Monteringsanvisning Durapool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsanvisning Durapool"

Transkript

1 Monteringsanvisning Durapool 1ma_durapool_se_

2 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Markarbete Stomresning Montage av tillbehör, t.ex. trappa och vitgods (bräddavlopp, armaturer etc.) Linerläggning Markarbete, färdigställande och återfyllnad Installation av reningsverk, värmesystem och pooltäckningar Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet. Läs även igenom eventuella anvisningar för tillbehör (trappor, cirkulationspumpar, filter, armaturer etc.). Anvisningen beskriver monteringsprincipen för samtliga pooler av modell Durapool. I anvisningen används poolstorlek 2,5x5 m som exempel. Avvikelse från rekommenderade anvisningar och torktider sker under eget ansvar. Mängdtabell OBS! Mängder är ungefärliga och beror på schaktstorleken (djup, bredd). A B C D E F G Schaktgrop i botten per dm djup 8-12, 8-16, alt mm Betong C20 / 25 XC 2 Putssand/ Stenmjöl m m m 3 m 3 liter m 3 Poolstorlek Format Schaktmassa Bärlagerkross Återfyllnads-kross 0, 1-3 mm 8-12, 8-16 alt mm. 2,5 x 5 3,9 x 6,4 2, x 6 4,4 x 7,4 3, ,5 x 7 4,9 x 8,4 4, x x 7, x 7 5,4 x 8,4 4,5 5, x 8 5,4 x 9,4 5,1 6, ,5 x 9 5,9 x 10,4 6,1 7, x 10 5,4 x 11,4 6,2 7, x 10 6,4 x 11,4 7,3 8, x 12 7,4 x 13,4 9,

3 Planering, säkerhet och föreskrifter PLANERING OCH FÖRBEREDELSER Inför markarbetet och poolinstallationen, läs noggrant igenom anvisningarna för markarbete, poolinstallationen och eventuella tillbehör så att du på bästa sätt kan planera arbetet. Kontakta din återförsäljare med eventuella frågor. För att genomföra arbetet effektivt och säkert, planera genomförandet noggrant så att materialleveranser och arbete sammanfaller väl. Inför markarbete och poolinstallation, markera upp ett entreprenadområde med avspärrningsband. Förbered även plats för materialupplag och transportvägar till den avsedda platsen för poolen. Vid schaktning finns risk att man stöter på berg eller större block vilket kan kräva bergschakt. För detta ska en entreprenör med erforderlig utbildning och utfärdat tillstånd anlitas. Bortschaktad jord kan sparas för att senare användas som ny marktäckning. Lämna aldrig en grop öppen under längre tid då det löper risk att kanterna kan rasa in. Denna risk kan förstärkas ytterligare av regn eller torka. Innan markarbete påbörjas, säkerställ att leveransen av poolstomme finns vid eller kort efter schaktningens slutförande så att gropen inte behöver stå öppen under längre tid. SÄKERHET OCH ANSVAR Ras kan orsaka personella och materiella skador. För att förhindra ras, anpassa släntvinkel efter jordart och markegenskaper. Vid markarbete och poolbyggnation ska arbetsområdet inhägnas med ett godkänt skyddsnät. Vid genomförande av mark- och anläggningsarbeten ska riktlinjer och bestämmelser enligt AMA- Anläggning 07 följas. VID FRÅGOR, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE För kontaktinformation till din återförsäljare, se eller skanna QR-koden nedan.?! 2

4 Rekommenderad säkerhetsutrutning Skyddshandskar Skyddsskläder Hörselskydd Skyddsglasögon Skyddsskor Rekommenderade verktyg och hjälpmedel Sprayfärg Måttband Märkpennor Gummiklubba Såg Kniv Skruvdragare Silikon Vattenpass Borr Ø10 mm Fogskum Hålborr Ø73 och 105mm Kranitz Sloda 3

5 Medföljande i poolpaketet Pos. Benämning 1 Durapool block 250 x 250 x Durapool ändstycke 3 Bräddavlopp Folkpool 4 2 inlopp 5 Ingjutningsrör för inlopp 6 Snäppin fästlist liner 7 Poolbelysning komplett vägg Hayward Monteringsanvisning Durapool 4

6 = = Markarbete: Ovanmark 1. Markera poolens storlek och position. 2. Lägg till 700 mm runt om så att måttet motsvarar måttet i kolumn B i mängdtabellen. 3. Om pooltrappa ska monteras, markera även ut den och lägg till 1000 mm runt om. 4. Säkerställ markering väl med stakkäppar och flukter utanför tänkt grop. Måttet avser schaktbotten. Beroende på jordart anpassas släntvinkel för att undvika ras. 700mm 5. Bestäm höjdnivå för poolstommens överkant ned till marknivån (exklusive sarg som normalt är mm). Överkanten behöver inte sammanfalla med befintlig marknivå. Vid delvis nedgrävd pool ska återfyllningen vara två meter bred, därefter ska motfyllnaden avslutas med en 60º slänt. Nivå överkant 5

7 6. Schakta bort befintlig jordmån. 7. Schakta bort övriga massor. För korrekt schaktdjup under vald höjdposition ovan mark, se guide för beräkning av shaktdjup. 8. Om befintlig dräneringsbrunn saknas, förbered för placering av dräneringsbrunn genom att schakta ut ett av hörnen en halvmeter djupare än övrig schaktbotten. 9. Väg av schaktbotten. Schaktbotten ska vara plan med en lutning på 10 mm/meter mot anslutningsdränering eller brunn. Om befintlig dränering finns i gropens närhet kan schakt och anslutning ske till denna om ett fall på minst 10 mm per meter uppnås. Om jorden är lerig och/eller lös, lägg till 100 mm till schaktdjupet. Se guiden för beräkning av schaktdjup som finns längst ned på denna sida. För att mäta schaktdjup används lämpligen laser eller avvägningsinstrument. 10mm/m H Guide för beräkning av schaktdjup Poolväggens höjd mm Tjocklek bärlager mm Tjocklek bottenplatta mm Ange värdet 100 om marken är lös och lerig. I annat fall värde 0 + mm Mitt schaktdjup (mått H) = mm 6

8 Dränering 1. Täck in schaktbotten och väggar med geotextil, överlappa med ca 500 mm. Lägg geotextilen så att den går ut över befintlig mark med motsvarande mått som avståndet mellan släntkrön och poolvägg (när poolen är återfylld ska denna del vikas över återfyllnadskrosset). 2. Lägg ut dräneringsledning runt poolen på geotextilen. 3. Anslut dräneringsledning till brunn eller befintlig dränering. Brunnen bör vara minst 400 mm i diameter och botten 500 mm under dräneringsledning. Om dränering inte kan kopplas till befintlig dagvattenledning ska en dränkbar pump utrustad med flottör alltid vara inkopplad i brunnen för att förhindra att grundvatten stiger runt poolens ytterväggar. 7

9 Bärlager FYLLNADSMASSA: Bärlagerkross, se kolumn D i mängdtabellen. 1. Fyll schaktbotten med bärlagerkross till dess att avståndet mellan poolstommens överkant och krossbädden är mått H mm. 2. Packa bärlagret väl med vibrator (>90 kg). a. Antal överfarter beror på vibratorns vikt och bärlagrets tjocklek. Normalt är fyra till sex överfarter tillräckligt. b. Kontrollera eventuell sättning och nivå. Godkänd botten: plan +/- 10mm Godkänd nivå: Höjd. mått H mm 110 mm -1620mm 4-6 ggr 8

10 Markarbete: Nedgrävd 1. Markera poolens storlek och position. 2. Lägg till 700 mm runt om så att måttet motsvarar måttet i kolumn B i mängdtabellen. 3. Om pooltrappa ska monteras, markera även ut den och lägg till 1000 mm runt om. 4. Säkerställ markering väl med stakkäppar och flukter utanför tänkt grop. Måttet avser schaktbotten. Beroende på jordart anpassas släntvinkel för att undvika ras. 700mm 5. Bestäm höjdnivå för poolstommens överkant ned till marknivån (exklusive sarg som normalt är mm). Överkanten behöver inte sammanfalla med befintlig marknivå. Vid delvis nedgrävd pool ska återfyllningen vara två meter bred, därefter ska motfyllnaden avslutas med en 60º slänt. 2 m 60 nivå överkant = = 9

11 6. Schakta bort befintlig jordmån. 7. Schakta bort övriga massor. För korrekt schaktdjup under vald höjdposition ovan mark, se guide för beräkning av shaktdjup. 8. Om befintlig dräneringsbrunn saknas, förbered för placering av dräneringsbrunn genom att schakta ut ett av hörnen en halvmeter djupare än övrig schaktbotten. 9. Väg av schaktbotten. Schaktbotten ska vara plan med en lutning på 10 mm/meter mot anslutningsdränering eller brunn. Om befintlig dränering finns i gropens närhet kan schakt och anslutning ske till denna om ett fall på minst 10 mm per meter uppnås. Om jorden är lerig och/eller lös, lägg till 100 mm till schaktdjupet. Se guiden för beräkning av schaktdjup som finns längst ned på denna sida. För att mäta schaktdjup används lämpligen laser eller avvägningsinstrument. 10mm/m H Guide för beräkning av schaktdjup Poolväggens höjd mm Tjocklek bärlager mm Tjocklek bottenplatta mm Ange värdet 100 om marken är lös och lerig. I annat fall värde 0 + mm Mitt schaktdjup (mått H) = mm 10

12 Dränering 1. Täck in schaktbotten och väggar med geotextil, överlappa med ca 500 mm. Lägg geotextilen så att den går ut över befintlig mark med motsvarande mått som avståndet mellan släntkrön och poolvägg (när poolen är återfylld ska denna del vikas över återfyllnadskrosset). 2. Lägg ut dräneringsledning runt poolen på geotextilen. 3. Anslut dräneringsledning till brunn eller befintlig dränering. Brunnen bör vara minst 400 mm i diameter och botten 500 mm under dräneringsledning. Om dränering inte kan kopplas till befintlig dagvattenledning ska en dränkbar pump utrustad med flottör alltid vara inkopplad i brunnen för att förhindra att grundvatten stiger runt poolens ytterväggar. = = 11

13 Bärlager FYLLNADSMASSA: Bärlagerkross, se kolumn D i mängdtabellen. 1. Fyll schaktbotten med bärlagerkross till dess att avståndet mellan poolstommens överkant och krossbädden är mått H mm. 2. Packa bärlagret väl med vibrator (>90 kg). a. Antal överfarter beror på vibratorns vikt och bärlagrets tjocklek. Normalt är fyra till sex överfarter tillräckligt. b. Kontrollera eventuell sättning och nivå. Godkänd botten: Plan +/- 10 mm. Godkänd nivå: Höjd. mått H mm H-1650 mm 4-6 ggr 12

14 Bottenplatta FORMSÄTTNING 1. Mät ut och markera poolens yttermått på bärlagret. 2. Kryssmät markering noggrant. Kontrollera att måtten överensstämmer med ritningen för din poolstorlek. 3. Placera reglar (formvirke 45 x 120) på högkant runtom markering för poolens yttermått. Vid formsättning av större gjutformar skarvas reglar med utanpåliggande brädor. Det är mycket viktigt att bottenplattan hamnar rätt. Var därför extra noggrann vid utsättningsarbetet. Gjutfformen måste vara minst 120 mm hög. >120 mm 13

15 4. Montera samman reglar med skruv. 5. A Borra hål i reglarna med en 10 mm borr. Hålen borras med c/c 2000 mm. 6. B Kryssmät gjutformen noggrant. Kontrollera att måtten överensstämmer med ritningen för din poolstorlek. 7. C Slå ned armeringsjärnen (300 mm, Ø 8 mm) i de tigare gjorda hålen. 8. Kontrollera att formen ligger rätt i läge och höjd innan gjutning. Justera reglarnas höjd med plastkilar om nödvändigt. A B C 14

16 ARMERING 1. Placera ut distanser för bottenarmering. Gjutdistanser fördelas jämnt inom gjutramen. 2. Placera armeringsnät på gjutdistanser. Armeringen får ha ett maximalt uppstick på 100 mm över bärlager. 110 mm 15

17 Vid montering av hörntrappa 200 Durapool se instruktion hörntrappa 200 Durapool VÄGGARMERING 3. Det är viktigt att man placerar den stående väggarmeringnen (b-järn) så den överensstäm mer med hålen i durablocken. 125 mm 125 mm c/c 250 mm Var noga med mått och kontrollmät ofta! Om väggen görs högre än 1500mm så krävs dubbla stående b-järn i varje fack. < 1500mm > 1500mm Bockade järn (B-järn) 800x600x12mm bockningsradie 64mm Sidovy med dubbla stående järn Sidovy med enkelt järn 16

18 Fäst samman armering med najtråd för att förhindra uppstick eller förflyttning av armeringsnät. MATERIALÅTGÅNG FÖR RESPEKTIVE POOLSTORLEK Pool Platta Durablock Durablock per varv Betongmängd bottenplatta II C25/30 Betongmängd väggar II C25/30 Armeringsnät fingerskarv botten T6150 altt8200 m2 B järn (stående) 12mm B500BT L=1400 (L=800/600 bockningsradie 64mm) Armering hörn 600/600 10mm Liggande armering 10mm B500BT L=6000mm Platonmatta 2,5 x 5 3 x 6, , x 6 3,5 x 6, , x 6 4,5 x 6, , ,5 x 7 4 x 7, x 7 4,5 x 7, x 8 4,5 x 8, , ,5 x 9 5 x 9, , x 10 4,5 x 10, , x 10 5,5 x 10, , x 12 6,5 x 12, ,

19 GJUTNING Viktigt! Se till att alla förberedande åtgärder är utförda och att lämpliga verktyg och hjälpmedel finns till hands inför gjutningen. 1. Fyll betong upp till ett djup av minst 120 mm till ovankant gjutformen. 2. Använd en sloda med långt skaft för att jämna ut betongytan och en kanitz för att jamna till betongen runt armeringsjärnen. 3. Då ytan härdat nog för att kunna beträdas utan att efterlämna fotspår, utför stålglättning om så behövs. 120 mm Viktigt! Vi rekommenderar betong av kvalité II c25/30, halvflytande. 18

20 Stomresning GJUTRAM 1. Avlägsna gjutram. Poolstommen byggs upp av durablock som monteras ovanpå varandra enligt principen för murverk, d.v.s. att vartannat varv förskjuts så att inga skarvar sammanfaller. För att förskjutning ska erhållas behöver en del block kapas på mitten. Block Ändstycke Bottenplatta Korrekt förskjutning av skarvar Felaktig placering av skarvar Vänta 24 timmar innan nästa steg påbörjas! Bottenplattan kan beträdas och fortsatt stomresning kan påbörjas efter 24 timmar. Dock får poolen fyllas med vatten först när bottenplattan är genomhärdad. Tid för genomhärdning är 28 dagar. Avvikelse från rekommenderad torktid sker under eget ansvar. 19

21 BLOCKVARV 1 1. Påbörja placering av block vid valfritt hörn. Blocken placeras i liv med bottenplattans ytterkant. 2. Montera två ändtycken vid hörnblockets kortsida. 3. Skär bort en del av skiljeväggen där hörnblocken möts. 4. Skär bort utstickande spår vid kortsida som placeras mot hörn. 5. Placera ytterligare block tills varvet är färdigställt. Se till att steg 2-4 utförs vid alla hörn. HÖRNARMERING 1. Lägg ut den liggande armeringen med 60cm överlapp runt om hela stommen. 2. Lägg ut hörnarmeringen. 3. Sammanfoga hörnarmering och liggande armering med najtråd. 20

22 BLOCKVARV 2 1. Kapa två block på mitten. 2. Placera delar av kapat block vid valfritt hörn. 3. Fortsätt bygga på varvet med hela block fram tills du når diagonalt motsatt hörn. 4. Placera kapat block. 5. Placera ändstycken och skär bort en del av skiljeväggen i varje hörn. HÖRNARMERING 1. Lägg ut den liggande armeringen med 60cm överlapp runt om hela stommen. 2. Lägg ut hörnarmeringen. 3. Sammanfoga hörnarmering och liggande armering med najtråd. 21

23 ÖVRIGA BLOCKVARV 1. Montera övriga blockvarv på samma sätt tills färdig vägghöjd uppnås. KOM IHÅG: Förskjut skarvarna mellan varven Skär bort utstickande spår vid kortsida som placeras mot hörn. Montera ändstycken i varje hörn Skär bort en del av skiljeväggen i varje hörn Montera hörn och liggande armering Kryssmät ofta 2. Skär bort inre och yttre spår vid poolens överkant, runtom hela poolen. 22

24 Bräddavlopp BRÄDDAVLOPP 1. Mät ut och markera håltagning för bräddavlopp, både invändigt och utvändigt pool. 2. Utför håltagning. 23

25 Snäpp-in Placera snäpp-in listen mot poolväggens insida och vik ner bakkanten Insida pool 15 mm Insida pool 15 mm Betong Tänk på att snäpp-in listen anpassas vid bräddavloppet. 24

26 TOPPARMERING 1. Lägg ut den liggande armeringen med 60cm överlapp runt om hela stommen. 2. Lägg ut hörnarmeringen. 3. Sammanfoga hörnarmering och liggande armering med najtråd. 4. Armeringen kapas mot bräddavloppet Inlopp 1. Markera placering för inlopp både invändigt och utvändigt pool. Inlopp måste placeras minst 500 mm från närmsta poolvägg och 300 mm från överkant pool. >500 mm 300 mm 800 mm Inlopp Belysning 25

27 2. Montera inlopp. Invändigt pool: A. Utför håltagning med hålborr Ø73 mm. Utvändigt pool B. Utför håltagning med hålborr Ø105mm. C. Skruva samman ingjutningsrör med inlopp. D. Förankra ingjutningsrör och inlopp med fogskum. Placera poollampan så den lyser från hus eller sittgrupp, då det starka ljuset kan upplevas obehagligt. A D B E C F Utvändigt pool E. Håltagning för belysning 260 mm invändigt pool och 30mm utvändigt pool. Armering vid håltagning för belysningen avlägsnas. F. För kabelrör och lampnischen på plats i håltagningen montera nischen med medföljande skruv, fixera nischen med fogskum. För att underlätta förankring med fogskum monteras Lampan i stommen när man kommit till dess blockvarv (avstånd från nederkant på 1,5m stomme c/c 700mm) 26

28 Färdigställande av poolväggar För beräkning av betongmängd för din poolstorlek, se tabell i manualen. Vi rekommenderar betong av kvalité II c25/30, halvflytande. Häll alltid betongen på någon av blockets mellanväggar för att förhindra sprickbildning. Förankra blocken med ca 100 mm betong i blocken runt hela poolstommen. Fyllning måste påbörjas minst 500 mm från hörn. Fyll väggarna i flera omgångar. Maxhöjd på fyllning per tillfälle = 500 mm. Tid för genomhärdning: 28 dagar. 1. Förankra blocken med ca 100 mm betong i blocken runt hela poolstommen. Fyll poolväggen försiktigt för att minska påfrestningen på blocken. Om fyllning sker för fort kan blocken spricka. Eventuella skador i blocken skall förstärkas med till-fällig formsättning innan gjutning. Avvikelse från rekommenderad torktid sker under eget ansvar. 27

29 2. Fyll på med 500 mm betong. 500 mm 3. Upprepa till dess att betongens yta befinner i överkan på poolväggen. 1-2 h Innan linerläggning påbörjas måste betongen vara genomhärdad. Tid för genomhärdning är 28 dagar. Avvikelse från rekommenderad torktid sker under eget ansvar. 28

Anvisning för markarbete Glasfiberpool

Anvisning för markarbete Glasfiberpool Anvisning för markarbete Glasfiberpool 1ma_glasfiber_se_v2012-2 Introduktion INSTALLATION AV FOLKPOOLS GLASFIBERPOOLER GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete, dränering och isolering Steg 2 Invägning

Läs mer

Anvisning för markarbete Classic

Anvisning för markarbete Classic Anvisning för markarbete Classic 1ma_classic_se_v2011-2 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete Steg 2 Stomresning Montage av tillbehör, t.ex. trappa och

Läs mer

Anvisning för markarbete Octavia

Anvisning för markarbete Octavia Anvisning för markarbete Octavia 1ma_octavia_se_v2012-2 Introduktion Planering, säkerhet och föreskrifter FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete Steg 2 Stomresning Montage

Läs mer

Anvisning för markarbete Garden oval

Anvisning för markarbete Garden oval Anvisning för markarbete Garden oval 1ma_gardenO_se_v2012-1 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete Steg 2 Stomresning Montage av tillbehör, t.ex. trappa

Läs mer

Anvisning för markarbete Family Oval

Anvisning för markarbete Family Oval Anvisning för markarbete Family Oval 1ma_familyO_se_v2013-1 Introduktion FOLKPOOLS POOLINSTALLATION GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete Steg 2 Stomresning Steg 3 Linerläggning Steg 4 Markarbete,

Läs mer

Anvisning för stomresning Family oval

Anvisning för stomresning Family oval Anvisning för stomresning Family oval 2sr_familyO_se_v20-3 Introduktion Stommen för poolmodell Family består av reglar som sammanfogas enligt principen för knuttimmer. Poolen kan placeras ovan mark eller

Läs mer

Leca Swimmingpool. För Pahléns poolutrustning. Revideringsdatum: 2015-06-23

Leca Swimmingpool. För Pahléns poolutrustning. Revideringsdatum: 2015-06-23 Leca Swimmingpool För Pahléns poolutrustning Revideringsdatum: 2015-06-23 1 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint- Gobain Byggprodukter AB, Weber Innehållsförteckning Pool av Leca Block 4 Introduktion

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Villa- och trädgårdsstängsel

Villa- och trädgårdsstängsel Monteringsanvisningar Villa- och trädgårdsstängsel Högkvalitativa och prisvärda stängselsystem för villa- och fritidstomter 1 2 Kontakt Södra Sverige Håkan Berntsson, +46 72-731 04 75 hakan.berntsson@heabstangsel.se

Läs mer

Montering av pooltrappa 300 för Classic

Montering av pooltrappa 300 för Classic Montering av pooltrappa 300 för Classic tr300_classic_se_v2013-1 Introduktion i Innan installation, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet. OBS! Invägning

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Sundolitt KUB för pool En stabil stomme till ditt poolbygge. Mars 2016

Sundolitt KUB för pool En stabil stomme till ditt poolbygge. Mars 2016 Sundolitt KU för pool En stabil stomme till ditt poolbygge Mars 0 INNEHÅLLSFÖRTEKNING Enkelt och smart sid llmän info sid Presentation av block sid Förberedelser sid Pooldetaljer sid 7 Markarbete sid 7

Läs mer

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300

MONTERINGS ANVISNING KANTELEMENT L300 1 S ANVISNING KANTELEMENT L300 COPYRIGHT ENERGIJÄGARNA GOLVVÄRMESYSTEM AB 2001-11-27 2 MARKARBETE/SCHAKT INGÅENDE DOKUMENTATION Grundritning och littreringsritning för kantelementen. Golvvärmeritning.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

Boston Antik - det bästa av två sidor!

Boston Antik - det bästa av två sidor! Bender - det bästa av två sidor! En helt ny typ av mursten med granitkaraktär från BENDERS som både är knäckt och tumlad. Murstenen har en sinnrik konstruktion med ett patenterat plastlås som gör det möjligt

Läs mer

Fastsättning av toppduken i bakkanten av båspallen

Fastsättning av toppduken i bakkanten av båspallen Monteringsinstruktioner för The Comfort Zone Instruktioner för montering av: Viktigt: läs igenom denna instruktion grundligt innan monteringsarbetet påbörjas. Verktyg som behövs: Snörslå / laser / krita

Läs mer

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se Monteringsanvisning-Skåne 1 av 8 20120117-2.2 RSK 7380858-7380863 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Skåne

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5

Fördelarskåp MONTERING. Gäller för: Montering: 1. Fästa skåp i vägg. 151005 sida 1 av 5 151005 sida 1 av 5 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs fördelarskåp med RSK 1881195, 1881196, 1881197 och övriga kundanpassade skåp. Exempel på hur skåp kan se ut Denna produkt

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM MONTERINGSNVISNING FÖR RUNDDE TKVVTTNINGSSYSTEM 1 6 5 8 7 10 3 11 9 4 14 2 12 13 11 14 17 Produktlista Nr Produkt 1 Pisko hängränna 2 Pisko ytterhörn 90 3 Pisko innerhörn 90 4 Pisko ränngavel, höger och

Läs mer

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2.

Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. Sida 1/19 Modell 100.: 6,5-8,5-10,5 och 12,5 m2. På 12,5 m2 modellen monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen. Viktigt att

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Svenska Geotec AB. Svenska Geotec AB. Installationsanvisning för Bentomat

Svenska Geotec AB. Svenska Geotec AB. Installationsanvisning för Bentomat Svenska Installationsanvisning för Bentomat 1 INTRODUKTION 1.1 Detta är en översiktlig beskrivning av hur man bäst hanterar och installerar CETCOs GCL (Geosynthetic Clay Liners) 1. 1.2 Vid frågor eller

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

Undergolv Stålglättad yta - med fall mot brunn

Undergolv Stålglättad yta - med fall mot brunn 62 ESE.512 Undergolv Stålglättad yta - med fall mot brunn Gjutning betonggolv med fall mot brunn i våtutrymmen på betongbjälklag Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Extraljus, Monteringssats, S60/V70

Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30772046 Version 1.1 Art. nr. 30745701 Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Volvo Car Corporation Extraljus, Monteringssats, S60/V70-30772046 - V1.1 Sida

Läs mer

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400

Lättklinkerblock med isolering. Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Lättklinkerblock med isolering Finja Betong Arbetsanvisning Ergotherm Plus 400 Produktfakta Normalblock 7 Passblock 500 190 90 Hörnblock vänster & höger U-block till normalblock 115 400 Isolering U-block

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal takavvattning Monteringsanvisning Monteringsanvisning Tack för att du har valt takavvattning från Icopal! För att skydda ditt hus måste du ha en väl fungerande takavvattning

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

NYDALA - Enkelt & flexibelt

NYDALA - Enkelt & flexibelt NYDALA - Enkelt & flexibelt Nydala är ett staket med kraftig underhållsfri stomme som i kombination med tryckimpregnerade träreglar ger en lång livslängd. Staketet finns i fem olika höjder och monteringen

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

BAGA Markförlagda Pumpstationer & Överbyggnader

BAGA Markförlagda Pumpstationer & Överbyggnader BAGA Markförlagda Pumpstationer & Överbyggnader Utg: 1510 Baga Water Technology AB www.baga.se 1 Innehållsförteckning Sida 1 Drift och skötselinstruktioner för BAGA pumpstationer 2 2 Injustering av nivåstyrning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER

BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER BEETLE BASIC: KORT INSTALLATIONS GUIDE BYGG EN GRÖNARE FRAMTID MED DINA EGNA HÄNDER Installations Guide: Steg för Steg 1. Finn bästa plats för Installation 2. Grävning för betong fundament och kablar 3.

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM FÖR BETONGKONSTRUKTIONER Tillverkning och försäljning: GLH Byggdetaljer AB Stenhuggaregatan 21, 913 35 HOLMSUND Telefon 090-402 48, Telefax 090-14 92 00 PROJEKTERINGSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Tillvägagångssätt vid Installation

Tillvägagångssätt vid Installation Tillvägagångssätt vid Installation Sett ovanfrån Infiltration Installationssteg 1. Gräv önskat dike. Placera inloppsröret i fall. Säkra slamfällor på lämpliga ställen utmed rörledningen. Sammankoppling

Läs mer

Vattenmätarskåp för villa

Vattenmätarskåp för villa 160524 sida 1 av 9 Gäller för: Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs vattenmätarskåp med RSK 1881210 och övriga kundanpassade skåp. Rörgenomföringar/gumminippel för inkommande och utgående

Läs mer

Tips, råd & anvisningar

Tips, råd & anvisningar Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se Innehåll Teknisk beskrivning... 3 Teknisk data... 4 Tillbehör... 6 Låsbleck... 7 Förhöjningslist... 8 Läggningsanvisningar... 10 Punktavstånd... 12 CombiForm i

Läs mer

Takavvattning - montering

Takavvattning - montering MONTERINGSANVISNING Takavvattning - montering MONT-Takavvattning-2013.pdf /.indd Datum 2014-06-25 Version 1.1 Verktyg Du behöver hammare, tumstock, bågsåg, riktsnöre, enklare plåtsax och falstång. Dessutom

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

Pooltäckning. pooltäckning miami pool 43

Pooltäckning. pooltäckning miami pool 43 Pooltäckning pooltäckning miami pool 43 Poolskydd Ett poolskydd har två viktiga funktioner att förhindra att barn eller djur av misstag hamnar i poolen och att spara energi. Ett bra poolskydd kan faktiskt

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 i Lösvirke.

Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 i Lösvirke. Monteringsanvisning Attefallstomme 25m2 i Lösvirke. För att stommen ska kunna monteras förutsätter det att grunden har förberätts med 3st bärlinor 6m långa, enligt (Bild 1). (dessa ingår ej leveransen)

Läs mer

Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23

Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23 Brf Stora Ängby Grundisoleringsprotokoll 2012 02 15-2012 02 23 Sida 2 av 9 Protokoll för grundisolering Uppdragsgivare Brf. Stora Ängby Uppdrag Dränera och grundisolera källarvägg - 1tr Adress entreprenad

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas.

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas. Forserum 131024 Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas Version 6 Montering av Pergola glastak OBS! bilderna som visas i monteringsanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisningar.

Monteringsanvisningar. Monteringsanvisningar. Garden Wall finns i olika färger. Det gör att du enkelt kan hitta en nyans som matchar ditt hus och din trädgård. Montering Garden Wall Garden Wall är ett komplett stödmurssystem

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg

Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok för E4 Sundsvall mars 2012, Skönsberg 30 mars Nu ser man gjutformen för ett av totalt

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

Spoiler, bagagelucka

Spoiler, bagagelucka Anvisningsnr Version Art. nr. 30763557 1.2 39838432, 39839011, 39820254, 39820251, 39813508, 39812259, 39887612, 39887610, 39887608, 39887606, 39887602, 39887600, 39887596, 39887604, 39887594, 39887588,

Läs mer

Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass

Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass 31 GSA Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass Blähglass är tillverkat av återvunnet glas - glasgranulat Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare.

Cool sekretär. Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. Cool sekretär Smart möbel Cool sekretär Vem behöver ett gigantiskt skrivbord med stora lådor och förvaring? En sekretär är betydligt enklare. 1 Inledning Stora lådor och fack är passé i tider när allt

Läs mer

Installationsmanual. Installationsmanual. Milano Elba svømmebassin. pool

Installationsmanual. Installationsmanual. Milano Elba svømmebassin. pool Installationsmanual Installationsmanual. Milano Elba svømmebassin. pool Der tages forbehold for evt. produktændringer. Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar. Copyright: Welldana A/S COPYRIGHT:

Läs mer

Markförstärkning Slitsmur

Markförstärkning Slitsmur 13 EB Markförstärkning Slitsmur En stödmur/skärm i marken utförd i betong från markytan med marken som form. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Nova Plus & Classic Plus

Nova Plus & Classic Plus SV Installations- och skötselanvisning Nova Plus & Classic Plus Rev. 2014.1 FÖROR Tack för ditt köp av ett pooltak från Gullberg & Jansson AB. Produkten är framställd med hög kvalitet på material och hantverk

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK

ANGÅENDE REGLARNAS TJOCKLEK Montera din Celine 15 MULTI så här: *Stugan levereras i väggblock; 12 st med bredden 1200 mm och 2 st med bredden 472 mm. *Fönster, dörr och foder levereras omonterade, för att monteras efter målning.

Läs mer

Kalmar sid. www.nola.se. Specifikationer/ MONTERINGSBESKRIVNING C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 C-C 1150 C-C 1310 1350 C-C 400 C-C 560 600

Kalmar sid. www.nola.se. Specifikationer/ MONTERINGSBESKRIVNING C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 C-C 1150 C-C 1310 1350 C-C 400 C-C 560 600 Kalmar sid 1/6 MONTERINGSBESKRIVNING 1800 820 450 C-C 390 540 C-C 1700 C-C 1860 1920 500 1250 C-C 400 C-C 560 600 C-C 1150 C-C 1310 1350 Specifikationer/ U11-01 Soffa Kalmar 192 cm U11-02 Soffa Kalmar

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor

Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor ContiTech Group 1. Förberedelser och nödvändiga verktyg Underlaget måste vara väl avsopat och eventuella skarpkantade ojämnheter i betongen avjämnade innan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03. Q PIPE 42 mm

Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03. Q PIPE 42 mm Manual Monterings- och bruksanvisning 95-118 VER. 03 Q PIPE 42 mm 2 3 Gratulerar och lycka till Du har köpt ett av marknadens bästa centraldammsugarsystem. Rörsystemet har en, för centraldammsugning, optimal

Läs mer

Installation instructions, accessories. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden 30796879, 30796876, 31359712, 31359714.

Installation instructions, accessories. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden 30796879, 30796876, 31359712, 31359714. Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30796884 Version 1.3 Art. nr. 30796879, 30796876, 31359712, 31359714 Dragkrok, fast IMG-211570 Volvo Car Corporation Dragkrok, fast- 30796884 - V1.3

Läs mer

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER

INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER INTRODUKTION OCH ANVISNING FÖR UPPBYGGNAD AV RAMPER Med Excellent Systems ramper finns det så många kombinationsmöjligheter att det nästan bara är fantasin som sätter gränserna. Traditionella raka ramper

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bjälklag Balkongplan av betongelement

Bjälklag Balkongplan av betongelement 34 GSC.65 Bjälklag Balkongplan av betongelement Montering av prefab balkongelement av betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid

Läs mer