DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN"

Transkript

1 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN 30 November 2012

2 Inledning I detta dokument har vi samlat anteckningar som deltagarna själva har skrivit ner i ett Google-dokument under diskussionerna. Vi har inte ändrat något i texten, endast lagt till bilder och deltagarna arbetsplatser. Dagen började med att deltagarna fick skriva ner frågor som de ville diskutera. Vår huvudfråga var Vilka processer vill vi jobba med och hur? i KUB-projektet. Dagen var uppdelad i tre 1-timmarspass då deltagarna fick diskutera dessa frågor. Efter dagen fick deltagarna prioritera vilka frågor de ansåg vara viktigast. De fick 6 redovisningsröster (röda pluppar) var som de fritt fick fördela på en eller flera frågor. Två frågor fick inga röster pga att lappen fattades. Det är fråga 7 på pass 2 - Hur utvärderar vi allt vi gör samt fråga 5 på pass 3 Bibliotekets historia. Vilken bild vill vi förmedla?. Urban Norlander, Region Värmland, ledde dagen.

3 PASS 1 23 Fråga 1: Sociala medier EwaLena Eriksson, Skattkärrs bibliotek Maritha Bjureld, Molkoms bibliotek Michael Fens, Vålbergs bibliotek Monica Östervee, Väse bibliotek Inger Möckelind, Karlstads stadsbibliotek Birgitta Rosén, Karlstads stadsbibliotek Annelie Nilsson, Eda Agnetha Oskarsson, Karlstads stadsbibliotek Lena Fröding, Filipstad Ingela Blomberg, Hagfors Maria Åmberg, Arvika Maria Andersson, Torsby Anna-Lena Olsson, Torsby Towa Zetterlund, Hammarö Känner sig som fel generation när det gäller kunskap kring de sociala medierna. Mer kunskap behövs bland personal. Hur hanterar vi Facebook eller andra sociala medier på biblioteket. Sociala mediers genomslagskraft. Vad är Twitter, blogg och...skillnaden. Hur kan vi utnyttja det i marknadsföringssyfte. Viktigt hur vi presenterar böcker, aktiviteter osv. På Facebook kan man ha en funktion som redigerar olämpligheten. Det krävs mycket ny kunskap kring ITanvändning för att hänga med. Daisyreader, e-böcker, annan nedladdning, Tpb, läsplattor, surfplattor osv Vi tittade på Karlstads kommuns Facebooksida. Några få ansvariga för sidan. Verktygen och någon intresserad måste finnas. Tillgång till verktyg som paddor och en fungerande Facebooksida som är godkänd av politikerna. Viktigt att vårda sin sida. Någon måste vara riktigt intresserad av att förnya den och ska inte känna det som en ännu en ny uppgift. PERSONAL MÅSTE KOMPETENSUTBILDAS INOM ALL NY TEKNIK. Lära av varandra mellan kommunerna. Har Hagfors eller Karlstad plattor så kan man komma till det biblioteket som inte har och fortbilda. Viktigt att dela med sig kunskap mellan kommuner. 3

4 19 Fråga 2: Digital delaktighet / Den digitala klyftan Sara Urger, Filipstad Maria Bergroth, Arvika Ewa Persson Sunne Lena Persson, Årjäng Birgitta Albinsson, Årjäng Ewa Persson Torsby Katarina Bergholm-Nilsson, Kristinehamn Gittan Classen, Sjukhusbiblioteket Vissa bibliotek, te.x Arvika, är med i Digidel. Vissa har också IT-hörna, där man kan få hjälp med flera olika saker. Vi vill ha tid att hjälpa låntagarna. Många upplever att det finns ett stort behov hos låntagarna att få hjälp med datorer och IT. Många låntagare kan inte alls använda datorer. Hur grundläggande datorkunskap ska biblioteket lära ut? Man kan se det som en klass/åldersfråga, många har inte råd med en egen dator och elektronikkedjorna hjälper knappast till med själva hanteringen av datorerna. Vart går gränsen för vårt ansvar? Får vi hjälpa till med att köpa biljetter, skriva in kontouppgifter etc? Vi måste behålla någon slags analog service, inte köra ifrån dem som inte kan med tekniken, trots att vi utvecklar fler digitala tjänster som reservationer och utlåningsautomater. De digitala lösningarna kan också hjälpa till att frigöra tid för att möta låntagarna, kontakten kan bli bättre mellan bibliotekspersonalen och låntagarna. Många ungdomar får datorer redan i skolan, barn har surfplattor på förskolan. Vad betyder det för den digitala delaktigheten? Det kan ofta behövas utbildning för personalen, det händer nya saker hela tiden. Många låntagare verkar bli hänvisade till oss för att få hjälp med blanketter, samhällsinformation etc. Hur hjälper vi dem? När andra serviceinrättningar som postkontor, försäkringskassan eller bank försvinner blir biblioteken allt viktigare. Hur möta det? Personalen lär av varandra, upprätthålla kompetensen. Biblioteken lär av varandra. Utveckla bra rutiner och manualer. Bena ut vad man faktiskt behöver behärska för att kunna arbeta på dagens och framtidens bibliotek. It-hörna för att kunna hjälpa till med alla möjliga IT-problem. Se till att det finns teknik: smartphones, surfplattor etc som personalen kan öva på. 4

5 25 Fråga 3: Vad är ett bra bemötande? Ulrica Elfgren, Sjukhusbiblioteket Maj Millom, Sjukhusbiblioteket Elisabeth Johansson, Sjukhusbiblioteket Marika Svalstedt, Sjukhusbiblioteket Linda Berg, Kil Ida Hagman, Kil Kristina Löfgren, Kil Annette Kramer, Kristinehamn Anneli Zars Hedlund, Hagfors Maud Hällström, Hagfors Birgitta Jonsson, Kristinehamn Anna Ersdotter, Hammarö Lena Sjöblom, Forshaga Ann-Sofie Persson, Eda Marianne Kristensson, Eda Annika Johansson, Sjukhusbiblioteket Åsa Ehn, Sjukhusbiblioteket Maj Millom, Sjukhusbiblioteket Susanne Pettersson, Forshaga Susanne Beckert, Hagfors Gunilla Mattsson, Arvika Therese Ohlsson, Karlstad Annika Olsson? Maria Dyhr-Nilsson, Karlstad Agneta Sundin, Karlstad Det är svårt och viktigt med bemötande Den som man möter ska se sig sedd, att säga hej när en person kommer in på biblioteket, att vara tillgänglig Svårt med låntagere med olika funktionshinder tex bokstavstolkning Vi måste bemöta alla lika, trevligt bemötande av alla Vi tror att vi måste hjälpa så fort som möjligt, många som kommer in är stressade, vi blir stressade, Den som står första i kön måste få ett bra bemötande ska inte skynda på. Hjälp till självhjälp Vi måste också respektera att vissa alltid kommer att vilja ha hjälp, tex äldre vill ha hjälp, för vissa grupper fungerar inte hjälp till självhjälp? Om personalen ser upptagen ut, vågar låntagaren fråga då, är det bra bemötande? Att röra sig på golvet i biblioteket, vara tillgänglig där låntagaren är Vi diskuterade våld och hot, hur bemöter vi personer som kan vara hotfulla. Hur långt ska det gå innan man kan be en person gå, hotfull, alkoholpåverkade, psykiskt sjuka Hur bemöter vi asylsökande som inte kan språket? Vilka larm finns och används, kan vi lära av varandra. Det ska inte bero på vem man möter av bibliotekarierna, låntagaren ska få samma svar, om en kollega säger ja och en annan nej till samma sak känner sig ju låntagaren illa bemött eftersom han fick nej när han tidigare fått ja. Det är viktigt att ha rutiner för vad man svarar och att de rutinerna följs. Vill vill lära oss hur man bemöter personer med olika typer av funktionshinder, hur ska man tänka Hjälp till självhjälp hur ska man tänka där? Hur gör man på ett bra sätt så att låntagarna fortfarande ser sig sedda och känner att de blir bra bemötta? Svårt att sätta gränser? Hur gör man utan att det ska bli dålig service. Ska vi ha olika gränser för olika besöksgrupper. En personal kanske ger jättemycket service medan andra håller tillbaka. Ska vi kanske kräva att tex studenter klarar sig själva. Är vi för snälla. Kan man ha en strategi för att tex röra sig i biblioteket och bemöta användarna där de är? Gemensam policy för bemötande bland personalen, pratas det om detta på arbetsplatsen? Kan man ha levande övningar kring bemötande, testa hur det känns att bli bemött på olika sätt? Process kring utbildning i bemötande av hotfulla personer, självförsvar men även tal. Process kring talövningar, att prata personer lugna? Vart går gränsen för hjälpsamhet? Bemötandespelet används på Arvika bibliotek, kan det vara något för en lära av varandra process? På Hammarö har de filmat bemötande i lånedisken, detta gicks igenom med en beteendevetare. Bemötande i telefon hur talar vi med låntagaren Bemötande i mail hur skriver man på ett positivt sätt. 5

6 Fråga 4: Att utveckla bokbussverksamheten (IT, bestånd, tillgänglighet) Åsa Olsson Kristinehamn, Thomas Wallin, Säffle, Maria Syversson, Sunne Claus Dyhr-Nielsen, Karlstad Malin Palm Arvika Mikael Haraldsson Säffle Mikael Persson Arvika Denna fråga diskuterades vidare under pass 2. Läs mer på sidan Viktiga saker som framkom i diskutionen: Vi böjade med att diskutera IT. Den trådlösa uppkopplingen är tillfredsställande, men vid vissa hållplatser utanför tätorten är det dåligt. Mikael Haraldsson berättade om att de har trådlöst nätverk. Mycket praktiskt och bra. Bokbeståndet diskuterades. Kör man med en vanlig klassisk bokbuss, så måste man ha med det mesta i bokväg och ha ett stort bestånd. Ett problem som t ex Karlstad har är vikten. Böcker väger! Dieselförbrukningen ökar, slitaget på bussen ökar m m. Tillgängligheten diskuterades. Hur når man fram till våra låntagare? Hur syns vi? Hur lockar vi till oss nya besökare. Boka Bokbussen har vi kommit igång med i Säffle och Arvika. Ett mycket lyckat grepp! Kristinehamn och Sunne var intresserade av detta. Tiden att klämma in det kan dock vara ett problem, även om intresset finns. Vi diskuterade inredning. Säffle är inte nöjda med deras inredning, även om de har den nyaste och modernaste bussen. Går det för snabbt när man anskaffar en ny buss, så kan det bli fel. Hur kommer man ifrån eller underlättar man allt kånkande på boklådor? Mp3- skivor diskuterades. Varför händer det inget med dessa? Beståndet ökar inte. Böckerna efterfrågas, men bara sådär. Det kommer mer vanliga ljudböcker. Försvinner en skiva av t ex åtta, så är ju boken förstörd. Lättare att hantera EN skiva. Vi kom fram till att det är mer ljudfiler som gäller. Det som är närmast på tapeten är en bokbussträff i Kristinehamn i nästa höst. Bra pr för bokbussverksamheten. Det måste komma mer folk än det har gjort hittills. En trottoarpratare är ett måste. Inte bara en annons i lokaltidningen. Vi måste vara men när det händer, t ex trafikens dag Säffle, Arvika-mârten o s v. Varför slänga utgallrade böcker för tusentals kronor? Gruppen kom med idéer om hur man kunde försöka sälja gamla böcker. 6

7 Fråga 5: Framtidens bibliotek. Hur tillgängliggör vi det digitala materialet? Andrea Nordgren, Karlstad Lena Hassellund, Kil Anna Eriksson, Karlstad Marie-Louise Eriksson, Ulrika Svensson, Forshaga Ina Huss, Säffle Towa Zetterlund, Hammarö Tord Karlsson, Karlstad Michael Körnemark, Wåxnäs bibliotek Toleif Högberg, Sunne 23 Hur skyltar man e-böcker? Det digitala biblioteket och det fysiska är det samma. Den användare som inte kommer till biblioteket är lika mycket värd. Databaser- används dom? Behöver marknadsföras aktivt. Hur kommer e-medierna att forma biblioteksrummet i framtiden? Blir tidskrifterna elektroniska? Kanske mer för tidningarna, tidskrifterna är lockvaror. Skylta med qr-kod till e-böckerna. Digitala fotoramar kan användas till e-böckerna. Biblioteken måste ha surfplattor och läsplattor så att folk kan prova. E-böckerna kommer slå ut storstilsböckerna. Vi behöver samarbeta mer med andra i framtiden. Göra olika saker i projekt. Det virtuella blir viktigt även där. Alla som jobbar på biblioteket ska kunna teknik. Idébank på webben 7

8 50 Fråga6: Utbyte mellan biblioteken. Lära av andra på deras arbetsplats. Marlene Sandlund, Säffle Åsa Magnil, Sjukhusbiblioteket Eivor Karlsson, Säffle Anneli Sandberg, Arvika Berit Wester, Sunne Rita van Brouwershaven, Sunne Ann-Sofie Östlund, Sunne Birgitta Sundberg, Torsby Mia Huss, Sunne Erik Öhrn, Sunne Siv Olsson, Torsby Birgitta Gullstrand, Hammarö Pernilla Georgsson, Arvika Agneta Staaf, Hammarö Eva Tholén, Arvika Utbytet måste organiseras, gärna av cheferna. Vi vill se hur andra bibliotek arbetar med t.ex bokuppsättning, vad andra assistenter har för uppgifter, organisering, rutiner, önskemål om återkommande assistentträffar, intern utbildning, vikarier, se saker med nya ögon, resurser, mejlgrupper, lärandegrupp inom Pion t.ex. Hur återför vi kunskapen, nya erfarenheter till den egna verksamheten? Hur gör vi för att kunna använda detta i KUB? Hitta en process o bestämma vilken där vi då kan använda studiebesök eller utbyte på en eller flera dagar, som ett sätt att lära sig. Hur ska vi utvärdera utbytet? 8

9 61 Fråga 7: Nya läsfrämjande arbetssätt för barn och ungdom Lena Åkerman, Kil, Ingrid Hennicks, Eda, Ann Gustavsson, Eda, Therese Hallenquist, Filipstad, Sofia Tholf, Arvika, Sara Kvistblom, Arvika, Eva Andersson, Säffle, Eva Jungbark, Säffle, Maria Persson, Säffle, Susanne Lindén, Karlstad, Maria Wiman, Arvika, Sara Carlsson, Forshaga, Margaretha Gunnarsson, Forshaga Annika Järnesund, Karlstad, Johanna Stilgård, Karlstad, Christina Neu, Karlstad Hur når vi barnen? Svårt att nå barnen på fritiden. Hur samarbetar vi med skolan, jobba mot lärarna, kan vi samarbeta i länet, vi saknar barnperspektivet i kuben och en person på länet som ansvarar för barnfrågor. Litteraturutredningen ställer nya krav på biblioteken och det läsfrämjande arbetet. Jobba med webben, bokblogg? Jobba mer med boktips, det fysiska rummet. Fortbilda oss i olika läsfrämjande metoder och samarbete med andra kulturyttringar 9

10 49 Fråga 8: Marknadsföring Deltagarlista saknas Marknadsföring - utåtriktad Målgrupper Barn och unga Medelålders män Patienter (sjukhusbibliotek), det kommer ständigt nya och alla behöver medvetenhet om att biblioteket finns även om man inte lånar, personalen och deras barn, förmedling till bokbussen, allmänhet Unga vuxna till bibliotekskvällar (anpassa programmet och nå ut) Barn, i uppbyggande syfte Äldre de som inte kommer till biblioteket, men det är viktigt för hälsa livet ut, fler som kan nås av boken kommer, många vet inte om allt biblioteket erbjuder Tonåringar från 14 och uppåt, med målsättningen att förstärka relationen så att de kommer tillbaka när det blir aktuellt igen Argument: miljövänligt, motverka konsumtion Gemensamma program i länet, dra nytta av varandras idéer och gäster Svårighet att få tid att marknadsföra Viktigt med arbetsorganisationen kring arrangemang: webb, lokaler, affischer, pressmeddelanden, dela ut blad Män och kvinnor hur når vi dem? Låna böcker i bokvagn med nya böcker och gå ut till köpcentret Fixa lösningar åt dem med färdiga bokpaket Bra exempel Bibliotek 300 kvadrat Jämställdhet bra, nå 30-åriga män Personlig kontakt, personlig bibliotekarie eller personliga boktips Marknadsföringsplan i Kil, pressmeddelanden varje torsdag, ljustavlan, sociala medier, webb. Börja på låg nivå. Viktigt att synas Är det värt pengarna att satsa på tex bioreklam? 10

11 12 Fråga 9: Integration Anna Åberg, Kil Ulla- Karin Stenberg, Arvika, Ulf Adolfsson, Sunne, Mikael Johansson, Arvika, Lena Börjesson, Arvika, Lena Andersson, Säffle Kunskap om kulturen, Ulf Adolfsson berättar om sin idé med musik, mat, bibliotek. Ulf har en musikgrupp som skulle kunna åka runt för att fånga upp våra nyanlända, de som har uppehållstillstånd m.m. Tanken är att detta skulle ingå i kub-projektet. Det är svårt med långsiktighet när man jobbar med våra invandrare Sagostunder, framgångsrikt inom vissa språkgrupper. Viktigt med tålamod och långsiktigt. Språkcafe varierad framgång. Samarbete med sfi viktigt. Information viktigt, vi behöver kunskap. Ett stort är en mötesplats utanför förläggning Lena Dahlbom - centrum för traumatisk stress Guide i bemötande för att få förståelse Biblioteksjobbet - böcker. Internationella biblioteket. Föreläsning från internationella biblioteket. Kunskap om medieplan, olika språk olika kommuner Kompletterande medieförsörjning, hur fördelas dessa pengar. Ansvarsbibliotek för olika språk inom Sverige Hur ser samverkan ut i de olika kommunerna Föreläsning från internationella biblioteket Ulf Adolfssons musikgrupp Mer kunskap om kulturen, behov, våra möjligheter. Kontaktpersoner i varje kommun, nätverk Barbro Bolonassos 11

12 PASS 2 51 Fråga 1: Marknadsföring på biblioteket Katarina Bergholm-Nilsson, Kristinehamn Maud Hällström, Hagfors Lena Persson, Årjäng Lena Fröding, Filipstad Birgitta Albinsson, Årjäng Anneli Zarzs Hedlund, Hagfors Susan Beckert, Hagfors Agneta Staaf, Hammarö Towa Zetterlund, Hammarö Rita van Brouwershaven, Sunne Lena Sjöblom, Forshaga Susanne Pettersson, Forshaga Agneta Sundin, Karlstad Annette Kramer, Kristinehamn Marléne Sandlund, Säffle Eivor Karlsson, Säffle Kristina Löfgren, Kil Christina Neu, Karlstad Michael Fens, Vålbergs bibliotek Tord Karlsson, Karlstad Maria Dyhr-Nielsen, Karlstad Ann Gustafsson, Eda Gunilla Mattsson, Arvika Lena Åkerman, Kil Linda Berg, Kil Ida Hagman, Kil Annika Närman, Karlstad Eva Jungbark, Säffle Maria Persson, Säffle Birgitta Rosén, Karlstad Agnetha Oskarsson, Karlstad Therese Ohlsson, Karlstad Ulrika Kvarnlöv, Torsby Eva Persson Sunne Hur skyltar vi för att inspirera. Hur rör sig besökaren i biblioteket. Färre böcker i hyllorna. Vad vill vi förmedla när besökare kommer till biblioteket? Del av andra gruppen: Omdömeslappar att ge till låntagare som de kan sätta i böckerna. Boktips som sticker ur böckerna. Koppla ihop temaskyltning med t.ex notis i tidningen. Denna vecka skyltar biblioteket med... Utnyttja personalen för boktips o skyltning, personalen tipsar om det de är intresserade av och skyltar med det. Vi vill ha en föreläsning om skyltning, fakta, forskning, tips mm. Låntagarna lämnar egna tips på en skärm om filmer, böcker. Stickor där den som läst boken lämnar kvar ett omdöme om boken, i boken. Tipsa varandra, på nätet, om hur man kan skylta, lägga ut bilder på skyltningar. Pärmar med fotokopior med boktips från TV-program m.m TV -skärmar med boktips, bildspel 12

13 7 Fråga 2: Att utveckla biblioteket som kulturell arena utifrån 2 i bibliotekslagen Lena Hassellund, Kil Inga- Greta Lindblom, Sjukhusbiblioteket Torsby, Birgitta Sparre, Hagfors Ulf Adolfsson, Sunne, Toleif Högberg, Sunne Att få in kulturaktiviteter på biblioteket är ett sätt att marknadsföra biblioteket. Biblioteket behöver synas. Informationsmeddelande. Behöver inte vara så stora evenemang. Vinster - biblioteket är öppet, det blir en mötesplats, vi syns i pressen. Bokcirklar Konstutställning unga vuxna i Kil. Fotoalbum startades. E- postlista, nätverk är viktiga. Föreningskatalog Utställning på vägg samt i montrarna. Minibokmässa Viktigt att biblioteket anordnar eftersom det kan ses som mindre filmkulturellt. Modell för att samverka kring författarbesök, författarturné Utbyte av idéer, på kub-bloggen? Afterwork Utbyta nätverk Nätverk, träffas oftare. Ex. Sunne, Hagfors,Torsby, Munkfors 13

14 13 Fråga 3: Webb Sara Carlsson, Forshaga Therese Hallenqvist, Filipstad Agneta Wihlstrand, Karlstad Jimmy Jansson, Karlstad Johanna Stilgård, Karlstad Anna Eriksson, Karlstad Susanne Linden, Karlstad Mirja Berggren, Sjukhusbiblioteket EwaLena Eriksson, Karlstad Skattkärr Marita Bjureld, Karlstad Molkom Maria Wiman, Arvika Monica Österve, Karlstad Väse Ingrid Hennix, Eda Hur kan vi använda webben som arbetsredskap på golvet? Fler manualer vore bra. Även skärminspelningar som visar hur man gör olika saker. Bli bättre på att samla och dela resurser mellan biblioteken via webben. Separata sökmiljöer tex film, ljudböcker, osv där man bara söker i de kategorierna. Listor på senaste. Musiken kunde bli mer framträdande på webben. Statistiken visar att bibliotekvarmlandwebben mest används för att söka, reservera och låna om. Artiklar och boktips har inte särskilt många sidvisningar. Man har tunnelseende på webben och ser bara det man just då vill göra. Hur vi benämner saker kan vara svårt för användarna att förstå, vad är en databas?, vad är ett författarlexikon? Lyfta fram samma saker i biblioteksrummet och på webben, teman, osv. Utnyttja sociala medier för att lyfta saker på bibliotekswebben. Lånarnas tips är populärt, kan vi få besökare och grupper att tipsa mer. I vilka former, på vilka arenor? Hur marknadsför vi evenemang? Det är alltid svårt att nå ut med information. Arvika och Sjukhusbiblioteket ska ha adventkalendrar på facebook med frågor och vinster varje eller varannan dag. Julkalender på bibliotekvarmlandwebben till nästa år? Boktips från författare kanske? Träffar där vi kan utbyta och spåna nya ideer till webben. Nätverk andra än vanliga webbgruppen där vi mest pratar praktiska saker kring teknik och katalog. 14

15 19 Fråga 4: Metoder för litteraturförmedling. Grupp 1 Mikael Johansson, Arvika Ann-Sofie Persson, Eda Birgitta Sundberg, Torsby Malin Jansson, Torsby Sysslebäck Gittan Classen, Sjukhusbiblioteket Maria Bergroth, Arvika Sofia Tholf, Arvika Inger Hagegård, Säffle Sara Urger, Filipstad Marlene Sandlund, Säffle Agneta Strandberg, Torsby Anna Ersdotter, Hammarö Ingela Blomberg, Hagfors Karin Andreasson, Hammarö Annika Järnesund, Karlstad Ulrika Svensson, Forshaga Diskussion om Arvikas utlån av färdiga bokcirkel-kassar, som är ett nytt grepp värt att testa Läsecirkel på nätet? Något att testa? På Värmlands-webben? Eller på Bokcirklar.se. Personalens kompetens. Hur öka den vad gäller litteraturkännedom och -kunskap? Bokpresentationer på APT. På kaffet? Bokpresentationsdagen i Arvika ett bra exempel Inspirationsföreläsningar måste till! Extern föreläsare som pratar om litteratur och trender, genrer. Vad gäller nu etc. Men också om klassiker etc.. Olika sätt sätt att presentera böcker på ARB-platserna diskuteras Diskussion om hur läsecirkel går till på Hammarö. Hur många träffar, hur läsa in sig Samma om cirklar i Torsby o Arvika Hur starta nya cirklar? Få nya deltagare? Erbjuda biblioteksrummet för cirklar som drivs på egen hand Fördelar med samarbete med studieförbund Hur samarrangera författarbesök i länet? Författarbesök+ bokcirkel ihop är mkt bra o praktiseras på flera bibliotek Utlån av läsplattor diskuterades Bokprat för vuxna. Görs det på biblioteken? Nja, inte så mycket! Ev. Processer som vi ser det: Få tid till läsning på arbetstid för att få överblick över trender, genrer etc. Genom artikel-läsning, läsning av bloggar mm på ARB tid Lära av varandra på biblioteken som t ex inspirationsdagen Arvika Föreläsning om trender, genrer Hinna skriva på webben - få ARB tid till detta Få till ett utrymme på Värmlands-webben där webbplatser, bloggar etc som tar upp litteratur samlas 15

16 Fråga 4: Metoder för litteraturförmedling. Grupp 2 Ina Huss, Säffle Mia Huss, Sunne Erik Öhrn, Sunne Elisabeth Johansson, Arvika Maria Andersson, Torsby Linda Göthberg, Kristinehamn Anneli Sandberg, Arvika Maria Omberg, Arvika Siw Olsson, Torsby Annalena Olsson, Torsby Sven Arne Johansson, Torsby Man kan hänga korta boktips på bokryggarna ute i hyllorna. Även på Fack. Man kan hänvisa till t.ex musik som omtalas i boken. Personliga boktips och tips på Facebook. Viktigt att fånga upp låntagare som inte hittade den bok hon kom för och försöka hitta något annat. Gå ut från biblioteket, våga vara där folk befinner sig. föreningar, BVC, föräldramöten mm Sommarläsning med belöning. 16

17 16 Fråga 5: Strategiskt tänkande. Bibliotekets plats i samhället och kommunens organisation. Åsa Ohlsson, Kristinehamn Birgitta Jonsson, Kristinehamn Inger Möckelind, Karlstad Ulla-Carin Stenberg, Arvika Åsa Hansen, Karlstad Stefan Crona, Säffle Internavtal inom kommunen, med t ex skola, för att synliggöra vad som görs. Andra förvaltningar upplevs som bättre på att ta betalt för sin verksamhet. Kulturen och biblioteken bör finnas med i den långsiktiga planeringen inom kommunen. Samverkan med andra verksamheter inom kommunen kan stärka verksamheten. Jmfr med Karlstads stadsbibliotek där Rådrummet och Kontaktcenter flyttar in i samma hus. I lågkonjunktur ökar bibliotekets roll i samhället. Fler människor besöker verksamheten av olika skäl. Hur lyfter man fram det till kommunledningen att inte spara på verksamheten i dåliga tider. En möjlighet att fungera som informationsförmedlare inom kommunen, ta fram beslutsunderlag etc. - Titta på hur de gjorde i Västra Götaland i samband med Volvos neddragningar. Västra Götalands regionbiblioteks tidskrift Framsidan har gett ut ett special-nummer. - Satsa mer på gemensamma biblioteksprogram, länsövergripande, och nå ut med det till allmänheten. Nå ut till andra aktörer som man vanligtvis inte samarbetar med. Långsiktiga strategier behövs, eventuellt gemensamma i länet. - Verksamhetsplaner viktiga för verksamheten, ev kanske man kan ha med det i KUB-projektet. - Viktigt att definiera bibliotekets roll och tyddliggöra vad det är som vi ska jobba med att marknadsföra. - Delta i olika projekt och olika samarbeten för att nå ut med verksamheten. - Ta hjälp av andra kompetenser för att utarbeta strategier. 17

18 Fråga 6: Pedagogik. Hur får jag användarna att förstå vad jag säger när vi lär ut, har kurser? Marika Svalstedt, Sjukhusbiblioteket Maj Millom, Sjukhusbiblioteket Ulrica Elfgren, Sjukhusbiblioteket Pernilla Georgsson, Arvika 14 Vi kom att diskutera rutiner som inte funkar internt för att utlärningen / inlärningen kanske inte fungerat som den ska. Internutbildningar för att sprida information, kvalitetssäkring och avvikelserapportering för att säkerställa kvalitet. Vi diskuterade förutsättningar vid utlärning tex. vi har sett en tendens vid våra kurser att användarna verkar ha en större förståelse att göra rätt om de förstår orsaken till att de ska söka på ett visst sätt. Vi vill lära oss olika pedagogiska metoder med speciellt fokus på pedagogik i grupper där deltagarnas förutsättningar är skilda. Hur tillfredställer man alla eller flertalet i en sån grupp? 18

19 0 Fråga 7: Hur utvärderar vi allt vi gör? Marie-Louise Eriksson, Sjukhusbiblioteket Margareta Gunnarsson, Forshaga Åsa Ehn, Sjukhusbiblioteket Åsa Magnil, Sjukhusbiblioteket Annika Johansson, Torsby Annelie Bekkouche, Karlstad Eva Tholén, Arvika Hur gör vi idag? Vi diskuterar olika sätt, upplever att vi inte har bra verktyg för detta idag. Viktigt att ha med tanken om utvärdering redan från början -VAD ska utvärderas? Allt vi gör kan inte utvärderas hur gör vi då? Hur utvärderar vi det vi inte når fram med? Enkäter på webben kanske bra, men också begränsande eftersom man inte når alla och de flesta vill/orkar inte svara. Tex: hur utvärderar man ett bokprat? Saknar en verktygslåda, olika saker/projekt behöver olika verktyg för utvärdering. Att utvärdera hänger nära samman med att ha mål med verksamheten, först när vi vet vad vi ska göra och varför så kan vi utvärdera. Vi kommer ofta en bit, utvärderar genom att mäta antal - men sen då? Hur följer vi upp etc? Borde samarbeta mer, även med andra aktörer. 300 kvm i Göteborg, varför har det blivit en sådan succé? Skulle vara bra att ha bollplank, vi jobbar med olika saker men kan diskutera med varandra, nätverka mer, mellan biblioteken. Tex vad gäller bibliotekskvällar, program för barn, barnverksamhet etc. Kompetens om detta finns säkert i kommunen/landstinget. Vi saknar en verktygslåda att hämta olika metoder för utvärdering ur. Förslag att vi har gemensam kurs/workshop som sedan kopplas till egen verksamhet? Utvärdering är något som borde ingå i alla processer, lärandespåret? Nyttovärdering för bibliotek, bjuda in dem som skrev eller ingick i det projektet? Viveca Nyström, Linnea Sjögren. 19

20 15 Fråga 8: Jämställdhet ur ett genusperspektiv. Besökarna, personal. Ulrika Sortelius, Sjukhsubiblioteket Arvika Sara Kvistblom, Arvika Malin Palm, Arvika Andrea Nordgren, Karlstad Ewa Persson, Torsby? Lena Börjesson, Arvika Mikael Körnemark, Karlstad Våxnäs Birgitta Gullstrand, Hammarö Ann-Sofie Östlund, Sunne Majoriteten av de som använder biblioteket är kvinnor. Vad gör vi för att locka män att använda bibliotekets tjänster. Befäster vi könsrollsmönster redan i vårt bemötande av barn? Är det lättare att hitta litteratur som passar kvinnor och flickor? Ny målgrupp - män som lånar cd-böcker att lyssna på vid resor och arbete i skogsmaskiner. Konkurrens om fritiden Vad använder vi för ord när vi beskriver det vi erbjuder? Öka medvetenheten i det vi erbjuder, i det vi gör. Starta arbetsplatsbibliotek på mansdominerade arbetsplatser. Minska skillnader mellan teoretiska och praktiska gymnasier. Avseende gymnasiebibliotek. Vara genusmedveten när vi skyltar eller ordnar program. 20

21 Fråga 9: Vilken teknik möter vi i framtiden för utlån, ipads, mobiler, annat? Denna fråga diskuterades inte under dagen. 21

22 se s.6 Fråga 4: Att utveckla bokbussverksamheten (IT, bestånd, tillgänglighet) Åsa Olsson, Kristinehamn Thomas Wallin, Säffle Maria Syversson, Sunne Claus Dyhr-Nielsen, Karlstad Malin Palm, Arvika Mikael Haraldsson, Säffle Mikael Persson,Arvika Eva Andersson Säffle Denna fråga återupptogs. Läs mer på s. 6. Viktiga saker som framkom i diskutionen: Vi böjade med att diskutera IT. Den trådlösa uppkopplingen är tillfredsställande, men vid vissa hållplatser utanför tätorten är det dåligt. Mikael Haraldsson berättade om att de har trådlöst nätverk. Mycket praktiskt och bra. Bokbeståndet diskuterades. Kör man med en vanlig klassisk bokbuss, så måste man ha med det mesta i bokväg och ha ett stort bestånd. Ett problem som t ex Karlstad har är vikten. Böcker väger! Dieselförbrukningen ökar, slitaget på bussen ökar m m. Tillgängligheten diskuterades. Hur når man fram till våra låntagare? Hur syns vi? Hur lockar vi till oss nya besökare. Boka Bokbussen har vi kommit igång med i Säffle och Arvika. Ett mycket lyckat grepp! Kristinehamn och Sunne var intresserade av detta. Tiden att klämma in det kan dock vara ett problem, även om intresset finns. Vi diskuterade inredning. Säffle är inte nöjda med deras inredning, även om det har den nyaste och modernaste bussen. Går det för snabbt när man anskaffar en ny buss, så kan det bli fel. Hur kommer man ifrån eller underlättar man allt kånkande på boklådor? Mp3- skivor diskuterades. Varför händer det inget med dessa? Beståndet ökar inte. Böckerna efterfrågas, men bara sådär. Det kommer mer vanliga ljudböcker. Försvinner en skiva av t ex åtta, så är ju boken förstörd. Lättare att hantera EN skiva. Vi kom fram till att det är mer ljudfiler som gäller. Det som är närmast på tapeten är en bokbussträff i Kristinehamn i nästa höst. Bra pr för bokbussverksamheten. Det måste komma mer folk än det har gjort hittills. En trottoarpratare är ett måste. Inte bara en annons i lokaltidningen. Vi måste vara men när det händer, t ex trafikens dag Säffle, Arvika-marten o s v. Säffle ska göra en insats genom att ställa upp bokbussen utanför ett köpcentrum coh dela ut flyers. I Arvika har vi dock nu ett fulltecknat schema, när det gäller bokbussen. Finns ingen plats för någon mer hållplats, däremot för fler besökare på vissa hållplatser. Hur fångar man upp läsintresset för högstadieelever? Vi behöver få in denna grupp i bussen. Vi kom in på Face-Book. Ett mycket bra redskap att marknadsföra sig med. Vi i Arvika har Maria Wiman, som gör ett viktigt jobb där. Vi måste få lära oss mer om Hur synas?. Varför inte gå samma kurser som ICA? (Mikael Hs förslag). Vidare diskuterades hyllor. De olika bussarna har sina egna hyllsystem. Intressant att höra hur de andra bussarna ser ut, och hur hyllorna ser ut. Hur man kan flytta dem och bygga om dem. Det ska vara praktiskt för personalen att jobba med och samtidigt vara smidigt, lättåtkomligt och lättöverskådligt för låntagarna. Det ska även se snyggt ut. Idéerna och samtalen om detta kom igång livligt! Vidare berättade Claus om att bussen besökte en konstutställning. Barnen fick komma in i bussen och göra sina egna konstverk, som sedan hängdes upp i bussen. Det är viktigt att utnyttja de olika lokala förmågorna som finns att tillgå som t ex Urban Andersson i Arvika. Vid pennan Mikael Persson 22

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Mikael Johansson, bibliotekarie, Arvika kommun: Erfarenheter från läsprojektet Arvika läser.

Mikael Johansson, bibliotekarie, Arvika kommun: Erfarenheter från läsprojektet Arvika läser. REGION VÄRMLAND VÄRMLAND LÄSER - DIALOGMÖTEN 12-13 NOVEMBER 2014 1. Vad kan jag/vi bidra med till Värmland läser? Louise Alvarsson, journalist och ordstajlist, Kreatörerna: Skapar- och berättarverksamhet.

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra?

2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra? REGION VÄRMLAND VÄRMLAND LÄSER - DIALOGMÖTEN 12-13 NOVEMBER 2014 2. Vad skulle kunna rymmas inom Värmland läser som kanske inte just jag/vi kan göra? Inledning Värmland läser skulle kunna vara paraplynamn

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet 2014-03-11

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet 2014-03-11 Sid 1 (5) Inkom datum 2014-03-11 Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2013-10-2013-12 Redovisnings-ID -009 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under

Läs mer

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare?

Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Q1 Hur många gånger har du använt surfplattan i mötet med besökare? Antal ggr (Endast siffra) 0 1 2 3 4 5 Medeltal Totalt Antal ggr (Endast siffra) 2,00 18 9 Totalt antal svarande: 9 # Antal ggr (Endast

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer