för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av Projekt BG1-LEO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046"

Transkript

1 för Ekologisk medvetenhet på arbetsplatser Grön Anställbarhet En samverkande överföring av yrkesutbildning för grundläggande färdigheter på arbetsplatsen utifrån ekologisk hållbarhet medvetenhet i tre Europeiska länder. Projekt BG1-LEO

2 Denna publikation har utarbetats inom ramen för Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projektet Grön Anställbarhet - En samverkande överföring av yrkesutbildning för arbetsplatser om basfärdigheter för ekologisk hållbar medvetenhet i tre europeiska länder, Projekt BG1-LEO GRÖN ANSTÄLLBARHET, CONSORTIUM: Projektkoordinator: M. V. Lomonosov Vocational High School of Electronics och Elektroteknik, Gorna Oryahovitsa, Bulgarien PARTNERS: Business Foundation for Education, Sofia, Bulgarien Bulgarian Human Resources Management and Development Association, Sofia, Bulgarien BEST, Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Vienna, Österrike XXI INVESLAN, S.L., Bilbao, Spanien Centrum för flexibelt lärande, Söderhamns kommun, Sverige StudioCentroVeneto sas, Vicenza, Italien

3 Dagens affärsman - upptagen, outtröttlig, tillgänglig 24/7... Med ett sådant schema är det svårt att hitta några lediga minuter för att tänka på något till synes sekundärt, oviktig och betydelselöst, men bara i början. För om vi använder dessa minuter upptäcker vi att det betydelselösa tvärtom kan ha betydande inverkan på våra liv och arbete. Eftersom du läser detta, är du redo att ta de få minuterna att bli mer bekant med en av de obetydliga saker som leder till betydande resultat en grön idé på arbetsplatsen. Istället för en prolog - var är vi nu? Övergången till en koldioxidsnål ekonomi är möjlig endast genom utveckling av färdigheter, kunskap och kompetenser som krävs av resurseffektiva, hållbara processer samt tekniker och deras integration i näringsliv och samhälle. Medan en effektiv utveckling av strategier och aktiviteter för dessa färdigheter är nödvändig för att skapa grön tillväxt, är framgången beroende av en integrerad strategi för övriga områden i utvecklingen av arbetskraft och allmän ordning. När det gäller denna övergång är följande sociala dimensioner viktiga: Främja nära dialog och gemensamt samarbete om grön tillväxt mellan arbetsgivare, politiker och läroanstalter Att anta det livslånga lärandet Positiva incitament för människor och företag som investerar i grön kompetensutveckling för tillväxt Revidera läroplaner inriktade på de viktigaste behoven på arbetsmarknaden av grön tillväxt för att öka anpassningsförmåga individer Skapa fler åtkomstpunkter i systemet för yrkesutbildning och underlätta överföringen mellan dessa och andra utbildningsnivåer Ur arbetsgivares synvinkel är det oerhört viktigt att tillhandahålla, uppdatera och förbättra kompetensen hos anställda så att de kan svara upp på bästa möjliga sätt på nuvarande och framtida behov av sina bolag. Detta kommer att uppmuntra den privata sektorn och leda till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. I den meningen är betoningen av kompetensutveckling inom utbildningssystemet är av största vikt för att förbättra matchningen mellan utbildningsresultat och de förändrade behoven på arbetsmarknaden. Det måste prioriteras i dagens ekonomiska och sociala sammanhang där många länder lider av systembrister angående anställdas kvalifikationer, vilket begränsar deras produktivitet och konkurrenskraft. Det påverkar också individer i den mån de behöver nya sätt att tänka (såsom kreativitet och kritiskt tänkande), nya sätt att arbeta (t.ex. effektiv kommunikation och samarbete), nya sätt att arbeta (t.ex. användning av informations-och kommunikationsteknik - IKT) men också som ansvarskännande medborgare i samhället.

4 Varför miljömedveten - var finns fördelarna för verksamheten... Det finns solida data som styrker att gröna kontor leder till ökad produktivitet. För en framgångsrik grön policy, måste den accepteras av varje anställd och bli en del av deras engagemang. En avgörande faktor för detta blir att öka den gröna medvetenheten på arbetsplatsen. Ett aktivt engagemang hos alla anställda krävs kan uppnås genom god kommunikation. Även om det inte finns något standardinnehåll för en grönt arbetsplatspolicy innefattar de flesta följande ämnen: Utbildning och fortbildning av anställda om miljöfrågor Långsiktigt engagemang för hållbar utveckling Inköp av icke förorenande och energieffektiva produkter och tekniker Bekräftelse av efterlevnaden av lagstiftningen på miljöområdet Minimera användningen av naturresurser Skyldighet att följa upp utvecklingen och ha regelbundna utvecklingssamtal Efter att ha formulerat en grön policy, är nästa steg att identifiera de personer som ansvarar för genomförandet. Det är viktigt att den gröna arbetsplatspolicyn blir en process för utveckling och inte en hyllvärmare. Policyn ska inspirera. Därför är det viktigt att publicera åtgärder och resultat. En framgångsrik grön policy måste den ha ett aktivt stöd från ledning och personal. Grön arbetsplats Då många människor redan börjat göra sina hem grönare ger arbetsplatsen den bästa möjligheten för att ta detta steg. Det finns många olika områden där arbetsplatsen kan anta en grön praxis för att minska miljöpåverkan: Övergång till grön el (el producerad från förnybara energikällor som sol, vind och vatten) Antagande av återvinnings policy som en del av avfallshanteringen Minskad användning av el genom att stänga av lampor, arbetsstationer, kopiatorer och övrig utrustning när de inte används Vidta rimliga åtgärder för tillräcklig isolering och rätta till läckor och hål i byggnaderna Införa användning av ekologiska och närproducerade livsmedel i köket

5 Inköp från leverantörer av produkter som framställts endast i överensstämmelse med riktlinjer för miljöskydd såsom återvunnet papper, biologiskt nedbrytbara och ekologiska produkter Översyn av användningen av värme-och kylsystem. Gröna vanor kan förbättra ditt liv! Några insatser krävs för att skaffa dem... Grön medvetenhet på arbetsplatsen - hur man mäter det? När vi talar om grön medvetenhet på arbetsplatsen är det svårt att klart definiera begreppet i alla detaljer och aspekter eftersom dess innebörd och naturen är alltför omfattande. Innebörden av begreppet innefattar ett brett utbud av föreställningar och beteendemodeller - från utskrift i sparläge till att installera programvara som drar samman text i syfte att minska den mängd papper som används. Vidare att sätta texten Skriv inte ut detta e-postmeddelande om det inte är nödvändigt i slutet på sin e-post samt användningen av en filterkanna i stället för buteljerat mineralvatten. Grön medvetenhet på arbetsplatsen är en bred term och kanske det skulle vara meningslöst att försöka uttrycka det i strikt ram i en enda mening. Men fortfarande resulterar grön medvetenhet i gröna kontor och grön praxis på arbetsplatsen. Det är de konkreta åtgärderna i den gröna lampan som lyser i de anställdas sinne. Dess gröna ljus är det som tänder underbar gröna idéer till gröna arbetsplatser. Utan detta ljus skulle dessa idéer vara bara punkter i en handbok med titeln 10 regler för grön medvetenhet (naturligtvis med ett litet antal pappersupplagor ) Trots att grön medvetenhet på arbetsplatsen inte kan definieras tydligt, kan det beskrivas genom några av dess konkreta manifestationer i praktiken. På ytan verkar det vara självklart - utskrift på båda sidor, elektroniska arkiv, vrida lamporna, etc. Men poängen är hur många som faktiskt gör dessa saker på sin arbetsplats. Vi känner alla till dessa goda gröna lösningar, men när vi har bråttom att försöka vårt bästa för att avsluta en viktig uppgift innan deadline använder vi då ytterligare några minuter som krävs för att ställa in dubbelsidig utskrift? Eller när vi äntligen är redo att åka hem efter en intensiv dag på jobbet, kommer vi ihåg att stänga av belysningen? För att besvara dessa frågor och för att komma ihåg om alla dessa små dagliga gröna saker som du vet om men på något sätt aldrig gör, erbjuder vi dig att använda frågeformuläret nedan. Det baseras på resultaten från fokusgruppers arbete som genomförts i Bulgarien, Spanien och Sverige. Enkäten syftar till att hjälpa dig att mäta din egen gröna medvetenhet på arbetsplatsen. Det kan även påminna dig om några små saker som inte kräver en hel del arbete men är ett viktigt steg för att aktivera det gröna ljuset i ditt sinne.

6 Grön medvetenhet om arbetsplatsen, frågeformulär Vänligen svara på frågorna nedan. För varje fråga välja endast en av de två alternativen. Papper och trycksaker 1. Använder du själv båda sidorna av papperet när du skriver ut på din arbetsplats? 2. Använder du båda sidorna av papperet när du skriver ut på din arbetsplats? 3. Stöder du användandet av returpapper på arbetsplatsen? 4. Använder du återvunnet papper på arbetsplatsen? 5. Stöder du användandet av svartvita utskrifter i stället för färg? 6. Gör du själv svartvitt utskrift i stället för färg? 7. Stöder du användandet av snabbutskrift? 8. Skriver du själv ut med snabbutskrift? 9. Stöder du att hålla all information och uppgifter om arbetsplatsen i elektroniska källor? 10. Håller du själv din information och uppgifter om arbetsplatsen i elektroniska källor?

7 11. Stöder du användande av återvunnet toner och bläck på arbetsplatsen? 12. Använder du återvunnen toner och bläck på arbetsplatsen? Transporter 1. Stöder du bilpooler på arbetsplatsen? 2. Använder du bilpooler på arbetsplatsen 3. Stöder du användandet av cykel eller promenader stället för att åka bil? 4. Brukar du själv gå eller cykla till jobbet istället för att köra bil? 5. Stöder du att åka med tåg eller buss till arbetet istället för att åka bil? 6. Brukar du själv åka tåg eller buss till arbetet istället för att åka bil? 7. Stöder du tanken att begränsa användandet av bil vid avstånd under 10 km? 8. Tänker du själv följer idén om att inte använda bil för sträckor under 10 km?

8 Utrustning 1. Stöder du tanken på att hyra istället för att köpa utrustning till arbetsplatsen? 2. Använder du själv hyrd utrustning i stället för köpt på arbetsplatsen? 3. Stöder du tanken på att köpa begagnade möbler till arbetsplatsen? 4. Använder du själv begagnade möbler på arbetsplatsen? 5. Stöder du tanken på att köpa begagnade kopiatorer, datorer och faxar till arbetsplatsen? 6. Arbetar du själv med begagnade kopiatorer, datorer och faxar på arbetsplatsen? 7. Stöder du tanken på att all utrustning som inte används ska vara urkopplad? 8. Kopplar du själv ur utrustning på arbetsplatsen när den inte används? 9. Stöder du tanken på att använda miljövänliga material på arbetsplatsen? 10. Använder du själv miljövänliga material på arbetsplatsen?

9 Elektricitet 1. Stöder du användningen av timer som reglerar och automatiskt stänga av ljuset på arbetsplatsen? 2. Använder du själv timer för att reglera och automatiskt stänga av ljuset på arbetsplatsen? 3. Stöder du metoder för att reglera värmen under dagen och natten på arbetsplatsen? 4. Reglera du själv värmen på arbetsplatsen under dagen och natten? 5. Stöder du idén att väl isolera rummen på arbetsplatsen för att spara el? 6. Arbetar du själv i isolerade rum på arbetsplatsen för att spara el? 7. Stöder du användningen av lågenergimaskiner och utrustning på arbetsplatsen? 8. Använder du själv lågenergimaskiner och utrustning på arbetsplatsen? 9. Stöder du idén om att återvinna värme från maskiner? 10. Använder du själv maskiner där värme återvinns? 11. Stöder du tanken på att installera fönster och takfönster så att de personalen kan använda naturliga dagsljus istället för elektrisk belysning? 12. Installerar arbetsgivaren fönster och takfönster så att de anställda kan använda dagsljus istället för elektrisk belysning?

10 Datorer 1. Stöder du idén med att koppla ur datorer när de inte är i bruk? 2. Kopplar du själv ur datorer när de inte används? 3. Stöder du idén om återvinning, uppgradera och sälja datorer på arbetsplatsen? 4. Återvinner, uppgraderar och säljer du datorer på arbetsplatsen? 5. Stöder du tanken på att köpa bärbara datorer istället för stationära på arbetsplatsen då de bärbara använder mindre energi? 6. Använder du själv bärbara datorer på arbetsplatsen istället för stationära datorer då de bärbara använder mindre energi? 7. Stöder du användningen av mindre bildskärmar för att minska skärmens elförbrukning? 8. Använder du själv mindre skärmar för att minska skärmens elförbrukning? 9. Stöder du idén att stänga av skärmsläckaren för att spara energi? 10. Stänger du själv av skärmsläckaren för att spara energi?

11 Övrigt 1. Stöder du idén om avstängning av hissar på arbetsplatsen under en tid per dag för att spara energi? 2. Stänger du själv av hissar på din arbetsplats under en viss tid per dag för att spara energi? 3. Stöder du idén om att skapa virtuella kontor? 4. Skulle du själv kunna tänka dig att arbeta i ett virtuellt kontor? 5. Stöder du idén om hemmet som arbetsplats för att få möjlighet att spendera mindre tid på kontoret? 6. Skulle du själv kunna tänka dig att arbeta hemifrån under en tid per vecka? 7. Stöder du idén om att ha filtrerat dricksvatten på arbetsplatsen istället för buteljerat vatten? 8. Har du själv filtrerat dricksvatten på arbetsplatsen istället för buteljerat vatten?

12 Hur du bearbetar dina resultat? Naturligtvis är tanken med den aktuella enkäten att inte göra en komplicerad matematisk analys av ditt resultat, men bara för att du ska tänka på grön praxis på arbetsplatsen, vilket alla vet, men inte alltid minns att göra. Som ni ser avser hälften av frågorna i enkäten huruvida särskilda tillämpningar är bekant för dig, om du godkänner det och resten av frågorna rikta din uppmärksamhet mot ditt eget beteende och i den mån det handlar om en grön idé. Ju mer positiva svar du gav, desto högre blir värdet på din gröna medvetenhet. Uppenbarligen skiner ditt grönt ljus starkt oavbrutet utan att blinka. Om dina svar var mestadels negativa, kanske du behöver lite mer information eller lite mer tillämpning än den du har. I båda fallen kan du behöva hjälpa ditt gröna medvetande lite att synas och börja lysande ständigt. Här är några tips på hur man gör det: Sök information på Internet - du kan använda olika nyckelord: gröna idéer, eco idéer, grön praxis Fråga efter gröna böcker på närmaste bokhandel Gå eco initiativ och communities Dela ditt intresse för gröna tema med dina kollegor och vänner Och för de av er för vilka gröna medvetande på arbetsplatsen verkar utvecklas väl nog - det finns alltid plats för fler. Här är några idéer om hur man kan vidareutveckla och uppgradera samt hur du kan hjälpa din vänner och kollegor och involverar dem i nya idéer och syften: Experimentera själv och uppfinna nytt, även om små ekologiska steg... Skapa din egen blogg Internet är en källa till oändlig information ta vara på och använd idéerna

13 En idé: Gör en checklista där du kan inkludera de idéer som omfattas av frågeformuläret och andra idéer för grön praxis på arbetsplatsen. Bocka av de som du redan tillämpar. Arbeta med införandet av de andra och bocka av i check-listan. När du bockat av alla idéer, leta efter nya som du kan lägga till. Du kommer således alltid att ha något att sträva efter att med hänsyn till ditt egen gröna tänkande och beteende på arbetsplatsen. Och några fler idéer med några Galna idéer bland dem: Lär dig stenografi för att spara papper! Skriv med mindre bokstäver på båda sidor av papperet Minska sidans marginaler i Word-dokument 14. Arbeta för välgörenhetsorganisationer 15. Ge lästa tidningar till en läkarmottagning Använd skolsalar med krita istället för elektronisk utrustning för presentationer Använd endast elektroniska kit med PR material Sluta använda korrigeringsvätska och häftklamrar Sluta använda make-up! Radera skräppost och gamla e-postmeddelanden i din inkorg Skicka elektroniska inbjudningar istället för papper Gör elektroniska anteckningar Lägg gröna slogans till din e-postsignatur 18. Använd nedbrytbara pennor 19. Arbeta som volontär i lokala gröna organisationer 20. Beställ färre och mer miljövänliga visitkort Främja den gröna idén med klistermärken, bloggar och andra medel Påverkansarbete, underteckna upprop och skriva inlägg relaterade till miljöfrågor 23. Gör gröna gåvor 10. Sluta använd postit-lappar 11. Införa en daglig obligatorisk tyst period Spara filer till USB-minnen i stället för en skiva Återanvänd gamla datorers diskar som glasunderlägg 24. Beställa inte mat till kontoret 25. Stäng av luftkonditioneringen på kontoret 26. Använd endast ett glas - glas eller porslin om dagen 27. Fix andras gröna misstag

14 Visste du att: Det finns en programvara som reducerar använt utrymme på papperet med dina texter? Nu behöver du bara ladda ner och installera det. Slutsats Det är svårt att hitta den rätta formeln för att säkerställa effektiviteten i var och en av oss på alla fronter - på jobbet, hemma, i vårt sociala liv. Det finns många faktorer som flätas samman. Det finns sådana element som inte har en särskild plats i ekvationen, de verkar uttryckas inom parenteser och avgör växelverkan mellan allt det andra. En av dessa variabler kan vara grön medvetenhet. När det utvecklats, tränger det in i alla aspekter av våra liv. Det kan göra oss mer effektiva på arbetsplatsen, mer engagerade i miljön som omger oss och det finns några mycket pragmatiska fördelar - det kan rädda våra ekonomiska resurser. Motiven är oviktigt, för oavsett orsaken till vad grön medvetenhet tjänar till, de metoder som det innebär är användbara för människor, företag, och samhället. Att tänka grönt är inte ett mål, det är ett verktyg!

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

ENERGISPARPROJEKTET GF. - Lunchseminarium Grön(are) IT

ENERGISPARPROJEKTET GF. - Lunchseminarium Grön(are) IT ENERGISPARPROJEKTET GF - Lunchseminarium Grön(are) IT Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Anna Gadde Miljösamordnare GF Program kl.10.30-11.00 GUs energispararbete, Mattias Sundemo

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT

Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa. Kontorsutrustning / IT Buy Smart+ Grön upphandling för smarta inköp i Europa Kontorsutrustning / IT Innehåll Bakgrund Märkning Tips för upphandling Tips om användning Varför är det viktigt med energieffektiva IT-produkter? När

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

KONICA MINOLTA MOBILA UTSKRIFTS- LÖSNINGAR

KONICA MINOLTA MOBILA UTSKRIFTS- LÖSNINGAR JOHN ARBETA DOE ENKELT INC. HAR OCH ETT FLEXIBELT BRA MED FÖRHÅLLANDE MOBILA UTSKRIFTER TILL KONICA MINOLTA Världsledande teknikföretag tjänar på säker dokumenthantering, lägre kostnader, miljövänliga

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS HANDLINGSPLAN SYFTE FÖR GRÖN SEKTION VERKSAMHETSÅRET Maskinteknologsektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner jobba mot ett hållbart

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar

Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Kodak Sonora XP Framkallningsfria Offsetplåtar Be Free to be more profitable, Be Free to be more sustainable Be Free to be the printer you want to be with Kodak Sonora XP Process Free Plates Vad tänker

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

DIDAKTISKA RIKTLINJER

DIDAKTISKA RIKTLINJER Grön anställbarhet Träningssystem 2: DIDAKTISKA RIKTLINJER 1 Denna publikation har utarbetats inom ramen för Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation projektet Grön Anställningsbarhet - En synergisk överföring

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Realize AB 1 (11) 1 Frågor inom Hållbar utveckling Framtagna frågor för arbetet med hållbar utveckling 1.1 Hur kan jag själv agera för att bidra till hållbar

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt.

Top tips guide. - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. Top tips guide - Din hjälp för att få ut det bästa av din produkt. HUSHÅLLSMASKINER Kylskåp och frysar Fyll hela frysen den fungerar bäst när den är helt fylld. Överbelasta inte kylen den arbetar bäst

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

storemore Högkapacitetslagring

storemore Högkapacitetslagring storemore Högkapacitetslagring Ta reda på hur du kan bli både mer produktiv och samtidigt få mer nöje av din dator. Vad är StoreMore? Toshibas StoreMore är en lösning för högkapacitetslagring som ger åtkomst

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012

HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 STEG Till ETT rikare liv Niklas Forser, 2012 HÄVSTÅNGSEFFEKTEN 10 steg till ett rikare liv Niklas Forser, 2012 Hävstångseffekten Copyright 2012, Niklas Forser Ansvarig utgivare: Niklas Forser Illustration: Mats Forser Omslag: Frida Forser Framställt

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret.

Hufvudstadens miljöhandbok. - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. Hufvudstadens miljöhandbok - En vägledning för hållbart arbete på kontoret. När man varit igång sedan 1915 är det naturligt att tänka några generationer framåt. För oss på Hufvudstaden handlar hållbarhetsarbete

Läs mer

Följ med oss idag. www.cerf.gr. Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften

Följ med oss idag. www.cerf.gr. Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften Certification Standard for European Reference Framework Key Competences 5 Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften En viktig faktor i EU:s innovation, produktivitet och konkurrenskraft Följ med

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer