Gustaf Jacobson är inte död

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustaf Jacobson är inte död"

Transkript

1 Gustaf Jacobson är inte död Berättelser och anteckningar i skuggan av Östermalm Gustav Öberg

2 gustav öberg Jag föds 1926 i Batavia, Illinois, usa, och genomgår där Kindergarten i enlighet med pedagogen John Deweys livliga undervisningsmetod Learning by doing. Några år senare sitter jag alldeles stilla nedanför katedern i en av Strängnäs småskolor, stakar och stavar mig fram i ett främmande modersmål. Därefter förs jag ett antal år mellan ett fattigt, slitsamt halländskt småbruk och en degraderad men vårdad borgerlig miljö på Östermalm i Stockholm, som jag lämnar som student efter utdragna studier. Jag ramlar ut ur läroverkets storsvenska bildningsvärld, tillvänjd att tänka på och skriva om vad som varit. I känslan av hemlöshet i efterkrigsårens reformistiska samhälle klamrar jag mig fast vid tanken på att studera historia och litteratur. Äktenskapet för mig till Göteborg, där jag avlägger filosofie magisterexamen vid dess dåvarande högskola, blir lärare i svenska och historia, lärarutbildare och högskoleadjunkt. bottnafjord förlag c/o Öberg, Skjutbanegatan 8, göteborg Beställningar: Omslagsbild: Claes Jurander Grafisk form: Anders Weidar

3 Gustaf Jacobson är inte död 1

4 2

5 GUSTAV ÖBERG Gustaf Jacobson är inte död Berättelser och anteckningar i skuggan av Östermalm Illustrationer av Claes Jurander bottnafjord förlag 3

6 av gustav öberg har tidigare utkommit Gerlesborg Bottna Svenneby, 2003, med illustrationer av Claes Jurander gustaf jacobson är inte död Gustav Öberg, 2008 Grafisk form: Anders Weidar, Omslagsbild och illustrationer: Claes Jurander Typsnitt: Sabon Tryck: Preses Nams, Riga, 2008 isbn Bottnafjord förlag 4

7 boken tillägnas minnet av min skolkamrat och vän Bertel Granfelt ( ). Under gymnasietiden och åren framöver tacklade Bertel min auktoritära prägling. Han skulle uppskattat mitt försök att klarlägga vad lektor Gustaf Jacobson representerade och min vilja att hålla dennes värderingar i schack. tack till min kära, Kerstin Hermansson, som stått mig nära under arbetets gång. Till Johan Öberg som gett mig värdefulla synpunkter. Liksom till Anders Weidar, som också gett texten dess form, till Claes Jurander som stått för omslag och illustrationer och till Gunnar D Hansson, som uppmuntrat mig att publicera arbetet. b 5

8 INNEHÅLL Förord 9 i. i skuggan av östermalm En påse Åkerö 15 Brahegatan Enligt tidens uppfattning 25 Vad som synligt återstår 29 Prinsessan Lilian av Tynnelsö, cykelbudet Lejon och jag 35 Var husen på Sladdarö brända? 59 Valhallavägen ii. högre allm. läroverket för gossar å östermalm Ö.R. 99 Hets 117 Medan jag skriver Gustaf Jacobson är inte död 123 Den stora illusionen 183 Fredrik 187 Blut und Boden 201 7

9 iii. epiloger Låna mig dina muskler, Erik Puke, så att jag kan skipa rättvisa 211 Sliten vargskinnspäls och jordisk ömhet 243 Krilon 255 Hedbergs 267 Fjorden 273 8

10 TILL LÄSAREN»Människan behöver alltid två samtidiga bilder: en verklig och en hopfantiserad. Men varför dessa anföringstecken? Ty ingen av dem är helt verklig eller helt hopfantiserad«, skriver Imre Kertész. Under hela min uppväxt svävade jag på målet om mitt ursprung. Upplevelsen av att till hälften tillhöra något»före detta«min fars familj förstärktes av den elitism jag upplevde i skolan och av den rikedom och välordnade fåfänga jag imponerades av i gathusens våningar på Östermalm. Var hörde jag hemma? Inom mammas småbrukarursprung, med dess lantliga villkor och tänkesätt? Eller inom Östermalms, dess läroverks... Jag kände av motsägelserna och försökte både anpassa och värja mig. Min självbiografiska bok inleds med berättelser om en barndom och uppväxt i skuggan av och 40-talens Östermalm. I andra kapitlet om det högre allmänna läroverket djupnar skuggan: Gustaf Jacobson, som gett boken dess titel, var på sin tid dominerande läroboksförfattare i historia och lektor vid Östra Real, nuvarande Östra Reals gymnasium i Stockholm. Länge beundrade jag honom, stimulerades, men hämmades också av hans lärdom och auktoritära förebildlighet. Säkert var jag inte ensam om att smittas av hans kulturkonservatism och nationella patos. 9

11 Hans inflytande kan inte reduceras till ett stycke lokal skolhistoria. Jag och troligen många av hans andra elever kom att ställa oss oförstående och ibland fyllda av förakt för den socialdemokratiska reformpolitik, som vi senare inom olika yrken och på skilda nivåer skulle stödja och förvalta. Bottna i juli 2008 Gustav Öberg 10

12 12

13 I I SKUGGAN AV ÖSTERMALM Jag lyfter ut en pojke ur mitt bröst Jag sätter honom mitt emot mig på gungbrädan i parken Han väger upp mig 13

14 EN PÅSE ÅKERÖ V ilka pretentioner! Skulle plockning av äpplen en syrlig oktobermorgon inte vara sig själv nog? Som handling. Nej, inte ens denna oskuldsfulla situation kan jag renodla. Ser jag på den klara himlen, tänker jag på tvätt och tork. Ser jag på fjorden och dess bleke, tänker jag på båten som gudskelov är på land och på att stormen snart kommer att ta bryggan. Jag biter i ett äpple. Smaken väcker minnen. Jag luktar på äpplet och minnena blir fler. Jag plockar till slut upp fallfrukten. Mina tankar går till fjordingen i slänten, som varje morgon vid den här tiden väntar på sin dagliga äppelranson. Varje försök att isolera ögonblicket till ett livets lödiga fullhet, blir ett fiasko. Minnen och avsikter korsar varann. Det är fina äpplen. Åkerö. De är starkt rodnade. Kullriga i ändarna. De handplockade ligger länge och kan ätas till jul. Dem lägger jag ett och ett försiktigt i papper. Kartongen fylls. Doften fyller källaren. Vem planterade ett sådant träd här under en klipphylla vid Bottnafjorden i norra Bohuslän? Bland skeppare och stenhuggare. En raritet bortifrån det rika Sörmland. * 15

15 Farfar levde i sin systers, den förmögna Anna Broms, skugga. I den rörde sig det förflutna med gripklor. Farmor upprätthöll en skör förbindelse mellan syskonen, båda lika styvnackade. Kanske gällde deras konflikt en schism i samband med svågerns, Emil Broms, död och försäljningen av dennes norrländska malmfält, till vars direktörer Nils Öberg hört. Hur nära stod han sin svåger i de svindlande affärer som pågick i Norrbotten omkring 1900? I ett brev från Paris i oktober 1900 till farmor får jag viss uppfattning om hans position och arbetsuppgifter. Min älskade lilla Siri I går fick jag i största hast rafsa ner några rader till dig. Som jag då nämnde, har jag genom förhållandena ansett mig genast böra acceptera Emils erbjudande att få medfölja Luossavaaraherrarna till Spanien. [...] Vi resa härifrån öfver Madrid direkt till Rio Tinto i närheten af Sevilla. Därifrån ställes färden till Huelva på Spaniens sydkust och slutligen fara vi ånyo mot norden tvärs genom Spanien till Bilbao. Vid alla dessa tre ställen finnas de bästa och yppersta lastningsanordningar för malm, hvarför det eger stort och viktigt intresse för mig att få se, hvad som finnes hos våra konkurrenter och möjligen om vi kunna finna några nyheter att stjäla. Luossavaaraherrarna, som nämns i brevet, var Arvid Lindman, vid denna tid verkställande direktör i lkab, senare högerledare och statsminister, och Hjalmar Lundbohm, legendarisk teknisk ledare i nämnda företag. Som direktör i Gällivare malmfält fanns Nils Öberg inom verksamhetens maktcentrum och av citatets avslutande»stjäla» drar jag slutsatsen, att han var väl integrerad i företagandet. 16

16 Efter svågerns död 1903 och Trafikaktiebolaget Grängesbergs övertagande av malmfälten, övergick han till en direktörspost hos de nya ägarna. Han kände sig åsidosatt. I brev vittnar han om intriger och maktkamp. Omkring 1910 inledde han egen affärsverksamhet med på sikt olyckligt resultat. * En decembermorgon 1944, året innan han gick bort, bad farmor mig hälsa på hos svägerskan, faster Anna Broms av mig benämnd så, fast hon inte var min, utan pappas faster. Det var inte ofta jag hört hennes namn nämnas. Vissa förhållanden och namn var muromgärdade, men muren sprack ibland, när penningbehovet eller blandningen av fruktan och vrede blev för stark de vuxna emellan. Varför skulle jag gå dit? Farmor hade klappat mig på kinden och vänt sig bort för att inte visa hur rörd hon var. Skulle jag visas upp till försoning syskonen emellan, utsedd att bevisa, att farfars släktlinje nu var på väg uppför på den sociala stegen? Jag var gymnasist på Östermalms högre allmänna läroverk. Det var ju något. Hade farmor med sin känslighet upptäckt en grön kvist i svägerskans hjärta, där det fanns plats för en skyddsling. Hon hade envist framhärdat i släktskapsspelet och kanske desperat puttat in mig som ny bricka. Var det ytterst en fråga om pengar, om att bereda marken för nya lån eller borgen? Mamma pressar mina byxor kvällen före besöket, trött och olustig. Hon är aldrig hemma före sju på kvällarna. I ur och skur går hon den långa vägen från Valhallavägen vid Östra station till Grand Bazar på 17

17 Drottninggatan, där hon arbetar på skoavdelningen. Hon sitter nästan aldrig på dagarna. Hon känner, hur jag mer och mer dras in i min fars familj med dess rester av social glans. Hon tycker, att jag sviker henne och hennes ursprung, den halländska småbrukarfamiljen. Medellös, i generationer åthutad att lära sig lyda. Ibland fälls hon till golvet av hysterisk vanmakt inför pappas släkt. Det är valda delar ur farfars, farmors och hennes syskons liv och historia som jag målar upp för mina kamrater på läroverket och hävdar mig med. * Konsulinnan Anna Broms, så hette det också, levde ett för oss fästningsliknande liv vid Karlavägen i Stockholm. Minnet av henne blir allt starkare ju mer fallfruktsdoften stiger omkring mig: Se, där står pappas faster Anna. Stor och kraftfull som en abbedissa öppnar hon sin tunga dörr för mig och jag går in i en hall med ekpanel och på varmt röda mattor. Längre kommer jag inte. Var jag bokstavligt talat en novis och skulle prövas? Jag berättar om mina gymnasiestudier och om mitt intresse för historia. Medan jag väntar, går hon in i våningen och hämtar en bok. Den är på tyska och handlar om Pergamonaltaret från Mindre Asien, uppställt i Berlin. När du läst den får du komma igen och berätta. Hon ser min ängslan. Som för att mildra den, ropar hon på trotjänarinnan. Hämta en påse Åkerö i handkammaren! Glöm nu inte att ge din mamma och lillasyster av äpplena, förmanar hon mig. Jag bockar artigt och tackar. 18

18 När jag gick nerför trapporna och den massiva porten slog igen, anade jag, att jag aldrig skulle komma tillbaka. Trots att boken nog var menad som inbjudan till återseende, läste jag endast här och var. Den närmast vetenskapliga texten på tyska var för svår. Jag var rädd för stundande förhör och panikslagen av min oförmåga att fullgöra uppgiften. Boken blev liggande. Farmor fick efter påstötning återlämna den. Hon förebrådde mig inte. Men hon måste ha sårats av misslyckandet med att friska upp släktskapen med svägerskan. Var det ett klasspel faster Anna arrangerat? Jag tror det. Jag skulle vägas, vänligt, men villkorat. Åkeröäpplena var vänligheten och attraktionen, liksom upplevelsen av den förnäma gatan, det imponerande huset, de mattäckta marmortrapporna med sina färgrika, i jugend ornamenterade fönster, som omslöt husets baksida och dolde vad som utanför och nedanför var. Och boken? Den var provet. Läsningen skulle avgöra, om den i hallen väntande fattiga släktingen skulle få tillträde till salongen och bli erkänd av hennes framgångsrika släktgren. 19

19 BRAHEGATAN 1932 Det är tysta gator vi går på. Affärerna ligger glest. I skyltfönstren finns inte mycket att se. De är dystra. Husen är låga och grå jämfört med dem i Amerika, varifrån mamma och jag just har kommit för att återförenas med pappa. * Som sextonåring hade Lars Öberg, född 1903, sänts till usa eftersom fadern var missnöjd med hans brist på ambition. Han skulle tyglas av utmanande omständigheter i en främmande miljö. Han skulle bli en»selfmade man«. Därför hade han som praktikant inackorderats hos en affärsbekant i New York, men denne hade av oklar anledning ställt honom medellös på gatan. Pappa drog sig fram med diverse påhugg och sov tidvis under presenningar i New Yorks hamn. Under tjugotalet hamnade han i Chicago, ibland som uppassare på lönnkrogar, där man serverade s.k. badkarsgin. Han alkoholiserades. Hans glada sätt, trevliga utseende, vårdade klädsel och manér gjorde intryck på Astrid Andersson nitton år, född 1901, emigrant från ett småbruk i norra Halland. De hade träffats på en svensk-amerikansk dansklubb. De förälskade sig, gifte sig och jag föddes i januari Efter några år återvände de till Sverige. Pappa först. Den ekonomiska 21

20 depressionen med arbetslöshet i usa och återkommande spritmissbruk tvang honom hem. Mamma arbetade som husa i en svensk-amerikansk familj och ville skiljas och stanna kvar. Jag hade gått ett år i Kindergarten. Hon övertalades att återvända. * Farfar och farmor skall överta en lägenhet på Brahegatan efter ett par släktingar. Mamma är borta och söker plats. Farmor håller mig i handen. Vi går uppför tre trappor. De är av grå sten, nötta med gropar i mitten. Mellan väggarnas mörkröda övre del och den undre gröna löper en svart linje. Gården ligger djupt nedanför oss. Jag håller hårt i ledstången, när jag passerar trappans höga fönster. Jag får trycka på knappen till ringklockan. Det är första gången jag är på besök hos främmande i Stockholm. Därinne bor Vendela Fundin och hennes väninna Ninni Lagerberg. Vi lyssnar efter steg. En lång kvinna öppnar. Hon är klädd i svart och har ett vitt krås kring halsen. Hennes hy är vitblek och skär. Farmor säger åt mig att hälsa på tant Vendela och ängsligt tar jag hennes magra hand och bockar. Från rummet intill tamburen hörs höga rop. Vi tar av oss ytterkläderna och går dit in. Farmor har blommor med sig. Ninni ligger i en låg säng. Täcken och lakan är i oordning. Hon blir stilla, tystnar och ser ömsint på mig och frågar vem jag är. Jag svarar på engelska. Det tycker hon om, hon ler och säger till farmor att se i hennes pärm med teckningar. Ta ut en och ge gossen som minne, säger hon. Farmor väljer bilden av en snötäckt stuga under isiga blå fjäll. Ninni sträcker ut armarna efter oss, ändå lämnar vi henne och går in till Vendela. Ur en chiffoniélåda tar hon upp och ger mig en skotskrutig anteck- 22

21 ningsbok med mässingsknäppe, så liten att den får plats i min hand. Utanpå är fäst en holk med penna. Du skall vara försiktig och inte blöta spetsen med tungan. Det är en anilinpenna och anilin är giftigt. Hon ser sig sedan i spegeln på chiffonjén och frågar oss, vem det är hon ser. I det ögonblicket tar farmor ut mig i tamburen. Farfar stannar kvar inne hos Vendela och pratar med henne, medan Ninni fortsätter att ropa inifrån sitt rum. På hemvägen talar farfar och farmor om de båda. Jag förstår inte så mycket. Men Ninni är döende i kräfta. Jag vet inte vad det är. Hon och Vendela har fått rum på vad de kallar en stiftelse. Anteckningsboken är egentligen Ninnis. Du får den när du blir stor, säger farmor. Då förstår du bättre vad en gammal människa menar med vad hon skriver. 23

22 ENLIGT TIDENS UPPFATTNING Möblerna i lägenheten på Brahegatan glänser så vackert. Farmor och farfar har nu flyttat dit och jag bor tidvis hos dem, eftersom mamma och pappa skall skiljas. Tidigt på morgnarna känner jag doften av färska småfranska, som farfar varit nere i mjölkmagasinet och köpt. De är knapriga och ligger i en gul brödkorg. Han delar dem med brödkniven på en stor rund skärbräda. Jag vill helst ha överdelen för den är knaprigast, men jag ber inte. Smöret, som farmor hjälper mig att bre på, ligger rullat i tunna skivor på ett litet silverfat. När det kommer främmande till middag, brukar hon rulla smöret till kulor med hjälp av två små räfflade träspadar och sedan staplar hon kulorna till en liten pyramid. Smörknivar har jag inte heller sett tidigare. De är mer rundade än vanliga knivar. Hon lägger dem på små försilvrade taxar i vardera änden av bordet. Farmor är alltid nära mig. Hon tar mig ofta i handen och talar om för mig vad jag ser, på svenska, för ännu en tid talar jag mest engelska. Farfar är omkring oss i sin korta bruna rökrock. Ärmarna är dekorerade med svarta slingor av silke som på gamla uniformer. Han röker cigarrcigarretter, lär jag mig, Havanna 2, och de ligger i en liten gulbrun pappask. De sprider en mild doft i våningen med dess varma mattor, tavlor i förgyllda ramar och tunga röda draperier kring fönster och dörröppningar. * 25

23 I tamburen har farfar målat sitt livs minnesplatser. Så kallar farmor dem. En är Vaxholms fästningstorn med kanongluggar som liknar mörka hålor. Där övade farfar sig att försvara Sverige och det kallas med ett latinskt ord för att exercera, berättar hon. Han var en duktig skytt. Hon tar fram en skärmmössa, tillplattad fram och med ett blågult runt märke. Sådana mössor har jag sett på bilder av soldater i det nordamerikanska inbördeskriget. Keppi kallades de och farfar och hans exerciskamrater bar dem under skjutövningarna. Farmor berättar så morskt, att jag känner, att farfar nog var en riktig hjälte. Hon får annat att göra ute i köket och jag smyger mig längre in i garderoben, där hon letat fram keppin. Under tunga kamferdoftande vinterkläder finner jag en kask med kraschan målad framtill och ett träsvärd i blågult. Jag provar både keppin, som är för stor, och kasken med silverfärgad pik. Svärdet tar jag i handen, går ut i stora rummet och ser mig i den höga golvspegeln. Kasken passar mig. Nog liknar jag prins Gustaf Adolf i albumet om kungafamiljen, som ligger på runda bordet framför den svängda soffan. Jag går ut i köket för att visa mig. Farmor berättar, att pappa fått kasken och svärdet när han var barn, och plötsligt ser hon ledsen ut. * Pojken skulle piskas. Farfar ser inte upp när han säger, att jag skall äta upp maten. Han fortsätter att äta av soppan med jordärtskockor. Han ser alldeles stel ut. Ansiktet är orörligt. Jag mår illa, säger jag. Det smakar konstigt. Jag har aldrig ätit sådan soppa. 26

24 Du skall äta upp. Han höjer rösten. Om inte, gå från bordet! Farmor går med mig ut i köket, och jag sitter där medan de tyst äter färdigt. Jag minns inte hur jag kom hem den kvällen, men jag tror att farmor följde mig. Var jag ett oönskat barnbarn? Den stränga familjelojaliteten förbjöd uttryck för sådana tankar. Behärskning skulle råda. Den lilla våningen med alla dess ting gav återsken av ett krympande, förflutet välstånd. Spillror. Var skulle pengar tas till underhåll åt mamma och mig efter skilsmässan? Farfars revisorsarvoden räckte inte till. Kanske var pappa utan att kunna försörja sig med en ny fru på väg in i det redan trånga ekonomiska utrymmet? Skulle farmor, som så många gånger förr, tvingas gå till faster Anna eller till sina syskon för att be om hjälp. Kanske var det i all denna oro som farfars moralism och förtvivlade ansvarskänsla slog över i ett utbrott av avsky för mig? Genom min matvägran visade jag redan tecken på otacksamhet, regelbrott och olydnad, en serie av vanart, som enligt tidens uppfattning tydde på kommande livsvarigt förfall och min slutliga undergång i laster och brott. När jag skriver»enligt tidens uppfattning«, menar jag inte min egen barndoms 1930-tal, utan min farfars generation, det sena 1800-talets, Oscar II:s tid. Att jag växte upp i dess kvardröjande tänkesätt, förstod jag längre fram av vad jag läste hos Heidenstam, Strindberg och Söderberg. Mamma, småbrukardottern, tillhörde också min fars föräldrageneration och var fostrad till undergivenhet inför Gud och överheten till fruktan, lydnad och arbetsamhet. * 27

25 Inifrån arbetsrummet tränger som vanligt doften av Havanna 2. Farfar reviderar räkenskaper och kräver tystnad. Ibland tar han till skrivmaskinen, en hög Remington som slamrar. Jag har börjat i realskolan och får låna den. Stolt är jag, för jag skall skriva en deckare som följetong i vår nystartade klasstidning. Detektivmagasinets författare Öyulv Gran har inspirerat mig med sin hjälte Harald Ask, som i en sjusitsig bil susar iväg från polisstationen på Möllergaten 19 i Oslo, nerför Drammenveien, på väg till sällsamma uppdrag, där smycken, förklädnader och gifter är spännande rekvisita. Farmor klappar mig uppmuntrande på kinden. Farfar lämnar sin plats, jag sätter mig i hans arbetsstol med de vackert skurna armstöden den har varit hans fars, lärftkramhandlarens på Drottninggatan. Han sätter i ett ark papper, visar mig hur maskinen fungerar, tänder en cigarrcigarrett och går ut i hörnrummet. Den gråsvarta sekretären av ek har ett innanmäte med en mängd fack och små lådor. Jag tänker på hemligheter. Framför mig ligger en kassabok med krämfärgad ådrad pärm. Jag slår upp den och finner kolumner med siffror och ordet Transport överst. Intill siffrorna har farfar satt bockar med blyertspennan. Det är hemlighetsfullt, men inte på det sätt som jag önskar. Det är tyst ute i stora rummet. De lyssnar nog. Försiktigt letar jag upp bokstäverna på maskinen med pekfingrar-na. Jag övar. Det är svårt att hitta skiljetecknen. Valsen låser sig. Jag går in och ber farfar om hjälp flera gånger, tills jag inte vågar mer och jag vill inte heller visa vad jag skriver. Men ändå till slut läser jag upp början av min deckare för dem. Jag är oförbehållsam. Jag vaktar inte på mig själv. De vuxna är ännu bärare av omtänksamhet. Vänta nu till i morgon med att läsa det du skrivit idag, säger farfar, när jag står i dörren och tar adjö. Det är alltid bra att låta natten gå, innan man lämnar ifrån sig något skrivet, lägger han till. För några år sedan återfann jag inledningen till min deckare. Jag hade följt hans råd. 28

26 VAD SOM SYNLIGT ÅTERSTÅR På 1950-talet besöker jag pappa i lägenheten på Brahegatan, som han ärvt. Jag minns Ninni Lagerbergs tillrörda säng, hennes rop av smärta och Vendela Fundins förvirrade fråga inför sin spegelbild. Jag vet inte mycket om dem. Bland Ninnis nedskrivna vädjanden till Gud om försoning och salighet, som jag enligt farmor först som vuxen skulle förstå, fann jag dikten»mitt lilla hem«. De två första stroferna lyder: mitt lilla hem Du skyddar mig, du skärmar mig när jag har stängt min dörr och efter dagens larm och strid då lampan lyser klar du skänker mig en hvilostund hos den som kär jag har. Jag tänker på de arma rundt omkring som mistat ha sin lilla vrå och ega ingenting som irra kring i denna värld som lida svält och nöd som veta: tom är deras härd och den de älskat död. 29

27 Tillsammans med teckningen av den snötäckta stugan under isblå fjäll som jag sparat, berättar dikten om hur hennes känslor pendlat mellan hemmets trygghet och det pulserande affärslivet vid Drottninggatan, där hon hade en cigarraffär på nr 15. Fattiga och hemlösa tiggde däromkring som nu. Hade hon i sin tjänst också expediter, s. k. cigarrflickor, mer eller mindre prostituerade, som vittnade inför henne om gatans kalla affärsmässighet? Sist i den lilla anteckningsboken hade farmor lagt till: Den som verkligt söker sanningen, lär sig med vart steg att döma i kärlek. Är det riktat till mig? Jag tänker på farfars tillknäppthet om sitt liv och hans vana att på äldre dar läsa i Bibeln, innan han somnade. Jag tänker också på det vädjande sätt, på vilket farmor sträckte ut sin hand mot andra. Skuld och försoningsvilja anar jag också bakom farfars prästerligt patriarkala ton i brev till farmor: Då du på morgonen av vår bröllopsdag öppnar detta brev, tag då därur allt vad jag känner och äger av kärlek till dig. Må Herren bevara min lilla tös under ännu många år, och må vi allt framgent få leva lika lugnt lyckligt som hittills [...] Gud välsigne dig, kära barn, och låte dig behålla hälsan. Födelsedagsbrevet är daterat Wiesbaden 20 april Hon fyllde 25 år och han var 30. I ett annat brev är den patriarkala tonen ännu starkare: Var viss om, att vår Herre gör ingenting utan att ha skäl därför, och om dessa även för oss kunna synas oförklarliga och kanske t.o.m. orättvisa, gör Han ändå vad som för oss är bäst. 30

28 Jag erkänner inte hans ord som personliga. Jag söker en förklaring. Vad som omkring förra sekelskiftet språkligt föreskrevs var inte något skiftande, utifrån individuella upplevelser. Det personliga låg snarare i vars och ens förmåga och skyldighet att behärska det för varje situation anbefallda språket, normen. Förebildlighet var ett högtstående och för alla ett till efterföljd bjudande begrepp. Det var också fråga om en livshållning. Om religiös makt. På alla samhällsnivåer levde människor mer eller mindre välartat beräknande än på djupet plågsamt, än på ytan hycklande men även i maktposition var de fångna av tankar på skuld och försoning. Troligen hade pappa kunnat berätta, men hans läppar är förseglade. Han tycks slockna när jag vill tala om det förflutna. Slår han vakt om föräldrarnas integritet eller rids han av rädsla och skuldkänslor? Han förmår iaktta tystnad. Inte ens i ruset säger han annat än: Far var rättrådig. Han var alltid rakryggad. Jag tycker att det är med fraser han söker stöd och trygghet hos farfar, och jag känner att orden betyder smärta och saknad. Jag kan inte döma honom. Jag tiger. * Pappa har blivit liten och tunn. Håller sig dock rak och skjuter fram buken som om han bar väst med kedja och guldklocka. En hållning som betyder att han hör hemma i en annan tid, Fars. Föräldrarna hade klätt och klätt ut honom till den de ville att han skulle vara, ställt upp honom och försökt att fixera den tidigt vankelmodige. Men han förblev ostadig, ett skört monument över deras omsorg och allt svårare att stötta för de båda gamla. 31

29 Möblerna står där de stått, tavlorna finns kvar. Han kan ibland vara alldeles stilla och långa stunder sitta i det ljusa hörnrummet, försjunken, och låta sig fyllas av stämningar, i en saknadens stolthet. Han är ju en del i det ärvda och äntligen hemma, där hans far och mor levt. Han är ägare och förvaltare av det gamla hemmet. Gode Gud, till bords vi gå, välsigna du den mat vi få. Knäpptyst, efter att ha läst till maten. Iakttagen och ofta tillrättavisad. Förblev han sittande i sin höga barnstol, med servetten stoppad innanför kragen och motvilligt matad? Blev? Vem bara blev? Han blir, liksom jag själv, medan jag skriver. Pappa är rastlös. * I våningen går han från matsalen genom vardagsrummet ut i tamburen och så tillbaka igen, runt, runt, förbi minnesbilderna som fadern målat på väggar och dörrar: I kvällsljuset lägger Söders höjder en skugga över Stadsgårdshamnen och Saltsjön. På redden vilar mörka skepp med beslagna segel. Han växte upp i ett Stockholm, som ända in i centrum var en hamnstad och en skärgårdshamn. Skärgårdsbönderna saluförde fisk, potatis och grönsaker och man beställde vinterved av skutskepparna. Alla hade ärenden till kajerna. * Allt skulle bli så bra, hade farmor och farfar sagt, när mamma och jag 1932 återvände från Amerika. De erbjöd en konditorirörelse i Strängnäs. Där skulle mamma och pappa få ordning på sin försörjning och sitt samliv. Sådan hade farfars plan varit. 32

30 Vad som synligt återstår, är målningarna på tamburdörren, vyer från Strängnäs i mitten av 1930-talet. Domkyrkobacken, några låga trähusgränder, Kvarnholmen och Långberget med utsikt över Mälaren. Några cyklister, ett par kärror med hästar, en och annan parkerad bil och enstaka gående. Vid ångbåtsbryggan bankar kvinnor tvätt och tjärar männen pålar. Aktern ligger högt på Strängnäs Express, den vita ångbåten till Stockholm. Jag hör skeppsklockan ringa och ser båten backa ut på fjärden, vända i fräsande skum, vissla med ångan till avsked och lämna stadens skira försommargrönska bakom sig. Fast egentligen följer grönskan ju med och lutar sig lummigt över stränderna inom tryggt synhåll hela vattenvägen in till storstaden. Inom mig rörs minnen upp och även om de glittrar som kring stäven och förflyktigas som den tunna röken ur skorstenen, så är de också att likna vid de svall som propellern rör upp och som stiger och dyker i en omkrets under båtens akter. 33

31 PRINSESSAN LILIAN AV TYNNELSÖ, CYKELBUDET LEJON OCH JAG 1 Det är pingst. Jag är sju år och vi har bott några månader i Strängnäs. Vårt stora rum intill hamnen är ännu om kvällen försommarljust. Dagens solvärme dröjer kvar. Mamma blir sen. Jag gläntar på fönstret och kryper ner i sängen som står i burspråket mot trädgården. Ljus och skuggor utifrån blandas i rörelser över väggarna. Vägguret tickar. Men tiden står still. Farmor har lagt fram senaste Allers. Jag samlar kuddarna under huvudet så att jag ligger högt och mjukt. Jag ser på bilder av Nordamerikas indianer. De står framför sina wigwams, prydda med väldiga örnfjäderskrudar som följer ryggen ända ner till marken. På bordet står syrener i en tillbringare som pappa köpt åt mamma under en resa i Klippiga bergen. Den pryds med en indian i profil. Baktill i pannbandet sticker en örnfjäder upp och mot horisonten anar jag betande bufflar och ylande präriehundar. Till mig köpte han en liten kanot i näver. Jag lägger undan tidningen, blundar, andas in doften från liljekonvaljerna och tänker på Lilian. I fantasin, eller är det i en dröm, paddlar jag tyst ut från Strängnäs ångbåtsbrygga i morgonsolens glittrande vatten, bort till stranden på andra sidan sundet. Jag spanar medan jag glider fram under strändernas lövverk. Försiktigt närmar jag mig Tynnelsö. 35

32 Där står ingen opålitlig siouxindian på lur, utan en korpral från Sörmlands regemente går på vakt med geväret i hand. Han håller prinsessan Lilian fången i biskop Rogges slott. Ensam förmår jag inte befria henne... Det blåser upp och jag vänder. Kanoten är så lätt att jag har svårt att hålla kurs i medvinden tillbaka till staden. Just när jag dragit upp den, kommer Lejon, Lilians friare, förbi på sin paketcykel, som är stadens största. Han är också på väg för att befria prinsessan Lilian av Tynnelsö ur korpralens klor. Han vet en hemlig gång, som biskop Rogge lät gräva i slutet av 1400-talet under Mälaren och in under Strängnäs domkyrka. Jag sätter mig fram på hans breda pakethållare och med full fart styr han mot bryggan. Vi böjer oss fram, kryper ihop för att minska luftmotståndet. När vi närmar oss slutet på bryggan och det blänkande vattnet, vänder jag mig oroligt och ser på honom. Lita på mig, ropar han i mitt öra. Jag vet hur man trampar upp en cykel i luften. Jag håller mig fast i remmen som han surrar varor med och vi cyklar ut över Strängnäs Express, där vi känner, att de just kokat morgonkaffe. Servitrisen vinkar åt oss, men jag vågar inte vinka tillbaka. Lejon trampar i lugn och jämn takt och solen står högt över Mälaren. Vi bärs av en varm vind, säger han, och vi bär den med oss till Tynnelsö. Prinsessan Lilian behöver mycket värme, när vi har befriat henne ur det kalla källarvalvet. Där ligger det. Han nickar mot slottet, för han vågar inte släppa styret och peka. Ser du, det liknar en hög kakburk, rosa med målade fönster. Som liten drack jag choklad däruppe. Vi såg Domkyrkotornet i Strängnäs och precis som nu betade fåren i sluttningen, och en herde i röd mössa vaktade dem med stav och hund. 36

IQ 70. Bim Wikström. Författarhuset

IQ 70. Bim Wikström. Författarhuset IQ 70 1 IQ 70 Bim Wikström Författarhuset 2 3 * Jag kan säga att det är som om huvet stannar. Om nån till exempel är arg på mej. Eller när nån ställer en svår fråga. Jag måste komma på nåt och då står

Läs mer

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas av O.M.Jansson Öppna fönster. Stänga fönster. Går inte att stänga fönster.

Läs mer

Nålen i ryan. Det hände i Stockholm för inte så länge sedan. av Gunnar Ljunggren

Nålen i ryan. Det hände i Stockholm för inte så länge sedan. av Gunnar Ljunggren Nålen i ryan Det hände i Stockholm för inte så länge sedan av Gunnar Ljunggren Copyright Gunnar Ljunggren 2014 Ellen K riget närmade sig Sveriges gränser och stämningen var mer upprörd än vanligt. Några

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Sailors grave. Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor. Gunnar Ljunggren

Sailors grave. Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor. Gunnar Ljunggren Sailors grave Änkefru Anna Andersson del II eller vad som egentligen hände 44 sidor Gunnar Ljunggren Copyright Gunnar Ljunggren 2012 Ä ntligen var han på väg. Med sjösäcken på axeln och mössan på svaj

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

Ett blått hus. Gunnar Ljunggren 26 sidor

Ett blått hus. Gunnar Ljunggren 26 sidor Ett blått hus Gunnar Ljunggren 26 sidor Copyright Gunnar Ljunggren, 2014 Elisabeth Luften stod stilla, det doftade solvarmt trä. I dunklet under takbjälkarna gömde sig hela världen. Afrika, Palestina,

Läs mer

Förvriden Frida Arwen Rosesund Mörkersdottir förlag

Förvriden Frida Arwen Rosesund Mörkersdottir förlag Förvriden Frida Arwen Rosesund Mörkersdottir förlag 2012 Frida Arwen Rosesund Mörkersdottir Förlag Foto Ivan Bliznetsov Omslag FridaRosesund ISBN: 978-91-87015-20-5 PROLOG FÅR JAG DITT liv. Rösten som

Läs mer

Grevinnan på tredje våningen

Grevinnan på tredje våningen Grevinnan på tredje våningen Ingrid Holm Grevinnan på tredje våningen Kortroman av Ingrid Holm 1 När man är 86 år så måste man väl till sist erkänna att man är gammal, tänkte Marta där hon satt i sin gamla

Läs mer

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand Så att det går att fortsätta, sen Copyright Thomas Tidholm 2004 Tryckt hos XXX, XXX 2004 isbn 91-46-20468-7 Han kommer ridande genom Hälsinglands

Läs mer

Tidskriften Papi ges ut av Kulturföreningen Papi med stöd av Statens Kulturråd // Redaktion: Jens Henricson, Jerker Knape, Gästredaktör: Isabell

Tidskriften Papi ges ut av Kulturföreningen Papi med stöd av Statens Kulturråd // Redaktion: Jens Henricson, Jerker Knape, Gästredaktör: Isabell Tidskriften Papi ges ut av Kulturföreningen Papi med stöd av Statens Kulturråd // Redaktion: Jens Henricson, Jerker Knape, Gästredaktör: Isabell Dahlberg // Ansvarig utgivare: Jens Henricson // Adress:

Läs mer

Judas barn. Markus Heitz. Översättning Anna Bengtsson. coltso mmxii

Judas barn. Markus Heitz. Översättning Anna Bengtsson. coltso mmxii Judas barn Markus Heitz Judas barn Översättning Anna Bengtsson coltso mmxii 2007 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München, Tyskland 2012 Ersatz, Stockholm Originalets titel

Läs mer

Göteborgs Skrivarsällskap. Antologi 2004

Göteborgs Skrivarsällskap. Antologi 2004 Göteborgs Skrivarsällskap Antologi 2004 1 Årets antologi tillägnas minnet av Jan Fridegård vars mänskliga pathos, skarpa realism och suveräna stilistiska säkerhet varit orättvist bortglömt och underskattat

Läs mer

Stormen. v. 3.5.1. Anton Nordenfur

Stormen. v. 3.5.1. Anton Nordenfur Stormen v. 3.5.1 Anton Nordenfur 11 oktober 2012 2 Att dela är att älska. anton@nordenfur.se Innehåll Prolog: En annalkande storm 5 1 Profeten 9 2 Droppar av en fallande värld 31 3 Vitsvartsnubben 59 4

Läs mer

De okuvliga. av Boris Gorbatov. Avskriften senast ändrad: 4 mars 2002.

De okuvliga. av Boris Gorbatov. Avskriften senast ändrad: 4 mars 2002. De okuvliga. av Boris Gorbatov. Avskriften senast ändrad: 4 mars 2002. 2 Boris GORBATOV (1908 1954): De okuvliga. Familjen Taras. Roman (1943). Originalets titel:. Från ryskan av Sven Storck (1944). Ljus

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och

orna vars smidiga skinn har format sig efter mina fötter. Jag drar på mig byxor och en skjorta, stoppar in min långa mörka fläta under en mössa och k a p i t e l 1 N är jag vaknar är det kallt på sängens andra sida. Mina fingrar trevar efter Prims värme men hittar bara madrassens sträva kanvasöverdrag. Hon har nog haft mardrömmar och lagt sig hos

Läs mer

Att försvinna ner i någon annans minne

Att försvinna ner i någon annans minne Att försvinna ner i någon annans minne av Patrik Bergner och Ursula Fogelström Personer: Modern Sonen Brodern Tack Claes Lundberg Götgatan våren 94 -2- Ett vardagsrum/matrum. Lådor fyller rummet. De har

Läs mer

Till läsaren. I årets bokmässa i Helsingfors kommer fyra

Till läsaren. I årets bokmässa i Helsingfors kommer fyra Till läsaren Nylands litteraturförening grundades den 31 mars 1982, vilket betyder att föreningen fyller 30 år i år. För att fira det utlyste vi i höstas en skrivartävling som var öppen för alla. Temat

Läs mer

SOMMARKRIGET. av Sven-Arne Silve

SOMMARKRIGET. av Sven-Arne Silve SOMMARKRIGET av Sven-Arne Silve 143 Av Sven-Arne Silve har tidigare utkommit: Livsfilosofiskt Forums Förlag, Malmö: Handboksserien omfattande 5 småskrifter: 1. Utveckling av Mediumitet Ulla & Sven-Arne

Läs mer

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4 Varför just jag? Klara Österling 1 Kap 1: Mitt liv Jag vaknar av att Jessy hoppar upp i min säng och börjar slicka mig i ansiktet. Jag ser på klockan. Hon är fem. Jessy hoppar av min säng och skuttar menande

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina.

En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina. En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina. Vi befinner oss i Gökhems kyrka. Det är söndagen före midsommar och predikotexten handlar om skapelsen, hämtad från första Moseboken 3:15-24. Anna sitter i

Läs mer

en sekund av glädje. Sedan straffet. Han var inte rädd för döden, men för att ingen skulle sörja

en sekund av glädje. Sedan straffet. Han var inte rädd för döden, men för att ingen skulle sörja Inget var som det skulle förutom slipsknuten. Den var perfekt. Han ansåg sig tillhöra den lilla skara människor som kunde bädda en säng så att den faktiskt såg bäddad ut och knyta en slips så att den blev

Läs mer

O.P. Cóndor FÖRORD. Ricardo Canto Leyton. Paula, Pamela, mina älskade systrar, utan er hade det här aldrig ens påbörjats.

O.P. Cóndor FÖRORD. Ricardo Canto Leyton. Paula, Pamela, mina älskade systrar, utan er hade det här aldrig ens påbörjats. Sidan 1 av 201 FÖRORD O.P. Cóndor Ricardo Canto Leyton Denna bok är baserad på verkliga händelser under diktaturen i Chile. Den tillägnas alla chilenare som föll offer för dess brutalitet, deras ättlingar

Läs mer

Gautmanns barndom. Eric Björing. Boksidan

Gautmanns barndom. Eric Björing. Boksidan Gautmanns barndom Eric Björing Boksidan Gautmanns barndom Eric Björing Copyright: Bokförlaget Boksidan 2004 Box 558 146 33 Tullinge Gautmanns barndom, ISBN-nummer: 978-91-86199-05-0 Du får gärna kopiera

Läs mer

till skolan! hör jag mamma ilsket säga nerifrån köket. Mamma har inget vidare morgonhumör. Jag kommer! fräser jag tillbaka. Jag har ärvt min mammas

till skolan! hör jag mamma ilsket säga nerifrån köket. Mamma har inget vidare morgonhumör. Jag kommer! fräser jag tillbaka. Jag har ärvt min mammas Inu, vakna! Inu, vakna! Mamma bultar på dörren. Går du inte upp nu så kommer du för sent till skolan! Låt mig vara, tänker jag, jag bryr mig inte om jag kommer för sent. Jag vill inte till skolan, till

Läs mer

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 4. Birgitta. Bolivia - en pusselbit i mitt liv. Allan Burman

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 4. Birgitta. Bolivia - en pusselbit i mitt liv. Allan Burman Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 4 Birgitta Green Bolivia - en pusselbit i mitt liv Allan Burman Birgitta Green Bolivia en pusselbit i mitt liv 1 3 Birgitta Green Bolivia en pusselbit

Läs mer

Kvinnorna i Allys hus

Kvinnorna i Allys hus Kvinnorna i Allys hus ISBN: 978-91-980510-0-1 Julia Jung och Ultima Esperanza Förlag Stockholm 2012 Utgivare: Ultima Esperanza Förlag ultimaesperanzabooks@gmail.com Foto omslagets 1:a sida: Jeff Ellis

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer