Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen."

Transkript

1 Forskarbyn Ölsdalen OPEN augusti 2013 Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen. En aktuell diskussion handlar om våra dagars demokrati. Låt oss göra ett nedslag i verkligheten med hjälp av Svenska Dagbladet, näringslivsdelen, 3 maj Tidningen skriver - Anders Borg har öppnat för kvotering för att få upp kvinnoandelen i bolagsstyrelser. Men inom hans eget parti är motståndet kompakt, visar en enkät som SvD Näringsliv gjort. Inte en enda moderat riksdagsledamot är positiv till lagstiftning om kvotering. Enkäten gick ut till samtliga moderata riksdagsledamöter och 60 svarade (av totalt 107). Tidningen konstaterar att inte heller Saila Quicklund, ordförande för Moderatkvinnorna, eller jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) är för kvotering. Tidningen fortsätter - Förutom Anders Borg har även partiledare Fredrik Reinfeldt uttalat sig vagt positiv till kvotering. Men vill de göra detta till den officiella partilinjen kommer de alltså att bli tvungna att köra över i stort sett hela riksdagsgruppen. Det är intressant att jämföra detta beteende med hur det gick till för 1000 år sedan i Sverige. Vi tar hjälp av de synpunkter Torgny Lagman levererade till kungen, Olov Skötkonung, som regerade åren Den konung som nu är, låter ingen man våga säga honom annat än det allena han själv vill höra, och därpå lägger han all kraft, men han låter sina skattländer gå från sig av kraftlöshet och svaghet. Han åtrår att hålla Norges välde under sig, som ingen sveakung förr har åtrått, och det ger mången man oro. Nu vill vi bönder, att du gör förlikning med Olov digre, Norges kung, och gifter din dotter Ingegerd med honom. Men om du vill vinna åter de riken i Österled, som dina fränder och förfäder haft där, så vill vi följa dig därtill. Vill du icke ha det som vi säger, så vill vi gå mot dig och dräpa dig och ej tåla ofred och lagbrott av dig. Så har våra fäder gjort förr: de nedstörtade i en källa på Mula ting fem konungar, som varit fulla av övermod, som du nu är mot oss. Säg nu vilketdera du väljer! Det centrala i det Torgny Lagman säger är SAMVERKAN. Utan det blir det inget. Det är grunden för all konstruktiv aktivitet människor/medborgare emellan. Och det är i sanning inget nytt. Men det börjar inte med samverkan. Innan Torgny tar till orda har bönderna uppenbarligen haft SAMRÅD. Därmed vet de vad de vill. Vad som sker i samtalet med kungen är att stämma av att de/bönderna har en SAMSYN med honom om vad som skall göras för rikets bästa. Når de inte detta är de inte intresserade att fortsätta med honom som kung. Deras uppfattning om kungens roll är att han skall SAMORDNA aktiviteterna, inte fatta egna beslut. Det är så demokrati fungerar. Demokrati har som utgångspunkt att det inte finns en objektiv sanning men flera subjektiva. Därför måste SAMRÅD föregå beslut. Inte därför att det är en vacker tanke utan därför att det är en nödvändighet för att hitta alternativa handlingssätt för den tänkta aktiviteten. Samrådet avslutas med votering. Förutsättningen för att utfallet av voteringen skall gälla är att det råder SAMSYN om det rimliga i att välja det alternativ som fick flest röster. Därmed kan aktiviteterna SAMORDNAS så att en effektiv SAMVERKAN, medborgarna emellan, leder till det önskade resultatet.

2 Detta borde också gälla för medlemmar i ett demokratiskt sinnat politiskt parti i Sverige år Vad gäller då i företag? Den klassiska utgångspunkten är inte demokrati som den beskrivs ovan. Om vi därför fortsätter bakåt i tiden hittar vi utgångspunkten för hur ett företag skall organiseras, nämligen i bibeln och då i Gamla Testamentet, 2:a Mosebok, Kapitel 18, verserna Utgångspunkten är att Moses under ökenvandringen löser alla frågor som kommer upp, små och stora i en salig blandning, men hans svärfar, Jetro, har klara rekommendationer på hur Moses skall angripa arbetsanhopningen och lösa sitt ledningsproblem. Dagen därefter satte Mose sig för att döma folket och folket stod omkring Mose från morgon ända till kvällen. Mose svärfader: Vad är det allt du har att bestyra med folket? Varför sitter du här till doms ensam, under det att allt folket måste stå omkring dig från morgonen ända till aftonen. Du går icke tillväga på rätta sättet. Jag vill ge dig ett råd. Du må vara folkets målsman, du må upplysa dem om stadgar och lagar och kungöra den väg de skall vandra, men sök ur åt dig bland folket dugande män, pålitliga män som hata orätt vinning och sätt dessa till föreståndare för dem, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio. Dessa må alltid döma folket. Kommer något viktigare ärende före, må de hänskjuta det till dig, men alla ringare ärenden må de själva avdöma. Så skall du göra din börda lättare, därigenom att de bära den med dig. Mose lyssnade, utvalde dugande män och gjorde dem till huvudmän för folket Vi, sentida ättlingar till Moses, kan nu konstatera att den hierarkiska organisationen INTE utmålar ledaren till att bestämma allt. Tvärtom, det var det som var problemet att han fattade alla beslut. Den hierarkiska organisationen, som Jetro föreslog, har därför som sitt huvudsakliga syfte att släppa lös SAMVERKAN i organisationen. Alla problem som dyker upp skall lösas av dem som finns i verksamheten för att avlasta ledaren. Det är bara när de, medarbetarna i dagligt tal, inte ser någon lösning som de går till sin chef för att få råd. Deras förutsättningar att lösa allehanda dagliga problem bygger på att de har SAMSYN med ledaren, läs Moses, avseende syftet med verksamheten. Det är därför ledarens huvuduppgift, att se till att alla delar hans SAMSYN om vad som skall göras för att nå det gemensammas bästa och detta genom SAMVERKAN mellan kompetenta medarbetare. Det vi ser idag är ett ökande antal företags- och myndighetsledningar som inte kan verksamhetens villkor, verksamheter de är satta att leda. Men likt Moses, innan svärfar gav råd, leder de verksamheten med riktlinjer som inte stödjer den, eftersom de dessutom har andra mål än de som stödjer verksamheternas grundläggande idé. Det får till följd att de skapar problem som inte fanns i den ursprungliga verksamheten. En topdown organisation, helt ohistorisk och ineffektiv!

3 Sålunda har ledningen för SJ, som ett exempel, av politikerna fått ett avkastningskrav som bara kan lösas genom att undandra underhållskostnader från verksamheten och redovisa dessa som vinst, till stort förfång för resenärerna som därmed drabbas av förseningar och inställda tåg. Finns det då exempel på företag som utvecklat verksamheten genom att släppa lös SAMVERKAN i en organisation. Ja, ett första strålande exempel, ett av SJs dåvarande dotterbolag, AB Trafikrestauranger, kan vara intressant att ta del av. Resande har i alla tider förgyllt färden med avbrott för måltider. Så har det varit så länge människor färdats längre sträckor och det var också lösningen när tågen började rulla i Sverige På stationerna började måltider serveras under tiden som vatten fylldes i lokens ångpannor på samma sätt som mat intogs under tiden man förr bytte hästar. År 1897 kom restaurangvagnen till Sverige och med elektrifieringen av tågnätet minskade behoven av måltidsuppehåll och järnvägsstationen tappade på så sätt en del av sin uppgift. AB Trafikrestauranger (TR) bildades 1938 och fick till uppgift att knyta samman förtäringen för resande på järnväg och färjor. TR blev ett helägt dotterbolag till SJ. Företaget fick därigenom kontroll över restaurangerna i stationsbyggnaderna över hela Sverige tillsammans med färjorna och de nya restaurangvagnarna. Den förhärskande uppfattningen om företagets verksamhet, från ägarens sida, var att intäkterna sakta skulle sjunka i de stationära restaurangerna eftersom måltidsuppehåll började spela ut sin roll med allt snabbare tåg. Bedömningen var att resenärerna inte skulle ersättas av den bofasta befolkningen med tanke på det alternativa restaurangutbudet på stan. Stationerna gick man till för att resa, inte för att äta. Det var den rådande uppfattningen. År 1957 föreslog riksdagens revisorer i denna anda att restaurangerna i centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö skulle läggas ner med tanke på det ekonomiska utfallet och den förväntade utvecklingen. När revisorerna kom tillbaka 1967 var de fortfarande i drift och irritationen var märkbar från revisorernas sida eftersom det ekonomiska utfallet inte förbättrats. På centralstationen i Malmö, som överallt inom företaget, började dagen med att kökschefen gick runt med förstekocken och inventerade samtliga kylar. Därefter författade han dagens matsedel. Denna lämnades sedan över till restaurangchefen som i sin tur överantvardade den med ordlös kommunikation till gästerna. Affärsidén var enkel, man sålde helt enkelt det man hade hemma. Denna affärsidé påverkade givetvis kompetensen hos personalen. Köksfolket utvecklade ingen kulinarisk kreativitet och i matsalen fanns transportarbetare. Ekonomin blev därefter. Uppfattningen att det var så här det skulle vara, satt djupt i hela organisationen. Det var också branschens uppfattning att det var döfött att försöka utöka publikunderlaget på en järnvägsstation. Det visste alla. Branschen väntade därför också på nedläggningen. På talet hade emellertid företagsledningen, för att kompensera för bortfallet, utökat verksamheten med inköp av restauranger i Stockholm. I detta syfte hade därför Markurells (nuvarande Jensens Böfhus) på Vasagatan och Stortorgskällaren i Gamla Stan blivit viktiga tillskott i TR:s familj.

4 År1970 strejkade Statsanställdas Förbund (Den nye Vd:s första månad på jobbet). Strejken slog stenhårt och TR fick upprätta kontrollbalansräkning eftersom aktiekapitalet endast var kronor. Kommunikationsdepartementet, som ägde SJ, sköt till 3 miljoner kronor med den tydliga hälsningen att ekonomin radikalt skulle förbättras i företaget. Hittills hade organisationen haft stora likheter med den Moses arbetade efter innan svärfar gav råd om decentralisering. Nu gjordes en strategisk omorganisation. Den centrala marknadsavdelningen avvecklades. Samma väg gick den centrala personalavdelningen eftersom den gamla självklara tanken att man i Stockholm kunde anställa servitörer till restaurangen, i t ex Malmö, självdog. Ansvaret lades ut på restaurangerna och källarmästaren blev de facto platschef för sin enhet i storstäderna. De små landsortsenheterna arrenderades ut till de ansvariga föreståndarinnorna. Det började en lördag, i samband med det stora tumultet. Den unge ekonomichefen och den unge marknadschefen kallade ner Vd till centralstationen i Stockholm. De frågade honom: Ser du nåt särskilt med människorna här? Inte mer än det vanliga, blev svaret, alla är på väg härifrån. Nix, titta noggrant. Vd blev svaret skyldig. Ser du inte att de allra flesta väntar, väntar på att resa, väntar för att hämta någon. Hur vore det om de fick något att göra under tiden? Så föddes idén om engelska pubar och lättillgängliga självserveringar på de stora centralstationerna. Vd representerade därmed den SAMSYN som skulle bli ledstjärna för organisationsförändringen. Vd vågade släppa loss kraften! En engelsk arkitekt och engelska byggnadsarbetare kom till Sverige och byggde om restaurangerna i de tre storstäderna till spelhallar med kristallkronor, heltäckningsmattor och enarmade banditer ackompanjerade med trubadurer och floder av öl för att skölja ner pubmaten. De stora ankomsthallarna fylldes av caféer och korvkiosker. Varje ledig yta blev nya intäktsmöjligheter. Lokaltrafikens resenärer blev snabbt en del av kundunderlaget. Lönsamheten fullkomligt rusade i höjden och sprängde alla prognoser. SJ hade fått en egen sedelpress. Branschen hade nu den självklara uppfattningen att det är väl ingen konst att gå med vinst när man får den enorma fördelen att sälja till en kundström som dagligen består av tals människor. Det skulle vem som helst kunna göra som kan skaffa fram några stolar och bord. I Malmö och Göteborg, precis som överallt i företagets restauranger, skedde emellertid den stora revolutionen. Uppdraget att skriva matsedeln gick nu över till restaurangchefen. Det blev dennes uppgift att fånga upp de lokala och nya trenderna. Med den kunskapen skrev han sedan matsedeln. Denna lämnades därefter över till kökschefen vars uppgift nu blev att köpa hem de rätta ingredienserna. Bara den som var med kan till fullo förstå magnituden i denna organisatoriska förändring. En sak är helt klar. Kökschefen tog inte emot matsedeln medelst ordlös kommunikation.

5 Visionen i Malmö blev: Vi arbetar på att bli Malmös vänligaste krog. TR blev branschens lönsammaste företag på talet. Royal Viking Hotell på Vasagatan i Stockholm finansierades med vinstmedel från TR och invigdes Under samma period avvecklades tågens klassiska restaurangvagnar och ersattes med självtagningsserveringar. En populär åtgärd, visade det sig efteråt och idag en självklarhet, var införandet av rökfria restaurangvagnar i maj Noterbart är att ingen, varken företagsledning, fack, SJ eller press ville ha rökfritt på tåg. Den ende som hade modet att stötta försöket, och därmed sade OK, var Vd. Kompetensen i företaget fick ett nytt innehåll när förändringen var ett faktum. Köksfolket fångade upp önskemålen med en kreativitet som bara kunde matchas av de nya idéerna som blommade i kundkontakterna. Platscheferna, källarmästarna, fick nu det fulla ansvaret att tjäna sin lokala marknad. Alla ville nu dela på pengarna som flöt in. SJ tog över Royal Viking Hotell. Fastigheten såldes och hotellet övertogs av SAS. TR:s företagsledningar som kom och gick glömde framgångskonceptet. Denna kollektiva glömska svepte in företaget i ett dunkel. AB Trafikrestauranger lades ner 22 april 2000 efter en långsam 15- årig nedbrytningsprocess. Företagsidén har nu börjat om från början. År 2008 anställdes åtta TR- anställda, från det nedlagda företaget av SJ (totalt 11 i gruppen) för att bygga upp restaurangverksamheten i svenska tåg igen. Går det att komma tillbaka som ett blomstrande framgångsrikt företag i restaurangbranschen igen? Vad krävs av företagsledning och anställda? Vad är det man inte får glömma att komma ihåg? Kan det vara insikten om kraften i SAMVERKAN i verksamheten? Ett annat företag i en annan bransch, AB Kronfågel, hade sin verksamhet djupt förankrad i den svenska jordbrukspolitiken. Den, verksamheten, var också kontrollerad av de svenska myndigheterna på känt manér. Företaget hade därför egna veterinärer anställda som följde upp varje kyckling- besättning runt om i landet. Gällande kunskap om kycklingar, 16 januari 1987, utgick från vetenskap och beprövad erfarenhet och visste berätta, att friska kycklingar hade bakterien Campylobakter i magsäcken. Det var i själva verket tecknet på att de var friska. 17 januari, dagen efter, slår en forskare fast att Campylobakter kan orsaka svår diarré och i vissa fall ledbesvär. Som en konsekvens av denna nya kunskap beslutade livsmedelsverket att all kyckling omedelbart skulle destrueras som atomsopor, dvs med skyddskläder. Vi talar om ton kyckling. Branschen blev dödförklarad.

6 Den nödvändiga produktutveckling som blev en konsekvens av campylobacterdebatten 1987 klarades genom att en SAMVERKAN, inte bara inom företaget, utan också med uppfödare, veterinärer, livsmedelsverket och livsmedelsarbetarförbundet snabbt utvecklades. En ny kyckling, Kronkycklingen, togs fram utan antibiotika i det nya fodret, längre livslängd, nytt hygiensystem med minimal förekomst av campylobacter i kycklingen som följd, nytt transportsystem och nya förpackningar med stor volymtillväxt i marknaden som följd, bl a export till Danmark. Styrelsen för Svenska Livsmedelstekniska Föreningen beslutade enhälligt att till Vd för AB Kronfågel tilldela 1992 års Livsmedelspris för Kronkycklingen. År 1996 beslutade EU, på svenskt initiativ, att förbjuda antibiotika i djurfoder. Ett tredje företag, flytten av DNEX- tryckeriet från Marieberg till Akalla, belyser problematiken kring innebörden av att genom SAMVERKAN förvalta yrkeskunnande vid teknisk förändring. I Marieberg präglades tryckeriet av en gammal produktionsapparat, men tidningar levererades på tid med god kvalitet och utan avbrott för maskningsaktioner eller strejker. Facket hade, för personalens del, genom årens lopp förhandlat fram hög lön och övertalig bemanning med beting på arbetstiden, dvs hemgång så fort man var klar med dagens tryckning. Personalomsättningen var därför låg. En konsekvens av detta sakernas tillstånd var hög yrkeskunskap och höga kostnader. Arbetsledning var av symbolisk karaktär. Gubbarna körde tryckeriet reflexmässigt, dvs den tysta kunskapen satt i högsätet, helt enligt definitionen, även om vi inte visste vad det var eller att den fanns. Ett 30- årigt tekniksprång skulle nu tas Tryckeriet i Marieberg invigdes 1963 och innan dess hade tryckning skett i 30 år i gamla Klara, på ungefär samma sätt. Från häst och vagn till Formel I handlade det nu om, innebärande att tryckarna istället för att ställa färgen med skruv, jobba med färgknivar, känna banspänningen genom farten, se fuktpåslaget, höra missljud under gång - de betraktade sig som konstnärer och var produktionen skulle de bli operatörer i ett körrum utan tillåtelse att vistas i tryckeriet under tryckning (85 decibel) med dator som verktyg för att göra tidning. Samtliga avdelningar hade en liknande situation med i stort sett all mekanik utbytt till elektronik. Kvar i Marieberg blev uppgiften att med den del av personalen som skulle sluta, avtalspensionärer och avgångsvederlagare, trycka tidningarna till dess Akalla var intrimmat och det skulle därför göras med den gamla produktionsapparaten. Hälften av detta gäng hade bara varit handräckning och aldrig haft befattning som tryckare. Dessutom hade vi fyllt på med vikarier för att uppnå minimibemanning. Dessa hade mycket begränsad erfarenhet av produktionstekniken. Det var två frågor som plågade oss i ledningen, dels hur de skulle kunna lära sig att hantera pressarna på så kort tid, dels varför de som ändå skulle sluta, skulle ställa upp för företaget på detta sätt? Själv hade jag förberett min hustru på att min anställning kunde få ett hastigt slut om upplägget sprack. Det som hände var att Marieberg utvecklade sig till en extremt effektiv, kreativ och ytterst förändringsbenägen organisation. Handräckningspersonalen hade, utan att förstå det (inte vi i ledningen heller), lärt sig hantera pressen helt enkelt genom att vara handräckning, dvs tyst kunskap hade byggts upp. Snabbt blev de

7 1:e tryckare (ansvarig). Vikarier som traditionellt utgjorde en övertalig skara och därför aldrig deltog i lagarbetet hade på samma sätt tillgodogjort sig verksamhetens olika delar. De blev nu en viktig lagdel i de nya konstellationer som personalen på eget initiativ organiserade. Vid de middagar för personalen som avåts i samband med stängningen av Marieberg framhöll samtliga förändringen av attityden, prestigelösheten mellan kollegor och arbetsledning, som den bärande händelsen att släppa fram personalens kompetens och ge förbättring av produktivitet och kvalitet. En av de äldsta medarbetarna sade att just samtalstonen och sättet att samtala i och om verksamheten var helt ny. Han kände sista halvåret att risken för att bli utskälld var borta (han var både morfar och farfar). Det hände inte sällan i den gamla organisationen. Han kände sig nu respekterad inte bara för sitt kunnande, som han inte visste att han hade, utan också för sin person. Han önskade att ingen skulle nöja sig med mindre. Var och en hade involverats i en uppgift som kändes meningsfull och, insåg alla, bemanningen var så låg att utnyttjandet av individernas nyupptäckta yrkeskunskap, den tysta, var en nödvändig förutsättning för att lyckas. De hade blivit produktionen på samma sätt som företrädarna hade varit. Arbetsledningen hade redan flyttat till Akalla. De som flyttade med till Akalla var för gamla för att få avgångsvederlag eller för unga för att få avtalspension. Ett av problemen vi stod inför var därför att både ledning och personal var skeptisk till, med utgångspunkt från personernas ålder, att klara tekniksprånget. Det sitter djupt i den svenska folksjälen, även hos individen själv, att 50+ är beteckning på individer som har små möjligheter att lära sig något nytt. Att halvsula skorna är en onödig utgift. De skall ju ändå inte användas länge till. Uppfattningen om 50+ löste vi med kurs i gerontologi, läran om det friska åldrandet för all personal. Maja- Lisa Perby skriver: - Som operatör kan man inte stirra sig blind på en punkt inte på kemin enbart, inte flödena enbart, inte maskinerna enbart, inte elektroniken enbart för operatören handlar det om allting.i en salig blandning. Den känsliga delen blev elektroniken och det satsades mycket på denna förändring. Grafikerna var definitivt övertygade om att de inte skulle kunna utnyttja sitt konstnärskap avseende produktionen när de nu inte levde ihop med pressarna, även om de skulle lära sig datan. En av tryckarna bekräftade för mig att han verkligen insett sig vara ett stort problem. Han hade varit övertygad om att han inte skulle klara omställningen och därför valt att bli en besvärlig person. Nu var han produktionen på samma sätt som i Marieberg. Konstnärskapet var tillbaka och han hade köpt en egen dator hemma. Min fru påstår att hon fått en ny man. En av de kvinnliga medarbetarna i packsalen framförde med stor emfas att ledningen inte skulle ge ut detaljerade beskrivningar om arbetssättet i packsalen. Att tidningar alls distribuerades som det är tänkt beror på alla tomtehänder som har hand om verksamheten därstädes. Tydligare kan inte tyst kunskap beskrivas.

8 Vd berättade, när han gått i pension 1996, att han nu läst DN för första gången på trettio år. Visserligen hade han läst den, men det handlade helt enkelt om att han kollat bl a registerpassning, smetning och ibladningsprecisionen. Han hade varit produktionen i alla år. För Sveriges Radio (SR) var 11 september 2001 business as usual. Tidig eftermiddag stack en med- arbetare in huvudet i konferensrummet och sade att en olycka skett i ett av tornen, World Trade Center. Strax därefter att även det andra tornet utsatts för en olycka. Sedan Pentagon. Nu började händelserna tränga sig på, men den stora frågan var den egentliga omfattningen. Granne med SR är den amerikanska ambassaden. Vad kommer att hända där. Och världen i övrigt. SR var det första nyhetsmediet som via Ekot kl 15:00 hade ett rimligt grepp över händelseförloppet. Snabbt satte samtliga redaktioner sina kontakter över världen i arbete. SRs samtliga utlandskorrespondenter fick rapportera vad som hände vid/med de amerikanska beskickningarna. Snabbt förstärktes kapaciteten i New York och Washington. Andra medier hängde på den rapportering SR snabbt fick igång. Nyckelaktiviteten var SAMVERKAN över hela världen. Även de lokala kanalerna utnyttjades genom att deras medarbetare med utländsk bakgrund blev en viktig kapacitetsförstärkning när det gällde att förklara vad som hände jordklotet runt. Ledningen representerade den SAMSYN som präglade aktiviteterna. Den självorganisation som snabbt ledde till en för samhället viktig information till allmänheten hade aldrig kunnat ersättas med en hierarkisk organisation i vilken besluten skulle gå genom företagets ledning. SAMORDNINGEN av insatserna i verksamheten blev avgörande för det goda resultatet. En storm med orkanvindar drabbade Sverige den 8-9 januari Stormen fick namnet Gudrun. Telia och Sydkraft fick exakt samma problem med stormen, eftersom båda företagen har luftledningar som distributionsform. Omfattningen av skadorna var likvärdiga i de båda företagen. Telias Vd lät meddela att skadorna skulle åtgärdas inom ramen för gällande budget. Sydkrafts Vd lät meddela att skadorna skulle åtgärdas så fort som möjligt, kosta vad det kosta ville. Telias angreppssätt är ett exempel på den ekonomism, dvs det inom många organisationer rådande ekonomiska förhållningssättet, som styr verksamheten. Bara uppfattningen att en årlig budget innehåller resurser att åtgärda århundradets storm blottlägger det orimliga i beslutet. Reparationerna präglades av provisorium eftersom den ordinarie budgeten var starkt begränsande för kraftfulla initiativ. Resultatet blev för Telias del en enorm kritik från kunderna, stor tidsspillan och enormt höga kostnader. Hela organisationen kortslöts med beslutet och en enorm frustration och besvikelse bredde snabbt ut sig. Även ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna blev ytterligare konsekvenser av beslutet. Tre år och tre miljarder senare hade skadorna eliminerats.

9 Sydkraft däremot utnyttjade den SAMVERKAN som i en organisation snabbt förmår samla den kompetens som medarbetarna representerar. Sydkraft utnyttjade den tysta kunskapen i organisationen. Snabbt bildade medarbetarna effektiva arbetslag helt beroende av de skador som uppstått. Medarbetarnas samlade kunskap om kompetens utanför företaget innebar en förstärkning som ingen rekryteringssatsning i värden kunde matcha. SAMORDNINGEN betydde att befogenheter och ansvarstagande lösgjordes av de medel som ställdes till förfogande och ett nytt ledarskikt kunde därmed etableras. Arbetstillfredsställelsen var påtaglig för medarbetarna som snabbt utnyttjade sitt kontaktnät inom och utom företaget. Stor arbetsinsats ökade inte sjukfrånvaron. För Sydkrafts del blev slutsumman 1,2 miljarder över budget - en liten summa med tanke på stormens omfattning och ett års intensivt arbete för att återställa förödelsen. Resultatet var tre gånger effektivare än Telias. Sydkraft gick stärkt ur reparationsarbetet på ett helt annat och mycket kostnadseffektivare sätt. Med en effektivare kris- och katastroforganisation intrimmad mötte man orkanen Per, ett kraftigt lågtryck, som under söndagen den 14 januari 2007 drabbade Götaland och Svealand. INGET ÄR BILLIGARE ÄN EN FUNGERANDE VERKSAMHET! Kungsängen Per Thorsell

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

(Introd. 0:35) Som vi såg i förra programmet, så blev en del av den hedniska världen fientlig. Amalek går till angrepp. (2 Mos. 17:8-16.

(Introd. 0:35) Som vi såg i förra programmet, så blev en del av den hedniska världen fientlig. Amalek går till angrepp. (2 Mos. 17:8-16. Program 110. 2 Mosebok kapitel 18: 1-27. (Introd. 0:35) Vi kommer nu till 2 Moseboks 18 kapitel, där vi möter den sjunde av Israels barns efarenheter mellan Egypten och Sinai berg - erfarenheter som är

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör

Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Bygg din egen framtid som hälsoinriktad entreprenör Varför har vi skapat denna kurs? Vi tror att alla människor oavsett nuvarande situation (ålder, hälsa, gener) kan förändra och förbättra sin hälsa och

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Mobilitet för ökad lönsamhet

Mobilitet för ökad lönsamhet Björn Linda Christian Mobilitet för ökad lönsamhet Erik Tutzauer erik.tutzauer@acando.com 1 Acando AB Tre bitar vi ska titta på idag Inga nyheter med effektivare Samma saker som förr men bättre Effektivisera

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen

www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen www.kswsverige.org Ja, vi gillar också goda nyheter, men just nu är vi intresserade av sanningen Jag valde Greyhound av två skäl: En var att jag ville sitta och titta ut genom fönstret och bara titta på

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären.

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären. Tre Kronor verkar utan att synas Den här artikeln ska vare sig handla om något ishockeylag eller om en såpopera på TV, utan om ett framgångsrikt försäkringsbolag som verkar i det tysta. I White Label -branschen

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)?

FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? FAQ - Vad är centralbankeekonomi (kapitalism)? I en centralbanksekonomi är det några förhållandevis få hemliga och insynsskyddade privatpersoner som kontrollerar tillverkningen av nästan alla pengar (minst

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se

Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande. www.cfl.soderhamn.se Välkommen till CFL Söderhamns arena för vuxnas lärande www.cfl.soderhamn.se Söderhamn Visionen om växande Centrum för flexibelt lärande, CFL, är Söderhamns arena för vuxnas lärande. CFL erbjuder flexibelt

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen

Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelsen 2008-02-11 50 126 Arbets- och personalutskottet 2008-02-11 29 83 Dnr 08.99-02 febkf15 Strategi för hantering av eventuell övertalighet inom barn- och utbildningsförvaltningen Ärendebeskrivning

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010.

Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010. Kurs i konsultationsteknik på Kalymnos i Grekland, maj 2010. Den 22 maj åkte jag med 36 andra förväntansfulla kolleger till ön Kalymnos i Grekland för att delta i kursen Konsultationsteknik. Vi träffades

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Etik i samhälle, företagande och ledarskap

Etik i samhälle, företagande och ledarskap Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap UPPFINNARKOLLEGIET Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap Förord Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre

Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre Detta är Andreas Lindgrens praktikrapport som avläggs efter fem spenderade veckor i Stockholm. Min praktik har bestått av tre mer eller mindre separata delar på fem olika företag. Dessa tre delar har jag

Läs mer