Östra Reals Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östra Reals Gymnasium"

Transkript

1 Östra Reals Gymnasium Informationsbroschyr för elever och föräldrar 2013/2014

2 Innehåll Välkommen till Östra Reals gymnasium! Sjukanmälan Utrymning... 4 Information Elevinflytande... 5 Biblioteket... 5 Annan viktig information A Ö Ordningsregler Inriktningslag/inriktningsledare/mentorer 2013/ Kontaktuppgifter Personal, telefonnummer och rumsnummer Ritningar över skolans våningsplan Behandling av personuppgifter Utgiven av Östra Reals gymnasium 2013 Form och produktion: b-e-r-g.se Foto: Ulrica Zwenger och Björn Tesch Upplaga: 600 exemplar

3 Välkommen till Östra Reals gymnasium! Vi hoppas du ska få tre riktigt bra gymnasieår! I den här broschyren har vi samlat det viktigaste du behöver veta om vår skola. Vi hoppas den blir en bra handledning som ger svar på många av dina frågor. När broschyren inte räcker till, får du fråga oss i personalen. Östra Reals gymnasium har sitt ursprung i en skola som startades redan 1671 på dåvarande Ladugårdslandet, nuvarande kyrkogården vid Hedvig Eleonora kyrka. Därefter har skolan flyttat inom stadsdelen Östermalm, vuxit och utvecklats. Nuvarande skolbyggnad på Karlavägen 79 stod färdigbyggd 1911 och är ritad av arkitekten Ragnar Östberg, som även ritat Stockholms stadshus. Vision Östra Reals vision är att vara en skola i världsklass. Vi arbetar med utmaningar, möjligheter och mångfald som värdegrund, samt kunskapsutveckling genom: Öppenhet, Värme, Tydlighet, Studieglädje, Engagemang, Kreativitet 3

4 Sjukanmälan Sjukanmälan görs via internetbaserade programmet Skola 24 som går att nå via hemsidan. Om du är sjuk, ska dina föräldrar/ vårdnadshavare sjukanmäla dig via internet eller på tonvalstelefon via telefonnummer Detta gäller omyndig elev. Myndig elev kan själv sjukanmäla sig. Sjukanmälan ska upprepas varje dag, tills man är frisk. Efter två veckors sjukfrånvaro, ska sjukintyg lämnas till skolsköterska, annars räknas den fortsatta frånvaron som ogiltig även om den är anmäld. Utrymning När utrymningslarm eller brandbilssignaler ljuder, gå ut från skolhuset snabbt och gå till klassens/undervisningsgruppens uppsamlingsplats på skolgården! Stäng fönster och dörrar i undervisningslokalen. Elever som är undervisningsfria går till uppsamlingsplatsen för övriga. Hiss får inte användas vid utrymning. Lärare lämnar undervisningsrummet sist och tar med aktuell klass-/grupplista. Undervisande lärare rapporterar till utrymnings ledaren (som bär färgglad väst). Ingen får lämna uppsamlingsplatsen förrän besked ges om att faran är över. Information Våra informationskanaler är: Intranätet Fronter alla elever och vårdnads havare får en inloggning. Veckonytt som hämtas från Fronter och läses upp på klassrådstid. Östra Reals webbplats. Intern-TV för akut information om t ex inställda lektioner. Kolla där dagligen! Skriftliga meddelanden via klassfacken nära skolans expedition. Där kan finnas meddelanden till hela klassen eller enskilda elever. Kontakteleverna ska tömma dessa postfack regelbundet! Skolans informationstavlor på våning 1. 4

5 Telefon- eller andra viktiga meddelanden kan lämnas genom expedition eller vaktmästeri. Alla, såväl elever som personal har skyldighet att söka information genom skolans informations kanaler. Elevinflytande Skolkonferensen Skolkonferensen är ett forum för information, samråd och diskussioner mellan rektor, personal och elever, vilka beslutar i många frågor som är viktiga för eleverna. På mötena medverkar representanter för skolmåltidsleverantören. Inriktningselever/Inriktningsmöten Inom varje inriktning väljs ett par elevrepresentanter som medverkar vid Skolkonferensen och vid möten med inriktningarnas lärare för att hjälpa till med att förbättra och utveckla skolan. Klassrådet Klassrådet består av alla elever i varje klass och mentor. Klassråd ska hållas en gång/månad. I klassrådet tas pedagogiska och arbetsmiljöfrågor upp. Elevkåren Elevkåren består av representanter för alla klasser och elever på Östra Real. Bland dessa väljs en elevkårsstyrelse en gång per år. Några ur elevkårens styrelse medverkar i Skolkonferensen och samråder med rektor regelbundet vid andra möten i gemensamma frågor. Biblioteket Skolbiblioteket ligger på källarplanet, intill matsalen. Öppettider Måndag torsdag 9 16 (lunchstängt 12 13). Fredag I biblioteket finns över böcker, både fack- och skönlitteratur, ljudböcker, CD-skivor, video filmer, mer än 40 tidskrifter, 3 dagstidningar, kopiator samt 10 datorer för elevanvändning. Alla datorer är kopplade mot skolans datanät, med uppkoppling mot internet och tillgång till skrivare/kopiator. Alla elever får lånekort. De flesta av bibliotekets böcker får lånas hem, men det finns också ett stort bestånd av referenslitteratur. Normal lånetid för böcker är 4 veckor (en vecka för videofilm). Läroböcker lånas oftast i biblioteket. Normal lånetid för läroböcker är läsår eller termin. Böcker som inte lämnas tillbaka, får man betala bokens pris för. Biblioteket har ca 50 läsplatser, inklusive två större bord lämpade för arbete i grupp. För att biblioteket ska fungera som en lugn arbetsplats för såväl elever som skolans personal, ska man stänga av mobiltelefoner och äta och dricka färdigt innan man kommer till biblioteket. Bibliotekets låneregler i sammanfattning Lånekort lämnas ut efter kvittens av bibliotekets låneregler. Låntagare är personligen ansvarig för alla medier som lånas. Det innebär att man är ersättningsskyldig för medier (böcker, filmer m.m.) som lånas eller skadas. Detta gäller även läromedel. Man får inte heller anteckna eller markera i böckerna. 5

6 Annan viktig information A Ö Alkohol och andra droger Alkohol och andra droger får inte användas eller föras in på skolan. Vid misstanke om droganvändning kallas du som elev omedelbart till samtal med rektor, kurator eller skolsköterska. Café Finns i matsalen på källarplanet. Det drivs av Åsa Johansson på entreprenad. Öppettider: måndag torsdag kl och fredag Elevrum Ett större elevrum finns på våning 1 och några mindre i anslutning till trapphusen. Fotografering Görs i åk 1 i augusti för identifiering, i varje årskurs i september för en fotokatalog och i åk 3 på studentbalen och på utspringsdagen. Friends kompisstödjare Östra Real har ett nätverk av elever som fungerar som faddrar eller kompisstödjare. Kompisstödjarnas uppgift är att ha kontakter med och arbeta för trivsel bland de yngre eleverna samt att upptäcka och rapportera mobbning till skolledning, elevhälsans medarbetare eller Friends vuxenteam för att de ska vidta åtgärder. Friluftsdagar Vi har en friluftsdag på hösten och två på vårterminen. Frånvaro Undervisningen i gymnasieskolan är obligatorisk och det råder närvaroplikt på lektionerna. Hög frånvaro begränsar betygsunderlaget, och du riskerar som elev att få ett sämre slutbetyg. Frånvaro på lektioner, inklusive sen ankomst, förs in av undervisande lärare i Skola 24 och där kan både elever och omyndiga elevers vårdnadshavare följa den. Är man, som elev sjuk, ska man givetvis vara hemma från skolan. Se stycket om sjukanmälan på sid 4 i broschyren. Efter två veckors sjukdom ska man ha lämnat läkarintyg till skolsköterska, annars övergår frånvaron till ogiltig trots att den är anmäld. Om en elev har ogiltig frånvaro vid upprepade tillfällen riskerar man att förlora studiebidraget och ett samtal kommer att hållas mellan elev, vårdnadshavare och mentor. Eleven har då ca två veckor på sig att minska sin frånvaro. Sker inte detta, utan den höga frånvaron fortsätter, kopplas kurator, skolsköterska, studievägledare eller rektor in för att undersöka orsaken till frånvaron. Om det då görs bedömningen att elevens ogiltiga frånvaro är för hög meddelar skolan CSN att eleven inte är heltidsstuderande. Därefter drar CSN in studiebidraget. CSN börjar åter betala ut studiebidrag när skolan meddelar att elevens närvaro/frånvaro är normal igen. Oanmäld frånvaro anges i terminsbetygen (samlat betygsdokument)! Fusk Vi ser mycket allvarligt på fusk! Fusk medför ovillkorligen att resultatet inte kan räknas med i bedömningsunderlaget för betyg. Se även Östra Reals fuskpolicy på Fronter eller på webbplatsen. Försäkring Som elev vid Östra Real är du olycksfallsförsäkrad, både under skol- och fritid. Information om elevförsäkringen finns på expeditionen. Förvaringsskåp Skolan har ca förvaringsskåp med kombinationslås. Förvara inte värdesaker som plånbok, mobiltelefon m.m. i förvaringsskåpen! Även i idrottshallens omklädningsrum finns förvaringsskåp, och i idrottshallen finns särskilda skåp för värdesaker. Idrottslärarna ger särskild information om stöldsäkerheten på idrottslektionerna. Föräldraföreningen Östra Reals gymnasium har en föräldraförening som stödjer eleverna, elevkåren och skolan. Styrelsens medlemmar finns på skolans webbsida. Kontakta gärna någon av dem! Hissar De hissar som finns i skolhuset får inte användas av elever, om det inte finns särskilda skäl. IT Östra Real använder den pedagogiska IT-plattformen Fronter för information om lektionsinnehåll, hemuppgifter, prov m.m. och för inlämning av studieuppgifter. Alla nya elever får i läsårets början inloggningsuppgifter till 6

7 Fronter. Även omyndiga elevers vårdnadshavare får inloggning till Fronter för att kunna följa sina ungdomars studiesituation. Nya elever får inloggningsuppgifter till skolans IT-nät av sin mentor, efter kvittens av de regler som gäller för datoranvändning på Östra Real. IT används för spridning av många olika slag av information på Fronter, på webbplatsen, på TV-skärmarna i korridorerna m.m. Inom elevadministrationen finns alla elevers studieplaner, betyg och omdömen registrerade på Fronter och i Hanna. Skolan har bärbara elevdatorer i vagnar för användning på lektioner. Stationära elevdatorer, att använda för studieuppgifter, finns i datasalar, i korridorer och i biblioteket. Skolan har ett trådlöst nät att användas till skolans bärbara datorer och av enskilda elever och medarbetare. Vill man använda sin egen dator på det trådlösa nätet, går man till expeditionen och får nätinloggningsuppgifter. Skolans IT-tekniker ger support i IT-frågor och vid problem. Kopiering, utskrifter och dokumenthantering Som elev kan du skriva ut på de skrivare som finns i korridorerna. Behöver du kopiera finns det kopiator i vaktmästeriet och i biblioteket. Kvarglömda kläder, böcker m.m. Kvarglömda saker tas tillvara av vaktmästarna. Kolla efter dem i vaktmästeriet och i expeditionen! Ledighet Mentor kan ge ledigt till sina elever max 5 dagar per läsår för enskilda angelägenheter. Sådan ledighet ska sökas i förväg. Ledighet för resa under terminstid kan som regel inte beviljas. Eftersom närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk, bör resor förläggas till lov. Kostnader Gymnasiestudier är kostnadsfria i Sverige. Våra elever kan dock få betala små kostnader, t ex resor inom staden vid studiebesök och vid utlandsresor. 7

8 Mentor En eller två mentorer förestår en klass och har ett särskilt ansvar för den. Mentorerna träffar klassen minst en gång per vecka, har koll på sina mentorselevers studiesituation och kontaktar vid behov omyndiga elevers vårdnadshavare. Vänd dig till din mentor om du får problem. Mentorernas namn finns på sidan 11. Mobiltelefoner Under all lärarledd och lärarplanerad undervisning skall mobiltelefoner vara helt avstängda. Lärare har rätt att ta störande mobiltelefon i tillfälligt beslag. Som elev skall du inte förvara mobiltelefonen i ditt skåp p g a inbrottsrisken. Obehöriga får inte vara på skolan Alla som inte är elever eller personal på Östra Real är obehöriga och får inte vara på skolan. Obehöriga besökare avvisas. Personalrummet Personalens eget utrymme, där du som elev inte har tillträde. Prövningar Elev som fått F i slutbetyg på en kurs, har rätt att under sin gymnasietid gratis pröva för ett högre betyg, och skall anmäla detta till expeditionen. Prövningstillfällen läggs in i kalendariet. Om du däremot vill pröva en kurs där du minst har E och vill höja ditt betyg måste du vänta till efter gymnasiestudierna är avslutade och vända sig till Åsö vuxengymnasium. Reducerat och utökat program Som elev kan du bli befriad från kurser upp till max 10 procent av den totala gymnasietiden för programmet, om man, som elev, har svårigheter att klara ett fullständigt program. Om du istället vill läsa fler kurser än de som ingår i din studieplan måste du få tillstånd av rektor till utökat program. Vänd dig med din förfrågan till studieoch yrkesvägledarna. Rökning, tobak och snus Tobakslagen säger att all rökning och snusning är förbjuden på skolor och skolgårdar både för personal och elever. Elever är skyldiga att följa personalens tillsägelser, om de bryter mot Tobakslagen. 8

9 Schema Scheman finns på Fronter och på webbsidan. Sen ankomst Hög närvaro är jätteviktigt för att du skall lyckas med gymnasiestudierna. Därför är det också viktigt att du kommer i tid till lektioner och all undervisning av olika slag. Från Östra Real förväntar vi oss att du som elev tar ett stort eget ansvar för din närvaro och för att du kommer i tid till under visningen, dels av hänsyn och respekt för dig själv och dina möjligheter att nå bra studieresultat, dels av hänsyn och respekt till dina skolkompisar och dina lärare. Det är en störning för dem varje gång du kommer för sent. Om du trots allt ändå kommer för sent till undervisning, får du räkna med att inte alltid bli insläppt direkt. Dörren kan vara låst och insläpp kommer att ske efter en stund. Vi försöker undvika långa väntetider. Dina lärare kommer både att tala om muntligt vad som gäller på deras undervisning och genom anslag/lappar på dörren. Skolrestaurangen Lunch serveras dagligen i skolrestaurangen som finns på källarplanet. För att undvika onödig trängsel är det viktigt att du äter vid utsatt tid i ditt schema. Var och en ska duka av efter sig vid borden och lämna tallrikar, mugg och bestick i diskrummet. Skolmaterial Skrivmaterial, pennor, sudd, skrivblock, pärmar, musikinstrument, träningskläder m.m. skaffar du själv. SL-kort Elever som har minst 6 km mellan bostad och skola får SL-kort för att resa fram till kl vardagar. Mentorerna lämnar ut korten till sina elever som skall kvittera på särskild lista. Studieavbrott och studieuppehåll Blankett för studieavbrott och studieuppehåll ska lämnas till syv och beslutas av rektor. Böcker ska återlämnas till skolbiblioteket, förvaringsskåp tömmas och städas ur. Studiehjälp Utbetalas till alla elever år som studerar heltid på gymnasieskola. Studiebidraget är för närvarande kr/månad. Du behöver inte ansöka om studiebidrag. Det utbetalas 10 månader per läsår automatiskt månadsvis i efterskott via Swedbank. Om du är myndig, betalas studiebidraget ut i ditt namn. Om du inte är myndig, betalas det ut till vårdnadshavaren. Studiebidraget dras in av CSN vid för hög ogiltig frånvaro, men sätts in igen, när frånvaron minskat igen. Obs att indraget studiebidrag även kan påverka andra bidrag som familjen får. Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till familjens totala beräknade inkomster. Ansökningshandlingar och övriga upplysningar finns hos kurator och på Du kan söka kommunalt inackorderingsbidrag, om du har lång resväg eller restid och behöver bo inackorderad närmare skolan. Information och ansökningsblanketter finns hos kurator. Stödundervisning Skolan kan ge stödundervisning vid t ex längre tids sjukdom eller i andra situationer, efter särskilt beslut av rektor. Stölder Huvudregeln är att inte skolan ersätter stulen egendom. Förvara därför dina saker i låst skåp. Ta inte med stöldbegärliga prylar till skolan och ha inte pengar eller värdesaker i förvaringsskåpen. Om du, trots allt, råkar ut för en stöld, gör då en polisanmälan på tel Lämna en kopia av polisanmälan till skolintendent Hans Hiller. Tystnadsplikt Skolläkare, skolsköterska och kurator har, enligt Sekretess lagen, särskild tystnadsplikt. All annan personal har allmän tystnadsplikt. Utvecklingssamtal Hålls varje termin med mentor. Till samtalet kallas vårdnadshavare för omyndig elev. Meningen med samtalet är att du som elev skall få en överblick över och diskutera hela skolsituationen. Åtgärdstrappan Den s k åtgärdstrappan, enligt Gymnasieförordningen, används av rektor när elev bryter mot skolans ordningsregler och begår förseelser. Åtgärdstrappan innebär först muntlig varning, sedan skriftlig varning, därefter avstängning och som sista åtgärd förvisning. Utbildningsnämnden står bakom beslut om avstängning och förvisning. Ämnessamtal/Formativa samtal Samtal som ska ske mellan undervisande lärare och elev kontinuerligt under en kurs för att informera eleven om hur han/hon ligger till i förhållande till kursmålen. Öppettider för skolan Öppettider: Måndag torsdag kl , fredag kl

10 Ordningsregler Östra Reals gymnasium är en arbetsplats för elever och personal där alla har rätt till en bra studie- och arbetsmiljö. Vi visar varandra respekt och omtanke genom att följa de här reglerna: n Vi är närvarande. Är vi sjuka, sjukanmäler vi oss. (Det är obligatorisk närvaro i gymnasie skolan. Oanmäld frånvaro kan leda till indraget studiebidrag) n Vi tar eget ansvar för studierna genom att ha med oss papper, penna, böcker och annan materiel. Vi gör tilldelade uppgifter och lämnar in uppgifter i tid n Vi kommer i tid till lektionerna och lämnar inte klassrummet förrän lektionen slutar. (Vid för sen ankomst riskerar man att få vänta utanför klassrummet tills nytt insläpp sker) n Vi stör inte lärare och andra elever genom att prata på lektionerna, använda mobiltelefonen och vi lyssnar när andra talar n Vi dukar av efter oss i matsalen, ställer tillbaka stolar och plockar bort skräp efter oss i klassrum och korridorer n Vi röker inte på skolgården (förbjudet enligt Tobakslagen). Ordningsreglerna kvitteras av nya elever och deras vårdnadshavare. Skollagen talar om de sanktioner som skolan kan använda, om man bryter mot ordningsreglerna. 10

11 Inriktningslag/inriktningsledare/mentorer 2013/2014 IVAS Mentor EST/HU Mentor Krister Gustavsson (KGU) Viveca Engman (VEN) Viveca Engman (VEN) Birgitta Hol Johan Sund JO/S Marie Pedersen Erlandsson (MPE) Jessica Svahn (JSV) Per Doan (PDO) Stefan Gadd Dahlgren Liv Lanz (LLZ) Krister Brolin (KBR) Tina Dahl (TDA) Karin Lundberg Theresia Vågenäs Jan Svirsky (JSY) Hiliana Wikström JU Lars-Göran Åkerström (LAK) Emma Unnersjö (EUN) Stefan Hagenfelt (SHA) Rickard Wallberg (RWA) Joakim Jansson (JJA) Åsa Svedberg (ASV) Patrick Hellerström (PHE) Nadja Sandberg (NSA) Elisabeth Hagsjö (EHA) Ann Hedman (AHE) 1A 2A 2B 3A 3B Mentor Jo13 Jo13 Jo12 Jo12 Jo11 S13 S12a S12a S12b S12b S11a Mentor Ju13a Ju13a Ju13b Ju13b Ju12a Ju12a Ju12b Ju12b Ju11a Ju11b Anders Tjus (ATJ) Cecilia Nachemsson (CNA) Marja-lisa Ingler (MIN) Nanna Ekstrand (NEK) Isabel Santoro (ISA) Tanja Schmidt (TSC) Louise Senneby (LSE) Bo Deiving (BDE) Barbro Lennartsson (BLE) Katarina Lycken (KLY) NA Britt Amsköld (BAM) Adam Faniadis (AFA) Camilla Byström (CBY) Lennart Weiss (LWI) Anders Ekman (AEK) Daniel Ghebrengus (DGH) Jennie Myhrberg Kerstin Göras (KGO) Fredrik Hollsten (FHO) Sofia Jahdadic (SJA) Johan Nordling (JNO) Gunnar Hammarstrand (GHA) Sven Eriksson (SER) Robert Holmquist (RHO) Hu12 Hu12 Hu11 N13d N13d N13e N13e N12e N12e N11e Mentor N13a N13a N13b N13b N13c N13c N12a N12a N12b N12b N12c N11a N11b N11c EN/EK Mentor Patricia Lilliesköld (PLI) Tomas Vinterhed (TLE) Alieda Segovia (ASE) Vanja Olsson Ahern (VOL) Jonas Eneroth (JEN) Emil Norberg (ENO) Malin Vistisen (MVI) Boel Nyberg (BNY) Lars Thunander (LTH) Jennie Andersson (JAD) Susanne Langkjaer (SLA) Emilie Macey (EMA) Helena Palmheden (HPA) Daniele Fava (DFA) E13a E13a E13b E13b E12a E12b E12b E11a E11b En13 En13 En12 En12 En11 11

12 Kontaktuppgifter Östra Reals gymnasium Besöksadress: Karlavägen 79, Stockholm Tel: (växel). Fax: Postadress: Box , Stockholm Hemsida: e-postadresser: utan å, ä och ö. Personal på Östra Reals gymnasium Skolledning Rolf Ödén, rektor, tel , mobil Ansvar för Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och den estetiska profilen på Samhällsprogrammet. Robert Mellander, rektor, tel , mobil Ansvar för Ekonomiprogrammet. Lotta Däumichen Nordgren, rektor, tel , mobil Ansvar för Samhällsvetenskapsprogrammet och utbildningarna för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsstörningar samt övergripande ansvar för tjänstefördelning, schemaläggning, kalendarium och planeringsscheman. Reception/vaktmästeri (vån 1) Johan Andersson, skol- och kvällsvaktmästare, tel , mobil IT-avdelning (B-huset, vån 2) Ebrahim Pourmokhtari, IT-tekniker, tel , mobil Skolmåltider, entreprenad genom Sodexo, rum A965 Havva Sahin, husmor, tel Städning Teknostäd AB. Skolbibliotek (källarplanet) tel Dora Vinterhed och Einar Spetz, skolbibliotekarier. Studie- och yrkesvägledare (vån 2) Inger Sjögren, tel Åsa Hansson, tel Elevhälsa (vån 2) Eva Westin, skolsköterska, tel Åsa Gotte, skolkurator, tel Charlotte Julin, skolkurator, tel Expedition (vån 2) Kerstin Karlsson, informationssekreterare, tel Personaladministration, vikarier och information. Marianne Malmberg, skolsekreterare, tel Elevadministration, betyg, kursgrupper. 12

13 Personal, telefonnummer och rumsnummer Efternamn Förnamn Tel Rum Amsköld Britt A323 Andersson Jennie A273 Andersson Johan A166 Byström Camilla B118 Brolin Krister B328 Dahl Tina B118 Deiving Bo A323 Douhan Per B318 Däumichen Nordgren Lotta A242 Ekman Anders A334 Ekstrand Nanna A414 Eneroth Jonas A266 Engman Viveca A918 Eriksson Sven A334 Faniadis Adam A334 Fava Daniele A273 Gadd Dahlgren Stefan B328 Gallicchio Marta A149 Ghebrengus Daniel A334 Gotte Åsa A228 Gustafsson Krister A947 Göras Kerstin A424 Hagenfeldt Stefan A138 Hagsjö Elisabeth A138 Hammarstrand Gunnar A323 Hansson Åsa A212 Hedman Ann A121 Hellerström Patrick A138 Hesselgren Torbjörn A918 Hiller Hans A213 Hol Birgitta A918 Hollsten Fredrik A323 Holmquist Robert A323 Ingler Marja-Liisa A308 Jahdadic Sofija A421 Jansson Joakim A121 Juhlin Charlotte A214 Karlsson Kerstin A235 Langkjaer Susanne A129 Lantz Liv B318 Lennartsson Barbro A307 Lerjefelt Vinterhed Thomas A263 Lilliesköld Patricia A266 Lindholm Eva A334 Lundberg Lauri Karin B318 Efternamn Förnamn Tel Rum Lycken Rüter Katarina A308 Macey Emily A149 Malmberg Marianne A234 Mellander Robert A233 Myrberg Jenny A424 Nachemson Cecilia A308 Norberg Emil A263 Nordling Johan A421 Nyberg Boel A266 Nåsander Niklas B328 Olsson Ahern Vanja A266 Palmheden Helena A129 Persberg Karin A924 Petersen Erlandsson Marie B315 Petersson Katarina A327 Pourmokhtari Ebrahim B329 Puha Riita A947 Sandberg Nadja A138 Santoro Isabel A308 Schimdt Tanja A308 Segovia Aleida A266 Senneby Louise A308 Sjögren Inger A211 Sommerfeld Cecilia A918 Spetz Einar A952 Stiby Ylva A924 Sund Johan A918 Svahn Jessica B315 Svedberg Åsa A121 Svirsky Jan B315 Tjus Anders A308 Thunander Lars A266 Tjörnhammar Tjärnström Annelie A136 Unnersjö Emma A121 Vinterhed Dora A952 Vistisen Malin A273 Vågenäs Theresia B318 Wahlberg Isabella A414 Wallberg Rickard A138 Weiss Lennart A149 Westin Eva A226 Wikman Inger A924 Wikström Hiliana B315 Åkerström Lars-Göran B113 Ödén Rolf A239 13

14 Ritningar över skolans våningsplan Källarvåning och bottenvåning Elverket B 4 Styrketräning B 5 Motionsrum B 3 Bredbandscentral (tillhör ej skolan) B 6 B 2 B 1 B 932 Musik B 933 Kök Kök Kök A 4 Diskinlämning Matsal Bokförråd B 902 Språkinst. A 902 Tyst rum B 7 A 9 Arbetsrum A 918 Arbetsrum A 919 IVAS A A 920 IVAS E A 921 Arbetsrum A 924 Matsal A 965 Matsalar Café A 962 Biblioteket A 952 Biblioteket IVAS C A 928 Matsal Konferensrum A 10 IVAS B A 938 Matsal A 971 A 2 A 3 A 1 Arbetsrum A 947 IVAS D A 948 Hiss Allmänt Område Tak Stenen 14

15 Våning 1 Spiraltrappa B 113 Gymnastiksal Redskapsrum B 118 Undervisning Läs- och skrivsvårigheter A 128 A 129 Städ Städ A 136 A 137 Städ A 138 A 126 Städ A 142 A 121 Städ A 115 A 114 Skåprum A 107 Reception Vaktmästeri A 166 Uppehållsrum A 165 Elevråd A 158 A 145 A 118 A 146 A 117 SH-inst. A 116 Arbetsrum A 149 A 148 Hiss Allmänt Område 15

16 Våning 2 Spiraltrappa B 101 B 102 Gymnasiechef/ Adm.chef A 202 A 271 A 273 Städ Aula Samtalsrum A 203 A 269 A 205 A 266 A 262 A 261 Kapprum A 247 Lärarrum A 247 Rektor A 242 Rektor A 238 Exp SYV A 211 A 265 Skolsekr. Infosekr. Rektor A 233 SYV A 212 INT A 213 Arb.rum. A214 A 264 A 263 Kurator A 228 Konfrum A 216 Skolsköterska A 219 Skolsköterska A 226 Hiss Allmänt Område 16

17 Våning 3 B 318 B 322 B 323 Datorsal B 325 B 327 Arb.rum B 328 Arb. rum B 315 Grupprum B 306 B 329 IT-tekniker Städ A 341 Aulaläktare B 301 Bildsal A 307 A 337 Mörkrum Arbetsrum A 334 Städ A 328 Datorsal A 325 A 327 A 326 A 324 Arb. rum A 323 A 319 A 318 Arbetsrum A 308 A 331 A 329 A 311 Hiss Allmänt område Våning 4 Tak A 411 Datorsal A 428 A 426 A 425 A 421 A 424 A 419 Kemilärosal A 417 A 415 A 414 Preprum A 413 Kemilab A 408 A 419 Städ Vågrum Arb.rum A

18 Elever i gymnasieskolan och vårdnadshavare: Behandling av personuppgifter Utbildningsnämnden i Stockholm behandlar elevers personuppgifter för elevadministration. För elever som är under 18 år behandlas även uppgift om vårdnadshavare. Personuppgifter som registreras är bl a namn på elever och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, klass- och grupptillhörighet, personnummer och betyg. Uppgifterna om namn och adress hämtas från offentliga invånarregister (KIR, SPAR och Skatteverket). De uppgifter registreras om eleverna, som behövs för det administrativa arbetet i skolan. Till elevadministration räknas t ex uppgifter erforderliga för undervisningen, för kontakter hem och skola, närvaroregister, orsaker till frånvaro, underlag till utvecklingssamtal, elevregister, användarid i skoldatanätet, skolkataloger, elevvård, anhöriglistor, tillfälliga aktivitetslistor, studiestödsrapportering till CSN, skolhälsovård och framställande av underlag för interkommunal ersättning. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka av Dina personuppgifter som behandlas hos oss. Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till skolan. Upptäcker Du att personuppgift som handlar om Dig är felaktig ber vi Dig kontakta något av personuppgiftsombuden vid Utbildningsförvaltningen för rättelse av upp giften. Adressen är: Personuppgiftsombud, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, Stockholm. Telefonnumret till Utbildningsförvaltningen är Anders Müller Chef för gymnasiestaben 18

19 Östra Real 100 år 2011

20 Östra Reals gymnasium Karlavägen 79, Stockholm Box , Stockholm Tel: , Fax:

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2015 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet

Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Välkommen till Himmelstalundsgymnasiet Läsårsdata Höstterminen 150817-151218 Vårterminen 160111 160610 (studiedagar 7-8 jan) Lovdagar v. 44 Höstlov 151026 151030 v. 8 Sportlov 160222-160227 v. 13 Påsklov

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08

Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Elevinformation Naturvetargymnasiet läsår 2007/08 Viktig information till Dig som studerar på Naturvetargymnasiet Adressändring Anmäls snarast till expeditionen och handledaren. Affischering För att få

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016

Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Studieinformation fristående gymnasiala kurser (ej vård) Våren 2016 Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun Vårterminen Reviderad

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun Vårterminen Reviderad Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2012 Reviderad 111220 Välkommen till KunDa Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel- eller

Läs mer

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 LÄSÅRET 2016/2017 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 16 Lovdag 9/1, 10/1, 26/5 och 5/6 2017 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Hösten 2016 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN

Elevbladet. Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Elevbladet Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg våren 2016 VUXENUTBILDNINGEN Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

A-Ö läsåret Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2016-2017 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVRÅD... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

Välkommen till Danderyds Gymnasium. Läsåret 2011/2012. Värt att veta

Välkommen till Danderyds Gymnasium. Läsåret 2011/2012. Värt att veta Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2011/2012 Värt att veta 1 Innehåll Välkommen till Danderyds Gymnasium!...3 Kontakter...4 Informationskanaler...6 Dina studier...8 Möjlighet att påverka/elevdemokrati...12

Läs mer

Gymnasierektor enhetschef Anders Duvkär Mobil 073-8070302 Epost: anders.duvkar@dagy.danderyd.se

Gymnasierektor enhetschef Anders Duvkär Mobil 073-8070302 Epost: anders.duvkar@dagy.danderyd.se Gymnasierektor enhetschef Anders Duvkär Mobil 073-8070302 Epost: anders.duvkar@dagy.danderyd.se VISION I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2015 Innehåll Värdegrund och målsättningar... 1 Pedagogisk information... 2 Betyg... 2 Reservintagning...

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Regler och rutiner - elever

Regler och rutiner - elever Regler och rutiner - elever Innehåll Besök på skolan... 2 B-språk... 2 Bibliotek... 2 Borttappade saker... 2 Elevhälsa... 2 Elevuppgifter Stockholm Skolwebb... 2 Elevskåp... 3 Fotografering... 3 Frånvaro...

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Program för kvällen (1) Information om: - Nacka gymnasium - Enheten Samhälle - Betygssystemet - Individuella valet Hur vi följer upp elevernas studieresultat Hur vi samarbetar

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning

Studieinformation Våren 2016. Vård och omsorgsutbildning Studieinformation Våren 2016 Vård och omsorgsutbildning Kontaktuppgifter Vid allmänna frågor kontakta receptionen i Utbildningens Hus. Telefon: 0322-61 65 60, E-post: vuxenutbildningen@alingsas.se Hemsida:

Läs mer

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. Akademi Sinclair Uddevalla Gymnasieskola Akademi Akademi Sinclair ABC 2015/2016 1 Uddevalla Gymnasieskola Akademi Välkommen till Akademi Sinclair! Du har blivit antagen som elev vid Uddevalla Gymnasieskola, och nu börjar

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

CELSIUSSKOLAN SVERIGES STÖRSTA IDROTTSGYMNASIUM

CELSIUSSKOLAN SVERIGES STÖRSTA IDROTTSGYMNASIUM Program Ekonomisk Handel Natur Samhäll Sprint CELSIUSSKOLAN SVERIGES STÖRSTA IDROTTSGYMNASIUM Elevhandboken läsåret 2016-2017 Idrotter Alpint Amerikansk fotboll Atlet Badminton Bandy Basket Bordtennis

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen 141029 - längre version I Skollagens femte kapitel och femte paragrafen om Trygghet och studiero finns bestämmelser kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer