Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november Fredagens förhandlingar den 30 oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober"

Transkript

1 Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Justerare: Justerare: Henrik Johansson Ulrik Larsson Justerare: Justerare: Christoffer Bernsköld Eva- Marie Rasmusson Justerare: Justerare: Hannah Bergstedt Ingela Andersson 1

2 Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Fredagens förhandlingar inleddes klockan Kongressen ajournerades för lunch klockan Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen ajournerades för middag klockan17.59 Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen avslutade dagens förhandlingar klockan Nomineringsstopp Nomineringsstopp fredagen den 30 oktober för val av ledamöter i partistyrelsen. Nomineringsstoppet för ledamöter i partistyrelsen förlängdes till fredagen den 30 oktober klockan Tal Videohälsning från David Milliban, utrikesminister i Storbritannien, klockan Formaliabeslut Val av partiorgan 8.4 Val av sju suppleanter i verkställande utskottet Ordförande: Jörgen Linder och Birgitta Lönegård, klockan till Sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Klockan avbröts förhandlingarna av politiska riktlinjer och motioner för val av partiorgan. Föredragning och förslag Lena Hjelm-Wallén, valberedningens sammankallande: En enhällig valberedning föreslår att Stefan Löfven,(omval), Anneli Hulthén, Carin Jämtin, Tomas Eneroth, Mikael Damberg, Ylva Johansson, Peter Hultqvist,(nyval) till suppleanter i verkställande utskottet och att valet ska ske med acklamation. Förslag Följande förslag förelåg: att välja Stefan Löfven (omval), Anneli Hulthén (nyval), Carin Jämtin (nyval), Tomas Eneroth (nyval), Mikael Damberg (nyval), Ylva Johansson (nyval) och Peter Hultqvist (nyval) till suppleanter i verkställande utskottet. Beslut Kongressen beslöt enhälligt: att välja Stefan Löfven (omval), Anneli Hulthén (nyval), Carin Jämtin (nyval), Tomas Eneroth (nyval), Mikael Damberg (nyval), Ylva Johansson (nyval) och Peter Hultqvist (nyval) till suppleanter i verkställande utskottet. 2

3 8.5 Val av 26 övriga ledamöter i partistyrelsen Ordförande: Jörgen Linder och Birgitta Lönegård, klockan till Sekreterare: Johan Öhrn och Maria Strandberg Föredragning och förslag Lena Hjelm-Wallén, valberedningens ordförande. En enhällig valberedning föreslår att välja följande 26 ledamöter till partistyrelsen: Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), och att med valet ska ske med acklamation. Förslag Följande förslag förelåg: att välja Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), till ledamöter i partistyrelsen. Beslut Kongressens beslöt enhälligt: att välja Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, 3

4 Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), till ledamöter i partistyrelsen. Anmärkning Med anledning av ärendehanteringen framgår inte sid- och radnummer vad gäller partistyrelsens nya förslag till riktlinjer på respektive avsnitt. 4

5 17.1 Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Klyftor och utanförskap, häfte H, (sidorna 2-34). Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Orättvisor och klyftor är inte lösningen (sidorna 49-51) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Orättvisor och klyftor är inte lösningen Hur många som är i behov av socialbidrag är ett tydligt mått på hur samhället förmår bryta arbetslöshet, fattigdom, missbruk och utanförskap. Sverige tillhör den grupp av länder som har lägst andel hushåll med svag ekonomi Sedan 1994 har antalet hushåll med socialbidrag minskat med cirka 40 procent. Politiska riktlinjer, antagna vid socialdemokraternas partikongress 2005 Vi socialdemokrater accepterar inte att Sverige slits isär av ökade klyftor. Idag är hälsa och välfärd ojämlikt fördelat mellan olika grupper, utifrån klass, kön och etniskt ursprung. De klyftorna ska utjämnas. Arbete, utbildning och bra boende är de allra viktigaste faktorerna för att möjliggöra ett gott liv för alla. Vi är övertygade om att det är trygga människor som vågar, som söker utveckling och personliga utmaningar, som startar företag, byter jobb, flyttar, gör investeringar eller skaffar barn. Vi vet att trygghet är frihetens bästa grund. Trygghet förutsätter en rättvis välfärd, där alla behandlas likvärdigt, alla är med och bidrar efter sin förmåga, och ingen lämnas utanför. I ett sådant samhälle känner människor solidaritet och hjälper varandra att sträcka sig lite längre, våga lite till. Där växer människor i gemenskap och samarbete. Så skapas en stark tillväxt, jobb och utveckling. Vi socialdemokrater tror på ett samhälle som bejakar människors individuella drömmar och framgång. Men den enskildes framgång får aldrig baseras på andras tillbakagång. Fler människor måste ha möjligheten att uppfylla sina innersta drömmars längtan, inte färre. Det är svårt att bekämpa ekonomiska klyftor. Också under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden drog höginkomsttagarnas inkomster ifrån, samtidigt som ungdomar och ensamstående föräldrar halkade efter. Men socialbidragstagandet minskade. Sedan den borgerliga valsegern 2006 har utvecklingen förvärrats drastiskt. De ekonomiska och sociala klyftorna ökar kraftigt i Sverige. Den borgerliga regeringen vann valet 2006 på sifferexercis kring och löften om att bryta utanförskapet. Ändå växer det kraftigt. Detta ska vi bryta, vår politik ska inrikta sig på att se den enskildes förmåga, livssituation och förutsättningar. Varje individ måste ges förutsättningar att fullt ut utnyttja sin kompetens och kunskap. 5

6 Den borgerliga regeringen har prioriterat stora skattesänkningar framför investeringar i jobb och välfärd. Människor med låga inkomster, som arbetssökande, sjukskrivna och pensionärer, har inte fått del av skattesänkningarna. Istället har de tvingats betala dem med kraftigt försämrade trygghetsförsäkringar. Idag slår den borgerliga politiken också tillbaka: Sverige halkar efter, arbetslösheten ökar kraftigt och ett kvalitetsras pågår i välfärden. Sverige har fått en ny stor grupp som står utanför trygghetssystemen de försäkringslösa. Många av dem är kvinnor. År 2010 riskerar människor att kastas ut ur sjukförsäkringen. Över en halv miljon människor har redan trängts ut ur arbetslöshetsförsäkringen. Den har gjorts för dyr. Arbetsmarknadspolitiken har gått från aktivitet till passivitet. Sverige har inte längre fungerande trygghets- och omställningsförsäkringar. Arbetslinjen har brutits. Istället för att få hjälp till utbildning eller jobb hänvisas allt fler enskilda och familjer direkt till socialförvaltningarna för att söka försörjningsstöd. I en stor majoritet av landets kommuner skenar kostnaderna för försörjningsstödet,. Samtidigt är välfärden det sammanhållande kittet i vårt samhälle. Klyftor och arbetslöshet sprider rädsla, och rädsla är en dålig drivkraft för utveckling både hos individen och samhället. I utslagningens spår följer vanmakt, missbruk och personliga tragedier. När klyftorna blir för stora skapas konflikter, våld och brottslighet och det slår tillbaka mot oss alla. Sverige riskerar nu att gå in i 2010-talet med massarbetslöshet och ökad utslagning. Mot den dystra verklighetsbakgrunden måste vi socialdemokrater också forma en aktiv socialpolitik för att minska fattigdom, missbruk och hemlöshet. Hur bra välfärdspolitiken än är så kommer det att hända att människor hamnar i missbruk, hemlöshet eller djupa personliga problem. Ska alla, även den mest utsatta, ha förutsättningar att komma vidare till arbete och egen försörjning så måste samhället också ha specifika och individuella stöd, och ett finmaskigt socialt skyddsnät. Vi står för vår restriktiva narkotikapolitik. Kampen mot droger ska föras nationellt och internationellt. Vi socialdemokrater accepterar inte den människosyn och samhällssyn som gör att Sverige slits isär. Ingen människa är så svag att hon inte kan bidra, och ingen människa är så stark att hon aldrig behöver andras stöd. Människovärdet är lika, vad vi än råkar ut för i livet. Vi vill återupprätta sammanhållningen i vårt land. Välfärdslandet Sverige ska inkludera alla. Vi står för det solidariska samhället. Därför kommer vi att prioritera: Minska behovet av försörjningsstöd och stärk arbetslinjen. Vi vet att det går att minska behovet av försörjningsstöd. Till detta syftar flera av våra förslag för en starkare och tryggare arbetslinje en kompetensförmedling, Kraftsam till stöd för personer med komplexa problem, bättre rehabilitering för sjuka, investeringar i lönebidragsanställningar, en kollektivavtalsreglerad utvidgad alternativ arbetsmarknad för människor som trots utbildning och praktik inte får arbete. Så kan vi också vända den oroväckande ökningen av antalet fattiga barn. Vi socialdemokrater kommer, liksom tidigare i regeringsställning, att arbeta mot ett tydligt mål för att minska behovet av försörjningsstöd. Ingen ska vara hemlös. Ingen ska behöva vara hemlös i Sverige. Kommunerna ska upprätta konkreta program för hemlösa och erbjuda exempelvis tröskelboende där man successivt slussas in till eget boende. Alla hemlösa behöver få ett personligt ombud som stöd i kontakter med socialtjänst, 6

7 sjukvård, myndigheter och hyresvärdar. Alla kommuner ska arbeta för att förebygga vräkning. Vi vill stödja de många frivilligorganisationer som gör ett ovärderligt arbete för hemlösa och missbrukare. Bättre hjälp ut ur missbruk. Ett effektivt drogförebyggande arbete kräver både ett aktivt arbete med information om drogers skadeverkningar och åtgärder för att begränsa tillgängligheten. Att stödja individen är centralt för att motverka missbruk. När en person är motiverad att bryta sitt missbruk måste vård ges omedelbart annars försitts chansen. För varje missbrukare behöver en individuell vårdplan upprättas för sysselsättning, bostad, vård och nya sociala nätverk. Missbruk ska inte utestänga från behandling av psykisk problematik. Det är också viktigt att lyfta fram barns och ungas situation med missbrukande föräldrar. Kommunerna bör ta fram handlingsplaner för hur barn och unga till missbrukande föräldrar ska mötas. Människor har olika behov och kommunerna ska erbjuda en mångfald av behandlingsalternativ. Drogfrihet är målet. Missbrukare som inte lyckas nå drogfrihet har rätt till ett värdigt och så långt möjligt sjukdomsfritt liv. Därför är åtgärder som sprutbytesprogram och metadonbehandling viktiga. Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut Veronica Palm PS Nytt förslag till politiska riktlinjer 2 15 Veronica Palm PS Ta bort strykning från och med Bifall resurser till verksamhet Veronica Palm PS Ta bort strykning från välfärden till Bifall 19 rättvist Veronica Palm PS Stryk alternativ Bifall 3 13 Veronica Palm PS Stryk: om drogers skadeverkningar Bifall 3 1 Kristina Svensson Dalarna Ändring: Kommunerna ska upprätta konkreta program för hemlösa och erbjuda individuellt boende och stöd. PS efter 2 36 Lars Bäckman Östergötland Ändring, nytt stycke: Minska behovet av försörjningsstöd stärk arbetslinjen För de flesta människor är arbetet skillnaden mellan en ordnad vardag med tider och rutiner och känslan att vara behövd till att falla ur ramen och hamna på samhällets skuggsida. Därför är det av stor betydelse att vi driver ett aktivt försörjningsstöd mot efter 7

8 arbetslinjen.ett passivt bidragsstöd där mottagaren inte förväntas prestera något i gengäld passiviserar individen. Att delta i någon form av praktik /utbildning eller aktivt planerar sin väg mot självförsörjning under tiden man uppbär socialbidrag/försörjningsstöd står inte i strid med hur vi vill att arbetslinjen ska vara utformad, utan tvärtom. 3 1 Lars Bäckman Östergötland Ändring: Alla ska ha rätten till en bostad istället för ingen ska vara hemlös 2 4 Christer Lindvall Västerbotten Samma beskattning för pensionärer som för löntagare. Här bör redaktionsutskottet anpassa riktlinjerna så att de följer Monas tal. Inget konkret yrkande mer än att önska en viljeinriktning Elin Lundgren Göteborg Stryk: "Därför är åtgärder som sprutbytesprogram och metadonbehandling viktiga" 1-3 Cecilia Dahl Andersson Skåne Ändra hemlös till person som är hemlös. Ändra missbrukare till person som har missbruksproblem 3 1 Cecilia Dahl- Andersson 3 3 Cecilia Dahl- Andersson 3 23 Cecilia Dahl- Andersson 3 23 Anna Hedman Göteborg Meningen som börjar med "Därför är åtgärder..." stryks. 8 efter med röstsiffrorna 215 mot 93 och 3 avstod PS med röstsiffrorna efter Skåne Stryk Ingen ska vara hemlös Tillägg Allas rätt till bostad Skåne Tillägg: Alla hemlösa, som behöver ska få ett personligt ombud Skåne Stryk: Sista meningen stryks. PS med röstsiffrorna PS med röstsiffrorna

9 3 23 Katrin Stjernfeldt Jammeh Skåne Ersätt: metadonbehandling mot underhållsbehandling Faller eftersom meningen tagits bort Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, avsnittet Orättvisor och klyftor är inte lösningen (sidorna 49-51) 17.2 Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Trygghet mot brott, häfte H (sidorna 35-86) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut H22:1 Lars Beckman Östergötland Bifall H22:1 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall H27:1-3 Lars Fritzon Halland Bifall Besvarad efter H23 Elvy Wicklund Örebro län Bifall Besvara med röstsiffrorna 160 mot 130 och 2 avstod H26 Maria Sparringsjö Bohuslän Bifall Besvara efter Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Kamp mot brott och brottens orsaker (sidorna 51-53) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark 9

10 Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Kamp mot brott och brottens orsaker Många som jag träffar skuldbelägger sig själva och drar sig för att anmäla. Om jag inte varit gay, om jag inte hållit min partner i handen, om jag inte haft de här kläderna eller de här kläderna så skulle det aldrig har hänt Tänk dig ett heteropar som blivit misshandlat och tänker: Om jag bara inte hållit min tjej i handen. Det händer inte. Facundo Unia, intervjuad i Expressen, 29 juli Den socialdemokratiska visionen om att alla människor ska kunna leva i frihet, rättvisa och jämlikhet kränks och utmanas dagligen av brottslighet. Vi vill att alla människor ska kunna känna sig trygga i vardagen och slippa känna rädsla för att utsättas för brott. Vårt öppna samhälle bygger på demokratiska värderingar om lika människovärde och ömsesidig respekt. Brott kränker rättigheter till liv och egendom, hotar öppenheten och undergräver tilliten mellan människor och gentemot samhället. Därför kan brott aldrig accepteras. Den som råkar ut för ett inbrott, en stöld, en grov kränkning eller fysiskt våld måste kunna lita på att samhället bryr sig om det lidande, den ilska och vanmakt som det innebär att bli brottsoffer. Snabbt stöd och möjligheter till upprättelse är avgörande. Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Den som genomfört brottet måste snabbt nås av en reaktion. Det är särskilt viktigt när det handlar om unga människor. Nästan all brottslighet börjar i ungdomsåren. Det är då flest personer begår brott. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Det är vår övertygelse att fler av dessa ungdomar kan fångas upp. Den egna familjens möjligheter att agera har naturligtvis en avgörande betydelse. Men det ställer också höga krav på lokalsamhället. Minskad segregation, förebyggande arbete, utbyggd missbrukarvård, satsningar på frivilligorganisationerna måste prioriteras. Enskilda, folkrörelser, skola, näringsliv, socialtjänst och polis behövs ju fler som är engagerade desto bättre. Men allas ansvar kan lätt bli ingens ansvar. Därför vill vi stärka kommunernas roll och ansvar för det förebyggande arbetet såväl inom fysisk planering som inom det sociala arbetet. Det krävs insatser mot missbruk, åtgärder inom skola och socialtjänst och insatser inom bostads- och arbetsmarknadspolitikens område. En satsning på att förebygga brott är framförallt en satsning på ett starkt välfärdssamhälle. Vanmakt och vrede är rekryteringsgrund för den organiserade brottsligheten och de antidemokratiska krafterna. I storstädernas förorter och i andra socialt utsatta områden växer fattigdom, arbetslöshet, segregation och utanförskap. Ökade klyftor och bristande integration skapar en känsla av utanförskap som ibland leder till kriminalitet. Den känslan är ingen ursäkt för att begå brott. Varje människa har ett personligt ansvar för sina handlingar. Men det råder ingen tvekan om att nästan all brottslighet i Sverige har en sådan bakgrund. Därför är de viktigaste övergripande åtgärderna för att minska kriminaliteten att bryta arbetslöshet, utslagning och ekonomiska klyftor. Hatbrotten ökar i Sverige. Hot, våld och trakasserier med främlingsfientlig bakgrund dominerar, följt av brott mot homo-, bi- och transpersoner. Svensk hetslagstiftning omfattar inte hot och kränkningar på grund av könsidentitet och skyddar därför inte transpersoner. Det vill vi ändra på. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är prioriterade frågor. Kriscentrum för kvinnor och landets kvinnojourer gör betydande insatser. Kriscentrum för män kan fylla en vikig funktion för att behandla män som utövar våld mot kvinnor. Få är så utsatta som barn som bevittnar eller utsetts för våld av en nära anhörig Därför behövs ökad kompetens och ett förbättrat samarbete mellan olika myndigheter och andra aktörer. 10

11 Barnsexturism innebär mycket grova brott mot barn. De måste på alla sätt bekämpas. Sverige ska inom EU arbeta mot barnsexturism och verka för ökat internationellt samarbete mot denna typ av brott. Sverige måste ta ett ökat ansvar för brottsliga handlingar som svenska medborgare begår mot barn utanför vårt lands gränser. Det är ingen slump att hatbrotten ökar samtidigt som antidemokratiska krafter och politiska partier med främlingsfientliga budskap samlar ökat stöd. Detta är inte bara ett hot mot enskilda individers liv och frihet, utan mot hela grunden för det samhälle vi socialdemokrater vill leva i ett samhälle präglat av demokratiska värderingar och alla människors lika värde och rättigheter. Som den motkraft vi vill vara mot de antidemokratiska krafterna förbinder vi oss att aldrig samarbeta med främlingsfientliga partier i några politiska sammanhang. Brottsligheten både internationaliseras och förgrovas. Organiserad brottslighet växer fram i Sverige ibland, men inte alltid, med internationella kopplingar. Kriminella ligor tjänar pengar på att smuggla narkotika, men också människor, över gränserna. Svarta pengar flyttas mellan banker och företag i olika länder för att tvättas vita. Utpressning och hot mot restaurang- och butiksägare, men också mot vittnen eller personal inom rättsväsendet blir allt vanligare. Uppgörelser i den undre världen med vapen eller sprängmedel har blivit vanligare. Rån mot banker och värdetransporter blir våldsammare. Grunden för rättssäkerheten får inte hotas. Rättsväsendet måste ha de resurser och verktyg som krävs för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten är ett hot mot rättssamhället. Pengar som ska gå till vår gemensamma välfärd försvinner ofta utom räckhåll för medborgarna. Kriminella grupper tjänar pengar på näringsverksamhet. Skattefusk leder till snedvriden konkurrens liksom dumpning av löner och arbetsvillkor. Antalet butiksrån ökar kraftigt. Minskad tillgång till kontanthantering leder till färre rån. Därför är det viktigt att ställa krav på verksamheter inom detaljhandeln att ha slutna kontanthanteringssystem. Vi vill effektivisera rättsväsendet så att det svarar mot kraven på ett modernt arbetssätt och den tekniska utveckling som skett. Idag består polisen av 21 länspolismyndigheter. Resurserna varierar mellan myndigheterna och specialistkompetens är idag bunden till de större myndigheterna. Men brottsligheten är inte bunden av länsgränser. Det är dags att polisen blir en myndighet, så att förbättringar kan ske av styrning, resursfördelning och administration. Även det demokratiska inflytandet ska stärkas. Det internationella samarbetet mellan länders rättsväsenden måste fortsätta öka. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter för alla för enskilda, för rättsväsendet och för kriminella. Den nya tekniken framförallt på IT-området har också inneburit att enskilda känner oro för sin integritet och utsatthet. Samhällets och rättsväsendets effektivitet och möjlighet att skydda ställs i debatten mot individens rätt att inte behöva utsättas för integritetsintrång. Samtidigt har utvecklingen med terroristdåd och internationell organiserad brottslighet skapat ett starkt tryck på det demokratiska samhället att bättre skydda medborgarna. Detta är en svår avvägning som vi måste göra tillsammans och som kräver en fortsatt öppen debatt. Det finns idag forskningsstöd för att det går att identifiera barn som riskerar att hamna i kriminalitet längre fram i livet. Det finns tydliga riskfaktorer som svåra beteendestörningar och otrygga uppväxtvillkor. Vi får inte vara så oroliga för utpekande att vi inte vågar identifiera problem. Då går många barn, ungdomar och deras föräldrar miste om insatser som skulle kunna mildra eller avhjälpa problemen. Vår utgångspunkt måste i alla lägen vara att hjälpa och stödja de barn och unga som har problem eller far illa, framför allt för det enskilda barnets skull. Vi ska ha en kriminalvård vars främsta uppgift är att förhindra återfall i brott. Vård och behandling utgör grunderna i den humana kriminalvården. Vi vill fortsatt bedriva en individbaserad kriminalvård. Det ska löna sig att aktivt arbeta med sin situation. Missbruk, kriminalitet i anstalt eller 11

12 rymningar ska få konsekvenser för den enskilde. Stödet vid övergången från anstalt till frihet ska utvecklas och intagnas närstående och anhöriga bör involveras i behandlingsarbetet för att minska antalet återfall. När någon som begått ett brott har avtjänat sitt straff måste det vara möjligt att lämna den brottsliga banan, och ta plats i samhället igen utan att diskrimineras. Utgångsläget ska vara bättre när de intagna lämnar fängelset eller frivården, än när de kom dit. För att det målet ska kunna nås krävs resurser för utbildning, behandling och vård, inte minst missbruksvård. Fler halvvägshus och en utvecklad fotboja kan ge en bättre övergång från livet på anstalt till samhället. Vi socialdemokrater vill prioritera följande för ett tryggare Sverige: Skydd och upprättelse för brottsoffer. Barnahus ska finnas tillgängliga i varje län. Det ska finnas mottagningar för våldtagna på akutsjukhusen där rätt undersökning och provtagning görs i avskildhet, och tillgång till målsägandebiträde redan under förundersökning. För att förebygga våld och övergrepp är det viktigt att bygga upp samtalsmottagningar för män som på sikt ska finnas tillgängliga i hela landet. Trygghet i vardagen. Det är lokalt som man bäst känner till problemen och kan finna lösningar. Lokala brottsförebyggande råd ska finnas i alla kommuner. Med ett brottsförebyggande tänkande i stads- och samhällsplaneringen kan brottslighet byggas bort. Varje kommun ska ha skyldighet att upprätta och genomföra handlingsplaner för familjer och barn med extra behov så fort problem har identifierats. Vi vill lagstadga om samverkansavtal mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv utifrån livssituation och i samförstånd med den som sökt hjälp. Polisen ska finnas tillgänglig i hela landet. Varje skola ska ha en kontaktpolis. Ett svenskt FBI. Polisen har inte en struktur och rollfördelning som möjliggör effektiva insatser mot den grova organiserade kriminaliteten. Vi vill att en nationell resurs med tydlig operativ förmåga både för underrättelse- och utredningsverksamhet och yttre polisiär övervakning ska skapas. En särskild enhet med poliser ska verka under Rikskriminalpolisen och utgöra en spets i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut Veronica Palm PS Nytt förslag till politiska riktlinjer 5 29 Åsa Karlsson Bohuslän Tillägg: här är det viktigt att även prioritera ett tidigt och generellt föräldrarstöd, vilket syftar till att barn och ungas framtida psykiska och sociala problem. genom att erbjuda ett stöd som riktar sig till alla, fångar man lättare upp det barn och unga som bäst behöver det Lars Beckman Östergötland Tillägg: Vi får inte glömma bort att det finns en glorifiering av livet som kriminell i filmens, spelens och böckernas värld. efter 12

13 Ungdomar som inte tycker sig ha en framtid och inte känner sig behövda kan lätt attraheras av det man uppfattar som ett enkelt sätt att tjäna pengar Vivianne Roos Jönköpings län Tillägg: En ny punkt Ekonomiska brottsligheten är ett hot mot rättssamhället. Pengar som skulle gå till vår gemensamma välfärd försvinner ofta utom räckhåll för våra myndigheter. Varje satsad krona att förebygga och klara upp denna form av brottslighet ger stora summor tillbaka. Vi ska satsa så stora resurser som behövs för att komma till rätta med problemet Anna Hedman Göteborg Strykning: From " Idag består polisen..." till 15 styckets slut "... Inflytande ska stärkas." Efter efter Anna Hedman Göteborg Strykning: Hela stycket om svenskt FBI Efter Sara Karlsson Södermanland Ändring: Ersätt "..., utslagning och ekonomiska klyftor." med "... och bekämpa klassamhället." 6 22 Nils-Gunnar Andersson Värmland Den organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot vår demokrati Tilläggsförslag efter ekonomiska klyftor : och bekämpa klassamhället : efter Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, avsnittet Kamp mot brott och brottens orsaker (sidorna 51-53) Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Hela Sverige, häfte H (sidorna ) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark 13

14 Ordningsfråga Anna-Greta Leijon, Stockholm, protesterar mot att partistyrelsens föredragande Peter Hultqvist pratade för länge. Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut H60 Pyry Niemi Uppsala län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H82:1-3 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:2 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:3 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:4 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H62:1 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:2 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:3 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H97:2 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall Besvarad efter H97:4 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall H97:5 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall Faller eftersom övriga 14

15 att-satser fallit H58:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:1 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:2 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:3 Christine Axelsson Skåne Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Tillsammans i Sverige (sidorna 53-55) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Tillsammans i Sverige I dessa tvivlens dagar, dessa dagar av klimatförändringar, finanskris och massarbetslöshet: det finns alltid hopp, alltid möjlighet till förändring. Och det är vi som kan göra det: tillsammans kan vi ge framtiden en chans. Rikard Wolff, första maj i Uppsala

16 Svensk utveckling är summan av allt det arbete vi tillsammans utför, av tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Vi socialdemokrater vill utjämna de klyftor som driver in kilar i sammanhållningen i Sverige, och som hindrar både enskilda människors och regioners utvecklingskraft. I hela världen fortsätter urbaniseringen. Sedan vändpunkten kom år 2007 är städernas invånarantal större än landsbygdens. Sverige är inget undantag. De senaste tio åren har urbaniseringen i Sverige varit dramatisk. Våra storstäder kommer att fortsätta växa, med människor från andra svenska regioner och från andra länder. Det är bra. Sverige behöver en större befolkning, mer arbetskraft och storstäder som växer och skapar tillväxt. Urbaniseringens positiva bidrag är en styrka och en möjlighet att också möta dess utmaningar. Storstädernas stora styrka är mångfalden och den ekonomiska dynamiken. Här lever människor med väldigt olika bakgrund tillsammans och man har som individ större möjligheter till unika livsval utbudet är större, liksom öppenheten för de olika värderingar som styr livsvalen. Valfriheten är stor i möjligheter till utbildning, välfärd, socialt liv och kultur. Vi vill utveckla den valfriheten, men också slå vakt om människors trygghet i storstaden. Arbetsmarknaden i storstaden är mångfacetterad och snabbt föränderlig. Det innebär möjligheter och dynamik, men också många otrygga jobb. Detta ställer nya krav på politiken. Befolkningstäthet skapar miljöproblem, men framför allt unika möjligheter att bygga ett hållbart samhälle som vi måste ta tillvara. Exempelvis är det lättare att ersätta bilåkning med kollektivtrafik och finna energisnåla lösningar i tät bebyggelse. Storstädernas svåraste utmaning är den ökande ekonomiska segregationen. Tilltagande boendesegregation och en alltmer ojämlik tillgång till välfärden måste brytas. Fler kommuner behöver dela på ansvaret för flyktinginvandringen. Det är naturligt att människor söker sig till kommuner där de har släktingar, vänner eller andra landsmän. Men för populära kommuner med hög andel inflyttare blir trycket hårt att klara bostäder, snabb inslussning i jobb för de vuxna och kvalitativ utbildning för barnen. En kraftfull regionalpolitik måste anta utmaningen att formulera övergripande tillväxt- och utvecklingsstrategier för hela landet. En landsända kan inte ses isolerat från en annan. Företag, naturresurser och arbetskraft återfinns i alla delar av landet och är sammanlänkande i ett komplext system av produktion och transporter som knyter Sverige samman. De statliga insatserna måste vara inriktade på att regionerna ska få möjlighet att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Regionalpolitiken ska bidra till väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner och en god servicenivå i alla delar av landet. Den regionala utvecklingspolitiken ska vara en central aspekt i utformningen av strategiska politiska beslut. Vi vill främja en konkurrenskraftig basindustri som spelar en stor roll för jobb, exportintäkter och investeringar framförallt i skogslänen men även den högproduktiva tjänstesektorn i hela landet.. Solidariteten mellan Sveriges regioner ska vidmakthållas. Statsbidragen till kommuner och landsting ska tillsammans med inkomst- och kostnadsutjämningen möjliggöra jämlik välfärd i hela landet. Vi socialdemokrater vill att hela landet ska leva. Många områden i Sverige har jämfört med många andra länder unika tillgångar som gott om plats och lugn. Detta är en tillgång som ger förutsättningar för en växande besöksnäring. Då allt fler kan utföra sitt arbete oberoende av bostadsort blir samtidigt också boendemiljön allt viktigare för var man väljer att bo. Oavsett var människor väljer att bo ska villkoren för arbete och företagande, utbildning, grundläggande samhällsservice och välfärd vara likvärdiga. Säkra, tillförlitliga och effektiva transporter ska fungera året runt, i hela landet. Det är viktigt för enskilda människors frihet och arbetsmöjligheter, och avgörande för företagens konkurrenskraft, möjligheter att finna rätt arbetskraft och ta nya marknadsandelar. Visionära infrastrukturinvesteringar i 16

17 järnvägar, vägar, kustsjöfart, hamnar, bredband och annan IT-infrastruktur bidrar till att påskynda utvecklingen mot en hållbar tillväxt. Genom att knyta olika regioner till varandra kan vi skapa nya strategiska möjligheter för utveckling. Arbetspendlingen ökar. Det har tillsammans med sjukvårdens behov av stora patientunderlag lett till att det bildas allt större regioner i Sverige. Stora regioner underlättar samordningen inom olika myndigheter, men inte mellan dem och gentemot staten. En medborgare kan leva i flera regioner samtidigt - en region hos arbetsförmedlingen och en annan hos skatteverket. Sjukvården är indelad i landsting; tre mycket stora storstadslandsting med ungefär hälften av befolkningen och hela sjutton betydligt mindre landsting för den andra hälften. Större, men också mer enhetliga regioner behöver växa fram i nära dialog med alla berörda. För att alla medborgare ska kunna erbjudas en vård av hög kvalitet, på lika villkor, oberoende av bostadsort krävs mer av nationell samordning, rikssjukvård och strukturerad samverkan. Vi vill se väl fungerande regioner som svarar mot medborgarnas krav på välfärd och delaktighet, och deras förväntningar på arbetslivet. Medborgarnas inflytande och insyn måste säkras. Den statliga myndighetsstrukturen behöver anpassas till regionernas utformning. Vi socialdemokrater vill driva på moderniseringen och regionaliseringen av Sverige. När människor flyttar sprids, arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Det finns också människor som söker sig till Sverige för att de flyr undan krig och förföljelse. Det är viktigt att de som är nyanlända får ett bra mottagande i Sverige. Särskilt utsatta är de allt fler barn och ungdomar som kommer till Sverige utan familj eller släkt. Precis som alla andra ungdomar har de rätt till trygghet och en bra vardag under asylprocessen. För att de ensamkommande flyktingbarnen ska få en human start i Sverige, krävs också att fler kommuner visar solidaritet och välkomnar dem. Överfulla transitboenden och långa väntetider, utan möjlighet till skolgång och att bygga ett socialt nätverk, är ovärdigt en välfärdsstat. Vårt mål om likvärdiga villkor i hela landet kräver att socialdemokrater i regeringsställning tillsammans med regionala och kommunala aktörer gör tydliga prioriteringar: Dynamiska och hållbara storstäder. Storstäderna är tillväxtmotorer för landets utveckling. Vi ska ta tillvara förutsättningarna för konkurrenskraftiga kunskapskluster för globala marknader, och potentialen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn och de kreativa näringarna i storstäderna. Förändringstakten på arbetsmarknaden är snabb och ställer krav på en utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som är snabbfotad och inriktad på sektorer som växer i städerna. Välfärds- och familjepolitiken måste passa människor i en storstad som håller öppet dygnet runt. Bostadsmarknaden måste vara rörlig och erbjuda en rad olika alternativa boendeformer. Bostadsbristen ska byggas bort. Slitna bostadsområden ska byggas om. Infrastrukturen i städerna ska byggas ut och bättre knyta ihop stadsdelar och bostadsområden. Regionalpolitik för jobb och välfärd på lika villkor. För att fler ska kunna ta de jobb som växer fram i olika regioner krävs fortsatta satsningar på högskola och olika former av kunskapscentra över hela landet.. God samverkan mellan fack, arbetsgivare, utbildningsanordnare och arbetsförmedlingen i varje region är en förutsättning för en stark utveckling. Investeringar i infrastruktur är avgörande för tillväxt och sysselsättning i hela landet. 17

18 Gemensamt ansvar för Sveriges nya invånare. Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är extremt skev och leder till stora påfrestningar på boende och välfärd i storstäderna. Det är inte hållbart att de kommuner som har lägre genomsnittlig inkomstnivå och höga kostnader fortsätter att ta emot den absoluta merparten av alla flyktingar som kommer till Sverige. Lagen om eget boende fungerar inte och ett nytt system måste skapas. Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut Veronica Palm PS Nytt förslag till politiska riktlinjer Börje Vestlund Stockholm Bifall yrkande av Helene Hellmark Knutsson efter Luciano Astodillo Skåne Bifall 7 3 Kerstin Engle Skåne Tillägg: Civilsamhällets utveckling av tillit och sammanhang spelar här en viktig roll 8 31 Eivy Blomdahl Norrbotten Tillägg: "Målet är att snabbt få ett hållbart system för kommunerna och en human situation för flyktingarna. Sverige ska ta ansvar för en generös asyl- och flyktingpolitik." efter meningen som slutar "måste skapas" Pyry Niemi Uppsala län Skicka tillbaka till redaktionsutskottet för ny textbehandling efter Pyry Niemi Uppsala län Texten flyttas till sidan 7 rad 16 Bifall Torbjörn Lidberg Norrbotten Tillägg: " Basindustrin är ryggraden i Sveriges välfärd. Det är i regioner där basindustrin är stark som den ekonomiska återhämntningen kommer fortast" 18 efter Anders Lago Stockholms län Bifall 8 28 Elisabeth Björk Stockholms län Tillägg: Kunskaps- och arbetskraftsintensiva tjänstesektorn 7 11 Helene Hellmark Knutsson Stockholms län Tillägg:...en alltmer ojämlik tillgång till välfärden och arbetsmarknaden som måste brytas. efter

19 7 31 Monica Hallqvist Jämtlands län Tillägg: " EU s sammanhållningspolitik och den nationella politiken för regionernas utveckling måste samordnas bättre." 8 31 Susanne Hansson Jämtlands län Tillägg: Att följande tillägg till riktlinjer skickas till redaktionsutskottet för att det ska hamna på rätt ställe; Alla människor ska känna sig trygga när de vistas i skog och mark. Rovdjurens närvaro får inte begränsa människors friluftsliv. Rovdjursstammarnas utbredning i Sverige ska regleras utifrån regionala mål och förutsättningar Lennart Eriksson Örebro län Ändring: arbeta in ett mer positivt avsnitt i de politiska riktlinjerna som handlar om det här området Ge redaktionsutskottet i uppdrag att arbeta in det 7 43 Peder Björk Västernorrland Tillägg: Flyg är ibland det enda rimliga transportsättet för näringsliv och medborgare och där ska flygplatser stödjas av staten. Bifall Redaktionsutskott Redaktionsutskott efter efter fösöksvotering Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, avsnittet Tillsammans i Sverige (sidorna 53-55) Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Barn och familjer, häfte H (sidorna ) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut H111:1 Irja Gustavsson Örebro län Bifall efter 19

20 H111:2 Irja Gustavsson Örebro län Bifall efter H108:1 Elin Lundgren Gävleborg Bifall med röstsiffrorna och 5 avstod H108:1 Erik Pelling Uppsala län Bifall med röstsiffrorna och 5 avstod H101:1 Lena Baastad Örebro län Bifall efter Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Barnen är framtiden (sidorna 56-57) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Barnen är framtiden Med barnkonventionen har världen fått upp ögonen för att barn inte bara är vuxna på tillväxt, utan samhällsmedborgare med all rätt att ställa krav och bli behandlade med respekt. Vad vi med barnkonventionen säger är att vi vill ge alla barn möjligheten att växa upp i en anda av fred, värdighet, tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet. Det är inget annat än den värld de allra flesta av oss önskar leva i. Det är en dröm om en bättre värld en vacker framtidsvision. Vårt uppdrag nu är att se till att det inte förblir just en dröm. Verkligheten visar med skrämmande tydlighet hur långt vi har kvar. Göran Persson, jubileumskonferensen Barnkonventionen 10 år, 1999 Många barn växer upp i familjer där resurser, sociala nätverk, språksäkerhet och många valmöjligheter är obestridda. För oss socialdemokrater är det självklart att samhället har ett ansvar för att ge möjligheter också till de barn som föds till sämre villkor. FN:s barnkonvention gäller och måste avspeglas i politiken på alla områden. 20

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 4.2 Ett Sverige i sammanhållning 5 4.2.1 Orättvisor och klyftor är inte lösningen Hur många som är i behov av socialbidrag är ett tydligt mått på hur samhället förmår

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO

ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT MOTTAGANDE SÖDERTÄLJE KOMMUNS FÖRSLAG PÅ ASYL- OCH FLYKTINGMOTTAGNING VEBO ETT VÄRDIGT EGET BOENDE Antalet asylsökande som söker sig till Sverige är rekordhögt. Det ställer krav på mottagandet,

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Marie Köhler Verksamhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne Kommissionär i Malmökommissionen Marmotkommissionen

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer