- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

2 Innehåll Ordförande har ordet... sid 3 FSDB:s förbundsstyrelse... sid 6 Grattis FSDB Mälardalen!... sid 7 Vill du ge ett bidrag till FSDB:s internationella arbete?... sid 7 Tolktjänst... sid 8 Kritik mot hårt och kostsamt förslag... sid 8 Viktig delseger för Torsdagsaktionen... sid 9 Tolka Mig Nu... sid 9 Full fart framåt med vita käppen...sid 10 Regionala föreningar:... sid 16 - FSDB Väst... sid 16 - FSDB Örebro-Värmland... sid 18 - FSDB Uppsala och Gävleborgs län... sid 19 Aktiveringskurs på Västanviks folkhögskola... sid 22 Juridisk rådgivning för medlemmar... sid 23 Tips om hörsel... sid 23 DBU-sidorna:... sid 24 - Teresia Lindberg har ordet... sid 24 - DBU:s vinter-weekend sid 25 - DBU i Filippinerna... sid 26 - DBU:s resa till USA... sid 26 Tips på aktiviteter:... sid 28 - Helen Keller på turné sid 28 - Spännande kurser i taktilt teckenspråk... sid 28 - Distanskurs - Dövstudier... sid 29 - Socialhaptisk kommunikation... sid 30 - Bok om att leva med RP eller Ushers syndrom... sid 30 På gång i FSDB... sid 31 Dövblindas Dag i Rwanda... sid 32 2

3 Ordförande har ordet Pontus Degsell I skrivande stund närmar sig FSDB:s höstträff i Haninge den 29 november-1 december. Det övergripande temat är Våra rättigheter och skyldigheter i samhället. Syftet är att alla medlemmar ska få bra verktyg för att kunna vara delaktiga i samhället och kunna påverka sin egen situation. Välkommen Klas Jag har förutom mitt uppdrag som förbundsordförande också sedan hösten 2011 haft ansvar för personal och arbetsledning på kansliet. Min arbetsbelastning är mycket hög och jag behöver kunna fokusera mer på min roll som förbundsordförande. Vi har diskuterat hur vi ska göra för att förbättra situationen. Styrelsen har därför beslutat att från och med den 1 oktober mars 2014 arvodera Klas Nelfelt på 100 procent som Verkställande ledamot/verksamhetschef. Efter den provperioden kommer en utvärdering att göras. Jag har fortfarande det yttersta ansvaret för personal och arbetsledning, men vid min sida har jag nu Klas som stöd. Jag och Klas kommer att ha ett mycket nära samarbete. Om ni vill ha kontakt med Klas går det bra att skicka e-post till eller ringa Jag vill tillsammans med personalen hälsa Klas varmt välkommen! Tack till FSDB Väst Torsdagen den 12 september anordnade FSDB Väst en mycket trevlig Dövblindas Dag i Göteborg. På förmiddagen var det utställningar med bland annat IT-hjälpmedel. På eftermiddagen var det en tankeväckande föreläsning med rubriken Livet blir som det blir och inte alltid som man tänkt sig. Föreläsaren var Sören Olsson, författare till bland annat böckerna om Sune och Bert. 3

4 År 2014 är det FSDB Nord som kommer att ansvara för Dövblindas Dag. Datum och plats kommer att meddelas längre fram. Håll utkik! arbetsområden som ska vara särskilt prioriterade. Arbetsgrupper Ordförandemöte 2014 Vi har redan nu ett preliminärt datum och plats för Ordförandemötet Tanken är att vi ska ha mötet den 9-11 maj på Almåsa kursgård. Obs! Om vi har ekonomiska resurser så finns det planer på att börja mötet redan den 8 maj. Den dagen kan i så fall användas för extra utbildning. Almedalen 2014 Styrelsen har beslutat att FSDB ska medverka på Almedalsveckan Preliminärt kommer ca 8-9 personer att åka dit (3 från förbundsstyrelsen, 2 från DBU, 2 från Föräldrarådet och 1-2 tjänstemän). Prioriterade områden Det finns många viktiga frågor inom olika områden som FSDB skulle behöva arbeta med. FSDB kan dock inte arbeta med alla frågor samtidigt. På kommande styrelsemöte den 24 oktober kommer styrelsen att fatta beslut om vilka Styrelsen har tillsatt en ny arbetsgrupp för LSS-frågor. Gruppen består av Pontus Degsell, Anne-Maj Magnström och Berit Jildenhed. Om arbetsgruppen märker att de skulle behöva ytterligare förstärkning så kan de själva utse den eller de personerna. Arbetsgruppen för internationella frågor är ingen ny grupp, men sammansättningen har ändrats. Styrelsen har beslutat att gruppen ska bestå av Pontus Degsell, Emil Bejersten, Linda Eriksson, Klas Nelfelt och Christer Nilsson. Föräldrarådet Den september anordnade FSDB:s föräldraråd i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Mo Gård och Tullängsskolan föräldrautbildning på Almåsa kursgård. I samband med utbildningen hölls också årsmöte. Föräldrarådets ordförande Marie Andersson hade meddelat att hon inte skulle ställa upp för omval. Föräldrarådets nya ordförande heter Torbjörn Freudenthal. Vi tackar Marie för alla hennes 4

5 betydelsefulla insatser som ordförande. Torbjörn har tidigare varit ordförande för Föräldrarådet och nu hälsar vi honom välkommen tillbaka. DBNSK-möte DBNSK (Dövblindas Nordiska Samarbetskommitté) består av ordförandena och vice ordförandena från de nordiska dövblindorganisationerna. Under helgen den oktober var det dags för mig att tillsammans med FSDB:s vice ordförande Linda Eriksson delta på DBNSK-möte. Denna gång var det den norska dövblindorganisationen FNDB som ansvarade för mötet som hölls i Hurdal. Det nordiska samarbetet är viktigt och på mötet informerade vi varandra om vad som är aktuellt och utbytte erfarenheter. Det var till exempel diskussion om rehabilitering, hjälpmedel och tolkfrågor. Världskonferenserna Vart fjärde år håller WFDB sin Generalförsamling. I anslutning till Generalförsamlingen anordnas också Helen Keller världskonferensen. Den 6-11 november 2013 är det dags för de båda konferenserna på Filippinerna. Från FSDB kommer jag som ordförande att åka tillsammans med Linda Eriksson, Klas Nelfelt och Kicki Nordström. Christer Nilsson finns på plats för WFDB:s räkning. Vidare åker Emil Bejersten samt Dennis Lindell, Amanda Lindberg och Teresia Lindberg från DBU. Också några medlemmar kommer att åka med. Vi åker till Filippinerna den 31 oktober och kommer tillbaka till Sverige den 13 november. På grund av den långa resan och tidsomställningen räknar de flesta med att det behövs någon dags vila. Från och med den 14 november räknar vi i alla fall med att åter vara i tjänst. Om tekniken fungerar som den ska så kommer vi att rapportera löpande på Facebook om vad som händer på Filippinerna. FSDB:s medlemsforum Jag vill än en gång passa på att påminna om att du som är röstberättigad eller stödjande medlem är välkommen att delta i vårt slutna medlemsforum på Facebook. Sök på FSDB medlemsforum och begär inträde. I medlemsforumet kan man bland annat diskutera organisationsfrågor och andra aktuella ämnen. För att kunna delta i medlemsforumet krävs att du först har registrerat dig på Facebook. Mer information om hur du gör det finns på 5

6 Hemsida, Facebook och Twitter Följ gärna Förbundet Sveriges Dövblinda på Facebook och på Besök också gärna FSDB:s hemsida på Pontus Degsell Förbundsordförande FSDB:s förbundsstyrelse Bakre raden: Siv Grönberg, Jan Nyström, Linda Eriksson och Franck Gagniard. Främre raden: Klas Nelfelt, Marie Lagerström och Pontus Degsell. Kontakt med styrelsen Vill du kontakta styrelsen? Vår e-postadress är Det går också att skriva brev till Styrelsen, FSDB, Enskede. 6

7 Grattis FSDB Mälardalen! FSDB:s regionala förening FSDB Mälardalen firar 10-årsjubileum. Föreningen som bildades den 1 december 2003 omfattar Västmanlands och Södermanlands län. FSDB Mälardalen firar sitt jubileum i samband med en Ålandskryssning den oktober Vill du ge ett bidrag till FSDB:s internationella arbete? De senaste 25 åren har FSDB arbetat internationellt för att bygga upp och stötta dövblindorganisationer i hela världen. FSDB har en internationell fond som tidigare hette U-landsfonden. Denna fond används till detta arbete. Pengarna som kommer in till fonden räcker inte till allt vi vill göra. Vi har t.ex. bestämt att vi ska sponsra en av WFDB:s styrelseledamöters deltagande vid Helen Keller världskonferensen och WFDB:s kongress på Filippinerna. Det gäller den latinamerikanska styrelseledamoten Alejandra Carranza från Argentina. Hon har inte lyckats få några andra bidrag till sitt deltagande. Vi ser det som en demokratifråga att hela WFDB:s styrelse har möjlighet att närvara vid kongressen. Vill du ge ett mindre eller större bidrag till FSDB:s internationella arbete sätt in pengarna på FSDB:s plusgiro: och skriv internationella fonden. Vi tackar för ditt bidrag på förhand. Har du frågor kontakta eller 7

8 Tolktjänst Barn- och äldreminister Maria Larsson har tidigare flaggat för att regeringens ambition är att under hösten 2013 komma med ett nytt förslag som ska rätta till bristerna i tolktjänsten. Det är fortfarande tyst och ännu har det inte kommit något förslag. Det ryktas om att den framtida tolktjänsten kan komma att hamna i en ny myndighet Myndigheten för delaktighet (MFD) som i så fall troligen kommer att bestå av dagens Handisam och HI. FSDB fortsätter under tiden att tillsammans med övriga hörselorganisationer arbeta med tolkfrågor, bevaka utvecklingen och invänta regeringens förslag. Kritik mot hårt och kostsamt förslag Kravet på skriftliga åtgärdsprogram för barn med svårigheter ska enligt ett förslag tas bort. Detta slår mot de allra svagaste, och kostar samhället enorma summor på sikt. Det skrev FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell tillsammans med företrädare för elva andra organisationer i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 8 oktober. I debattartikeln framhålls att alla elever måste få förutsättningar för att kunna lyckas i skolan. Elever som riskerar att inte klara målen eller har andra svårigheter i sin skolsituation har rätt att få särskilt stöd. I åtgärdsprogrammen dokumenteras elevens behov, hur de ska tillgodoses, hur insatserna ska följas upp och utvärderas samt vem som ansvarar för insatserna. Om kravet på dokumentation försvinner finns det stora risker att insatser inte genomförs och att beslut inte följs upp. Det kommer att slå hårt mot de mest utsatta. Förslaget att slopa kravet på skriftliga åtgärdsprogram för elever i behov av extra stöd har fått hård kritik. Utbildningsminister Jan Björklund har senare meddelat att förslaget ska göras om. 8

9 Viktig delseger för Torsdagsaktionen FSDB deltar tillsammans med ett stort antal organisationer i Torsdagsaktionen. Varje torsdagsmorgon står representanter för organisationerna utanför regeringskansliet, Rosenbad och påminner ministrarna om att Sverige behöver en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Det var den 19 november 2010 som remisstiden gick ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal, om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Riksdagen beslutade redan i juni 2012 att regeringen skyndsamt skulle återkomma med ett lagförslag om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Sedan dess har tiden gått. I samband med Neuroförbundets kongress fredagen den 13 september meddelade integrationsminister Erik Ullenhag att regeringen avser återkomma till riksdagen med ett lagförslag om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar som en form av diskriminering. Erik Ullenhag sa att Torsdagsaktionens arbete har betytt mycket. För Torsdagsaktionen är detta en viktig delseger som visar att alla ansträngningar har haft betydelse. Tills vidare fortsätter Torsdagsaktionen fortsätter som vanligt. Torsdagsaktionen finns på plats utanför Rosenbad, mellan kl och för att påminna och diskutera med statsråden när de anländer till veckans regeringssammanträde. Tolka Mig Nu FSDB och DBU har tidigare tillsammans med andra hörselorganisationer startat Tolka Mig Nu om dagens och framtida tolktjänst. Målet är att lyfta fram betydelsen av en samlad tolktjänst. Besök Facebooksidan: 9

10 Full fart framåt med vita käppen Teresia Lindberg Jag har alltid varit något negativt inställd till det här med vit käpp. Den var i vägen, jag tyckte inte att jag behövde den och det var så pinsamt att alla skulle glo på mig när jag kom där viftandes med en vit pinne framför mig. Nej, det var inte min grej helt enkelt. Som de flesta synskadade hade jag fått en markeringskäpp av landstinget, i syfte för att visa omgivningen att här kommer en synskadad tjej.den käppen hade ett sorgligt liv. Den blev lämnad hemma, fick ligga längst ner i väskan eller nertryckt i jackfickan. Mina föräldrar har, så länge jag kan minnas, tjatat dagligen om att jag SKA använda käppen. Den hjälper dig, du slipper förklara dig och folk ser upp för dig. Det där sista om att folk skulle se upp för mig tror jag var mer menat som att jag skulle sakta ner lite. Jag var inte direkt den lugna typen som yngre. :) 10

11 Men, nej! Jag ville inte använda den och många gånger gick jag hemifrån med käppen i handen men stoppade undan den så fort jag var utom synhåll. Från markerings- till teknikkäpp Men nu, idag, har jag en HELT annan åsikt om att använda vit käpp. Idag är det jag som är den som tjatar folk till vansinne om att de borde använda det som kan hjälpa dem. Jag miste nästan all min syn för snart 2 år sedan. Och den första dagen efter flera veckors återhämtning efter operationen så satt jag där med min markeringskäpp i handen. Nu var jag helt enkelt tvungen att använda den. Det var antingen det eller så skulle jag bli hemmasittandes eller i varje fall väldigt beroende av människor omkring mig. Några av mina första ord i livet var Kan själv! Så självklart ville jag inte vara beroende av andra. Jag malde på med träningen med min markeringskäpp. Övade in känslan att ha den i handen, att pendla med den fram och tillbaks, att känna skillnad på olika sorters hinder och underlag och framför allt, att INTE glömma den någonstans! Det sistnämnda var alltid svårast. Efter ungefär ett halvårs nötande med markeringskäpp så fick jag min första teknikkäpp. Ojoj vilken skillnad! Längden, stabiliteten, känslan, allt var ovant och totalt annorlunda. Jag fick en kort introduktion om tekniken man använder och sen fick jag bege mig hemåt. Hela vägen hem satt jag och fingrade på den där käppen. Tänkte på alla gånger jag sett folk med sådana och tänkt att Nej, jag kommer aldrig behöva en sådan. Jovisst.. hade jag inte en exakt sådan i handen nu kanske?? Lektioner i källaren Så var det dags för min första lektion i förflyttningsträning. Lite spänd var jag faktiskt, det är ju alltid kul att lära sig nya saker. Min första lektionssal var nere i källaren med mig i huset där Syncentralen håller till. En rak korridor med några enstaka stolar och växter och sen folk som kunde komma gåendes ibland. PERFEKT! Först var det tekniken. Jag fick vid några tillfällen stå med ryggen mot väggen och börja öva in pendlingstekniken. Höger, vänster, höger, vänster osv. Armarna och överkroppen skulle vara avslappnad och endast handleden skulle jobba. Det gick ju bara inte! Vet inte hur många gånger jag pendlade fram och tillbaks innan jag till slut fick börja gå samtidigt som pendlingstekniken tränades in. Och hör 11

12 här nu! När du pendlar åt vänster skulle höger fot fram. Lika när du pendlar åt höger, då skulle vänster fot fram. Det är en jättebra teknik det är det verkligen. Men riktigt besvärlig till en början! Jag tror det är därför jag är så säker på höger och vänster idag. Alla de där jäkla viftningarna hit och dit och fötterna här och där. USCH! Men jag fick till slut in det! Och nu skulle jag ut i stora världen! Steget ut på kyrkogården Alla vet nog att man inte bara kan gå rakt fram hela tiden. Då brakar man garanterat in i något förr eller senare. Man måste såklart kunna svänga också. Och det var nästa steg. Så ut med mig på stadskyrkogården, ja, en kyrkogård. Det var min träningsplats efter källarkorridoren. Jag hade lite roligt åt att jag i 2 timmar skulle gå fram och tillbaks, runt omkring på en kyrkogård av alla typer av ställen som finns. Men det visade sig vara en perfekt övningsplats. Där fanns raka och breda vägar, tydliga svängar och jag märkte att det var helt annorlunda att träna utomhus. Jag jämförde det hela lite med att ta körkort, visst nu har jag inte övningskört med bil men att tänka hur mycket man skulle svänga, inte gå i sicksack och hålla tempot. Det var inte lätt! Kyrkogården var fortfarande oskadd när jag lämnade den för att istället börja träna på mer kända platser. Övning på hemmaplan Nu skulle jag hem för att öva in olika vägar på hemmaplan. Sommaren hade kommit! Nu när jag skulle träna in promenad sträckor i min hemmamiljö blev det inte bara förflyttningsträning utan också orienteringsträning. Det gäller ju inte att bara kunna ta sig fram, jag måste ju kunna hitta också. Innan jag satte foten utanför dörren tänkte jag en hel del på att det här skulle bli lätt, jag hittar ju hemma här och det fanns inte en chans att jag skulle gå vilse. Jag upptäckte efteråt att jag hade varit lite FÖR positiv. Det var ju skitsvårt! Jag visste ju att det framför mig t ex skulle finnas en backe nerför. Men hur långt fram? När börjar den? Och vart är jag nu när den slutar? Så det var inte fullt lika lätt som jag trott från början. Och det är där jag är idag. Jag har promenadsträckor jag kan gå här hemma, jag kan nu ta mig till busshållplatsen och ta mig hela vägen 12

13 in till stan med hjälp av buss och tåg. Jag övar ännu fortfarande in nya vägar och ställen och sakta men säkert så börjar det sitta. :) Jag ser fram emot varje tillfälle jag övar för jag vet vilken frihetskänsla resultatet ger mig. Kramgo stolpe och riktigt gosig häck Idag när jag beger mig ut själv så är det ett äventyr varje gång jag går utanför dörren. Jag vet aldrig vad som kommer ske, ett nytt hinder där det tidigare inte varit, en avspärrning, att jag missar en markering som kan vara en gräskant, stolpe eller staket. Det kan kort sagt hända vad som helst. Jag minns första gången när jag ensam skulle bege mig ut på en promenad, just för att testa känslan när ingen annan var med mig. Vägen hittade jag, det var inga problem, men jag missade en gräskant och fick betala med ett kramkalas tillsammans med en stolpe. Då gick det upp för mig hur viktigt det är att känna efter och vara varsam till en början. Under samma promenad gosade jag in mig i en syrénhäck, blev nerbarrad av en tallbuske då jag gick rakt in i båda. Supermysigt, inte! Nu kanske ni tänker Ajdå, det Teresia ute på promenad lät inte kul. Och nej, det är inte kul alla gånger, jag brukar för det mesta se det så. Jag skrattar ofta bort det. Så länge jag inte gör illa mig så skrattar jag bort missen jag gjort, rycker på axlarna och fortsätter framåt. :) Men på mina dåliga dagar kan reaktionen bli annorlunda, surhet och bitterhet men det är väldigt sällan. En oväntad kalldusch Vilse har jag gått EN gång. Nu var jag inte vilse då på riktigt, men i mitt huvud var jag det. Jag trodde jag hade gått rätt när jag i själva verket inte hade gått tillräckligt 13

14 markeringar som är möjliga och sen går vi tillbaks samma väg och så får jag testa själv med henne 20 meter bakom mig. Och det gjorde jag, fram och tillbaka gick jag. Typ tredje vändan hörde jag något. Det lät som rinnande vatten, men jag sköt undan det och fortsatte som vanligt. Teresia promenerar långt fram. Så i 15 minuter gick jag fram och tillbaks och kände på ett staket som, enligt mig då, aldrig stått där tidigare. Jag fick lite lätt panik och var tvungen att länge stå och tänka. Vilket håll kom jag ifrån, där svängde jag och liknande. Men sen hittade jag lyckligtvis tillbaks! Och idag är händelsen bara en rolig upplevelse. Jag upptäckte nämligen senare att det var en lekplats jag varit inne på. Jag ville tydligen gunga istället för att gå hem. Det kanske mest överraskande jag varit med om var under en av mina förflyttningsträningar. Min synpedagog går alltid vägen med mig först och påminner mig och visar mig Fjärde gången hörde jag det igen på samma ställe, starkare den här gången. Jag stannade upp och lyssnade men jag kunde inte riktigt identifiera ljudet. Det var vatten, ja, men var det någon som vattnade sina blommor, tvättade bilen eller ett vattenfall någonstans? Jag slår återigen bort tanken och fortsätter framåt. Ett steg, två steg, tre steg, fyra steg och sen blev jag nerstänkt med vatten. Gissa vad det var? Jo, en vattenspridare! Ägarna till huset jag passerat tre gånger under dagen hade nu ställt ut en vattenspridare för att vattna sin nysådda gräsmatta. Tack och lov blev jag inte dyngsur men blöt blev jag. Och förvånad. Jag stannade upp längre bort och bara: Va?! Fattade ingenting och sen började jag skratta. Med nya möjligheter Jag har många upplevelser på lager idag och jag samlar ständigt fler. Både positiva och negativa. 14

15 Varje miss eller felsteg jag gör ger mig ständigt nya idéer om hur jag istället kan göra. Jag ler vid minnet av sist då mina föräldrar fick se mig ramla i lera, plöja genom en stor vattenpöl och sen promenera rakt in i en dörr. Jag kan förstå att det låter hemskt att jag upplevde allt det på en och samma dag men jag tog inte åt mig. Det är sådant som händer och jag räknar med det. Jag har alltid fått höra att Teresia har bara en hastighet och det går aldrig långsamt. Japp, sån är jag! :) Föddes sådan så det är inte lätt att förändra. Allt ska oftast gå fort och när det gör det så blir det ibland fel. :) Jag har fått äta upp mina åsikter jag hade till en början och idag känns det mycket skönt att alltid ha den med sig. Behöver jag den inte för stunden eller om jag måste ha båda händerna fria så viker jag bara ihop den och stoppar den i bakfickan. På så sätt finns den alltid tillgänglig. Glöm inte nu att alla är olika. Man måste själv känna efter när man är beredd att ta steget och plocka fram sin vita käpp. Jag tog det steget, och jag har aldrig ångrat mig! Teresia Lindberg Min vita käpp har gjort mitt liv möjligt! Jag kan ta mig ut, gå obehindrat och känna mig trygg att jag märker hinder i förväg. Den visar allmänheten att jag har en väldigt grav synskada och jag får ofta frågan om jag vill ha hjälp, vilket jag alltid uppskattar! Så jag kan verkligen rekommendera att försöka tränga bort tankarna på pinsamhet inför andra människor, att käppen bara skulle vara i vägen och klumpig, eller tanken på att jag skulle vara mindre självständig med den. 15

16 Regionala föreningar: FSDB Väst Kulturresa till Gotland Vår kulturresa startades på måndagens morgon den 12 augusti med buss från Göteborg. Med stopp i Vårgårda och Falköping, där fler medlemmar hoppade på. En god lunch åt vi på Brunstorp i Huskvarna. Därefter fortsatte vi till Oskarshamn, där färjan väntade. Vi kom till Visby efter 3 timmars båtfärd på kvällen. Bussen körde oss till Suderbys herrgård, där vi fick middag. Efter maten körde bussen oss till Visby, till vårt boende i studentlägenheter, guiden delade ut nycklar åt oss. På tisdagen efter en god sömn och efter att vi ätit frukost på Suderbys herrgård, körde bussen oss till Almedalen. Där gick vi en stadspromenad med guiden. Väldigt intressant att se den äldre bebyggelsen i Visby. Vi gick igenom Botaniska trädgården och även längs med muren. Och efter lunchen på Herrgården åkte vi till Lummelun- 16

17 dagrottan. Först fick vi se en film som de visade om grottan. Därefter gick vi ner i Lummelundagrottan, mörkt men där var små lampor tända. Guiden berättade, att 3 pojkars nyfikenhet och äventyrslusta ledde till att grottan upptäcktes år Man kom in i olika salar. Den första heter Bergakungens sal och en Kapellet. Grottan är nu en stor turistattraktion sedan år 1959 och dessutom naturreservat. Efter besöket körde bussen oss till Suderbys herrgård där vi åt middag och därefter tillbaka till vårt boende. Alla kvällar hade vi egen tid och då passade många på att strosa en del i Visby. På onsdagen efter frukosten åkte vi söderut. Vi stannade vid ett typiskt gotländskt änge, där fanns ett mycket gammalt träd, som de satt ett järnband om, för att ge trädet konstgjord andning. Nästa stopp var vid Lojsta hed. Där fanns ett hus från vikingatiden, där bodde människor och djur med eldstad i mitten. Vi åkte längre söderut till Hoburgen och såg Hoburgsgubben. På vägen till Visby stannade vi Kettelviks sandstensmuseum, där fanns mycket fint att titta på. Vidare åkte vi längs med Eksta kusten. En mycket annorlunda och vacker väg. Vi såg också både Stora Karlsö och Lilla Karlsö. Som har mycket rikt fågelliv. På torsdagen gick bussturen till norra Gotland och Fårö, och naturligtvis hade vi ätit frukost innan även den dagen, på Suderbys herrgård. Vi stannade för att se på Källunge kyrka. Källunge kyrka har en ovanlig form. I det gotiska korbygget finns kalkmålningar från och 1400-talet. Altarskåpet från 1500-talet är köpt av Visby Domkyrka, Predikstolen är från Dopfunten är från 1100-talet och såg mycket speciell ut. Därefter gjorde vi ett stopp vid Slite cementgjuteri. Ett stort kalkbrott. Och vi åkte vidare till Fårösund, färjan tog oss över till Fårö. Efter lunchen tog vi en promenad till vattnet, det var en lång och fin sandstrand där. Vi besökte Fårö kyrka. En helt fantastiskt vacker kyrka. Vi såg Ingmar Bergmans grav. Hans fru Ingrid Bergman vilar i samma grav. Vi åkte vidare och såg de imponerande rauk fälten. Det var så mäktigt att vara så nära dem. Det stormade väldigt mycket där också. Efter det åker vi färjan tillbaka till fastlandet, och till Suderbys herr gård för att äta middag. På fredagen den 16 augusti, hemresedag. Denna dag fick och åt vi vår frukost på färjan, som avgick kl 7,20 från Visby till Oskarshamn. Och vi åkte vidare samma väg till lunchen i Brunstorp i Huskvarna. Fortsatte sedan till Falköping och Vårgårda där medlemmar gick av 17

18 bussen. Vi andra gick av i Göteborg. Ett stort TACK till resekommittén Berit och Klas för en mycket välordnad och trevlig kulturresa. Tack också till alla tolkar som var med. /gm Ingegärd Bengtsson FSDB Örebro-Värmland Vår kära Gunvor Zetterman * 27 december 1927 har i dag stilla somnat. Örebro 5 september 2013 FSDB Örebro-Värmland Stort och varmt var Ditt hjärta, glatt var Ditt sinne Ljust och soligt lyser för alltid Ditt minne Tack, kära Gunvor, för den Du för oss var Tack för den envishet och styrka Du bar Tack för alla dessa år Du med oss var Tack för allting Du till oss lämnade kvar Begravningsgudstjänsten ägde rum i S:t Nicolai kyrka torsdag 26 september. Därefter deltog ett 60-tal vänner vid minnesstund i Vasasalen. Istället för blommor önskade Gunvor gåvor till Neurokliniken, USÖ, PG eller FSDB Örebro-Värmland, BG

19 Dikt Till Gunvor Vi hann ej säga dig farväl för döden kom så fort Istället vi säga dig stort tack vid evighetens port det fanns för oss alla ett rum i ditt hjärta för många av oss betydde du allt du var med oss i både glädje och smärta Tack kära Gunvor, tack för allt. (Dikten är skriven av Ewa-Helen Rydmark) FSDB Uppsala och Gävleborgs län Information om iphone och ipad Den 29 augusti kom Anne-Maj Magnström till oss i FSDB Uppsala och Gävleborgs län. Hon informerade om iphone och Ipad, d v s pekskärmsmobiltelefoner och surfplattor som har blivit allt vanligare i dagens samhälle och som har inbyggda hjälpmedelsappar för dövblinda, döva och synskadade. AnneMaj berättade att hon använder iphone och Ipad med punktdisplay och det fungerar bra för henne. I iphone skriver hon mest SMSmeddelanden och att hon använder Ipad mycket mer än iphone. Det finns många appar för iphone och Ipad och det är företaget Apple som gör apparna för iphone och Ipad. Man ska också skilja på Apple och Android. Det finns hjälpmedel inbyggda i iphone och Ipad bl.a. förstoring, tal- 19

20 syntes och för punktskriftdisplay för synskadade och dövblinda och det finns hjälpmedel för rörelsehindrade. Det finns blåtandfunktion till hörselslinga och punktskriftdisplayen och det finns vibratorfunktion i iphone. IPhone är bra och lätt att använda även för helt blinda personer eftersom det finns inbyggd talsyntes i den. Surfplattan Ipad har en ställning bakom som gör att den kan stå eller halvligga på bordet nära ögonen så att man slipper hålla den framför ögonen hela tiden eller luta så mycket fram till bordet för att läsa texter eller titta på ett TV-program eller ha videokommunikation i dem. Det finns vanligt tangentbord till Ipaden. Anne-Maj hade bärbar dator förut men nu använder hon Ipad och tangentbord. Hon läser alltid i Ipaden. Köper man en Ipad så finns det redan färdiga appar i den via köpet och det finns en inbyggd kamera i den men bildkvalitén är bättre i iphone än i Ipad. Det finns gratispappar och det finns appar som kostar pengar. Det finns klocka och datum m.fl. finns i Ipaden men inte väderappen i hennes Ipad men i iphone finns väderappen. Man kan videokommunicera via Skype även via Ipaden så Anne- Maj tog kontakt med Arne Lorentzson eftersom han ringde till henne via Ipaden och vi tittade på hur videokommunikationen via Skype fungerade mellan Anne-Maj och Arne. Det fungerade och det var kul att se hur deras Skype-kommunikation fungerar. Arne svarade på deltagarnas frågor om talsynteser och voiceover m.fl. Sen avslutade de sin videokommunikation. Anne-Maj informerade om att SMS via mobilen har minskat och många föredrar att använda billigare kommunikationssätt via Internet och e-post och så Skype förstås. Skype fungerar också bra med punktskriftdisplay. Jag såg att Anne-Maj skrev sitt Hej på Ipaden men jag såg inte om hon använde penna eller något annat så att jag frågade henne och hon svarade att hon skrev med sitt finger på den. Jag blev nyfiken och provade på att skriva ned mitt namn med höger pekfinger i vit text på svart bakgrund på hennes Ipad. Jag blev förvånad över att man kan göra så och hon sa att man kan konvertera skriven text till vanlig text i Ipaden och jag blev ännu mer förvånad. Hon sa att man kan använda diktamen dvs tala in sin röst så blir det text i Ipaden också fast hon har inte provat på detta eftersom hon är döv. Som sagt det var kul med den sortens skrivande där. Anne-Maj sa att vi lever i ett informationssamhälle och iphone och Ipaden dvs pekskärmsmobiler och 20

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning?

Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? Har Du eller Ditt barn både en syn- och hörselnedsättning? I Stockholms län finns det många olika verksamheter som kan ge råd och stöd till dig som är mellan 0-20 år. Den här foldern är tänkt att underlätta

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Camilla & Wilhelm Key

Camilla & Wilhelm Key Camilla & Wilhelm Key Augusti 2007 Avresa 24 augusti Resan till New York startade på Köpenhams flygplats Kastrup den 24:e augusti 2007. Vi blev uppgraderade till Economy Flex vilket vi inte alls hade något

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2013 2 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet

Hösten 2012. Kurser och Öppen verksamhet KURSER Hösten 2012 HÖSTEN Kurser och Öppen verksamhet ÖPPET HUS Under hösten har Agora Öppet hus på torsdagar från den 30 augusti. Till Öppet hus är barn, ungdomar och vuxna välkomna. Vi har öppet klockan

Läs mer

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015

BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 BOSSE s cirklar och teman hösten 2015 Hej. Här kommer BOSSEs cirkel- och temakatalog. Vi ser fram emot en spännande höst! Vi har fått mycket positiv respons på den nya katalogen så vi fortsätter i samma

Läs mer

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning

Gör det omöjliga möjligt. genom bra hemtjänst och ledsagning Gör det omöjliga möjligt genom bra hemtjänst och ledsagning Läsa post och hitta i kylen Per, 28 När jag skulle riva ost till pastasåsen upptäckte jag att jag tagit fel och köpt blodpudding istället. Största

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Projektet En hemlighet känd av många

Projektet En hemlighet känd av många Projektet En hemlighet känd av många Fredag 12/2 Helgen inleddes med presentation av daltagare efter middag på hotell Scandic Star i Sollentuna av kursledare Helena Svensson och Veronica Svensk. Deltagarna

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015

Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Varmt välkommen till villa Hydroussa! Träningsresa till Andros- Grekland 9 maj till 16 maj 2015 Reseinformation och resevillkor Flyg & Transfer: Flygbolag som flyger direkt Köpenhamn till Aten tur och

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK RESA NEW YORK DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS Frihetsgudinnan vakar lugnt vid inloppet av Hudson River, som för att välkomna alla de förväntansfulla som anländer till storstadsmetropolen New York. New York, även

Läs mer