Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Oasmia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Oasmia"

Transkript

1 Uppdragsanalys Oasmia

2 AVVAKTA Oasmia Riktkurs 27:40 kronor 2 Intressant men riskfylld aktie Analytiker: Erik Hugoson Oasmia är ett forskningsföretag som bedriver utveckling av läkemedel. Bolaget har flera intressanta projekt i sin pipeline, varav ett som passerat FAS III och inväntar ett marknadsgodkännande i Ryssland. Oasmia utvecklar läkemedelskandidater inom human och veterinär onkologi (tumörsjukdomar). Deras forskning baseras på redan väletablerade substanser som visat sig effektiva mot bland annat äggstockscancer för människor och juvercancer för djur. Oasmia hoppas att forskningen ska kunna förbättra dagens behandlingsformer genom att framställa nya formuleringar av cytostatika med en lägre biverkningsprofil och bredare användningsområde. Oasmia har för närvarande 6 projekt i pipelinen. Vi har i vår värdering valt att fokusera på de längst gångna projekten då de är de mest intressanta för företagets framtida intäkter. Ett av projekten är Paccal Vet; en patenterad formulering NYCKELTAL mot olika cancerformer, däribland juvertumörer och skivepitelcancer hos hundar. Just companion animal drug industrin (medicinering av husdjur) är en mycket intressant nisch marknaden har på tio år fördubblats och beräknas omsätta runt 7 miljarder USD 1. I vår värdering har vi tagit hänsyn till det binära utfallet som råder för forskningsbolag. Utöver de redan garanterande kassaflödena från nyemissioner och lån, samt forskningsbidrag och milstolpebetalningar, påverkas bolagsvärdet av sannolikheten att deras produkter når marknaden och plockar marknadsandelar. Vi har uppskattat marknadsvärdet för bolagets produkter vid ett positivt utfall och sedan satt en motiverad aktiekurs på 27,4 SEK. 1 Animalpharm, Tusentals kronor Omsättning KORTA FAKTA VD: Julian Aleksov Styrelseordförande: Joel Citron Största ägare: Alceco Internatinal S.A. Börsvärde, mnkr: Lista: Small Cap (samt Frankfurtbörsen) Aktuell börskurs, kr: 22 P/E-tal 2014: Ej aktuellt BÖRSTEMPERATUR Ledning Ägare Finansiell ställning Potential Risk AKTIEKURS Ledningen har bred erfarenhet av läkemedelsbranschen samt ett stort kontaktnät. VD Julian Aleksov och vice VD Hans Sundin har under flera år arbetat med forskningsprojekt och utveckling inom läkemedelsindustrin. Oasmias ägarsituation är stark. Den består till största delen av VD, samt ekonomiskt starka och långsiktiga finansiella aktörer. För högre betyg hade fler utomstående branschaktörer krävts som ägare. Bolaget har genom lån och nyemissioner stärkt kassan med 48 miljoner. Det ger en god grund för att fortsätta arbetet med prioriterade forskningsobjekt, samtidigt som de flaggar för att de kan behöva mer kapital inom en snar framtid. Vid lyckade forskningsresultat öppnas en betydande marknad för Oasmias produkter. Flera av bolagets projekt har passerat de inledande stadierna och det visar på att det finns god potential i produkterna. Risken är hög i alla forskningsbolag och Oasmia är inget undantag. Skulle bolagets produkter inte nå marknaden, kommer framtida prognoserade kassaflöden behövas skrivas ner. Rörelseresultat Årets resultat Resultat per aktie 1,2 1,06 1,28 0,65 P/E-tal neg neg neg neg Nettokassa Oasmia OMXS-index BTS OMXSPI Eget Kapital Kassaflöde från löpande verksamhet

3 Oasmia Generella bolagskriterier Ledning (1 10) Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 3 Ägare (1 10) Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot småaktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning (1 10) Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential (1 10) Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential, givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risk (1 10) Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 Oasmia Om bolaget och dess verksamhet Oasmia är ett forskningsbolag som har sitt ursprung i ett privat forskningsprojekt inom bioorganisk kemi från Projektet avsåg att studera cellernas åldrande men övergick sedan till att utveckla läkemedelskandidater för cancerbehandlingar med färre bieffekter. Efter millenniumskiftet avslutades det mesta av grundforskningen rörande företagets onkologiformuleringar som i dag har blivit basen för deras produkter i pipelinen tog Oasmia steget till börsen och introducerades på NGM Nordic MTF. Sedan dess har bolaget stärkt sin onkologportfölj genom majoritetsinvesteringar i andra utvecklingsbolag (Qdoxx Pharma AB och Gluco- Gene Pharma AB). I dag är Oasmia listat på NASDAQ OMX Stockholm, samt på Frankfurtbörsen, i syfte att underlätta handeln med bolagets egna aktier och öka möjligheten till att få in mer kapital vilket är en viktig del i alla utvecklingsbolag. Oasmia har en kontraktstillverkare utanför Uppsala med cgmp godkända produktionslokaler för framtida tillverkningsbehov av läkemedelskandidater. Ur ett utvecklingsperspektiv ger det bolaget en trygghet i värdekedjan, då bolaget ges möjlighet att kontrollera den egna processen från preklinisk forskning till tillverkning och försäljning. Forskning och utveckling Bolagets forskning är fokuserad kring området onkologi. Deras forskning syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Arbetet har lett fram till det egna patenterade teknologin XR-17, som fungerar som ett hjälpämne till den substansen paklitaxel, en välkänd cytostatisk substans som är effektiv mot många olika typer av cancertumörer. Alla projekt är fokuserade kring onkologi och baserade på Oasmias egna patenterade teknologi XR-17.

5 Oasmia Genom sitt patent på XR-17 teknologin arbetar Oasmia med att ta fram effektiva läkemedelskandidater inom både human health och animal health. Produktutvecklingen inom human onkologi är i huvudsak inriktad på de vanligt förekommande indikationerna mot äggstockscancer och bröstcancer. Inom human health sektorn har Oasmia har fyra läkemedelskandidater i sin pipeline varav en nått FAS III (Paclical). Forskningen inom animal health sektorn avser läkemedel för behandling av cancer hos hundar, i synnerhet mastocytom och lymfom. Oasmia har två läkemedelskandidater varav ett (Paccal Vet-CA1 2 ) har fått ett marknadsgodkännande i USA i användningen mot skevepitelcancer hos hundar. Bolaget har patent på sin XR-17 plattform till och med Produktportfölj Human health Oasmia arbetar med fyra läkemedelskandidater inom human health. Alla projekt är fokuserade kring onkologi och baserade på Oasmias egna patenterade teknologi XR-17. Human Health Läkemedelskandidater inom både human health och animal health Paclical Paclical är en av de stora värdedrivarna för Oasmia. Substansen är en patenterad formulering av paklitaxel i kombination med Oasmias patenterade teknologi XR-17. Paclical har särläkemedelstatus inom EU och USA med avseende på indikationen äggstockscancer. Oasmia har genomfört en FAS III-studie med Paclical för behandling av äggstockscancer. Totalt ingick 789 patienter i studien, och den sista patienten blev färdigbehandlad i slutet av 2012 varefter alla patienter har följts upp beträffande tid till återfall. Oasmia håller nu på att utvärdera resultaten, vilka kommer att användas för att söka marknadstillstånd för Paclical i EU, USA och resten av världen. Enligt bolaget finns förhoppningar om att ansöka om marknadstillstånd under I september 2012 lämnade Oasmia in en ansökan om marknadsföringstillstånd för Paclical i Ryssland som nu behandlas av den lokala läkemedelsmyndigheten. Oasmia startade under sommaren 2013 en klinisk dose finding studie med Paclical för veckovis behandling av bröstcancer. Paclical är en av de stora värdedrivarna för Oasmia. 2 CA1 Conditional approval, innebär att läkemedlet är delvist godkänt, men kan under särskilda regleringar marknadsintroduceras. I Paccal Vets fall behöver bolaget komplettera datan kring läkemedlets effekter.

6 Oasmia I dagsläge finns två likartade läkemedel till Paclical; Taxol (generika) och Abraxane (Celgene), båda med den aktiva substansen paklitaxel. Taxol är i dag avregistrerat i Sverige men säljs som generika medan Abraxane används för behandling mot cancer (bröstcancer, och som kombinationsbehandling mot cancer i bukspottskörteln och lungcancer). Abraxanes globala försäljningsintäkter år 2013 låg på dryga 4 miljarder SEK. 6 Övriga läkemedelskandidater Doxophos Doxophos är en patenterad formulering av cytostatikan doxorubicin i kombination med XR-17. Doxorubicin är en av de mest effektiva och använda substanserna för behandling av cancer. Oasmia har sammanställt dokumentation av produktkandidaten och planerar nu en klinisk FAS I-studie. Docecal Docecal är en patenterad formulering av cytostatikan docetaxel i kombination med XR-17. Oasmia förbereder nu det kliniska programmet för produktkandidaten. OAS-19 OAS-19 är det första cancerläkemedlet med två aktiva cytostatika i en infusion. Det är egenskaperna hos XR-17 som gör denna kombination möjlig. Detta koncept ger Oasmia ytterligare en dimension för utveckling av läkemedel med flera aktiva substanser i en micell, där även substanser med eller utan vattenlöslighet kan kombineras. Prekliniska studier som genomfördes 2013 visade lovande resultat. Oasmia har för avsikt att påbörja validering av produktionen av OAS-19 under Animal Health Produktutvecklingen inom veterinärmedicin avser läkemedel främst för behandling av cancer hos hundar. Animal Health Paccal Vet Paccal Vet är en patenterad formulering av paklitaxel i kombination med XR-17. I juli 2014 lanserades Paccal Vet av Oasmias amerikanske partner Abbott som den första injicerbara kemoterapeutiska produkten för behandling av solida tumörer hos hundar. I dag är medicinering av sällskapsdjur fortfarande relativt ovanligt, då kirurgi är den konventionella metoden mot cancertumörer som upptäcks tidigt. Bolaget bedriver en kompletterande studie med Paccal Vet för behandling av mastocytom. Avsikten med studien är att mäta tid till återfall hos hundar som behandlats fyra gånger med tre veckors mellanrum. Samtliga 50 randomiserade hundar var färdigbehandlade april Om resultatet

7 Oasmia av studien är i paritet med förväntningarna så kommer Oasmia att lämna in ansökan om marknadsföringstillstånd hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Oasmia har beviljats MUMS 3 -beteckning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) i USA för Paccal Vet vid behandling av mastocytom, juvertumörer och skivepitelcancer. Oasmia erhöll i februari 2014 från FDA villkorat marknadsföringstillstånd för Paccal Vet i USA för behandling av juvertumörer och skivepitelcancer hos hundar. Oasmia har inlett ett samarbetsavtal med Abbott Animal Health som ger Abbott exklusiva globala marknadsrättigheter för Paccal Vet med undantag för Ryssland, Japan och Oberoende Staters Samvälde (OSS). Oasmia har inlett ett samarbetsavtal med Abbott Animal Health som ger Abbott exklusiva globala marknadsrättigheter för Paccal Vet. 7 Doxophos Vet Doxophos är en patenterad formulering av doxorubicin i kombination med XR-17. Oasmia utvecklar Doxophos Vet för behandling av lymfom, som är en av de vanligaste cancerformerna hos hundar. Doxophos Vet är beviljad MUMS-beteckning i USA för indikationen lymfom. Oasmia bedriver en FAS I-studie med Doxophos Vet för att fastställa dosen för det kommande kliniska programmet. Alla hundar var färdigbehandlade i maj 2014, och Oasmia räknar med att lämna en studierapport under hösten Ledning VD Julian Aleksov, är en av bolagets grundare och varit anställd sedan Julian är ekonom i grunden med mångårig erfarenhet av forskningsprojekt och strategiskt utveckling av globala immateriella tillgångar. Genom bolag är han även den största ägaren i Oasmia. Vice VD Hans Sundin, har en bakgrund som apotekare och har varit anställd på Oasmia sedan Han har internationella erfarenheter från flera företag inom läkemedelsindustrin gällande tillverkning, kvalitetsstyrning och projektledning. Övriga upplysningar Tidigare har det förekommit turbulens kring bolaget och dess vd i form av oreda kring Oasmia-aktier från ett dödsbo ifrån tidigare forskningschef Oleg Strelchenok. Det har även, mot bolagets egna ord, varit medial uppmärksamhet kring eventuell kurspåverkning från bolaget. Vi anser att det är viktigt att belysa detta, då det tidigare har påverkat aktiekursen. Bland annat tappade Oasmia motsvarande 200 MSEK i bolagsvärde när detta åskådliggjordes i media 4. Det ska noteras att det inte förekommit några juridiska påföljder mot bolaget kring händelserna. Styrelse Styrelseordförande Joel Citron. Ordförande sedan hösten Tidigare VD för New Yorkbaserade Tenth Avenue Holdings. Tidigare styrelseordförande för Oxigene Inc. ( ). Vice styrelseordförande och VD för Mastec Inc. ( ). Dessförinnan 16 år i diverse ledande positioner inom investment- 3 Minor use/minor species. 4 Dagens nyheter,

8 Oasmia bolag och rörelsedrivande bolag i Europa och USA. Joel har en filosofie magister i nationalekonomi och en filosofie kandidat i företagsekonomi från University of Southern California. Övriga ledamöter Jan Lundberg. Ledamot sedan hösten Har lång erfarenhet av affärsverksamhet, numera från det helägda bolaget Rekonstructa AB, vilket inbegriper fastighetsägande och förvaltning, aktiehandel, delägande i bolag, samt ett antal uppdrag från externa kunder. Är civilingenjör inom mekanik samt industriellekonomi och organisation vid KTH i Stockholm. 8 Martin Nicklasson. Ledamot sedan hösten Före detta VD på Swedish Orphan Biovitrum ( ). Är certifierad farmaceut och Farmacie doktor vid Uppsala universitet. Är sedan 1985 även docent vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet. Horst Domdey. Ledamot sedan hösten Har lång erfarenhet inom biokemi och molekylärbiologi. VD och koncernchef för Bio-M AG och Bio- M GmbH samt ordförande för Munich Biotech Cluster. Medgrundare av MediGene AG och Switch Biotech AG. Bo Cederstrand. Ordförande i Oasmia mellan Ledamot sedan års erfarenhet som VD och delägare i ett antal mindre och medelstora bolag, främst inom handel. Har stor erfarenhet av internationella affärer. Alexander Kotsinas. Ledamot sedan hösten Civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare vice VD och finansdirektör på Q-Med. Tjänstgjort som finanschef på Life Europe AB och på mobiloperatören 3. Alexander har varit Vice President på Investor AB och har arbetat på Ericsson. För närvarade partner i Next2b AB. Julian Aleksov, se ledning. STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 8 Ägare Kapital % Röster % Alceco International SA (Aleksov/Cederstrand) 40,3 40,3 Nexttobe AB (Ågerup) 20,6 20,6 Avanza Pension (Avanza Bank Holding AB) 5,2 5,2 JP Morgan Chase NA 1,9 1,9 Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,7 1,7 SHB Fonder (inkl Xact) 1,7 1,7 Goldman Sachs International Ltd 1,5 1,5 Christer Ericson o bol 1,4 1,4 Briban Invest AB 1,3 1,2 JP Morgan Clearing Corp 1,3 1,3

9 Oasmia Värdering I vår värdering har vi valt att fokusera på de två projekt (Paclical och Paccal Vet-CA1) som har kommit så i utvecklingen att det är rimligt att göra en sannolikhetsberäkning för ett eventuellt positivt utfall för bolaget. Projekt som fortfarande befinner sig innan FAS III har historiskt sett en låg sannolikhet att nå marknaden. För att ge en så rättvis bild av framtida intäkter som möjligt, bedömer vi att det mest rimliga är att utesluta dessa projekt. Vidare, i vår värderingsmodell har vi utgått från ett good case scenario. Det förutsätter att läkemedelskandidaterna får ett positivt utfall i registreringsprocessen, samt att produkterna lyckas plocka globala marknadsdelar inom sina områden. I vår dcf-värdering har vi valt att prognosera kassaflödet fram till patentets utgång år Projekt som fortfarande befinner sig innan FAS III har historiskt sett en låg sannolikhet att nå marknaden. 9 Paclical Den globala onkologimarknaden uppgår till ungefär 480 miljarder kronor årligen. För äggstockscancer var delen så stor som 3,5 miljarder kronor och har en förväntat tillväxt på 13,6% till år Motsavarande siffra för bröstcancer ligger på 70 miljarder kronor, med en förväntad tillväxt på 3,4 % till år Anledningen till de ökade cancerfallen anses bland annat vara den stigande medellivslängden i västvärlden, då antal cancertumörer påvisats öka med åldrandet. För den aktuella marknaden för Paclical har vi använt oss av antalet patienter (i USA, EU och Ryssland/OSS) som kan behandlas med cytostatika. I dagsläget ligger den siffran kring patienter årligen; USA , EU , Ryssland/OSS I Ryssland har Oasmia ansökt om marknadsföringstillstånd för Paclical (år 2012). De har även inlett ett samarbete om gemensam produktutveckling och distribution för Paclical i Ryssland tillsammans med läkemedelsbolaget Pharmasyntez. Samtidigt som det ger Oasmia en starkare position på den ryska marknaden kommer ett sådant samarbete försämra intäktsmarginalerna jämfört med om Oasmia själva distribuerade och sålde Paclical. Enligt bolaget själva kommer en fullständig 18 veckors behandling med Paclical kosta runt SEK per patient i Ryssland. I och med samarbetet med Pharmasyntez bedömer vi möjligheterna för en eventuell marknadsintroduktion som mycket goda (80 % sannolikhet). För den amerikanska och europeiska marknaden har Paclical fått status som särläkemedel. Vi uppskattar möjligheterna som måttliga för en eventuell marknadsintroduktion med en sannolikhetsbedömning på 60 % (USA och EU). Bolaget själva har flaggat för att de kommer att använda sig av en extern säljstyrka och en kontraktstillverkare för att möta den eventuella framtida efterfrågan. Paccal Vet Marknaden inom området companion animal drugs växer lavinartat, i synnerhet i västvärlden. I USA har utgifterna på husdjur vuxit från 17 MUSD (1994) till 53 MUSD (2012). Samtidigt finns en ökad acceptans hos husdjursägarna att behandla sina djur med medicin framför kirurgi alternativt avlivning 6. Marknaden inom området companion animal drugs växer. 5 Cancerfondens rapport APPA.

10 Oasmia Paccal Vet har sökt och erhållit ett villkorat godkännande av FDA för behandling av juvercancer och skivepitelscancer (läkemedlet har tillstånd att säljas i 5 år, förutsatt att Oasmia fortsätter att samla in data kring behandlingarna). Det är mycket svårt att uppskatta den globala marknaden för Paccal Vet. Det uppskattas att finnas 500 miljoner hundar i världen, majoriteten av dem utan ägare och därmed inte aktuella för medicinering. I USA, där läkemedlet har fått sitt godkännande från FDA, finns cirka 75 miljoner registrerade hundar. Motsvarande siffra för EU ligger på 45 miljoner. Cirka 20 % av alla hundar utvecklar cancer under sin livstid (medellivslängd 13 år). Det innebär att cirka 1 % av alla hundar får cancer varje år (1,2 miljoner hundar) och det är den siffran som vi har använt som underlag i vår beräkning för Paccal Vets intäkter. Vidare, i dag är den mest konventionella metoden mot cancertumörer i tidigt stadie hos hundar kirurgi. Kirurgi fungerar bra om tumörerna upptäcks tidigt, innan de blivit för stora och innan de metastaserat. I de fall som djurägaren väljer bort kirurgi är alternativet nästan uteslutande avlivning av djuret, främst för att minska djurets eget lidande. Medicinering i det stadiet är fortfarande väldigt ovanlig. Det gör att vi väljer att kraftigt revidera antalet djur som faktiskt kommer att behandlas genom medicinering och anser att en rimlig marknadsandel för Paccal Vet initialt ligger under 1 % (500 hundar per år). Oasmia har skrivit avtal med Abbott för de globala rättigheterna (exklusive Ryssland/OSS och Japan). Det ger Oasmia möjligheten att erhålla milstopsbetalningar på upp till 21,5 MUSD, beroende på produktutveckling och försäljning. Samtidigt behåller Oasmia royalties på minst 30 % av försäljningsintäkterna. Bolaget uppskattar att en behandling med Paccal Vet kostar USD/hund. Vår analys bygger även på att produkten kan börja genera intäkter redan 2015 på den amerikanska marknaden och senare en introduktion på den europeiska marknaden.

11 Oasmia VÄRDERINGSMODELL Prob. of MSEK success FAS PACLICAL 60% FAS III USA (ensamrätt) Ovariala cancer fall Oasmias marknadsandel (%) Omsättning EBITDA Diskonterat Kassaflöde* EUROPA (ensamrätt) 60% FAS III Ovariala cancer fall Oasmias marknadsandel (%) Omsättning EBITDA Diskonterat Kassaflöde* Ryssland/CIS (Pharmasyntez) 80% Registrering Ovariala cancer fall Oasmias marknadsandel (%) Omsättning EBITDA Diskonterat Kassaflöde* PACCAL VET-CA1 (ABBOTT) 100% Marknadsföring Antal behandlade hundar Oasmias ersättning Diskonterat Kassaflöde

12 Oasmia VÄRDERINGSMODELL (fortsättning) Prob. of MSEK success FAS PACLICAL 60% FAS III USA (ensamrätt) Ovariala cancer fall Oasmias marknadsandel (%) Omsättning EBITDA Diskonterat Kassaflöde* EUROPA (ensamrätt) 60% FAS III Ovariala cancer fall Oasmias marknadsandel (%) Omsättning EBITDA Diskonterat Kassaflöde* Ryssland/CIS (Pharmasyntez) 80% Registrering Ovariala cancer fall Oasmias marknadsandel (%) Omsättning EBITDA Diskonterat Kassaflöde* PACCAL VET-CA1 (ABBOTT) 100% Marknadsföring Antal behandlade hundar Oasmias ersättning Diskonterat Kassaflöde

13 Oasmia VÄRDERING Paclical USA Värde Diskonterat värde 912 Värde per aktie 10,4 kr Paclical EU Värde Diskonterat värde 881 Värde per aktie 10,0 kr Paclical Ryss/CIS Värde 634 Diskonterat värde 507 Värde per aktie 5,8 kr Paccal Vet Värde 73 Milstolpebetalningar 40 Värde per aktie 1,3 kr Motiverat aktiepris 27,4 kr ANTAGANDEN BULL SCENARIO Paclical (pris/behandling) USA kr EU kr Ryssland/CIS kr Exkl. ev. prisförändringar Marknadsintroduktion USA 2017 EU 2017 Ryssland 2016 EBITDA marginal USA/EU (inklusive Royalty) EBITDA marginal Ryss/CIS (inklusive Royalty) Paccal Vet Pris/Behandling kr Royalty 30% Marknadsintroduktion 2015 CAGR 33% *Diskonterat Kassaflöde Working Capital D&A CapEx 10% av oms 10% av oms 10% av oms Tax 22% Cost of Capital 10% Antal antal aktier (milj) 88,07233

14 Oasmia SWOT analys Styrkor Bolagets produkter har passerat flera av de så kritiska inledande faserna för läkemedelskandidater och det finns goda chanser för en eventuell marknadsintroduktion. Svagheter Den sinade kassan. Bolagets cash burn rate ligger i dag på 10 miljoner SEK/månad vilket innebär att bolaget är i behov av nytt kapital för att kunna fortsätta verksamheten. Flera av projekten i pipelinen har långt kvar till särläkemedelsstatus. Bolaget har ingen kommersiell framgång i sina projekt trots att verksamheten har fortgått i över ett decennium. 14 Möjligheter Bolaget verkar på en växande marknad där ett marknadsgenombrott skulle kunna genera miljardintäkter. Ökad acceptans för medicinering av husdjur. Hot Utgående patent (2028) Som i alla forskningsbolag finns den överhängande risken att projekten tvingas läggas ner innan de når marknaden. Kassa I skrivandes stund innehåller kassan 48 MSEK. Bolags- och aktievärde En sammanläggning av de olika delarna beskrivna ovan ger ett motiverat aktievärde på 27,4 SEK för de kommande 3 månaderna. Birger Jarl Fondkommission ( BFK ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespararen, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analytikern Erik Hugoson, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i Oasmia. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Uppdragsanalys 2014-12-04, uppdatering ANALYSGUIDEN. Oasmia

Uppdragsanalys 2014-12-04, uppdatering ANALYSGUIDEN. Oasmia Uppdragsanalys 2014-12-04, uppdatering Oasmia KÖP Oasmia 2014-12-04 UPPDATERING Riktkurs 33,40 kronor 2 I framkant för husdjuren Oasmia har påbörjat sin lansering av Paccal Vet i USA. Läkemedlet är den

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 30 sept 2013 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie

Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie PRESSMEDDELANDE 2014-10-21 Oasmias onkologiprodukt Paclical demonstrerar en positiv risk/nytta-profil jämfört med standardbehandling i en omfattande klinisk fas III-studie Ansökan om marknadsgodkännande

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-11-13 ANALYSGUIDEN. Kancera

Uppdragsanalys 2014-11-13 ANALYSGUIDEN. Kancera Uppdragsanalys 2014-11-13 Kancera avvakta Analysguiden Kancera 2014-11-13 Riktkurs 4,00 7,46 kronor Analytiker: Erik Hugoson På väg mot kandidat Kancera är ett forskningsbolag som bedriver utveckling av

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN. Follicum

Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN. Follicum Uppdragsanalys 2016-04-04 ANALYSGUIDEN Follicum TECKNA ANALYSGUIDEN Follicum, 2016-04-04 Riktkurs: 8,2 Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Hämmad hårväxt, ohämmad potential Follicum genomför en klinisk

Läs mer

Europa vilket reducerar utvecklingskostnaderna. Bolaget har även ansökt om särläkemedelsstatus för Temodex.

Europa vilket reducerar utvecklingskostnaderna. Bolaget har även ansökt om särläkemedelsstatus för Temodex. D ouble bond Pharmaceutical utvecklar generika/kopior av redan godkända läkemedel vars patent löpt ut. Bolaget har en unik metod för drug delivery, det vill säga metoden att styra den aktiva substansen

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Handlingar inför årsstämma den 24 september 2012 kl. 14.00

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Handlingar inför årsstämma den 24 september 2012 kl. 14.00 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Handlingar inför årsstämma den 24 september 2012 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Crown Energy

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Crown Energy Uppdragsanalys Crown Energy KÖP UPPDRAGSANALYS Crown Energy, 2014-02-24 Riktkurs 22 kronor Analytiker: Jimmy Hallberg 2 Sydafrika klart intressant Crown Energy ska skapa värden genom att förvärva licenser

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-06-18 ANALYSGUIDEN. Karessa

Uppdragsanalys 2015-06-18 ANALYSGUIDEN. Karessa Uppdragsanalys 2015-06-18 Karessa KÖP Karessa 2015-06-18 Riktkurs: 30 kronor Analytiker: Markus Augustsson, Birger Jarl 2 Snabb effekt skapar värde Genom att kombinera en unik drug deliveryplattform med

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2013 - januari 2014 FORTSATT UTVECKLING AV DET PREKLINISKA OCH KLINISKA FORSKNINGSPROGRAMMET TREDJE KVARTALET 1 november 2013 31 januari 2014

Läs mer

Omsättning 67 164 206 Tillväxt nm 145% 25% EBIT -41 30 50 Res. f. Skatt -41 28 48 Nettoresultat -41 23 34 Nettomarginal -61% 14% 17%

Omsättning 67 164 206 Tillväxt nm 145% 25% EBIT -41 30 50 Res. f. Skatt -41 28 48 Nettoresultat -41 23 34 Nettomarginal -61% 14% 17% ANALYSGARANTI* 18 mars, 2008 Oasmia (OAS-MTF?) (OASM.NGM) I väntans tider Oasmia hade i januari en kassa på 11 MSEK och bör enligt vår analys nu närma sig nollstrecket. Vi förväntar oss att bolaget löser

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB

Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB PRESSMEDDELANDE 2015-08-31 Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB Aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332-6676, kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 september

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 29 september 2014 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj - juli 2014 PACCAL VET -CA1 INTRODUCERADES I USA FÖRSTA KVARTALET 1 maj 31 juli 2014 Koncernens nettoomsättning uppgick till 994 tkr (0) 1

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2015-11-19 Capacent KÖP Capacent 2015-11-19 UPPDATERING Riktkurs: 43 kronor 2 Svagt kvartal, ljus framtid Tredje kvartalet blev som väntat ett mellankvartal i väntan på att mer intressanta

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN Capacent BEHÅLL ANALYSGUIDEN Capacent, 2016-04-11 Riktkurs: 62 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Starkt kvartal, aktien rusar Den fjärde kvartalsrapporten

Läs mer

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt

Impotensläkemedel. snabbare och säkrare effekt Impotensläkemedel med snabbare och säkrare effekt Kort om Karessas vd Torbjörn Kemper VD Tidigare erfarenhet: Agenda 1 En introduktion till Karessa 2 3 4 5 6 7 Problemen med dagens behandling av impotens

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Cherry

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Cherry Uppdragsanalys Cherry ÖKA UPPDRAGSANALYS Cherry, 2014-02-18 Riktkurs 36 kronor Analytiker: Bertil Nilsson Cherry ännu lågt värderat i sektorn Cherrys aktie har stigit i kurs sedan vår första analys, men

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj - oktober 2014 POSITIV RISK/NYTTA-PROFIL I PACLICAL-STUDIE ANDRA KVARTALET 1 augusti 31 oktober 2014 Koncernens nettoomsättning uppgick till

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 30 april 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering ANALYSGUIDEN. Kancera

Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering ANALYSGUIDEN. Kancera Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering Kancera AVVAKTA Kancera 2015-06-18 UPPDATERING Riktkurs 4 8 kronor 2 Stärkt kassa för framtiden Kanceras PFKFB3-hämmare har i senaste studien påvisat egenskaper som

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Handlingar inför årsstämma den 28 september 2010 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

- Karessa har nu fått avtal på plats för GMPproduktion. kommande kliniska studier. Fördröjningen

- Karessa har nu fått avtal på plats för GMPproduktion. kommande kliniska studier. Fördröjningen L som Viagra och Cialis används idag mot erektil dysfunktion men effekt uppkommer först efter 20 till 40 minuter. Det medför att användaren måste planera sitt samliv. Substansens effekt varierar även med

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj - juli 2013 YTTERLIGARE PROJEKT INITIERADE MED TEKNOLOGIN XR-17 FÖRSTA KVARTALET 1 maj 31 juli 2013 Koncernens nettoomsättning uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2014 - januari 2015 Ökat fokus på Docecal. TREDJE KVARTALET 1 november 2014 31 januari 2015 Koncernens nettoomsättning uppgick till 482 tkr

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2014 - april 2015 Paclical har fått marknadsgodkännande i Ryssland FJÄRDE KVARTALET 1 februari 30 april 2015 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31

Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Follicum AB 556851-4532 www.follicum.se DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 2016-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2012 - april 2013 FORTSATT EXPANSION AV PRODUKTKANDIDATPORTFÖLJEN OCH STRATEGISKA AVTAL UNDER VERKSAMHETSÅRET FJÄRDE KVARTALET 1

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:06 2014-02-13 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2011- januari 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2011- januari 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2011- januari 2012 PERIODEN 1 maj 2011 31 januari 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet var 46 117

Läs mer

Noteringsprospekt. Upprättat med anledning av Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ)

Noteringsprospekt. Upprättat med anledning av Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) Noteringsprospekt Upprättat med anledning av Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) upptagande till handel på NASDAQ OMX Stockholm, juni 2010 VIKTIG INFORMATION Första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm 24

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering Consilium KÖP Consilium 2015-04-15 UPPDATERING Riktkurs: 82 kronor Analytiker: Paul Regnell 2 Effekt av starkare dollar dröjer Consilium tillhandahåller säkerhetsprodukter-

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj - juli 2015 Oasmia har återtagit de globala distributions- och försäljningsrättigheterna för Paccal Vet och Doxophos Vet FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

WWW.OASMIA.SE OASMIA PHARMACEUTICAL AB ÅRSREDOVISNING 2014/2015

WWW.OASMIA.SE OASMIA PHARMACEUTICAL AB ÅRSREDOVISNING 2014/2015 WWW.OASMIA.SE OASMIA PHARMACEUTICAL AB ÅRSREDOVISNING 2014/2015 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 HISTORIK 3 VD HAR ORDET 4 AKTIEN 6 PRODUKTION 8 XR-17 9 FORSKNING, UTVECKLING OCH PROJEKTPORTFÖLJ 10 MARKNAD 12

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-08-28 ANALYSGUIDEN. Crown Energy

Uppdragsanalys 2014-08-28 ANALYSGUIDEN. Crown Energy Uppdragsanalys 2014-08-28 Crown Energy KÖP Crown Energy, 2014-08-28 Riktkurs 28 kronor Analytiker: Oscar Nyh 2 Köpvärd trots sänkt riktkurs Crown Energy är ett olje- och gasbolag, verksamt i Afrika och

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-05-07 ANALYSGUIDEN. Phase Holographic

Uppdragsanalys 2014-05-07 ANALYSGUIDEN. Phase Holographic Uppdragsanalys 2014-05-07 Phase Holographic ÖKA KÖP Phiab, 2014-05-07 Riktkurs 11 kronor Analytiker: Sten Westerberg Mikroskop för nya tider Nya trender inom forskningen om cellernas utveckling ställer

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-04, uppdatering ANALYSGUIDEN. Savo-Solar

Uppdragsanalys 2016-04-04, uppdatering ANALYSGUIDEN. Savo-Solar Uppdragsanalys 2016-04-04, uppdatering ANALYSGUIDEN Savo-Solar BEHÅLL ANALYSGUIDEN Savo-Solar, 2016-04-04 Riktkurs: 1,0 euro Analytiker: Erik Hugoson, Jarl Securities Savo-Solar letar efter solsken KORTA

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport tredje kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Samtliga patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är inkluderade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR BIOTEKNIKBOLAGET ELLEN AB, (publ), org.nr 556419-2663, JANUARI DECEMBER 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR BIOTEKNIKBOLAGET ELLEN AB, (publ), org.nr 556419-2663, JANUARI DECEMBER 2006 Bioteknikbolaget Ellen AB tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig PH-balans i underlivet med hjälp av den aktiva substansen LN LactoNaturel.

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013

PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 PledPharma AB (publ) Bokslutskommuniké helåret 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Positiva data från första delen av PLIANT-studien En fortsättning av en del av det första USA patentet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Uppdragsanalys 140507 ANALYSGUIDEN. Pledpharma

Uppdragsanalys 140507 ANALYSGUIDEN. Pledpharma Uppdragsanalys 140507 Pledpharma KÖP Pledpharma (uppdragsanalys) Riktkurs 22 kronor Analytiker: Sten Westerberg Miljardmarknad mål för Pledox PledOx-projekt tog ett viktigt steg framåt under årets inledning.

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2012 - januari 2013 FORTSATTA FRAMSTEG I PRODUKTUTVECKLINGEN LEDER TILL NYA AVTAL TREDJE KVARTALET 1 november 2012 31 januari 2013 Koncernens

Läs mer

Geoffrey McDonough, VD och koncernchef

Geoffrey McDonough, VD och koncernchef Geoffrey McDonough, VD och koncernchef Årsstämman 26 april 2012 Geoffrey McDonough, MD Tillträdde som VD den 15 augusti 2011 Tidigare befattningar inom Genzyme Corporation President, Europe, Middle East,

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN Hanza BEHÅLL ANALYSGUIDEN Hanza, 2016-04-14 Riktkurs: 7,3 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Nedskruvade vinst förväntningar Fjärde kvartalet

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS 2015) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS 2015) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT FÖRSTA KVARTALET (JANUARI MARS ) Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0) Kostnaderna uppgick till 2,2 MSEK (1,3) Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,2 MSEK (-1,3) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009 Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultat och ställning 2009 i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 ) Omsättning under perioden 1 924 tkr (2 104) tkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2010

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2010 Utökat industrisortiment, ny distributör i Australien Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 36,9 (50,5) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -4,9 (-3,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Första halvåret visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med motsvarande

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR

Finansmarknadsenkät. Maj 2011. Copyright Box IR Finansmarknadsenkät Maj 2011 Copyright Box IR Executive summary I syfte att öka kunskapen om hur finansbranschen ser på börsbolagens IR-arbete genomförde Box IR under april och maj 2011 en enkätundersökning,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532

Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30. Follicum AB 556851-4532 Delårsrapport 2015-01-01 2015-09-30 Follicum AB 556851-4532 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2015-01-01 2015-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 394 TSEK (1 868 TSEK). Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.

Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer. Punkt 18 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (LTV 2016) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Pressmeddelande 2002-08-27 Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Rörelseresultatet ökade till 34,8 (17,0) MSEK. Affärsområde Pharma fördubblade omsättningen. Resultatet per aktie ökade till

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport. Jan mars 2014

LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport. Jan mars 2014 LIDDS AB Q1 Kvartalsrapport Jan mars 2014 Kvartalsrapport Kvartalsrapport, Jan mars 2014 PUBLICERAD DEN 12 maj 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 KSEK (0) Kostnaderna uppgick

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2010

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2010 Delårsrapport jan sep AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september Koncernens nettoomsättning för perioden ökade med 47 % och uppgick till 13,7 (9,3) MSEK och för tredje kvartalet till 4,6

Läs mer