för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av Projekt BG1-LEO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046"

Transkript

1 för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av yrkesutbildning för grundläggande färdigheter på arbetsplatsen utifrån ekologisk hållbarhet medvetenhet i tre Europeiska länder. Projekt BG1-LEO

2 Denna publikation har utarbetats inom ramen för Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projektet Grön Anställbarhet - En samverkande överföring av yrkesutbildning för arbetsplatser om basfärdigheter för ekologisk hållbar medvetenhet i tre europeiska länder, Projekt BG1-LEO GRÖN ANSTÄLLBARHET, CONSORTIUM: Projektkoordinator: M. V. Lomonosov Vocational High School of Electronics och Elektroteknik, Gorna Oryahovitsa, Bulgarien PARTNERS: Business Foundation for Education, Sofia, Bulgarien Bulgarian Human Resources Management and Development Association, Sofia, Bulgarien BEST, Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Vienna, Österrike XXI INVESLAN, S.L., Bilbao, Spanien Centrum för flexibelt lärande, Söderhamns kommun, Sverige StudioCentroVeneto sas, Vicenza, Italien

3 Dagens affärsman - upptagen, outtröttlig, tillgänglig 24/7... Med ett sådant schema är det svårt att hitta några lediga minuter för att tänka på något till synes sekundärt, oviktig och betydelselöst, men bara i början. För om vi använder dessa minuter upptäcker vi att det betydelselösa tvärtom kan ha betydande inverkan på våra liv och arbete. Eftersom du läser detta, är du redo att ta de få minuterna att bli mer bekant med en av de obetydliga saker som leder till betydande resultat en grön idé på arbetsplatsen. Istället för en prolog - var är vi nu? Övergången till en koldioxidsnål ekonomi är möjlig endast genom utveckling av färdigheter, kunskap och kompetenser som krävs av resurseffektiva, hållbara processer samt tekniker och deras integration i näringsliv och samhälle. Medan en effektiv utveckling av strategier och aktiviteter för dessa färdigheter är nödvändig för att skapa grön tillväxt, är framgången beroende av en integrerad strategi för övriga områden i utvecklingen av arbetskraft och allmän ordning. När det gäller denna övergång är följande sociala dimensioner viktiga: Främja nära dialog och gemensamt samarbete om grön tillväxt mellan arbetsgivare, politiker och läroanstalter Att anta det livslånga lärandet Positiva incitament för människor och företag som investerar i grön kompetensutveckling för tillväxt Revidera läroplaner inriktade på de viktigaste behoven på arbetsmarknaden av grön tillväxt för att öka anpassningsförmåga individer Skapa fler åtkomstpunkter i systemet för yrkesutbildning och underlätta överföringen mellan dessa och andra utbildningsnivåer Ur arbetsgivares synvinkel är det oerhört viktigt att tillhandahålla, uppdatera och förbättra kompetensen hos anställda så att de kan svara upp på bästa möjliga sätt på nuvarande och framtida behov av sina bolag. Detta kommer att uppmuntra den privata sektorn och leda till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. I den meningen är betoningen av kompetensutveckling inom utbildningssystemet är av största vikt för att förbättra matchningen mellan utbildningsresultat och de förändrade behoven på arbetsmarknaden. Det måste prioriteras i dagens ekonomiska och sociala sammanhang där många länder lider av systembrister angående anställdas kvalifikationer, vilket begränsar deras produktivitet och konkurrenskraft. Det påverkar också individer i den mån de behöver nya sätt att tänka (såsom kreativitet och kritiskt tänkande), nya sätt att arbeta (t.ex. effektiv kommunikation och samarbete), nya sätt att arbeta (t.ex. användning av informations-och kommunikationsteknik - IKT) men också som ansvarskännande medborgare i samhället.

4 Varför miljömedveten - var finns fördelarna för verksamheten... Det finns solida data som styrker att gröna kontor leder till ökad produktivitet. För en framgångsrik grön policy, måste den accepteras av varje anställd och bli en del av deras engagemang. En avgörande faktor för detta blir att öka den gröna medvetenheten på arbetsplatsen. Ett aktivt engagemang hos alla anställda krävs kan uppnås genom god kommunikation. Även om det inte finns något standardinnehåll för en grönt arbetsplatspolicy innefattar de flesta följande ämnen: Utbildning och fortbildning av anställda om miljöfrågor Långsiktigt engagemang för hållbar utveckling Inköp av icke förorenande och energieffektiva produkter och tekniker Bekräftelse av efterlevnaden av lagstiftningen på miljöområdet Minimera användningen av naturresurser Skyldighet att följa upp utvecklingen och ha regelbundna utvecklingssamtal Efter att ha formulerat en grön policy, är nästa steg att identifiera de personer som ansvarar för genomförandet. Det är viktigt att den gröna arbetsplatspolicyn blir en process för utveckling och inte en hyllvärmare. Policyn ska inspirera. Därför är det viktigt att publicera åtgärder och resultat. En framgångsrik grön policy måste den ha ett aktivt stöd från ledning och personal. Grön arbetsplats Då många människor redan börjat göra sina hem grönare ger arbetsplatsen den bästa möjligheten för att ta detta steg. Det finns många olika områden där arbetsplatsen kan anta en grön praxis för att minska miljöpåverkan: Övergång till grön el (el producerad från förnybara energikällor som sol, vind och vatten) Antagande av återvinnings policy som en del av avfallshanteringen Minskad användning av el genom att stänga av lampor, arbetsstationer, kopiatorer och övrig utrustning när de inte används Vidta rimliga åtgärder för tillräcklig isolering och rätta till läckor och hål i byggnaderna Införa användning av ekologiska och närproducerade livsmedel i köket

5 Inköp från leverantörer av produkter som framställts endast i överensstämmelse med riktlinjer för miljöskydd såsom återvunnet papper, biologiskt nedbrytbara och ekologiska produkter Översyn av användningen av värme-och kylsystem. Gröna vanor kan förbättra ditt liv! Några insatser krävs för att skaffa dem... Grön medvetenhet på arbetsplatsen - hur man mäter det? När vi talar om grön medvetenhet på arbetsplatsen är det svårt att klart definiera begreppet i alla detaljer och aspekter eftersom dess innebörd och naturen är alltför omfattande. Innebörden av begreppet innefattar ett brett utbud av föreställningar och beteendemodeller - från utskrift i sparläge till att installera programvara som drar samman text i syfte att minska den mängd papper som används. Vidare att sätta texten Skriv inte ut detta e-postmeddelande om det inte är nödvändigt i slutet på sin e-post samt användningen av en filterkanna i stället för buteljerat mineralvatten. Grön medvetenhet på arbetsplatsen är en bred term och kanske det skulle vara meningslöst att försöka uttrycka det i strikt ram i en enda mening. Men fortfarande resulterar grön medvetenhet i gröna kontor och grön praxis på arbetsplatsen. Det är de konkreta åtgärderna i den gröna lampan som lyser i de anställdas sinne. Dess gröna ljus är det som tänder underbar gröna idéer till gröna arbetsplatser. Utan detta ljus skulle dessa idéer vara bara punkter i en handbok med titeln 10 regler för grön medvetenhet (naturligtvis med ett litet antal pappersupplagor ) Trots att grön medvetenhet på arbetsplatsen inte kan definieras tydligt, kan det beskrivas genom några av dess konkreta manifestationer i praktiken. På ytan verkar det vara självklart - utskrift på båda sidor, elektroniska arkiv, vrida lamporna, etc. Men poängen är hur många som faktiskt gör dessa saker på sin arbetsplats. Vi känner alla till dessa goda gröna lösningar, men när vi har bråttom att försöka vårt bästa för att avsluta en viktig uppgift innan deadline använder vi då ytterligare några minuter som krävs för att ställa in dubbelsidig utskrift? Eller när vi äntligen är redo att åka hem efter en intensiv dag på jobbet, kommer vi ihåg att stänga av belysningen? För att besvara dessa frågor och för att komma ihåg om alla dessa små dagliga gröna saker som du vet om men på något sätt aldrig gör, erbjuder vi dig att använda frågeformuläret nedan. Det baseras på resultaten från fokusgruppers arbete som genomförts i Bulgarien, Spanien och Sverige. Enkäten syftar till att hjälpa dig att mäta din egen gröna medvetenhet på arbetsplatsen. Det kan även påminna dig om några små saker som inte kräver en hel del arbete men är ett viktigt steg för att aktivera det gröna ljuset i ditt sinne.

6 Grön medvetenhet om arbetsplatsen, frågeformulär Vänligen svara på frågorna nedan. För varje fråga välja endast en av de två alternativen. Papper och trycksaker 1. Använder du själv båda sidorna av papperet när du skriver ut på din arbetsplats? 2. Använder du båda sidorna av papperet när du skriver ut på din arbetsplats? 3. Stöder du användandet av returpapper på arbetsplatsen? 4. Använder du återvunnet papper på arbetsplatsen? 5. Stöder du användandet av svartvita utskrifter i stället för färg? 6. Gör du själv svartvitt utskrift i stället för färg? 7. Stöder du användandet av snabbutskrift? 8. Skriver du själv ut med snabbutskrift? 9. Stöder du att hålla all information och uppgifter om arbetsplatsen i elektroniska källor? 10. Håller du själv din information och uppgifter om arbetsplatsen i elektroniska källor?

7 11. Stöder du användande av återvunnet toner och bläck på arbetsplatsen? 12. Använder du återvunnen toner och bläck på arbetsplatsen? Transporter 1. Stöder du bilpooler på arbetsplatsen? 2. Använder du bilpooler på arbetsplatsen 3. Stöder du användandet av cykel eller promenader stället för att åka bil? 4. Brukar du själv gå eller cykla till jobbet istället för att köra bil? 5. Stöder du att åka med tåg eller buss till arbetet istället för att åka bil? 6. Brukar du själv åka tåg eller buss till arbetet istället för att åka bil? 7. Stöder du tanken att begränsa användandet av bil vid avstånd under 10 km? 8. Tänker du själv följer idén om att inte använda bil för sträckor under 10 km?

8 Utrustning 1. Stöder du tanken på att hyra istället för att köpa utrustning till arbetsplatsen? 2. Använder du själv hyrd utrustning i stället för köpt på arbetsplatsen? 3. Stöder du tanken på att köpa begagnade möbler till arbetsplatsen? 4. Använder du själv begagnade möbler på arbetsplatsen? 5. Stöder du tanken på att köpa begagnade kopiatorer, datorer och faxar till arbetsplatsen? 6. Arbetar du själv med begagnade kopiatorer, datorer och faxar på arbetsplatsen? 7. Stöder du tanken på att all utrustning som inte används ska vara urkopplad? 8. Kopplar du själv ur utrustning på arbetsplatsen när den inte används? 9. Stöder du tanken på att använda miljövänliga material på arbetsplatsen? 10. Använder du själv miljövänliga material på arbetsplatsen?

9 Elektricitet 1. Stöder du användningen av timer som reglerar och automatiskt stänga av ljuset på arbetsplatsen? 2. Använder du själv timer för att reglera och automatiskt stänga av ljuset på arbetsplatsen? 3. Stöder du metoder för att reglera värmen under dagen och natten på arbetsplatsen? 4. Reglera du själv värmen på arbetsplatsen under dagen och natten? 5. Stöder du idén att väl isolera rummen på arbetsplatsen för att spara el? 6. Arbetar du själv i isolerade rum på arbetsplatsen för att spara el? 7. Stöder du användningen av lågenergimaskiner och utrustning på arbetsplatsen? 8. Använder du själv lågenergimaskiner och utrustning på arbetsplatsen? 9. Stöder du idén om att återvinna värme från maskiner? 10. Använder du själv maskiner där värme återvinns? 11. Stöder du tanken på att installera fönster och takfönster så att de personalen kan använda naturliga dagsljus istället för elektrisk belysning? 12. Installerar arbetsgivaren fönster och takfönster så att de anställda kan använda dagsljus istället för elektrisk belysning?

10 Datorer 1. Stöder du idén med att koppla ur datorer när de inte är i bruk? 2. Kopplar du själv ur datorer när de inte används? 3. Stöder du idén om återvinning, uppgradera och sälja datorer på arbetsplatsen? 4. Återvinner, uppgraderar och säljer du datorer på arbetsplatsen? 5. Stöder du tanken på att köpa bärbara datorer istället för stationära på arbetsplatsen då de bärbara använder mindre energi? 6. Använder du själv bärbara datorer på arbetsplatsen istället för stationära datorer då de bärbara använder mindre energi? 7. Stöder du användningen av mindre bildskärmar för att minska skärmens elförbrukning? 8. Använder du själv mindre skärmar för att minska skärmens elförbrukning? 9. Stöder du idén att stänga av skärmsläckaren för att spara energi? 10. Stänger du själv av skärmsläckaren för att spara energi?

11 Övrigt 1. Stöder du idén om avstängning av hissar på arbetsplatsen under en tid per dag för att spara energi? 2. Stänger du själv av hissar på din arbetsplats under en viss tid per dag för att spara energi? 3. Stöder du idén om att skapa virtuella kontor? 4. Skulle du själv kunna tänka dig att arbeta i ett virtuellt kontor? 5. Stöder du idén om hemmet som arbetsplats för att få möjlighet att spendera mindre tid på kontoret? 6. Skulle du själv kunna tänka dig att arbeta hemifrån under en tid per vecka? 7. Stöder du idén om att ha filtrerat dricksvatten på arbetsplatsen istället för buteljerat vatten? 8. Har du själv filtrerat dricksvatten på arbetsplatsen istället för buteljerat vatten?

12 Hur du bearbetar dina resultat? Naturligtvis är tanken med den aktuella enkäten att inte göra en komplicerad matematisk analys av ditt resultat, men bara för att du ska tänka på grön praxis på arbetsplatsen, vilket alla vet, men inte alltid minns att göra. Som ni ser avser hälften av frågorna i enkäten huruvida särskilda tillämpningar är bekant för dig, om du godkänner det och resten av frågorna rikta din uppmärksamhet mot ditt eget beteende och i den mån det handlar om en grön idé. Ju mer positiva svar du gav, desto högre blir värdet på din gröna medvetenhet. Uppenbarligen skiner ditt grönt ljus starkt oavbrutet utan att blinka. Om dina svar var mestadels negativa, kanske du behöver lite mer information eller lite mer tillämpning än den du har. I båda fallen kan du behöva hjälpa ditt gröna medvetande lite att synas och börja lysande ständigt. Här är några tips på hur man gör det: Sök information på Internet - du kan använda olika nyckelord: gröna idéer, eco idéer, grön praxis Fråga efter gröna böcker på närmaste bokhandel Gå eco initiativ och communities Dela ditt intresse för gröna tema med dina kollegor och vänner Och för de av er för vilka gröna medvetande på arbetsplatsen verkar utvecklas väl nog - det finns alltid plats för fler. Här är några idéer om hur man kan vidareutveckla och uppgradera samt hur du kan hjälpa din vänner och kollegor och involverar dem i nya idéer och syften: Experimentera själv och uppfinna nytt, även om små ekologiska steg... Skapa din egen blogg Internet är en källa till oändlig information ta vara på och använd idéerna

13 En idé: Gör en checklista där du kan inkludera de idéer som omfattas av frågeformuläret och andra idéer för grön praxis på arbetsplatsen. Bocka av de som du redan tillämpar. Arbeta med införandet av de andra och bocka av i check-listan. När du bockat av alla idéer, leta efter nya som du kan lägga till. Du kommer således alltid att ha något att sträva efter att med hänsyn till ditt egen gröna tänkande och beteende på arbetsplatsen. Och några fler idéer med några Galna idéer bland dem: Lär dig stenografi för att spara papper! Skriv med mindre bokstäver på båda sidor av papperet Minska sidans marginaler i Word-dokument 14. Arbeta för välgörenhetsorganisationer 15. Ge lästa tidningar till en läkarmottagning Använd skolsalar med krita istället för elektronisk utrustning för presentationer Använd endast elektroniska kit med PR material Sluta använda korrigeringsvätska och häftklamrar Sluta använda make-up! Radera skräppost och gamla e-postmeddelanden i din inkorg Skicka elektroniska inbjudningar istället för papper Gör elektroniska anteckningar Lägg gröna slogans till din e-postsignatur 18. Använd nedbrytbara pennor 19. Arbeta som volontär i lokala gröna organisationer 20. Beställ färre och mer miljövänliga visitkort Främja den gröna idén med klistermärken, bloggar och andra medel Påverkansarbete, underteckna upprop och skriva inlägg relaterade till miljöfrågor 23. Gör gröna gåvor 10. Sluta använd postit-lappar 11. Införa en daglig obligatorisk tyst period Spara filer till USB-minnen i stället för en skiva Återanvänd gamla datorers diskar som glasunderlägg 24. Beställa inte mat till kontoret 25. Stäng av luftkonditioneringen på kontoret 26. Använd endast ett glas - glas eller porslin om dagen 27. Fix andras gröna misstag

14 Visste du att: Det finns en programvara som reducerar använt utrymme på papperet med dina texter? Nu behöver du bara ladda ner och installera det. Slutsats Det är svårt att hitta den rätta formeln för att säkerställa effektiviteten i var och en av oss på alla fronter - på jobbet, hemma, i vårt sociala liv. Det finns många faktorer som flätas samman. Det finns sådana element som inte har en särskild plats i ekvationen, de verkar uttryckas inom parenteser och avgör växelverkan mellan allt det andra. En av dessa variabler kan vara grön medvetenhet. När det utvecklats, tränger det in i alla aspekter av våra liv. Det kan göra oss mer effektiva på arbetsplatsen, mer engagerade i miljön som omger oss och det finns några mycket pragmatiska fördelar - det kan rädda våra ekonomiska resurser. Motiven är oviktigt, för oavsett orsaken till vad grön medvetenhet tjänar till, de metoder som det innebär är användbara för människor, företag, och samhället. Att tänka grönt är inte ett mål, det är ett verktyg!

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN

ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN HOPE projektet är för personer som hjälper offer för övergrepp genom att erbjuda yrkesvägledning och annat stöd för

Läs mer

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid 7-20 Oktober 2013 14 dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister

Läs mer

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046 GRÖN ANSTÄLLBARHET: Överföring med synergieffekt av ett yrkesutbildningssystem för grundläggande arbetsplatskompetenser med medvetenhet om ekologisk hållbarhet i tre europeiska länder SYNTESRAPPORT April

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok

Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Modul 7 Att söka arbete Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Konsultföretags miljöpåverkan

Konsultföretags miljöpåverkan Konsultföretags miljöpåverkan Case KPMG Oy Ab Cecilia Mickos Examensarbete Företagsekonomi 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3508 Författare: Cecilia

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer