Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen."

Transkript

1 Forskarbyn Ölsdalen OPEN augusti 2013 Vad kommer efter Sökperioden? En diskussion om fortsättningen. En aktuell diskussion handlar om våra dagars demokrati. Låt oss göra ett nedslag i verkligheten med hjälp av Svenska Dagbladet, näringslivsdelen, 3 maj Tidningen skriver - Anders Borg har öppnat för kvotering för att få upp kvinnoandelen i bolagsstyrelser. Men inom hans eget parti är motståndet kompakt, visar en enkät som SvD Näringsliv gjort. Inte en enda moderat riksdagsledamot är positiv till lagstiftning om kvotering. Enkäten gick ut till samtliga moderata riksdagsledamöter och 60 svarade (av totalt 107). Tidningen konstaterar att inte heller Saila Quicklund, ordförande för Moderatkvinnorna, eller jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) är för kvotering. Tidningen fortsätter - Förutom Anders Borg har även partiledare Fredrik Reinfeldt uttalat sig vagt positiv till kvotering. Men vill de göra detta till den officiella partilinjen kommer de alltså att bli tvungna att köra över i stort sett hela riksdagsgruppen. Det är intressant att jämföra detta beteende med hur det gick till för 1000 år sedan i Sverige. Vi tar hjälp av de synpunkter Torgny Lagman levererade till kungen, Olov Skötkonung, som regerade åren Den konung som nu är, låter ingen man våga säga honom annat än det allena han själv vill höra, och därpå lägger han all kraft, men han låter sina skattländer gå från sig av kraftlöshet och svaghet. Han åtrår att hålla Norges välde under sig, som ingen sveakung förr har åtrått, och det ger mången man oro. Nu vill vi bönder, att du gör förlikning med Olov digre, Norges kung, och gifter din dotter Ingegerd med honom. Men om du vill vinna åter de riken i Österled, som dina fränder och förfäder haft där, så vill vi följa dig därtill. Vill du icke ha det som vi säger, så vill vi gå mot dig och dräpa dig och ej tåla ofred och lagbrott av dig. Så har våra fäder gjort förr: de nedstörtade i en källa på Mula ting fem konungar, som varit fulla av övermod, som du nu är mot oss. Säg nu vilketdera du väljer! Det centrala i det Torgny Lagman säger är SAMVERKAN. Utan det blir det inget. Det är grunden för all konstruktiv aktivitet människor/medborgare emellan. Och det är i sanning inget nytt. Men det börjar inte med samverkan. Innan Torgny tar till orda har bönderna uppenbarligen haft SAMRÅD. Därmed vet de vad de vill. Vad som sker i samtalet med kungen är att stämma av att de/bönderna har en SAMSYN med honom om vad som skall göras för rikets bästa. Når de inte detta är de inte intresserade att fortsätta med honom som kung. Deras uppfattning om kungens roll är att han skall SAMORDNA aktiviteterna, inte fatta egna beslut. Det är så demokrati fungerar. Demokrati har som utgångspunkt att det inte finns en objektiv sanning men flera subjektiva. Därför måste SAMRÅD föregå beslut. Inte därför att det är en vacker tanke utan därför att det är en nödvändighet för att hitta alternativa handlingssätt för den tänkta aktiviteten. Samrådet avslutas med votering. Förutsättningen för att utfallet av voteringen skall gälla är att det råder SAMSYN om det rimliga i att välja det alternativ som fick flest röster. Därmed kan aktiviteterna SAMORDNAS så att en effektiv SAMVERKAN, medborgarna emellan, leder till det önskade resultatet.

2 Detta borde också gälla för medlemmar i ett demokratiskt sinnat politiskt parti i Sverige år Vad gäller då i företag? Den klassiska utgångspunkten är inte demokrati som den beskrivs ovan. Om vi därför fortsätter bakåt i tiden hittar vi utgångspunkten för hur ett företag skall organiseras, nämligen i bibeln och då i Gamla Testamentet, 2:a Mosebok, Kapitel 18, verserna Utgångspunkten är att Moses under ökenvandringen löser alla frågor som kommer upp, små och stora i en salig blandning, men hans svärfar, Jetro, har klara rekommendationer på hur Moses skall angripa arbetsanhopningen och lösa sitt ledningsproblem. Dagen därefter satte Mose sig för att döma folket och folket stod omkring Mose från morgon ända till kvällen. Mose svärfader: Vad är det allt du har att bestyra med folket? Varför sitter du här till doms ensam, under det att allt folket måste stå omkring dig från morgonen ända till aftonen. Du går icke tillväga på rätta sättet. Jag vill ge dig ett råd. Du må vara folkets målsman, du må upplysa dem om stadgar och lagar och kungöra den väg de skall vandra, men sök ur åt dig bland folket dugande män, pålitliga män som hata orätt vinning och sätt dessa till föreståndare för dem, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio. Dessa må alltid döma folket. Kommer något viktigare ärende före, må de hänskjuta det till dig, men alla ringare ärenden må de själva avdöma. Så skall du göra din börda lättare, därigenom att de bära den med dig. Mose lyssnade, utvalde dugande män och gjorde dem till huvudmän för folket Vi, sentida ättlingar till Moses, kan nu konstatera att den hierarkiska organisationen INTE utmålar ledaren till att bestämma allt. Tvärtom, det var det som var problemet att han fattade alla beslut. Den hierarkiska organisationen, som Jetro föreslog, har därför som sitt huvudsakliga syfte att släppa lös SAMVERKAN i organisationen. Alla problem som dyker upp skall lösas av dem som finns i verksamheten för att avlasta ledaren. Det är bara när de, medarbetarna i dagligt tal, inte ser någon lösning som de går till sin chef för att få råd. Deras förutsättningar att lösa allehanda dagliga problem bygger på att de har SAMSYN med ledaren, läs Moses, avseende syftet med verksamheten. Det är därför ledarens huvuduppgift, att se till att alla delar hans SAMSYN om vad som skall göras för att nå det gemensammas bästa och detta genom SAMVERKAN mellan kompetenta medarbetare. Det vi ser idag är ett ökande antal företags- och myndighetsledningar som inte kan verksamhetens villkor, verksamheter de är satta att leda. Men likt Moses, innan svärfar gav råd, leder de verksamheten med riktlinjer som inte stödjer den, eftersom de dessutom har andra mål än de som stödjer verksamheternas grundläggande idé. Det får till följd att de skapar problem som inte fanns i den ursprungliga verksamheten. En topdown organisation, helt ohistorisk och ineffektiv!

3 Sålunda har ledningen för SJ, som ett exempel, av politikerna fått ett avkastningskrav som bara kan lösas genom att undandra underhållskostnader från verksamheten och redovisa dessa som vinst, till stort förfång för resenärerna som därmed drabbas av förseningar och inställda tåg. Finns det då exempel på företag som utvecklat verksamheten genom att släppa lös SAMVERKAN i en organisation. Ja, ett första strålande exempel, ett av SJs dåvarande dotterbolag, AB Trafikrestauranger, kan vara intressant att ta del av. Resande har i alla tider förgyllt färden med avbrott för måltider. Så har det varit så länge människor färdats längre sträckor och det var också lösningen när tågen började rulla i Sverige På stationerna började måltider serveras under tiden som vatten fylldes i lokens ångpannor på samma sätt som mat intogs under tiden man förr bytte hästar. År 1897 kom restaurangvagnen till Sverige och med elektrifieringen av tågnätet minskade behoven av måltidsuppehåll och järnvägsstationen tappade på så sätt en del av sin uppgift. AB Trafikrestauranger (TR) bildades 1938 och fick till uppgift att knyta samman förtäringen för resande på järnväg och färjor. TR blev ett helägt dotterbolag till SJ. Företaget fick därigenom kontroll över restaurangerna i stationsbyggnaderna över hela Sverige tillsammans med färjorna och de nya restaurangvagnarna. Den förhärskande uppfattningen om företagets verksamhet, från ägarens sida, var att intäkterna sakta skulle sjunka i de stationära restaurangerna eftersom måltidsuppehåll började spela ut sin roll med allt snabbare tåg. Bedömningen var att resenärerna inte skulle ersättas av den bofasta befolkningen med tanke på det alternativa restaurangutbudet på stan. Stationerna gick man till för att resa, inte för att äta. Det var den rådande uppfattningen. År 1957 föreslog riksdagens revisorer i denna anda att restaurangerna i centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö skulle läggas ner med tanke på det ekonomiska utfallet och den förväntade utvecklingen. När revisorerna kom tillbaka 1967 var de fortfarande i drift och irritationen var märkbar från revisorernas sida eftersom det ekonomiska utfallet inte förbättrats. På centralstationen i Malmö, som överallt inom företaget, började dagen med att kökschefen gick runt med förstekocken och inventerade samtliga kylar. Därefter författade han dagens matsedel. Denna lämnades sedan över till restaurangchefen som i sin tur överantvardade den med ordlös kommunikation till gästerna. Affärsidén var enkel, man sålde helt enkelt det man hade hemma. Denna affärsidé påverkade givetvis kompetensen hos personalen. Köksfolket utvecklade ingen kulinarisk kreativitet och i matsalen fanns transportarbetare. Ekonomin blev därefter. Uppfattningen att det var så här det skulle vara, satt djupt i hela organisationen. Det var också branschens uppfattning att det var döfött att försöka utöka publikunderlaget på en järnvägsstation. Det visste alla. Branschen väntade därför också på nedläggningen. På talet hade emellertid företagsledningen, för att kompensera för bortfallet, utökat verksamheten med inköp av restauranger i Stockholm. I detta syfte hade därför Markurells (nuvarande Jensens Böfhus) på Vasagatan och Stortorgskällaren i Gamla Stan blivit viktiga tillskott i TR:s familj.

4 År1970 strejkade Statsanställdas Förbund (Den nye Vd:s första månad på jobbet). Strejken slog stenhårt och TR fick upprätta kontrollbalansräkning eftersom aktiekapitalet endast var kronor. Kommunikationsdepartementet, som ägde SJ, sköt till 3 miljoner kronor med den tydliga hälsningen att ekonomin radikalt skulle förbättras i företaget. Hittills hade organisationen haft stora likheter med den Moses arbetade efter innan svärfar gav råd om decentralisering. Nu gjordes en strategisk omorganisation. Den centrala marknadsavdelningen avvecklades. Samma väg gick den centrala personalavdelningen eftersom den gamla självklara tanken att man i Stockholm kunde anställa servitörer till restaurangen, i t ex Malmö, självdog. Ansvaret lades ut på restaurangerna och källarmästaren blev de facto platschef för sin enhet i storstäderna. De små landsortsenheterna arrenderades ut till de ansvariga föreståndarinnorna. Det började en lördag, i samband med det stora tumultet. Den unge ekonomichefen och den unge marknadschefen kallade ner Vd till centralstationen i Stockholm. De frågade honom: Ser du nåt särskilt med människorna här? Inte mer än det vanliga, blev svaret, alla är på väg härifrån. Nix, titta noggrant. Vd blev svaret skyldig. Ser du inte att de allra flesta väntar, väntar på att resa, väntar för att hämta någon. Hur vore det om de fick något att göra under tiden? Så föddes idén om engelska pubar och lättillgängliga självserveringar på de stora centralstationerna. Vd representerade därmed den SAMSYN som skulle bli ledstjärna för organisationsförändringen. Vd vågade släppa loss kraften! En engelsk arkitekt och engelska byggnadsarbetare kom till Sverige och byggde om restaurangerna i de tre storstäderna till spelhallar med kristallkronor, heltäckningsmattor och enarmade banditer ackompanjerade med trubadurer och floder av öl för att skölja ner pubmaten. De stora ankomsthallarna fylldes av caféer och korvkiosker. Varje ledig yta blev nya intäktsmöjligheter. Lokaltrafikens resenärer blev snabbt en del av kundunderlaget. Lönsamheten fullkomligt rusade i höjden och sprängde alla prognoser. SJ hade fått en egen sedelpress. Branschen hade nu den självklara uppfattningen att det är väl ingen konst att gå med vinst när man får den enorma fördelen att sälja till en kundström som dagligen består av tals människor. Det skulle vem som helst kunna göra som kan skaffa fram några stolar och bord. I Malmö och Göteborg, precis som överallt i företagets restauranger, skedde emellertid den stora revolutionen. Uppdraget att skriva matsedeln gick nu över till restaurangchefen. Det blev dennes uppgift att fånga upp de lokala och nya trenderna. Med den kunskapen skrev han sedan matsedeln. Denna lämnades därefter över till kökschefen vars uppgift nu blev att köpa hem de rätta ingredienserna. Bara den som var med kan till fullo förstå magnituden i denna organisatoriska förändring. En sak är helt klar. Kökschefen tog inte emot matsedeln medelst ordlös kommunikation.

5 Visionen i Malmö blev: Vi arbetar på att bli Malmös vänligaste krog. TR blev branschens lönsammaste företag på talet. Royal Viking Hotell på Vasagatan i Stockholm finansierades med vinstmedel från TR och invigdes Under samma period avvecklades tågens klassiska restaurangvagnar och ersattes med självtagningsserveringar. En populär åtgärd, visade det sig efteråt och idag en självklarhet, var införandet av rökfria restaurangvagnar i maj Noterbart är att ingen, varken företagsledning, fack, SJ eller press ville ha rökfritt på tåg. Den ende som hade modet att stötta försöket, och därmed sade OK, var Vd. Kompetensen i företaget fick ett nytt innehåll när förändringen var ett faktum. Köksfolket fångade upp önskemålen med en kreativitet som bara kunde matchas av de nya idéerna som blommade i kundkontakterna. Platscheferna, källarmästarna, fick nu det fulla ansvaret att tjäna sin lokala marknad. Alla ville nu dela på pengarna som flöt in. SJ tog över Royal Viking Hotell. Fastigheten såldes och hotellet övertogs av SAS. TR:s företagsledningar som kom och gick glömde framgångskonceptet. Denna kollektiva glömska svepte in företaget i ett dunkel. AB Trafikrestauranger lades ner 22 april 2000 efter en långsam 15- årig nedbrytningsprocess. Företagsidén har nu börjat om från början. År 2008 anställdes åtta TR- anställda, från det nedlagda företaget av SJ (totalt 11 i gruppen) för att bygga upp restaurangverksamheten i svenska tåg igen. Går det att komma tillbaka som ett blomstrande framgångsrikt företag i restaurangbranschen igen? Vad krävs av företagsledning och anställda? Vad är det man inte får glömma att komma ihåg? Kan det vara insikten om kraften i SAMVERKAN i verksamheten? Ett annat företag i en annan bransch, AB Kronfågel, hade sin verksamhet djupt förankrad i den svenska jordbrukspolitiken. Den, verksamheten, var också kontrollerad av de svenska myndigheterna på känt manér. Företaget hade därför egna veterinärer anställda som följde upp varje kyckling- besättning runt om i landet. Gällande kunskap om kycklingar, 16 januari 1987, utgick från vetenskap och beprövad erfarenhet och visste berätta, att friska kycklingar hade bakterien Campylobakter i magsäcken. Det var i själva verket tecknet på att de var friska. 17 januari, dagen efter, slår en forskare fast att Campylobakter kan orsaka svår diarré och i vissa fall ledbesvär. Som en konsekvens av denna nya kunskap beslutade livsmedelsverket att all kyckling omedelbart skulle destrueras som atomsopor, dvs med skyddskläder. Vi talar om ton kyckling. Branschen blev dödförklarad.

6 Den nödvändiga produktutveckling som blev en konsekvens av campylobacterdebatten 1987 klarades genom att en SAMVERKAN, inte bara inom företaget, utan också med uppfödare, veterinärer, livsmedelsverket och livsmedelsarbetarförbundet snabbt utvecklades. En ny kyckling, Kronkycklingen, togs fram utan antibiotika i det nya fodret, längre livslängd, nytt hygiensystem med minimal förekomst av campylobacter i kycklingen som följd, nytt transportsystem och nya förpackningar med stor volymtillväxt i marknaden som följd, bl a export till Danmark. Styrelsen för Svenska Livsmedelstekniska Föreningen beslutade enhälligt att till Vd för AB Kronfågel tilldela 1992 års Livsmedelspris för Kronkycklingen. År 1996 beslutade EU, på svenskt initiativ, att förbjuda antibiotika i djurfoder. Ett tredje företag, flytten av DNEX- tryckeriet från Marieberg till Akalla, belyser problematiken kring innebörden av att genom SAMVERKAN förvalta yrkeskunnande vid teknisk förändring. I Marieberg präglades tryckeriet av en gammal produktionsapparat, men tidningar levererades på tid med god kvalitet och utan avbrott för maskningsaktioner eller strejker. Facket hade, för personalens del, genom årens lopp förhandlat fram hög lön och övertalig bemanning med beting på arbetstiden, dvs hemgång så fort man var klar med dagens tryckning. Personalomsättningen var därför låg. En konsekvens av detta sakernas tillstånd var hög yrkeskunskap och höga kostnader. Arbetsledning var av symbolisk karaktär. Gubbarna körde tryckeriet reflexmässigt, dvs den tysta kunskapen satt i högsätet, helt enligt definitionen, även om vi inte visste vad det var eller att den fanns. Ett 30- årigt tekniksprång skulle nu tas Tryckeriet i Marieberg invigdes 1963 och innan dess hade tryckning skett i 30 år i gamla Klara, på ungefär samma sätt. Från häst och vagn till Formel I handlade det nu om, innebärande att tryckarna istället för att ställa färgen med skruv, jobba med färgknivar, känna banspänningen genom farten, se fuktpåslaget, höra missljud under gång - de betraktade sig som konstnärer och var produktionen skulle de bli operatörer i ett körrum utan tillåtelse att vistas i tryckeriet under tryckning (85 decibel) med dator som verktyg för att göra tidning. Samtliga avdelningar hade en liknande situation med i stort sett all mekanik utbytt till elektronik. Kvar i Marieberg blev uppgiften att med den del av personalen som skulle sluta, avtalspensionärer och avgångsvederlagare, trycka tidningarna till dess Akalla var intrimmat och det skulle därför göras med den gamla produktionsapparaten. Hälften av detta gäng hade bara varit handräckning och aldrig haft befattning som tryckare. Dessutom hade vi fyllt på med vikarier för att uppnå minimibemanning. Dessa hade mycket begränsad erfarenhet av produktionstekniken. Det var två frågor som plågade oss i ledningen, dels hur de skulle kunna lära sig att hantera pressarna på så kort tid, dels varför de som ändå skulle sluta, skulle ställa upp för företaget på detta sätt? Själv hade jag förberett min hustru på att min anställning kunde få ett hastigt slut om upplägget sprack. Det som hände var att Marieberg utvecklade sig till en extremt effektiv, kreativ och ytterst förändringsbenägen organisation. Handräckningspersonalen hade, utan att förstå det (inte vi i ledningen heller), lärt sig hantera pressen helt enkelt genom att vara handräckning, dvs tyst kunskap hade byggts upp. Snabbt blev de

7 1:e tryckare (ansvarig). Vikarier som traditionellt utgjorde en övertalig skara och därför aldrig deltog i lagarbetet hade på samma sätt tillgodogjort sig verksamhetens olika delar. De blev nu en viktig lagdel i de nya konstellationer som personalen på eget initiativ organiserade. Vid de middagar för personalen som avåts i samband med stängningen av Marieberg framhöll samtliga förändringen av attityden, prestigelösheten mellan kollegor och arbetsledning, som den bärande händelsen att släppa fram personalens kompetens och ge förbättring av produktivitet och kvalitet. En av de äldsta medarbetarna sade att just samtalstonen och sättet att samtala i och om verksamheten var helt ny. Han kände sista halvåret att risken för att bli utskälld var borta (han var både morfar och farfar). Det hände inte sällan i den gamla organisationen. Han kände sig nu respekterad inte bara för sitt kunnande, som han inte visste att han hade, utan också för sin person. Han önskade att ingen skulle nöja sig med mindre. Var och en hade involverats i en uppgift som kändes meningsfull och, insåg alla, bemanningen var så låg att utnyttjandet av individernas nyupptäckta yrkeskunskap, den tysta, var en nödvändig förutsättning för att lyckas. De hade blivit produktionen på samma sätt som företrädarna hade varit. Arbetsledningen hade redan flyttat till Akalla. De som flyttade med till Akalla var för gamla för att få avgångsvederlag eller för unga för att få avtalspension. Ett av problemen vi stod inför var därför att både ledning och personal var skeptisk till, med utgångspunkt från personernas ålder, att klara tekniksprånget. Det sitter djupt i den svenska folksjälen, även hos individen själv, att 50+ är beteckning på individer som har små möjligheter att lära sig något nytt. Att halvsula skorna är en onödig utgift. De skall ju ändå inte användas länge till. Uppfattningen om 50+ löste vi med kurs i gerontologi, läran om det friska åldrandet för all personal. Maja- Lisa Perby skriver: - Som operatör kan man inte stirra sig blind på en punkt inte på kemin enbart, inte flödena enbart, inte maskinerna enbart, inte elektroniken enbart för operatören handlar det om allting.i en salig blandning. Den känsliga delen blev elektroniken och det satsades mycket på denna förändring. Grafikerna var definitivt övertygade om att de inte skulle kunna utnyttja sitt konstnärskap avseende produktionen när de nu inte levde ihop med pressarna, även om de skulle lära sig datan. En av tryckarna bekräftade för mig att han verkligen insett sig vara ett stort problem. Han hade varit övertygad om att han inte skulle klara omställningen och därför valt att bli en besvärlig person. Nu var han produktionen på samma sätt som i Marieberg. Konstnärskapet var tillbaka och han hade köpt en egen dator hemma. Min fru påstår att hon fått en ny man. En av de kvinnliga medarbetarna i packsalen framförde med stor emfas att ledningen inte skulle ge ut detaljerade beskrivningar om arbetssättet i packsalen. Att tidningar alls distribuerades som det är tänkt beror på alla tomtehänder som har hand om verksamheten därstädes. Tydligare kan inte tyst kunskap beskrivas.

8 Vd berättade, när han gått i pension 1996, att han nu läst DN för första gången på trettio år. Visserligen hade han läst den, men det handlade helt enkelt om att han kollat bl a registerpassning, smetning och ibladningsprecisionen. Han hade varit produktionen i alla år. För Sveriges Radio (SR) var 11 september 2001 business as usual. Tidig eftermiddag stack en med- arbetare in huvudet i konferensrummet och sade att en olycka skett i ett av tornen, World Trade Center. Strax därefter att även det andra tornet utsatts för en olycka. Sedan Pentagon. Nu började händelserna tränga sig på, men den stora frågan var den egentliga omfattningen. Granne med SR är den amerikanska ambassaden. Vad kommer att hända där. Och världen i övrigt. SR var det första nyhetsmediet som via Ekot kl 15:00 hade ett rimligt grepp över händelseförloppet. Snabbt satte samtliga redaktioner sina kontakter över världen i arbete. SRs samtliga utlandskorrespondenter fick rapportera vad som hände vid/med de amerikanska beskickningarna. Snabbt förstärktes kapaciteten i New York och Washington. Andra medier hängde på den rapportering SR snabbt fick igång. Nyckelaktiviteten var SAMVERKAN över hela världen. Även de lokala kanalerna utnyttjades genom att deras medarbetare med utländsk bakgrund blev en viktig kapacitetsförstärkning när det gällde att förklara vad som hände jordklotet runt. Ledningen representerade den SAMSYN som präglade aktiviteterna. Den självorganisation som snabbt ledde till en för samhället viktig information till allmänheten hade aldrig kunnat ersättas med en hierarkisk organisation i vilken besluten skulle gå genom företagets ledning. SAMORDNINGEN av insatserna i verksamheten blev avgörande för det goda resultatet. En storm med orkanvindar drabbade Sverige den 8-9 januari Stormen fick namnet Gudrun. Telia och Sydkraft fick exakt samma problem med stormen, eftersom båda företagen har luftledningar som distributionsform. Omfattningen av skadorna var likvärdiga i de båda företagen. Telias Vd lät meddela att skadorna skulle åtgärdas inom ramen för gällande budget. Sydkrafts Vd lät meddela att skadorna skulle åtgärdas så fort som möjligt, kosta vad det kosta ville. Telias angreppssätt är ett exempel på den ekonomism, dvs det inom många organisationer rådande ekonomiska förhållningssättet, som styr verksamheten. Bara uppfattningen att en årlig budget innehåller resurser att åtgärda århundradets storm blottlägger det orimliga i beslutet. Reparationerna präglades av provisorium eftersom den ordinarie budgeten var starkt begränsande för kraftfulla initiativ. Resultatet blev för Telias del en enorm kritik från kunderna, stor tidsspillan och enormt höga kostnader. Hela organisationen kortslöts med beslutet och en enorm frustration och besvikelse bredde snabbt ut sig. Även ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna blev ytterligare konsekvenser av beslutet. Tre år och tre miljarder senare hade skadorna eliminerats.

9 Sydkraft däremot utnyttjade den SAMVERKAN som i en organisation snabbt förmår samla den kompetens som medarbetarna representerar. Sydkraft utnyttjade den tysta kunskapen i organisationen. Snabbt bildade medarbetarna effektiva arbetslag helt beroende av de skador som uppstått. Medarbetarnas samlade kunskap om kompetens utanför företaget innebar en förstärkning som ingen rekryteringssatsning i värden kunde matcha. SAMORDNINGEN betydde att befogenheter och ansvarstagande lösgjordes av de medel som ställdes till förfogande och ett nytt ledarskikt kunde därmed etableras. Arbetstillfredsställelsen var påtaglig för medarbetarna som snabbt utnyttjade sitt kontaktnät inom och utom företaget. Stor arbetsinsats ökade inte sjukfrånvaron. För Sydkrafts del blev slutsumman 1,2 miljarder över budget - en liten summa med tanke på stormens omfattning och ett års intensivt arbete för att återställa förödelsen. Resultatet var tre gånger effektivare än Telias. Sydkraft gick stärkt ur reparationsarbetet på ett helt annat och mycket kostnadseffektivare sätt. Med en effektivare kris- och katastroforganisation intrimmad mötte man orkanen Per, ett kraftigt lågtryck, som under söndagen den 14 januari 2007 drabbade Götaland och Svealand. INGET ÄR BILLIGARE ÄN EN FUNGERANDE VERKSAMHET! Kungsängen Per Thorsell

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas

Målbild för medarbetarskap. Vi skapar välfärd. för mölndalsborna. Vi vet när vi gör ett bra jobb. Vi omprövar och utvecklas Vi skapar välfärd Målbild för medarbetarskap för malsborna Vi vet när vi gör ett bra jobb Vi omprövar och utvecklas å här vill vi ha det i M Visst är du en bra medarbetare! Men man kan alltid utvecklas,

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning

Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna. - en sammanfattning Mälardalens arbete kring socialförsäkringsfrågorna - en sammanfattning 1 Bakgrund Frågan om frilansarnas sociala trygghet är en fråga som funnits på agendan länge. Frilans Riks har arbetat med den sedan

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 11, A. Sabbaten den 31 december 2011. Vayigash Steg fram vgæyiw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 11, A Sabbaten den 31 december 2011 Vayigash Steg fram vgæyiw" Torahtext: 1 Mos 44:18 47:27 Haftarah: Hes 37:15-28 Apostoliska skrifterna: Matt 23:1 25:46 Jag tänker om

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting. Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting Tillhörande riktlinjer Riktlinjer för internkommunikation, press och webb Antagen av Landstingsstyrelsen 2004 1(8) Förord Stockholms läns landsting (SLL)

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06

REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06 1 REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06 Den extra kommundelsstämman i Mölnlycke hade temat vägar och trafik med fokus på övertagande av enskilda vägar i Gärdesområdet. Drygt 70 personer

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? Idag är var femte invånare i Sverige mellan 18-30 år. Samtidigt är bara var femtonde politiker i samma ålder. I kommuner och i landsting såväl som i riksdagen är unga människor kraftigt underrepresenterade.

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Etik i samhälle, företagande och ledarskap

Etik i samhälle, företagande och ledarskap Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap UPPFINNARKOLLEGIET Curt Nicolin Etik i samhälle, företagande och ledarskap Förord Sjunkande etisk standard förebådar kulturers och nationers förfall.

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Att lyckas som vd i ägarledda företag. - Vilka är framgångsfaktorerna att lyckas som vd i ägarledda företag?

Att lyckas som vd i ägarledda företag. - Vilka är framgångsfaktorerna att lyckas som vd i ägarledda företag? Att lyckas som vd i ägarledda företag - Vilka är framgångsfaktorerna att lyckas som vd i ägarledda företag? 2016-02-11 1 Föreläsare Annika Hall Grant Thornton Agneta Olsson VarumärketA Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm Medskapande förändringskraft

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm  Medskapande förändringskraft www.aprinova.se Medskapande förändringskraft Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, 111 30 Stockholm www.aprinova.se Vill du veta mer om gemensamma värdegrunder och medskapandets krafter? Besök vår hemsida

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Vår resa. Från medarbetarfokus till medborgarfokus. Sofie Öhman, Jennika Anderberg

Vår resa. Från medarbetarfokus till medborgarfokus. Sofie Öhman, Jennika Anderberg Vår resa Från medarbetarfokus till medborgarfokus Sofie Öhman, Jennika Anderberg Våra medborgare var inte helt nöjda Tänk om ni bara kom 4 eller fem stycken! Jag ska inte ha städat idag! (arg och smäller

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Utvä rdering äv Ä tstö rningsenheten i Hälländ 2011-12-02

Utvä rdering äv Ä tstö rningsenheten i Hälländ 2011-12-02 SPsH080010 Ärende 12 DN PS 2012-02-16 Utvä rdering äv Ä tstö rningsenheten i Hälländ 2011-12-02 Denna rapport är framtagen i samband med en utvärdering av nuvarande organisation under tre veckor i november

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12)

Om du rör vid berget Sinai Var och en som rör vid berget skall straffas med döden. (Andra Moseboken 19:12) 2002-01-31 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Dödsstraff i Bibeln Det finns många kristna fundamentalister idag som inte skulle tveka en sekund att hävda att de islamiska lagarna är uråldriga och barbariska. Vad skulle

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ägardokument KFS. KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26. Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13. Axel Andersson Kårordförande 11/12

Ägardokument KFS. KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26. Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13. Axel Andersson Kårordförande 11/12 Ägardokument KFS KFS och framtiden ur TLTHs ägarperspektiv 2013-04-26 Rasmus Kjellén Kårordförande 12/13 Axel Andersson Kårordförande 11/12 Sara Gunnarsson FM-ledamot 13 Jacob Adamowicz FM-ledamot 13 Klubbat

Läs mer