för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av Projekt BG1-LEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046"

Transkript

1 för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av yrkesutbildning för grundläggande färdigheter på arbetsplatsen utifrån ekologisk hållbarhet medvetenhet i tre Europeiska länder. Projekt BG1-LEO

2 Denna publikation har utarbetats inom ramen för Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projektet Grön Anställbarhet - En samverkande överföring av yrkesutbildning för arbetsplatser om basfärdigheter för ekologisk hållbar medvetenhet i tre europeiska länder, Projekt BG1-LEO GRÖN ANSTÄLLBARHET, CONSORTIUM: Projektkoordinator: M. V. Lomonosov Vocational High School of Electronics och Elektroteknik, Gorna Oryahovitsa, Bulgarien PARTNERS: Business Foundation for Education, Sofia, Bulgarien Bulgarian Human Resources Management and Development Association, Sofia, Bulgarien BEST, Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Vienna, Österrike XXI INVESLAN, S.L., Bilbao, Spanien Centrum för flexibelt lärande, Söderhamns kommun, Sverige StudioCentroVeneto sas, Vicenza, Italien

3 Dagens affärsman - upptagen, outtröttlig, tillgänglig 24/7... Med ett sådant schema är det svårt att hitta några lediga minuter för att tänka på något till synes sekundärt, oviktig och betydelselöst, men bara i början. För om vi använder dessa minuter upptäcker vi att det betydelselösa tvärtom kan ha betydande inverkan på våra liv och arbete. Eftersom du läser detta, är du redo att ta de få minuterna att bli mer bekant med en av de obetydliga saker som leder till betydande resultat en grön idé på arbetsplatsen. Istället för en prolog - var är vi nu? Övergången till en koldioxidsnål ekonomi är möjlig endast genom utveckling av färdigheter, kunskap och kompetenser som krävs av resurseffektiva, hållbara processer samt tekniker och deras integration i näringsliv och samhälle. Medan en effektiv utveckling av strategier och aktiviteter för dessa färdigheter är nödvändig för att skapa grön tillväxt, är framgången beroende av en integrerad strategi för övriga områden i utvecklingen av arbetskraft och allmän ordning. När det gäller denna övergång är följande sociala dimensioner viktiga: Främja nära dialog och gemensamt samarbete om grön tillväxt mellan arbetsgivare, politiker och läroanstalter Att anta det livslånga lärandet Positiva incitament för människor och företag som investerar i grön kompetensutveckling för tillväxt Revidera läroplaner inriktade på de viktigaste behoven på arbetsmarknaden av grön tillväxt för att öka anpassningsförmåga individer Skapa fler åtkomstpunkter i systemet för yrkesutbildning och underlätta överföringen mellan dessa och andra utbildningsnivåer Ur arbetsgivares synvinkel är det oerhört viktigt att tillhandahålla, uppdatera och förbättra kompetensen hos anställda så att de kan svara upp på bästa möjliga sätt på nuvarande och framtida behov av sina bolag. Detta kommer att uppmuntra den privata sektorn och leda till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. I den meningen är betoningen av kompetensutveckling inom utbildningssystemet är av största vikt för att förbättra matchningen mellan utbildningsresultat och de förändrade behoven på arbetsmarknaden. Det måste prioriteras i dagens ekonomiska och sociala sammanhang där många länder lider av systembrister angående anställdas kvalifikationer, vilket begränsar deras produktivitet och konkurrenskraft. Det påverkar också individer i den mån de behöver nya sätt att tänka (såsom kreativitet och kritiskt tänkande), nya sätt att arbeta (t.ex. effektiv kommunikation och samarbete), nya sätt att arbeta (t.ex. användning av informations-och kommunikationsteknik - IKT) men också som ansvarskännande medborgare i samhället.

4 Varför miljömedveten - var finns fördelarna för verksamheten... Det finns solida data som styrker att gröna kontor leder till ökad produktivitet. För en framgångsrik grön policy, måste den accepteras av varje anställd och bli en del av deras engagemang. En avgörande faktor för detta blir att öka den gröna medvetenheten på arbetsplatsen. Ett aktivt engagemang hos alla anställda krävs kan uppnås genom god kommunikation. Även om det inte finns något standardinnehåll för en grönt arbetsplatspolicy innefattar de flesta följande ämnen: Utbildning och fortbildning av anställda om miljöfrågor Långsiktigt engagemang för hållbar utveckling Inköp av icke förorenande och energieffektiva produkter och tekniker Bekräftelse av efterlevnaden av lagstiftningen på miljöområdet Minimera användningen av naturresurser Skyldighet att följa upp utvecklingen och ha regelbundna utvecklingssamtal Efter att ha formulerat en grön policy, är nästa steg att identifiera de personer som ansvarar för genomförandet. Det är viktigt att den gröna arbetsplatspolicyn blir en process för utveckling och inte en hyllvärmare. Policyn ska inspirera. Därför är det viktigt att publicera åtgärder och resultat. En framgångsrik grön policy måste den ha ett aktivt stöd från ledning och personal. Grön arbetsplats Då många människor redan börjat göra sina hem grönare ger arbetsplatsen den bästa möjligheten för att ta detta steg. Det finns många olika områden där arbetsplatsen kan anta en grön praxis för att minska miljöpåverkan: Övergång till grön el (el producerad från förnybara energikällor som sol, vind och vatten) Antagande av återvinnings policy som en del av avfallshanteringen Minskad användning av el genom att stänga av lampor, arbetsstationer, kopiatorer och övrig utrustning när de inte används Vidta rimliga åtgärder för tillräcklig isolering och rätta till läckor och hål i byggnaderna Införa användning av ekologiska och närproducerade livsmedel i köket

5 Inköp från leverantörer av produkter som framställts endast i överensstämmelse med riktlinjer för miljöskydd såsom återvunnet papper, biologiskt nedbrytbara och ekologiska produkter Översyn av användningen av värme-och kylsystem. Gröna vanor kan förbättra ditt liv! Några insatser krävs för att skaffa dem... Grön medvetenhet på arbetsplatsen - hur man mäter det? När vi talar om grön medvetenhet på arbetsplatsen är det svårt att klart definiera begreppet i alla detaljer och aspekter eftersom dess innebörd och naturen är alltför omfattande. Innebörden av begreppet innefattar ett brett utbud av föreställningar och beteendemodeller - från utskrift i sparläge till att installera programvara som drar samman text i syfte att minska den mängd papper som används. Vidare att sätta texten Skriv inte ut detta e-postmeddelande om det inte är nödvändigt i slutet på sin e-post samt användningen av en filterkanna i stället för buteljerat mineralvatten. Grön medvetenhet på arbetsplatsen är en bred term och kanske det skulle vara meningslöst att försöka uttrycka det i strikt ram i en enda mening. Men fortfarande resulterar grön medvetenhet i gröna kontor och grön praxis på arbetsplatsen. Det är de konkreta åtgärderna i den gröna lampan som lyser i de anställdas sinne. Dess gröna ljus är det som tänder underbar gröna idéer till gröna arbetsplatser. Utan detta ljus skulle dessa idéer vara bara punkter i en handbok med titeln 10 regler för grön medvetenhet (naturligtvis med ett litet antal pappersupplagor ) Trots att grön medvetenhet på arbetsplatsen inte kan definieras tydligt, kan det beskrivas genom några av dess konkreta manifestationer i praktiken. På ytan verkar det vara självklart - utskrift på båda sidor, elektroniska arkiv, vrida lamporna, etc. Men poängen är hur många som faktiskt gör dessa saker på sin arbetsplats. Vi känner alla till dessa goda gröna lösningar, men när vi har bråttom att försöka vårt bästa för att avsluta en viktig uppgift innan deadline använder vi då ytterligare några minuter som krävs för att ställa in dubbelsidig utskrift? Eller när vi äntligen är redo att åka hem efter en intensiv dag på jobbet, kommer vi ihåg att stänga av belysningen? För att besvara dessa frågor och för att komma ihåg om alla dessa små dagliga gröna saker som du vet om men på något sätt aldrig gör, erbjuder vi dig att använda frågeformuläret nedan. Det baseras på resultaten från fokusgruppers arbete som genomförts i Bulgarien, Spanien och Sverige. Enkäten syftar till att hjälpa dig att mäta din egen gröna medvetenhet på arbetsplatsen. Det kan även påminna dig om några små saker som inte kräver en hel del arbete men är ett viktigt steg för att aktivera det gröna ljuset i ditt sinne.

6 Grön medvetenhet om arbetsplatsen, frågeformulär Vänligen svara på frågorna nedan. För varje fråga välja endast en av de två alternativen. Papper och trycksaker 1. Använder du själv båda sidorna av papperet när du skriver ut på din arbetsplats? 2. Använder du båda sidorna av papperet när du skriver ut på din arbetsplats? 3. Stöder du användandet av returpapper på arbetsplatsen? 4. Använder du återvunnet papper på arbetsplatsen? 5. Stöder du användandet av svartvita utskrifter i stället för färg? 6. Gör du själv svartvitt utskrift i stället för färg? 7. Stöder du användandet av snabbutskrift? 8. Skriver du själv ut med snabbutskrift? 9. Stöder du att hålla all information och uppgifter om arbetsplatsen i elektroniska källor? 10. Håller du själv din information och uppgifter om arbetsplatsen i elektroniska källor?

7 11. Stöder du användande av återvunnet toner och bläck på arbetsplatsen? 12. Använder du återvunnen toner och bläck på arbetsplatsen? Transporter 1. Stöder du bilpooler på arbetsplatsen? 2. Använder du bilpooler på arbetsplatsen 3. Stöder du användandet av cykel eller promenader stället för att åka bil? 4. Brukar du själv gå eller cykla till jobbet istället för att köra bil? 5. Stöder du att åka med tåg eller buss till arbetet istället för att åka bil? 6. Brukar du själv åka tåg eller buss till arbetet istället för att åka bil? 7. Stöder du tanken att begränsa användandet av bil vid avstånd under 10 km? 8. Tänker du själv följer idén om att inte använda bil för sträckor under 10 km?

8 Utrustning 1. Stöder du tanken på att hyra istället för att köpa utrustning till arbetsplatsen? 2. Använder du själv hyrd utrustning i stället för köpt på arbetsplatsen? 3. Stöder du tanken på att köpa begagnade möbler till arbetsplatsen? 4. Använder du själv begagnade möbler på arbetsplatsen? 5. Stöder du tanken på att köpa begagnade kopiatorer, datorer och faxar till arbetsplatsen? 6. Arbetar du själv med begagnade kopiatorer, datorer och faxar på arbetsplatsen? 7. Stöder du tanken på att all utrustning som inte används ska vara urkopplad? 8. Kopplar du själv ur utrustning på arbetsplatsen när den inte används? 9. Stöder du tanken på att använda miljövänliga material på arbetsplatsen? 10. Använder du själv miljövänliga material på arbetsplatsen?

9 Elektricitet 1. Stöder du användningen av timer som reglerar och automatiskt stänga av ljuset på arbetsplatsen? 2. Använder du själv timer för att reglera och automatiskt stänga av ljuset på arbetsplatsen? 3. Stöder du metoder för att reglera värmen under dagen och natten på arbetsplatsen? 4. Reglera du själv värmen på arbetsplatsen under dagen och natten? 5. Stöder du idén att väl isolera rummen på arbetsplatsen för att spara el? 6. Arbetar du själv i isolerade rum på arbetsplatsen för att spara el? 7. Stöder du användningen av lågenergimaskiner och utrustning på arbetsplatsen? 8. Använder du själv lågenergimaskiner och utrustning på arbetsplatsen? 9. Stöder du idén om att återvinna värme från maskiner? 10. Använder du själv maskiner där värme återvinns? 11. Stöder du tanken på att installera fönster och takfönster så att de personalen kan använda naturliga dagsljus istället för elektrisk belysning? 12. Installerar arbetsgivaren fönster och takfönster så att de anställda kan använda dagsljus istället för elektrisk belysning?

10 Datorer 1. Stöder du idén med att koppla ur datorer när de inte är i bruk? 2. Kopplar du själv ur datorer när de inte används? 3. Stöder du idén om återvinning, uppgradera och sälja datorer på arbetsplatsen? 4. Återvinner, uppgraderar och säljer du datorer på arbetsplatsen? 5. Stöder du tanken på att köpa bärbara datorer istället för stationära på arbetsplatsen då de bärbara använder mindre energi? 6. Använder du själv bärbara datorer på arbetsplatsen istället för stationära datorer då de bärbara använder mindre energi? 7. Stöder du användningen av mindre bildskärmar för att minska skärmens elförbrukning? 8. Använder du själv mindre skärmar för att minska skärmens elförbrukning? 9. Stöder du idén att stänga av skärmsläckaren för att spara energi? 10. Stänger du själv av skärmsläckaren för att spara energi?

11 Övrigt 1. Stöder du idén om avstängning av hissar på arbetsplatsen under en tid per dag för att spara energi? 2. Stänger du själv av hissar på din arbetsplats under en viss tid per dag för att spara energi? 3. Stöder du idén om att skapa virtuella kontor? 4. Skulle du själv kunna tänka dig att arbeta i ett virtuellt kontor? 5. Stöder du idén om hemmet som arbetsplats för att få möjlighet att spendera mindre tid på kontoret? 6. Skulle du själv kunna tänka dig att arbeta hemifrån under en tid per vecka? 7. Stöder du idén om att ha filtrerat dricksvatten på arbetsplatsen istället för buteljerat vatten? 8. Har du själv filtrerat dricksvatten på arbetsplatsen istället för buteljerat vatten?

12 Hur du bearbetar dina resultat? Naturligtvis är tanken med den aktuella enkäten att inte göra en komplicerad matematisk analys av ditt resultat, men bara för att du ska tänka på grön praxis på arbetsplatsen, vilket alla vet, men inte alltid minns att göra. Som ni ser avser hälften av frågorna i enkäten huruvida särskilda tillämpningar är bekant för dig, om du godkänner det och resten av frågorna rikta din uppmärksamhet mot ditt eget beteende och i den mån det handlar om en grön idé. Ju mer positiva svar du gav, desto högre blir värdet på din gröna medvetenhet. Uppenbarligen skiner ditt grönt ljus starkt oavbrutet utan att blinka. Om dina svar var mestadels negativa, kanske du behöver lite mer information eller lite mer tillämpning än den du har. I båda fallen kan du behöva hjälpa ditt gröna medvetande lite att synas och börja lysande ständigt. Här är några tips på hur man gör det: Sök information på Internet - du kan använda olika nyckelord: gröna idéer, eco idéer, grön praxis Fråga efter gröna böcker på närmaste bokhandel Gå eco initiativ och communities Dela ditt intresse för gröna tema med dina kollegor och vänner Och för de av er för vilka gröna medvetande på arbetsplatsen verkar utvecklas väl nog - det finns alltid plats för fler. Här är några idéer om hur man kan vidareutveckla och uppgradera samt hur du kan hjälpa din vänner och kollegor och involverar dem i nya idéer och syften: Experimentera själv och uppfinna nytt, även om små ekologiska steg... Skapa din egen blogg Internet är en källa till oändlig information ta vara på och använd idéerna

13 En idé: Gör en checklista där du kan inkludera de idéer som omfattas av frågeformuläret och andra idéer för grön praxis på arbetsplatsen. Bocka av de som du redan tillämpar. Arbeta med införandet av de andra och bocka av i check-listan. När du bockat av alla idéer, leta efter nya som du kan lägga till. Du kommer således alltid att ha något att sträva efter att med hänsyn till ditt egen gröna tänkande och beteende på arbetsplatsen. Och några fler idéer med några Galna idéer bland dem: Lär dig stenografi för att spara papper! Skriv med mindre bokstäver på båda sidor av papperet Minska sidans marginaler i Word-dokument 14. Arbeta för välgörenhetsorganisationer 15. Ge lästa tidningar till en läkarmottagning Använd skolsalar med krita istället för elektronisk utrustning för presentationer Använd endast elektroniska kit med PR material Sluta använda korrigeringsvätska och häftklamrar Sluta använda make-up! Radera skräppost och gamla e-postmeddelanden i din inkorg Skicka elektroniska inbjudningar istället för papper Gör elektroniska anteckningar Lägg gröna slogans till din e-postsignatur 18. Använd nedbrytbara pennor 19. Arbeta som volontär i lokala gröna organisationer 20. Beställ färre och mer miljövänliga visitkort Främja den gröna idén med klistermärken, bloggar och andra medel Påverkansarbete, underteckna upprop och skriva inlägg relaterade till miljöfrågor 23. Gör gröna gåvor 10. Sluta använd postit-lappar 11. Införa en daglig obligatorisk tyst period Spara filer till USB-minnen i stället för en skiva Återanvänd gamla datorers diskar som glasunderlägg 24. Beställa inte mat till kontoret 25. Stäng av luftkonditioneringen på kontoret 26. Använd endast ett glas - glas eller porslin om dagen 27. Fix andras gröna misstag

14 Visste du att: Det finns en programvara som reducerar använt utrymme på papperet med dina texter? Nu behöver du bara ladda ner och installera det. Slutsats Det är svårt att hitta den rätta formeln för att säkerställa effektiviteten i var och en av oss på alla fronter - på jobbet, hemma, i vårt sociala liv. Det finns många faktorer som flätas samman. Det finns sådana element som inte har en särskild plats i ekvationen, de verkar uttryckas inom parenteser och avgör växelverkan mellan allt det andra. En av dessa variabler kan vara grön medvetenhet. När det utvecklats, tränger det in i alla aspekter av våra liv. Det kan göra oss mer effektiva på arbetsplatsen, mer engagerade i miljön som omger oss och det finns några mycket pragmatiska fördelar - det kan rädda våra ekonomiska resurser. Motiven är oviktigt, för oavsett orsaken till vad grön medvetenhet tjänar till, de metoder som det innebär är användbara för människor, företag, och samhället. Att tänka grönt är inte ett mål, det är ett verktyg!

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN

INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN Bästa ekostödperson, Du håller nu i din hand blanketten för en inledande kartläggning av ekostödverksamheten. Med hjälp av blanketten får er arbetsgemenskap

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Presentation Inledning Framtidens transportmedel Tillgången till elektricitet Säkerhetsåtgärder Affärer Future sky

Presentation Inledning Framtidens transportmedel Tillgången till elektricitet Säkerhetsåtgärder Affärer Future sky Presentation Skala: 1:500 Inledning Vi har inte fokuserat så mycket på att framtiden ska vara superhäftig med flygande bilar och svävande hus. Istället lagt tid på att staden ska vara funktionell, miljövänlig

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv. 2 AFA FASTIGHETER,

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR!

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! Hållbart ABF ABF är en idéburen rörelse med ett idéprogram fastlagt för hela organisationen. Idéprogrammet är vägledande för vårt sätt att arbeta för en

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

EU-perspektiv på vägledning

EU-perspektiv på vägledning 2017-11-10 Nina Ahlroos Euroguidance Sweden EU-perspektiv på vägledning UHR:s informationsdag för vägledare Livslång vägledning gemensam europeisk definition Vad? För vem? När? Fokus? Karriär? Var? En

Läs mer

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär

Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till skydd för miljön Frågeformulär De nuvarande riktlinjerna upphör att gälla vid 2007 års utgång. Som förberedelse inför översynen av riktlinjerna uppmanar kommissionen

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Manual för Energikampanjen

Manual för Energikampanjen Manual för Energikampanjen V1.0 12 jan 2009 Jan Sjökvist Sammanfattning Under januari genomfös en energidag, som inledning och för att förbereda skolans personal på kampanjen. Under energidagen maxas energisparandet

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Conferatorloopen från idé till resultat

Conferatorloopen från idé till resultat Conferatorloopen från idé till resultat Conferatorloopen bygger på the S. Haeckel & R. Nolan s Business Learning Loop vilken är en teoretisk modell för effektiv inlärning. Det tar fyra steg söka, reflektera,

Läs mer

KONICA MINOLTA MOBILA UTSKRIFTS- LÖSNINGAR

KONICA MINOLTA MOBILA UTSKRIFTS- LÖSNINGAR JOHN ARBETA DOE ENKELT INC. HAR OCH ETT FLEXIBELT BRA MED FÖRHÅLLANDE MOBILA UTSKRIFTER TILL KONICA MINOLTA Världsledande teknikföretag tjänar på säker dokumenthantering, lägre kostnader, miljövänliga

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S

Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S Digital kompetens L I T E F A K T A, M E R I N S P I R A T I O N O C H M E S T W O R K S H O P S IT/IKT IT informationsteknik IKT informations och kommunikationsteknik IKT pedagogik kommunikationen och

Läs mer

Grupp 17. Grön kunskap. Affärsplan. Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP!

Grupp 17. Grön kunskap. Affärsplan. Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP! Grupp 17 Grön kunskap Affärsplan Lina Tärning Henrik Angelstig Robin Schulenburg Hösten 2016 Innovation Camp AFFÄRSPLAN - GRÖN KUNSKAP!1 Affärsidé Vår målsättning inom Grön Kunskap är att tillämpa de miljövänliga

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Modiga sammanfattning och exempel

Modiga sammanfattning och exempel Modiga sammanfattning och exempel JULI 2010 Summering av arbetet i utvecklingsgrupperna Modiga - sammanfattning och exempel 1 Modiga sammanfattning och exempel Mod handlar ofta om att utmana på något sätt.

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675

Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011. Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Energi Miljöombudsutbildning 24 mars 2011 Ylva Anger, Energiingenjör TF/Fastighet ylva.anger@ostersund.se Tel. 144675 Hämtad från www.jamtkraft.se Summa Fastbränsle El till annat än värme Olika energislag

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Be Free to be more profitable, Be Free to be more sustainable Be Free to be the printer you want to be with Kodak Sonora XP Process Free Plates Vad tänker

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen 2012-x-x Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är till för att inspirera och vägleda arbetet med miljö- och hållbar utveckling.

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram

YTTRANDE. Datum 2015-11-27 Dnr 1503169. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram Kulturnämnden Margareta Olsson Verksamhetscontroller/miljösamordnare margareta.g.olsson@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-27 Dnr 1503169 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Remiss. Uppdatering av s miljöprogram

Läs mer

EE MUSIC Seminar Sverige.

EE MUSIC Seminar Sverige. EE MUSIC Seminar Sverige. Energikonsult för landet: EE MUSIK ambassadör i landet: Vor dem Workshop (für Clubbesitzer und betreiber),, Innan seminariet [om du äger en plats för möten eller operatör] För

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Hållbar argumentation

Hållbar argumentation Hållbar argumentation Du ska skriva en argumenterade text. Ditt ämne som du väljer att argumentera för ska vara kopplat till hållbar utveckling. Exempelvis kan du argumentera för eller emot att äta kött,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA VERKSAMHET 2006 2007 SAMT HANDLINGSPLAN FÖR 2008 09 1 Institutionens miljögrupp har i sitt arbete använt de miljömål som universitetet/sahlgrenska

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 16-02-16 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(9) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga ska ha minst en miljöansvarig Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och Åtgärda i början av varje ny termin Minst

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer