X 2008 BYGGPROJEKT I BREDÄNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X 2008 BYGGPROJEKT I BREDÄNG"

Transkript

1 Rumänsk-Svenska Kulturföreningen FRATIA Box: Skärholmen Org.nr Pg BG: Tell X 2008 BYGGPROJEKT I BREDÄNG Stockholms kommun Markområde inom fastigheten Sätra 2:1 i Stadsdelen BREDÄNG Rumänska Ortodoxa Kyrkan "Herrens Moders Avsomnande" Rumänsk-Svenska Kulturföreningen"FRATIA" i Bredäng

2 2 BAKGRUND Rumänsk - Svenska Kulturföreningen FRATIA grundades den 27 maj 1995 och har sitt säte i Bredäng, söder om Stockholm. Föreningen verkar utan vinstsyfte, är politiskt obunden och betraktas som rent ideell. Föreningen har som huvudmål att bevara, främja, stimulera, presentera, sprida och stödja det konstnärliga skapandet i det mångkulturella samhället. Utifrån dessa mål arbetar Fratia för att säkra ett fritt meningsutbyte och för att bevara yttrandefriheten. Föreningen strävar och arbetar aktivt för att öka toleransnivån mellan de övriga etniska grupperna som ingår i det mångkulturella Sverige samt för en hållbar verksamhetsutveckling. Föreningen ser som sitt huvudsyfte att genom ett varierat spektrum av kulturella manifestationer verka för en snabb integration. Sedan 1998 ger föreningen ut den två språkliga tidskriften Broar Rumänska Bladet. Magasinets viktigaste syfte är att medverka för en bättre kännedom om de två kulturerna. PROJEKTIDÉ Kulturföreningen Fratia i samarbete med Rumänska Ortodoxa Kyrkan "Herrens Moders Avsomnande i Bredäng, har efter enträgna försök fått mark för att bygga en träkyrka, ett kulturhus och en kvinnojour. Det är en stor händelse som både kyrkans kommiteé och föreningen Fratia har väntat på i 20 år. Mot denna historiska bakgrund har detta öppnat möjligheten till en unik arkitektur. Föreningen Fratias vision är: Den första rumänska kyrkan som byggs i Sverige och Skandinavien kommer för regionens invånare att bli ett välkänt forum för detta projekt som ytterligare kommer att förstärka de nära relationerna mellan den rumänska och svenska kulturen och mellan konst och samfund grundades Rumänsk ortodoxa kyrkan Herrens Moders Avsomnande i Bredäng. Sedan dess har gudstjänsterna hållits i Svenska Kyrkans lokaler i Skärholmen och Bredäng. I dag har kyrkan familjer som medlemmar och över 3000 inskrivna i kyrkans bokföring. MÅL Bevara och levandegöra vårt kulturarv genom att skapa mötesplatser där unga får lära sig att föra detta kulturarv vidare samtidigt som det skapar sysselsättning. Skapa en ekumenisk träffpunkt för alla kyrkor i regionområdet. Anläggningens enheter skall fungera i enlighet med svenska normer och förhållanden och vara öppna för alla intresserade.

3 3 SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING Att klargöra vilket behov och vilka möjligheter till lönsamhet det finns att starta en samordnad verksamhet i en för bygden unik arkitektur, med ett internationellt kulturcenter som kärna och central verksamhetsplats. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Projektbeskrivning Åtgärd Presentation Kyrkan Kyrkobyggnadens beskrivning Kyrkans källare... 9

4 Kulturhuset Kvinnojouren Preliminär byggnadskostnad Finansieringsplan Syfte Syftet med att skapa anläggningen Mål i förstudien Mål i ett framtidsperspektiv med driftsatt anläggning Verksamhet Aktivitetsspecificering Driftbudget Tidsplan Nyskapande Projektorganisationen Ekonomi Konkurrenssituationen Förväntad verksamhet efter förstudiens projekttid Förväntad verksamhet efter förstudien och investeringsprojekts projekttid..17

5 INLEDNING Årsverksamheten med ursprungskulturer starkt börjat fundera på för att förverkliga denna vision; att bygga ett Internationellt kulturcenter där man blandar svenska och utländska kulturer. Med rätt inställning, vilja, intresse, ideellt arbete och ekonomiskt stöd finns möjligheten att förverkliga denna vision. Det kommer att främja bygden och samtidigt bli en unik gränsöverskridande samlingsplats för människor från hela världen. Platsen kan samla svenska och utländska kulturintresserade människor, vilka kan umgås och ta del av varandras kunskaper. Här kan man utbyta erfarenheter med varandra och utveckla ett utbytesprogram med länder från hela världen. Man kommer att kunna skapa en blandning av bland annat hantverk, konst, musik och mat. Föreningen har redan arrangerat ett antal olika föreläsningar och kulturdagar i Skärholmen och Bredäng. Nu har vi hittat en permanent plats där vi dels kan utveckla oss själva i föreningen, men framförallt vara med och utveckla turismen i Skärholmens kommun Rumänsk-Svenska Kulturföreningen Fratia i Bredäng, ( org.nr ) har fåt mark inom fastigheten Sättra 2:1 i stadsdelen Bredäng för bygganden av en träkyrka och en kulturhus i samarbete med Rumänska Ortodoxa Kyrkan Herrens Moders Avsomnande i Stockholm. Bygganalys AB och Tomas Enekvist från e.l.e, Stockholm arbetar med projektet i samarbete med Arkitekten Cordos Dorel från Maramures Rumänien. Kyrka och kulturhuset ingår i en unik arkitekturgrupp som kommer att utforma marken på ett speciellt sätt under svenska normer. Föreningen skall följa samtliga villkor i bilaga markanvisningspolicy (bilaga 2), beslutat i gatu- och fastighetsnämnden den 10 juni Detta innebär bl.a. att Föreningen skall följa stadens, kommunfullmäktige och marknämndens generella krav. Arkitekt Dorel Cordos

6 PROJEKTBESKRIVNING Olika insatser kommer att öka Bredängens attraktionskraft. De verksamheter som skall bedrivas är följande: 1. Fysiskt centrum: Föreningens fastighet kommer att byggas för att bli en stark samlingspunkt för invånare, arbetsgrupper, kulturutveckling. 2. Portal: Föreningens portal kommer att innehålla information om vad som finns och pågår i Bredäng. Olika parter kommer att länkas till portalen. Andra föreningar kommer att erbjudas möjlighet att annonsera på portalen. 3. Bredäng Aktuellt: Föreningen kommer att ge ut reklam och aktivitetsblad, Bredäng och dess möjligheter, samt om de aktiviteter som bedrivas i projektet. 4. Mötesplats för ungdomar: Avsikten är att skapa möjligheter för ungdomar att utveckla egna aktiviteter med stöd av Fratias ungdomsgrupp och projektledningen. 5. Distans och småföretagscentrum: I samverkan med Bredäng och Skärholmens företagarföreningar ordnas en träffpunkt för småföretagare i området. Här genom skall företagare kunna utbyta erfarenheter, ta del av nyheter, diskutera egna och gemensamma problem. 6. Kultur- och turism nav: Många föreningar och små kulturella organisationer, bland annat besöksnäringen, agerar isolerat från andra större organisationer. Funktionen sammanför föreningar, så att dessa gemensamt kan utveckla och genomföra större evenemang. 7. Broar - ett regionalt nätverksbyggande: Den regionala nätverksdelen består bland annat av att skapa en långsiktig lösning för sammanlagt 19 föreningar och klubbar med ledare och tekniskt utrustning och lokaler i Bredäng. Man ska även utreda och förankra idén om att starta slöjdverksamhet för långtidssjukskrivna människor och då i synnerhet för kvinnor. Denna ska vara förankrad i länets folkhälso och rehabiliteringsverksamhet. 8. Boendemiljö: varierad, trygg och attraktiv säregen arkitektur. 9. Öka attraktionskraften för bygden: Bygga ett kulturhus som ett hembygdsmuseum för boende i Bredäng och turister med en unik form inspirerad av arkitektur från Maramures. Kulturhuset ska verka till att väcka nyfikenhet hos besökare (både hos lokalinvånare och turister) och utgöra ett kunskapscentrum som belyser hela Sveriges samhälle från följande utgångs punkter: - en unik arkitektur

7 7 - naturattraktion - främja kultur- och samhällsutvecklingen - möjligheter för föreningar och företagare att finna nya samarbetspartner och utvecklingsmiljöer. Denna utveckling stimuleras genom gemensamma aktiviteter och utbyte av tjänster mellan ortens föreningar, företag och allmänheten. - en fungerande turismverksamhet i samarbete med vandrarhem - främjande av bygdens kultur mellan människor av olika nationaliteter - att ge invånarna möjligheter att delta i olika aktiviteter och evenemang såsom; utställningar, studiecirklar mm ÅTGÄRD Att öka områdets attraktionsvärde med särskilda förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Syftet är att lokalerna också skall utnyttjas av andra föreningar som kan öka tillväxten och lönsamheten i området PRESENTATION Anläggningen avser omfatta följande enheter och ska byggas i tre etapper: 1. Kyrka med källaren för kyrklig verksamhet ( Etapp 1 ) 2. Kulturhus ( Etapp 2 ) 3. Kvinnojour ( s.k. övernattningsrum för gäster ) Etapp 2 4. Parkeringsplatser ( Etapp 1 ) K Y R K A N Kyrkan har länge stått för både den andliga och världsliga samhällsorganisationen. Genom kyrkan uppstår ett gemensamt ansvar för vårt eget andliga liv men även för andras utveckling i tro och liv. Kyrkans syfte är att fullgöra sitt kall; en enda Gud Fader, Son och heliga Ande. Kyrkan skall verka aktivt för att främja ekumenisk fostran och mötet mellan ekumeniskt intresserade personer. En egen stilla stund i tid och rum för inre upplevelse, ett möte med Gud den allmäktige. T R Ä K Y R K A N är den första rumänska kyrka som byggs i Sverige och Skandinavien. Träkyrkan är tillverkad i Poienile Izei i Maramures. Kyrkan har en arkitektur som påminner om norska träkyrkor. Kyrkan kommer att vara handikappanpassad.

8 8 Det finns närmare ett 50 tal gamla träkyrkor i Maramures. De flesta byggdes under 1700 talet, men är välbehållna än idag. Träsmiderier och trädetaljer pryder många hus och kyrkor i området. Åtta av dessa träkyrkor finns upptagna på UNESCOs världsarvslista varav den äldsta är från 1364 och finns i Ieudby i Maramures. Maramures är känd för att ha bevarat många av sina lokala traditioner. Det kan jämföras med Dalarna. BARSANA Församlingsmedlemmarna i rumänsk ortodoxa kyrkan i Bredäng önskar en egen kyrka. Efter 20 år har deras dröm gått i uppfyllelse. Kyrkan och ikonpannellen s.k ikonostasen finns kvar i Poienile Izei i väntan på att bli transporterade till Bredäng, för att uppföras för alltid på sin egen tomt. En del av kyrkan tillsamans med inredningsmöblerna finns förvarade i Uppsala. En del ikoner som tillhör ikonostasen finns redan i Bredängskyrka. Träkyrkan och kulturhuset planerade och ritade av den berömda arkitekten Dorel Cordos från Sighetul Marmatiei i Maramures. Träkyrkan är skulpterad och uppförd av kyrkobyggare och hantverkare från Maramures i samarbete med prästen Ion Pop, på Tradition Monument S.R.L, Poienile Izei Maramures. Inredningsmöblerna och ikonostasen är av ek och skulpterade av hantverkaren Viorel Mihis från Baba i Maramures, S.C.Ripolin Prod S.R.L Ikonerna är målade av konstnären Victoria Man från Cluj-Napoca i Rumänien Kyrkobyggnadens beskrivning 1. Formen på kyrkan kallas BASILIKA - har en öppen veranda med skulpterade pelare i trä. Utvändigt finns det träsniderier på dörrar som leder in i kyrkans förhall, på stolpar som bär upp verandan samt på kyrkoportens dörrkarmar. Detta understryker byggnadens estetiska kvalité på ett förnämligt sätt. 2. NARTHEX - invändigt finns en förhall med garderob och en trappa som går ned till toaletter och handikappsanpassad hiss. 3. Kyrkosalen Så som vi projekterar har hela kyrkan, dvs båda kyrkorummen plats för 250 personer. 100 personer ovan jord och 150 personer under jord. Ikonpannelen är skulpterad i ek och ornerad med ikoner.

9 9 4. Altarrummet 5. Offerbordet 6. Altarbordet eller det heliga bordet 7. Taket är brant vilket gör byggnaden högre. 8. Tornet reser sig över förhallen och utgör en organisk del av kyrkkroppen och har formen av en prisma ovan ett fyrkantigt plan, med ett galleri av öppna arkader där kyrkoklockorna hänger. Högre upp finns en spetsig del som utgör tornet till träkyrkornas berömmelse. 9. Det gedigna arbetet med tornet berättar om hantverksmästarnas oefterhärmliga fantastiska talang och en våghalsighet som är sällsynt inom träbyggnadskonsten i hela värden. 10. Korset Vanligt eller latinskt kors PLAN 7m x 21m; Total yta = 147 kvm ENTRÉ FASAD Kyrkans källare ett unikt koncept och arkitektur Ritad av arkitekten Dorel Cordos Vi har många stora uppgifter framför oss. Det krävs en kraftsamling för att sätta igång med byggnationen vilket i sig blir en extra angelägen uppgift för hela församlingen. En stark ortodox kyrkokultur lever kvar bland etablerade rumänern i Sverige som önskar sin egen kyrkoverksamhet. Kyrkans källare ska bli utformad till en rund cirkel. Under träkyrkan ska det också finnas en kappel, en källarkyrka. Ikonpannelen som finns monterad i Bredängskyrkan ska flyttas till den nya källarkyrkan för att församlingen skall kunna fortsätta med gudstjänsterna och verksamheten. Detta innebär att bygnaden skall ha flera funktioner och är handikappsanpassad. 1. Kappel 2. Pastorexpedition 3. Konfirmandrum 4. Bibliotek 5. Söndagskola för barn på rumänska och svenska

10 10 6. Toaletter och dusch 7. Hiss 8. Garderob 9. Elrum 10. Värmerum in/utgångar trappa från/till träkyrka Grunden till kapellen kommer att vara av betong. Den jord man gräver upp för att bygga kapellen kommer att omplanteras runt träkyrkan. Runt kyrkan kommer man att plantera en gräsmatta med blommor. I närheten av kyrkan kommer det att byggas parkeringsplatser för ca 50 besökare. Det kommer även att byggas en liten park med damm och en bro av trä och en öppen altan för sommarvigsel. Skulpterad och ornamenterad träport som leder in till gården Kulturhuset Byggnaden är planerad att användas i olika ändamål såsom vid scenframträdande, utställningar, seminarier, som galleri för konstnärer, bibliotek, etnografisk samling och gemensamma sociala aktiviteter. Projektet syftar till att vidareutveckla Bredäng som ett kulturturistisk besöksmål och vara den kulturella länken mellan rumänsk och svensk tradition. PLAN ENTRÉ FASAD 20m x 20m = 400 kvm Total yta = kvm

11 KVINNOJOUR Hedersrelaterat hot och våld är ett stort problem. De rör sig om att många kvinnor med barn har sökt sig till socialtjänsten, skolkuratorer eller frivilligaorganisationer för att få hjälp och skydd. Verksamheten vänder sig till kvinnor/med barn från olika kommuner som utsätts för misshandel, förtryck eller andra former av våld. Syftet är att erbjuda stödsamtal och en plats för kvinnor som befinner sig i krissituationer och behöver känna sig trygga på skyddat boende. Kvinnan skall under trygga förhållanden få möjlighet att hantera sin smärta, att bygga upp sitt självförtroende och påbörja en process mot ett nytt liv. De kommer att erbjudas hjälp och stöd från exempelvis jurister, socionomer och/eller handläggare på migrationsverket. Kvinnojouren i Bredäng skall bli som ett akutboende och placeringarna sker enligt Socialtjänstlagen. Kvinnojouren kommer att arbeta med att ge kvinnor skydd, omvårdnad och miljöombyte i samarbete med Socialtjänsten. Kvinnorna kommer att få gå på kurs i bl.a. självförsvar. Man kommer att arbeta utifrån de lagar och regler som gäller enligt svensk lagstiftning. Kvinnojouren kommer att fungera både som skyddat boende och en boende för akuta insatser 1. Skyddat boende - skydd från våld och hot - trygghet - igenkännande - hopp - solidaritet - integritet - valfrihet - mänskliga rättigheter

12 12 2. Akuta insatser - stöd i kontakt med myndigheter - hjälp att hitta nya vägar - rätten till ett eget liv - jourtelefon - opinionsarbete - informationsarbete - självbestämande - nätverksmöte - jämlikhet - jämställdhet - personligt ansvar Olika aktiviteter kommer att anordnas såsom utflykt, besök på museér, föreläsningar och diskutionsgrupper. Kvinnojouren har följande funktioner: - antal rum med en säng = - antal rum med dubbel säng = - sällskapsrum - toaleter och dusch ( komun) - hobbyrum - tvättstuga - kök och matsalrum - garderob - lagerlokal - expeditionskontor PLAN ENTRÉ FASAD 17m x 12m Total yta = 680 kvm

13 PRELIMINÄR BYGGNADSKOSTNAD Se bifogad kalkyll från Bygganalys! FINANSIERINGS PLAN och planeringsskädet När planområdet vunnit laga kraft så kan tidplan för projektet och planer för framtida verksamhet fastställas. Då tydliggörs även i vilken omfattning stöd genom sponsring och fonder från Rumänien och Sverige är nödvändigt och kommer att beviljas.. Kyrkans koncept, utformning och grundläggande bearbetning i steg 1 var finansierat av kyrkans och föreningens medlemmar samt sponsring från Poienile Izei Maramures i samarbete med prästen Ion POP och Byggmästare Traditions monument SRL, Poienile Izei 210, Maramures Rumänien. Sponsring från Rumänien: 1. Gigi Becali partiledare för Nya Generationen Hellt eller delvis. Han kommer personligt till Sverige. Hans Advokat meddelar oss datum. 2. Sorin Ovidiu Vantu 3. Irinel Columbeanu - Ordförande för CONEX i Rumänien 4.Presten Arkimandrid Vincenziu från Bukarest Rumänien Sponsring från Sverige: 1. FONUS från Tumba med Juridiska tjenster. Stor tack till Ulf HELSING - VD, Maria ADLERS Marknadsområdeschef Stockholms Syd, Hanna TOLUNAY Kundrådgivare Representant samt Stefan PERSSON Försäkringssamordnare för allt stöd. Regionsjurist Richard AUSTADIUS 2. Skärholmens Stadsdelsnämnden För arbete och projektets uttvekling komande steg kommer medel att sökas från: - Syrianska Kyrkan i Norsborg och Södertäljie - Grekiska Kyrkan i Stoackholm - Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet - Kultur- och turismnämnden - Omsorg och arbetsmarknad - Kulturdepartementet

14 14 - Utbildnings- och Kulturnämnden - Boverket - EU stöd - Frivilliga insatser - Privat finansiering Strukturfond: Regional fonder Sociala fonder Europeiska regionala utvecklingsfonden ( ERUF ) Sparbanksstiftelsen Nya Allmäna Arvfonden För att få ner kostnader för byggnadet föreningen skall göra avtall med entreprenor firman från Sverige för vissa delar av husbygget och firma från Poienile Izei, Maramures Rumänien och frivilliga arbetare från våra medlemmar i Sverige Syfte Syfte med att skapa anläggningen Att främja etnisk mångfald. Att väcka intresse för andra kulturer. Att driva en kulturinriktad pilotanläggning med ekonomisk bärkraft. Att sysselsätta långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa Mål i förstudien Att klargöra: - I vilken form och omfattning ska verksamhet bedrivas. - I vilken omfattning (vilka delar), placering och prioritering samt tidsperiod av kulturcentret och kvinnojour ska då upprättas. - Att förbereda för ett investeringsprojekt med en verksamhet efter förstudiens avslut Mål i ett framtidsperspektiv med driftsatt anläggning - Att driva en ekonomisk förening. - Att ha personalanställda utan bidrag. - Att ha en åretruntverksamhet Verksamhet - Att undersöka verksamhets behov. - Att ta fram driftsbudget - Att se över och eventuellt säkerhetsställa markförvärvet.

15 15 - Att ta fram alla nödvändiga kostnader för alla ingående objekt i kyrkan, - kulturhuset och kvinnojouren. - Att upprätta fullständiga arkitektritningar till alla objekt i konceptbyggnaden. - Att hålla samordnings- och planeringsmöten med kyrkans styrelse. - Att ta fram projektbeskrivning och budget till det investeringsprojekt som följer den framtagna driftbudgeten Aktivitetsspecificering Fullständiga arkitektritningar till alla byggnationsobjekt kommer att upprättas. Alla nödvändiga kostnader för alla ingående objekt tas fram Driftbudget Vi strävar efter att säkerhetskälla en trovärdig och hållbar driftbudget genom att planera för långsiktig och bärkraftig verksamhet Tidsplan December 2007 september 2012 Samrådsmöten sker med berörda och tänkta samarbetspartner i syfte att se över och hitta en gemensam samordnad ekonomiskt bärande verksamhet i Bredäng. Upprätta en driftbudget. Om en lönsam trovärdig driftbudget (se aktivitetsspecificering under rubrik Driftbudget) slutredovisas, upprättas en projektbeskrivning med tillhörande aktiviteter (se aktivitetsspecificering under rubrik Kulturcenter) och budget till ett investeringsprojekt. Tänkta Finansiärer till investeringsprojektet budget säkerställs Nyskapande Att förundersöka möjligheterna att anlägga en ekonomiskt bärande och hållbar verksamhet med en samordnad gränsöverträdande samlingsplats, ett internationellt kulturcenter, där man möjliggör att skilda kulturer från hela världen kan träffas. Här har man då möjlighet att lära känna, utbyta (rådgivning) och utveckla idéer med varandra från olika kulturerna PROJEKTORGANISATIONEN Projektets organisation är uppbyggt enligt följande: Ägare: Rumänsk-Svenska Kulturföreningen FRATIA, arbetsgivare, styrgrupp, administration, ekonomi och huvudansvarig. Ordförande: Elena Borca

16 16 Viceordförande: Mirella Muth Jurist: Richard Austadius Sekreterare: Mariana Samaniego och Daiana Borca Kassör: Gheorghe Borca och Angela Petza Styrelseledamot: Jean Muth Mario Petza Anton Publik Micu Bogdan Carol de Létanche Suppleanter: Angela Bartoi Iurea Constantin Firma Bygganalis AB: Projektledare: Eva Olsson Arkitekt: e.l.e Arkitekt: Tomas Enekvist Arkitekt: Dorel Cordos Maramures, Rumänien

17 Ekonomi Ekonomihantering: Bokföring (kontering), attestering och utanordning sköts av projektledaren. Föreningens ordförande, kassör och revisor har insyn i bokföringen och granskar samt attesterar varje kontering Administration: Sköts av ordförande i föreningen och projektledaren Liknelser och avvikelser från ordinarie verksamhet Liknelser: Att jobba med temat ursprungskulturer Avvikelser: Att förbereda för ett investeringsprojekt som ska leda till en verksamhet med en kooperativ lösning Konkurrenssituationen Eftersom detta projekt blir en kulturell pilotanläggning kan det betraktas som unikt i hela Sverige. Med de närliggande anläggningarna Vandrarhem och Camping i Bredäng förväntas ett nära samarbete. Här finns övernattningsmöjligheter och detta skulle då ge goda förutsättningar att öka besöksfrekvensen till området och att man då kan nyttja detta positivt i varandras verksamheter Förväntad verksamhet efter förstudiens projekttid Förhoppningen är att hitta en verksamhetsform och driftsbudget som klargör och bestämmer, i vilken tidsordning och omfattning det internationella kulturcentret kan uppföras, och som positivt ska komplettera de redan befintliga närbelägna anläggningarnas verksamhet (Vandrarhem, Camping, Kyrkan och andra föreningar). För att detta ska ske ska man genomföra ett investeringsprojekt, där man upprättar de delar/aktiviteter av det Internationella kulturcentret som visar sig var lönsamt. Den upprättade driftbudgeten (se aktivitetsspecificering under rubrik Driftbudget) styr omfattningen av investeringsprojektets genomförandeaktiviteter (se aktivitetsspecificering under rubrik Kulturcenter). Investeringsprojektet kommer att bland annat möjliggöra för arbetslösa och långtidssjukskrivna att komma ut i arbetslivet. De kan få social stimulans och praktiska erfarenheter samt dela erfarenheter och skapa kontakter med andra människor Förväntad verksamhet efter förstudien och efter Investeringsprojektets projekttid. Att starta en ekonomisk förening som positivt ska komplettera befintlig besöksnäring vid Bredäng och runt Skärholmen, exempelvis Vandrarhem och Camping med flera. Den effekten skulle kunna innebära en positiv stimulans, en medverkan till att påverka tillväxten i Skärholmen och Huddinge kommun. Arbetslösa och långtidssjukskrivna kommer i denna verksamhet få möjligheter till jobb som ska bedrivas efter investeringsprojektets avslut. Den långsiktiga målsättningen med verksamheten ska vara en åretruntanläggning. Primärt återfinns Internationellt kulturcentrum inom

18 18 besöksnäringen. Som sådan skapar den arbetstillfällen inom service, handel och hantverk på själva anläggningen liksom i regionen. Den tydliga profilen på ursprungskulturer öppnar även möjligheter till konferens, gästforskare och ett internationellt utbyte bl.a. i projektform. Rätt hanterat kan Bredäng bli ett nationellt centrum i dessa frågor. Hela byggkonceptet kommer dessutom att bli en social samlingsplats för ensamstående föräldrar, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa människor, där många långtidssjukskrivna och -arbetslösa människor får möjlighet att hjälpa till och känna sig nyttiga och behövda. Det är en hög satt ambition och det finns mycket kvar att göra innan vi når hela vägen. Vi vill med vår förening också ge en djupare inblick i varandras kulturhistoriska bakgrund. Förutom att den kulturhistoriska bakgrunden intresserar många, kan det förhoppningsvis också skapa större acceptans och respekt hos de olika folkslagen. Vi vill skapa ett utbyte mellan de olika ursprungsgrupperna.

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden

Leadercheck. A Sökande. Namn och adress Föreningen kultur i obygden Leadercheck A Sökande Namn och adress Föreningen kultur i obygden E-post: borjeaxelsson@telia.com Organisations/personnummer 12295-472 Telefonnummer 325-332 Mobil 7-3116264 Fax Kassör Börje Axelsson B

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge KUN 2014-11-20, p 15 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-11-11 KUN 2014/317 Handläggare: Finbar Krook Rosato Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Kulturarvsbärare i bagarstugan i Galtström. Ingeli Gagner och Barbro Åsander, för föreningen Tomtarna 2014-04-28 Innehåll Bakgrund 2 Projekt Bagarstugan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter.

fungera som kunskapsöverföring och arbetspraktik och verka som en brygga mellan kulturer och sociala verkligheter. Projektbeskrivning Projektetsnamn: Berätta! Sökande: De Ungas Sommarakademi på Konstepidemin, Göteborg Kontaktperson: Sofia Åhrman, projektledare 0708-144104, sofia@konstepidemin.se, Adress: Konstepidemin,

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Riktlinjer för sponsring

Riktlinjer för sponsring Dokumenttyp och beslutsinstans Riktlinje Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Informationschef Dokumentnamn Riktlinjer sponsring Dokumentet gäller för Tjörns kommunkoncern Fastställd/Upprättad 2017-02-09 Giltig

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Multifunktionshall Sjövik - förstudie

Multifunktionshall Sjövik - förstudie Multifunktionshall Sjövik - förstudie I den renoverade hallen ska det bli konferenser, konserter, dans, teater m.m. Foto: Bill Houston Projektägare: Sjöviks folkhögskola, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Fria anslaget. Organisation. Ange obligatoriska organisationsuppgifter nedan. Namn CIA JH. Adress c/o ANNA REX, Södra Söre 405.

Fria anslaget. Organisation. Ange obligatoriska organisationsuppgifter nedan. Namn CIA JH. Adress c/o ANNA REX, Södra Söre 405. Fria anslaget Organisation Ange obligatoriska organisationsuppgifter nedan. Namn CIA JH Adress c/o ANNA REX, Södra Söre 405 Postnummer 836 91 Ort Lit Telefon 0706350144 E-post fia@foodinaction.se Url http://www.kultr.se

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer