Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg valdes 1999 till Årtusendets man.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg valdes 1999 till Årtusendets man."

Transkript

1 Johannes Gutenberg Johannes Gutenberg valdes 1999 till Årtusendets man. Han är uppfinnaren till boktryck med lösa typer och är därmed massmedias fader. Hur Europas politiska och kulturella historia skulle se ut utan Gutenbergs bedrift är lockande att spekulera om. Denna tekniska utveckling påskyndade humanismen och reformationen och förblev utan konkurrens i nära 350 år. Tryckyrkets industrialisering och den digitala revolutionen fullbordar det som han började: den snabba utbredandet av vetande inom räckhåll för alla och en var. Ju mer man läser om honom desto otydligare blir bilden. En särpräglad människa var det helt säkert. Egentligen är det enbart genom domstolsprotokoll som man vet något om denne man. För inblandad i rättsfall var han ofta.

2 Tillbaka i tiden Om vi i fantasin går tillbaka 600 år i tiden, så hamnar vi vid talets början. Hur såg det ut i vårt land då? Många har nog läst Jan Guillous trilogi om korsriddaren Arn, som föddes i nådens år Arn är en uppdiktad person, men Guillou berättar mycket initierat om 1100-talet, så att vi kan leva oss in i den tiden. Han har ju också skrivit en fristående bok om Birger Jarl, som han menar vara sonson till Arn. Birger Jarl levde på 1200-talet. Och från och med Birgers son Valdemar kom den mäktiga ätten från Bjälbo i Östergötland att i mer än hundra år härska på Sveriges tron. En sonsonson till Birger Jarl regerade under stor del av 1300-talet, då digerdöden härjade. Han hette Magnus Eriksson. En av Magnus söner blev kung i Norge under namnet Håkan VI. Håkan gifte sig med en dansk kungadotter, Margareta, dotter till ärkefienden Valdemar Atterdag. Margareta tar makten, sedan hon blivit änka och den ende sonen dött. Hon försökte förena de tre nordiska länderna i Kalmarunionen. Margareta hade hårda nypor, men hon lyckades få ordning och fred och välstånd i länderna. Så var läget i landet i början på 1400-talet. I Linköping bodde cirka 800 människor i små låga hus i ett gytter, men uppe på åsen höjde sig ett märkligt bygge domkyrkan. Just år 1400 kunde man fortsätta att bygga ut den östra korsgången. Bygget hade legat nere i 60 år beroende på digerdöden, krig och oroligheter. Men nu kom från Köln och omkringliggande områden tyska stenhuggare, murare och timmermän ledda av arkitekten Mäster Gierlach. De slog sig ner i Linköping och byggde kyrkan klar. Det var nog en märklig upplevelse för stadsborna med så många utländska gästarbetare. Men man kanske inte var så olika ändå. På den här tiden hade kyrkan ännu inte splittrats. Hela Europa var katolskt och det gemensamma språket för de lärda var latin. Och latin var det språk som böckerna skrevs på. Det var i klostren man skrev böckerna för hand och det var också klostren och kyrkan som svarade för den tidens omsorg, vård och skola. I Linköping fanns sedan många år en katedralskola. Och i Vadstena hade den heliga Birgittas kloster kommit igång, världens enda kloster grundat av en svensk. I Alvastra präntade munkarna den ena kyrkliga boken efter den andra på pergament i stort format, så att den 2

3 under gudstjänsterna kunde läsas av många samtidigt. Man hade inte råd att tillverka så många böcker. Pergament, som framställdes av kalvhudar, var dyrt. I staden Mainz Om vi nu skulle ta kontakt med den trakt som stenhuggarna i domkyrkan kom ifrån. Vi förflyttar oss i fantasin till Mäster Gierlachs stad Köln med sin fantastiska domkyrka och vi fortsätter söderut längs floden Rhen till Mainz. Det var redan då en betydelsefull stad, ett handelscentrum och en stad med ärkebiskopssäte. År 1400 var invånarantalet ungefär I Mainz levde flera patricierfamiljer den tidens adel med särskilda skatteprivilegier och där fanns skråväsendet den tidens fackföreningar. Och mellan dessa var det ofta stridigheter. Men låt oss inte gå händelserna i förväg. Det är dags att bekanta oss med en klädeshandlare, en man från en rik patriciersläkt, Friedrich eller Friele Gensfleisch. Han föddes omkring 1350 och nämns som borgare i Mainz Friele var gift två gånger. När hans första hustru dött, gifte han 1386 om sig med Else Wirich som var dotter till en köpman. De bodde först på gården Hof zur Laden. Sedan flyttade de till Hof zum Gutenberg. Den gården låg i hörnet Schustergasse och Christophstraße, men den finns inte kvar i dag. Det var lite konstigheter med namnen på den tiden. Man hade sitt förnamn och sedan lade man till gårdens namn. Precis som vi väl gjort i alla tider: Janne i Vedemö, Curt i Berga. Gensfleisch var en lantgård utanför staden. Efter huset i Mainz tog släkten sig namnet zur Laden och sedan fadern förvärvat ytterligare ett hus i Mainz, lade man till zu Gutenberg. Johannes Gutenberg bibehöll alla dessa namn och kallas i urkunderna omväxlande Gensfleisch, zur Laden och zu Gutenberg. Efter 1420 händer det att Henne zum Gensfleisch zur Laden zu Gutenberg blev Johannes Gutenberg. Och tur är väl det. För vem skulle komma ihåg ett så långt och konstigt namn? Nåväl, Johan Gutenberg föddes någon gång mellan 1393 och Exakt när vet man inte, men man har helt enkelt beslutat att det är år Han 3 Gutenbergs vapen

4 kallades antagligen Hennchen eller Henne, som är smeknamn på Johannes. Man vet att Johan hade en sju år äldre bror, som hette Friele efter fadern och en äldre syster som fick moderns namn Else. Födelsedagen tror man är den 24 juni. Efter tidens sed fick man nämligen namnet efter dagens helgon. När nu pojken får namnet Johan eller Johannes, tolkar man det nu som om han föddes på Johannes Döparens dag, nämligen den 24 juni. Man vet ingenting om Johans uppväxttid. Antagligen besökte han en klosterskola och lärde sig läsa, skriva och räkna. Han lärde sig även latin, vilket inte var självklart på den tiden. Det var ju ofta oroligheter i Mainz mellan patricier och skråväsendet. Man vet att många patricierfamiljer drevs från staden år Då bosatte sig familjen Gensfleisch tillfälligt i Eltville, där modern ärvt ett hus vid Burghofstraße vid ringmuren var det hungerkravaller i Mainz och då flyttade man igen. Men Johan har möjligen också studerat i Erfurt, som hörde till Mainz ärkestift. Det finns en Johannes de Alta villa inskriven vid Erfurts universitet /20. Han bör då ha studerat grammatik, retorik, dialektik, astronomi, matematik, aritmetik och musik i tre terminer. Så kunde han fortsätta med latinsk grammatik och språk, grekisk och latinsk filosofi och naturvetenskap. Johans far dog hösten Då kommer den första domstolsprotokollet. Det är nämligen en arvstrid mellan Johan, hans bror Friele och hans svåger Clas Vitzthumb gentemot styvsystern Patze Blashoff från faderns första äktenskap. Modern levde till 1433 och då vet man att Johan fick ut en stor summa pengar. Straßburgstiden I början av 1420 vet man inte riktigt var Johan befinner sig. Han hade av politiska skäl lämnat hemstaden Mainz. 1430, då det åter var fred mellan de stridande parterna skråna och patricierna, återvände han tydligen inte. Han finns då i Straßburg antagligen sedan en längre tid. Straßburg var en betydelsefull stad med invånare och ledande på många områden, särskilt inom handel och hantverk. Det verkar som om Johan utbildat sig till guldsmed. Han bodde i St. Argobast, en förort till Straßburg. Han undervisade i konsten att polera ädelstenar och drev samtidigt en förening, som tillverkade pilgrimsspeglar för vallfärden till Aachen 4

5 1439. Speglarna var en sorts broscher, som göts av en tenn-blylegering i formar och antagligen polerades efteråt. En av Johans lärlingar hette Andreas Dritzehn och blev senare hans kompanjon. Hemma hos Andreas placerade Johan en träpress, som han beställt hos en svarvare. Och en annan lärling i föreningen hade tillsammans med sin bror en papperskvarn. Det här rörde sig om en ny konst, som skulle hållas hemligt. Press, formar, bly, verktyg m.m. nämns i ett dokument är Tryckeriverkstad Johan åter inblandad i en rättegång. Då nämns för första gången hans tekniska arbete. Efter kompanjonen Andreas Dritzehns död, lät han från pressen, som Andreas hade hos sig hämta fyra stycken och söndertaga dem så att ingen kunde se vad det varit, står det i protokollet. Det händer för övrigt en massa egendomliga saker under Straßburgtiden. Alla borgare måste tillhöra en förening. Johan anslöt sig som halvmedlem i Nach-Konstofler (=Konstabler) och förpliktade sig därigenom att i händelse av krig hålla 1/2 häst. Detta innebar förstås, att han hade en hel del pengar. Samtidigt omnämndes han såsom en som inte tjänar hos/med någon. Tredje gången han nämns är då han ansluter sig till målarna och guldsmederna. Han lagrade oerhört mycket vin i sin källare, som han omöjligt kunde ha anskaffat för privat bruk. Han lånade en stor summa pengar av Tomasstiftet i Straßburg, men han betalade aldrig tillbaka den, trots att han dömdes till straff för det. 14 mars 1434 lät Johan fängsla en stadsskrivare från Mainz, som tillfälligt var i Straßburg, under förevändning att staden inte betalt ut ränta till honom. Staden Mainz hade nämligen slutat att betala ut hans livränta, eftersom han inte återvände Johan vann målet och fick beloppet + ränta år är Johan åter uppe i den ärkebiskopliga domstolen i Straßburg. Han anklagas av en adelskvinna, Anna vid Järnporten (Ennel zu iseren Tor), för brutet äktenskapslöfte. Inget är känt om utgången. Gutenberg befann sig nästan alltid i penganöd. Han vistades i Straßburg till 12 mars 1444, efter den tiden finns inga uppgifter om honom. Många spekulerar om han började trycka redan i Straßburg. Enligt senaste forsk- 5

6 ning trycktes ingen bok i Straßburg före 1460, det dröjde mellan 5 och 10 år innan hans uppfinning kommit så långt att man kunde trycka den första texten. Först 1448 dyker Johan upp i Mainz utan pengar men med idéer. Han lånar 150 gulden 16 okt. 1448, en släkting gick i borgen. Han utrustar sitt första tryckeri i föräldrahuset Zum Gutenberg. Där han Donat- och Kalendertyper, uppkallade efter senare produkter, d.v.s. latinböcker. De typerna var ganska stora. I aug lånar han 800 gulden av Johann Fust, som senare blir hans kompanjon. Detta ska visa sig vara ödesdigert. Uppfinningarna Hittills hade alla böcker mödosamt skrivits för hand. Detta gjordes framför allt i klostren. På 1300-talet tryckte man från träsnittsstockar, där bild och även text hade skurits ur. Man gjorde s.k. blockböcker. Även hela sidor text kunde skäras som träsnitt. Träsnitt användes på 1400-talets början ofta till spelkort, helgonbilder och flygblad. Gutenbergs uppfinningar var mer än bara ett gjutinstrument. Man kan säga att det var minst 10 olika uppfinningar. 1) Gjutinstrument för att tillverka lösa trycktyper. I Kina tryckte man redan på 1000-talet f. Kr. med lösa typer av trä år senare med typer av bränd lera fanns metalltyper i Korea. Gutenberg konstruerade ett gjutinstrument, som med osviklig precision kunde gjuta ett obegränsat antal typer med varierande bredd (från i till m) men med samma kägel, d.v.s. höjd på bokstaven. I äldsta tid, då boktryckarna själva var stilgjutare, hade varje tryckeri sin typhöjd, då man inte ville riskera att typerna skulle bli stulna. 2) Patris matris. På en stålstav graveras en bokstav spegelvänt = patrisen. Med en hammare bultar man in patrisen i en mjuk kopparplatta = matrisen. Bokstaven syns nu rättvänd som en fördjupning. Gjutkanalen i gjutinstrumentet har räta 6 Handgjutinstrument

7 vinklar. I ena änden sätts matrisen som ett lås. Nu kan man gjuta kopior, som ser ut som den ursprungliga stämpeln, patrisen. Man kunde framställa ungefär fyra typer i minuten. På Gutenbergs tid hade typen ingen signatur, d.v.s. en fördjupning, så att man kan se att lägga den åt rätt håll. Patris Gjuten bokstavsform (typen eller bokstaven) Matris 3) Rätt sorts legering till typerna. Typerna göts redan på 1400-talet av bly med tillsats av något tenn samt antimon och/eller vismut. Gjutmassan höll nära 300 grader. Den måste kunna stelna snabbt och dessutom tåla högt tryck utan att slitas. 4) Kast. När man slagit av gjuttappen och justerat typhöjden, lades typerna in i en snett uppställd trälåda med c:a 100 fack. Låda heter Kasten på tyska. 5) Vinkelhake eller sätthake och en form för att isolera/stänga sidorna. Sättaren plockar ut typerna från kasten och sätter dem i en sätthake, som är lika bred som spalten eller texten ska vara. Sätthaken gjordes ursprungligen av trä, men är numera i metall. För att få avstånd mellan typerna användes blindmaterial, som är något lägre och därför inte kan tryckas. Man lyfte ur varje färdigsatt rad till skeppet med en sättlinje. Skeppet är det redskap, en form, i vilket de färdiga raderna samlas, tills de blir en färdig sida. Det var också ursprungligen av trä med en tunga, som man kunde dra ut. Raderna bands samman med kolumnsnören. Sätthake 6) Tryckfärg. Ett ytterligare tekniskt problem var 7

8 tryckfärgen. Den färg som tidigare använts vid tryckning med träsnitt kunde inte användas på metalltyperna, eftersom den inte togs upp av metallen. Detsamma gällde för bläcket som skrivarna skrev med. Färgen måste vara lätt klibbig och av god svärta. Den fick heller inte tränga igenom, för man måste kunna trycka på båda sidor av papperet. Tryckfärgen gjordes av sot och linolja. Linoljan skulle först kokas till en tjock fernissa. Det gjordes utomhus för eldfarans skull. Man gjorde upp eld i en grop. En stor kopparkruka användes, den kallades färgblåsan. Kokningen skulle ske ganska långsamt och under tiden rensade man då och då oljan genom att doppa ner brödstycken, som sög åt sig vatten och föroreningar. Oljan kunde lätt fatta eld, om den tilläts koka över och tränga ut och likaså kunde lätt explosioner uppstå. När fernissan fått exakt rätt konsistens, ställde man färgblåsan att svalna. Nu skulle svärtan blandas i. Soten rensades först och finfördelades. Då var det noga att blanda i rätt kvantitet, så att man fick rätt konsistens. Om fernissan var för tunn, hjälpte det inte att blanda i mer sot. Då slog färgen igenom papperet och det blev gula fläckar på baksidan. Det ser man ofta i äldre böcker. För att färgen skulle torka snabbare, blandade man ibland i asfalt, kopaivabalsam m.m. 7) Färgbollar för att lägga på tryckfärg. Man hade två färgbollar till varje press. De hade trästommar av bästa lindträ och de skulle vara urholkade, så att stoppningen blev så tjock som möjligt. Denna bestod av urkokat och torkat hästtagel eller väl kardad ull. Överdraget gjordes vanligtvis av fårskinn, valkat med tran för smidighetens skull. Eller använde man ogarvat skinn av hund. Det skinnet är porfritt, så att inte tryckfärgen kan tränga igenom. Den trögflytande, tjocka kladdiga färgen revs på en glatt färgsten. Bollmästaren så benämnde man tryckaren som skulle färga in, tog färgen från denna färgsten med två tryckbollar, rev den jämn mellan bollarna och hamrade så lätt in färgen på satsen. Han måste då se upp, så att inte enskilda typer kletades fast på bollen och så drogs upp ur satsen. Då fick man använda en ålspets för att korrigera. Till sist uppfann Gutenberg sättet att fukta papperet och Färgbollar 8

9 pergamentet före tryckning och efteråt hänga arken som tvätt på en lina på tork. 8) Tryckpress med skjutbar karré, punkturer för att lägga bladen liksidigt, remmika för att skydda ytorna som inte ska tryckas, däckel, digel och pressbängel. Idén till tryckpressen kom från vinpressen. Det är alltså en s.k. spindelpress. Den bestod av en kraftig stomme av ek. Själva skruven var också den ursprungligen av trä, senare av järn och sedan av mässing. Karrén är rörlig och den gjordes ursprungligen av trä. Man lägger tryckformen på fundamentet, som vilar på karrén. Där färgas formen in med färgbollarna och så skjuts den in under digeln, som är en vågrät platta, som skruvas ner. Remmikan, fäst i däckelns övre kant, är beklädd med pappersmakulatur. Den tjänar till att nedfälld över däckeln hålla fast papperet och som skydd mot nedsmutsning av marginalerna. Remmikan vilar mot ett rep som är spänt från golv till tak. När tryckaren trampar på repet, så slås remmikan ner över däckeln. På däckeln, en Tryckplatta (Digel) Tryckpress Spindel Bengel 9 träram överspänd med pergament, fäster man papperet med hjälp av punkturer. Det är två små nålar, som gör så att trycket hamnar rätt och att de enskilda raderna på fram- och baksidan (skön- och vidertryck) hamnar exakt över varandra. Man fäller ner däckeln över den infärgade

10 tryckformen och alltsammans förs in i själva pressen. Pressbängeln slutligen är förbunden med digeln. Det är en ungefär meterlång stång och som står vågrätt ut från spindelskruven. När man drar åt bängeln, pressas genom skruvkonstruktionen digeln mot däckeln och följaktligen papperet mot den infärgade tryckformen. Digeln var av järn eftersom det var nödvändigt med ett likformat tryck. Vid pressen arbetade två män, bollmästaren som färgade in satsen och tryckaren som lät karrén fara in och ut och som genomförde det egentliga trycket. Man vet inte hur Gutenbergs press såg ut. 9) Finansieringskoncept. 10) Försäljningssystem. Gutenbergsbibeln Gutenbergs förebild för bokstäverna var den gotiska handskriften, som skrevs med gåspenna. I den 42-radiga bibeln finns 290 olika typer mot numera. Det måste ha tagit ett halvår att gjuta typer. Gutenberg valde en nästan felfri avskrift av kyrkofadern Hieronymus Vulgata från 300-talet som förlaga. Varje sida med två spalter, varje spalt 42 rader. Hela bibeln omfattade sidor eller spalter med vardera bokstäver, tillsammans omkring bokstäver. Den trycktes i storfolieformat i två band och med stora bokstäver, som kunde läsas i dåligt upplysta kyrkor. 150 exemplar var på papper och ungefär 30 på pergament. Till pergamentet gick det åt till kalvhudar. Det kostade gulden. Papperet var också dyrt. Det kom i huvudsak från Italien. Varje bibel består av två band. Man uppskattar att det tog timmar att sätta en sida. Sex sättare kunde då sätta texten på 212 dagar. Och då har man inte räknat den tid det tog att lägga av bokstäverna. Sex pressar fanns det där 12 tryckare arbetade. Först tryckte man anfanger, överskrifter och kapitelanvisningar med rött. Detta visade sig bli för dyrt, så man överlät arbetet på en bokmålare. Därför blev alla biblar olika. Två tryckare kunde knappast göra mer än tio sidor i timmen, det betyder 120 sidor under en 12-timmars arbetsdag. 10

11 Då kunde man alltså trycka cirka 700 sidor om dagen sidor trycktes. Det måste ha tagit 340 dagar d.v.s. ett år. Men på grund av den tidens många helgdagar, så var det bara 280 arbetsdagar på ett år. Så därför tog tryckningen av bibeln 3 år, från Hittills hade en skrivare använt tre år för att skriva en bibel, nu kunde man på Gutenbergs 42-radiga Bibel samma tid framställa 180 exemplar. Det finns bara 48 exemplar av den 42-radiga bibeln kvar i dag, 36 på papper och 12 på pergament. Nio har fortfarande originalband. En del har utsmyckningar i marginal och miniatyrer, som senare gjorts av bokmålare. Det finns två biblar i Gutenbergmuseet. I Köpenhamns Konglige bibliotek finns band 2 och Leipzigs universitetsbibliotek har två pergamentband. Vi har haft en bibel även i Sverige, men tyvärr finns bara fragment kvar. En inte så kulturellt intresserad kung på 1500-talet tyckte att de präktiga pergamentsbladen var bra omslag för landets räkenskaper. Eller var det hans katolikskräck? Hans namn var Gustav Vasa. Man räknar med att på den tiden kostade en pappersupplaga mellan 20 och 40 gulden, 11

12 en i pergament mellan 50 och 60 gulden, d.v.s. lika mycket som ett hus. Den tillhör fortfarande världens dyraste böcker gav man i Texas 2,5 miljoner dollar för en bibel. Tiden Johannes Gutenberg hade som tidigare nämnts, år 1450 fått låna 800 Gulden av en rik borgare i Mainz vid namn Johannes Fust. Fust blir senare hans kompanjon. Lånet var med 6 % ränta. Gutenberg bygger för pengarna upp ännu ett tryckeri, större och modernare, i Haus zum- Humbrecht och hans medarbetare blir Peter Schöffer. Det nya tryckeriet kallades Druckhus och här trycktes bibeln. Det låg på Schusterstraße 20, ganska nära det gamla Urtryckeriet. Årligen skulle Fust dessutom förskottera Gutenberg 300 gulden till kosthåll, biträdeslöner, hyra, pergament, papper, färg m.m. Gutenberg måste under tiden parallellt trycka andra alster för att finansiera projektet, mindre tryck såsom avlatsbrev, kalendrar och ordböcker. Han behövde hela tiden pengar för inköp av material. Men arbetet var för stort och drog ut på tiden fick han låna ytterligare 800 gulden. I oktober 1455 blev Fust otålig över den långa tiden och fordrade tillbaka pengarna med ränta på ränta. Han stämde Gutenberg på tillsammans Gulden (= kr. ungefär, en oerhörd summa i en tid då tre personer kunde äta sig mätta på bröd för 1 öre.) Gutenberg i sin tur åberopade ett muntligt löfte. Den 6 november 1455 kom rättens utslag. Gutenberg ruinerades och fick lämna en stor del av verktygen och produktionen i pant. Fust övertog nu det nya tryckeriet och under ledning av Schöffer kunde verksamheten genast fortsättas. Peter Schöffer gifte sig med Fusts dotter Christine och det blev ett familjeföretag. Även allt färdigt bibeltryck togs alltså i pant. Fust vann gulden på att försälja upplagan. Fust och Schöffer började märka sitt tryck med tryckarmärke, vilket tyvärr aldrig Gutenberg gjorde. Nyare forskning har dömt Fust annorlunda. Man tycker att hans krav var berättigade. Man antar att partnerskapet mellan Fust och Gutenberg avbröts mot slutet på grund av oförutsedda stora utgifter. Slutligen stod man inför 12

13 försäljningen av bibeln, som i ren vinst gav till gulden. Var Fust rädd att inte få ut sin andel? Eller hade han kalkylerat med att han efter processen inte bara skulle få tillbaka sina utlägg utan även öka sin förmögenhet genom vinsten? Den privata bindningen mellan Fust och Schöffer hade kanske bidragit till att försvaga Gutenbergs ställning, för Schöffer var enligt en notis kanske t.o.m. Fusts adoptivson. Rätten kan säkert lastas för att kommande vinster av bibeln inte finns med i förhandlingarna. Å andra sidan skulle den präktiga urstyseln av bibeln inte kunnat vara möjlig utan Fusts finansiering. I fallet Gutenberg märker man hur viktig upphovsmannarätten är. Om detta hade hänt senare, så skulle Gutenberg ha blivit miljonär och ha liknande ställning i världen som Bill Gates som utvecklade mjukvaran i Microsoft. Utan fungerande verkstad och utan kreditvärdighet kunde inte Gutenberg genomföra det stora projektet. Han var en fattig och säkert en bruten man. Han hade lite kvar som han sålde till staden Mainz juridiska ombud Dr. Konrad Humery, som lät Gutenberg låna verkstaden. På så sätt kunde han fortsätta trycka i det äldre och sämre tryckeriet, men bara småskrifter. Här framställdes antagligen Turkkalendern 1454 och Turkbullan 1455/56. Den var på tyska. De här skrifterna trycktes med Donat-kalender-typen som är större än B42-typen. Den skriften kallas också Gutenbergs urtyp trycktes Åderlåtnings- och laxerkalender, som det finns fragment av i Paris. Vidare latinsk grammatik på pergament, astronomisk kalender, en sibyllebok m.m. Mellan 1458 och 1460 trycktes den 36-radiga bibeln. Den hade större bokstäver, man fick bara plats med 36 rader i st.f. 42 på en sida. Det finns bara 13 exemplar + några fragment kvar av denna bibel. Man vet inte upplagans storlek eller tryckort. Kanske i Bamberg och av Albrecht Pfister, en av Gutenbergs medarbetare. Papperet är nämligen från Bamberg, det kan man se av vattenmärket och de flesta exemplaren finns i kloster i Bambergs omgivningar. Gutenberg var inte 60 år, då han förlorade processen mot Fust och Schöffer. Hans verkstad kunde med de inskränkta medlen inte längre blomstra. Strax därpå gick han in i det världsliga religiösa brödraskapet i 13

14 St. Viktorsstiftet. Kort tid därefter upplevde Mainz en stor omvälvning. Kurfursten Dieter von Isenburg avsattes av påven och greve Adolf von Nassau var bestämd till efterträdare. Det ledde till borgarkrig Vissa borgare höll på Dieter andra på Adolf. Det var Adolf som segrade, vilket ledde till att hans soldater ställde till med ett fruktansvärt blodbad bland stadsbefolkningen. Mainz blev delvis förstört och brandskattat. Bl. a. brändes Fusts hus och tryckeri ner. Kurfurst Adolf lät straffa flera män bl.a. Gutenberg med förvisning. Gutenberg bosatte sig då i Eltville och han flyttade sitt tryckeri dit. I Eltville hade även ärkebiskopen och kurfursten sitt slott. Ett år senare fick de förvisade återvända till Mainz. Då överlät Johan sitt tryckeri till två släktingar, Heinrich och Nicolaus Bechtermünze. Sedan skedde en stor förändring. Johan Gutenberg utnämndes den 15 januari 1465 till hovman på livstid hos kurfurst Adolf. Detta innebar att han fick fri kost och logi i Algesheimergården i Mainz. (Den finns kvar, men är totalt om- och tillbyggd). Han fick försörjning med säd och vin, tjänsteoch skattebefrielse och dessutom årligen nya kläder. Gutenberg som vid denna tidpunkt sannolikt var blind, kunde njuta av denna lättnad i tre år. Den 3 februari 1468 dog han. Han efterlämnade inga barn och hans begravning var enkel. Doktor Humery skrev på anmodan av kurfursten ett förpliktelsebrev, att inte förskingra det som Gutenberg efterlämnat. Om redskapen framledes skulle användas, så fick det bara ske i Mainz och en borgare från staden skulle ha företrädesrätt till köp vid en eventuell försäljning. Materialen stannade tillsvidare i Eltville. Man har hittat ett utkast till en gravinskrift av Johans släkting Adam Gelthus och enligt den verkar han ha blivit begravd i Franciskankyrkan i Mainz. Den kyrkan finns inte kvar, men den låg vid det gamla universitetet. Kyrkan och det närbelägna klostret förstördes i ett krig mot Frankrike Hur såg han ut? 1827 gjordes en sandstensfigur, som föreställer Gutenberg. Den finns vid museet. Vid ingången till museet finns en bronsbyst av Wäinö Aaltonen från

15 1837 restes på Gutenbergsplatsen en bronsstaty av Thorvaldsen. Vid Johannes Gutenbergsuniversitetet står en stenbyst. Det finns också en hel del bilder. Alla de här föreställer en skäggig man. Men enligt forskare så hade inte patricierna skägg! Varför spreds boktryckarkonsten, den hemlighetsfulla uppfinningen, så snabbt i början av 1460-talet? Stridigheterna mellan biskoparna Dieter av Isenburg och Adolph II av Nassau ledde som tidigare nämnts till Mainz erövring och skövling den 28 oktober Då brann Fust-Schöfferska tryckeriet ner. Troligen begav sig då gesäller och arbetare ut på vandring till grannstäderna. Men även Gutenbergs lärjungar, Pfister och Mentelin, öppnade vid den tiden tryckerier i Bamberg och Straßburg. Man tror att det trycktes cirka 12,5 miljoner böcker under de första 50 åren. Omkr nådde boktryckarkonsten Östersjöområdet. Lübeck blev den viktigaste tryckorten trycktes första boken i Odense i Danmark och 1483 i Stockholm i Sverige. Skandinaviens första boktryckare, Johan Snell, kom från Lübeck. Han var först i Odense och kallades 1483 till Sverige för att trycka en mässbok, Missale Upsaliense. Under sina två år i Sverige hann Snell utom missalet även trycka en rad smärre skrifter, bland vilka den rikt illustrerade Dialogus creaturum moralizatus anses vara den första i Sverige tryckta boken fanns ett litet tryckeri i Vadstena kloster, men det brann efter 1/2 år. Det första svenska boktryckeriet anlades på Gråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmen. Därifrån kom den första boken på svenska: Aff dyäfwlsens frästilse. Typerna övertogs troligen av Mariefreds kloster. En bok trycktes där Sedan ligger tryckeriverksamheten nere ända till 1510, då svensken Paul Grijs startar ett litet tryckeri i Uppsala, som tryckte ett 10-tal smärre arbeten. År 1523 uppsatte biskop Brask ett antagligen ännu mindre tryckeri i Söderköping. Det lades ner efter tre år på Gustav Vasas befallning grundades Uppsala universitet och behovet av tryckta böcker ökade. Reformationen krävde också böcker av dogmatiska och religiösa skäl. Men först under Gustaf II Adolfs tid kan man säga att boktrycket florerade hos oss. Kungliga tryckeriet upprättades först trycktes Nya testamentet på svenska och Gustav Vasas bibel

16 kom Gustav Adolfsbibeln, 1646 den s.k. Kristinabibeln och 1703 Karl XII:s bibel. Stiftstryckeri fanns bl.a. i Linköping från Per Brahe d.y. grundade 1666 ett privattryckeri på Visingsö. Det var i gång I visingsötryckeriet trycktes 35 skrifter, många nu ytterst sällsynta. Johann Kankel från Pommern förestod tryckeriet. Under medeltiden var det ont om bibliotek i Europa och de innehöll sällan mer än 500 band. För att förhindra stölder var böckerna dessutom ofta fastkedjade vid hyllorna. Innan böcker började spridas i större upplagor, var det stora skillnader mellan de språk eller dialekter som talades inom ett lands gränser. Skillnaderna gällde inte bara uttal utan också ordförråd och grammatik. När man började trycka böcker var det första gången språken uttrycktes i skrift. Det skapade ett enhetligt nationellt språk. I Tyskland blev Luthers bibelöversättning förebild för det tyska högspråket. I Sverige blev det de mellansvenska dialekterna som kom att ligga till grund för det svenska riksspråket. En tysk dialekt, som talades i Holland och erkändes av tryckare i Amsterdam utvecklades till det nederländska språket. I Italien blev den dialekt som talades i Toscana förebild för den klassiska italienskan och Englands förste boktryckare valde sin egen sydöstengelska dialekt för böcker på engelska. Den första bibeln på tyska trycktes 1466 i Straßburg. Den hade ett ålderdomligt språk. Sedan trycktes både praktfulla biblar som efterliknade handskrifter och enklare för gemene man. Före Luther fanns 18 bibelutgåvor på tyska. Men de var dyra och hade ett svårt språk. Från 1522 till Luthers död 1546 fanns över 300 högtyska utgåvor med en sammanlagd upplaga på en halv million exemplar. Under reformationstiden förstördes det mesta av den papistiska litteraturen. Det var god pergament i de liturgiska böckerna, som nu kom till återanvändning. En del blad användes t.ex. för omslag till räkenskapshandlingar. Man har t.o.m. hittat blad från Gutenbergs 42-radiga bibel och Fusts och Schöffers Psaltare av år Flera böcker har man under 1800-talet kunnat rekonstruera, såsom Uppsalamissalet och det svenska gradualet. Det fanns tidigt bokhandel i Lübeck. Därifrån kom många böcker, som köpmän och studerande vid tyska universitet förde hem. 16

17 I Uppsala universitetsbibliotek finns flera äldre inkunabler, som tillhört Vadstena kloster och franciskan- och dominikanklostren i Stockholm. Det finns även i Kungliga biblioteket. Inkunabeltiden tog slut omkring Fram till 1500-talet trycktes ungefär 9 millioner böcker. Över 80 % var på latin, kyrkans och de lärdas språk i Europa. På Frankfurtmässan såldes tryckta pappersark, som fraktades dit i fat. Köparen fick binda boken. Fram till 1480 var det folieformat, som kunde användas för liturgiskt bruk, sedan blev de mindre. Vid den tiden kom också titelbladet med uppgifter om författare, tryckort och tryckare. Tidigare fanns dessa uppgifter i slutet. Man började även paginera vid den tiden. I benediktinklostret Sancta Scolastica i Subiaco utanför Rom startade det första italienska tryckeriet. Redan 1465 arbetade två tyska boktryckare där. Under inkunabeltiden fanns 40 tryckerier i Rom, 25 hade tyska tryckare. Det kallades den heliga konsten. Venedig var också en tidig tryckort. Där trycktes den första bibeln på italienska Frankrikes första tryckeri låg i universitetet Sorbonne. Också där tog man hjälp av tyska tryckargesäller. Knappt 10 år efter Gutenbergs död fanns hans teknik i de flesta av Europas länder. Den första boken på engelska trycktes i Brügge År 1476 öppnades det första tryckeriet i England i Westminster. Renässanshumanismen en rörelse som uppstod i Italien på 1400-talet och reformationen på 1500-talet kan tacka boktryckarkonsten för sin snabba utbredning. Kontakt: Copyright 2010 Grafiska Museet Tryckerimuseum 17

av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter att araberna tagit med sig

av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter att araberna tagit med sig TRYCKHISTORIA Tryckteknik Redan före vår tideräkning tryckte man från infärgade plattor i Ostasien. Redan på 700-talet trycktes religiösa texter i Kina och Japan. På 1000-talet började man framställa lösa

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Söderköpings tryckeri

Söderköpings tryckeri Ola Lönnqvist Söderköpings tryckeri I turistbroschyrer, i böcker, i tryckta skrifter anges det relativt ofta att biskop Brask drev ett tryckeri i Söderköping. Hur förhåller det sig egentligen med detta?

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Språkhistoria. Svenska språkets historia

Språkhistoria. Svenska språkets historia Språkhistoria Svenska språkets historia Indoeuropeiska språk http://cwasteson.blogspot.se/2011/01/spraktrad-i-farg.html Indoeuropeiskan är den språkgrupp som har stått som grund för nästan alla av de europeiska

Läs mer

Bocken brinner i Gästrikland

Bocken brinner i Gästrikland Bocken brinner i Gästrikland Varför var Adam alldeles klarvaken fast det var mitt i natten? Pappa väckte honom för att han skulle titta på fotografiet. Gävle I vilken stad bodde Bosse? Varför berättade

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

Gutenberg och hans tryckpress

Gutenberg och hans tryckpress LINKÖPINGS UNIVERSITET Gutenberg och hans tryckpress En uppfinning som förändrade 10/2/2009 Grupp 4 Shaan Mya Embrey Sofie Falenius Robin Edberg Innehållsförtäckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Hantverk förr och nu. Bronsgjutning. med sandgjutningsmetoden i teori och praktik

Hantverk förr och nu. Bronsgjutning. med sandgjutningsmetoden i teori och praktik Bronsgjutning med sandgjutningsmetoden i teori och praktik Bronsgjutning med sandgjutningsmetoden Sandgjutning Häften i serien behandlar: Bronsgjutning Engelska glosor rörande äldre Husbyggnation Garvning

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning.

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning. TÖI ROLLSPEL F 007 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista sjukpenning inskriven komplettering diskbråck sjukanmälan distriktsläkarmottagning utbetalningskort registerkort nyinflyttad datan personnummer

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014

Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Dokumentation av offentlig konst i Gullspångs kommun 2014 Vadsbo-stenen Häradsstenar sattes upp mellan olika härader förr i tiden för att visa att man bytte jurisdiktion, rättsbefogenhet. Vadsbo-stenen

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Historiska rollspel. Ungdomars egna röster från en rollspelsdag

Historiska rollspel. Ungdomars egna röster från en rollspelsdag Historiska rollspel Ungdomars egna röster från en rollspelsdag Museets personal samlar gruppen av "skeptiska" tonåringar Alla byter om till tidsenliga kläder "Alla var vi väl skeptiska när vi på morgonkvisten

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Lästal från förr i tiden

Lästal från förr i tiden Lästal från förr i tiden Nedan presenteras ett antal problem som normalt leder till ekvationer av första graden. Inled din lösning med ett antagande. Teckna sedan ekvationen. Då ekvationen är korrekt uppställt

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya När vi åkte tillbaka från Kenya i mars 2011, efter den första delen i det här projektet var Mats Wilhelmsson och jag fortfarande övertygade

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer