RÖRLIGA BILDER 2008:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖRLIGA BILDER 2008:1"

Transkript

1 RÖRLIGA BILDER 2008:1 M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r T V i n s p e l a t k ö p v i d e o h y r v i d e o b i o w e b b k l i p p w e b b p r o g r a m n e d l a d d a t b ä r b a r t m o b i l -T V

2 Rörliga Bilder 2008:1 - MMS studie om konsumtion på olika plattformar 12 februari 2008 Projektledare, text och formgivning: Andreas Wiss Fältarbete: GFK Sverige AB Tryck: Wassberg + Skotte tryckeri Copyright 2008, MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN AB Ingen del av denna rapport får presenteras, återges eller publiceras utanför rapportköparens organisation utan MMS skriftliga tillstånd.

3 Innehållsförteckning DEL 0: Sammanfattning Sammanfattning: Rörliga Bilder 2008:1 4 Definition av olika plattformar 12 DEL 1: Konsumtion 1.1 KONSUMTIONSOMFATTNING Räckvidd för olika plattformar 16 Analys: TV-tittandets utveckling Konsumtionstid för olika plattformar KONTEXT FÖR KONSUMTION Tid för konsumtion 24 Uppmärksamhet 27 Del 2: Plattformar 2.1 TV OCH INSPELAT TV - Bakgrundsfakta och räckvidd 30 TV - Anledning till konsumtion 31 TV - HDTV 34 Inspelat - Bakgrundsfakta och räckvidd 40 Inspelat - Innehåll KÖPVIDEO, HYRVIDEO OCH BIO Köpvideo - Bakgrundsfakta och räckvidd 46 Köpvideo - Innehåll 48 Köpvideo - HD DVD och Blu-ray 54 Hyrvideo - Bakgrundsfakta och räckvidd 56 Hyrvideo - Onlineuthyrning 59 Bio - Bakgrundsfakta, räckvidd och påståenden 62 Bio - Ickekonsumenter av biofilm WEBBKLIPP OCH WEBBPROGRAM Webbklipp - Bakgrundsfakta och räckvidd 66 Webbklipp - Innehåll 71 Webbprogram - Bakgrundsfakta och räckvidd 76 Webbprogram - Innehåll NEDLADDAT Nedladdat - Bakgrund och räckvidd 82 Nedladdat - Innehåll 83 Nedladdat - Konsumtion av nedladdade serier 90 Nedladdat - Konsumtion av nedladdade filmer MOBIL-TV OCH BÄRBARA MEDIESPELARE Bärbara mediespelare - Bakgrund och räckvidd 100 Bärbara mediespelare - Innehåll 101 Mobil-TV - Bakgrund och räckvidd 104 Mobil-TV - Innehåll 106 DEL 3: Innehåll Konsumtionsvanor - Film 112 Konsumtionsvanor - Serier 122 DEL 4: Bilagor Metodbeskrivning 134

4 2

5 DEL 0: Sammanfattning [ sid ] Denna del sammanfattar undersökningen och förklarar definitionerna av plattformarna som är ytterst relevanta för resterande delar av rapporten. 1. Sammanfattning 2. Definition av olika plattformar 3. Orientering till resten av rapporten 3

6 Sammanfattning: Rörliga Bilder 2008:1 Detta inledande kapitel summerar de viktigaste resultaten från 2008 års första Rörliga Bilder-undersökning av två. Traditionella plattformar (konsumeras på TV-apparater) TV Inspelat Webbplattformar Internetplattformar Webbklipp Webbprogram Köpvideo Hyrvideo Nedladdat Bärbart Nedladdat Bio Bärbara plattformar Mobil-TV Graf 0:1 - Rörliga Bilders plattformskategorisering Nyckelresultat - Rörliga Bilder 2008:1 1. Konsumtionen av rörliga bilder fortsätter att spridas ut på fler plattformar 2. TV-tittandet fortsätter att sjunka för unga och öka för äldre 3. Webb-TV-tittandet ökar kraftigt i samtliga åldersgrupper 4. Räckvidden för nedladdat ökar bland unga och minskar bland äldre 5. Timeshift- och On demand-konsumtionsbeteenden ökar 6. Ökad valmöjlighet ger alltmer varierade konsumtionsvanor DEL:0 1. Konsumtionen av rörliga bilder fortsätter att spridas ut på fler plattformar MMS andra Rörliga Bilder-undersökning visar på ett fortsatt och ökande beteende bland mediekonsumenter att sprida ut sitt tittande på olika plattformar. TV är fortfarande den överlägset största plattformen, både räckvidds- och konsumtionstidsmässigt sett. Alltfler tittar dock i mindre utsträckning och mer sällan, men framför allt kompletterar många sitt tittande med webbaserade plattformar. Efter TV i räckviddsordning kommer webbklipp (som når två av tre under en vecka) och därefter inspelat och nedladdat. Det är tydligt att det råder en generationsklyfta när det kommer till mängd plattformar som man sprider ut sitt tittande på. Unga tittar på fler plattformar och dessutom 20 minuter mer per dag jämfört med äldre (se graf 0:2). 4

7 16-30 år: Totalt 227 min/dag år: Totalt 207 min/dag Köpvideo 5% Webbprogram 2% (+1%) Inspelat 4% (-1%) Övrigt 3% Köpvideo 3% Webbklipp 4% (+3%) Nedladdat 2% (-1%) Hyrvideo 2% (-1%) Övrigt 2% Webbklipp 8%( +4%) Inspelat 7% Nedladdat 12% TV 65% (-1%) TV 8 (-2%) Graf 0:2 - Konsumtionsfördelning - Rörliga Bilder 2008:1 (förändringar från Rörliga Bilder 2007 inom parentes) På ett år har räckvidden ökat markant för webbklipp och webbprogram, men även för mobil-tv och inspelat. Räckvidden har minskat för traditionella plattformar som hyr- och köpfilm, bio och TV. Räckvidden för nedladdat har ökat bland unga och sjunkit bland äldre. Den totala veckobaserade räckviddsförändringen syns nedan (se även grad 0:5). Bärbart Nedladdat Webbprogram Webbklipp Mobil-TV Bio RB 07 - Räckvidd år RB 08:1 - Räckvidd år Hyr Köpvideo Inspelat TV Graf 0:3 - Veckobaserade räckvidder för Rörliga Bilder 2007 och Rörliga Bilder 2008:1 MMS ser många tecken som pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta i samma riktning mycket tack vare vår välutbyggda digitala infrastruktur: bredbandspenetrationen är bland de högsta i världen, 3G-abonnemangförsäljningen går nu om GSM och slutligen är ett ökat etersänt TV-kanalutbud att vänta nu när den analoga släckningen är genomförd till fullo. En annan påverkande faktor är det stora utbudet av teknikprodukter som är anpassade till den digitala tekniken, exempelvis platt-tv-skärmar, hårddiskinspelare, bärbara mediespelare och 3G-telefoner, som ofta finns tillgängliga till låga priser. Användare blir dessutom alltmer vana vid att nyttja avancerade informationstekniska produkter och tekniken blir i sin tur alltmer användarvänlig. DEL:0 5

8 2. TV-tittandet fortsätter att sjunka för unga och öka för äldre Under 2007 minskade TV-tittandet med 6 % för tittare i åldrarna år, medan det ökade med 3 % för äldre målgrupper. Skillnaden i daglig konsumerad TV-tid mellan unga män och äldre män och kvinnor är nu mer än en timme. Dagligt TV-tittande min/dag Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Graf 0:4 - TV-tittandets utveckling Källa: MMS People Meter Unga män konsumerar medier på flest antal plattformar, särskilt när det kommer till nyare, webbaserade sådana. Det är därför svårt att undvika att dra en koppling till de ungas (särskilt männens) minskande TV-tittande och ökande tittande på webbplattformar. Det är även värt att notera att utebliven konsumtion av TV-sänt innehåll tas främst igen genom nedladdning eller webb-tv bland unga, medan äldre istället nyttjar inspelning. DEL:0 MMS ser en tydlig generationsklyfta när det kommer till TV-vanor och gör en koppling mellan ungas minskade TV-tittande och ökade webbplattformskonsumtion. Yngre generationer växer upp i ett medielandskap där samma innehåll går att finna via ett mångfacetterat plattformsutbud, där en konstant och direkt tillgång till materialet är en självklarhet. Även utbudet av material är enormt stort, då webbaserade distributionssätt möjliggör detta enligt long tail-principen. Möjligheten att skräddarsy sitt tittande är väldigt goda, något som är en utmaning för det tablålagda TV-utbudet. TV-tittandet är dock fortfarande centralt i många ungas vardag, men de sprider ut konsumtionen på alltfler plattformar, där de kan bestämma tidpunkt, plats och omfång av sin konsumtion. Detta beteende är troligt att fortsätta öka i omfång. 6

9 3. Webb-TV-tittandet ökar kraftigt i samtliga åldersgrupper Som redan noterats har TV-tittandet sjunkit för unga, men däremot har konsumtionen av och räckvidden för webbklipp (kortare inslag) och webbprogram (längre produktioner som finns tillgängliga på webben) ökat dramatiskt för samma åldersgrupper, men även för de äldre. Webbklippräckvidden har på ett år ökat med 22 % (från 54 % till 66 %) och den för webbprogram har ökat med 51 % (från 11 % till 17 %). Idag tittar två av tre (66 %) på webbklipp och mer än en av sex (17 %) på webbprogram minst en gång per vecka. Den genomsnittliga konsumtionstiden har ökat med hela 115 % för webbklipp och webbprogam, från 7 minuter till 15 minuter om dagen (16-65 år). Räckviddsförändringar: Rörliga Bilder Rörliga Bilder 2008:1 Bärbart Nedladdat Webbprogram Webbklipp Mobil-TV Bio Hyrvideo Köpvideo Inspelat TV - -15% - -5% 5% 15% TV Inspelat Köpvideo Hyrvideo Bio Mobil-TV Webbklipp Webbprogram Nedladdat Bärbart år -1% 2% 1% 2% 14% 6% - -2% år -3% 5% -8% 1% -4% 8% 6% -13% -3% år -1% 8% 1% -3% -2% 1% 16% 11% 1% -1% år -4% 9% -1% -8% -6% 4% 12% 8% -5% år -4% 7% -17% -11% -9% 1% 6% 9% 12% -1% år -3% 2% -8% -5% 2% 12% 9% 15% Graf 0:5 - Veckobaserad räckviddsförändringar (procentenheter) från Rörliga Bilder 2007 till Rörliga Bilder 2008:1 Denna figur som sammanfattar den veckobaserade räckviddsförändringen visar tydligt hur webbprogram och webbklipp nås av fler (figuren visar även hur räckvidden har minskat för traditionella TV-plattformar och ökat för mobil-tv och inspelat samt både ökat och minskat för nedladdat). Många nyttjar webbplattformarna som en repristjänst: fyra av fem har tillgång till TV-kanalen där innehållet har sänts. Webbtittandet är ofta mer utspritt över dagen (gäller särskilt webbklipp), till skillnad från de kvällsinriktade traditionella TV-plattformarna. DEL:0 MMS ser en koppling mellan den ökade räckvidden för webbklipp och webbprogram och den minskade räckvidden för andra plattformar. Utbudet har ökat och ett invant beteende börjat att etablera sig bland många åldersgrupper. Vi ser även en ökad konsumtion av webbprogram på TV-apparater, 13 % tittade på webbprogram på en TV vid det senaste konsumtionstillfället, något som befäster ett ökat allmänintresse för on demand-tittande. 7

10 4. Räckvidden för nedladdat ökar bland unga och minskar bland äldre Den veckobaserade räckvidden för nedladdat har minskat bland de äldre åldersgrupperna (med undantaget år, där den har ökat med 3 %). För åringar har istället veckoräckvidden ökat med 36 % (från 42 % till 57 %) och åringar med 29 % (från 42 % till 54 %). Även om räckvidden för nedladdat har ökat för de yngsta har den genomsnittliga konsumtionstiden minskat för samma grupp, men samtidigt har konsumtionstiden för webbklipp ökat betydligt. Sammanfattningsvis: fler unga tittar på nedladdat, men i mindre utsträckning än tidigare Konsumtion av nedladdat 35 Min/dag Nedladdat Bärbart år år år år år år Graf 0:6 - Genomsnittlig konsumerad tid av nedladdat och bärbart Bit Torrent-program är det vanligaste sättet att få tag på nedladdat material. Män bestämmer oftast i förväg vad de ska ladda ned, medan kvinnor ofta får nedladdat material av andra. Nästan sju av tio män och mer än fem av tio kvinnor tittar på nedladdade serier. Det huvudsakliga bakomliggande konsumtionsanledningen är möjligheten att kunna bestämma tid för tittandet och se fler avsnitt i följd. Mer än varannan ung och tre av tio äldre vill kunna se fler avsnitt efter varandra. En av fyra anger att de laddar ned en hel säsong av en TV-serie ofta eller alltid. Konsumtionen äger till störst del rum på stationära eller laptopdatorer, men för unga finns även en viss konsumtion på bärbara mediespelare. 75 % av alla som har sett på nedladdat senaste halvåret säger sig bruka titta på nedladdad film. Huvudsakliga konsumtionsskälen för detta är möjligheten att bestämma tiden för tittande, nyare filmutbud och en upplevd smidighet. 54 % anger att de konsumerat minst en av de senaste tre senast sedda nedladdade filmerna även på laglig väg. DEL:0 Varannan ung och en av tre äldre säger att de ofta eller alltid får tag på material de söker. En av fem unga och en av tio äldre säger att konsumtion av nedladdat har lett till att de tittar avsevärt mindre på TV. Ickekonsumenters vanligaste skäl till att de inte konsumerar nedladdat är att de saknar kunskap eller möjlighet. 46 % av dessa skulle vilja ha möjlighet till att se nedladdat material och 18 % av målgruppen skulle inte vilja ha det. 8

11 Unga män har mer aktiva nedladdningskonsumtionsvanor (1/3 tittar regelbundet). Äldre män och unga kvinnor laddar ned material sporadiskt. Äldre kvinnor tillhandahålles material från andra. 26 % av de unga männen säger att de brukar ladda ner nyare filmer de är intresserade av att se. De finner oftare att det förekommer störande faktorer, som prat och trängsel, vid biobesök. 28 % respektive 11 % av de unga har sett ett eller flera avsnitt av de andra säsongerna av Heroes och Dexter, som inte gick att se på svensk TV vid undersökningstillfället. Kännedom och konsumtion av Heroes och Dexter säsong år Heroes (säsong 2) Dexter (säsong 2) år år år Har hört talas om det Sett 1 avsnitt Sett flera avsnitt Följer regelbundet Graf 0:7 - Hur väl känner du till följande serier? MMS ser den fortsatt omfattande konsumtionen av nedladdat bland unga gå i linje med det minskade TV-tittandet och den ökade viljan att välja tid och omfång för sin konsumtion (något som bekräftas gång på gång i undersökningen). Dock är den största andelen av nedladdat material fortfarande upphovsrättsskyddat och därför olagligt. Många uttrycker en upplevd brist på lagliga nedladdningstjänster och det finns en uttryckt betalningsvilja i samtliga åldersgrupper (endast en av tio säger de ser på nedladdat material för att det är gratis). Det bör betonas att nedladdning inte alltid leder till utebliven konsumtion. Många ser om filmer och avsnitt eller hela säsonger av TV-serier (t.ex. säger en av tre unga att de vill kunna se om sina favoritserier flera gånger och fem av tio unga och fyra av tio äldre hade sett det senast konsumerade köpfilmsmaterialet minst en gång tidigare). Många kombinerar även konsumtionen av nedladdat med andra plattformar (som TV, inspelat och DVD). MMS fortsätter att bevaka konsumtionsvanor av nedladdat med hög prioritet. DEL:0 9

12 5. Timeshift- och On demand-konsumtionsbeteenden ökar Rörliga Bilder 2008:1 visar fortsatta tecken till att allt fler vill bestämma tiden för sitt tittande. Det finns grovt sett två profilerande beteenden för tidsförskjutet tittande, som t.ex. kan kallas mikro- och makrotimeshift. Mikrotimeshift innebär att man vill välja tiden för konsumtion av exempelvis en TV-aktuell serie (det vill säga kort tidsförskjutning av något som redan finns tillgängligt), medan makrobeteendet istället innebär att man vill se en serie som ännu inte har kommit till Sverige, exempelvis genom nedladdning (on demand-tittande av innehåll som inte distribuerats i hemlandet). Mikrotimeshift är vanligt särskilt bland äldre, medan unga oftare tillämpar makrotimeshift. Graf 0:2 visar att konsumtionsandelerna för plattformar där man själv styr tid och omfång för sitt tittande har ökat på ett år. 45% Åtgärder vid missat TV-sänt innehåll 4 35% 3 25% 15% Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år 5% Spelade in på video Spelade in med PVR Såg det på webben Laddade ned det Köpte materialet (t.ex. på DVD) Hyrde materialet (t.ex. på DVD) Annat sätt Vet ej/minns ej Graf 0:8 - Hur gick du till väga senaste gången du i efterhand såg ett program eller en film som du inte hade möjlighet att se när det sändes på TV? DEL:0 Äldre tittar mer på inspelat TV-material. PVR-användare anger oftare att de spelar in för att kunna bestämma tiden för tittandet jämfört med VHS-användare. Många unga saknar tillgång till inspelningsutrustning över huvud taget. Istället väljer unga att ta igen missat TV-sänt material genom att ladda ned det eller se det på webben. 43 % av de unga och 32 % av de äldre instämmer helt eller till stor del till påståendet Jag har problem att följa serier på TV då tiderna sällan passar mig. En av tre anger möjligheten att kunna bestämma tidpunkt för sitt tittande som den viktigaste orsaken till att de tittar på nedladdat. Hälften av det senast konsumerade nedladdade materialet har laddats ned samma dag. MMS ser tecken på att timeshift-beteenden kommer att fortsätta att bre ut sig, då TV-sänt material ofta finns tillgängligt på fler olika plattformar samtidigt och tekniken för att få tillgång till dessa plattformar har hög tillgänglighet. Dock är det viktigt att se det tillbakåtlutade TV-tittandet som en unik plattformsegenskap. 10

13 6. Ökad valmöjlighet ger alltmer varierade konsumtionsvanor Idag finns samma material ofta tillgängligt på fler olika plattformar samtidigt, vilket förser tittaren med en stor mängd valmöjligheter. Man kan se nyhetssändingar på TV, webben eller i mobilen, serieavsnitt på TV, webben, som nedladdat eller på DVD-boxar och nya filmer på bio, webben (onlineuthyrning), som nedladdat eller på DVD. Av Rörliga Bilders film-, serie och programexempel har de flesta en bred plattformsspridning för tittandet. Ett tydligt exempel är filmkonsumtionsvanor, där var tredje ung man anger att han oftast ser på film på eller via en dator. Unga kvinnor ser istället oftast köp- och hyrfilmer och äldre filmer som sänds eller är inspelade från TV. Samtidigt blir svenska hem mer teknikutrustade och inriktade på hemmaunderhållning. Tre av tio hushåll har en hemmabioljudanläggning och 35 % har en platt-tv. En av tre hade velat kunna se bioaktuella filmer i hemmet, via exempelvis onlineuthyrning. DVD tycks fortfarande vara ett levande format (till skillnad från musik-cd). Mer än en av tre anser sig samla på DVD-filmer och en lika stor andel tittar på köpvideo minst en gång per vecka (för de under 18 år är andelen mer än 50 %). 18 % av unga män och 15 % av unga kvinnor brukar se serier på DVD-boxar. Även konsumtion utanför hemmet visar tendenser till att kunna öka. Det har skett en markant ökning av bärbara mediaspelare bland unga sedan förra årets Rörliga Bilder-undersökning: från 34 % till 50 %. Även bland de äldre är innehavet högt, 28 % har tillgång till en sådan spelare. 38 % har tillgång till en mobiltelefon med 3G-kapacitet. 7 % tittar på mobil-tv någon gång per vecka. Även laptopinnehavet har ökat bland unga, något som också öppnar för mobil konsumtion av rörliga bilder. Att föredra att se utländskt material med svensk text är inte längre är självklarhet: 32 % av de unga vill helst se engelskspråkigt material otextat eller med engelsk text. Detta är troligen en konsekvens av en vana att se otextat nedladdat material eller möjligheten att kunna välja andra språk eller helt sonika välja bort undertexter på DVD-filmer. Konsumtionen blir mer personlig i samma takt som att plattformarna blir det. Det är möjligt att utforma sitt tittande efter personlig smak, eftersom valmöjligheterna är så pass vida. Även för TV, där tidigare ett fåtal stora kanaler har lockat med ett brett innehåll, blir kanalutbudet större och dess innehåll har ofta tydliga nischer. Vi tycks alltså vara på god väg ifrån de stora lägereldarna, till en era med personligt utformade eldstäder. DEL:0 MMS ser att det finns tydliga tendenser bland tittare att söka sig bort från tablålagt innehåll, för att istället välja tiden själv för tittandet. MMS lägger stor vikt vid timeshift-tittande och fortsätter att bevaka hur konsumtionen på olika plattformar utvecklas och vilka eventuella samband som finns dem emellan. 11

14 Definition av olika plattformar Rörliga bilder kan konsumeras på en rad olika sätt. Vi har delat upp konsumtionen på tio olika plattformar. Definitionen av dessa plattformar har satts efter hur dessa uppfattas av konsumenten och därmed presenteras nedan samma definitioner som undersökningsdeltagarna fick ta del av. TV Vanlig TV - alla tänkbara TV-kanaler, t.ex. SVT1, TV4, Kanal5, BBC, olika betalkanaler m.fl. Inspelat Inspelat material som du eller bekant spelat in på VHS, inspelningsbar DVD, hårddiskinspelare eller liknande. Köpvideo Film, TV-serier o.s.v. som någon köpt på DVD, VHS eller laddat ned på lagligt sätt (mot betalning). Hyrvideo Film, TV-serier o.s.v. som någon hyrt. DVD, VHS, On demand-tjänster eller liknande. Bio Film på bio. Mobil-TV TV/videoklipp/program i en mobiltelefon via 3G. Webbklipp Korta videoklipp på webbsida - Kortare klipp spelade på webbsidor (t.ex. Aftonbladet.se, TV4.se, YouTube, videobloggar, trailers m.fl.) Webbprogram Längre program på webbsida - Hela program spelade på webbsidor (t.ex. SVT.se, Kanal5, TV4 Anytime, Joost m.fl.) Nedladdat Nedladdat på datorskärm/tv - Film/TV-serier elle liknande som blivit nedladdat av dig eller någon annan och sedan setts på en TV- eller datorskärm. Det nedladdade materialet kan även ha varit utbränt till DVD. Bärbart Nedladdat på bärbar mediespelare - Rörliga bilder som setts på en bärbar mediespelare såsom ipod med video, mp3-spelare med video, PSP eller liknande. Rörliga bilder DEL:0 Traditionella plattformar (konsumeras på TV-apparater) TV Inspelat Köpvideo Hyrvideo Webbplattformar Internetplattformar Webbklipp Webbprogram Nedladdat Bärbart Nedladdat Bio Bärbara plattformar Mobil-TV Figur 0:8 Uppdelning över olika plattformar och samlingsnamn 12

15 Orientering till rapporten Rapporten är uppdelad i fem olika delar med olika perspektiv på konsumtion av rörliga bilder. Delarna i sin tur är uppdelade i olika kapitel. DEL 0: Sammanfattning Denna del lägger sammanfattar undersökningens nyckelresultat, definierar plattformar samt denna orientering för resten av rapporten. DEL 1: Konsumtion Denna del redovisar omfattningen av konsumtionen i form av räckvidd och tittartid, utvecklingen för TV-tittande samt visar allmän information gällande konsumtionskontexter för plattformarna. DEL 2: Plattformar Denna del och nästa är undersökningens mest omfattande. Del 2 fördjupar sig i respektive plattform för att närmare studera samtligas unika egenskaper. Delen består av fem olika avsnitt. Det första handlar om TV och inspelat material, avsnitt två behandlar köp-, hyr- och biofilm, nummer tre studerar video på webben (klipp och program), fjärde avsnittet fokuserar på nedladdat och det femte och sista undersöker bärbara videospelare och mobil-tv. DEL 3: Innehåll Denna del undersöker hur konsumtionsvanor för film och TV-serier sprider ut sig på olika plattformar. 30 filmer, 32 Sverigeaktuella TV-serier och 29 program samt 14 amerikanska TV-serier, som vid undersökningstillfället ännu inte fått svensk distribution, undersöks. DEL 4: Bilagor Den avslutande delen beskriver metodval och datainsamlingsinformation samt bakgrundsfakta om respondenterna. DEL:0 DEL:1 DEL:3 4 13

16 14

17 DEL 1: Konsumtion [ sid ] Rapportens första resultatdel sammanfattar konsumtionen av rörliga bilder ur två aspekter. 1. Konsumtionens omfattning hur mycket och hur ofta konsumeras olika plattformar? 2. Konsumtionens kontext i vilka sammanhang konsumeras olika plattformar? Olika konsumtionsparametrar så som tidpunkt för konsumtion och vilken genomsnittlig uppmärksamhet som tillägnas tittandet belyses för att skapa en grundläggande förståelse för hur konsumtion ter sig på olika plattformar. Grunden till denna del bygger på konsumtion som ägt rum under det senaste dygnet. Det finns även en genomgång av TV-tittandets utveckling för unga och äldre baserat på MMS egna uppgifter. 15

18 1.1 KONSUMTIONSOMFATTNING Detta kapitel behandlar svenskars konsumtion av rörliga bilder på olika plattformar som den ser ut idag. Räckvidd och genomsnittlig konsumtionstid har undersökts för olika respondentgrupper uppdelade på ålder, kön samt tillgång till viss teknik. Vi tittar när på dygnet och var konsumtionen äger rum och vilka innehållstyper som konsumeras på respektive plattform. Slutligen undersöker vi samtidiga aktiviteter och vilken uppmärksamhet som man tillägnar tittandet. Jämförelser görs plattformar emellan för att skapa en förståelse om i vilken utsträckning de påverkar varandra. Även förändringar jämfört med förra Rörliga Bilder-undersökningen tas i beaktning. Hela kapitlet har en bas på 2524 respondenter. Räckvidd för olika plattformar TV är fortfarande den absolut största plattformen, som når i princip samtliga under en vecka, även om webbklipp ses av alltfler och har en stabil andraplats med sin räckvidd på 64 %. Inspelat är tredje största plattformen och når hälften av befolkningen (16-65 år). Därefter kommer köpvideo (31 %) som följs tätt efter av nedladdat (27 %). Räckvidd för olika plattformar Andel av befolkningen som konsumerat plattformen inom de senaste 7 dagarna år år år år år år TV Inspelat Köpvideo Hyrvideo Bio Mobil-TV Webbklipp Webbprogram Nedladdat Bärbart Graf 1:1 - När tittade du senast på följande medier? De som svarat: den senaste veckan DEL:1 Skillnader mellan åldersgrupper Unga sprider ut sitt tittande på fler plattformar jämfört med äldre. Unga tittar i större utsträckning på samtliga webbplattformar, men även på köp- och hyrfilmer samt går oftare på bio. De äldre tittar dock mer på TV och inspelat. Det är värt att poängtera att åringar är med 92 % den grupp med klart lägst TV-räckvidd. Detta motsvarar en minskning med fyra procentenheter jämfört med förra Rörliga Bilder-undersökningen. 16

19 Räckvidd för olika plattformar, sammanfattande tabell år år år år år år år TV 96% 92% 94% 98% 97% 98% 96 % Inspelat 46% 42% 47% 55% 51% 43% 47 % Köpvideo 48% % 31% 18% 31 % Hyrvideo 24% 16% 22% 21% 17% 6% 14 % Bio 13% 5% 7% 8 % Mobil-TV 8% 9% 7% 5% 4% 7 % Webbklipp 86% 76% 77% 73% 6 51% 66 % Webbprogram 32% 25% 21% 14% 12% 17 % Nedladdat 57% 54% 41% 35% 16% 8% 28 % Bärbart 15% 5% 6% 3% 5 % Tabell 1:2 - De som tittat på plattform X de senaste sju dagarna Skillnader mellan könen Män tittar generellt på fler plattformar jämfört med kvinnor. Detta gäller särskilt nyare plattformar. Störst skillnad syns för webbklipp och webbprogram, nedladdat, bärbart och mobil-tv. TV, hyrvideo och bio nås dock av ungefär lika stor andelar män och kvinnor. Om räckvidden delas upp på både ålder och kön blir skillnaderna ännu större, då båda är påverkande faktorer. Unga män nås av flest plattformssorter, störst skillnad syns särskilt för webbklipp, bärbart och nedladdat. Sju av tio (69 %) män som är mellan år tittar på nedladdat någon gång per vecka. Motsvarande räckvidd för kvinnor i samma ålder är 41 %. Äldre kvinnor är den grupp som nås av lägst antal plattformar under en vecka. Där finns även störst andel ickekonsumenter för många plattformar: 83 % av kvinnor i åldrarna år har aldrig tittat på mobil-tv, 57 % har aldrig sett nedladdat material (motsvarande siffra för män år är endast 9 %), 56 % har inte tittat webbprogram någon gång och 17 % har aldrig sett webbklipp. Räckviddsskillnad för män och kvinnor Män Kvinnor Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år TV 96% 96% 94 % 93 % 98 % 98 % Inspelat 52% 43% 49 % 40 % 52 % 44 % Köpvideo 33% 28% 38 % 37 % 32 % 25 % Hyrvideo 15% 15% 18 % 21 % 14 % 12 % Bio 9% 8% 12 % 10 % 11 % 8 % Mobil-TV 4% 13 % 4 % 6 % 5 % Webbklipp 74% 56% 84 % 72 % 69 % 50 % Webbprogram 22% 14% 29 % 21 % 19 % 10 % Nedladdat 36% 19% 63 % 37 % 24 % 10 % Bärbart 6% 3% 14 % 6 % 4 % 1 % Tabell 1:3 - De som tittat på plattform X de senaste sju dagarna DEL:1 17

20 Förändringar från föregående mätning Mycket har hänt sedan fjolårets undersökning. En markant förändring har skett för räckvidden av webbklipp och webbprogram. Webbklipp har ökat från 54 % till 66 % (en ökning med 22 %) och webbprogram från 11 % till 17 % (en ökning med 55 %). Mobil-TV når också allt fler, där har ökningen gått från 5 till 7 % (en ökning med 40 %). TV-räckvidden har sjunkit något (särskilt bland unga), däremot ser alltfler på inspelat material. Nedladdning har ökat markant bland unga, men minskat nästan lika mycket bland äldre, vilket har lett till att den totalt sett har sjunkit något. Räckvidden för köp- och hyrvideo har minskat, särskilt bland åringarna. Bio har sjunkit för samtliga åldersgrupper, bärbart likaså (däremot har innehavet av bärbara mediespelar ökat). Räckviddsförändringar för respektive plattform år år år år år år år TV -3/-3-4/-4-4/-4-1/-1-3/-3-1/-1-2/-2 Inspelat +2/+5 +7/+20 +9/+24 +8/+17 +5/+11 0/0 +3/+7 Köpvideo 0/0-17/-36-1/-2 +1/+2-8/-21 +2/+13-4/-11 Hyrvideo -8/-25-11/ -41-8/-27-3/-13 +1/+6 0/0-5/-26 Bio -5/-28-9/-47-6/-38-2/-17-4/-44 +1/+17-4/-31 Mobil-TV +2/+25 +1/+14 +4/+80 +1/+17 0/0 +2/ /+33 Webbklipp +12/+16 +6/+9 +12/ /+28 +8/ / /22 Webbprogram +9/+39 +9/+56 +8/ / /+75 +6/ /+51 Nedladdat +15/ /+29 0/0 +1/+3-13/ /-56-2/-8 Bärbart 0/0-1/-9-5/-50-1/-14-3/-50-2/-100-1/-10 Tabell 1:4 - Veckoräckvidd: Förändringar mellan Rörliga Bilder 2007 och 2008:1 (procentenheter/ procent) Bärbart Räckviddsförändring Nedladdat Webbprogram Webbklipp Mobil-TV Bio RB 07 - Räckvidd år RB 08:1 - Räckvidd år Hyr DEL:1 Köpvideo Inspelat TV Graf 1:5 - Veckoräckvidd: Förändringar mellan Rörliga Bilder 2007 och 2008:1 (procentenheter) 18

21 Sammanfattning: Räckvidd för olika plattformar Unga män konsumerar medier på flest antal plattformar, särskilt när det kommer till nyare, webbaserade sådana. TV är den plattform som når allra flest, därefter är räckvidden störst för webbklipp, inspelat och nedladdat. Störst könsskillnader för plattformsräckvidd syns för nedladdat, webbklipp, webbprogram och mobil-tv. På ett år har räckvidden ökat för webbklipp, webbprogram, mobil-tv och inspelat. Räckvidden har minskat för hyr- och köpfilm, bio och TV. Nedladdat har ökat bland de yngre och sjunkit bland de äldre. DEL:1 19

22 Analys: TV-tittandets utveckling Följande statistik är tagen från MMS tittardata från de senaste åtta åren och ska ses en bakgrund till varför initiativet till studien Rörliga Bilder har tagits. MMS mätningar av TV-tittande Sedan 1993 genomför MMS TV-mätningar elektroniskt i Sverige genom så kallade People meters. People meter-systemet bygger på att medlemmarna i en tittarpanel, representativ för den svenska TV-befolkningen, rapporterar om sitt TV-tittande i hemmet via elektroniska TV-mätare. TV-tittandets utveckling Utbudet för olika plattformar att konsumera rörliga bilder på har ökat avsevärt sedan Idag har fyra av fem svenskar Internettillgång i sitt hem och 85 % av dessa har en bredbandsuppkoppling (se bilagor). Detta har gjort att möjligheterna att konsumera nya plattformar som webb-tv och nedladdat har ökat markant. Trots detta har TV-tittandet hållit sig på en relativt konstant nivå, och under vissa år till och med ökat. År 2007 släcktes de sista delarna av Sveriges analoga TV-nät ned. Övergången till digital-tv har lett till ett ökat kanalutbud för gemene man, vilket även har lett till en ökad TV-konsumtion i många grupper. I förra Rörliga Bilder-rapporten konstaterade vi att 2006 var ett år då TV-tittandet ökade i alla åldersgrupper, förutom bland de unga männen, där konsumtionen istället sjönk. Rörliga Bilder-undersökningen visade att de unga männen ersatt delar av sitt TV-tittande med konsumtion på nya plattformar, som webbklipp, nedladdat och bärbart. Till denna undersökning kan vi konstatera att TV-tittandet skiljer sig stort om man ser till ålder. Tittandet har fortsatt sjunka bland de unga och ökat ytterligare hos de äldre. Hos de yngre har tittandet sjunkit med 7 minuter (6 %) medan ökningen för de äldre motsvarar 4 minuter (3 %). 180 Dagligt TV-tittande DEL:1 Min/dag år år Graf 1:6 - Källa: MMS People meter 20

RÖRLIGA BILDER 2009:1

RÖRLIGA BILDER 2009:1 RÖRLIGA BILDER 2009:1 MMS studie om konsumtion på olika plattformar TV inspelat köpvideo hyrvideo bio webbklipp webbprogram nedladdat bärbart mobil-tv Rörliga Bilder 2009:1 - MMS studie om konsumtion på

Läs mer

RÖRLIGA BILDER 2008:2

RÖRLIGA BILDER 2008:2 RÖRLIGA BILDER 2008:2 MMS studie om konsumtion på olika plattformar TV inspelat köpvideo hyrvideo bio webbklipp webbprogram nedladdat bärbart mobil-tv Rörliga Bilder 2008:2 - MMS studie om konsumtion på

Läs mer

RÖRLIGA BILDER 2007. M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r MMS MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN

RÖRLIGA BILDER 2007. M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r MMS MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN RÖRLIGA BILDER 2007 M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r T V i n s p e l a t k ö p v i d e o h y r v i d e o b i o w e b b k l i p p w e b b p r o g r a m n e d

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI MMS Månadsrapport TV-tittandet under januari 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under januari 2001 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Brahegatan 9, SE-114 37 Stockholm Phone: +46 8 52 80 90 90 Fax: +46 8 54 58 44 31 E-mail: info@mediavision.se

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 (procent) %

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 (procent) % Mediedagen 15 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 15 (procent) % 8 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 15 Digitala plattformar Alla plattformar 1 Bio 5 Cd och vinylskiva

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under oktober 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under oktober 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under oktober 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under oktober 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favoritprogram och specifika kanaler som de inte vill vara utan. Därför

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING Även om vi för ett år sedan förutspådde all time high för TV-försäljningen, blev ändå resultatet på 995 apparater överraskande högt. Resultatet för stillbildskameror

Läs mer

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Stockholm 13 mars 2006 MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Sammanfattning MMS bevakar PVR-fenomenet, men mäter idag enbart live-tittande Time-shiftat tittande kan innebära

Läs mer

Övriga 14% Övriga 18% SVT 1 28% SVT 1 25% Kanal 5 8% Kanal 5 11% SVT 2 13% TV4 24% SVT 2 16% TV3 10% TV4 20% TV3 13%

Övriga 14% Övriga 18% SVT 1 28% SVT 1 25% Kanal 5 8% Kanal 5 11% SVT 2 13% TV4 24% SVT 2 16% TV3 10% TV4 20% TV3 13% MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2003 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2003. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

Internetbarometer 2012

Internetbarometer 2012 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 22 En bearbetning av Mediebarometern 22 September 2 2 4 5 6 7 8 9 Television (totalt) Internet (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Bok (totalt) Tidskrift (totalt)

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER DECEMBER

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER DECEMBER MMS Månadsrapport TV-tittandet under december 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under december 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Nu kan du som har bredband via Ownit se tv från Canal Digital. Vi har samlat de bästa kanalerna

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER OKTOBER

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER OKTOBER MMS Månadsrapport TV-tittandet under oktober 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under oktober 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

UPPHOVSRÄTT ELLER FEL I SKOLAN. Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan

UPPHOVSRÄTT ELLER FEL I SKOLAN. Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan UPPHOVSRÄTT ELLER FEL I SKOLAN Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan Det talas ofta om privatpersoners ansvar och skyldigheter att betala för streamat innehåll, men det förekommer

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 203 6 mars 204 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 275 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Vad händer i TV-soffan?

Vad händer i TV-soffan? Vad händer i TV-soffan? Om förändrat TV beteende och vad det innebär för branschen TV Puls 25 januari 2012 Mediavision i korthet Konsultbolag med fokus digitala medieaffärer Strategi och affärsutveckling

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9)

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Vi har samlat dem i tre kanalpaket. T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna.

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under december 2001

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under december 2001 MMS Månadsrapport TV-tittandet under december 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under december 2001. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under mars 2000

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under mars 2000 MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2000. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Boxer tv-insikt 2015

Boxer tv-insikt 2015 Boxer tv-insikt 2015 Vi älskar tv! I över 15 år har vi på Boxer arbetat för att erbjuda svenskarna en enkel väg till en relevant och bra tv-upplevelse. Sedan vi startade vår verksamhet har utvecklingen

Läs mer

Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen. MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl

Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen. MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl Pilottest av direktsänd TV i mobiltelefonen MMS, Mediamätning i Skandinavien AB Pontus Bergdahl 2007-03-28 Agenda Bakgrund och förutsättningar Panel Täckning Hur gick det Vad efterfrågas Sammanfattning

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Hej! Tv-tittande är något som engagerar. Alla har sina favoritprogram och kanaler som de inte vill vara utan. Därför ser vi till att du kan komponera

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under april 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under april 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under april 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under april 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under maj 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under maj 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016

BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016 BUTIKS CHEFS INDEX FOKUS PÅ TV - FÖRSÄLJNING OCH TEKNIK BCI #1 2016 Årets första undersökning bland elektronikbranschens butikschefer visar bland annat att; TV-skärmens storlek är den viktigaste aspekten

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning!

Välkommen till Telias fiberanslutning! Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm Allmänt rörande undersökningen: Med vägning har vi en god representativitet för landet. Det är dock en mycket kort fältperiod lör-mån, direkt efter attentatet, vilket gör att det är den bilden svenskarna

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2484_utanRGW_1005 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

UNGA LÄSARE. Ett dygn i en värld av skärmar

UNGA LÄSARE. Ett dygn i en värld av skärmar UNGA LÄSARE Ett dygn i en värld av skärmar Rapport nummer 6/15 September 9, 2015 Rapport nummer 6/15 Hur använder sig unga läsare av alla enheter? Under våren 2015 undersökte vi hur unga vuxna använder

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JUNI

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JUNI MMS Månadsrapport TV-tittandet under juni 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under juni 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002

MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under december 2003

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under december 2003 MMS Månadsrapport TV-tittandet under december 2003 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under december 2003. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

Månadsrapport Juni 2013 (vecka 23-26)

Månadsrapport Juni 2013 (vecka 23-26) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2011 (vecka 31-34)

Månadsrapport Augusti 2011 (vecka 31-34) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Kost och Fysisk Aktivitet

Kost och Fysisk Aktivitet 7 APRIL 21 Kost och Fysisk Aktivitet Frukost Frukosten räknas som den viktigaste måltiden eftersom den har betydelse för hur mycket man orkar prestera under dagen. På nationell nivå minskar andelen som

Läs mer

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens TV-tittarnas programpreferenser och den 11 september TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH DEN 11 SEPTEMBER KENT ASP Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens med

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13)

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer