Vad är FIRST LEGO League?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är FIRST LEGO League?"

Transkript

1 FLL Östersund är ett regionalt projekt delfinansierat av Regionförbundet Jämtland. Vad är FIRST LEGO League? Fördjupning Inledning FIRST LEGO League (FLL) är en ämnesövergripande tävling som riktar sig till barn och ungdomar i skolår 4-9 (10-16 år). Varje år har tävlingen ett nytt tema och de deltagande lagen har alltid 8 veckor på sig att klara av uppdrag av teoretisk och praktisk karaktär. Genom att arbeta tillsammans och lösa problem får deltagarna möjlighet att utveckla färdigheter som kanske inte tidigare kommit till uttryck. Projektperioden består av fyra huvuduppgifter: Utföra en teoretisk forskningsuppgift (med presentation och dokumentation) Bygga och programmera en LEGO-robot (med presentation och dokumentation) Marknadsföra sitt arbete (med presentation och dokumentation) Skaffa lagsponsor (inte obligatoriskt för tävlingen, men bra på många sätt) Varför arrangeras FIRST LEGO League? Näringslivets behov av kvalificerade och kreativt tänkande medarbetare och entreprenörer är stigande i stora delar av världen. Tyvärr sjunker ungdomars intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i de flesta industriellt utvecklade länder. Detta glapp mellan behov och tillgång på utbildade människor skapar problem för många företag. Något behöver alltså göras för att säkra kvaliteten hos den framtida arbetskraften och undvika att den ekonomiska utvecklingen avtar. FLL bygger på tanken att den mest effektiva formen av lärande sker genom praktisk erfarenhet där barn och ungdomar kan omsätta sina hypoteser och teorier i konkreta resultat. Det görs genom att använda ett utprovat koncept med huvudmål att stimulera barns intresse för teknik i samarbete med näringslivet. En framträdande del är den samhälleliga aspekten i projektet, där man inte ensidigt fokuserar på teknik utan också medvetandegör den samhälleliga betydelsen av teknik. Barnen lär sig att arbeta i projekt tillsammans med andra, samtidigt som de får använda avancerade tekniska hjälpmedel för att lösa uppgifterna. Avsikten är att ge positiva läro- och projektupplevelser åt barn/ungdomar genom att stimulera deras nyfikenhet och kreativitet samt kombinera teori och praktik. Uppgifterna och problemlösningen sker efter samma principer som i det verkliga näringslivet. Barnen ska forska, studera litteratur, lägga strategier, syssla med formgivning, konstruera, programmera, testa och rapportera. Allt detta under loppet av åtta veckor. Till slut möts lagen i en turnering för att visa upp sina resultat. 1

2 Deltagande i FLL medverkar till positiv utveckling för eleverna genom att: Barn lär bäst genom fingrarna (mind and hands on) Kreativitet är en vital drivkraft i inlärningsprocessen Arbetets relevans och tid till fördjupning främjar intresset Förståelse kommer genom praktisk övning Samarbete stimulerar både i medgång och motgång Barns intresse ligger inte alltid på ytan, utan kan väckas genom stimulans Organisationen FIRST och hur FLL startade FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) är en amerikansk icke vinstdrivande organisation som arbetar med att stimulera barn och ungdomar till att intressera sig för naturvetenskap, teknik och matematik och entreprenörskap startades ett partnerskap mellan FIRST och LEGO Company med syfte att bygga upp ett intresseväckande program för barn och ungdomar. Idén var att låta dem arbeta med avancerad robotteknologi samt att utveckla egenskaper som kreativitet, problemlösning, projektarbete, samarbetsförmåga och inte minst samhällskontakt. Resultatet blev FIRST LEGO League! FLL i Skandinavien arrangeras av stiftelsen FIRST Scandinavia. Stiftelsen bildades den 18 september 2000 och har administration och huvudkontor i Bodø i Norge. I likhet med sin amerikanska systerorganisation har FIRST Scandinavia som syfte att stimulera barns intresse för naturvetenskapliga och tekniska/matematiska ämnen, genom engagerande projekt där barnen själva är drivkraften och de vuxnas roll är av administrativ och hjälpande karaktär. Projekten skall genomföras i en miljö där kreativitet, samarbete, lek och fantasi är naturliga och högt värdesatta ingredienser. Även när det gäller finansieringen påminner de två FIRST-organisationerna om varandra, genom att vara sponsorbaserade och icke vinstdrivande. Som följd av detta är också projektet FIRST LEGO League till hundra procent sponsorbaserat. Varje turneringsort har en lokal projektledare som tillsammans med sin projektgrupp och funktionärer organiserar turneringen. Läs mer på och FLL och näringslivet Vid deltagande i FIRST LEGO League får deltagarna en försmak av arbetsmetoder och villkor som de senare kommer att möta i arbetslivet. Ett syfte med FLL är att bygga goda relationer mellan barn/ungdomar och näringsliv. Deltagarna får själva skaffa sponsorer som hjälper till med kostnaderna för lagen. Domarna i FLL rekryteras från näringslivet och/eller universitetsvärlden och politiken. Direktkontakt mellan deltagare och representanter för lokala företag är viktig och ökar känslan av relevans. I FLL får du som representant för ett företag möjlighet att engagera dig genom ekonomisk stöttning och aktivt deltagande. Det kan ske både genom att ställa upp som lagsponsor med pengar och expertkunskaper och/eller tävlingssponsor och kanske som domare. 2

3 FLL i skolan FIRST LEGO League är ämnesövergripande och kan utan större problem integreras i skolvardagen. Det är också ett perfekt projekt för samarbete mellan hem och skola där föräldrars kunskaper inom olika områden kan komma till stor nytta. Naturligtvis finns det regler och riktlinjer, men uppdraget är utformat så att eleverna själva måste definiera uppgifterna och komma fram till lösningar. Det finns inga rätta svar utan det är eleverna som avgör om de är nöjda med sitt arbete. Titta gärna under fliken FLL i skolan på så kan du bland annat ladda ner ett dokument som utförligt kopplar FLL till grundskolans läroplan och kursplaner, LGR 11. Laget Vilka som helst i skolår 4-9 (10-16 år) kan bilda ett FLL-lag. Det kan vara elever från en skolklass, ett fotbollslag, scouter eller bara ett gäng kompisar som har lust att delta tillsammans. De behöver även ha en eller två lagledare som är över 18 år. FLL passar bra som projekt/temaarbete i skolan eller som gruppaktivitet i andra sammanhang. Antalet deltagare i lagen som ställer upp i den lokala tävlingen varierar stort, från kanske 3 till 30! Det beror helt på hur man jobbar med gruppen, ibland kan ett helt lärarlag vara inblandat för att hjälpa till. Huvudsaken är att det fungerar och att alla känner sig delaktiga. Det är dock viktigt att påpeka att i den skandinaviska finalen är antalet lagdeltagare maximerat till 10 barn/ungdomar och 2 lagledare! Om ett stort lag vinner den lokala tävlingen, måste de vara beredda att utse det antalet till att representera klassen i den skandinaviska finalen. Orsaken är att med många lagdeltagare blir den stora finalen svårhanterlig med transporter, övernattning, förtäring mm. Generellt kan man nog säga att 10+2 är en ganska lagom stor grupp som gör arbetet lätt att överskåda, men som tidigare sagts är det helt beroende på hur man lägger upp det. Det krävs inga förkunskaper av barnen/ungdomarna för att kunna delta i FLL. Meningen är att deltagarna skall uppleva att man kan utnyttja varandras olika kunskaper för att komma i mål med projektet. Genom att inkludera varandra i processen kan alla delta och lära sig något och inte minst ha glädje av att vara med i FLL. Många olika förmågor kommer till användning: ledarskap, kreativitet, entreprenörskap, teoretisk kunskap, teknisk kunskap, datorkunskap, förmåga att uttrycka sig i bild, text och tal m.m. Detta innebär att det finns plats för många olika personligheter och talanger. Vem kan vara lagledare/medhjälpare? Lärare, föräldrar, fotbollstränare o.s.v. är alla utmärkta val i rollen som lagledare. Det krävs inga speciella förkunskaper för en lagledare/medhjälpare, men det underlättar om lagledaren har en vilja att utforska nya saker tillsammans med barn, har bra kommunikationsförmåga, bra förmåga att prioritera och kan hålla många bollar i luften samtidigt. Uppgiften som lagledare är oftast mer krävande ju yngre barnen är. Det är därför lämpligt att man är flera vuxna, helst en eller två lagledare och någon/några 3

4 medhjälpare. Äldre skolelever från gymnasiet är mycket lämpliga som medhjälpare. Av erfarenhet vet vi att dessa kan göra ett bra arbete, då de ofta kan bidra med goda datorkunskaper, de kommunicerar med barnen på ett annat sätt än vuxna och kanske har de själva deltagit i FLL. Samarbete med gymnasiets teknikprogram förekommer på många orter, vilket brukar fungera mycket bra, bland annat beroende på att de ofta sysslar med LEGO-programmering i sin egen undervisning. Föräldrasamarbete och stöd är värdefullt för lagdeltagarna. Föräldrar kan visa sitt stöd genom aktivt deltagande i projektet. De kan dessutom erbjuda sig att hjälpa till med transporter, mat/dryck, sponsorarbete o.s.v. Att vara lagledare/medhjälpare för ett FIRST LEGO League-lag är en utmanande, men också mycket givande uppgift. För att ett FLL-lag ska ha framgång måste lagledaren, medhjälparna och deltagarna i laget vara engagerade i hela processen. I motsats till traditionell uppgiftslösning där man letar efter det enda facitsvaret, kräver FLL problemlösning, vilja att ta risker, experimenterande, misslyckade försök på vägen och till sist ofta ett hellyckat slutresultat. Barnen arbetar varje år med ett nytt uppdrag som har många alternativa lösningar. Den viktigaste förmågan som en lagledare/medhjälpare bör besitta är engagemang! Med en stor dos av det är det lättare att locka fram elevernas egen drivkraft som behövs för att göra ett bra resultat. KOM DOCK IHÅG: Hur många vuxna som helst får hjälpa till med projektet, men det är barnen som skall driva processen och på tävlingsdagen måste de kunna stå på egna ben. Lagledarna är bara där som ett stöd och för att hjälpa till med att hålla tider och liknande. Lagledare som tar för stor plats vid redovisningar på tävlingsdagen blir utkörda av domarna! Uppgifter Forskning Forskningsuppdraget ska bygga på temat för året och lagen ska redogöra sina forskningsresultat på valfritt sätt på tävlingsdagen. Det görs muntligt inför domarna med hjälp av egentillverkade affischer/plakat, PowerPoint/OH-presentation eller liknande. Tid för presentationen är 5 min + 5 min frågor från domarna. Arbetet ska också redovisas kortfattat i skriftlig form på lagsidan på Teknik Bygg/konstruktionsuppdraget består av utveckling, design, konstruktion och programmering av en robot med hjälp av LEGO Mindstorms RCX, NXT eller EV3. Mikrodator, motorer, sensorer m.m. används för att skapa en robot som ska lösa olika uppdrag på en bana. På tävlingsdagen ska roboten visas upp och noggrant beskrivas för domarna och naturligtvis tävlas med på robotbanan. Presentationstid min. Även jobbet med roboten ska redovisas kortfattat på lagsidan på Hjernekraft. Marknadsföring Barnen och ungdomarna jobbar hårt med att ta fram produkter i form av forskningsresultat och en avancerad robot, och naturligtvis ska dessa offentliggöras på ett bra sätt. Det kan ske genom att visa upp för andra klasser, politiker, företagare, i 4

5 tidningsartiklar mm. En presentation sker i lagmontern på tävlingsdagen (5 + 5 min.), men ska även beskrivas kortfattat på lagsidan på Hjernekraft. Lagsponsor Deltagande i tävlingen innebär en del kostnader och därför är det bra att redan i inledningsskedet ta kontakt med något lokalt företag som kan hjälpa till med dessa. På lagsidan på Hjernekraft kan lagen visa upp sina sponsorers logotyper. Detta kan skapa ett större intresse för lagsponsring, genom att företagen får ett eget ställe att visa upp sig. De sponsorer som är med från start syns också där under en ganska lång tidsperiod. För resan till tävlingen kan ett lokalt bussbolag vara bra att ha som sponsor. Tävlingsdagen I november arrangeras turneringen där alla lagen möts för att tävla med sina robotar och visa upp resultatet av sitt forskningsuppdrag. Lagen blir bedömda av domare från näringslivet, universitetsvärlden och/eller politiken. Nyckelord i bedömningen är: laganda, samarbete, kreativ problemlösning, bra design, kämpaglöd, bra mekanisk konstruktion och programmering, bra insikt i problemställningar, entusiasm och profilering/marknadsföring av laget och dess produkter. I ett tiotal orter i landet pågår tävlingen samtidigt och från varje tävlingsort kvalificeras det bästa laget till en skandinavisk final där ca 45 lag deltar. Anmälning till valfri tävlingsort kan göras här: Utrustning Utrustning som man behöver för att delta är: Dator (Bärbar dator behövs på turneringsdagen) Challenge set (för att bygga en egen robotbana) Robot set (kan lånas av Teknikland/Mittuniversitetet i Östersund) Robotbord (valfritt, men bra för att vänja sig vid tävlingsbanan) FLL Challenge set Setet beställs vid anmälan och sänds ut när projektstarten närmar sig. Detta set innehåller: En robotmatta (ca 1,2x2,4 meter) Installationer som skall stå på robotmattan (LEGO-byggsatser) Dual lock - kardborrelås för att fästa installationerna vid mattan. En noggrann beskrivning av hur installationerna ska byggas och placeras ut kommer du att hitta tillsammans med årets uppdrag på 5

6 Robotset Robotsetet är en låda som innehåller alla nödvändiga komponenter och programvaror som behövs för att bygga och programmera roboten. Det finns två versioner av LEGO Mindstorms: en butiksversion som säljs i vanliga leksaksaffärer och en skolversion som i Sverige säljs av Köper man en egen robot kan den användas från år till år, annars kan man även låna en sats från Teknikland/Mittuniversitetet. Alla tre generationerna av LEGO Mindstorms, RCX, NXT och EV3, får användas i tävlingen. Det är fullt tillåtet att utöka robotsetet med extra LEGO-bitar, men när det gäller exempelvis sensorer och motorer finns begränsningar för vad och hur mycket man får använda. Reglerna för detta står i det aktuella uppdraget för året. För mer information om robotar, se s.15 i Lagledarhäfte för skol- och fritidslag som finns att ladda ner här: Välj den svenska... Robotbord Alla robotmatcher på turneringsdagen körs på FLL robotbord. Det är en fördel att bygga ett eget sådant för träning av robotkörningar, men det är valfritt. Robotmattan kan rullas ut på vilken slät yta som helst som är tillräckligt stor. Var dock uppmärksam på att oftast ska en eller flera installationer placeras på kanten av bordet. Det är då viktigt att man hittar något som har rätt höjd för att ställa dessa på. Byggande av robotbord kan vara ett fint sätt att involvera föräldrarna i arbetet. På s. 42 i Lagledarhäfte för skol- och fritidslag finns en byggbeskrivning till ett robotbord. Där beskrivs ett tävlingsbord med belysningsarmatur. För de flesta räcker det med bordsskivan med kant, utan belysning. Man lägger sedan bordsskivan på ett eller två vanliga bord. Kostnader Alla lag måste betala en anmälningsavgift på ca 2500 kr. Se aktuell avgift på: Dessutom behövs ett Challenge-set som kostar ca 1300 kr inkl. frakt. Det innehåller en hel del LEGO som man behöver för att bygga en egen bana, men också kan ha nytta av senare. Efter att anmälningen är gjord kommer två fakturor med e-post (Inte med vanlig post!), en för anmälningen och en för Challenge-setet. Dessa bör betalas så snabbt som möjligt för att allt ska gå smidigt. Laget har nämligen inte sin plats säkrad förrän fakturan på anmälningsavgiften är betald! När det gäller Challenge-setet skickas det först när den fakturan är betald. Om laget inte har ett robotset sedan tidigare behöver de skaffa ett sådant. Setet kan användas från år till år och man kan komplettera med enskilda delar och sensorer om någon del förkommer eller slits ut. Ett robotset kostar från ca 3200 kr, men enklast är att låna ett set av Teknikland/Mittuniversitetet i Östersund. Tävlingens projektledare hjälper gärna till med det. Övriga utgifter är valfria och kommer självklart att variera mellan lagen: FLL robotbord (materialkostnad ca 1000 kr) Eventuella tävlingsdräkter, utöver lagtröjorna som ingår i anmälningsavgiften 6

7 Förbrukningsmaterial (papper, skrivarpatroner mm) Bärbar dator (behövs till tävlingsdagen) Batterier Resekostnader till turneringsplatsen Praktiska tips i början av projektperioden Utnyttja tiden Det är viktigt att komma igång med arbetet så fort som möjligt efter att laget har anmält sig. Utrustningen (Challenge-setet) som ni beställer kommer att sändas ut och vara hos er ungefär då uppdraget offentliggörs. Tänk på att det är 14 dagars leveranstid från det att ni gjort beställningen och betalat fakturan! Att ha tillgång till Challenge-setet är inte nödvändigt för att komma igång med arbetet, men det behövs när man ska börja konstruera och programmera roboten. Laget kan med fördel utnyttja tiden mellan att anmälan görs och att uppdraget släpps till förberedelser. Här är några tips på vad man kan göra under denna tid: Bekanta sig med hemsidorna och Ta näringslivskontakter och eventuellt skaffa sig sponsor. (Det är bra att snabbt skaffa sponsorer som kan stå för de kostnader som uppstår i början av projektet.) Bygga ett bord som robotbanan kan placeras på (se s. 42 i Lagledarhäftet). Se till att alla blir bekanta och trygga med varandra i laget. Anmäla lagnamn om detta inte gjorts i samband med anmälan. Teambuilding Det kan vara praktiskt att starta med teambuildingsuppgifter. Uppgifterna bör fokuseras på: Att kommunicera känslor på ett positivt och bra sätt Att samarbeta på ett respektfullt sätt Att visa omsorg för varandra Att jobba mot gemensamt mål ATT HA KUL TILLSAMMANS! Teambuilding kan vara svårt med en knapp tidsplan. Sätt därför av tid till detta. Viktiga datum 1/2 ca 15/ Tidsperiod för anmälning av lag 12/ / Årets uppdrag offentliggörs Regional tävling i Östersund (och andra orter) 7

8 28/ Skandinavisk final någonstans i Skandinavien april 2016 World Festival i St Louis, Missouri, USA juni(?) 2016 FIRST LEGO League Open Championship i Asien eller Europa Tidskalender Anmäl ditt lag.. Håll föräldramöte Få underskrifter på föräldrablankett Informera er om årets tema. Placera in projektet i skolans årsplan.. Hitta på ett namn till laget... Lär känna hemsidan Lägg upp en sponsorstrategi... Beställ nödvändig utrustning... Bygg robotbord (frivilligt).. Bygg installationerna till robotbanan.. Sätt dig in i årets uppdragsregler och uppdrag Brainstorma runt den teoretiska uppgiften. Gör en problemställning. Designa och bygg en robot. Programmera roboten.. Dokumentera teori och teknik.... Marknadsföring med dokumentation.. Planlägg lagets marknadsföringsmonter depå Förbered teoretisk och teknisk presentation Delta i regional turnering 2015 års tema Trash Trek Temat för året har fått namnet Trash Trek och handlar om hur vi tar hand om våra sopor! Är avfallet bara till besvär eller innebär det egentligen en guldgruva? En sak är säker, sopor är betydligt mer än det man ser vid första anblicken. Årets utmaning till FLL-lagen är att ta reda på om det finns smartare sätt att samla in, sortera, återvinna och göra nya produkter av soporna. Lördagen den 12/9 hittar du det kompletta uppdraget på och åtta veckor senare, lördagen den 7/11, är det tävlingsdags! 8

Lathund för FLL-lagledare

Lathund för FLL-lagledare Lathund för FLL-lagledare Kul att du har bestämt dig för att delta med ett lag i FIRST LEGO League! Antingen det är första gången du deltar, eller om du varit med förut, kommer du utan tvekan att få uppleva

Läs mer

FIRST LEGO LEAGUE 2014. FLL Stockholm, Presenta?on Vetenskapens Hus, 21 oktober Magnus Wallenborg, Projektledare Stefan Åminneborg, Huvuddomare

FIRST LEGO LEAGUE 2014. FLL Stockholm, Presenta?on Vetenskapens Hus, 21 oktober Magnus Wallenborg, Projektledare Stefan Åminneborg, Huvuddomare FIRST LEGO LEAGUE 2014 FLL Stockholm, Presenta?on Vetenskapens Hus, 21 oktober Magnus Wallenborg, Projektledare Stefan Åminneborg, Huvuddomare SAMARBETSPARTNERS Bakom turneringarna i Stockholm står Punkter

Läs mer

first LEGO LEAGUE LAGLEdArhäftE för skol- Och fritidslag 2013

first LEGO LEAGUE LAGLEdArhäftE för skol- Och fritidslag 2013 first LEGO LEAGUE Lagledarhäfte För skol- och fritidslag 2013 Innehållsförteckning Välkommen som lagledare i FLL! I det här dokumentet hittar du all information du behöver för att delta i projektet. I

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp?

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp? Vetenskapens Hus och Föreningen Unga Forskare bjuder in lärare och elever i grundskola och gymnasium till en prova-på-kväll med information om vetenskapstävlingar. Tid: Torsdag den 19 februari 16.00-19.00

Läs mer

Forskningsrapport Söråkers Champions 2014

Forskningsrapport Söråkers Champions 2014 Forskningsrapport Söråkers Champions 2014 Att gå i skolan kräver ganska mycket. Man ska gå upp tidigt på morgonen och ändå vara pigg och glad och göra alla uppgifter som läraren säger åt en. När man sedan

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris.

Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris. TEKNOLOGI TEKNIK TEKNISK BEDØMMING MODELL 1. Lag nr: Lagets ålder: alder: Lag namn: navn: TEKNIKPRISET Forslag Fri värdering til spørsmål Konstruktion & design Funktionellaverktyg Programmeringskunskap

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning]

Kevin Lane Kungliga Tekniska Högskolan Introduktionskurs i Datateknik (II1310) TIEDB0. [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] [NXT Legorobot] [Programmering och felsökning] Kevin Lane 28/8-12 klane@kth.se Introduktionskurs i datateknik II1310 1 Sammanfattning I denna laboration så fick vi programmera och felsöka en LEGO-robot.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer

Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11

Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11 Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11 Vi har förändrat miljön utifrån barngruppens behov. Vi har gjort det här för att barnen skall dela upp sig i mindre konstellationer och för att barnen skall

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Teknikblock på TIS Stockholm

Teknikblock på TIS Stockholm Det här är en beskrivning av hur vi kommer att jobba med teknik och entreprenörskap detta år. Teknikblock på TIS Stockholm Teknikblock är ämnesövergripande aktiviteter i undervisningen. De är kärnan i

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR?

LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? 01 LEKTION 1: VAD GÖR EN INGENJÖR? Tid: 80 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015

Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015 Anmälan av elevgrupp till Ung-Ullbaggestipendiet 2015 Skola: August Kobbs Gymnasium Anmälare: Namn: Sofia Alfredsson Tel./mobil: 0702573426 E-post: sofia.alfredsson@educ.goteborg.se Elevgrupp som anmäls:

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

ÄMNESINTEGRERAD UNDERVISNING - EN KREATIV VÄG TILL MÅLEN

ÄMNESINTEGRERAD UNDERVISNING - EN KREATIV VÄG TILL MÅLEN ÄMNESINTEGRERAD UNDERVISNING - EN KREATIV VÄG TILL MÅLEN Jag tycker att det är väldigt kul med temaarbete. Vi har temamatte, ser på filmer, målar och jobbar i lera, har utställningar och framträdanden.

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta

www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta www.nta.kva.se www.linkoping.se/nta 1 NTA 1) NTA Utveckling, drivs av KVA och IVA 2) NTA PoS erbjuder produkter och tjänster, ägs av medverkande kommuner och fristående skolor Kommuner och fristående skolor,

Läs mer

Innhåll Forskning...2 Robotbanan...6 Regler... 13. Robotuppdrag...20

Innhåll Forskning...2 Robotbanan...6 Regler... 13. Robotuppdrag...20 Innhåll Forskning...2 Robotbanan...6 Regler... 13 Robotuppdrag...20 Forskning Vi har alla saker som vi inte använder mer och behöver göra oss av med. Hur vi hanterar avfall har stor betydelse för människor,

Läs mer

Dokumentation workshop 25 okt

Dokumentation workshop 25 okt Dokumentation workshop 25 okt Grupp 1 Deltagare: Solveig, Kristina, Parmis och Anil Postit-lappar/förslag inom Möjligt idag/inom kort Prioritet 1. Skolutbyte Utbyte mellan elever i skolor, på landsbygden

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

En teknikutmaning för förskolor och skolor i Vaggeryds kommun.

En teknikutmaning för förskolor och skolor i Vaggeryds kommun. En teknikutmaning för förskolor och skolor i Vaggeryds kommun. Bakgrund Kreativt återanvändningscentrum är ett projekt som på kort tid fått en etablerad roll som en länk mellan skola och näringsliv. Arbetet

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

MATEMATIK- OCH NO/TEKNIKPROFIL Maserskolan Borlänge

MATEMATIK- OCH NO/TEKNIKPROFIL Maserskolan Borlänge MATEMATIK- OCH NO/TEKNIKPROFIL Maserskolan Borlänge Bakgrund Maserskolan är en 7-9 skola med ca 350 elever med 3-5 klasser i varje årskurs. År 2002 påbörjades en medveten satsning i teknikämnet för att

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram

Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram Glid in och väck naturlig uppmärksamhet i de flesta miljöer med Mediaglide. Den ultimata branding-produkten syns väl och tar dig fram lätt där

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Äventyrspedagogik. Verksamhetsplanen för Rödsleskolan. Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist

Äventyrspedagogik. Verksamhetsplanen för Rödsleskolan. Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist Äventyrspedagogik Verksamhetsplanen för Rödsleskolan Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist Innehåll Kort presentation sid 3 Vad är äventyrspedagogik? sid 4

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Tornbygget ett kursmoment i kursen Entreprenörskap

Tornbygget ett kursmoment i kursen Entreprenörskap Tornbygget ett kursmoment i kursen Entreprenörskap Ni har olika befattningar på företaget Byggruppen som arbetar med kundindividuella byggprojekt. Företaget är projektstyrt och varje kundobjekt drivs som

Läs mer

Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan

Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan 2012-08-23 Entreprenöriella Verktyg, Metoder och Aktörer för-, grund- och gymnasieskolan Du finner i detta dokument flertalet tips om olika verktyg och metoder som stimulerar entreprenöriellt lärande och

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07

EXCITERA INNOVATION CHALLENGE 07 CHECKLIST AND INSTRUCTIONS Mobila kanaler blir bara viktigare Några frågor till Johan Lindgren, VD Telenor Sverige Excitera Innovation Challenge (EIC) 2007 innehåller en ny kategori där tävlingsdeltagarna

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Avd Mästerkatten Matematik På Mästerkatten arbetar vi mycket med matematik, naturvetenskap och teknik. Matematik kommer in i alla våra vardagssituationer.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer