Dygnetruntplaceringar barn och unga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-08. Dygnetruntplaceringar barn och unga"

Transkript

1 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Upphandlande organisation Lidingö stad Upphandling Dygnetruntplaceringar barn och unga Kerstin Thuresson 12/153 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Lidingö stads upphandlingsenhet har på uppdrag av socialförvaltningen genomfört en samordnad upphandling för sex kommuner av Dygnetruntplaceringar för barn och unga 0-20 år samt deras familjer. Upphandlingen omfattar åtta delområden för vård och boende, jourplatser, stödboende och längre tids behandling samt konsulentstödda familje- och jourhem. Deltagande kommuner är Danderyd, Vallentuna, Täby och Österåker kommun samt Lidingö och Vaxholm stad. Upphandlingen har skett i samarbete med utsedda representanter från Danderyd och Täby kommun. Lidingö stad är samordnande kommun i upphandlingen och sänder meddelande om tilldelningsbesked till samtliga anbudsgivare efter det att varje kommun/stad fattat sitt beslut. Varje kommun tecknar sina egna avtal och ansvarar för att följa upp dem. Upphandlingen omfattar följande delar: Del 1: Hem för vård eller boende: Jourplats för barn från 0 tom 12 år och i förekommande fall för deras föräldrar Del 2: Hem för vård eller boende: Jourplats för ungdomar från 13 tom 20 år och i förekommande fall för deras föräldrar Del 3: Hem för vård eller boende: Längre tids behandling för barn från 0 tom 12 år och i förekommande fall för deras föräldrar Del 4: Hem för vård eller boende: Längre tids behandling för ungdomar från 13 tom 20 år och i förekommande fall för deras föräldrar Del 5: Hem för vård eller boende: Stödboende för ungdomar från 15 tom 20 år Del 6: Konsulentstödda familje-/jourhem: Barn och ungdomar i åldern från 0 tom 20 år. Det finns ett mindre behov av att även föräldrarna erbjuds plats i familje-/jourhem Del 7: Hem för vård eller boende avseende ensamkommande barn: Barn och ungdomar i åldern 0 tom 20 år för jour och/eller längre tids boende Del 8: Hem för vård och boende avseende hedersrelaterade problem: Barn och ungdom i åldern 0 tom 20 år för jour och/eller längre tids skyddat boende Upphandlingsförfarande: Förenklat förfarande Utskrivet: :02 Sida 1 av 10

2 Annonseringsdatum: Sista anbudsdag: Antal leverantörer som lämnat anbud: 94 Flera anbudsgivare har lämnat anbud i mer än ett delområden. Anbudsgivare: , AB Cean , AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB , ABC Jourhem AB , Active Omsorg och Skola i Linköping AB , Adventum Vård AB , Aktiebolaget Vårljus , Aleris Omsorg AB , Arken HVB AB , Attendo Individ och familj AB , Av Egen Kraft AB , Baggium Vård & Behandling Aktiebolag , Barn-och Familjejouren C.J.M. Aktiebolag , Behandlingshemmet Fristad AB , Bills Bo- & Utbildningsgård AB , BoA MELLANVÅRD AB , Brizad Behandlingskonsult AB , Båktorp AB , Caremore AB , Cean HVB AB , Cederängen utrednings- och behandlingshem AB , Cureum AB , Dalarnas Ungdomscenter AB , Davidsbogård AB , DORMSJÖSTIFTELSEN , Edetstens Behandlingshem AB , Ekekullen utredning och behandlingshem , Ersta Diakoni , FAMILJEFORUM LUND AB , Familjehemsgruppen Syd AB , Familjestödsgruppen i Stockholm AB , FAMILJEVERKET I STOCKHOLM AB , Framnäsgruppen AB , Frälsningsarmén , Frösunda Omsorg AB , FÖRENINGEN FRAMTIDSTÅGET , Gårdsjöns Tonårsvård Aktiebolag , Hassela Gotland AB (svb) , Hillegården AB , HVB Aktivitet, struktur, trygghet AB , HVB Lappetorp AB , HVB Vibor Elvander KBT AB , KBT Mälardalen AB , KC Familjehemsvård och Sociala Tjänster AB , KC Kompetenscentrum AB , Krica Behandling och Utbildning AB Utskrivet: :02 Sida 2 av 10

3 , Magelungen Utveckling AB , Meby Behandlingshem AB , Mikael Anderson Rätt & Fel AB , Murarsgård Aktiv Rehab AB , Mångsbo Vård AB , Nanolfsvillan Aktiebolag , NEB - teamet AB , Neuropsyk AB, Rasmus , Norra Stockholms Ungdomshem AB , Norrlands Handledar Institut NHI AB , Nåjden Behandlingskonsult AB , Nämndemansgården i Sverige AB , Närsjögläntans HVB-hem AB , Pandion Omsorg AB , Platea AB , Plattform Sthlm , Prompting AB , Rekon, människan i centrum AB , REWITH utredning och familjehemsvård AB , Risingegårdens Behandlingshem Aktiebolag , Russinbacken AB , Ryds Behandlingshem AB , Skellefteå stöd & behandling AB , Skillstreaming AB , Sociala Tjänster Sverige AB , Solgläntans behandlingshem i Kramfors Aktiebolag , Spindelns Familjehemvård i Sverige AB , SRK Konsultation AB , Staffansbo vård AB , Staple Ungdomshem AB , Stiftelsen Bergslagsgårdar , Stiftelsen Unga Kvinnors Värn , Stockholms Stad, Socialförvaltningen , Stockholms stad, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning , Storsättra Gård AB , Svenska Familjehem AB , Södertörns Familjevård Aktiebolag , Tiangruppen AB , Tibble Gård Ungdomshem AB , Ungdomsstegen AB , Ungstöd i Stockholm AB , Viksjö Gård Behandlingshem & Psykoterapeutiskt Center Aktiebolag , Villa Victoria Behandlingscenter Aktiebolag , Vittrasel Utbildningsforum AB , WW Familjevård AB , Vård i Granhammar AB , Youth in Progress AB , Yrjas Regnbågsgård AB , Älgeredskollektivet Aktiebolag Kvalificering av anbudsgivare Kvalificering och ska-krav Kvalificeringen innehåller krav på anbudsgivaren i egenskap av leverantör och ett stort antal ska-krav. Kraven gäller under hela avtalsperioden. Utskrivet: :02 Sida 3 av 10

4 3.1.1 Uteslutningsgrunder Samtliga företag har intygat att inga sådana grunder finns Allmänna krav; Allmänna krav omfattar företagets och eventuell samarbetspartners registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Kontroll har skett. Tretton företag har angivit att samarbetspartners kommer att anlitas. Även samarbetspartners har kontrollerats. Det visade sig att de flesta angivna samarbetspartners gällde extra resurser av mer tillfällig karaktär, vilket skulle besvaras under kravspecifikationen i respektive del Ekonomisk stabilitet Bedömning har gjorts. Där avvikelser funnits har anbudsgivare lämnat sådan förklaring att det kan anses som klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk ställning Kapacitet För att säkerställa att anbudsgivaren har erfarenhet och är verksam inom det område anbud lämnas på skulle en uppdragsförteckning bifogas. Det företag som precis startat eller avsåg att starta en verksamhet kunde bifoga personliga referenser. Personalkapacitet säkerställs genom att följande delar uppfyllts vid kontroll och bedömning. - utbildningskrav på föreståndare och behandlingspersonalen - ha tillräckliga personalresurser för att kunna utföra uppdraget - vikarietillsättning från första dagen vid både kort och långtidsfrånvaro. Denna del har bedömts av utsedda representanter från kommunerna Tillstånd Om tillstånd krävs för att bedriva verksamhet ska sådant tillstånd utfärdat av behörig myndighet bifogas anbudet. Det är varje anbudsgivares ansvar att veta om deras verksamhet kräver tillstånd. Uppfyllande av övriga ska-krav (3.1.6, 3.1.7, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, ) Samtliga anbudsgivare intygar, bekräftar och accepterar övriga ställda krav i förfrågningsunderlaget. Pris anges per delområde Enligt förfrågningsunderlaget ska pris anges per dygn och i offererat pris ska inkluderas leverantörens ingående kostnader för utförande av uppdraget, skol- och arbetsresor, vid behov även resor på fritid, fritidsaktiviteter (dvs. arrangerade gemensamma gruppaktiviteter på hemmet), fickpengar efter behov samt tillgång till telefon och dator. Ej uppfyllda krav redovisas under "Ej kvalificerade anbud". Kravspecifikationens skakrav Utsedda representanter från kommunerna har bedömt uppfyllandet av kravspecifikationerna delar. Ett fåtal förtydliganden har begärts för att säkerställa att angiven utbildning eller examen uppfyller ställda krav. Vid tveksamhet om en av anbudsgivaren angiven utbildning är likvärdig med krävd utbildning, Utskrivet: :02 Sida 4 av 10

5 förbehåller sig kommunen rätten att bedöma om likvärdighet föreligger. Utbildningskrav i del 1-5 och del 7-9 Föreståndare/verksamhetsansvarig Den ansvariga på institutionen/hvb hemmet ska vara utbildad socionom/ha likvärdig högskoleutbildning eller vara legitimerad psykolog. Personal Av den schemabundna personalen som deltar i det direkta behandlingsarbetet, ska minst 50 % av personalen ha - socionomutbildning och/eller - socialpedagogiskt behandlingsarbete på högskolenivå alternativt - 2-årig yrkeshögskoleutbildning och resterande personal ska ha - behandlingsassistentutbildning och/eller - mentalskötare och/eller - gymnasiekompetens och 5 års erfarenhet från arbetsområdet eller likvärdigt arbetsområde Utbildningskrav i del 6 Familjehemskonsulenter Konsulenterna, som arbetar med stöd och handledning av familje- och jourhem, ska vara utbildad socionom/ha likvärdig högskoleutbildning eller vara legitimerad psykolog. Handledare Anställda ska erbjudas handledning. För uppdraget utsedd handledare ska denne ha minst fem (5) års praktisk erfarenhet av insats/-er i enlighet med del 6 och/eller ha handledningsutbildning. Uppgifter om verksamheten Anbudsgivare ska besvara samtliga punkter (frågor) för att påvisa att de uppfyller de krav som ställts. Redovisningen ska ge en bra och övergripande information om den verksamhet som anbud lämnats på. Här verifieras att tillräckliga resurser finns för att utföra offererat uppdrag genom att bifoga täthetsschema. Schemat ska visa hur personalen fördelas per dygn veckans alla dagar. Kvalificerade anbudsgivare De anbudsgivare som uppfyllt alla kvalificeringskrav och ska-krav går vidare till utvärdering av pris. Siffror inom parentes är anbudsgivarens egen märkning av anbudet. Nedan anges vilka anbudsgivare och vilka delområden, som är kvalificerade för att gå vidare till utvärdering. Följande anbud är kvalificerade: AB Cean, Del 5 Bryggan Märsta Del 6 AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB, Del 6 ABC Jourhem AB, Del 6 Active Omsorg och Skola i Linköping AB, Del 5 (13/2) Del 5 (13/4) Adventum Vård AB, Del 1 och del 3 - Boberg, Säter Aktiebolaget Vårljus, Del 7 Väsby (13/7) Del 7 Löwenströmska (13/4) Del 6 (13/3) Aleris Omsorg AB, Del 5 Utskrivet: :02 Sida 5 av 10

6 Attendo Individ och familj AB, Del 7 Ekudden (13/2) Del 6 (12/52) Del 8 (13/6) Del 7 (13/1) Del 8 (13/6) Av Egen Kraft AB, Del 6 RP-boende Del 7 Sörbacken Del 4 och 7 JE-Gården Baggium Vård & Behandling Aktiebolag, Del 4 och 7 Eowyn (13/9), Del 4 och del 8 Villa Svanholmen (13/6), Del 4 och 7 Arwen (13/8), Del 2 Gimli (13/13) Barn-och Familjejouren C.J.M. Aktiebolag, Del 6 Behandlingshemmet Fristad AB, Del 6 BoA MELLANVÅRD AB, Del 4, 5 o 7 Brizad Behandlingskonsult AB, Del 6 Caremore AB, Del 2 Torpa akut, Del 4 Torpa, Del 5 och 7 - Stensjöhill Cean HVB AB, Del 2, 4 och 7 Cederängen utrednings- och behandlingshem AB, Del 1 o 3 Davidsbogård AB, Del 2 och 4 (13/2 och 13/1) DORMSJÖSTIFTELSEN, Del 3 och 4 Edetstens Behandlingshem AB, Del 4 och 5 Häggvik och Norrviken Ekekullen utredning och behandlingshem, Del 3 och 4 Ersta Diakoni, Del 4 FAMILJEVERKET I STOCKHOLM AB, Del 6 Framnäsgruppen AB, Del 6 Frälsningsarmén, Del 5 Frösunda Omsorg AB, Del 7 (13/3) FÖRENINGEN FRAMTIDSTÅGET, Del 6 Hassela Gotland AB (svb), Del 4 KC Kompetenscentrum AB, Del 6 Krica Behandling och Utbildning AB, Del 4 och 7 Kricagården, Del 4 och 7 T-villan Hägersten, Del 4 och 7 T-villan Skogsslingan, Del 4 och 7 T-villan Vårudden Magelungen Utveckling AB, Del 4 och 7 (13/1), Del 2 o 6 (13/2), Del 6 (13/3), Del 6 (13/4) Meby Behandlingshem AB, Del 2, 4 och 5 Murarsgård Aktiv Rehab AB, Del 1 Mångsbo Vård AB, Del 2, 4 och 7 Nanolfsvillan Aktiebolag, Del 1 och 3 Norra Stockholms Ungdomshem AB, Del 2, 4 och 7 Norrlands Handledar Institut NHI AB, Del 6 Nåjden Behandlingskonsult AB, Del 6 Nämndemansgården i Sverige AB, Del 4 Närsjögläntans HVB-hem AB, Del 4 och 6 Pandion Omsorg AB, Del 4 (13/3), Del 4 (13/2), Del 6 (13/1) Platea AB, Del 1 och 3 Villan, Del 2 och 4 Prästgården, Del 6 Maskrosen Plattform Sthlm, Del 5 och Del 6 Prompting AB, Del 4 Rekon, människan i centrum AB, Del 6 Risingegårdens Behandlingshem Aktiebolag, Del 4 Ryds Behandlingshem AB, Del 3 (fr. 12 år), 4, 5 och 7 Skillstreaming AB, Del 2, 4 och 7 Sociala Tjänster Sverige AB, Del 6 (13/1) Del 6 (12/4) SRK Konsultation AB, Del 2 4 och 8 (13/3) Staffansbo vård AB, Del 4 Skäbo (13/4) Stiftelsen Bergslagsgårdar, Del 6 Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Del 8 Kruton Stockholms stad, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Del 1, 2 och 5 Bromstensgården Storsättra Gård AB, Del 3 Södertörns Familjevård Aktiebolag, Del 6 (13/1) Del 6 (13/2) Tiangruppen AB, Del 4 (13/2) Eleonoragården Tibble Gård Ungdomshem AB, Del 4 (13/1) Kvarntorp Viksjö Gård Behandlingshem & Psykoterapeutiskt Center Aktiebolag, Del 4 (12/10) Del 5, 7 Utskrivet: :02 Sida 6 av 10

7 o 8 (13/1) Villa Victoria Behandlingscenter Aktiebolag, Del 6 och 7 WW Familjevård AB, Del 4 Älgeredskollektivet Aktiebolag, Del 4 Ej kvalificerade anbud De anbudsgivare som inte uppfyllt alla kvalificeringskrav och/eller ska-krav går inte vidare till utvärdering av pris. Siffror inom parentes är anbudsgivarens egen märkning av anbudet. Nedan anges vilka anbudsgivare och vika delområden som inte är kvalificerade och skälen till detta. Följande anbud är ej kvalificerade: Active Omsorg och Skola i Linköping AB, Del 4 (13/1) föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav. Del 7 (13/3) föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskraven och utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. Adventum Vård AB, Del 2 och 4 Falun, 11 behandlare uppfyller ej utbildningskraven. Del 2 och 4 Borlänge; del 2 är Frostbrunnagården och Älvnäsgården utbildningsnivå för 50% uppfylls ej på Frostbrunnagården och del 4 Studievägen föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav. Aktiebolaget Vårljus, Del 7 (13/6) Har ej utbildning inom behandlingsområdet. Stor blandning av andra inriktningar. Täthetsschemat visar ingen personalbemanning kl lör-sön. Del 1 (13/1) föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav Del 3 (13/2); föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav. Aleris AB, Del 7 Gottröra; uppfyller ej utbildningskraven, behandlingspersonalen har ej relevant behandlingskompetens. Arken HVB AB, Del 4 och 8: föreståndare uppfyller ej ställda utbildningskrav. Attendo Individ och familj AB, Del 7 KrisTina (13/4) uppfyller ej verksamhetskraven för del 7 Del 5 Ungbo (13/8) utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. Baggium Vård & Behandling Aktiebolag, Baggiums egen utbildning uppfyller ej de utbildningskrav som ställts i förfrågningsunderlaget. Del 6 (13/12) uppfyller ej utbildningskraven. Del 4 och 7 (13/3) utbildningsnivån för 50% av personalen uppfylls ej. Del 4 o 8 (13/11 och 13/5) utbildningsnivå för 50% av personalen uppfylls ej. Del 4 o 8 (13/4) föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav. Del 7 (13/2) utbildningsnivån för 50% av personalen uppfylls ej. Bills Bo- & Utbildningsgård AB, Del 2 o 4 utbildningsnivån för 50% av personalen uppfylls ej. Båktorp AB, Del 4 Föreståndaren uppfyller ej utbildningskraven och utbildningsnivån för 50% av personalen uppfylls ej. Cureum AB, Del 6 Uppfyller ej utbildningskrav, konsulent har ej utbildning inom socialt behandlingsarbete. Dalarnas Ungdomscenter AB, Del 6 Uppfyller ej utbildningskrav, alla konsulenter har ej utbildning inom socialt behandlingsarbete. Utskrivet: :02 Sida 7 av 10

8 FAMILJEFORUM LUND AB, Del 6 (2 st anbud) En konsulent har ej de efterfrågad kompetens. Familjehemsgruppen Syd AB, Del 6 Uppfyller ej utbildningskraven, kriminolog är ej likvärdig utbildning. Familjestödsgruppen i Stockholm AB, Del 6 Antalet konsulenter bedöms som otillräckligt till det stora antalet familjehem. Gårdsjöns Tonårsvård Aktiebolag, Del 2 och 4 föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav och utbildningsnivån för 50% uppfylls ej. Hillegården AB, Del 2 o 4 (13/3) föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav och utbildningsnivå för 50% uppfylls ej samt täthetsschema visar endast en personal i tjänst. Del 6 Tunn och sårbar verksamhet, endast en konsulent till alla hem. HVB Aktivitet, struktur, trygghet AB, Del 7 Alla frågor om verksamheten är ej besvarade, ger ingen komplett beskrivning av verksamhet eller hem, går ej att bedömma personaltätheten utifrån bifogat schema. HVB Lappetorp AB, Del 4 och 5 Prästgården och Arnö Slussen föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskraven och utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. Del 4 Alma gård tf föreståndare uppfyller ej ställda utbildningskrav och utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. Del 4 Skrivargården: föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskraven och utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. HVB Vibor Elvander KBT AB, Del 2, 4, 5 och 7 föreståndare uppfyller ej ställda utbildningskrav. KBT Mälardalen AB, Del 6 Utbildningskraven är ej uppfyllt. KC Familjehemsvård och Sociala Tjänster AB, Del 6 uppfyller ej kraven på registreringar, styrelsen är inte fulltalig och företaget saknar därmed rating. Magelungen Utveckling AB, Del 7 och 8 (13/2): verksamhetsbeskrivningen visar ej hem för vård och boende. Mikael Anderson Rätt & Fel AB, Del 5 och 8: Beskrivningen och svaren för verksamheten är inte HVB, allt är en mix av problemområden och inget specifikt beskrivet om problematiken för del 8. Går ej att säkerställa att kompetens finns vid en sådan mix. I täthetsschema är endast en personal i tjänst ev. är de övriga i beredskap, mycket sårbart. Murarsgård Aktiv Rehab AB, Del 8: Verksamhetsbeskrivning innehåller ej beskrivningar om delområdet, inget om skyddat boende och andra särdrag. NEB - teamet AB, Del 6 uppfyller ej utbildningskraven. Neuropsyk AB, Rasmus, Del 4 föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav. Norra Stockholms Ungdomshem AB, Del 6 Beskrivningen av verksamheten uppfyller ej kraven. Låg personaltäthet med endast en familjehemskonsulent till antalet familjehem. REWITH utredning och familjehemsvård AB, Del 6 Uppfyller ej utbildningskraven, alla konsulenter har ej utbildning inom socialt behandlingsarbete. Russinbacken AB, Del 2, 4 OCH 7 föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav. Utskrivet: :02 Sida 8 av 10

9 Skellefteå stöd & behandling AB, Del 4, Har ej bifogat uppdragsförteckning eller personliga referenser och en ofullständig utbildningsnivå. Solgläntans behandlingshem i Kramfors Aktiebolag, Del 2, 4 och 5 utbildningskraven uppfylls inte i någon av delarna, föreståndarens utbildning framgår ej och uppfyller därmed ej ställda krav, verksamhetsbeskrivning är ej komplett besvarad. Spindelns Familjehemvård i Sverige AB, Del 6 Utbildningskraven uppfylls inte. SRK Konsultation AB, Del 2 o 4 (13/1) föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav och utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. Del 2 o 4 (13/2) tillstånd har ej bifogats för denna del, ErikPers. Staffansbo vård AB, Del 7 (13/3) och Del 4 och 7 (13/2) utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. Staple Ungdomshem AB, Del 4 Har ej fulltalig styrelse och ingen rating sedan Stiftelsen Unga Kvinnors Värn, Del 8: I priset ingår ej alla kostnader som ska ingå, enligt förfrågningsunderlaget. Svenska Familjehem AB, Del 6 Uppfyller ej utbildningskravet, konsulenter har ej utbildning inom socialt behandlingsarbete. Tunn personalbemanning med endast en konsulent till många familjehem (enligt beskrivningen). Tiangruppen AB, Del 4 (13/1) utbildningsnivån för 50% uppfylls ej. Tibble Gård Ungdomshem AB, Del 4 Enhet Löten (13/2) föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav. Ungdomsstegen AB, Del 5 utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. Ungstöd i Stockholm AB, Del 5 och Del 6 (13/1, 13/2); Ofullständiga svar i flera ska-krav, saknas förteckning över allas utbildningar, täthetsschemat ger ingen översikt, ofullständiga svar i verksamhetsbeskrivningen, går ej att att få en bra överpripande bild av verksamheterna. Vittrasel Utbildningsforum AB, Del 2 och 4 Utbildningskraven uppfylls ej. Vård i Granhammar AB, Del 4 och 7 Utbildningsnivå för 50% uppfylls ej. Youth in Progress AB, Del 2 och 4 föreståndaren uppfyller ej ställda utbildningskrav. Yjas Regnbågsgård AB, Del 2, 4 o 8 utbildningskraven uppfylls ej, verksamhetsbeskrivningen saknar svar om evidensbaserade metoder. Utvärdering av anbud I denna upphandling har lägst pris valts som enda utvärderingskriterium. Avtal kommer att tecknas med de företag som har lämnat lägsta priserna inom respektive delområde, se bilaga "Valda leverantörer". Antalet leverantörer beräknas täcka kommunernas mycket växlande och föränderliga behov under avtalsperioden. Utskrivet: :02 Sida 9 av 10

10 Kerstin Thuresson Lidingö stads upphandlingsenhet Utskrivet: :02 Sida 10 av 10

Bil 4 Resutat 03 utr 0-17. Sida 1 av 6

Bil 4 Resutat 03 utr 0-17. Sida 1 av 6 umma Prisavdrag Nanolfsvillan Aktiebolag Skåne 5562757772 2275 160 2115 Grödbygården Aktiebolag HVB Skåne 2012 5563956472 2485 210 2275 Höglandets Utredningshem AB SKL 5567346779 2750 210 2540 Domesticus

Läs mer

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj

Redovisning av upphandling av heldygnsvård för barn och unga i jourfamilj, behandlingsfamilj SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-04 SN-2014/4310.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Insatser för barn, unga och dess familjer

Insatser för barn, unga och dess familjer SOCIALFÖRVALTNINGEN 2016-05-03 Insatser för barn, unga och dess familjer Stockholms stads samlade utbud av dygnetruntvård, öppenvård och jourhemsverksamhet Priser för år 2016 OBS! Denna version av Vårdgivarkatalogen

Läs mer

Bil 6 Resultat 05 beh Sida 1 av 9

Bil 6 Resultat 05 beh Sida 1 av 9 Aleris Omsorg AB HVB-Barn och unga 0-24 Skåne 5563341659 1950 260 1690 Grimmered HVB Aktiebolag Skåne ung 5567541833 1995 220 1775 AB Friskvård - Rehabiliterings - Institutet av Beroende FRIAB 10161 Unga

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Bil 5 Resultat 04 akut Sida 1 av 5

Bil 5 Resultat 04 akut Sida 1 av 5 Nanolfsvillan Aktiebolag Skåne 5562757772 2275 100 2175 Grödbygården Aktiebolag HVB Skåne 2012 5563956472 2485 260 2225 Barn-och Familjejouren C.J.M. Aktiebolag SKÅNE HVB 5563788701 2500 260 2240 Hassela

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Anmälda protokoll 2014-06-10 2014-09-07. Socialnämndens arbetsutskott 2014-06-17 Socialnämndens socialutskott 2014-08-21 2012-05-15 SID 1/1

Anmälda protokoll 2014-06-10 2014-09-07. Socialnämndens arbetsutskott 2014-06-17 Socialnämndens socialutskott 2014-08-21 2012-05-15 SID 1/1 2012-05-15 SID 1/1 Anmälda protokoll 2014-06-10 2014-09-07 Socialnämndens arbetsutskott 2014-06-17 Socialnämndens socialutskott 2014-08-21 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 186 86 VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN:

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande stödboende

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande stödboende SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-02-11 SN-2016/463.183 1 (2) HANDLÄGGARE Löfvenmark, Maria Maria.Lofvenmark@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg

9. Kravspecifikation kategori G Öppenvård 12-steg Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1 Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 25 februari 2013, klockan 18:00-20.35 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ingabrit

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende

Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende Anbudsformulär Anbud avseende Linden och Lönnens äldreboende 1 (6) Anvisningar: Anbudet ska lämnas på detta formulär eller ställas upp med samma rubriker och innehåll. Anbud som lämnas på detta formulär

Läs mer

Bil 3 Resutat 02 beh Sida 1 av 15

Bil 3 Resutat 02 beh Sida 1 av 15 Almaröd Friskola AB Almaröd Friskola 5566096227 1695 300 1395 Almaröd Friskola AB Vollsjö Friskola 5566096227 1695 300 1395 Nanolfsvillan Aktiebolag Skåne 5562757772 1855 250 1605 Storsättra Gård AB Kronoberg,

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB Dnr: 439/12 Bilaga 1 - Sammanställning inkl. utvärderingstabell

Göteborgs Stads Upphandlings AB Dnr: 439/12 Bilaga 1 - Sammanställning inkl. utvärderingstabell Sammanställning inkomna anbud - HVB, Akut- och korttidsvård, 0-20 år, 439/12 0-12 år med 0-12 år med +u 0-12 år 0-12 år + 13-20 år 13-20 år + Leverantör org.nr tredning utredning utredning Andersson-Piltz

Läs mer

Utvärderingsprotokoll för upphandling av VS-service

Utvärderingsprotokoll för upphandling av VS-service Utvärderingsprotokoll för upphandling av VS-service 1 Bakgrund MKB har önskat upphandla ramavtal med VS-entreprenör för följande. A. Tre olika geografiska områden, tre olika entreprenörer B. Jour för akuta

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 2012-11-23 1 (5) Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 Utvärderingsrapport Tolktjänster Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Ekonomi/upphandling Postadress:

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

Utvärderingsresultat kategori 1 till och med 7

Utvärderingsresultat kategori 1 till och med 7 Bilaga 3 Utvärdering kat -7 Utvärderingsresultat kategori till och med 7 Anbuden som kvalificerat sig har utvärderats för var och en av de olika kategorierna t.o.m. 7 enligt principen: Ekonomiskt mest

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport i upphandlingen -

Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport i upphandlingen - s SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN STABEN OCH KANSLIAVD ELNINGEN TILLDELNINGSBESLUT OCH UPPHANDLINGSRAPPORT 2008-11-28 SID 1 (20) Handläggare: Anna Lindskog Telefon: 508 25 156 Handläggare: Isabelle Vas Telefon:

Läs mer

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1)

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1) Utvärderingsrapport 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Stockholms Hamn Aktiebolag Upphandling Incheckningsgrindar Kapellskär Christina Irlén 12-00796 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD

MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD MALL FÖR UTVÄRDERING AV ENTREPRENADANBUD Utvärdering av anbud kommer att göras i två steg : 1. Kvalificering De anbudsgivare som inte uppfyller nedan angivna krav på seriositet och andra ställda grundkrav

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande dagbehandling

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande dagbehandling SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-02-11 SN-2016/464.183 1 (2) HANDLÄGGARE Löfvenmark, Maria Maria.Lofvenmark@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Inbjudan 2016-03-22. Migrationsverket Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-03-22 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Stockholms län Kristina Fröjd 3.2.1-2016-41264 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

FORSVARSMAKTEN. Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept- och designbyrå för digitala medier. (2 bilagor) TILLDELNINGSBESLUT

FORSVARSMAKTEN. Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept- och designbyrå för digitala medier. (2 bilagor) TILLDELNINGSBESLUT FORSVARSMAKTEN 2012-1 0-15 14700:10260 Sida l (7) Vårt tjänsteställe, handlaggare Stockholm, Lena Norströ m, O l 0-82 76 25 lena.norstrom@mil.se Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept-

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande familjebehandling

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande familjebehandling SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-02-10 SN-2016/462.183 1 (2) HANDLÄGGARE Löfvenmark, Maria Maria.Lofvenmark@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21 Upphandlande organisation Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017 Doris Rexhammar Af-2013/146842 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Upphandlingens namn: Meritportfölj

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- Område 2A Behandlingshem med HVB tillstånd - behandlingshem med kognitiv och

Läs mer

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar

Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Inköpssamverkan Motala Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Digitala Infartsskyltar Diarie UH-2013-20 Ansvarig upphandlare Jimmy Petersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring:

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring: Utvärderingsrapport 2012-03-01 Upphandlingsansvarig Kustbevakningen Upphandling 1-årsöversyn KBV 303 Dan Ellmén 26-7/12 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 1. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Krav för kvalificering 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 1 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Krav för kvalificering 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (5) Kvalificering av leverantör Kvalificering avser säkerställa att leverantör

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring:

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-28 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Däck och fälg samt däckservice & däckhotell Otto Andersson 1502502 Symbolförklaring:

Läs mer

INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV VATTENKONTROLL

INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV VATTENKONTROLL INBJUDAN TILL ANBUDSANSÖKNING AVSEENDE UPPHANDLING AV 1.1 ALLMÄN INFORMATION 1.2 Inbjudan Swedavia AB inbjuder härmed till anbudsansökan i rubricerad upphandling. 1.3 Benämningar Om inte annat särskilt

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011

2011-12-01. Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Förfrågningsunderlag 2011-12-01 Upphandlingsansvarig Upphandling Örebro kommun Drift av Vård- och omsorgsboendet Berggården Göran Gunnarsson Sov 167/2011 Sista anbudsdag: 2012-02-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

Attendo Tallbackagården Attendo Väckelsång Attendo öppenvård Väckelsång Avenbokens Behandlingshem Avenbokens Rebo Backebo Vård & Omsorg AB Baggium

Attendo Tallbackagården Attendo Väckelsång Attendo öppenvård Väckelsång Avenbokens Behandlingshem Avenbokens Rebo Backebo Vård & Omsorg AB Baggium Nedan listas de verksamheter som tilldelades i upphandlingarna. Listan med tilldelade tar inte hänsyn till vilken/vilka upphandlingar verksamheten tilldelats på eller vilken/vilka kategorier/underkategorier

Läs mer

Behandlingshem institution, ej 12 stegsmodellen och samsjuklighet

Behandlingshem institution, ej 12 stegsmodellen och samsjuklighet Behandlingshem institution, ej 12 stegsmodellen och samsjuklighet Utvärderingen är uppdelad i 4 områden. 1 Leverantörer med tillstånd 2 Leverantörer utan tillstånd 3 Leverantör med inriktning: Neuropsyk,

Läs mer

2012-08-03. HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162

2012-08-03. HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162 UPPHANDLINGSPROTOKOLL E.1 - E.9 2012-08-03 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB - hem för vuxna med missbruk/beroende Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Frida Haag 10162 1. Sammanfattande

Läs mer

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst Kriminalvården Region Väst Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 403 17 Göteborg Lilla Badhusgatan 4 031-752 88 00 Region.vast@kriminalvarden.se 2(9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

Insatser för barn, ungdomar och dess familjer

Insatser för barn, ungdomar och dess familjer SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-11-23 Insatser för barn, ungdomar och dess familjer Stockholms stads samlade utbud av dygnetruntvård, stödboende, strukturerad öppenvård, förstärkning till familjevård, samt öppenvård

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer