Kvinnofrid - erfarenheter och visioner Nationell kvinnofridskonferens den september Scandic Star i Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnofrid - erfarenheter och visioner Nationell kvinnofridskonferens den 18-19 september Scandic Star i Sollentuna"

Transkript

1 Kvinnofrid - erfarenheter och visioner Nationell kvinnofridskonferens den september Scandic Star i Sollentuna I år är det 10 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft vilket alla inom Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid vill uppmärksamma. Vad har vi lärt oss, vilka nya idéer finns och hur bör/vill vi arbeta i framtiden? Under konferensen kommer många exempel på kvinnofridsarbete att presenteras med fokus på framgångar och vändpunkter, men också på lärorika bakslag. Konferensen syftar till att ge ytterligare inspiration för kvinnofridsarbete och fortsatt samverkan genom att också vara en arena för möten mellan olika professioner, för nätverkande och brobygge mellan teori och praktik.

2 Kvinnofrid - erfarenheter och visioner Nationell kvinnofridskonferens den september Dag 1, 18 september Kaffe och registrering Välkomna! Konferensen inleds av Karin Alfredsson, journalist, författare och moderator för konferensdagarna. Karin skrev den första faktaboken på svenska om våld mot kvinnor Den man älskar agar man?"(1979) Män, maskulinitet och våld The Macho Paradox: Why some men hurt women and how all men can help Jackson Katz, internationellt erkänd för sitt nyskapande våldsförebyggande arbete med män och pojkar inom skola, idrottsrörelse och militären i USA. Han är forskare, utbildare, författare, filmskapare och grundare av the Mentors in violence prevention program. Föreläsningen sker på engelska utan tolkning Seminarieblock 1 med parallella seminarier 1. Makt, våld och manlighet om genusperspektiv på förebyggande arbete mot våld Emma Lundqvist och Karolin Röcklinger, utbildningsledare för utbildningsmaterialet Ingen ser oss om förebyggande arbete mot våld i nära relationer berättar om materialet och erfarenheter av primärpreventivt arbete mot mäns våld inom skola och yrkesliv 2. Beskyddaren som förövare? Kroppspolitik och manlig dominans Maud Eduards, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, som forskar om kön, makt och kvinnors handlingsutrymme. Hennes senaste bok har titeln Kroppspolitik. Om moder Svea och andra kvinnor 3. Våld i samkönade relationer Carin Holmberg, fil.dr. i sociologi och anställd på RFSL:s Brottsofferjour, som tillsammans med Ulrica Stjernqvist har skrivit Våldsamt lika och olika om våld i samkönade parrelationer 4. Hot- och riskbedömningar ur olika praktikers perspektiv Lina Blombergsson, enhetschef och Elisabeth Såsser, socionom, Rinkeby - Kista kvinnofridsenhet diskuterar med Mikael Hiljegren, kriminalinspektör, länskriminalpolisen Stockholm och Lars Widén, polisinspektör Södertörns polismästardistrikt, Stockholm 5. G(l)ömda om gömda och hotade barns och kvinnors vardag Mona Eliasson, professor i psykologi, Gävle universitet, berättar om studien om kvinnor och barn med skyddade personuppgifter

3 6. Vad kostar våld i nära relationer? Katarina Weinehall, fil.dr. och lektor vid juridiska institutionen på Umeå universitet, som bland annat skrivit rapporten Räkna med kostnader en fallstudie om mäns våld mot kvinnor, och Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, som ansvarat för Socialstyrelsens rapport Kostnader för våld mor kvinnor. En samhällsekonomisk analys 7. Arbete med våldsamma män inom Kriminalvården Mari-Anne Tobiasson, programsamordnare för Kriminalvårdens nationella program IDAP, och Hanna Harnesk, leg. psykolog, Kriminalvården 8. Erfarenheter av arbete med våldsbenägna män Hans Åberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och verksamhetsansvarig vid Mansmottagningen i Uppsala och Owe Sjölander, socionom och samordnare för Kriscentrum för män i Malmö 9. Sex och ansvar hur ser det ut och hur borde det se ut? Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitet, som i Kvinnofridsutredningen och många andra texter väcker frågor om juridikens gränser och värderingar 10. Kriminalisering av sexköp ett perspektivskifte med konsekvenser för arbetet mot trafficking Jenny Westerstrand, jur.kand. och doktorand vid Uppsala universitet, i slutfasen på arbetet med avhandlingen Mellan mäns händer feministiska diskurser om prostitution och trafficking och den folkrättsliga regleringen Lunch Samverkan för kvinnofrid framgångsfaktorer och framtidsfrågor - Kvinnofridsprogrammet i Malmö, Margot Olsson, samordnare, Malmö stad - Rinkeby - Kista Kvinnofridsenhet, Lina Blombergsson, enhetschef - Relationsvåldcentrum, RVC i Stockholm, Åsa Frostfeldt, projektledare Kaffe Seminarieblock 2 med parallella seminarier 1. Kvinnofridsprogrammet i Malmö och projektet Karin i utveckling Anna Gustavsson, kriminalkommissarie vid polismyndigheten i Skåne och chef vid familjevåldsroteln i Malmö och Margot Olsson, samordnare och utvecklingssekreterare i Malmö stad, som under 10 år lett det effektiva, prisade och expanderade samarbetet

4 2. Relationsvåldscentrum i Stockholm ett ärende som exempel på samverkan Åsa Frostfeldt, projektledare och Åsa Dahlenborg, socionom, båda vid RVC, samt Karin Antonson, brottsoffersamordnare vid Västerortspolisen och Elisabeth Brandt, relationsvåldsspecialist vid Västerorts åklagarkammare 3. Framgångsrikt Kvinnofridsarbete inom socialtjänsten erfarenheter från Rinkeby - Kista Kvinnofridsenhet Lina Blombergsson, enhetschef och Ulrika Sandberg, socionom 4. Omhändertagande av sexualbrottsoffer och samverkan inom hälso- och sjukvården Åsa Witkowski, verksamhetsansvarig, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK och Lotta Sundström, kammaråklagare, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 5. Brottsoffersluss att skydda brottsoffer och förhindra återfall i brott Hanna Harnesk, leg. psykolog och Monika Nielsen, kriminalvårdare, Brottsofferslussen berättar om Kriminalvårdens utvecklingsprojekt 6. Hedersrelaterat våld att se och hantera risker i mötet med utsatta flickor Sara Högdin, fil.dr. i socialt arbete, Stockholms universitet, ger en bild av omfattningen av föräldrars sociala begränsningar av sina barn och hur hedersförtryck kan uppmärksammas i skolan. Azam Qarai, Kvinnors nätverk & Linna-mottagningen, berättar om sitt vardagsarbete med flickor som utsatts för hedersrelaterat våld 7. Relationsvåldsspecialisternas roll för samverkan och metodutveckling i förundersökningar som rör brott inom relation Marianne Ny, vice överåklagare och Eva Bloch, kammaråklagare, Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Göteborg 8. Lokalt personsäkerhetsarbete för brottsoffer Mikael Hiljegren, kriminalinspektör, länskriminalpolisen Stockholm och Lars Widén, polisinspektör, Södertörns polismästardistrikt, Stockholm, redogör för och diskuterar polismyndighetens lokala arbete med skydd och stöd till utsatta brottsoffer 9. Hur drabbas barn av våld i familjen och vilket stöd behöver de? Erfarenheter från BUP Bågen gällande behandling och samverkan kring våldutsatta barn Anna Norlén, enhetschef, leg. psykolog och psykoterapeut, BUP Bågen, Stockholm Paus, ledig tid Teater med Tage Granit Middag

5 Dag 2, 19 september Jämställdhetsperspektiv på kvinnofridskränkning mannens ansvar med straffrätten som exempel Monica Burman, universitetslektor, juridiska institutionen på Umeå universitet, som har skrivit avhandlingen Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet Kaffe Seminarieblock 3 med parallella seminarier 1. Uppbrottsprocessen när går hon och hur kan omgivningen stötta? Viveka Enander, doktorand vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, som tillsammans med Carin Holmberg skrivit boken Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser 2. Påtala, tala om, tala med, eller tiga vittnens reaktioner vid övergrepp mot äldre Christen Erlingsson, med. dr, Humanvetenskapliga institutionen på Högskolan i Kalmar, som skrivit avhandlingen Elder abuse explored through a prism of perceptions: Perspectives of potential witnesses 3. Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld? Juno Blom, utvecklingssamordnare, Länsstyrelsen, Östergötland 4. Var går gränsen? Om våldtäkt, tjatsex och arbete med unga sexualbrottsoffer Josefin Grände, utbildare och författare, tidigare verksam bland annat i Team för Våldtagna kvinnor och med Operation Kvinnofrids kampanj okejsex.nu 5. Misshandlade invandrarkvinnor deras handlingar och val i ljuset av ett genusperspektiv Grazyna Lenardt, fil.dr. i psykologi, Uppsala universitet. Passet genomförs tillsammans med Sahra Bargadle, Tensta kvinnojour, Olika sätt - Olika länder. 10 års arbete med våldutsatta barn och unga tjejer 6. En nationell kvinnofridslinje efterfrågan och erfarenheter Åsa Witkowski, verksamhetsansvarig och Annika Björck, utbildningschef, Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 7. Barnahus uppföljning av försöksverksamheten Berith Josefsson, utredare på Socialstyrelsen, Katarina Olsson, kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg och Malin Källström, kommissarie vid Rikspolisstyrelsen

6 8. Brott och övergrepp mot kvinnor med funktionshinder Denise Malmberg, universitetslektor, centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet och Kicki Nordström, Synskadades riksförbund. 9. Fristad från våld erfarenheter från FRIBO, akutboende för våldsutsatta kvinnor med missbruk Rolf Nilson, bostadssamordnare, Malmö stad 10. Barn i eller utanför rätten reformer utan genomslag och utan samverkan för barn som bevittnat våld? Gudrun Nordborg, jurist och informationschef på Brottsoffermyndigheten Lunch Beskyddade, osynliga eller oskyddade offer? Professionellas bemötande av utsatta barn Maria Eriksson, fil.dr. i sociologi, Uppsala Universitet, med omfattande tidigare forskning och här även med helt nya forskarrön Kort bensträckarpaus i konferenssalen Visioner inför framtidens kvinnofridsarbete vilka nya idéer finns och hur bör/vill vi arbete i framtiden? Moderator Karin Alfredsson På framtidsspaning för kvinnofrid! Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, och Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ, ger oss uppmaningar och goda idéer för framtidens kvinnofridsarbete Var är vi om 5 år? Panelsamtal med ministrar Ett samtal mellan Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister och Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister Slut, för denna gång

Våld i nära relationer. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket

Våld i nära relationer. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Våld i nära relationer - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2013 Almqvist, Kjerstin & Janson, Staffan Barn som bevittnat våld. 2004 Barn som blir vittne till

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar

Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar Om kvinnojourernas situation och samhällets ansvar En rapport från Feministiskt initiativ 2005 Sammanställd av Carin Holmberg, fil dr feministisk sociologi Kvinnojourerna och deras arbete Med tanke på

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Attityderna lever kvar

Attityderna lever kvar brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2009 Polisen lägger ner för många utredningar sidan 6 Barnen i Kambodja offer för sexturism sidan 19 Attityderna lever kvar Samhällets bemötande

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA...

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA... SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt KVINNOJOURERNA barnens perspektiv Kvalitetssäkring UNGA MÄNS VÅLD MED MERA... 2013 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se SKR Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer