Östra Reals Gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östra Reals Gymnasium"

Transkript

1 Östra Reals Gymnasium Informationsbroschyr för elever och föräldrar 2013/2014

2 Innehåll Välkommen till Östra Reals gymnasium! Sjukanmälan Utrymning... 4 Information Elevinflytande... 5 Biblioteket... 5 Annan viktig information A Ö Ordningsregler Inriktningslag/inriktningsledare/mentorer 2013/ Kontaktuppgifter Personal, telefonnummer och rumsnummer Ritningar över skolans våningsplan Behandling av personuppgifter Utgiven av Östra Reals gymnasium 2013 Form och produktion: b-e-r-g.se Foto: Ulrica Zwenger och Björn Tesch Upplaga: 600 exemplar

3 Välkommen till Östra Reals gymnasium! Vi hoppas du ska få tre riktigt bra gymnasieår! I den här broschyren har vi samlat det viktigaste du behöver veta om vår skola. Vi hoppas den blir en bra handledning som ger svar på många av dina frågor. När broschyren inte räcker till, får du fråga oss i personalen. Östra Reals gymnasium har sitt ursprung i en skola som startades redan 1671 på dåvarande Ladugårdslandet, nuvarande kyrkogården vid Hedvig Eleonora kyrka. Därefter har skolan flyttat inom stadsdelen Östermalm, vuxit och utvecklats. Nuvarande skolbyggnad på Karlavägen 79 stod färdigbyggd 1911 och är ritad av arkitekten Ragnar Östberg, som även ritat Stockholms stadshus. Vision Östra Reals vision är att vara en skola i världsklass. Vi arbetar med utmaningar, möjligheter och mångfald som värdegrund, samt kunskapsutveckling genom: Öppenhet, Värme, Tydlighet, Studieglädje, Engagemang, Kreativitet 3

4 Sjukanmälan Sjukanmälan görs via internetbaserade programmet Skola 24 som går att nå via hemsidan. Om du är sjuk, ska dina föräldrar/ vårdnadshavare sjukanmäla dig via internet eller på tonvalstelefon via telefonnummer Detta gäller omyndig elev. Myndig elev kan själv sjukanmäla sig. Sjukanmälan ska upprepas varje dag, tills man är frisk. Efter två veckors sjukfrånvaro, ska sjukintyg lämnas till skolsköterska, annars räknas den fortsatta frånvaron som ogiltig även om den är anmäld. Utrymning När utrymningslarm eller brandbilssignaler ljuder, gå ut från skolhuset snabbt och gå till klassens/undervisningsgruppens uppsamlingsplats på skolgården! Stäng fönster och dörrar i undervisningslokalen. Elever som är undervisningsfria går till uppsamlingsplatsen för övriga. Hiss får inte användas vid utrymning. Lärare lämnar undervisningsrummet sist och tar med aktuell klass-/grupplista. Undervisande lärare rapporterar till utrymnings ledaren (som bär färgglad väst). Ingen får lämna uppsamlingsplatsen förrän besked ges om att faran är över. Information Våra informationskanaler är: Intranätet Fronter alla elever och vårdnads havare får en inloggning. Veckonytt som hämtas från Fronter och läses upp på klassrådstid. Östra Reals webbplats. Intern-TV för akut information om t ex inställda lektioner. Kolla där dagligen! Skriftliga meddelanden via klassfacken nära skolans expedition. Där kan finnas meddelanden till hela klassen eller enskilda elever. Kontakteleverna ska tömma dessa postfack regelbundet! Skolans informationstavlor på våning 1. 4

5 Telefon- eller andra viktiga meddelanden kan lämnas genom expedition eller vaktmästeri. Alla, såväl elever som personal har skyldighet att söka information genom skolans informations kanaler. Elevinflytande Skolkonferensen Skolkonferensen är ett forum för information, samråd och diskussioner mellan rektor, personal och elever, vilka beslutar i många frågor som är viktiga för eleverna. På mötena medverkar representanter för skolmåltidsleverantören. Inriktningselever/Inriktningsmöten Inom varje inriktning väljs ett par elevrepresentanter som medverkar vid Skolkonferensen och vid möten med inriktningarnas lärare för att hjälpa till med att förbättra och utveckla skolan. Klassrådet Klassrådet består av alla elever i varje klass och mentor. Klassråd ska hållas en gång/månad. I klassrådet tas pedagogiska och arbetsmiljöfrågor upp. Elevkåren Elevkåren består av representanter för alla klasser och elever på Östra Real. Bland dessa väljs en elevkårsstyrelse en gång per år. Några ur elevkårens styrelse medverkar i Skolkonferensen och samråder med rektor regelbundet vid andra möten i gemensamma frågor. Biblioteket Skolbiblioteket ligger på källarplanet, intill matsalen. Öppettider Måndag torsdag 9 16 (lunchstängt 12 13). Fredag I biblioteket finns över böcker, både fack- och skönlitteratur, ljudböcker, CD-skivor, video filmer, mer än 40 tidskrifter, 3 dagstidningar, kopiator samt 10 datorer för elevanvändning. Alla datorer är kopplade mot skolans datanät, med uppkoppling mot internet och tillgång till skrivare/kopiator. Alla elever får lånekort. De flesta av bibliotekets böcker får lånas hem, men det finns också ett stort bestånd av referenslitteratur. Normal lånetid för böcker är 4 veckor (en vecka för videofilm). Läroböcker lånas oftast i biblioteket. Normal lånetid för läroböcker är läsår eller termin. Böcker som inte lämnas tillbaka, får man betala bokens pris för. Biblioteket har ca 50 läsplatser, inklusive två större bord lämpade för arbete i grupp. För att biblioteket ska fungera som en lugn arbetsplats för såväl elever som skolans personal, ska man stänga av mobiltelefoner och äta och dricka färdigt innan man kommer till biblioteket. Bibliotekets låneregler i sammanfattning Lånekort lämnas ut efter kvittens av bibliotekets låneregler. Låntagare är personligen ansvarig för alla medier som lånas. Det innebär att man är ersättningsskyldig för medier (böcker, filmer m.m.) som lånas eller skadas. Detta gäller även läromedel. Man får inte heller anteckna eller markera i böckerna. 5

6 Annan viktig information A Ö Alkohol och andra droger Alkohol och andra droger får inte användas eller föras in på skolan. Vid misstanke om droganvändning kallas du som elev omedelbart till samtal med rektor, kurator eller skolsköterska. Café Finns i matsalen på källarplanet. Det drivs av Åsa Johansson på entreprenad. Öppettider: måndag torsdag kl och fredag Elevrum Ett större elevrum finns på våning 1 och några mindre i anslutning till trapphusen. Fotografering Görs i åk 1 i augusti för identifiering, i varje årskurs i september för en fotokatalog och i åk 3 på studentbalen och på utspringsdagen. Friends kompisstödjare Östra Real har ett nätverk av elever som fungerar som faddrar eller kompisstödjare. Kompisstödjarnas uppgift är att ha kontakter med och arbeta för trivsel bland de yngre eleverna samt att upptäcka och rapportera mobbning till skolledning, elevhälsans medarbetare eller Friends vuxenteam för att de ska vidta åtgärder. Friluftsdagar Vi har en friluftsdag på hösten och två på vårterminen. Frånvaro Undervisningen i gymnasieskolan är obligatorisk och det råder närvaroplikt på lektionerna. Hög frånvaro begränsar betygsunderlaget, och du riskerar som elev att få ett sämre slutbetyg. Frånvaro på lektioner, inklusive sen ankomst, förs in av undervisande lärare i Skola 24 och där kan både elever och omyndiga elevers vårdnadshavare följa den. Är man, som elev sjuk, ska man givetvis vara hemma från skolan. Se stycket om sjukanmälan på sid 4 i broschyren. Efter två veckors sjukdom ska man ha lämnat läkarintyg till skolsköterska, annars övergår frånvaron till ogiltig trots att den är anmäld. Om en elev har ogiltig frånvaro vid upprepade tillfällen riskerar man att förlora studiebidraget och ett samtal kommer att hållas mellan elev, vårdnadshavare och mentor. Eleven har då ca två veckor på sig att minska sin frånvaro. Sker inte detta, utan den höga frånvaron fortsätter, kopplas kurator, skolsköterska, studievägledare eller rektor in för att undersöka orsaken till frånvaron. Om det då görs bedömningen att elevens ogiltiga frånvaro är för hög meddelar skolan CSN att eleven inte är heltidsstuderande. Därefter drar CSN in studiebidraget. CSN börjar åter betala ut studiebidrag när skolan meddelar att elevens närvaro/frånvaro är normal igen. Oanmäld frånvaro anges i terminsbetygen (samlat betygsdokument)! Fusk Vi ser mycket allvarligt på fusk! Fusk medför ovillkorligen att resultatet inte kan räknas med i bedömningsunderlaget för betyg. Se även Östra Reals fuskpolicy på Fronter eller på webbplatsen. Försäkring Som elev vid Östra Real är du olycksfallsförsäkrad, både under skol- och fritid. Information om elevförsäkringen finns på expeditionen. Förvaringsskåp Skolan har ca förvaringsskåp med kombinationslås. Förvara inte värdesaker som plånbok, mobiltelefon m.m. i förvaringsskåpen! Även i idrottshallens omklädningsrum finns förvaringsskåp, och i idrottshallen finns särskilda skåp för värdesaker. Idrottslärarna ger särskild information om stöldsäkerheten på idrottslektionerna. Föräldraföreningen Östra Reals gymnasium har en föräldraförening som stödjer eleverna, elevkåren och skolan. Styrelsens medlemmar finns på skolans webbsida. Kontakta gärna någon av dem! Hissar De hissar som finns i skolhuset får inte användas av elever, om det inte finns särskilda skäl. IT Östra Real använder den pedagogiska IT-plattformen Fronter för information om lektionsinnehåll, hemuppgifter, prov m.m. och för inlämning av studieuppgifter. Alla nya elever får i läsårets början inloggningsuppgifter till 6

7 Fronter. Även omyndiga elevers vårdnadshavare får inloggning till Fronter för att kunna följa sina ungdomars studiesituation. Nya elever får inloggningsuppgifter till skolans IT-nät av sin mentor, efter kvittens av de regler som gäller för datoranvändning på Östra Real. IT används för spridning av många olika slag av information på Fronter, på webbplatsen, på TV-skärmarna i korridorerna m.m. Inom elevadministrationen finns alla elevers studieplaner, betyg och omdömen registrerade på Fronter och i Hanna. Skolan har bärbara elevdatorer i vagnar för användning på lektioner. Stationära elevdatorer, att använda för studieuppgifter, finns i datasalar, i korridorer och i biblioteket. Skolan har ett trådlöst nät att användas till skolans bärbara datorer och av enskilda elever och medarbetare. Vill man använda sin egen dator på det trådlösa nätet, går man till expeditionen och får nätinloggningsuppgifter. Skolans IT-tekniker ger support i IT-frågor och vid problem. Kopiering, utskrifter och dokumenthantering Som elev kan du skriva ut på de skrivare som finns i korridorerna. Behöver du kopiera finns det kopiator i vaktmästeriet och i biblioteket. Kvarglömda kläder, böcker m.m. Kvarglömda saker tas tillvara av vaktmästarna. Kolla efter dem i vaktmästeriet och i expeditionen! Ledighet Mentor kan ge ledigt till sina elever max 5 dagar per läsår för enskilda angelägenheter. Sådan ledighet ska sökas i förväg. Ledighet för resa under terminstid kan som regel inte beviljas. Eftersom närvaro i gymnasieskolan är obligatorisk, bör resor förläggas till lov. Kostnader Gymnasiestudier är kostnadsfria i Sverige. Våra elever kan dock få betala små kostnader, t ex resor inom staden vid studiebesök och vid utlandsresor. 7

8 Mentor En eller två mentorer förestår en klass och har ett särskilt ansvar för den. Mentorerna träffar klassen minst en gång per vecka, har koll på sina mentorselevers studiesituation och kontaktar vid behov omyndiga elevers vårdnadshavare. Vänd dig till din mentor om du får problem. Mentorernas namn finns på sidan 11. Mobiltelefoner Under all lärarledd och lärarplanerad undervisning skall mobiltelefoner vara helt avstängda. Lärare har rätt att ta störande mobiltelefon i tillfälligt beslag. Som elev skall du inte förvara mobiltelefonen i ditt skåp p g a inbrottsrisken. Obehöriga får inte vara på skolan Alla som inte är elever eller personal på Östra Real är obehöriga och får inte vara på skolan. Obehöriga besökare avvisas. Personalrummet Personalens eget utrymme, där du som elev inte har tillträde. Prövningar Elev som fått F i slutbetyg på en kurs, har rätt att under sin gymnasietid gratis pröva för ett högre betyg, och skall anmäla detta till expeditionen. Prövningstillfällen läggs in i kalendariet. Om du däremot vill pröva en kurs där du minst har E och vill höja ditt betyg måste du vänta till efter gymnasiestudierna är avslutade och vända sig till Åsö vuxengymnasium. Reducerat och utökat program Som elev kan du bli befriad från kurser upp till max 10 procent av den totala gymnasietiden för programmet, om man, som elev, har svårigheter att klara ett fullständigt program. Om du istället vill läsa fler kurser än de som ingår i din studieplan måste du få tillstånd av rektor till utökat program. Vänd dig med din förfrågan till studieoch yrkesvägledarna. Rökning, tobak och snus Tobakslagen säger att all rökning och snusning är förbjuden på skolor och skolgårdar både för personal och elever. Elever är skyldiga att följa personalens tillsägelser, om de bryter mot Tobakslagen. 8

9 Schema Scheman finns på Fronter och på webbsidan. Sen ankomst Hög närvaro är jätteviktigt för att du skall lyckas med gymnasiestudierna. Därför är det också viktigt att du kommer i tid till lektioner och all undervisning av olika slag. Från Östra Real förväntar vi oss att du som elev tar ett stort eget ansvar för din närvaro och för att du kommer i tid till under visningen, dels av hänsyn och respekt för dig själv och dina möjligheter att nå bra studieresultat, dels av hänsyn och respekt till dina skolkompisar och dina lärare. Det är en störning för dem varje gång du kommer för sent. Om du trots allt ändå kommer för sent till undervisning, får du räkna med att inte alltid bli insläppt direkt. Dörren kan vara låst och insläpp kommer att ske efter en stund. Vi försöker undvika långa väntetider. Dina lärare kommer både att tala om muntligt vad som gäller på deras undervisning och genom anslag/lappar på dörren. Skolrestaurangen Lunch serveras dagligen i skolrestaurangen som finns på källarplanet. För att undvika onödig trängsel är det viktigt att du äter vid utsatt tid i ditt schema. Var och en ska duka av efter sig vid borden och lämna tallrikar, mugg och bestick i diskrummet. Skolmaterial Skrivmaterial, pennor, sudd, skrivblock, pärmar, musikinstrument, träningskläder m.m. skaffar du själv. SL-kort Elever som har minst 6 km mellan bostad och skola får SL-kort för att resa fram till kl vardagar. Mentorerna lämnar ut korten till sina elever som skall kvittera på särskild lista. Studieavbrott och studieuppehåll Blankett för studieavbrott och studieuppehåll ska lämnas till syv och beslutas av rektor. Böcker ska återlämnas till skolbiblioteket, förvaringsskåp tömmas och städas ur. Studiehjälp Utbetalas till alla elever år som studerar heltid på gymnasieskola. Studiebidraget är för närvarande kr/månad. Du behöver inte ansöka om studiebidrag. Det utbetalas 10 månader per läsår automatiskt månadsvis i efterskott via Swedbank. Om du är myndig, betalas studiebidraget ut i ditt namn. Om du inte är myndig, betalas det ut till vårdnadshavaren. Studiebidraget dras in av CSN vid för hög ogiltig frånvaro, men sätts in igen, när frånvaron minskat igen. Obs att indraget studiebidrag även kan påverka andra bidrag som familjen får. Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till familjens totala beräknade inkomster. Ansökningshandlingar och övriga upplysningar finns hos kurator och på Du kan söka kommunalt inackorderingsbidrag, om du har lång resväg eller restid och behöver bo inackorderad närmare skolan. Information och ansökningsblanketter finns hos kurator. Stödundervisning Skolan kan ge stödundervisning vid t ex längre tids sjukdom eller i andra situationer, efter särskilt beslut av rektor. Stölder Huvudregeln är att inte skolan ersätter stulen egendom. Förvara därför dina saker i låst skåp. Ta inte med stöldbegärliga prylar till skolan och ha inte pengar eller värdesaker i förvaringsskåpen. Om du, trots allt, råkar ut för en stöld, gör då en polisanmälan på tel Lämna en kopia av polisanmälan till skolintendent Hans Hiller. Tystnadsplikt Skolläkare, skolsköterska och kurator har, enligt Sekretess lagen, särskild tystnadsplikt. All annan personal har allmän tystnadsplikt. Utvecklingssamtal Hålls varje termin med mentor. Till samtalet kallas vårdnadshavare för omyndig elev. Meningen med samtalet är att du som elev skall få en överblick över och diskutera hela skolsituationen. Åtgärdstrappan Den s k åtgärdstrappan, enligt Gymnasieförordningen, används av rektor när elev bryter mot skolans ordningsregler och begår förseelser. Åtgärdstrappan innebär först muntlig varning, sedan skriftlig varning, därefter avstängning och som sista åtgärd förvisning. Utbildningsnämnden står bakom beslut om avstängning och förvisning. Ämnessamtal/Formativa samtal Samtal som ska ske mellan undervisande lärare och elev kontinuerligt under en kurs för att informera eleven om hur han/hon ligger till i förhållande till kursmålen. Öppettider för skolan Öppettider: Måndag torsdag kl , fredag kl

10 Ordningsregler Östra Reals gymnasium är en arbetsplats för elever och personal där alla har rätt till en bra studie- och arbetsmiljö. Vi visar varandra respekt och omtanke genom att följa de här reglerna: n Vi är närvarande. Är vi sjuka, sjukanmäler vi oss. (Det är obligatorisk närvaro i gymnasie skolan. Oanmäld frånvaro kan leda till indraget studiebidrag) n Vi tar eget ansvar för studierna genom att ha med oss papper, penna, böcker och annan materiel. Vi gör tilldelade uppgifter och lämnar in uppgifter i tid n Vi kommer i tid till lektionerna och lämnar inte klassrummet förrän lektionen slutar. (Vid för sen ankomst riskerar man att få vänta utanför klassrummet tills nytt insläpp sker) n Vi stör inte lärare och andra elever genom att prata på lektionerna, använda mobiltelefonen och vi lyssnar när andra talar n Vi dukar av efter oss i matsalen, ställer tillbaka stolar och plockar bort skräp efter oss i klassrum och korridorer n Vi röker inte på skolgården (förbjudet enligt Tobakslagen). Ordningsreglerna kvitteras av nya elever och deras vårdnadshavare. Skollagen talar om de sanktioner som skolan kan använda, om man bryter mot ordningsreglerna. 10

11 Inriktningslag/inriktningsledare/mentorer 2013/2014 IVAS Mentor EST/HU Mentor Krister Gustavsson (KGU) Viveca Engman (VEN) Viveca Engman (VEN) Birgitta Hol Johan Sund JO/S Marie Pedersen Erlandsson (MPE) Jessica Svahn (JSV) Per Doan (PDO) Stefan Gadd Dahlgren Liv Lanz (LLZ) Krister Brolin (KBR) Tina Dahl (TDA) Karin Lundberg Theresia Vågenäs Jan Svirsky (JSY) Hiliana Wikström JU Lars-Göran Åkerström (LAK) Emma Unnersjö (EUN) Stefan Hagenfelt (SHA) Rickard Wallberg (RWA) Joakim Jansson (JJA) Åsa Svedberg (ASV) Patrick Hellerström (PHE) Nadja Sandberg (NSA) Elisabeth Hagsjö (EHA) Ann Hedman (AHE) 1A 2A 2B 3A 3B Mentor Jo13 Jo13 Jo12 Jo12 Jo11 S13 S12a S12a S12b S12b S11a Mentor Ju13a Ju13a Ju13b Ju13b Ju12a Ju12a Ju12b Ju12b Ju11a Ju11b Anders Tjus (ATJ) Cecilia Nachemsson (CNA) Marja-lisa Ingler (MIN) Nanna Ekstrand (NEK) Isabel Santoro (ISA) Tanja Schmidt (TSC) Louise Senneby (LSE) Bo Deiving (BDE) Barbro Lennartsson (BLE) Katarina Lycken (KLY) NA Britt Amsköld (BAM) Adam Faniadis (AFA) Camilla Byström (CBY) Lennart Weiss (LWI) Anders Ekman (AEK) Daniel Ghebrengus (DGH) Jennie Myhrberg Kerstin Göras (KGO) Fredrik Hollsten (FHO) Sofia Jahdadic (SJA) Johan Nordling (JNO) Gunnar Hammarstrand (GHA) Sven Eriksson (SER) Robert Holmquist (RHO) Hu12 Hu12 Hu11 N13d N13d N13e N13e N12e N12e N11e Mentor N13a N13a N13b N13b N13c N13c N12a N12a N12b N12b N12c N11a N11b N11c EN/EK Mentor Patricia Lilliesköld (PLI) Tomas Vinterhed (TLE) Alieda Segovia (ASE) Vanja Olsson Ahern (VOL) Jonas Eneroth (JEN) Emil Norberg (ENO) Malin Vistisen (MVI) Boel Nyberg (BNY) Lars Thunander (LTH) Jennie Andersson (JAD) Susanne Langkjaer (SLA) Emilie Macey (EMA) Helena Palmheden (HPA) Daniele Fava (DFA) E13a E13a E13b E13b E12a E12b E12b E11a E11b En13 En13 En12 En12 En11 11

12 Kontaktuppgifter Östra Reals gymnasium Besöksadress: Karlavägen 79, Stockholm Tel: (växel). Fax: Postadress: Box , Stockholm Hemsida: e-postadresser: utan å, ä och ö. Personal på Östra Reals gymnasium Skolledning Rolf Ödén, rektor, tel , mobil Ansvar för Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och den estetiska profilen på Samhällsprogrammet. Robert Mellander, rektor, tel , mobil Ansvar för Ekonomiprogrammet. Lotta Däumichen Nordgren, rektor, tel , mobil Ansvar för Samhällsvetenskapsprogrammet och utbildningarna för elever med Aspergers syndrom och närliggande funktionsstörningar samt övergripande ansvar för tjänstefördelning, schemaläggning, kalendarium och planeringsscheman. Reception/vaktmästeri (vån 1) Johan Andersson, skol- och kvällsvaktmästare, tel , mobil IT-avdelning (B-huset, vån 2) Ebrahim Pourmokhtari, IT-tekniker, tel , mobil Skolmåltider, entreprenad genom Sodexo, rum A965 Havva Sahin, husmor, tel Städning Teknostäd AB. Skolbibliotek (källarplanet) tel Dora Vinterhed och Einar Spetz, skolbibliotekarier. Studie- och yrkesvägledare (vån 2) Inger Sjögren, tel Åsa Hansson, tel Elevhälsa (vån 2) Eva Westin, skolsköterska, tel Åsa Gotte, skolkurator, tel Charlotte Julin, skolkurator, tel Expedition (vån 2) Kerstin Karlsson, informationssekreterare, tel Personaladministration, vikarier och information. Marianne Malmberg, skolsekreterare, tel Elevadministration, betyg, kursgrupper. 12

13 Personal, telefonnummer och rumsnummer Efternamn Förnamn Tel Rum Amsköld Britt A323 Andersson Jennie A273 Andersson Johan A166 Byström Camilla B118 Brolin Krister B328 Dahl Tina B118 Deiving Bo A323 Douhan Per B318 Däumichen Nordgren Lotta A242 Ekman Anders A334 Ekstrand Nanna A414 Eneroth Jonas A266 Engman Viveca A918 Eriksson Sven A334 Faniadis Adam A334 Fava Daniele A273 Gadd Dahlgren Stefan B328 Gallicchio Marta A149 Ghebrengus Daniel A334 Gotte Åsa A228 Gustafsson Krister A947 Göras Kerstin A424 Hagenfeldt Stefan A138 Hagsjö Elisabeth A138 Hammarstrand Gunnar A323 Hansson Åsa A212 Hedman Ann A121 Hellerström Patrick A138 Hesselgren Torbjörn A918 Hiller Hans A213 Hol Birgitta A918 Hollsten Fredrik A323 Holmquist Robert A323 Ingler Marja-Liisa A308 Jahdadic Sofija A421 Jansson Joakim A121 Juhlin Charlotte A214 Karlsson Kerstin A235 Langkjaer Susanne A129 Lantz Liv B318 Lennartsson Barbro A307 Lerjefelt Vinterhed Thomas A263 Lilliesköld Patricia A266 Lindholm Eva A334 Lundberg Lauri Karin B318 Efternamn Förnamn Tel Rum Lycken Rüter Katarina A308 Macey Emily A149 Malmberg Marianne A234 Mellander Robert A233 Myrberg Jenny A424 Nachemson Cecilia A308 Norberg Emil A263 Nordling Johan A421 Nyberg Boel A266 Nåsander Niklas B328 Olsson Ahern Vanja A266 Palmheden Helena A129 Persberg Karin A924 Petersen Erlandsson Marie B315 Petersson Katarina A327 Pourmokhtari Ebrahim B329 Puha Riita A947 Sandberg Nadja A138 Santoro Isabel A308 Schimdt Tanja A308 Segovia Aleida A266 Senneby Louise A308 Sjögren Inger A211 Sommerfeld Cecilia A918 Spetz Einar A952 Stiby Ylva A924 Sund Johan A918 Svahn Jessica B315 Svedberg Åsa A121 Svirsky Jan B315 Tjus Anders A308 Thunander Lars A266 Tjörnhammar Tjärnström Annelie A136 Unnersjö Emma A121 Vinterhed Dora A952 Vistisen Malin A273 Vågenäs Theresia B318 Wahlberg Isabella A414 Wallberg Rickard A138 Weiss Lennart A149 Westin Eva A226 Wikman Inger A924 Wikström Hiliana B315 Åkerström Lars-Göran B113 Ödén Rolf A239 13

14 Ritningar över skolans våningsplan Källarvåning och bottenvåning Elverket B 4 Styrketräning B 5 Motionsrum B 3 Bredbandscentral (tillhör ej skolan) B 6 B 2 B 1 B 932 Musik B 933 Kök Kök Kök A 4 Diskinlämning Matsal Bokförråd B 902 Språkinst. A 902 Tyst rum B 7 A 9 Arbetsrum A 918 Arbetsrum A 919 IVAS A A 920 IVAS E A 921 Arbetsrum A 924 Matsal A 965 Matsalar Café A 962 Biblioteket A 952 Biblioteket IVAS C A 928 Matsal Konferensrum A 10 IVAS B A 938 Matsal A 971 A 2 A 3 A 1 Arbetsrum A 947 IVAS D A 948 Hiss Allmänt Område Tak Stenen 14

15 Våning 1 Spiraltrappa B 113 Gymnastiksal Redskapsrum B 118 Undervisning Läs- och skrivsvårigheter A 128 A 129 Städ Städ A 136 A 137 Städ A 138 A 126 Städ A 142 A 121 Städ A 115 A 114 Skåprum A 107 Reception Vaktmästeri A 166 Uppehållsrum A 165 Elevråd A 158 A 145 A 118 A 146 A 117 SH-inst. A 116 Arbetsrum A 149 A 148 Hiss Allmänt Område 15

16 Våning 2 Spiraltrappa B 101 B 102 Gymnasiechef/ Adm.chef A 202 A 271 A 273 Städ Aula Samtalsrum A 203 A 269 A 205 A 266 A 262 A 261 Kapprum A 247 Lärarrum A 247 Rektor A 242 Rektor A 238 Exp SYV A 211 A 265 Skolsekr. Infosekr. Rektor A 233 SYV A 212 INT A 213 Arb.rum. A214 A 264 A 263 Kurator A 228 Konfrum A 216 Skolsköterska A 219 Skolsköterska A 226 Hiss Allmänt Område 16

17 Våning 3 B 318 B 322 B 323 Datorsal B 325 B 327 Arb.rum B 328 Arb. rum B 315 Grupprum B 306 B 329 IT-tekniker Städ A 341 Aulaläktare B 301 Bildsal A 307 A 337 Mörkrum Arbetsrum A 334 Städ A 328 Datorsal A 325 A 327 A 326 A 324 Arb. rum A 323 A 319 A 318 Arbetsrum A 308 A 331 A 329 A 311 Hiss Allmänt område Våning 4 Tak A 411 Datorsal A 428 A 426 A 425 A 421 A 424 A 419 Kemilärosal A 417 A 415 A 414 Preprum A 413 Kemilab A 408 A 419 Städ Vågrum Arb.rum A

18 Elever i gymnasieskolan och vårdnadshavare: Behandling av personuppgifter Utbildningsnämnden i Stockholm behandlar elevers personuppgifter för elevadministration. För elever som är under 18 år behandlas även uppgift om vårdnadshavare. Personuppgifter som registreras är bl a namn på elever och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, klass- och grupptillhörighet, personnummer och betyg. Uppgifterna om namn och adress hämtas från offentliga invånarregister (KIR, SPAR och Skatteverket). De uppgifter registreras om eleverna, som behövs för det administrativa arbetet i skolan. Till elevadministration räknas t ex uppgifter erforderliga för undervisningen, för kontakter hem och skola, närvaroregister, orsaker till frånvaro, underlag till utvecklingssamtal, elevregister, användarid i skoldatanätet, skolkataloger, elevvård, anhöriglistor, tillfälliga aktivitetslistor, studiestödsrapportering till CSN, skolhälsovård och framställande av underlag för interkommunal ersättning. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka av Dina personuppgifter som behandlas hos oss. Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till skolan. Upptäcker Du att personuppgift som handlar om Dig är felaktig ber vi Dig kontakta något av personuppgiftsombuden vid Utbildningsförvaltningen för rättelse av upp giften. Adressen är: Personuppgiftsombud, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, Stockholm. Telefonnumret till Utbildningsförvaltningen är Anders Müller Chef för gymnasiestaben 18

19 Östra Real 100 år 2011

20 Östra Reals gymnasium Karlavägen 79, Stockholm Box , Stockholm Tel: , Fax:

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM

Komvux Malmö Pauli HÖSTEN 2012 KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN PAULI GYMNASIUM Komvux Malmö Pauli KOMVUXHANDBOK HANDBOKEN HÖSTEN 2012 PAULI GYMNASIUM VÄLKOMMEN TILL KOMVUX MALMÖ PAULI PÅ PAULI GYMNASIUM Pauli gymnasium är en mötesplats som erbjuder teoretisk utbildning för gymnasister

Läs mer

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan

Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Komvux Malmö Pauli Handbok Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad Välkommen till Komvux Malmö Pauli 2 Välkommen till Komvux Malmö Pauli Hos oss kan du bl.a. läsa in gymnasieexamen och komplettera med ämnen

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer