X 2008 BYGGPROJEKT I BREDÄNG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "X 2008 BYGGPROJEKT I BREDÄNG"

Transkript

1 Rumänsk-Svenska Kulturföreningen FRATIA Box: Skärholmen Org.nr Pg BG: Tell X 2008 BYGGPROJEKT I BREDÄNG Stockholms kommun Markområde inom fastigheten Sätra 2:1 i Stadsdelen BREDÄNG Rumänska Ortodoxa Kyrkan "Herrens Moders Avsomnande" Rumänsk-Svenska Kulturföreningen"FRATIA" i Bredäng

2 2 BAKGRUND Rumänsk - Svenska Kulturföreningen FRATIA grundades den 27 maj 1995 och har sitt säte i Bredäng, söder om Stockholm. Föreningen verkar utan vinstsyfte, är politiskt obunden och betraktas som rent ideell. Föreningen har som huvudmål att bevara, främja, stimulera, presentera, sprida och stödja det konstnärliga skapandet i det mångkulturella samhället. Utifrån dessa mål arbetar Fratia för att säkra ett fritt meningsutbyte och för att bevara yttrandefriheten. Föreningen strävar och arbetar aktivt för att öka toleransnivån mellan de övriga etniska grupperna som ingår i det mångkulturella Sverige samt för en hållbar verksamhetsutveckling. Föreningen ser som sitt huvudsyfte att genom ett varierat spektrum av kulturella manifestationer verka för en snabb integration. Sedan 1998 ger föreningen ut den två språkliga tidskriften Broar Rumänska Bladet. Magasinets viktigaste syfte är att medverka för en bättre kännedom om de två kulturerna. PROJEKTIDÉ Kulturföreningen Fratia i samarbete med Rumänska Ortodoxa Kyrkan "Herrens Moders Avsomnande i Bredäng, har efter enträgna försök fått mark för att bygga en träkyrka, ett kulturhus och en kvinnojour. Det är en stor händelse som både kyrkans kommiteé och föreningen Fratia har väntat på i 20 år. Mot denna historiska bakgrund har detta öppnat möjligheten till en unik arkitektur. Föreningen Fratias vision är: Den första rumänska kyrkan som byggs i Sverige och Skandinavien kommer för regionens invånare att bli ett välkänt forum för detta projekt som ytterligare kommer att förstärka de nära relationerna mellan den rumänska och svenska kulturen och mellan konst och samfund grundades Rumänsk ortodoxa kyrkan Herrens Moders Avsomnande i Bredäng. Sedan dess har gudstjänsterna hållits i Svenska Kyrkans lokaler i Skärholmen och Bredäng. I dag har kyrkan familjer som medlemmar och över 3000 inskrivna i kyrkans bokföring. MÅL Bevara och levandegöra vårt kulturarv genom att skapa mötesplatser där unga får lära sig att föra detta kulturarv vidare samtidigt som det skapar sysselsättning. Skapa en ekumenisk träffpunkt för alla kyrkor i regionområdet. Anläggningens enheter skall fungera i enlighet med svenska normer och förhållanden och vara öppna för alla intresserade.

3 3 SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING Att klargöra vilket behov och vilka möjligheter till lönsamhet det finns att starta en samordnad verksamhet i en för bygden unik arkitektur, med ett internationellt kulturcenter som kärna och central verksamhetsplats. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Projektbeskrivning Åtgärd Presentation Kyrkan Kyrkobyggnadens beskrivning Kyrkans källare... 9

4 Kulturhuset Kvinnojouren Preliminär byggnadskostnad Finansieringsplan Syfte Syftet med att skapa anläggningen Mål i förstudien Mål i ett framtidsperspektiv med driftsatt anläggning Verksamhet Aktivitetsspecificering Driftbudget Tidsplan Nyskapande Projektorganisationen Ekonomi Konkurrenssituationen Förväntad verksamhet efter förstudiens projekttid Förväntad verksamhet efter förstudien och investeringsprojekts projekttid..17

5 INLEDNING Årsverksamheten med ursprungskulturer starkt börjat fundera på för att förverkliga denna vision; att bygga ett Internationellt kulturcenter där man blandar svenska och utländska kulturer. Med rätt inställning, vilja, intresse, ideellt arbete och ekonomiskt stöd finns möjligheten att förverkliga denna vision. Det kommer att främja bygden och samtidigt bli en unik gränsöverskridande samlingsplats för människor från hela världen. Platsen kan samla svenska och utländska kulturintresserade människor, vilka kan umgås och ta del av varandras kunskaper. Här kan man utbyta erfarenheter med varandra och utveckla ett utbytesprogram med länder från hela världen. Man kommer att kunna skapa en blandning av bland annat hantverk, konst, musik och mat. Föreningen har redan arrangerat ett antal olika föreläsningar och kulturdagar i Skärholmen och Bredäng. Nu har vi hittat en permanent plats där vi dels kan utveckla oss själva i föreningen, men framförallt vara med och utveckla turismen i Skärholmens kommun Rumänsk-Svenska Kulturföreningen Fratia i Bredäng, ( org.nr ) har fåt mark inom fastigheten Sättra 2:1 i stadsdelen Bredäng för bygganden av en träkyrka och en kulturhus i samarbete med Rumänska Ortodoxa Kyrkan Herrens Moders Avsomnande i Stockholm. Bygganalys AB och Tomas Enekvist från e.l.e, Stockholm arbetar med projektet i samarbete med Arkitekten Cordos Dorel från Maramures Rumänien. Kyrka och kulturhuset ingår i en unik arkitekturgrupp som kommer att utforma marken på ett speciellt sätt under svenska normer. Föreningen skall följa samtliga villkor i bilaga markanvisningspolicy (bilaga 2), beslutat i gatu- och fastighetsnämnden den 10 juni Detta innebär bl.a. att Föreningen skall följa stadens, kommunfullmäktige och marknämndens generella krav. Arkitekt Dorel Cordos

6 PROJEKTBESKRIVNING Olika insatser kommer att öka Bredängens attraktionskraft. De verksamheter som skall bedrivas är följande: 1. Fysiskt centrum: Föreningens fastighet kommer att byggas för att bli en stark samlingspunkt för invånare, arbetsgrupper, kulturutveckling. 2. Portal: Föreningens portal kommer att innehålla information om vad som finns och pågår i Bredäng. Olika parter kommer att länkas till portalen. Andra föreningar kommer att erbjudas möjlighet att annonsera på portalen. 3. Bredäng Aktuellt: Föreningen kommer att ge ut reklam och aktivitetsblad, Bredäng och dess möjligheter, samt om de aktiviteter som bedrivas i projektet. 4. Mötesplats för ungdomar: Avsikten är att skapa möjligheter för ungdomar att utveckla egna aktiviteter med stöd av Fratias ungdomsgrupp och projektledningen. 5. Distans och småföretagscentrum: I samverkan med Bredäng och Skärholmens företagarföreningar ordnas en träffpunkt för småföretagare i området. Här genom skall företagare kunna utbyta erfarenheter, ta del av nyheter, diskutera egna och gemensamma problem. 6. Kultur- och turism nav: Många föreningar och små kulturella organisationer, bland annat besöksnäringen, agerar isolerat från andra större organisationer. Funktionen sammanför föreningar, så att dessa gemensamt kan utveckla och genomföra större evenemang. 7. Broar - ett regionalt nätverksbyggande: Den regionala nätverksdelen består bland annat av att skapa en långsiktig lösning för sammanlagt 19 föreningar och klubbar med ledare och tekniskt utrustning och lokaler i Bredäng. Man ska även utreda och förankra idén om att starta slöjdverksamhet för långtidssjukskrivna människor och då i synnerhet för kvinnor. Denna ska vara förankrad i länets folkhälso och rehabiliteringsverksamhet. 8. Boendemiljö: varierad, trygg och attraktiv säregen arkitektur. 9. Öka attraktionskraften för bygden: Bygga ett kulturhus som ett hembygdsmuseum för boende i Bredäng och turister med en unik form inspirerad av arkitektur från Maramures. Kulturhuset ska verka till att väcka nyfikenhet hos besökare (både hos lokalinvånare och turister) och utgöra ett kunskapscentrum som belyser hela Sveriges samhälle från följande utgångs punkter: - en unik arkitektur

7 7 - naturattraktion - främja kultur- och samhällsutvecklingen - möjligheter för föreningar och företagare att finna nya samarbetspartner och utvecklingsmiljöer. Denna utveckling stimuleras genom gemensamma aktiviteter och utbyte av tjänster mellan ortens föreningar, företag och allmänheten. - en fungerande turismverksamhet i samarbete med vandrarhem - främjande av bygdens kultur mellan människor av olika nationaliteter - att ge invånarna möjligheter att delta i olika aktiviteter och evenemang såsom; utställningar, studiecirklar mm ÅTGÄRD Att öka områdets attraktionsvärde med särskilda förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Syftet är att lokalerna också skall utnyttjas av andra föreningar som kan öka tillväxten och lönsamheten i området PRESENTATION Anläggningen avser omfatta följande enheter och ska byggas i tre etapper: 1. Kyrka med källaren för kyrklig verksamhet ( Etapp 1 ) 2. Kulturhus ( Etapp 2 ) 3. Kvinnojour ( s.k. övernattningsrum för gäster ) Etapp 2 4. Parkeringsplatser ( Etapp 1 ) K Y R K A N Kyrkan har länge stått för både den andliga och världsliga samhällsorganisationen. Genom kyrkan uppstår ett gemensamt ansvar för vårt eget andliga liv men även för andras utveckling i tro och liv. Kyrkans syfte är att fullgöra sitt kall; en enda Gud Fader, Son och heliga Ande. Kyrkan skall verka aktivt för att främja ekumenisk fostran och mötet mellan ekumeniskt intresserade personer. En egen stilla stund i tid och rum för inre upplevelse, ett möte med Gud den allmäktige. T R Ä K Y R K A N är den första rumänska kyrka som byggs i Sverige och Skandinavien. Träkyrkan är tillverkad i Poienile Izei i Maramures. Kyrkan har en arkitektur som påminner om norska träkyrkor. Kyrkan kommer att vara handikappanpassad.

8 8 Det finns närmare ett 50 tal gamla träkyrkor i Maramures. De flesta byggdes under 1700 talet, men är välbehållna än idag. Träsmiderier och trädetaljer pryder många hus och kyrkor i området. Åtta av dessa träkyrkor finns upptagna på UNESCOs världsarvslista varav den äldsta är från 1364 och finns i Ieudby i Maramures. Maramures är känd för att ha bevarat många av sina lokala traditioner. Det kan jämföras med Dalarna. BARSANA Församlingsmedlemmarna i rumänsk ortodoxa kyrkan i Bredäng önskar en egen kyrka. Efter 20 år har deras dröm gått i uppfyllelse. Kyrkan och ikonpannellen s.k ikonostasen finns kvar i Poienile Izei i väntan på att bli transporterade till Bredäng, för att uppföras för alltid på sin egen tomt. En del av kyrkan tillsamans med inredningsmöblerna finns förvarade i Uppsala. En del ikoner som tillhör ikonostasen finns redan i Bredängskyrka. Träkyrkan och kulturhuset planerade och ritade av den berömda arkitekten Dorel Cordos från Sighetul Marmatiei i Maramures. Träkyrkan är skulpterad och uppförd av kyrkobyggare och hantverkare från Maramures i samarbete med prästen Ion Pop, på Tradition Monument S.R.L, Poienile Izei Maramures. Inredningsmöblerna och ikonostasen är av ek och skulpterade av hantverkaren Viorel Mihis från Baba i Maramures, S.C.Ripolin Prod S.R.L Ikonerna är målade av konstnären Victoria Man från Cluj-Napoca i Rumänien Kyrkobyggnadens beskrivning 1. Formen på kyrkan kallas BASILIKA - har en öppen veranda med skulpterade pelare i trä. Utvändigt finns det träsniderier på dörrar som leder in i kyrkans förhall, på stolpar som bär upp verandan samt på kyrkoportens dörrkarmar. Detta understryker byggnadens estetiska kvalité på ett förnämligt sätt. 2. NARTHEX - invändigt finns en förhall med garderob och en trappa som går ned till toaletter och handikappsanpassad hiss. 3. Kyrkosalen Så som vi projekterar har hela kyrkan, dvs båda kyrkorummen plats för 250 personer. 100 personer ovan jord och 150 personer under jord. Ikonpannelen är skulpterad i ek och ornerad med ikoner.

9 9 4. Altarrummet 5. Offerbordet 6. Altarbordet eller det heliga bordet 7. Taket är brant vilket gör byggnaden högre. 8. Tornet reser sig över förhallen och utgör en organisk del av kyrkkroppen och har formen av en prisma ovan ett fyrkantigt plan, med ett galleri av öppna arkader där kyrkoklockorna hänger. Högre upp finns en spetsig del som utgör tornet till träkyrkornas berömmelse. 9. Det gedigna arbetet med tornet berättar om hantverksmästarnas oefterhärmliga fantastiska talang och en våghalsighet som är sällsynt inom träbyggnadskonsten i hela värden. 10. Korset Vanligt eller latinskt kors PLAN 7m x 21m; Total yta = 147 kvm ENTRÉ FASAD Kyrkans källare ett unikt koncept och arkitektur Ritad av arkitekten Dorel Cordos Vi har många stora uppgifter framför oss. Det krävs en kraftsamling för att sätta igång med byggnationen vilket i sig blir en extra angelägen uppgift för hela församlingen. En stark ortodox kyrkokultur lever kvar bland etablerade rumänern i Sverige som önskar sin egen kyrkoverksamhet. Kyrkans källare ska bli utformad till en rund cirkel. Under träkyrkan ska det också finnas en kappel, en källarkyrka. Ikonpannelen som finns monterad i Bredängskyrkan ska flyttas till den nya källarkyrkan för att församlingen skall kunna fortsätta med gudstjänsterna och verksamheten. Detta innebär att bygnaden skall ha flera funktioner och är handikappsanpassad. 1. Kappel 2. Pastorexpedition 3. Konfirmandrum 4. Bibliotek 5. Söndagskola för barn på rumänska och svenska

10 10 6. Toaletter och dusch 7. Hiss 8. Garderob 9. Elrum 10. Värmerum in/utgångar trappa från/till träkyrka Grunden till kapellen kommer att vara av betong. Den jord man gräver upp för att bygga kapellen kommer att omplanteras runt träkyrkan. Runt kyrkan kommer man att plantera en gräsmatta med blommor. I närheten av kyrkan kommer det att byggas parkeringsplatser för ca 50 besökare. Det kommer även att byggas en liten park med damm och en bro av trä och en öppen altan för sommarvigsel. Skulpterad och ornamenterad träport som leder in till gården Kulturhuset Byggnaden är planerad att användas i olika ändamål såsom vid scenframträdande, utställningar, seminarier, som galleri för konstnärer, bibliotek, etnografisk samling och gemensamma sociala aktiviteter. Projektet syftar till att vidareutveckla Bredäng som ett kulturturistisk besöksmål och vara den kulturella länken mellan rumänsk och svensk tradition. PLAN ENTRÉ FASAD 20m x 20m = 400 kvm Total yta = kvm

11 KVINNOJOUR Hedersrelaterat hot och våld är ett stort problem. De rör sig om att många kvinnor med barn har sökt sig till socialtjänsten, skolkuratorer eller frivilligaorganisationer för att få hjälp och skydd. Verksamheten vänder sig till kvinnor/med barn från olika kommuner som utsätts för misshandel, förtryck eller andra former av våld. Syftet är att erbjuda stödsamtal och en plats för kvinnor som befinner sig i krissituationer och behöver känna sig trygga på skyddat boende. Kvinnan skall under trygga förhållanden få möjlighet att hantera sin smärta, att bygga upp sitt självförtroende och påbörja en process mot ett nytt liv. De kommer att erbjudas hjälp och stöd från exempelvis jurister, socionomer och/eller handläggare på migrationsverket. Kvinnojouren i Bredäng skall bli som ett akutboende och placeringarna sker enligt Socialtjänstlagen. Kvinnojouren kommer att arbeta med att ge kvinnor skydd, omvårdnad och miljöombyte i samarbete med Socialtjänsten. Kvinnorna kommer att få gå på kurs i bl.a. självförsvar. Man kommer att arbeta utifrån de lagar och regler som gäller enligt svensk lagstiftning. Kvinnojouren kommer att fungera både som skyddat boende och en boende för akuta insatser 1. Skyddat boende - skydd från våld och hot - trygghet - igenkännande - hopp - solidaritet - integritet - valfrihet - mänskliga rättigheter

12 12 2. Akuta insatser - stöd i kontakt med myndigheter - hjälp att hitta nya vägar - rätten till ett eget liv - jourtelefon - opinionsarbete - informationsarbete - självbestämande - nätverksmöte - jämlikhet - jämställdhet - personligt ansvar Olika aktiviteter kommer att anordnas såsom utflykt, besök på museér, föreläsningar och diskutionsgrupper. Kvinnojouren har följande funktioner: - antal rum med en säng = - antal rum med dubbel säng = - sällskapsrum - toaleter och dusch ( komun) - hobbyrum - tvättstuga - kök och matsalrum - garderob - lagerlokal - expeditionskontor PLAN ENTRÉ FASAD 17m x 12m Total yta = 680 kvm

13 PRELIMINÄR BYGGNADSKOSTNAD Se bifogad kalkyll från Bygganalys! FINANSIERINGS PLAN och planeringsskädet När planområdet vunnit laga kraft så kan tidplan för projektet och planer för framtida verksamhet fastställas. Då tydliggörs även i vilken omfattning stöd genom sponsring och fonder från Rumänien och Sverige är nödvändigt och kommer att beviljas.. Kyrkans koncept, utformning och grundläggande bearbetning i steg 1 var finansierat av kyrkans och föreningens medlemmar samt sponsring från Poienile Izei Maramures i samarbete med prästen Ion POP och Byggmästare Traditions monument SRL, Poienile Izei 210, Maramures Rumänien. Sponsring från Rumänien: 1. Gigi Becali partiledare för Nya Generationen Hellt eller delvis. Han kommer personligt till Sverige. Hans Advokat meddelar oss datum. 2. Sorin Ovidiu Vantu 3. Irinel Columbeanu - Ordförande för CONEX i Rumänien 4.Presten Arkimandrid Vincenziu från Bukarest Rumänien Sponsring från Sverige: 1. FONUS från Tumba med Juridiska tjenster. Stor tack till Ulf HELSING - VD, Maria ADLERS Marknadsområdeschef Stockholms Syd, Hanna TOLUNAY Kundrådgivare Representant samt Stefan PERSSON Försäkringssamordnare för allt stöd. Regionsjurist Richard AUSTADIUS 2. Skärholmens Stadsdelsnämnden För arbete och projektets uttvekling komande steg kommer medel att sökas från: - Syrianska Kyrkan i Norsborg och Södertäljie - Grekiska Kyrkan i Stoackholm - Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet - Kultur- och turismnämnden - Omsorg och arbetsmarknad - Kulturdepartementet

14 14 - Utbildnings- och Kulturnämnden - Boverket - EU stöd - Frivilliga insatser - Privat finansiering Strukturfond: Regional fonder Sociala fonder Europeiska regionala utvecklingsfonden ( ERUF ) Sparbanksstiftelsen Nya Allmäna Arvfonden För att få ner kostnader för byggnadet föreningen skall göra avtall med entreprenor firman från Sverige för vissa delar av husbygget och firma från Poienile Izei, Maramures Rumänien och frivilliga arbetare från våra medlemmar i Sverige Syfte Syfte med att skapa anläggningen Att främja etnisk mångfald. Att väcka intresse för andra kulturer. Att driva en kulturinriktad pilotanläggning med ekonomisk bärkraft. Att sysselsätta långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa Mål i förstudien Att klargöra: - I vilken form och omfattning ska verksamhet bedrivas. - I vilken omfattning (vilka delar), placering och prioritering samt tidsperiod av kulturcentret och kvinnojour ska då upprättas. - Att förbereda för ett investeringsprojekt med en verksamhet efter förstudiens avslut Mål i ett framtidsperspektiv med driftsatt anläggning - Att driva en ekonomisk förening. - Att ha personalanställda utan bidrag. - Att ha en åretruntverksamhet Verksamhet - Att undersöka verksamhets behov. - Att ta fram driftsbudget - Att se över och eventuellt säkerhetsställa markförvärvet.

15 15 - Att ta fram alla nödvändiga kostnader för alla ingående objekt i kyrkan, - kulturhuset och kvinnojouren. - Att upprätta fullständiga arkitektritningar till alla objekt i konceptbyggnaden. - Att hålla samordnings- och planeringsmöten med kyrkans styrelse. - Att ta fram projektbeskrivning och budget till det investeringsprojekt som följer den framtagna driftbudgeten Aktivitetsspecificering Fullständiga arkitektritningar till alla byggnationsobjekt kommer att upprättas. Alla nödvändiga kostnader för alla ingående objekt tas fram Driftbudget Vi strävar efter att säkerhetskälla en trovärdig och hållbar driftbudget genom att planera för långsiktig och bärkraftig verksamhet Tidsplan December 2007 september 2012 Samrådsmöten sker med berörda och tänkta samarbetspartner i syfte att se över och hitta en gemensam samordnad ekonomiskt bärande verksamhet i Bredäng. Upprätta en driftbudget. Om en lönsam trovärdig driftbudget (se aktivitetsspecificering under rubrik Driftbudget) slutredovisas, upprättas en projektbeskrivning med tillhörande aktiviteter (se aktivitetsspecificering under rubrik Kulturcenter) och budget till ett investeringsprojekt. Tänkta Finansiärer till investeringsprojektet budget säkerställs Nyskapande Att förundersöka möjligheterna att anlägga en ekonomiskt bärande och hållbar verksamhet med en samordnad gränsöverträdande samlingsplats, ett internationellt kulturcenter, där man möjliggör att skilda kulturer från hela världen kan träffas. Här har man då möjlighet att lära känna, utbyta (rådgivning) och utveckla idéer med varandra från olika kulturerna PROJEKTORGANISATIONEN Projektets organisation är uppbyggt enligt följande: Ägare: Rumänsk-Svenska Kulturföreningen FRATIA, arbetsgivare, styrgrupp, administration, ekonomi och huvudansvarig. Ordförande: Elena Borca

16 16 Viceordförande: Mirella Muth Jurist: Richard Austadius Sekreterare: Mariana Samaniego och Daiana Borca Kassör: Gheorghe Borca och Angela Petza Styrelseledamot: Jean Muth Mario Petza Anton Publik Micu Bogdan Carol de Létanche Suppleanter: Angela Bartoi Iurea Constantin Firma Bygganalis AB: Projektledare: Eva Olsson Arkitekt: e.l.e Arkitekt: Tomas Enekvist Arkitekt: Dorel Cordos Maramures, Rumänien

17 Ekonomi Ekonomihantering: Bokföring (kontering), attestering och utanordning sköts av projektledaren. Föreningens ordförande, kassör och revisor har insyn i bokföringen och granskar samt attesterar varje kontering Administration: Sköts av ordförande i föreningen och projektledaren Liknelser och avvikelser från ordinarie verksamhet Liknelser: Att jobba med temat ursprungskulturer Avvikelser: Att förbereda för ett investeringsprojekt som ska leda till en verksamhet med en kooperativ lösning Konkurrenssituationen Eftersom detta projekt blir en kulturell pilotanläggning kan det betraktas som unikt i hela Sverige. Med de närliggande anläggningarna Vandrarhem och Camping i Bredäng förväntas ett nära samarbete. Här finns övernattningsmöjligheter och detta skulle då ge goda förutsättningar att öka besöksfrekvensen till området och att man då kan nyttja detta positivt i varandras verksamheter Förväntad verksamhet efter förstudiens projekttid Förhoppningen är att hitta en verksamhetsform och driftsbudget som klargör och bestämmer, i vilken tidsordning och omfattning det internationella kulturcentret kan uppföras, och som positivt ska komplettera de redan befintliga närbelägna anläggningarnas verksamhet (Vandrarhem, Camping, Kyrkan och andra föreningar). För att detta ska ske ska man genomföra ett investeringsprojekt, där man upprättar de delar/aktiviteter av det Internationella kulturcentret som visar sig var lönsamt. Den upprättade driftbudgeten (se aktivitetsspecificering under rubrik Driftbudget) styr omfattningen av investeringsprojektets genomförandeaktiviteter (se aktivitetsspecificering under rubrik Kulturcenter). Investeringsprojektet kommer att bland annat möjliggöra för arbetslösa och långtidssjukskrivna att komma ut i arbetslivet. De kan få social stimulans och praktiska erfarenheter samt dela erfarenheter och skapa kontakter med andra människor Förväntad verksamhet efter förstudien och efter Investeringsprojektets projekttid. Att starta en ekonomisk förening som positivt ska komplettera befintlig besöksnäring vid Bredäng och runt Skärholmen, exempelvis Vandrarhem och Camping med flera. Den effekten skulle kunna innebära en positiv stimulans, en medverkan till att påverka tillväxten i Skärholmen och Huddinge kommun. Arbetslösa och långtidssjukskrivna kommer i denna verksamhet få möjligheter till jobb som ska bedrivas efter investeringsprojektets avslut. Den långsiktiga målsättningen med verksamheten ska vara en åretruntanläggning. Primärt återfinns Internationellt kulturcentrum inom

18 18 besöksnäringen. Som sådan skapar den arbetstillfällen inom service, handel och hantverk på själva anläggningen liksom i regionen. Den tydliga profilen på ursprungskulturer öppnar även möjligheter till konferens, gästforskare och ett internationellt utbyte bl.a. i projektform. Rätt hanterat kan Bredäng bli ett nationellt centrum i dessa frågor. Hela byggkonceptet kommer dessutom att bli en social samlingsplats för ensamstående föräldrar, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa människor, där många långtidssjukskrivna och -arbetslösa människor får möjlighet att hjälpa till och känna sig nyttiga och behövda. Det är en hög satt ambition och det finns mycket kvar att göra innan vi når hela vägen. Vi vill med vår förening också ge en djupare inblick i varandras kulturhistoriska bakgrund. Förutom att den kulturhistoriska bakgrunden intresserar många, kan det förhoppningsvis också skapa större acceptans och respekt hos de olika folkslagen. Vi vill skapa ett utbyte mellan de olika ursprungsgrupperna.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer