Gustaf Jacobson är inte död

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustaf Jacobson är inte död"

Transkript

1 Gustaf Jacobson är inte död Berättelser och anteckningar i skuggan av Östermalm Gustav Öberg

2 gustav öberg Jag föds 1926 i Batavia, Illinois, usa, och genomgår där Kindergarten i enlighet med pedagogen John Deweys livliga undervisningsmetod Learning by doing. Några år senare sitter jag alldeles stilla nedanför katedern i en av Strängnäs småskolor, stakar och stavar mig fram i ett främmande modersmål. Därefter förs jag ett antal år mellan ett fattigt, slitsamt halländskt småbruk och en degraderad men vårdad borgerlig miljö på Östermalm i Stockholm, som jag lämnar som student efter utdragna studier. Jag ramlar ut ur läroverkets storsvenska bildningsvärld, tillvänjd att tänka på och skriva om vad som varit. I känslan av hemlöshet i efterkrigsårens reformistiska samhälle klamrar jag mig fast vid tanken på att studera historia och litteratur. Äktenskapet för mig till Göteborg, där jag avlägger filosofie magisterexamen vid dess dåvarande högskola, blir lärare i svenska och historia, lärarutbildare och högskoleadjunkt. bottnafjord förlag c/o Öberg, Skjutbanegatan 8, göteborg Beställningar: Omslagsbild: Claes Jurander Grafisk form: Anders Weidar

3 Gustaf Jacobson är inte död 1

4 2

5 GUSTAV ÖBERG Gustaf Jacobson är inte död Berättelser och anteckningar i skuggan av Östermalm Illustrationer av Claes Jurander bottnafjord förlag 3

6 av gustav öberg har tidigare utkommit Gerlesborg Bottna Svenneby, 2003, med illustrationer av Claes Jurander gustaf jacobson är inte död Gustav Öberg, 2008 Grafisk form: Anders Weidar, Omslagsbild och illustrationer: Claes Jurander Typsnitt: Sabon Tryck: Preses Nams, Riga, 2008 isbn Bottnafjord förlag 4

7 boken tillägnas minnet av min skolkamrat och vän Bertel Granfelt ( ). Under gymnasietiden och åren framöver tacklade Bertel min auktoritära prägling. Han skulle uppskattat mitt försök att klarlägga vad lektor Gustaf Jacobson representerade och min vilja att hålla dennes värderingar i schack. tack till min kära, Kerstin Hermansson, som stått mig nära under arbetets gång. Till Johan Öberg som gett mig värdefulla synpunkter. Liksom till Anders Weidar, som också gett texten dess form, till Claes Jurander som stått för omslag och illustrationer och till Gunnar D Hansson, som uppmuntrat mig att publicera arbetet. b 5

8 INNEHÅLL Förord 9 i. i skuggan av östermalm En påse Åkerö 15 Brahegatan Enligt tidens uppfattning 25 Vad som synligt återstår 29 Prinsessan Lilian av Tynnelsö, cykelbudet Lejon och jag 35 Var husen på Sladdarö brända? 59 Valhallavägen ii. högre allm. läroverket för gossar å östermalm Ö.R. 99 Hets 117 Medan jag skriver Gustaf Jacobson är inte död 123 Den stora illusionen 183 Fredrik 187 Blut und Boden 201 7

9 iii. epiloger Låna mig dina muskler, Erik Puke, så att jag kan skipa rättvisa 211 Sliten vargskinnspäls och jordisk ömhet 243 Krilon 255 Hedbergs 267 Fjorden 273 8

10 TILL LÄSAREN»Människan behöver alltid två samtidiga bilder: en verklig och en hopfantiserad. Men varför dessa anföringstecken? Ty ingen av dem är helt verklig eller helt hopfantiserad«, skriver Imre Kertész. Under hela min uppväxt svävade jag på målet om mitt ursprung. Upplevelsen av att till hälften tillhöra något»före detta«min fars familj förstärktes av den elitism jag upplevde i skolan och av den rikedom och välordnade fåfänga jag imponerades av i gathusens våningar på Östermalm. Var hörde jag hemma? Inom mammas småbrukarursprung, med dess lantliga villkor och tänkesätt? Eller inom Östermalms, dess läroverks... Jag kände av motsägelserna och försökte både anpassa och värja mig. Min självbiografiska bok inleds med berättelser om en barndom och uppväxt i skuggan av och 40-talens Östermalm. I andra kapitlet om det högre allmänna läroverket djupnar skuggan: Gustaf Jacobson, som gett boken dess titel, var på sin tid dominerande läroboksförfattare i historia och lektor vid Östra Real, nuvarande Östra Reals gymnasium i Stockholm. Länge beundrade jag honom, stimulerades, men hämmades också av hans lärdom och auktoritära förebildlighet. Säkert var jag inte ensam om att smittas av hans kulturkonservatism och nationella patos. 9

11 Hans inflytande kan inte reduceras till ett stycke lokal skolhistoria. Jag och troligen många av hans andra elever kom att ställa oss oförstående och ibland fyllda av förakt för den socialdemokratiska reformpolitik, som vi senare inom olika yrken och på skilda nivåer skulle stödja och förvalta. Bottna i juli 2008 Gustav Öberg 10

12 12

13 I I SKUGGAN AV ÖSTERMALM Jag lyfter ut en pojke ur mitt bröst Jag sätter honom mitt emot mig på gungbrädan i parken Han väger upp mig 13

14 EN PÅSE ÅKERÖ V ilka pretentioner! Skulle plockning av äpplen en syrlig oktobermorgon inte vara sig själv nog? Som handling. Nej, inte ens denna oskuldsfulla situation kan jag renodla. Ser jag på den klara himlen, tänker jag på tvätt och tork. Ser jag på fjorden och dess bleke, tänker jag på båten som gudskelov är på land och på att stormen snart kommer att ta bryggan. Jag biter i ett äpple. Smaken väcker minnen. Jag luktar på äpplet och minnena blir fler. Jag plockar till slut upp fallfrukten. Mina tankar går till fjordingen i slänten, som varje morgon vid den här tiden väntar på sin dagliga äppelranson. Varje försök att isolera ögonblicket till ett livets lödiga fullhet, blir ett fiasko. Minnen och avsikter korsar varann. Det är fina äpplen. Åkerö. De är starkt rodnade. Kullriga i ändarna. De handplockade ligger länge och kan ätas till jul. Dem lägger jag ett och ett försiktigt i papper. Kartongen fylls. Doften fyller källaren. Vem planterade ett sådant träd här under en klipphylla vid Bottnafjorden i norra Bohuslän? Bland skeppare och stenhuggare. En raritet bortifrån det rika Sörmland. * 15

15 Farfar levde i sin systers, den förmögna Anna Broms, skugga. I den rörde sig det förflutna med gripklor. Farmor upprätthöll en skör förbindelse mellan syskonen, båda lika styvnackade. Kanske gällde deras konflikt en schism i samband med svågerns, Emil Broms, död och försäljningen av dennes norrländska malmfält, till vars direktörer Nils Öberg hört. Hur nära stod han sin svåger i de svindlande affärer som pågick i Norrbotten omkring 1900? I ett brev från Paris i oktober 1900 till farmor får jag viss uppfattning om hans position och arbetsuppgifter. Min älskade lilla Siri I går fick jag i största hast rafsa ner några rader till dig. Som jag då nämnde, har jag genom förhållandena ansett mig genast böra acceptera Emils erbjudande att få medfölja Luossavaaraherrarna till Spanien. [...] Vi resa härifrån öfver Madrid direkt till Rio Tinto i närheten af Sevilla. Därifrån ställes färden till Huelva på Spaniens sydkust och slutligen fara vi ånyo mot norden tvärs genom Spanien till Bilbao. Vid alla dessa tre ställen finnas de bästa och yppersta lastningsanordningar för malm, hvarför det eger stort och viktigt intresse för mig att få se, hvad som finnes hos våra konkurrenter och möjligen om vi kunna finna några nyheter att stjäla. Luossavaaraherrarna, som nämns i brevet, var Arvid Lindman, vid denna tid verkställande direktör i lkab, senare högerledare och statsminister, och Hjalmar Lundbohm, legendarisk teknisk ledare i nämnda företag. Som direktör i Gällivare malmfält fanns Nils Öberg inom verksamhetens maktcentrum och av citatets avslutande»stjäla» drar jag slutsatsen, att han var väl integrerad i företagandet. 16

16 Efter svågerns död 1903 och Trafikaktiebolaget Grängesbergs övertagande av malmfälten, övergick han till en direktörspost hos de nya ägarna. Han kände sig åsidosatt. I brev vittnar han om intriger och maktkamp. Omkring 1910 inledde han egen affärsverksamhet med på sikt olyckligt resultat. * En decembermorgon 1944, året innan han gick bort, bad farmor mig hälsa på hos svägerskan, faster Anna Broms av mig benämnd så, fast hon inte var min, utan pappas faster. Det var inte ofta jag hört hennes namn nämnas. Vissa förhållanden och namn var muromgärdade, men muren sprack ibland, när penningbehovet eller blandningen av fruktan och vrede blev för stark de vuxna emellan. Varför skulle jag gå dit? Farmor hade klappat mig på kinden och vänt sig bort för att inte visa hur rörd hon var. Skulle jag visas upp till försoning syskonen emellan, utsedd att bevisa, att farfars släktlinje nu var på väg uppför på den sociala stegen? Jag var gymnasist på Östermalms högre allmänna läroverk. Det var ju något. Hade farmor med sin känslighet upptäckt en grön kvist i svägerskans hjärta, där det fanns plats för en skyddsling. Hon hade envist framhärdat i släktskapsspelet och kanske desperat puttat in mig som ny bricka. Var det ytterst en fråga om pengar, om att bereda marken för nya lån eller borgen? Mamma pressar mina byxor kvällen före besöket, trött och olustig. Hon är aldrig hemma före sju på kvällarna. I ur och skur går hon den långa vägen från Valhallavägen vid Östra station till Grand Bazar på 17

17 Drottninggatan, där hon arbetar på skoavdelningen. Hon sitter nästan aldrig på dagarna. Hon känner, hur jag mer och mer dras in i min fars familj med dess rester av social glans. Hon tycker, att jag sviker henne och hennes ursprung, den halländska småbrukarfamiljen. Medellös, i generationer åthutad att lära sig lyda. Ibland fälls hon till golvet av hysterisk vanmakt inför pappas släkt. Det är valda delar ur farfars, farmors och hennes syskons liv och historia som jag målar upp för mina kamrater på läroverket och hävdar mig med. * Konsulinnan Anna Broms, så hette det också, levde ett för oss fästningsliknande liv vid Karlavägen i Stockholm. Minnet av henne blir allt starkare ju mer fallfruktsdoften stiger omkring mig: Se, där står pappas faster Anna. Stor och kraftfull som en abbedissa öppnar hon sin tunga dörr för mig och jag går in i en hall med ekpanel och på varmt röda mattor. Längre kommer jag inte. Var jag bokstavligt talat en novis och skulle prövas? Jag berättar om mina gymnasiestudier och om mitt intresse för historia. Medan jag väntar, går hon in i våningen och hämtar en bok. Den är på tyska och handlar om Pergamonaltaret från Mindre Asien, uppställt i Berlin. När du läst den får du komma igen och berätta. Hon ser min ängslan. Som för att mildra den, ropar hon på trotjänarinnan. Hämta en påse Åkerö i handkammaren! Glöm nu inte att ge din mamma och lillasyster av äpplena, förmanar hon mig. Jag bockar artigt och tackar. 18

18 När jag gick nerför trapporna och den massiva porten slog igen, anade jag, att jag aldrig skulle komma tillbaka. Trots att boken nog var menad som inbjudan till återseende, läste jag endast här och var. Den närmast vetenskapliga texten på tyska var för svår. Jag var rädd för stundande förhör och panikslagen av min oförmåga att fullgöra uppgiften. Boken blev liggande. Farmor fick efter påstötning återlämna den. Hon förebrådde mig inte. Men hon måste ha sårats av misslyckandet med att friska upp släktskapen med svägerskan. Var det ett klasspel faster Anna arrangerat? Jag tror det. Jag skulle vägas, vänligt, men villkorat. Åkeröäpplena var vänligheten och attraktionen, liksom upplevelsen av den förnäma gatan, det imponerande huset, de mattäckta marmortrapporna med sina färgrika, i jugend ornamenterade fönster, som omslöt husets baksida och dolde vad som utanför och nedanför var. Och boken? Den var provet. Läsningen skulle avgöra, om den i hallen väntande fattiga släktingen skulle få tillträde till salongen och bli erkänd av hennes framgångsrika släktgren. 19

19 BRAHEGATAN 1932 Det är tysta gator vi går på. Affärerna ligger glest. I skyltfönstren finns inte mycket att se. De är dystra. Husen är låga och grå jämfört med dem i Amerika, varifrån mamma och jag just har kommit för att återförenas med pappa. * Som sextonåring hade Lars Öberg, född 1903, sänts till usa eftersom fadern var missnöjd med hans brist på ambition. Han skulle tyglas av utmanande omständigheter i en främmande miljö. Han skulle bli en»selfmade man«. Därför hade han som praktikant inackorderats hos en affärsbekant i New York, men denne hade av oklar anledning ställt honom medellös på gatan. Pappa drog sig fram med diverse påhugg och sov tidvis under presenningar i New Yorks hamn. Under tjugotalet hamnade han i Chicago, ibland som uppassare på lönnkrogar, där man serverade s.k. badkarsgin. Han alkoholiserades. Hans glada sätt, trevliga utseende, vårdade klädsel och manér gjorde intryck på Astrid Andersson nitton år, född 1901, emigrant från ett småbruk i norra Halland. De hade träffats på en svensk-amerikansk dansklubb. De förälskade sig, gifte sig och jag föddes i januari Efter några år återvände de till Sverige. Pappa först. Den ekonomiska 21

20 depressionen med arbetslöshet i usa och återkommande spritmissbruk tvang honom hem. Mamma arbetade som husa i en svensk-amerikansk familj och ville skiljas och stanna kvar. Jag hade gått ett år i Kindergarten. Hon övertalades att återvända. * Farfar och farmor skall överta en lägenhet på Brahegatan efter ett par släktingar. Mamma är borta och söker plats. Farmor håller mig i handen. Vi går uppför tre trappor. De är av grå sten, nötta med gropar i mitten. Mellan väggarnas mörkröda övre del och den undre gröna löper en svart linje. Gården ligger djupt nedanför oss. Jag håller hårt i ledstången, när jag passerar trappans höga fönster. Jag får trycka på knappen till ringklockan. Det är första gången jag är på besök hos främmande i Stockholm. Därinne bor Vendela Fundin och hennes väninna Ninni Lagerberg. Vi lyssnar efter steg. En lång kvinna öppnar. Hon är klädd i svart och har ett vitt krås kring halsen. Hennes hy är vitblek och skär. Farmor säger åt mig att hälsa på tant Vendela och ängsligt tar jag hennes magra hand och bockar. Från rummet intill tamburen hörs höga rop. Vi tar av oss ytterkläderna och går dit in. Farmor har blommor med sig. Ninni ligger i en låg säng. Täcken och lakan är i oordning. Hon blir stilla, tystnar och ser ömsint på mig och frågar vem jag är. Jag svarar på engelska. Det tycker hon om, hon ler och säger till farmor att se i hennes pärm med teckningar. Ta ut en och ge gossen som minne, säger hon. Farmor väljer bilden av en snötäckt stuga under isiga blå fjäll. Ninni sträcker ut armarna efter oss, ändå lämnar vi henne och går in till Vendela. Ur en chiffoniélåda tar hon upp och ger mig en skotskrutig anteck- 22

21 ningsbok med mässingsknäppe, så liten att den får plats i min hand. Utanpå är fäst en holk med penna. Du skall vara försiktig och inte blöta spetsen med tungan. Det är en anilinpenna och anilin är giftigt. Hon ser sig sedan i spegeln på chiffonjén och frågar oss, vem det är hon ser. I det ögonblicket tar farmor ut mig i tamburen. Farfar stannar kvar inne hos Vendela och pratar med henne, medan Ninni fortsätter att ropa inifrån sitt rum. På hemvägen talar farfar och farmor om de båda. Jag förstår inte så mycket. Men Ninni är döende i kräfta. Jag vet inte vad det är. Hon och Vendela har fått rum på vad de kallar en stiftelse. Anteckningsboken är egentligen Ninnis. Du får den när du blir stor, säger farmor. Då förstår du bättre vad en gammal människa menar med vad hon skriver. 23

22 ENLIGT TIDENS UPPFATTNING Möblerna i lägenheten på Brahegatan glänser så vackert. Farmor och farfar har nu flyttat dit och jag bor tidvis hos dem, eftersom mamma och pappa skall skiljas. Tidigt på morgnarna känner jag doften av färska småfranska, som farfar varit nere i mjölkmagasinet och köpt. De är knapriga och ligger i en gul brödkorg. Han delar dem med brödkniven på en stor rund skärbräda. Jag vill helst ha överdelen för den är knaprigast, men jag ber inte. Smöret, som farmor hjälper mig att bre på, ligger rullat i tunna skivor på ett litet silverfat. När det kommer främmande till middag, brukar hon rulla smöret till kulor med hjälp av två små räfflade träspadar och sedan staplar hon kulorna till en liten pyramid. Smörknivar har jag inte heller sett tidigare. De är mer rundade än vanliga knivar. Hon lägger dem på små försilvrade taxar i vardera änden av bordet. Farmor är alltid nära mig. Hon tar mig ofta i handen och talar om för mig vad jag ser, på svenska, för ännu en tid talar jag mest engelska. Farfar är omkring oss i sin korta bruna rökrock. Ärmarna är dekorerade med svarta slingor av silke som på gamla uniformer. Han röker cigarrcigarretter, lär jag mig, Havanna 2, och de ligger i en liten gulbrun pappask. De sprider en mild doft i våningen med dess varma mattor, tavlor i förgyllda ramar och tunga röda draperier kring fönster och dörröppningar. * 25

23 I tamburen har farfar målat sitt livs minnesplatser. Så kallar farmor dem. En är Vaxholms fästningstorn med kanongluggar som liknar mörka hålor. Där övade farfar sig att försvara Sverige och det kallas med ett latinskt ord för att exercera, berättar hon. Han var en duktig skytt. Hon tar fram en skärmmössa, tillplattad fram och med ett blågult runt märke. Sådana mössor har jag sett på bilder av soldater i det nordamerikanska inbördeskriget. Keppi kallades de och farfar och hans exerciskamrater bar dem under skjutövningarna. Farmor berättar så morskt, att jag känner, att farfar nog var en riktig hjälte. Hon får annat att göra ute i köket och jag smyger mig längre in i garderoben, där hon letat fram keppin. Under tunga kamferdoftande vinterkläder finner jag en kask med kraschan målad framtill och ett träsvärd i blågult. Jag provar både keppin, som är för stor, och kasken med silverfärgad pik. Svärdet tar jag i handen, går ut i stora rummet och ser mig i den höga golvspegeln. Kasken passar mig. Nog liknar jag prins Gustaf Adolf i albumet om kungafamiljen, som ligger på runda bordet framför den svängda soffan. Jag går ut i köket för att visa mig. Farmor berättar, att pappa fått kasken och svärdet när han var barn, och plötsligt ser hon ledsen ut. * Pojken skulle piskas. Farfar ser inte upp när han säger, att jag skall äta upp maten. Han fortsätter att äta av soppan med jordärtskockor. Han ser alldeles stel ut. Ansiktet är orörligt. Jag mår illa, säger jag. Det smakar konstigt. Jag har aldrig ätit sådan soppa. 26

24 Du skall äta upp. Han höjer rösten. Om inte, gå från bordet! Farmor går med mig ut i köket, och jag sitter där medan de tyst äter färdigt. Jag minns inte hur jag kom hem den kvällen, men jag tror att farmor följde mig. Var jag ett oönskat barnbarn? Den stränga familjelojaliteten förbjöd uttryck för sådana tankar. Behärskning skulle råda. Den lilla våningen med alla dess ting gav återsken av ett krympande, förflutet välstånd. Spillror. Var skulle pengar tas till underhåll åt mamma och mig efter skilsmässan? Farfars revisorsarvoden räckte inte till. Kanske var pappa utan att kunna försörja sig med en ny fru på väg in i det redan trånga ekonomiska utrymmet? Skulle farmor, som så många gånger förr, tvingas gå till faster Anna eller till sina syskon för att be om hjälp. Kanske var det i all denna oro som farfars moralism och förtvivlade ansvarskänsla slog över i ett utbrott av avsky för mig? Genom min matvägran visade jag redan tecken på otacksamhet, regelbrott och olydnad, en serie av vanart, som enligt tidens uppfattning tydde på kommande livsvarigt förfall och min slutliga undergång i laster och brott. När jag skriver»enligt tidens uppfattning«, menar jag inte min egen barndoms 1930-tal, utan min farfars generation, det sena 1800-talets, Oscar II:s tid. Att jag växte upp i dess kvardröjande tänkesätt, förstod jag längre fram av vad jag läste hos Heidenstam, Strindberg och Söderberg. Mamma, småbrukardottern, tillhörde också min fars föräldrageneration och var fostrad till undergivenhet inför Gud och överheten till fruktan, lydnad och arbetsamhet. * 27

25 Inifrån arbetsrummet tränger som vanligt doften av Havanna 2. Farfar reviderar räkenskaper och kräver tystnad. Ibland tar han till skrivmaskinen, en hög Remington som slamrar. Jag har börjat i realskolan och får låna den. Stolt är jag, för jag skall skriva en deckare som följetong i vår nystartade klasstidning. Detektivmagasinets författare Öyulv Gran har inspirerat mig med sin hjälte Harald Ask, som i en sjusitsig bil susar iväg från polisstationen på Möllergaten 19 i Oslo, nerför Drammenveien, på väg till sällsamma uppdrag, där smycken, förklädnader och gifter är spännande rekvisita. Farmor klappar mig uppmuntrande på kinden. Farfar lämnar sin plats, jag sätter mig i hans arbetsstol med de vackert skurna armstöden den har varit hans fars, lärftkramhandlarens på Drottninggatan. Han sätter i ett ark papper, visar mig hur maskinen fungerar, tänder en cigarrcigarrett och går ut i hörnrummet. Den gråsvarta sekretären av ek har ett innanmäte med en mängd fack och små lådor. Jag tänker på hemligheter. Framför mig ligger en kassabok med krämfärgad ådrad pärm. Jag slår upp den och finner kolumner med siffror och ordet Transport överst. Intill siffrorna har farfar satt bockar med blyertspennan. Det är hemlighetsfullt, men inte på det sätt som jag önskar. Det är tyst ute i stora rummet. De lyssnar nog. Försiktigt letar jag upp bokstäverna på maskinen med pekfingrar-na. Jag övar. Det är svårt att hitta skiljetecknen. Valsen låser sig. Jag går in och ber farfar om hjälp flera gånger, tills jag inte vågar mer och jag vill inte heller visa vad jag skriver. Men ändå till slut läser jag upp början av min deckare för dem. Jag är oförbehållsam. Jag vaktar inte på mig själv. De vuxna är ännu bärare av omtänksamhet. Vänta nu till i morgon med att läsa det du skrivit idag, säger farfar, när jag står i dörren och tar adjö. Det är alltid bra att låta natten gå, innan man lämnar ifrån sig något skrivet, lägger han till. För några år sedan återfann jag inledningen till min deckare. Jag hade följt hans råd. 28

26 VAD SOM SYNLIGT ÅTERSTÅR På 1950-talet besöker jag pappa i lägenheten på Brahegatan, som han ärvt. Jag minns Ninni Lagerbergs tillrörda säng, hennes rop av smärta och Vendela Fundins förvirrade fråga inför sin spegelbild. Jag vet inte mycket om dem. Bland Ninnis nedskrivna vädjanden till Gud om försoning och salighet, som jag enligt farmor först som vuxen skulle förstå, fann jag dikten»mitt lilla hem«. De två första stroferna lyder: mitt lilla hem Du skyddar mig, du skärmar mig när jag har stängt min dörr och efter dagens larm och strid då lampan lyser klar du skänker mig en hvilostund hos den som kär jag har. Jag tänker på de arma rundt omkring som mistat ha sin lilla vrå och ega ingenting som irra kring i denna värld som lida svält och nöd som veta: tom är deras härd och den de älskat död. 29

27 Tillsammans med teckningen av den snötäckta stugan under isblå fjäll som jag sparat, berättar dikten om hur hennes känslor pendlat mellan hemmets trygghet och det pulserande affärslivet vid Drottninggatan, där hon hade en cigarraffär på nr 15. Fattiga och hemlösa tiggde däromkring som nu. Hade hon i sin tjänst också expediter, s. k. cigarrflickor, mer eller mindre prostituerade, som vittnade inför henne om gatans kalla affärsmässighet? Sist i den lilla anteckningsboken hade farmor lagt till: Den som verkligt söker sanningen, lär sig med vart steg att döma i kärlek. Är det riktat till mig? Jag tänker på farfars tillknäppthet om sitt liv och hans vana att på äldre dar läsa i Bibeln, innan han somnade. Jag tänker också på det vädjande sätt, på vilket farmor sträckte ut sin hand mot andra. Skuld och försoningsvilja anar jag också bakom farfars prästerligt patriarkala ton i brev till farmor: Då du på morgonen av vår bröllopsdag öppnar detta brev, tag då därur allt vad jag känner och äger av kärlek till dig. Må Herren bevara min lilla tös under ännu många år, och må vi allt framgent få leva lika lugnt lyckligt som hittills [...] Gud välsigne dig, kära barn, och låte dig behålla hälsan. Födelsedagsbrevet är daterat Wiesbaden 20 april Hon fyllde 25 år och han var 30. I ett annat brev är den patriarkala tonen ännu starkare: Var viss om, att vår Herre gör ingenting utan att ha skäl därför, och om dessa även för oss kunna synas oförklarliga och kanske t.o.m. orättvisa, gör Han ändå vad som för oss är bäst. 30

28 Jag erkänner inte hans ord som personliga. Jag söker en förklaring. Vad som omkring förra sekelskiftet språkligt föreskrevs var inte något skiftande, utifrån individuella upplevelser. Det personliga låg snarare i vars och ens förmåga och skyldighet att behärska det för varje situation anbefallda språket, normen. Förebildlighet var ett högtstående och för alla ett till efterföljd bjudande begrepp. Det var också fråga om en livshållning. Om religiös makt. På alla samhällsnivåer levde människor mer eller mindre välartat beräknande än på djupet plågsamt, än på ytan hycklande men även i maktposition var de fångna av tankar på skuld och försoning. Troligen hade pappa kunnat berätta, men hans läppar är förseglade. Han tycks slockna när jag vill tala om det förflutna. Slår han vakt om föräldrarnas integritet eller rids han av rädsla och skuldkänslor? Han förmår iaktta tystnad. Inte ens i ruset säger han annat än: Far var rättrådig. Han var alltid rakryggad. Jag tycker att det är med fraser han söker stöd och trygghet hos farfar, och jag känner att orden betyder smärta och saknad. Jag kan inte döma honom. Jag tiger. * Pappa har blivit liten och tunn. Håller sig dock rak och skjuter fram buken som om han bar väst med kedja och guldklocka. En hållning som betyder att han hör hemma i en annan tid, Fars. Föräldrarna hade klätt och klätt ut honom till den de ville att han skulle vara, ställt upp honom och försökt att fixera den tidigt vankelmodige. Men han förblev ostadig, ett skört monument över deras omsorg och allt svårare att stötta för de båda gamla. 31

29 Möblerna står där de stått, tavlorna finns kvar. Han kan ibland vara alldeles stilla och långa stunder sitta i det ljusa hörnrummet, försjunken, och låta sig fyllas av stämningar, i en saknadens stolthet. Han är ju en del i det ärvda och äntligen hemma, där hans far och mor levt. Han är ägare och förvaltare av det gamla hemmet. Gode Gud, till bords vi gå, välsigna du den mat vi få. Knäpptyst, efter att ha läst till maten. Iakttagen och ofta tillrättavisad. Förblev han sittande i sin höga barnstol, med servetten stoppad innanför kragen och motvilligt matad? Blev? Vem bara blev? Han blir, liksom jag själv, medan jag skriver. Pappa är rastlös. * I våningen går han från matsalen genom vardagsrummet ut i tamburen och så tillbaka igen, runt, runt, förbi minnesbilderna som fadern målat på väggar och dörrar: I kvällsljuset lägger Söders höjder en skugga över Stadsgårdshamnen och Saltsjön. På redden vilar mörka skepp med beslagna segel. Han växte upp i ett Stockholm, som ända in i centrum var en hamnstad och en skärgårdshamn. Skärgårdsbönderna saluförde fisk, potatis och grönsaker och man beställde vinterved av skutskepparna. Alla hade ärenden till kajerna. * Allt skulle bli så bra, hade farmor och farfar sagt, när mamma och jag 1932 återvände från Amerika. De erbjöd en konditorirörelse i Strängnäs. Där skulle mamma och pappa få ordning på sin försörjning och sitt samliv. Sådan hade farfars plan varit. 32

30 Vad som synligt återstår, är målningarna på tamburdörren, vyer från Strängnäs i mitten av 1930-talet. Domkyrkobacken, några låga trähusgränder, Kvarnholmen och Långberget med utsikt över Mälaren. Några cyklister, ett par kärror med hästar, en och annan parkerad bil och enstaka gående. Vid ångbåtsbryggan bankar kvinnor tvätt och tjärar männen pålar. Aktern ligger högt på Strängnäs Express, den vita ångbåten till Stockholm. Jag hör skeppsklockan ringa och ser båten backa ut på fjärden, vända i fräsande skum, vissla med ångan till avsked och lämna stadens skira försommargrönska bakom sig. Fast egentligen följer grönskan ju med och lutar sig lummigt över stränderna inom tryggt synhåll hela vattenvägen in till storstaden. Inom mig rörs minnen upp och även om de glittrar som kring stäven och förflyktigas som den tunna röken ur skorstenen, så är de också att likna vid de svall som propellern rör upp och som stiger och dyker i en omkrets under båtens akter. 33

31 PRINSESSAN LILIAN AV TYNNELSÖ, CYKELBUDET LEJON OCH JAG 1 Det är pingst. Jag är sju år och vi har bott några månader i Strängnäs. Vårt stora rum intill hamnen är ännu om kvällen försommarljust. Dagens solvärme dröjer kvar. Mamma blir sen. Jag gläntar på fönstret och kryper ner i sängen som står i burspråket mot trädgården. Ljus och skuggor utifrån blandas i rörelser över väggarna. Vägguret tickar. Men tiden står still. Farmor har lagt fram senaste Allers. Jag samlar kuddarna under huvudet så att jag ligger högt och mjukt. Jag ser på bilder av Nordamerikas indianer. De står framför sina wigwams, prydda med väldiga örnfjäderskrudar som följer ryggen ända ner till marken. På bordet står syrener i en tillbringare som pappa köpt åt mamma under en resa i Klippiga bergen. Den pryds med en indian i profil. Baktill i pannbandet sticker en örnfjäder upp och mot horisonten anar jag betande bufflar och ylande präriehundar. Till mig köpte han en liten kanot i näver. Jag lägger undan tidningen, blundar, andas in doften från liljekonvaljerna och tänker på Lilian. I fantasin, eller är det i en dröm, paddlar jag tyst ut från Strängnäs ångbåtsbrygga i morgonsolens glittrande vatten, bort till stranden på andra sidan sundet. Jag spanar medan jag glider fram under strändernas lövverk. Försiktigt närmar jag mig Tynnelsö. 35

32 Där står ingen opålitlig siouxindian på lur, utan en korpral från Sörmlands regemente går på vakt med geväret i hand. Han håller prinsessan Lilian fången i biskop Rogges slott. Ensam förmår jag inte befria henne... Det blåser upp och jag vänder. Kanoten är så lätt att jag har svårt att hålla kurs i medvinden tillbaka till staden. Just när jag dragit upp den, kommer Lejon, Lilians friare, förbi på sin paketcykel, som är stadens största. Han är också på väg för att befria prinsessan Lilian av Tynnelsö ur korpralens klor. Han vet en hemlig gång, som biskop Rogge lät gräva i slutet av 1400-talet under Mälaren och in under Strängnäs domkyrka. Jag sätter mig fram på hans breda pakethållare och med full fart styr han mot bryggan. Vi böjer oss fram, kryper ihop för att minska luftmotståndet. När vi närmar oss slutet på bryggan och det blänkande vattnet, vänder jag mig oroligt och ser på honom. Lita på mig, ropar han i mitt öra. Jag vet hur man trampar upp en cykel i luften. Jag håller mig fast i remmen som han surrar varor med och vi cyklar ut över Strängnäs Express, där vi känner, att de just kokat morgonkaffe. Servitrisen vinkar åt oss, men jag vågar inte vinka tillbaka. Lejon trampar i lugn och jämn takt och solen står högt över Mälaren. Vi bärs av en varm vind, säger han, och vi bär den med oss till Tynnelsö. Prinsessan Lilian behöver mycket värme, när vi har befriat henne ur det kalla källarvalvet. Där ligger det. Han nickar mot slottet, för han vågar inte släppa styret och peka. Ser du, det liknar en hög kakburk, rosa med målade fönster. Som liten drack jag choklad däruppe. Vi såg Domkyrkotornet i Strängnäs och precis som nu betade fåren i sluttningen, och en herde i röd mössa vaktade dem med stav och hund. 36

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen.

Göm Enya! Kärleken är starkare än alla gränser i världen. Göm Enya! Text: Anette Skåhlberg Bild: Katarina Dahlquist Anette Skåhlberg och Katarina Dahlquist 2011 Sagolikt Bokförlag 2011 Formgivning: Katarina Dahlquist www.sagoliktbokforlag.se sagolikt@sagoliktbokforlag.se

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en

ska säga att kycklingen smakade bra, en kod, som om det var tolv år och lekte en När hjärtat har väntat Leendet från söndagen får henne att drömma sig bort. Hon kan fortfarande inte tro det. Snart är Åke där. Om igen rättar Berit till kuddarna i soffan. Listerna och dörrkarmarna skiner

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det.

Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det. 1 Det här är Maria. Hon har just badat och hennes mamma har bråttom. Men det har inte Maria. Hon vill inte ha bråttom, det är bara vuxna som har det. - Vi hinner inte om du ska hålla på och bråka. - Jag

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar

Lika barn leka häst. 33 dagar kvar Lika barn leka häst 33 dagar kvar Det ligger i kontaktboken. Brevet. Det vibrerar som ett flygplan gör, precis innan det ska sticka iväg på startbanan för att kunna lyfta. Brevet från fröken till mammis

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping

Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Jul och andra upptäckter i Friluftsmuseet Gamla Linköping Vandra runt med hjälp av kartan och svara på kluriga frågor om förr i tiden. Starta vid Kapellplan, längst upp på Tunnbindaregatan. Kartan och

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer