Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-08 Version: 1.2"

Transkript

1 Avropssvar Entity name: Avropssvar Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Avropssvar huvud Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3345 Ordersvarsnummer Definition: Numret som leverantören allokerar till en beställning från köparen Length: Format: SDDb::String17 T3347 Ordersvarsstatus Definition: Kod som anger status på ett beställningssvar Format: SDDb::Order response status EANCOM Description: Message containing items (e.g. line items, goods items, customs items, equipment items) to be changed in a previously sent message or an existing data base. 12 Not processed Message indicating that the referenced message was received but not yet processed. 27 Not accepted Message to inform that the referenced message is not accepted by the recipient. 29 Accepted without amendment Referenced message is entirely accepted. T6113 Dokumentdatum Definition: Datum då dokumentet utfärdades Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T3232 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern Definition: Datum och tid när köparen begärt hela leveransen tillhanda. Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime T6233 Lovat leveransdatum Definition: Datum och tid som säljaren har lovat att köparen skall ha varorna tillhanda. Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime T3201 Utleveransordertidpunkt Definition: Datum och tid uppdragsgivaren skapade utleveransorder transaktionen Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 1 / 33

2 T2051 Leveransperiod, fr o m datum Definition: Inledningsdatumet för en leveransperiod. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T2052 Leveransperiod, t o m datum Definition: Sista datum för leveranser inom en leveransperiod. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date Text/information T6002 Leveransinstruktion Definition: Text som beskriver hur leveransen skall ske 0 Format: SDDb::Delivery mark instruction T6008 Transport information Definition: Text som hanterar transport information Length: T6006 Partnerinstruktion Definition: Text som hanterar instruktion från partnern Length: T6009 Generell information Definition: Text som hanterar en generell information ex information om företagets f-skatt Length: T6007 Inköps information Definition: Text som hanterar inköps information Length: T6250 Beskrivning av godset Definition: Beskriver i klartext en godset som transporteras Length: Format: SDDb::String70 T6038 Leverantörens anmärkning Definition: Text som hanterar en Leverantörens anmärkning Length: T1107 Språkkod Definition: Språket som används som default för textinformation i hela transaktionen Format: SDDb::String3 Referens Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelande T3309 Ordernummer Definition: Köparens ordernummer Length: Format: SDDb::String = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 2 / 33

3 T6004 Projektnummer Definition: Referens till Projektnummer Length: Format: SDDb::String70 T6314 Leveransaviseringsnummer Definition: Leverantörens leveransaviseringsnummer Length: Format: SDDb::String70 T6005 Kundens referens/nummer Definition: Kundens referens Length: Format: SDDb::String70 T6010 Offertnummer Definition: Referens till gällande offertnummer Length: Format: SDDb::String70 T0006 Referens till prislista Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. Comment: - T0007 Referens till avtal/kontrakt Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Köpare T0008 Köparen Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partneridentifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 3 / 33

4 T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5004 Byggnad Definition: Hus, port eller dyl. Format: SDDb::Building T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String17 T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Köparens kontakt Definition: Namnet på ordinarie kontakt för kommersiella frågor T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String25 T5011 E-postadress Length: T6091 Legitimationskod, ex ID Definition: Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen Referens till skatte- och organisationsnummer Comment: Skattereferens T0099 Köparens VAT registreringsnummer Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Leverantör = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 4 / 33

5 T0009 Leverantören Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partneridentifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5004 Byggnad Definition: Hus, port eller dyl. Format: SDDb::Building T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String17 T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Leverantörens kontaktperson Definition: Namnet på ordinarie kontaktperson för kommersiella frågor hos leverantören T5012 Namn = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 5 / 33

6 T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String25 T5011 E-postadress Length: Referens till skatte- och organisationsnummer Comment: Skattereferens T0064 Leverantörens VAT registreringsnummer Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Leveransmottagare Definition: Beskrivning av leveransadresser och kontakter. Då denna beskrivning finns på radnivå så avses en sammandragsfaktura T0037 Leveransmottagaren Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN T6015 Leveransplats, specificerad Definition: Sprcificerad leveransplats, allokerat av internt system. Format: XSD Data types::string T6176 Portkod Definition: Portkod för tillträde till leverans- byggarbetsplatsen Length: Format: SDDb::String12 Id nummer/namn och adress T6001 Partneridentifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 6 / 33

7 T5004 Byggnad Definition: Hus, port eller dyl. Format: SDDb::Building T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String17 T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Kontakt hos leveransmottagaren Definition: Leveransmottagarens kontakt i klartext T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String25 T5011 E-postadress Length: Fakturamottagaren T0085 Fakturamottagaren Definition: Part till vilken fakturor ställs ut. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partneridentifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 7 / 33

8 T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String17 T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Fakturamottagarens kontakt Definition: Namnet på ordinarie kontakt för ekonomiska frågor hos fakturamottagaren T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String25 T5011 E-postadress Length: Referens till skatte- och organisationsnummer Comment: Skattereferens T6030 Fakturamottagarens VAT registreringsnummer Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Godsavsändare T0129 Godsavsändaren Definition: Part som avsänder varor Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 8 / 33

9 Id nummer/namn och adress T6001 Partneridentifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5002 Avdelning Definition: Avdelning eller dyl. Format: SDDb::Department T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5004 Byggnad Definition: Hus, port eller dyl. Format: SDDb::Building T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String17 T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Kontakt hos godsavsändaren Definition: Godsavsändaren kontakt i klartext T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String25 T5011 E-postadress Length: = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 9 / 33

10 Transportör T3208 Transportören Definition: Part som transporterar varor mellan två parter Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partneridentifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String17 T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Kontakt hos Transportören Definition: Transportörens kontakt i klartext T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String25 T5011 E-postadress Length: = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 10 / 33

11 Godsmottagare T0036 Godsmottagaren Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Id nummer/namn och adress T6001 Partneridentifikation Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.. Format: SDDb::Party Identifier T5001 Partsnamn Definition: Företag/institution Format: SDDb::Party name T5003 Gatunamn Definition: Namnet på gatan Format: SDDb::Street name T5020 Postboxnummer Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. 5 Format: SDDb::Postal box number T5005 Ort Definition: Stad, ort Format: SDDb::City name T6117 Postnummer Definition: Postnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String17 T5007 Landskod Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Format: SDDb::Country Base Type Kontakt hos godsmottagaren Definition: Godsmottagarens kontaktinformation i klartext T5012 Namn T5010 Telefonnummer Definition: Telefonnummer oredigerat Length: Format: SDDb::String25 T5011 E-postadress Length: = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 11 / 33

12 Momshantering T6707 Moms/skatt/avgift, typ Definition: Beskriver vilken typ av skatter/avgifter Format: VAT SDDb::Tax Base Type_NeB Value added tax A tax on domestic or imported goods applied to the value added at each stage in the production/distribution cycle. T6708 Moms/skatt/avgift, kategori Definition: Beskriver vilken kategori av skatter/avgifter Format: SDDb::Tax category NeB_Type AA Lower rate Tax rate is lower than standard rate. AAP VAT exempt/reverse charge, within the constructions business Article a-b of council directive 2006/112//EC E Exempt from tax Code specifying that taxes are not applicable. S Standard rate Code specifying the standard rate. Z Zero rated goods Code specifying that the goods are at a zero rate. T6116 Motiv för skattebefrielse, klartext Definition: Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Uppgift anges i klartext. Length: T0027 Momssats Definition: Aktuell momssats för en vara eller tjänst. Anges som heltal eller vid behov med explicit decimalpunkt. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 Valuta T6017 Referensvaluta Definition: Referens valuta ISO-4217 Format: SDDb::Currency Base Type 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 12 / 33

13 T6018 Order valuta Definition: Valutan i vilken ordern är beställd i. ISO-4217 Format: SDDb::Currency Base Type Transportsätts information Definition: Information om transportsättet T6130 Transportsätt kod Definition: Kod som angertyp av transportsätt Format: SDDb::Transport Stage 1 Inland transport Transport by which goods are moved from or to the frontier, or between inland points. 13 At destination Transport by which goods are moved at the place of destination. 20 Main-carriage transport The primary stage in the movement of cargo from the point of origin to the intended destination. T6131 Transportsätt Definition: Kod som anger transportsätt Format: SDDb::Transport Mode 10 Maritime transport This code should be used whenever the transport vehicle completes any part of ist journey by sea. 20 Rail transport 30 Road transport 40 Air transport T6224 Transportsätt namn Definition: Transportsätt i klartext Length: Format: SDDb::String25 Leveranssätts information Definition: Information om Leveranssättet T6019 Leveransfunktions kod Definition: Kod som talar om hur leveransen skall utföras Format: SDDb::Delivery function code T6710 Leveransvillkor Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 13 / 33

14 Format: SDDb::Terms of delivery NeB CFR Cost and Freight CIF Cost, Insurance, Freight (... named port of destination) CIP Carriage and Insurance Paid to (... named place of destination) CPT Carriage Paid To (... named place of destination) DAF Delivered At frontier (... named place) Not used in Incoterms 2010 DAP Delivered at Place New code in Incoterms 2010 DAT Delivered at Terminal New code in Incoterms 2010 DDP Delivered Duty Paid (... named place of destination) DDU Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) Not used in Incoterms 2010 DEQ Delivered Ex Quay (Duty paid) (... named port of destination) Not used in Incoterms 2010 DES Delivered Ex Ship (... named port of destination) Not used in Incoterms 2010 EXW Ex Works (... named place) FAS Free Along Ship (... named port of shipment) FCA Free Carrier (... named place) FOB Free On Board (... named port of shipment) T6723 Incoterms version Definition: Vilken version av Incoterms som användes Format: SDDb::Incoterms version Z00 Incoterms 2000 Z10 Incoterms 2010 T6020 Leveransplats, klartext Definition: Plats där leverans skall ske Length: Format: SDDb::String70 Godsmärkningsinstruktion Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett, instruktion från köparen T0086 Godsmärkning Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 14 / 33

15 0 Avdrag/Rabatter Definition: Hanterar avdrag och rabatter till kunden T6719 Avdrags och tilläggskoder Definition: Kod för beskrivning av vilken avdras/tilläggskod som hanteras Format: SDDb::Special service descrition code CL Contract allowance Description to be provided. DI Discount A reduction from a usual or list price. OTE Allowance in general PAR Partner or customer discount PI Pick-up allowance Description to be provided. QD Quantity discount Description to be provided. VAB Volume discount Discount offered based on the amount of purchase. T6111 Beskrivning av speciell service Definition: Fri beskrivning av en speciell service. T6104 Beräkningsordning Definition: Kod som beskriver i vilken sekvens beräkning skall ske. Format: SDDb::Step Calculation T6228 Procentsats Definition: Avdrags/tilläggs procentsats FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6229 Tilläggs- och avdragsgrundande belopp Definition: Belopp som ligger till grund för tilläggs- och avdrags beräkning FractionDigits: 2 Format: SDDb::Integer15Dec2 T6230 Tilläggs- och avdrags belopp Definition: Tilläggs- och avdrags belopp FractionDigits: 2 Format: SDDb::Integer15Dec = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 15 / 33

16 T6231 Kvantitet Definition: Användes då rabatten/tillägget är relaterat till en kvanitet FractionDigits: 3 Format: SDDb::Quantity T6232 Avdrags/tilläggssats Definition: Sats som anges där avdrag/tillägg grundar sig på en sats per enhet FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type EA each GWH gigawatt hour HUR hour KGM kilogram KTM kilometre KWH kilowatt hour KWT kilowatt LTR litre MIN minute MTK square metre MTQ cubic metre MTR metre PCE Piece Piece RL reel RO roll SEC second TNE tonne (metric ton) Tillägg/kostnader Definition: Hanterar tillägg och kostnader som kunden skall betala T6719 Avdrags och tilläggskoder Definition: Kod för beskrivning av vilken avdras/tilläggskod som hanteras 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 16 / 33

17 Format: SDDb::Special service descrition code AEV Environmental protection service The provision of an environmental protection service. FC Freight service The service of moving goods, by whatever means, from one place to another. HD Handling Handling service. IN Insurance Charge for insurance. IS Invoicing The service of providing an invoice. PC Packing The service of packing. PO Per order charge Description to be provided. RAD Returnable container The service of providing returnable containers. ZZ Service charge T6111 Beskrivning av speciell service Definition: Fri beskrivning av en speciell service. T6228 Procentsats Definition: Avdrags/tilläggs procentsats FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6229 Tilläggs- och avdragsgrundande belopp Definition: Belopp som ligger till grund för tilläggs- och avdrags beräkning FractionDigits: 2 Format: SDDb::Integer15Dec2 T6230 Tilläggs- och avdrags belopp Definition: Tilläggs- och avdrags belopp FractionDigits: 2 Format: SDDb::Integer15Dec2 T6231 Kvantitet Definition: Användes då rabatten/tillägget är relaterat till en kvanitet 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 17 / 33

18 FractionDigits: 3 Format: SDDb::Quantity T6232 Avdrags/tilläggssats Definition: Sats som anges där avdrag/tillägg grundar sig på en sats per enhet FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type EA each GWH gigawatt hour HUR hour KGM kilogram KTM kilometre KWH kilowatt hour KWT kilowatt LTR litre MIN minute MTK square metre MTQ cubic metre MTR metre PCE Piece Piece RL reel RO roll SEC second TNE tonne (metric ton) Avropssvar rad 1.. unbounded Comment: Följande termer kan förekomma en gång per vara som beställs T0051 Radnummer Definition: Ett löpnummer inom transaktionen Comment: Löpnummer på raderna inom ordertransaktionen 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 18 / 33

19 FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 T6115 Radstatus Definition: Kod som anger hur raden ska behandlas Format: SDDb::Line status NeB T3201 Utleveransordertidpunkt Definition: Datum och tid uppdragsgivaren skapade utleveransorder transaktionen Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime T6234 Radbelopp Definition: Radbelopp netto FractionDigits: 2 TotalDigits: 18 TotalDigits: 18 Format: SDDb::Integer18Dec2 T6015 Leveransplats, specificerad Definition: Sprcificerad leveransplats, allokerat av internt system. Format: XSD Data types::string Identifikation, artikelnummer T0154 Globalt artikelnummer(gs1) Definition: GTIN för en artikel Pattern: \d{14} Format: SDDb::GTIN T0172 Leverantörens artikelnummer Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. T6022 Köparens artikelnummer Definition: Köparens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. T6029 Finfo/Vilma artikelnummer Definition: Svenska Bygg o Järnhandlares identifikation (annat än GTIN) för en artikel eller tjänst. T1120 Tillverkarens artikelnummer Definition: Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln. T6136 Hyreskod Definition: Kod som beskriver produkt/artikel 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 19 / 33

20 T6137 UNSPSC klassificeringskod Definition: UNSPSC står för United Nations Standard Products and Services Code. Det är en hierarkisk uppbyggd kodstruktur för att klassificera produkter och tjänster. T6226 Artikelbenämning Definition: Benämning av en artikel 0 0 Kvantiteter Definition: Hanterar kvantiteter Beställd kvantitet grupp Definition: Hanterar beställd kvantitet T0039 Beställd kvantitet Definition: Kvantitet som är beställd av köparen FractionDigits: 3 Format: SDDb::Quantity T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Levererad kvantitet grupp Definition: Hanterar levererad kvantitet T0070 Levererad kvantitet Definition: Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda FractionDigits: 3 Format: SDDb::Quantity T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Restnoterad kvantitet grupp Definition: Hanterar Restnoterad kvantitet T0059 Restnoterad kvantitet Definition: Underleverad kvantitet som är restnoterat och kommer att levereras senare FractionDigits: 3 Format: SDDb::Quantity 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 20 / 33

21 T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Text/information T6037 Produktinformation Definition: Text som hanterar en generell produkt information Length: T6036 Kundens anmärkning Definition: Text som hanterar Kundens anmärkning Length: T6007 Inköps information Definition: Text som hanterar inköps information Length: T6250 Beskrivning av godset Definition: Beskriver i klartext en godset som transporteras Length: Format: SDDb::String70 T6038 Leverantörens anmärkning Definition: Text som hanterar en Leverantörens anmärkning Length: T1107 Språkkod Definition: Språket som används som default för textinformation i hela transaktionen Format: SDDb::String3 Hyrespris/rabatt information Definition: Grupp med pris och rabatt information T6235 á-pris Definition: á-pris på artikeln FractionDigits: 4 Format: SDDb::Integer15Dec4 T6025 Priskod, kvalificerare Definition: Kod som anger om priset är brutto eller netto pris Format: SDDb::Price code AAA Calculation net 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 21 / 33

22 AAB Calulation gross T6720 Pristyp, kod Definition: Kod som anger om priset är katalog- eller kontrakts pris Format: SDDb::Price type code CA Catalogue Code specifying the catalogue price. CT Contract Code specifying the contract price. T6721 Prisspecifikationskod Definition: Kod som specificerar typ av pris Format: SDDb::Price specification code CON Contract price Price per unit of quantity of a product/service as agreed in a contract between parties. NC PRP Without price Promotional price The value that is placed on an item that is being developed. The idea is to sell this product for less than one normally would, and make up for it by selling a larger quantity. T6722 Pris per enhet Definition: Pris per 1, 100,1000 FractionDigits: 0 TotalDigits: 4 TotalDigits: 4 Format: SDDb::Price unit basis quantity 1 Pris per st 100 Pris per 100 T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 22 / 33

23 DAY day EA each GWH gigawatt hour HUR hour KGM kilogram KTM kilometre KWH kilowatt hour KWT kilowatt LTR litre MTK square metre MTQ cubic metre MTR metre PCE Piece Piece RL reel RO roll TNE tonne (metric ton) T2010 Rabattsats Definition: Rabatt uttryckt som en procentsats. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6145 Faktureringsintervall Definition: Periodicitet för hur ofta fakturering kommer att ske Fakturering sker var 14 dag, sista i månaden eller vid ordern slut FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Invoice interval 7 Veckovis Fakturering sker en gång per vecka dag Fakturering sker en gång per 14 dagars period 30 Månadsvis Fakturering sker en gång per månad 99 Vid orders slut Fakturering sker då ordern är slutförd och hyresmaterialet är 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 23 / 33

24 återlämnat T6146 Rabattdagar Definition: Rabattdagar för att ange en rabattstege FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Integer3 Debitering av mätdata Definition: Extra debitering av avgift beroende på förbrukade timmar eller km o.dyl Mätardetaljer Definition: Beskriver egenskapen/typen av mätutrustning T2089 Mätarnummer Definition: Mätarens nummer enligt ägaren av mätaren. Length: Format: SDDb::String20 T2011 Datum för föregående mätaravläsning Definition: Datum då mätare lästes av. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T2012 Datum för senaste mätaravläsning Definition: Datum då mätare lästes av. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T6214 Avläsningsorsak Definition: Orsaken till avläsningen Format: SDDb::Reading reason Z10 Ordinarie avläsning Z11 Extra avläsning Mätarkvantiteter Definition: Beskriver mätarens kvantiteter T2014 Förbrukad kvantitet Definition: Uppmätt förbrukning. Förbrukning redovisad av en mätare inom förbrukningsstället. FractionDigits: 3 Format: SDDb::Quantity T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Hyrespris/rabatt information Definition: Grupp med pris och rabatt information T6235 á-pris Definition: á-pris på artikeln 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 24 / 33

25 FractionDigits: 4 Format: SDDb::Integer15Dec4 T6025 Priskod, kvalificerare Definition: Kod som anger om priset är brutto eller netto pris Format: SDDb::Price code AAA Calculation net T6720 Pristyp, kod Definition: Kod som anger om priset är katalog- eller kontrakts pris Format: SDDb::Price type code CT Contract Code specifying the contract price. T6721 Prisspecifikationskod Definition: Kod som specificerar typ av pris Format: CON SDDb::Price specification code Contract price Price per unit of quantity of a product/service as agreed in a contract between parties. T6722 Pris per enhet Definition: Pris per 1, 100,1000 FractionDigits: 0 TotalDigits: 4 TotalDigits: 4 Format: SDDb::Price unit basis quantity 1 Pris per st T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type DAY day EA each 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 25 / 33

26 GWH gigawatt hour HUR hour KGM kilogram KTM kilometre KWH kilowatt hour KWT kilowatt LTR litre MTK square metre MTQ cubic metre MTR metre PCE Piece Piece RL reel RO roll TNE tonne (metric ton) Hyres specifikation Definition: Information innehållande hyresunika termer T6145 Faktureringsintervall Definition: Periodicitet för hur ofta fakturering kommer att ske Fakturering sker var 14 dag, sista i månaden eller vid ordern slut FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Invoice interval T6140 Hyresperiod Definition: Antal arbetsdagar eller kalenderdagar i månaden som kunden skall betalas för. Ex. 20 arbetsdagar/31 kalenderdagar FractionDigits: 0 TotalDigits: 5 TotalDigits: 5 Format: SDDb::Integer5 T6141 Hyresdagar för debitering Definition: Antal hyresdagar FractionDigits: 0 TotalDigits: 5 TotalDigits: 5 Format: SDDb::Integer5 T6142 Projektbyte Definition: Referens vid byte av en hyresmaskin när den flyttas till ett annat projekt, Här anges det nya projektnummret 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 26 / 33

27 Hyresperiod stillestånd 0.. unbounded Definition: Grupp som hanterar ett antal stillestånedsperioder T6175 Stilleståndssperiod Definition: Anger hur många stillestånds perioder som kan hanteras FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Integer3 T6138 Stilleståndsperiod, fr o m datum Definition: Inledningsdatumet för en stilleståndsperiod. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date T6139 Stilleståndsperiod, t o m datum Definition: Sista datum för stilleståndsperiod. Pattern: \d{8} Format: SDDb::Date Hyrespris/rabatt intervall Definition: Grupp som hanterar stafflade priser T6147 Intervall, text Definition: Beskriver i vilken intervall de stafflade priserna skall gälla Length: Format: SDDb::String20 T6144 Nettopris Definition: Nettopris på en artikel/service FractionDigits: 4 Format: SDDb::Integer15Dec4 Hyrespris/rabatt intervall Definition: Grupp som hanterar stafflade priser T6147 Intervall, text Definition: Beskriver i vilken intervall de stafflade priserna skall gälla Length: Format: SDDb::String20 T6144 Nettopris Definition: Nettopris på en artikel/service FractionDigits: 4 Format: SDDb::Integer15Dec4 Hyrespris/rabatt intervall Definition: Grupp som hanterar stafflade priser T6147 Intervall, text Definition: Beskriver i vilken intervall de stafflade priserna skall gälla Length: Format: SDDb::String20 T6144 Nettopris Definition: Nettopris på en artikel/service FractionDigits: 4 Format: SDDb::Integer15Dec = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 27 / 33

28 Referens Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelande T3309 Ordernummer Definition: Köparens ordernummer Length: Format: SDDb::String17 T3322 Referens till orderrad Definition: Radnummer (T0051) från beställningen som denna rad hänvisar till FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 T6004 Projektnummer Definition: Referens till Projektnummer Length: Format: SDDb::String70 T6314 Leveransaviseringsnummer Definition: Leverantörens leveransaviseringsnummer Length: Format: SDDb::String70 T6005 Kundens referens/nummer Definition: Kundens referens Length: Format: SDDb::String70 T0006 Referens till prislista Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. Comment: - T0007 Referens till avtal/kontrakt Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Godsmärkningsinstruktion Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett, instruktion från köparen T0086 Godsmärkning Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett. 0 0 T6065 Säljarens Godsmärkning Definition: Text som skrivs ut på en förpackningsetikett från säljaren 0 0 Momshantering T6707 Moms/skatt/avgift, typ Definition: Beskriver vilken typ av skatter/avgifter 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 28 / 33

29 Format: SDDb::Tax Base Type_NeB VAT Value added tax A tax on domestic or imported goods applied to the value added at each stage in the production/distribution cycle. T6708 Moms/skatt/avgift, kategori Definition: Beskriver vilken kategori av skatter/avgifter Format: SDDb::Tax category NeB_Type AA Lower rate Tax rate is lower than standard rate. AAP VAT exempt/reverse charge, within the constructions business Article a-b of council directive 2006/112//EC E Exempt from tax Code specifying that taxes are not applicable. S Standard rate Code specifying the standard rate. Z Zero rated goods Code specifying that the goods are at a zero rate. T6116 Motiv för skattebefrielse, klartext Definition: Motiv för skattebefrielse genom hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Uppgift anges i klartext. Length: T0027 Momssats Definition: Aktuell momssats för en vara eller tjänst. Anges som heltal eller vid behov med explicit decimalpunkt. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 Avdrag/Rabatter Definition: Hanterar avdrag och rabatter till kunden T6719 Avdrags och tilläggskoder Definition: Kod för beskrivning av vilken avdras/tilläggskod som hanteras Format: SDDb::Special service descrition code CL Contract allowance Description to be provided. DI Discount A reduction from a usual or list price = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 29 / 33

30 OTE Allowance in general PAR Partner or customer discount QD Quantity discount Description to be provided. VAB Volume discount Discount offered based on the amount of purchase. T6111 Beskrivning av speciell service Definition: Fri beskrivning av en speciell service. T6104 Beräkningsordning Definition: Kod som beskriver i vilken sekvens beräkning skall ske. Format: SDDb::Step Calculation T6228 Procentsats Definition: Avdrags/tilläggs procentsats FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6229 Tilläggs- och avdragsgrundande belopp Definition: Belopp som ligger till grund för tilläggs- och avdrags beräkning FractionDigits: 2 Format: SDDb::Integer15Dec2 T6230 Tilläggs- och avdrags belopp Definition: Tilläggs- och avdrags belopp FractionDigits: 2 Format: SDDb::Integer15Dec2 T6231 Kvantitet Definition: Användes då rabatten/tillägget är relaterat till en kvanitet FractionDigits: 3 Format: SDDb::Quantity T6232 Avdrags/tilläggssats Definition: Sats som anges där avdrag/tillägg grundar sig på en sats per enhet FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 30 / 33

31 Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code. Format: SDDb::Measure Unit NeB Type EA each GWH gigawatt hour HUR hour KGM kilogram KTM kilometre KWH kilowatt hour KWT kilowatt LTR litre MIN minute MTK square metre MTQ cubic metre MTR metre PCE Piece Piece RL reel RO roll SEC second TNE tonne (metric ton) Tillägg/kostnader Definition: Hanterar tillägg och kostnader som kunden skall betala T6719 Avdrags och tilläggskoder Definition: Kod för beskrivning av vilken avdras/tilläggskod som hanteras Format: SDDb::Special service descrition code AEV Environmental protection service The provision of an environmental protection service. BPE Broken Package charge Broken Package charge FC Freight service The service of moving goods, by whatever means, from one place to another. HD Handling Handling service = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 31 / 33

32 IN Insurance Charge for insurance. PC Packing The service of packing. RAD Returnable container The service of providing returnable containers. ZZ Service charge T6111 Beskrivning av speciell service Definition: Fri beskrivning av en speciell service. T6228 Procentsats Definition: Avdrags/tilläggs procentsats FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6229 Tilläggs- och avdragsgrundande belopp Definition: Belopp som ligger till grund för tilläggs- och avdrags beräkning FractionDigits: 2 Format: SDDb::Integer15Dec2 T6230 Tilläggs- och avdrags belopp Definition: Tilläggs- och avdrags belopp FractionDigits: 2 Format: SDDb::Integer15Dec2 T6231 Kvantitet Definition: Användes då rabatten/tillägget är relaterat till en kvanitet FractionDigits: 3 Format: SDDb::Quantity T6232 Avdrags/tilläggssats Definition: Sats som anges där avdrag/tillägg grundar sig på en sats per enhet FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6Dec4 T6706 Enhetskod Definition: Code specifying the unit of measurement. Notes: 1. Recommend use UN/ECE Recommendation 20, Common code = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 32 / 33

33 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type EA each GWH gigawatt hour HUR hour KGM kilogram KTM kilometre KWH kilowatt hour KWT kilowatt LTR litre MIN minute MTK square metre MTQ cubic metre MTR metre PCE Piece Piece RL reel RO roll SEC second TNE tonne (metric ton) Avropssvar summering Comment: Följande termer förekommer en gång per transaktion T0043 Kontrolltotal - antal rader Definition: Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 33 / 33

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Offert Entity name: Offert Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Offert huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Maskinplan Entity name: Maskinplan Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Maskinplan huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-11-30 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-11-30 Version: 1.2 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Orderkvitto Entity name: Orderkvitto Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget avslutats. Orderkvittohuvud 1.. 1 T6338 Orderkvittonummer

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2 Order Entity name: Order Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Orderhuvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3309

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2 Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1 Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.0.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.0.0 Entity name: Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör skickar offert till en köpare. huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion. T6010 nummer 1.. 1 Definition:

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Prislista Entity name: Prislista Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Prislita huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.2 Ordersvar Entity name: Ordersvar Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Ordersvar huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30 Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.2 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51 Order Entity name: Order Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Orderhuvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3309

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2 Prislista 1.. 1 Prislita huvud 0.. 1 Prislistenummer T0001 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Prislistestatus T0002 0.. 1 Prislistedatum T0003 0.. 1 Giltigt t.o.m T0005 0.. 1 Giltigt fr.o.m T0004 0.. 1 Länk

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2007-10-18 Version: 2.20

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2007-10-18 Version: 2.20 Leveransavisering Entity name: Despatch advice Leveransavisering Leveransaviseringens huvud 1.. 1 Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.30 Leveransavisering 6.3.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.30 Leveransavisering 6.3.2 Leveransavisering Entity name: Leveransavisering Leveransaviseringens huvud 1.. 1 Comment: Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta med

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.4

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.4 Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-12 Version: 1.02 Anläggningslista 9.1.5

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-12 Version: 1.02 Anläggningslista 9.1.5 Anläggningslista Entity name: Anläggningslista Comment: Transaktionen används för överföring av anläggningsinformation. Anläggningsinformation för en anläggning kan avse nyupplägging av anläggningsinformation,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59 Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41 Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2 Prislista Entity name: Prislista Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Prislita huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

EANOM D.96A ORDERS UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 UNA2 Data element separator M an1 UNA3 Decimal notation M an1 UNA4 Release indicator M an1 UNA5 Reserved for future

Läs mer

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras:

Leveransvillkor. Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras: Leveransvillkor Vid distanshandel mellan två parter uppstår flera frågor som måste hanteras: - Vem ska betala fraktkostnaden? - Vem ska betala försäkring/stå för risken? - Vem står för nödvändig dokumentation?

Läs mer

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0 Leveransavisering Entity name: Leveransavisering Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör skickar leveransavisering till en köpare. Leveransaviseringens huvud 1.. 1 Comment: Följande termer

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Ändringsprislista Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFAT-syntax... 4 4. Exempel på hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 9

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51 Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2. 00_Beta1

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2. 00_Beta1 Mottagningsbekräftelse Entity name: Mottagningsbekräftelse Comment: Transaktionen används för att meddela leverantören resultatet av mottagningskontrollen av de artiklar som har levererats till köparen.

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.20 Avropskopia 6.5.1

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.20 Avropskopia 6.5.1 Avropskopia Entity name: Avropskopia Transaktionen används för att informera köparen efter ett manuellt avrop mot ramavtal. Manuellt avrop innefattar telefon/fax och webb-handel samt hämtorder. Avropskopiahuvud

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34 Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter ska vara streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) för att möjliggöra

Läs mer

Handledning Svekatalog

Handledning Svekatalog Handledning Svekatalog Inom ramen för SFTI har en arbetsgrupp definierat önskat innehåll för en svensk standard för en enkel produktkatalog innehållande pris- och artikelinformation. Denna ska vara en

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A ORDERS UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72 Returavisering Returavisering används när köparen skickar en avisering på de artiklar som returneras till leverantören. Affärsdokumentet används även när leverantören hämtar returer hos direktleveranskunder,

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER UNA Service string advice C UNA1 Component data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future use M an1

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper Vid internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella

Läs mer

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010 Incoterms-termerna är indelade i fyra grupper E-gruppen När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44 Leveransavisering Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) möjliggör

Läs mer

DHL subset av SFTI Svefaktura

DHL subset av SFTI Svefaktura DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura

Läs mer

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Uppdaterat: 2005-04-25 INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ

Läs mer

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Bengt Hansson Financial Process Improvement Volvo Business Services AB bengt.hansson@volvo.com Phone +46 31 327 5823 November 2, 2004, Slide 1 Business

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Hela avropet/ordern levereras vid annat datum än det önskade. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax.... 3 4. Hur informationen kan åskådliggöras

Läs mer

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20 Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp

Läs mer

Incoterms 2010. Vad är Incoterms 2010? Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com. (INternational COmmecial TERMS)

Incoterms 2010. Vad är Incoterms 2010? Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com. (INternational COmmecial TERMS) Incoterms 2010 Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com Vad är Incoterms 2010? (INternational COmmecial TERMS) 1 3 köplagen Lagens bestämmelser tillämpas inte i den

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46 Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

TAGFAK, semicolon separated

TAGFAK, semicolon separated DHL Sweden Invoice and shipment cost specification Semicolon separated flat file message Version 1.1 Updated 2011-09-09 Version history Date/version Field Modification / Comment Updated by 2011-02-17 First

Läs mer

Format Kod Term. 157 Validity start date

Format Kod Term. 157 Validity start date EANOM 2002 S3 PRIAT UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

1/7. Avrop Sveorder 2.0 eller Sveorder 3.0 Avropserkännande

1/7. Avrop Sveorder 2.0 eller Sveorder 3.0 Avropserkännande 1/7 Detta dokument innehåller mappning av termer mellan SFTI/ESAP och Sve-familjen meddelanden. Här finns även angivet Termidentitet respektive Business requirement. SFTI/ESAP 6 Sve-familjen Avrop Sveorder

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

Logistik. Transportkostnader. Kostnader för olika transportslag Relativ kostnad [tonkm] Fö: Prissättning Resurshantering Miljöeffekter

Logistik. Transportkostnader. Kostnader för olika transportslag Relativ kostnad [tonkm] Fö: Prissättning Resurshantering Miljöeffekter Logistik Fö: Prissättning Resurshantering Miljöeffekter Egentliga kostnader Förflyttning Diskussionsuppgift Lastning Omlastning Lossning Transportkostnader Priset på en transport beror oftast mer av marknadssituationen

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.00 Transportfaktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 17

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.00 Transportfaktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 17 Transportfaktura Transaktionen används för fakturering av transportuppdrag. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A DESADV UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning En beställd artikel levereras vid annat, okänt, datum än det önskade (restnotering). Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 4 4. Hur informationen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 4 4. Hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 7 1. Exempelbeskrivning Köparen

Läs mer

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.52 Leveransavisering

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.52 Leveransavisering Leveransavisering Entity name: Leveransavisering Comment: Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (kolliidentitet) möjliggör

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.50 Prislista 6.1.1

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.50 Prislista 6.1.1 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista Entity name: Ny/ersättnings pris- och sortimentslista Transaktionen används för bekräftelse av sortiments- och prisinformation för artiklar som ingår i ett ramavtal.

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

5379 produktgrupptyp, kod M an..3 R 2 11 T0010 Produktgrupptyp C288 Produktgrupp C D endast om grupper används

5379 produktgrupptyp, kod M an..3 R 2 11 T0010 Produktgrupptyp C288 Produktgrupp C D endast om grupper används e-center Sweden EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Sida 1 25 Artikelinformation TPL Version: 1,00 Uppdatera 2001-05-15 ----- M R ARTIKELINFORMATIONSHUVUD UNH Meddelandehuvud M R 0062 meddelandets

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Leveransavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Leveransavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44 Leveransavisering Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) möjliggör

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-08-22 Version: 1.2.0 beta 1 Returinstruktion 20.4.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 71

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-08-22 Version: 1.2.0 beta 1 Returinstruktion 20.4.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 71 Returinstruktion Detta affärsdokument används inom tre olika samverkansprocesser; när leverantören återkallar artiklar, när leverantören svarar köparen angående reklamationsåtgärder eller när leverantören

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A INVOI UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future

Läs mer

Customization identifier tir10-001. Document identifier tir10-003 Document issuing date tir10-004 Invoice type code tir10-080

Customization identifier tir10-001. Document identifier tir10-003 Document issuing date tir10-004 Invoice type code tir10-080 Referens SFTI Termnr SFTI Termnamn Förekomst Element och struktur Beskrivning till tir Anmärkning (motsv) SFTI Fulltextfaktura (380) v2.3 (termer i svart och blått) Svefaktura BIS 5A v2 I detta blad mappas

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER EANOM 1997 DESADV UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Grundläggande logistikrätt för distribution

Grundläggande logistikrätt för distribution Grundläggande logistikrätt för distribution Vad är logistikrätt? Vad är ett transportuppdrag respektive ett logistikuppdrag? Pris Gränssnitt Konkurrens Varumärke Språk Garantier Produkt ansvar Marknads

Läs mer

REMBURSANSÖKAN/ BETALNINGSANMÄLAN

REMBURSANSÖKAN/ BETALNINGSANMÄLAN REMBURSANSÖKAN/ Uppdragsdatum Kontorets referensnummer Vi uppdrar åt Swedbank att öppna följande oåterkalleliga remburs Uppdragsgivare (namn, adress) Förmånstagare namn, adress Rembursen ska vara överlåtbar

Läs mer

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista 1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

Ändringshistorik Datum: ESAP Prislista för läkemedel version 2.9.1

Ändringshistorik Datum: ESAP Prislista för läkemedel version 2.9.1 Ändringshistorik I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är nya eller raderade. Även de termdefinitioner

Läs mer

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A

Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Ändringar i språkfiler i e-line 3.42A Gäller Pyramidversion 3.42A till och med 3.42Asp06 (2015-12-16) Förändringar och nyheter i standard språkfiler I det här dokumentet förklaras de ändringar som gjorts

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden) SJÖFS 2008:12 Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden); SJÖFS 2008:12 Utkom från trycket den 11 juli 2008

Läs mer