Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november Fredagens förhandlingar den 30 oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009. Fredagens förhandlingar den 30 oktober"

Transkript

1 Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Justerare: Justerare: Henrik Johansson Ulrik Larsson Justerare: Justerare: Christoffer Bernsköld Eva- Marie Rasmusson Justerare: Justerare: Hannah Bergstedt Ingela Andersson 1

2 Förslags- och beslutprotokoll fört vid ordinarie partikongress den 28 oktober 1 november 2009 Fredagens förhandlingar den 30 oktober Fredagens förhandlingar inleddes klockan Kongressen ajournerades för lunch klockan Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen ajournerades för middag klockan17.59 Kongressen återupptog förhandlingarna klockan Kongressen avslutade dagens förhandlingar klockan Nomineringsstopp Nomineringsstopp fredagen den 30 oktober för val av ledamöter i partistyrelsen. Nomineringsstoppet för ledamöter i partistyrelsen förlängdes till fredagen den 30 oktober klockan Tal Videohälsning från David Milliban, utrikesminister i Storbritannien, klockan Formaliabeslut Val av partiorgan 8.4 Val av sju suppleanter i verkställande utskottet Ordförande: Jörgen Linder och Birgitta Lönegård, klockan till Sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Klockan avbröts förhandlingarna av politiska riktlinjer och motioner för val av partiorgan. Föredragning och förslag Lena Hjelm-Wallén, valberedningens sammankallande: En enhällig valberedning föreslår att Stefan Löfven,(omval), Anneli Hulthén, Carin Jämtin, Tomas Eneroth, Mikael Damberg, Ylva Johansson, Peter Hultqvist,(nyval) till suppleanter i verkställande utskottet och att valet ska ske med acklamation. Förslag Följande förslag förelåg: att välja Stefan Löfven (omval), Anneli Hulthén (nyval), Carin Jämtin (nyval), Tomas Eneroth (nyval), Mikael Damberg (nyval), Ylva Johansson (nyval) och Peter Hultqvist (nyval) till suppleanter i verkställande utskottet. Beslut Kongressen beslöt enhälligt: att välja Stefan Löfven (omval), Anneli Hulthén (nyval), Carin Jämtin (nyval), Tomas Eneroth (nyval), Mikael Damberg (nyval), Ylva Johansson (nyval) och Peter Hultqvist (nyval) till suppleanter i verkställande utskottet. 2

3 8.5 Val av 26 övriga ledamöter i partistyrelsen Ordförande: Jörgen Linder och Birgitta Lönegård, klockan till Sekreterare: Johan Öhrn och Maria Strandberg Föredragning och förslag Lena Hjelm-Wallén, valberedningens ordförande. En enhällig valberedning föreslår att välja följande 26 ledamöter till partistyrelsen: Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), och att med valet ska ske med acklamation. Förslag Följande förslag förelåg: att välja Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), till ledamöter i partistyrelsen. Beslut Kongressens beslöt enhälligt: att välja Urban Ahlin, Skaraborg (omval), Phia Andersson, Älvsborgs södra (nyval), Ilja Batljan, Stockholms län (nyval), Erik Bergkvist, Västerbotten (nyval), Marie Granlund, Skåne (omval), Lena Hallengren, Kalmar län (omval), Jörgen Hellman, Norra Älvsborg (nyval), Hans Hoff, Halland (omval), Berit Högman, Värmland (omval), Mats Johansson, Blekinge (omval), Morgan Johansson, Skåne (omval), Roger Johansson, Västernorrland (nyval), Håkan Juholt, Kalmar län (nyval), Jonas Karlsson, Örebro län (nyval), Anders Lago, Stockholms län (nyval), Ingrid Lennerwald, Skåne (omval), Anna-Carin Magnusson, Jönköpings län (nyval), Lena Micko, Östergötland (omval), Ella Niia, LO HRF (omval), Pia Nilsson, Västmanland (omval), Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (omval), Veronica Palm, Stockholm (nyval), Raimo Pärssinen, 3

4 Gävleborg (omval), Hans Tilly, LO Byggnads (omval), Margareta Widén-Berggren, Uppsala län (omval), Karin Åström, Norrbotten (nyval), till ledamöter i partistyrelsen. Anmärkning Med anledning av ärendehanteringen framgår inte sid- och radnummer vad gäller partistyrelsens nya förslag till riktlinjer på respektive avsnitt. 4

5 17.1 Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Klyftor och utanförskap, häfte H, (sidorna 2-34). Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Orättvisor och klyftor är inte lösningen (sidorna 49-51) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Orättvisor och klyftor är inte lösningen Hur många som är i behov av socialbidrag är ett tydligt mått på hur samhället förmår bryta arbetslöshet, fattigdom, missbruk och utanförskap. Sverige tillhör den grupp av länder som har lägst andel hushåll med svag ekonomi Sedan 1994 har antalet hushåll med socialbidrag minskat med cirka 40 procent. Politiska riktlinjer, antagna vid socialdemokraternas partikongress 2005 Vi socialdemokrater accepterar inte att Sverige slits isär av ökade klyftor. Idag är hälsa och välfärd ojämlikt fördelat mellan olika grupper, utifrån klass, kön och etniskt ursprung. De klyftorna ska utjämnas. Arbete, utbildning och bra boende är de allra viktigaste faktorerna för att möjliggöra ett gott liv för alla. Vi är övertygade om att det är trygga människor som vågar, som söker utveckling och personliga utmaningar, som startar företag, byter jobb, flyttar, gör investeringar eller skaffar barn. Vi vet att trygghet är frihetens bästa grund. Trygghet förutsätter en rättvis välfärd, där alla behandlas likvärdigt, alla är med och bidrar efter sin förmåga, och ingen lämnas utanför. I ett sådant samhälle känner människor solidaritet och hjälper varandra att sträcka sig lite längre, våga lite till. Där växer människor i gemenskap och samarbete. Så skapas en stark tillväxt, jobb och utveckling. Vi socialdemokrater tror på ett samhälle som bejakar människors individuella drömmar och framgång. Men den enskildes framgång får aldrig baseras på andras tillbakagång. Fler människor måste ha möjligheten att uppfylla sina innersta drömmars längtan, inte färre. Det är svårt att bekämpa ekonomiska klyftor. Också under den senaste socialdemokratiska regeringsperioden drog höginkomsttagarnas inkomster ifrån, samtidigt som ungdomar och ensamstående föräldrar halkade efter. Men socialbidragstagandet minskade. Sedan den borgerliga valsegern 2006 har utvecklingen förvärrats drastiskt. De ekonomiska och sociala klyftorna ökar kraftigt i Sverige. Den borgerliga regeringen vann valet 2006 på sifferexercis kring och löften om att bryta utanförskapet. Ändå växer det kraftigt. Detta ska vi bryta, vår politik ska inrikta sig på att se den enskildes förmåga, livssituation och förutsättningar. Varje individ måste ges förutsättningar att fullt ut utnyttja sin kompetens och kunskap. 5

6 Den borgerliga regeringen har prioriterat stora skattesänkningar framför investeringar i jobb och välfärd. Människor med låga inkomster, som arbetssökande, sjukskrivna och pensionärer, har inte fått del av skattesänkningarna. Istället har de tvingats betala dem med kraftigt försämrade trygghetsförsäkringar. Idag slår den borgerliga politiken också tillbaka: Sverige halkar efter, arbetslösheten ökar kraftigt och ett kvalitetsras pågår i välfärden. Sverige har fått en ny stor grupp som står utanför trygghetssystemen de försäkringslösa. Många av dem är kvinnor. År 2010 riskerar människor att kastas ut ur sjukförsäkringen. Över en halv miljon människor har redan trängts ut ur arbetslöshetsförsäkringen. Den har gjorts för dyr. Arbetsmarknadspolitiken har gått från aktivitet till passivitet. Sverige har inte längre fungerande trygghets- och omställningsförsäkringar. Arbetslinjen har brutits. Istället för att få hjälp till utbildning eller jobb hänvisas allt fler enskilda och familjer direkt till socialförvaltningarna för att söka försörjningsstöd. I en stor majoritet av landets kommuner skenar kostnaderna för försörjningsstödet,. Samtidigt är välfärden det sammanhållande kittet i vårt samhälle. Klyftor och arbetslöshet sprider rädsla, och rädsla är en dålig drivkraft för utveckling både hos individen och samhället. I utslagningens spår följer vanmakt, missbruk och personliga tragedier. När klyftorna blir för stora skapas konflikter, våld och brottslighet och det slår tillbaka mot oss alla. Sverige riskerar nu att gå in i 2010-talet med massarbetslöshet och ökad utslagning. Mot den dystra verklighetsbakgrunden måste vi socialdemokrater också forma en aktiv socialpolitik för att minska fattigdom, missbruk och hemlöshet. Hur bra välfärdspolitiken än är så kommer det att hända att människor hamnar i missbruk, hemlöshet eller djupa personliga problem. Ska alla, även den mest utsatta, ha förutsättningar att komma vidare till arbete och egen försörjning så måste samhället också ha specifika och individuella stöd, och ett finmaskigt socialt skyddsnät. Vi står för vår restriktiva narkotikapolitik. Kampen mot droger ska föras nationellt och internationellt. Vi socialdemokrater accepterar inte den människosyn och samhällssyn som gör att Sverige slits isär. Ingen människa är så svag att hon inte kan bidra, och ingen människa är så stark att hon aldrig behöver andras stöd. Människovärdet är lika, vad vi än råkar ut för i livet. Vi vill återupprätta sammanhållningen i vårt land. Välfärdslandet Sverige ska inkludera alla. Vi står för det solidariska samhället. Därför kommer vi att prioritera: Minska behovet av försörjningsstöd och stärk arbetslinjen. Vi vet att det går att minska behovet av försörjningsstöd. Till detta syftar flera av våra förslag för en starkare och tryggare arbetslinje en kompetensförmedling, Kraftsam till stöd för personer med komplexa problem, bättre rehabilitering för sjuka, investeringar i lönebidragsanställningar, en kollektivavtalsreglerad utvidgad alternativ arbetsmarknad för människor som trots utbildning och praktik inte får arbete. Så kan vi också vända den oroväckande ökningen av antalet fattiga barn. Vi socialdemokrater kommer, liksom tidigare i regeringsställning, att arbeta mot ett tydligt mål för att minska behovet av försörjningsstöd. Ingen ska vara hemlös. Ingen ska behöva vara hemlös i Sverige. Kommunerna ska upprätta konkreta program för hemlösa och erbjuda exempelvis tröskelboende där man successivt slussas in till eget boende. Alla hemlösa behöver få ett personligt ombud som stöd i kontakter med socialtjänst, 6

7 sjukvård, myndigheter och hyresvärdar. Alla kommuner ska arbeta för att förebygga vräkning. Vi vill stödja de många frivilligorganisationer som gör ett ovärderligt arbete för hemlösa och missbrukare. Bättre hjälp ut ur missbruk. Ett effektivt drogförebyggande arbete kräver både ett aktivt arbete med information om drogers skadeverkningar och åtgärder för att begränsa tillgängligheten. Att stödja individen är centralt för att motverka missbruk. När en person är motiverad att bryta sitt missbruk måste vård ges omedelbart annars försitts chansen. För varje missbrukare behöver en individuell vårdplan upprättas för sysselsättning, bostad, vård och nya sociala nätverk. Missbruk ska inte utestänga från behandling av psykisk problematik. Det är också viktigt att lyfta fram barns och ungas situation med missbrukande föräldrar. Kommunerna bör ta fram handlingsplaner för hur barn och unga till missbrukande föräldrar ska mötas. Människor har olika behov och kommunerna ska erbjuda en mångfald av behandlingsalternativ. Drogfrihet är målet. Missbrukare som inte lyckas nå drogfrihet har rätt till ett värdigt och så långt möjligt sjukdomsfritt liv. Därför är åtgärder som sprutbytesprogram och metadonbehandling viktiga. Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut Veronica Palm PS Nytt förslag till politiska riktlinjer 2 15 Veronica Palm PS Ta bort strykning från och med Bifall resurser till verksamhet Veronica Palm PS Ta bort strykning från välfärden till Bifall 19 rättvist Veronica Palm PS Stryk alternativ Bifall 3 13 Veronica Palm PS Stryk: om drogers skadeverkningar Bifall 3 1 Kristina Svensson Dalarna Ändring: Kommunerna ska upprätta konkreta program för hemlösa och erbjuda individuellt boende och stöd. PS efter 2 36 Lars Bäckman Östergötland Ändring, nytt stycke: Minska behovet av försörjningsstöd stärk arbetslinjen För de flesta människor är arbetet skillnaden mellan en ordnad vardag med tider och rutiner och känslan att vara behövd till att falla ur ramen och hamna på samhällets skuggsida. Därför är det av stor betydelse att vi driver ett aktivt försörjningsstöd mot efter 7

8 arbetslinjen.ett passivt bidragsstöd där mottagaren inte förväntas prestera något i gengäld passiviserar individen. Att delta i någon form av praktik /utbildning eller aktivt planerar sin väg mot självförsörjning under tiden man uppbär socialbidrag/försörjningsstöd står inte i strid med hur vi vill att arbetslinjen ska vara utformad, utan tvärtom. 3 1 Lars Bäckman Östergötland Ändring: Alla ska ha rätten till en bostad istället för ingen ska vara hemlös 2 4 Christer Lindvall Västerbotten Samma beskattning för pensionärer som för löntagare. Här bör redaktionsutskottet anpassa riktlinjerna så att de följer Monas tal. Inget konkret yrkande mer än att önska en viljeinriktning Elin Lundgren Göteborg Stryk: "Därför är åtgärder som sprutbytesprogram och metadonbehandling viktiga" 1-3 Cecilia Dahl Andersson Skåne Ändra hemlös till person som är hemlös. Ändra missbrukare till person som har missbruksproblem 3 1 Cecilia Dahl- Andersson 3 3 Cecilia Dahl- Andersson 3 23 Cecilia Dahl- Andersson 3 23 Anna Hedman Göteborg Meningen som börjar med "Därför är åtgärder..." stryks. 8 efter med röstsiffrorna 215 mot 93 och 3 avstod PS med röstsiffrorna efter Skåne Stryk Ingen ska vara hemlös Tillägg Allas rätt till bostad Skåne Tillägg: Alla hemlösa, som behöver ska få ett personligt ombud Skåne Stryk: Sista meningen stryks. PS med röstsiffrorna PS med röstsiffrorna

9 3 23 Katrin Stjernfeldt Jammeh Skåne Ersätt: metadonbehandling mot underhållsbehandling Faller eftersom meningen tagits bort Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, avsnittet Orättvisor och klyftor är inte lösningen (sidorna 49-51) 17.2 Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Trygghet mot brott, häfte H (sidorna 35-86) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut H22:1 Lars Beckman Östergötland Bifall H22:1 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall H27:1-3 Lars Fritzon Halland Bifall Besvarad efter H23 Elvy Wicklund Örebro län Bifall Besvara med röstsiffrorna 160 mot 130 och 2 avstod H26 Maria Sparringsjö Bohuslän Bifall Besvara efter Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens utlåtande över motionerna inom området Politiska riktlinjer, avsnittet Kamp mot brott och brottens orsaker (sidorna 51-53) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark 9

10 Nytt förslag till politiska riktlinjer utgångspunkt för debatt och yrkanden Kamp mot brott och brottens orsaker Många som jag träffar skuldbelägger sig själva och drar sig för att anmäla. Om jag inte varit gay, om jag inte hållit min partner i handen, om jag inte haft de här kläderna eller de här kläderna så skulle det aldrig har hänt Tänk dig ett heteropar som blivit misshandlat och tänker: Om jag bara inte hållit min tjej i handen. Det händer inte. Facundo Unia, intervjuad i Expressen, 29 juli Den socialdemokratiska visionen om att alla människor ska kunna leva i frihet, rättvisa och jämlikhet kränks och utmanas dagligen av brottslighet. Vi vill att alla människor ska kunna känna sig trygga i vardagen och slippa känna rädsla för att utsättas för brott. Vårt öppna samhälle bygger på demokratiska värderingar om lika människovärde och ömsesidig respekt. Brott kränker rättigheter till liv och egendom, hotar öppenheten och undergräver tilliten mellan människor och gentemot samhället. Därför kan brott aldrig accepteras. Den som råkar ut för ett inbrott, en stöld, en grov kränkning eller fysiskt våld måste kunna lita på att samhället bryr sig om det lidande, den ilska och vanmakt som det innebär att bli brottsoffer. Snabbt stöd och möjligheter till upprättelse är avgörande. Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Den som genomfört brottet måste snabbt nås av en reaktion. Det är särskilt viktigt när det handlar om unga människor. Nästan all brottslighet börjar i ungdomsåren. Det är då flest personer begår brott. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Det är vår övertygelse att fler av dessa ungdomar kan fångas upp. Den egna familjens möjligheter att agera har naturligtvis en avgörande betydelse. Men det ställer också höga krav på lokalsamhället. Minskad segregation, förebyggande arbete, utbyggd missbrukarvård, satsningar på frivilligorganisationerna måste prioriteras. Enskilda, folkrörelser, skola, näringsliv, socialtjänst och polis behövs ju fler som är engagerade desto bättre. Men allas ansvar kan lätt bli ingens ansvar. Därför vill vi stärka kommunernas roll och ansvar för det förebyggande arbetet såväl inom fysisk planering som inom det sociala arbetet. Det krävs insatser mot missbruk, åtgärder inom skola och socialtjänst och insatser inom bostads- och arbetsmarknadspolitikens område. En satsning på att förebygga brott är framförallt en satsning på ett starkt välfärdssamhälle. Vanmakt och vrede är rekryteringsgrund för den organiserade brottsligheten och de antidemokratiska krafterna. I storstädernas förorter och i andra socialt utsatta områden växer fattigdom, arbetslöshet, segregation och utanförskap. Ökade klyftor och bristande integration skapar en känsla av utanförskap som ibland leder till kriminalitet. Den känslan är ingen ursäkt för att begå brott. Varje människa har ett personligt ansvar för sina handlingar. Men det råder ingen tvekan om att nästan all brottslighet i Sverige har en sådan bakgrund. Därför är de viktigaste övergripande åtgärderna för att minska kriminaliteten att bryta arbetslöshet, utslagning och ekonomiska klyftor. Hatbrotten ökar i Sverige. Hot, våld och trakasserier med främlingsfientlig bakgrund dominerar, följt av brott mot homo-, bi- och transpersoner. Svensk hetslagstiftning omfattar inte hot och kränkningar på grund av könsidentitet och skyddar därför inte transpersoner. Det vill vi ändra på. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är prioriterade frågor. Kriscentrum för kvinnor och landets kvinnojourer gör betydande insatser. Kriscentrum för män kan fylla en vikig funktion för att behandla män som utövar våld mot kvinnor. Få är så utsatta som barn som bevittnar eller utsetts för våld av en nära anhörig Därför behövs ökad kompetens och ett förbättrat samarbete mellan olika myndigheter och andra aktörer. 10

11 Barnsexturism innebär mycket grova brott mot barn. De måste på alla sätt bekämpas. Sverige ska inom EU arbeta mot barnsexturism och verka för ökat internationellt samarbete mot denna typ av brott. Sverige måste ta ett ökat ansvar för brottsliga handlingar som svenska medborgare begår mot barn utanför vårt lands gränser. Det är ingen slump att hatbrotten ökar samtidigt som antidemokratiska krafter och politiska partier med främlingsfientliga budskap samlar ökat stöd. Detta är inte bara ett hot mot enskilda individers liv och frihet, utan mot hela grunden för det samhälle vi socialdemokrater vill leva i ett samhälle präglat av demokratiska värderingar och alla människors lika värde och rättigheter. Som den motkraft vi vill vara mot de antidemokratiska krafterna förbinder vi oss att aldrig samarbeta med främlingsfientliga partier i några politiska sammanhang. Brottsligheten både internationaliseras och förgrovas. Organiserad brottslighet växer fram i Sverige ibland, men inte alltid, med internationella kopplingar. Kriminella ligor tjänar pengar på att smuggla narkotika, men också människor, över gränserna. Svarta pengar flyttas mellan banker och företag i olika länder för att tvättas vita. Utpressning och hot mot restaurang- och butiksägare, men också mot vittnen eller personal inom rättsväsendet blir allt vanligare. Uppgörelser i den undre världen med vapen eller sprängmedel har blivit vanligare. Rån mot banker och värdetransporter blir våldsammare. Grunden för rättssäkerheten får inte hotas. Rättsväsendet måste ha de resurser och verktyg som krävs för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten är ett hot mot rättssamhället. Pengar som ska gå till vår gemensamma välfärd försvinner ofta utom räckhåll för medborgarna. Kriminella grupper tjänar pengar på näringsverksamhet. Skattefusk leder till snedvriden konkurrens liksom dumpning av löner och arbetsvillkor. Antalet butiksrån ökar kraftigt. Minskad tillgång till kontanthantering leder till färre rån. Därför är det viktigt att ställa krav på verksamheter inom detaljhandeln att ha slutna kontanthanteringssystem. Vi vill effektivisera rättsväsendet så att det svarar mot kraven på ett modernt arbetssätt och den tekniska utveckling som skett. Idag består polisen av 21 länspolismyndigheter. Resurserna varierar mellan myndigheterna och specialistkompetens är idag bunden till de större myndigheterna. Men brottsligheten är inte bunden av länsgränser. Det är dags att polisen blir en myndighet, så att förbättringar kan ske av styrning, resursfördelning och administration. Även det demokratiska inflytandet ska stärkas. Det internationella samarbetet mellan länders rättsväsenden måste fortsätta öka. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter för alla för enskilda, för rättsväsendet och för kriminella. Den nya tekniken framförallt på IT-området har också inneburit att enskilda känner oro för sin integritet och utsatthet. Samhällets och rättsväsendets effektivitet och möjlighet att skydda ställs i debatten mot individens rätt att inte behöva utsättas för integritetsintrång. Samtidigt har utvecklingen med terroristdåd och internationell organiserad brottslighet skapat ett starkt tryck på det demokratiska samhället att bättre skydda medborgarna. Detta är en svår avvägning som vi måste göra tillsammans och som kräver en fortsatt öppen debatt. Det finns idag forskningsstöd för att det går att identifiera barn som riskerar att hamna i kriminalitet längre fram i livet. Det finns tydliga riskfaktorer som svåra beteendestörningar och otrygga uppväxtvillkor. Vi får inte vara så oroliga för utpekande att vi inte vågar identifiera problem. Då går många barn, ungdomar och deras föräldrar miste om insatser som skulle kunna mildra eller avhjälpa problemen. Vår utgångspunkt måste i alla lägen vara att hjälpa och stödja de barn och unga som har problem eller far illa, framför allt för det enskilda barnets skull. Vi ska ha en kriminalvård vars främsta uppgift är att förhindra återfall i brott. Vård och behandling utgör grunderna i den humana kriminalvården. Vi vill fortsatt bedriva en individbaserad kriminalvård. Det ska löna sig att aktivt arbeta med sin situation. Missbruk, kriminalitet i anstalt eller 11

12 rymningar ska få konsekvenser för den enskilde. Stödet vid övergången från anstalt till frihet ska utvecklas och intagnas närstående och anhöriga bör involveras i behandlingsarbetet för att minska antalet återfall. När någon som begått ett brott har avtjänat sitt straff måste det vara möjligt att lämna den brottsliga banan, och ta plats i samhället igen utan att diskrimineras. Utgångsläget ska vara bättre när de intagna lämnar fängelset eller frivården, än när de kom dit. För att det målet ska kunna nås krävs resurser för utbildning, behandling och vård, inte minst missbruksvård. Fler halvvägshus och en utvecklad fotboja kan ge en bättre övergång från livet på anstalt till samhället. Vi socialdemokrater vill prioritera följande för ett tryggare Sverige: Skydd och upprättelse för brottsoffer. Barnahus ska finnas tillgängliga i varje län. Det ska finnas mottagningar för våldtagna på akutsjukhusen där rätt undersökning och provtagning görs i avskildhet, och tillgång till målsägandebiträde redan under förundersökning. För att förebygga våld och övergrepp är det viktigt att bygga upp samtalsmottagningar för män som på sikt ska finnas tillgängliga i hela landet. Trygghet i vardagen. Det är lokalt som man bäst känner till problemen och kan finna lösningar. Lokala brottsförebyggande råd ska finnas i alla kommuner. Med ett brottsförebyggande tänkande i stads- och samhällsplaneringen kan brottslighet byggas bort. Varje kommun ska ha skyldighet att upprätta och genomföra handlingsplaner för familjer och barn med extra behov så fort problem har identifierats. Vi vill lagstadga om samverkansavtal mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv utifrån livssituation och i samförstånd med den som sökt hjälp. Polisen ska finnas tillgänglig i hela landet. Varje skola ska ha en kontaktpolis. Ett svenskt FBI. Polisen har inte en struktur och rollfördelning som möjliggör effektiva insatser mot den grova organiserade kriminaliteten. Vi vill att en nationell resurs med tydlig operativ förmåga både för underrättelse- och utredningsverksamhet och yttre polisiär övervakning ska skapas. En särskild enhet med poliser ska verka under Rikskriminalpolisen och utgöra en spets i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Sida Rad Förslagsställare Distrikt Förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut Veronica Palm PS Nytt förslag till politiska riktlinjer 5 29 Åsa Karlsson Bohuslän Tillägg: här är det viktigt att även prioritera ett tidigt och generellt föräldrarstöd, vilket syftar till att barn och ungas framtida psykiska och sociala problem. genom att erbjuda ett stöd som riktar sig till alla, fångar man lättare upp det barn och unga som bäst behöver det Lars Beckman Östergötland Tillägg: Vi får inte glömma bort att det finns en glorifiering av livet som kriminell i filmens, spelens och böckernas värld. efter 12

13 Ungdomar som inte tycker sig ha en framtid och inte känner sig behövda kan lätt attraheras av det man uppfattar som ett enkelt sätt att tjäna pengar Vivianne Roos Jönköpings län Tillägg: En ny punkt Ekonomiska brottsligheten är ett hot mot rättssamhället. Pengar som skulle gå till vår gemensamma välfärd försvinner ofta utom räckhåll för våra myndigheter. Varje satsad krona att förebygga och klara upp denna form av brottslighet ger stora summor tillbaka. Vi ska satsa så stora resurser som behövs för att komma till rätta med problemet Anna Hedman Göteborg Strykning: From " Idag består polisen..." till 15 styckets slut "... Inflytande ska stärkas." Efter efter Anna Hedman Göteborg Strykning: Hela stycket om svenskt FBI Efter Sara Karlsson Södermanland Ändring: Ersätt "..., utslagning och ekonomiska klyftor." med "... och bekämpa klassamhället." 6 22 Nils-Gunnar Andersson Värmland Den organiserade brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot vår demokrati Tilläggsförslag efter ekonomiska klyftor : och bekämpa klassamhället : efter Kongressen beslutade att i övrigt fastställa partistyrelsens förslag till politiska riktlinjer, avsnittet Kamp mot brott och brottens orsaker (sidorna 51-53) Partistyrelsens utlåtanden över motionerna som rör Hela Sverige, häfte H (sidorna ) Tjänstgörande ordförande: Ulla Lindqvist och Fredrik Lundh Sammeli Tjänstgörande sekreterare: Anders Lindberg och Lisa Stern Ödmark 13

14 Ordningsfråga Anna-Greta Leijon, Stockholm, protesterar mot att partistyrelsens föredragande Peter Hultqvist pratade för länge. Motion Förslagsställare Distrikt Förslag PS förslag Föredragandes förslag Kongressens beslut H60 Pyry Niemi Uppsala län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H58:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H59:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H60:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H61:1 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:2 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H63:3 Christer Lindvall Västerbotten Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H82:1-3 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:2 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:3 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H82:4 Åke Nyhlén Västernorrland Bifall Besvarad efter H62:1 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:2 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H62:3 Lena Baastad Örebro län Bifall Besvarad Redaktionsutskott Redaktionsutskott H97:2 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall Besvarad efter H97:4 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall H97:5 Susanne Hansson Jämtlands län Bifall Faller eftersom övriga 14

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 4.2 Ett Sverige i sammanhållning 5 4.2.1 Orättvisor och klyftor är inte lösningen Hur många som är i behov av socialbidrag är ett tydligt mått på hur samhället förmår

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Innehåll 3 Alliansens sänkta inkomstskatter. 4 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006. 19 Ministrarna i den

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer