Vad är FIRST LEGO League?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är FIRST LEGO League?"

Transkript

1 FLL Östersund är ett regionalt projekt delfinansierat av Regionförbundet Jämtland. Vad är FIRST LEGO League? Fördjupning Inledning FIRST LEGO League (FLL) är en ämnesövergripande tävling som riktar sig till barn och ungdomar i skolår 4-9 (10-16 år). Varje år har tävlingen ett nytt tema och de deltagande lagen har alltid 8 veckor på sig att klara av uppdrag av teoretisk och praktisk karaktär. Genom att arbeta tillsammans och lösa problem får deltagarna möjlighet att utveckla färdigheter som kanske inte tidigare kommit till uttryck. Projektperioden består av fyra huvuduppgifter: Utföra en teoretisk forskningsuppgift (med presentation och dokumentation) Bygga och programmera en LEGO-robot (med presentation och dokumentation) Marknadsföra sitt arbete (med presentation och dokumentation) Skaffa lagsponsor (inte obligatoriskt för tävlingen, men bra på många sätt) Varför arrangeras FIRST LEGO League? Näringslivets behov av kvalificerade och kreativt tänkande medarbetare och entreprenörer är stigande i stora delar av världen. Tyvärr sjunker ungdomars intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i de flesta industriellt utvecklade länder. Detta glapp mellan behov och tillgång på utbildade människor skapar problem för många företag. Något behöver alltså göras för att säkra kvaliteten hos den framtida arbetskraften och undvika att den ekonomiska utvecklingen avtar. FLL bygger på tanken att den mest effektiva formen av lärande sker genom praktisk erfarenhet där barn och ungdomar kan omsätta sina hypoteser och teorier i konkreta resultat. Det görs genom att använda ett utprovat koncept med huvudmål att stimulera barns intresse för teknik i samarbete med näringslivet. En framträdande del är den samhälleliga aspekten i projektet, där man inte ensidigt fokuserar på teknik utan också medvetandegör den samhälleliga betydelsen av teknik. Barnen lär sig att arbeta i projekt tillsammans med andra, samtidigt som de får använda avancerade tekniska hjälpmedel för att lösa uppgifterna. Avsikten är att ge positiva läro- och projektupplevelser åt barn/ungdomar genom att stimulera deras nyfikenhet och kreativitet samt kombinera teori och praktik. Uppgifterna och problemlösningen sker efter samma principer som i det verkliga näringslivet. Barnen ska forska, studera litteratur, lägga strategier, syssla med formgivning, konstruera, programmera, testa och rapportera. Allt detta under loppet av åtta veckor. Till slut möts lagen i en turnering för att visa upp sina resultat. 1

2 Deltagande i FLL medverkar till positiv utveckling för eleverna genom att: Barn lär bäst genom fingrarna (mind and hands on) Kreativitet är en vital drivkraft i inlärningsprocessen Arbetets relevans och tid till fördjupning främjar intresset Förståelse kommer genom praktisk övning Samarbete stimulerar både i medgång och motgång Barns intresse ligger inte alltid på ytan, utan kan väckas genom stimulans Organisationen FIRST och hur FLL startade FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) är en amerikansk icke vinstdrivande organisation som arbetar med att stimulera barn och ungdomar till att intressera sig för naturvetenskap, teknik och matematik och entreprenörskap startades ett partnerskap mellan FIRST och LEGO Company med syfte att bygga upp ett intresseväckande program för barn och ungdomar. Idén var att låta dem arbeta med avancerad robotteknologi samt att utveckla egenskaper som kreativitet, problemlösning, projektarbete, samarbetsförmåga och inte minst samhällskontakt. Resultatet blev FIRST LEGO League! FLL i Skandinavien arrangeras av stiftelsen FIRST Scandinavia. Stiftelsen bildades den 18 september 2000 och har administration och huvudkontor i Bodø i Norge. I likhet med sin amerikanska systerorganisation har FIRST Scandinavia som syfte att stimulera barns intresse för naturvetenskapliga och tekniska/matematiska ämnen, genom engagerande projekt där barnen själva är drivkraften och de vuxnas roll är av administrativ och hjälpande karaktär. Projekten skall genomföras i en miljö där kreativitet, samarbete, lek och fantasi är naturliga och högt värdesatta ingredienser. Även när det gäller finansieringen påminner de två FIRST-organisationerna om varandra, genom att vara sponsorbaserade och icke vinstdrivande. Som följd av detta är också projektet FIRST LEGO League till hundra procent sponsorbaserat. Varje turneringsort har en lokal projektledare som tillsammans med sin projektgrupp och funktionärer organiserar turneringen. Läs mer på och FLL och näringslivet Vid deltagande i FIRST LEGO League får deltagarna en försmak av arbetsmetoder och villkor som de senare kommer att möta i arbetslivet. Ett syfte med FLL är att bygga goda relationer mellan barn/ungdomar och näringsliv. Deltagarna får själva skaffa sponsorer som hjälper till med kostnaderna för lagen. Domarna i FLL rekryteras från näringslivet och/eller universitetsvärlden och politiken. Direktkontakt mellan deltagare och representanter för lokala företag är viktig och ökar känslan av relevans. I FLL får du som representant för ett företag möjlighet att engagera dig genom ekonomisk stöttning och aktivt deltagande. Det kan ske både genom att ställa upp som lagsponsor med pengar och expertkunskaper och/eller tävlingssponsor och kanske som domare. 2

3 FLL i skolan FIRST LEGO League är ämnesövergripande och kan utan större problem integreras i skolvardagen. Det är också ett perfekt projekt för samarbete mellan hem och skola där föräldrars kunskaper inom olika områden kan komma till stor nytta. Naturligtvis finns det regler och riktlinjer, men uppdraget är utformat så att eleverna själva måste definiera uppgifterna och komma fram till lösningar. Det finns inga rätta svar utan det är eleverna som avgör om de är nöjda med sitt arbete. Titta gärna under fliken FLL i skolan på så kan du bland annat ladda ner ett dokument som utförligt kopplar FLL till grundskolans läroplan och kursplaner, LGR 11. Laget Vilka som helst i skolår 4-9 (10-16 år) kan bilda ett FLL-lag. Det kan vara elever från en skolklass, ett fotbollslag, scouter eller bara ett gäng kompisar som har lust att delta tillsammans. De behöver även ha en eller två lagledare som är över 18 år. FLL passar bra som projekt/temaarbete i skolan eller som gruppaktivitet i andra sammanhang. Antalet deltagare i lagen som ställer upp i den lokala tävlingen varierar stort, från kanske 3 till 30! Det beror helt på hur man jobbar med gruppen, ibland kan ett helt lärarlag vara inblandat för att hjälpa till. Huvudsaken är att det fungerar och att alla känner sig delaktiga. Det är dock viktigt att påpeka att i den skandinaviska finalen är antalet lagdeltagare maximerat till 10 barn/ungdomar och 2 lagledare! Om ett stort lag vinner den lokala tävlingen, måste de vara beredda att utse det antalet till att representera klassen i den skandinaviska finalen. Orsaken är att med många lagdeltagare blir den stora finalen svårhanterlig med transporter, övernattning, förtäring mm. Generellt kan man nog säga att 10+2 är en ganska lagom stor grupp som gör arbetet lätt att överskåda, men som tidigare sagts är det helt beroende på hur man lägger upp det. Det krävs inga förkunskaper av barnen/ungdomarna för att kunna delta i FLL. Meningen är att deltagarna skall uppleva att man kan utnyttja varandras olika kunskaper för att komma i mål med projektet. Genom att inkludera varandra i processen kan alla delta och lära sig något och inte minst ha glädje av att vara med i FLL. Många olika förmågor kommer till användning: ledarskap, kreativitet, entreprenörskap, teoretisk kunskap, teknisk kunskap, datorkunskap, förmåga att uttrycka sig i bild, text och tal m.m. Detta innebär att det finns plats för många olika personligheter och talanger. Vem kan vara lagledare/medhjälpare? Lärare, föräldrar, fotbollstränare o.s.v. är alla utmärkta val i rollen som lagledare. Det krävs inga speciella förkunskaper för en lagledare/medhjälpare, men det underlättar om lagledaren har en vilja att utforska nya saker tillsammans med barn, har bra kommunikationsförmåga, bra förmåga att prioritera och kan hålla många bollar i luften samtidigt. Uppgiften som lagledare är oftast mer krävande ju yngre barnen är. Det är därför lämpligt att man är flera vuxna, helst en eller två lagledare och någon/några 3

4 medhjälpare. Äldre skolelever från gymnasiet är mycket lämpliga som medhjälpare. Av erfarenhet vet vi att dessa kan göra ett bra arbete, då de ofta kan bidra med goda datorkunskaper, de kommunicerar med barnen på ett annat sätt än vuxna och kanske har de själva deltagit i FLL. Samarbete med gymnasiets teknikprogram förekommer på många orter, vilket brukar fungera mycket bra, bland annat beroende på att de ofta sysslar med LEGO-programmering i sin egen undervisning. Föräldrasamarbete och stöd är värdefullt för lagdeltagarna. Föräldrar kan visa sitt stöd genom aktivt deltagande i projektet. De kan dessutom erbjuda sig att hjälpa till med transporter, mat/dryck, sponsorarbete o.s.v. Att vara lagledare/medhjälpare för ett FIRST LEGO League-lag är en utmanande, men också mycket givande uppgift. För att ett FLL-lag ska ha framgång måste lagledaren, medhjälparna och deltagarna i laget vara engagerade i hela processen. I motsats till traditionell uppgiftslösning där man letar efter det enda facitsvaret, kräver FLL problemlösning, vilja att ta risker, experimenterande, misslyckade försök på vägen och till sist ofta ett hellyckat slutresultat. Barnen arbetar varje år med ett nytt uppdrag som har många alternativa lösningar. Den viktigaste förmågan som en lagledare/medhjälpare bör besitta är engagemang! Med en stor dos av det är det lättare att locka fram elevernas egen drivkraft som behövs för att göra ett bra resultat. KOM DOCK IHÅG: Hur många vuxna som helst får hjälpa till med projektet, men det är barnen som skall driva processen och på tävlingsdagen måste de kunna stå på egna ben. Lagledarna är bara där som ett stöd och för att hjälpa till med att hålla tider och liknande. Lagledare som tar för stor plats vid redovisningar på tävlingsdagen blir utkörda av domarna! Uppgifter Forskning Forskningsuppdraget ska bygga på temat för året och lagen ska redogöra sina forskningsresultat på valfritt sätt på tävlingsdagen. Det görs muntligt inför domarna med hjälp av egentillverkade affischer/plakat, PowerPoint/OH-presentation eller liknande. Tid för presentationen är 5 min + 5 min frågor från domarna. Arbetet ska också redovisas kortfattat i skriftlig form på lagsidan på Teknik Bygg/konstruktionsuppdraget består av utveckling, design, konstruktion och programmering av en robot med hjälp av LEGO Mindstorms RCX, NXT eller EV3. Mikrodator, motorer, sensorer m.m. används för att skapa en robot som ska lösa olika uppdrag på en bana. På tävlingsdagen ska roboten visas upp och noggrant beskrivas för domarna och naturligtvis tävlas med på robotbanan. Presentationstid min. Även jobbet med roboten ska redovisas kortfattat på lagsidan på Hjernekraft. Marknadsföring Barnen och ungdomarna jobbar hårt med att ta fram produkter i form av forskningsresultat och en avancerad robot, och naturligtvis ska dessa offentliggöras på ett bra sätt. Det kan ske genom att visa upp för andra klasser, politiker, företagare, i 4

5 tidningsartiklar mm. En presentation sker i lagmontern på tävlingsdagen (5 + 5 min.), men ska även beskrivas kortfattat på lagsidan på Hjernekraft. Lagsponsor Deltagande i tävlingen innebär en del kostnader och därför är det bra att redan i inledningsskedet ta kontakt med något lokalt företag som kan hjälpa till med dessa. På lagsidan på Hjernekraft kan lagen visa upp sina sponsorers logotyper. Detta kan skapa ett större intresse för lagsponsring, genom att företagen får ett eget ställe att visa upp sig. De sponsorer som är med från start syns också där under en ganska lång tidsperiod. För resan till tävlingen kan ett lokalt bussbolag vara bra att ha som sponsor. Tävlingsdagen I november arrangeras turneringen där alla lagen möts för att tävla med sina robotar och visa upp resultatet av sitt forskningsuppdrag. Lagen blir bedömda av domare från näringslivet, universitetsvärlden och/eller politiken. Nyckelord i bedömningen är: laganda, samarbete, kreativ problemlösning, bra design, kämpaglöd, bra mekanisk konstruktion och programmering, bra insikt i problemställningar, entusiasm och profilering/marknadsföring av laget och dess produkter. I ett tiotal orter i landet pågår tävlingen samtidigt och från varje tävlingsort kvalificeras det bästa laget till en skandinavisk final där ca 45 lag deltar. Anmälning till valfri tävlingsort kan göras här: Utrustning Utrustning som man behöver för att delta är: Dator (Bärbar dator behövs på turneringsdagen) Challenge set (för att bygga en egen robotbana) Robot set (kan lånas av Teknikland/Mittuniversitetet i Östersund) Robotbord (valfritt, men bra för att vänja sig vid tävlingsbanan) FLL Challenge set Setet beställs vid anmälan och sänds ut när projektstarten närmar sig. Detta set innehåller: En robotmatta (ca 1,2x2,4 meter) Installationer som skall stå på robotmattan (LEGO-byggsatser) Dual lock - kardborrelås för att fästa installationerna vid mattan. En noggrann beskrivning av hur installationerna ska byggas och placeras ut kommer du att hitta tillsammans med årets uppdrag på 5

6 Robotset Robotsetet är en låda som innehåller alla nödvändiga komponenter och programvaror som behövs för att bygga och programmera roboten. Det finns två versioner av LEGO Mindstorms: en butiksversion som säljs i vanliga leksaksaffärer och en skolversion som i Sverige säljs av Köper man en egen robot kan den användas från år till år, annars kan man även låna en sats från Teknikland/Mittuniversitetet. Alla tre generationerna av LEGO Mindstorms, RCX, NXT och EV3, får användas i tävlingen. Det är fullt tillåtet att utöka robotsetet med extra LEGO-bitar, men när det gäller exempelvis sensorer och motorer finns begränsningar för vad och hur mycket man får använda. Reglerna för detta står i det aktuella uppdraget för året. För mer information om robotar, se s.15 i Lagledarhäfte för skol- och fritidslag som finns att ladda ner här: Välj den svenska... Robotbord Alla robotmatcher på turneringsdagen körs på FLL robotbord. Det är en fördel att bygga ett eget sådant för träning av robotkörningar, men det är valfritt. Robotmattan kan rullas ut på vilken slät yta som helst som är tillräckligt stor. Var dock uppmärksam på att oftast ska en eller flera installationer placeras på kanten av bordet. Det är då viktigt att man hittar något som har rätt höjd för att ställa dessa på. Byggande av robotbord kan vara ett fint sätt att involvera föräldrarna i arbetet. På s. 42 i Lagledarhäfte för skol- och fritidslag finns en byggbeskrivning till ett robotbord. Där beskrivs ett tävlingsbord med belysningsarmatur. För de flesta räcker det med bordsskivan med kant, utan belysning. Man lägger sedan bordsskivan på ett eller två vanliga bord. Kostnader Alla lag måste betala en anmälningsavgift på ca 2500 kr. Se aktuell avgift på: Dessutom behövs ett Challenge-set som kostar ca 1300 kr inkl. frakt. Det innehåller en hel del LEGO som man behöver för att bygga en egen bana, men också kan ha nytta av senare. Efter att anmälningen är gjord kommer två fakturor med e-post (Inte med vanlig post!), en för anmälningen och en för Challenge-setet. Dessa bör betalas så snabbt som möjligt för att allt ska gå smidigt. Laget har nämligen inte sin plats säkrad förrän fakturan på anmälningsavgiften är betald! När det gäller Challenge-setet skickas det först när den fakturan är betald. Om laget inte har ett robotset sedan tidigare behöver de skaffa ett sådant. Setet kan användas från år till år och man kan komplettera med enskilda delar och sensorer om någon del förkommer eller slits ut. Ett robotset kostar från ca 3200 kr, men enklast är att låna ett set av Teknikland/Mittuniversitetet i Östersund. Tävlingens projektledare hjälper gärna till med det. Övriga utgifter är valfria och kommer självklart att variera mellan lagen: FLL robotbord (materialkostnad ca 1000 kr) Eventuella tävlingsdräkter, utöver lagtröjorna som ingår i anmälningsavgiften 6

7 Förbrukningsmaterial (papper, skrivarpatroner mm) Bärbar dator (behövs till tävlingsdagen) Batterier Resekostnader till turneringsplatsen Praktiska tips i början av projektperioden Utnyttja tiden Det är viktigt att komma igång med arbetet så fort som möjligt efter att laget har anmält sig. Utrustningen (Challenge-setet) som ni beställer kommer att sändas ut och vara hos er ungefär då uppdraget offentliggörs. Tänk på att det är 14 dagars leveranstid från det att ni gjort beställningen och betalat fakturan! Att ha tillgång till Challenge-setet är inte nödvändigt för att komma igång med arbetet, men det behövs när man ska börja konstruera och programmera roboten. Laget kan med fördel utnyttja tiden mellan att anmälan görs och att uppdraget släpps till förberedelser. Här är några tips på vad man kan göra under denna tid: Bekanta sig med hemsidorna och Ta näringslivskontakter och eventuellt skaffa sig sponsor. (Det är bra att snabbt skaffa sponsorer som kan stå för de kostnader som uppstår i början av projektet.) Bygga ett bord som robotbanan kan placeras på (se s. 42 i Lagledarhäftet). Se till att alla blir bekanta och trygga med varandra i laget. Anmäla lagnamn om detta inte gjorts i samband med anmälan. Teambuilding Det kan vara praktiskt att starta med teambuildingsuppgifter. Uppgifterna bör fokuseras på: Att kommunicera känslor på ett positivt och bra sätt Att samarbeta på ett respektfullt sätt Att visa omsorg för varandra Att jobba mot gemensamt mål ATT HA KUL TILLSAMMANS! Teambuilding kan vara svårt med en knapp tidsplan. Sätt därför av tid till detta. Viktiga datum 1/2 ca 15/ Tidsperiod för anmälning av lag 12/ / Årets uppdrag offentliggörs Regional tävling i Östersund (och andra orter) 7

8 28/ Skandinavisk final någonstans i Skandinavien april 2016 World Festival i St Louis, Missouri, USA juni(?) 2016 FIRST LEGO League Open Championship i Asien eller Europa Tidskalender Anmäl ditt lag.. Håll föräldramöte Få underskrifter på föräldrablankett Informera er om årets tema. Placera in projektet i skolans årsplan.. Hitta på ett namn till laget... Lär känna hemsidan Lägg upp en sponsorstrategi... Beställ nödvändig utrustning... Bygg robotbord (frivilligt).. Bygg installationerna till robotbanan.. Sätt dig in i årets uppdragsregler och uppdrag Brainstorma runt den teoretiska uppgiften. Gör en problemställning. Designa och bygg en robot. Programmera roboten.. Dokumentera teori och teknik.... Marknadsföring med dokumentation.. Planlägg lagets marknadsföringsmonter depå Förbered teoretisk och teknisk presentation Delta i regional turnering 2015 års tema Trash Trek Temat för året har fått namnet Trash Trek och handlar om hur vi tar hand om våra sopor! Är avfallet bara till besvär eller innebär det egentligen en guldgruva? En sak är säker, sopor är betydligt mer än det man ser vid första anblicken. Årets utmaning till FLL-lagen är att ta reda på om det finns smartare sätt att samla in, sortera, återvinna och göra nya produkter av soporna. Lördagen den 12/9 hittar du det kompletta uppdraget på och åtta veckor senare, lördagen den 7/11, är det tävlingsdags! 8

Välkommen till... FIRST LEGO League 2009

Välkommen till... FIRST LEGO League 2009 Välkommen till... FIRST LEGO League 2009 FIRST LEGO League, Scandinavia Stiftelsen FIRST Scandinavia står bakom FIRST LEGO League-turneringarna i Skandinavien. Stiftelsens syfte är att stimulera barns

Läs mer

FIRST LEGO LEAGUE 2014

FIRST LEGO LEAGUE 2014 FIRST LEGO LEAGUE 2014 Stockholm 20140916 Vetenskapens Hus Magnus Wallenborg, Projektledare Stefan Åminneborg, Huvuddomare Vem står bakom FLL i Skandinavien? SQRelsens FIRST Scandinavia står bakom FIRST

Läs mer

En duktig lagledare har kontroll över och leder processen, inte innehållet. Lagledarhäfte

En duktig lagledare har kontroll över och leder processen, inte innehållet. Lagledarhäfte En duktig lagledare har kontroll över och leder processen, inte innehållet Lagledarhäfte Inledning 3 Din roll som lagledare 3 KISS 4 Laget 4 Tidsåtgång i Jr.FLL 4 Uppdraget 4 Planera arbetsperioden 4 Lagnamn

Läs mer

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Framtiden tillhör de kreativa πr ROBOTAR OCH IT KREATIVITET SAMARBETE PROBLEMLÖSNING EV3 en evolution av MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevisat att det

Läs mer

Lathund för FLL-lagledare

Lathund för FLL-lagledare Lathund för FLL-lagledare Kul att du har bestämt dig för att delta med ett lag i FIRST LEGO League! Antingen det är första gången du deltar, eller om du varit med förut, kommer du utan tvekan att få uppleva

Läs mer

FIRST LEGO LEAGUE 2014. FLL Stockholm, Presenta?on Vetenskapens Hus, 21 oktober Magnus Wallenborg, Projektledare Stefan Åminneborg, Huvuddomare

FIRST LEGO LEAGUE 2014. FLL Stockholm, Presenta?on Vetenskapens Hus, 21 oktober Magnus Wallenborg, Projektledare Stefan Åminneborg, Huvuddomare FIRST LEGO LEAGUE 2014 FLL Stockholm, Presenta?on Vetenskapens Hus, 21 oktober Magnus Wallenborg, Projektledare Stefan Åminneborg, Huvuddomare SAMARBETSPARTNERS Bakom turneringarna i Stockholm står Punkter

Läs mer

Handledarinformation. FLL Junior. Svensk

Handledarinformation. FLL Junior. Svensk Handledarinformation FLL Junior Svensk kärnvärden: Vi jobbar tillsammans som ett lag. Vi samarbetar för att hitta lösningar, med vägledning från våra handledare. Vi är hjälpsamma, snälla och visar varandra

Läs mer

FIRST LEGO League Scandinavia Handbok för FLL-lagledare

FIRST LEGO League Scandinavia Handbok för FLL-lagledare FIRST LEGO League Scandinavia Handbok för FLL-lagledare www.hjernekraft.org Innehållsförteckning Om FIRST LEGO League: 4 Bästa deltagare i FIRST LEGO League 6 Kort om FIRST LEGO League (FLL) 6 Copyright

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget The Human Robots Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Häggdångers

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp?

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp? Vetenskapens Hus och Föreningen Unga Forskare bjuder in lärare och elever i grundskola och gymnasium till en prova-på-kväll med information om vetenskapstävlingar. Tid: Torsdag den 19 februari 16.00-19.00

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Ninja Riders Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Unicorns Vi kommer fra Djursholm Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 0 gutter. Vi representerer VRS Type lag:

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Mästare9 en lekfull och rolig händighetstävling för niondeklassare i Finland Mer info på: http://www.skillsfinland.fi/sv/mastare9

Mästare9 en lekfull och rolig händighetstävling för niondeklassare i Finland Mer info på: http://www.skillsfinland.fi/sv/mastare9 Mästare9 en lekfull och rolig händighetstävling för niondeklassare i Finland Mer info på: http://www.skillsfinland.fi/sv/mastare9 Parallelle sesjon: Yrkeskonkurranser eksempler fra Norge, Danmark och Finland

Läs mer

Balthazar Science Center. Skolprogram. Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter!

Balthazar Science Center. Skolprogram. Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter! Balthazar Science Center Skolprogram 2016 Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter! Var med och testa teknik! Temalådor! Utöver våra skolprogram

Läs mer

Framtidens klassrum: Det resande klassrummet

Framtidens klassrum: Det resande klassrummet Framtidens klassrum: Det resande klassrummet Hur kan vi förbättra elevers motivation till att vilja lära? I stället för att välja ett ämne har vi valt ett område som är viktigt för att förbättra och göra

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Team Power Puff Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 9 jenter og 2 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

LEGO Education WeDo. Framtiden tillhör de kreativa! NATURVETENSKAP PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

LEGO Education WeDo. Framtiden tillhör de kreativa! NATURVETENSKAP PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE LEGO Education WeDo Framtiden tillhör de kreativa! NATURVETENSKAP PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Aktivt lärande Aktivt lärande Föreställ dig en inlärningsmiljö som utmanar eleverna till att utforska,

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

first LEGO LEAGUE LAGLEdArhäftE för skol- Och fritidslag 2013

first LEGO LEAGUE LAGLEdArhäftE för skol- Och fritidslag 2013 first LEGO LEAGUE Lagledarhäfte För skol- och fritidslag 2013 Innehållsförteckning Välkommen som lagledare i FLL! I det här dokumentet hittar du all information du behöver för att delta i projektet. I

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Eskilstuna 2012

FIRST LEGO League. Eskilstuna 2012 FIRST LEGO League Eskilstuna 2012 Presentasjon av laget Faktoriet 8.2 Vi kommer fra Eskilstuna Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 11 gutter. Vi representerer Stålforsskolan

Läs mer

FUTURE CITY. Framtidens ingenjörer

FUTURE CITY. Framtidens ingenjörer Future City är en tävling för högstadieelever och kombinerar teknik och naturvetenskap med bl.a. teamwork, kreativitet och förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. Tävlingen bygger på en idé från USA

Läs mer

Q1 Ålder Besvart: 179 Hoppet over: 0

Q1 Ålder Besvart: 179 Hoppet over: 0 Q1 Ålder Besvart: 179 Hoppet over: 0 1 / 16 Q2 Kön Besvart: 179 Hoppet over: 0 Pojke Flicka valg Pojke Flicka 53,07% 95 46,93% 84 Totalt 179 2 / 16 Q3 Vilken årskurs går du i? Besvart: 179 Hoppet over:

Läs mer

Batterijakten 2017 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning

Batterijakten 2017 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning Batterijakten 07 Delmoment: Kreativitet - lärarhandledning Välkommen till den nya kreativa tävlingen i Batterijakten! Vad roligt att ni är med! Vi vill genom tävlingen uppmuntra till kreativt tänkande

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 4-6 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 4-6 2012 FIRST LEGO League Stockholm 4-6 2012 Presentasjon av laget Senior Heroes Vi kommer fra Knivsta Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 10 jenter og 5 gutter. Vi representerer Margarethaskolan

Läs mer

Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris.

Projektrapport del 2, Teknikuppgiften används som förberedelse för bedömning av detta pris. TEKNOLOGI TEKNIK TEKNISK BEDØMMING MODELL 1. Lag nr: Lagets ålder: alder: Lag namn: navn: TEKNIKPRISET Forslag Fri värdering til spørsmål Konstruktion & design Funktionellaverktyg Programmeringskunskap

Läs mer

Smart Move Robotuppdrag

Smart Move Robotuppdrag Smart Move Robotuppdrag Precis som schack och fotboll har Robotspelet också regler. Ni bör känna till reglerna bra, så ni inte missar något viktigt! Genom Robotspelet Smart Move får ni erfarenhet av att

Läs mer

FIRST LEGO League FLL I SKOLAN

FIRST LEGO League FLL I SKOLAN FIRST LEGO League FLL I SKOLAN 2 Innehållsförteckning 1. Varför genomföra? 3 2. Kom igång 4 2.1 Elever/lärare 4 2.2 Utrustning 5 2.3 Kostnader 6 2.4 Konkreta tips i början av projektperioden 6 2.5 Tidskalender

Läs mer

Under 2015 ska Junior FIRST LEGO League- lagen lära sig att när man kastar något i soptunnan är det bara början på avfallets spännande resa.

Under 2015 ska Junior FIRST LEGO League- lagen lära sig att när man kastar något i soptunnan är det bara början på avfallets spännande resa. Under 2015 ska Junior FIRST LEGO League- lagen lära sig att när man kastar något i soptunnan är det bara början på avfallets spännande resa. Lagen ska titta närmare på sparsamhet, återanvändning och återvinning

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång)

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång) Olika lärostilar... Som många vet så finns det många olika sätt att lära sig på dem vanligaste är att man lär sig genom att lyssna och tala, läsa och titta på bilder. De flesta lär sig även genom att få

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Szhwampzch Vi kommer fra Enköping Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer Korsängsskolan

Läs mer

Där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. men först en film från en final

Där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. men först en film från en final Där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad men först en film från en final Future City Har funnits i Sverige sedan 2003. 20 500 elever på drygt 230 skolor har deltagit i Future City. Där

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget great 8 teammates Vi kommer fra Djursholm Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Viktor

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Digerberget Orsa Vi kommer fra Orsa Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 9 jenter og 11 gutter. Vi representerer Digerbergets skola

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Entreprenörskap i Gymnasieskolan

Entreprenörskap i Gymnasieskolan Jan Schierbeck Entreprenörskap i Gymnasieskolan Undervisningsråd Skolverket Ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet Innehåll Allmänt om Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap inom GY2007

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Teknik varje dag på schemat

Teknik varje dag på schemat Vi lever i en teknikoffensiv värld. Då borde klassrummet reflektera det, säger Lili Kapper. Teknik varje dag på schemat Klastorpsskolans klass 5 har funnit sin väg att integrera teknikundervisningen i

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

Dagbok KFUM CHALLENGERS

Dagbok KFUM CHALLENGERS Dagbok KFUM CHALLENGERS 22/9 I dag har vi arbetat på robotbanan. Den har varit borta ett tag så det är därför vi inte kunnat börja förrän nu. Vi började lite med det förra gången, men idag så har den blivit

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Forskningsrapport Söråkers Champions 2014

Forskningsrapport Söråkers Champions 2014 Forskningsrapport Söråkers Champions 2014 Att gå i skolan kräver ganska mycket. Man ska gå upp tidigt på morgonen och ändå vara pigg och glad och göra alla uppgifter som läraren säger åt en. När man sedan

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2016-05-04 Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte mål och vision Struktur/ Arbetssätt Koppling till styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2017-08-14 Verksamhetsplan för Äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte och vision Struktur/ Arbetssätt Våra mål och koppling till styrdokument/arbetsplaner

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Lingonets kvalitetssäkring 2012-2013.

Lingonets kvalitetssäkring 2012-2013. Lingonets kvalitetssäkring 2012-2013. 1 Normer och värden. 1. Vi vill att vi tillsammans, både barn och vuxna ska ta ansvar för att alla trivs i gruppen och att vi är rädda om våra leksaker och vår närmiljö.

Läs mer

Här behandlar vi. Börja på Tågaborgsskolan.

Här behandlar vi. Börja på Tågaborgsskolan. Här behandlar vi alla olika. Börja på Tågaborgsskolan. Vi ska bygga stadens bästa skola. Vill du vara med? Det enda vi vet om framtiden är att den kommer att se annorlunda ut. Vi möter barn och unga på

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Programmering eller Datalogiskt tänkande

Programmering eller Datalogiskt tänkande Programmering eller Datalogiskt tänkande I förskolan handlar programmering om att få en begynnande förståelse vad det kan innebära. Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen

Läs mer

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du

I din hand håller du... Innehåll. - En hälso- och motionssatsning - En samhällssatsning - En skolsatsning. I din hand håller du 1 Innehåll I din hand håller du De sex sammanhangen - Samhälle - Skola - Trafik - Hälsa - Teknik - Ungdom Idé och syfte Det här har hänt och detta kommer att hända Aktivitetskoncept och genomförda aktiviteter

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

If SO Tour. Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour

If SO Tour. Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour If SO Tour Originalet. Världens första Mini-, Midi-, Maxitennistour Projektledare Anders Heimklo Till vardags Stockholms Tennisförbund Historik Gunnar Lindahl, Stefan Malmqvist, Per Henricsson, Jan Himberg

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Den stora upptäckardagen går av stapeln den 7 mars 2017!

Den stora upptäckardagen går av stapeln den 7 mars 2017! Den stora upptäckardagen går av stapeln den 7 mars 2017! Nu utmanar vi er alla med uppdrag inom äldreomsorgen! Det kommer att handla om innovationer, smarta problemlösningar, mer lustfylld vardag med mera.

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Viktiga moment i kursplanen

Viktiga moment i kursplanen Viktiga moment i kursplanen En process där eleverna medverkar aktivt genom att tillsammans bygga, experimentera, undersöka, ställa frågor och kommunicera ger en mängd fördelar. Flera exempel på aktiviteter

Läs mer

Sagt & gjort. House of Alvik

Sagt & gjort. House of Alvik House of Alvik För drygt två år sedan fick eleverna i årskurs 5 och 6 på Alviksskolan i Luleå egna datorer. I samband med det började jag, som undervisar i matematik, no och bild, och min kollega, som

Läs mer

Varför delta i FLL? POSITIVA UPPLEVELSER AV TEKNIK OCH ARBETE I PROJEKT UNDERVISNINGSFORM SOM LÄMPAR SIG BRA FÖR ANPASSAD UNDERVISNING

Varför delta i FLL? POSITIVA UPPLEVELSER AV TEKNIK OCH ARBETE I PROJEKT UNDERVISNINGSFORM SOM LÄMPAR SIG BRA FÖR ANPASSAD UNDERVISNING HANDLEDARHÄFTE 1 Varför delta i FLL? POSITIVA UPPLEVELSER AV TEKNIK OCH ARBETE I PROJEKT UNDERVISNINGSFORM SOM LÄMPAR SIG BRA FÖR ANPASSAD UNDERVISNING ÖKA ELEVERNAS INTRESSE FÖR NATURVETENSKAP, MATEMATIK

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap

UF 7 Ledarskap och samarbete. Alla i UF tränar si8 ledarskap UF 7 Ledarskap och samarbete Alla i UF tränar si8 ledarskap Ledarskap och samarbete Hur får vi alla a8 arbeta åt samma håll? Vad gör vi om någon avviker från den väg som vi har stakat ut? Hur är du själv

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås Kevin Pettersson Duong

FIRST LEGO League. Västerås Kevin Pettersson Duong FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Rullator Kidz Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 5 jenter og 6 gutter. Vi representerer Håkantorpskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Lilla hjälpen Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 11 jenter og 13 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Om NXTprogrammering. Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT?

Om NXTprogrammering. Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Vad är MINDSTORMS NXT? Om NXTprogrammering RCX-modul (Robotic Commander explorer) Styrenhet som innehåller liten dator Vad innehåller lådan? Liten dator, sensorer, motorer, hjul Massor av legobitar RCX-modulen Skärm Gå vänster

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Team Rocket Vi kommer fra Österbybruk Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Österbyskolan

Läs mer

Kursplan. Ämnesövergripande

Kursplan. Ämnesövergripande Ämnesövergripande Processen när eleverna aktivt bygger, programmerar, undersöker, skriver och kommunicerar påverkar deras utveckling på många olika sätt. Här finns en unik möjlighet att arbeta gränsöverskridande

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer