Göteborg Oslo-samarbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Oslo-samarbetet"

Transkript

1 Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2009 Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för att uppleva, bo, verka och utvecklas

2 Innehåll Inledning sid 4 Om samarbetet sid 5 Om regionen sid 6 Medlemmar sid 7 Kommunikationer sid 8 Utbildning sid 10 Kultur & turism sid 12 Näringsliv sid 14 Sekretariatet sid 16 Budget och resultat sid 18

3 4 Årsberättelse 2009 Årsberättelse Verksamhetsåret 2009 Om samarbetet I början av året blev den ansökan vi skickat in för COINCO North åren (Corridor of Innovation and Cooperation, ett EU-finansierat projekt) godkänd och projektet kunde rulla igång. Målet är att få en väl utbyggd järnväg med dubbelspår, i stråket Oslo- Köpenhamn för gods och persontrafik. Ett av delmålen är att sträckan Oslo-Göteborg 2022 ska ta 2 timmar och 20 minuter att åka till skillnad från dagens 4 timmar. I samma projekt tittar man även på möjligheterna att etablera ett höghastighetståg i regionen, något som diskuteras på nationell nivå, både i Sverige och i Norge ett steg närmare en konkurrenskraftig järnväg Göran Johansson, ordförande Göteborg-Oslo-samarbetet I september månad meddelade Oslo kommunes byrådsleder Erling Lae att han skulle sluta och efterträddes samma månad av Stian Berger Røsland som vi välkomnat in i samarbetet. Vad är Göteborg Oslosamarbetet? Samarbetet etablerades 1995 genom ett samarbetsavtal mellan Oslo och Göteborg. I februari 2003 utökades samarbetet till att omfatta även Akershus och Østfold fylkeskommuner på den norska sidan och Västra Götalandsregionen på den svenska sidan. Finansiering av projektet sker genom att båda länderna tillskjuter 50% vardera. Målet med samarbetet är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft som etablerings- och bosättningsområde nationellt och internationellt, samt att långsiktigt stärka Göteborg Oslo-regionen gentemot andra regioner i Europa. Organisation GÖTEBORG-OSLO rådet Syftet ska uppnås genom att stimulera ekonomisk, kulturell och hållbar utveckling samt att ta tillvara och utveckla regionens gemensamma värden. Samarbetet bedrivs inom följande områden: Kommunikationer, kultur&turism, näringsliv och utbildning. Forskningsperspektivet skall genomsyra alla områden. Samarbetet leds av ett politiskt sammansatt råd (16 personer) bestående av politiker samt representanter från universitet och näringsliv från vardera sida. Ordförandeskapet växlar mellan Oslo och Göteborg med två års intervaller. En Kontaktgrupp med en representant från varje part har till uppgift att underlätta kontakterna med politikerna. Ett Sekretariat etablerades år 2002 i Göteborg och dess uppgift är att sköta administration, ekonomi, marknadsföring och samordning. Arbetsgrupperna består av tjänstemän från samarbetets norska och svenska parter. Varje arbetsgrupp genomför ett antal projekt inom sina respektive arbetsområden och utbyter erfarenheter inom respektive område, samt från berörda myndigheter och organisationer. Inom våra fyra arbetsområden näringsliv, utbildning, kommunikationer och kultur & turism har man arbetat med en rad olika aktiviteter för att stärka samarbetet och regionen. Arbetsgruppen för Näringsliv var med och arrangerade Norska Dagen för första gången i Göteborg där man bjöd in norska företag i Göteborgsregionen för att informera om vad som planeras och om vad som sker inom norsk-svenskt samarbete. Ett liknande seminarium planeras nu i Oslo våren Samma arbetsgrupp bjöd även in till en klimatgaskonferens i början av 2009 där CO2 frågan stod på agendan. Många spännande aktiviteter har sedan följt; vårfestival, invigning av E6:an på norska sidan och Ungdomens Fredspris som fick avsluta 2009 med pompa och ståt. Ungdomens Fredspris som för övrigt är inne på sitt åttonde år, är ett fantastiskt evenemang med barn och ungdomar i fokus. Stian Berger Røsland, ny Byrådsleder Oslo Kommune Under året har vi även arbetat med vår nya kommunikationsplan ett verktyg vi ska använda för att synas, bredda förankringen samt nå ut till alla olika målgrupper och framförallt synliggöra de resultat vi uppnått. Gränslösa möjligheter är vad vi ska arbeta för! Nu ser vi fram emot 2010 ett år med nya spännande arrangemang och aktiviteter och hoppas på ett fortsatt mycket gott samarbetet med våra goda vänner i Norge! Kommunikationer Kultur & turism Sekretariatet Näringsliv Kontaktgruppen Utbildning

4 6 Å r s b e r ä t t e l s e 2009 Om regionen Facts and figures 6,3 miljoner fordon passerar gränsen vid Svinesund varje år 3,6 miljoner passagerare flyger till och från Landvetter flygplats per år 3 miljoner människor bor i regionen ton gods fraktas årligen från flygplatserna i regionen Akershus fylkeskommune Oslo Østfold fylkeskommune Västra Götaland Göteborg GÖTEBORG-OSLO rådet Ordförande Göran Johansson(s), ordf. Business Region Göteborg AB Vice Ordförande Erling Lae(H), byrådsleder Oslo kommune (jan-sep) vice ordf. Stian Berger RØsland(H), byrådsleder Oslo kommune(sep-dec) Nils Aage Jegstad(H), fylkesordfører Akershus fylkeskommune Jan Hallberg(m), kommunalråd Göteborg Stad Kent Johansson(c), regionråd Västra Götalandsregionen Martin Andreasson(m), regionråd Västra Götalandsregionen Jarl Karlsson(s), kommunstyrelsens ordförande Ale kommun Siri Hov Eggen(Ap), Fylkestingsmedlem Akershus fylkeskommune Stig T Nordberg(Frp), kontrollutvalgsleder Østfold fylkeskommune Ole Haabeth(Ap), fylkesordfører Østfold fylkeskommune Anette Wiig Bryn(Frp), byråd för näring och kultur Oslo kommune Ole Petter Ottersen, rektor Universitetet i Oslo Olaf Stene, regiondirektör NHO Oslo og Akerhus Pam Fredman, rektor Göteborgs Universitet Johan Trouvé, VD Västsvenska Industri - och Handelskammaren Ove Andersson(m), kommunalråd Stenungsund kommun Å r s b e r ä t t e l s e Medlemmar Kontaktgruppen Trond Andersen, seksjonssjef Oslo kommune Lennart Olausson, VD Business Region Göteborg AB Kjersti Garberg, internasjonal rådgiver Østfold fylkeskommune Stine Svarva, fagsjef Oslo kommune Tale Kandal, rådgiver Akershus fylkeskommune Bertil Törsäter, regionutvecklingsdir. Västra Götalandsregionen Sekretariatet Julia Wadman, chef Göteborg-Oslo-sekretariatet Madeleine Johansson, projektledare Göteborg-Oslo-sekretariatet studerande vid universitet och högskolor i regionen Kommunikationsgruppen Ordförande Lars-Bertil Ekman, Göteborg Stad Trafikkontoret Vice ordf. Ing-Cristine Ericson, samf. etaten Oslo kommune norrmän boende i Västsverige Hans Erik Fosby, Østfold fylkeskommune Per Gisle Rekdal, Oslo Havn KF 5179 personer från Västra Götalands regionen arbetspendlar till Norge (2007*) Håkan Wennerström, Vägverket Region Väst (jan-maj) Tom Granquist, Akershus fylkeskommune Ulrika Honauer, Vägverket Region Väst (juni-dec) Sekr. Kent Lindström, sekreterare L&L Dokumentation Håkan Bergqvist, Västtrafik AB (jan-mars) Birgitta Hellgren, Banverket (jan-okt) svenska dotterbolag och filialer etablerade i Norge Lars Backström, Västtrafik AB (april-dec) Solweig Adolfsson, Banverket (nov-dec) Sidsel Sandelien, Statens Vegvesen Region Öst Rolf Thor, Västra Götalandsregionen Knut Stabaek, Oslo Lufthavn AS Bengt Wennerberg, Business Region Göteborg AB 350 norskägda företag i Göteborgsregionen Helena Wiberg, Luftfartsverket Landvetter flygplats Per-Morten Lund, Statens Vegvesen Region Öst Eric Nilsson, Göteborgs Hamn AB (jan-maj) Björn Egede-Nissen, Jernbaneverket, Region Öst 200 flyglinjer från regionens internationella flygplatser, varav en del går till samma destinationer. 113,5 miljarder Skr. Värdet av tjänster och varor Sverige exporterar till norge (2008*) 97 miljarder Skr. Värdet av tjänster och varor Norge exporterar till Sverige (2008*) Magnus Kårestedt, Göteborgs Hamn AB (juni-dec) Kultur & Turismgruppen Ordförande Erik Vadholm, direktör Akershus fylkeskommune Vice ordf Birgitta L-Öfverholm, affärsområdeschef Göteborg & Co Ann Charlotte Eklund, Västra Götalandsregionen Björn Edvardsen, fylkeskultursjef Østfold fylkeskommune Bo Öster, regionutveckling Västsvenska Turistrådet Björn Sandmark, förvaltningschef Ggb stads Kulturförvaltning Tor Sannerud, direktör Visit Oslo AS Liss Kristin Steinbakk, spesialrådgiver, Oslo kommune Ulla Bjørnsjø, spesialrådgiver, Oslo kommune Karl-Gunnar Nordanstad, chef, Göteborgs Stadsmuseum Näringslivsgruppen 19 miljoner passagerare flyger till och från Gardemoen per år (2008*) Ordf. Lennart Olausson, VD Business Region Göteborg AB Vice ordf. Knut Halvorsen, daglig leder Oslo Teknopol IKS Johan Trouvé, VD, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Jan Andréasson, generalkonsul, Kgl. Norsk Generalkonsulat 15 mil gemensam riksgräns mellan Osloregionen och Västsverige Mary Moe, naeringsjef Oslo kommune Bertil Törsäter, regionutvecklingsdir. Västra Götalandsregionen Egil Björn-Hansen, spesialrådgiver, Akershus fylkeskommune Jacob Broström, projektledare, Business Region Göteborg AB Anne K. Wold, rådgiver Østfold fylkeskommune Boo Edgar, styrelseordförande MedCoast Scandinavia 10 miljarder Skr uppskattas gräns handeln uppgå till per år. Mikael Klingberg, direktör Mikael Klingberg Konsult Tina Nordlander, landspecialist, Innovasjon Norge, Stockholm 547 norrmän arbetspendlar till Västra Götalandsregionen (2007*) Utbildningsgruppen *Källor: Exportrådet, StatNord, Västra Götalandsregionen Håkan Beskow, internationell chef Göteborg Stad(adjungerad) Ordf. Sven Höper, skolchef Utbildningsförv. Göteborg Stad Vice ordförande Elin Reite, Utdanningsetaten Oslo kommune Gro Sommerfelt-Karlsen, rektor Slemdal skole, Oslo kommune Inge Haraldstad, spesialrådgiver Kultur og utdanning, Oslo kommune Göran Fock, utvecklingssekr. Västra Götalandsregionen Eva Thelin, verksamhetschef Skola SDF centrum Göteborgs Stad Göran Ohlsson, utvecklingschef Utbildningförv. Göteborg Stad Sven Wirén, utvecklingsledare Center för skolutveckling, Gbg Stad Einar Wium, fylkesopplaeringssjef Østfold fylkeskommune

5 8 Årsberättelse 2009 Årsberättelse Kommunikationer som knyter samman och skapar möjligheter Arbetsgruppens medlemmar Lars-Bertil Ekman Trafikkontoret, Göteborgs Stad ordf. Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten, Oslo kommune vice ordf. Sidsel Sandelien Statens Vegvesen, Region Öst Per Morten Lund Håkan Wennerström Vägverket, Region Väst jan-maj Ulrika Honauer juni-dec Björn Egede-Nissen Jernbaneverket, Region Öst Birgitta Hellgren Banverket jan-okt Solweig Adolfsson nov-dec Per Gisle Rekdal Oslo Havn FK Eric Nilsson Göteborgs Hamn AB jan-maj Magnus Kårestedt juni-dec Knut Stabaek Oslo Lufthavn AS Helena Wiberg Luftfartsverket, Landvetter flygplats Håkan Bergqvist Västtrafik jan-mars Lars Backström april-dec Tom Granquist Akershus fylkeskommune Hans-Erik Fosby Østfold fylkeskommune Rolf Thor Västra Götalandsregionen Bengt Wennerberg Business Region Göteborg AB Mål för gruppens verksamhet För år 2009 har gruppens målsättning varit att: fortsätta arbeta för en utveckling av järnvägen mellan Oslo och Göteborg genomföra ytterligare utvecklingsprojekt inom transportområdet som underlag för GO-rådets ställningstaganden i frågor av betydelse för GO-regionens utveckling följa upp och informera om infrastruktur-, trafik- och transportutvecklingen inom GO-regionen förmedla information och kunskap om transportsystemet och dess möjligheter att bidra till GO-regionens utveckling samverka med övriga arbetsgrupper inom GO-samarbetet ta del av utvecklingsprojekt i omvärlden som kan vara av intresse för gruppens verksamhet Verksamhetens resultat 1. Projektverksamhet Under verksamhetsåret har gruppen bedrivit fyra utvecklingsprojekt. Samtliga projekt pågick vid verksamhetsårets slut och gruppen har därmed inte slutredovisat något projekt under verksamhetsåret. Projektet Ny järnväg Oslo - Göteborg Projektet påbörjades 2006 med syfte att genomföra den strategi för utbyggnad av järnvägen Oslo-Göteborg som tagits fram av en särskild arbetsgrupp under ledning av GO-sekretariatet. Projektet är avsett att bedrivas under flera år. Kommunikationsgruppen Under 2008 tog projektgruppen fram en uppdaterad strategi för det fortsatta arbetet. Med utgångspunkt från denna strategi har projektarbetet under 2009 varit inriktat på att dels analysera behovet av kort- och långsiktiga infrastrukturförbättringar på främst delsträckan Halden- Trollhättan, dels analysera möjligheterna att få till stånd ett förbättrat trafikutbud på hela sträckan Oslo-Göteborg. En förstudierapport, som lyfter fram mål och åtgärdsbehov på kort- och medellång sikt, har tagits fram under verksamhetsåret. Som ett etappmål anges att restiden mellan Oslo och Göteborg skall minska med 30 minuter till 3,5 timmar redan från år 2012, med ett trafikutbud på minst fem turer per dag och riktning. Denna målsättning bedöms kunna uppnås genom dels en ökad integrering av intercity- och regionaltågstrafiken på sträckan, dels den då färdigställda ombyggnaden på sträckan Göteborg- Öxnered samt därutöver vissa ytterligare anpassningsåtgärder. För att uppnå detta förutsätts en strukturerad samråds- och förankringsprocess med samtliga berörda intressenter, primärt på den lokala och regionala nivån. Härutöver kommer möjligheterna att erhålla statsbidrag till en försöksverksamhet med utökad trafik att närmare undersökas. Processen har påbörjats och förväntas kunna leda till ett avtal om genomförande kring årsskiftet 2010/2011. Projektansvar: Östfold och Akershus fylkeskommuner, Västra Götalandsregionen och BRG. Projektet Informationstekniska system inom transportsektorn Projektet påbörjades 2007 med en inventering av de informationstekniska system som fanns i bruk eller var planerade att införas inom GO-regionen i syfte att effektivisera utnyttjandet av transportsystemet. Inventeringsrapporten redovisades för GO-rådet i februari 2009 och har legat till grund för den nu pågående projektfasen. Detta arbete skall resultera i en analys av möjligheterna att kunna erbjuda ett funktionellt multimodalt reseplaneringssystem för Göteborg-Osloområdet, alternativt för Norge och Sverige som helhet. Projektet kommer att slutredovisas under våren Projektansvar: Vägverket, Region Väst och Statens Vegvesen, Region Öst. Kommunikationsgruppen Projektet Förutsättningar för en ny sjötransportförbindelse Oslo Göteborg Redan hösten 2007 förde gruppen inledande diskussioner om att utreda förutsättningarna för en ny sjöfraktförbindelse för enhetsberett gods mellan Göteborgs hamn och hamnar i Oslofjorden. Under 2008 arrangerade gruppen en konferens i Göteborg med syfte att diskutera frågan med företrädare för berörda hamnar i transportkorridoren. Förutsättningarna för fortsatta diskussioner bedömdes goda, vilket låg till grund för beslutet att genomföra projektet. Under verksamhetsåret har marknadspotentialen för en eventuell sjötransportförbindelse närmare analyserats. Nuvarande godsflöden i korridoren har sammanställts och ett antal företrädare för berörda samlastningsföretag har intervjuats för att klarlägga dels hur transportstrukturen ser ut i nuläget, dels vilka kriterier branschen tillämpar vid val av transportsätt. Resultaten håller på att sammanställas och beräknas kunna presenteras i början av 2010 som underlag för beslut om fortsatt inriktning. Projektansvar: Oslo Havn KF och Göteborgs Hamn AB. Projektet Förutsättningar för resor och transporter i GO-regionen Projektet påbörjades Efter inledande diskussioner inom gruppen om ambitionsnivåer och projektinriktning har ett projektprogram tagits fram. Projektgruppen kommer att utgå från det intervjuunderlag som tagits fram inom projektet Förutsättningar för en ny sjötransportförbindelse Oslo-Göteborg och komplettera detta underlag med ytterligare intervjuer, främst av företrädare för olika transportslag. I en första rapport avser projektet redovisa nuläge, problemställningar och möjligheter avseende resor och transporter i GO-regionen. Parallellt kommer man att undersöka möjligheterna till jämförelser av förhållandena i GO-regionen med motsvarande förhållanden i några andra regioner i Europa för att i en efterföljande rapport kunna redovisa regionjämförelser avseende transporttillgänglighet. Projektet beräknas kunna slutredovisas Projektansvar: Jernbaneverket, Region Öst, Västtrafik, Luftfartsverket, Landvetter flygplats och Oslo Havn KF. 2. Övrig verksamhet Medverkan i COINCO North Gruppen medverkar aktivt i det EU-bidragsfinansierade projektet COINCO North och ansvarar där för delområdet Transport Infrastructure. Under verksamhetsåret har ett antal arbetsuppgifter identifierats, uppgifter som nu genomförs efterhand. Projektarbetet anpassas fortlöpande till det arbete som sker inom angränsande EU-projekt som SCANDRIA och IBU Öresund. Projektet genomförs under en treårsperiod och avslutas Foto: østfold fylkeskommune, ny väg, E6:an, vid Svinesund. - Medverkan på externt anordnade konferenser Gruppen var representerad på årets konferens om Nordisk Infrastruktur som anordnades i Helsingborg den 23 september. Gruppen var dessutom representerad på den 16:e världskongressen om ITS som anordnades i Stockholm den september. - Samverkan med kommunrepresentanter från Fyrbodal avseende järnvägen Oslo-Göteborg Till gruppens första sammanträde under verksamhetsåret bjöds ett antal kommunrepresentanter från Fyrbodalsområdet in för att diskutera utvecklingen av järnvägen Oslo-Göteborg. Från kommunrepresentanterna framhölls att en förbättring av järnvägen var ytterst angelägen och att det fanns en trafikutvecklingspotential, inte minst eftersom den norska arbetsmarknaden blivit allt viktigare för Fyrbodal och i synnerhet för Dalslandskommunerna. Från kommunerna framfördes även intresse av att på olika sätt kunna bidra till utvecklingen av järnvägen, exempelvis genom utbyggnad av lokala resecentra. - Internt informationsutbyte Vid gruppens sammanträden har gruppdeltagarna regelmässigt utbytt information från sina respektive verksamhetsområden. Under verksamhetsåret har arbetet med de nationella transportplanerna samt det pågående ansvars- och organisationsutvecklingsarbetet inom främst väg- och järnvägsområdet i de båda länderna ägnats särskilt intresse. Härutöver har information lämnats om infrastruktur-, transport- och trafikutvecklingen inom GO-regionen. - Samverkan med övriga arbetsgrupper inom Göteborg- Oslo-samarbetet Samverkan har huvudsakligen skett med Näringslivsgruppen inom ramen för projektet COINCO North. Härutöver har samverkan skett med samtliga arbetsgrupper under det gemensamma arbetet med GO-samarbetets Kommunikationsplan. Genomförda sammanträden Under 2009 har gruppen haft fyra sammanträden: - 25 februari, Västra Götalandsregionen i Vänersborg - 23 april hos Samferdselsetaten i Oslo - 26 augusti hos Västtrafik i Göteborg - 16 november hos Jernbaneverket, Region Öst, i Oslo Lars-Bertil Ekman Ordförande

6 10 Årsberättelse 2009 Årsberättelse Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Arbetsgruppens medlemmar: Gränslöst lärande - på alla nivåer Sven Höper Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad ordf. Elin Reite Utdanningsetaten Oslo vice ordf. Sven Wirén Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad sekr. Gro Sommerfelt-Karlsen Oslo kommune Göran Ohlsson Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad Eva Thelin Förskola/skola SDF centrum Göteborgs Stad Einar Wium Østfold fylkeskommune Inge Haraldstad Byrådsavd. for kultur og utdanning,oslo kommune Göran Fock Enheten för utbildning och kompetensuveckling Västra Götalandsregionen Mål för gruppens verksamhet Utbildningsgruppen har i uppdrag av GO-rådet att genom sin verksamhet I GO-regionen arbeta för: ett omfattande samarbete, etablera nätverk och utbyte mellan grund- och gymnasieskolor i regionen och mötesplatser för elever, lärare och skolledare. tolerans, demokrati, rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling i samarbetsprojekt i och mellan skolorna i regionen Mål/Måldokument Inför arbetet under 2009 beslutade utbildningsgruppen att ta fram ett måldokument för det framtida arbetet. I sammandrag kan man sammanfatta det som följer: Huvudbudskap Skapa attraktiva mötesplatser för gränslöst lärande genom utväxling/utbyte på alla nivåer. Foto: Bild från inbjudan till vårfestivalen Turbo 2009 Utbildningsgruppen arbetar med i huvudsak två olika projekt. Årligen delas Ungdomens Fredspris mot rasism och för mångkulturell förståelse samt arbete för hållbar miljöutveckling ut i december månad i Göteborg. Varje år arrangeras en Vårfestival i Norge med olika teman. Temat växlar mellan idrott, musik/ dans. Alla så kallade Göteborg-Oslo-skolor inbjudes till att delta i arrangemangen. Utöver dessa större arrangemang sker även ett utbyte mellan elever, lärare och rektorer -skolledarutbytet. En konkret målsättning är också att fördjupa samarbetet med universiteten för att tillsammans utarbeta ett program för elever i högstadie- och gymnasieskola i syfte att öka språkförståelsen mellan våra båda länder. Det har konstaterats att de norska eleverna har ett försprång då det gäller att förstå svenska, medan de svenska eleverna inte förstår norska. Verksamhetens resultat Utbildningsgruppen har under 2009 arbetat med följande redskap för att uppfylla målsättningen för uppdraget: Skolledarutbytet har under året fortsatt med planerad frekvens, med samling både vid Vårfestivalen samt vid Ungdomens Fredspris. Vid sistnämnda samlingen togs det fram en plan över innehållet i utbytet för Ansvaret för detta åvilar Oslo. 16 skolor ingår varav 8 norska och 8 svenska. Svårigheter för nyrekrytering har visat sig. Förändringar i skolorganisationen på resp. ställen har påverkat kontinuiteten i arbetet. Utbildningsgruppen har omformulerat sin strategi inför 2010 och kommer att arbeta med skolledarutväxlingen på ett mer stödjande sätt. Medverkande skolor i Skolledarutbytet 2009 Från Göteborg: Kungsladugårdsskolan, Johannebergsskolan, Guldhedsskolan, Karl Johansskolan, Ester Mosessons gymnasieskola, Burgården Utbildningscenter, Bernadottegymnasiet och Katrinelundsgymnasiet. Från Oslo: Fagerberg VGS, Nordstrand VGS, Brannfjell skole, Hauketo skole, Nordstrand skole och Seterbråten skole. Från Akerhus: Vestby VGS Från Østfold: St.Olav VGS Vårfestivalen 2009 ägde rum på Rönninge folkhögskola i Oslo. Med ett MUSIK-tema samlades utbytesskolorna för att tillsammans skapa musik, bild, foto, video, dans mm. Engagemanget var stort och avslutningsföreställningen skapade verkligen en känsla av gemenskap. Ungdomens Fredspris ägde rum för 8:e året och för andra året på Stora Teatern i Göteborg. Ambitionen att göra ett förstkassiskt arrangemang för de deltagande skolorna gällde även i år För att enklare kunna webhänvisa skapades en transportweb: och ca 200 skolor inviterades till att lämna in bidrag. Efter att de norska skolorna blivit inviterade till lunch på Norska Sjömanskyrkan, möttes 100 norska elever tillsammans med 300 elever från svenska skolor o klasser för ett mingel i Stora Teaterns Kristallsal innan det var dags för utdelning inför 500 åskådare. August Kobbs gymnasiet hade skapat blomsterarrangemangen, elever från Ester Mosesson gymnasium deltog vid servering, Bernadottegymnasiet ansvarade för värdskapet vid ankomsten till Stora Teatern samt elever från Hvitfeldtska musikprogram, under ledning av Åke Edefors, stod för musiken. En elev från vardera Angeredsgymnasiets teaterprogram samt St Olav videregående skole ansvarade för konferencierskapet. Den för fredspriset 2009 sammansatta svensk/norska orkestern ramade in föreställningen och Svenska Balettskolan visade hur en modern dansförställning kan byggas upp. 21 bidrag till Fredspriset hade lämnats in och 6 bidrag nominerades. Efter att de nominerade bidragen hade gjort sina presentationer, meddelade juryn sitt beslut: Vinnare 2009 i de olika kategorierna: Internationellt samarbete för fred och internationell samverkan: Malakoff Videregående skole ( kr) samt St Olav Videregående skole (5 000 kr) Arbete mot mobbing, våld och rasism för mångfald mot fördomar: Guldhedsskolan ( kr) samt Brannfjell Ungdomsskole (5 000 kr) Arbete för hållbar miljöutveckling grönare och skönare natur och miljö: Nordstrand Barneskole ( kr) samt Malakoff Videregående skole (5 000 kr). Ytterligare en nyhet för i år var vår samarbetspartner som delade ut resepriser till de nominerade skolorna -bekväma resor med buss Göteborg-Oslo till samtliga. Intresset från massmedia visade sig på följande länkar: NRK, Vårt Göteborg, Sveriges Radio, Moss-avis.no Efter utdelningen serverades en trerätters fredsprismiddag på Storan Teaterns scen. Den sammansatta Göteborg-Oslo ensemblen bjöd på ytterligare musik. Flera duktiga solister framträdde. Senare på kvällen bjöds samtliga i utbytet på Lisebergsbesök med den traditionella femkampen. Andra dagen inleddes med att lärar och elever besökte Universeum, där ett för utbytet tillrättalagt program bjöds. Eftermiddagen användes till att besöka respektive utbytesskola i Göteborg. Genomförda sammanträden Under 2009 har gruppen haft sju sammanträden: 29 januari i Oslo, Norge 31/3 Rönningen folkehögskole, Oslo, Norge 28/5 UBF Göteborg, Sverige 24 august Fylkeshuset Sarpsborg, Norge 14 oktober Skypemöte över nätet 13 november UBF Göteborg, Sverigr 4 december UBF Göteborg, Sverige Sven Höper Ordförande

7 12 Årsberättelse 2009 Årsberättelse Kultur & Turismgruppen Kultur & Turismgruppen Kunskap och upplevelser Arbeidsgruppens medlemmer Erik Vadholm Akershus fylkeskommune leder Birgitta Öfverholm Göteborg & Co nestleder Bjørn Edvardsen Østfold fylkeskommune Liss Kristin Steinbakk Oslo kommune Ulla Bjørnsjø Oslo Kommune Tor Sannerud Visit Oslo Karl-Gunnar Nordanstad Göteborg Stad Bjørn Sandmark Kulturforvaltningen Göteborg Bo Öster Västsvenska Turistrådet Ann Charlott Eklund Västra Götalandsregionen I l ø p e t av året 2009 har Karl-Gunnar Nordanstad, Liss-Kristin Steinbakk og Ulla Bjørnsjø tiltrådt gruppen slik at alle deler av de samarbeidende parter nå er representert i gruppen. Mål för grupens verksamhet Arbeidsgruppen har i sitt arbeid gjennom året hatt fokus på følgende målsettinger: Øke den internasjonale interessen for regionen både som reisemål for turister Øke kunnskapen om kultur- og andre opplevelsestilbud for regionens innbyggere Fremheve kulturens betydning for næringsetablering i regionen Fungere som antenner i eget område for initiativ og tiltak som både kan ha en overføringseffekt til andre aktører i regionen eller som bidrag til å øke deltakelsen fra alle deler av regionen En kartlegging av reisemønster og begrunnelser samt informasjon om tilleggseffekter er sluttført i 2009 og presentert under GO-seminaret som ble avholdt i Oslo i august. Denne sammenstillingen av data vil gi gruppen dokumentasjon som grunnlag for det videre arbeidet og prioriteringer for 2009 og fremover. Konsertsamarbeid Etter henvendelse fra den norske Generalkonsulen i Göteborg har gruppen også i 2009 støttet et konsertarrangement med det norske guttekoret Sølvguttene i slutten av november Koret representerer en del av de norske juletradisjoner og holdt en svært vellykket konsert både på Nordstan og i Johannebergkyrkan hvor fokuseringen på GOregionen var et tydelig element i arrangementet. COINCO North Kultur og opplevelse er en del av prosjektet COINCO North og gruppen har tatt et ansvar for innholdet i Workpacage III. Prosjektet ble godkjent i 2008 og vårt arbeid for måloppnåelse i dette prosjektet er knyttet til 2 områder Kunst langs vei og GO-regionen som nordens filmregion i samarbeid med Gøteborg Filmfestival. Arbeidsgruppen er i denne sammenheng prosjektgruppe med Birgitta L-Öfverholm som leder og rapporterer tiltak og fremdrift til norsk og svensk side i prosjektet, henholdsvis Oslo Teknopol og Business Region Göteborg. Det har ikke vært gjennomført konkrete tiltak på dette området i Imidlertid er gruppens møter i større grad i ferd med å utvikle seg til et forum for gjensidig utveksling av informasjon og erfaringer. Dette er i tråd med strategien for arbeidsgruppen i årene Oppsummering Det arbeidet og de drøftinger som gruppen har gjennomført i 2009 viser at en endring av fokus fra iverksetter til strategisk tilrettelegger er en riktig vei å gå. Imidlertid ser vi også at samarbeid over land og regionsgrenser ikke gjør seg selv og at tid også representerer en viktig faktor. Spesielt gjelder dette arbeidet med WP III i COINCO North-prosjektet. Vi vil gjerne gjennomføre våre aktiviteter på en ordentlig og profesjonell måte med høy kvalitet. Derfor mener vi selv at vi, innenfor de rammer som er lagt, både økonomisk, organisatorisk og kapasitetsmessig har videreført våre planer for 2009 i tråd med de føringer som er lagt fra GO-rådets side, COINCONorth-prosjektet og egne ambisjoner. Genomförda sammanträden Det er gjennomført 4 møter i arbeidsgruppen i 2009: januar (Göteborg), mars (Göteborg), juni (Halden) m/ Turandot på Fredriksten oktober (Göteborg) m/ Guys and Dolls på Gøteborgsoperaen. I tillegg har gruppen vært representert i GO-rådets møter i februar og august. Erik Vadholm Leder Verksamhetens resultat Gøteborg-Oslo-regionen som reisemål må fokusere på de verdier som gjør denne regionen spesiell i forhold til andre reisemål i Skandinavia. Samarbeid forøvrig GO-samarbeidets intensjoner er også å medvirke til kompetanseutvikling og gi synerigieffekter på tjenestemannsnivå. Foto: Jan Andréasson, Sölvguttenes konsert i Nordstan Göteborg december 2009

8 14 Årsberättelse 2009 Årsberättelse Mål för grupens verksamhet COINCO-North projektet, försett med finansiering genom interreg (ØKS/KASK-programmet), har satt ramen för näringslivsgruppens arbete under 2009 och de nästkommande två åren. Interregfinansieringen ger möjligheter till att ha en långt högre aktivitetsnivå och definiera in andra aktiviteter i tillägg än det som har varit vanligt under arbetet inom GOs olika arbetsgrupper. Det ger möjligheter att stimulera synergi mellan arbetsgrupperna på ett helt nytt sätt. Aktiviteter under MedCoast och Utbildningsgruppen blir därför integrerat i projektet. Samarbetet med Kultur- och turismgruppen kommer att vara centralt när det blir interreg finansierat. Följande målsättningar för arbetsgruppens verksamhet har fastställts; samordna med strategiskt viktiga projekt och aktiviteter i andra arbetsgrupper under GO genom COINCONorth. genomföra aktuella konferenser inom satsningsområdena. marknadsföra GO-regionen på mässor och konferenser. Verksamhetens resultat I början på 2009 togs ett förslag till Vision fram för Näringslivsgruppen som en del av GO-samarbetets kommunikationsplan. SWOT-analys Etapp II på SWOT-analysen har inletts. Resultatet kommer att redovisas under första halvåret Näringslivsgruppen Att skapa mötesplatser för norsk-svenskt näringsliv Arbetsgruppens medlemmar Lennart Olausson BRG Business Region Göteborg AB ordförande Knut Halvorsen Oslo Teknopol IKS vice ordförande Jan Andréasson Kgl. Norsk Generalkonsulat i Göteborg Mary Moe Oslo Kommune Johan Trouvé Västsvenska Industri- och Handelskammaren Bertil Törsäter Västra Götalandsregionen Jacob Broström BRG Business Region Göteborg AB Anne Wold Østfold fylkeskommune Egil Björn-Hansen Akershus fylkeskommune Boo Edgar MedCoast Scandinavia Tina Nordlander Innovasjon Norge, Stockholm. Mikael Klingberg Mikael Klingberg Konsult CO 2 seminarium Den 27 januari genomfördes ett heldagsseminarium i Göteborg på ämnet Carbon Capture and Storage eller s.k. CCS teknologi. Teknologin består i att fånga in och lagra koldioxid för att därmed minska CO 2 utsläppen och bidra till att uppnå klimatmålen. Ett 80-tal personer deltog och utvärderingen visade på att man vill ha en uppföljning inom ett år. Pressen visade dessutom stort intresse för denna i Sverige ganska okända metod. Från Norge deltog flera experter och under året har samarbetet mellan Sverige och Norge inom detta område förankrats och utvecklats Mars MIPIM* 2009 Årets MIPIM mässa hade lägre deltagarantal totalt vad gäller länder. Temat för årets seminarium var Airport Cities som genomfördes som monterarrangemang med deltagande från Rügge Airport och Landvetter Airport. Norska dagen Arrangerades på Ostindiefararen torsdagen den 4 juni. Syftet var att uppmärksamma det faktum att bland de utlandsägda företagen i regionen är det just Norge som dominerar med sina 350. Dessutom blev detta ett tillfälle att prata norsk-svenska relationer som är historiska och traditionella. Framtidsperspektiven lyftes också upp. COINCO North Ansökan till COINCO North skickades in hösten 2008, men blev formellt först godkänt i mars 2009 och kick off hölls i Oslo Rådhus den 18 mars. Interreg projektet är en fortsättning av samarbetet under COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation), men denna gången bara med danska, svenska och norska partners och under ÖKS/KASK programmet. Projektet fokuserar på utvecklingen av moderna infrastrukturer i den nya megaregionen eller 8 miljonerstaden med Osloregionen i norr, Göteborg och Västsverige i mitten och Öresund i söder. En av Europas starkaste och mest dynamiska regioner. Moderniseringen av intercitytågsystemet står centralt, men projektet utreder också höghastighetståg där den långsiktiga visionen är Oslo *Samarbetet med MIPIM finansieras genom egna budgetar. Näringslivsgruppen Öresund på 2 timmar och 20 minuter något som innebär att sträckan Oslo Göteborg kan köras på 1 timma och 10 min. Målet med intercitymoderniseringen (dubbelspår) är att restiden mellan Oslo Göteborg skall komma ned till 2 timmar. COIN- CO North vill också intensifiera samarbetet inom MedCoast Scandinavia och inom upplevelser och besöksnäringen (se nedan). Projektet varar fram till WP2 1. Näringsliv Näringsliv omfattar flera områden. Fokus inom biomedicin ligger helt naturligt med i COINCO Norths målsättning att COINCO North korridoren skall utvecklas till en ledande innovativ biomedicinsk region i Europa. Målen för perioden fram till 2011 har uttrycks som följande 1. Utföra en SWOT-analys ur ett innovationsperspektiv. 2. Analysera hur olika typer av ägandeformer påverkar innovationssystemen. 3. Utveckla modeller för samverkan inom innova tion- och entreprenörskapsutbildning. 4. Utveckla förslag till modeller som kan styrka samverkan mellan hälsosektorn och företag. 5. Utveckla förslag till modeller för att främja innovationer inom hälsosektorn. Baserat på organisationerna OsloBio och GöteborgBIO skapas nu tre nya nätverk med betydande kunskap på båda sidor gränsen inom Medicin Teknik, Marina möjligheter för att främja biomedicinsk forskning och hälsovårdsområdet. Det biomarina klustret skall analyseras och förstärkas ytterligare. På svensk sida skapas en kunskapsplattformen och på norsk sida genom Mare Life en betydande klustertillväxt. Samarbete finns inom entreprenörsutbildningar i Göteborg och Oslo. Syftet är att öka verksamheten inom lifescienceområdet, med utbildning och utveckling för redan yrkesverksamma. Detta har nu påbörjats. WP3 Gruppen fokuserar på följande två projekt. Konst längs vägen, en konstnärlig markering längs E6. Projektgruppen har precis startat sitt arbete och skall komma med förslag till projektplan i januari Nordic Film Lab. Markering och utveckling av regionen som den ledande i Norden inom kort- och dokumentärfilm, med Göteborg Film Festival som fyrtorn. En del i denna process har varit studieresor till andra arrangemang runt om i Norden där filmare träffas under olika former. Syftet med resorna har dels varit att knyta kontakt med relevanta branschaktörer att knyta till Nordic Film Lab men också för att få ökad erfarenhet i hur samtalet kring film går till på andra platser samt att samla in åsikter om vad man anser saknas vad gäller mötesplatser och dialoger kring film. Slutprodukter för WP 3 Öka korridorens attraktivitet som lokaliseringsalternativ för näringsetablering och turistmål genom att höja kvaliteten inom kultur och turism. Etablera nätverk av kultur- och turistinstitutioner. Stärka kunskapen om korridoren internationellt. Miljöteknik Samarbete har startats vad gäller att knyta BRGs Cleantech projekt med 250 företag med motsvarande i Osloområdet, för att gemensamt gå ut på utvalda exportmarknader. För närvarande sker arbetet på norsk sida för att identifiera cleantechföretag. Studien förväntas att färdigställas i början på året Samverkan med övriga arbetsgrupper inom GOsamarbetet COINCO North projektet har medfört ökat samarbete med Kommunikationsgruppen samt Kultur- och turismgruppen. Genomförda sammanträden Under 2009 har gruppen haft fyra sammanträden: - 10 februari på Business Region Göteborg - 7 maj, i Oslo Rådhus - 8 september, på Business Region Göteborg - 17 december, i Oslo Rådhus Lennart Olausson/Ordförande Foto: Business Region Göteborg, presentation från Norska Dagen 4 juni 2009

9 16 Årsberättelse 2009 Årsberättelse Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet består av: Julia Wadman Madeleine Johansson Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg AB Sekretariatets mandat: Sekretariatet ansvarar för Göteborg-Oslosamarbetets löpande verksamhet och skall verka för att GO-rådets beslut verkställs. Sekretariatet innehar det rapporterande, informerande och samordnande ansvaret mellan GO-rådet, kontaktgruppen och arbetsgrupperna. Sekretariatet ansvarar även för externa kontakter. Det åligger sekretariatet att ansvara för de administrativa rutinerna inom Göteborg Oslo samarbetet inklusive att hantera den löpande budgetprocessen, kassa och in- och utbetalningar enligt GO-rådets instruktioner. Sekretariatet skall även sköta erforderlig bokföring. Räkenskaperna skall årligen underställas GO-rådet för godkännande. Sekretariatet har varit representerat vid: 2 st Göteborg-Oslo rådsmöten 2 st Presidiemöten 19 st Arbetsgruppsmöten Arbetsgrupperna har genomfört ett antal konferenser/seminarier där sekretariatet medverkat genom administration och kommunikation: Klimatgaskonferens - en uppföljning på 2007 års naturgaskonferens, som lockade ca 100 deltagare. Den arrangerades i Göteborg av näringslivsgruppen i samarbete med Norges Ambassade, Göteborg Energi och Business Region Göteborg i Göteborg den 27 januari Sekretariatet ingick i planeringsgruppen samt administrerade inbjudan, ekonomi och praktiskt kringarrangemang Norska Dagen - Eventet arrangerades av Business Region Göteborg tillsammans med Göteborg- Oslo-samarbetet, Kgl. Norsk Generalkonsulat, DnBNOR och Norsk-Svenska handelskammaren vid och på Ostindiefararen - Skeppet Götheborg, Pir 4 på Eriksberg. Ca 75 personer deltog från norska företag i regionen. Sekretariatet var medarrangör. GO-konferens - med temat: Turistnäring i fokus arrangerades på Gamle Logen, Oslo, med ca 60 deltagande GO-funktionärer och speciellt inbjudna den september. Inbjudna externa talare: Ulf Åberg, Continuum, som pratade om destinationsutveckling och unika mötesplatser i regionen, Per-Arne Tuftin, Innovation Norge och Øivind Sjuls från Oscarborgs Festning. Konferensen syftade till att synliggöra besöksnäringen i regionen och vad vi som samarbete kan göra för att lyfta fram unika mötesplatser, bevara, utveckla och underhålla näringen inom turism. Sekretariatet arrangerade EU-ansökningar September 2008 lämnades en ansökan in för COINCO North, ett interregprojekt med fokus på infrastruktur och främst förbättrad järnväg med mål att restiden mellan Göteborg och Oslo år 2019 är 2 timmar. Projektet innefattar också innovationer och näringsliv samt kultur och turism. Projektansökan blev godkänd februari månad 2009 och arbetet förväntas pågå från Under 2009 har projektet växlat upp och skapat debatt både i Sverige och Norge gällande dubbelspårsutbyggnad och höghastighetståg. Sekretariatet har en roll som kontaktperson för projektets leadpartner Business Region Göteborg. Marknadsföring: Kommunikationsplan Under 2009 har sekretariatet arbetat aktivt med att ta fram en kommunikationsplan för samarbetet för att tydliggöra vision och mål, omarbeta och stärka varumärket, ta fram en ny vision och se över loggan. Sekretariatet arbetade ihop med kontaktgruppen och ordförande i arbetsgrupperna som adjungerande. Arbetet stämdes av med presidiet. Material som arbetades fram på Göteborg-Oslo-konferensen 2008 har utgjort underlag såväl som den SWOT-analys som genomförts samt texter som arbetats fram i samband med COINCO North ansökningen. Samtliga arbetsgrupper har fått inkomma med förslag till visioner, huvudbudskap, mätbara mål, strategi för att nå målen samt målgrupper. Detta material sammanställdes i ett förslag som rådet förväntas godkänna i februari Sekretariatet leder arbetet. MIPIM Världens största fastighets- och investeringsmässa MIPIM, Marché International des Professionels d Immobilier, genomfördes i Cannes i Frankrike. Göteborg tillsammans med Oslo (GÖTEBORG-OSLO regionen) var representerade med gemensam monter när mässan genomfördes den mars. Temat var Airport cities a driving force for growth in trade and industry. I samband med mässan tog sekretariatet fram profilmaterial som delades ut i montern. Hemsidan Arbetsgrupperna har under året tagit en större roll i att bidra med arbetsmaterial på den interna sida där protokoll från GO-rådsmöten och arbetsgruppsmöten finns under respektive grupp, liksom aktuella rapporter, nyheter och projekt. Hemsidan har ca 1500 besökare varje månad. Bilaga den 18 april hade Göteborg-Oslosamarbetet en bilaga i Dagens Industri som beskrev aktuella händelser i regionen och vilka resultat som uppnåtts sedan 1995 då samarbetet startade. Bilagan gick ut i ex med ca läsare. Press Pressreleaser skickades ut i samband med Ungdomens Fredspris och Klimatgaskonferensen vilket resulterade i olika inslag: Artiklar i bl.a. NRK, Vårt Göteborg, Sveriges Radio, Moss-Avis.no, Nyhetsbrev - har utgivits i mars, juni, september och december. Decembermånads nyhetsbrev skickades till ca 1500 mottagare, jämfört med 1200 mottagare december Utställning och utdelning av material Naturgaskonferensen 27 januari MIPIM mars Vårfestival i Oslo 31 mars 1 april Norska Dagen 4 juni Seminarium Handelshögskolan 10 september GO-konferensen i Oslo september Ungdomens Fredsprisutdelning i Göteborg 2 december

10 18 Årsberättelse 2009 Budget och resultat 2009 Budget och resultat 2009 Budget Prog 0912 Utfall -09 Intäkter Parter Överföring Komm.strategi Summa intäkter Kostnader Kommunikationer Komm.strategi Kultur och Turism Näringsliv Utbildning GO-sekretariatet Summa kostn (Transp-10) * * varav 318 tsek är Kommunikationsstrategi Kommunikationer Förutsättningar för resor och transporter i GO-regionen 0 Förutsättningar för en ny sjötransportförbindelse Oslo-Göteborg 0 Administration 50 SUMMA 50 Kultur och Turism MIPIM kulturinslag - omdisponerat till konsert med Sölvguttene 25 Genomföring av forskningsprojekt 195 SUMMA 220 Näringsliv Seminarier(Norska Dagen, Sv-No Handelskammaren) 46 Miljöteknik 125 Administration 24 SUMMA 195 Utbildning Ungdomens Fredspris 250 Vårfestival 175 Skolledarutveckling 45 Administration 30 SUMMA 500 GO-sekretariatet Personalkostnader,OH-kostnader, etc 1169 Resor 85 GO-konferens 75 Marknadsföring 108 SUMMA 1437

11 Göteborg Oslo-samarbetet c/o Business Region Göteborg AB Box , SE Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) TORO-Götatryckeriet 10-02

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo

Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Dnr:0054/09 Protokoll från Göteborg-Oslo samarbetets rådsmöte, 2009-02-25, Oslo Närvarande GO-rådet: Göran Johansson, styrelseordförande ordf Business Region Göteborg AB Erling Lae, byrådsleder vice ordf

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2010 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Från och med verksamhetsåret kommer Göteborg-Oslo-samarbetet ha en gemensam verksamhetsplan för alla arbetsgrupper och sekretariat. Under 2009 har vi även arbetat med att forma

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2012 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2010 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25

Kommunikationsplan. Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation. Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Kommunikationsplan Göteborg-Oslo-samarbetet Vision, Mål och Kommunikation Beslutad av GO-rådet 2010-02-25 Utarbetat av Sekretariatet Göteborg-Oslo-samarbetet Julia Wadman Madeleine Johansson Göteborg-Oslo-samarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2012 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 Strategiarbete Göteborg-Oslo-samarbetet Hösten 2011 kom ett initiativ från Kontaktgruppen om att se över hur Göteborg-Oslo-samarbetet kan stärkas ytterligare så att det blir

Läs mer

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

GO-samarbetet Kommunikationsgruppen GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl. 12.00-15.30 hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo

Läs mer

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo

Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo MÖTESPROTOKOLL 4:2010 Tid och plats för mötet Tisdagen den 16 november kl. 12.00-15.30 hos Statens Vegvesen, Oslo Närvarande Lars-Bertil Ekman Stadskansliet Göteborg ordförande Solweig Adolfsson Trafikverket

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN

SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN GbTEBORG OSLO REGION SAMARBETSAVTAL, GO-REGIONEN Parter i detta avtal år GO-regionen; hår definierade som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, østfold fylkeskommune, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Kursansvarig: Marie Carlsson Våren 2011 Av: Emma Ask emmaask@gmail.com 2011-05-31 Praktikrapport

Läs mer

AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002

AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002 AOG:s ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETEN ÅR 2002 Arbetsgruppens mål Arbetsgruppens mål för utbyggnaden av väg E6 och järnvägen mellan Oslo och Göteborg är: att väg E6 byggs ut till fyra fälts väg med mittdelare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg

Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg Protokoll Dnr 0104/11 Rådsmöte, Göteborg-Oslo-samarbetet 1 mars 2011, Göteborg 1) Välkommen Ordföranden, Anneli Hulthén, öppnar mötet och hälsar välkommen till Göteborg samt överlämnar ordförandeskapet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2004-01-08 1(7) Plats och tid: Borås, kl. 17.00 19.15 Beslutande: Övriga Deltagare: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Ted Öjbro Utses att justera: Jan Vinkvist Paragrafer: 1-9

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Dokumentering och utvä rdering

Dokumentering och utvä rdering Dokumentering och utvä rdering Högskolan Skövde 4 september 2012 Ett samarbete som nu har inletts mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, och Högskolan i Skövde. Fortsättning följer!

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING Mats Johansson Maraton Konsult AB 08:30 Inledning och syfte: Projektmål och indikatorer samt exempel Övergripande struktur för projektplan Uppföljning och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014

HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 HANDLINGSPLAN för INTERNATIONELLT ARBETE i Kultur- och fritidsförvaltningen juli 2012 - juni 2014 Dnr KFN-2012-214 Dpl 03 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: V.

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. 1 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte onsdagen den 6 november 2013 klockan 18.00 21.30 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Ingvar Nilsson (mötesordförande), Bertil

Läs mer

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013

Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Vattenråden inom Västerhavets vattendistrikt sammanställning av årsredovisningar för 2013 Inledning Aktiviteter inom vattenråden är en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen.

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (9) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Landstingets ledningsstab D A T U M D I A R I E N R Handläggare: Katarina Gustafson 2013-11-26 LS-LED12-358 MINNESANTECKNINGAR Sörmlands Folkhälsonätverk Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Plats:

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med den sk. Göteborgsnoden

Minnesanteckningar från möte med den sk. Göteborgsnoden Anteckningar 2004-09-10 Anders Helsing Minnesanteckningar från möte med den sk. Göteborgsnoden Närvarande: Margareta Ringius, Tjörn Håkan Beskow, Göteborg Christer Samuelsson, Partille Bengt Christensen,

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

Analys av förutsättningar för en flyglinje mellan Luleå-Tromsö

Analys av förutsättningar för en flyglinje mellan Luleå-Tromsö Analys av förutsättningar för en flyglinje mellan Luleå-Tromsö Juni 2012 Martin Karlsson Senior konsult Presentation Luleå-Tromsö 2012-06-19 Martin Karlsson Innehåll Bakgrund och syfte Projektets upplägg

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde måndag 15 december 2008 kl. 9.00-13.50, Centralhuset, Göteborg Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg Anneli Hulthén

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision.

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision. UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning (IC) ska arbeta aktivt för att skapa kontaktnät mellan studiekamrater, partneruniversitet och företag och därigenom främja kulturella utbyten, internationella

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013

Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013 Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013 Uppdaterad 2013-08-29 Inledning I Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011-2015 har regional samverkan skrivits in som ett av fem prioriterade områden. Projektet

Läs mer

Landshövdingen samtalar. En serie samtal för länets utveckling. Länets demografiska utmaning

Landshövdingen samtalar. En serie samtal för länets utveckling. Länets demografiska utmaning Landshövdingen samtalar En serie samtal för länets utveckling Länets demografiska utmaning Länets demografiska utmaning Samtal på residenset den 7 december 2009 Text: Tina Holmlund och Helena Österlind

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5) REMISSVAR DATUM BETECKNING 2001-06-15 620-299-2001 ERT DATUM ER BETECKNING Ku2001/341/Ka Kulturdepartementet Enheten för kulturarvsfrågor 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Forum för Levande historia (SOU 2001:5)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse - 2015 Röda Korsets Ungdomsförbund, Linköping 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Medlemmar... 3 3. Styrelsen... 3 3.1 Arbetssätt... 4 3.2 Mål...

Läs mer

Regionrådsmöte Umeåregionen

Regionrådsmöte Umeåregionen Regionrådsmöte regionen Dag Fredag 10 juni 2011 Tid 09.00 15.00 Plats ENS, samverkanshuset, universitet. Bottenvåningen, TrippelHelix. Närvarande Ingemar Nyman, Bjurholm Kurt-Allan Egelby, Bjurholm Lars

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling

Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling Bilaga 2 resecenter och stadsutveckling 1.1. Inledande OH- Bilder vid seminarium/ workshop i Piteå den 31 mars 2009 Bild 2 Bild 1 Bild 3 1 1.2. Minnesanteckningar från seminariet den 31 mars 2009 Tid:

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 [9191 LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTIET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27) Sammanträdesdatum 2016-01-13 Au 2 Dnr KS 0031/2016 Näringslivsprogram fö r Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Ärendebeskrivning

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...3 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4

Läs mer

Samverkan i Sälenfjällen

Samverkan i Sälenfjällen Samverkan i Sälenfjällen Kurt Podgorski Kommunalråd Malung-Sälens kommun Ingemar Kyhlberg Projektledare SITE Destination Charlotte Skott VD Destination Sälenfjällen SITE regionen Sälen Idre Trysil Engerdal

Läs mer

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret Organisering och marknad, Sverige PROTOKOLL 1 (5) Utskottsmöte, Skanska, Solna Närvarande: Gunnar Tunkrans, ordf Stefan Rydberg Göran Svensson Rolf Johansson Magnus Lundberg Ingemar Wiborgh Lars Jacobsson

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge

Ortsutvecklingsmöte i Nödinge MINNESANTECKNINGAR 1(5) Hösten 2013 Datum och tid 2013-10-24 kl. 19:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Musikrummet, Ale gymnasium, Nödinge Lennarth Nilsson, ordförande Sven Pettersson, 1:e vice ordförande

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer.

Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och NAV om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer. Inledning Denna överenskommelse omfattar personer som har

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer