TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION"

Transkript

1 KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift som funktion Ägare: Fujitsu Författare: Fujitsu Sidan 1 av 47

2 Innehåll Dokumentkontroll Översikt Arbetsplats som funktion Utskrift som funktion Kravbild enligt kammarkollegiets förfrågningsunderlag Arbetsplats som funktion Servicedesk - Kundsupport Omfattning av ansvar för klientplattformen Kundens avbild (OS) och applikationer Klientplattformens applikationspaketering Arbetsplats som funktion - Tjänster för hantering av avbilder Installation, förberedelser och konfigurering Distribution av avbildsuppdatering (image) Arbetsplats som funktion - Tjänsten applikationspaketering Vad är applikationspaketering? Paketering/test/certifiering Komplexitetsnivåer av applikationer Inleverabler och utleverabler Förutsättningar Arbetsplats som funktion - Certifierings- och releasehantering Evaluering/certifiering Arbetsplats som funktion - NORMALA- OCH SÄKERHETSUPPDATERINGAR Arbetsplats som funktion - Inventering Öppethållande, servicenivå och rapportering Öppethållande Leveranstid för paketerade applikationer uppdateringar av avbilder Period för underhåll Arbetsplats som funktion - SERVERBASERADE TJÄNSTER Översikt Lokation Funktioner Licenser Hårdvara Övervakning Problemlösningsprocess Tilläggstjänster med separat pris Arbetsplats som funktion - Säkerhet Arbetsplats som funktion - Tjänstens början Kartläggning av de i tjänsten ingående objekten Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 2 av 47

3 Planeringsfasen Beroenden, begränsningar och ansvar Utskrift som funktion Introduktion Innehåll i tjänsten Inventarieförteckning Implementation Skrivarenheter Förbrukningsmaterial och service Utskriftsserver Användarupplevelse Rapportering Fjärrstyrd administration Valfria TILLÄGGs-tjänster (Optioner) Arbetsplatsfunktion Utskrift som funktion SLA Servicedesk Arbetsplats Utskrift Utrustning Arbetsplats som funktion Stationär dator: Skärm: Server1: Server2: Annan utrustning Licenser som ingår Utskrift som funktion Skrivare alternativ 1: Skrivare alternativ 2: Priser Arbetsplats som funktion - PRISER Fasta priser Rörliga priser Utskrift som funktion PRISER Fasta priser Rörliga priser Ordlista Bilaga Begrepp enligt upphandlingens förfrågningsunderlag Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 3 av 47

4 DOKUMENTKONTROLL Dokumenthistorik Version Datum Anteckning Författare/utförd av Kombinerad tjänstebeskrivning till Kammarkollegiets Arbetsplats som funktion samt Utskrift som funktion Lars Hasting Heikki Hiekko Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 4 av 47

5 1. ÖVERSIKT Denna tjänstebeskriving är framtagen för att beskriva Fujitsus offererade tjänster i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling: IT DRIFTTJÄNSTER 2010 ANVÄNDARNÄRA FUNKTIONER, Dnr ARBETSPLATS SOM FUNKTION Arbetsplats som funktion består av de funktioner som krävs för effektiv användning av användarenheten samt fjärradministration av IT-miljön. Denna tjänstebeskrivning är giltig för Liten Myndighet (50 användare) och Stor Myndighet (500 användare). Tjänsten innehåller: Tillhandahållande, drift och installation av klienter, inklusive Operativsystem och fem applikationer Tillhandahållande och drift av nätverkstjänster och auktorisering som krävs för klientplattform drift av distribution för applikationer och operativsystem samt hantering av korrigeringsfiler (patch-hantering) Filhantering med backup och kvota. att säkerställa när nya applikationer paketeras i Kundens basinstallation att inga befintliga applikationer påverkas Utrustning som behövs för att leverera tjänsterna ingår. Standard utrustning är av fabrikat Fujitsu. Priset är fast per månad under en avtalsperiod om 36 månader. Serverutrustning placeras i kundens datahall utnyttjande av befintlig infrastruktur. Servrarna övervakas samt fjärradministreras från Fujitsus datacenter UTSKRIFT SOM FUNKTION Utskrift som funktion består av de funktioner som krävs för att hantera kundens utskrifter Denna tjänstebeskrivning är giltig för Liten Myndighet (50 användare) och Stor Myndighet (500 användare). Tjänsten innehåller: Tillhandahållande, drift och installation av skrivare. Utrustning som behövs för att leverera tjänsterna ingår. Standard utskriftsenheter är av fabrikat Lexmark eller Toshiba. Priset är fast per månad under en avtalsperiod om 36 månader. Månadspriset kan variera beroende på mängden utskrifter. Funktioner inom grupperingar liten och stor Myndighet, har samma funktionalitet och utnyttjar likadan utskriftsenheter En liten myndighet består av 50 användare och 5 nätverksanslutna skrivare. En stor myndighet består av 500 användare och 20 nätverksanslutna skrivarenheter. Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 5 av 47

6 2. KRAVBILD ENLIGT KAMMARKOLLEGIETS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Befintlig IT-miljö mm Användarnas datorer, datalagringslösning, Servrar och Skrivare är uttjänta, utan garanti och avskrivna utan restvärde. Fast nätverk är draget till samtliga rum och korridorer, rikligt med uttag finns. I datahall: Patchpaneler för lokalt nätverk. Accesspunkt för hyrd förbindelse. Servrar och Datalagringslösning. Datahallen är modern och utan behov av ombyggnad eller komplettering, samt innehåller kyla och reservkraft. Existerande Hostingleverantör svarar för all applikationsdrift, Internetaccess och paketerade tjänster för elektronisk post, brandvägg, antivirus, antispam. För åtkomst till serverapplikationer ska driftleverantören stå för Applikationsdrift för fem klientapplikationer på användarnas datorer, se lista nedan. Övriga applikationer är webbaserade Befintlig IT-grupp, stödsystem mm Befintlig IT-grupp ska avvecklas och en beställarfunktion ska skapas för att hantera hostingleverantören och driftleverantören. Ingen personalövergång är aktuell. Idag finns inga driftstödsystem. Ärenden hanteras manuellt. Myndigheten kommer också fortsättningsvis att svara för licensavtal för klientapplikationer. Myndigheten kommer också att svara för avtal för extern telefonsupport för samtliga applikationer. Myndigheten kommer att tillhandahålla följande till driftleverantören: arbetsplatser och nödvändiga inpasserkort och id-kort fast telefon för eventuell personal som driftleverantören permanent placerar hos myndigheten utrymme för förbrukningsmaterial, reservdelar och utbytesenheter Gemensamma krav för Användningsfallen Krav Priser Pris ska erbjudas per Användningsfall i form av fasta priser per månad för 36 månader enligt de volymer, krav och förutsättningar som anges för respektive Användningsfall. Allt som erbjuds av driftleverantören ska vara inräknat i det fasta priset. Pris för Införandet efterfrågas ej. Efterfrågade fasta priser för lösningarna ska inkludera allt, utom de delar som uttryckligen exkluderas. Inga delar kan således tillkomma, ej heller kan priser innehålla rörliga delar Krav Avtal För uppdragen ska Kammarkollegiets Leveransavtal med följande bilagor tillämpas: Leveransavtalssida IT drift Bilaga Tilläggsvillkor IT drift Kammarkollegiets tilläggsvillkor till IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Bilaga IT-Drift allmänna bestämmelser version 2008 IT & Telekomföretagens avtal. Kammarkollegiets vitesmodell KVM Krav på Stödsystem Driftleverantören ska tillhandahålla Service Desk som kontaktpunkt mot myndigheten. Felanmälan ska tas emot av Service Desk per telefon arbetsdagar (myndighetens) Som felanmälan betraktas av myndigheten anmält fel, fel som upptäcks av driftleverantörens personal eller av stödsystem registrerat larm. Leverantören ska registrera felet i ett ärendehanteringssystem oavsett om det är felanmält automatiskt eller manuellt. Med fel avses att levererade tjänster inte uppfyller ställda förutsättningar och krav. Användarna ska kunna undersöka status för liggande (öppna) ärenden med telefonsamtal till Service Desk. Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 6 av 47

7 När ett fel är avhjälpt av driftleverantören ska användaren meddelas att felet är avhjälpt samt att ärendestatus är ändrad i driftleverantörens ärendehanteringssystem. Användaren ska sedan acceptera att ärendet är stängt alternativt att driftleverantörens personal själv stänger ärendet efter kontakt och accept från användaren. Driftleverantören ska vid driftövertagande upprätta en inventarieförteckning över all utrustning och programvara som ingår i tjänsten. Denna förteckning ska uppdateras vid alla förändringar. Utrustning ska vara märkt med inventarienummer. Utrustning som bytts ut eller tagits bort ska tas bort ur inventarieregister och tidpunkt anges för borttagandet/utbytet. Av inventarieregister ska framgå var utrustning finns och vem som är användare av stationär dator. Andra stödsystem och stödtjänster kan driftleverantören välja att implementera efter eget val Krav på Samverkan Driftleverantören ska genomföra uppföljningsmöten med myndigheten varje månad, eller med lämplig frekvens för olika typer av frågor. På dessa möten ska följande punkter normalt avhandlas: Ekonomi med servicenivåer utfall och viten Förslag till olika åtgärder för att effektivisera och sänka kostnaden för tjänsterna Eskalerade ärenden Incidenter Statistik över fel Statistik över utnyttjande och väntetid för skrivarenheter Inför varje möte ska Driftleverantören svara för beslutsunderlag som ska tillhandahållas myndighetens representant/er innan mötet Krav på öppettider Tjänsterna ska tillhandahållas enligt specificerade Servicenivåer och krav under öppettiden 8 18 arbetsdagar (myndighetens). Under övrig tid ska tjänsten tillhandahållas på bästa möjliga sätt ( best effort ) utan krav på att driftleverantören har bemanning för drift och support. Schemalagt underhåll (avbrott) ska utföras utanför angiven öppettid. Tidpunkter för dessa avbrott ska planeras i god tid och genomföras efter myndighetens accept Krav på arbetsplats som funktion Den stationära datorn med tillbehör, programvara, och bakomliggande infrastruktur/plattform som stöttar drift/support av den stationära datorn kallas sammantaget för Arbetsplatssystem. I detta ingår ej funktionalitet för Utskrift som funktion. Stationära Datorer De 50/500 arbetsplatserna ska utrustas med en dator för stationär användning som klarar normal administrativ och daglig användning med följande egenskaper: ljudnivå, max 40 dba vid låg belastning och normal användning kunna låsas med fysiska skyddsanordningar som försvårar/förhindrar stöld och/eller sabotage av utrustningen. inkludera enkel ljudfunktion med uttag för hörlur (exkl högtalare) vara möjligt att utöka funktionen i dator med ytterligare periferiutrustning (intern eller extern) i form av DVD-enhet och Minnessticka grundläggande funktionalitet (kontorsprogramvarusvit) ska erhållas även då datorn körs utan nätverkskoppling, t ex ska filer kunna lagras lokalt. Bildskärm, tangentbord och mus Till varje dator ska en fristående bildskärm anslutas med följande egenskaper: platt bildskärm med storlek minst 20 tum bildskärm med upplösning av minst GA (1280 x 768 pixels) inga krav på högtalare/hörlursuttag i skärmen tangentbord med svensk teckenuppsättning mus tangentbord ska kunna kompletteras med integrerad läsare som stödjer vanliga inloggningsmetoder med tjänstekort eller biometri. Programvaror Följande programvaror ska vara certifierade och installerade vid leverans och betraktas som en del av datorn. Myndigheten står för licenser för nedanstående programvaror på Klienterna. Operativsystem för följande licenser. Kontorsprogramvarusvit med stöd för ordbehandling, kalkylbladshantering och presentationsprogram. Pdf-läsare, samt möjlighet att skapa pdf-filer Webbläsare med vanliga insticksprogram Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 7 av 47

8 Klient för elektronisk post Dessa programvaror ska kunna köras lokalt om nätverket inte fungerar Arbetsplatsunderhåll och fjärrsupport mm Erbjuden tjänst ska innehålla en funktion för att distribuera och installera certifierade applikationspaket på användarens dator, samt inhämta information om status på anslutna datorer och gjorda uppdateringar. Före distribution av nytt applikationspaket ska driftleverantören ansvara för att applikationen godkänns för användning i arbetsplatssystemet genom utförande av systemtest och leveranstest, detta kallas certifiering. Vilka applikationer som distribueras till en användare eller en stationär dator ska kunna styras genom att användaren eller Klienten tilldelas applikationer i Service Desk. Manuell installation av programvara direkt på klient ska inte vara möjlig för enskild användare Driften av datorn ska omfatta att bevaka utgivning av uppdateringar för datorns operativsystem, samt de programvaror (inkl applikationer) som används på datorn. Vid utgivning av sådana uppdateringar ska dessa programvaror implementeras i datorn. Användaren ska ha kontinuerlig och omedelbar tillgång till allt datalagringsutrymme användaren har rättigheter till. Varje användare ska automatiskt tilldelas ett särskilt serverbaserat lagringsutrymme som bara den aktuella användaren har tillgång till Det ska dessutom finnas möjlighet att skapa gemensamma serverbaserade lagringsytor till vilka tillgång styrs genom behörighetstilldelning i datorn. Totalt för användarkopplat och gemensamma lagringsytor ska uppgå minst till 10/100 Gigabyte 1 i serverbaserat datalagringsutrymme. Driftleverantören ska tillse att all datalagring är tillförlitlig. All data på servrar ska säkerhetskopieras och återställning av data ska vara möjlig. Återläsning av data genomförs på begäran från användare. Återläsning av data ska regelbundet testas. Återläsning av data ska genomföras på begäran från användare eller efter händelser i driften enligt angivna Servicenivåer. Det ska genom begäran till Service Desk (eller på annat sätt) vara möjligt för användare att få tillgång till tidigare versioner av filer som av misstag redigerats eller tagits bort Driftleverantörens system ska innehålla funktioner för hantering av kvotering, dvs en funktion för övervakning och begränsning av den mängd lagringsutrymme som en viss användare eller organisatorisk enhet nyttjar. Datalagring ska i normalfallet inte ske lokalt på Klientutrustning. Lagring lokalt på klient ska dock vara möjligt i det fall nätverket inte fungerar. Varje enhet som är av modell vilken tillverkaren upphört att utföra support/service för (End Of Life) ska bytas ut Krav på Utskrift som funktion Myndigheten tillhandahåller platser där utskriftsenheter kan placeras så att de är åtkomliga för myndighetens 50/500 användare. Myndigheten svarar för att el och nätverk finns tillgängligt, samt nödvändiga förvaringsutrymmen för förbrukningsmaterial och reservdelar. Driftleverantören ska stå för samtliga kostnader för funktionen Utskrift som funktion. Nyckelfärdiga enheter ska levereras, driftas, supportas och servas under hela livscykeln. Driftleverantören svarar för samtliga kostnader som kan uppstå inklusive förbrukningsmaterial med undantag för kostnaden för att åtgärda skador som uppstått pga. av kunds oaktsamhet. Utskriftsenheterna ska placeras i apparatrum eller i korridorer. I apparatrum finns utrymme för större högpresterande enheter (t ex Multifunktionsenheter) och plats för reservdelar, förbrukningsmaterial, papperstugg och papper. I korridorer finns utrymme för enskilda skrivarenheter utan plats för papper eller andra förbrukningsmaterial. Det är upp till driftleverantören att placera ut enheter mm på valfritt sätt. Användaren ska kunna göra alla utskrifter genom datorn. Driftleverantören ska byta ut skrivarenhet eller komplettera med skrivarenheter i de fall driftleverantörens regelbundna mätningar visar på överbelastning eller långa kötider. Funktioner för utskrift och inläsning (scanning) ska finnas tillgänglig på minst 5/20 platser för att krav på högsta avståndet till funktionerna ska vara uppfyllt. Samtliga enheterna ska nätverksanslutas. Utskriftkapacitet ska vara minst 20 sidor per minut, minst 600x600 DPI, minst 1000 sidors kapacitet (magasin) för A4- papper. Magasin för inläsning ska klara minst 50 sidor. Enheterna ska var konfigurerad för svart utskrift per default, färgutskrift kräver aktivt val. Enheterna ska vara konfigurerade för duplex (dubbelsidig utskrift) som default, material som avser arkivering eller andra situationer där enkelsidigt är att föredra kräver ett aktivt val. Det ska gå att scanna dokument upp till A4 i färg. Vid skanning av dokument ska dessa skickas till utpekade eller fördefinierad lagringsyta som är åtkomlig över nätverket. 1 Ursprungligen TeraByte Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 8 av 47

9 Priset ska baseras på en årsvolym av utskrivna sidor per användare (2 500 papper vid dubbelsidig utskrift), varav 80 % svart och 20 % i färg. Volymer för scanning är 500 sidor per år och användare. Täckningsgrad 4% Printservermiljö ska ingå inklusive alla nödvändiga programvaror. Det ska finnas stöd för PCL, Postscript och PDF. Mot varje utskriftsenhet ska flera olika skrivarköer kunna upprättas.information ska ej lagras i enhet efter det att utskrift är slutförd, eller färdig scanning. Funktion ska finnas för att kunna styra tillgång till olika resurser på användarnivå samt gruppnivå. Vid felaktiga format som ej kan konverteras ska ej utskriftstkö blockeras, detta gäller även vid val av manuell matning. Automatisk konvertering ska utföras till svenskt utskriftsformat A4. Enskild användare ska själv kunna ta bort egna jobb i utskriftskö. Driftleverantören ska kontinuerligt säkerställa att namnmärkning finns på varje enskild enhet. Driftleverantören ska tillhandahålla information för handhavande på svenska som ska anslås vid respektive enhet samt publiceras på web. Driftleverantören ska tilhandahålla förbrukningsmaterial i utskriftsenheterna samt eventuella reservdelar. Myndighetens användare ska själv installera/montera förbrukningsmaterial som normalt förväntas utföras av kunden och som kunden själv kan utföra efter en enkel instruktion (t ex byte av tonerbehållare) och som kunden kan utföra utan garantiförlust för produkten. I övriga fall ska utbyte och påfyllning av förbrukningsmaterial göras av driftleverantören utan begäran av myndigheten. Myndigheten står för utskriftspapper. Driftleverantören ska se till att omhänderta toner och liknade samt även annan utrangerad utrustning enligt gällande lag. Varje enhet som är av modell vilken tillverkaren upphört att utföra support/service för (End Of Life) ska bytas ut. Utskriftsenheter ska ha en kontrollpanel med fönster som visar gjorda inställningar och där enhetens olika inställningsmöjligheter kan ställas in. Utskriftsenheter ska visa en indikering (text eller symboler) på utskriftsenhetens kontrollpanel vid fel för att underlätta felsökning. Utskriftsenheters kontrollpaneler/knappar ska vara på svenska. Den väg pappret går genom utskriftsenheter ska vara synligt sedan pappersmagasin etc. tagits ur (utan att behöva använda verktyg) för att lätt kunna åtgärda papperstrassel. Möjlighet ska finnas att från utskriftsenheternas kontrollpanel avbryta en utskrift så att sidor omedelbart slutar att matas ut (redan påbörjade sidor får matas ut) och inte återupptas. Det som skannas ska gå att lagra i PDF- och TIFF-format. Det ska gå att direkt i utskriftsenheten välja olika upplösningar Krav på Servicenivåer och viten Angivna viten i procent ska utgå enligt Kammarkollegiets vitesmodell för Servicenivåer (se kapitel 4.1.5), som kallas KVM Driftleverantören ska svara för att bekosta och implementera verktyg som mäter angivna Servicenivåer Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 9 av 47

10 3. ARBETSPLATS SOM FUNKTION 3.1. SERVICEDESK - KUNDSUPPORT Problem Management Användare Telefon Fujitsu Service Desk Change Management First Line Support Second Line Support Request for Service Service Management Centre Onsite Support Ett telefonnummer Internet och/eller Intranet access Self Service Knowledge Management Configuration Management Remote Infrastructure Management Olika kontaktvägar Telefon Självbetjäningsportal & Web Status uppdateringar Service Requests Service Desk Ägare av Incidenter och Problem Fjärrstyrning Service Requests Rapportering av tjänstenivåer Tilläggstjänster Portal för IT Ansvariga att se alla registrerade ärenden Portal för externa lösningsgrupper att hantera Incidenter Kundanpassade rapporter Support på flera språk Utökade öppettider Utökade SLA-nivåer Resolver Groups Onsite Support HW Break/Fix & IMACD Kundsupport Kunden registrerar alla ärenden till Leverantörens kundtjänst. När ärenden inkommit och analyserats påbörjas arbetet av de experter som krävs från leverantörens, kundens och/eller tredjepartsleverantörer. Ärendet går genom följande process i Leverantörens ärendehanteringssystem: Mottagande av ärende Identifiering av kunden, servicenivå och registrering av ärende Analys av ärendet Prioritering och klassificering efter avtalets SLA Problemlösning eller omdirigering ärendet till en part med totalansvar (inom Kundens, Leverantörens eller en tredje parts organisation) Att vid behov informera kunden och andra berörda parter om status i problemlösningen till dess att ärendet är löst Kundsupport ingår i den fasta serviceavgiften. Om problemet orsakas genom försummelse av Kunden eller tredje part kommer problemlösning debiteras separat och då på grundval av tiden det tog att lösa problemet Kontaktvägar Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 10 av 47

11 Den primära kontaktpunkt för namngivna personer som Kunden är överens i tjänst start. Varje tjänst identifieras med hjälp av en webbplats som tilldelats under uppstart projekt. Ett begränsat antal personer som anges av kunden (t.ex. administratörer) har rätt att kontakta den överenskomna kontaktpunkten om inte annat avtalats. Begäran om ändringar eller nya tjänster som rör förvaltningen tjänsten ska främst skickas med e-post. Anmälningar av problem görs per telefon till den överenskomna kontaktpunkten. Önskemål som framförts på andra sätt än de som nämns ovan, liksom förfrågningar utan plats nummer omfattas inte av den garanterade svarstiden Incident Management Incidenthantering omfattar följande uppgifter: Problemidentifikation Om det behövs, begränsning och isolering av problemkonsekvenser Statusrapportering till Kunden Vidarebefordran av ärenden till problemlösande part Problem Management Problemhantering är att hitta den bakomliggande orsaken till problemen och på så sätt minska antalet incidenter och service requests SLA rapportering Rapportering av tjänstens tillgänglighet sker månadsvis OMFATTNING AV ANSVAR FÖR KLIENTPLATTFORMEN Klientplattformstjänsten berör följande kundlösningar/-system/-områden/-användare PC livscykelhantering Installation och konfigurering av klient Paketering och certifiering av applikationer och klienthårdvara Distribution av applikationer och patchhantering Inventering av klienter och programvara Serverbaserat lagringsutrymme inklusive kvota, backup & återläsning samt återställning av tidigare versioner av dokument Hantering av Servertjänsterna Active Directory, DNS, DHCP och WINS Kundtjänst för användartjänster samt fjärrstyrd support och administration 3.3. KUNDENS AVBILD (OS) OCH APPLIKATIONER I standardavbild ingår följande Operativsystem och fem applikationer: Windows Operativsystem (Windows P eller Windows 7) 5 Klientapplikationer De fem standardapplikationerna som ingår i basinstallation kan byggas ut med fler applikationer efter Kundens önskemål KLIENTPLATTFORMENS APPLIKATIONSPAKETERING Standardvillkoren för Application Packaging Service (APS) är att tillhandahålla en Application Release Package (ARP) som består av paketerad programvara (MSI,.exe osv..), eventuella skript samt dokumentation till Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 11 av 47

12 releasen ARBETSPLATS SOM FUNKTION - TJÄNSTER FÖR HANTERING AV AVBILDER Driftsättning, konfigurering och hantering av operativsystemsmiljön. Drift och hantering av installationstjänst för klienter (implementering av avbild) Installation, förberedelser och konfigurering Tabellen nedan listar delelementen Förberedelser och Konfigurering med åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): ÅTGÄRD Förberedelser och överenskommelse för installationfaser Konfigurera hårdvara BESKRIVNING Leverantören ordnar en teknisk workshop med kunden för att få reda på kundens krav och konfigureringsinställningar. Krav och konfigureringsinställningar kommer att beskrivas i ett individuellt kundkoncept. Konceptet innehåller också definition av hårdvarukatalogen, de tekniska specifikationerna för kundmodulen, justering av leveransdetaljer, servicenivåavtalen samt definition av testnings- och kvalitetsprocesserna. Hårdvarukonfigureringen innefattar inventariemärkning med etikett, uppmärkning av dator samt förinstallering av hårdvarukomponenter samt BIOS-konfigurering. Konfigureringsåtgärderna för respektive hårdvarukomponent kommer att tillhandahållas kunden i en konfigurationsfil. ANSVARIG K L Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 12 av 47

13 ANSVARIG ÅTGÄRD BESKRIVNING K L Klientinstallation och personalisering Kontroll av installationen Uppdatering av CMDB Klienterna installeras med det operativsystem och den systemkonfiguration som överenskommits. Den första installationen baseras alltid på de moduler som överenskommits mellan kund och leverantör. Den operativsystemsinstallation som leverantören ansvarar för innefattar möjligheten till fullständig individualisering vad avser användarinställningar och individuell programvaruuppsättning. När installationen av klienterna är klar utför leverantören en kvalitetskontroll för att säkerställa att klienterna fungerar och att rätta drivrutiner är installerade. Åtgärderna under kvalitetskontrollen dokumenteras och kundmodulen installeras. CMDB uppdateras när förberedelserna och hårdvarukonfigureringen är klara Distribution av avbildsuppdatering (image) Tabellen nedan listar delelementet Distribution av avbildsuppdatering med åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): ÅTGÄRD BESKRIVNING ANSVARIG Hantering av Hitta uppgraderings- eller ersättningsprodukter, avbildsrelease utvärdera testfunktionalitet, implementera planer, installera eller uppgradera Alla ändringar görs i enlighet med den definierade ändringsprocessen Hantering av avbild Skapa avbild, lokalisera avbild, testa/godkänna avbild Nödlägesuppdatering av avbild/viktiga säkerhetskorrigeringsfiler Installation av korrigeringsfiler Tidsplan för installation av avbilder Oundgängliga uppdateringar av kundens applikationer, kommer, när dessa gjorts tillgängliga av programvaruleverantören och när leverantören anser dessa vara nödvändiga för den säkerhetspolicy som parterna överenskommit om, att distribueras och installeras via det centrala verktyget för avbildsdistribution Installation på fjärrbasis av överenskomna korrigeringsfiler och uppdateringar över kundens nätverk. Tyst installation används. Tidpunkten för och prioriteringen av installation av korrigeringsfiler för avbilder samt uppdateringar kommer att avtalas i samråd med Kunden via tillämplig styrgrupp och kommer att utföras inom en av kunden definierad underhållsperiod. K L Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 13 av 47

14 ÅTGÄRD Driftsättning av avbilder BESKRIVNING Leverantören hanterar all driftsättning av avbilder i Kundens arbetsstationer och serveranläggning. Tjänsten omfattar följande: ANSVARIG K L Installation av certifierade uppdateringar och korrigeringsfiler för kundens applikationer och operativsystem Uppdateringar av antivirussignaturer Underhåll av testrutin Tjänsten ska klara att konfigurera, distribuera, installera och ominstallera en avbild över Kundens nätverk till arbetsstationer och servrar. Utveckla och implementera utvärderings- och testprocesser Kvalitetssäkring Säkerställa lämplig testnings- och ändringshantering samt schemalägga datum för leverans, testning och installation Användarcceptanstest Slutanvändarens acceptanstestning av en release Uppdatering av avbild Underhålla avbild enligt överenskomna intervall Övervaka leverans av avbilder Leverans av avbilder Rapportering om leverans av avbilder Uppdatering av CMDB Att hantera driftsättningen av avbilder inkluderar proaktiv övervakning av infrastrukturen för distributionen av avbilder samt fel- och prestandaövervakning i realtid av all driftsättning av dessa. Larma relevant Resolver Group via Enterprise Management-verktyget i händelse av fel eller prestandaproblem. Programvara för operativsystem och applikationer, uppgraderingar och korrigeringsfiler, inklusive uppdateringar av antivirus, paketeras av leverantören för automatisk avbildsdistribution till samtliga fysiska enheter via en regelbaserad process. Leverantören tillhandahåller rapporter om status för distribution avbilder till administratörerna för att dessa ska kunna vidta åtgärder om så krävs. CMDB uppdateras när distributionen av avbilderna är utförd ARBETSPLATS SOM FUNKTION - TJÄNSTEN APPLIKATIONSPAKETERING Utöver de fem standardapplikationerna som ingår i bastjänsten, finns option att beställa ytterligare applikationer Vad är applikationspaketering? Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 14 av 47

15 Applikationspaketering innebär automatisk tyst leverans av en applikation eller en applikationssvit till kundens system utan att användarna behöver göra något. Implementation testas mot alla tidigare paketerade applikationer för att säkerställa acceptans för särskilda rollbaserade byggen. Illustrationen nedan visar det logiska arbetsflödet för en applikation som paketeras Processflödet vid applikationspaketering Paketeringsbegäran från releaseteamet En formell begäran av paketeringsteamet att förpacka en applikation för projekt/kund/uppdrag Administration Den administrativa funktionen innebär att allokera en specifik arbetsbegäran samt hantera uppgiften under hela paketeringscykeln Verifiering Processen innebär kollationering och verifiering av den information som angetts i APRF-begäran samt framtagning av en komplett baseline (Samtliga obligatoriska leverabler som ska paketeras i en applikation) som är klar för paketering. Ett paketeringsgodkännande ges Paketeringsfasen Produktion av ett tyst installationspaket för en kundspecifik miljö, eller granskning av en befintlig applikation som tagits fram av kunden/tredje part Kvalitetskontrollfasen Fasen består av två delar: informell och formell testning Informell testning Ska säkerställa att paketet är korrekt installerat på målplattformens hårdvara med hjälp av den begärda och använda driftsättningsmetoden. Man kontrollerar att MSI och ev. MST uppfyller de individuella kundkraven Formell testning Den slutgiltiga konflikttestningen av MSI för att verifiera att kraven uppfyllts samt en konflikttestning i kundens programvarumiljö. En undersökning av MSI görs också för att säkerställa kvaliteten på den interna strukturen och logiken Åter till releaseteamet När applikationen är paketerad och testad skickas hela denna baseline till releaseteamet Paketering/test/certifiering Tabellen nedan listar elementen paketering/test/certifiering med åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 15 av 47

16 ANSVARIG ÅTGÄRD BESKRIVNING K L Utse applikationsägare per programprodukt. Utse en ansvarig för beställning av programvaran, frågor och slutgodkännande av paketet. Skaffa programvara och licenser för det beställda paketet Tillhandahålla installations- och konfigurationsdokumentation för programvaran Skaffa programvara och licenser Tillhandahålla installations- och konfigurationskrav Programvaruklassificering Klassificering av en applikation. Resultatet av en transparent klassificering av en applikation inom de definierade komplexitetsnivåerna och alltså priset för paketeringen Förberedelse av paketet Skriptning, paketering och testning Kvalitetssäkring Test av användaracceptans Paketintegration Förberedelse och verifiering av alla krav på paketet innan man börjar skripta och paketera. Skapa programvarupaket för applikationer för de komplexitetsnivåer som beskrivs nedan under Komplexitetsnivåer. Paketeringen görs som en Servicebokning Säkerställa kvalitetskraven enligt skriptningsreglerna och konflikthanteringen Verifiering att den paketerade applikationen uppfyller funktionskraven och är klar för distribution. Efter godkännandet betraktas paketet som en certifierad applikation Integration av paketet i Remote Deployment Tool Komplexitetsnivåer av applikationer KOMPLEITET Enkel BESKRIVNING Denna kategori tillämpas vid 1) Transformering med minimalt antal ändringar för applikationer 2) Små korrigeringar i medföljande MSI-paket genom transformeringsgenerering baserat på kundens beslut Medel Alla andra applikationer (äldre installationer, transformeringar för tillverkares MSI, skapa installationspunkter med installationsinstruktioner) utom ovan listade enkla paket räknas som medelkomplexa Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 16 av 47

17 KOMPLEITET Komplex BESKRIVNING Ett paket är komplext om det behöver specialanpassas för att fungera i klientmiljön. Komplexa applikationer har längre leveranstid än enkla och medium klassade applikationer. Estimerad leveranstid och kostnad för komplexa applikationer meddelas efter en första analys av programmet Inleverabler och utleverabler Inleverabler De huvudsakliga inleverablerna är Per kund: Hårdvarutestplattformar: klienter, t.ex. stationära och bärbara som representerar klientmiljöbyggen. Dessa måste ha passande och tillräckliga bygginstruktioner, medier och antal. Per applikation: Korrekt ifylld APRF Per applikation: Installationsmedia Utleverabler De huvudsakliga utleverablerna är Förutsättningar MSI (installationsfiler) och ev. MST-filer Tillval: Installations-wrapper. En enkel wrapper i den önskade leveransmekanismen, t.ex. CA-USD, MS-SMS, IBM-Tivoli. Detta är beroende av att kunden har lämplig serveranläggning och rätt utbildning. Detta innefattar inte driftsättning eller körklar applikation. Tillval Skriptbaserad installation. Detta kan vara en fil som automatiskt startar en MSI eller en helt skriptbaserad installation om MSI-installation inte är möjlig. Releasedokumentation Valideringsprogramvara Kunden tillhandahåller lämpliga arbetsstationer för att validera applikationen Media för programvara Kunden tillhandahåller all programvara All programvara ska finnas tillhands när begäran inlämnas, annars avslås denna APS (Application Packaging Service) laddar inte ned programvara från 3:e parts webb-/ftp-sajter såvida inte denna är specifikt utvecklad för kunden eller om man angett en direktlänk i APRF ARBETSPLATS SOM FUNKTION - CERTIFIERINGS- OCH RELEASEHANTERING Evaluering/certifiering Tabellen nedan listar evalueringen/certifieringen av avbildsuppdatering med åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 17 av 47

18 ÅTGÄRD Hårdvaru- (HW) och programvarucertifierin g (SW) Testmiljöer Hårdvara Programvara Formell testning BESKRIVNING Tillhandahåller HW/SW evaluering/certifiering för avtalade standarddatorer Hantering och underhåll av testmiljöer för bygge av arbetsstationer, t.ex. stationära och bärbara datorer samt tunna klienter. Tillhandahålla dator eller kringutrustning som ska certifieras, utöver standard hårdvara som ingår i bastjänsten Tillhandahålla programvara utöver standardprogramvara som ingår I tjänsten Struktur för och gemensam referensgrupp för att fatta alla beslut rörande SW och HW. ANSVARIG K L Tabellen nedan listar releasehanteringen och åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): Releasehanteringen bygger på ITIL-struktur och använder lämpliga metoder för detta. ÅTGÄRD Regelverk för releaser Regel för releasegodkännande BESKRIVNING Anger den förväntade frekvensen av större och mindre releaser och den förväntade nivån av korrigeringar samt de förväntade leverablerna för varje typ av release, t.ex. installationsanvisningar och release notes. ANSVARIG Godkänt och överensstämmande med regelverket Releaseplanering Utföra releaseplanering Releasedistribution och installation Hantera distribution och installation av releaser K L Dokumentering av releasehanteringsprocessen Releasehanteringsprocessens gränssnitt ska dokumenteras gemensamt för att säkersälla processintegration Användarcceptanstest Slutanvändarens acceptanstestning av en release 3.8. ARBETSPLATS SOM FUNKTION - NORMALA- OCH SÄKERHETSUPPDATERINGAR Kritiska säkerhetsuppdateringar från Microsoft operativsystem och programvara inhämtas automatiskt från Microsoft till Servern hos Myndigheten, varifrån de distribueras till alla klienter via programvarudistribution. Övriga säkerhetsuppdateringar analyseras och distribueras efter behov som applikationspaket. Uppdatering av Anti-virus sker automatiskt ARBETSPLATS SOM FUNKTION - INVENTERING Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 18 av 47

19 Innehåll i tjänsten: Vid drifttagande upprättas en inventarieförteckning över all utrustning och programvara som ingår i tjänsten. Inventarieregistret underhålls därefter av Kundtjänst. Utrustning märks med inventarienummer. Agenten för programvarudistribution inventerar också klienterna, som lagrar information i databas på Servern. Ur denna databas kan sedan statistik tas fram, t.ex.: ÅTGÄRD Vilka applikationer, vilka version och uppdatering som är installerad på en eller flera datorer. Hur många installationer av en programvara myndigheten har (för att kontrollera licenser) Annan information om datorn, så som minne, disk, grafik m.m. BESKRIVNING ANSVARIG Inventarieförteckning Driftsättning och underhåll av inventarieförteckning K L Inventering av klient Driftsättning och hantering av inventering av operativsystem, applikationer och hårdvara Rapporter av inventering Rapportering till Kund av inventering och inventarieförteckning enligt överenskomna intervaller ÖPPETHÅLLANDE, SERVICENIVÅ OCH RAPPORTERING Öppethållande Normalt i Sverige, vardagar 8:00 18: Leveranstid för paketerade applikationer Från godkännandet av APRF levereras den paketerade applikationen inom 10 arbetsdagar för normala applikationspaket (enkla och medel) uppdateringar av avbilder Det ingår obegränsat antal uppdateringar per år av avbilden Period för underhåll Leverantör och Kund tar gemensamt fram tidsfönster för underhåll av tjänsterna i klientplattformen. Normalt är ett service fönster mellan natt till Onsdag ARBETSPLATS SOM FUNKTION - SERVERBASERADE TJÄNSTER I Serverbaserade tjänster ingår följande grundläggande tjänster: Virusskydd Datalagring Kvotahantering Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 19 av 47

20 Backup och återläsning av data och Server Tjänst för återställning till tidigare version av dokument Nätverkstjänster så som DHCP, DNS, WINS Active Directory för identifiering, auktorisering och konfiguration av maskin och användare Översikt I tjänsteområdet ges en stabil och standardiserad serverplattform med en grundnivå för servicetid, övervakning, felavhjälpning och rapportering Lokation Som standard installeras servern i kundens lokaler Funktioner Systemsäkerhet Virusskydd, samt uppdatering av operativsystem (patchning) Datalagring Datalagringsyta är som standard ett raid-system. Där lagras användardata Liten Myndighet I tjänsten ingår 10 GB diskutrymme för data. Ytterligare diskutrymme kantillhandahållas Stor Myndighet I tjänsten ingår 100 GB diskutrymme för data. Ytterligare diskutrymme kantillhandahållas Backup Full Backup sker en gång per vecka, därefter incremental backup resterande dagar i veckan. Bandbyte sker veckovis av Fujitsu. Varje Vecko-band sparas i en Månad. Månadens första veckoband sparas i ett år. Årsband sparas (återanvänds aldrig) Återläsning av data Användare kan själva (eller med hjälp av Kundtjänst) återställa dokument två versioner bakåt. Återläsning från band av äldre versioner görs av Fujitsu på begäran Underhåll Leverantören ansvarar för att underhålla hård- och mjuk-varuplattformen hantera de underleverantörs avtal som finns i enlighet med avtalad servicenivå Processer Övervakning med SLA uppföljning. Incident- och problemhantering. Konfigurationshantering. Kapacitetsplanering Nätverksanslutning Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 20 av 47

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014)

Tjänstekatalog (Aktuell version, oktober 2014) Dokument: Tjänstekatalog för Ladok Version 1.1 Författare Sida 1 av 5 Malin Zingmark/Anders Sandström Förvaltningsstyrgruppen Datum 2014-10-13 INFORMATION Bil p 589: 4 Tjänstekatalog (Aktuell version,

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ Datablad HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ HP konfigurations- och distributionstjänster Fördelar med tjänsten Du får problemfri migration till Windows 10-miljön

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Checklista för Driftsättning - Länsteknik

Checklista för Driftsättning - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Checklista Sida 1 (9) Checklista för Driftsättning - Länsteknik Sida 2 (9) Innehåll Checklista för Driftsättning - Länsteknik... 1 Syfte... 3 Omfattning... 3 Aktiviteter...

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura imail 1.1 Standardfaktura INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 ANSLUTNING... 3 2.1 Certifiering... 3 2.2 Test... 3 2.3 Produktionssättning... 4 3 PRODUKTION... 4 4 ARKIV OCH VIEWING... 5 5 FORMATBESKRIVNINGAR...

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F

VERVA. Fujitsu Services Kenneth Landérus F VERVA Fujitsu Services Kenneth Landérus F Fujitsu Services 2008 Fujitsus erbjudande produkter Volymlicensiering på 40 programtillverkares produkter 2 Fujitsu Services 2008 2008-01-28 Verva Programvaror

Läs mer

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ

BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ BILAGA 3 TJÄNSTENIVÅ SLA ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅ Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Tillämpning...3 1.2 Anvarsfrihet...3 1.3 Ändring av tjänstenivå...3 1.4 Rapportering...3 2 Servicenivå...4 2.1 Drifttid

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Fotoautomat för SITHS

Fotoautomat för SITHS 1 (5) Fotoautomat för SITHS Fotoautomat för SITHS används för att förenkla processen för hantering av foton och signaturer inför produktion av SITHS-kort. Fotoautomat för SITHS från nexus levereras i två

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

Anslutningsprocess SNPAC - AM CRDB TM-20530037-0615-012-01-8. Capgemini 2005-10-23

Anslutningsprocess SNPAC - AM CRDB TM-20530037-0615-012-01-8. Capgemini 2005-10-23 2 / 12 Innehållsförteckning 1. Syfte med dokumentet... 4 2. Introduktion... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Kommunikation och information... 4 3. Beskrivning en för Direktanslutning... 5 3.1 Beställningsadministration...

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Meddelandetjänsten Version 1.0 Introduktion Meddelande tjänsten eller EDI tjänsten som den kallats under många år är en punkt-till- punkt-, alternativt punkt-till-många-leverans

Läs mer

Sida 1(16) Bilaga Tjänstebeskrivning för Utskrift som funktion

Sida 1(16) Bilaga Tjänstebeskrivning för Utskrift som funktion Sida 1(16) Bilaga Tjänstebeskrivning för Utskrift som funktion Innehåll Sida 2(16) 1 Inledning... 3 1.1 Managed Print Services... 3 1.2 Vår lösning - print på kran... 3 2 Tjänstebeskrivning för Utskrift

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (7) Bilaga 13A Instruktion för prissättning Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Sida 1(18) Bilaga Tjänstebeskrivning för Arbetsplats som funktion

Sida 1(18) Bilaga Tjänstebeskrivning för Arbetsplats som funktion Sida 1(18) Bilaga Tjänstebeskrivning för Arbetsplats som funktion Innehåll Sida 2(18) 1 Inledning... 3 1.1 Allmänt... 4 1.2 Innehåll av tjänster i Tietos DWM-koncept... 4 2 Tjänstebeskrivning för Arbetsplats

Läs mer

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.4 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Kontrollera din mobila anläggning!

Kontrollera din mobila anläggning! Kontrollera din mobila anläggning! Mobil Styrning Partners Vår idé Erbjuda en driftad manageringslösning för kundens mobilanläggning vilket ger kontroll, styrning och besparingar Tjänsten köps per användare

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (10) Innehållsförteckning 1. Syfte med dokumentet... 2 2. Introduktion... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Kommunikation och information... 2 3. Beskrivning Anslutningsprocessen för Direktanslutning... 3 3.1

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

HP Image and Application Services

HP Image and Application Services Datablad HP Image and Application Services HP Configuration Services Låt HP hantera din PC-avbildning, så kan du fokusera på verksamheten Översikt HP Image and Application Services drar nytta av HPs tekniska

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Bilaga 10 Säkerhet. Dnr: / stockholm.se. Stadsledningskontoret It-avdelningen

Bilaga 10 Säkerhet. Dnr: / stockholm.se. Stadsledningskontoret It-avdelningen stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete 3 2.1 Allmänt 3 2.2 Ledningssystem

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (9) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer