DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN"

Transkript

1 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-DAGEN 30 November 2012

2 Inledning I detta dokument har vi samlat anteckningar som deltagarna själva har skrivit ner i ett Google-dokument under diskussionerna. Vi har inte ändrat något i texten, endast lagt till bilder och deltagarna arbetsplatser. Dagen började med att deltagarna fick skriva ner frågor som de ville diskutera. Vår huvudfråga var Vilka processer vill vi jobba med och hur? i KUB-projektet. Dagen var uppdelad i tre 1-timmarspass då deltagarna fick diskutera dessa frågor. Efter dagen fick deltagarna prioritera vilka frågor de ansåg vara viktigast. De fick 6 redovisningsröster (röda pluppar) var som de fritt fick fördela på en eller flera frågor. Två frågor fick inga röster pga att lappen fattades. Det är fråga 7 på pass 2 - Hur utvärderar vi allt vi gör samt fråga 5 på pass 3 Bibliotekets historia. Vilken bild vill vi förmedla?. Urban Norlander, Region Värmland, ledde dagen.

3 PASS 1 23 Fråga 1: Sociala medier EwaLena Eriksson, Skattkärrs bibliotek Maritha Bjureld, Molkoms bibliotek Michael Fens, Vålbergs bibliotek Monica Östervee, Väse bibliotek Inger Möckelind, Karlstads stadsbibliotek Birgitta Rosén, Karlstads stadsbibliotek Annelie Nilsson, Eda Agnetha Oskarsson, Karlstads stadsbibliotek Lena Fröding, Filipstad Ingela Blomberg, Hagfors Maria Åmberg, Arvika Maria Andersson, Torsby Anna-Lena Olsson, Torsby Towa Zetterlund, Hammarö Känner sig som fel generation när det gäller kunskap kring de sociala medierna. Mer kunskap behövs bland personal. Hur hanterar vi Facebook eller andra sociala medier på biblioteket. Sociala mediers genomslagskraft. Vad är Twitter, blogg och...skillnaden. Hur kan vi utnyttja det i marknadsföringssyfte. Viktigt hur vi presenterar böcker, aktiviteter osv. På Facebook kan man ha en funktion som redigerar olämpligheten. Det krävs mycket ny kunskap kring ITanvändning för att hänga med. Daisyreader, e-böcker, annan nedladdning, Tpb, läsplattor, surfplattor osv Vi tittade på Karlstads kommuns Facebooksida. Några få ansvariga för sidan. Verktygen och någon intresserad måste finnas. Tillgång till verktyg som paddor och en fungerande Facebooksida som är godkänd av politikerna. Viktigt att vårda sin sida. Någon måste vara riktigt intresserad av att förnya den och ska inte känna det som en ännu en ny uppgift. PERSONAL MÅSTE KOMPETENSUTBILDAS INOM ALL NY TEKNIK. Lära av varandra mellan kommunerna. Har Hagfors eller Karlstad plattor så kan man komma till det biblioteket som inte har och fortbilda. Viktigt att dela med sig kunskap mellan kommuner. 3

4 19 Fråga 2: Digital delaktighet / Den digitala klyftan Sara Urger, Filipstad Maria Bergroth, Arvika Ewa Persson Sunne Lena Persson, Årjäng Birgitta Albinsson, Årjäng Ewa Persson Torsby Katarina Bergholm-Nilsson, Kristinehamn Gittan Classen, Sjukhusbiblioteket Vissa bibliotek, te.x Arvika, är med i Digidel. Vissa har också IT-hörna, där man kan få hjälp med flera olika saker. Vi vill ha tid att hjälpa låntagarna. Många upplever att det finns ett stort behov hos låntagarna att få hjälp med datorer och IT. Många låntagare kan inte alls använda datorer. Hur grundläggande datorkunskap ska biblioteket lära ut? Man kan se det som en klass/åldersfråga, många har inte råd med en egen dator och elektronikkedjorna hjälper knappast till med själva hanteringen av datorerna. Vart går gränsen för vårt ansvar? Får vi hjälpa till med att köpa biljetter, skriva in kontouppgifter etc? Vi måste behålla någon slags analog service, inte köra ifrån dem som inte kan med tekniken, trots att vi utvecklar fler digitala tjänster som reservationer och utlåningsautomater. De digitala lösningarna kan också hjälpa till att frigöra tid för att möta låntagarna, kontakten kan bli bättre mellan bibliotekspersonalen och låntagarna. Många ungdomar får datorer redan i skolan, barn har surfplattor på förskolan. Vad betyder det för den digitala delaktigheten? Det kan ofta behövas utbildning för personalen, det händer nya saker hela tiden. Många låntagare verkar bli hänvisade till oss för att få hjälp med blanketter, samhällsinformation etc. Hur hjälper vi dem? När andra serviceinrättningar som postkontor, försäkringskassan eller bank försvinner blir biblioteken allt viktigare. Hur möta det? Personalen lär av varandra, upprätthålla kompetensen. Biblioteken lär av varandra. Utveckla bra rutiner och manualer. Bena ut vad man faktiskt behöver behärska för att kunna arbeta på dagens och framtidens bibliotek. It-hörna för att kunna hjälpa till med alla möjliga IT-problem. Se till att det finns teknik: smartphones, surfplattor etc som personalen kan öva på. 4

5 25 Fråga 3: Vad är ett bra bemötande? Ulrica Elfgren, Sjukhusbiblioteket Maj Millom, Sjukhusbiblioteket Elisabeth Johansson, Sjukhusbiblioteket Marika Svalstedt, Sjukhusbiblioteket Linda Berg, Kil Ida Hagman, Kil Kristina Löfgren, Kil Annette Kramer, Kristinehamn Anneli Zars Hedlund, Hagfors Maud Hällström, Hagfors Birgitta Jonsson, Kristinehamn Anna Ersdotter, Hammarö Lena Sjöblom, Forshaga Ann-Sofie Persson, Eda Marianne Kristensson, Eda Annika Johansson, Sjukhusbiblioteket Åsa Ehn, Sjukhusbiblioteket Maj Millom, Sjukhusbiblioteket Susanne Pettersson, Forshaga Susanne Beckert, Hagfors Gunilla Mattsson, Arvika Therese Ohlsson, Karlstad Annika Olsson? Maria Dyhr-Nilsson, Karlstad Agneta Sundin, Karlstad Det är svårt och viktigt med bemötande Den som man möter ska se sig sedd, att säga hej när en person kommer in på biblioteket, att vara tillgänglig Svårt med låntagere med olika funktionshinder tex bokstavstolkning Vi måste bemöta alla lika, trevligt bemötande av alla Vi tror att vi måste hjälpa så fort som möjligt, många som kommer in är stressade, vi blir stressade, Den som står första i kön måste få ett bra bemötande ska inte skynda på. Hjälp till självhjälp Vi måste också respektera att vissa alltid kommer att vilja ha hjälp, tex äldre vill ha hjälp, för vissa grupper fungerar inte hjälp till självhjälp? Om personalen ser upptagen ut, vågar låntagaren fråga då, är det bra bemötande? Att röra sig på golvet i biblioteket, vara tillgänglig där låntagaren är Vi diskuterade våld och hot, hur bemöter vi personer som kan vara hotfulla. Hur långt ska det gå innan man kan be en person gå, hotfull, alkoholpåverkade, psykiskt sjuka Hur bemöter vi asylsökande som inte kan språket? Vilka larm finns och används, kan vi lära av varandra. Det ska inte bero på vem man möter av bibliotekarierna, låntagaren ska få samma svar, om en kollega säger ja och en annan nej till samma sak känner sig ju låntagaren illa bemött eftersom han fick nej när han tidigare fått ja. Det är viktigt att ha rutiner för vad man svarar och att de rutinerna följs. Vill vill lära oss hur man bemöter personer med olika typer av funktionshinder, hur ska man tänka Hjälp till självhjälp hur ska man tänka där? Hur gör man på ett bra sätt så att låntagarna fortfarande ser sig sedda och känner att de blir bra bemötta? Svårt att sätta gränser? Hur gör man utan att det ska bli dålig service. Ska vi ha olika gränser för olika besöksgrupper. En personal kanske ger jättemycket service medan andra håller tillbaka. Ska vi kanske kräva att tex studenter klarar sig själva. Är vi för snälla. Kan man ha en strategi för att tex röra sig i biblioteket och bemöta användarna där de är? Gemensam policy för bemötande bland personalen, pratas det om detta på arbetsplatsen? Kan man ha levande övningar kring bemötande, testa hur det känns att bli bemött på olika sätt? Process kring utbildning i bemötande av hotfulla personer, självförsvar men även tal. Process kring talövningar, att prata personer lugna? Vart går gränsen för hjälpsamhet? Bemötandespelet används på Arvika bibliotek, kan det vara något för en lära av varandra process? På Hammarö har de filmat bemötande i lånedisken, detta gicks igenom med en beteendevetare. Bemötande i telefon hur talar vi med låntagaren Bemötande i mail hur skriver man på ett positivt sätt. 5

6 Fråga 4: Att utveckla bokbussverksamheten (IT, bestånd, tillgänglighet) Åsa Olsson Kristinehamn, Thomas Wallin, Säffle, Maria Syversson, Sunne Claus Dyhr-Nielsen, Karlstad Malin Palm Arvika Mikael Haraldsson Säffle Mikael Persson Arvika Denna fråga diskuterades vidare under pass 2. Läs mer på sidan Viktiga saker som framkom i diskutionen: Vi böjade med att diskutera IT. Den trådlösa uppkopplingen är tillfredsställande, men vid vissa hållplatser utanför tätorten är det dåligt. Mikael Haraldsson berättade om att de har trådlöst nätverk. Mycket praktiskt och bra. Bokbeståndet diskuterades. Kör man med en vanlig klassisk bokbuss, så måste man ha med det mesta i bokväg och ha ett stort bestånd. Ett problem som t ex Karlstad har är vikten. Böcker väger! Dieselförbrukningen ökar, slitaget på bussen ökar m m. Tillgängligheten diskuterades. Hur når man fram till våra låntagare? Hur syns vi? Hur lockar vi till oss nya besökare. Boka Bokbussen har vi kommit igång med i Säffle och Arvika. Ett mycket lyckat grepp! Kristinehamn och Sunne var intresserade av detta. Tiden att klämma in det kan dock vara ett problem, även om intresset finns. Vi diskuterade inredning. Säffle är inte nöjda med deras inredning, även om de har den nyaste och modernaste bussen. Går det för snabbt när man anskaffar en ny buss, så kan det bli fel. Hur kommer man ifrån eller underlättar man allt kånkande på boklådor? Mp3- skivor diskuterades. Varför händer det inget med dessa? Beståndet ökar inte. Böckerna efterfrågas, men bara sådär. Det kommer mer vanliga ljudböcker. Försvinner en skiva av t ex åtta, så är ju boken förstörd. Lättare att hantera EN skiva. Vi kom fram till att det är mer ljudfiler som gäller. Det som är närmast på tapeten är en bokbussträff i Kristinehamn i nästa höst. Bra pr för bokbussverksamheten. Det måste komma mer folk än det har gjort hittills. En trottoarpratare är ett måste. Inte bara en annons i lokaltidningen. Vi måste vara men när det händer, t ex trafikens dag Säffle, Arvika-mârten o s v. Varför slänga utgallrade böcker för tusentals kronor? Gruppen kom med idéer om hur man kunde försöka sälja gamla böcker. 6

7 Fråga 5: Framtidens bibliotek. Hur tillgängliggör vi det digitala materialet? Andrea Nordgren, Karlstad Lena Hassellund, Kil Anna Eriksson, Karlstad Marie-Louise Eriksson, Ulrika Svensson, Forshaga Ina Huss, Säffle Towa Zetterlund, Hammarö Tord Karlsson, Karlstad Michael Körnemark, Wåxnäs bibliotek Toleif Högberg, Sunne 23 Hur skyltar man e-böcker? Det digitala biblioteket och det fysiska är det samma. Den användare som inte kommer till biblioteket är lika mycket värd. Databaser- används dom? Behöver marknadsföras aktivt. Hur kommer e-medierna att forma biblioteksrummet i framtiden? Blir tidskrifterna elektroniska? Kanske mer för tidningarna, tidskrifterna är lockvaror. Skylta med qr-kod till e-böckerna. Digitala fotoramar kan användas till e-böckerna. Biblioteken måste ha surfplattor och läsplattor så att folk kan prova. E-böckerna kommer slå ut storstilsböckerna. Vi behöver samarbeta mer med andra i framtiden. Göra olika saker i projekt. Det virtuella blir viktigt även där. Alla som jobbar på biblioteket ska kunna teknik. Idébank på webben 7

8 50 Fråga6: Utbyte mellan biblioteken. Lära av andra på deras arbetsplats. Marlene Sandlund, Säffle Åsa Magnil, Sjukhusbiblioteket Eivor Karlsson, Säffle Anneli Sandberg, Arvika Berit Wester, Sunne Rita van Brouwershaven, Sunne Ann-Sofie Östlund, Sunne Birgitta Sundberg, Torsby Mia Huss, Sunne Erik Öhrn, Sunne Siv Olsson, Torsby Birgitta Gullstrand, Hammarö Pernilla Georgsson, Arvika Agneta Staaf, Hammarö Eva Tholén, Arvika Utbytet måste organiseras, gärna av cheferna. Vi vill se hur andra bibliotek arbetar med t.ex bokuppsättning, vad andra assistenter har för uppgifter, organisering, rutiner, önskemål om återkommande assistentträffar, intern utbildning, vikarier, se saker med nya ögon, resurser, mejlgrupper, lärandegrupp inom Pion t.ex. Hur återför vi kunskapen, nya erfarenheter till den egna verksamheten? Hur gör vi för att kunna använda detta i KUB? Hitta en process o bestämma vilken där vi då kan använda studiebesök eller utbyte på en eller flera dagar, som ett sätt att lära sig. Hur ska vi utvärdera utbytet? 8

9 61 Fråga 7: Nya läsfrämjande arbetssätt för barn och ungdom Lena Åkerman, Kil, Ingrid Hennicks, Eda, Ann Gustavsson, Eda, Therese Hallenquist, Filipstad, Sofia Tholf, Arvika, Sara Kvistblom, Arvika, Eva Andersson, Säffle, Eva Jungbark, Säffle, Maria Persson, Säffle, Susanne Lindén, Karlstad, Maria Wiman, Arvika, Sara Carlsson, Forshaga, Margaretha Gunnarsson, Forshaga Annika Järnesund, Karlstad, Johanna Stilgård, Karlstad, Christina Neu, Karlstad Hur når vi barnen? Svårt att nå barnen på fritiden. Hur samarbetar vi med skolan, jobba mot lärarna, kan vi samarbeta i länet, vi saknar barnperspektivet i kuben och en person på länet som ansvarar för barnfrågor. Litteraturutredningen ställer nya krav på biblioteken och det läsfrämjande arbetet. Jobba med webben, bokblogg? Jobba mer med boktips, det fysiska rummet. Fortbilda oss i olika läsfrämjande metoder och samarbete med andra kulturyttringar 9

10 49 Fråga 8: Marknadsföring Deltagarlista saknas Marknadsföring - utåtriktad Målgrupper Barn och unga Medelålders män Patienter (sjukhusbibliotek), det kommer ständigt nya och alla behöver medvetenhet om att biblioteket finns även om man inte lånar, personalen och deras barn, förmedling till bokbussen, allmänhet Unga vuxna till bibliotekskvällar (anpassa programmet och nå ut) Barn, i uppbyggande syfte Äldre de som inte kommer till biblioteket, men det är viktigt för hälsa livet ut, fler som kan nås av boken kommer, många vet inte om allt biblioteket erbjuder Tonåringar från 14 och uppåt, med målsättningen att förstärka relationen så att de kommer tillbaka när det blir aktuellt igen Argument: miljövänligt, motverka konsumtion Gemensamma program i länet, dra nytta av varandras idéer och gäster Svårighet att få tid att marknadsföra Viktigt med arbetsorganisationen kring arrangemang: webb, lokaler, affischer, pressmeddelanden, dela ut blad Män och kvinnor hur når vi dem? Låna böcker i bokvagn med nya böcker och gå ut till köpcentret Fixa lösningar åt dem med färdiga bokpaket Bra exempel Bibliotek 300 kvadrat Jämställdhet bra, nå 30-åriga män Personlig kontakt, personlig bibliotekarie eller personliga boktips Marknadsföringsplan i Kil, pressmeddelanden varje torsdag, ljustavlan, sociala medier, webb. Börja på låg nivå. Viktigt att synas Är det värt pengarna att satsa på tex bioreklam? 10

11 12 Fråga 9: Integration Anna Åberg, Kil Ulla- Karin Stenberg, Arvika, Ulf Adolfsson, Sunne, Mikael Johansson, Arvika, Lena Börjesson, Arvika, Lena Andersson, Säffle Kunskap om kulturen, Ulf Adolfsson berättar om sin idé med musik, mat, bibliotek. Ulf har en musikgrupp som skulle kunna åka runt för att fånga upp våra nyanlända, de som har uppehållstillstånd m.m. Tanken är att detta skulle ingå i kub-projektet. Det är svårt med långsiktighet när man jobbar med våra invandrare Sagostunder, framgångsrikt inom vissa språkgrupper. Viktigt med tålamod och långsiktigt. Språkcafe varierad framgång. Samarbete med sfi viktigt. Information viktigt, vi behöver kunskap. Ett stort är en mötesplats utanför förläggning Lena Dahlbom - centrum för traumatisk stress Guide i bemötande för att få förståelse Biblioteksjobbet - böcker. Internationella biblioteket. Föreläsning från internationella biblioteket. Kunskap om medieplan, olika språk olika kommuner Kompletterande medieförsörjning, hur fördelas dessa pengar. Ansvarsbibliotek för olika språk inom Sverige Hur ser samverkan ut i de olika kommunerna Föreläsning från internationella biblioteket Ulf Adolfssons musikgrupp Mer kunskap om kulturen, behov, våra möjligheter. Kontaktpersoner i varje kommun, nätverk Barbro Bolonassos 11

12 PASS 2 51 Fråga 1: Marknadsföring på biblioteket Katarina Bergholm-Nilsson, Kristinehamn Maud Hällström, Hagfors Lena Persson, Årjäng Lena Fröding, Filipstad Birgitta Albinsson, Årjäng Anneli Zarzs Hedlund, Hagfors Susan Beckert, Hagfors Agneta Staaf, Hammarö Towa Zetterlund, Hammarö Rita van Brouwershaven, Sunne Lena Sjöblom, Forshaga Susanne Pettersson, Forshaga Agneta Sundin, Karlstad Annette Kramer, Kristinehamn Marléne Sandlund, Säffle Eivor Karlsson, Säffle Kristina Löfgren, Kil Christina Neu, Karlstad Michael Fens, Vålbergs bibliotek Tord Karlsson, Karlstad Maria Dyhr-Nielsen, Karlstad Ann Gustafsson, Eda Gunilla Mattsson, Arvika Lena Åkerman, Kil Linda Berg, Kil Ida Hagman, Kil Annika Närman, Karlstad Eva Jungbark, Säffle Maria Persson, Säffle Birgitta Rosén, Karlstad Agnetha Oskarsson, Karlstad Therese Ohlsson, Karlstad Ulrika Kvarnlöv, Torsby Eva Persson Sunne Hur skyltar vi för att inspirera. Hur rör sig besökaren i biblioteket. Färre böcker i hyllorna. Vad vill vi förmedla när besökare kommer till biblioteket? Del av andra gruppen: Omdömeslappar att ge till låntagare som de kan sätta i böckerna. Boktips som sticker ur böckerna. Koppla ihop temaskyltning med t.ex notis i tidningen. Denna vecka skyltar biblioteket med... Utnyttja personalen för boktips o skyltning, personalen tipsar om det de är intresserade av och skyltar med det. Vi vill ha en föreläsning om skyltning, fakta, forskning, tips mm. Låntagarna lämnar egna tips på en skärm om filmer, böcker. Stickor där den som läst boken lämnar kvar ett omdöme om boken, i boken. Tipsa varandra, på nätet, om hur man kan skylta, lägga ut bilder på skyltningar. Pärmar med fotokopior med boktips från TV-program m.m TV -skärmar med boktips, bildspel 12

13 7 Fråga 2: Att utveckla biblioteket som kulturell arena utifrån 2 i bibliotekslagen Lena Hassellund, Kil Inga- Greta Lindblom, Sjukhusbiblioteket Torsby, Birgitta Sparre, Hagfors Ulf Adolfsson, Sunne, Toleif Högberg, Sunne Att få in kulturaktiviteter på biblioteket är ett sätt att marknadsföra biblioteket. Biblioteket behöver synas. Informationsmeddelande. Behöver inte vara så stora evenemang. Vinster - biblioteket är öppet, det blir en mötesplats, vi syns i pressen. Bokcirklar Konstutställning unga vuxna i Kil. Fotoalbum startades. E- postlista, nätverk är viktiga. Föreningskatalog Utställning på vägg samt i montrarna. Minibokmässa Viktigt att biblioteket anordnar eftersom det kan ses som mindre filmkulturellt. Modell för att samverka kring författarbesök, författarturné Utbyte av idéer, på kub-bloggen? Afterwork Utbyta nätverk Nätverk, träffas oftare. Ex. Sunne, Hagfors,Torsby, Munkfors 13

14 13 Fråga 3: Webb Sara Carlsson, Forshaga Therese Hallenqvist, Filipstad Agneta Wihlstrand, Karlstad Jimmy Jansson, Karlstad Johanna Stilgård, Karlstad Anna Eriksson, Karlstad Susanne Linden, Karlstad Mirja Berggren, Sjukhusbiblioteket EwaLena Eriksson, Karlstad Skattkärr Marita Bjureld, Karlstad Molkom Maria Wiman, Arvika Monica Österve, Karlstad Väse Ingrid Hennix, Eda Hur kan vi använda webben som arbetsredskap på golvet? Fler manualer vore bra. Även skärminspelningar som visar hur man gör olika saker. Bli bättre på att samla och dela resurser mellan biblioteken via webben. Separata sökmiljöer tex film, ljudböcker, osv där man bara söker i de kategorierna. Listor på senaste. Musiken kunde bli mer framträdande på webben. Statistiken visar att bibliotekvarmlandwebben mest används för att söka, reservera och låna om. Artiklar och boktips har inte särskilt många sidvisningar. Man har tunnelseende på webben och ser bara det man just då vill göra. Hur vi benämner saker kan vara svårt för användarna att förstå, vad är en databas?, vad är ett författarlexikon? Lyfta fram samma saker i biblioteksrummet och på webben, teman, osv. Utnyttja sociala medier för att lyfta saker på bibliotekswebben. Lånarnas tips är populärt, kan vi få besökare och grupper att tipsa mer. I vilka former, på vilka arenor? Hur marknadsför vi evenemang? Det är alltid svårt att nå ut med information. Arvika och Sjukhusbiblioteket ska ha adventkalendrar på facebook med frågor och vinster varje eller varannan dag. Julkalender på bibliotekvarmlandwebben till nästa år? Boktips från författare kanske? Träffar där vi kan utbyta och spåna nya ideer till webben. Nätverk andra än vanliga webbgruppen där vi mest pratar praktiska saker kring teknik och katalog. 14

15 19 Fråga 4: Metoder för litteraturförmedling. Grupp 1 Mikael Johansson, Arvika Ann-Sofie Persson, Eda Birgitta Sundberg, Torsby Malin Jansson, Torsby Sysslebäck Gittan Classen, Sjukhusbiblioteket Maria Bergroth, Arvika Sofia Tholf, Arvika Inger Hagegård, Säffle Sara Urger, Filipstad Marlene Sandlund, Säffle Agneta Strandberg, Torsby Anna Ersdotter, Hammarö Ingela Blomberg, Hagfors Karin Andreasson, Hammarö Annika Järnesund, Karlstad Ulrika Svensson, Forshaga Diskussion om Arvikas utlån av färdiga bokcirkel-kassar, som är ett nytt grepp värt att testa Läsecirkel på nätet? Något att testa? På Värmlands-webben? Eller på Bokcirklar.se. Personalens kompetens. Hur öka den vad gäller litteraturkännedom och -kunskap? Bokpresentationer på APT. På kaffet? Bokpresentationsdagen i Arvika ett bra exempel Inspirationsföreläsningar måste till! Extern föreläsare som pratar om litteratur och trender, genrer. Vad gäller nu etc. Men också om klassiker etc.. Olika sätt sätt att presentera böcker på ARB-platserna diskuteras Diskussion om hur läsecirkel går till på Hammarö. Hur många träffar, hur läsa in sig Samma om cirklar i Torsby o Arvika Hur starta nya cirklar? Få nya deltagare? Erbjuda biblioteksrummet för cirklar som drivs på egen hand Fördelar med samarbete med studieförbund Hur samarrangera författarbesök i länet? Författarbesök+ bokcirkel ihop är mkt bra o praktiseras på flera bibliotek Utlån av läsplattor diskuterades Bokprat för vuxna. Görs det på biblioteken? Nja, inte så mycket! Ev. Processer som vi ser det: Få tid till läsning på arbetstid för att få överblick över trender, genrer etc. Genom artikel-läsning, läsning av bloggar mm på ARB tid Lära av varandra på biblioteken som t ex inspirationsdagen Arvika Föreläsning om trender, genrer Hinna skriva på webben - få ARB tid till detta Få till ett utrymme på Värmlands-webben där webbplatser, bloggar etc som tar upp litteratur samlas 15

16 Fråga 4: Metoder för litteraturförmedling. Grupp 2 Ina Huss, Säffle Mia Huss, Sunne Erik Öhrn, Sunne Elisabeth Johansson, Arvika Maria Andersson, Torsby Linda Göthberg, Kristinehamn Anneli Sandberg, Arvika Maria Omberg, Arvika Siw Olsson, Torsby Annalena Olsson, Torsby Sven Arne Johansson, Torsby Man kan hänga korta boktips på bokryggarna ute i hyllorna. Även på Fack. Man kan hänvisa till t.ex musik som omtalas i boken. Personliga boktips och tips på Facebook. Viktigt att fånga upp låntagare som inte hittade den bok hon kom för och försöka hitta något annat. Gå ut från biblioteket, våga vara där folk befinner sig. föreningar, BVC, föräldramöten mm Sommarläsning med belöning. 16

17 16 Fråga 5: Strategiskt tänkande. Bibliotekets plats i samhället och kommunens organisation. Åsa Ohlsson, Kristinehamn Birgitta Jonsson, Kristinehamn Inger Möckelind, Karlstad Ulla-Carin Stenberg, Arvika Åsa Hansen, Karlstad Stefan Crona, Säffle Internavtal inom kommunen, med t ex skola, för att synliggöra vad som görs. Andra förvaltningar upplevs som bättre på att ta betalt för sin verksamhet. Kulturen och biblioteken bör finnas med i den långsiktiga planeringen inom kommunen. Samverkan med andra verksamheter inom kommunen kan stärka verksamheten. Jmfr med Karlstads stadsbibliotek där Rådrummet och Kontaktcenter flyttar in i samma hus. I lågkonjunktur ökar bibliotekets roll i samhället. Fler människor besöker verksamheten av olika skäl. Hur lyfter man fram det till kommunledningen att inte spara på verksamheten i dåliga tider. En möjlighet att fungera som informationsförmedlare inom kommunen, ta fram beslutsunderlag etc. - Titta på hur de gjorde i Västra Götaland i samband med Volvos neddragningar. Västra Götalands regionbiblioteks tidskrift Framsidan har gett ut ett special-nummer. - Satsa mer på gemensamma biblioteksprogram, länsövergripande, och nå ut med det till allmänheten. Nå ut till andra aktörer som man vanligtvis inte samarbetar med. Långsiktiga strategier behövs, eventuellt gemensamma i länet. - Verksamhetsplaner viktiga för verksamheten, ev kanske man kan ha med det i KUB-projektet. - Viktigt att definiera bibliotekets roll och tyddliggöra vad det är som vi ska jobba med att marknadsföra. - Delta i olika projekt och olika samarbeten för att nå ut med verksamheten. - Ta hjälp av andra kompetenser för att utarbeta strategier. 17

18 Fråga 6: Pedagogik. Hur får jag användarna att förstå vad jag säger när vi lär ut, har kurser? Marika Svalstedt, Sjukhusbiblioteket Maj Millom, Sjukhusbiblioteket Ulrica Elfgren, Sjukhusbiblioteket Pernilla Georgsson, Arvika 14 Vi kom att diskutera rutiner som inte funkar internt för att utlärningen / inlärningen kanske inte fungerat som den ska. Internutbildningar för att sprida information, kvalitetssäkring och avvikelserapportering för att säkerställa kvalitet. Vi diskuterade förutsättningar vid utlärning tex. vi har sett en tendens vid våra kurser att användarna verkar ha en större förståelse att göra rätt om de förstår orsaken till att de ska söka på ett visst sätt. Vi vill lära oss olika pedagogiska metoder med speciellt fokus på pedagogik i grupper där deltagarnas förutsättningar är skilda. Hur tillfredställer man alla eller flertalet i en sån grupp? 18

19 0 Fråga 7: Hur utvärderar vi allt vi gör? Marie-Louise Eriksson, Sjukhusbiblioteket Margareta Gunnarsson, Forshaga Åsa Ehn, Sjukhusbiblioteket Åsa Magnil, Sjukhusbiblioteket Annika Johansson, Torsby Annelie Bekkouche, Karlstad Eva Tholén, Arvika Hur gör vi idag? Vi diskuterar olika sätt, upplever att vi inte har bra verktyg för detta idag. Viktigt att ha med tanken om utvärdering redan från början -VAD ska utvärderas? Allt vi gör kan inte utvärderas hur gör vi då? Hur utvärderar vi det vi inte når fram med? Enkäter på webben kanske bra, men också begränsande eftersom man inte når alla och de flesta vill/orkar inte svara. Tex: hur utvärderar man ett bokprat? Saknar en verktygslåda, olika saker/projekt behöver olika verktyg för utvärdering. Att utvärdera hänger nära samman med att ha mål med verksamheten, först när vi vet vad vi ska göra och varför så kan vi utvärdera. Vi kommer ofta en bit, utvärderar genom att mäta antal - men sen då? Hur följer vi upp etc? Borde samarbeta mer, även med andra aktörer. 300 kvm i Göteborg, varför har det blivit en sådan succé? Skulle vara bra att ha bollplank, vi jobbar med olika saker men kan diskutera med varandra, nätverka mer, mellan biblioteken. Tex vad gäller bibliotekskvällar, program för barn, barnverksamhet etc. Kompetens om detta finns säkert i kommunen/landstinget. Vi saknar en verktygslåda att hämta olika metoder för utvärdering ur. Förslag att vi har gemensam kurs/workshop som sedan kopplas till egen verksamhet? Utvärdering är något som borde ingå i alla processer, lärandespåret? Nyttovärdering för bibliotek, bjuda in dem som skrev eller ingick i det projektet? Viveca Nyström, Linnea Sjögren. 19

20 15 Fråga 8: Jämställdhet ur ett genusperspektiv. Besökarna, personal. Ulrika Sortelius, Sjukhsubiblioteket Arvika Sara Kvistblom, Arvika Malin Palm, Arvika Andrea Nordgren, Karlstad Ewa Persson, Torsby? Lena Börjesson, Arvika Mikael Körnemark, Karlstad Våxnäs Birgitta Gullstrand, Hammarö Ann-Sofie Östlund, Sunne Majoriteten av de som använder biblioteket är kvinnor. Vad gör vi för att locka män att använda bibliotekets tjänster. Befäster vi könsrollsmönster redan i vårt bemötande av barn? Är det lättare att hitta litteratur som passar kvinnor och flickor? Ny målgrupp - män som lånar cd-böcker att lyssna på vid resor och arbete i skogsmaskiner. Konkurrens om fritiden Vad använder vi för ord när vi beskriver det vi erbjuder? Öka medvetenheten i det vi erbjuder, i det vi gör. Starta arbetsplatsbibliotek på mansdominerade arbetsplatser. Minska skillnader mellan teoretiska och praktiska gymnasier. Avseende gymnasiebibliotek. Vara genusmedveten när vi skyltar eller ordnar program. 20

21 Fråga 9: Vilken teknik möter vi i framtiden för utlån, ipads, mobiler, annat? Denna fråga diskuterades inte under dagen. 21

22 se s.6 Fråga 4: Att utveckla bokbussverksamheten (IT, bestånd, tillgänglighet) Åsa Olsson, Kristinehamn Thomas Wallin, Säffle Maria Syversson, Sunne Claus Dyhr-Nielsen, Karlstad Malin Palm, Arvika Mikael Haraldsson, Säffle Mikael Persson,Arvika Eva Andersson Säffle Denna fråga återupptogs. Läs mer på s. 6. Viktiga saker som framkom i diskutionen: Vi böjade med att diskutera IT. Den trådlösa uppkopplingen är tillfredsställande, men vid vissa hållplatser utanför tätorten är det dåligt. Mikael Haraldsson berättade om att de har trådlöst nätverk. Mycket praktiskt och bra. Bokbeståndet diskuterades. Kör man med en vanlig klassisk bokbuss, så måste man ha med det mesta i bokväg och ha ett stort bestånd. Ett problem som t ex Karlstad har är vikten. Böcker väger! Dieselförbrukningen ökar, slitaget på bussen ökar m m. Tillgängligheten diskuterades. Hur når man fram till våra låntagare? Hur syns vi? Hur lockar vi till oss nya besökare. Boka Bokbussen har vi kommit igång med i Säffle och Arvika. Ett mycket lyckat grepp! Kristinehamn och Sunne var intresserade av detta. Tiden att klämma in det kan dock vara ett problem, även om intresset finns. Vi diskuterade inredning. Säffle är inte nöjda med deras inredning, även om det har den nyaste och modernaste bussen. Går det för snabbt när man anskaffar en ny buss, så kan det bli fel. Hur kommer man ifrån eller underlättar man allt kånkande på boklådor? Mp3- skivor diskuterades. Varför händer det inget med dessa? Beståndet ökar inte. Böckerna efterfrågas, men bara sådär. Det kommer mer vanliga ljudböcker. Försvinner en skiva av t ex åtta, så är ju boken förstörd. Lättare att hantera EN skiva. Vi kom fram till att det är mer ljudfiler som gäller. Det som är närmast på tapeten är en bokbussträff i Kristinehamn i nästa höst. Bra pr för bokbussverksamheten. Det måste komma mer folk än det har gjort hittills. En trottoarpratare är ett måste. Inte bara en annons i lokaltidningen. Vi måste vara men när det händer, t ex trafikens dag Säffle, Arvika-marten o s v. Säffle ska göra en insats genom att ställa upp bokbussen utanför ett köpcentrum coh dela ut flyers. I Arvika har vi dock nu ett fulltecknat schema, när det gäller bokbussen. Finns ingen plats för någon mer hållplats, däremot för fler besökare på vissa hållplatser. Hur fångar man upp läsintresset för högstadieelever? Vi behöver få in denna grupp i bussen. Vi kom in på Face-Book. Ett mycket bra redskap att marknadsföra sig med. Vi i Arvika har Maria Wiman, som gör ett viktigt jobb där. Vi måste få lära oss mer om Hur synas?. Varför inte gå samma kurser som ICA? (Mikael Hs förslag). Vidare diskuterades hyllor. De olika bussarna har sina egna hyllsystem. Intressant att höra hur de andra bussarna ser ut, och hur hyllorna ser ut. Hur man kan flytta dem och bygga om dem. Det ska vara praktiskt för personalen att jobba med och samtidigt vara smidigt, lättåtkomligt och lättöverskådligt för låntagarna. Det ska även se snyggt ut. Idéerna och samtalen om detta kom igång livligt! Vidare berättade Claus om att bussen besökte en konstutställning. Barnen fick komma in i bussen och göra sina egna konstverk, som sedan hängdes upp i bussen. Det är viktigt att utnyttja de olika lokala förmågorna som finns att tillgå som t ex Urban Andersson i Arvika. Vid pennan Mikael Persson 22

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten

Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten Barnbibliotek i norr Barnbiblioteksmöte för de fyra nordligaste länen 12 13 mars 2014 i Holmsund, Västerbotten Cirka 70 glada barnbiblioteksarbetare samlades på Västerbackens kursgård vid havet i Holmsund

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer