ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 11, I-2011 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA M&A Fokus på M&A och livet som affärsjurist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 11, I-2011 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS. TEMA M&A Fokus på M&A och livet som affärsjurist"

Transkript

1 ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 11, I-2011 ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA M&A Fokus på M&A och livet som affärsjurist Förvärvslåneförbudet - En praktikers perspektiv av JONAS ROGBERG En intervju med Jens Lapidus by ANDERS LILJEBERG

2 ELSIUS Vill du också ha NUMMER 11, I års erfarenhet? M&A REDAKTION TEMA - SKRIBENTER ELSA NATIONELLT OCH LOKALT Bli en del av vår expansion i Stockholm. Vi erbjuder traineetjänster och söker alltid efter talangfulla biträdande jurister. Kilpatrick Townsend är en amerikansk advokatbyrå som etablerades Vårt kontor i Stockholm öppnade 2001 och har 45 anställda. Besök eller ring oss på Vi ger dig erfarenhet. 04 Victor - redaktör 14 Events Calendar Kalender internationella aktiviteter 27 Om ELSA 06 Förvärvslåneförbudet Vi får höra hur låneförbudet i ABL i praktiken frångås vid stora M&A affärer. 08 Livet som M&A jurist En inblick i en M&A jurists vardag 12 ELSA Sweden 16 ELSA Lund 18 ELSA Umeå 20 ELSA Uppsala 09 Intervjun med Jens Lapidus 22 ELSA Gothenburg Vi får höra om hans jurist sida och varför han gick från affärsjuridik till 24 ELSA Stockholm brottsmål. 25 ELSA Örebro 10 Jurist utanför Sverige Vi får höra om möjligheterna att jobba 26 ELSA Internationall i EU Advokatbyrå etablerad ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER DUBAI NEW YORK OAKLAND PALO ALTO RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO SEATTLE STOCKHOLM TAIPEI TOKYO WALNUT CREEK WASHINGTON WINSTON-SALEM 3

3 REDAKTÖR ELSA fyller 30 år, Ni har alla hört det, men det måste sägas igen: ELSA fyller 30 år! Denna organisation som gett tusentals studenter möjlighet att utveckla sina jurdiska färdigheter men även Soft skills som i det verkliga livet kan vara lika viktiga. Arbetet med detta nummer påbörjades i januari med en diskussion kring temavalet. Det var inte lätt att bestämma men tillslut enades vi om teamat ett tema med inriktining på förtagsförvärv eller M&A som det heter på amerikansk slang. Men temat handlar inte bara om M&A i den vanliga bemärkelsen, med nyckelbegrepp som förvärvsfinansiering och due dilligence, utan det handlar även om hur det är att jobba som M&A jurist. Vi har bland annat en interjvu med Jens Lapidus som gickfrån att vara affärsjurist till att jobba med brottmål. Vi får även en hel del intressanta bidrag från våra lokalgrupper som meddelar vad som händer ute i nätverket. Arbetet med tidningen har gått väldigt bra och vi i den nationella styrelsen har verkligen blivit bekväma i våra roller. Det är synd att ELSAs mandatperi- oder varar i bara ett år, för det är egentligen först efter ett år som man kommer in i rollen och lär sig hantera all arbetsbelastning på ett effektivt sätt. Men, vi ska se till att lära upp våra efterträdare så att våra erfarenheter av det senaste året förs vidare. Jag vill tacka lokalgrupperna för att ni har varit så lojala och drivande, och tack till den nationella styrelsen i Sverige för ert hårda arbete och stöd. Jag villäven rikta ett stort tack till vår huvudpartner Kilpatrick Townsend för ert bidrag till vår verksamhet och till vår nya sponsor ECPAT. Sist men inte minst vill jag tacka våra medlemmar, för ert engagemang i denna fantastiska organisation -- det är tack vare er som ELSA överhuvudtaget finns. Välkommen att ta del av detta nya nummer av EL- SIUS: Victor Björklund, Stockholm 2011 Sitter du i ett hörn och äter sand? Gå med i ELSA istället! Göteborg: 1. Skicka ett mail med ditt för- och efternamn, födelsedatum, telefonnummer samt vilken termin du läser till: 2. Betala 80 kr till bankgironummer och ange namn i meddelandefältet. 3. Du är nu medlem i två terminer. Lund: 1. Gå till ELSA kontoret när det är öppet och fyll i ett registreringsformulär. 2. Betala 100 kr kontant på ELSA kontoret eller till plusgiro Du är nu medlem i två terminer. Stockholm: 1. Betala 150 kr till plusgiro och ange för-, efternamn, personnummer och vilken termin du läser i meddelandefältet. 2. Skicka ett mail till och meddelar att du betalat. 3. Du är nu medlem i två terminer. Umeå: kr för att bli medlem i 1 år eller 350 kr för att bli medlem under hela studietiden. 2. Betala till bankgiro och i meddelandefältet anger du ditt namn, din adress, födelsedatum och vilken termin du läser. 3. Du är nu medlem i två terminer eller för resten av studietiden beroende på om du betalat 100 kr eller 350 kr. ELSIUS ELSA Sweden producerar och är ansvarig utvigare för ELSIUS. Artiklarna är delvis bidrag från medlemmar i EL- SAs nätverk runtom i Europa och delvis är de skrivna av, till upplagans tema, passande skribenter. ELSIUS finns på webben på php?id=4&p=7 Distribution ELSIUS publiceras i två upplagor per år, ett höstnummer och ett vårnummer. Tidningen trycks i 1000 exemplar och distribuears till ELSAs medlemmar runtom i Sverige samt vissa utvalda organisationer och företag. Annonsering Om ni vill annonsera i ELSIUS så ber vi er kontakta Anders Liljeberg för vidare information och priser. Redaktör samt layoutansvarig Victor Björklund E-post: Tel: ELSA Sweden c/o Niousha Nademi Bagarfruvägen Stockholm E-post: Hemsida: Senior partner Uppsala 1. Skicka ett mail till och ange namn, personnummer, mail och vilken termin du läser. 2. Betala sedan in 200 kr på ELSA Uppsalas plusgiro och i referensraden anger du: medlemsavgift, ditt namn, ditt personnummer. 3. Du är nu medlem för resten av studietiden (max 9 terminer). Örebro 1. Betala in 80 kr på bankgiro nr och skriv namn, personnummer, telnr och mailadress på inbetalningsavin. Skriv gärna också vilket program du går (jurist- eller rättsvetenskapliga programmet) samt vilken termin. 2. Du är nu medlem i två terminer 4

4 M&A AV ADVOKAT JONAS ROGBERG, ADVOKATBYRÅN DELPHI Z heijang Geely Holding Co. Ltd. ( Geely ) skapade rubriker i slutet av 2009 då det stod klart att den kinesiska biltillverkaren hade nått en överenskommelse med Ford om förvärv av samtliga aktier i Volvo Personvagnar. Köpeskillingen, som uppgick till enorma 13 miljarder kronor finansierades till hälften av eget kapital och till hälften av lån från kinesiska banker och en kredit av Ford. En affär av den här digniteten, särskilt inom hjärtat av svensk basindustri, fick naturligtvis stor uppmärksamhet och föranledde en relativt infekterad diskussion. I bland annat Dagens Industri kritiserades Geelygruppens ägarstruktur för att den, enligt skribenten, innebär att de vinster som Volvo Personvagnar genererar till större delen kommer att användas för att betala räntor och amorteringar härrörande från Geelys lån för förvärvet. På så sätt menar kritikerna att förvärvet av Volvo Personvagnar åtminstone delvis bekostats med bolagets egna medel och att satsningar på investeringar, teknikutveckling och personal etc. får stå tillbaka på grund av detta. I aktiebolagslagens 21 kap. 5 återfinns ett förbud mot att förvärva ett bolag med dess egna medel, det s.k. förvärvslåneförbudet. Förbudet innebär närmare att ett aktiebolag varken får ge Förvärvslåneförbudet - En praktikers perspektiv förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären eller någon till honom närstående [...] på så sätt menar kritikerna person, fysisk eller juridisk, att förvärvet av Volvo Personvagnar åtminstående delvis bekostats ska förvärva aktier i bolaget (eller annat med bolagets egna medel överordnat bolag i samma koncern). Med anledning av kritiken mot Volvoaffären blir det naturligtvis intressant att titta på hur en sådan transaktion, med den ägarstruktur som följer, förhåller sig till detta förbud och hur bolagets och borgenärernas intressen tas tillvara i samband med affären. Förvärvslåneförbudet i svensk aktiebolagsrätt Innan förvärvslåneförbudet infördes i aktiebolagslagen var det inte ovanligt att en person förvärvade aktierna i ett bolag ( målbolaget ) och finansierade det genom ett lån från bolaget självt. Det riktades kritik mot denna möjlighet och en utredning tillsattes och kom så småningom fram till att den möjlighet som därmed gavs en person, fysisk som juridisk, att kunna driva ett aktiebolag och därmed vara befriad från personligt ansvar för dess förpliktelser trots att bolagets tillgångar till stor del utgörs av en fordran på ägaren själv, stred mot aktiebolagsrättens grundläggande principer. Aktiekapitalet, som är avsett att fungera som ett skydd för bolagets borgenärer, urholkades på detta sätt och därför infördes förbudet mot att förvärva ett bolag med dess egna medel. Förbudet syftar alltså till att förhindra att tillgångar förs ut ur bolaget till de tidigare aktieägarna samtidigt som bolaget får en fordran på den nye ägaren. Detta upplägg kan i praktiken jämställas med att aktieägaren får låna pengar direkt från bolaget vilket skulle omintetgöra grundförutsättningarna för aktiebolagsformen och skapa betydande problem i det moderna kreditlivet. Som tidigare nämnts omfattar förbudet inte bara rena penninglån till förvärvaren, målbolaget får inte heller lämna förskott på köpeskillingen eller ställa en säkerhet för köparens skuld till säljaren. Denna bestämmelse grundar sig ursprungligen på det andra gemenskapsrättsliga bolagsdirektivet som ger vid handen att ett bolag aldrig får ställa medel till förfogande för förvärv av bolagets eller överordnade koncern- bolags aktier. Vid en första läsning av aktiebolagens förvärvslåneförbud framstår det som att det endast skapar hinder mot att lån lämnas innan förvärvet fullbordas. I praktiken skulle det i sådant fall inte innebära några större svårigheter för köparen och säljaren att kringgå förbudet genom att säljaren lämnar en kredit för betalningen av köpeskillingen och att köparen efter att ha tillträtt aktierna lånar ett belopp av målbolaget som motsvarar köpeskillingen och sedan betalar av krediten. Det beskrivna scenariot aktualiserar istället aktiebolagslagens generella förbud mot lån till närstående då den som tillträder som ägare för aktierna ses som en sådan närstående person till målbolaget. Om målbolaget efter förvärvet utgör ett dotterbolag till köparen undantas dock koncernlån från förbudet mot lån till närstående. I rättstillämpningen har man därför i fråga om förvärvslåneförbudets tillämplighet snarare sett till det funktionella sambandet mellan förvärvet och lånet. Bland annat har det konstaterats att förvärvslåneförbudet exempelvis träffar en utfästelse från ett målbolag om att betala viss del av köpeskillingen till säljaren efter förvärvet. Slutsatsen är alltså att om lånet, förskottet eller säkerheten utgör ett funktionellt led i finansieringen av förvärvet så kan förvärvslåneförbudet aktualiseras. Volvoaffären Som beskrivits ovan finansierade Geely till viss del sitt förvärv av aktierna i Volvo Personvagnar genom upptagande av lån hos externa finansiärer och genom en kredit utställd av säljaren. Geely upptog inte något lån direkt från Volvo Personvagnar och använde inte dess aktier som säkerhet för kreditfordringarna innan aktierna betalades. Mot bakgrund av detta kan det därför konstateras att affären inte skedde i direkt strid mot förvärvslåneförbudet. Geelygruppens ägarstruktur innebär däremot att låneskulden inte längre finns kvar hos den kinesiska koncernmodern utan att skulden har skjutits ner i det svenska ägarbolaget Geely Sweden. För det svenska ägarbolaget är det givetvis möjligt att genom aktieutdelning eller på annat sedvanligt sätt plocka ut den vinst som Volvo Personvagnar genererar för att betala räntor och amorteringar avseende denna skuld. På så sätt används målbolagets medel för betalning av de lån som finansierade förvärvet. Detta motsvarar för övrigt den struktur som riskkapitalister ofta använder sig av i sin verksamhet. Det föreligger dock en avsevärd skillnad mellan det aktuella upplägget och det som beskrevs ovan där säljaren eller den externa finansiären räknar med betalning mer eller mindre så fort aktierna i målbolaget har tillträtts och som inte är beroende av målbolagets fortsatta affärsvinster. En seriös kreditgivare gör en fullgod bedömning av kreditrisken vid förvärvstillfället och kräver självfallet att köparen lämnar betryggande säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser innan förvärvet sker. Förvärvslåneförbudet avser som ovan framgått att skydda borgenärernas intressen och därför finns det ingen anledning för förbudet att gripa in när borgenärerna, i det här fallet bankerna, har fullgod säkerhet för att deras intresse av att låntagaren fullgör sina förpliktelser ska tillgodoses och att finansieringen således sker på marknadsmässiga villkor. Det må så vara att satsningar på investeringar får stå tillbaka för andra kostnader inom företagsgruppen, men detta är en naturlig följd av koncernens funktion som en enhet med gemensamma mål och riktlinjer för hur dess medel ska användas. Den kritik som riktades mot affären kan således konstateras ha missat målet, vad man däremot snarare borde ha undersökt närmare är om den finansiering som Geely erhöll från statliga kinesiska kreditinstitut verkligen gavs på till fullo marknadsmässiga villkor eller om önskan att äga Volvo Personvagnar skapat en latent kreditrisk i Geelykoncernen och bidragit till skapandet av en kinesisk lånebubbla. Men det är ett ämne för en annan artikel ADVOKAT JONAS ROGBERG, ADVOKATBYRÅN DELPHI 6 7

5 M&A Livet som M&A jurist Att arbeta med M&A på en advokatbyrå Intervju med Jens Lapidus Public M&A. Den obegripliga bokstavskombinationen skulle kunna varit en beteckning för ett en obotlig sjukdom, AV men är i själva verket en grupp A på den affärsjuridiska byrån Hannes Snellman. ELSIUS gav en biträdande jurist på Hannes Snellman uppdraget att skugga delägaren Björn Kristiansson, för att ge ELSIUS läsare en unik inblick i hur det är att arbeta med Public M&A. Strax efter nio glider Björn Kristiansson in på plan tre med en longboard under armen. Efter att ha hämtat en kopp kaffe och ett par chokladmuffins (med ursäkten jag växer faktiskt fortfarande till kontorets konferensvärdinna) slår sig Björn ned och börjar beta av morgonens mailskörd. Stämningen mellan kollegorna i Public M&A-gruppen är mycket familjär, men i de tjocka akterna som är märkta med kodnamn på deras skrivbord finns stora, komplicerade ärenden. Public M&A-gruppen arbetar med börsnoterade bolag. Dessa bolag har att förhålla sig till en rad speciella regler och anlitar ofta juridisk rådgivning från advokatbyråer som ett komplement till deras egna bolagsjurister. Hannes Snellman kan kontaktas av ett bolag som önskar köpa ett Björn noterat bolag, vilket sker genom att man lägger ett publikt bud som är omgärdat av en mängd regler. Advokatbyrån kan också kontaktas av ett bolag som är föremål för ett publikt bud. Sådana processer karaktäriseras av taktik, stort hemlighetsmakeri och ofta ganska snäva tidsramar. En annan typ av ärenden är börsintroduktioner. Att förbereda ett bolag för notering på börsen sysselsätter vanligtvis ett team av jurister i flera månaders tid. En del av Björns tid ägnas också åt löpande rådgivning i börs- och bolagsrättsliga frågor till börsbolag och han föreläser även en del inom dessa områden, både för verksamma jurister och för studenter på juristprogrammet. Det som är spännande med public M&A är att det består av mycket business, men också juridiska knäckfrågor. Börsbolag har att förhålla sig till många parallella regelverk och rättsfrågorna är ofta komplicerade och väldigt intressanta, säger Björn och medger att han är lite av en regelnörd. I börsbolag finns hårda regler om informationsgivning för att förhindra att insiderinformation sprids på marknaden, det vill säga information som kan innebära att kursen på bolagets aktier påverkas. Av de hårda sekretesskälen fungerar arbetet i Public M&A-gruppen så att ett fåtal jurister arbetar med ett visst ärende. I skrivande stund är delägarna och de biträdande juristerna i gruppen lika många, vilket innebär ett nära samarbete mellan dem, vilket uppskattas av både biträdande jurister och delägare. Arbetsuppgifterna de första åren som biträdande jurist kan vara att göra rättsutredningar, arbeta med prospekt, förbereda bolagsstämmor och andra beslut, men innefattar också kommunikation med klienter och andra parter i projekten. Projekten är inte sällan internationella och involverar många parter; investmentbanker och andra juridiska ombud från olika delar av världen. Björn har arbetat på flera stora advokatbyråer, suttit ting, doktorerat och har bland annat deltagit i arbetet med att utforma Svensk kod för bolagsstyrning, ett av de regelverk som börsbolag måste följa. Att jag valde att börja arbeta på Hannes Snellman berodde på att byrån har starkt fokus på transaktioner och håller på att bygga en av de bästa Public M&A-grupperna i landet. En annan sak som bidrog var stämningen och kärnvärdena som byrån representerar. Vi sitter alla i öppet landskap och har väldigt roligt. Det finns alltid någon nära om du vill diskutera en juridisk fråga, eller snacka skidåkning. Plötsligt har Björn likt Superman svidat om till kostym och beger sig iväg på ett klientmöte. Vart han är på väg vet ingen mer än han själv, den som snokar i hans kalender kommer inte längre än till ett kodnamn. Att han tar longboarden istället för taxi vittnar om att mötesplatsen troligtvis är ganska nära. Kanske har det en koppling till något man kan läsa i morgondagens Dagens Industri, kanske inte AV ANDERS LILJEBERG V ad var de huvudsakliga anledningarna till att du valde att gå från M&A-verksamhet på Mannheimer Swartling till att arbeta med brottmål? Att arbeta på MSA var både kul, stimulerande och utvecklande. Det finns många duktiga människor där att lära av och juridiken är rolig, komplex och komplicerad. Jag brann intellektuellt. Men, problemet var att jag inte brann i hjärtat. Jag vill jobba med kött och blod, så att säga. Med människor. Vad, tror du, är den största fällan med att vara brottsmålsavokat, jobba väldigt nära samhällsmedborgarna och samtidigt vara uppmärksammad i merdierna och känd/berömd bland allmänheten? Det finns inga fällor med att vara brottmålsadvokat, man kan själv välja hur man vill utvecklas och positionera sig. Du får jobba med något som verkligen betyder något och försvara det demokratiska rättssamhällets mest grundläggande principer. På så sätt är det den ultimata juridiska rollen, försvarsadvokaten skall stå pall när alla andra rasar mot din klient. Däremot kan jobbet vara tungt ibland, eftersom man möter mycket mänsklig tragik och många trauman. Personligen har det tagit ganska lång tid att lära mig hantera detta, och det händer fortfarande att jag tar med mig jobbet hem. Det är inte bra. Enligt internettidningen Realtid.se, som har sammanställd en lista på vanliga mål du behandlar, rör det sig ofta om misshandel- och nartotikabrott. Som du även berättar i ditt Sommar i P1 möter du ofta personer som kommer från svåra förhållanden. Hur påverkar kändisskapet dessa situationer? Känner du att du, trots dina mediala uppmärksammanden kan knyta an till klienten och få en god personkemi? Misshandel, narkotika och rattfylleri torde vara de vanligaste brottmålen i Sverige, det betyder att alla brottmålsadvokater, förutom möjligen Leif Silbersky ofta sysslar med dessa brottstyper. För mig har kändisskapet inte varit någon nackdel som advokat. De flesta som har läst mina böcker ser i dem en förståelse för människor som inte har det så lätt. Angående debatten om den nya deckargenre du på senare tid varit med och skapat. Känner du något samhällsansvar för din litteratur som du producerar? Hur ställer du dig till påståendet om att du, trots den hårda skildring du gör, populariserar eller den organiserade brottslingen och inbjuder unga, osäkra ungdomar in i branchsen? Christina Rydell- Ahlström Jag tror att alla som läser mina böcker ser hur oglamorös den kriminella livsstilen är. Det är mycket knarkande, dålig sömn, magont och brustna relationer. Dessutom hamnar ju de flesta i fängelse. Men det spelar egentligen ingen roll. Det kan inte vara förbjudet att skildra en viss del av samhället (i det här fallet den undre världen) bara för att folk skulle kunna lockas av vad man skriver. Med ett sådant betraktelsesätt skulle ju allt ifrån Gudfadern-filmerna till Dostojevskis Brott och straff aldrig ha sett dagens ljus. 8 9

6 för det finansiella området kan inte utan vidare föras över på börsnoterade bolag i allmänhet. Flera av förslagen i grönboken innebär, om de skulle förverkligas, inskränkningar i såväl bolagens som ägarnas handlingsfrihet. Enligt den svenska ståndpunkten tas det i grönboken inte tillräcklig hänsyn till risken för minskad konkurrenskraft och ökade administrativa bördor för bolagen. Det finns också anledning att betona att flera av frågorna kan vara lämpligast att reglera på nationell nivå och inte på EU-nivå samt att systemet med näringslivets självreglering på området bör värnas. Till regeringens ståndpunkt, som jag anser är mycket träffande kan tilläggas att på ett område såsom bolagsstyrning bör eventuella nya regler hellre vara inriktade på principer än detaljer, särskilt om man överväger regleringar på en överstatlig nivå. Jurist utanför Sveriges gränser 10 E n jur.kand kan ta dig riktigt långt, sett utifrån många perspektiv. I mitt fall tog det mig ganska så exakt två tusen sexhundranittionio kilometer från min hemort, nämligen till Bryssel och Belgien. I detta land, som varit utan regering merparten av de två åren jag bott här, jobbar jag som politisk handläggare på Europaparlamentet. Institutionen, som är en av de viktigaste i Europa, har världens största transnationella demokratiska valmanskår med ca 400 miljoner röstberättigade och kvalificerar sig som en av de mest eftertraktade arbetsplatserna av unga jurister enligt Juristbarometern. att var jag rätt vilsen i maktens korridorer När jag började studera juridik i och rum - präglat av en rad särintressen Uppsala -05 var jag mest inriktad på och framförallt av många åsikter och vildomarbanan- att det skulle vara möjligt jor. Den syn jag fått på EU från utbildatt göra en internationell karriär hade ningen visade sig snabbt falla kort med jag inte en tanke på. Juristutbildningen verkligheten. Överhuvudtaget sättet jag var av tradition ganska konservativ och hade att se på rätten då, som någonting nationellt präglad. Globaliseringen och givet, inte riktigt i form av en ius natuframförallt harrale men ändå, fick moniseringen ändras snabbt när jag Den syn jag fått på EU från av medlemsstiftade bekantskap staternas rätts- utbildningen visade sig snabbt med denna lagstifordningar inom falla kort med verkligheten. tande institution. Låt EU har allt eftmig berätta lite mer ersom ändrat detaljerat om vad jag denna gamla syn jobbar med. på juristens karriär. Såsom så många andra juriststudenter var jag politiskt För att förbereda Europaparintresserad, jag drömde om lamentets verksamhet under samatt jobba för något större manträdesperioderna finns det 20 ändamål där man kunde göra ständiga utskott som europaparlamentaskillnad och vinstintresset rikerna är uppdelade i och som vart och inte alltid var det styrande. ett har ett specialområde. I parlamentför mig kanaliserades detta i sutskotten utarbetar, ändrar och röstar ett engagemang på riksnivå i ledamöterna om lagförslag och initiativmoderata Studenter. Det var betänkanden. De behandlar kommissioi samband med kampanjen nens och rådets förslag och utarbetar vid till europavalet våren -09 som behov ett betänkande som läggs fram i jag blev erbjuden ett stage på Strasbourg, där Europaparlamentet Europaparlamentet och dä- håller sina plenisammanträffanden. På refter en vidareanställning mitt jobb följer jag det rättsliga utskottet som handläggare hos den (JURI-utskottet) som ansvarar för EUsvenska EPP-delegationen lagstiftningen på områdena civilrätt (European People s Party). I och internationell privaträtt. Det rör sig början kan jag villigt erkänna bland annat om bolagsrätten, immateri- alrätten och processrätten samt tolkning och tillämpning av EU-rätten och unionens rättsakters överensstämmelse med primärrätten. JURI-utskott har också en mycket speciell roll som juridisk rådgivare åt parlamentet i vissa övergripande frågor: den rättsliga grunden för unionens rättsakter, genomförandeakter och delegerade akter, subsidiaritetsprincipen och tvister där parlamentet är inblandat. En mycket spännande aspekt av Europaparlamentets verksamhet med andra ord! En mycket aktuell rättslig fråga under våren har varit kommissionens grönbok om en EU-ram för bolagsstyrning (KOM(2011) 164 slutlig), som antogs i april i år, och som kommer att komma under Europaparlamentets behandling under hösten. Precis som i så mycket annat som kommer från EU-håll innehåller förslagen både positiva och negativa aspekter. Som anges i den svenska regeringens faktapromemoria Grönbok om bolagsstyrning (2010/11:FPM109) är det bra att bolagsstyrningens roll för den inre marknaden uppmärksammas och att kommissionen bjuder in till samråd. Regeringen förespråkar en aktiv ägarstyrning och konstaterar att nya förslag på området måste grundas på en ingående analys och att vad som gäller Jag anser att jag har stor nytta av min juristutbildning i mitt jobb, även om det inte är på exakt samma sätt som jag trodde innan jag flyttade till Bryssel. I och med att parlamentet är en av EU:s två lagstiftande institutioner är det självklart att viss juridisk kompetens är av stor nytta, när man till exempel ska författa ändringsförslag och upprätta voteringslistor. Framförallt har man nog som jurist i regel större kännedom om subsidaritetsprincipen och dess omnipotens än om man vore en så kallad vanlig dödlig. Jag kan också tänka mig att fler och fler jurister kommer att komma ifråga för internationella tjänster, till exempel på EU-institutionerna och inom FN, just eftersom vi lever i en allt mer globaliserad värld. Vad gäller att ha just Europaparlamentet som arbetsplats kan man säga att det passar alla de juriststudenter som känner att de inte passar in i nidbilden av juristen - det är en dynamisk arbetsplats där paragraferna om möjligt styr procedurerna men långt ifrån alltid slutresultatet. jobba med. Inte bara blir det lättare att klara studierna när man har ett mål; ju mer differentierad arbetsmarknaden blir för juristen desto mer måste vi tänka efter vad vi vill syssla med. Det finns all anledning till att fundera på framtiden och tänka i nya kreativa och innovativa banor. Den traditionella advokatbanan är idag varken den självklara eller den bästa karriärvägen. Mycket talar för att advokatbranschen kommer att behöva ändras och omstruktureras framöver. När The Economist spår ändrade villkor för advokatbranschen så kommer det med allra största sannolikhet också att bli det (se A Less Glided Future, 5/5-11, node/ ). Det går inte att bortse från att världens 250 största advokatbyråer gjorde sig av med mer än medarbetare under 2009 och Till sist, engagera er i fritidsintressen som betyder något för just er, oavsett om det har med juridik att göra eller inte- man vet inte bakom vilket hörn nästa karriärutmaning lurar. Det var till exempel tack vare mitt politiska engagemang som jag fick reda på att mitt jobb ens fanns. Bryssel, 27/-11 Anna Alriksson Avslutningsvis, några tips till alla er som kämpar med att inte somna på mer eller mindre intressanta föreläsningar - försök att relativt tidigt fundera ut vad just ni tycker är intressant och vilka branscher eller rättsområden som ni vill 11

7 ELSA Sweden Ordföranden har ordet: 30 år av ELSA - och aktiviteterna i Sverige 12 Den fjärde maj 1981 träffades fem juridikstudenter från fyra länder; Västtyskland, Österrike, Polen och Ungern i en tågkupé någonstans i Europa, och i och med detta möte lades grunderna för det som snabbt därefter blev the European Law Students Association (ELSA). Tanken bakom denna association var att föra länderna i Europa närmre varandra, så det är inte en slump att länderna kommer från båda sidor av järnridån, utan det var snarare en bra balans. Tankarna om ett enat Europa med respekt för mänskliga rättigheter har alltid funnits i ELSA, men visionen i sin nuvarande lydelse, a just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity föreslogs 10 år senare av den dåvarande Presidenten för ELSA International, Fredrik Lofthagen. Det är just denna vision som har enat vårt nätverk och motiverat alla aktiva medlemmar att finslipa den strömlinjeformade tillväxt som vi faktiskt har haft. Det som började med 5 personer från 4 länder har genom åren utvecklats till personer från 42 länder och vi finns nu med enstaka undantag representerade i samtliga länder i Europa. Det som är värt att notera är att vi inte enbart har utvecklats vad gäller mänskliga rättigheter, utan vårt arbete sträcker sig längre än så. Till att börja med har vi vårt syfte; att bidra till juridisk utveckling, Björn att främja ömsesidig förståelse och socialt ansvarstagande hos juridikstudenter och unga jurister. Våra medel för att nå detta etablerades samtidigt som visionen själv, och inbegriper att erbjuda tillfällen för juridikstudenter och unga jurister att lära sig av andra rättssystem i en vetenskaplig atmosfär, att assistera dessa juridikstudenter att bli internationellt sinnade och professionellt skolade och att uppmuntra studenterna att agera med samhällets bästa i åtanke. Genom allt detta försöker vi alltså bidra och uppmuntra ett internationellt tankesätt med omvärldens bästa i åtanke i allt juridiskt arbete som sker, och vi tror att dessa impulser som vi sänder framtidens ledare vilket jurister faktiskt är kommer att bidra till en bättre utveckling. Detta visar inte bara på vidden i tidningen som har temat Mergers & Acquisitions, som ni kunde läsa om i redaktören, utan i synnerhet påvisas spannet av våra aktiviteter och praktikplatser som man kan söka. Bara de senaste åren kan man se en tydlig trend av ökat intresse i vårt internationella arbete. Dels så har lokalgrupperna runt om i landet visat ett större och större intresse för internationella studiebesök, både till institutioner utomlands, men även besök till lokalgrupper i andra länder. Även intresset för delegationer som sänts till bl.a. WIPO, ECOSOC, UN- HCR m.fl. som man har möjlighet att åka till som ELSA-medlem, har ökat explosionsartat. Detta gäller både delegationer som skickats till möten i Europa, samt till bl.a. FN:s möten i New York vari ELSA har en talerätt. Nämnvärt är även att antalet sökanden till våra olika praktikplatser som anordnas runt om i Europa, bl.a. till Council of Europe och World Health Organization (WHO), advokatfirmor och så vidare har dubblerats. Värt att nämna är även att intresset till vår världsomspännande rättegångstävling i WTO-rätt, ELSA Moot Court Competition (EMC2) som är den största av sitt slag, har ökat de senaste åren. Bortsett från detta har vi även kommit in i en fas med stor potential för både expansion av det svenska nätverket, samt med en hel del nya idéer och projekt på ritbordet. Det har varit ett fantastiskt år med rekordstort internationellt deltagande på samtliga fronter, och det känns verkligen som att ELSA Sweden kommer närmre det internationella nätverket dag för dag. Det har varit en hel del sena nätter och heta diskussioner, men det har också varit ett väldigt produktivt och framförallt väldigt kul år. Jag vill rikta ett stort tack till min styrelse och alla lokalgrupper som varit med och anordnat och marknadsfört alla dessa events. Ett stort tack går även till samtliga inspirerande alumner som varit med, och alla samarbetspartners som varit med oss under åren, och då allra främst Kilpatrick Townsend och ECPAT Sverige. Slutligen vill jag också tacka er medlemmar som utgör grunden och ger ELSAnätverket sin styrka! Niousha Nademi President 2010/2011 ELSA Sweden 13

8 ELSIUS nr 9, I-2010 ELSA Events Calendar 2011 Urval av ELSA-aktiviteter International Law School on Banking and Finance Law Datum: juli, Plats: Brasov, Rumänien Kontaktinformation: Stefan Buda Hemsida: International Summer Law School on Human Rights and Globalization Datum: juli 2011 Plats: Zadar, Kroatien Kontaktinformation: Ida Dojcinovic Hemsida: International Summer Law School Legal Challenges on Migration and Refugees Datum: kl juli 2011 Plats: Lisabon, Portugal Kontaktinformation: Rita Sales Dias Hemsida: html International Summer Law School on Mergers & Acquisitions Datum: juli 2011 Plats: Istanbul, Turkiet Kontaktinformation: Alican Yazdi Hemsida: International Summer Law S chool Beat the wolf. ELSA for the protection of children against violence and sexual abuse Datum: juli 2011 Plats: Lignano, Italien Kontaktinformation: Filippo Tosti Hemsida: sls.elsa-italy.org ELSA Italy Training Days Datum: 3-10 augusti 2011 Plats: Cagliari, Italien Kontaktinformation: Roberta Fenu Hemsida: International Summer Seminar on Health Law Patent Law vs. Access to Medicine Datum: 8-14 augusti 2011 Plats: Köpenhamn, Danmark Kontaktinformation: Natasha Norden Hemsida: International Presidents Meeting Datum: augusti 2011 Plats: Tallin, Estland Kontaktinformation: Siim Tamm Hemsida: Key Area Meeting Datum: 31 augusti - 4 september 2011 Plats: Turku, Finland Kontaktinformation: Jaana Saarijarv Hemsida: Law School on International Arbitration Datum: 4-9 september 2011 Plats: Ankara, Turkiet Kontaktinformation: Aykut Aktepe Hemsida: elsaankara.weebly.com LX International Council Meeting, Palermo Datum: oktober 2011 Plats: Palermo, Italien Kontaktinformation: Giusi Di Pietro Hemsida: ELSA Ex-Yu Conference Status and appliance of the Convention on the Rights of the Child in BiH and the region Datum: 1-21 augusti 2010 Plats: Sarajevo, Bosnien-Hercegovina Kontaktinformation: Mirza Behlulovic Hemsida: För fler aktiviteter, se För fler aktiviteter, se

9 ELSA Lund Nu när detta verksamhetsår börjar gå mot sitt slut och det snart är dags för att välja in styrelsen för nästa år har jag börjat Emma inse hur mycket jag President, ELSA Lund kommer att sakna mitt ordförandeskap i ELSA Lund. Jag har haft ett jätteroligt år och gjort mer och lärt mig mer än jag någonsin kunde väntat mig. Under hösten åkte vi till Tjeckien och hälsade på under deras NCM. Vi var på seminarium på Tjeckiska, fick guidad tur i Plzen, besökte ett ölbryggeri och hade jätteroligt med våra nya tjeckiska vänner. Under våren har vi anordnat studiebesök till Kriminalvården i Kristianstad. Där fick vi en rundvandring på det äldsta fängelset i Sverige som fortfarande är i bruk samt information om hur kriminalvården fungerar i praktiken och vad som faktiskt händer efter att dom avkunnats. Vi har även som vanligt anordnat Legal English, men detta år med ett lite omarbetat koncept med mer övningar och medverkan för deltagarna. Vi har också anordnat studiebesök till svenska ambassaden i Köpenhamn, skickat deltagare till två delegationer och ordnat vår resa till Bryssel. Nu när det snart är dags att lämna över facklan till nästa års styrelse kan jag inte mer än önska att de får ett lika underbart år som jag har haft och hoppas att vi ses på NCM i Lund till hösten! Brysselresan ELSA Lund har i år åkt på ett institutionalstudyvisit till Bryssel. Under fem dagar har de tjugofem deltagarna varit på studiebesök på EU-parlamentet, EU-kommissionen, svenska representationen, svenska ambassaden, svenska NATO-delegationen, Vinge, ett ölbryggeri, en chokladfabrik och sist men inte minstpå ELSA international. När jag frågar några av deltagarna vad som har varit det bästa med resan säger Andrea direkt att det var besöket på den svenska NATO-delegationen. Att åka till NATO var en mäktig upplevelse, det var häftigt att se hur hög säkerhet de har och hur mycket vakter och taggtråd som omger området. Dessutom var det intressant att få veta mer om vad det innebär att Sverige har en svensk NATO-delegation, min uppfattning om NATO har förändrats en del med den nya information man fick, tillägger Sigrid. fråga vad som helst och att de berättade om sig själva och hur det är att bo och arbeta i Brysselsom svensk, det verkar vara väldigt roligt. Linnea menar att det bästa är den goda ölen och de sköna luncherna i solen. Vi har haft väldigt tur med vädret så det har varit skönt att kunna promenera runt och titta på Bryssel och dess sevärdheter under de lediga stunder vi har haft. Det värsta är att jag har så fruktansvärt ont i fötterna, vi har gått fram och tillbaka över hela Bryssel i flera dagar nu så det är skönt att sitta ner, säger Andrea. Jag tycker att det var roligt att hälsa på ELSA international, jag har varit nyfiken på hur ELSA-huset ser ut så det var kul att äntligen få se det menar Sofia. Som ny i ELSA tycker även Victor att det var kul på ELSA-huset, jag förstår helt plötsligt lite mer om vad ELSA innebär och det gav verkligen mersmak för att engagera sig mer i ELSA. Det mäktiga Jag tycker att alla studiebesök har Grand Palace, by night varit väldigt intressanta men ambassammanfattningsvis har vi haft en saden var värdefullt då det rättade till underbar resa till Bryssel med många flera felaktiga föreställningar om vad studiebesök men också mycket tid till som faktiskt händer på en ambassad, sightseeing och pauser i det vackra menar Nina. Det är lätt att tro att de Brysselvädret. Vi hoppas att detta blir bara hanterar passärenden och det kon- början på en tradition och att det blir sulära, man glömmer lätt att de repre- många fler Brysselresor för ELSA Lund senterar och främjar Sverige. Det var i fortsättningen. roligt att det på flera av besöken gick att 16 17

10 ELSA Några verksamhetsår efter ELSA Umeås återuppståndelse sedan uppehållet under mitten av 1990-talet tog en Christofer Nysted någorlunda färsk President, ELSA Umeå juriststudent och medlem över den norrländska skutan tillsammans med övriga styrelsen. Ack vilka överraskningar han skulle få. Oj vilken resa han fick vara med på. Mitt namn är Christoffer Nystedt och efter snart ett år som President i ELSA Umeå kan jag blicka tillbaka på de upplevelser ELSA och dess involverade eldsjälar har erbjudit mig. Några av ELSA Umeås höjdpunkter under året har varit höstens mycket uppskattade ECPAT-dag om barnsexhandel. Ett 50-tal studenter deltog i temadagen som inte bara bjöd på inspirerande och informativa föreläsningar utan även ett viktigt internationellt perspektiv. Professor Susan Kreston närvarade med sin expertis och berättade om sina erfarenheter. På IFP-området anordnades en föreläsning om vem som bestämmer i vården när patienten är underårig och dessutom skickade ELSA Umeå en medlem till Hamburg för att delta i Reproductive Rights focused on Bioethics. Den legendariska Brysselresan blev en succé precis som förväntat och Legal English återkom även detta år i uppgraderad version med hög uppslutning bland medlemmarna. Jag vill runda av kolumnen med det som jag personligen har tyckt varit de mest intressanta och roligaste delarna av året. Jag pratar om den mest påtagliga delen av ELSA: Den internationella. Att få möjligheten till att närvara på NCM, Nordic Presidents Meeting i Stockholm och International Council Meeting i Poznan, Polen är för mig ovärderlig. De banden, kontakterna och skratten som infinner sig är uppenbara energispridare och det är dessa som gör att i alla fall jag kan återvända till min lokalgrupp med massvis av idéer och planer. Avslutningsvis vill jag uppmana nuvarande och kommande medlemmar till en enda sak. Våga resa till de stora och små nationella och internationella event som anordnas. Våga upplev människorna och diskussionerna. Våga kliva in i världens bästa nätverk: ELSA! 18 Umeå Våren med ELSA Umeå V åren i Umeå har varit minst sagt mon law and civil law. fullspäckad för oss i styrelsen. Till sist vill vi tacka alla 63 deltagare Fokus har helt klart legat på vår som gick kursen, alla föreläsare som kurs i legal English och den tra- ställde upp och Nordstedts juridik som ditionsenliga brysselresan! sponsrade oss med böcker till samtliga För tredje året i rad anordnade deltagare. Sist, men inte minst, vill vi tacelsa Umeå en föreläsningsserie i Le- ka Lina Birgersson och Tove Eriksson gal English. Kursen sträckte sig över för ett fantastiskt bra jobb med kursen. fyra föreläsningstillfällen och bjöd på en Med hårt jobb och lite extra knorr i salig blandning av allt från folkrätt till form av fina presenter till föreläsningarmarknadsrätt, allt på engelska såklart! na samt hembakat fika gjorde de årets Under det första tillfället höll Per upplaga legal English till en succé. Bergling, professor vid Umeå univerapropå succé, det var några veckor sitet, en fängslande föreläsning om senare bäddad en storslagen sådan. Väfolkrätt och bestämmelser kring krigs- derprognoserna hade utlovat 20 grader föring och konflikter. Därefter tog och sol och efter att ha retat våra kurvi med glädje emot Åsa Nelhans och skamrater i några dagar angående det Amanda Erixon från Baker McKenzie, utlovade vädret var det dags att ge sig de höll en intressant föreläsning med av till Bryssel! Det var äntligen dags att temat employment law and competi- verkställa de planer som smidits nere i tion law. Extra roligt att de båda tagit det mörka ELSA-rummet sedan desin examen i Umeå. månad, det var äntligen dags för Det mäktiga cember Grand Palace, by night Kursen bjöd även på en föreläsning ELSA Umeås, numer traditionsenliga, av Robert Alfvengren, president ELSA brysselresa! Umeå under studietiden och numera Med ett gediget schema tog vi oss företagsjurist på BAE systems. Han an den första dagen med stora förväntberättade om det engelska rättsystemet ningar. Efter besök på Sveriges ständiga ur en praktisk synvinkel. Kursen avrun- representation, Vinge, rådet och White dades med en av juridiska institutionens & Case var det skönt att slå sig ner på kelgrisar, universitetslektor Johan Lind- första bästa uteservering för en kall belholm. Han höll en föreläsning om com- gisk öl i den ljumma kvällssolen. Studiebesöken avlöste varandra under dagarna tre för att vi sedan kunde ta ledig helg och fortsätta se vad Bryssel hade att bjuda. Besöken var väldigt uppskattade, vissa mer än andra. I det stora hela var alla väldigt nöjda med resan och det var många inspirerade (och trötta) själar som fick känna norrländsk mark under fötterna efter sex dagar i Europas huvudstad. Under besöken fick vi träffa många unga, relativt nyexaminerade, akademiker som berättade om deras jobb. Vi fick chansen att både träffa kommissionär Cecilia Malmströms beredningspersonal och tillika parlamentariker Lena Eks politisk sakkunnige och pressekreterare. Vi blev varse om vad man kan göra med en juristexamen och det behöver nödvändigtvis inte handla om rent juridiskt arbete. Det var många jurister, statsvetare och nationalekonomer som hade identiska arbetsuppgifter. Så om det någon gång känns tungt med juridiken kan jag trösta er alla att det finns väldigt mycket annat att göra, inte minst inom EU. LUKAS GRANLUND Parlamentet bjuder inte bara på spännande studiebesök och en tjuvtitt i maktens korridorer utan även på svindlande arkitektur Staty framfrö Europeiska Parlamentet VP Seminars & Conferences ELSA Umeå 19

11 ELSA Uppsala Tänk att det snart var tre år sedan man stod där. Liten, bortkommen och ensam. Första dagen på juristprogrammet. Matilda Magnusson Så nytt, men ändå President, ELSA Uppsala så likt första dagen på gymnasiet. Alla berättade för mig hur roligt och viktigt det var att engagera sig. Jag gjorde som jag blev uppmuntrad till och har inte ångrat mig en sekund för det beslutet. Bryssel! T idigt på morgonen den 14 april begav sig 23 förväntansfulla juridikstuderande till Arlanda. Det var dags för ELSAs årliga Brysselresa. Tanken bakom denna resa är att ge studenter en möjlighet att besöka EU :s institutioner och att på plats få se hur det samarbete vi läser så mycket om fungerar i praktiken. trerättersmiddag. Fredagen var fullspäckad med besök på Parlamentet, Rådet, Vinge och White and Case. På Parlamentet träffade vi Olaf Pries som gav oss en grundlig redogörelse för parlamentets uppbyggnad. Självklart kom även parlamentets flytt till Stras- Mitt första ELSA projekt var att ingå i resegruppen till Bryssel. Jag och min vän Caroline skulle agera guider vilket slutade med att vi virrade bort hela gruppen på Bryssels gator. Trots den missen fick jag förtroendet att bli en del av styrelsen, där jag tillsammans med Sara hittade på massa spännande föreläsningar och studiebesök. Det var under mitt allra första NCM (National Council Meeting) i Umeå som jag bestämde mig för att söka posten som ordförande. Väl framme vid årsstämman stod jag där och skulle läsa upp min kandidatur, som jag hade sammanställt med stödord i form av en mind map. Ovetande om vad jag hade sagt eller inte när jag tittade ner på cirkeln av massa ord, fick jag ändå fram ett budskap, vilket resulterade i att jag fick förtroendet att bli ordförande. Ordförandeskapet har för mig kantats av många utmaningar och lärdomar. ELSA är en dynamisk organisation där man kan få sina idéer att bli verkliga. Det har inspirerat mig mycket, vilket jag hoppats ha kunnat förmedla till personer som arbetar med mig. Jag vill rikta ett stort tack till min underbara styrelse som har funnits där under hela året liksom alla andra härliga personer i nätverket. Utan Er är ELSA ingenting och skulle inte kunna existera än idag efter trettio års tid! Jag vill uppmana alla att hoppa på ELSA under sin studietid, för att få uppleva denna fantastiska organisation och alla underbara ELSAmänniskor! 20 På Vinge och White and Case fick vi en inblick i hur det är att vara svensk och jobba i Bryssel. Glädjande för oss som inte pratar franska är detta språkkrav inte lika framträdande på byråerna som det är hos institutionerna. Båda byråerna jobbar främst med konkurrensrätt och finns i Bryssel för att kunna vägleda sina klienter när det kommer till EU:s regleringar på området. Resans första dag inleddes med ett besök på Amnesty International. Vi fick där lära oss mer om hur en NGO arbetar för att påverka främst parlamentet i sitt beslutsfattande. Vi fick träffa NN som beskrev svårigheten i att prioritera vilka frågor man ska lobba för och han berättade även hur frustrerande det kan vara när parlamentarikerna delar Amnestys åsikter men ingen gör något för att förändra situationen. Vi fick med andra ord en inblick i politikens komplicerade värld. På kvällen hade vi bokat bord på en mysig restaurang där vi avnjöt en god bourg tolv gånger om året på tal. Olaf förklarade att parlamentarikerna själva gärna stannade i Bryssel året om men eftersom flytten är lagstadgad ligger det på medlemsstaternas regeringar att besluta om en ändring. Vi träffade även juridikstudenten Sverre som för närvarande gör praktik hos den svenske parlamentarikern Christofer Fjellner. Sverre beskrev en krävande men ändå mycket varierande och rolig praktik. För studenterna som är intresserade av att göra liknande praktik tipsade han om att hålla koll på parlamentarikernas bloggar och partiernas hemsidor där dessa platser ofta utannonseras. På lördagen fick alla en välbehövlig ledig dag och vi fick turista i ett soligt Bryssel. Vi var runt och tittade på flera av Bryssels välkända byggnadsverk bl.a. Palais de justice, Belgiens högsta domstol. Många besökte även den kända kissande pojken, manneken pis, som dagen till ära var utklädd till hiphopkille. En och annan belgisk våffla slank även ner, jag tror grädde med och choklad och jordgubbar vann tävlingen i bäst pålägg på våffla. Kvällen avslutades på en restaurang där största delen av vårt sällskap prövade på moules frittes. Jag som aldrig riktigt gillat musslor var positivt överraskad. Söndagen tillbringades i Brügge, en mycket vacker stad som huserar det ack så kända College of Europé. Det blev en lugn dag med glass i en park och strosande på marknader. Jag tror att många i sällskapet kände sig riktigt peppade på ett studieår i Brügge i framtiden. Under våra besök på byråerna insåg vi att ett år i Brügge markant skulle förbättra ens chanser till ett framtida jobb i Bryssel. Söndagen avslutades med pizza i ELSA-huset. Här bor och jobbar ELSAs internationella styrelse tillsammans. De berättade om hur arbetet med ELSA fungerar och hur vägen, till att sitta med i den internationella styrelsen kan se ut. Vår Brysselresa avslutades med ett besök på kommissionen där vi fick träffa Cecilia Malmströms assistent Camilla Hansson. Vi fick här en synvinkel på hur samarbete fungerar efter att Lissabonfördraget har trätt i kraft. Camilla berättade även mer om hur kommissionens dagliga arbete ser ut och hur det går till när 27 kommissionärer ska komma överens. Att åka till Bryssel väckte min motivation och intresse för juridiken. Juridikstudier behöver inte innebära affärsjuridiska byråer som det annars är så lätt att fokusera på. Resan till Bryssel gjorde att fler dörrar öppnade sig och jag fick ett större perspektiv på vad jag som utbildad jurist kan syssla med. Att på plats få se hur institutionerna fungerar var lärorikt. Jag insåg hur svårt det är att i teorin få en överblick över hur samarbetet i Bryssel egentligen fungerar. Genom att vara på plats där det faktiskt händer ökade förståelsen för EU-arbetet. Efter fem intressanta dagar med inblick i olika juristers vardag tror jag att de flesta deltagarna på resan kan se Bryssel som sin framtida arbetsplats. Kristina Grandin ELSA Uppsala 21

12 ELSA Sedan förra numret av ELSUIS gavs ut har mycket hänt i Göteborg. Föreläsare har besökt HandelsAmanda Andersson Vice President, ELSA Gothenburg högskolan. Medlemmarna har besökt åklagarmyndigheten och hovrätten i Göteborg. Studenter har besökt en sluten anstalt för sexualbrottslingar. Prinsesstårta har förtärts i mängder till ära av att ELSA fyllde 30 år. Ett, snudd på, fullspäckat schema under vårens alla kalendermånader har definitivt fungerat som bra marknadsföring för lokalgruppen på Handelshögskolan. Tiden har gått fort och som i varje form av styrelseverksamhet har framgångarna mötts av motgångar. Tack vare en stabil styrelse och stöd från ELSA-nätverket har trots detta inget berg varit för högt och ingen dal för låg. Det finns även all anledning att här i ELSIUS tacka de medlemmar i ELSA Göteborg som ryckt in och hjälpt till då inte ens vår styrelse på sju räckt till. På nationell nivå har vårt kära nätverk bjudit på åtminstone ett intensivt och givande NCM i Stockholm. Det har ryktats om att även Uppsala bidragit med en mycket väl godkänd insats. I ren självbevarelsedrift har jag valt att ignorera alla glada historier Göteborgs styrelse tagit med sig från studentstaden Uppsala eftersom jag själv inte kunde delta. Det finns alla anledning för varje ELSA-medlem att uppleva ett NCM. För den som väl deltagit en gång finns det all anledning att uppleva det igen. Som lokalgrupp är vi även stolta över att ELSA Göteborg var representerat på vårens ICM i Poznan. Likt en prinsesstårta på ett 30årskalas är ELSA byggt i lager. Som medlem behöver man inte avstå från något. Det är bara att äta och se glad ut. 22 Gothenburg The attraction of ELSA I m now approaching the end of my year as marketer for ELSA Gothenburg and one of my last actions as such will surely be to promote ELSA to, and to recruit, the new law students in September. So I began to think about what to say that would convey the way I (and many others) feel about ELSA and how to explain our, perhaps, most important concept ELSA-spirit. A recurring thought has been what first got me in to ELSA. The short and brutally honest answer to that question is probably nagging. However, once I made the leap, a road lined with experiences that I ve never would have imagined, when I first started to study law, appeared before me. I started out as a member in ELSA during my first year as a law student and attended a series of lectures on legal English and soon became a part of our local board. Since then I ve had the opportunity to visit courtrooms, law firms, prisons and state authorities. I have participated in three National Council Meetings, celebrated the anniversaries of both ELSA Sweden and ELSA as a whole. I ve made friends from all corners of Sweden, Norway, Finland, Germany, Poland and Italy this far along the road. Though all this I ve had ridiculous amounts of fun. Still I feel that there is so much ELSA left to explore, so much more ELSA left to experience and all over Europe there are still more than fellow members and potential friends to be made. This is the greatness of ELSA as an organization, that any and every member has the possibility to savor the vast extent of the network and its contents. The ELSA vision is A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity. and that is truly what happens when we, as law students, come together in shared affection for our association under one flag, in blue and white To this day I ve never been so grateful for nagging. As I look forward again I can t tell you what I will say as I stand before 250 young, ambitious and, so far, inexperienced law students in the fall. There are though, five words of which I am certain to use: Network, Opportunities, Memories, Friendship and Fun. These words are merely signs pointing at road that I chose and looking back, I can only hope that many law students will follow. Emil Nyquist VP of Marketing ELSA Göteborg Studiebesök på hovrätten med ELSA Hovrättsråd Christer Ranch och rådman i Alingsås tingsrätt Helena Åhlén hade vänligheten att bjuda in till Hovrätten i Västra Götalands län. I egenskap av ELSA-medlem och student av processrätt kunde jag förstås inte låta bli. Det första som möter mig i entrén till Hovrätten är 20-talet vetgiriga kvinnliga juriststudenter och en upplivad domare - 7/10 fiskaler idag är kvinnor, dags att ta fram kvoteringsklubban kanske? Domaren presenterar sig senare som Christer och vallar upp oss till salen där vårt mål ska komma att avgöras. Inför besöket har vi fått ut domen från tingsrätten vilken vi alla flitigt läst på. Under vår förberedande diskussion anar vi föga vilket juridiskt sprängstoff som gömmer sig i den anonyma texten. Vad vi trodde var ett enkelt sakhäleri visade sig vara föremål för prejudikat. Alingsås tingsrätt hade nämligen avfärdat teknisk bevisning från SKL* beroende på en olycklig formulering snarare än fakta. Detta upprörde åklagaren så till den milda grad att han nu drivit målet till Hovrätten. Inte för att öka på den tilltalades straff, utan för att få klarhet i frågan: Är 1/ bortom rimligt tvivel? Bland de olika åtalspunkterna i tingsrätten fanns ett inbrott, alternativt skadegörelse. Under förundersökningen fann man en blodfläck. Efter analys visade det sig att denna tillhörde den tilltalade. I sin rapport skrev SKL att Re- sultaten talar med visshet för att DNA:t i träffprovet kommer från [ ], om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. Åklagaren ägnade sin sakframställan åt att bryta ner formuleringen till fakta och förklara oddsen. Att blodfläcken skulle kunna tillhöra en nära släkting är (föga förvånande) 1/ En stor del av vår efterföljande diskussion kom att handla om killen som stod åtalad, det faktum att han tvingas genomleva ytterligare en rättegång samt svävat i ovisshet över sitt åtal. Som lök på laxen hade han 20 st. juriststudenter som åhörare. Buden på vilka som skulle hållas ansvariga var åklagaren, tingsrätten och SKL. Något bra svar lyckades vi nog aldrig få till, om än en animerad diskussion. Sedan fick vi i uppgift att inför ett tillkommande besök gå ihop i grupp och författa en PM om hur vi tror att domen kommer att falla. Döms han för skadegörelse? Kommer Hovrätten smälla tingsrätten på fingrarna angående SKLrapporten? På det hela taget var besöket mycket givande. Personligen väntar jag med spänning på domen som kommer i samband med återbesöket. Tills dess får vi nöja oss med spekulation. Sebastian Popescu Medlem ELSA Göteborg ELSA Göteborgs sponsor: 23

13 ELSA Stockholm Mirjam Waltré President, ELSA Stockholm Min första ELSA-person som jag träffade heter Elli. Elli är rödhårig, iklädd röd kappa och om det regnar försedd med ett rött paraply. Vi träffades i juni när jag jobbade på A-kassan en sommar för ett par år sedan. Hon stack ut i en miljö pyntad av smutsbeigea datorer, rökbås och korridorer upplysta av lysrör. Jag hade precis börjat plugga i Stockholm och Elli var för mig något så ovanligt som världens gladaste, mest utåtriktade och varmaste juriststudent. Hon tog mig till hennes smultronställe i Stockholm, krogen Vasa s vid t-centralen, där hon bondade med en hemlös, snackade om Nietzsche och spådde mig i ett ölglas. Jag var lite chockad. Inte på grund av att stället använde disktrasor som coasters, utan för att hon var så färgstark. Elli berättade om ELSA och jag förstod inte riktigt vad det innebar, men jag förstod att hon var en intressant människa, så jag tog chansen och gick med. Innan jag gick med i ELSA hade jag en annan uppfattning om juriststudenter. I mina tankar var juriststudenter bokstavsbarn, och det gjorde mig orolig för hur mitt framtida liv som jurist skulle se ut. Jag diagnostiserade dem med AB, DD och M&A hyperaktiva i det kurslitterära livet, men med en bristande uppmärksamhet på vad som pågick i det verkliga livet. Jag trodde att bokstavskombinationerna sysslade med rävjakt och anti-tiggerilagstiftning på fritiden; det gjorde att jag kunde känna mig ensam under mina studier. Under denna tid byggde jag upp en känsla av att det fanns de som pluggade juridik, och sen fanns det jag. Men lite visste jag. När Elli spådde mig i ölglaset på Vasa s den där varma junidagen sa hon att jag skulle träffa spännande människor som skulle förändra mitt liv, och nu såhär i efterhand inser jag att hon hade rätt. Under det senaste året har jag haft förmånen att träffa fantastiska människor i Stockholm, Sverige och runt om i Europa. Människor vars enda gemensamma nämnare är att de pluggar juridik. Och dessa juriststudenter har påverkat mig djupt. Jag har upplevt en rad möten med intressanta levnadsöden och starka viljor; från mitt första, väldigt glada, möte med Niousha Nademi, nu vald till president för hela ELSA och på väg till Bryssel, till igår på det avslutande minglet för Legal English då jag berördes av ett samtal med en medlem om vad han gått igenom och hur det format honom till allt fint han är idag. Jag vill således passa på att tacka för min tid som president för ELSA Stockholm, det har vart en ära! Lite av vad ELSA handlar om Kulturutbyte är ett härligt ord som jag tycker beskriver min resa till ICM:et i Poznan mycket bra. Det var mitt första ICM då jag inte har varit med i ELSA så länge. Det är utan tvekan någonting jag skulle vilja göra om, flera gånger. Jag tror att det är svårt att få en hundraprocentig bild av ELSA som organisation om man aldrig följt med på ett ICM. Som mest var vi över 700 medlemmar från samtliga ELSA-länder, samt några från Asian Law Student Association och en från Australian Law Student Association på hotellet i Poznan. En utav kvällarna anordnades en mässa då representanterna från varje land fick ställa ut mat, dryck, musik och dylikt från sitt land. Vi från Sverige bjöd på knäckebröd, sill, kalles kaviar och Absolut vodka. Vi försökte oss även på lite ABBA-allsång. Medan jag gick runt bland borden och smakade på vad de olika kulturerna hade att erbjuda och pratade med glada, öppna människor tänkte jag på hur lyckligt jag var som valde att gå med i ELSA och delta i ett fantastiskt anordnat ICM. Det är inte många veckor man får möta så många kulturer på en gång. Samtidigt som gemenskapen som grupp ständigt gjorde sig påmind. Kom tillbaka när du har skrålat Viva España tillsammans med människor du inte känner vid namn annat än just ELSA, så kommer du att förstå mig Tove Nyberg ELSA Stockholm ELSA det till. Örebro Sofia Espegren President, ELSA Örebro Sofia Espegren här, president i ELSA Örebro. Jag vill bara börja med att säga; tack! Tack till min styrelse och inte minst, tack för nätverket och vad alla vi i ELSA gör Året i Örebro har haft sina uppoch nedgångar med avhopp men även med nya engagerade styrelsemedlemmar. Nu drar det verkligen ihop sig inför stunden då jag tackar för mig och tyvärr lämnar ELSA. Dock lämnar jag det bara fysiskt, för ELSA kommer alltid att finnas med mig. ELSA Örebros årsmöte är redan nästa vecka (28 april) och vi hoppas att många intresserade medlemmar dyker upp så att vi kan lämna över till en fulltalig styrelse. Juristmässan på Örebro universitet (en arbetsmarknadsdag för jurister och rättsvetare) var en av de mest givande dagarna för mig. Jag stod hela dagen och respresenterade ELSA genom att dela ut informationsmaterial. Många kom fram och pratade med oss, ställde frågor och visade upp ett allmänt intresse för vår förening. Dock var det många som visserligen hade hört talas om ELSA men inte hade en aning om vad vi gör, trots våra ansträngningar med att synas och höras på universitetet. Vi passade på att genomföra en enkätundersökning under dagen och det är mycket som vi har tagit med oss från det. Vi har fått både positiv feedback och förslag på hur vi kan förbättra oss. Nu är det påsk och jag ser tillbaka på året med både vemod och glädje, vårt verksamhetsår är snart över men det har varit ett underbart år. Legal English rullar på och tårtkalas är planerat för att fira ELSA 30 år. Våra aktiviteter har gett en blandning av utbildning, inspiration och nöje. Tack! Studiebesök på Utrikesdepartementet (UD) & Svea Hovrätt samt föreläsningsdag om barnsexhandel med ECPAT Sverige Studiebesök i Stockholm Den 28 januari samlades 25 studenter utanför centralstationen i Örebro för att därifrån ta bussen mot Stockholm. Det var nämligen dags för våra medlemmar att tillsammans med styrelsen att besöka UD samt hovrätten. Dagen i Stockholm började på UD där vi fick lyssna på en föreläsning om UD och dess verksamhet samt vägledning om hur man kan få praktiktjänstgöring inom UD, vilket många av deltagarna var intresserade av. Eftersom ELSA Örebros medlemmar består både av stunder från juristprogrammet samt rättsvetenskapliga programmet, var detta någonting som var mycket uppskattad av våra Rättsvetare. Dagen på UD var mycket bra då deltagarna samt föreläsaren fann detta intressant. Senare på dagen besökte vi Svea Hovrätt där vi fick lyssna på en föreläsning om domstolen. Föreläsningen tog cirka 30 minuter. Deltagna var mycket intresserade, nyfikna och aktiva. Klockan tog vi bussen tillbaka till Örebro där vi delade ut en enkät till deltagarna för att göra en marknadsföringsundersökning för att mera konkret få veta vad medlemmarna är intresserade av och vad de vill ha ut av sitt medlemskap. ECPAT ECPAT Sverige som en del av den internationella organisationen, arbetar för barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Under denna dag bjöds det på flera föreläsningar om olika perspektiv på barnsexhandel. Föreläsningarna hölls av Sandra Alter, jurist på ECPAT Sverige. Denna föreläsning var öppen för alla, det vill säga inte endast ELSA medlemmar då vi i styrelser hela tiden strävar efter att göra ELSA så synlig som möjlig. Sammanlagt var det cirka 60 deltagare under denna dag. Dagens höjdpunkt var - förutom den tid då vi tillsammans med Sandra diskuterade om vad var och en kan göra för att minska efterfrågan av denna människohandel - minglet. Tanken med minglet var att deltagarna skulle få den tid de behövde för att diskutera kring detta ämne tillsammans med varandra och Sandra samtidigt som det bjöds på lite smått och gott att förtära. Tillfällen som dessa, är nöjen både för ELSA Örebro samt dess medlemmar! Trevlig vår på er alla! GAZANG HUSSEIN Vice President Academic Activities ELSA Örebro 24 25

14 ELSIUS nr 9, I-2010 International Focus Programme in ELSA thoughts on the past and the future International Focus Programme in ELSA thoughts on the past and the future The decision taken in 1994 to implement an International Focus Programme within ELSA has proved to be a wise and smart one. The Network has been benefitting from it since then, in terms of opportunities for both the organization itself and its members, personally. Focusing the work of ELSA on a changing topic with a stable format has proved to be an effective way to manage the resources and maximize the successes for our beloved Association. The programme developed over the years: in the beginning the topics were revolving around general interdisciplinary legal issues such as A Just World: A new role for lawyers, legal education and law in development ( ), while in the past few years the direction taken was towards specific branches of law, somehow defined yet versatile and quickly developing, such as Intellectual Property Law ( ). What remained stable since the very beginning on is that the IFP always brought the results it is supposed to achieve: keeping ELSA involved in the innovation and development of law and at the same time leading, preparing and supporting our members in the professional choices and first steps of their careers. on education rather than on advocacy. Therefore, sound academic results and outcome are the keys for ELSA to support its members to act for the good of society and have outreach and a meaningful impact on the larger public. When Health Law was selected as the IFP topic for during the Council Meeting in Malta in March 2010 the result came unexpected, even though from the very beginning the whole Network was eager to explore the possibilities within a field that was already then perceived as one with the potential to bring the Programme to new heights. The first year of implementation proved concretely the enthusiasm about this topic with many high level events, projects and cooperations achieved, as you will see further in this newsletter, raising even more the hopes for the next two years and for the healthy future of the International Focus Programme in general. There are so many possibilities for any of you to participate in the IFP and, as for ELSA in general, you can just tailor it on your own needs and interests. You would like to start your professional experience by working on Health Law in a foreign law firm? Just look through the STEP newsletter and apply! You want to improve your organizational skills and acquire more contacts with academicians? Organize a Health Law related legal event! You want to analyze in detail Mental Health Law? Apply for the IFP Mid-Evaluation Conference taking place in Trieste, Italy, on April 2012! And so on and so on There is only question left: what are you waiting for? Don t worry, be healthy! Paolo Amorosa Vice President for Seminars & Conferences ELSA International 2010/2011 Om ELSA ELSA, The European Law Students Association, är en liberal, politiskt oberoende och ideell internationell organisation som drivs av och för både juridikstudenter och unga jurister. ELSA grundades 1981 av juridikstudenter från Österrike, Ungern, Polen och Västtyskland, och är idag världens största självständiga juridikstudentorganisation. ELSA har över medlemmar, av vilka alla är juridikstudenter eller unga jurister, och de finns fördelade på 200 universitet i 40 olika länder runtom i Europa. ELSA är uppbyggt på tre nivåer - lokalnivåer med lokala styrelser, nationella med nationella styrelser och på internationell nivå med den internationella styrelsen som har sitt säte i Bryssel, Belgien. Så här fungerar ELSA ELSAs ryggrad är alla lokala grupper på de olika universiteten runtom i Europa. I Sverige finns sex lokala grupper; Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Det är de lokala grupperna som ansvarar för att administrera och organisera medlemmar samt anordnar aktiviteter. För att samordna de lokala grupperna finns den nationella styrelsen som i sin tur har kontakt med den internationella styrelsen i Bryssel. Detta gör att den enskilda medlemen får tillgång till ett stort internationellt nätverk. ELSAs verksamhet baseras på tre grundläggande områden: Academic Aktivities (AA), Seminar and Conferences (S&C) samt Student Trainee Exchange Programme (STEP). Aktiviteterna inom AA innefattar föreläsningar, studiebesök och rättegångsspel. Inom området S&C anordnas seminarier, paneldebatter och utbyten. STEP ger möjligheten till att studera och praktisera utomlands. Bästa sättet att få reda på alla fantastiska möjligheterna som öppnas genom medlemskap i ELSA är att kontakta din lokala ELSA grupp eller besöka vår hemsida. ELSAs medlemsländer är Albanien, Armenien, Belgien, Bosnien Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Italien, Kazakstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike ELSA Sweden Den nationella styrelsen i Sverige består av medlemmar från hela landet. ELSA Sweden anordnar National Council Meeting (NCM) två gånger per år. Platsen för NCM växlar mellan de sex medlemsorterna i Sverige. ELSA Swedens styrelse för verksamhetsåret 2010/2011 består av: Niousha Nademi, President Lukas Granlund, Secretary General Elisabeth Lindqvist, Treasurer Victor Björklund, VP Marketing Erik Thilén, VP Student Trainee Exchange Programme Maureen Odum, VP Seminars & Conferences elsasweden.org) Rose Lindell, VP Academic Activities ELSA Sweden ELSA Sweden Bagarfruvägen 91 Se Stockholm, Sweden Hemsida: Senior Partners: In addition, I have always seen IFP and the other projects with a straightforward academic approach as the main tools for ELSA to achieve its mission. Indeed, the non-political status of our Association, while bringing credibility to ELSA s activities and openness to every kind of people and potential members, drives us towards the necessary choice of relying 26

15

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR ELSA GÖTEBORG ANORDNAR HÖSTEN 2008: LEGAL ENGLISH EN FÖRELÄSNINGSSERIE I JURIDISK ENGELSKA INFORMATIONSBROSCHYR LEGAL ENGLISH SPONSRAS AV: JURIDIK ÖVER NATIONERS GRÄNSER I dagens samhälle bedrivs alltfler

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor P7_TA-PROV(203)0056 Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor Europaparlamentets resolution av den 7 februari 203 om juridisk utbildning samordnare vid domstolarna (202/2864(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Börja din karriär på världens högst rankade advokatbyrå.

Börja din karriär på världens högst rankade advokatbyrå. Börja din karriär på världens högst rankade advokatbyrå. 2 3 #1 Jobba utomlands. #1 Lawyer Rankings Från Vasagatan 7, våning 8. Law Firm Brand #1 Cross-border deals Stora, välkända klienter. Fokus på innovation.

Läs mer

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund Föredrag 2010-03-23 för SOI:s årskongress i Östersund Jag heter Christina Ramberg och är professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Min specialitet är kommersiella avtal. På den gamla goda tiden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Guide för studiebesök i Bryssel

Guide för studiebesök i Bryssel Guide för studiebesök i Bryssel Småland-Blekinges Brysselkontor 2014 Småland Blekinge Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel, Belgien +32 (0) 025 015 360 Innehåll 1. EXEMPEL PÅ TIDSRAM... 3 2. INFÖR RESAN...

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Anmäl er senast 1 november - http://www.cleantechinn.se/hostmote2013 Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Datum: 12 november, 2013 Plats: Light Meetings, Fokus på tillväxt - för dig och ditt

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ

JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ DET HÄR MED KLASS INNAN JAG BÖRJADE PLUGGA OM MEDELKLASSNORMER I UNIVERSITETSMILJÖN Lena Sohl Doktorand Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet JENNYS BERÄTTELSE Ja, jag

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer