Systerskap. Dagarna arrangeras och samordnas av MR-natverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systerskap. Dagarna arrangeras och samordnas av MR-natverket"

Transkript

1 VÄLKOMNÄ TILL UPPSÄLÄ OCH INTERNÄTIONELLÄ KVINNODÄGEN Systerskap Dagarna arrangeras och samordnas av MR-natverket MR-natverket ar ett oppet natverk for ideella foreningar som vill lyfta manskliga rattigheter Natverket initierades och koordineras av Diskrimineringsbyran Uppsala och Sensus Studieforbund Kontakta MR natverket?

2 PROGRÄM 5 11 MÄRS 2012 HELA VECKAN Fyrisga rden integrerar veckans tema Systerskap i sin ordinarie verksamhet La s mer pa : 5 MARS MÅNGFALDSMINGEL Baren Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 Fra n och frama t Va ld i na ra relationer Sureya Calli besvarar fra gor anga ende Uppsala kommuns resurscentrum fo r va ld i na ra relationer Arr: DU och Sensus 6 MARS CAFÉ FANTASIA Sikta mot stja rnorna Arr: Fyrisgården 8 MARS VAD ÄR GENUSFORSKNING? Universitetshuset, sal X Centrum fo r genusvetenskap vid Uppsala universitet arrangerar den 8 mars i a r en popula rvetenskaplig forskarsstafett med syfte att synliggo ra va r forskning och inbjuda till fra gor. Dagen, som leds av moderator Ulrika Knutson, kommer att besta av elva forskarpresentationer, teaterakter och en paneldebatt. Arr: Centum för genusvetenskap Uppsala universitet BARNVAGNSMARSCHEN Forumtorget, Smedsgra nd (samling 11.45) 1000 kvinnor do r varje dag fo r att de saknar mo drava rd och mo jligheten att go ra en sa ker abort. Ha r kan du som vill protestera mot mo drado dligheten i va rlden anma la dig till barnvagnsmarschen i Uppsala. Mer information hittar du pa : Uppsala/Kalendaruim/Barnvagnsmarschen-Uppsala/. Arr: RFSU KROSSA PATRIARKATET DET ÄR DITT ANSVAR OCKSÅ! Demonstration Samling Odinslund da refter marsch mot Stora Torget Tal av bl.a. SUF, VSF, VP och UV Arr: 8:e mars kommittén 2

3 8 MARS, forts. MYTEN OM MÖDOMSHINNAN Fredens Hus, Uppsala slott Filmvisning av UR-produktionen Myten om mo domshinnan. Vilka normer kring sexualitet finns i samha llet och vilka sexuella roller tillskrivs ko nen? Vilken syn pa sexualitet finns inom kristendomen och andra religioner? Hur kommer det sig att myten om mo domshinnan a r sa seglivad? Vilka fo ljder fa r uppho jelsen av den kvinnliga oskulden? Dessa och andra fra gor som lyfts i filmen diskuteras i ett efterfo ljande panelsamtal. Medverkar go r Maria Bergstro m, sakkunnig pa RFSU, Zubeyde Demiro rs, projektledare fo r Fryshusets projekt Sharafs hja ltinnor och Niklas Olaison, pra st och ide historiker. Modererar go r Ännika Borg, teologie doktor. Arr: Sensus DJKOLLEKTIVET SAMLINGEN Fest pa Ga strike Ha lsinge. Samlingen har valt att lyfta fram de ba sta kvinnliga djs om de har i stan och na rliggande sta der. Entre n ska nks till Uppsala kvinnojour. 9 MARS UTSTÄLLNING Fyrisga rden, Svartba cksgatan 58 Utsta llning med tema Systerskap gjord av Fyrisga rdens kva llsungdomar AFTERNOON TEA Fyrisga rden, Svartba cksgatan UNGDOMSGÅRD Fyrisga rden, Svartba cksgatan Fredagso ppen ungdomsga rd med tema ja msta lldhet. Arr: Fyrisgården 10 MARS Clarin Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan Fo rela sningar m.m. Se sid MARS KVINNOFILMFESTIVAL på Slottsbiografen Lo rdag, So ndag, Biljettbesta llning, priser och information; e-post Fo rsa ljning av biljetter a ven en halvtimme innan fo resta llning. Arr: Kvinnor För Fred-Uppsala och Yasseman (Yasmine) Tourang Medarr: Nils Bingefors, Slottsbiografen 3

4 FO RELÄ SNINGSPROGRÄM M.M CLÄRION HOTEL GILLET, DRÄGÄRBRUNNSGÄTÄN VÄLKOMMEN TILL INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2012! Olivia Novotny Bill Sensus och Lina Gidlund DU ha lsar alla va lkomna O verla mnande av ga va/bidrag till Uppsala kvinnojour Älkoholfritt bubbel FOTOUTSTÄLLNING RÖSTER Bilder fra n fackfo rbundet ST:s arbete i Togo, Va stafrika. Fotograf: Kristofer Samuelsson PROJEKTET GOD GRANNE Uppsala kvinnojour visar upp delar fra n sitt projekt God Granne BRODERIVERKSTAD Med nålen som penna, en broderiverkstad. La na na l och tra d i broderiverkstan och la t dagen la mna ett mer tydligt spa r efter sig. Budskap eller klotter. Du kan brodera pa en bit tyg eller kanske direkt pa kla derna. Det ga r att brodera vadsomhelst, hursomhelst och vartsomhelst. Ta med na l och tra d in pa fo redragen och se vad som ha nder, kan man anteckna med na l och tra d? Go r en bonad till cykeln, en badge till jackan eller kanske bara laga ha let pa kna t. Ha r kommer finnas material och inspiration, samt ide er och kunskapsto rst. Vi hittar tjusningen i att sa tta na len i och la ngsamt ta o ver allt vi kan la gga vantarna pa. Kajsa Gustavsson FÖRTÄRING Enklare smo rga sar, kaffebro d, frukt och dryck finns att ko pa i konferensavdelningen. TILLGÄNGLIGHET Vi efterstra var ho g grad av tillga nglighet. Na r det ga ller programmet pa Clarion Hotel Gillet finns hiss samt ho rslinga. Har du fra gor om tillga nglighet eller behov av tecken- eller spra ktolk kontakta Sensus, tel eller maila till sa go r vi va rt ba sta fo r att hja lpa dig. TIPS! Brunch pa Clarion, , 199 kr/person Bokning Barha ng/mingel i baren pa Clarion,

5 FO RELÄ SNINGÄR GILLESALEN GENUSBASERAT OCH SEXUELLT VÅLD I KONFLIKTOMRÅDEN BROTT UTAN STRAFF eliminering av sexuellt och genusbaserat va ld mot kvinnor i konflikter genom sta rkandet av kvinnors ra ttigheter, ra ttssa kerheten och drastiskt minska tillga ngen till vapen. Hur kan internationella, nationella samt lokala akto rer arbeta fo r att motverka straffrihet? Sofia Tuvestad, IKFF AKTÖRSKAP MOT SEXUELLT VÅLD I ÖSTRA KONGO Olivia Forsberg a r ersa ttare i styrelsen fo r UN Women Nationell kommitte. I samband med UN Women Sveriges fa ltbeso k i Demokratiska Republiken Kongo 2009 deltog hon som arrango r och samordnare. I samarbete med Svenska Lottaka - ren sto djer UN Women Sverige ett projekt som bl a driver ett center fo r kvinnor som o verlevt sexuellt va ld i samband med konflikten i o stra Kongo. Olivia Forsberg UN Women Nationellt NU VÅGAR VI HÖJA VÅRA RÖSTER Fackfo rbundet ST:s arbete i Va stafrika Elin Moberg, Internationell handla ggare ST BACKBONE OF AFRICA Dokumenta rfilm Arr: IKFF, UN Women Uppsala Arr: Fackförbundet ST Arr: Hungerprojektet JÄMSTÄLLDHET I SVERIGE EN MYT ELLER. HUR ÄR DET I UPPSALA? Paneldebatt med makthavare i Kommun och Landsting. Moderator Kirsti Kolthoff Seminariet inga r i projektet "Ätt fra mja ja msta lldhet lokalt och utro na hur Sveriges nationella och internationella a tagande avspeglar dig i det lokala ja msta lldhetsarbetet med finansiering fra n Ungdomsstyrelsen/Kvinnors Organisering. Inledning Vilka a taganden inneha ller Pekingdokumentet? Linda Gidlund, Verksamhetsansvarig Diskrimineringsbyra n Uppsala Kvinnokonventionen grund fo r kvinnors ra ttigheter. Elisabet Persson, UN Women Den europeiska deklarationen fo r ja msta lldhet mellan kvinnor och ma n pa lokal och regional niva ett verktyg fo r att o ka ja msta lldheten? Ej bekra ftad medv. Landstinget Debatt med kommunalpolitiker och representant fra n Landstinget Arr: SweQ 5

6 SWEDENBORG KLIMATARBETE OCH GENUSFRÅGAN Emma Wallrup, riksdagsledamot (V) Arr: Vänsterpartiet SYSTRAR OCH BRÖDER OM RELIGION OCH KVINNOKAMP Ännika Borg, Sensus Arr: Sensus KVINNORNAS SITUATION I AFGHANISTAN Liza Noor, Fo rsvarets Tolkskola INTERSEKTIONALITET OCH FEMINISM Sissela Nordling Blanco, talesperson F! Arr: DU Arr: F! SYSTERSKAPETS PARADOX En ensam kvinna a r bara en slav, men tusen systrar kan sta lla krav : sa lo d sextio- och sjuttiotalets feministiska paroll som uppmanade kvinnor att ga samman och engagera sig i systerskapet. Men vad betyder systerskap idag och hur kan vi anva nda det? Vilka mo jligheter och begra nsningar ryms i begreppet? Kort presentation av na gra av de olika perspektiv som finns pa systerskapsbegreppet. Da refter gemensamma diskussioner och samtal. Na r vi talar om systerskap vem fa r vara en syster? Moa Johansson, masterstudent i genusvetenskap pa So derto rns Ho gskola Arr: DU 6

7 LINNÉ ZONTA UPPMÄRKSAMMAR PROBLEMATIKEN KRING FRUIMPORT Helene Kjellman, Cecilia Meurling och Cecilia O berg Arr: Zontaklubb Uppsala I SYSTER TILL SYSTER I Sverige misshandlas en kvinna va 20:e minut. Denna kvinna a r na gons dotter, syster, mamma. Vad kan man som anho rig, va n, kollega go ra fo r att sto tta en va ldsutsatt kvinna. Ä sa Tinnerholm, Uppsala kvinnojour Arr: Uppsala kvinnojour GOD GRANNE Hemmet a r den farligaste platsen fo r en kvinna att befinna sig i med den som sa - ger a lska henne. Uppsala kvinnojours projekt God Granne riktade sig till dessa kvinnors grannar. Marie Glaas, Uppsala kvinnojour Arr: Uppsala kvinnojour t FEMINISM DÅ OCH NU Siv Holma, riksdagsledamot (V) Arr: Vänsterpartiet FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR VARFÖR UNGA TJEJER MÅSTE LÄRA SIG SLÅSS Joanna Korbutiak Arr: Ung Vänster 7

8 ÄRRÄNGO R: MR-NÄ TVERKET I UPPSÄLÄ I SÄMÄRBETE MED Ett stort tack till alla er som har arbetat med samt medverkat i detta arrangemang. Utan er hade vi aldrig klarat det! 8

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

PÄR STRÖM. Sex feministiska myter. Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund

PÄR STRÖM. Sex feministiska myter. Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund PÄR STRÖM Sex feministiska myter Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund Sex feministiska myter Sex feministiska myter Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund Pär Ström Pär

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG

KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG KVINNOR FRED SÄKERHET SVERIGES FEMINISTISKA FREDSORGANISATION FRÅN 1915 TILL IDAG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INTERNATIONELLA internationella kvinnoförbundet KVINNOFÖRBUNDET FÖR för FRED fred OCH och frihet

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Riktlinjer för folkhögskolor som. glokala omställningscentra

Riktlinjer för folkhögskolor som. glokala omställningscentra Riktlinjer för folkhögskolor som glokala omställningscentra 2014 Hur kan en folkhögskola utvecklas till ett glokalt omställningscentra och vad innebär det egentligen? Innehåll Riktlinjer för folkhögskolor

Läs mer

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. Vi jobbar med att barn

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 1 Inledning Den 16 mars 2014 summerades distriktets fö rsta a r efter det öfficiella nybildandet av Va stra scöutdistriktet

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering i Östergötland 2013 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 2.1 Personal... 4 2.1.1 Kompetensutveckling... 5 3. Verksamhet... 5 3.1 Individärenden... 5

Läs mer

Redovisning av Iris-stipendium

Redovisning av Iris-stipendium Redovisning av Iris-stipendium 2006 NÄTVERKSTRÄFF 15 FEBRUARI 2007 VARFÖR EN NÄTVERKSDAG? Under många år har vi arbetat med utbildning i jämställdhet, genus och mångfaldsfrågor och vi har träffat många

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

med Arbetsgivare för anhöriga

med Arbetsgivare för anhöriga med Arbetsgivare för anhöriga Minnesanteckningar från Arbetsgivare för anhörigas workshop för att utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Sigtunastiftelsen konferens och hotell,

Läs mer

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom

Höstbrev 2009-09-10. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Höstbrev 2009-09-10 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Hej! Hösten är här igen, och kansliet är åter i full gång när det gäller genomförande

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 61, V.18, 2015. (Årgång 4) Innehåll Ansvarig utgivare har ordet! 2 Bokning av rum på HSO Uppsalas kansli 4 Dialog med politiska partier 5 HSO Uppsala län anordnar

Läs mer

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR Seminarieserie Våld mot kvinnor och 1 VÅLD MOT KVINNOR Rapport från en seminarieserie 2001 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Svenska UNIFEM-kommittén,

Läs mer

museer vill museerna olika nya människa människor tillsammans del museum kring andra svenska samtal perspektiv skapar delaktig demokrati museets

museer vill museerna olika nya människa människor tillsammans del museum kring andra svenska samtal perspektiv skapar delaktig demokrati museets museer museerna olika tillsammans människor museum vill nya människa göra del historia svenska andra nns samtal ån skapar frågor mer fler handlar projekt möjligheter skapa workshop erfarenheter berättar

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA...

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA... SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt KVINNOJOURERNA barnens perspektiv Kvalitetssäkring UNGA MÄNS VÅLD MED MERA... 2013 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se SKR Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer