din prestandamässiga och miljömässiga fördel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "din prestandamässiga och miljömässiga fördel."

Transkript

1 New Holland CX8OOO CX8O4O CX8O5O CX8O7O CX8O8O CX8O9O

2 2 3 din prestandamässiga och miljömässiga fördel. Över CX tröskor har tillverkats sedan introduktionen år 2001 och under tiden har de genomgått en konstant utvecklingsprocess för att garanterat kunna tackla alla förändringar inom moderna lantbruket med allra senaste innovativa lösningar. CX8090 är världens mest kraftfulla skakartröska och dess nya motor, som uppfyller avgaskraven enligt Steg 3B, med den effektiva ECOBlue SCR tekniken (Selective Catalytic Reduction), är det senaste steget framåt i vår kontinuerliga strävan att hela tiden förbättra prestandan hos CX8000 tröskorna. Föraren av en CX8000 har dessutom alltid full kontroll över skördeprocessen med en mängd användbar information på fingertoppsavstånd tack vare IntelliView III monitorn med den stora färgdisplayen med pekskärmsnavigation. Automatstyrsystemet IntelliSteer maximerar precisionen i fält ytterligare för ännu högre produktivitet. Med en komplett serie på fem modeller som levererar upp till 490 hk kommer du säkert att finna din perfekta skördepartner. Från Zedelgem! För över 100 år sedan, år 1906, tillverkade Leon Claeys sina första stationära tröskverk i Zedelgem, Belgien byggdes Europas allra första självgående skördetröska här. I dag är fabriken i Zedelgem New Hollands globala utvecklingscentrum för skördemaskiner. De nya CX8000 modellerna är konstruerade och byggda av hängivna människor som är medvetna om vad total tillfredsställelse hos kunderna innebär, både vad gäller kapacitet i fält och driftsäkerhet under hela skördesäsongen.

3 CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 Skärvidd (m) 4,57-7,32 4,57-7,62 5,18-9,15 6,10-10,67 7,62-10,67 Motoreffekt vid 2100 varv/min [kw/hk] 220/ / / / /449 Max motoreffekt vid 2000 varv/min [kw/hk] 245/ / / / /490 Tröskcylinder Bredd / Diameter (m) 1,3 / 0,75 1,3 / 0,75 1,56 / 0,75 1,56 / 0,75 1,56 / 0,75 Antal skakare Volym spannmålstank (l)

4 4 5 skärbord en PERFEkT START. Varifeed skärbord anpassad till grödan Vid skörd i högre hastigheter, oavsett vilka skördeförhållanden som än råder, är det av största vikt att CX8000 tröskans potential utnyttjas till fullo! Varifeed skärbordet med möjlighet att justera knivens avstånd till inmatningsskruven ser till att materialflödet in i tröskan blir korrekt från början. Knivens position ställs in från förarplatsen och skärbordsbotten förblir helt sluten vid knivens alla inställbara lägen. Inmatningen är optimal från start och igenom hela tröskan, vilket maximerar tröskans kapacitet. Den hydrauliskt drivna haspeln ökar tröskans produktivitet ytterligare i speciellt svårhanterliga grödor. 575 mm senaste Generationen Varifeed Gii spannmålsskärbord Den senaste generationen av Varifeed GII skärbord för spannmål, vars längd kan justeras hela 575 mm, finns tillgängliga i tre storlekar: 7,62 m (25 fot), 9,15 m (30 fot) och 10,67 m (35 fot). Den robusta ramkonstruktionen och de många utrustningsfördelarna, inklusive heavy-duty höghastighets knivdrivning, inmatningsskruv med stor diameter och den längre räckvidden hos haspelfingrarna, garanterar en imponerande kapacitet hos kniv och inmatningsmekanism för att matcha prestandan hos tröskmodellerna i CX8000 serien. NEW HOLLAND MAjsbord New Hollands majsbord är din garanti för att få maximal produktivitet ur din CX8000. Tillgängliga både som fasta och uppfällbara, erbjuder de en mängd fördelar, som den bästa avskärningen av stjälkarna i branchen, aggressiva matarrullar och plåtarna som till och med kan justeras bekvämt från förarplats. Dessa majsbord, som finns i versioner för 6, 8 och 12 rader, är de perfekta borden för CX8000 tröskorna som ger dig möjlighet att fullt utnyttja maskinens hela potential för högre kapacitet och effektivitet under skörden.

5 STANDARDSKÄRBORD MED FAST KNIVPOSITION - HIGH CAPACITY SKÄRBORD För att kunna uppnå jämn matning av grödan till både kniv och inmatningsskruv har High Capacity skärborden på alla New Holland skördetröskor en haspel med stor diameter och enkla justeringsmöjligheter. Den höga knivhastigheten och inmatningsskruven med inmatningsfingrar över hela arbetsbredden tillåter hög hastighet i fält och hjälper till att säkra jämn inmatning.

6 6 7 urtröskning och frånskiljning oöverträffad urtröskning med den största tröskcylindern PÅ MARKNADEN. Imponerande urtröskning MED BIBEHÅLLEN KÄRNKVALITET CX8000 tröskorna är välkända för effektiv urtröskning av de mest svårtröskade grödor med en oöverträffad hastighet. Marknadens största tröskcylinder har en diameter av hela 75 cm. Med en omslutningsvinkel av 111 grader resulterar detta i en effektiv slagskoyta av 1,18 m 2 i modellerna med sex skakare och 0,98 m 2 i modellerna med fem skakare. Urtröskning av varje spannmålskärna eller frö sker utan problem. med varaktig hög prestanda En stor cylinderdiameter betyder att cylindern inte behöver så högt varvtal för att uppnå optimal urtröskning. Detta ger en avsevärt lugnare gång och mycket mindre belastning på drivningen. Den höga svängmassan hos den stora cylindern jämnar också ut toppbelastningar, även under fuktiga skördeförhållanden.

7 ett jämnt inmatningsflöde ökar dagskapaciteten Förmågan att upprätthålla maximal produktivitet är en av de viktigaste egenskaperna som tekniken med fyra cylindrar medför. Frånskiljningscylindern innebär inte bara en viktig förlängning av urtröskningsprocessen utan den bidrar också i hög grad till att säkra ett jämnt materialflöde för högsta kapacitet. Genom att förbättra flödet mellan frånskiljningscylindern och halmskakarna bidrar även halmflödescylindern Straw Flow till det jämna materialflödet genom tröskan och därmed till tröskans höga kapacitet. oöverträffad frånskiljningspotential Den stora cylinderslagskon ger en väldig frånskiljningsyta. Slagskorna under mellancylindern och frånskiljningscylindern innebär ytterligare aktiv frånskiljningsyta. Halmcylindern, frånskiljningscylindern och Straw Flow halmcylindern skapar var för sig en riktningsändring i materialflödet vilket ytterligare bidrar till urtröskningsprocessen. Multi-Thresh systemet, en del av tekniken med fyra cylindrar, innebär att slagskorna under både halmcylindern och frånskiljningscylindern kan sänkas för att åstadkomma skonsammare behandling av halmen i grödor som inte är så svårtröskade. robust effektivitet Den slutliga separationen av eventuella kvarvarande kärnor i halmen, efter den intensiva urtröskningen som tekniken med fyra cylindrar innebär, ombesörjes av halmskakarna som transporterar halmen bakåt i tröskan. Skakarna har slutna bottnar, inte bara för att det ger bättre stabilitet och styrka och ökad livslängd, utan också för att kunna leverera de separerade kärnorna jämnt över uppsamlingsplanet även vid arbete i sluttande terräng. är Allt ok? Ta ett tröskprov och kontrollera den höga kvaliteten. Att försäkra sig om att tröskprocessen är optimal med välrensad spannmål utan skador på kärnorna är en snabb och enkel operation tack vare provtagningsluckan precis utanför hyttdörren och IntelliView III systemet med pekskärm.

8 8 9 rensning Spannmålsprov med högsta kvalitet. rena kärnor i en jämn ström, helt i linje med kapaciteten hos CX8000 Sållådan i CX8000 producerar perfekt tröskvara i alla varianter av gröda tack vare den stora effektiva sållytan. De motgående sållrörelserna ger respektive såll den perfekta slaglängden för korrekt behandling av materialet. Både över- och undersåll kan bekvämt ställas in från förarplats. Det fläktpåverkade försållet, som sitter mellan förberedningsplanet och översållet, skiljer ifrån merparten av kärnorna som då hamnar direkt på undersållet. Detta medför att översållet belastas mindre vilket höjer kapaciteten eftersom den extra luftströmmen som uppstår mellan försåll och översåll också bidrar till att höja den totala renskapaciteten. styrning av luften som matchar enorma materialflöden Med en total fläktkontrollerad rensyta av 6,54 m 2 på modellerna med sex skakare och 5,40 m 2 på femskakarmodellerna kan rensapparaten i CX8000 utmärkt väl hantera de enorma mängder spannmål som produceras av det högeffektiva urtröskningsoch frånskiljningssystemet. Massor av luft sugs in både från fläkthusets gavlar och från dess ovansida medan två utsläppskanaler fördelar luftströmmen jämnt över sållen. Den kraftfulla fläkten med sex fläktblad kan förses med varvtalsreduktion för tröskning av känsligare grödor med lätta fröer. marknadens effektivaste system för nivåreglering Tröska i sidolut utan att behöva sänka hastigheten med bibehållen full renskapacitet: det är vad New Hollands nivåreglerande sållåda innebär när du arbetar i kuperad terräng med upp till 17% lutning. Med styrning via en nivåsensor hålles hela sållådan horisontell i sidled, inklusive det långa förberedningsplanet, försållet och både över- och undersåll. Materialet hålles i ett jämnt lager över hela rensytan och en jämn luftström genom sållen upprätthåller maximal renseffekt. Detta medför att du kan bibehålla optimal hastighet även på kuperade fält utan att kompromissa med vare sig kapacitet eller kvalitet.

9 Aggressiv rensning En viktig komponent i CX8000 tröskornas sållkonstruktion är försållet. Det ger dels en extra fläktkontrollerad sållyta, men än viktigare är att det åstadkommer en extra luftström genom materialet när det faller ner mot översållet. Redan här separeras en hel del boss och agnar bort innan själva rensningsprocessen påbörjas. full kontroll på returgodset Effektiviteten i CX8000 tröskornas urtrösknings-, frånskiljnings- och rensningsprocesser håller mängden returgods nere på ett minimum. Varierande skördeförhållanden kan ändå påverka mängden och föraren får då indikationer om detta i IntelliView lil monitorn. För att undvika den extra belastning det skulle innebära att addera returgodset till urtröskningssystemet, tas det effektivt omhand av returgodscylindern Roto- Thresher, en New Holland uppfinning. Om extra urtröskning krävs sker detta i returgodscylindern. I CX8000 tröskorna kompromissas aldrig med urtröskning eller frånskiljning - det separerade returgodset transporteras därefter vidare och sprids jämnt över förberedningsplanet. lättåtkomligt För att förberedningsplanet skall kunna arbeta effektivt med transport av spannmålen och förberedelse före sållens rensning viktiga steg i tröskans totala kapacitet - måste det hållas rent. Vid arbete i fuktiga förhållanden eller i grödor som lätt fastnar kan det vara nödvändigt att rensa regelbundet. För att underlätta rengöringen kan förberedningsplanet i CX8000 tröskorna lätt dras ut framifrån i två sektioner.

10 10 11 hantering av spannmålen Hantering av stora volymer spannmål. CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 Spannmålstankens rymd (l) tankkapacitet som matchar hög avverkning I CX8000 tröskorna fylls spannmålstanken snabbt. Därför krävs ett transportsystem för spannmålen som kan matcha den enorma kapaciteten. För att skörden ska kunna genomföras så effektivt som möjligt är spannmålstankarnas volym verkligen imponerande - från 9000 liter på CX8040 till liter på CX8090. För att kunna ha spannmålstankar med så stora volymer utan att tröskans totalbredd omöjliggör vägtransporter fungerar tanklockets plåtar även som förhöjningar som kan fällas upp elektriskt från förarplats. När tanklocken öppnas fälls automatiskt den övre sektionen av fyllningsskruven i arbetsposition så att tankens hela volym utnyttjas.

11 snabb och effektiv tömning Föraren har en oinskränkt sikt mot tömningsröret vilket gör att skördearbetet kan fortlöpa helt ostört även under tömning. Med en tömningshastighet av 110 liter per sekund, töms till och med den största literstanken på mindre än 100 sekunder.

12 12 13 hantering av boss och halm rätt behandling av boss och halm för alla förhållanden. vikten av att hantera boss och halm korrekt Då halmen inte skall bärgas från fältet är CX8000 tröskorna utrustade för att hantera halm och boss optimalt. Minimerad jordbearbetning, en odlingsmetod som röner allt större intresse, innebär att sådden sker efter minimal eller till och med ingen bearbetning alls. Metoden innebär mindre arbetstid och kan leda till högre skördar och mindre jorderosion. En nackdel däremot som denna metod kan medföra är sjukdoms- och skadedjursproblem orsakade av fukt som hålles kvar i skörderesterna. Det är därför av största vikt att halmen hackas effektivt och att den och bosset sprids jämnt efter tröskan, speciellt när man arbetar med så stora skärvidder som är vanligt på CX8000 modellerna. Jämn spridning av halm och boss minskar också risken för stopp i samband med sådden.

13 New Holland halmhackar: hackar fint sprider brett Den allt större betydelsen av att halm och boss hanteras effektivt har resulterat i ett utbud av halmhackar som helt utvecklats och tillverkats av New Holland. För CX8000 tröskorna finns ett urval av hackar med fyra eller sex rader knivar. Hackarnas höga varvtal på 3500 varv/min ser till att även halmen efter de tyngsta grödorna hackas fint och sprids jämnt. Full spridning över hela arbetsbredden Spridarplåten med tio fullt justerbara spridarvingar och den effektiva centrumvingen ser till att det hackade materialet sprids jämnt över hela arbetsbredden. Flexibel hantering av boss För CX8000 finns två system tillgängliga för hantering och spridning av boss som båda innebär perfekt spridning över hela arbetsbredden i alla grödor och under alla skördeförhållanden. En fläkt blåser bosset till halmhacken som sprider bosset även när halmen inte hackas. Två horisontella spridartallrikar arbetar helt oberoende av halmhacken. Exceptionell halmkvalitet I CX8000 tröskorna sker urtröskning och frånskiljning över stora ytor. Därför behöver processen inte vara så aggressiv vilket resulterar i en skonsammare behandling av halmen som därmed håller högre kvalitet. De stora halmsträngarna ger perfekta balar. Halmhuven har två strängläggningsgaller som föraren bekvämt kan justera i fyra olika positioner vardera för att bestämma halmsträngens bredd.

14 14 15 motor och framdrivning kraftfull och skonsam mot miljön: en vinnande kombination. Alla CX8000 tröskorna är försedda med Steg 3B godkända motorer med common rail-teknik. Detta är en del av New Holland Agricultures miljömässiga utfästelse: att utveckla lösningar som gör jordbruket effektivare medan man samtidigt tar största möjliga hänsyn till miljön. Den andra delen är att erbjuda skräddarsydda lösningar till varje enskild produkt, och hela CX8000 serien utnyttjar ECOBlue SCR teknologin (Selective Catalytic Reduction). Detta system med efterbehandling av avgaserna innebär att en katalysator tar hand om de kväveoxider som finns i avgaserna och omvandlar dem till de helt ofarliga komponenterna vattenånga och kvävgas som förekommer normalt i atmosfären. Eftersom systemet arbetar efter motorn påverkar det inte vare sig effekt eller vridmoment negativt varför det slutliga resultatet blir bättre motorprestanda och effektivare bränsleutnyttjande. Avgaser innehållande NOx Kvävgas och vattenånga Doseringsmodul SCR Katalysator Matarmodul AdBlue tillsats AdBlue tank CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 Effekt vid 2000 varv/min [kw/hk] 245/ / / / /490 AdBlue utan att addera problem AdBlue är en nyckelkomponent i ECOBlue SCR systemet. Det är en blandning av vatten och urea som tillsätts avgaserna för att göra dem ofarliga. Din New Holland återförsäljare tillhandahåller AdBlue som du kan lagra hemma på gården i behållare som motsvarar dina behov. Det enkla systemet är lätt att använda. Bara fyll den 120 liter stora AdBluetanken i din CX8000 och när det börjar ta slut indikeras detta på IntelliView III skärmen. Dessutom räcker innehållet i Adbluetanken dubbelt så länge som innehållet i en fylld bränsletank.

15 Hög kylarkapacitet Kylarsektionerna och luftfiltret är alla lätta att komma åt för grundlig rengöring och har samtidigt dimensioner som garanterar maximal kylkapacitet i alla klimat och väderförhållanden. CX8000 tröskornas kylarpaket omfattar separata kylare för motorns kylarvätska, för oljan till hydrostatiska framdrivningen och för motorns laddluftkylare. Integrerat i det roterande luftintaget sitter luftkonditioneringens kylare. Excellent effektöverföring En av de viktigaste transmissionskomponenterna är tröskcylinderns variator. För att säkerställa en tillförlitlig konstant överföring av effekten löper drivremmen i variatorskivor med stor diameter och den hålls alltid korrekt spänd helt automatiskt av ett posi-torque system. Detta ger optimalt grepp med effektivaste kraftöverföring även under allra svåraste förhållanden. mjuk inkoppling ger driftsäkerhet För skonsam inkoppling av effektkrävande komponenter mellan motorn och trösk- eller tanktömningssystemen har CX8000 tröskorna en högeffektiv huvudväxellåda med hydrauliska våtlamellkopplingar. Denna driftsäkra och urstarka konstruktion kopplar in kraften succesivt vilket resulterar i en mjuk och effektiv inkoppling. LåNGa arbetsdagar De bränsleeffektiva CX8000 tröskorna har stora bränsletankar som räcker för långa skördedagar utan stillestånd. För maximal bekvämlighet sitter AdBluetanken alldeles intill bränsletanken.

16 16 17 förarkomfort den absoluta upplevelsen av utrymme och komfort. utmärkt sikt! För att åstadkomma högsta effektivitet har föraren en perfekt oinskränkt överblick över hela arbetsområdet. utökad komfort Den stora förarhytten på New Hollands tröskflaggskepp erbjuder inte bara mer utrymme. Luftkonditioneringen med automatisk klimatkontroll ingår i standardutrustningen. För att tillgodose de individuella behoven hos varje enskild förare kan den luftfjädrade förarstolen justeras i höjdled, framåt-bakåt och ryggstödslutning medan fjädringen kan justeras för att passa förarens vikt. Det finns dessutom ett bekvämt passagerarsäte. Upplev tystnaden CX tröskorna erbjuder en helt unik upplevelse, bekvämare och tystare än någon annan tröska. Du kan njuta av det generösa utrymmet i en lugn och tyst miljö under långa tröskdagar.

17 bekvämt insteg I arbetsposition ger trappstegen ett bekvämt och säkert insteg till den rymliga hytten. För att minimera tröskans totalbredd under vägtransport kan stegen på CX8000 tröskorna svängas in framför drivhjulet. Stegens position kan enkelt ändras både från marken och från förarplattformen. för långa arbetsdagar För att kunna hålla full skördekapacitet även nattetid är det viktigt att aldrig kompromissa med sikten från förarhytten. Inte mindre än sjutton arbetsstrålkastare är standardutrustning på CX8000 tröskorna. För att ytterligare förbättra sikten, både på längre avstånd och över skärbordet, kan tröskan utrustas med Xenonbelysning som tillval.

18 18 19 Manövrering maximera prestandan utan ansträngning. INTELLIVIEW III monitorn ger dig Intuitiv kommunikationsförmåga Att alltid kunna arbeta med rätt information är en av de viktigaste förutsättningarna för att maximera prestanda. I alla CX8000 tröskorna är IntelliView III monitorn med pekskärm inbyggd i konsolen i höger armstöd. I displayen visas alla typer av information och den fungerar som gränssnitt för styrning och inställning av en mängd funktioner. Tack vare färg-, pekskärmsfunktionen och den lättförståeliga hanteringen visas informationen mycket strukturerat så att föraren finner den information som behövs. förarens förlängda arm Multifunktionsspaken på CX8000 tröskorna är förarens viktigaste redskap när han styr tröskan. Med den ergonomiskt utformade körspaken kontrolleras framdrivning, tömningsrörets position, aktivering av tanktömningen samt skärbordets och haspelns alla funktioner.

19 förenklad inställning spar tid För att minimera improduktiv spilltid och för att förenkla inställning av tröskan vid byte mellan olika grödor eller vid arbete under varierande skördeförhållanden har CX8000 tröskorna ett automatiskt inställningssystem. Det finns sexton olika grundinställningar tillgängliga från fabrik som var och en är anpassade till en specifik gröda. Ytterligare tio olika inställningar finns att tillgå som föraren kan programmera individuellt, även för vändningsrutiner på vändtegen. Inställningarna omfattar haspelns hastighet och position, cylindervarvtal och slagskoinställning, sållöppningar och varvtalet för rensfläkten. Briljant ergonomi Utformningen av höger armstöd är logisk med alla reglage bekvämt placerade, för att göra förarens arbete så fri från stress som möjligt. Hela konsolen kan justeras för att passa föraren perfekt och den innehåller alla kontakter och reglage som behövs för att ställa in och styra tröskan. Elektroniskt styrd växelväljare ger bekväm växling.

20 20 21 Precisionsodling New Hollands system för skördekartering och precisionsodling. få ut mer av dina insatser i grödan En odlingsmetod som är inriktad på markspecifik jordbearbetning, gödsling och såteknik är ett sätt att optimera effektiviteten i odlingen. Första steget mot precisionsodling är skördekartering. Den exklusiva, patenterade och mycket exakta avkastningssensorn, utvecklad av New Holland, anses av de flesta som marknadens bästa. Den använder en sensorplatta som är monterad på en ledbart upphängd enhet med en motvikt, vilket neutraliserar skillnader i friktion mellan olika grödor. Dessutom gör den speciellt uträknade kastvinkeln från spannmålselevatorn att systemet inte påverkas av spannmålens volymvikt. I spannmålselevatorn finns också en vattenhaltssensor monterad som regelbundet känner av vattenhalten hos den skördade kärnan. Avkastningssensor Vattenhaltssensor ingen kalibrering behövs Tack vare den genialiska och unika konstruktionen hos avkastningssensorn på CX8000 tröskorna påverkas mätningen inte av kärnornas tusenkornvikt. Oavsett vilken gröda, sort eller vattenhalt som är aktuell registreras avkastningen med extremt hög noggrannhet. Inga kalibreringar är nödvändiga, vare sig mellan olika fält, olika grödor eller mellan spannmål och majs. Avverkning (ton/t) Majs Vete Bönor Raps sensorsignal (volt)

21 modern överföring av information För bekvämaste överföring av insamlad data från CX8000 tröskornas avkastningssensor till gårdsdatorn används ett vanligt USB minne. Back-up ger förtroende Specialiserade supportföretag i alla europeiska länder assisterar New Hollands kunder genom att erbjuda en hel dags utbildning i hur programvaran (tillval) för precisionsodling bäst utnyttjas. Dessa specialister finns tillgängliga för fri, direktuppkopplad hjälp och för information om tillgängliga uppdateringar. Praktisk skrivare En skrivare som monteras i förarhytten och som kan skriva ut information om ett specifikt arbete eller en hel dags jobb finns tillgänglig som tillval. olika möjligheter för varierande behov Vilken nivå på system för automatisk styrning och precisionsodling du väljer beror på en rad olika faktorer, som t.ex. gårdens inriktning och storlek, lokala förhållanden, krav från maskinstationens kunder eller dina egna eller din personals personliga intressen. De tillgängliga paketlösningarna omfattar: System för vattenhaltsmätning System för avkastnings- och vattenhaltsmätning Komplett precisionsodlingssystem med avkastnings- och vattenhaltsmätning, DGPS skördekartering, programvara för att skapa skördekartor och programsupport.

22 22 23 Innovativa lösningar öka tröskförarens effektivitet. automatstyrning Senare års utveckling inom jordbruket har betonat vikten av att använda allt mera avancerad teknologi för att få ut maximalt av de jord- och naturresurser som finns tillgängliga. På CX8000 tröskorna finns automatiska styrsystem att tillgå som avlastar förarna så att de kan koncentrera sig på att maximera maskinens prestanda. Dessa system kan styra tröskan automatisk både vad gäller framkörningshastighet och riktning men föraren kan närsomhelst ta över kontrollen då det är nödvändigt.

23 Laserbaserade styrsystemet SmartSteer förenklar arbetet New Hollands SmartSteer automatiska styrsystem använder en laserskanner som monteras under hyttakets vänstra sida. Skannern läser av kanten mellan den tröskade och den otröskade delen av fältet och ger en signal som styr tröskan exakt så att föraren kan koncentrera sig på att optimera tröskan för att bibehålla maximal prestanda. Skannern kan ställas in för att läsa av kanten på det otröskade på antingen tröskans högra eller vänstra sida. Automatisk radstyrning för majsskärbord Beröringssensorer i framkanten av en radenhet registrerar kontinuerligt majsradens position. Baserat på denna information kontrollerar CX8000 tröskans elektroniska system styrventilen och håller tröskan på rätt kurs i alla typer av majsbestånd. framkörningshastighet belastning IntelliCruise systemet strävar efter att hålla maximal avverkning IntelliCruise kapacitetsstyrning anpassar automatiskt tröskans framkörningshastighet efter hur hårt belastad tröskan är. För snabbast möjliga anpassning av variationer i grödan mäter en sensor monterad i inmatningselevatorns drivning kontinuerligt effektbehovet i både skärbord och elevator. IntelliCruise ger smidiga hastighetsändringar och resulterar i att tröskans avverkning bibehålles på toppnivå oberoende av variationer i grödans avkastning.

24 24 25 NEW HOLLAND erbjuder Så mycket MeR. IntelliSteer AutomatStyrning CX8000 serien kan utrustas med IntelliSteer, ett helt integrerat automatstyrningssystem, designat och utvecklat av New Holland. Systemet utnyttjar DGPS eller RTK teknologi och fullt integrerade kontrollsystem och IntelliSteer systemet ger raka och parallella kördrag med en noggrannhet av upp till 1-2 cm*. IntelliSteer systemet har utformats för att vara anpassat till dagens moderna breda skärbord och förbättrar dramatiskt förarens prestanda och komfort i de mest krävande situationer. En extra fördel med att utnyttja RTK korrektion med IntelliSteer systemet är den garanterade noggrannheten år efter år, något som blir allt viktigare med dagens moderna lantbruksteknik. Allt detta och mycket mer enbart med en knapptryckning. * Vid användande av RTK korrektion. IntelliView III terminal. en skärm för alla funktioner. Med standard Intelliview III skärmen, är IntelliSteer lätt att integrera i CX8000 seriens övriga styrsystem. IntelliSteer systemet kan arbeta efter en mängd olika körmönster. Bilden visar exempel: NH 262 mottagare NH 262 mottagaren kan arbeta med EGNOS, OmniSTAR eller RTK korrektion. För RTK applikationer tillkommer en radiomottagare under GPSmottagaren. RTK BasStation En RTK basstation kan användas för att sända korrektionssignal för att uppnå en noggrannhet mellan kördragen av 1-2 cm. Navigation Controller II Navigation Controller II heter datorn som kontinuerligt korrigerar för lutningar och fordonsrörelser i alla riktningar. Tre accelerometrar och tre gyroskop av extremt hög kvalitet ser till att maskinen får exakt markposition. Integrerat kontrollsystem New Holland IntelliSteer använder en fabriksmonterad styrvinkelgivare för att informera Navigation Controller II om styrriktningen. I hydraulsystemet finns en integrerad styrventil som omvandlar signalerna från Navigation Controller II till styrsystemet.

25 efter att din tröska levererats. GEDIGEN FÖRARUTBILDNING New Hollandtröskorna innehåller en mängd automatiska funktioner som effektiviserar och underlättar handhavandet. Trots detta är det viktigt att föraren är väl insatt i tröskans alla funktioner för att kunna utnyttja den inbyggda kapaciteten maximalt. Därför arrangerar vi varje år endagsutbildningar för både ägare och förare på ett antal platser runt om i landet. Med New Holland har du aldrig långt till kunskap. FÖRMÅNLIG FINANSIERING Varje kund är unik, med specifika behov både när det gäller tekniska lösningar och finansiella behov. Därför skapade vi 1998 S&H finans som kännetecknas av enkel och effektiv administration, snabba besked och ett finansieringsupplägg som är anpassat till lantbrukets förutsättningar. Du löser finansieringen av din investering direkt genom din återförsäljare utan onödigt krångel. Detta i kombination med låg rörlig ränta och upp till sju års löptid gör att vi kan erbjuda ett av branschens bästa finansieringsalternativ. EN TRYGG INVESTERING När du köper en New Holland skördetröska ingår vår 5-åriga trygghetsförsäkring som standard. Du slipper oförutsedda kostnader om det trots allt skulle hända något med din skördetröska. Kontakta din lokala New Holland återförsäljare för mer information. Söderberg & Haak Maskin AB STORT UTBUD AV ORIGINALTILLBEHÖR New Holland är ett globalt varumärke, men samtidigt inser vi att det finns behov av lokala lösningar. För optimerad prestanda oavsett klimat och lokala förhållanden erbjuder vi därför ett omfattande sortiment av originaltillbehör, som levereras och monteras av din lokala New Holland återförsäljare. Vill du att New Holland ska vara en del av din vardag? På www. newhollandstyle.com finns ett stort utbud av produkter. Där finns slitstarka arbetskläder, flera olika skalenliga modeller och mycket mer. New Holland - lika personlig som du. NATURAL LEADER

26 26 27 Specifikationer Modell CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 Skärbord Skärvidd: High Capacity spannnmålsskärbord (m) 4,57-7,32 4,57-7,32 5,18-7, Varifeed spannmålsskärbord (m) 5,18-7,32 5,18-7,62 5,18-7,62 6,10-9,15 7,62-9,15 Knivhastighet Standard / Varifeed GII spannmålsskärbord (snitt/min,) 1150 / / / / / 1300 Komplett reservkniv samt extra knivblad l l l l l Inmatningsskruv med indragbara fingrar över hela arbetsbredden l l l l l Haspeldiameter (m) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 Elektrohydraulisk inställning av haspelns position l l l l l Automatisk synkronisering av haspelns varvtal med framkörningshastigheten l l l l l Snabbkoppling för hydraulik l l l l l Majsskärbord Antal rader: Flip-up majsskärbord Antal rader: Fast majsskärbord Elektriskt justerbara täckplåtar l l l l l Integrerad stjälkkross O O O O O Roterande avskiljare O O O O O Automatisk radstyrning O O O O O Automatiska styrsystem för skärbordet Stubbhöjdskontroll automatisk automatisk automatisk automatisk automatisk Tryckkompensering l l l l l Autofloat system l l l l l Inmatningselevator Antal kedjor Skärbords- och elevatorreversering hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk hydraulisk Lutningskompensation l l l l l Justerbar frontplatta O O O O O Hytt Luftfjädrad förarstol l l l l l Passagerarsäte l l l l l IntelliView III monitor med justerbar position l l l l l Upp till 3 övervakningskameror O O O O O Automatiska tröskinställningar l l l l l Luftkonditionering och kylfack l l l l l Automatisk klimatkontroll O O O O O Värme O O O O O Integrerad kylbox O O O O O Ljudnivå - 77/311EEC (db(a)) New Holland precisionsodlingssystem Automatiska styrsystem SmartSteer automatiskt styrsystem O O O O O IntelliSteer automatiskt styrsystem O O O O O IntelliCruise automatisk kapacitetsstyrning O O O O O Automatisk radstyrning för majsskärbord O O O O O Precisionsodling Vattenhaltsmättning O O O O O Mätning av avkastning och vattenhalt O O O l l Komplett precisionsodlingssystem omfattande: Avkastningsmätning och vatttenhaltsmätning, DGPS skördekartering O O O O O PLM datormjukvara och mjukvarusupport O O O O O Tröskcylinder Bredd (m) 1,3 1,3 1,56 1,56 1,56 Diameter (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Standard type / Universal type l / O l / O l / O l / O l / O Antal slagor Varvtalsområde (r/min) Slagsko Yta (m 2 ) 0,98 0,98 1,18 1,18 1,18 Antal slagskolister Omslutningsvinkel (grader) Halmcylinder Cylinder med 8 medbringare - diameter (m) 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475 Slagskoyta under halmcylinder (m 2 ) 0,24 0,24 0,29 0,29 0,29

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna

160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna HK MF 6400/7400 160-215 Klassledande stortraktorer 8 modeller: 160 till 215 hk (190 till 245 hk vid maxeffekt*) *Se specifikationerna VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

Läs mer

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505

Din manual MASSEY FERGUSON 6400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2875505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MASSEY FERGUSON 6400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF6400/7400 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Oslagbar prestanda och mångsidighet De senaste mellanklassmodellerna

Läs mer

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi

New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi New Holland BR6000 BR6080 BR6090 BR6090 Combi En modell för varje jobb. Två grundmodeller New Holland erbjuder två modeller av fixkammarpressar, BR6080 och BR6090. Eftersom pressarna producerar balar med

Läs mer

Pantera. Pantera 4502. Smartare SPEED. spraying. personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar. (profi 11/2011)

Pantera. Pantera 4502. Smartare SPEED. spraying. personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar. (profi 11/2011) Pantera Pantera 4502 Smartare SPEED spraying personbilskomfort även vid växtskyddsbehandlingar (profi 11/2011) 2 3 Med Pantera är du optimalt rustad för att klara av alla behov vid växtskyddsarbetet. I

Läs mer

Variotronic VarioGuide VarioDoc ISOBUS Varioterminal

Variotronic VarioGuide VarioDoc ISOBUS Varioterminal Variotronic VarioGuide VarioDoc ISOBUS Varioterminal 2 Fendt Variotronic 3 I framkant genom integration. "Intelligent integrerat" är Fendts motto för att förbättra fordon med den senaste elektroniken för

Läs mer

SÅ. TILLFÖR. HANTERA. SKÖRDA. PLANERA. 2015 Produkter och service

SÅ. TILLFÖR. HANTERA. SKÖRDA. PLANERA. 2015 Produkter och service SÅ. TILLFÖR. HANTERA. SKÖRDA. PLANERA. 2015 Produkter och service ÄR DU EN "AG" LEDARE Ag Leader hjälpte dom första pionjärerna inom precisonsindustrin med Skördekarteringsmonitorn 2000, den första framgångsrika

Läs mer

Actros. Fjärrtrafik 18 26 ton. Tungtransporter upp till 250 ton

Actros. Fjärrtrafik 18 26 ton. Tungtransporter upp till 250 ton Actros Fjärrtrafik 18 26 ton. Tungtransporter upp till 250 ton RoadStars det lönar sig RoadStars. RoadStars är Mercedes-Benz nya, interaktiva kommunikationsplattform för förare, företagare och lastbilsentusiaster.

Läs mer

Drivkraft. 13 Giganten på Västgötaslätten. 11 Större och snabbare Krone rundbalspress. Att vara utan GPS-Switch känns otänkbart idag

Drivkraft. 13 Giganten på Västgötaslätten. 11 Större och snabbare Krone rundbalspress. Att vara utan GPS-Switch känns otänkbart idag Drivkraft. Kundtidning från Söderberg & Haak Maskin AB Maj 2012 13 Giganten på Västgötaslätten 11 Större och snabbare Krone rundbalspress Att vara utan GPS-Switch känns otänkbart idag André Iacobaéus Marsvinsholm,

Läs mer

Nya T-serien. Valtra 6750 EcoPower. traktorer för alla tillfällen. Gratis affisch! Valtra kundtidning 2/2002. Nya Valtramaskiner för skogen

Nya T-serien. Valtra 6750 EcoPower. traktorer för alla tillfällen. Gratis affisch! Valtra kundtidning 2/2002. Nya Valtramaskiner för skogen Valtra kundtidning 2/2002 Nya Valtramaskiner för skogen Nya T-serien traktorer för alla tillfällen Valtras A-serie: snabb och mångsidig styrka Valtra 6750 EcoPower Gratis affisch! Valtras T-serie Mångsidighet,

Läs mer

25år. Generalagent i Sverige för Walker Mowers

25år. Generalagent i Sverige för Walker Mowers Walker Mowers i Sverige 25år 1987 2012 3 ÅRS GARANTI WALKER M OW ERS Generalagent i Sverige för Walker Mowers Över 3.500 sålda Walker på 25 år! Grönytemaskiner i Växjö AB har som generalagent för Walker

Läs mer

PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON

PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON PRECISIONSJORDBRUK MED GPS FRÅN TRIMBLE FÖR ALLA ÅRSTIDER, ALLA GRÖDOR, ALL TERRÄNG, ALLA FORDON JORDBEARBETNING SÅDD VATTENHUSHÅLLNING NÄRINGSTILLFÖRSEL SKÖRD SPRUTNING Trimbles produkter för jordbruket

Läs mer

Dammsugare april 2009

Dammsugare april 2009 Dammsugare april 2009 003 Innehåll 004 Golvdammsugare 028 Batteridammsugare 038 Övriga produkter 050 Tillbehör 058 Tekniska data Golvdamm sugare anpassade för moderna hem med krav på ren luft och god

Läs mer

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse stöd, avlastning, avslappning och rörelse För dig som tänker sitta ett tag Forskning och arbetsplatsergonomi Ergonomiska finesser kommer bara till sin rätt om de verk ligen används. Med rätt inställning

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh-serien. produktguide för volvo fh och volvo fh16 Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh-serien produktguide för volvo fh och volvo fh16 Nu är framtidens lastbil ännu mer futuristisk. Det sägs att man inte ska ändra på ett vinnande koncept. Ändå är det

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Audi A6 sedan A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 sedan S6 Avant Audi Vorsprung durch Technik

Audi A6 sedan A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 sedan S6 Avant Audi Vorsprung durch Technik A6 Audi A6 sedan A6 Avant A6 hybrid A6 allroad quattro Audi S6 sedan S6 Avant Audi Vorsprung durch Technik Dragningskraft 4 Audi A6 sedan och A6 Avant 22 Audi A6 allroad quattro 18 Audi A6 hybrid 30 Audi

Läs mer

www.logosol.se Från stock till färdigt byggprojekt

www.logosol.se Från stock till färdigt byggprojekt 2014 Från stock till färdigt byggprojekt Välkommen till ett växande familjeföretag! Du lyfter ditt byggprojekt med rätt utrustning! Du kan tryggt välja Logosol när du ska arbeta med trä. Vi har sålt över

Läs mer

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180

Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Ge dina besparingar ett lyft Kalmar DCG90-180 Säljbroschyr Effektivare truck- och förarteam och ökade livslängdsbesparingar Att hålla lasten i rörelse är självklart mycket viktigt. Samtidigt har trucken

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar. Volvo Buses. Driving quality of life

Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar. Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9900 Tar dig närmare dina drömmar Volvo Buses. Driving quality of life Volvo 9900 en lyxutrustad turistbuss som ger alla ombord en förstklassig upplevelse. Bussens design är ny och välgjord, allt

Läs mer

Kombinationer av balpress-förpackare

Kombinationer av balpress-förpackare Kombinationer av balpress-förpackare Ensilageskörd balpressning och förpackning snabbt och tillförlitligt Smartare, snabbare, starkare! Detta är de tre kraftfulla uttryck som exakt beskriver varför Lely:s

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 Hissautomater Innehåll Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4 Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 HELHETSLÖSNING Så här tar vi fram rätt

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

Nya Atego. för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton

Nya Atego. för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton Nya Atego för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton Nya Atego är ett proffs på bygget Innehåll Värde 6 7 Uppdrag 8 15 Förarhytt, utrustning 10 11 Motorer, växellådor 12 13 Körkomfort, anpassning 14

Läs mer

Alltid steget före INDUSTRIGUMMI. 37 industri

Alltid steget före INDUSTRIGUMMI. 37 industri Svensk Leverantörstidning nr 1-2008 37 industri Alltid steget före När konkurrensen ökar är det kanske dags att titta på vad som är unikt för företaget och attraktivt för kunden. Energibesparing, smarta

Läs mer