RÄTTSVÄSENDET SOCIALTJÄNSTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTTSVÄSENDET SOCIALTJÄNSTEN"

Transkript

1 RÄTTSVÄSENDET?? Kammaråklagare, relationsvåldsspecialist Leder förundersökningar avseende brott i hela Jönköpings län Beslutar om anhållande Beslutar om besöksförbud Begär förordnande av målsägandebiträde/särskild företrädare hos domstol Väcker åtal Hjälper till med skadeståndsanspråk Har förhandlingar i domstol Arbetar med övergrepp mot barn, har huvudansvaret för detta på kammaren Krister Fransson Polisinspektör Chef för familjevåldsgruppen. Polisiär fu-ledare. Beslutar om skyddspaket. Kontaktperson mot externa samverkanspartners gällande våld i nära relation. Utbildningsansvarig för familjevåldsgruppen. Kontaktperson gentemot åklagarkammaren. Maria Lyck Polisinspektör, barnutredare Utreder brott. Håller förhör med målsäganden, vittnen och misstänkt. Informerar kvinnan om vilket stöd och hjälp hon kan få. Ex: besöksförbud, skyddspaket, målsägandebiträde, kvinnojour, kuratorskontakt mm. Begär rättsintyg Begär eller utför brottsplatsundersökning/spårsäkring. Sammanställer utredningen (Förundersökningsprotokoll) och skickar till åklagaren Kontaktperson gällande hedersrelaterat våld och ingår i ett polisiärt kontaktnät gällande dessa frågor. SOCIALTJÄNSTEN

2 Nina Grimborg Kvinnofridsrådgivare på Socialförvaltningen i Jönköping Vi erbjuder råd och stöd till kvinnor som utsätts för hot/våld från någon närstående eller tidigare närstående och förmedlar vid behov kontakter med övrig socialtjänst eller andra myndigheter. Vi försöker också uppmärksamma barnens situation och se till att de får behövligt stöd genom t ex Frälsningsarméns familjecenter, socialtjänstens barn- och ungdomshandläggare och öppenvård eller barnpsyk. Det ingår också i våra arbetsuppgifter att ge konsultativt stöd till andra som arbetar med våldsutsatta kvinnor och samarbeta med andra myndigheter i dessa frågor. Även män och homosexuella personer som utsätts för våld av sin nuvarande eller f d partner kan kontakta oss. Marie Wreland Kvinnofridsrådgivare på Socialförvaltningen i Jönköping, se ovan Solweige Åkesson Familjebehandlare i Mullsjö Jag arbetar som familjebehandlare och är utbildad socialpedagog. Jag har ansvaret för familjebehandling samt föräldramottagning och samtalsmottagning i en lägenhet på Grindgatan 8A i Mullsjö. Mina arbetsuppgifter är att strukturera upp familjen samt att se till att barnen mår bra. Maria Sundberg Socialsekreterare i Habo Eva Jansson Samordnare för Bostadssociala gruppen Ann-Charlotte Nilsson/Åsa Utterberg Mottagningshandläggare på BoU Väster Är socialsekreterare i mottagningsfunktionen på område Västers barn och ungdomsgrupp ( det finns även mottagningsfunktion på område Söder och Öster). Vi tar emot anmälningar och ansökningar rörande barn och ungdomar 0-20 år. Vår uppgift är att göra en första bedömning av ärendet och besluta om vi ska öppna utredning eller inte. Vi kommer i kontakt med kvinnofrid, då vi får alla rapporter från polisen som rör våld och hot i familjer. Vi följer upp dessa rapporter utifrån hur barnets situation är och vad barnet sett och upplevt. Vi träffar oftast de inblandade eller har telefonkontakt. Ibland träffar vi barnen. Vi har mycket kontakt med Nina och Marie på Kvinnofridsrådgivningen samt även med polisen. I dessa ärenden gör vi även bedömning om utredning ska öppnas eller ej. Birthe Sörensen Kjell Nordén

3 MIGRATIONSVERKET Michaela Hecht Gunnarsson Beslutsfattare vid Migrationsverket Jag arbetar som (en av två) beslutsfattare vid Migrationsverkets Tillståndsenhet i Jönköping. Jag handlägger och beslutar i olika ärendetyper som gäller uppehållstillstånd. Som beslutfattare ansvarar jag även för handläggarnas beslut när det gäller avslag på ansökan och utvisningar. Jag har särskilt barnansvar på vår enhet och ingår även i Migrationsverkets barnpraxisgrupp. Jag har även ansvar för kvinnofridsärenden på enheten och kommer att ingå i en verksgemensam gendergrupp som förhoppningsvis startar inom kort. SJUKVÅRDEN Ann-Catrin Elfversson Primärvårdskurator på Öxnehaga vårdcentral Kan hjälpa misshandlade kvinnor med krishantering, råd och stöd samt samtalsbehandling i efterförloppet. Kirstine Irminger Gynekolog på Ryhov Hanna Möllås Anne Falk Undersköterska på Ryhov Cirkulerar mellan kirurg, ortoped, medicin och kk pat. Ansvar för kvinnovåld. Ansvar för våldtagna kvinnor. Ansvarar tillsammans med Lena Christoff för att informera personalen på akuten så att de vet hur man bemöter kvinnor som blivit utsatta för våld, hur man på bästa sätt tar hand om dem och slussar dem vidare till rätt instans. Vi har en pärm på akuten där all information finns - broschyrer till kvinnojourer, social osv. Vi registrerar alla kvinnor som blivit utsatta för våld och skickar uppgifterna till vår kurator. Kvinnan avgör själv om hon vill ha kontakt med kurator eller om hon vill vara anonym. När det gäller kvinnor som blivit våldtagna så är det samma procedur förutom att jag ansvarar att vi alltid har Rape-kit på akuten och att all personal kan använda den. Lena Christoff Sjuksköterska på Ryhov

4 Cirkulerar mellan kirurg, ortoped, medicin och kk pat. Ansvar för kvinnovåld. Se ovan under Anne Falk Anna-Stina Håkansson Sjuksköterska på Råslätts Vårdcentral Har en kombinationstjänst som sjuksköterska där jag dels arbetar på vårdcentralen dels på jourcentralen kvällar och helger. Jag har varit med i en arbetsgrupp (på Ryhovs sjukhus) som inrättades 1996 med uppgift att arbeta fram ett handlingsprogram för Bemötande och omhändertagande av misshandlade kvinnor. Gunvor Runesson Verksamhetsutvecklare och samordnare för barnhälsovården i länet Utarbetar och följer upp riktlinjer kring föräldrastöd, vaccinationer och hälsoundersökning av barn 0-6 år. Erbjuder personalen fortbildning och erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar internt (MVC, BB, barnklinik m fl) och externt med skol- och barnomsorg, socialtjänst, ideella organisationer m fl. Utvecklingsarbete pågår kring familjecentrerat arbetssätt med fokus på hela familjens hälsa. Arbetet sker i nära samarbete med de lokala företrädarna för barnhälsovården i länet och barnhälsovårdsöverläkare. Britt-Marie Rasmusson Kurator på psykiatriska öppenvårdsmottagningen centrum väster Ingår i suicidpreventiva teamet. Ger akut krisstöd vid mottagningen eller vid inläggning på avdelning. Stödkontakt under väntetid till psykiatrisk öppenvård eller vårdcentral. Förmedlar kontakt med övriga professionella stödinstanser om så behövs. Uppmärksammar särskilt om det finns barn i familjen och deras behov. Kan i speciella fall ha längre samtals/stödkontakt. Rådgivande i kvinnofridsfrågor till avdelningspersonal. Karin Blixö Sylvia Östberg Distriktssköterska och vårdenhetschef, Mullsjö vårdcentral. Jag har arbetat i Primärvården i snart 10 år. Jag delar min tid mellan administrativa uppgifter och kliniskt arbete. I det kliniska arbetet ingår mycket telefonrådgivning och även möte med patienter på vårdcentralen. Vi har dagligen på vårdcentralen distriktssköterskemottagningen och där kan allt dyka upp; skador, oro och stress t.ex. Jag ser som en stor uppgift för oss i Primärvården att fånga upp de våldutsatta kvinnorna och vara lyhörda. Innan jag började i Primärvården arbetade jag drygt 25 år som sjuksköterska på neurokirurgen, mestadels där med intensivvård. Neurokirurgen behandlar trauma och

5 sjukdomar i huvud och rygg. Där träffade jag en hel del kvinnor utsatta för mycket kraftigt våld. Ingela Hall Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. Arbetar med samordning och funktionsstöd samt utveckling av skolhälsovården och är delaktig i samarbetet med externa parter som till exempel landstinget och socialtjänsten. I de kommunala grund- och gymnasieskolorna finns 36 skolsköterskor och 4 skolläkare (2 heltider). Skolhälsovården (i stort) träffar alla barn och ungdomar i skolan och har därför en unik möjlighet att nå barn och ungdomar som på olika sätt lever under svåra omständigheter t.ex. på grund av våld och missbruk i hemmet. Genom våra hälsosamtal har vi möjlighet att stötta dem men också att hjälpa dem att få ytterligare stöd och insatser av olika slag, t.ex. via socialtjänst, landstinget eller frivilligorganisationer. Jag arbetar också som skolsköterska på Rydbergsskolan, vilket gör att jag träffar alla grundskolebarn som kommer till Jönköpings Kommun från andra länder. BROTTSOFFERSTÖDET Harriet Ramsten Stödperson och styrelseledamot inom Brottofferjouren (BOJ) Har mest telefonkontakt med personer som själva ringer till jouren eller som, enligt polisen, är behov av samtal på grund av att de är i kris. Jag kan träffa personer " på stan" och även följa med till olika myndigheter. Är också en av tre som startat självhjälpsgrupper för misshandlade kvinnor. Jag har jour en vecka i taget flera veckor varje år. Torsdagar mellan har jouren en öppen mottagning på Huskvarnavägen 40 (Industrihuset), på Rosenlund Catarina Gustafsson Verksamhetsledare på Kvinnojouren Kvinnojouren är en ideell förening som erbjuder stöd och råd till kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld av sin partner. Vi förmedlar kontakt med- och ger stöd vid besök hos andra myndigheter. Kvinnojouren kan även erbjuda skyddat boende om så behövs på vårt kvinnohus. Där kan vi ta emot sex kvinnor och deras barn. Vi försöker alltid ha ett barnperspektiv i verksamheten. Idag är vi två heltids- och en halvtidsanställd. Jag har ett särskilt ansvar för utbildnings- och utvecklingsfrågor. Vi har också ett tjugotal kvinnor som arbetar på ideell basis. Kvinnojouren arbetar också med information och opinionsbildning. Tjejjouren arbetar med stöd till unga tjejer via chatt, mejl, telefon och besök. Vi ingår i ett nationellt nätverk och är anslutna till SKR.

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer 070912 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan

Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan Våld mot kvinnor Ett handlingsprogram för Gällivare upprättat i myndighetssamverkan Åklagarkammaren 2005-03-09 2008-09-01 Reviderad 1 Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Gemensamt handlingsprogram för personalgrupper i Lindesbergs kommun som möter våldsutsatta kvinnor eller män och barn som bevittnat våld i nära relation samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

När det är bråttom...

När det är bråttom... HJÄLP OCH STÖD Missbruk Sjukdom Föräldraskap Samhällsfrågor Våld i nära relation Ekonomiska problem Någon att prata med Relationer som skadar Sexualitet & samlevnad När det är bråttom... Nödnummer 112

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer