TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION"

Transkript

1 KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift som funktion Ägare: Fujitsu Författare: Fujitsu Sidan 1 av 47

2 Innehåll Dokumentkontroll Översikt Arbetsplats som funktion Utskrift som funktion Kravbild enligt kammarkollegiets förfrågningsunderlag Arbetsplats som funktion Servicedesk - Kundsupport Omfattning av ansvar för klientplattformen Kundens avbild (OS) och applikationer Klientplattformens applikationspaketering Arbetsplats som funktion - Tjänster för hantering av avbilder Installation, förberedelser och konfigurering Distribution av avbildsuppdatering (image) Arbetsplats som funktion - Tjänsten applikationspaketering Vad är applikationspaketering? Paketering/test/certifiering Komplexitetsnivåer av applikationer Inleverabler och utleverabler Förutsättningar Arbetsplats som funktion - Certifierings- och releasehantering Evaluering/certifiering Arbetsplats som funktion - NORMALA- OCH SÄKERHETSUPPDATERINGAR Arbetsplats som funktion - Inventering Öppethållande, servicenivå och rapportering Öppethållande Leveranstid för paketerade applikationer uppdateringar av avbilder Period för underhåll Arbetsplats som funktion - SERVERBASERADE TJÄNSTER Översikt Lokation Funktioner Licenser Hårdvara Övervakning Problemlösningsprocess Tilläggstjänster med separat pris Arbetsplats som funktion - Säkerhet Arbetsplats som funktion - Tjänstens början Kartläggning av de i tjänsten ingående objekten Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 2 av 47

3 Planeringsfasen Beroenden, begränsningar och ansvar Utskrift som funktion Introduktion Innehåll i tjänsten Inventarieförteckning Implementation Skrivarenheter Förbrukningsmaterial och service Utskriftsserver Användarupplevelse Rapportering Fjärrstyrd administration Valfria TILLÄGGs-tjänster (Optioner) Arbetsplatsfunktion Utskrift som funktion SLA Servicedesk Arbetsplats Utskrift Utrustning Arbetsplats som funktion Stationär dator: Skärm: Server1: Server2: Annan utrustning Licenser som ingår Utskrift som funktion Skrivare alternativ 1: Skrivare alternativ 2: Priser Arbetsplats som funktion - PRISER Fasta priser Rörliga priser Utskrift som funktion PRISER Fasta priser Rörliga priser Ordlista Bilaga Begrepp enligt upphandlingens förfrågningsunderlag Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 3 av 47

4 DOKUMENTKONTROLL Dokumenthistorik Version Datum Anteckning Författare/utförd av Kombinerad tjänstebeskrivning till Kammarkollegiets Arbetsplats som funktion samt Utskrift som funktion Lars Hasting Heikki Hiekko Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 4 av 47

5 1. ÖVERSIKT Denna tjänstebeskriving är framtagen för att beskriva Fujitsus offererade tjänster i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling: IT DRIFTTJÄNSTER 2010 ANVÄNDARNÄRA FUNKTIONER, Dnr ARBETSPLATS SOM FUNKTION Arbetsplats som funktion består av de funktioner som krävs för effektiv användning av användarenheten samt fjärradministration av IT-miljön. Denna tjänstebeskrivning är giltig för Liten Myndighet (50 användare) och Stor Myndighet (500 användare). Tjänsten innehåller: Tillhandahållande, drift och installation av klienter, inklusive Operativsystem och fem applikationer Tillhandahållande och drift av nätverkstjänster och auktorisering som krävs för klientplattform drift av distribution för applikationer och operativsystem samt hantering av korrigeringsfiler (patch-hantering) Filhantering med backup och kvota. att säkerställa när nya applikationer paketeras i Kundens basinstallation att inga befintliga applikationer påverkas Utrustning som behövs för att leverera tjänsterna ingår. Standard utrustning är av fabrikat Fujitsu. Priset är fast per månad under en avtalsperiod om 36 månader. Serverutrustning placeras i kundens datahall utnyttjande av befintlig infrastruktur. Servrarna övervakas samt fjärradministreras från Fujitsus datacenter UTSKRIFT SOM FUNKTION Utskrift som funktion består av de funktioner som krävs för att hantera kundens utskrifter Denna tjänstebeskrivning är giltig för Liten Myndighet (50 användare) och Stor Myndighet (500 användare). Tjänsten innehåller: Tillhandahållande, drift och installation av skrivare. Utrustning som behövs för att leverera tjänsterna ingår. Standard utskriftsenheter är av fabrikat Lexmark eller Toshiba. Priset är fast per månad under en avtalsperiod om 36 månader. Månadspriset kan variera beroende på mängden utskrifter. Funktioner inom grupperingar liten och stor Myndighet, har samma funktionalitet och utnyttjar likadan utskriftsenheter En liten myndighet består av 50 användare och 5 nätverksanslutna skrivare. En stor myndighet består av 500 användare och 20 nätverksanslutna skrivarenheter. Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 5 av 47

6 2. KRAVBILD ENLIGT KAMMARKOLLEGIETS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Befintlig IT-miljö mm Användarnas datorer, datalagringslösning, Servrar och Skrivare är uttjänta, utan garanti och avskrivna utan restvärde. Fast nätverk är draget till samtliga rum och korridorer, rikligt med uttag finns. I datahall: Patchpaneler för lokalt nätverk. Accesspunkt för hyrd förbindelse. Servrar och Datalagringslösning. Datahallen är modern och utan behov av ombyggnad eller komplettering, samt innehåller kyla och reservkraft. Existerande Hostingleverantör svarar för all applikationsdrift, Internetaccess och paketerade tjänster för elektronisk post, brandvägg, antivirus, antispam. För åtkomst till serverapplikationer ska driftleverantören stå för Applikationsdrift för fem klientapplikationer på användarnas datorer, se lista nedan. Övriga applikationer är webbaserade Befintlig IT-grupp, stödsystem mm Befintlig IT-grupp ska avvecklas och en beställarfunktion ska skapas för att hantera hostingleverantören och driftleverantören. Ingen personalövergång är aktuell. Idag finns inga driftstödsystem. Ärenden hanteras manuellt. Myndigheten kommer också fortsättningsvis att svara för licensavtal för klientapplikationer. Myndigheten kommer också att svara för avtal för extern telefonsupport för samtliga applikationer. Myndigheten kommer att tillhandahålla följande till driftleverantören: arbetsplatser och nödvändiga inpasserkort och id-kort fast telefon för eventuell personal som driftleverantören permanent placerar hos myndigheten utrymme för förbrukningsmaterial, reservdelar och utbytesenheter Gemensamma krav för Användningsfallen Krav Priser Pris ska erbjudas per Användningsfall i form av fasta priser per månad för 36 månader enligt de volymer, krav och förutsättningar som anges för respektive Användningsfall. Allt som erbjuds av driftleverantören ska vara inräknat i det fasta priset. Pris för Införandet efterfrågas ej. Efterfrågade fasta priser för lösningarna ska inkludera allt, utom de delar som uttryckligen exkluderas. Inga delar kan således tillkomma, ej heller kan priser innehålla rörliga delar Krav Avtal För uppdragen ska Kammarkollegiets Leveransavtal med följande bilagor tillämpas: Leveransavtalssida IT drift Bilaga Tilläggsvillkor IT drift Kammarkollegiets tilläggsvillkor till IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Bilaga IT-Drift allmänna bestämmelser version 2008 IT & Telekomföretagens avtal. Kammarkollegiets vitesmodell KVM Krav på Stödsystem Driftleverantören ska tillhandahålla Service Desk som kontaktpunkt mot myndigheten. Felanmälan ska tas emot av Service Desk per telefon arbetsdagar (myndighetens) Som felanmälan betraktas av myndigheten anmält fel, fel som upptäcks av driftleverantörens personal eller av stödsystem registrerat larm. Leverantören ska registrera felet i ett ärendehanteringssystem oavsett om det är felanmält automatiskt eller manuellt. Med fel avses att levererade tjänster inte uppfyller ställda förutsättningar och krav. Användarna ska kunna undersöka status för liggande (öppna) ärenden med telefonsamtal till Service Desk. Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 6 av 47

7 När ett fel är avhjälpt av driftleverantören ska användaren meddelas att felet är avhjälpt samt att ärendestatus är ändrad i driftleverantörens ärendehanteringssystem. Användaren ska sedan acceptera att ärendet är stängt alternativt att driftleverantörens personal själv stänger ärendet efter kontakt och accept från användaren. Driftleverantören ska vid driftövertagande upprätta en inventarieförteckning över all utrustning och programvara som ingår i tjänsten. Denna förteckning ska uppdateras vid alla förändringar. Utrustning ska vara märkt med inventarienummer. Utrustning som bytts ut eller tagits bort ska tas bort ur inventarieregister och tidpunkt anges för borttagandet/utbytet. Av inventarieregister ska framgå var utrustning finns och vem som är användare av stationär dator. Andra stödsystem och stödtjänster kan driftleverantören välja att implementera efter eget val Krav på Samverkan Driftleverantören ska genomföra uppföljningsmöten med myndigheten varje månad, eller med lämplig frekvens för olika typer av frågor. På dessa möten ska följande punkter normalt avhandlas: Ekonomi med servicenivåer utfall och viten Förslag till olika åtgärder för att effektivisera och sänka kostnaden för tjänsterna Eskalerade ärenden Incidenter Statistik över fel Statistik över utnyttjande och väntetid för skrivarenheter Inför varje möte ska Driftleverantören svara för beslutsunderlag som ska tillhandahållas myndighetens representant/er innan mötet Krav på öppettider Tjänsterna ska tillhandahållas enligt specificerade Servicenivåer och krav under öppettiden 8 18 arbetsdagar (myndighetens). Under övrig tid ska tjänsten tillhandahållas på bästa möjliga sätt ( best effort ) utan krav på att driftleverantören har bemanning för drift och support. Schemalagt underhåll (avbrott) ska utföras utanför angiven öppettid. Tidpunkter för dessa avbrott ska planeras i god tid och genomföras efter myndighetens accept Krav på arbetsplats som funktion Den stationära datorn med tillbehör, programvara, och bakomliggande infrastruktur/plattform som stöttar drift/support av den stationära datorn kallas sammantaget för Arbetsplatssystem. I detta ingår ej funktionalitet för Utskrift som funktion. Stationära Datorer De 50/500 arbetsplatserna ska utrustas med en dator för stationär användning som klarar normal administrativ och daglig användning med följande egenskaper: ljudnivå, max 40 dba vid låg belastning och normal användning kunna låsas med fysiska skyddsanordningar som försvårar/förhindrar stöld och/eller sabotage av utrustningen. inkludera enkel ljudfunktion med uttag för hörlur (exkl högtalare) vara möjligt att utöka funktionen i dator med ytterligare periferiutrustning (intern eller extern) i form av DVD-enhet och Minnessticka grundläggande funktionalitet (kontorsprogramvarusvit) ska erhållas även då datorn körs utan nätverkskoppling, t ex ska filer kunna lagras lokalt. Bildskärm, tangentbord och mus Till varje dator ska en fristående bildskärm anslutas med följande egenskaper: platt bildskärm med storlek minst 20 tum bildskärm med upplösning av minst GA (1280 x 768 pixels) inga krav på högtalare/hörlursuttag i skärmen tangentbord med svensk teckenuppsättning mus tangentbord ska kunna kompletteras med integrerad läsare som stödjer vanliga inloggningsmetoder med tjänstekort eller biometri. Programvaror Följande programvaror ska vara certifierade och installerade vid leverans och betraktas som en del av datorn. Myndigheten står för licenser för nedanstående programvaror på Klienterna. Operativsystem för följande licenser. Kontorsprogramvarusvit med stöd för ordbehandling, kalkylbladshantering och presentationsprogram. Pdf-läsare, samt möjlighet att skapa pdf-filer Webbläsare med vanliga insticksprogram Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 7 av 47

8 Klient för elektronisk post Dessa programvaror ska kunna köras lokalt om nätverket inte fungerar Arbetsplatsunderhåll och fjärrsupport mm Erbjuden tjänst ska innehålla en funktion för att distribuera och installera certifierade applikationspaket på användarens dator, samt inhämta information om status på anslutna datorer och gjorda uppdateringar. Före distribution av nytt applikationspaket ska driftleverantören ansvara för att applikationen godkänns för användning i arbetsplatssystemet genom utförande av systemtest och leveranstest, detta kallas certifiering. Vilka applikationer som distribueras till en användare eller en stationär dator ska kunna styras genom att användaren eller Klienten tilldelas applikationer i Service Desk. Manuell installation av programvara direkt på klient ska inte vara möjlig för enskild användare Driften av datorn ska omfatta att bevaka utgivning av uppdateringar för datorns operativsystem, samt de programvaror (inkl applikationer) som används på datorn. Vid utgivning av sådana uppdateringar ska dessa programvaror implementeras i datorn. Användaren ska ha kontinuerlig och omedelbar tillgång till allt datalagringsutrymme användaren har rättigheter till. Varje användare ska automatiskt tilldelas ett särskilt serverbaserat lagringsutrymme som bara den aktuella användaren har tillgång till Det ska dessutom finnas möjlighet att skapa gemensamma serverbaserade lagringsytor till vilka tillgång styrs genom behörighetstilldelning i datorn. Totalt för användarkopplat och gemensamma lagringsytor ska uppgå minst till 10/100 Gigabyte 1 i serverbaserat datalagringsutrymme. Driftleverantören ska tillse att all datalagring är tillförlitlig. All data på servrar ska säkerhetskopieras och återställning av data ska vara möjlig. Återläsning av data genomförs på begäran från användare. Återläsning av data ska regelbundet testas. Återläsning av data ska genomföras på begäran från användare eller efter händelser i driften enligt angivna Servicenivåer. Det ska genom begäran till Service Desk (eller på annat sätt) vara möjligt för användare att få tillgång till tidigare versioner av filer som av misstag redigerats eller tagits bort Driftleverantörens system ska innehålla funktioner för hantering av kvotering, dvs en funktion för övervakning och begränsning av den mängd lagringsutrymme som en viss användare eller organisatorisk enhet nyttjar. Datalagring ska i normalfallet inte ske lokalt på Klientutrustning. Lagring lokalt på klient ska dock vara möjligt i det fall nätverket inte fungerar. Varje enhet som är av modell vilken tillverkaren upphört att utföra support/service för (End Of Life) ska bytas ut Krav på Utskrift som funktion Myndigheten tillhandahåller platser där utskriftsenheter kan placeras så att de är åtkomliga för myndighetens 50/500 användare. Myndigheten svarar för att el och nätverk finns tillgängligt, samt nödvändiga förvaringsutrymmen för förbrukningsmaterial och reservdelar. Driftleverantören ska stå för samtliga kostnader för funktionen Utskrift som funktion. Nyckelfärdiga enheter ska levereras, driftas, supportas och servas under hela livscykeln. Driftleverantören svarar för samtliga kostnader som kan uppstå inklusive förbrukningsmaterial med undantag för kostnaden för att åtgärda skador som uppstått pga. av kunds oaktsamhet. Utskriftsenheterna ska placeras i apparatrum eller i korridorer. I apparatrum finns utrymme för större högpresterande enheter (t ex Multifunktionsenheter) och plats för reservdelar, förbrukningsmaterial, papperstugg och papper. I korridorer finns utrymme för enskilda skrivarenheter utan plats för papper eller andra förbrukningsmaterial. Det är upp till driftleverantören att placera ut enheter mm på valfritt sätt. Användaren ska kunna göra alla utskrifter genom datorn. Driftleverantören ska byta ut skrivarenhet eller komplettera med skrivarenheter i de fall driftleverantörens regelbundna mätningar visar på överbelastning eller långa kötider. Funktioner för utskrift och inläsning (scanning) ska finnas tillgänglig på minst 5/20 platser för att krav på högsta avståndet till funktionerna ska vara uppfyllt. Samtliga enheterna ska nätverksanslutas. Utskriftkapacitet ska vara minst 20 sidor per minut, minst 600x600 DPI, minst 1000 sidors kapacitet (magasin) för A4- papper. Magasin för inläsning ska klara minst 50 sidor. Enheterna ska var konfigurerad för svart utskrift per default, färgutskrift kräver aktivt val. Enheterna ska vara konfigurerade för duplex (dubbelsidig utskrift) som default, material som avser arkivering eller andra situationer där enkelsidigt är att föredra kräver ett aktivt val. Det ska gå att scanna dokument upp till A4 i färg. Vid skanning av dokument ska dessa skickas till utpekade eller fördefinierad lagringsyta som är åtkomlig över nätverket. 1 Ursprungligen TeraByte Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 8 av 47

9 Priset ska baseras på en årsvolym av utskrivna sidor per användare (2 500 papper vid dubbelsidig utskrift), varav 80 % svart och 20 % i färg. Volymer för scanning är 500 sidor per år och användare. Täckningsgrad 4% Printservermiljö ska ingå inklusive alla nödvändiga programvaror. Det ska finnas stöd för PCL, Postscript och PDF. Mot varje utskriftsenhet ska flera olika skrivarköer kunna upprättas.information ska ej lagras i enhet efter det att utskrift är slutförd, eller färdig scanning. Funktion ska finnas för att kunna styra tillgång till olika resurser på användarnivå samt gruppnivå. Vid felaktiga format som ej kan konverteras ska ej utskriftstkö blockeras, detta gäller även vid val av manuell matning. Automatisk konvertering ska utföras till svenskt utskriftsformat A4. Enskild användare ska själv kunna ta bort egna jobb i utskriftskö. Driftleverantören ska kontinuerligt säkerställa att namnmärkning finns på varje enskild enhet. Driftleverantören ska tillhandahålla information för handhavande på svenska som ska anslås vid respektive enhet samt publiceras på web. Driftleverantören ska tilhandahålla förbrukningsmaterial i utskriftsenheterna samt eventuella reservdelar. Myndighetens användare ska själv installera/montera förbrukningsmaterial som normalt förväntas utföras av kunden och som kunden själv kan utföra efter en enkel instruktion (t ex byte av tonerbehållare) och som kunden kan utföra utan garantiförlust för produkten. I övriga fall ska utbyte och påfyllning av förbrukningsmaterial göras av driftleverantören utan begäran av myndigheten. Myndigheten står för utskriftspapper. Driftleverantören ska se till att omhänderta toner och liknade samt även annan utrangerad utrustning enligt gällande lag. Varje enhet som är av modell vilken tillverkaren upphört att utföra support/service för (End Of Life) ska bytas ut. Utskriftsenheter ska ha en kontrollpanel med fönster som visar gjorda inställningar och där enhetens olika inställningsmöjligheter kan ställas in. Utskriftsenheter ska visa en indikering (text eller symboler) på utskriftsenhetens kontrollpanel vid fel för att underlätta felsökning. Utskriftsenheters kontrollpaneler/knappar ska vara på svenska. Den väg pappret går genom utskriftsenheter ska vara synligt sedan pappersmagasin etc. tagits ur (utan att behöva använda verktyg) för att lätt kunna åtgärda papperstrassel. Möjlighet ska finnas att från utskriftsenheternas kontrollpanel avbryta en utskrift så att sidor omedelbart slutar att matas ut (redan påbörjade sidor får matas ut) och inte återupptas. Det som skannas ska gå att lagra i PDF- och TIFF-format. Det ska gå att direkt i utskriftsenheten välja olika upplösningar Krav på Servicenivåer och viten Angivna viten i procent ska utgå enligt Kammarkollegiets vitesmodell för Servicenivåer (se kapitel 4.1.5), som kallas KVM Driftleverantören ska svara för att bekosta och implementera verktyg som mäter angivna Servicenivåer Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 9 av 47

10 3. ARBETSPLATS SOM FUNKTION 3.1. SERVICEDESK - KUNDSUPPORT Problem Management Användare Telefon Fujitsu Service Desk Change Management First Line Support Second Line Support Request for Service Service Management Centre Onsite Support Ett telefonnummer Internet och/eller Intranet access Self Service Knowledge Management Configuration Management Remote Infrastructure Management Olika kontaktvägar Telefon Självbetjäningsportal & Web Status uppdateringar Service Requests Service Desk Ägare av Incidenter och Problem Fjärrstyrning Service Requests Rapportering av tjänstenivåer Tilläggstjänster Portal för IT Ansvariga att se alla registrerade ärenden Portal för externa lösningsgrupper att hantera Incidenter Kundanpassade rapporter Support på flera språk Utökade öppettider Utökade SLA-nivåer Resolver Groups Onsite Support HW Break/Fix & IMACD Kundsupport Kunden registrerar alla ärenden till Leverantörens kundtjänst. När ärenden inkommit och analyserats påbörjas arbetet av de experter som krävs från leverantörens, kundens och/eller tredjepartsleverantörer. Ärendet går genom följande process i Leverantörens ärendehanteringssystem: Mottagande av ärende Identifiering av kunden, servicenivå och registrering av ärende Analys av ärendet Prioritering och klassificering efter avtalets SLA Problemlösning eller omdirigering ärendet till en part med totalansvar (inom Kundens, Leverantörens eller en tredje parts organisation) Att vid behov informera kunden och andra berörda parter om status i problemlösningen till dess att ärendet är löst Kundsupport ingår i den fasta serviceavgiften. Om problemet orsakas genom försummelse av Kunden eller tredje part kommer problemlösning debiteras separat och då på grundval av tiden det tog att lösa problemet Kontaktvägar Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 10 av 47

11 Den primära kontaktpunkt för namngivna personer som Kunden är överens i tjänst start. Varje tjänst identifieras med hjälp av en webbplats som tilldelats under uppstart projekt. Ett begränsat antal personer som anges av kunden (t.ex. administratörer) har rätt att kontakta den överenskomna kontaktpunkten om inte annat avtalats. Begäran om ändringar eller nya tjänster som rör förvaltningen tjänsten ska främst skickas med e-post. Anmälningar av problem görs per telefon till den överenskomna kontaktpunkten. Önskemål som framförts på andra sätt än de som nämns ovan, liksom förfrågningar utan plats nummer omfattas inte av den garanterade svarstiden Incident Management Incidenthantering omfattar följande uppgifter: Problemidentifikation Om det behövs, begränsning och isolering av problemkonsekvenser Statusrapportering till Kunden Vidarebefordran av ärenden till problemlösande part Problem Management Problemhantering är att hitta den bakomliggande orsaken till problemen och på så sätt minska antalet incidenter och service requests SLA rapportering Rapportering av tjänstens tillgänglighet sker månadsvis OMFATTNING AV ANSVAR FÖR KLIENTPLATTFORMEN Klientplattformstjänsten berör följande kundlösningar/-system/-områden/-användare PC livscykelhantering Installation och konfigurering av klient Paketering och certifiering av applikationer och klienthårdvara Distribution av applikationer och patchhantering Inventering av klienter och programvara Serverbaserat lagringsutrymme inklusive kvota, backup & återläsning samt återställning av tidigare versioner av dokument Hantering av Servertjänsterna Active Directory, DNS, DHCP och WINS Kundtjänst för användartjänster samt fjärrstyrd support och administration 3.3. KUNDENS AVBILD (OS) OCH APPLIKATIONER I standardavbild ingår följande Operativsystem och fem applikationer: Windows Operativsystem (Windows P eller Windows 7) 5 Klientapplikationer De fem standardapplikationerna som ingår i basinstallation kan byggas ut med fler applikationer efter Kundens önskemål KLIENTPLATTFORMENS APPLIKATIONSPAKETERING Standardvillkoren för Application Packaging Service (APS) är att tillhandahålla en Application Release Package (ARP) som består av paketerad programvara (MSI,.exe osv..), eventuella skript samt dokumentation till Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 11 av 47

12 releasen ARBETSPLATS SOM FUNKTION - TJÄNSTER FÖR HANTERING AV AVBILDER Driftsättning, konfigurering och hantering av operativsystemsmiljön. Drift och hantering av installationstjänst för klienter (implementering av avbild) Installation, förberedelser och konfigurering Tabellen nedan listar delelementen Förberedelser och Konfigurering med åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): ÅTGÄRD Förberedelser och överenskommelse för installationfaser Konfigurera hårdvara BESKRIVNING Leverantören ordnar en teknisk workshop med kunden för att få reda på kundens krav och konfigureringsinställningar. Krav och konfigureringsinställningar kommer att beskrivas i ett individuellt kundkoncept. Konceptet innehåller också definition av hårdvarukatalogen, de tekniska specifikationerna för kundmodulen, justering av leveransdetaljer, servicenivåavtalen samt definition av testnings- och kvalitetsprocesserna. Hårdvarukonfigureringen innefattar inventariemärkning med etikett, uppmärkning av dator samt förinstallering av hårdvarukomponenter samt BIOS-konfigurering. Konfigureringsåtgärderna för respektive hårdvarukomponent kommer att tillhandahållas kunden i en konfigurationsfil. ANSVARIG K L Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 12 av 47

13 ANSVARIG ÅTGÄRD BESKRIVNING K L Klientinstallation och personalisering Kontroll av installationen Uppdatering av CMDB Klienterna installeras med det operativsystem och den systemkonfiguration som överenskommits. Den första installationen baseras alltid på de moduler som överenskommits mellan kund och leverantör. Den operativsystemsinstallation som leverantören ansvarar för innefattar möjligheten till fullständig individualisering vad avser användarinställningar och individuell programvaruuppsättning. När installationen av klienterna är klar utför leverantören en kvalitetskontroll för att säkerställa att klienterna fungerar och att rätta drivrutiner är installerade. Åtgärderna under kvalitetskontrollen dokumenteras och kundmodulen installeras. CMDB uppdateras när förberedelserna och hårdvarukonfigureringen är klara Distribution av avbildsuppdatering (image) Tabellen nedan listar delelementet Distribution av avbildsuppdatering med åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): ÅTGÄRD BESKRIVNING ANSVARIG Hantering av Hitta uppgraderings- eller ersättningsprodukter, avbildsrelease utvärdera testfunktionalitet, implementera planer, installera eller uppgradera Alla ändringar görs i enlighet med den definierade ändringsprocessen Hantering av avbild Skapa avbild, lokalisera avbild, testa/godkänna avbild Nödlägesuppdatering av avbild/viktiga säkerhetskorrigeringsfiler Installation av korrigeringsfiler Tidsplan för installation av avbilder Oundgängliga uppdateringar av kundens applikationer, kommer, när dessa gjorts tillgängliga av programvaruleverantören och när leverantören anser dessa vara nödvändiga för den säkerhetspolicy som parterna överenskommit om, att distribueras och installeras via det centrala verktyget för avbildsdistribution Installation på fjärrbasis av överenskomna korrigeringsfiler och uppdateringar över kundens nätverk. Tyst installation används. Tidpunkten för och prioriteringen av installation av korrigeringsfiler för avbilder samt uppdateringar kommer att avtalas i samråd med Kunden via tillämplig styrgrupp och kommer att utföras inom en av kunden definierad underhållsperiod. K L Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 13 av 47

14 ÅTGÄRD Driftsättning av avbilder BESKRIVNING Leverantören hanterar all driftsättning av avbilder i Kundens arbetsstationer och serveranläggning. Tjänsten omfattar följande: ANSVARIG K L Installation av certifierade uppdateringar och korrigeringsfiler för kundens applikationer och operativsystem Uppdateringar av antivirussignaturer Underhåll av testrutin Tjänsten ska klara att konfigurera, distribuera, installera och ominstallera en avbild över Kundens nätverk till arbetsstationer och servrar. Utveckla och implementera utvärderings- och testprocesser Kvalitetssäkring Säkerställa lämplig testnings- och ändringshantering samt schemalägga datum för leverans, testning och installation Användarcceptanstest Slutanvändarens acceptanstestning av en release Uppdatering av avbild Underhålla avbild enligt överenskomna intervall Övervaka leverans av avbilder Leverans av avbilder Rapportering om leverans av avbilder Uppdatering av CMDB Att hantera driftsättningen av avbilder inkluderar proaktiv övervakning av infrastrukturen för distributionen av avbilder samt fel- och prestandaövervakning i realtid av all driftsättning av dessa. Larma relevant Resolver Group via Enterprise Management-verktyget i händelse av fel eller prestandaproblem. Programvara för operativsystem och applikationer, uppgraderingar och korrigeringsfiler, inklusive uppdateringar av antivirus, paketeras av leverantören för automatisk avbildsdistribution till samtliga fysiska enheter via en regelbaserad process. Leverantören tillhandahåller rapporter om status för distribution avbilder till administratörerna för att dessa ska kunna vidta åtgärder om så krävs. CMDB uppdateras när distributionen av avbilderna är utförd ARBETSPLATS SOM FUNKTION - TJÄNSTEN APPLIKATIONSPAKETERING Utöver de fem standardapplikationerna som ingår i bastjänsten, finns option att beställa ytterligare applikationer Vad är applikationspaketering? Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 14 av 47

15 Applikationspaketering innebär automatisk tyst leverans av en applikation eller en applikationssvit till kundens system utan att användarna behöver göra något. Implementation testas mot alla tidigare paketerade applikationer för att säkerställa acceptans för särskilda rollbaserade byggen. Illustrationen nedan visar det logiska arbetsflödet för en applikation som paketeras Processflödet vid applikationspaketering Paketeringsbegäran från releaseteamet En formell begäran av paketeringsteamet att förpacka en applikation för projekt/kund/uppdrag Administration Den administrativa funktionen innebär att allokera en specifik arbetsbegäran samt hantera uppgiften under hela paketeringscykeln Verifiering Processen innebär kollationering och verifiering av den information som angetts i APRF-begäran samt framtagning av en komplett baseline (Samtliga obligatoriska leverabler som ska paketeras i en applikation) som är klar för paketering. Ett paketeringsgodkännande ges Paketeringsfasen Produktion av ett tyst installationspaket för en kundspecifik miljö, eller granskning av en befintlig applikation som tagits fram av kunden/tredje part Kvalitetskontrollfasen Fasen består av två delar: informell och formell testning Informell testning Ska säkerställa att paketet är korrekt installerat på målplattformens hårdvara med hjälp av den begärda och använda driftsättningsmetoden. Man kontrollerar att MSI och ev. MST uppfyller de individuella kundkraven Formell testning Den slutgiltiga konflikttestningen av MSI för att verifiera att kraven uppfyllts samt en konflikttestning i kundens programvarumiljö. En undersökning av MSI görs också för att säkerställa kvaliteten på den interna strukturen och logiken Åter till releaseteamet När applikationen är paketerad och testad skickas hela denna baseline till releaseteamet Paketering/test/certifiering Tabellen nedan listar elementen paketering/test/certifiering med åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 15 av 47

16 ANSVARIG ÅTGÄRD BESKRIVNING K L Utse applikationsägare per programprodukt. Utse en ansvarig för beställning av programvaran, frågor och slutgodkännande av paketet. Skaffa programvara och licenser för det beställda paketet Tillhandahålla installations- och konfigurationsdokumentation för programvaran Skaffa programvara och licenser Tillhandahålla installations- och konfigurationskrav Programvaruklassificering Klassificering av en applikation. Resultatet av en transparent klassificering av en applikation inom de definierade komplexitetsnivåerna och alltså priset för paketeringen Förberedelse av paketet Skriptning, paketering och testning Kvalitetssäkring Test av användaracceptans Paketintegration Förberedelse och verifiering av alla krav på paketet innan man börjar skripta och paketera. Skapa programvarupaket för applikationer för de komplexitetsnivåer som beskrivs nedan under Komplexitetsnivåer. Paketeringen görs som en Servicebokning Säkerställa kvalitetskraven enligt skriptningsreglerna och konflikthanteringen Verifiering att den paketerade applikationen uppfyller funktionskraven och är klar för distribution. Efter godkännandet betraktas paketet som en certifierad applikation Integration av paketet i Remote Deployment Tool Komplexitetsnivåer av applikationer KOMPLEITET Enkel BESKRIVNING Denna kategori tillämpas vid 1) Transformering med minimalt antal ändringar för applikationer 2) Små korrigeringar i medföljande MSI-paket genom transformeringsgenerering baserat på kundens beslut Medel Alla andra applikationer (äldre installationer, transformeringar för tillverkares MSI, skapa installationspunkter med installationsinstruktioner) utom ovan listade enkla paket räknas som medelkomplexa Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 16 av 47

17 KOMPLEITET Komplex BESKRIVNING Ett paket är komplext om det behöver specialanpassas för att fungera i klientmiljön. Komplexa applikationer har längre leveranstid än enkla och medium klassade applikationer. Estimerad leveranstid och kostnad för komplexa applikationer meddelas efter en första analys av programmet Inleverabler och utleverabler Inleverabler De huvudsakliga inleverablerna är Per kund: Hårdvarutestplattformar: klienter, t.ex. stationära och bärbara som representerar klientmiljöbyggen. Dessa måste ha passande och tillräckliga bygginstruktioner, medier och antal. Per applikation: Korrekt ifylld APRF Per applikation: Installationsmedia Utleverabler De huvudsakliga utleverablerna är Förutsättningar MSI (installationsfiler) och ev. MST-filer Tillval: Installations-wrapper. En enkel wrapper i den önskade leveransmekanismen, t.ex. CA-USD, MS-SMS, IBM-Tivoli. Detta är beroende av att kunden har lämplig serveranläggning och rätt utbildning. Detta innefattar inte driftsättning eller körklar applikation. Tillval Skriptbaserad installation. Detta kan vara en fil som automatiskt startar en MSI eller en helt skriptbaserad installation om MSI-installation inte är möjlig. Releasedokumentation Valideringsprogramvara Kunden tillhandahåller lämpliga arbetsstationer för att validera applikationen Media för programvara Kunden tillhandahåller all programvara All programvara ska finnas tillhands när begäran inlämnas, annars avslås denna APS (Application Packaging Service) laddar inte ned programvara från 3:e parts webb-/ftp-sajter såvida inte denna är specifikt utvecklad för kunden eller om man angett en direktlänk i APRF ARBETSPLATS SOM FUNKTION - CERTIFIERINGS- OCH RELEASEHANTERING Evaluering/certifiering Tabellen nedan listar evalueringen/certifieringen av avbildsuppdatering med åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 17 av 47

18 ÅTGÄRD Hårdvaru- (HW) och programvarucertifierin g (SW) Testmiljöer Hårdvara Programvara Formell testning BESKRIVNING Tillhandahåller HW/SW evaluering/certifiering för avtalade standarddatorer Hantering och underhåll av testmiljöer för bygge av arbetsstationer, t.ex. stationära och bärbara datorer samt tunna klienter. Tillhandahålla dator eller kringutrustning som ska certifieras, utöver standard hårdvara som ingår i bastjänsten Tillhandahålla programvara utöver standardprogramvara som ingår I tjänsten Struktur för och gemensam referensgrupp för att fatta alla beslut rörande SW och HW. ANSVARIG K L Tabellen nedan listar releasehanteringen och åtgärder och/eller leverabler samt anger vem som är ansvarig (K=Kunden, L=Leverantören): Releasehanteringen bygger på ITIL-struktur och använder lämpliga metoder för detta. ÅTGÄRD Regelverk för releaser Regel för releasegodkännande BESKRIVNING Anger den förväntade frekvensen av större och mindre releaser och den förväntade nivån av korrigeringar samt de förväntade leverablerna för varje typ av release, t.ex. installationsanvisningar och release notes. ANSVARIG Godkänt och överensstämmande med regelverket Releaseplanering Utföra releaseplanering Releasedistribution och installation Hantera distribution och installation av releaser K L Dokumentering av releasehanteringsprocessen Releasehanteringsprocessens gränssnitt ska dokumenteras gemensamt för att säkersälla processintegration Användarcceptanstest Slutanvändarens acceptanstestning av en release 3.8. ARBETSPLATS SOM FUNKTION - NORMALA- OCH SÄKERHETSUPPDATERINGAR Kritiska säkerhetsuppdateringar från Microsoft operativsystem och programvara inhämtas automatiskt från Microsoft till Servern hos Myndigheten, varifrån de distribueras till alla klienter via programvarudistribution. Övriga säkerhetsuppdateringar analyseras och distribueras efter behov som applikationspaket. Uppdatering av Anti-virus sker automatiskt ARBETSPLATS SOM FUNKTION - INVENTERING Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 18 av 47

19 Innehåll i tjänsten: Vid drifttagande upprättas en inventarieförteckning över all utrustning och programvara som ingår i tjänsten. Inventarieregistret underhålls därefter av Kundtjänst. Utrustning märks med inventarienummer. Agenten för programvarudistribution inventerar också klienterna, som lagrar information i databas på Servern. Ur denna databas kan sedan statistik tas fram, t.ex.: ÅTGÄRD Vilka applikationer, vilka version och uppdatering som är installerad på en eller flera datorer. Hur många installationer av en programvara myndigheten har (för att kontrollera licenser) Annan information om datorn, så som minne, disk, grafik m.m. BESKRIVNING ANSVARIG Inventarieförteckning Driftsättning och underhåll av inventarieförteckning K L Inventering av klient Driftsättning och hantering av inventering av operativsystem, applikationer och hårdvara Rapporter av inventering Rapportering till Kund av inventering och inventarieförteckning enligt överenskomna intervaller ÖPPETHÅLLANDE, SERVICENIVÅ OCH RAPPORTERING Öppethållande Normalt i Sverige, vardagar 8:00 18: Leveranstid för paketerade applikationer Från godkännandet av APRF levereras den paketerade applikationen inom 10 arbetsdagar för normala applikationspaket (enkla och medel) uppdateringar av avbilder Det ingår obegränsat antal uppdateringar per år av avbilden Period för underhåll Leverantör och Kund tar gemensamt fram tidsfönster för underhåll av tjänsterna i klientplattformen. Normalt är ett service fönster mellan natt till Onsdag ARBETSPLATS SOM FUNKTION - SERVERBASERADE TJÄNSTER I Serverbaserade tjänster ingår följande grundläggande tjänster: Virusskydd Datalagring Kvotahantering Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 19 av 47

20 Backup och återläsning av data och Server Tjänst för återställning till tidigare version av dokument Nätverkstjänster så som DHCP, DNS, WINS Active Directory för identifiering, auktorisering och konfiguration av maskin och användare Översikt I tjänsteområdet ges en stabil och standardiserad serverplattform med en grundnivå för servicetid, övervakning, felavhjälpning och rapportering Lokation Som standard installeras servern i kundens lokaler Funktioner Systemsäkerhet Virusskydd, samt uppdatering av operativsystem (patchning) Datalagring Datalagringsyta är som standard ett raid-system. Där lagras användardata Liten Myndighet I tjänsten ingår 10 GB diskutrymme för data. Ytterligare diskutrymme kantillhandahållas Stor Myndighet I tjänsten ingår 100 GB diskutrymme för data. Ytterligare diskutrymme kantillhandahållas Backup Full Backup sker en gång per vecka, därefter incremental backup resterande dagar i veckan. Bandbyte sker veckovis av Fujitsu. Varje Vecko-band sparas i en Månad. Månadens första veckoband sparas i ett år. Årsband sparas (återanvänds aldrig) Återläsning av data Användare kan själva (eller med hjälp av Kundtjänst) återställa dokument två versioner bakåt. Återläsning från band av äldre versioner görs av Fujitsu på begäran Underhåll Leverantören ansvarar för att underhålla hård- och mjuk-varuplattformen hantera de underleverantörs avtal som finns i enlighet med avtalad servicenivå Processer Övervakning med SLA uppföljning. Incident- och problemhantering. Konfigurationshantering. Kapacitetsplanering Nätverksanslutning Referens: Tjänstebeskrivning Klientplattform v1.0 Sidan 20 av 47

Bilaga Kravspecifikation 1-1

Bilaga Kravspecifikation 1-1 Bilaga Kravspecifikation 1-1 2012-11-23 2 (30) Innehåll 1 Krav på utbildningsinsatser & pedagogiskt stöd... 3 1.1 Övergripande krav... 3 1.2 Utbildningskoncept... 4 1.2.1 Utbildning för politiker och förvaltningsledning...

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll samt transmissionstjänster - C 2 (21) Innehåll 1 Administration och kontroll 3 1.1 Medverkan 3 1.2 Kvalitetsansvarig 3 1.2.1 Ansvarig säljare 3 1.2.2

Läs mer

Att införa internetprotokollet IPv6

Att införa internetprotokollet IPv6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-XX-YY Att införa internetprotokollet IPv6 En praktisk beskrivning för offentlig sektor Remissversion 2011-09-08 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

2014-08-22 1 (41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör

2014-08-22 1 (41) Bilaga 1 - Kravspecifikation A. Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör 2014-08-22 1 (41) Upprättat av: Folke Bergqvist Dokumentbeteckning Bilaga 1 Kravspecifikation: Upphandling av telefonifunktion, terminaler och tillbehör 2014-08-26 Sida 2 (41) INNEHÅLL 1 Inledning... 3

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 kbm rekommenderar 2006:1 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Titel: Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

BRP Systems. Systembeskrivning. BRP Systems. Sida 1 av (27)

BRP Systems. Systembeskrivning. BRP Systems. Sida 1 av (27) Systembeskrivning Sida 1 av (27) ... 1 Systembeskrivning... 1 Installationstyper... 4 Klient / Server... 4 Terminal Server... 6 ASP... 9 BRPs åtkomst till installationens servrar och klienter... 12 Säkerhet

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Övervakning i tele- och datanätverk

Övervakning i tele- och datanätverk Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik Övervakning i tele- och datanätverk Rapporten redogör för problematiken vid övervakning av tjänster i tele- och datanätverk. Syftet

Läs mer