Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen."

Transkript

1 Forskarbyn Ölsdalen OPEN augusti 2013 Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen. En aktuell diskussion handlar om våra dagars demokrati. Låt oss göra ett nedslag i verkligheten med hjälp av Svenska Dagbladet, näringslivsdelen, 3 maj Tidningen skriver - Anders Borg har öppnat för kvotering för att få upp kvinnoandelen i bolagsstyrelser. Men inom hans eget parti är motståndet kompakt, visar en enkät som SvD Näringsliv gjort. Inte en enda moderat riksdagsledamot är positiv till lagstiftning om kvotering. Enkäten gick ut till samtliga moderata riksdagsledamöter och 60 svarade (av totalt 107). Tidningen konstaterar att inte heller Saila Quicklund, ordförande för Moderatkvinnorna, eller jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) är för kvotering. Tidningen fortsätter - Förutom Anders Borg har även partiledare Fredrik Reinfeldt uttalat sig vagt positiv till kvotering. Men vill de göra detta till den officiella partilinjen kommer de alltså att bli tvungna att köra över i stort sett hela riksdagsgruppen. Det är intressant att jämföra detta beteende med hur det gick till för 1000 år sedan i Sverige. Vi tar hjälp av de synpunkter Torgny Lagman levererade till kungen, Olov Skötkonung, som regerade åren Den konung som nu är, låter ingen man våga säga honom annat än det allena han själv vill höra, och därpå lägger han all kraft, men han låter sina skattländer gå från sig av kraftlöshet och svaghet. Han åtrår att hålla Norges välde under sig, som ingen sveakung förr har åtrått, och det ger mången man oro. Nu vill vi bönder, att du gör förlikning med Olov digre, Norges kung, och gifter din dotter Ingegerd med honom. Men om du vill vinna åter de riken i Österled, som dina fränder och förfäder haft där, så vill vi följa dig därtill. Vill du icke ha det som vi säger, så vill vi gå mot dig och dräpa dig och ej tåla ofred och lagbrott av dig. Så har våra fäder gjort förr: de nedstörtade i en källa på Mula ting fem konungar, som varit fulla av övermod, som du nu är mot oss. Säg nu vilketdera du väljer! Det centrala i det Torgny Lagman säger är SAMVERKAN. Utan det blir det inget. Det är grunden för all konstruktiv aktivitet människor/medborgare emellan. Och det är i sanning inget nytt. Men det börjar inte med samverkan. Innan Torgny tar till orda har bönderna uppenbarligen haft SAMRÅD. Därmed vet de vad de vill. Vad som sker i samtalet med kungen är att stämma av att de/bönderna har en SAMSYN med honom om vad som skall göras för rikets bästa. Når de inte detta är de inte intresserade att fortsätta med honom som kung. Deras uppfattning om kungens roll är att han skall SAMORDNA aktiviteterna, inte fatta egna beslut. Det är så demokrati fungerar. Demokrati har som utgångspunkt att det inte finns en objektiv sanning men flera subjektiva. Därför måste SAMRÅD föregå beslut. Inte därför att det är en vacker tanke utan därför att det är en nödvändighet för att hitta alternativa handlingssätt för den tänkta aktiviteten. Samrådet avslutas med votering. Förutsättningen för att utfallet av voteringen skall gälla är att det råder SAMSYN om det rimliga i att välja det alternativ som fick flest röster. Därmed kan aktiviteterna SAMORDNAS så att en effektiv SAMVERKAN, medborgarna emellan, leder till det önskade resultatet.

2 Detta borde också gälla för medlemmar i ett demokratiskt sinnat politiskt parti i Sverige år Vad gäller då i företag? Den klassiska utgångspunkten är inte demokrati som den beskrivs ovan. Om vi därför fortsätter bakåt i tiden hittar vi utgångspunkten för hur ett företag skall organiseras, nämligen i bibeln och då i Gamla Testamentet, 2:a Mosebok, Kapitel 18, verserna Utgångspunkten är att Moses under ökenvandringen löser alla frågor som kommer upp, små och stora i en salig blandning, men hans svärfar, Jetro, har klara rekommendationer på hur Moses skall angripa arbetsanhopningen och lösa sitt ledningsproblem. Dagen därefter satte Mose sig för att döma folket och folket stod omkring Mose från morgon ända till kvällen. Mose svärfader: Vad är det allt du har att bestyra med folket? Varför sitter du här till doms ensam, under det att allt folket måste stå omkring dig från morgonen ända till aftonen. Du går icke tillväga på rätta sättet. Jag vill ge dig ett råd. Du må vara folkets målsman, du må upplysa dem om stadgar och lagar och kungöra den väg de skall vandra, men sök ur åt dig bland folket dugande män, pålitliga män som hata orätt vinning och sätt dessa till föreståndare för dem, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio. Dessa må alltid döma folket. Kommer något viktigare ärende före, må de hänskjuta det till dig, men alla ringare ärenden må de själva avdöma. Så skall du göra din börda lättare, därigenom att de bära den med dig. Mose lyssnade, utvalde dugande män och gjorde dem till huvudmän för folket Vi, sentida ättlingar till Moses, kan nu konstatera att den hierarkiska organisationen INTE utmålar ledaren till att bestämma allt. Tvärtom, det var det som var problemet att han fattade alla beslut. Den hierarkiska organisationen, som Jetro föreslog, har därför som sitt huvudsakliga syfte att släppa lös SAMVERKAN i organisationen. Alla problem som dyker upp skall lösas av dem som finns i verksamheten för att avlasta ledaren. Det är bara när de, medarbetarna i dagligt tal, inte ser någon lösning som de går till sin chef för att få råd. Deras förutsättningar att lösa allehanda dagliga problem bygger på att de har SAMSYN med ledaren, läs Moses, avseende syftet med verksamheten. Det är därför ledarens huvuduppgift, att se till att alla delar hans SAMSYN om vad som skall göras för att nå det gemensammas bästa och detta genom SAMVERKAN mellan kompetenta medarbetare. Det vi ser idag är ett ökande antal företags- och myndighetsledningar som inte kan verksamhetens villkor, verksamheter de är satta att leda. Men likt Moses, innan svärfar gav råd, leder de verksamheten med riktlinjer som inte stödjer den, eftersom de dessutom har andra mål än de som stödjer verksamheternas grundläggande idé. Det får till följd att de skapar problem som inte fanns i den ursprungliga verksamheten. En topdown organisation, helt ohistorisk och ineffektiv!

3 Sålunda har ledningen för SJ, som ett exempel, av politikerna fått ett avkastningskrav som bara kan lösas genom att undandra underhållskostnader från verksamheten och redovisa dessa som vinst, till stort förfång för resenärerna som därmed drabbas av förseningar och inställda tåg. Finns det då exempel på företag som utvecklat verksamheten genom att släppa lös SAMVERKAN i en organisation. Ja, ett första strålande exempel, ett av SJs dåvarande dotterbolag, AB Trafikrestauranger, kan vara intressant att ta del av. Resande har i alla tider förgyllt färden med avbrott för måltider. Så har det varit så länge människor färdats längre sträckor och det var också lösningen när tågen började rulla i Sverige På stationerna började måltider serveras under tiden som vatten fylldes i lokens ångpannor på samma sätt som mat intogs under tiden man förr bytte hästar. År 1897 kom restaurangvagnen till Sverige och med elektrifieringen av tågnätet minskade behoven av måltidsuppehåll och järnvägsstationen tappade på så sätt en del av sin uppgift. AB Trafikrestauranger (TR) bildades 1938 och fick till uppgift att knyta samman förtäringen för resande på järnväg och färjor. TR blev ett helägt dotterbolag till SJ. Företaget fick därigenom kontroll över restaurangerna i stationsbyggnaderna över hela Sverige tillsammans med färjorna och de nya restaurangvagnarna. Den förhärskande uppfattningen om företagets verksamhet, från ägarens sida, var att intäkterna sakta skulle sjunka i de stationära restaurangerna eftersom måltidsuppehåll började spela ut sin roll med allt snabbare tåg. Bedömningen var att resenärerna inte skulle ersättas av den bofasta befolkningen med tanke på det alternativa restaurangutbudet på stan. Stationerna gick man till för att resa, inte för att äta. Det var den rådande uppfattningen. År 1957 föreslog riksdagens revisorer i denna anda att restaurangerna i centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö skulle läggas ner med tanke på det ekonomiska utfallet och den förväntade utvecklingen. När revisorerna kom tillbaka 1967 var de fortfarande i drift och irritationen var märkbar från revisorernas sida eftersom det ekonomiska utfallet inte förbättrats. På centralstationen i Malmö, som överallt inom företaget, började dagen med att kökschefen gick runt med förstekocken och inventerade samtliga kylar. Därefter författade han dagens matsedel. Denna lämnades sedan över till restaurangchefen som i sin tur överantvardade den med ordlös kommunikation till gästerna. Affärsidén var enkel, man sålde helt enkelt det man hade hemma. Denna affärsidé påverkade givetvis kompetensen hos personalen. Köksfolket utvecklade ingen kulinarisk kreativitet och i matsalen fanns transportarbetare. Ekonomin blev därefter. Uppfattningen att det var så här det skulle vara, satt djupt i hela organisationen. Det var också branschens uppfattning att det var döfött att försöka utöka publikunderlaget på en järnvägsstation. Det visste alla. Branschen väntade därför också på nedläggningen. På talet hade emellertid företagsledningen, för att kompensera för bortfallet, utökat verksamheten med inköp av restauranger i Stockholm. I detta syfte hade därför Markurells (nuvarande Jensens Böfhus) på Vasagatan och Stortorgskällaren i Gamla Stan blivit viktiga tillskott i TR:s familj.

4 År1970 strejkade Statsanställdas Förbund (Den nye Vd:s första månad på jobbet). Strejken slog stenhårt och TR fick upprätta kontrollbalansräkning eftersom aktiekapitalet endast var kronor. Kommunikationsdepartementet, som ägde SJ, sköt till 3 miljoner kronor med den tydliga hälsningen att ekonomin radikalt skulle förbättras i företaget. Hittills hade organisationen haft stora likheter med den Moses arbetade efter innan svärfar gav råd om decentralisering. Nu gjordes en strategisk omorganisation. Den centrala marknadsavdelningen avvecklades. Samma väg gick den centrala personalavdelningen eftersom den gamla självklara tanken att man i Stockholm kunde anställa servitörer till restaurangen, i t ex Malmö, självdog. Ansvaret lades ut på restaurangerna och källarmästaren blev de facto platschef för sin enhet i storstäderna. De små landsortsenheterna arrenderades ut till de ansvariga föreståndarinnorna. Det började en lördag, i samband med det stora tumultet. Den unge ekonomichefen och den unge marknadschefen kallade ner Vd till centralstationen i Stockholm. De frågade honom: Ser du nåt särskilt med människorna här? Inte mer än det vanliga, blev svaret, alla är på väg härifrån. Nix, titta noggrant. Vd blev svaret skyldig. Ser du inte att de allra flesta väntar, väntar på att resa, väntar för att hämta någon. Hur vore det om de fick något att göra under tiden? Så föddes idén om engelska pubar och lättillgängliga självserveringar på de stora centralstationerna. Vd representerade därmed den SAMSYN som skulle bli ledstjärna för organisationsförändringen. Vd vågade släppa loss kraften! En engelsk arkitekt och engelska byggnadsarbetare kom till Sverige och byggde om restaurangerna i de tre storstäderna till spelhallar med kristallkronor, heltäckningsmattor och enarmade banditer ackompanjerade med trubadurer och floder av öl för att skölja ner pubmaten. De stora ankomsthallarna fylldes av caféer och korvkiosker. Varje ledig yta blev nya intäktsmöjligheter. Lokaltrafikens resenärer blev snabbt en del av kundunderlaget. Lönsamheten fullkomligt rusade i höjden och sprängde alla prognoser. SJ hade fått en egen sedelpress. Branschen hade nu den självklara uppfattningen att det är väl ingen konst att gå med vinst när man får den enorma fördelen att sälja till en kundström som dagligen består av tals människor. Det skulle vem som helst kunna göra som kan skaffa fram några stolar och bord. I Malmö och Göteborg, precis som överallt i företagets restauranger, skedde emellertid den stora revolutionen. Uppdraget att skriva matsedeln gick nu över till restaurangchefen. Det blev dennes uppgift att fånga upp de lokala och nya trenderna. Med den kunskapen skrev han sedan matsedeln. Denna lämnades därefter över till kökschefen vars uppgift nu blev att köpa hem de rätta ingredienserna. Bara den som var med kan till fullo förstå magnituden i denna organisatoriska förändring. En sak är helt klar. Kökschefen tog inte emot matsedeln medelst ordlös kommunikation.

5 Visionen i Malmö blev: Vi arbetar på att bli Malmös vänligaste krog. TR blev branschens lönsammaste företag på talet. Royal Viking Hotell på Vasagatan i Stockholm finansierades med vinstmedel från TR och invigdes Under samma period avvecklades tågens klassiska restaurangvagnar och ersattes med självtagningsserveringar. En populär åtgärd, visade det sig efteråt och idag en självklarhet, var införandet av rökfria restaurangvagnar i maj Noterbart är att ingen, varken företagsledning, fack, SJ eller press ville ha rökfritt på tåg. Den ende som hade modet att stötta försöket, och därmed sade OK, var Vd. Kompetensen i företaget fick ett nytt innehåll när förändringen var ett faktum. Köksfolket fångade upp önskemålen med en kreativitet som bara kunde matchas av de nya idéerna som blommade i kundkontakterna. Platscheferna, källarmästarna, fick nu det fulla ansvaret att tjäna sin lokala marknad. Alla ville nu dela på pengarna som flöt in. SJ tog över Royal Viking Hotell. Fastigheten såldes och hotellet övertogs av SAS. TR:s företagsledningar som kom och gick glömde framgångskonceptet. Denna kollektiva glömska svepte in företaget i ett dunkel. AB Trafikrestauranger lades ner 22 april 2000 efter en långsam 15- årig nedbrytningsprocess. Företagsidén har nu börjat om från början. År 2008 anställdes åtta TR- anställda, från det nedlagda företaget av SJ (totalt 11 i gruppen) för att bygga upp restaurangverksamheten i svenska tåg igen. Går det att komma tillbaka som ett blomstrande framgångsrikt företag i restaurangbranschen igen? Vad krävs av företagsledning och anställda? Vad är det man inte får glömma att komma ihåg? Kan det vara insikten om kraften i SAMVERKAN i verksamheten? Ett annat företag i en annan bransch, AB Kronfågel, hade sin verksamhet djupt förankrad i den svenska jordbrukspolitiken. Den, verksamheten, var också kontrollerad av de svenska myndigheterna på känt manér. Företaget hade därför egna veterinärer anställda som följde upp varje kyckling- besättning runt om i landet. Gällande kunskap om kycklingar, 16 januari 1987, utgick från vetenskap och beprövad erfarenhet och visste berätta, att friska kycklingar hade bakterien Campylobakter i magsäcken. Det var i själva verket tecknet på att de var friska. 17 januari, dagen efter, slår en forskare fast att Campylobakter kan orsaka svår diarré och i vissa fall ledbesvär. Som en konsekvens av denna nya kunskap beslutade livsmedelsverket att all kyckling omedelbart skulle destrueras som atomsopor, dvs med skyddskläder. Vi talar om ton kyckling. Branschen blev dödförklarad.

6 Den nödvändiga produktutveckling som blev en konsekvens av campylobacterdebatten 1987 klarades genom att en SAMVERKAN, inte bara inom företaget, utan också med uppfödare, veterinärer, livsmedelsverket och livsmedelsarbetarförbundet snabbt utvecklades. En ny kyckling, Kronkycklingen, togs fram utan antibiotika i det nya fodret, längre livslängd, nytt hygiensystem med minimal förekomst av campylobacter i kycklingen som följd, nytt transportsystem och nya förpackningar med stor volymtillväxt i marknaden som följd, bl a export till Danmark. Styrelsen för Svenska Livsmedelstekniska Föreningen beslutade enhälligt att till Vd för AB Kronfågel tilldela 1992 års Livsmedelspris för Kronkycklingen. År 1996 beslutade EU, på svenskt initiativ, att förbjuda antibiotika i djurfoder. Ett tredje företag, flytten av DNEX- tryckeriet från Marieberg till Akalla, belyser problematiken kring innebörden av att genom SAMVERKAN förvalta yrkeskunnande vid teknisk förändring. I Marieberg präglades tryckeriet av en gammal produktionsapparat, men tidningar levererades på tid med god kvalitet och utan avbrott för maskningsaktioner eller strejker. Facket hade, för personalens del, genom årens lopp förhandlat fram hög lön och övertalig bemanning med beting på arbetstiden, dvs hemgång så fort man var klar med dagens tryckning. Personalomsättningen var därför låg. En konsekvens av detta sakernas tillstånd var hög yrkeskunskap och höga kostnader. Arbetsledning var av symbolisk karaktär. Gubbarna körde tryckeriet reflexmässigt, dvs den tysta kunskapen satt i högsätet, helt enligt definitionen, även om vi inte visste vad det var eller att den fanns. Ett 30- årigt tekniksprång skulle nu tas Tryckeriet i Marieberg invigdes 1963 och innan dess hade tryckning skett i 30 år i gamla Klara, på ungefär samma sätt. Från häst och vagn till Formel I handlade det nu om, innebärande att tryckarna istället för att ställa färgen med skruv, jobba med färgknivar, känna banspänningen genom farten, se fuktpåslaget, höra missljud under gång - de betraktade sig som konstnärer och var produktionen skulle de bli operatörer i ett körrum utan tillåtelse att vistas i tryckeriet under tryckning (85 decibel) med dator som verktyg för att göra tidning. Samtliga avdelningar hade en liknande situation med i stort sett all mekanik utbytt till elektronik. Kvar i Marieberg blev uppgiften att med den del av personalen som skulle sluta, avtalspensionärer och avgångsvederlagare, trycka tidningarna till dess Akalla var intrimmat och det skulle därför göras med den gamla produktionsapparaten. Hälften av detta gäng hade bara varit handräckning och aldrig haft befattning som tryckare. Dessutom hade vi fyllt på med vikarier för att uppnå minimibemanning. Dessa hade mycket begränsad erfarenhet av produktionstekniken. Det var två frågor som plågade oss i ledningen, dels hur de skulle kunna lära sig att hantera pressarna på så kort tid, dels varför de som ändå skulle sluta, skulle ställa upp för företaget på detta sätt? Själv hade jag förberett min hustru på att min anställning kunde få ett hastigt slut om upplägget sprack. Det som hände var att Marieberg utvecklade sig till en extremt effektiv, kreativ och ytterst förändringsbenägen organisation. Handräckningspersonalen hade, utan att förstå det (inte vi i ledningen heller), lärt sig hantera pressen helt enkelt genom att vara handräckning, dvs tyst kunskap hade byggts upp. Snabbt blev de

7 1:e tryckare (ansvarig). Vikarier som traditionellt utgjorde en övertalig skara och därför aldrig deltog i lagarbetet hade på samma sätt tillgodogjort sig verksamhetens olika delar. De blev nu en viktig lagdel i de nya konstellationer som personalen på eget initiativ organiserade. Vid de middagar för personalen som avåts i samband med stängningen av Marieberg framhöll samtliga förändringen av attityden, prestigelösheten mellan kollegor och arbetsledning, som den bärande händelsen att släppa fram personalens kompetens och ge förbättring av produktivitet och kvalitet. En av de äldsta medarbetarna sade att just samtalstonen och sättet att samtala i och om verksamheten var helt ny. Han kände sista halvåret att risken för att bli utskälld var borta (han var både morfar och farfar). Det hände inte sällan i den gamla organisationen. Han kände sig nu respekterad inte bara för sitt kunnande, som han inte visste att han hade, utan också för sin person. Han önskade att ingen skulle nöja sig med mindre. Var och en hade involverats i en uppgift som kändes meningsfull och, insåg alla, bemanningen var så låg att utnyttjandet av individernas nyupptäckta yrkeskunskap, den tysta, var en nödvändig förutsättning för att lyckas. De hade blivit produktionen på samma sätt som företrädarna hade varit. Arbetsledningen hade redan flyttat till Akalla. De som flyttade med till Akalla var för gamla för att få avgångsvederlag eller för unga för att få avtalspension. Ett av problemen vi stod inför var därför att både ledning och personal var skeptisk till, med utgångspunkt från personernas ålder, att klara tekniksprånget. Det sitter djupt i den svenska folksjälen, även hos individen själv, att 50+ är beteckning på individer som har små möjligheter att lära sig något nytt. Att halvsula skorna är en onödig utgift. De skall ju ändå inte användas länge till. Uppfattningen om 50+ löste vi med kurs i gerontologi, läran om det friska åldrandet för all personal. Maja- Lisa Perby skriver: - Som operatör kan man inte stirra sig blind på en punkt inte på kemin enbart, inte flödena enbart, inte maskinerna enbart, inte elektroniken enbart för operatören handlar det om allting.i en salig blandning. Den känsliga delen blev elektroniken och det satsades mycket på denna förändring. Grafikerna var definitivt övertygade om att de inte skulle kunna utnyttja sitt konstnärskap avseende produktionen när de nu inte levde ihop med pressarna, även om de skulle lära sig datan. En av tryckarna bekräftade för mig att han verkligen insett sig vara ett stort problem. Han hade varit övertygad om att han inte skulle klara omställningen och därför valt att bli en besvärlig person. Nu var han produktionen på samma sätt som i Marieberg. Konstnärskapet var tillbaka och han hade köpt en egen dator hemma. Min fru påstår att hon fått en ny man. En av de kvinnliga medarbetarna i packsalen framförde med stor emfas att ledningen inte skulle ge ut detaljerade beskrivningar om arbetssättet i packsalen. Att tidningar alls distribuerades som det är tänkt beror på alla tomtehänder som har hand om verksamheten därstädes. Tydligare kan inte tyst kunskap beskrivas.

8 Vd berättade, när han gått i pension 1996, att han nu läst DN för första gången på trettio år. Visserligen hade han läst den, men det handlade helt enkelt om att han kollat bl a registerpassning, smetning och ibladningsprecisionen. Han hade varit produktionen i alla år. För Sveriges Radio (SR) var 11 september 2001 business as usual. Tidig eftermiddag stack en med- arbetare in huvudet i konferensrummet och sade att en olycka skett i ett av tornen, World Trade Center. Strax därefter att även det andra tornet utsatts för en olycka. Sedan Pentagon. Nu började händelserna tränga sig på, men den stora frågan var den egentliga omfattningen. Granne med SR är den amerikanska ambassaden. Vad kommer att hända där. Och världen i övrigt. SR var det första nyhetsmediet som via Ekot kl 15:00 hade ett rimligt grepp över händelseförloppet. Snabbt satte samtliga redaktioner sina kontakter över världen i arbete. SRs samtliga utlandskorrespondenter fick rapportera vad som hände vid/med de amerikanska beskickningarna. Snabbt förstärktes kapaciteten i New York och Washington. Andra medier hängde på den rapportering SR snabbt fick igång. Nyckelaktiviteten var SAMVERKAN över hela världen. Även de lokala kanalerna utnyttjades genom att deras medarbetare med utländsk bakgrund blev en viktig kapacitetsförstärkning när det gällde att förklara vad som hände jordklotet runt. Ledningen representerade den SAMSYN som präglade aktiviteterna. Den självorganisation som snabbt ledde till en för samhället viktig information till allmänheten hade aldrig kunnat ersättas med en hierarkisk organisation i vilken besluten skulle gå genom företagets ledning. SAMORDNINGEN av insatserna i verksamheten blev avgörande för det goda resultatet. En storm med orkanvindar drabbade Sverige den 8-9 januari Stormen fick namnet Gudrun. Telia och Sydkraft fick exakt samma problem med stormen, eftersom båda företagen har luftledningar som distributionsform. Omfattningen av skadorna var likvärdiga i de båda företagen. Telias Vd lät meddela att skadorna skulle åtgärdas inom ramen för gällande budget. Sydkrafts Vd lät meddela att skadorna skulle åtgärdas så fort som möjligt, kosta vad det kosta ville. Telias angreppssätt är ett exempel på den ekonomism, dvs det inom många organisationer rådande ekonomiska förhållningssättet, som styr verksamheten. Bara uppfattningen att en årlig budget innehåller resurser att åtgärda århundradets storm blottlägger det orimliga i beslutet. Reparationerna präglades av provisorium eftersom den ordinarie budgeten var starkt begränsande för kraftfulla initiativ. Resultatet blev för Telias del en enorm kritik från kunderna, stor tidsspillan och enormt höga kostnader. Hela organisationen kortslöts med beslutet och en enorm frustration och besvikelse bredde snabbt ut sig. Även ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna blev ytterligare konsekvenser av beslutet. Tre år och tre miljarder senare hade skadorna eliminerats.

9 Sydkraft däremot utnyttjade den SAMVERKAN som i en organisation snabbt förmår samla den kompetens som medarbetarna representerar. Sydkraft utnyttjade den tysta kunskapen i organisationen. Snabbt bildade medarbetarna effektiva arbetslag helt beroende av de skador som uppstått. Medarbetarnas samlade kunskap om kompetens utanför företaget innebar en förstärkning som ingen rekryteringssatsning i värden kunde matcha. SAMORDNINGEN betydde att befogenheter och ansvarstagande lösgjordes av de medel som ställdes till förfogande och ett nytt ledarskikt kunde därmed etableras. Arbetstillfredsställelsen var påtaglig för medarbetarna som snabbt utnyttjade sitt kontaktnät inom och utom företaget. Stor arbetsinsats ökade inte sjukfrånvaron. För Sydkrafts del blev slutsumman 1,2 miljarder över budget - en liten summa med tanke på stormens omfattning och ett års intensivt arbete för att återställa förödelsen. Resultatet var tre gånger effektivare än Telias. Sydkraft gick stärkt ur reparationsarbetet på ett helt annat och mycket kostnadseffektivare sätt. Med en effektivare kris- och katastroforganisation intrimmad mötte man orkanen Per, ett kraftigt lågtryck, som under söndagen den 14 januari 2007 drabbade Götaland och Svealand. INGET ÄR BILLIGARE ÄN EN FUNGERANDE VERKSAMHET! Kungsängen Per Thorsell

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen :

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : 2001 TelematiK & TeLDOK IT inför framtiden Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : Martin Axelsson, Margareta Catasús, Anders Hektor, Karin Hååg, Johan

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg

Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg 1 Regeringen har fel om arbetsrätten - företagarnas egen uppfattning Karl-Olov Arnstberg Maj 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 80 procent har problem med arbetsrätten... 4 Riskerna vid anställning kan

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

KAlMAR HERNÖVERKEN AB. En etnologisk studie. Anno Jansson. Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA

KAlMAR HERNÖVERKEN AB. En etnologisk studie. Anno Jansson. Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA KAlMAR HERNÖVERKEN AB En etnologisk studie Anno Jansson Län,museet Vä,ternorrlond 1999 REFERENSEXEMPLA TACK Inillr nedläggningen av Härnösands största verkstadsindustri, Kalmar Hemöverken AB, tog Länsmuseet

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer