- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

2 Innehåll Ordförande har ordet... sid 3 FSDB:s förbundsstyrelse... sid 6 Grattis FSDB Mälardalen!... sid 7 Vill du ge ett bidrag till FSDB:s internationella arbete?... sid 7 Tolktjänst... sid 8 Kritik mot hårt och kostsamt förslag... sid 8 Viktig delseger för Torsdagsaktionen... sid 9 Tolka Mig Nu... sid 9 Full fart framåt med vita käppen...sid 10 Regionala föreningar:... sid 16 - FSDB Väst... sid 16 - FSDB Örebro-Värmland... sid 18 - FSDB Uppsala och Gävleborgs län... sid 19 Aktiveringskurs på Västanviks folkhögskola... sid 22 Juridisk rådgivning för medlemmar... sid 23 Tips om hörsel... sid 23 DBU-sidorna:... sid 24 - Teresia Lindberg har ordet... sid 24 - DBU:s vinter-weekend sid 25 - DBU i Filippinerna... sid 26 - DBU:s resa till USA... sid 26 Tips på aktiviteter:... sid 28 - Helen Keller på turné sid 28 - Spännande kurser i taktilt teckenspråk... sid 28 - Distanskurs - Dövstudier... sid 29 - Socialhaptisk kommunikation... sid 30 - Bok om att leva med RP eller Ushers syndrom... sid 30 På gång i FSDB... sid 31 Dövblindas Dag i Rwanda... sid 32 2

3 Ordförande har ordet Pontus Degsell I skrivande stund närmar sig FSDB:s höstträff i Haninge den 29 november-1 december. Det övergripande temat är Våra rättigheter och skyldigheter i samhället. Syftet är att alla medlemmar ska få bra verktyg för att kunna vara delaktiga i samhället och kunna påverka sin egen situation. Välkommen Klas Jag har förutom mitt uppdrag som förbundsordförande också sedan hösten 2011 haft ansvar för personal och arbetsledning på kansliet. Min arbetsbelastning är mycket hög och jag behöver kunna fokusera mer på min roll som förbundsordförande. Vi har diskuterat hur vi ska göra för att förbättra situationen. Styrelsen har därför beslutat att från och med den 1 oktober mars 2014 arvodera Klas Nelfelt på 100 procent som Verkställande ledamot/verksamhetschef. Efter den provperioden kommer en utvärdering att göras. Jag har fortfarande det yttersta ansvaret för personal och arbetsledning, men vid min sida har jag nu Klas som stöd. Jag och Klas kommer att ha ett mycket nära samarbete. Om ni vill ha kontakt med Klas går det bra att skicka e-post till eller ringa Jag vill tillsammans med personalen hälsa Klas varmt välkommen! Tack till FSDB Väst Torsdagen den 12 september anordnade FSDB Väst en mycket trevlig Dövblindas Dag i Göteborg. På förmiddagen var det utställningar med bland annat IT-hjälpmedel. På eftermiddagen var det en tankeväckande föreläsning med rubriken Livet blir som det blir och inte alltid som man tänkt sig. Föreläsaren var Sören Olsson, författare till bland annat böckerna om Sune och Bert. 3

4 År 2014 är det FSDB Nord som kommer att ansvara för Dövblindas Dag. Datum och plats kommer att meddelas längre fram. Håll utkik! arbetsområden som ska vara särskilt prioriterade. Arbetsgrupper Ordförandemöte 2014 Vi har redan nu ett preliminärt datum och plats för Ordförandemötet Tanken är att vi ska ha mötet den 9-11 maj på Almåsa kursgård. Obs! Om vi har ekonomiska resurser så finns det planer på att börja mötet redan den 8 maj. Den dagen kan i så fall användas för extra utbildning. Almedalen 2014 Styrelsen har beslutat att FSDB ska medverka på Almedalsveckan Preliminärt kommer ca 8-9 personer att åka dit (3 från förbundsstyrelsen, 2 från DBU, 2 från Föräldrarådet och 1-2 tjänstemän). Prioriterade områden Det finns många viktiga frågor inom olika områden som FSDB skulle behöva arbeta med. FSDB kan dock inte arbeta med alla frågor samtidigt. På kommande styrelsemöte den 24 oktober kommer styrelsen att fatta beslut om vilka Styrelsen har tillsatt en ny arbetsgrupp för LSS-frågor. Gruppen består av Pontus Degsell, Anne-Maj Magnström och Berit Jildenhed. Om arbetsgruppen märker att de skulle behöva ytterligare förstärkning så kan de själva utse den eller de personerna. Arbetsgruppen för internationella frågor är ingen ny grupp, men sammansättningen har ändrats. Styrelsen har beslutat att gruppen ska bestå av Pontus Degsell, Emil Bejersten, Linda Eriksson, Klas Nelfelt och Christer Nilsson. Föräldrarådet Den september anordnade FSDB:s föräldraråd i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Mo Gård och Tullängsskolan föräldrautbildning på Almåsa kursgård. I samband med utbildningen hölls också årsmöte. Föräldrarådets ordförande Marie Andersson hade meddelat att hon inte skulle ställa upp för omval. Föräldrarådets nya ordförande heter Torbjörn Freudenthal. Vi tackar Marie för alla hennes 4

5 betydelsefulla insatser som ordförande. Torbjörn har tidigare varit ordförande för Föräldrarådet och nu hälsar vi honom välkommen tillbaka. DBNSK-möte DBNSK (Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté) består av ordförandena och vice ordförandena från de nordiska dövblindorganisationerna. Under helgen den oktober var det dags för mig att tillsammans med FSDB:s vice ordförande Linda Eriksson delta på DBNSK-möte. Denna gång var det den norska dövblindorganisationen FNDB som ansvarade för mötet som hölls i Hurdal. Det nordiska samarbetet är viktigt och på mötet informerade vi varandra om vad som är aktuellt och utbytte erfarenheter. Det var till exempel diskussion om rehabilitering, hjälpmedel och tolkfrågor. Världskonferenserna Vart fjärde år håller WFDB sin Generalförsamling. I anslutning till Generalförsamlingen anordnas också Helen Keller världskonferensen. Den 6-11 november 2013 är det dags för de båda konferenserna på Filippinerna. Från FSDB kommer jag som ordförande att åka tillsammans med Linda Eriksson, Klas Nelfelt och Kicki Nordström. Christer Nilsson finns på plats för WFDB:s räkning. Vidare åker Emil Bejersten samt Dennis Lindell, Amanda Lindberg och Teresia Lindberg från DBU. Också några medlemmar kommer att åka med. Vi åker till Filippinerna den 31 oktober och kommer tillbaka till Sverige den 13 november. På grund av den långa resan och tidsomställningen räknar de flesta med att det behövs någon dags vila. Från och med den 14 november räknar vi i alla fall med att åter vara i tjänst. Om tekniken fungerar som den ska så kommer vi att rapportera löpande på Facebook om vad som händer på Filippinerna. FSDB:s medlemsforum Jag vill än en gång passa på att påminna om att du som är röstberättigad eller stödjande medlem är välkommen att delta i vårt slutna medlemsforum på Facebook. Sök på FSDB medlemsforum och begär inträde. I medlemsforumet kan man bland annat diskutera organisationsfrågor och andra aktuella ämnen. För att kunna delta i medlemsforumet krävs att du först har registrerat dig på Facebook. Mer information om hur du gör det finns på 5

6 Hemsida, Facebook och Twitter Följ gärna Förbundet Sveriges Dövblinda på Facebook och på Besök också gärna FSDB:s hemsida på Pontus Degsell Förbundsordförande FSDB:s förbundsstyrelse Bakre raden: Siv Grönberg, Jan Nyström, Linda Eriksson och Franck Gagniard. Främre raden: Klas Nelfelt, Marie Lagerström och Pontus Degsell. Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e-postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 6

7 Grattis FSDB Mälardalen! FSDB:s regionala förening FSDB Mälardalen firar 10-årsjubileum. Föreningen som bildades den 1 december 2003 omfattar Västmanlands och Södermanlands län. FSDB Mälardalen firar sitt jubileum i samband med en Ålandskryssning den oktober Vill du ge ett bidrag till FSDB:s internationella arbete? De senaste 25 åren har FSDB arbetat internationellt för att bygga upp och stötta dövblindorganisationer i hela världen. FSDB har en internationell fond som tidigare hette U-landsfonden. Denna fond används till detta arbete. Pengarna som kommer in till fonden räcker inte till allt vi vill göra. Vi har t.ex. bestämt att vi ska sponsra en av WFDB:s styrelseledamöters deltagande vid Helen Keller världskonferensen och WFDB:s kongress på Filippinerna. Det gäller den latinamerikanska styrelseledamoten Alejandra Carranza från Argentina. Hon har inte lyckats få några andra bidrag till sitt deltagande. Vi ser det som en demokratifråga att hela WFDB:s styrelse har möjlighet att närvara vid kongressen. Vill du ge ett mindre eller större bidrag till FSDB:s internationella arbete sätt in pengarna på FSDB:s plusgiro: och skriv internationella fonden. Vi tackar för ditt bidrag på förhand. Har du frågor kontakta eller 7

8 Tolktjänst Barn- och äldreminister Maria Larsson har tidigare flaggat för att regeringens ambition är att under hösten 2013 komma med ett nytt förslag som ska rätta till bristerna i tolktjänsten. Det är fortfarande tyst och ännu har det inte kommit något förslag. Det ryktas om att den framtida tolktjänsten kan komma att hamna i en ny myndighet Myndigheten för delaktighet (MFD) som i så fall troligen kommer att bestå av dagens Handisam och HI. FSDB fortsätter under tiden att tillsammans med övriga hörselorganisationer arbeta med tolkfrågor, bevaka utvecklingen och invänta regeringens förslag. Kritik mot hårt och kostsamt förslag Kravet på skriftliga åtgärdsprogram för barn med svårigheter ska enligt ett förslag tas bort. Detta slår mot de allra svagaste, och kostar samhället enorma summor på sikt. Det skrev FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell tillsammans med företrädare för elva andra organisationer i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 8 oktober. I debattartikeln framhålls att alla elever måste få förutsättningar för att kunna lyckas i skolan. Elever som riskerar att inte klara målen eller har andra svårigheter i sin skolsituation har rätt att få särskilt stöd. I åtgärdsprogrammen dokumenteras elevens behov, hur de ska tillgodoses, hur insatserna ska följas upp och utvärderas samt vem som ansvarar för insatserna. Om kravet på dokumentation försvinner finns det stora risker att insatser inte genomförs och att beslut inte följs upp. Det kommer att slå hårt mot de mest utsatta. Förslaget att slopa kravet på skriftliga åtgärdsprogram för elever i behov av extra stöd har fått hård kritik. Utbildningsminister Jan Björklund har senare meddelat att förslaget ska göras om. 8

9 Viktig delseger för Torsdagsaktionen FSDB deltar tillsammans med ett stort antal organisationer i Torsdagsaktionen. Varje torsdagsmorgon står representanter för organisationerna utanför regeringskansliet, Rosenbad och påminner ministrarna om att Sverige behöver en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Det var den 19 november 2010 som remisstiden gick ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal, om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Riksdagen beslutade redan i juni 2012 att regeringen skyndsamt skulle återkomma med ett lagförslag om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Sedan dess har tiden gått. I samband med Neuroförbundets kongress fredagen den 13 september meddelade integrationsminister Erik Ullenhag att regeringen avser återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar som en form av diskriminering. Erik Ullenhag sa att Torsdagsaktionens arbete har betytt mycket. För Torsdagsaktionen är detta en viktig delseger som visar att alla ansträngningar har haft betydelse. Tills vidare fortsätter Torsdagsaktionen fortsätter som vanligt. Torsdagsaktionen finns på plats utanför Rosenbad, mellan kl och för att påminna och diskutera med statsråden när de anländer till veckans regeringssammanträde. Tolka Mig Nu FSDB och DBU har tidigare tillsammans med andra hörselorganisationer startat Tolka Mig Nu om dagens och framtida tolktjänst. Målet är att lyfta fram betydelsen av en samlad tolktjänst. Besök Facebooksidan: 9

10 Full fart framåt med vita käppen Teresia Lindberg Jag har alltid varit något negativt inställd till det här med vit käpp. Den var i vägen, jag tyckte inte att jag behövde den och det var så pinsamt att alla skulle glo på mig när jag kom där viftandes med en vit pinne framför mig. Nej, det var inte min grej helt enkelt. Som de flesta synskadade hade jag fått en markeringskäpp av landstinget, i syfte för att visa omgivningen att här kommer en synskadad tjej.den käppen hade ett sorgligt liv. Den blev lämnad hemma, fick ligga längst ner i väskan eller nertryckt i jackfickan. Mina föräldrar har, så länge jag kan minnas, tjatat dagligen om att jag SKA använda käppen. Den hjälper dig, du slipper förklara dig och folk ser upp för dig. Det där sista om att folk skulle se upp för mig tror jag var mer menat som att jag skulle sakta ner lite. Jag var inte direkt den lugna typen som yngre. :) 10

11 Men, nej! Jag ville inte använda den och många gånger gick jag hemifrån med käppen i handen men stoppade undan den så fort jag var utom synhåll. Från markerings- till teknikkäpp Men nu, idag, har jag en HELT annan åsikt om att använda vit käpp. Idag är det jag som är den som tjatar folk till vansinne om att de borde använda det som kan hjälpa dem. Jag miste nästan all min syn för snart 2 år sedan. Och den första dagen efter flera veckors återhämtning efter operationen så satt jag där med min markeringskäpp i handen. Nu var jag helt enkelt tvungen att använda den. Det var antingen det eller så skulle jag bli hemmasittandes eller i varje fall väldigt beroende av människor omkring mig. Några av mina första ord i livet var Kan själv! Så självklart ville jag inte vara beroende av andra. Jag malde på med träningen med min markeringskäpp. Övade in känslan att ha den i handen, att pendla med den fram och tillbaks, att känna skillnad på olika sorters hinder och underlag och framför allt, att INTE glömma den någonstans! Det sistnämnda var alltid svårast. Efter ungefär ett halvårs nötande med markeringskäpp så fick jag min första teknikkäpp. Ojoj vilken skillnad! Längden, stabiliteten, känslan, allt var ovant och totalt annorlunda. Jag fick en kort introduktion om tekniken man använder och sen fick jag bege mig hemåt. Hela vägen hem satt jag och fingrade på den där käppen. Tänkte på alla gånger jag sett folk med sådana och tänkt att Nej, jag kommer aldrig behöva en sådan. Jovisst.. hade jag inte en exakt sådan i handen nu kanske?? Lektioner i källaren Så var det dags för min första lektion i förflyttningsträning. Lite spänd var jag faktiskt, det är ju alltid kul att lära sig nya saker. Min första lektionssal var nere i källaren med mig i huset där Syncentralen håller till. En rak korridor med några enstaka stolar och växter och sen folk som kunde komma gåendes ibland. PERFEKT! Först var det tekniken. Jag fick vid några tillfällen stå med ryggen mot väggen och börja öva in pendlingstekniken. Höger, vänster, höger, vänster osv. Armarna och överkroppen skulle vara avslappnad och endast handleden skulle jobba. Det gick ju bara inte! Vet inte hur många gånger jag pendlade fram och tillbaks innan jag till slut fick börja gå samtidigt som pendlingstekniken tränades in. Och hör 11

12 här nu! När du pendlar åt vänster skulle höger fot fram. Lika när du pendlar åt höger, då skulle vänster fot fram. Det är en jättebra teknik det är det verkligen. Men riktigt besvärlig till en början! Jag tror det är därför jag är så säker på höger och vänster idag. Alla de där jäkla viftningarna hit och dit och fötterna här och där. USCH! Men jag fick till slut in det! Och nu skulle jag ut i stora världen! Steget ut på kyrkogården Alla vet nog att man inte bara kan gå rakt fram hela tiden. Då brakar man garanterat in i något förr eller senare. Man måste såklart kunna svänga också. Och det var nästa steg. Så ut med mig på stadskyrkogården, ja, en kyrkogård. Det var min träningsplats efter källarkorridoren. Jag hade lite roligt åt att jag i 2 timmar skulle gå fram och tillbaks, runt omkring på en kyrkogård av alla typer av ställen som finns. Men det visade sig vara en perfekt övningsplats. Där fanns raka och breda vägar, tydliga svängar och jag märkte att det var helt annorlunda att träna utomhus. Jag jämförde det hela lite med att ta körkort, visst nu har jag inte övningskört med bil men att tänka hur mycket man skulle svänga, inte gå i sicksack och hålla tempot. Det var inte lätt! Kyrkogården var fortfarande oskadd när jag lämnade den för att istället börja träna på mer kända platser. Övning på hemmaplan Nu skulle jag hem för att öva in olika vägar på hemmaplan. Sommaren hade kommit! Nu när jag skulle träna in promenad sträckor i min hemmamiljö blev det inte bara förflyttningsträning utan också orienteringsträning. Det gäller ju inte att bara kunna ta sig fram, jag måste ju kunna hitta också. Innan jag satte foten utanför dörren tänkte jag en hel del på att det här skulle bli lätt, jag hittar ju hemma här och det fanns inte en chans att jag skulle gå vilse. Jag upptäckte efteråt att jag hade varit lite FÖR positiv. Det var ju skitsvårt! Jag visste ju att det framför mig t ex skulle finnas en backe nerför. Men hur långt fram? När börjar den? Och vart är jag nu när den slutar? Så det var inte fullt lika lätt som jag trott från början. Och det är där jag är idag. Jag har promenadsträckor jag kan gå här hemma, jag kan nu ta mig till busshållplatsen och ta mig hela vägen 12

13 in till stan med hjälp av buss och tåg. Jag övar ännu fortfarande in nya vägar och ställen och sakta men säkert så börjar det sitta. :) Jag ser fram emot varje tillfälle jag övar för jag vet vilken frihetskänsla resultatet ger mig. Kramgo stolpe och riktigt gosig häck Idag när jag beger mig ut själv så är det ett äventyr varje gång jag går utanför dörren. Jag vet aldrig vad som kommer ske, ett nytt hinder där det tidigare inte varit, en avspärrning, att jag missar en markering som kan vara en gräskant, stolpe eller staket. Det kan kort sagt hända vad som helst. Jag minns första gången när jag ensam skulle bege mig ut på en promenad, just för att testa känslan när ingen annan var med mig. Vägen hittade jag, det var inga problem, men jag missade en gräskant och fick betala med ett kramkalas tillsammans med en stolpe. Då gick det upp för mig hur viktigt det är att känna efter och vara varsam till en början. Under samma promenad gosade jag in mig i en syrénhäck, blev nerbarrad av en tallbuske då jag gick rakt in i båda. Supermysigt, inte! Nu kanske ni tänker Ajdå, det Teresia ute på promenad lät inte kul. Och nej, det är inte kul alla gånger, jag brukar för det mesta se det så. Jag skrattar ofta bort det. Så länge jag inte gör illa mig så skrattar jag bort missen jag gjort, rycker på axlarna och fortsätter framåt. :) Men på mina dåliga dagar kan reaktionen bli annorlunda, surhet och bitterhet men det är väldigt sällan. En oväntad kalldusch Vilse har jag gått EN gång. Nu var jag inte vilse då på riktigt, men i mitt huvud var jag det. Jag trodde jag hade gått rätt när jag i själva verket inte hade gått tillräckligt 13

14 markeringar som är möjliga och sen går vi tillbaks samma väg och så får jag testa själv med henne 20 meter bakom mig. Och det gjorde jag, fram och tillbaka gick jag. Typ tredje vändan hörde jag något. Det lät som rinnande vatten, men jag sköt undan det och fortsatte som vanligt. Teresia promenerar långt fram. Så i 15 minuter gick jag fram och tillbaks och kände på ett staket som, enligt mig då, aldrig stått där tidigare. Jag fick lite lätt panik och var tvungen att länge stå och tänka. Vilket håll kom jag ifrån, där svängde jag och liknande. Men sen hittade jag lyckligtvis tillbaks! Och idag är händelsen bara en rolig upplevelse. Jag upptäckte nämligen senare att det var en lekplats jag varit inne på. Jag ville tydligen gunga istället för att gå hem. Det kanske mest överraskande jag varit med om var under en av mina förflyttningsträningar. Min synpedagog går alltid vägen med mig först och påminner mig och visar mig Fjärde gången hörde jag det igen på samma ställe, starkare den här gången. Jag stannade upp och lyssnade men jag kunde inte riktigt identifiera ljudet. Det var vatten, ja, men var det någon som vattnade sina blommor, tvättade bilen eller ett vattenfall någonstans? Jag slår återigen bort tanken och fortsätter framåt. Ett steg, två steg, tre steg, fyra steg och sen blev jag nerstänkt med vatten. Gissa vad det var? Jo, en vattenspridare! Ägarna till huset jag passerat tre gånger under dagen hade nu ställt ut en vattenspridare för att vattna sin nysådda gräsmatta. Tack och lov blev jag inte dyngsur men blöt blev jag. Och förvånad. Jag stannade upp längre bort och bara: Va?! Fattade ingenting och sen började jag skratta. Med nya möjligheter Jag har många upplevelser på lager idag och jag samlar ständigt fler. Både positiva och negativa. 14

15 Varje miss eller felsteg jag gör ger mig ständigt nya idéer om hur jag istället kan göra. Jag ler vid minnet av sist då mina föräldrar fick se mig ramla i lera, plöja genom en stor vattenpöl och sen promenera rakt in i en dörr. Jag kan förstå att det låter hemskt att jag upplevde allt det på en och samma dag men jag tog inte åt mig. Det är sådant som händer och jag räknar med det. Jag har alltid fått höra att Teresia har bara en hastighet och det går aldrig långsamt. Japp, sån är jag! :) Föddes sådan så det är inte lätt att förändra. Allt ska oftast gå fort och när det gör det så blir det ibland fel. :) Jag har fått äta upp mina åsikter jag hade till en början och idag känns det mycket skönt att alltid ha den med sig. Behöver jag den inte för stunden eller om jag måste ha båda händerna fria så viker jag bara ihop den och stoppar den i bakfickan. På så sätt finns den alltid tillgänglig. Glöm inte nu att alla är olika. Man måste själv känna efter när man är beredd att ta steget och plocka fram sin vita käpp. Jag tog det steget, och jag har aldrig ångrat mig! Teresia Lindberg Min vita käpp har gjort mitt liv möjligt! Jag kan ta mig ut, gå obehindrat och känna mig trygg att jag märker hinder i förväg. Den visar allmänheten att jag har en väldigt grav synskada och jag får ofta frågan om jag vill ha hjälp, vilket jag alltid uppskattar! Så jag kan verkligen rekommendera att försöka tränga bort tankarna på pinsamhet inför andra människor, att käppen bara skulle vara i vägen och klumpig, eller tanken på att jag skulle vara mindre självständig med den. 15

16 Regionala föreningar: FSDB Väst Kulturresa till Gotland Vår kulturresa startades på måndagens morgon den 12 augusti med buss från Göteborg. Med stopp i Vårgårda och Falköping, där fler medlemmar hoppade på. En god lunch åt vi på Brunstorp i Huskvarna. Därefter fortsatte vi till Oskarshamn, där färjan väntade. Vi kom till Visby efter 3 timmars båtfärd på kvällen. Bussen körde oss till Suderbys herrgård, där vi fick middag. Efter maten körde bussen oss till Visby, till vårt boende i studentlägenheter, guiden delade ut nycklar åt oss. På tisdagen efter en god sömn och efter att vi ätit frukost på Suderbys herrgård, körde bussen oss till Almedalen. Där gick vi en stadspromenad med guiden. Väldigt intressant att se den äldre bebyggelsen i Visby. Vi gick igenom Botaniska trädgården och även längs med muren. Och efter lunchen på Herrgården åkte vi till Lummelun- 16

17 dagrottan. Först fick vi se en film som de visade om grottan. Därefter gick vi ner i Lummelundagrottan, mörkt men där var små lampor tända. Guiden berättade, att 3 pojkars nyfikenhet och äventyrslusta ledde till att grottan upptäcktes år Man kom in i olika salar. Den första heter Bergakungens sal och en Kapellet. Grottan är nu en stor turistattraktion sedan år 1959 och dessutom naturreservat. Efter besöket körde bussen oss till Suderbys herrgård där vi åt middag och därefter tillbaka till vårt boende. Alla kvällar hade vi egen tid och då passade många på att strosa en del i Visby. På onsdagen efter frukosten åkte vi söderut. Vi stannade vid ett typiskt gotländskt änge, där fanns ett mycket gammalt träd, som de satt ett järnband om, för att ge trädet konstgjord andning. Nästa stopp var vid Lojsta hed. Där fanns ett hus från vikingatiden, där bodde människor och djur med eldstad i mitten. Vi åkte längre söderut till Hoburgen och såg Hoburgsgubben. På vägen till Visby stannade vi Kettelviks sandstensmuseum, där fanns mycket fint att titta på. Vidare åkte vi längs med Eksta kusten. En mycket annorlunda och vacker väg. Vi såg också både Stora Karlsö och Lilla Karlsö. Som har mycket rikt fågelliv. På torsdagen gick bussturen till norra Gotland och Fårö, och naturligtvis hade vi ätit frukost innan även den dagen, på Suderbys herrgård. Vi stannade för att se på Källunge kyrka. Källunge kyrka har en ovanlig form. I det gotiska korbygget finns kalkmålningar från och 1400-talet. Altarskåpet från 1500-talet är köpt av Visby Domkyrka, Predikstolen är från Dopfunten är från 1100-talet och såg mycket speciell ut. Därefter gjorde vi ett stopp vid Slite cementgjuteri. Ett stort kalkbrott. Och vi åkte vidare till Fårösund, färjan tog oss över till Fårö. Efter lunchen tog vi en promenad till vattnet, det var en lång och fin sandstrand där. Vi besökte Fårö kyrka. En helt fantastiskt vacker kyrka. Vi såg Ingmar Bergmans grav. Hans fru Ingrid Bergman vilar i samma grav. Vi åkte vidare och såg de imponerande rauk fälten. Det var så mäktigt att vara så nära dem. Det stormade väldigt mycket där också. Efter det åker vi färjan tillbaka till fastlandet, och till Suderbys herr gård för att äta middag. På fredagen den 16 augusti, hemresedag. Denna dag fick och åt vi vår frukost på färjan, som avgick kl 7,20 från Visby till Oskarshamn. Och vi åkte vidare samma väg till lunchen i Brunstorp i Huskvarna. Fortsatte sedan till Falköping och Vårgårda där medlemmar gick av 17

18 bussen. Vi andra gick av i Göteborg. Ett stort TACK till resekommittén Berit och Klas för en mycket välordnad och trevlig kulturresa. Tack också till alla tolkar som var med. /gm Ingegärd Bengtsson FSDB Örebro-Värmland Vår kära Gunvor Zetterman * 27 december 1927 har i dag stilla somnat. Örebro 5 september 2013 FSDB Örebro-Värmland Stort och varmt var Ditt hjärta, glatt var Ditt sinne Ljust och soligt lyser för alltid Ditt minne Tack, kära Gunvor, för den Du för oss var Tack för den envishet och styrka Du bar Tack för alla dessa år Du med oss var Tack för allting Du till oss lämnade kvar Begravningsgudstjänsten ägde rum i S:t Nicolai kyrka torsdag 26 september. Därefter deltog ett 60-tal vänner vid minnesstund i Vasasalen. Istället för blommor önskade Gunvor gåvor till Neurokliniken, USÖ, PG eller FSDB Örebro-Värmland, BG

19 Dikt Till Gunvor Vi hann ej säga dig farväl för döden kom så fort Istället vi säga dig stort tack vid evighetens port det fanns för oss alla ett rum i ditt hjärta för många av oss betydde du allt du var med oss i både glädje och smärta Tack kära Gunvor, tack för allt. (Dikten är skriven av Ewa-Helen Rydmark) FSDB Uppsala och Gävleborgs län Information om iphone och ipad Den 29 augusti kom Anne-Maj Magnström till oss i FSDB Uppsala och Gävleborgs län. Hon informerade om iphone och Ipad, d v s pekskärmsmobiltelefoner och surfplattor som har blivit allt vanligare i dagens samhälle och som har inbyggda hjälpmedelsappar för dövblinda, döva och synskadade. AnneMaj berättade att hon använder iphone och Ipad med punktdisplay och det fungerar bra för henne. I iphone skriver hon mest SMSmeddelanden och att hon använder Ipad mycket mer än iphone. Det finns många appar för iphone och Ipad och det är företaget Apple som gör apparna för iphone och Ipad. Man ska också skilja på Apple och Android. Det finns hjälpmedel inbyggda i iphone och Ipad bl.a. förstoring, tal- 19

20 syntes och för punktskriftdisplay för synskadade och dövblinda och det finns hjälpmedel för rörelsehindrade. Det finns blåtandfunktion till hörselslinga och punktskriftdisplayen och det finns vibratorfunktion i iphone. IPhone är bra och lätt att använda även för helt blinda personer eftersom det finns inbyggd talsyntes i den. Surfplattan Ipad har en ställning bakom som gör att den kan stå eller halvligga på bordet nära ögonen så att man slipper hålla den framför ögonen hela tiden eller luta så mycket fram till bordet för att läsa texter eller titta på ett TV-program eller ha videokommunikation i dem. Det finns vanligt tangentbord till Ipaden. Anne-Maj hade bärbar dator förut men nu använder hon Ipad och tangentbord. Hon läser alltid i Ipaden. Köper man en Ipad så finns det redan färdiga appar i den via köpet och det finns en inbyggd kamera i den men bildkvalitén är bättre i iphone än i Ipad. Det finns gratispappar och det finns appar som kostar pengar. Det finns klocka och datum m.fl. finns i Ipaden men inte väderappen i hennes Ipad men i iphone finns väderappen. Man kan videokommunicera via Skype även via Ipaden så Anne- Maj tog kontakt med Arne Lorentzson eftersom han ringde till henne via Ipaden och vi tittade på hur videokommunikationen via Skype fungerade mellan Anne-Maj och Arne. Det fungerade och det var kul att se hur deras Skype-kommunikation fungerar. Arne svarade på deltagarnas frågor om talsynteser och voiceover m.fl. Sen avslutade de sin videokommunikation. Anne-Maj informerade om att SMS via mobilen har minskat och många föredrar att använda billigare kommunikationssätt via Internet och e-post och så Skype förstås. Skype fungerar också bra med punktskriftdisplay. Jag såg att Anne-Maj skrev sitt Hej på Ipaden men jag såg inte om hon använde penna eller något annat så att jag frågade henne och hon svarade att hon skrev med sitt finger på den. Jag blev nyfiken och provade på att skriva ned mitt namn med höger pekfinger i vit text på svart bakgrund på hennes Ipad. Jag blev förvånad över att man kan göra så och hon sa att man kan konvertera skriven text till vanlig text i Ipaden och jag blev ännu mer förvånad. Hon sa att man kan använda diktamen dvs tala in sin röst så blir det text i Ipaden också fast hon har inte provat på detta eftersom hon är döv. Som sagt det var kul med den sortens skrivande där. Anne-Maj sa att vi lever i ett informationssamhälle och iphone och Ipaden dvs pekskärmsmobiler och 20

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016 PRO Kävlinge på rundtur på Gotland 22-26 augusti 2016 Resan startade tidigt i ottan klockan 05:30 från Furulund och 06:00 från Kävlinge! Reseledaren Per Arne, chauffören Joakim och alla vi andra var på

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Londonresan Resan. //Simone. Rundturen. //Gabriel

Londonresan Resan. //Simone. Rundturen. //Gabriel Londonresan 2017 Resan Kl 06.50 stod vi vid skolan och väntade in alla. Sen åkte vi till Älmhults tågstation. Strax innan 8 gick tåget, där satt vi nästan 2 h. Tillslut kom vi fram till Kastrup och checkade

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017! Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr 174 57 Sundbyberg E-post: kansli@sduf.se Telefon (sms): 0735 287 971 Hemsida: www.sduf.se Organisationsnr: 88 32 02-1342 Bankgironr: 5759-5647 Inbjudan

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Författare: Can. Kapitel1

Författare: Can. Kapitel1 Ön Författare: Can Kapitel1 Jag heter Johnny Depp och är 37 år. Jag. bor i Madagaskar. Min mamma är svårt sjuk och jag måste försöka se min mamma innan hon dör.hon bor i Australien och jag har lånat en

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Min APU i Polen! V10S. John Pettersson 5/05/2011 22/05/2011

Min APU i Polen! V10S. John Pettersson 5/05/2011 22/05/2011 Min APU i Polen! John Pettersson 5/05/2011 22/05/2011 V10S Inledning Jag heter John Pettersson och går V10S. Jag går inriktning skog på Vretagymnasiet 1a året, i den här rapporten kommer du som läser få

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state NANNY I KALIFORNIEN Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state Att jobba som Au pair Att fara till Kalifornien och jobba som en Au pair är en fantastisk möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Magiska dörren. Gjord av Emma K

Magiska dörren. Gjord av Emma K Magiska dörren Gjord av Emma K Hej jag heter Violetta och är 11år och jag bor i en stad som heter Bounes Aires. Jag bor i ett radhus det finns 100 st radhus på min gata. Gatan heter Ladsa gatan 332. Jag

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer