Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 57) Övningsmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 57) Övningsmaterial 11-08-25"

Transkript

1 Ekonomi 1( 57) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp E2 - Organisation E3 - Resultatplanering E4 - Självkostnads- och bidragskalkylering E5 Byggdelskalkyl E6 - ABC-kalkylering E7 - Investeringsbedömning E8 - Årsredovisning E9 - Finansieringsanalys E10 - Budgetering Appendix 1 Ordlista

2 Ekonomi 2( 57) 1 Praktikfallsföretaget 1.1 En presentation av AB AL System AB AL System, Lund, har 220 anställda och omsätter ca 170 miljoner SEK (2010) Verksamheten är uppdelad på två divisioner: Glasdivisionen Aluminiumdivisionen Glasdivisionen förädlar och distribuerar byggnads- och inredningsglas samt tillverkar isolerrutor. Aluminiumdivisionen tillverkar, säljer och monterar dörrar, fönster och fasadpartier av aluminium. Huvudkontoret och en fabrik är belägna på den egna fastigheterna vid Katarinavägen i Lund. (Se skiss över fastigheter nedan) Fabriker och försäljningskontor finns i Växjö, Västerås (dotterföretag) och Norrköping. Försäljningskontor finns dessutom i Stockholm och Göteborg samt i Köpenhamn. Företaget har förädlat glas i 90 år. Man köper råglas från glasbruken och förädlar det på olika sätt, t ex skär till det i rätt mått eller tillverkar isolerglas. Det förädlade glaset säljs antingen till glasmästare eller används inom den egna aluminiumdivisionen vid tillverkning av fönster, dörrar eller fasadelement. Allt arbete inom glasdivisionen sker enbart på beställning - man tillverkar således ingenting för lagerhållning. Tillverkningen av entréer och butiksfasader startade redan för 58 år sedan. Denna del av verksamheten ligger idag på en mycket hög teknisk nivå. AB AL System står som totalentreprenör för fasadleveranser till stora byggprojekt såväl inom Sverige som utomlands. Viktiga delmarknader utgörs av glasöverbyggda rum och glas till solfångarpaneler. Företaget har ingen egen anställd kollektivpersonal för montagearbeten. I stället har man avtal med ett antal småföretagare runt om i landet, som utför montagearbete. Totalt har man på detta sätt avtal med ca 100 montörer. Avtalen liknar s k franchising (licenstransaktion kombinerad med omfattande ömsesidig samverkan mellan parterna, ett exempel på franchisingföretag är McDonalds). AB AL Systems personella resurser vid anläggningen i Lund framgår av personalförteckningen och företagets (koncernens) totala resurser framgår av personalplanen.

3 Ekonomi 3( 57) Figur 1 Utdrag ur detaljplan (1:2008)

4 Ekonomi 4( 57) 1.2 Personalförteckning för AB AL System 2010 Tjänstemän Ledning, administration Christian Fredriksson Jr, VD Per Bergman, administrativ chef, vvd Gustav Andersson, personalchef Roger Nilsson, kamrer Anna Persson, löner, kundreskontra Lena Gustavsson, sekreterare Gunilla Lindberg, leverantörsfakturor Kristina Svensson, telefonist Anette Olsson, order, fakturering, sekreterare Maj-Britt Gustavsson, order, fakturering, sekreterare Sture Berg, maskinunderhåll, fastighetstillsyn Aluminiumdivisionen Göran Hedström Birgitta Carlsson Anders Andersson Peter Torstensson Åke Lennartsson Pål Persson divisionschef sekreterare försäljningschef kalkyl & försäljning kalkyl & försäljning kalkyl & försäljning Konstruktionskontor Mats Arvidsson kontruktionschef Kerstin Nykvist beredning Anders Lundgren ritare - konstruktör Erik Jansson ritare - konstruktör Anna Hellström ritare - konstruktör Bo Klasson ritare - konstruktör Jesper Thorén ritare - konstruktör, tf. fastighetsdriftansvarig Göran Östlund ritare - konstruktör Produktion Olle Larsson Inköp, planering Nils Mårtensson Bertil Åberg Montage Inge Svensson verkmästare inköpare planerare verkmästare Glasdivisionen Hans Bengtsson Inga Norén Sven Rosenberg Bengt Lundgren Ingrid Ståhl Klas Lindberg Produktion Robert Grahn Leif Berndtsson Lars Bergström Gunilla Hedberg divisionschef sekreterare försäljningschef försäljning försäljning försäljning produktionschef verkmästare verkmästare, lager lagerkontorist Kollektivanställda Aluminiumdivisionen 18 st Glasdivisionen 50 st

5 Ekonomi 5( 57) Personalplan 2010 Utfärdare: Ort: Datum: Christian Fredriksson Jr Lund Antal heltidstjänster: DEC 2009 DEC 2010 Förändring Aluminiumdivisionen Kollektivanställda: Tjänstemän: Lund Växjö Lund Växjö Göteborg Stockholm Norrköping Västerås Danmark Summa: Glasdivisionen Kollektivanställda: Tjänstemän: Lund Norrköping Lund Göteborg Norrköping Summa: Administration och Företagsledning Företaget totalt

6 Ekonomi 6( 57) 1.3 Medarbetarbeskrivning Kompletterande uppgifter om viss personal. Upprättade av psykolog Lena Andersson, PPR Christian Fredriksson Jr, VD, 55 Företagets grundares son och verkställande direktör. Utbildning: 9 år folkskola. Ingenjörsexamen från tekniskt institut, maskinteknik. Har aldrig varit anställd på något annat företag. Egenskaper: Teknisk naturbegåvning. Föredrar att lösa problemen på verkstadsgolvet i stället för vid skrivbordet. Överlåter administrativa arbetsuppgifter åt vvd Per Bergman. Arbetar 12 timmar om dagen alla dagar i veckan utom söndagar. Kraftfull och dynamisk men har sällan tid att lyssna på folk. 2. Per Bergman, vvd, 40 Administrativ chef och vice verkställande direktör. Har varit anställd i företaget ett halvår. Utbildning: Tekniskt gymnasium (maskinlinjen), handelshögskola (civilekonom). Tidigare anställd som marknadschef för ett maskinuthyrningsföretag i Malmö. Egenskaper: God administratör, samarbetsvillig, något grunda tekniska kunskaper inom glassektorn. Ansvarar för (och har tagit initiativet till) en utredning, som just håller på att färdigställas, rörande ett uppdaterat datoriserat system för produktionsplanering inom aluminiumdivisionen. 3. Göran Hedström, divisionschef, 56 Sedan 8 år tillbaka chef för aluminiumdivisionen. Har varit med från början och byggt upp divisionen. Utbildning: Civilingenjör CTH M. Arbetade på Volvo - Torslandaverken i 21 år och anställdes därefter som chef för Aluminiumdivisionen vid AL System AB. Har varit anställd i företaget 11 år. Egenskaper: Arbetsam, noggrann. God hand med de anställda. Mycket stor arbetsbörda. 4. Gustav Andersson, personalchef, 45 Personalchef sedan ett år tillbaka. Tidigare produktionschef vid glasdivisionen. Gymnasieingenjör (kemi). Har kompletterat sin utbildning med ledarskap och beteendevetenskap. Mycket intresserad av förändringsarbete och företagsdemokrati. Har arbetat fram ett förslag om samverkan i produktionsplaneringen mellan arbetsledning och kollektivanställda. Förslaget innefattar bl.a. ett utbildningspaket, där de kollektivanställda skall få lära sig att använda det uppdaterade produktionsplaneringssystem, som tagits fram av Per Bergmans arbetsgrupp. 5. Mats Arvidsson, konstruktions- och produktionschef, 57 Har arbetat i företaget sedan han slutade på tekniska läroverket i Halmstad för 40 år sedan. Började som ritare och har genom sitt eminenta tekniska kunnande avancerat till konstruktionschef och är samtidigt chef för produktionen inom Aluminiumdivisionen. Har svårt för nymodigheterna med MBL och samråd och vill helst bestämma allt själv. Det blir bara en massa prat. Det har vi inte råd med. Positiv till utveckling av företagets datorstöd. 6. Olle Larsson, produktionsansvarig, 45 Kom till företaget för 13 år sedan från SAAB:s bilfabrik i Trollhättan. Där var han med om att införa ett nytt produktionssystem, som skulle minska de monotona inslagen från tidigare löpande band-system. Kärnan i produktionssystemet var att bilda självstyrande grupper, som planerade och genomförde tillverkningen genom att internt fördela sina arbetsuppgifter. Principen var att alla i arbetslaget hjälpte till med de enformiga momenten och att man turades om med övriga uppgifter. Systemet blev en arbetsmiljömässig framgång vid SAAB. Larsson har velat introducera ett liknande produktionssystem av den typen hos AL System AB, men han stoppas av sin chef Mats Arvidsson. Däremot får han stöd av Gustav Andersson. 7. Kerstin Nykvist, beredare, 25 Kerstin anställdes för två år sedan som nykläckt civilingenjör från LTH. Hon arbetar med arbetsberedning vid konstruktionskontoret. Detta innebär att hon från konstruktions handlingarna sammanställer underlag för produktionen. Hennes arbete uppskattas mycket av produktionsavdelningen. Hon är 25 år och full av idéer 1 PersonalProduktivaRådet.

7 Ekonomi 7( 57) till förbättringar av informationen mellan konstruktionskontoret och produktionen men får inte gehör hos Arvidsson. Du kan inte komma här och lära oss hur vi ska göra. Vi har hållit på i åtta år och du har inte varit här ett år ens". Olle Larsson tror på hennes förslag men kan inte heller gå förbi Arvidsson, som dessutom i det här fallet hämmas av sin misstro mot kvinnliga tekniker. Kerstin har nu blivit erbjuden en annan anställning i Malmö på en mekanisk verkstad men vill helst vara kvar i Lund hos AB AL System. 8. Anders Andersson, försäljningschef, 42 Har arbetat i företaget i 14 år. Den mesta tiden med försäljning. Anders är gymnasieekonom från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Han är ordförande i AL Systems SIF-klubb. Anders har på senare tid engagerat sig speciellt i interna utbildnings frågor. Stridbar men omtyckt både av personal och företagsledning. 9. Nils Mårtensson, inköpare, 38 Nästan gymnasieingenjör eftersom Nils slutade efter 3 år och kompletterat sin utbildning med ekonomikurser istället. Han examinerades för 19 år sedan från Bergaskolan i Eslöv. Skicklig förhandlare. Anlitas ofta som rådgivare om inköpsfrågor på VD nivå. 10. Jesper Thorén, ritare, 25 Byggnadsingenjör som examinerades för 5 år sedan från Sickla Skola i Nacka. Har tidigare arbetat 2 år på ett arkitektkontor i Östersund för att han ville åka skidor i Åre på helgerna. Hans ambition var och är att bli bland de 10 bästa puckelpiståkarna i Sverige. Anställdes i AL System AB för tre år sedan och sysslar med att rita glaspartier. Det krävs en del ledighet eftersom puckelpister inte växer på träd i den här delen av landet, vilket inte är något problem eftersom han är favorit hos företagets VD. 11. Gustav Hult, metallarbetare, 44 Har arbetat 12 år vid Aluminiumdivisionen med framför allt tillverkning av glaspartier. Gustav är ordförande i den lokala metallklubben. Satsar hårt på en förbättrad arbetsmiljö inom AL System AB. Han har möjlighet att påverka eftersom han sitter i företagets styrelse. 12. Sture Berg, förvaltare, 52 Tidigare glasarbeteare som under många år skött invändigt underhåll. När AL System köpte fastigheten sattes han även att sköta byggnad och utvändigt underhåll. Trött på att ingenting händer trots att han har försökt. Spenderar största delen på senare tiden med att göra sig osynlig för att slippa gnäll.

8 Ekonomi 8( 57) 1.4 Årsredovisning AB AL SYSTEM Årsredovisning För räkenskapsåret

9 Ekonomi 9( 57) Styrelsen och verkställande direktören för AB AL System får härmed avge redovisning över bolagets verksamhet under 2010 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten AB AL System har bedrivit verksamhet i drygt 90 år. Verksamheten är uppdelad i två divisioner Glasdivisionen Aluminiumdivisionen Bolaget har sitt huvudkontor i Lund. Koncernstruktur Koncernens organisation har under året varit oförändrad. Försäljning Koncernens försäljning ökade till 171,6 MSEK (142,1) eller med 21 %. Försäljningen i moderbolaget har uppgått till 156,9 MSEK (130,7) Inköp och försäljningar inom koncernen Av årets totala intäkter för försäljning har 4 % skett till företag inom koncernen. Inköp från företag inom koncernen understiger 1 %. Investeringar Koncernen har under året investerat (1.328) i maskiner och inventarier. Moderbolagets investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till (1.088). Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling Orderbeläggningen vid årsskiftet uppgick till 116,6 MSEK (96,7). Koncernens rörelseresultat ökade till 7 MSEK (5,5). I övrigt förväntas utvecklingen ske i samma takt som föregående år. Bolaget kommer att fortsätta satsa på arbetsmiljö och införande av nya produktionssystem. Förslag till vinstdisposition Enligt koncernens balansräkning uppgår det egna kapitalet till 12,3 MSEK (8,6), fördelat på 3,1 MSEK (3,1) bundet och 9,2 MSEK (5,6) fritt eget kapital. Föreslagna avsättningar till bundet eget kapital uppgår till 2,6 MSEK (0) genom ökning av aktiekapitalet. Styrelsen och verkställande direktören kommer vidare att föreslå att bolagsstämman beslutar öka aktiekapitlet med SEK till SEK genom uppskrivning av bolagets fastigheter. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen disponeras på följande sätt:

10 Ekonomi 10( 57) Från föregående års balanserade vinst Årets vinst Disponibla vinstmedel Beloppet föreslås användas på följande sätt: Till preferensaktieägarna utdelas 12 SEK per aktie Till stamaktieägarna utdelas 12 SEK per aktie Till ny räkning föres Tillsammans Resultat och ställning 5 år i sammandrag för koncernen (belopp i kkr) Rörelseintäkter ökning från föregående år 23% 7% 35% 20% 21% Rörelseresultat före avskrivningar Resultat före dispositioner och skatt Avkastning på totalt kapital 19% 16% 18% 11% 9% Soliditet 1 21% 20% 18% 19% Soliditet 2 24% 23% 23% 22% Antal årsarbetare

11 Ekonomi 11( 57) Koncernen Resultaträkning (sek) Rörelsens intäkter, nettoomsättning Tillverknings- försäljnings- och administrativa kostnader, Not 1 * Maskiner och inventarier, Not Byggnader och markanläggningar, Not Särskilda koncernavskrivningar, Not 2 och, Not 4 Goodwill Byggnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Utdelning på aktier Ränteintäkter Räntekostnader, Not Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring av lagerreserv Återföring till resultatutjämningsfond (RUF) Uppskovsbelopp Perioderseringsfond Skatt på årets resultat Årets vinst * officiellt skall uppdelning ske.

12 Ekonomi 12( 57) Koncernen Balansräkning (sek) A TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill, Not Byggnader, Not Mark och markanläggningar, Not Maskiner och inventarier, Not Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varor Pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktier och andelar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR B EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, Not 8 Bundet eget kapital: Fritt eget kapital: Aktiekapital Bundna fonder Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital

13 Ekonomi 13( 57) Obeskattade reserver Periodiseringsfond Uppskovsbelopp Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsatt till pensioner, Not Latent skatteskuld Pensionsstiftele Summa avsättningar SKULDER Checkräkningskredit, Not Återlån Inteckningslån Förskott från kunder Kortfristig del av långrfristig skuld Leverantörskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

14 Ekonomi 14( 57) Koncernen Finansieringsanalys (sek) Tillförda medel Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Avskrivningar som belastat detta resultat Skatter Från årets verksamhet internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning av varulager Minskning av kortfristiga fordringar Ökning/Minskning av kortfristiga skulder Delsumma kortfristigt tillfört Ökning av långfristiga skulder Minskning av långfristiga fordringar Realisering av goodwill 0 0 Delsumma långfristigt tillfört Summa Tillförda medel Använda medel Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i byggnader & markanläggningar Minskning av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Aktieutdelning Summa Använda medel Förändring av likvida medel Likvida medel Förändring av kassa, bank och aktier Summa

15 Ekonomi 15( 57) Moderbolaget Resultaträkning, (sek) Rörelsens intäkter, nettoomsättning Tillverknings- försäljnings- och administrativa kostnader, Not 1 * Maskiner och inventarier, Not Byggnader och markanläggningar, Not Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Utdelning på aktier Ränteintäkter Räntekostnader, Not Resultat efter finansiella intäkter o kostnader Bokslutsdispositioner Återföring av lagerreserv Återföring av resultatutjämningsfond (RUF) Lämnat koncernbidrag Uppskovsbelopp Periodiseringsfond Skatt på årets resultat Årets vinst * officiellt skall uppdelning ske

16 Ekonomi 16( 57) Moderbolaget Balansräkning (sek) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader, Not Mark och markanläggningar, Not Maskiner och inventarier, Not Aktier i dotterföretag, Not Fordringar hos dotterföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varor Pågående arbete Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktier och andelar, Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, Not 8 Bundet eget kapital: Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital: Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital

17 Ekonomi 17( 57) Obeskattade reserver Uppskovsbelopp Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Avsättningar Pensionsstiftelse Avsatt till pensioner, Not Summa Skulder Checkräkningskredit, Not Återlån Inteckningslån Skulder till dotterföretag Förskott från kunder Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristiga skulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER

18 Ekonomi 18( 57) Moderbolaget Finansieringsanalys, (sek) FINANSIERINGSANALYS, SEK TILLFÖRDA MEDEL Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Avskrivningar som belastat detta resultat Skatter Från årets verksamhet internt tillförda medel Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Delsumma kortfristigt tillfört Ökning av långfristiga skulder Delsumma långfristigt tillfört SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Investeringar i aktier i dotterföretag Investeringar i maskiner och inventarier Investeringar i byggnader, mark & markanläggningar Minskning av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Aktieutdelning & koncernbidrag SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Specifikation av rörelsekapital (inkl. likvida medel) Förändring av kassa, bank och aktier Summa

19 Ekonomi 19( 57) Noter till Resultat- och Balansräkningarna Not 1 Antal anställda, löner och ersättningar Medeltalet anställda personer (årsarbetare) i Sverige: Moderbolaget Koncernen Lund Växjö Norrköping Stockholm Göteborg Västerås i Danmark Totalt: Sammanlagda beloppet av löner och ersättningar har utgjort: (kkr) För styrelse, VD och vvd Sverige Danmark För övriga anställda Sverige Danmark Summa I beloppet för moderbolaget och koncernen 2009 ingår resultatbonus till anställda med 108 kkr. Not 2 Avskrivning och koncernredovisningsprinciper Avskrivning av maskiner och inventarier har skett med enligt skattelagstiftningen maximalt belopp. Avskrivning av byggnader har också skett med maximalt belopp enligt skattelagstiftningen utom i moderbolaget där avskrivning skett med 2/3 av maximalt belopp. Vid upprättandet av koncernredovisningen har anskaffningsvärdet för dotterföretagets aktier eliminerats mot dotterföretagets vid förvärvstillfället beskattade eget kapital enligt förvärvsmetoden. Det härvid uppkomna goodwillvärdet" har i koncernredovisningen avskrivits med 20 %. Fastighetsövervärdet avskrivs med 3 %. Vid intagningen av AL System A/S (danska dotterföretaget) i koncernredovisningen har omräkning till svenska kronor skett med kurs enligt Affärsbanken Älgens valutakommissionärer. Kursdatum Not 3 Räntekostnader PRIskuld Beräknad ränta kr på genomsnittlig PRIskuld redovisas fr o m 2009 som räntekostnad. Resultaträkningen från föregående år har justerats för jämförelses skull.

20 Ekonomi 20( 57) Not 4 Anläggningar och goodwill Moderbolaget Koncernen Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från: Investeringsfond Särskild investeringsfond Arbetsmiljöfond Bokfört värde Byggnader Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från: Investeringsfond Särskild investeringsfond Arbetsmiljöfond Bokfört värde Taxeringsvärde Var av speciella koncernavskrivningar: Mark och markanläggning Anskaffningsvärde Ackumulerade bokföringsmässiga avskrivningar Nedskrivning med medel från s. investeringsfond Bokfört värde Taxeringsvärde varav tomträtt Goodwill Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Bokfört värde Not 5 Aktier och andelar Antal Nomn. Bokfört Marknadsvärde Bolag värde SE-banken A Astra AB A PEAB B Celcius B Electrolux AB A JP Bank NCC B

21 Ekonomi 21( 57) Trygg Hansa Getinge B Skanska AB B Volvo AB B Perstorp AB B Summa Tillkommer för koncernen: Äppelträdet Invest AB Totalt Not 6 Aktier i dotterföretag Västerås Fasader AB Alfa Fasader AB AL System A/S Summa Not 7 Checkräkningskredit Moderbolag Koncernen Limit, kkr Not 8 Eget kapital Antal A nom kr Bokfört Bokfört Aktiekapital Stamaktier Preferensaktier Summa Not 8 Eget kapital, fortsättning Moderbolag Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Vid årets ingång Av bolagsstämman beslutad utdelning Vid årets utgång Koncernen Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Vid årets ingång Av bolagsstämman beslutad utdelning Vid årets utgång

22 Ekonomi 22( 57) Lund den 1 Mars 2008 Anders Wallgren Katarina Bergman Gustav Hult AL System Jr verkställande direktör Per Bergman vice verkställande direktör

23 Ekonomi 23( 57) 1.5 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i AB AL SYSTEM (Organisationsnummer: ) Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB AL SYSTEM för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingar och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelse och verkställande direktörens tillämpning Av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen varför vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen fastställs och att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lund den 25 mars 2011 Gun Rasmusson Auktoriserad revisor Lennart Kosmos Auktoriserad revisor

24 Ekonomi 24( 57) 2 Övningar

25 Ekonomi 25( 57) E1 Begrepp (självstudieuppgift) Försök med hjälp av kurslitteraturen eller på annat sätt förklara följande begrepp: 1 Bokslutsdispositioner 2 Kalenderår 3 Balansräkning 4 Bokföringsår & räkenskapsår 5 Avskrivning 6 Räntabilitet 7 Balansomslutningen 8 Kostnad (samt begreppen utgift och utbetalning) 9 Likviditet 10 Resultaträkning 11 Intäkt (samt begreppen inkomst och inbetalning) 12 Soliditet 13 Lönsamhet 14 Kalkylränta & Avkastningskrav 15 Täckningsbidrag 16 Särkostnad & Samkostnad 17 Rörlig & Fast kostnad 18 Direkt & Indirekt kostnad.

26 Ekonomi 26( 57) E2 Organisation Läshänvisningar: Föreläsningsanteckningar Uppgifter a) Upprätta en organisationsplan för AB AL System Upprätta med stöd av företagspresentationen en organisationsplan för AB AL System, Lund. Organisationsplanen skall bemannas med personal som finns angiven i personalförteckningen. Gör i första hand en linje/stabsorganisation. Viss personal kan behöva nyttjas av flera chefer, t ex sekreterare. Markera detta med streckade samband. Tag hänsyn till följande samband och förhållanden som gäller 1/1 2011: 1 Gustav Andersson är underställd Per Bergman och får på deltid sekreterarhjälp av Anette Olsson, som annars arbetar med order och fakturering under kamrer Roger Nilsson, som också är underställd Per Bergman och chef för den personal som sköter löner, fakturor, order, telefonväxeln etc. 2 Lena Gustafsson är sekreterare åt såväl VD som vvd. 3 Birgitta Carlsson är sekreterare åt både Göran Hedström och försäljningsavdelningen inom aluminiumdivisionen. Motsvarande gäller för Inga Norén inom glasdivisionen. 4 Kerstin Nykvists arbetsuppgift med beredning innebär att hon gör materialspecifikationer på grundval av de ritningar som framställs inom konstruktionskontoret. Specifikationerna lämnas sedan till produktionsavdelningen. 5 Nils Mårtensson och Bertil Åberg är underställda Olle Larsson. 6 Leif Berndtsson är arbetsledare för de 40 kollektivanställda som arbetar med glastillverkning. Lars Bergström är chef för glaslagrets 10 kollektivanställda samt för Gunilla Hedberg. 7 Mats Arvidsson är både konstruktionschef och produktionschef för Aluminiumdivisionen. b) Informella kontaktvägar Vid sidan av de formella beslutsvägarna finns det i varje organisation informella kontaktvägar som är nödvändiga för effektiviteten. Ge några exempel på sådana informella kontaktvägar i AL System och varför de behövs. c) Organisationsförändringar Mänskliga aspekter kan tvinga fram organisationsförändringar. När man bemannar en organisationsplan måste man ta hänsyn till de mänskliga egenskaperna hos olika befattningshavare. Organisationsplanens teoretiska struktur kan av sådana skäl behöva omformas. I företaget AL System finns det några kontroverser mellan några befattningshavare som gör att man måste se över organisationen. I företagspresentationen finns en kompletterande beskrivning av några befattningshavare i företaget. Av denna kan man ana vissa interna motsatsförhållanden. Föreslå lämpliga organisationsförändringar för att minska de negativa effekterna av dessa förhållanden. Anmärkning: De personbeskrivningar i företagspresentationen, som ej kommer till användning i den här övningsuppgiften, kommer vi att nyttja senare.

27 Ekonomi 27( 57) E3 Resultatplanering Läshänvisningar Kalkylering Kap 1 3 Föreläsningsanteckningar Uppgifter a) AB AL System köper en maskin för kr. Man tror att den skall hålla att användas under driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till timmar. 1 Hur stor är företagets utgift? 2 Hur stor är den årliga kostnaden för maskinen samt hur många år håller den? b) AB AL System planerar att utvidga sitt försäljningsområde till Norrlandsregionen. Anders Andersson och Sven Rosberg har under året analyserat planerna och kommit fram till följande data. Följande kostnader tillkommer för en ny region som omfattar fyra försäljningsdistrikt. För att etablera ett försäljningsdistrikt krävs den basorganisation som regionkontoret utgör. Regionkontoret: Fasta kostnader kr. Rörliga kostnader kr för totalt fyra försäljningsdistrikt. De rörliga kostnaderna varierar med antalet försäljningsdistrikt. Försäljningsdistrikt: Fasta kostnader kr per distrikt. Vid normal verksamhet är de rörliga kostnaderna kr/distrikt. Dessa kan ses som proportionella mot distriktets verksamhet. Beräkna kostnaderna för: 1 Alla fyra försäljningsdistrikten. 2 Ett försäljningsdistrikt. 3 Två försäljningsdistrikt med full verksamhet och ett med till hälften reducerad verksamhet. c) AB AL System har följande fasta kostnader per månad för tillverkning av uppställningsbeslaget AIR för vädringsfönster: Helt fasta kostnader Driftsbetingade fasta kostnader kr kr Företagets rörliga kostnader är proportionellt rörliga. Tillverkningskapaciteten uppgår till enheter per månad och försäljningspriset (oberoende av såld mängd) uppgår till 32 kr per enhet. Täckningsgraden är 40 %. 1 Vid vilken omsättning, i kr, infaller den kritiska punkten? 2 Beräkna säkerhetsmarginalen, i procent, vid en faktisk tillverkning och försäljning av uppställningsbeslag per månad. 3 Under oktober månad har man fram ännu inte haft någon tillverkning och försäljning beroende på utländsk konkurrens. Man erhåller en förfrågan om man är villig att beslag av typen AIR till priset 23 kr per enhet. Inom företaget räknar man inte med någon ytterligare orderingång, i varje fall inte till ordinarie försäljningspris, förrän en bit in på nästa år. Bör företaget acceptera ordern?

28 Ekonomi 28( 57) d) Hur påverkas nollpunktsomsättningen (inträffar den vid en lägre volym, oförändrad volym eller högre volym) av följande händelser: 1 Höjt försäljningspris. 2 Höjda råmaterialpriser. 3 Ökade fasta kostnader. 4 Högre rabatt på försäljningspris lämnas till alla kunder. e) Företagets aluminiumdivision hade förra året en omsättning på 6 miljoner kr, en täckningsgrad på 25% och en vinst på 1 miljon kr. Under 2011 räknar man med att de fasta kostnaderna ökar med 20% samt att täckningsgraden sjunker till 20%. 1 Ange vinsten 2011 om omsättningen blir oförändrad. 2 Företagets målsättning för 2011 är en oförändrad vinst. Vilken omsättning måste man nå för att uppnå detta mål?

29 Ekonomi 29( 57) E4 - Självkostnads- och bidragskalkylering Läshänvisningar Kalkylering Kap 4 Föreläsningsanteckningar Uppgifter a) Självkostnadskalkyl med normalårsmetoden AB AL System har en leverantör, AB Oscar Iceland i Örtofta, som tillverkar och säljer tre olika produkter till Aluminiumdivisionen. Produkterna heter Alen, Alto och Altre. Den nyutnämnde produktionschefen Olle Larsson tycker att priserna på dessa produkter stigit litet för kraftigt de senare åren. Han kontaktar försäljningschefen, Martin Plåt, hos AB Oscar Iceland, som han har ett mycket förtroendefullt samarbete med, och ber att få en redovisning av självkostnaderna för dessa produkter. Martin Plåt har från företagets redovisning plockat fram följande data i kkr: Rörlig kostnad Materialförbrukning Alen 600 Alto 400 Altre 500 Lönekostnader Alen Alto 800 Altre Licensavgift: Alto 200 Fasta kostnader Inköpskostnader 25 Avskrivning och ränta på fabriksbyggnader Reparation och underhåll för maskiner, verktyg och inventarier Kostnad för förrådshållning 50 Omkostnader för försäljningsorganisation 965 Kostnader för företagets administration 940 Diverse tillverkningskostnader Under perioden har tillverkats , och av Alen, Alto respektive Altre. Den normala tillverkningen är , respektive enheter. Hjälp Martin Plåt att beräkna självkostnaden för de tre produkterna per styck med hjälp av pålägg enligt normalårsmetoden.

30 Ekonomi 30( 57) b) Divisionschefen Göran Hedström, hos AB AL System, är bekymrad över en order som gäller två typer av aluminiumbeslag, Adam och Eva, som skall levereras till ett pågående projektet i strax utanför Lund. Under de närmaste månaderna kommer företaget att ha problem dels med leveransen av råvaran aluminium, dels med tillgången på produktionstid i finjusteringsverkstaden, där en av två specialmaskiner just nu genomgår en omfattande renovering. Från den aktuella byggplatsen hotar man med vite om leveransen blir försenad. Beslaget Adam innehåller 2 hg aluminium och använder 8 minuter i specialmaskinen. Ett exemplar av Eva kräver 4 hg aluminium och tar 12 minuter i specialmaskinen. Produktkalkylerna ser ut på följande sätt: ADAM EVA Material (rörlig) 1:00 2:00 Lön (rörlig) 2:00 2:50 Rörliga TO 0:50 0:75 Fasta TO 2:00 3:00 Fasta AffO 1:00 1:25 Självkostnad 6:50 9:50 Försäljningspris 10:50 17:50 Den totala mängden aluminium som är tillgänglig under det kommande kvartalet är 2 ton och tillgänglig maskintid är timmar. 1 Vilken är den maximala mängden ADAM, som kan tillverkas? Hur stort blir TTB vid tillverkning av enbart ADAM? 2 Vilken är den maximala mängden EVA, som kan tillverkas? Hur stort blir TTB vid tillverkning av enbart EVA? 3 Rita i ett diagram in - begränsningslinjerna för material. - begränsningslinjerna för maskintid. - en bidragslinje för TTB = kr. 4 Vilket tillverkningsprogram är det optimala? Lös denna uppgift genom att använda algebraisk metod. Vad blir TTB?

31 Ekonomi 31( 57) E5 Byggdelskalkyl Läshänvisningar Kalkylering Kap 4 Föreläsningsanteckningar Uppgift Upprätta byggdelskalkyler för följande byggdelar. Vid kostnadsberäkningen används data för materialkostnader och arbetstidsåtgång i bilaga 1. Alla UE-arbeten är markerade med hjälp av en asterisk (Ex. LG2*2201). I bilaga 2 finns data för arbetskostnader samt de pålägg som skall göras för, arbetsplatsomkostnader (APO) och entreprenörsarvoden (EA). a) Byggdelskalkyl: Yttervägg för ett kontor Genomför en beräkning av självkostnaden för 1m 2 yttervägg till ett kontor för företaget Christian Fredriksson. Räkna med följande konstruktionslösning (utifrån räknat): Fasadtegel slätt vanligt bruk t = 120 mm Märla + bygelkramla 4mm 4 st/m2 Luftspalt 40 mm 30 mineralull fasadskiva med papp och bricka Träreglar 4 45*120c/c 600 mm + 20% för fönster och dörrar 120 mineralull mellan träreglar Plastfolie 0,2 mm 13 mm gipsskiva Räkna med att det erfordras fasadställning på utsidan av ytterväggen. b) Byggdelskalkyl: Alternativ yttervägg Christian Fredriksson har vid ett besök i Staffanstorp åkt förbi bostadsområdet som 1997 var föremål för bomässa. Han erinrade sig då att han under bomässan besökt det Återvunna huset som har en fasad av återbrukat tegel, och ser framför sig hur det nya kontoret skulle bli med en sådan fasad. Totalprojektledaren får i uppgift att undersöka kostnaderna att välja återbrukat tegel istället för nytt. Totalprojektledaren hittar via internet databasen byggigen och får därigenom tips på försäljningsställe för återbrukat byggmaterial. Han kontaktar en försäljare som ger honom följande uppgifter: Materialpriset ligger på 6 kr/sten och det krävs 50 st/m2. Spilltalet är lika stort som för nytt material medan man får räkna med en ökning av arbetstiden med 10%. 4 För beräkningen av antal löpmeter reglar antas vägghöjden till 2,5 m. En horisontell regel i överkant (hammarband) och en i underkant (syll) vägg. Vertikala reglar c/c 600 mm. För avväxlingar vid dörrar etc pålägges 20 %.

32 Ekonomi 32( 57) Gör en ny byggdelskalkyl för kontorsväggen, men med återbrukat tegel istället för den föreskrivna fasadstenen. Gör en bedömning vilket tegelmaterial som bör väljas. Ta hänsyn till både den ekonomiska kalkylen och mjuka parametrar.

33 Ekonomi 33( 57) Bilaga 1 - Komponentregister Komponetkod A Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A Invändig ställning m2 0,20 16,80 kr 1,00 C Dränering under golv på mark C tvättad makadam m2 0,10 21,00 kr 1,05 C tvättad makadam m2 0,13 31,50 kr 1,05 C tvättad makadam m2 0,15 42,00 kr 1,05 C dräneringsgrus m2 0,09 13,60 kr 1,05 C dräneringsgrus m2 0,12 20,50 kr 1,05 C makadam m2 0,10 13,60 kr 1,05 C makadam m2 0,13 20,50 kr 1,05 C makadam m2 0,15 27,30 kr 1,05 C makadam m2 0,16 30,60 kr 1,05 E Grundform E Grundmursform slät 10ggr h=600 m 0,40 22,20 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=1000 m 0,75 37,90 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=1500 m 1,20 62,20 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=800 m 0,57 31,50 kr 1,00 E Grundmursform slät 10ggr h=900 m 0,66 32,60 kr 1,00 E Armering i sulor, plattor, bjälklag E Armering Ks40ST ø6 kg 0,03 5,60 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø8 kg 0,03 4,20 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø10 kg 0,03 4,02 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø12 kg 0,03 4,00 kr 1,10 E Armering Ks40ST ø16 kg 0,03 3,90 kr 1,10 E Armeringsnät N ø4 c100 m2 0,03 19,90 kr 1,10 E Armeringsnät N ø4 c200 m2 0,03 10,00 kr 1,10 E Armeringsnät N ø5 c150 m2 0,03 15,10 kr 1,10 E Armeringsnät N ø5 c200 m2 0,03 11,30 kr 1,10 E Armeringsnät N ø6 c150 m2 0,03 20,80 kr 1,10 E Armeringsnät N ø6 c200 m2 0,03 15,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø8 c200 m2 0,03 36,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø10 c200 m2 0,03 39,50 kr 1,10 E Armeringsnät N ø12 c200 m2 0,03 41,10 kr 1,10 E Pelararmering Ks40s d8 st 0,02 9,30 kr 1,10

34 Ekonomi 34( 57) E Betong i sulor E Betong K16 m3 0,78 717,00 kr 1,10 E Betong K20 m3 0,78 742,00 kr 1,10 E Betong K25 m3 0,78 767,00 kr 1,10 E Betong K30 m3 0,78 794,00 kr 1,10 E Betong i plintar E Betong K25 m3 1,90 767,00 kr 1,10 E Betong K30 m3 1,90 794,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv på mark E Enskiktsgolv vib. stålgl. K25 t=170 m2 0,32 112,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=80 m2 0,22 101,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=100 m2 0,25 132,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=120 m2 0,29 168,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K30 t=150 m2 0,34 201,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=80 m2 0,17 85,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=100 m2 0,19 105,20 kr 1,10 E Enskiktsgolv vib. brädr. K30 t=120 m2 0,20 120,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=80 m2 0,23 65,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=150 m2 0,24 155,00 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=200 m2 0,26 172,30 kr 1,10 E Enskiktsgolv vak. stålgl. K25 t=220 m2 0,27 198,20 kr 1,10 F Kramlor F Märla + bygelkramla F ø4 kramla st 0,02 3,60 kr 1,05 F ø5 kramla st 0,02 4,25 kr 1,05 F Betonghålblock F Betonghålblock 200 bruk m2 0,70 125,20 kr 1,10 F Btghålblock 200 bruk h=600 m 0,42 92,50 kr 1,05 F Btghålblock 200 bruk h=1000 m 0,70 125,20 kr 1,05 F Btghålblock 250 bruk m2 0,98 169,20 kr 1,05 F Betonghålblock 200 bruk h=600 m 0,75 145,70 kr 1,10 F Fasadtegel F fasadtegel, rött, spånat m2 1,06 166,40 kr 1,05 F modultegel, rött, spånat m2 0,90 130,90 kr 1,05 F fasadtegel, rött, slätt m2 1,12 172,45 kr 1,05 F fasadtegel rött, slätt m2 2,02 344,85 kr 1,05 F fasadtegel, gult, spånat m2 1,06 205,70 kr 1,05 F modultegel, gult, spånat m2 0,90 130,90 kr 1,05 F fasadtegel, gult, slätt m2 1,12 172,45 kr 1,05 F fasadtegel, gult, slätt m2 2,02 344,85 kr 1,05

35 Ekonomi 35( 57) H Stålregelstommar i väggar H Stål golv/takskena SKF 45 m 0,09 25,40 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 70 m 0,09 28,75 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 95 m 0,09 32,50 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 120 m 0,10 35,45 kr 1,10 H Stål golv/takskena SKF 160 m 0,11 41,00 kr 1,10 H Stål golv/takskena, akustik tätn. m 0,00 21,60 kr 1,10 H Utfack.stomme U-profil 145mm m 0,14 57,30 kr 1,05 H Träreglar H Träregel 45*45 m 0,07 6,10 kr 1,10 H Träregel 45*70 m 0,07 8,15 kr 1,10 H Träregel 45*95 m 0,09 10,90 kr 1,10 H Träregel 45*120 m 0,09 13,05 kr 1,10 H Träregel 45*145 m 0,10 18,30 kr 1,10 H Träregel 45*170 m 0,10 21,20 kr 1,10 H Träregel 45*195 m 0,10 24,50 kr 1,10 H Träregel 70*70 m 0,09 20,70 kr 1,10 H Träregel 70*95 m 0,10 28,95 kr 1,10 H Träregel 70*120 m 0,10 36,10 kr 1,10 K Isolering mellan reglar i vägg K Min.ullskiva 45 m2 0,08 16,65 kr 1,05 K Min.ullskiva 70 m2 0,09 23,25 kr 1,05 K Min.ullskiva 95 m2 0,09 31,05 kr 1,05 K Min.ullskiva 120 m2 0,09 37,25 kr 1,05 K Min.ullskiva 145 m2 0,10 45,55 kr 1,05 K Min.ullskiva 170 m2 0,10 51,95 kr 1,05 K Min.ullskiva 195 m2 0,10 59,90 kr 1,05 K Min.ullskiva 45 Gullfiber m2 1,10 K Fasadskiva 30 vån.hög m/papp m2 0,11 31,60 kr 1,05 K Fasadskiva 50 vån.hög m/papp m2 0,11 42,30 kr 1,05 L Tätskikt av plast L Plastfolie 0.15 säkerhetsfolie m2 0,03 11,20 kr 1,15 L Plastfolie 0.20 säkerhetsfolie m2 0,03 11,00 kr 1,15 L Plastfolie 0.20 ångspärr m2 0,04 5,50 kr 1,40 L Underlagsplastduk, Tenoduk m2 0,06 28,30 kr 1,05 N Väggbeklädnad, profilerad plåt N Stålplåt TRP 20, lackerad, galv m2 0,18 92,50 kr 1,05 N Stålplåt TRP 45, lackerad, galv m2 0,20 112,30 kr 1,05

36 Ekonomi 36( 57) O Gipsskivor på vägg, inomhus O mm gipsskivor m2 0,20 18,95 kr 1,20 O mm gipsskivor, 2:a lagret m2 0,18 18,95 kr 1,15 O Gipsskivor i tak, inomhus O mm gipsskivor m2 0,22 18,95 kr 1,10 O mm gipsskivor, 2:a lagret m2 0,18 18,95 kr 1,05 O mm gipsplank m2 0,20 24,00 kr 1,15 O mm gipsplank, 2:a lagret m2 0,18 24,00 kr 1,05 O Gipsskivor på vägg, utomhus O Gipsskivor 9 mm GU m2 0,14 16,10 kr 1,10 O Gipsskivor 9 mm GU, 2:a lagret m2 0,13 16,10 kr 1,10 LG2*11100 Holkar, plintar LG2*11107 Prefab pelarholk #1500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11108 Prefab pelarholk #2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11109 Prefab pelarholk #2500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11202 Prefab betongplint 1500x2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11204 Prefab betongplint 2500x2000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*11206 Prefab betongplint 2500x2500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12100 Pelare av betong, holk LG2*12103 Prefab pelare för holk L=4000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12104 Prefab pelare för holk L=4500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12105 Prefab pelare för holk L=5000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12106 Prefab pelare för holk L=6000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12107 Prefab pelare för holk L=6500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12108 Prefab pelare för holk L=7000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12150 Pelare av betong, bultinfäst LG2*12154 Prefab pelare bultinfäst L=4000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12155 Prefab pelare bultinfäst L=4500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12156 Prefab pelare bultinfäst L=5000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12157 Prefab pelare bultinfäst L=5500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12158 Prefab pelare bultinfäst L=6000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12159 Prefab pelare bultinfäst L=6500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12160 Prefab pelare bultinfäst L=7000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12161 Prefab pelare bultinfäst L=7500 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12200 Takbalkar av betong LG2*12201 Prefab betongbalk L=12000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12202 Prefab betongbalk L=15000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12203 Prefab betongbalk L=18000 st 0, ,00 kr 1,00 LG2*12204 Prefab betongbalk L=21000 st 0, ,00 kr 1,00 Bilaga 2 - Arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och

37 Ekonomi 37( 57) entreprenörarvoden Direkt arbetskostnad Indirekt arbetskostnad Arbetsplatsomkostnader (APO) Arbetsledning (AL) Bodar och förråd (BF) Maskiner (M) Övriga APO (Ö) Entreprenörsarvode Eget (EA) Underentreprenader (EAU) 150 kr/tim 51 % (lönebikostnader) 30 kr/tim 18 kr/tim 10 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på total arbets-och materialkostnad 8 % på tot. arbets- och materialkostnad och APO 5 % på kostnaden för underentreprenaden

38 Ekonomi 38( 57) E6 - ABC-kalkylering Läshänvisningar Kalkylering Kap 4 s Föreläsningsanteckningar Uppgifter a) Produktionschefen Olle Larsson på AL System har varit på ekonomikurs, där man bland annat talade om aktivitetsbaserad kalkylering (ABC-kalkylering). När Olle Larsson kom hem var en del begrepp fortfarande oklara. Hjälp Olle att reda ut följande problem. b) 1 Vilka resurser finns hos AL System? Ange minst 5 st. 2 Vilka aktiviteter finns hos AL System? Ange minst 5 st 3 Vilka objekt kan anses rimliga att göra en ABC-kalkyl på? 4 Baserat på de resurser och aktiviteter Du listat, ange lämpliga resursdrivare och aktivitetsdrivare. Ange minst 3 st av vardera. När Olle Larsson nu har fått lite mer koll på ABC-kalylering börjar han tänka på den självkostnadskalkyl han fick av AB Oscar Iceland (se övning E4), och vill att de ska göra en ABC kalkyl på deras produkter Alen, Alto och Altre. Han kontaktar ännu en gång försäljningschefen Martin Plåt hos Oscar Iceland och ber honom att redovisa en ABC-kalkyl. Hjälp Martin Plåt att utföra ABC-kalkylen med följande uppgifter samt de uppgifter som gavs i övning E4. Resursförbrukning per aktivitet. c) Resursförbrukning per aktivitet Orderhantering Lagerhantering Maskinbearbetn Omställning Kontroll Försäljn/adm Belopp Aktivitetsdrivare order frakter timmar omställning kontroll timmar Alen Alto Altre Totalt Jämför resultaten mellan övning E4 och E6 och resonera om varför det blev som det blev.

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

B5 - Systemskisser och alternativval

B5 - Systemskisser och alternativval Byggprocessen 1 (3) Övning B5 12-03-09 B5 - Systemskisser och alternativval Mål med övningen Syftet med övningen är att utifrån kännedom om byggdelars sammansättning kunna upprätta och beräkna byggdelskalkyler.

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG BYGG INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31. Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2010 09 01-2011 08 31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB

Årsredovisning. Inspiration Gotland AB Årsredovisning för Inspiration Gotland AB 556306-3733 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Inspiration Gotland AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB 2 Innehåll 2013 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Värderingsprinciper 9 Noter 9 Styrelse 10 Underskrifter 11 Revisionsberättelse

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Flashback Media Group AB. Org.nr. 556561-1174

ÅRSREDOVISNING. för. Flashback Media Group AB. Org.nr. 556561-1174 ('lj ("lj -\ ('lj - ÅRSREDOVISIG för Flashback Media Group AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 212-1-1--212-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

8.5. Värdering av anläggningstillgångar

8.5. Värdering av anläggningstillgångar Redovisning 1 8.1 Ur bokföringen för AB Beonator har hämtats nedanstående upplysningar. Upprätta med hjälp av boken en kostnadsslagsindelad resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2009

ÅRS- REDOVISNING 2009 ÅRS- REDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Bidragskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten

Bidragskalkylering. HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Bidragskalkylering HT-2012 Sofia Pemsel och Louise Bildsten Idag: Bidragskalkylering Företagsekonomiska grundbegrepp Kostnadsuppdelning enligt kriterierna ger upphov till kostnadsbegreppen som används

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014

Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Sävsjö Biogas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB

Innehåll. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 SKÖVDE BIOGAS AB Skövde Biogas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister

Byggprocessen VBEA01. Komponentregister Byggprocessen VBEA01 Komponentregister Komponentregister A3.61000 Ställningar A3.61110 Fasadställning, bruttoyta m2 0,16 15,20 kr 1,00 A3.61210 Invändig bockställning m2 0,10 10,35 kr 1,00 A3.61220 Invändig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Räkenskapsåret 2005 Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lekebergs Kommunala Holding AB

Årsredovisning. Lekebergs Kommunala Holding AB Årsredovisning för Lekebergs Kommunala Holding AB Räkenskapsåret 2010 1 (8) Lekebergs Kommunala Holding AB Styrelsen och verkställande direktören för Lekebergs Kommunala Holding AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1.

Komponentregister. Text Enhet Tid Materialpris Åtgång. Komponetkod. A Ställningar. C Dränering under golv på mark. E1. Komponentregister Poster markerade med * avser underentreprenadarbeten Komponetkod A3.61000 Ställningar Text Enhet Tid Materialpris Åtgång A3.61110 Fasadställning,bruttoyta m2 0,16 60,80 kr 1,00 A3.61210

Läs mer

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04

Innehåll. 1 Praktikfallsföretaget. 2 Övningar. Appendix: Ekonomi 1( 62) Övningsmaterial 08-09-04 Ekonomi 1( 62) Innehåll 1 Praktikfallsföretaget 2 Övningar Appendix: 1.1 Presentation av företaget 1.2 Personalförteckning 1.3 Medarbetarbeskrivning 1.4 Årsredovisningen 1.5 Revisionsberättelse E1 - Begrepp

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Åkeriföreningen Syd Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Årsredovisning STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB

Årsredovisning STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB Årsredovisning för STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB 845001-3019 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för STAFFANSTORPS SPORTSKYTTEKLUBB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erik på Öland 769616-5674

Årsredovisning. Brf Erik på Öland 769616-5674 1(9) Årsredovisning Brf Erik på Öland Styrelsen för Brf Erik på Öland får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01 - Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB 556649-3648 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 (9) Styrelsen

Läs mer

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Floragården. Årsredovisning för 769608-4438. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Floragården Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad

Arsredovisning 2012. Bäckströmska stiftelsen. Raparanda stad o Arsredovisning 2012 Bäckströmska stiftelsen Raparanda stad 1 Förvaltningsberättelse 2012 stiftelsens ändamål stiftelsen som bildades våren 2009, har enligt givaren till ändamål att utge stipendier till

Läs mer

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015

8GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2015 8 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2015 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning för. Brt Fågelbärslunden 769603-6784. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brt Fågelbärslunden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Vitbetan 38 769610-5829 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1 (11) Brf Gullrankan i Täby Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning - balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

BRF Resedan Luleå. Års redovisning. Org nr 797000-1496. för räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-08-31. Styrelsen avger följande årsredovisning. 1(12) BRF Resedan Luleå Org nr Års redovisning för räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan Bostadsrättsföreningen Wotan Sid 1 (12) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Wotan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998 ÅRSBOKSLUT för Kyrkmossens anläggningssamfällighet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sida 1(4) Halvårsrapport 1 september, 2002 28 februari, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning Nettoomsättningen uppgick till 153,7 (129,4) mkr, rörelseresultatet blev 2,4 (0,2) mkr vilket gav

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer