VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar. Dassoil-fästmedel. Classic Premium SX. Ariane S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar. Dassoil-fästmedel. Classic Premium SX. Ariane S."

Transkript

1 VÄXTSKYDDSMEDEL Glyfosat och fästmedel Ranger 360 En basglyfosat av god kvalitet för bekämpning av ogräs. Tillverkad av Monsanto. Begränsad användning på grundvattenområde. För bekämpning av kvickrot: 3 l/ha + 0,5 l fästmedel eller ensamt 4 l/ha 20 l, på lastpall 32 st., dvs. 640 l Sito Plus -fästmedel Ett förmånligt och mångsidigt fästmedel för lågdosämnen och glyfosat. Tillsammans med glyfosat är normal användningsmängd 0,5 l/ha, tillsammans med lågdosmedel 0,1 0,2 l/ha 1 l och 5 l Dassoil-fästmedel Fästmedel för Broadway och Galera. Tillsammans med Broadway är användningsmängden 0,5 % av vattenmängden och tillsammans med Galera 0,1 0,3 l/ha 5 l/4 st. VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar Ariane S Lämplig för vår- och höstspannmål. Nu första gången registrerat också för vallväxter. Mycket bred effekt, en användningsklar blandning av tre effektmedel som kompletterar varandra. Effektiv rensare av åkermark, som också biter på svåra ogräs. Effekt: baldersbrå, pilört, måra, åkertistel, mjölktistel m.fl. Bredbladiga fröogräs. Tillåten på grundvattenområden. 1,75 3,5 l/ha beroende på användningsområdet 5 l/4 st. NY EFTERLÄNGTAD FORMULÄR FRÅN T50 CLASSIC! Classic Premium SX Lämplig för höst- och vårspannmål, klöverfri skyddsspannmål och begränsat i skyddssäd med rödklöver. Upplöses helt och fullt i vatten. Effekt: plister, spärgel, dån, våtarv, korsblommiga, svinmålla, förgätmigej, vårgroende baldersbrå. Tillåten på grundvattenområden. Vårspannmål: g/ha, höstspannmål: g/ha, klöverfri skyddssäd: 8 11 g/ha, skyddssäd med rödklöver: 8 11 g/ha + MCPA 0,5 l/ha. I sprutningsvätskan tillsätts Sito Plus -fästmedel 1 dl/ha (inte på rödklöver). 150 g/10 st. T50 Classic Smådosmedel för höst- och vårspannmål och för skyddssäd i vallar. Fås fortfarande i begränsade mängder. Nya Classic Premium SX ersätter T50 Classic. Vårspannmål: 1,5 2,5 tabl./ha + Sito Plus -fästmedel 1 dl, höstspannmål: 2 3 tabl./ha + Sito Plus -fästmedel 1 dl, klöverfri skyddssäd: 1 1,5 tabl./ha + Sito Plus -fästmedel 1 dl, i skyddssäd med klöver: 1 1,5 tabl. + 0,5 l MCPA preparat/ha 10 tabl./10 st. Cantor Lämplig för vårspannmål. Förmånlig, lång användningstid, snabb effekt. Effekt: måra, baldersbrå, våtarv, korsblommiga, harkål, pilört, svinmålla, dån, åkerförgätmigej. Tillåten på grundvattenområden. 0,4 0,6 l/ha 3 l/6 st. Ally 50ST Bästa produkten för stora baldersbråplantor. Lämplig för höst- och vårspannmål. Effekt: stora baldersbråplantor, andra bredbladiga ogräs och åkerven. Förbjuden på grundvattenområden. Höstspannmål: 1,0 1,6 tabl./ha + fästmedel, vårspannmål: 0,8 1,0 tabl./ha + fästmedel 10 tabl./10 st. Primus Är effektivare än andra vid kallt väder och passar bra i blandningar. Lämplig för höst- och vårspannmål och för klöverfria vallar. Effekt: måra, våtarv, baldersbrå, pilört, blåklint, förgätmigej, harkål, korsblommiga, dån, lomme. Tillåten på grundvattenområden. Höstspannmål: 0,06 0,1 l + fästmedel, vårspannmål: 0,05 0,1 l + fästmedel 0,5 l/20 st. 54 Odlingshandbok 2012

2 Obs: Läs alltid igenom hela bruksanvisningen på förpackningen före användningen och följ den! VÄXTSKYDDSMEDEL Ogräsmedel för spannmål och vallar Starane XL En produkt med mycket bred effekt på vallens alla ogräs. Klar att användas genast. Effekt: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, blåklint, penninggräs, förgätmigej, harkål, lomme, sommargyllen, åkergyllen och maskros. Tillåten på grundvattenområden. Vallar: 1,5 1,8 l/ha, höstspannmål: 1,0 1,2 l/ha, vårspannmål: 0,8 1,0 l/ha. 5 l/4 st. Gratil Lämplig på höst- och vårspannmål, på skyddssäd i klöverfria vallar, på vallar utan skyddssäd, på permanenta ensilage-, höoch betesvallar och på timotejfröodlingar. Effekt: bl.a. maskros, syror och ranunkel. Förbjuden på grundvattenområden. Höstspannmål: g/ha + fästmedel 1 dl/ha, vår- och höstspannmål: g/ha + fästmedel 1 dl/ha, vallar och timotej utan skyddssäd: g/ha + Sito Plus 0,05 0,1 % av vattenmängden, permanenta vallar: g/ha + Sito Plus 0,05 0,1 % av vattenmängden. 120 g/20 st. Nufarm MCPA För höst- och vårspannmål, för vallar (anläggningsåret). Effekt: svinmålla, dån, korsblommiga, tistel, mjölktistel: Förbjuden på grundvattenområden. Inget foder från behandlade vallar anläggningsåret. Vårspannmål: 1,3 2,0 l/ha, höstspannmål: 1,0 1,3 l/ha, vallar: 1,0 2,0 l/ha 10 l/2 st. EN BESPRUTNING! Broadway Ett utmärkt medel som i synnerhet de största professionella odlarna lovordar. Med en behandling får man bort till och med stråogräsen. Också för bekämpning av flyghavre då förekomsten är lindrig. Effekt: våtarv, snärjmåra, baldersbrå, korsblommiga, åkerviol, pilört, rajgräs, renkavle, plister, råglosta, åkerven och flyghavre. Förbjuden på grundvattenområden. Begränsad upprepad användning. Bruksmängden beror på behandlingsobjektet. Höstspannmål: g/ha + Dassoil-fästmedel. Vårvete: 150 g/ha + Dassoil-fästmedel. 1 kg/10 st. NU OCKSÅ FRÅN Swipe Lämplig för bekämpning av flyghavre i korn, vete, råg och rågvete. Behandlingstiden infaller från bestockningen till tidigt flaggbladsskede. Förbjuden på grundvattenområde, får inte användas i skyddssäd. Kommer ut på marknaden efter registrering. I början av stråskjutningen 0,8 l/ha i tankblandningar med ogräsmedel eller 0,7 l/ha med enbart medlet. 5 l/4 st. eller 20 l Puma Extra Lämplig för korn, vete, råg och rågvete. Effekt: flyghavre och åkerven. Tillåten på grundvattenområden. För spannmål infaller rätt behandlingstidpunkt från början av bestockningsskedet till början av stråskjutningens enknoppsstadium. Rekommenderas inte i skyddssäd. Lämplig i tankblandningar med t.ex. T50 Classic, Gratil och med de flesta sjukdomsbekämpningsmedlen. Vårspannmål: 1,0 1,2 l/ha, höstspannmål: 0,8 1,2 l/ha 5 l/4 st. Duplosan Super Trio För höst- och vårspannmål och för skyddssäd i klöverfria vallar. Effekt: svinmålla, våtarv, korsblommiga, harkål, måra m.fl. Förbjuden på grundvattenområden. Höstspannmål: 2,0 2,5 l/ha, vårvete: 1,5 2,0 l/ha 10 l/2 st. VÄXTSKYDDSMEDEL FÖR SPECIELLA GRÖDOR Senkor Lämplig i potatis-, morots- och ärtodlingar och i synnerhet för bekämpning av baldersbrå i kumminodlingar. Effekt: de vanligaste ogräsen i potatisodlingar, t.ex. svinmålla, dån, viol, pilört. Är också lämplig som blandningskompanjon med Titus och Fenix. Förbjuden på grundvattenområden. Olika för olika grödor och tidpunkter. Potatis: 0,4 0,5 kg/ha före plantstadiet, i delad behandling 0,3 kg/ha före plantstadiet och 0,2 kg/ha i ungt plantstadium. Motrot: ren blandning 0,075 0,15 kg/ha, ärt: 0,2 0,4 kg/ha, kummin: 0,1 kg/ha. 1 kg/10 st. Odlingshandbok

3 VÄXTSKYDDSMEDEL Sjukdomsbekämpningsmedel för spannmål NYHET I FINLAND! Mirador 250 SC En ny produkt med det gamla välbekanta effektmedlet (samma som i Amistar) till ett förmånligt pris. Strobilurin, som behöver en blandningskompanjon, t.ex. Tilt eller Proline. Ger långvarigt skydd! Lämplig för all slags spannmål. Effekt: brunfläcksjuka, gråfläcksjuka på höstvete, DTR-sjuka, bladfläck och sköldfläcksjuka på korn, bladfläcksjuka på havre, sköldfläcksjuka på råg, snömögel m.fl. Tillåten på grundvattenområden. 0,25 0,5 l/ha + kan blandas 5 l/4 st. med t.ex. Proline 0,3 l/ha Proline Bland de effektivaste på marknaden! Triatsolpreparat som är lämpligt också för bekämpning av bomullsmögel på ryps. Effekt: mjöldagg, rostsvampar och nedbrytande mögelsvampar, brunfläcksjuka, gråfläcksjuka i höstvete, bladfläcksjuka i vete, stråknäckare, bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, rödmögel, sköldfläcksjuka på råg och rågvete, snömögel på höstsäd. Tillåten på grundvattenområden. 0,2 0,8 l/ha som 5 l/4 st. engångsbehandling Stereo Bred blandning av två effektmedel. Effekt: mjöldagg och rostsvampar i all spannmål, bekämpning av brunfläcksjuka i höst- och vårvete, gråfläcksjuka i höstvete, bladfläcksjuka i vete (DTR) och stråknäckare, bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre och stråknäckare och sköldfläcksjuka på råg. Förbjuden på grundvattenområden. Begränsad upprepad användning. Korn och havre: 0,8 1,6 l/ha, vete och råg: 1,0 2,0 l/ha 5 l/4 st. Stratego EC 250 Blandning av strobin och triatsol färdig att använda. Effekt: mjöldagg, rostsvampar och nedbrytande svampar, brunfläcksjuka på vete, gråfläcksjuka på höstvete, bladfläcksjuka på vete (DTR), bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i korn, bladfläcksjuka i havre, sköldfläcksjuka på råg och rågvete. Förbjuden på grundvattenområden. 0,4 1,0 l/ha som 5 l/4 st. engångsbehandling Tilt 250 EC En förmånlig basprodukt. Effekt: mjöldagg på korn, rostfläcksjuka och blad- och sköldfläcksjuka, mjöldagg och rostfläcksjuka på vete, bladfläcksjuka på vete och gråfläcksjuka på höstvete. Tillåten på grundvattenområden. Passar utmärkt i blandningar. 0,5 l/ha som engångsbehandling 5 l/4 st. eller 0,25 l/ha + 0,25 l/ha som delad behandling VÄXTSKYDDSMEDEL Betningsmedel för spannmål Baytan I -pulver Betning av utsäde av vete, korn och havre. Effekt: sotsjukdomar, strimsjuka på korn, bladfläcksjuka på korn, rotröta och sköldfläcksjuka på korn, fläcksjuka på havre och mögelsvampar som reducerar grobarheten. Tillåten på grundvattenområden. Begränsad upprepad behandling (om bruksmängden överskrider 1,5 kg/1 000 kg utsäde). 1,5 2 kg/1 000 kg 5 kg och 25 kg Baytan Universal -vätska Betning av utsäde av vete, korn och havre. Effekt: sotsjukdomar, strimsjuka på korn, bladfläcksjuka på korn, rotröta och sköldfläcksjuka på korn, fläcksjuka på havre och mögelsvampar som reducerar grobarheten, snömögel. Tillåten på grundvattenområden. Begränsad upprepad behandling (om bruksmängden överskrider 3 l/1 000 kg utsäde). 3 4 l/1 000 kg 10 l/2 st. 56 Odlingshandbok 2012

4 VÄXTSKYDDSMEDEL Tillväxtregulatorer för spannmål NU OCKSÅ HOS Sonis Tillväxtsregulator för spannmål och för timotej- och ängssvingelfröodlingar. Stärker strået, begränsar växtens längdtillväxt och stärker rottillväxten. Rekommenderas inte på grundvattenområden. Kommer ut på marknaden efter registrering. Bruksmängden varierar enligt antalet plantor och användningsgånger. Ex. engångsbehandling: råg: 0,5 0,7 l/ha, höstvete: 0,2 0,4 l/ha, vårvete: 0,2 0,3 l/ha, havre: 0,15 0,3 l/ha, korn: 0,15 0,5 l/ha. 5 l/4 st. Cerone För korn, vete och råg mot liggsäd och för reglering av tillväxten. Besprutning av spannmål från flaggbladsstadiet till axgången: kan alltså användas sent. Tillåten på grundvattenområden. Råg: 1,0 1,5 l/ha, höstvete: 1,0 l/ ha, korn: 0,3 0,7 l/ha, vårvete: 0,3 0,5 l/ha, ryps och raps: 0,5 0,7 l/ha. 5 l/4 st. Stabilan 750 SL CCC 750 g. För höstspannmål, vårvete och havre mot liggsäd och för reglering av tillväxt. Tillåten på grundvattenområden. Höstvete: 1,0 2,0 l/ha, vårvete: 0,3 1,0 l/ha, råg: 1,5 2,0 l/ha, havre (inte grynhavre): 1,0 1,5 l/ha. 10 l/2 st. VÄXTSKYDDSMEDELT Mot ogräs i oljeväxtbestånd Galera Ogräsmedel för besprutning av ryps- och rapsbestånd. Effekt: åkerspärgel, tistel, mjölktistel, baldersbrå, svinmålla, åkerbinda, plister, måra, maskros m.fl. Förbjuden på grundvattenområden. Rekommenderas inte för rapssorten Marie. Ryps och raps: 0,3 l/ha + Dassoilfästmedel 0,1 0,3 l/ha 5 l/4 st. Targa Super För bekämpning av stråogräs i ryps och raps, sockerbeta, ärt, potatis m.fl. Effekt: kvickrot, flyghavre, stråogräs. Tillåten på grundvattenområden. Begränsad upprepad användning. Ryps och raps, kvickrot: 2,5 3,0 l/ ha eller 2,0 l/ha + fästmedel. Flyghavre: 1,5 l/ha eller 1,0 l/ha + fästmedel. Kontrollera med bruksanvisningen på etiketten för andra användningsområden. 5 l/4 st. Matrigon 72 sg Specialmedel som verkar på växten via bladen och som passar för bekämpning av bredbladiga ogräs bl.a. i ryps- och rapsodlingar, i sockerbets-, foderbets- och rödbetsodlingar, i höfröodlingar och jordgubbsodlingar. Effekt: tistel, mjölktistel, skära, baldersbrå, åkerbinda, blåklint, hästhovsört, gråbo, maskros m.fl. Tillåten på grundvattenområden. Vårryps och -raps: g/ha, höstryps och -raps 165 g/ha 500 g/10 st. Odlingshandbok

5 BEKÄMPNING AV SKADEDJUR Biscaya För ryps- och rapsodlingar mot skadedjur. Effekt: rapsbagge och vivel. Medel mot skalbaggar med mycket långvarig effekt. Inga observationer av resistenta skadedjursstammar i Finland. Skyddar nyväxt. Förbjuden på grundvattenområden. Ska skakas kraftigt före användning! Ryps och raps 0,3 0,4 l/ha. Får sprutas endast en gång under växtsäsongen. 3 l/4 st. Decis Mega 50 EW Snabbverkande pyretroid i ryps- och rapsodlingar och spannmålsodlingar för bekämpning av skadedjur. Effekt: bladlöss, fritfluga, trips, rapsbagge, vivel, loppor, löss, malar m.fl. Tillåten på grundvattenområden. 0,05 0,2 l/ha beroende på användningsområde och spridningstidpunkt. Kontrollera alltid användningsmängden på etiketten. 1 l/12 st. Biscaya + Decis 50 EW megapack Biscaya (3 l) och Decis 50 EW (1 l) förmånligt paket. Se bruksmängderna för produkterna. 3 l + 1 l Sumi Alpha För bekämpning av skadegörare i åker- och trädgårdsodling. Effekt: skalbaggar, bladlöss, jordloppor, tripsar, stritar, bladloppor, myggor, flugor och fjärilsoch stekellarver. Tillåten på grundvattenområden. Bruksmängden varierar beroende på tidpunkten för bekämpningen och grödan. Ca 0,2 0,4 l/ha. ENDAST FRÅN 3 l/4 st. Mavrik 2 F En pyretroid som inte skadar nyttiga insekter och lämpar sig för åker- och trädgårdsodling för bekämpning av skadeinsekter. Snabb effekt och lång verkningstid. Överlevande nyttoinsekter ökar effekten. Kontaktverkande. Resistenta stammar har ännu inte observerats i Finland. Effekt: bladlöss, fritflugor, tripsar, rapsbagge, löss, gul och röd vetemygga, jordloppor, ärtvivel, ärtbladlus, rapsvivel, kålmal m.fl. Tillåten på grundvattenområden. Varierar beroende på gröda, bekämpningstidpunkt och skadedjur. Ex. på spannmål 0,15 0,4 l/ ha, på oljeväxter 0,2 l/ha. 1 l/12 st. TOPPEN- NYHET! Mospilan Långtidsverkande. Effekt: rapsbaggar, bladlöss och mjöllöss. Väntad nyhet på grund av problem med resistens. Har effekt också på insekter som är resistenta mot pyretroider. Både kontakt- och systemisk verkan. Tillåten på grundvattenområden. Väntar på registrering för oljeväxter hos Tukes. Ryps och raps: 150 g/ha 1 kg/10 st. ANDRA PRODUKTER FÖR VÄXTSKYDD Effektiv tvätt av växtskyddssprutor Alkaliskt medel för tvätt av växtskyddssprutor. Inre tvätt av sprutan: 1-procentig lösning, yttre tvätt av sprutan: 2 5-procentig lösning. Spridarmunstyckena och filtren tvättas separat i en 2 5-procentig lösning. 5 l/3 st. AntiFoam skumdämpande medel Ett skumdämpande medel speciellt för effektiva växtskyddssprutor. 0,05 l/100 l vatten 1 l/10 st. 58 Odlingshandbok 2012

Greppa Marknaden 12.6.2013

Greppa Marknaden 12.6.2013 Greppa Marknaden 12.6.2013 Berner Oy, Produktchef Jussi Peltonen Föregångare i växtskydd från år 1933... RESISTENSRISK... Resistens som risk inom växtskydd: hos smådosmedlen i ogräsbekämpning hos växtsjukdomar

Läs mer

KARATE 2.5 WG. 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005. Bekämpningsmedel mot skadedjur. Hälsoskadlig Miljöfarlig

KARATE 2.5 WG. 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005. Bekämpningsmedel mot skadedjur. Hälsoskadlig Miljöfarlig KARATE 2.5 WG Bekämpningsmedel mot skadedjur 1 Försäljningsemballagets text 14.2.2005 Aktiv substans: lambda cyhalotrin 25 g/l Preparattyp: WG Hälsoskadlig Miljöfarlig Användningsändamål: För bekämpning

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning 2011

Kemisk ogräsbekämpning 2011 Kemisk ogräsbekämpning 011 Innehållsförteckning Ogräsbrev nr 1. 011-04-11 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet... 5 Höstsäd höstbehandling gräs-

Läs mer

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring.

SPECIMEN. Insektsmedel. Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. Mavrik 2F Insektsmedel Meget effektiv bekæmpelse i knop stadiet, og skåner nyttedyr under blomstring. För användning i ärter, höstraps, lin, potatis, stråsäd och vårraps enligt bruksanvisningen, som anges

Läs mer

Handbok över kumminodling 2016. Handbok över kumminodling 2016

Handbok över kumminodling 2016. Handbok över kumminodling 2016 Handbok över kumminodling 2016 Handbok över kumminodling 2016 INNEHÅLL Förord 1. Vilken typ av växt är kummin? 2. Hurudant skifte passar för kummin? 3. Bearbetning och sådd 4. Utsädesmängd 5. Kalkning

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. svampar och insekter

Bekämpningsrekommendationer. svampar och insekter Bekämpningsrekommendationer svampar och insekter 2007 BEHÖRIGHETSMATERIAL BE17 ISSN 1652-6023 Jordbruksverket 551 82 Jönköping Telefon: 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@sjv.se Internet: www.sjv.se

Läs mer

ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2014. TÄCKANDE UTBUD I NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com

ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2014. TÄCKANDE UTBUD I NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com 2014 ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2014 TÄCKANDE UTBUD I NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com DE SENASTE KVALITETS- OCH PRISSÄTTNINGS- UPPGIFTERNA HITTAR DU PÅ ADRESSEN WWW.RAISIOAGRO.COM

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2013 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2013 Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2013 Författare: Gunnel Andersson,

Läs mer

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling

Resistens och resistensutveckling. en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling Resistens och resistensutveckling en presentation gjord av HIR Malmöhus, finansierad av LRF Kraftsamling Växtodling Vad är resistens? Förmågan hos en organism att överleva en pesticidbehandling, som under

Läs mer

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2013. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2013 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets Växtskyddscentraler mars 2013 Författare: Gunnel Andersson, Anders Arvidsson, Gunilla Berg, Louise Aldén, Alf

Läs mer

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar

Svampmedel. Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar Bumper 25 EC Svampmedel Blandningspartner för bekämpning av flera svampsjukdomar För användning i stråsad. Se tabell under användningsvillkor för specifika grödor. Verksamt ämne: Propikonazol 250 g/l (25,1

Läs mer

FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ, FÖLJ BRUKSANVISNINGEN!

FÖR ATT UNDVIKA RISKER FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ, FÖLJ BRUKSANVISNINGEN! SWEDEN PRODUKTFAKTA Medlets verkan: Ogräsmedel Behörighetsklass: 2L Registreringsnummer: 5020 Formulering: Vattenlösligt granulat (SG) Verksamt ämne: Tribenuronmetyl 500 g/kg (50 vikt%) ANVÄNDNINGSVILLKOR

Läs mer

Resistens. Utveckling av resistens i en population.

Resistens. Utveckling av resistens i en population. Resistens Utveckling av resistens i en population. Känslig Resistent Vad är resistens? Resistens betyder motståndskraft. Bekämpningsmedelsresistens är förmågan hos en organism att överleva en pesticidbehandling,

Läs mer

Effekter och rekommendationer

Effekter och rekommendationer Pyretroider tillverkarnas rekommendationer Observera att det kan finnas skillnader mellan preparatens långtidseffekt mot enskilda skadegörare. Doserna nedan anges i liter respektive kg/ha. Observera även

Läs mer

För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ:

För transporter med personbil, lastbil etc. gäller ettdera av följande alternativ: Transport av bekämpningsmedel m.m. Lantbrukare transporterar ibland produkter som är klassade som farligt gods. Då gäller Räddningsverkets föreskrifter ADR-S. För ej transportklassade preparat gäller Transport

Läs mer

Riskupplysningar Mycket giftig for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Riskupplysningar Mycket giftig for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. SVAMPMEDEL Reg. 5021. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av svamp i följande grödor: Höstvete, vårvete, råg, rågvete, höstkorn, vårkorn,

Läs mer

SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp. 1 Korn (höst) Höstkorn Åkermark. 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Åkermark Vårkorn, foder m insådd

SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp. 1 Korn (höst) Höstkorn Åkermark. 2 Korn (vår) Vårkorn, foder Åkermark Vårkorn, foder m insådd Gröda i Näsgård Mark som ger bestämd SAM grödkod 2014 SAM grödkod och gröda Gröda i Näsgård Mark Fälttyp 1 Korn (höst) Höstkorn Höstkorn, helsäd foder Höstkorn, malt Höstkorn, utsäde 2 Korn (vår) Vårkorn,

Läs mer

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015

Växtodling 2015 DLA-Agro. Växtodling 2015 Växtodling 2015 DLA-Agro Växtodling 2015 Produktinformation och almanacka för 2015 Kontakta Swedish Agro när det gäller... Växtskydd, mineralgödsel, utsäde, spannmål m.m. Patrik Persson BJUV (försäljningschef)

Läs mer

Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet?

Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet? Vad kostar förebyggande åtgärder inom växtskyddet? ANDERS ADHOLM HENRIK NÄTTERLUND PATRICK PETERSSON HIR Malmöhus AB Borgeby Slottväg 11, 237 91 Bjärred Telefon 046-71 36 00 Fax 046-70 61 35 info-m@hushallningssallskapet.se

Läs mer

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor

Produktfakta Medlets verkan : Ogräsmedel Registreringsnummer : 5002 Behörighetsklass : 2L Formulering. : 1 liter. Användningsvillkor Legacy 500 SC OGRÄSMEDEL Reg. 5002. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkemässigt bruk efter särskilt tillstånd. Godkänd för bekämpning av örtogräs i följande grödor: Höst- och vårvete, höst- och vårkorn,

Läs mer

Agrimarket- kryssning

Agrimarket- kryssning Agrimarket- kryssning Viking Mariella 2.-4.12.2013 Aktuellt om höstraps: Sorter och odlingsteknik Med dubbelsådd- metod Jussi Peltonen Berner Oy Höstrapsodlingen väcker intresse 2012 Odlingsareal ca 1

Läs mer

Godkända produkter i växtskyddsmedelregistret 1.1.2014

Godkända produkter i växtskyddsmedelregistret 1.1.2014 Godkända produkter i växtskyddsmedelregistret 1.1.2014 Acanto 1944 Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka,

Läs mer

Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans. Demonstration av integrerat och säkert växtskydd. Odling i Balans pilotgårdar

Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans. Demonstration av integrerat och säkert växtskydd. Odling i Balans pilotgårdar Stenastorp- en pilotgård inom Odling i Balans Demonstration av integrerat och säkert växtskydd Odling i Balans pilotgårdar Inom Odling i Balans samsas gårdar som drivs både ekologiskt och konventionellt.

Läs mer

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling

Jordbruksinformation 7 2010. Starta eko Växtodling Jordbruksinformation 7 2010 Starta eko Växtodling Strängläggning av en fin rajsvingelfrövall i Dalsland. Börja med ekologisk växtodling Text och foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Det finns

Läs mer

Hjälp från Syngenta till effektivare. Jordgubbsodling

Hjälp från Syngenta till effektivare. Jordgubbsodling Hjälp från Syngenta till effektivare Jordgubbsodling Största hoten mot en hög skörd med god kvalitet Gråmögel Gråmögel kan ha kraftig påverkan på bärkvaliteten. Inspektera fälten noga från början av blomning

Läs mer

Gödslingsförsök Juha Liespuu

Gödslingsförsök Juha Liespuu Gödslingsförsök Juha Liespuu 28.10.2010 Väderförhållandena under vegetationsperioden i Vihtis 2010 Den effektiva värmesumman: 1562 o C (1300 o C) Nederbördsmängden: 274 mm (302 mm) Växtsäsongen började

Läs mer

Strategier mot skadegörare i ärter

Strategier mot skadegörare i ärter Strategier mot skadegörare i ärter Mariann Wikström, Jordbruksverket Strategier mot skadegörare i ärter Insekter huvudsakligen bladlöss Kemisk bekämpning Ärtrotröta Aphanomyces och Phytophthora Jordprovtagning,växtföljd

Läs mer

ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2013. BESTÄLL FRÅN NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com

ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2013. BESTÄLL FRÅN NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com 2013 ODLINGSANVISNINGAR, MOTTAGNINGSKRAV, PRODUKTURVAL ODLINGSHANDBOK 2013 BESTÄLL FRÅN NÄTBUTIKEN! shop.raisioagro.com VI HAR UPPDATERADE KVALITETS- OCH PRISUPPGIFTER PÅ ADRESSEN WWW.RAISIOAGRO.COM BÄSTA

Läs mer

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World

oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World oljeväxtstrategi Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Dosering: 165 g/ha matrigon 72sg 0 10 12 14 30 50 55 vårraps 12-55 höstraps er 31-55 Rekommendationen

Läs mer

Bekämpning av insekter i vårsäd

Bekämpning av insekter i vårsäd Bekämpning av insekter i vårsäd Peder Wærn, Växtskyddscentralen, Uppsala Migration av havrebladlöss från andra sidan Östersjön och varm försommar medförde starkare bladlusangrepp än förväntat. Angreppen

Läs mer

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5)

Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Aktiv substans: Preparattyp: SC atsoksistrobiini 250 g/l Miljöfarlig Användningsändamål För bekämpning av mjöldagg och

Läs mer

Godkända produkter i växtskyddsmedelregistret 1.4.2013

Godkända produkter i växtskyddsmedelregistret 1.4.2013 Godkända produkter i växtskyddsmedelregistret 1.4.2013 Acanto 1944 Bekämpning av mjöldagg och rostsvampar i all spannmål samt bekämpning av höst- och vårvetets brunfläcksjuka, höstvetets gråfläcksjuka,

Läs mer

Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping. Brunnby 13 januari 2009 L ) 9/5 DC 30 2) 21/5 DC 33 LSD 5% 794 (15%)

Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping. Brunnby 13 januari 2009 L ) 9/5 DC 30 2) 21/5 DC 33 LSD 5% 794 (15%) Karin Jahr Jordbruksverkets växtskyddscentral Linköping Brunnby 13 januari 2009 Brunnby L5-300 balders- förgät- snärj- samtl. skörd brå migej måra A. Obehandlat g/m 139 160 44 416 5394 A. Rel tal B. Express

Läs mer

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen?

Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Renkavle och åkerven Hur bekämpar vi och stoppar spridningen? Per-Erik Larsson och Per Widén Renkavlens utbredning i Europa I 14 länder Totalt 9 milj ha Varav resistens 53 % 1,5 milj ha 80 % 4,2 milj ha

Läs mer

Betning mot skadeinsekter i sockerbetor 2009

Betning mot skadeinsekter i sockerbetor 2009 Betning mot skadeinsekter i sockerbetor 2009 Åsa Olsson Bakgrund Sockerbetsfrö har under lång tid betats med olika produkter för att så långt det är möjligt kunna undvika angrepp av olika skadeinsekter,

Läs mer

L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vatten-

L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vatten- L144964 SWED/5M Ogräsmedel Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast:

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Kemisk ogräsbekämpning 011/01 Kemisk ogräsbekämpning 011/01 Innehållsförteckning 011-09-7 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet...

Läs mer

Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17

Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17 Introduktionskurs Mjölby 2010-11-17 Växtskydd/Miljö/Ekonomi Örjan Folkesson Jordbruksverket, Alnarp Bakgrund till växtskyddsrådgivning! Miljömålen: Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Insektsmedel. Nettoinnehåll: 1 liter. Miljöfarlig SWEDEN

Insektsmedel. Nettoinnehåll: 1 liter. Miljöfarlig SWEDEN Produktfakta Medlets verkan: Insektsmedel Registreringsnummer: 4491 Behörighetsklass: L Formulering: Emulsion, olja i vatten (EW) Verksamt ämne: 40 g/l tau-fluvalinat Förpackning: 1 liter Om inte de optimala

Läs mer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Ariane S OGRÄSMEDEL

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Ariane S OGRÄSMEDEL EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Varning Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 856 Faroangivelser: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande

Läs mer

Växtskydd från Nordisk Alkali

Växtskydd från Nordisk Alkali Växtskydd från Nordisk Alkali Rådgivning och marknadsföring av väl utprovade växtskyddsmedel för användning i många grödor. Växthus Plantskolor Prydnadsväxter Grönsaker Frukt Spannmål Bär Raps Potatis

Läs mer

Tillåten behandling. Max antal behandl. Tidpunkt utvecklingsstadium. Maxdos /behandl. Endast vårbehandling DC 13-49

Tillåten behandling. Max antal behandl. Tidpunkt utvecklingsstadium. Maxdos /behandl. Endast vårbehandling DC 13-49 Gratil 75 WG Herbicid Växtskyddsmedel Klass 2 L Reg Nr 4232 Användningsområde Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall. I stråsäd endast för vårbehandling. Betesdjur

Läs mer

Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå , Pernå Patrik Erlund

Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå , Pernå Patrik Erlund Odlingavoljeväxterochbondböna Greppa marknaden Ingå 10.6.2010, Pernå 11.6.2010 Patrik Erlund 180 160 140 Oljeväxtarealen och -skörden 2002-2010 2000 1800 1600 1000 ha 120 100 80 60 40 20 1400 1200 1000

Läs mer

Reg. nr. 4540. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Reg. nr. 4540. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. LEXUS 50WG SE 100G BKL K-39143.qxp 21/04/15 16:45 Page1 K-39143/31504 - SWEDEN - (COVER) PAGE 1 Â Varning Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Samla upp spill. Innehållet/behållaren

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Få maximal avkastning från dina rapsfält Kerb TM Flo 400 är effektivt mot ett brett spektrum

Läs mer

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.

Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush. Ekologisk spannmålsodling på Rådde gård 1997-2008 Januari 2009 Jan Jansson Hushållningssällskapet Sjuhärad Jan.Jansson@hush.se 0325-618610 Hushållningssällskapet Sjuhärads försöks- och demonstrationsgård

Läs mer

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd.

Agil 100 EC. Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Tar effektivt hand om gräsogräs och spillsäd. Agil 100 EC Verkar snabbt och är enkel att applicera! Innehåll: 100 g/l propaquizafop Formulering: EC (Emulgerbart koncentrat) Registrerade grödor:

Läs mer

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2015. www.jordbruksverket.se

INTEGRERAT VÄXTSKYDD. Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2015. www.jordbruksverket.se Förebygg Bevaka INTEGRERAT VÄXTSKYDD Följ upp Behovsanpassa Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2015 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2015 Sammanställt av:

Läs mer

Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans

Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans Tisby gård och Långtora gård- pilotgårdar inom Odling i Balans Demonstration av integrerat och säkert växtskydd Odling i Balans pilotgårdar Inom Odling i Balans samsas gårdar som drivs både ekologiskt

Läs mer

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet

Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling. Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet Fokusera på lönsamhet i din spannmålsodling Bredverkande Effektiv från stråbas till ax, även effekt mot Fusarium Ger merskörd och kvalitet www.bayercropscience.se En effektiv svampbekämpning är basen i

Läs mer

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post:

Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, Kalmar E-post: ÖRTOGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTVETE OCH KORN. Försök inom animaliebältet 2002. Klas Eriksson Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg, Flottiljv. 18, 392 41 Kalmar E-post: klas.eriksson@hush.se Sammanfattning

Läs mer

Vattendrag. Håll skyddsavstånden!

Vattendrag. Håll skyddsavstånden! Vattendrag Håll skyddsavstånden! s 124-126 Skyddsavstånd Markanpassat Gäller alltid. Skyddar mot transport genom eller ovanpå marken Vindanpassat Skyddar omgivningen mot vindavdrift Markanpassat skyddsavstånd

Läs mer

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö

DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013. www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00. DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö DuPont växtskydd PRODUKTKATALOG 2013 www.dupont.se/agro, tel. 040-680 47 00 DuPont Sverige AB, Box 839, 201 80 Malmö Innehåll & kontaktpersoner Produktkatalog 2013 Innehåll & kontaktpersoner 2 Rengöring

Läs mer

Följ deras råd och även du får bättre lönsamhet och en enklare potatisodling 2010!

Följ deras råd och även du får bättre lönsamhet och en enklare potatisodling 2010! Effektivt skydd inifrån och ut Vad tyckte dina nordiska kollegor om sitt arbete med Revus 2009? Följ deras råd och även du får bättre lönsamhet och en enklare potatisodling 2010! Stefan Pålsson Trolle

Läs mer

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World

OLJEVÄXTSTRATEGI. Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps. Solutions for the Growing World OLJEVÄXTSTRATEGI Marknadens effektivaste produkter mot ogräs i höst - och vårraps Solutions for the Growing World Fakta om Bredspektrasubstans med effekt på de viktigaste örtogräsarterna. Mycket brett

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsåret 2007. Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanlands län

Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsåret 2007. Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanlands län Bibliografiska uppgifter för Växtskyddsåret 27. Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanlands län Författare Wærn P., Sandström M. Utgivningsår 27 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

FYRA ÅRS RESULTAT FRÅN DE LÅNGLIGGANDE REGIONALA KALKNINGSFÖRSÖKEN

FYRA ÅRS RESULTAT FRÅN DE LÅNGLIGGANDE REGIONALA KALKNINGSFÖRSÖKEN FYRA ÅRS RESULTAT FRÅN DE LÅNGLIGGANDE REGIONALA KALKNINGSFÖRSÖKEN Av Lennart Mattsson, SLU Markvetenskap & Anneli Kihlstrand, Nordkalk AB I 15 pågående kalkningsförsök jämförs ett antal kalkprodukter.

Läs mer

Ta tillväxten i egna händer

Ta tillväxten i egna händer Ta tillväxten i egna händer Under odlingssäsongen finns det mycket viktigt att göra på åkern. Tillväxtprogrammets olika prognosmodeller och verktyg hjälper dig fatta de rätta besluten. Tillväxtprogrammet

Läs mer

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2014. www.jordbruksverket.se

Bekämpningsrekommendationer. Svampar och insekter 2014. www.jordbruksverket.se Bekämpningsrekommendationer Svampar och insekter 2014 www.jordbruksverket.se Jordbruksverkets växtskyddscentraler, mars 2014 Författare: Louise Aldén, Gunnel Andersson, Anders Arvidsson, Gunilla Berg,

Läs mer

Växtskyddscentralen. Optimera motiverad bekämpning Nässjö den 22 oktober 2007 Karin Jahr, Jordbruksverket Växtskyddscentralen Linköping

Växtskyddscentralen. Optimera motiverad bekämpning Nässjö den 22 oktober 2007 Karin Jahr, Jordbruksverket Växtskyddscentralen Linköping Optimera motiverad bekämpning Nässjö den 22 oktober 2007 Karin Jahr, Jordbruksverket Linköping 1/1 85% ogräseff. ½ 75% ¼ 60% (20 000 frö/m 2 ) Dos - respons Schematisk kurva för en herbicid använd under

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 28 mars 2012. KIFS 2012:2 Utkom

Läs mer

OGRÄSMEDEL. Reg. nr. 5057. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

OGRÄSMEDEL. Reg. nr. 5057. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk. CDQ SX SE 250G BKL K-39137.qxp 17/04/15 09:40 Page1 K-39137/31504 - SWEDEN - (COVER) - PAGE 1 Â Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller tribenuronmetyl, kan ge upphov

Läs mer

Rapsbaggar och resistens Rapskonferens Projekt 20/20, Linköping

Rapsbaggar och resistens Rapskonferens Projekt 20/20, Linköping Rapsbaggar och resistens Rapskonferens Projekt 20/20, Linköping 2011-11-16 2012-01-04 Göran Gustafsson Jordbruksverkets Växtskyddscentral Linköping Skador av rapsbagge 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Läs mer

Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs

Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs Henrik Hallqvist, Jordbruksverket, Alnarp Mattias Zetterstrand, Hushållningssällskapet Kristianstad E-post: henrik.hallqvist@jordbruksverket.se Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs Sammanfattning och

Läs mer

Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter

Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter Ogräs Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter Av Karin Andersson, Hushållningssällskapet Väst karin.andersson@hushallningssallskapet.se Sammanfattning Ingen skillnad i ogräseffekt (genomsnitt av sex

Läs mer

OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD

OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD OGRÄSBEKÄMPNING I HÖSTSÄD av Klas Eriksson, HS Kalmar-Kronoberg Statistisk bearbetning Robert Anderson SLU FFE Uppsala Två försöksserier med ogräsbekämpning i höstsäd har genomförts i Animaliebältet under

Läs mer

SPECIMEN MAVRIK. Insekticid. Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter.

SPECIMEN MAVRIK. Insekticid. Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter. MAVRIK Insekticid Mångsidig insekticid men som är skonsam mot många nyttoinsekter. Verksamt ämne: tau-fluvalinat 240 g/l (26,1 vikt-%) Formulering: emulsion, olja i vatten (EW) Verkningsmekanism: IRAC

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning.

Kemisk ogräsbekämpning. www.jordbruksverket.se Kemisk ogräsbekämpning 013/014 Jordbruksverkets växtskyddscentraler, oktober 013 Redaktör Karin Jahr Rådgivningsenheten norr Jordbruksverket Dragarbrunnsgatan 35 753 0 UPPSALA Materialet

Läs mer

Årets växtskyddsprogram

Årets växtskyddsprogram Produktkatalog Årets växtskyddsprogram DuPonts produktprogram växer Vi har sedan flera år varit en av de ledande leverantörerna på ogräsmedel med vårt lågdosprogram. Det samma med vår starka ställning

Läs mer

PAGE 1 (COVER) NOIR K-33869/31411 - SWEDEN. 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1

PAGE 1 (COVER) NOIR K-33869/31411 - SWEDEN. 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1 111458 K-33869 20 PAGES 25/11/14 14:19 Page1 PAGE 1 (COVER) PRODUKTFAKTA Medlets verkan: Ogräsmedel Registreringsnummer: 4124 Behörighetsklass: 2 L Formulering: Vattenlösligt granulat (WG) förpackat i

Läs mer

Risk- och konsekvensanalys för ogräs i stråsäd

Risk- och konsekvensanalys för ogräs i stråsäd Strategin för växtskyddsmedel PM 2014-01-28 Karin Jahr, Jordbruksverket Rikard Andersson, HIR Malmöhus Risk- och konsekvensanalys för ogräs i stråsäd Sammanfattning Hantering av ogräsproblem är en komplex

Läs mer

L148165 SWED/12M 250 EC

L148165 SWED/12M 250 EC L148165 SWED/12M 250 EC Användningsområde För stråförkortning i odlingar av råg. Behandlingen får ej ske senare än i flaggbladstadiet. För stråförkortning i odlingar av timotej och rödsvingel för utsäde.

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet KEMI Kemikalieinspektionen Swedish Chemicals Agency Tillstånd och upplysning Bjötn Isaksson Delgivningskvitto 2015-06-25 Agneta Sundgren LRF 105 33 Stockholm 5.1.2.a-Hl 5-04069 Beslut angående ansökan

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

SPECIMEN BETA-BAYTHROID SC 025. Insekticid. Bred pyretroid med kontaktverkan och repellerande effekt.

SPECIMEN BETA-BAYTHROID SC 025. Insekticid. Bred pyretroid med kontaktverkan och repellerande effekt. BETA-BAYTHROID SC 025 Insekticid Bred pyretroid med kontaktverkan och repellerande effekt. Verksamt ämne: Beta-cyflutrin 25 g/l (2,4 vikt-%) Formulering: Suspensions koncentrat (SC) Registreringsnummer:

Läs mer

Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd. Behandling i stråsäd får ej ske senare än vid begynnande

Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd. Behandling i stråsäd får ej ske senare än vid begynnande L139236 SWED/10L Användningsområde Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd. Behandling i stråsäd får ej ske senare än vid begynnande blomning. Mot svampangrepp i odlingar av raps och rybs. Behandlingen

Läs mer

Kemisk ogräsbekämpning 2012

Kemisk ogräsbekämpning 2012 Kemisk ogräsbekämpning 01 Innehållsförteckning 01-04-6 Anpassa dosen efter villkoren... Dosnycklar... 3 Ogräsens indelning... 4 Var rädd om vattnet... 5 Höstsäd höstbehandling gräs- och örtogräs... 6 Höstsäd

Läs mer

Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter

Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter Regional växtodlingskonferens Brunnby 15 januari 2014 Karin Jahr, Växtskyddscentralen Uppsala Knölsyska i vårsäd Åkertistel i vårsäd Örtogräs i vårraps Örtogräs i lin Fleråriga ogräseffekter Icke registrerade

Läs mer

DuPont Agro Information om växtodling och växtskydd 2012

DuPont Agro Information om växtodling och växtskydd 2012 DuPont Agro Information om växtodling och växtskydd 2012 Balance SX nyhet i ogräsbekämpningen DuPont och Danisc0 - en ny stark organisation Oljeväxter Steward bekämpar även resistenta rapsbaggar innehåll

Läs mer

Växtskyddsåret 2014. observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län

Växtskyddsåret 2014. observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län 215-1-11 Växtskyddsåret 214 observationer från prognosgraderingar och försök i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län Anders Lindgren Lina Norrlund anders.lindgren@jordbruksverket.se

Läs mer

VÄXTSKYDDSÅRET 2006. Småland, Öland och Gotland. Växtskyddscentralen Flottiljvägen 18 392 41 KALMAR

VÄXTSKYDDSÅRET 2006. Småland, Öland och Gotland. Växtskyddscentralen Flottiljvägen 18 392 41 KALMAR VÄXTSKYDDSÅRET 26 Småland, Öland och Gotland Växtskyddscentralen Flottiljvägen 18 392 41 KALMAR 1 Av Gunnel Andersson Redaktör: M. Gröntoft Omslag: Havrebladlöss Foto: Peder Waern Eftertryck tillåts om

Läs mer

Spannmålsstrategi. Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs.

Spannmålsstrategi. Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. Spannmålsstrategi Dow AgroSciences har lösningen på ogräsproblemet i höstsäd, oavsett om det gäller örtogräs eller gräsogräs. I vårsäd erbjuder vi dessutom marknadens mest använda herbicid mot ogräs i

Läs mer

Pris 26 ODLINGSPROGRAM 2015 ODLINGSGUIDE. Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous.

Pris 26 ODLINGSPROGRAM 2015 ODLINGSGUIDE. Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous. K-LANTBRUK ODLINGSPROGRAM Pris 26 2015 ODLINGSGUIDE Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous.fi K-LANTBRUK NYHETER 2015 Vilgott tvåradigt foderkorn...

Läs mer

Växtskyddsmedel för yrkesbruk Acanto 1944 växtsjukdomar Acanto Prima 1985 växtsjukdomar Acrobat WG 1766 växtsjukdomar Agil 100 EC 1701

Växtskyddsmedel för yrkesbruk Acanto 1944 växtsjukdomar Acanto Prima 1985 växtsjukdomar Acrobat WG 1766 växtsjukdomar Agil 100 EC 1701 Växtskyddsmedel för yrkesbruk 12.12.2016 Acanto 1944 växtsjukdomar Acanto Prima 1985 växtsjukdomar Acrobat WG 1766 växtsjukdomar Agil 100 EC 1701 ogräs Agrimarket MCPA 750 3200 ogräs Agrimarket Trio 3201

Läs mer

Jordbruksinformation 1-2015. Så anlägger du en skalbaggsås

Jordbruksinformation 1-2015. Så anlägger du en skalbaggsås Jordbruksinformation 1-2015 Så anlägger du en skalbaggsås Många lantbrukare undrar hur de med enkla medel kan gynna de naturliga fienderna på slätten samtidigt som de bedriver en rationell produktion.

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall

Bibliografiska uppgifter för Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall Bibliografiska uppgifter för Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall Författare Pettersson L. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 62 Ingår

Läs mer

Guide för flyghavrebekämpning

Guide för flyghavrebekämpning Eviras anvisning 13046/3/sv Guide för flyghavrebekämpning Livsmedelssäkerhetsverket Evira Guide för flyghavrebekämpning Eviras anvisning 13046/3/sv Eviras anvisning 13046/3/sv Ibruktagen 27.6.2011 Utsädeskontrollenheten

Läs mer

Utlakningsförsöken i Mellby

Utlakningsförsöken i Mellby Utlakningsförsöken i Mellby Försöken syftar till att ta fram effektiva brukningsmetoder för att minska förlusterna av växtnäring i olika odlingssystem Fånggrödor och flytgödsel (A) Stallgödsel i två odlingssystem

Läs mer

Pris 26 ODLINGSPROGRAM 2016 ODLINGSGUIDE. Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous.

Pris 26 ODLINGSPROGRAM 2016 ODLINGSGUIDE. Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous. K-LANTBRUK ODLINGSPROGRAM Pris 26 2016 ODLINGSGUIDE Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous.fi K-LANTBRUK Nyheter 2016 Trym... s. 28 Bäst avkastande

Läs mer

Pris 25 ODLINGSPROGRAM 2014 ODLINGSGUIDE. Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous.

Pris 25 ODLINGSPROGRAM 2014 ODLINGSGUIDE. Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous. K-LANTBRUK ODLINGSPROGRAM Pris 25 2014 ODLINGSGUIDE Odlingsprogram telefonrådgivning 01053 20080 Dejour klo 8-20 (1.5. - 16.7.) www.k-maatalous.fi K-LANTBRUK Nyheter 2014 RAGNA Flerradigt stärkelse- och

Läs mer

Blomkål Sverige 2015. Skörda vår erfarenhet!

Blomkål Sverige 2015. Skörda vår erfarenhet! Blomkål Sverige 2015 Skörda vår erfarenhet! 2 Blomkål Sverige 2015 Blomkål Sverige 2015 Skörda vår erfarenhet! Innehåll Inledning 4 Resistens mot klumprotsjuka 5 Sorter med resistens mot klumprotsjuka

Läs mer

BROADWAY vinner över gräset

BROADWAY vinner över gräset BROADWAY vinner över gräset men även över örtogräset Solutions for the Growing World är enkelt! En enda produkt mot både gräs och örtogräs OCH med en temperaturstabilitet som gör att är anpassad för den

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 7 december 2011. KIFS 2011:5 Utkom

Läs mer

Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs

Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs Växtodlingskonferens Brunnby gård 14 januari 2015 Ogräs Per Widén, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Uppsala Per-Erik Larsson, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Skara Innehåll Sid 2 Ogräsförsök 2014

Läs mer

Jämförelse av HZPC Kantaperunas sorter

Jämförelse av HZPC Kantaperunas sorter Sortguide Jämförelse av HZPC Kantaperunas sorter < Tidiga Sena > Carrera Colomba Timo Annabelle Siikli Jessica Innovator Taurus Noblesse Challenger Opera Mozart Asterix Nicola Sort Utsädesbehov kg/ha -

Läs mer

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC

Följ alltid etikettens anvisningar. * Varumärke Dow Agro Sciences LLC * Varumärke Dow Agro Sciences LLC Dow AgroSciences Sverige AB Norra Vallgatan 70 SE-211 22 Malmö Tel: 040-97 06 40 Fax: 040-97 06 55 www.dowagro.se Anmärkning: Information och fakta i denna skrift är såvitt

Läs mer

Fagseminar i plantekultur Plantevern Hamar

Fagseminar i plantekultur Plantevern Hamar Fagseminar i plantekultur Plantevern Hamar 2013-02-04 Darko Kosoderc +46-76-881 32 80 Sverige & Norge / Sweden & Norway dkosoderc@dow.com www.dowagro.se Ariane S og Starane XL bondens trygge valg og verktøy

Läs mer

FRÖODLING AV RAJ- OCH RÖRSVINGEL I SVERIGE

FRÖODLING AV RAJ- OCH RÖRSVINGEL I SVERIGE Examensarbete inom Lantmästarprogrammet FRÖODLING AV RAJ- OCH RÖRSVINGEL I SVERIGE SEED CULTIVATION OF FESTULOLIUM AND TALL FESCUE IN SWEDEN Marcus Olsson och Hanna Olofsson Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer