User s Manual. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "User s Manual. Bruksanvisning"

Transkript

1 User s Manual Bruksanvisning

2 Revision: R00 (Januari 2006) Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken hos sina respektive företag. Anmärkning Informationen i de här anvisningarna är föremål för förändring utan förvarning.

3 Innehållsförteckning Inledning... vii 1 Komma igång Känna igen hårdvarukomponenter Komponenter på framsidan Komponenter på baksidan Komponenter på vänster sida Komponenter på höger sida Komponenter på ovansidan Komponenter på undersidan Installera SIM-kort och batteri Ladda batteriet Sätta på och stänga av A Sätta på den för första gången Stänga av Gå över i Suspend Mode (Avstängningsläget) Installera Microsoft ActiveSync Använda din A701 i ett fordon Använda bilhållaren Ansluta billaddaren Bygga ut din A Använda ett SD/MMC-kort Grundläggande färdigheter Använda pennan Använda navigeringsytan Idagskärmen Snabbstartsrad Mio Menu Landskapsvy Navigeringsfält och Verktygsfält i

4 2.5 Köra program Genvägsmenyer Påminnelser Mata in information Mata in text med hjälp av inmatningspanelen Skriva på skärmen Rita på skärmen Spela in ett meddelande Använda Min text Säkra din A Låsa tangentbordet Låsa enheten Låsa telefonen Använda telefonen Om din telefon Innan du börjar Telefonfunktioner Sätta på och stänga av telefonfunktionen Stänga av telefonen Sätta på telefonen Starta Microsoft Phone Telefonstatusikoner Grundläggande telefonbruk Ringa ett samtal Besvara ett samtal Avvisa ett samtal Avsluta ett samtal Hantera mer än ett samtal Justera telefonvolym Muta ett samtal Använda högtalartelefon Alternativ under pågående samtal Anteckna under ett samtal Använda samtalshistorik Visa samtalshistorik Hantera samtalshistorik Lägga till en kontakt med hjälp av samtalshistorik Använda snabbuppringning ii

5 Skapa ett snabbuppringingsnummer Redigera ett snabbuppringingsnummer Radera ett snabbuppringingsnummer Skicka textmeddelanden från telefonen Använda snabbuppringning Använda telefontangentbordet Hantera telefonnummer Microsoft Contacts: Föra över kontakter SIM-kort: Föra över och lägga till poster Anpassa din telefon Ändra telefoninställningar Ändra tjänsteinställningar Ändra nätverksinställningar Ytterligare telefonhantering Kontrollera din röstbrevlåda Slå ett nödtelefonnummer Ringa ett internationellt samtal Hantera din A Hantera ström Signaler och handlingar vid lågt batteri Strömhantering Strömspartips Hantera minne Lagring och programminne Ytterligare minne Anpassa din A Hitta och organisera information Lägga till eller ta bort program Lägga till program Ta bort program Microsoft Pocket Outlook Kalender: Planera träffar och möten Skapa ett möte Använda Kalender sammanfattningsbild Kontakter Spåra vänner och kollegor Skapa en kontakt iii

6 Använda Kontakter sammanfattningsbild Uppgifter: Ha en Attgöra-lista Skapa en uppgift Använda Uppgifter sammanfattningsbild Anteckningar: Spara tankar och idéer Skapa en anteckning Meddelanden: Skicka och ta emot e-postmeddelanden Ladda ner meddelanden Ställa in ett e-postkonto Komponera och skicka e-postmeddelanden och SMSmeddelanden Komponera och skicka ett MMS-meddelande Ta emot och titta på ett MMS-meddelande Svara på eller vidarebefordra ett meddelande Flytta ett meddelande Radera ett meddelande Skapa eller ändra en meddelandesignatur Ta emot bilagor Hantera mappar Fler program ActiveSync Synkronisera data Word Mobile Skapa ett dokument Öppna ett dokument Excel Mobile Skapa en arbetsbok Öppna en arbetsbok PowerPoint Mobile Pocket MSN Anmälning till Pocket MSN Använda Pocket MSN Messenger Använda MSN Hotmail Windows Media Player Kamera Ta bilder Ta bilder kontinuerligt Spela in videofilmer iv

7 Kamerainställningar Pictures & Videos (Bilder & Videos) Titta på bilder och spela upp videofilmer Miniräknare Modem Link Terminal Services Client Ansluta till en fjärrserver Bryta anslutningen och avsluta en session Ytterligare program Location Call Snabbposition TMC K-Lite Codec Pack Ansluta Anslutningsinställningar GPRS-anslutning Modemanslutning Trådlös nätverksanslutning Använda Bluetooth Sätta på och stänga av Bluetooth Föra över filer via Bluetooth Bluetooth partnerskap Använda Internet Explorer Mobile Surfa på internet Hantera bokmärken Felsökning och underhåll Återställa din A Återställa fabriksstandardstatus Strömproblem Minnesproblem Skärmproblem Anslutningsproblem Synkroniseringsproblem Kabelanslutningsproblem Modemanslutningsproblem Nätverksanslutningsproblem v

8 8.7 Ta hand om din A Allmänna riktlinjer Telefonriktlinjer Reseriktlinjer A Juridisk information... A-1 A.1 Juridiska yttranden... A-1 Europeisk anmärkning... A-1 A.2 Säkerhetsföreskrifter... A-2 Om AC-adaptern... A-2 Om batteriet... A-2 Om utsättning för radiofrekvens... A-3 Om elektrostatisk urladdning... A-3 vi

9 Inledning Välkommen Gratulerar till att ha köpt en A701 med telefon- och GPS-funktioner. A701 är en Microsoft Windows Mobile Version 5.0-baserad apparat. Tackvare storlek och kapacitet hos apparaten kan du hålla din jobbinformation och din personliga information uppdaterad och nära till hands. Microsoft ActiveSync förbättrar styrkan i din A701 genom att göra det möjligt för dig att synkronisera informationen på din stationära dator eller Microsoft Exchange Server med A701. Din A701 är mer än en Pocket PC och mobiltelefon. Den gör det möjligt för dig att ta bilder, spela in videofilmer, surfa på internet och WAP webbsidor, ta emot och skicka meddelanden (som t ex e-post, instant-messages, text och multimediameddelanden), lyssna på musik och mycket mer. När helst du måste kommunicera, ta bilder, söka efter information, skicka meddelanden eller roa dig kan A701 hjälpa dig att få vad du vill när som helst var som helst. vii

10 Var du hittar information Om du inte hittar någon information i den här anvisningen kan du titta i följande tabell för att förvärva den specifika informationen: Första starten För information om Använda telefonfunktionen Använda program på bonus-cd Microsoft ActiveSync Sista-minutenuppdateringar och detaljerad teknisk information Se den här källan A701 Snabbstartsguide Kapitel 3 i den här anvisningen A701 Applikationsmanual på bonus-cd Avsnitt 6.1 i den här anvisningen ActiveSync Hjälp på din stationära dator Produkt webbsida: Microsoft webbsida: viii

11 1 Komma igång Det här kapitlet introducerar dig för de externa komponenterna på din A701 och den vägleder dig genom inställningsprocessen för att ta din A701 i bruk. 1.1 Känna igen hårdvarukomponenter Illustrationerna nedan introducerar dig för de olika knapparna, kontakterna, portarna och funktionerna på din A701. Komponenter på framsidan Komma igång 1-1

12 Ref Komponent Beskrivning Laddningsindikator Anmärkningsindikator Örondel Lyser rött indikerar att batteriladdningen håller på. Lyser grönt indikerar att batteriet är fulladdat. Blinkar grönt indikerar att A701 är inne i mobiltelefonnätverket. Blinkar rött informerar dig om planerade möten, larm och påminnelser. Blinkar blått indikerar att Bluetooth är påslagen. Tjänar som telefonörondel under ett telefonsamtal. Beröringsskärm Visar utdata på din A701. Slå lätt på skärmen med pennverktyget för att välja menykommandon eller mata in information. Slutknapp Sätter på och stänger av din A701. Avslutar eller avslår ett telefonsamtal. Återgår till Today (Idag-) skärmen från ett annat program. GPS-knapp Startar navigeringsprogrammet (om det är installerat). Navigeringsplatta Flyttar upp, ned, vänster eller höger genom att trycka på motsvarande yta på plattan. Den mittersta Enterknappen bekräftar ditt val, likande Enterknappen på ett tangentbord. Mikrofon Tar emot ljud och röst för att spela in röst. Tjänar som mundel under ett telefonsamtal. Mediaspelarknapp Startar Windows Media Player. Talknapp Slår eller besvarar ett telefonsamtal. Genom att trycka och hålla knappen nedtryckt under ett telefonsamtal ställs telefonsamtalet i vänteläge. Komma igång 1-2

13 Komponenter på baksidan Ref Komponent Beskrivning Bilantennkontakt Högtalare Bakhölje Tittspegel Kameraobjektiv Den här kontakten (under dammskyddet av gummit) möjliggör bruk av en alternativ extern antenn som monteras magnetiskt, och som kan placeras uppepå bilen för en bättre signalmottagning i områden med dålig mottagning. Skickar ut musik, ljud och röst. Inuti finns det laddningsbara batteriet som tjänar som intern strömkälla för din A701. Du kan ladda upp batteriet igen genom att ansluta till elström. Gör det möjligt för dig att justera avstånd och vinkel när du tar en bild av dig själv. Tar bilder eller spelar in videofilmer. Komma igång 1-3

14 Komponenter på vänster sida Ref Komponent Beskrivning Volymkontroll Bilhållare Justerar volymen genom att du trycker på den övre eller den lägre knappen. Genom att trycka på volymkontrollen kan du genast tysta signalen från ett inkommande telefonsamtal. Genom att trycka ner volymknappen i 6 sekunder kan du skicka nödtextmeddelanden till dina fördefinierade mottagare. (Se Lokaliseringssamtal i avsnitt 6.12 för information.) Säkrar bilhållaren. Komma igång 1-4

15 Komponenter på höger sida Ref Komponent Beskrivning Återställningsknapp Startar om din A701. SD/MMC-hållare Hörlurskontakt Kameraknapp Accepterar ytterligare en SD (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) lagringkort för flyttbar lagring eller SD IO trådlöst nätverkskort för nätverksanslutningen. Ansluter till ett par stereohörlurar. Startar kameraprogrammet för att ta bilder eller spela in videofilmer. Komma igång 1-5

16 Komponenter på ovansidan Ref Komponent Beskrivning GPS-antenn Tar emot signaler från GPS-satelliterna ovan. Lanyard Eyelet Lanyard fäster vid den här öppningen. Komponenter på undersidan Ref Komponent Beskrivning Mini-USBkontakt Ansluter till AC-adaptern eller USB-kabeln. Penna Slå lätt på beröringsskärmen för att välja och mata in information. Dra ut pennan från sin hållare när den ska användas och förvara den i hållaren när den inte används. Komma igång 1-6

17 1.2 Installera SIM-kort och batteri Efter att du har ansökt om ett konto hos en tjänsteleverantör av mobiltelefoner kommer du att få ett SIM (Subscriber Identification Module)-kort. Det här kortet innehåller kontoinformation om din mobiltelefon, kontakter kan lagras och ytterligare tjänster som du abonnerar på. Du måste installera ett SIM-kort innan du kan använda telefonfunktionen. 1. Glid av bakhöljet och ta bort det från A För in SIM-kortet med kontaktytan nedåt (det vinklade hörnet är längst upp till vänster). Tryck in kortet i hållaren tills det klickar på plats. 3. Installera batteriet med kontaktytan mot kontaktytan på A701 och skjut in batteriet på plats. 4. Sätt tillbaka bakhöljet. Komma igång 1-7

18 1.3 Ladda batteriet Ladda batteriet helt och hållet innan du börjar använda din A701 för första gången. När du laddar batteriet för första gången ska du ladda det under minst 8 timmar. 1. Koppla in konvertern i ACadaptern ( ). Laddningsindikator 2. Anslut batteriänden på ACadaptern till Mini-USB-kontakten på undersidan av din A701 ( ) och koppla in den andra änden av AC-adaptern i ett vägguttag ( ). 3. Batteriladdningsindikatorn lyser Konverter rött när laddning pågår. Bryt inte anslutningen mellan A701 och AC-strömmen förrän batteriet är fulladdat, som visas genom att den röda indikatorn övergår till att lysa grönt. Det här kommer att ta ett par timmar. Närhelst det är möjligt ska du hålla din A701 ansluten till AC-adaptern och en strömkälla. På så vis hålls batteriet laddat. ANMÄRKNING: Din A701 kan också laddas när den är ansluten till en stationär datorn via USB-kabeln. FARA: För optimal prestanda av lithiumbatteriet ska du ta följande i beaktande: Den omgivande temperaturen under laddning ska vara 0~40 C. När ett batteri är totalt urladdat beroende på en lång användningsperiod eller viloperiod ansluter du A701 till ström för laddning, och du väntar i minst 5 minuter innan du slår på den igen. Ladda inte batteriet där temperaturen är hög (t ex i direkt solljus). Det finns inget behov av att helt ladda ur batteriet innan du laddar. Du kan ladda batteriet innan det är urladdat. Om du inte kommer att använda produkten under en längre tidsperiod ska du vara noga med att fullt ladda batteriet minst en gång varannan vecka. Om batteriet förblir urladdat för länge kan laddningsprestandan påverkas. Komma igång 1-8

19 1.4 Sätta på och stänga av A701 På- och avstängning av A701 kontrolleras genom Sätta på den för första gången Slutknappen. 1. Var noga med att A701 är ansluten till elström eller att batteriet har ström. 2. Tryck på Slutknappen i 3 sekunder för att sätta på A701. Upplysningen av tangentytan kommer att lysa och installationsvägledningen kommer fram på skärmen. 3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsvägledningen. Om ett SIM-kort har förts in och tjänsteleverantören (eller du) har ställt in en PIN kommer du att bli uppmanad att ange PIN. Ange PIN-kod och tryck Enter. Om inget SIM-kort har förts in än kommer ett meddelande om ett ogiltigt eller frånvarande SIM-kort fram på skärmen. Du kan trycka Cancel (Avbryt) för att fortsätta med uppstartsproceduren. 4. Du kommer sedan att se Today screen (Idagskärmen) Om ett SIM-kort har förts in kommer A701 börja med att söka efter mobiltelefonnätet och tjänstleverantörens namn kommer att visas på skärmen. Stänga av Om du inte använder A701 ska du trycka och hålla nere Slutknapp under 3 sekunder fram tills du ser Quick List (Snabblistan). Slå sedan Power off (Ström av) för att stänga av A701. Komma igång 1-9

20 Gå över i Suspend Mode (Avstängningsläget) Som standard kommer din A701 att automatiskt stängas av efter 1 minuts inaktivitet när den går på batteriström. Du kan trycka på Slutknapp för att återuppta A701. A701 kommer inte att stängas av automatiskt när den är ansluten till elström för laddning eller till den stationära datorn för synkronisering. För att försätta A701 i avstängningsläget trycker du och håller nedtryckt Slutknappen i 3 sekunder tills Quick List (Snabblista) kommer fram, och sedan trycker du Sleep (Insomning). I avstängningsläget, om ett SIM-kort är infört, kommer laddningsindikatorn att blinka grönt för att visa att A701 är inne i mobiltelefonnätet. A701 kommer automatiskt att återuppta vid inkommande samtal och ringa (eller vibrera beroende på din inställning) och visa ringarens telefonnummer och namn på skärmen. För att undvika att återuppväcka A701 från avstängningsläget kan du aktivera tangentytans auto-låsfunktion genom att slå Settings (Inställningar) System Power (Ström) Advanced (Avancerat) och välja Auto lock when device turns off (Autolås när enheten stängs av). För att ändra de här inställningarna trycker du System Power (Ström). Settings (Inställningar) Komma igång 1-10

21 1.5 Installera Microsoft ActiveSync Du kan använda Microsoft ActiveSync-teknologu för att synkronisera information på din stationära dator och/eller en Microsoft Exchange Server med informaiton om din A701. Active Sync jämför informationen på din A701 med informationen på den stationära datorn och/eller på servern och uppdaterar alla platser vilket håller dig à jour med den allra senaste informationen. ActiveSync är redan installerat på din A701. Du måste installera Active Sync på din stationära dator. FARA: Innan installation måste du säkerställa att du har Microsoft Outlook installerat på din statinära dator. Anslut inte din A701 till din stationära dator innan ActiveSync är installerat. I en del specifika fall kan A701 uppleva anslutningsproblem när den är ansluten till en Windowsdator som kör med ActiveSync 4.0. Problemen kan orsakas av interoperabilitet med brandväggsapplikationer hos den stationära datorn som hanterar nätverkstrafik eller LAN-konfigureringsverktyg. För att lösa problemen besöker du Microsofts webbsida på eller också så avaktiverar du LAN-konfigureringsverktygen. Följ proceduren nedan: 1. Sätt på din stationära dator. 2. För in den medföljande Komma igång-skivan i CD-ROM enheten på din stationära dator. 3. Klicka på Next (Nästa) för att komma till bilden Get ready... ( Gör dig redo..."). 4. Klicka på Next (Nästa) för att komma till bilden Getting Started... ( Komma igång..."). 5. Programmet kommer att känna av automatiskt om ActiveSync är installerat på den stationära datorn. Klicka Next (Nästa). 6. Följ skärminstruktionerna för att installera ActiveSync. Du kan komma att bli ombedd att starta om den stationära datorn under installationsprocessen. 7. Anslut A701 till den stationära datorn. Anslut mini-usb-änden på USBkabeln på undersidan av din A701, och den andra änden till en USB-port på din stationära dator. Komma igång 1-11

22 Till PC 8. Vägledningen Lägg till ny hårdvara ska automatiskt installera styrrutin för USB. (Om du måste specificera var styrrutinen finns klickar du på Browse (Bläddra) och väljer CD-ROM-enheten som innehåller Komma igång-skivan.) 9. Följ instruktionerna på skärmen för att etablera ett partnerskap och synkronisera din A701 med din stationära dator. 10. Klicka på Next (Nästa) på bilden Program Installation Status (Status programinstallation). 11. Klicka Finish (Avsluta). Efter din första synkronisering kommer data som du har lagrad på din stationära dator som t ex Kalender, Kontakter och Uppgifter att kopieras till din A701. Du är nu redo att ta den med dig när du går. ANMÄRKNING: Om du har ställt in ett lösenord för enheten kommer du att behöva ange det här lösenordet på den stationära datorn för ActiveSync-anslutningen. Se Låsa enheten i avsnitt 2.9 för information Komma igång 1-12

23 1.6 Använda din A701 i ett fordon Använda bilhållaren Din bilhållare består av en konsoll och ett armställ. Följ den här proceduren för att montera din A701 i en bil. 1. Sätt ihop konsollen och armstället. 2. Rengör vindrutan där du vill fästa sugkoppen. 3. Fäst sugkoppen på vindrutan och skjut in låsfliken för att säkra sugkoppen. 4. Passa försiktigt in din A701 i konsollen. 5. Vrid på roteringshjulet högst upp på armstället medurs för att lossa det. Justera din A701 för bästa synvinkel och vrid sedan på rotationshjulet moturs för att fästa det. FARA: När du sätter fast bilhållaren ska du kontrollera att enheten inte stör förarens synfält eller stör användningen av fordonets airbags och säkerhetsanordningar. Efter att sugkoppen är säkrad på vindrutan ska du aldrid försöka att dra eller vicka på armen. Justera alltid A701 och bilhållarens arm för bästa synvinkel INNAN körningen påbörjas. Undvik att justera A701 med en hand under körning. När du använder bilhållaren ska du hålla bilens temperatur på normal nivå. Om temperaturen är för låg kommer bilhållarens sugkopp att hårdna och det påverkar dess sugförmåga. Lossa på låsfliken först innan du tar bort bilhållaren. För att bevara sugkoppens sugförmåga ska du ta bort och sätta tillbaka sugkoppen minst en gång i månaden. ANMÄRKNING: Om bilens vildruta är tonad med en reflekterande yta kan en extern antenn (tillval) komma att behövas för att styra antennen uppepå bilen genom ett fönster. Komma igång 1-13

24 Ansluta billaddaren FARA: För att skydda din apparat mot plötsliga strömsvallningar ska du ansluta billaddaren först efter att bilmotorn har startats. Billaddaren ger ström till din A701. Anslut ena änden av billaddaren till strömkontakten på din A701 och den andra änden till cigarettändaruttaget i bilen. Komma igång 1-14

25 1.7 Bygga ut din A701 Använda ett SD/MMC-kort DinA701 har en SD/MMC-hållare där du kan placera ytterligare ett SD- eller MMC- lagringskort, eller SD IO trådlöst nätverkskort. Med det flyttbara minnet kan du lagra eller backa upp din data och utbyta data med andra apparater. För att använda ett SD/MMC-kort för du in det i hållaren med kontakten pekandes mot hållaren och dess etikett vänd mot framsidan av din A701. Följ anvisningarna som följer med kortet för mer information. För att ta bort ett kort ska du först kontrollera att inget program arbetar på kortet. Du trycker sedan försiktigt in toppdelen av kortet för att lösgöra det och du drar sedan ut det ur hållaren. ANMÄRKNING: Ett lagringskort kallas också för ett minneskort. Kontrollera att inga främmande objekt kommer in i hållaren. Förvara ett SD- eller MMC-kort i en välskyddad ask för att undvika damm och fukt när du inte använder det. Komma igång 1-15

26 2 Grundläggande färdigheter I det här kapitlet får du bekanta dig med de grundläggande utförandena på din A701, som t ex att använda pennan, navigeringsytan, Idagskärmen, menyer och program. Du kommer också att lära dig hur du matar in information och låser din A Använda pennan Använd pennan för att navigera och välja objekt på skärmen. Dra ut pennan från hållaren och förläng den för lättare användning. Förvara den i hållaren när den inte används. Slå lätt/tryck Vidrör skärmen en gång med pennan för att öppna objekt och välja alternativ. Dra Håll pennan mot skärmen och dra över skärmen för att välja text och bilder. Dra i en lista för att välja flera objekt. Slå lätt/ tryck och håll Slå lätt och håll pennan på ett objekt för att se en lista av handlingar som är tillgängliga för det objektet. I genvägsmenyn som syns slår du lätt på den handling som du vill utföra. Grundläggande färdigheter 2-1

27 2.2 Använda navigeringsytan Med navigeringsytan kan du flytta uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger i en meny. Det här är särskilt användbart för enhandsbruk. För att flytta i en riktning trycker du helt enkelt på knappen för motsvarande riktning. För att aktivera det valda alternativet trycker du på mittknappen. 2.3 Idagskärmen Vänster uppåt nedåt Höger När du slår på din A701 för första gången under dagen kommer du att se Idagskärmen. Idagskärmen är tillgänglig varhelst ifrån genom att du trycker på och sedan Today (Idag). Idagskärmen visar dina kommande möten, aktiva uppgifter och information om e-postmeddelanden. Längs med ovandelen av Idagskärmen ser du volymikonen, klockan och anslutningsindikatorer. Du kan trycka på ett avsnitt av Idagskärmen för att öppna programmet som är associerat med det avsnittet. Tryck för att ansluta. Tryck för att sätta på eller stänga av telefonfunktionen. Tryck för att ändra datum och tid. Tryck för att ändra volym eller muta alla ljud. Din dag med en blick. Tryck på ett object för att komma till associerat program så att du kan se eller ändra information. Snabbstartsrad Tryck för att se minne. Trtck för att ladda ner en ny efimerisfil. Vänster mjukknapp Tryck för att sätta på eller stänga av Bluetooth. Tryck för att se batterinivå Tryck för att ändra skärmvy. Höger mjukknapp Grundläggande färdigheter 2-2

28 ANMÄRKNING: Du kan själv anpassa vad som ska visas på Idagskärmen genom att trycka på Snabbstartsrad Settings (Inställningar) Personal (Personligt) Today (Idag). Du kan använda snabbstartsraden på Idagskärmen för att snabbt växla till specifika program. Som standard kan du använda snabbstartsraden för att få tillgång till följande program: Mio Menu (Se nästa avsnitt.) Pictures & Videos (Bilder & videor) (Se avsnitt 6.8.) Notes (Noteringar) (Se avsnitt 5.4.) Call History (Återkalla historik) (Se avsnitt 3.5.) Internet Explorer (Programmet kommer som standard att gå till webbsidan Mio-tech Online. Se avsnitt 7.1 för information om anslutningar.) På snabbstartsraden är inte Mio Menu ett justerbart objekt. Du kan trycka på för att anpassa upp till 4 objekt som ska visas på Snabbstartsraden. Avbryt först object som inte ska visas och välj sedan önskat objekt. Du kan trycka Move Up (Flytta uppåt) och Move Down (Flytta nedåt) för att justera de visade placeringarna av objekten. När du är klar trycker du ok för att spara inställningen. I Show icons (Visa ikoner) kan du välja programikoner som ska synas längst ner till höger på Idagskärmen. Ett rött X på ikonen betyder att den ikonen inte syns på Idagskärmen. Som standard syns inte Avstängningsikonen på Idagskärmen. Grundläggande färdigheter 2-3

29 Mio Menu Du får tillgång till Mio Menu genom att trycka på knappen snabbstartsraden. på Namn på valt program Tryck för att gå ur Mio Menu. Valt program Vänster mjukk Höger mjukknapp Den mittersta ytan på Mio Menu visar programikonerna. Den valda programikonen är markerad av ett vitt moln nedanför och högst upp på skärmen visas dess namn. När du trycker på en ikon kan du starta ett program eller öppna en mapp för att få tillgång till dess innehåll. Tabellen nedan förklarar ikonerna och dess motsvarande programnamn: Ikon Beskrivning Ikon Beskrivning Pocket MSN Filutforskare Mio-tech Online Ljud & påminnelser Kamera Meddelanden Bilder & videos Miniräknare Windows Media Player Mobile Office Kalender Anteckningar Grundläggande färdigheter 2-4

30 Landskapsvy Du kan använda din A701 i landskapsvy. För att ändra skärmvy gör du något av följande: Tryck Settings (Inställningar) System (System) Screen (Skärm) och välj Landscape (Landskap) (right-handed) (högerhållen) eller Landscape (Landskap) (left-handed) (vänsterhållen). Tryck ok för att spara inställningen. På Idagskärmen eller på Mio Menu trycker du på ikonen längst ner till höger. 2.4 Navigeringsfält och Verktygsfält Navigeringsfältet är placerat högst upp i skärmen. Den visar aktiva program och aktuell tid och gör det möjligt för dig att växla program och stänga skärmbilder. Navigeringsfältet och Startmenyn: Tryck för att välja ett program. Tryck för att se ytterligare programs. Tryck för att anpassa A701. Tryck för att snabbt välja ett program som du har använt nyligen. Grundläggande färdigheter 2-5

31 Använd verktygsfältet längst ner på skärmen för att utföra uppgifter i program. Verktygsfältet innehåller en vänster mjukknapp, en höger mjukknapp och mittemellan, inmatningspanelknappen. Höger mjukknapp är vanligtvis Menu (Meny) medan vänster mjukknapp varierar med program. Ett exempel på verktygsfältet: Vänster mjukknapp Höger mjukknapp 2.5 Köra program Inmatningspanelkna pp Du kan växla från ett program till ett annat utan att stänga några program. För att starta ett program trycker du längst upp till vänster på skärmen och väljer från startmenyn. För att komma åt ytterligare program trycker du på Programs (Program) och trycker på programikonen. Du kan trycka på en programknapp på framsidan av din A701. Ikonerna på knapparna identifierar standardprogrammen som de är anslutna till. Från Snabbstartsraden på Idagskärmen eller Mio Menu trycker du på programikonen. Grundläggande färdigheter 2-6

32 2.6 Genvägsmenyer Med genvägsmenyer kan du snabbt välja en handling för ett objekt. T ex kan du använda genvägsmenyn i kontaktlistan för att snabbt radera en kontakt, kopiera en kontakt eller skicka ett e-postmeddelande till en kontakt. Handlingarna i genvägsmenyerna varierar från program till program. För att komma åt en genvägsmeny trycker du pennan, och håller den nedtryckt, på objektet på vilket du vill utföra handlingen. När menyn kommer fram lyfter du på pennan och trycker på handlingen som du vill utföra. Du kan också trycka varsom helst utanför menyn för att stänga menyn utan att någon handling utförs. Tryck och håll för attvisa genvägsmenyn. Lyft pennan och tryck på änskad handling. Tryck utanför menyn för att stänga den utan att utföra någon handling. 2.7 Påminnelser Din A701 påminner dig på flera olika sätt när du har någonting att göra. T ex, om du har bokat in ett möte i Kalendern, en uppgift med senaste dag i Uppgifter eller en larm i Klocka kommer du att bli påmind på något av följande sätt: Ett meddelande syns på skärmen. Ett ljud, som du själv kan ställa in, spelas upp. Påminnelselampan blinkar i orangegult. För att välja påminnelsetyper och ljud för din A701 trycker du Settings (Inställningar) Personal (Personligt) Sounds & Notifications (Ljud & påminnelser). Grundläggande färdigheter 2-7

33 2.8 Mata in information Du har flera alternativ för att mata in ny information: Använd inmatningspanelen för att ange skriven text, antingen med hjälp av skärmtangentbordet eller genom annan inmatningsmetod. Skriv direkt på skärmen. Rita bilder på skärmen. Tala in i mikrofonen för att spela in ett meddelande. Mata in text med hjälp av inmatningspanelen Använd inmatningspanelen för att ange information i vilket program som helst i din A701. Du kan antingen skriva med hjälp av skärmtangentbordet, Block Recognizer, Letter Recognizer eller Transcriber. I vilket fall som helst syns tecknen som maskinskriven text på skärmen. För att visa eller dölja inmatningspanelen trycker du på knappen Input panel (Inmatningspanel). Tryck på pilen intill inmatningspanelen för att se dina val. Välj en inmatningsmetod. Tryck för att se dina val Inmatningspanelknapp När du använder inmatningspanelen känner A701 igen ordet du skriver in med maskin eller för hand, och visar det ovanför inmatningspanelen. När du slår lätt på ordet som visas förs det in i din text vid införningspunkten. Ju mer du använder din A701 desto fler ord lär den sig att känna igen. Grundläggande färdigheter 2-8

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Nokia Lumia 710 Användarhandbok

Nokia Lumia 710 Användarhandbok Nokia Lumia 710 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 6 Knappar och delar 6 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 7 Sätta i SIM-kortet 8 Ladda din telefon 9 Antennplacering

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Utökad användarhandbok

Utökad användarhandbok X2 Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Mer hjälp...5 Sammansättning...5 Sätta på och stänga av telefonen...6 Justera skärmen...7 Bekanta dig med telefonen...8

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Lumia 920 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Antennplacering 6 Sätt i

Läs mer

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Användarhandbok. Version: 10.2.1

PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone. Användarhandbok. Version: 10.2.1 PORSCHE DESIGN P'9982 Smartphone Användarhandbok Version: 10.2.1 Publicerad: 2014-05-16 SWD-20140516194315721 Innehåll Konfiguration grunder... 7 Nytt i den här versionen...7 Kort om din enhet... 9 Vad

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 920

Användarhandbok Nokia Lumia 920 Användarhandbok Nokia Lumia 920 Utgåva 1.2 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Nokia E90 Communicator Användarhandbok

Nokia E90 Communicator Användarhandbok Nokia E90 Communicator Användarhandbok 9251268 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RA-6 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232

Din manual NOKIA 6216 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6216 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6216 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Inledning. Försäkran om överensstämmelse

Inledning. Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna GX10i-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer