Vad är FIRST LEGO League?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är FIRST LEGO League?"

Transkript

1 FLL Östersund är ett regionalt projekt delfinansierat av Regionförbundet Jämtland. Vad är FIRST LEGO League? Fördjupning Inledning FIRST LEGO League (FLL) är en ämnesövergripande tävling som riktar sig till barn och ungdomar i skolår 4-9 (10-16 år). Varje år har tävlingen ett nytt tema och de deltagande lagen har alltid 8 veckor på sig att klara av uppdrag av teoretisk och praktisk karaktär. Genom att arbeta tillsammans och lösa problem får deltagarna möjlighet att utveckla färdigheter som kanske inte tidigare kommit till uttryck. Projektperioden består av fyra huvuduppgifter: Utföra en teoretisk forskningsuppgift (med presentation och dokumentation) Bygga och programmera en LEGO-robot (med presentation och dokumentation) Marknadsföra sitt arbete (med presentation och dokumentation) Skaffa lagsponsor (inte obligatoriskt för tävlingen, men bra på många sätt) Varför arrangeras FIRST LEGO League? Näringslivets behov av kvalificerade och kreativt tänkande medarbetare och entreprenörer är stigande i stora delar av världen. Tyvärr sjunker ungdomars intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i de flesta industriellt utvecklade länder. Detta glapp mellan behov och tillgång på utbildade människor skapar problem för många företag. Något behöver alltså göras för att säkra kvaliteten hos den framtida arbetskraften och undvika att den ekonomiska utvecklingen avtar. FLL bygger på tanken att den mest effektiva formen av lärande sker genom praktisk erfarenhet där barn och ungdomar kan omsätta sina hypoteser och teorier i konkreta resultat. Det görs genom att använda ett utprovat koncept med huvudmål att stimulera barns intresse för teknik i samarbete med näringslivet. En framträdande del är den samhälleliga aspekten i projektet, där man inte ensidigt fokuserar på teknik utan också medvetandegör den samhälleliga betydelsen av teknik. Barnen lär sig att arbeta i projekt tillsammans med andra, samtidigt som de får använda avancerade tekniska hjälpmedel för att lösa uppgifterna. Avsikten är att ge positiva läro- och projektupplevelser åt barn/ungdomar genom att stimulera deras nyfikenhet och kreativitet samt kombinera teori och praktik. Uppgifterna och problemlösningen sker efter samma principer som i det verkliga näringslivet. Barnen ska forska, studera litteratur, lägga strategier, syssla med formgivning, konstruera, programmera, testa och rapportera. Allt detta under loppet av åtta veckor. Till slut möts lagen i en turnering för att visa upp sina resultat. 1

2 Deltagande i FLL medverkar till positiv utveckling för eleverna genom att: Barn lär bäst genom fingrarna (mind and hands on) Kreativitet är en vital drivkraft i inlärningsprocessen Arbetets relevans och tid till fördjupning främjar intresset Förståelse kommer genom praktisk övning Samarbete stimulerar både i medgång och motgång Barns intresse ligger inte alltid på ytan, utan kan väckas genom stimulans Organisationen FIRST och hur FLL startade FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) är en amerikansk icke vinstdrivande organisation som arbetar med att stimulera barn och ungdomar till att intressera sig för naturvetenskap, teknik och matematik och entreprenörskap startades ett partnerskap mellan FIRST och LEGO Company med syfte att bygga upp ett intresseväckande program för barn och ungdomar. Idén var att låta dem arbeta med avancerad robotteknologi samt att utveckla egenskaper som kreativitet, problemlösning, projektarbete, samarbetsförmåga och inte minst samhällskontakt. Resultatet blev FIRST LEGO League! FLL i Skandinavien arrangeras av stiftelsen FIRST Scandinavia. Stiftelsen bildades den 18 september 2000 och har administration och huvudkontor i Bodø i Norge. I likhet med sin amerikanska systerorganisation har FIRST Scandinavia som syfte att stimulera barns intresse för naturvetenskapliga och tekniska/matematiska ämnen, genom engagerande projekt där barnen själva är drivkraften och de vuxnas roll är av administrativ och hjälpande karaktär. Projekten skall genomföras i en miljö där kreativitet, samarbete, lek och fantasi är naturliga och högt värdesatta ingredienser. Även när det gäller finansieringen påminner de två FIRST-organisationerna om varandra, genom att vara sponsorbaserade och icke vinstdrivande. Som följd av detta är också projektet FIRST LEGO League till hundra procent sponsorbaserat. Varje turneringsort har en lokal projektledare som tillsammans med sin projektgrupp och funktionärer organiserar turneringen. Läs mer på och FLL och näringslivet Vid deltagande i FIRST LEGO League får deltagarna en försmak av arbetsmetoder och villkor som de senare kommer att möta i arbetslivet. Ett syfte med FLL är att bygga goda relationer mellan barn/ungdomar och näringsliv. Deltagarna får själva skaffa sponsorer som hjälper till med kostnaderna för lagen. Domarna i FLL rekryteras från näringslivet och/eller universitetsvärlden och politiken. Direktkontakt mellan deltagare och representanter för lokala företag är viktig och ökar känslan av relevans. I FLL får du som representant för ett företag möjlighet att engagera dig genom ekonomisk stöttning och aktivt deltagande. Det kan ske både genom att ställa upp som lagsponsor med pengar och expertkunskaper och/eller tävlingssponsor och kanske som domare. 2

3 FLL i skolan FIRST LEGO League är ämnesövergripande och kan utan större problem integreras i skolvardagen. Det är också ett perfekt projekt för samarbete mellan hem och skola där föräldrars kunskaper inom olika områden kan komma till stor nytta. Naturligtvis finns det regler och riktlinjer, men uppdraget är utformat så att eleverna själva måste definiera uppgifterna och komma fram till lösningar. Det finns inga rätta svar utan det är eleverna som avgör om de är nöjda med sitt arbete. Titta gärna under fliken FLL i skolan på så kan du bland annat ladda ner ett dokument som utförligt kopplar FLL till grundskolans läroplan och kursplaner, LGR 11. Laget Vilka som helst i skolår 4-9 (10-16 år) kan bilda ett FLL-lag. Det kan vara elever från en skolklass, ett fotbollslag, scouter eller bara ett gäng kompisar som har lust att delta tillsammans. De behöver även ha en eller två lagledare som är över 18 år. FLL passar bra som projekt/temaarbete i skolan eller som gruppaktivitet i andra sammanhang. Antalet deltagare i lagen som ställer upp i den lokala tävlingen varierar stort, från kanske 3 till 30! Det beror helt på hur man jobbar med gruppen, ibland kan ett helt lärarlag vara inblandat för att hjälpa till. Huvudsaken är att det fungerar och att alla känner sig delaktiga. Det är dock viktigt att påpeka att i den skandinaviska finalen är antalet lagdeltagare maximerat till 10 barn/ungdomar och 2 lagledare! Om ett stort lag vinner den lokala tävlingen, måste de vara beredda att utse det antalet till att representera klassen i den skandinaviska finalen. Orsaken är att med många lagdeltagare blir den stora finalen svårhanterlig med transporter, övernattning, förtäring mm. Generellt kan man nog säga att 10+2 är en ganska lagom stor grupp som gör arbetet lätt att överskåda, men som tidigare sagts är det helt beroende på hur man lägger upp det. Det krävs inga förkunskaper av barnen/ungdomarna för att kunna delta i FLL. Meningen är att deltagarna skall uppleva att man kan utnyttja varandras olika kunskaper för att komma i mål med projektet. Genom att inkludera varandra i processen kan alla delta och lära sig något och inte minst ha glädje av att vara med i FLL. Många olika förmågor kommer till användning: ledarskap, kreativitet, entreprenörskap, teoretisk kunskap, teknisk kunskap, datorkunskap, förmåga att uttrycka sig i bild, text och tal m.m. Detta innebär att det finns plats för många olika personligheter och talanger. Vem kan vara lagledare/medhjälpare? Lärare, föräldrar, fotbollstränare o.s.v. är alla utmärkta val i rollen som lagledare. Det krävs inga speciella förkunskaper för en lagledare/medhjälpare, men det underlättar om lagledaren har en vilja att utforska nya saker tillsammans med barn, har bra kommunikationsförmåga, bra förmåga att prioritera och kan hålla många bollar i luften samtidigt. Uppgiften som lagledare är oftast mer krävande ju yngre barnen är. Det är därför lämpligt att man är flera vuxna, helst en eller två lagledare och någon/några 3

4 medhjälpare. Äldre skolelever från gymnasiet är mycket lämpliga som medhjälpare. Av erfarenhet vet vi att dessa kan göra ett bra arbete, då de ofta kan bidra med goda datorkunskaper, de kommunicerar med barnen på ett annat sätt än vuxna och kanske har de själva deltagit i FLL. Samarbete med gymnasiets teknikprogram förekommer på många orter, vilket brukar fungera mycket bra, bland annat beroende på att de ofta sysslar med LEGO-programmering i sin egen undervisning. Föräldrasamarbete och stöd är värdefullt för lagdeltagarna. Föräldrar kan visa sitt stöd genom aktivt deltagande i projektet. De kan dessutom erbjuda sig att hjälpa till med transporter, mat/dryck, sponsorarbete o.s.v. Att vara lagledare/medhjälpare för ett FIRST LEGO League-lag är en utmanande, men också mycket givande uppgift. För att ett FLL-lag ska ha framgång måste lagledaren, medhjälparna och deltagarna i laget vara engagerade i hela processen. I motsats till traditionell uppgiftslösning där man letar efter det enda facitsvaret, kräver FLL problemlösning, vilja att ta risker, experimenterande, misslyckade försök på vägen och till sist ofta ett hellyckat slutresultat. Barnen arbetar varje år med ett nytt uppdrag som har många alternativa lösningar. Den viktigaste förmågan som en lagledare/medhjälpare bör besitta är engagemang! Med en stor dos av det är det lättare att locka fram elevernas egen drivkraft som behövs för att göra ett bra resultat. KOM DOCK IHÅG: Hur många vuxna som helst får hjälpa till med projektet, men det är barnen som skall driva processen och på tävlingsdagen måste de kunna stå på egna ben. Lagledarna är bara där som ett stöd och för att hjälpa till med att hålla tider och liknande. Lagledare som tar för stor plats vid redovisningar på tävlingsdagen blir utkörda av domarna! Uppgifter Forskning Forskningsuppdraget ska bygga på temat för året och lagen ska redogöra sina forskningsresultat på valfritt sätt på tävlingsdagen. Det görs muntligt inför domarna med hjälp av egentillverkade affischer/plakat, PowerPoint/OH-presentation eller liknande. Tid för presentationen är 5 min + 5 min frågor från domarna. Arbetet ska också redovisas kortfattat i skriftlig form på lagsidan på Teknik Bygg/konstruktionsuppdraget består av utveckling, design, konstruktion och programmering av en robot med hjälp av LEGO Mindstorms RCX, NXT eller EV3. Mikrodator, motorer, sensorer m.m. används för att skapa en robot som ska lösa olika uppdrag på en bana. På tävlingsdagen ska roboten visas upp och noggrant beskrivas för domarna och naturligtvis tävlas med på robotbanan. Presentationstid min. Även jobbet med roboten ska redovisas kortfattat på lagsidan på Hjernekraft. Marknadsföring Barnen och ungdomarna jobbar hårt med att ta fram produkter i form av forskningsresultat och en avancerad robot, och naturligtvis ska dessa offentliggöras på ett bra sätt. Det kan ske genom att visa upp för andra klasser, politiker, företagare, i 4

5 tidningsartiklar mm. En presentation sker i lagmontern på tävlingsdagen (5 + 5 min.), men ska även beskrivas kortfattat på lagsidan på Hjernekraft. Lagsponsor Deltagande i tävlingen innebär en del kostnader och därför är det bra att redan i inledningsskedet ta kontakt med något lokalt företag som kan hjälpa till med dessa. På lagsidan på Hjernekraft kan lagen visa upp sina sponsorers logotyper. Detta kan skapa ett större intresse för lagsponsring, genom att företagen får ett eget ställe att visa upp sig. De sponsorer som är med från start syns också där under en ganska lång tidsperiod. För resan till tävlingen kan ett lokalt bussbolag vara bra att ha som sponsor. Tävlingsdagen I november arrangeras turneringen där alla lagen möts för att tävla med sina robotar och visa upp resultatet av sitt forskningsuppdrag. Lagen blir bedömda av domare från näringslivet, universitetsvärlden och/eller politiken. Nyckelord i bedömningen är: laganda, samarbete, kreativ problemlösning, bra design, kämpaglöd, bra mekanisk konstruktion och programmering, bra insikt i problemställningar, entusiasm och profilering/marknadsföring av laget och dess produkter. I ett tiotal orter i landet pågår tävlingen samtidigt och från varje tävlingsort kvalificeras det bästa laget till en skandinavisk final där ca 45 lag deltar. Anmälning till valfri tävlingsort kan göras här: Utrustning Utrustning som man behöver för att delta är: Dator (Bärbar dator behövs på turneringsdagen) Challenge set (för att bygga en egen robotbana) Robot set (kan lånas av Teknikland/Mittuniversitetet i Östersund) Robotbord (valfritt, men bra för att vänja sig vid tävlingsbanan) FLL Challenge set Setet beställs vid anmälan och sänds ut när projektstarten närmar sig. Detta set innehåller: En robotmatta (ca 1,2x2,4 meter) Installationer som skall stå på robotmattan (LEGO-byggsatser) Dual lock - kardborrelås för att fästa installationerna vid mattan. En noggrann beskrivning av hur installationerna ska byggas och placeras ut kommer du att hitta tillsammans med årets uppdrag på 5

6 Robotset Robotsetet är en låda som innehåller alla nödvändiga komponenter och programvaror som behövs för att bygga och programmera roboten. Det finns två versioner av LEGO Mindstorms: en butiksversion som säljs i vanliga leksaksaffärer och en skolversion som i Sverige säljs av Köper man en egen robot kan den användas från år till år, annars kan man även låna en sats från Teknikland/Mittuniversitetet. Alla tre generationerna av LEGO Mindstorms, RCX, NXT och EV3, får användas i tävlingen. Det är fullt tillåtet att utöka robotsetet med extra LEGO-bitar, men när det gäller exempelvis sensorer och motorer finns begränsningar för vad och hur mycket man får använda. Reglerna för detta står i det aktuella uppdraget för året. För mer information om robotar, se s.15 i Lagledarhäfte för skol- och fritidslag som finns att ladda ner här: Välj den svenska... Robotbord Alla robotmatcher på turneringsdagen körs på FLL robotbord. Det är en fördel att bygga ett eget sådant för träning av robotkörningar, men det är valfritt. Robotmattan kan rullas ut på vilken slät yta som helst som är tillräckligt stor. Var dock uppmärksam på att oftast ska en eller flera installationer placeras på kanten av bordet. Det är då viktigt att man hittar något som har rätt höjd för att ställa dessa på. Byggande av robotbord kan vara ett fint sätt att involvera föräldrarna i arbetet. På s. 42 i Lagledarhäfte för skol- och fritidslag finns en byggbeskrivning till ett robotbord. Där beskrivs ett tävlingsbord med belysningsarmatur. För de flesta räcker det med bordsskivan med kant, utan belysning. Man lägger sedan bordsskivan på ett eller två vanliga bord. Kostnader Alla lag måste betala en anmälningsavgift på ca 2500 kr. Se aktuell avgift på: Dessutom behövs ett Challenge-set som kostar ca 1300 kr inkl. frakt. Det innehåller en hel del LEGO som man behöver för att bygga en egen bana, men också kan ha nytta av senare. Efter att anmälningen är gjord kommer två fakturor med e-post (Inte med vanlig post!), en för anmälningen och en för Challenge-setet. Dessa bör betalas så snabbt som möjligt för att allt ska gå smidigt. Laget har nämligen inte sin plats säkrad förrän fakturan på anmälningsavgiften är betald! När det gäller Challenge-setet skickas det först när den fakturan är betald. Om laget inte har ett robotset sedan tidigare behöver de skaffa ett sådant. Setet kan användas från år till år och man kan komplettera med enskilda delar och sensorer om någon del förkommer eller slits ut. Ett robotset kostar från ca 3200 kr, men enklast är att låna ett set av Teknikland/Mittuniversitetet i Östersund. Tävlingens projektledare hjälper gärna till med det. Övriga utgifter är valfria och kommer självklart att variera mellan lagen: FLL robotbord (materialkostnad ca 1000 kr) Eventuella tävlingsdräkter, utöver lagtröjorna som ingår i anmälningsavgiften 6

7 Förbrukningsmaterial (papper, skrivarpatroner mm) Bärbar dator (behövs till tävlingsdagen) Batterier Resekostnader till turneringsplatsen Praktiska tips i början av projektperioden Utnyttja tiden Det är viktigt att komma igång med arbetet så fort som möjligt efter att laget har anmält sig. Utrustningen (Challenge-setet) som ni beställer kommer att sändas ut och vara hos er ungefär då uppdraget offentliggörs. Tänk på att det är 14 dagars leveranstid från det att ni gjort beställningen och betalat fakturan! Att ha tillgång till Challenge-setet är inte nödvändigt för att komma igång med arbetet, men det behövs när man ska börja konstruera och programmera roboten. Laget kan med fördel utnyttja tiden mellan att anmälan görs och att uppdraget släpps till förberedelser. Här är några tips på vad man kan göra under denna tid: Bekanta sig med hemsidorna och Ta näringslivskontakter och eventuellt skaffa sig sponsor. (Det är bra att snabbt skaffa sponsorer som kan stå för de kostnader som uppstår i början av projektet.) Bygga ett bord som robotbanan kan placeras på (se s. 42 i Lagledarhäftet). Se till att alla blir bekanta och trygga med varandra i laget. Anmäla lagnamn om detta inte gjorts i samband med anmälan. Teambuilding Det kan vara praktiskt att starta med teambuildingsuppgifter. Uppgifterna bör fokuseras på: Att kommunicera känslor på ett positivt och bra sätt Att samarbeta på ett respektfullt sätt Att visa omsorg för varandra Att jobba mot gemensamt mål ATT HA KUL TILLSAMMANS! Teambuilding kan vara svårt med en knapp tidsplan. Sätt därför av tid till detta. Viktiga datum 1/2 ca 15/ Tidsperiod för anmälning av lag 12/ / Årets uppdrag offentliggörs Regional tävling i Östersund (och andra orter) 7

8 28/ Skandinavisk final någonstans i Skandinavien april 2016 World Festival i St Louis, Missouri, USA juni(?) 2016 FIRST LEGO League Open Championship i Asien eller Europa Tidskalender Anmäl ditt lag.. Håll föräldramöte Få underskrifter på föräldrablankett Informera er om årets tema. Placera in projektet i skolans årsplan.. Hitta på ett namn till laget... Lär känna hemsidan Lägg upp en sponsorstrategi... Beställ nödvändig utrustning... Bygg robotbord (frivilligt).. Bygg installationerna till robotbanan.. Sätt dig in i årets uppdragsregler och uppdrag Brainstorma runt den teoretiska uppgiften. Gör en problemställning. Designa och bygg en robot. Programmera roboten.. Dokumentera teori och teknik.... Marknadsföring med dokumentation.. Planlägg lagets marknadsföringsmonter depå Förbered teoretisk och teknisk presentation Delta i regional turnering 2015 års tema Trash Trek Temat för året har fått namnet Trash Trek och handlar om hur vi tar hand om våra sopor! Är avfallet bara till besvär eller innebär det egentligen en guldgruva? En sak är säker, sopor är betydligt mer än det man ser vid första anblicken. Årets utmaning till FLL-lagen är att ta reda på om det finns smartare sätt att samla in, sortera, återvinna och göra nya produkter av soporna. Lördagen den 12/9 hittar du det kompletta uppdraget på och åtta veckor senare, lördagen den 7/11, är det tävlingsdags! 8

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

KomTekboken. teknik med liv och lust

KomTekboken. teknik med liv och lust KomTekboken teknik med liv och lust Innehåll Förord 4 Bakgrund 6 Att förstå rörelser 8 Flickor och teknik 10 Kognition hur vi lär oss 13 Välkommen in på KomTek Örebro! 15 KomTeks grundtankar: 22 Pedagogiskt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER INNEHÅLL INLEDNING......................................................3 VARFÖR SKA GRUNDSKOLAN ANVÄNDA STOCKHOLMS MUSEER?.........................3

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer