Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november Fredagens förhandlingar den 30 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober"

Transkript

1 Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Justerare: Justerare: Henrik Johansson Ulrik Larsson Justerare: Justerare: Christoffer Bernsköld Eva- Marie Rasmusson Justerare: Justerare: Hannah Bergstedt Ingela Andersson 1

2 Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Fredagens förhandlingar inleddes klockan Kongressen ajournerades för lunch klockan Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen ajournerades för middag klockan17.59 Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen avslutade dagens förhandlingar klockan Nomineringsstopp Nomineringsstopp fredagen den 30 oktober för val av ledamöter i partistyrelsen. Nomineringsstoppet för ledamöter i partistyrelsen förlängdes till fredagen den 30 oktober klockan Tal Videohälsning från David Milliban, utrikesminister i Storbritannien, klockan Formaliabeslut Val av partiorgan 8.4 Val av sju suppleanter i verkställande utskottet Ordförande: Jörgen Linder och Birgitta Lönegård, klockan till Sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Klockan avbröts förhandlingarna av politiska riktlinjer och motioner för val av partiorgan. Föredragning och förslag Lena Hjelm-Wallén, valberedningens sammankallande: En enhällig valberedning föreslår att Stefan Löfven,(omval), Anneli Hulthén, Carin Jämtin, Tomas Eneroth, Mikael Damberg, Ylva Johansson, Peter Hultqvist,(nyval) till suppleanter i verkställande utskottet och att valet ska ske med acklamation. Förslag Följande förslag förelåg: att välja Stefan Löfven (omval), Anneli Hulthén (nyval), Carin Jämtin (nyval), Tomas Eneroth (nyval), Mikael Damberg (nyval), Ylva Johansson (nyval) och Peter Hultqvist (nyval) till suppleanter i verkställande utskottet. Beslut Kongressen beslöt enhälligt: att välja Stefan Löfven (omval), Anneli Hulthén (nyval), Carin Jämtin (nyval), Tomas Eneroth (nyval), Mikael Damberg (nyval), Ylva Johansson (nyval) och Peter Hultqvist (nyval) till suppleanter i verkställande utskottet. 2

3 8.5 Val av 26 övriga ledamöter i partistyrelsen Ordförande: Jörgen Linder och Birgitta Lönegård, klockan till Sekreterare: Johan Öhrn och Maria Strandberg Föredragning och förslag Lena Hjelm-Wallén, valberedningens ordförande. En enhällig valberedning föreslår att välja följande 26 ledamöter till partistyrelsen: Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), och att med valet ska ske med acklamation. Förslag Följande förslag förelåg: att välja Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), till ledamöter i partistyrelsen. Beslut Kongressens beslöt enhälligt: att välja Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, 3

4 Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), till ledamöter i partistyrelsen. Anmärkning Med anledning av ärendehanteringen framgår inte sid- och radnummer vad gäller partistyrelsens nya förslag till riktlinjer på respektive avsnitt. 4

5 17.1 Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Klyftor och utanförskap, häfte H, (sidorna 2-34). Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Orättvisor och klyftor är inte lösningen (sidorna 49-51) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Orättvisor och klyftor är inte lösningen Hur många som är i behov av socialbidrag är ett tydligt mått på hur samhället förmår bryta arbetslöshet, fattigdom, missbruk och utanförskap. Sverige tillhör den grupp av länder som har lägst andel hushåll med svag ekonomi Sedan 1994 har antalet hushåll med socialbidrag minskat med cirka 40 procent. Politiska riktlinjer, antagna vid socialdemokraternas partikongress 2005 Vi socialdemokrater accepterar inte att Sverige slits isär av ökade klyftor. Idag är hälsa och välfärd ojämlikt fördelat mellan olika grupper, utifrån klass, kön och etniskt ursprung. De klyftorna ska utjämnas. Arbete, utbildning och bra boende är de allra viktigaste faktorerna för att möjliggöra ett gott liv för alla. Vi är övertygade om att det är trygga människor som vågar, som söker utveckling och personliga utmaningar, som startar företag, byter jobb, flyttar, gör investeringar eller skaffar barn. Vi vet att trygghet är frihetens bästa grund. Trygghet förutsätter en rättvis välfärd, där alla behandlas likvärdigt, alla är med och bidrar efter sin förmåga, och ingen lämnas utanför. I ett sådant samhälle känner människor solidaritet och hjälper varandra att sträcka sig lite längre, våga lite till. Där växer människor i gemenskap och samarbete. Så skapas en stark tillväxt, jobb och utveckling. Vi socialdemokrater tror på ett samhälle som bejakar människors individuella drömmar och framgång. Men den enskildes framgång får aldrig baseras på andras tillbakagång. Fler människor måste ha möjligheten att uppfylla sina innersta drömmars längtan, inte färre. Det är svårt att bekämpa ekonomiska klyftor. Också under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden drog höginkomsttagarnas inkomster ifrån, samtidigt som ungdomar och ensamstående föräldrar halkade efter. Men socialbidragstagandet minskade. Sedan den borgerliga valsegern 2006 har utvecklingen förvärrats drastiskt. De ekonomiska och sociala klyftorna ökar kraftigt i Sverige. Den borgerliga regeringen vann valet 2006 på sifferexercis kring och löften om att bryta utanförskapet. Ändå växer det kraftigt. Detta ska vi bryta, vår politik ska inrikta sig på att se den enskildes förmåga, livssituation och förutsättningar. Varje individ måste ges förutsättningar att fullt ut utnyttja sin kompetens och kunskap. 5

6 Den borgerliga regeringen har prioriterat stora skattesänkningar framför investeringar i jobb och välfärd. Människor med låga inkomster, som arbetssökande, sjukskrivna och pensionärer, har inte fått del av skattesänkningarna. Istället har de tvingats betala dem med kraftigt försämrade trygghetsförsäkringar. Idag slår den borgerliga politiken också tillbaka: Sverige halkar efter, arbetslösheten ökar kraftigt och ett kvalitetsras pågår i välfärden. Sverige har fått en ny stor grupp som står utanför trygghetssystemen de försäkringslösa. Många av dem är kvinnor. År 2010 riskerar människor att kastas ut ur sjukförsäkringen. Över en halv miljon människor har redan trängts ut ur arbetslöshetsförsäkringen. Den har gjorts för dyr. Arbetsmarknadspolitiken har gått från aktivitet till passivitet. Sverige har inte längre fungerande trygghets- och omställningsförsäkringar. Arbetslinjen har brutits. Istället för att få hjälp till utbildning eller jobb hänvisas allt fler enskilda och familjer direkt till socialförvaltningarna för att söka försörjningsstöd. I en stor majoritet av landets kommuner skenar kostnaderna för försörjningsstödet,. Samtidigt är välfärden det sammanhållande kittet i vårt samhälle. Klyftor och arbetslöshet sprider rädsla, och rädsla är en dålig drivkraft för utveckling både hos individen och samhället. I utslagningens spår följer vanmakt, missbruk och personliga tragedier. När klyftorna blir för stora skapas konflikter, våld och brottslighet och det slår tillbaka mot oss alla. Sverige riskerar nu att gå in i 2010-talet med massarbetslöshet och ökad utslagning. Mot den dystra verklighetsbakgrunden måste vi socialdemokrater också forma en aktiv socialpolitik för att minska fattigdom, missbruk och hemlöshet. Hur bra välfärdspolitiken än är så kommer det att hända att människor hamnar i missbruk, hemlöshet eller djupa personliga problem. Ska alla, även den mest utsatta, ha förutsättningar att komma vidare till arbete och egen försörjning så måste samhället också ha specifika och individuella stöd, och ett finmaskigt socialt skyddsnät. Vi står för vår restriktiva narkotikapolitik. Kampen mot droger ska föras nationellt och internationellt. Vi socialdemokrater accepterar inte den människosyn och samhällssyn som gör att Sverige slits isär. Ingen människa är så svag att hon inte kan bidra, och ingen människa är så stark att hon aldrig behöver andras stöd. Människovärdet är lika, vad vi än råkar ut för i livet. Vi vill återupprätta sammanhållningen i vårt land. Välfärdslandet Sverige ska inkludera alla. Vi står för det solidariska samhället. Därför kommer vi att prioritera: Minska behovet av försörjningsstöd och stärk arbetslinjen. Vi vet att det går att minska behovet av försörjningsstöd. Till detta syftar flera av våra förslag för en starkare och tryggare arbetslinje en kompetensförmedling, Kraftsam till stöd för personer med komplexa problem, bättre rehabilitering för sjuka, investeringar i lönebidragsanställningar, en kollektivavtalsreglerad utvidgad alternativ arbetsmarknad för människor som trots utbildning och praktik inte får arbete. Så kan vi också vända den oroväckande ökningen av antalet fattiga barn. Vi socialdemokrater kommer, liksom tidigare i regeringsställning, att arbeta mot ett tydligt mål för att minska behovet av försörjningsstöd. Ingen ska vara hemlös. Ingen ska behöva vara hemlös i Sverige. Kommunerna ska upprätta konkreta program för hemlösa och erbjuda exempelvis tröskelboende där man successivt slussas in till eget boende. Alla hemlösa behöver få ett personligt ombud som stöd i kontakter med socialtjänst, 6

7 sjukvård, myndigheter och hyresvärdar. Alla kommuner ska arbeta för att förebygga vräkning. Vi vill stödja de många frivilligorganisationer som gör ett ovärderligt arbete för hemlösa och missbrukare. Bättre hjälp ut ur missbruk. Ett effektivt drogförebyggande arbete kräver både ett aktivt arbete med information om drogers skadeverkningar och åtgärder för att begränsa tillgängligheten. Att stödja individen är centralt för att motverka missbruk. När en person är motiverad att bryta sitt missbruk måste vård ges omedelbart annars försitts chansen. För varje missbrukare behöver en individuell vårdplan upprättas för sysselsättning, bostad, vård och nya sociala nätverk. Missbruk ska inte utestänga från behandling av psykisk problematik. Det är också viktigt att lyfta fram barns och ungas situation med missbrukande föräldrar. Kommunerna bör ta fram handlingsplaner för hur barn och unga till missbrukande föräldrar ska mötas. Människor har olika behov och kommunerna ska erbjuda en mångfald av behandlingsalternativ. Drogfrihet är målet. Missbrukare som inte lyckas nå drogfrihet har rätt till ett värdigt och så långt möjligt sjukdomsfritt liv. Därför är åtgärder som sprutbytesprogram och metadonbehandling viktiga. Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut Veronica Palm PS Nytt förslag till politiska riktlinjer 2 15 Veronica Palm PS Ta bort strykning från och med Bifall resurser till verksamhet Veronica Palm PS Ta bort strykning från välfärden till Bifall 19 rättvist Veronica Palm PS Stryk alternativ Bifall 3 13 Veronica Palm PS Stryk: om drogers skadeverkningar Bifall 3 1 Kristina Svensson Dalarna Ändring: Kommunerna ska upprätta konkreta program för hemlösa och erbjuda individuellt boende och stöd. PS efter 2 36 Lars Bäckman Östergötland Ändring, nytt stycke: Minska behovet av försörjningsstöd stärk arbetslinjen För de flesta människor är arbetet skillnaden mellan en ordnad vardag med tider och rutiner och känslan att vara behövd till att falla ur ramen och hamna på samhällets skuggsida. Därför är det av stor betydelse att vi driver ett aktivt försörjningsstöd mot efter 7

8 arbetslinjen.ett passivt bidragsstöd där mottagaren inte förväntas prestera något i gengäld passiviserar individen. Att delta i någon form av praktik /utbildning eller aktivt planerar sin väg mot självförsörjning under tiden man uppbär socialbidrag/försörjningsstöd står inte i strid med hur vi vill att arbetslinjen ska vara utformad, utan tvärtom. 3 1 Lars Bäckman Östergötland Ändring: Alla ska ha rätten till en bostad istället för ingen ska vara hemlös 2 4 Christer Lindvall Västerbotten Samma beskattning för pensionärer som för löntagare. Här bör redaktionsutskottet anpassa riktlinjerna så att de följer Monas tal. Inget konkret yrkande mer än att önska en viljeinriktning Elin Lundgren Göteborg Stryk: "Därför är åtgärder som sprutbytesprogram och metadonbehandling viktiga" 1-3 Cecilia Dahl Andersson Skåne Ändra hemlös till person som är hemlös. Ändra missbrukare till person som har missbruksproblem 3 1 Cecilia Dahl- Andersson 3 3 Cecilia Dahl- Andersson 3 23 Cecilia Dahl- Andersson 3 23 Anna Hedman Göteborg Meningen som börjar med "Därför är åtgärder..." stryks. 8 efter med röstsiffrorna 215 mot 93 och 3 avstod PS med röstsiffrorna efter Skåne Stryk Ingen ska vara hemlös Tillägg Allas rätt till bostad Skåne Tillägg: Alla hemlösa, som behöver ska få ett personligt ombud Skåne Stryk: Sista meningen stryks. PS med röstsiffrorna PS med röstsiffrorna

9 3 23 Katrin Stjernfeldt Jammeh Skåne Ersätt: metadonbehandling mot underhållsbehandling Faller eftersom meningen tagits bort Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, avsnittet Orättvisor och klyftor är inte lösningen (sidorna 49-51) 17.2 Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Trygghet mot brott, häfte H (sidorna 35-86) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut H22:1 Lars Beckman Östergötland Bifall H22:1 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall H27:1-3 Lars Fritzon Halland Bifall Besvarad efter H23 Elvy Wicklund Örebro län Bifall Besvara med röstsiffrorna 160 mot 130 och 2 avstod H26 Maria Sparringsjö Bohuslän Bifall Besvara efter Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Kamp mot brott och brottens orsaker (sidorna 51-53) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark 9

10 Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Kamp mot brott och brottens orsaker Många som jag träffar skuldbelägger sig själva och drar sig för att anmäla. Om jag inte varit gay, om jag inte hållit min partner i handen, om jag inte haft de här kläderna eller de här kläderna så skulle det aldrig har hänt Tänk dig ett heteropar som blivit misshandlat och tänker: Om jag bara inte hållit min tjej i handen. Det händer inte. Facundo Unia, intervjuad i Expressen, 29 juli Den socialdemokratiska visionen om att alla människor ska kunna leva i frihet, rättvisa och jämlikhet kränks och utmanas dagligen av brottslighet. Vi vill att alla människor ska kunna känna sig trygga i vardagen och slippa känna rädsla för att utsättas för brott. Vårt öppna samhälle bygger på demokratiska värderingar om lika människovärde och ömsesidig respekt. Brott kränker rättigheter till liv och egendom, hotar öppenheten och undergräver tilliten mellan människor och gentemot samhället. Därför kan brott aldrig accepteras. Den som råkar ut för ett inbrott, en stöld, en grov kränkning eller fysiskt våld måste kunna lita på att samhället bryr sig om det lidande, den ilska och vanmakt som det innebär att bli brottsoffer. Snabbt stöd och möjligheter till upprättelse är avgörande. Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Den som genomfört brottet måste snabbt nås av en reaktion. Det är särskilt viktigt när det handlar om unga människor. Nästan all brottslighet börjar i ungdomsåren. Det är då flest personer begår brott. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Det är vår övertygelse att fler av dessa ungdomar kan fångas upp. Den egna familjens möjligheter att agera har naturligtvis en avgörande betydelse. Men det ställer också höga krav på lokalsamhället. Minskad segregation, förebyggande arbete, utbyggd missbrukarvård, satsningar på frivilligorganisationerna måste prioriteras. Enskilda, folkrörelser, skola, näringsliv, socialtjänst och polis behövs ju fler som är engagerade desto bättre. Men allas ansvar kan lätt bli ingens ansvar. Därför vill vi stärka kommunernas roll och ansvar för det förebyggande arbetet såväl inom fysisk planering som inom det sociala arbetet. Det krävs insatser mot missbruk, åtgärder inom skola och socialtjänst och insatser inom bostads- och arbetsmarknadspolitikens område. En satsning på att förebygga brott är framförallt en satsning på ett starkt välfärdssamhälle. Vanmakt och vrede är rekryteringsgrund för den organiserade brottsligheten och de antidemokratiska krafterna. I storstädernas förorter och i andra socialt utsatta områden växer fattigdom, arbetslöshet, segregation och utanförskap. Ökade klyftor och bristande integration skapar en känsla av utanförskap som ibland leder till kriminalitet. Den känslan är ingen ursäkt för att begå brott. Varje människa har ett personligt ansvar för sina handlingar. Men det råder ingen tvekan om att nästan all brottslighet i Sverige har en sådan bakgrund. Därför är de viktigaste övergripande åtgärderna för att minska kriminaliteten att bryta arbetslöshet, utslagning och ekonomiska klyftor. Hatbrotten ökar i Sverige. Hot, våld och trakasserier med främlingsfientlig bakgrund dominerar, följt av brott mot homo-, bi- och transpersoner. Svensk hetslagstiftning omfattar inte hot och kränkningar på grund av könsidentitet och skyddar därför inte transpersoner. Det vill vi ändra på. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är prioriterade frågor. Kriscentrum för kvinnor och landets kvinnojourer gör betydande insatser. Kriscentrum för män kan fylla en vikig funktion för att behandla män som utövar våld mot kvinnor. Få är så utsatta som barn som bevittnar eller utsetts för våld av en nära anhörig Därför behövs ökad kompetens och ett förbättrat samarbete mellan olika myndigheter och andra aktörer. 10

11 Barnsexturism innebär mycket grova brott mot barn. De måste på alla sätt bekämpas. Sverige ska inom EU arbeta mot barnsexturism och verka för ökat internationellt samarbete mot denna typ av brott. Sverige måste ta ett ökat ansvar för brottsliga handlingar som svenska medborgare begår mot barn utanför vårt lands gränser. Det är ingen slump att hatbrotten ökar samtidigt som antidemokratiska krafter och politiska partier med främlingsfientliga budskap samlar ökat stöd. Detta är inte bara ett hot mot enskilda individers liv och frihet, utan mot hela grunden för det samhälle vi socialdemokrater vill leva i ett samhälle präglat av demokratiska värderingar och alla människors lika värde och rättigheter. Som den motkraft vi vill vara mot de antidemokratiska krafterna förbinder vi oss att aldrig samarbeta med främlingsfientliga partier i några politiska sammanhang. Brottsligheten både internationaliseras och förgrovas. Organiserad brottslighet växer fram i Sverige ibland, men inte alltid, med internationella kopplingar. Kriminella ligor tjänar pengar på att smuggla narkotika, men också människor, över gränserna. Svarta pengar flyttas mellan banker och företag i olika länder för att tvättas vita. Utpressning och hot mot restaurang- och butiksägare, men också mot vittnen eller personal inom rättsväsendet blir allt vanligare. Uppgörelser i den undre världen med vapen eller sprängmedel har blivit vanligare. Rån mot banker och värdetransporter blir våldsammare. Grunden för rättssäkerheten får inte hotas. Rättsväsendet måste ha de resurser och verktyg som krävs för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten är ett hot mot rättssamhället. Pengar som ska gå till vår gemensamma välfärd försvinner ofta utom räckhåll för medborgarna. Kriminella grupper tjänar pengar på näringsverksamhet. Skattefusk leder till snedvriden konkurrens liksom dumpning av löner och arbetsvillkor. Antalet butiksrån ökar kraftigt. Minskad tillgång till kontanthantering leder till färre rån. Därför är det viktigt att ställa krav på verksamheter inom detaljhandeln att ha slutna kontanthanteringssystem. Vi vill effektivisera rättsväsendet så att det svarar mot kraven på ett modernt arbetssätt och den tekniska utveckling som skett. Idag består polisen av 21 länspolismyndigheter. Resurserna varierar mellan myndigheterna och specialistkompetens är idag bunden till de större myndigheterna. Men brottsligheten är inte bunden av länsgränser. Det är dags att polisen blir en myndighet, så att förbättringar kan ske av styrning, resursfördelning och administration. Även det demokratiska inflytandet ska stärkas. Det internationella samarbetet mellan länders rättsväsenden måste fortsätta öka. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter för alla för enskilda, för rättsväsendet och för kriminella. Den nya tekniken framförallt på IT-området har också inneburit att enskilda känner oro för sin integritet och utsatthet. Samhällets och rättsväsendets effektivitet och möjlighet att skydda ställs i debatten mot individens rätt att inte behöva utsättas för integritetsintrång. Samtidigt har utvecklingen med terroristdåd och internationell organiserad brottslighet skapat ett starkt tryck på det demokratiska samhället att bättre skydda medborgarna. Detta är en svår avvägning som vi måste göra tillsammans och som kräver en fortsatt öppen debatt. Det finns idag forskningsstöd för att det går att identifiera barn som riskerar att hamna i kriminalitet längre fram i livet. Det finns tydliga riskfaktorer som svåra beteendestörningar och otrygga uppväxtvillkor. Vi får inte vara så oroliga för utpekande att vi inte vågar identifiera problem. Då går många barn, ungdomar och deras föräldrar miste om insatser som skulle kunna mildra eller avhjälpa problemen. Vår utgångspunkt måste i alla lägen vara att hjälpa och stödja de barn och unga som har problem eller far illa, framför allt för det enskilda barnets skull. Vi ska ha en kriminalvård vars främsta uppgift är att förhindra återfall i brott. Vård och behandling utgör grunderna i den humana kriminalvården. Vi vill fortsatt bedriva en individbaserad kriminalvård. Det ska löna sig att aktivt arbeta med sin situation. Missbruk, kriminalitet i anstalt eller 11

12 rymningar ska få konsekvenser för den enskilde. Stödet vid övergången från anstalt till frihet ska utvecklas och intagnas närstående och anhöriga bör involveras i behandlingsarbetet för att minska antalet återfall. När någon som begått ett brott har avtjänat sitt straff måste det vara möjligt att lämna den brottsliga banan, och ta plats i samhället igen utan att diskrimineras. Utgångsläget ska vara bättre när de intagna lämnar fängelset eller frivården, än när de kom dit. För att det målet ska kunna nås krävs resurser för utbildning, behandling och vård, inte minst missbruksvård. Fler halvvägshus och en utvecklad fotboja kan ge en bättre övergång från livet på anstalt till samhället. Vi socialdemokrater vill prioritera följande för ett tryggare Sverige: Skydd och upprättelse för brottsoffer. Barnahus ska finnas tillgängliga i varje län. Det ska finnas mottagningar för våldtagna på akutsjukhusen där rätt undersökning och provtagning görs i avskildhet, och tillgång till målsägandebiträde redan under förundersökning. För att förebygga våld och övergrepp är det viktigt att bygga upp samtalsmottagningar för män som på sikt ska finnas tillgängliga i hela landet. Trygghet i vardagen. Det är lokalt som man bäst känner till problemen och kan finna lösningar. Lokala brottsförebyggande råd ska finnas i alla kommuner. Med ett brottsförebyggande tänkande i stads- och samhällsplaneringen kan brottslighet byggas bort. Varje kommun ska ha skyldighet att upprätta och genomföra handlingsplaner för familjer och barn med extra behov så fort problem har identifierats. Vi vill lagstadga om samverkansavtal mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv utifrån livssituation och i samförstånd med den som sökt hjälp. Polisen ska finnas tillgänglig i hela landet. Varje skola ska ha en kontaktpolis. Ett svenskt FBI. Polisen har inte en struktur och rollfördelning som möjliggör effektiva insatser mot den grova organiserade kriminaliteten. Vi vill att en nationell resurs med tydlig operativ förmåga både för underrättelse- och utredningsverksamhet och yttre polisiär övervakning ska skapas. En särskild enhet med poliser ska verka under Rikskriminalpolisen och utgöra en spets i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut Veronica Palm PS Nytt förslag till politiska riktlinjer 5 29 Åsa Karlsson Bohuslän Tillägg: här är det viktigt att även prioritera ett tidigt och generellt föräldrarstöd, vilket syftar till att barn och ungas framtida psykiska och sociala problem. genom att erbjuda ett stöd som riktar sig till alla, fångar man lättare upp det barn och unga som bäst behöver det Lars Beckman Östergötland Tillägg: Vi får inte glömma bort att det finns en glorifiering av livet som kriminell i filmens, spelens och böckernas värld. efter 12

13 Ungdomar som inte tycker sig ha en framtid och inte känner sig behövda kan lätt attraheras av det man uppfattar som ett enkelt sätt att tjäna pengar Vivianne Roos Jönköpings län Tillägg: En ny punkt Ekonomiska brottsligheten är ett hot mot rättssamhället. Pengar som skulle gå till vår gemensamma välfärd försvinner ofta utom räckhåll för våra myndigheter. Varje satsad krona att förebygga och klara upp denna form av brottslighet ger stora summor tillbaka. Vi ska satsa så stora resurser som behövs för att komma till rätta med problemet Anna Hedman Göteborg Strykning: From " Idag består polisen..." till 15 styckets slut "... Inflytande ska stärkas." Efter efter Anna Hedman Göteborg Strykning: Hela stycket om svenskt FBI Efter Sara Karlsson Södermanland Ändring: Ersätt "..., utslagning och ekonomiska klyftor." med "... och bekämpa klassamhället." 6 22 Nils-Gunnar Andersson Värmland Den organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot vår demokrati Tilläggsförslag efter ekonomiska klyftor : och bekämpa klassamhället : efter Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, avsnittet Kamp mot brott och brottens orsaker (sidorna 51-53) Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Hela Sverige, häfte H (sidorna ) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark 13

14 Ordningsfråga Anna-Greta Leijon, Stockholm, protesterar mot att partistyrelsens föredragande Peter Hultqvist pratade för länge. Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut H60 Pyry Niemi Uppsala län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H82:1-3 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:2 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:3 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:4 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H62:1 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:2 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:3 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H97:2 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall Besvarad efter H97:4 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall H97:5 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall Faller eftersom övriga 14

15 att-satser fallit H58:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Tillsammans i Sverige (sidorna 53-55) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Tillsammans i Sverige I dessa tvivlens dagar, dessa dagar av klimatförändringar, finanskris och massarbetslöshet: det finns alltid hopp, alltid möjlighet till förändring. Och det är vi som kan göra det: tillsammans kan vi ge framtiden en chans. Rikard Wolff, första maj i Uppsala

16 Svensk utveckling är summan av allt det arbete vi tillsammans utför, av tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Vi socialdemokrater vill utjämna de klyftor som driver in kilar i sammanhållningen i Sverige, och som hindrar både enskilda människors och regioners utvecklingskraft. I hela världen fortsätter urbaniseringen. Sedan vändpunkten kom år 2007 är städernas invånarantal större än landsbygdens. Sverige är inget undantag. De senaste tio åren har urbaniseringen i Sverige varit dramatisk. Våra storstäder kommer att fortsätta växa, med människor från andra svenska regioner och från andra länder. Det är bra. Sverige behöver en större befolkning, mer arbetskraft och storstäder som växer och skapar tillväxt. Urbaniseringens positiva bidrag är en styrka och en möjlighet att också möta dess utmaningar. Storstädernas stora styrka är mångfalden och den ekonomiska dynamiken. Här lever människor med väldigt olika bakgrund tillsammans och man har som individ större möjligheter till unika livsval utbudet är större, liksom öppenheten för de olika värderingar som styr livsvalen. Valfriheten är stor i möjligheter till utbildning, välfärd, socialt liv och kultur. Vi vill utveckla den valfriheten, men också slå vakt om människors trygghet i storstaden. Arbetsmarknaden i storstaden är mångfacetterad och snabbt föränderlig. Det innebär möjligheter och dynamik, men också många otrygga jobb. Detta ställer nya krav på politiken. Befolkningstäthet skapar miljöproblem, men framför allt unika möjligheter att bygga ett hållbart samhälle som vi måste ta tillvara. Exempelvis är det lättare att ersätta bilåkning med kollektivtrafik och finna energisnåla lösningar i tät bebyggelse. Storstädernas svåraste utmaning är den ökande ekonomiska segregationen. Tilltagande boendesegregation och en alltmer ojämlik tillgång till välfärden måste brytas. Fler kommuner behöver dela på ansvaret för flyktinginvandringen. Det är naturligt att människor söker sig till kommuner där de har släktingar, vänner eller andra landsmän. Men för populära kommuner med hög andel inflyttare blir trycket hårt att klara bostäder, snabb inslussning i jobb för de vuxna och kvalitativ utbildning för barnen. En kraftfull regionalpolitik måste anta utmaningen att formulera övergripande tillväxt- och utvecklingsstrategier för hela landet. En landsända kan inte ses isolerat från en annan. Företag, naturresurser och arbetskraft återfinns i alla delar av landet och är sammanlänkande i ett komplext system av produktion och transporter som knyter Sverige samman. De statliga insatserna måste vara inriktade på att regionerna ska få möjlighet att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Regionalpolitiken ska bidra till väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner och en god servicenivå i alla delar av landet. Den regionala utvecklingspolitiken ska vara en central aspekt i utformningen av strategiska politiska beslut. Vi vill främja en konkurrenskraftig basindustri som spelar en stor roll för jobb, exportintäkter och investeringar framförallt i skogslänen men även den högproduktiva tjänstesektorn i hela landet.. Solidariteten mellan Sveriges regioner ska vidmakthållas. Statsbidragen till kommuner och landsting ska tillsammans med inkomst- och kostnadsutjämningen möjliggöra jämlik välfärd i hela landet. Vi socialdemokrater vill att hela landet ska leva. Många områden i Sverige har jämfört med många andra länder unika tillgångar som gott om plats och lugn. Detta är en tillgång som ger förutsättningar för en växande besöksnäring. Då allt fler kan utföra sitt arbete oberoende av bostadsort blir samtidigt också boendemiljön allt viktigare för var man väljer att bo. Oavsett var människor väljer att bo ska villkoren för arbete och företagande, utbildning, grundläggande samhällsservice och välfärd vara likvärdiga. Säkra, tillförlitliga och effektiva transporter ska fungera året runt, i hela landet. Det är viktigt för enskilda människors frihet och arbetsmöjligheter, och avgörande för företagens konkurrenskraft, möjligheter att finna rätt arbetskraft och ta nya marknadsandelar. Visionära infrastrukturinvesteringar i 16

17 järnvägar, vägar, kustsjöfart, hamnar, bredband och annan IT-infrastruktur bidrar till att påskynda utvecklingen mot en hållbar tillväxt. Genom att knyta olika regioner till varandra kan vi skapa nya strategiska möjligheter för utveckling. Arbetspendlingen ökar. Det har tillsammans med sjukvårdens behov av stora patientunderlag lett till att det bildas allt större regioner i Sverige. Stora regioner underlättar samordningen inom olika myndigheter, men inte mellan dem och gentemot staten. En medborgare kan leva i flera regioner samtidigt - en region hos arbetsförmedlingen och en annan hos skatteverket. Sjukvården är indelad i landsting; tre mycket stora storstadslandsting med ungefär hälften av befolkningen och hela sjutton betydligt mindre landsting för den andra hälften. Större, men också mer enhetliga regioner behöver växa fram i nära dialog med alla berörda. För att alla medborgare ska kunna erbjudas en vård av hög kvalitet, på lika villkor, oberoende av bostadsort krävs mer av nationell samordning, rikssjukvård och strukturerad samverkan. Vi vill se väl fungerande regioner som svarar mot medborgarnas krav på välfärd och delaktighet, och deras förväntningar på arbetslivet. Medborgarnas inflytande och insyn måste säkras. Den statliga myndighetsstrukturen behöver anpassas till regionernas utformning. Vi socialdemokrater vill driva på moderniseringen och regionaliseringen av Sverige. När människor flyttar sprids, arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Det finns också människor som söker sig till Sverige för att de flyr undan krig och förföljelse. Det är viktigt att de som är nyanlända får ett bra mottagande i Sverige. Särskilt utsatta är de allt fler barn och ungdomar som kommer till Sverige utan familj eller släkt. Precis som alla andra ungdomar har de rätt till trygghet och en bra vardag under asylprocessen. För att de ensamkommande flyktingbarnen ska få en human start i Sverige, krävs också att fler kommuner visar solidaritet och välkomnar dem. Överfulla transitboenden och långa väntetider, utan möjlighet till skolgång och att bygga ett socialt nätverk, är ovärdigt en välfärdsstat. Vårt mål om likvärdiga villkor i hela landet kräver att socialdemokrater i regeringsställning tillsammans med regionala och kommunala aktörer gör tydliga prioriteringar: Dynamiska och hållbara storstäder. Storstäderna är tillväxtmotorer för landets utveckling. Vi ska ta tillvara förutsättningarna för konkurrenskraftiga kunskapskluster för globala marknader, och potentialen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn och de kreativa näringarna i storstäderna. Förändringstakten på arbetsmarknaden är snabb och ställer krav på en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som är snabbfotad och inriktad på sektorer som växer i städerna. Välfärds- och familjepolitiken måste passa människor i en storstad som håller öppet dygnet runt. Bostadsmarknaden måste vara rörlig och erbjuda en rad olika alternativa boendeformer. Bostadsbristen ska byggas bort. Slitna bostadsområden ska byggas om. Infrastrukturen i städerna ska byggas ut och bättre knyta ihop stadsdelar och bostadsområden. Regionalpolitik för jobb och välfärd på lika villkor. För att fler ska kunna ta de jobb som växer fram i olika regioner krävs fortsatta satsningar på högskola och olika former av kunskapscentra över hela landet.. God samverkan mellan fack, arbetsgivare, utbildningsanordnare och arbetsförmedlingen i varje region är en förutsättning för en stark utveckling. Investeringar i infrastruktur är avgörande för tillväxt och sysselsättning i hela landet. 17

18 Gemensamt ansvar för Sveriges nya invånare. Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är extremt skev och leder till stora påfrestningar på boende och välfärd i storstäderna. Det är inte hållbart att de kommuner som har lägre genomsnittlig inkomstnivå och höga kostnader fortsätter att ta emot den absoluta merparten av alla flyktingar som kommer till Sverige. Lagen om eget boende fungerar inte och ett nytt system måste skapas. Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut Veronica Palm PS Nytt förslag till politiska riktlinjer Börje Vestlund Stockholm Bifall yrkande av Helene Hellmark Knutsson efter Luciano Astodillo Skåne Bifall 7 3 Kerstin Engle Skåne Tillägg: Civilsamhällets utveckling av tillit och sammanhang spelar här en viktig roll 8 31 Eivy Blomdahl Norrbotten Tillägg: "Målet är att snabbt få ett hållbart system för kommunerna och en human situation för flyktingarna. Sverige ska ta ansvar för en generös asyl- och flyktingpolitik." efter meningen som slutar "måste skapas" Pyry Niemi Uppsala län Skicka tillbaka till redaktionsutskottet för ny textbehandling efter Pyry Niemi Uppsala län Texten flyttas till sidan 7 rad 16 Bifall Torbjörn Lidberg Norrbotten Tillägg: " Basindustrin är ryggraden i Sveriges välfärd. Det är i regioner där basindustrin är stark som den ekonomiska återhämntningen kommer fortast" 18 efter Anders Lago Stockholms län Bifall 8 28 Elisabeth Björk Stockholms län Tillägg: Kunskaps- och arbetskraftsintensiva tjänstesektorn 7 11 Helene Hellmark Knutsson Stockholms län Tillägg:...en alltmer ojämlik tillgång till välfärden och arbetsmarknaden som måste brytas. efter

19 7 31 Monica Hallqvist Jämtlands län Tillägg: " EU s sammanhållningspolitik och den nationella politiken för regionernas utveckling måste samordnas bättre." 8 31 Susanne Hansson Jämtlands län Tillägg: Att följande tillägg till riktlinjer skickas till redaktionsutskottet för att det ska hamna på rätt ställe; Alla människor ska känna sig trygga när de vistas i skog och mark. Rovdjurens närvaro får inte begränsa människors friluftsliv. Rovdjursstammarnas utbredning i Sverige ska regleras utifrån regionala mål och förutsättningar Lennart Eriksson Örebro län Ändring: arbeta in ett mer positivt avsnitt i de politiska riktlinjerna som handlar om det här området Ge redaktionsutskottet i uppdrag att arbeta in det 7 43 Peder Björk Västernorrland Tillägg: Flyg är ibland det enda rimliga transportsättet för näringsliv och medborgare och där ska flygplatser stödjas av staten. Bifall Redaktionsutskott Redaktionsutskott efter efter fösöksvotering Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, avsnittet Tillsammans i Sverige (sidorna 53-55) Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Barn och familjer, häfte H (sidorna ) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut H111:1 Irja Gustavsson Örebro län Bifall efter 19

20 H111:2 Irja Gustavsson Örebro län Bifall efter H108:1 Elin Lundgren Gävleborg Bifall med röstsiffrorna och 5 avstod H108:1 Erik Pelling Uppsala län Bifall med röstsiffrorna och 5 avstod H101:1 Lena Baastad Örebro län Bifall efter Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Barnen är framtiden (sidorna 56-57) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Barnen är framtiden Med barnkonventionen har världen fått upp ögonen för att barn inte bara är vuxna på tillväxt, utan samhällsmedborgare med all rätt att ställa krav och bli behandlade med respekt. Vad vi med barnkonventionen säger är att vi vill ge alla barn möjligheten att växa upp i en anda av fred, värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet. Det är inget annat än den värld de allra flesta av oss önskar leva i. Det är en dröm om en bättre värld en vacker framtidsvision. Vårt uppdrag nu är att se till att det inte förblir just en dröm. Verkligheten visar med skrämmande tydlighet hur långt vi har kvar. Göran Persson, jubileumskonferensen Barnkonventionen 10 år, 1999 Många barn växer upp i familjer där resurser, sociala nätverk, språksäkerhet och många valmöjligheter är obestridda. För oss socialdemokrater är det självklart att samhället har ett ansvar för att ge möjligheter också till de barn som föds till sämre villkor. FN:s barnkonvention gäller och måste avspeglas i politiken på alla områden. 20

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 4.2 Ett Sverige i sammanhållning 5 4.2.1 Orättvisor och klyftor är inte lösningen Hur många som är i behov av socialbidrag är ett tydligt mått på hur samhället förmår

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Vad är en god välfärd för dig?

Vad är en god välfärd för dig? RÅDSLAG VÄLFÄRD V I SO C I A L D E M O K R AT E R V I L L B J U D A IN till en öppen och kritisk diskussion om välfärdspolitiken och hur den kan utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Välfärd är

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2 Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden Beslutsprotokoll torsdag den 3 november 2005 -bordlagda ärenden 9.2.1 Full sysselsättning, inledning bordlagt ärende Kongressordförande: Jörgen Linder, sekreterare Anders Lindberg och Lars Westbr Redaktionsutskottets

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Framtiden börjar nu #nr Förslag Avsändare Stöd av 255 Rad 8-16 Stryk Rad 8-16: ändra till SSU kämpar för jämlikheten. Vi kämpar för alla människors lika värde för en

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Kommission för ett socialt hållbart Malmö Skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 INFORMATION Den 8 till 12 april har Socialdemokraterna sin 39:e partikongress. Denna genomförs på Svenska mässan i Göteborg. Till kongressen

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Kvinnliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Kajsa Adenbäck, 1960 Hallonbergen Vi lever i ett samhälle där oro har fått ett stort utrymme. För mig är inflytande

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Nationell, regional och lokal ungdomspolitik. Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012

Nationell, regional och lokal ungdomspolitik. Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012 Nationell, regional och lokal ungdomspolitik Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012 Vem är ung idag? Hur är det att vara ung idag? 15% av Sveriges unga

Läs mer

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017

Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017 Socialdemokraternas 39:e ordinarie partikongress, 8-12 april 2017 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Lördagen den 8 april tema: Framtidspartiet 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Omfördelning, ojämlikhet och tillväxt Det skulle vara ett misstag att fokusera enbart tillväxt och låta frågan ojämlikhet sköta sig själv. Inte bara för att ojämlikhet kan vara

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande.

Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige. Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. 1 Vad sa vi sist? Internationellt och Sverige Skuldkrisen i Europa fördjupas. Osäkerheten leder till att investeringar allt mer övergår i sparande. Företagens framtidsutsikter fortsätter att bli mer negativa.

Läs mer

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland.

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FRAMTIDSPARTIET I NORRA ÄLVSBORG Gert-Inge Andersson och Lena Hult FÖR ALLAS BÄSTA Vi tror på att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid

Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid Överenskommelse om samverkan i Örebro län för kvinnofrid - En överenskommelse om samverkan mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005

Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 Beslutsprotokoll tisdag den 1 november 2005 9.4 Välfärd - nya behov, nya möjligheter 9.4.1 Politiska riktlinjer, Inledning Tjänstgörande ordförande Ulla Lindqvist och Karl-Petter Thorwaldsson, sekreterare:

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten.

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten. 2 (11) Socialdemokraternas riksdagsledamöter avslutar en intensiv vår med en debattrunda med regeringen om utbildning och jobb. Under våren har riksdagsledamöterna gjort ett tjugotal besök i Norrbotten

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 3

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 3 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 3 INFORMATION Den 8 till 12 april har Socialdemokraterna sin 39:e partikongress. Denna genomförs på Svenska mässan i Göteborg. Till kongressen

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Bättre samordning, bättre sammanhållning. - Integrations- och mångfaldsberedningen, 28/6-16

Bättre samordning, bättre sammanhållning. - Integrations- och mångfaldsberedningen, 28/6-16 Bättre samordning, bättre sammanhållning - Integrations- och mångfaldsberedningen, 28/6-16 Befolkningstillväxt i riskgrupper för utanförskap Befolkningen och befolkningsökningen, bakgrund, 2013-2015 Förvärvsarbetande

Läs mer

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning

Dialog och samarbete. Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Kortversion. Social resursförvaltning Dialog och samarbete Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete Kortversion socialutveckling.goteborg.se Dialog och samarbete I den här broschyren får du en

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer