Hur vill vi bo när vi blir äldre temadag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur vill vi bo när vi blir äldre temadag 2014-01-16"

Transkript

1 Hur vill vi bo när vi blir äldre temadag Pia Wårdsäter, ordförande utskottet arbete och omsorg, hälsar välkommen och berättar om dagen. Projektledare: Susanne Ivarsson och Anna Hedqvist, Processtöd, Tierps kommun Moderator: Gert Berlin, pensionärsrådet Dokumentatör: Kristina Sennblad, Processtöd, Tierps kommun Uppstarten till det här arbetet var den bostadsförsörjningsplan samhällsbyggnadsutskottet tog fram. Detta är en fortsättning och fördjupning på denna. Fram till 2020 blir vi inte så många fler äldre i kommunen. Åren därefter, dvs mellan 2020 och 2030, blir vi ca 800 fler äldre, varav 500 personer är äldre än 80 år. Idag är medelåldern 87 år på våra äldreboenden. Tema för dagens föreläsningar: Vi blir allt äldre vilket gör vissa sjukdomar vanligare Teknikens påverkan och hur den kan underlätta Bostadsmiljön - i den ordinära bostadsmiljön måste finnas bostäder som är tillgängliga för äldre. Roger Kjettselberg, VD Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter Föreläsningen idag handlar om Tierpsbyggen och vårt fastighetsbestånd. Tierpsbyggens vision är att Tierpsbyggen ska vara det självklara valet vid val av bostad. Vi ska jobba kundorienterat. Statistik om Tierpsbyggen: 1720 lägenheter, varav i Tierp 980 st 12 orter 27 mil samlad total resväg mellan alla orter 50 procent bor i Tierp och ungefär 50 procent är över 65 år Drygt 60 procent bor i enpersonhushåll 12 procent har hemmavarande barn 55 procent har bil 55 procent har internet Tierpsbyggen har hög omsättning av hyresgäster, ungefär 18 procent flyttar varje månad. För 5 år sedan var andelen betydligt högre. Behovet av hyreslägenheter har ökat. Hyresgästkön är idag personer. Det tar 2-3 år att få en lägenhet idag. Hur kan vi göra för att möta behovet? Vilka grupper handlar det om? Nyproduktion stämmer idag inte överens med de flestas förmåga att betala (I Uppsala kostar en nybyggd centralt liggande etta ca 9000 kr/mån). Finns det lokaler som vi idag har till kommunala verksamheter som kan byggas om till lägenheter?

2 Där vi bygger om eller renoverar, säkrar vi också tillgängligheten så lång det är möjligt. Huvuddelen av beståndet är tals lägenheter, som behöver tillgängliggöras. Tierp Vi har börjat med Bergsgatan. Blev hyfsade hyresnivåer. Har därefter fortsatt att bygga om lokaler som kommunen haft verksamhet i. Tog också beslut om att bygga nytt bakom Lidl, ett så kallat kombohus. Kombohus är ett begrepp för bryggentreprenörer som är upphandlade gemensamt inom SABO, allmännyttans branschorganisation, för att minska kostnaderna för nyproduktion. Hyran kommer förhoppningsvis hamna på för tvåor respektive treor. Det blir 16 lägenheter i första skedet. Björken, där vi har det enda trygghetsboendet, försöker vi utöka med fler lägenheter genom att hitta andra klokaler för den kommunala verksamheten som idag ligger i en del av lokalerna. Genom att flytta på dagis som idag är inrymda i hyreshus får vi utrymme för nya lägenheter i markplan. Örbyhus Även här flyttar vi ett dagis för att kunna bygga om till lägenheter, tillgängliga lägenheter i markplan. Finns planer för ett kombohus. Söderfors I Söderfors tillskapas också fler lägenheter, ca 3-4 st. Skärplinge I Skärplinge tillskapas 2 lägenheter, planer finns också på att bygga om det gamla korsnäshuset och det gamla posthuset till lägenheter. Karlholm Karlholm har tidigare haft många tomma lägenheter revs därför 2 fastigheter. Idag har vi bara två tomma lägenheter. Finns inga planer på att bygga nya lägenheter. Men vi bygger om lokaler till bland annat servicebostäder till ungdomar med lättare funktionshinder. Gamla biblioteket byggs om till daglig verksamhet för dementa. Månkarbo Månkarbo, tittar på om det är möjligt att bygga ett kombohus. Om det är möjligt blir det tidigast till Till sist en uppmaning, när funderingarna börjar komma på att byta ett villaboende mot en lägenhet, ställ er i kö. Då kan ni få en lägenhet när det sedan blir dags.

3 Ylva Sandström, SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, dvs allmännyttans branschorganisation) Jag kommer prata om bra boende i det befintliga beståndet, nyproduktion till lägre pris, att man får var med och påverka och hur viktig kommunens planering är. I SABO är de flesta kommunala bostadsföretag medlemmar. SABO styrs av kommunpolitiker. Kansliet består av 45 personer. Gallup bland deltagarna: Vilka deltar och vilka förväntningar finns bland deltagarna? - - Jag vill veta mer om bostäder, det börjar bli dags att sälja huset - - Jag har ett Intresse för det här och vill lära mig mer om vad jag kan förvänta mig och inte? - - Jag är kommunpolitiker. Det är lätt att peka ut problematiken och jag vill nu få en hint om lösningar och möjligheter. Alla får någon form av funktionsnedsättning vid ökande ålder, t ex syn-, hörsel- eller balansnedsättning. Med stigande ålder blir sjukdomar vanligare liksom försämring av minne. I statistik över hemtjänst visar att det är färre än man kan tro som får hemtjänst. Det gäller även i gruppen. Folkhälsan förbättras! Ekonomi är en fråga både för olika individer, allmännyttan och kommunerna. Det finns olika tycken och smak, olika behov, olika stora plånböcker. Det är viktigt att komma ihåg att det idag inte finns ett enda gynnat lån till bostadsproduktion. Det enda som finns är ett tillfälligt investeringsstöd till trygghetsboende som uppfyller specifika villkor. För kommunernas del pågår en strategiomvandling där vård- och omsorgsboendet flyttar från det kommunala till den öppna marknaden. Det finns utmaningar i att finansiera välfärden. Gallup bland deltagarna: - Jag sålde mitt hus för ett år sedan och flyttade till en hyresgäst. Jag fick all service. - Vi har stort hus och vi börjar bli äldre, så vi funderar på att köpa ett nytt boende. Helst centralt. - Ekonomin är en central fråga för pensionärerna idag. Hyrorna går hela tiden upp, pensionen minskar t o m. Detta engagerar alla pensionärsorganisationer. Vi är 25procent av alla som röstar. Bra boende i vanligt bostadskvarter skulle kunna innehålla Servicetjänster (t ex RUT) Bosamordnare mänsklig tjänst Träffpunkt Hjälpmedel av olika slag. Satsa på ett befintligt kvarter/bestånd som har bäst förutsättningar idag och skapa detta! Vad menas med trygghetsboende? Äldrerådets förslag till definition tillgänglighet, gemensam lokal, möjlighet till gemensamma måltider, personalstöd flera gånger i veckan för aktiviter etc. Trygghetslarm ingår. Äldre prioriteras. Men det behöver inte se ut så här på alla ställen. T ex behöver inte 70 år vara gränsen.

4 Annan sorts byggande: Bogemenskap. Har ökat, exempel finns i t ex Kalmar och Landskrona. Några bildar en förening som bygger ett socialt sammanhang med social trygghet. Trygghetsboende i samband med nyproduktion, så kallat kombohus. 25 procent lägre pris än annat byggande. Ramavtal som löper på flera år, gör att byggarna kan sänka priserna. Fräscht, tillgängligt, låg energibehov, hiss/lyftplatta. I Iggesund byggdes det bredvid ett äldreboende och på äldreboendet finns mat, aktiviteter med mera. Ludvikahem är ett annat exempel där man fick ner byggkostnaden. De flesta vill bo centralt. Byggt 51 lägenheter varav 23 seniorboende. Lyckades bygga till samma pris som kombohus. Byggde på samarbete, det blev ett nätverk innan man flyttade in. Dialog: - Pensionärsorganisationerna vill ha mer dialog. - Ylva: Ofta är det bättre att dialogen i sådana här fall sker med just de människor som vill flytta dit. Inte med representanter. Uddevalla, Sunnanvinden, är ytterligare ett exempel. Också byggt utan stöd och i samband med en renovering. Har trygghetsvärd flera dagar i veckan, gemensamhetslokaler och ett kök. Teknik som stöd blir allt viktigare. De viktigaste är hittills: Rollatorn Trygghetslarm Bildportstelefon Låstaggar istället för nycklar Utmaningar hos våra medlemsföretag är att bygga sammanhang och alternativ som passar olika tycken och smak och olika stora plånböcker. Trygghetsformer och annat boende Behovet av själva innehållet kommer att öka. bra med en samlad strategiutveckling i kommunerna. Viktigt att jobba ihop. Thomas Lagerwall, Senior advisor, Hjälmedelsinstiutet. Bo bra på äldre dar ett program som regeringen initierade Vi har jobbat i två år, resultatet blev bland annat att 76 projekt initierades runt om i landet, 4 arkitekttävlingar hölls och nätverk mellan kommuner byggdes. Målgruppen var politiker, beslutsfattare, byggbolag, pensionärsorganisationer etc. Bakgrund: Andelen över 65 år ökar. Uppskattningsvis har var femte svensk en funktionsnedsättning och hälften av dem använder ett hjälpmedel/välfärdsteknologi svenskar bor idag i vård- och omsorgsboende. Det är en stor minskning sen år Drygt 90 procent bor i vanliga lägenheter, villor eller radhus. Med de problem det kan medföra. Sverige har ratificerat (dec 2008) en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ligger inte bra till i tillgänglighetsarbetet.

5 Utmaning för samhället är att många bor i mindre lämpliga bostäder. T ex saknar många hiss. Nybyggnad och ombyggnad går för långsamt. Utbygganden av bredband blir viktig för att kunna använda tekniska lösningar, gå över från analoga till digitala trygghetslarm. Sedan 60-talet har andelen äldre stigit och andelen barn minskat. Nu börjar grupperna bli lika stora. Om år är gruppen äldre större än gruppen barn. Sverige ligger före de flesta länder i världen när det gäller denna utveckling. Vi mötte problemet tidigare och de lösningar vi finner kan ge stora exportmöjligheter. Redan idag kommer folk hit från hela världen för att studera våra lösningar. I år kommer troligtvis medellivslängden bli över 80 år i Sverige. Skillnaden mellan männens och kvinnornas medellivslängd minskar. Inom pensionärsgruppen finns idag flera generationer. En pensionär kan ha föräldrar kvar i livet. Det är unikt. I Sverige lever idag 40 procent av de äldre nära garantipensionen. Andra har både bättre utbildning och bättre inkomst än tidigare. Trygghetslarm Att ställa om från analogt till digitalt trygghetslarm kommer kosta totalt 800 miljoner kronor för Sveriges kommuner. Gemensamma lösningar behövs för att klara övergången. Hittills har det varit för mycket av att skylla på varandra. Dialog: - Idag är inga trygghetslarm digitala i Tierp. Den stora fördelen med digitala larm är att man kan ha en ständig funktionstest. I en analog lösning, ringer man upp och kontroller att larmet fungerar. - I de flesta kommuner ansvarar kunden själv för själva telefonabonnemanget. Förr om åren prioriterade Telia trygghetslarmskunder, nu gör man inte det längre. När vi tänker äldreboende måste vi tänka 24 timmar om dygnet, dvs även kvällar, helger etc. Arkitekttävlingar Blev 4 tävlingar. En av arkitekttävlingarna gällde ett radhusområde i Gävle som byggdes på 60-talet och inte var tillgängligt. Men det blev ett ramaskri för att de nya skulle bli så dyra. Intentionerna var goda, men något i kommunikationen gick snett. I Karlskrona gick man samman och kunde bygga i samma kostnadsklass som SABO. De som skulle flytta in gick samman ett år innan i en förening. De sålde taktiskt av sina hus för att inte sänka marknaden. Bra exempel att ta till sig. Hur vill man bo? Bo kvar så länge man kan Gärna hyreslägenhet Vill ha trygghet och gemenskap, rädd att bli isolerad. Närhet tills service (butik etc) Naturnära

6 Varför flyttar man? Svårt att gå i trappor. - En tung port och några trappsteg kan göra att man måste flytta. Sophantering man behöver gå långt Störande grannar Bor på landet och kan inte köra bil längre Ett positivt exempel är Luleå. De har inventerat hela bostadsbeståndet i både landsbygd och stad. Omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnad har varit med och samverkat. Man har satsat på t ex kombohus och trygghetsbostäder med byggbidrag /år är genomsnittskostnaden i riket för vård- och omsorgsboende kr är genomsnittet i Tierp. I Luleå räknade man ut att om en person kan bo kvar hemma, med hemtjänst och med tillgång till gemensamhetslokaler, kostar det i genomsnitt kr/år. Vi har i Sverige satsat för lite på mellanformer för boenden. Vi måste hitta en balans mellan formerna och efterfrågan. Den genomsnittliga boendetiden i Stockholm är 5-6 månader, några bor bara en vecka. Är det humant? Fler och fler känner att de vill bo i en gemenskap. Ett slags kollektivt boende. Det finns ett 20-tal sådana hus i Sverige, i Danmark 320 hus, i Finland ett. Måltidsmiljöer för äldre är också en viktig del. Undersökningar visar att man slutar äta när det blir för bullrigt och stökigt i matsalen. Hur kan man göra en bra måltidsmiljö i restauranger som vänder sig till allmänheten? Slutsatser är bland annat Viktigt tänka långsiktigt. Äldreorganisationer med i planeringen i aktivt samråd. Se äldre som resurs och inte som problem Samverkan både inom och mellan kommunerna. Och inte minst med landstingssidan. Äldres boende är en kommunledningsfråga! I kommuner där frågan ligger på ledningsnivå händer det mer. Välfärdsteknologi Säker nätverksförbindelse krävs! Vi måste ta till oss kunskaper om tekniska lösningar och möjligheter. Utnyttjandet av tekniken måste öka. Det finns många lösningar idag som vare sig är väldigt dyra eller svåra att installera. Hemtjänsten kan ha stor nytta av IKT (informations- och kommunikationsteknik) Gör studiebesök hos andra, t ex i Västerås.

7 Magdalena Marklund, projektledare - Välfärdsteknologi i äldreomsorgen. Hjälpmedelsinstitutet Ny teknik i äldreomsorgen ökad livskvalitet och besparingar Kartläggning av hur kommunerna arbetar Exempel på välfärdsteknologi och tjänster Kostnadsanalyser och välfärdsteknologisnurran. Viktigt att tekniken skapar större säkerhet, trygghet och livskvalitet! Tekniken är inte problemet utan problemet är att den inte används! Ett exempel på användbar teknik är digitala medicinpåminnare. Det antas att 25procent av alla akuta inläggningar består av feldoseringar, felmixningar etc av mediciner. Sjuksköterska fyller på dosan (medicinpåminnaren). Dosan kan skicka ett sms till personalen eller anhöriga om medicinen inte tas. I England används denna svenska produkt och de bedömer att produkten ska spara 800 miljoner i år. 98procent vill absolut fortsätta att använda sig av denna. Vår nationella kartläggning gav i sig positiva effekter. För att kunna besvara frågorna krävdes det att IT och vården möttes vid samma bord. Något som inte förekommit förut i många kommuner. I Sveriges är man dålig på att samarbeta över gränserna, vilket främst beror på ekonomi, därefter bristande kompetens och information. Men många tycker att det är intressant, även om de också säger att vi inte är mogna än. Vad är välfärdsteknologi? Danmark och Norge har länge använt sig av välfärdsteknologi som begrepp. Välfärdsteknologi är produkter som bidrar till ökad säkerhet, trygghet, livskvalitet och delaktighet Regeringsuppdraget Teknik för äldre Vi har en dubbel utmaning, förutom fler äldre så kommer det också bli svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Hur gör vi? Kan välfärdsteknologi vara en liten pusselbit. Teknik för äldre har varit ett utvecklingsprogram. Hjälpmedelsinstitutets roll har varit att stödja utvecklingen. Fokusområden: Anhöriga, tillgängliga boenden och produkter och tjänster. I det politiska uppdraget har legat att stödja kvarboendet. Målgruppen har varit 80+, lite äldre och lite sköra och inte sällan med hemtjänst. Företag, kommuner m fl har kunnat söka pengar till projekt. Resulterade i 60 projekt och 3 försöksverksamheter. Anhöriga Anhöriga utför idag 2/3 av vår äldreomsorg människor gör detta på heltid 24 timmar/dygnet året om. Tufft jobb. Anhöriga vet sällan vilka hjälpmedel det finns. I lagen står nu att kommunen ska stödja de anhöriga. Hjälpmedelsinstitutet tog fram anhörigboxen. Ett studiecirkelmaterial som kan användas och som är tänkt för anhöriga. Anhöriga mitt i livet, Socialstyrelsens rapport, säger att personer har gått ner i arbetstid/slutat jobba för att ta hand om/stödja anhörig. Hur kan dessa stödjas?

8 Tillgängligt boende Görbra för äldre - ett projekt i Göteborg har bla inventerat sitt bostadsbestånd. Arbetat mycket med vissa bostadsområden (i ordinarie bestånd) och jobbat tillsammans med de äldre och i stor samverkan jobbat efter hur man vill ha det. I Göteborg har man vid stambyte passat på att bygga om badrum så det blir tillgängligt. Påslaget på hyran för dessa badrum är 400 kr/månad. Läs mer på projektets webbsida Generell bostadsanpassning Några av projekten. Bostadsanpassningsbidraget kan beviljas från kommunen. Brukar kunna innebära tillfälliga ramper, elektronisk dörröppnare som bara den som fått bidraget kan använda etc. Man lämnade här bidraget direkt till fastighetsägaren och gjorde det tillgängligt en gång för alla, för att slippa dessa utryckningar. Socialdepartementet ser nu över om man kan göra en lagförändring för att detta ska vara okej. Produkter och tjänster Några exempel: Enkel tydlig mobiltelefon utvecklades av Doro i samverkan med fokusgruppen. Den säljer som smort i hela Europa. På telefonen finns också ett larm som med automatik ringer i en kedja. Blandning av dramanten -väska och rullator. Finns även en smarttelefon för äldre där man kan använda knappar eller skärm. Jag tror mindre på denna variant. Exempel från Västerås Kommunerna i vår kartläggning ansåg att ekonomin var det största hindret för att börja jobba med dessa frågor. Västerås stad är ett undantag, de har infört e-hemtjänst. Är de beviljade hemtjänst i Västerås kan man välja alla eller någon av de fyra tjänsterna. Fast bildtelefoni. vimeo.com/ Skärm hemma (t ex TV) trycker på en enkel dosa och då kommer hemtjänsten upp i bildtelefonen. Bildtelefonin kan också användas av anhöriga. Upplever att det främjar och ökar de mänskliga mötena. Kräver ett internet-abonnemang i dagsläget. Elektronisk brevlåda i TVn Manicken har ett ip-nummer och ett mobilnummer. Om t ex barnbarnen vill skicka en film från när de är i Sälen, så kan du ta emot den och se den på tv. Man kan också lyfta på luren och pratsvara tillbaks. Hemtjänsten kan också använda denna för att informera brukaren, påminna med bilder etc

9 Mobil fjärrstyrd bildtelefoni. Giraffen vimeo.com/ Bildtelefoni (Skype) på hjul och den kan styras någon annan stans ifrån. Dvs hemtjänsten kan styra denna till det rum som behövs och se det brukaren vill att man ska se. Kan även användas på vård- och omsorgsboende. Exempel: En dement var tvungen att flytta in på boende. Hon blev så ledsen över att inte få se sin man varje dag. Installerades då en giraff hos henne och mannen fick sitta hemma och prata med henne. Fungerade mycket bra. Alternativ tillsyn på natten. Kamera i sovrummet som går på ex antal gånger per natt (inställning) och visar om du ligger kvar i sängen eller inte. Detta är kontroversiellt. Ska tekniken ersätta människorna? Men den dagen man har behov av att någon tittar till en, vill du hellre ha kamera eller två främmande människor som tittar in i sovrummet på natten? Två forskare har utvärderat vad brukare, anhöriga, personal tycker om detta. 23 personer testade i 6 månader: Brukare: Bättre sömnkvalitet, känner sig tryggare Anhöriga känner sig tryggare Personal: upplever att det är skönt att slippa störa. Kan vara så att personen kliver upp efter att de åkt för att hon väcktes. Kan då trilla etc nettobesparing per år och kamera. Utgångspunkten i Västerås är att det är samma gamla hemtjänst med lite nya lösningar. Det är fortfarande personer som kommer hem till brukarna. Brukarnyttan ska styra och inte besparingen. Om 300 personer använder e-hemtjänst kan de hjälpa 170 stycken fler. Västerås har i sin organisation för detta, inrättat en stödfunktion för välfärdsteknologi som jobbar med utbildning och utveckling m m. Västerås räknar med att 10procent av brukarna kommer vilja ha detta. Räknar hem investeringen på 1,5 år, sen blir det en besparing på 5-21 miljoner kronor Mobila larm Trygghetslarmen fungerar hemma. Nu finns det mobila trygghetslarm så personen kan förflytta sig runt i samhället. T ex person med begynnande demens men som vill vara ute och gå med hunden. I ett sådant larm kan ett digitalt staket byggas. Börjar personen gå utanför det, går ett larm till central, anhöriga etc. Finns modeller där du kan ha samtal med personen, då krävs täckning. Modeller som bara bygger på gps, behöver inte det. Larmet behöver inte ens hanteras av brukaren. Den anhöriga ringer och rösten kommer direkt hur dosan. Den anhöriga kan också se på en karta var personen är. Det har testats i flera kommuner och utvärderats. Visar att de äldre upplever större frihet, anhöriga är mindre oroliga och besparing på sikt.

10 Förskrivning av eldriven rullstol. Från landsting och kommun förskrivs dessa bara begränsat. Detta är ett verktyg för stor frihet. Visar ca kr i minskade kostnader per förskriven rullstol. Välfärdsteknologisnurran. Länk teknikforaldre.se/valfardsteknologisnurran Kostnadsbesparingen kan följas i snurran. Ange län och kommun. Är det etiskt riktigt att inte erbjuda sina äldre denna teknik? Lena Kilander, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/geriatrik och överläkare Minnes- och geriatrikmottagningen Akademiska sjukhuset Allmänt om demens och Alzheimers som är den vanligaste demenssjukdomen. Vad betyder demens? Många upplever att det har en negativ klang. Nästan alla personer på ett omvårdnadsboende har någon stadie av demens. Demens betyder bestående handikappandet försämring av minnet och tänkandet svenskar är drabbade av demens, varav har Alzheimers. Skadan drabbar hjärnans högst utvecklade nervceller. Finns andra demenssjukdomar som drabbar på andra sätt t ex motorikpåverkan, synhallucinationer, tappar det vuxna beteendet. Finns inga bromsmediciner mot Alzheimers. Medicinerna som finns har viss effekt för att lindra, men bromsar inte. Forskning pågår om bromsmediciner, kanske tar 10 år ytterligare innan vi har nästa generationsläkemedel. Man beräknar att det är ca nya fall per år i landet. Ca 50procent bor på boenden och ca 50procent hemma. Tittar man på gruppen över 80 år har 20procent en demenssjukdom. Andelen drabbade ökar med åldern. Idag finns i Tierp 405 personer med demens, majoriteten är över 65 år. Tillkommer ca 65 nya i år. Men det är mycket svårt att förutsäga. Insjuknandet i demens är starkt åldersrelaterat. Procenten som insjuknar fördubblas var femte år efter 65 års ålder. Demens är samhällets dyraste sjukdomsgrupp. Också den tredje vanligaste dödsorsaken (efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer). Tidig diagnos och tidigt stöd lindrar lidande och spar troligtvis pengar. Viktigt med stöd det sista året hemma för att förlänga den goda tiden hemma beskrevs Alzheimers för första gången. Diagnosen ställs idag på symptomen och hur de har utvecklats över tid. Även kromatografi, mätning av speciella proteinhalter m m. Viktigt med hjälpmedel som inte kräver så mycket av användaren behövs för demenssjuka. ADL är ett begrepp som används. Står för Allmän daglig livsföring

11 De olika stadierna i Alzheimer 1. Lindrig kognitiv störning - En sänkning av minnets förmåga som är tydlig, men som ännu inte påverkar ADL-funktionerna. (=Aktiviterer i dagliga livet) 2. Mild demens - IADL, kan bo hemma med hjälp 3. Måttlig demens PADL, demensboende I något av dessa tre första stadier kommer man till läkaren för diagnos. 4. Fjärde stadiet är svår demens. Förloppet kan gå olika fort hos olika personer Man tappar ofta ADL-funktionerna i motsatt ordning mot vad barn lär sig dem. Beteendestörningar och psykiska problem vid demens, s k BPSD. Oro, ångest, vanföreställningar, hallucinationer m m kan vara väldigt plågsamma. Kan göra att det inte fungerar med hemtjänst, behöver då flytta till boende. Andra drabbas av aggressivitet, rastlöshet, ropbeteende, nattliga störning m m. Dessa kan också behöva flytta till ett boende. Mediciner mot vanföreställningar och hallucinationer har biverkning, fallrisk, stelhet, ökad förvirring. Aggressivitet, rastlöshet, ropbeteende och otrygghet på natten är mer en fråga om att jobba med omgivning än om mediciner. Dessa avgör i hög utsträckning hur länge man kan bo hemma Hur mår man då? Allt från att vara deprimerad till att bli lätt kränkt eller harmonisk Det brukar försämras med åren. Tidpunkten för flytt kommer när man inte sköter sin personliga hygien, tar inte tar sig för att äta, inte hittar hem, är mycket glömsk. Personen i detta stadie mår val av att flytta. Innan flyttstadiet mår personen bra av att komma till en daglig verksamhet. I en svensk studie tittade man på vilka faktorer som styrde flytten till boende. Flytten är en process för anhöriga att förbereda sig på. Det blir ofta en akut sjukdom som gör att personen hamnar på sjukhus, där ser personalen att det inte går att skicka hem personen. Svår demens har en medelöverlevnad på 15 månader. God palliativ vård behövs! Vilka faktorer av gör hur länge du orkar vårda anhörig hemma? När personen inte klarar toalettbesöken Aggressivitet, vanföreställningar Uttalad glömska ger hög belastning. Risker, farliga situationer, påfrestande för anhöriga. Får jag som anhörig rätt hjälp vid rätt tidpunkt? Hemtjänst med städ etc kanske inte är rätt stöd. Behöver hjälp vid fall. Daglig verksamhet är bra. Patientens egna vilja. Känner inte hon igen sig hemma längre utan vill till sitt riktiga hem. När patienten inte känner igen mig som anhörig De flesta anhöriga sliter ut sig för att de mår dåligt av att ta beslutet. Graden av bundenhet. Hur frisk jag själv är?

12 Om du är sjuk själv? Vem fattar beslutet för en person som inte är beslutsför längre? Finns egentligen ingen, blir ofta barnen. Du ska bo hemma så länge det är bra för dig att bo hemma. Historik Empatisk arkitektur en doktorsavhandling av Jonas E andresson KTH 2012 Vi har länge gjort arkitektur för äldre och dementa, inriktningarna och betoningen på funktionerna har varit olika. Demensboenden började byggas på talen. Servicehusen försvann, liksom långvården. Stort antal vårdplatser har försvunnit. Kvarboendeprincipen har gällt sen kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensboende Det goda demensboendet ska innehålla Trygghet som nummer ett (minimera fallrisker, konflikter, överblick) Tydlig miljö ska vara lätt att tolka och hitta i, dvs att ett matrum är ett matrum Hemlikt Det är svårt att mäta kvalitet. I demensboenden mäter vi fall, trycksår och näringstillstånd. De är bra indikatorer för att boendet är bra. Man kan också mäta förskrivningsnivå av olika läkemedel. Pia Wårdsäter avrundar och avslutar dagen och tackar alla medverkande.

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Boende för personer med demenssjukdom

Boende för personer med demenssjukdom Boende för personer med demenssjukdom En serie självporträtt av Bill Utermohlen, diagnos Alzheimer 1995 Tierp 140116 Lena Kilander, överläkare, docent Inst för folkhälso- och vårdvetenskap/geriatrik Minnes-

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet Teknik i välfärdens tjänst Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet 2 Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Allmännyttig ideell förening Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

- möjligheter eller hot

- möjligheter eller hot Välfärdsteknik för äldre personer - möjligheter eller hot Ett studiematerial om välfärdsteknik, tillgänglighet och mänskliga rättigheter presenterat av Tomas Lagerwall, Sigtuna 20 oktober 2016 Välfärdsteknik

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap

Demenssjukdom. Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap Demenssjukdom Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Sammanställt av Signe Andrén leg. sjuksköterska dr med vetenskap 1 NATIONELLA RIKTLINJER Hur kan de nationella riktlinjerna hjälpa

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm

Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm Case: Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPSlarm SAMMANFATTNING Östersunds kommuns satsning på positioneringslarm med GPS-funktion ger kommunens demenssjuka möjlighet att med större trygghet fortsätta

Läs mer

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 / Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 Ålder 65-69 år 31.1% (201) 70-74 år 30.4% (197) 75-80 år 20.7% (134) 80-85 år 16.7% (108) Ej svarat 1.1% (7) Kön Kvinna 50.2% (325) Man 44.7% (289) Ej svarat

Läs mer

Medborgardialog äldreomsorgsplan

Medborgardialog äldreomsorgsplan Medborgardialog äldreomsorgsplan Socialchef Jens Samuelsson inledde varje möte med en genomgång av planen. Blå Porten 21 augusti 2014 kl 18-20.00 23 deltagare och 5 politiker Blåklinten med 10 korttidsplatser

Läs mer

E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm

E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Med stöd av: Mobila larmet Består av följande två delar: trygghetstelefonen Posifon TM4 med mobilabonnemang

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm

Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm Fortsatt aktivt och tryggt liv med GPS larm Sammanfattning Östersunds kommun erbjuder positioneringslarm med GPS-funktion till personer med demenssjukdom i kommunen vilket ger individen möjlighet att med

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP)

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Företeelsen Trygghetsboende SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Några fakta I dag lever vi ett kvarts sekel längre än för 100 år sedan Medellivslängden

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

2012-08-15 12 (5) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-08-22, kl 13.00 Underskrifter Paragrafer 10- Susanne Ivarsson.

2012-08-15 12 (5) Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2012-08-22, kl 13.00 Underskrifter Paragrafer 10- Susanne Ivarsson. 2012-08-15 12 (5) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp kl 13:00-16:00 Beslutande Övriga närvarande Pia Wårdsäter, ord, (S) Gert Berlin, vice ord (PRO) Urban Blomster, (V) Hanne Bothén, (M) Göran Pettersson,

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Trygghetsbostäder. - aspekter på vård och omsorg. Lisbeth Lindahl AIDAH. 12 september GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Trygghetsbostäder. - aspekter på vård och omsorg. Lisbeth Lindahl AIDAH. 12 september GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Trygghetsbostäder - aspekter på vård och omsorg Lisbeth Lindahl AIDAH 12 september 2016 Vad är trygghetsbostäder? Skiftande definitioner Funnits i ett tiotal år, lanserades nationellt 2008 av Äldreboendedelegationen

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Sammanfattning dialogcafé Söderfors 18 oktober

Sammanfattning dialogcafé Söderfors 18 oktober Sammanfattning dialogcafé Söderfors 18 oktober Cafédialogen besöktes av 11 personer, Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande representerades av fem politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi

Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi Ulrica Björner Senior Göteborg Marianne Hermansson Senior Göteborg Gammal och fri Göteborgs stad har påbörjat ett

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Vad vill morgondagens äldre ha för stöd i sitt boende?

Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Vad vill morgondagens äldre ha för stöd i sitt boende? Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Vad vill morgondagens äldre ha för stöd i sitt boende? Äldreriksdagen 16 september 2016 Ja, vi behöver nog allting egentligen. Dels behöver vi bygga

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska

Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens Anna Edblom Demenssjuksköterska Demens en folksjukdom Demens, ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd där hjärnskador leder till kognitiva funktionsnedsättningar. 160 000 människor

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats?

Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Svårt att minnas, Demens... Har du en demenssjukdom? Eller är orolig för att ha drabbats? Vad är demens? Demens är ett samlingsnamn på olika demenssjukdomar som kan drabba människor i olika åldrar. Sjukdomen

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Västerås satsar på e-hemtjänst

Västerås satsar på e-hemtjänst 15 Bildskärmen gör det möjligt att genomföra ett videosamtal. Västerås satsar på e-hemtjänst Hundra personer i Västerås använder i dag så kallad e-hemtjänst som komplement till den ordinarie hemtjänsten.

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Särskilda boenden. Socialtjänsten

Särskilda boenden. Socialtjänsten Särskilda boenden Socialtjänsten November 2013 Vad är ett särskilt boende? I Uddevalla består det särskilda boendet av äldreboenden och servicebostäder. Omvårdnadsbehovet styr valet av äldreboende och

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kort information om demens

Kort information om demens Kort information om demens Innehållsförteckning Vad är demens? Olika typer av demens Minnesförsämring Fyra huvudsymtom BPSD Att vara anhörig Omvårdnad och läkemedelsbehandling Mer information 3 4 5 5 6

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad

Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad Välfärdsteknologi i ordinärt boende ur ett användarperspektiv Några citat ur verkligheten och digitalt stöd som kan göra skillnad Jag vaknar alltid när personalen ska titta till om jag sover gott. Fjärrtillsyn

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

3. Läkemedelsgenomgång

3. Läkemedelsgenomgång 3. Varför behövs läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. Detta är mest påtagligt för äldre i särskilda boendeformer, men också multisjuka

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer