscylindern. I CX8000 tröskorna kompromissas aldrig med urtröskning eller frånskiljning - det separerade returgodset transporteras därefter vidare och sprids jämnt över förberedningsplanet. lättåtkomligt För att förberedningsplanet skall kunna arbeta effektivt med transport av spannmålen och förberedelse före sållens rensning viktiga steg i tröskans totala kapacitet - måste det hållas rent. Vid arbete i fuktiga förhållanden eller i grödor som lätt fastnar kan det vara nödvändigt att rensa regelbundet. För att underlätta rengöringen kan förberedningsplanet i CX8000 tröskorna lätt dras ut framifrån i två sektioner.

10 10 11 hantering av spannmålen Hantering av stora volymer spannmål. CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 Spannmålstankens rymd (l) tankkapacitet som matchar hög avverkning I CX8000 tröskorna fylls spannmålstanken snabbt. Därför krävs ett transportsystem för spannmålen som kan matcha den enorma kapaciteten. För att skörden ska kunna genomföras så effektivt som möjligt är spannmålstankarnas volym verkligen imponerande - från 9000 liter på CX8040 till liter på CX8090. För att kunna ha spannmålstankar med så stora volymer utan att tröskans totalbredd omöjliggör vägtransporter fungerar tanklockets plåtar även som förhöjningar som kan fällas upp elektriskt från förarplats. När tanklocken öppnas fälls automatiskt den övre sektionen av fyllningsskruven i arbetsposition så att tankens hela volym utnyttjas.

11 snabb och effektiv tömning Föraren har en oinskränkt sikt mot tömningsröret vilket gör att skördearbetet kan fortlöpa helt ostört även under tömning. Med en tömningshastighet av 110 liter per sekund, töms till och med den största literstanken på mindre än 100 sekunder.

12 12 13 hantering av boss och halm rätt behandling av boss och halm för alla förhållanden. vikten av att hantera boss och halm korrekt Då halmen inte skall bärgas från fältet är CX8000 tröskorna utrustade för att hantera halm och boss optimalt. Minimerad jordbearbetning, en odlingsmetod som röner allt större intresse, innebär att sådden sker efter minimal eller till och med ingen bearbetning alls. Metoden innebär mindre arbetstid och kan leda till högre skördar och mindre jorderosion. En nackdel däremot som denna metod kan medföra är sjukdoms- och skadedjursproblem orsakade av fukt som hålles kvar i skörderesterna. Det är därför av största vikt att halmen hackas effektivt och att den och bosset sprids jämnt efter tröskan, speciellt när man arbetar med så stora skärvidder som är vanligt på CX8000 modellerna. Jämn spridning av halm och boss minskar också risken för stopp i samband med sådden.

13 New Holland halmhackar: hackar fint sprider brett Den allt större betydelsen av att halm och boss hanteras effektivt har resulterat i ett utbud av halmhackar som helt utvecklats och tillverkats av New Holland. För CX8000 tröskorna finns ett urval av hackar med fyra eller sex rader knivar. Hackarnas höga varvtal på 3500 varv/min ser till att även halmen efter de tyngsta grödorna hackas fint och sprids jämnt. Full spridning över hela arbetsbredden Spridarplåten med tio fullt justerbara spridarvingar och den effektiva centrumvingen ser till att det hackade materialet sprids jämnt över hela arbetsbredden. Flexibel hantering av boss För CX8000 finns två system tillgängliga för hantering och spridning av boss som båda innebär perfekt spridning över hela arbetsbredden i alla grödor och under alla skördeförhållanden. En fläkt blåser bosset till halmhacken som sprider bosset även när halmen inte hackas. Två horisontella spridartallrikar arbetar helt oberoende av halmhacken. Exceptionell halmkvalitet I CX8000 tröskorna sker urtröskning och frånskiljning över stora ytor. Därför behöver processen inte vara så aggressiv vilket resulterar i en skonsammare behandling av halmen som därmed håller högre kvalitet. De stora halmsträngarna ger perfekta balar. Halmhuven har två strängläggningsgaller som föraren bekvämt kan justera i fyra olika positioner vardera för att bestämma halmsträngens bredd.

14 14 15 motor och framdrivning kraftfull och skonsam mot miljön: en vinnande kombination. Alla CX8000 tröskorna är försedda med Steg 3B godkända motorer med common rail-teknik. Detta är en del av New Holland Agricultures miljömässiga utfästelse: att utveckla lösningar som gör jordbruket effektivare medan man samtidigt tar största möjliga hänsyn till miljön. Den andra delen är att erbjuda skräddarsydda lösningar till varje enskild produkt, och hela CX8000 serien utnyttjar ECOBlue SCR teknologin (Selective Catalytic Reduction). Detta system med efterbehandling av avgaserna innebär att en katalysator tar hand om de kväveoxider som finns i avgaserna och omvandlar dem till de helt ofarliga komponenterna vattenånga och kvävgas som förekommer normalt i atmosfären. Eftersom systemet arbetar efter motorn påverkar det inte vare sig effekt eller vridmoment negativt varför det slutliga resultatet blir bättre motorprestanda och effektivare bränsleutnyttjande. Avgaser innehållande NOx Kvävgas och vattenånga Doseringsmodul SCR Katalysator Matarmodul AdBlue tillsats AdBlue tank CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 Effekt vid 2000 varv/min [kw/hk] 245/ / / / /490 AdBlue utan att addera problem AdBlue är en nyckelkomponent i ECOBlue SCR systemet. Det är en blandning av vatten och urea som tillsätts avgaserna för att göra dem ofarliga. Din New Holland återförsäljare tillhandahåller AdBlue som du kan lagra hemma på gården i behållare som motsvarar dina behov. Det enkla systemet är lätt att använda. Bara fyll den 120 liter stora AdBluetanken i din CX8000 och när det börjar ta slut indikeras detta på IntelliView III skärmen. Dessutom räcker innehållet i Adbluetanken dubbelt så länge som innehållet i en fylld bränsletank.

15 Hög kylarkapacitet Kylarsektionerna och luftfiltret är alla lätta att komma åt för grundlig rengöring och har samtidigt dimensioner som garanterar maximal kylkapacitet i alla klimat och väderförhållanden. CX8000 tröskornas kylarpaket omfattar separata kylare för motorns kylarvätska, för oljan till hydrostatiska framdrivningen och för motorns laddluftkylare. Integrerat i det roterande luftintaget sitter luftkonditioneringens kylare. Excellent effektöverföring En av de viktigaste transmissionskomponenterna är tröskcylinderns variator. För att säkerställa en tillförlitlig konstant överföring av effekten löper drivremmen i variatorskivor med stor diameter och den hålls alltid korrekt spänd helt automatiskt av ett posi-torque system. Detta ger optimalt grepp med effektivaste kraftöverföring även under allra svåraste förhållanden. mjuk inkoppling ger driftsäkerhet För skonsam inkoppling av effektkrävande komponenter mellan motorn och trösk- eller tanktömningssystemen har CX8000 tröskorna en högeffektiv huvudväxellåda med hydrauliska våtlamellkopplingar. Denna driftsäkra och urstarka konstruktion kopplar in kraften succesivt vilket resulterar i en mjuk och effektiv inkoppling. LåNGa arbetsdagar De bränsleeffektiva CX8000 tröskorna har stora bränsletankar som räcker för långa skördedagar utan stillestånd. För maximal bekvämlighet sitter AdBluetanken alldeles intill bränsletanken.

16 16 17 förarkomfort den absoluta upplevelsen av utrymme och komfort. utmärkt sikt! För att åstadkomma högsta effektivitet har föraren en perfekt oinskränkt överblick över hela arbetsområdet. utökad komfort Den stora förarhytten på New Hollands tröskflaggskepp erbjuder inte bara mer utrymme. Luftkonditioneringen med automatisk klimatkontroll ingår i standardutrustningen. För att tillgodose de individuella behoven hos varje enskild förare kan den luftfjädrade förarstolen justeras i höjdled, framåt-bakåt och ryggstödslutning medan fjädringen kan justeras för att passa förarens vikt. Det finns dessutom ett bekvämt passagerarsäte. Upplev tystnaden CX tröskorna erbjuder en helt unik upplevelse, bekvämare och tystare än någon annan tröska. Du kan njuta av det generösa utrymmet i en lugn och tyst miljö under långa tröskdagar.

17 bekvämt insteg I arbetsposition ger trappstegen ett bekvämt och säkert insteg till den rymliga hytten. För att minimera tröskans totalbredd under vägtransport kan stegen på CX8000 tröskorna svängas in framför drivhjulet. Stegens position kan enkelt ändras både från marken och från förarplattformen. för långa arbetsdagar För att kunna hålla full skördekapacitet även nattetid är det viktigt att aldrig kompromissa med sikten från förarhytten. Inte mindre än sjutton arbetsstrålkastare är standardutrustning på CX8000 tröskorna. För att ytterligare förbättra sikten, både på längre avstånd och över skärbordet, kan tröskan utrustas med Xenonbelysning som tillval.

18 18 19 Manövrering maximera prestandan utan ansträngning. INTELLIVIEW III monitorn ger dig Intuitiv kommunikationsförmåga Att alltid kunna arbeta med rätt information är en av de viktigaste förutsättningarna för att maximera prestanda. I alla CX8000 tröskorna är IntelliView III monitorn med pekskärm inbyggd i konsolen i höger armstöd. I displayen visas alla typer av information och den fungerar som gränssnitt för styrning och inställning av en mängd funktioner. Tack vare färg-, pekskärmsfunktionen och den lättförståeliga hanteringen visas informationen mycket strukturerat så att föraren finner den information som behövs. förarens förlängda arm Multifunktionsspaken på CX8000 tröskorna är förarens viktigaste redskap när han styr tröskan. Med den ergonomiskt utformade körspaken kontrolleras framdrivning, tömningsrörets position, aktivering av tanktömningen samt skärbordets och haspelns alla funktioner.

19 förenklad inställning spar tid För att minimera improduktiv spilltid och för att förenkla inställning av tröskan vid byte mellan olika grödor eller vid arbete under varierande skördeförhållanden har CX8000 tröskorna ett automatiskt inställningssystem. Det finns sexton olika grundinställningar tillgängliga från fabrik som var och en är anpassade till en specifik gröda. Ytterligare tio olika inställningar finns att tillgå som föraren kan programmera individuellt, även för vändningsrutiner på vändtegen. Inställningarna omfattar haspelns hastighet och position, cylindervarvtal och slagskoinställning, sållöppningar och varvtalet för rensfläkten. Briljant ergonomi Utformningen av höger armstöd är logisk med alla reglage bekvämt placerade, för att göra förarens arbete så fri från stress som möjligt. Hela konsolen kan justeras för att passa föraren perfekt och den innehåller alla kontakter och reglage som behövs för att ställa in och styra tröskan. Elektroniskt styrd växelväljare ger bekväm växling.

20 20 21 Precisionsodling New Hollands system för skördekartering och precisionsodling. få ut mer av dina insatser i grödan En odlingsmetod som är inriktad på markspecifik jordbearbetning, gödsling och såteknik är ett sätt att optimera effektiviteten i odlingen. Första steget mot precisionsodling är skördekartering. Den exklusiva, patenterade och mycket exakta avkastningssensorn, utvecklad av New Holland, anses av de flesta som marknadens bästa. Den använder en sensorplatta som är monterad på en ledbart upphängd enhet med en motvikt, vilket neutraliserar skillnader i friktion mellan olika grödor. Dessutom gör den speciellt uträknade kastvinkeln från spannmålselevatorn att systemet inte påverkas av spannmålens volymvikt. I spannmålselevatorn finns också en vattenhaltssensor monterad som regelbundet känner av vattenhalten hos den skördade kärnan. Avkastningssensor Vattenhaltssensor ingen kalibrering behövs Tack vare den genialiska och unika konstruktionen hos avkastningssensorn på CX8000 tröskorna påverkas mätningen inte av kärnornas tusenkornvikt. Oavsett vilken gröda, sort eller vattenhalt som är aktuell registreras avkastningen med extremt hög noggrannhet. Inga kalibreringar är nödvändiga, vare sig mellan olika fält, olika grödor eller mellan spannmål och majs. Avverkning (ton/t) Majs Vete Bönor Raps sensorsignal (volt)

21 modern överföring av information För bekvämaste överföring av insamlad data från CX8000 tröskornas avkastningssensor till gårdsdatorn används ett vanligt USB minne. Back-up ger förtroende Specialiserade supportföretag i alla europeiska länder assisterar New Hollands kunder genom att erbjuda en hel dags utbildning i hur programvaran (tillval) för precisionsodling bäst utnyttjas. Dessa specialister finns tillgängliga för fri, direktuppkopplad hjälp och för information om tillgängliga uppdateringar. Praktisk skrivare En skrivare som monteras i förarhytten och som kan skriva ut information om ett specifikt arbete eller en hel dags jobb finns tillgänglig som tillval. olika möjligheter för varierande behov Vilken nivå på system för automatisk styrning och precisionsodling du väljer beror på en rad olika faktorer, som t.ex. gårdens inriktning och storlek, lokala förhållanden, krav från maskinstationens kunder eller dina egna eller din personals personliga intressen. De tillgängliga paketlösningarna omfattar: System för vattenhaltsmätning System för avkastnings- och vattenhaltsmätning Komplett precisionsodlingssystem med avkastnings- och vattenhaltsmätning, DGPS skördekartering, programvara för att skapa skördekartor och programsupport.

22 22 23 Innovativa lösningar öka tröskförarens effektivitet. automatstyrning Senare års utveckling inom jordbruket har betonat vikten av att använda allt mera avancerad teknologi för att få ut maximalt av de jord- och naturresurser som finns tillgängliga. På CX8000 tröskorna finns automatiska styrsystem att tillgå som avlastar förarna så att de kan koncentrera sig på att maximera maskinens prestanda. Dessa system kan styra tröskan automatisk både vad gäller framkörningshastighet och riktning men föraren kan närsomhelst ta över kontrollen då det är nödvändigt.

23 Laserbaserade styrsystemet SmartSteer förenklar arbetet New Hollands SmartSteer automatiska styrsystem använder en laserskanner som monteras under hyttakets vänstra sida. Skannern läser av kanten mellan den tröskade och den otröskade delen av fältet och ger en signal som styr tröskan exakt så att föraren kan koncentrera sig på att optimera tröskan för att bibehålla maximal prestanda. Skannern kan ställas in för att läsa av kanten på det otröskade på antingen tröskans högra eller vänstra sida. Automatisk radstyrning för majsskärbord Beröringssensorer i framkanten av en radenhet registrerar kontinuerligt majsradens position. Baserat på denna information kontrollerar CX8000 tröskans elektroniska system styrventilen och håller tröskan på rätt kurs i alla typer av majsbestånd. framkörningshastighet belastning IntelliCruise systemet strävar efter att hålla maximal avverkning IntelliCruise kapacitetsstyrning anpassar automatiskt tröskans framkörningshastighet efter hur hårt belastad tröskan är. För snabbast möjliga anpassning av variationer i grödan mäter en sensor monterad i inmatningselevatorns drivning kontinuerligt effektbehovet i både skärbord och elevator. IntelliCruise ger smidiga hastighetsändringar och resulterar i att tröskans avverkning bibehålles på toppnivå oberoende av variationer i grödans avkastning.

24 24 25 NEW HOLLAND erbjuder Så mycket MeR. IntelliSteer AutomatStyrning CX8000 serien kan utrustas med IntelliSteer, ett helt integrerat automatstyrningssystem, designat och utvecklat av New Holland. Systemet utnyttjar DGPS eller RTK teknologi och fullt integrerade kontrollsystem och IntelliSteer systemet ger raka och parallella kördrag med en noggrannhet av upp till 1-2 cm*. IntelliSteer systemet har utformats för att vara anpassat till dagens moderna breda skärbord och förbättrar dramatiskt förarens prestanda och komfort i de mest krävande situationer. En extra fördel med att utnyttja RTK korrektion med IntelliSteer systemet är den garanterade noggrannheten år efter år, något som blir allt viktigare med dagens moderna lantbruksteknik. Allt detta och mycket mer enbart med en knapptryckning. * Vid användande av RTK korrektion. IntelliView III terminal. en skärm för alla funktioner. Med standard Intelliview III skärmen, är IntelliSteer lätt att integrera i CX8000 seriens övriga styrsystem. IntelliSteer systemet kan arbeta efter en mängd olika körmönster. Bilden visar exempel: NH 262 mottagare NH 262 mottagaren kan arbeta med EGNOS, OmniSTAR eller RTK korrektion. För RTK applikationer tillkommer en radiomottagare under GPSmottagaren. RTK BasStation En RTK basstation kan användas för att sända korrektionssignal för att uppnå en noggrannhet mellan kördragen av 1-2 cm. Navigation Controller II Navigation Controller II heter datorn som kontinuerligt korrigerar för lutningar och fordonsrörelser i alla riktningar. Tre accelerometrar och tre gyroskop av extremt hög kvalitet ser till att maskinen får exakt markposition. Integrerat kontrollsystem New Holland IntelliSteer använder en fabriksmonterad styrvinkelgivare för att informera Navigation Controller II om styrriktningen. I hydraulsystemet finns en integrerad styrventil som omvandlar signalerna från Navigation Controller II till styrsystemet.

25 efter att din tröska levererats. GEDIGEN FÖRARUTBILDNING New Hollandtröskorna innehåller en mängd automatiska funktioner som effektiviserar och underlättar handhavandet. Trots detta är det viktigt att föraren är väl insatt i tröskans alla funktioner för att kunna utnyttja den inbyggda kapaciteten maximalt. Därför arrangerar vi varje år endagsutbildningar för både ägare och förare på ett antal platser runt om i landet. Med New Holland har du aldrig långt till kunskap. FÖRMÅNLIG FINANSIERING Varje kund är unik, med specifika behov både när det gäller tekniska lösningar och finansiella behov. Därför skapade vi 1998 S&H finans som kännetecknas av enkel och effektiv administration, snabba besked och ett finansieringsupplägg som är anpassat till lantbrukets förutsättningar. Du löser finansieringen av din investering direkt genom din återförsäljare utan onödigt krångel. Detta i kombination med låg rörlig ränta och upp till sju års löptid gör att vi kan erbjuda ett av branschens bästa finansieringsalternativ. EN TRYGG INVESTERING När du köper en New Holland skördetröska ingår vår 5-åriga trygghetsförsäkring som standard. Du slipper oförutsedda kostnader om det trots allt skulle hända något med din skördetröska. Kontakta din lokala New Holland återförsäljare för mer information. Söderberg & Haak Maskin AB STORT UTBUD AV ORIGINALTILLBEHÖR New Holland är ett globalt varumärke, men samtidigt inser vi att det finns behov av lokala lösningar. För optimerad prestanda oavsett klimat och lokala förhållanden erbjuder vi därför ett omfattande sortiment av originaltillbehör, som levereras och monteras av din lokala New Holland återförsäljare. Vill du att New Holland ska vara en del av din vardag? På www. newhollandstyle.com finns ett stort utbud av produkter. Där finns slitstarka arbetskläder, flera olika skalenliga modeller och mycket mer. New Holland - lika personlig som du. NATURAL LEADER

26 26 27 Specifikationer Modell CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 Skärbord Skärvidd: High Capacity spannnmålsskärbord (m) 4,57-7,32 4,57-7,32 5,18-7, Varifeed spannmålsskärbord (m) 5,18-7,32 5,18-7,62 5,18-7,62 6,10-9,15 7,62-9,15 Knivhastighet Standard / Varifeed GII spannmålsskärbord (snitt/min,) 1150 / / / / / 1300 Komplett reservkniv samt extra knivblad l l l l l Inmatningsskruv med indragbara fingrar över hela arbetsbredden l l l l l Haspeldiameter (m) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 Elektrohydraulisk inställning av haspelns position l l l l l Automatisk synkronisering av haspelns varvtal med framkörningshastigheten l l l l l Snabbkoppling för hydraulik l l l l l Majsskärbord Antal rader: Flip-up majsskärbord Antal rader: Fast majsskärbord Elektriskt justerbara täckplåtar l l l l l Integrerad stjälkkross O O O O O Roterande avskiljare O O O O O Automatisk radstyrning O O O O O Automatiska styrsystem för skärbordet Stubbhöjdskontroll automatisk automatisk automatisk automatisk automatisk Tryckkompensering l l l l l Autofloat system l l l l l Inmatningselevator Antal kedjor Skärbords- och elevatorreversering hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk Lutningskompensation l l l l l Justerbar frontplatta O O O O O Hytt Luftfjädrad förarstol l l l l l Passagerarsäte l l l l l IntelliView III monitor med justerbar position l l l l l Upp till 3 övervakningskameror O O O O O Automatiska tröskinställningar l l l l l Luftkonditionering och kylfack l l l l l Automatisk klimatkontroll O O O O O Värme O O O O O Integrerad kylbox O O O O O Ljudnivå - 77/311EEC (db(a)) New Holland precisionsodlingssystem Automatiska styrsystem SmartSteer automatiskt styrsystem O O O O O IntelliSteer automatiskt styrsystem O O O O O IntelliCruise automatisk kapacitetsstyrning O O O O O Automatisk radstyrning för majsskärbord O O O O O Precisionsodling Vattenhaltsmättning O O O O O Mätning av avkastning och vattenhalt O O O l l Komplett precisionsodlingssystem omfattande: Avkastningsmätning och vatttenhaltsmätning, DGPS skördekartering O O O O O PLM datormjukvara och mjukvarusupport O O O O O Tröskcylinder Bredd (m) 1,3 1,3 1,56 1,56 1,56 Diameter (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Standard type / Universal type l / O l / O l / O l / O l / O Antal slagor Varvtalsområde (r/min) Slagsko Yta (m 2 ) 0,98 0,98 1,18 1,18 1,18 Antal slagskolister Omslutningsvinkel (grader) Halmcylinder Cylinder med 8 medbringare - diameter (m) 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 Slagskoyta under halmcylinder (m 2 ) 0,24 0,24 0,29 0,29 0,29

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet.

Användarvänlig teknologi. Bestående kvalitet. JX 60-95 hk u Förarkomfort. Den fullt justerbara upraktisk teknologi i alla avseende. u förarstolen kan lätt ställas in för att ge dig en bekväm arbetsplats, även under besvärliga förhållanden. Som tillval

Läs mer

INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF MF ACTIVA Kostnadseffektiva och flexibla skördetröskor Nu 6 modeller med 5 eller 6 halmskakare 176-275 7200 VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Okomplicerade

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING

För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn AGRICULTURAL ENGINEERING För dig som kräver MeR. AXIAL FLOW 230-SERIEn OF AGRICULTURAL ENGINEERING EFTER MER ÄN 160 ÅR HAR VI FORTFARANDE SAMMA VISION: FÖR FRAMTIDENS LANTBRUK MÅSTE MASKINERNA ALLTID VARA EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

Guidning/Autostyrning

Guidning/Autostyrning Redovisning av projekt till Partnerskap Alnarp, nr 45/05/005 Guidning/Autostyrning Demonstration och seminarium Den 29 och 30 juni 2005 genomförde HIR Malmöhus och LT, SLU med medel från Partnerskap Alnarp

Läs mer

www.thecleanenergyleader.com

www.thecleanenergyleader.com GENIALA LÖSNINGAR för ETT effektivare LANTBRUK www.thecleanenergyleader.com RespeKT FÖR VÅR MILJÖ Alla tillverkare av lantbruksmaskiner utvecklar för närvarande motorlösningar som klarar de stränga Steg

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Nu är rätt tid att planera för skörden 2013!

Nu är rätt tid att planera för skörden 2013! Nu är rätt tid att planera för skörden 2013! Respekt FÖR VÅR MILJÖ Att ta ansvar för vår miljö betyder för New Holland inte bara att uppfylla de legala kraven. Det är ett åtagande, som går längre än så.

Läs mer

HarvestLab torrsubstansmätare

HarvestLab torrsubstansmätare HarvestLab torrsubstansmätare HarvestLab på fältet Exakt analys av ensilaget under gång! På John Deere självgående exakthackar sitter HarvestLab sensorn på utloppsröret, där den under gång utför tusentals

Läs mer

PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 14 19

PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 14 19 New Holland BB9OOO BB9O5O BB9O6O BB9O7O BB9O8O 4 PERFEKTA BALAR 8 ÖVERLÄGSEN SNITTKVALITET 10 Komfort OCH BEKVÄMLIGHET 14 pålitlighet OCH KVALITET 19 SpecifiKationER LEDER UTVECKLINGEN VÄRLDSLEDANDE -

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

TALLRIKSSPRIDARE. Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1

TALLRIKSSPRIDARE. Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 TALLRIKSSPRIDARE Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 Huvudkontor Danska vägen 87 521 32 Falköping, Tel 0515-777 640, Fax 0515-801 88 Friggeråkers Verkstäder sedan 1937 Familjeföretaget

Läs mer

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI NX Serien traktorer från Kioti traktor NX4510/NX5010/NX5510/NX6010 NX Ny avancerad TEKNIK Modern och elegant Kioti-design Kiotis nya, moderna och elegant utformade motorhuv ger snabb och bekväm åtkomst

Läs mer

När du vill ha mycket för pengarna

När du vill ha mycket för pengarna När du vill ha mycket för pengarna Olby-vagnen är alternativet för dig som vill ha mycket för pengarna. Tankvagnens unika byggnadssätt ger en låg tyngdpunkt och goda transportegenskaper. En skräddarsydd

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader

Balsnittare 852-853-856. Mångsidighet som sparar kostnader Balsnittare 852-853-856 Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Kverneland Taarup balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

TERGO UFW Fyrvägstruck

TERGO UFW Fyrvägstruck TERGO UFW Fyrvägstruck 24/7 support worldwide network reach trucks UFW Fyrvägstrucken UFW 200/250 Maximal flexibilitet Nya UFW är flexibel och effektiv med långgods och även en fantastisk skjutstativtruck

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader

Taarup 852-853-856 Balsnittare. Mångsidighet som sparar kostnader Taarup 852-853-856 Balsnittare Mångsidighet som sparar kostnader Obegränsade möjligheter! Sänk tidsåtgången för halmspridning och utfodring Tarrups balsnittarprogram har utvecklats med tanke på flexibilitet

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Ideen bewegen mehr > PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Våra rehabprodukter AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter Weg 11 72458 Albstadt Tel: 0 74 31.12 95-0 Fax: 12 95-35 www.aat-online.de

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 KUBOTA HJULLASTARE RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Bandsättare i GB-serien

Bandsättare i GB-serien POTATISTEKNIK BETTEKNIK GRÖNSAKSTEKNIK Bandsättare i GB-serien Professionell sätteknik när kraven är mycket höga Bandsätteknik från Grimme: 2, 3 och 4 rader GB-serien (Grimme Beltplanter) representerar

Läs mer

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4

51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Manöversystem Truma Mover. Nyhet: Mover TE R4 51 40 N, 116 27 W KORREKT PARKERING? PRECIS VAR NI VILL. Nyhet: Mover TE R4 Manöversystem Enkel och bekväm resa Med Truma blir varje utflykt en semester De bästa platserna är ofta de mest svårtillgängliga.

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

SD75, SD115, SD135. VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw

SD75, SD115, SD135. VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw SD75, SD115, SD135 VOLVO ENVALSVÄLT 8-14,4 t 75-110 kw Kraft att prestera. Volvo introducerar SD75, SD115 och SD135 envalsvältar kraftfulla maskiner konstruerade för överlägsen kompaktering. Valet av amplitud,

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet

Anateo PdM. Anateo. 74 % av optikerna anser att Digital Surfacing ger progressiva glas av högsta kvalitet Att välja rätt PROGRESSIVDESIGN har aldrig varit enklare BBGR:s breda sortiment av progressiva glas har utformats för att passa olika behov och önskemål om pris och prestanda. För första gången har vi

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Rätt väg till en välvårdad gräsmatta

Rätt väg till en välvårdad gräsmatta Vårda gräsmattan... Rätt väg till en välvårdad gräsmatta Bosch Indego robotgräsklippare med effektiv»logicut TM»-navigation och automatisk kartläggning för snabb, lätt installation och effektiv klippning

Läs mer

Greensmaster TriFlex-serien

Greensmaster TriFlex-serien Greensmaster Tillbehör -serien Greensmaster -serien Greensmaster -serien är den första åkgräsklipparen som klipper med samma precision som en gåmodell. Men det är inte allt. har utvecklats för bästa möjliga

Läs mer

LEXION 670 660 650 630 620

LEXION 670 660 650 630 620 LEXION 670 660 650 630 620 Nya LEXION. Dina fördelar. go.claas.com/newlexion Namnet LEXION står för förmågan att möta alla utmaningar, att prestera efter högsta standard och att leverera tydliga, mätbara

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

PALAX KS 50s VEDMASKINER

PALAX KS 50s VEDMASKINER PALAX KS 50s VEDMASKINER NYHET! STRONG PRO Palax KS50s för hårt professionellt bruk Palax KS 50s är en robust vedmaskin gjord för produktion av brännved av stora stockar. Maskinen är försedd med fullhydraulisk

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER

EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER EKONOMISK OCH EFFEKTIV PONSSE BEAVER STABIL OCH SMIDIG ETT VERKLIGT KRAFTPAKET FÖR GALLRINGSPLATSER PONSSE Beaver är en tillförlitlig och mångsidig skördare från tät förstagallring till föryngringsavverkning.

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set!

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! BYGG Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! Två maskiner, ett set: Det nya proffssystemet från FEIN, för mer flexibelt arbete.

Läs mer

TUCANO 450 440 430 340 330 320. Redo för allt.

TUCANO 450 440 430 340 330 320. Redo för allt. TUCANO 450 440 430 340 330 320 Redo för allt. Idealisk på varje gård. TUCANO lika individuell som dina behov. Varje lantbruksföretag är unikt, har sin egen struktur, sina egna förutsättningar och ställs

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift Kraft när du behöver det En mobil kompressor ska fylla en funktion: ge kraft på rätt plats, vid rätt tid. Chicago

Läs mer

Vårt jordfrässortiment

Vårt jordfrässortiment Jordfräsar 51 Vårt jordfrässortiment det har aldrig varit enklare att sköta trädgården och odlingarna. Att Att sköta om om trädgården eller eller de de egna odlingarna kan kan vara ett ett kärt kärt besvär,

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Grönsaksskärare RG-350

Grönsaksskärare RG-350 ISO 9001 Skivar, tärnar, strimlar och/eller river frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, etc. För restauranger, butikskök, pizzerior, salladsbarer, skolor, sjukhus, dietister, fast food-inrättningar,

Läs mer

ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO

ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO ETT KLART EFFEKTIVARE KRAFTPAKET PONSSE BUFFALO EN OSTOPPBAR KRAFT DRAGKRAFT I ALL SLAGS TERRÄNG Utöver motoruppgraderingen ruvar 2015 års PONSSE Buffalo på en rad andra förbättringar. Vi har förbättrat

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Saxar med Ursvikenkvalitet

Saxar med Ursvikenkvalitet Gradsaxar Saxar med Ursvikenkvalitet Ursvikens gradsaxar är ett begrepp inom plåtbearbetningsbranschen. Vårt kunnande och vår förmåga att ständigt möta nya kundkrav har fört oss fram till en tätposition

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Rengöringsutrustning för rörledningar

Rengöringsutrustning för rörledningar Rengöringsutrustning för rörledningar VOXSOL AB är specialiserade på att tillverka, utveckla samt sälja utrustning inom ventilations- och rörrengöringsindustri. Vi marknadsför dessutom ledande varumärken

Läs mer

Varje produkt är noga utformad för att understryka och bli en del av budskapet.

Varje produkt är noga utformad för att understryka och bli en del av budskapet. SPENNARE GUIDEN 1 jodå, spennare fortsätter att skapa en ny standard för portabla displaysystem. I den här broschyren hittar du nya tekniska lösningar som går hand i hand med prisbelönt design. Varje produkt

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Braun Series 7. Vår mest avancerade rakapparat med rengörings Center (CC) och Wet & Dry funktion

Braun Series 7. Vår mest avancerade rakapparat med rengörings Center (CC) och Wet & Dry funktion Braun Series 7 Vår mest avancerade rakapparat med rengörings Center (CC) och Wet & Dry funktion Alternativ: 750cc - med avancerad Cleaning Center, påse och exakt LED-display Produktfördelar - Intelligent

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk)

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) Atlas Copco Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) AH-serien med direktdrift: små, praktiska och oljefria AH-seriens oljefria kompressorer är konstruerade för en mängd tillämpningar. Utan

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer