Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010"

Transkript

1 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: Presentation av akademiernas kvalitetsplaner Återkoppling från strategidagen och akademidialoger Lägesrapporter från stora pågående processer, bl.a. ansökningar om lärarexamina och examensrätter för forskarutbildning Uppstart av arbetsgruppernas arbete med beredning av uppdrag och budget för arbetsgruppernas roll - arbetsprocessen - diskussion av styrkor och utvecklingsbehov för högskolans sex prioriterade inriktningar Fika i samband med gruppdiskussioner Ny nämndorganisation

2 KALLELSE Nr 3:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Dnr. MDH 2010/109 Anna-Karin Fornberg Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Datum och tid: Onsdagen den 21 april, kl Därefter nämndgemensamt möte fram till kl Plats: R1-205, Mälardalens högskola, Västerås, (nämndgemensamma delen i Paros). (http://www.mdh.se/student/service/kartor) Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre Eva Skytt Eva Thorin Robin Averstedt Hanna Johansson Andreas Hjertström Tor Andersson Christer Ramebäck Hans Berggren Anna-Karin Fornberg Magnus Hoppe Ove Larsson Magnus Linderström Kerstin Gauffin Dekanus Prodekanus Lärarrepresentant Lärarrepresentant Lärarrepresentant Lärarrepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentantant Extern ledamot Extern ledamot Chef utbildnings- och forskningssektionen Utbildnings- och forskningshandläggare SACO OFR-S Adjungerad, akademi HST Ordförande utskottet för design och konst Förhinder anmäls till Anna-Karin Fornberg, telefon , e-post 1 (2)

3 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2010 MDH 2010/109 Sammanträdesdatum: Ärende Bilaga 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsperson, förslag Andreas Hjertström 3. Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter 4. Anmälningar - Föregående mötesprotokoll utsänt tidigare - Dekanusbeslut Inkomna handlingar: Akademiernas kvalitetsplaner För nämnden relevanta rektors- och styrelsebeslut 5. Rapporter från dekanus, utskott och arbetsgrupper - Dekanus - Biblioteksrådet - Utskottet för forskning - Utskottet för utbildning på forskarnivå - Grundutbildningsutskottet - Utskottet för design och konst - Lärarförslagsnämnden 5 - Utbildningsråden 6. Rapport från studentkåren och doktorandrådet (föredras av studeranderepresentanter) 7. Avvecklingsplaner för programmen Civilingenjör Samhällsteknik, Energi- och miljöingenjör Samhällsteknik och Magisterprogrammet i kvalitet inom läkemedel och bioteknik (MDH /10, MDH /10, MDH /10) (föredras av Anna-Karin Fornberg) 8. Ansökan om finansiering för forskningsprofil från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (MDH 4-338/10) (föredras av Jan Gustafsson) 9. Utbildningsplaner för läsåret 2010/11 och framåt (MDH /09) (föredras av Anna-Karin Fornberg) 10. Verksamhetsplan och ärendelista (föredras av Jan Gustafsson) Övriga frågor 12. Mötets avslutande 2 (2)

4 MDH 2010/109 Bilaga 4.1 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande NT Byte av handledare Farhang Nemati har ny handledarkonstellation. Ny huvudhandledare är Thomas Nolte, biträdande handledare Christer Norström och Anders Wall. Gustafsson NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Mobyen Uddin Ahmed, Annika Kaisdotter Andersson, Shahina Begum, Marcus Bergblomma, Martin Ekström, Jimmie Hagblad och Nikola Petrovic, alla IDT. NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Micael Ehn, Fredrik Jansson, Waldemar Kocjan, Maria Larsson och Oskar Schyberg, alla UKK. Gustafsson Gustafsson NT Disputation Sanjay Verma försvarar kl 13:00 i Lambda, Västerås, sin Gustafsson avhandling ''New Product Newness and Benefits - A Study of Software Products froma Firm's Perspective''. Opponent är dr Johan Frishammar, LTU. Betygsnämnd är professor Birger Rapp, Uppsala universitet, professor Vivian Vimarlund, Linköpings universitet, samt professor Ulf Johansson, MDH. NT Licseminarium Stefan Bygde, IDT, försvarar kl 1.00 sin licentiatuppsats "Static Lindén WCET Analysis based on Abstract Interpretation and Coudting of Elements". Granskare är docent Kostis Sagonas, Uppsala universitet, och examinator är är dr Ulf Nilsson, Linköpings universitet. Seminariet äger rum i sal Gamma, Västerås. NT Antagning av Elena Tomas Aparicio i Energi- och miljöteknik med huvudhandledare Erik Gustafsson forskarstuderande Dahlquist. Planerad examen: teknologie doktor. NT Disputation Fredrik Wallin försvarar kl 10:00 i Kappa, Västerås, sin Lindén avhandling ''New opportunities provided by the Swedish electricity meter reform''. Opponent är professor emeritus David Natusch, Nya Zeeland. Betygsnämnd är professor Perttin Järventausta, Tampere Technical University, professor Jurek Pyrko, Lunds tekniska högskola, samt dr Jenny Nyström, Eskilstuna Energi och Miljö. NT Antagning av Karin Romvall i Innovation och design med huvudhandledare Mats Jackson. Gustafsson forskarstuderande Planerad examen: teknologie doktor. NT Antagning av Jessica Bruch i Innovation och design med huvudhandledare Christer Gustafsson forskarstuderande Johansson. Planerad examen: teknologie doktor. NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Lena Apelthun, Robin Gustafsson Lundgren och Ying Ni, alla UKK. NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Henrik Abrahamsson, Moris Gustafsson Behnam, Adnan Causevic, Aida Causevic, Juraj Feljan, Christer Gerdtman, Andreas Hjertström, Johan Kraft, Luka Lednicki, Yue Lu, Ana Petricic, Severine Sentilles, Jagadish Suryadevara, Anders Wikström, Aneta Vulgarakis, Johan Åkerberg, alla IDT. NT Byte av handledare Waldemar Kocjan har ny handledarkonstellation. Huvudhandledare är Björn Gustafsson Lisper och ny biträdande handledare Kateryna Mishchenko. NT Områdesbehörigheter för Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar att med start Gustafsson nybörjarprogram (MDH /09) höstterminen 2010 medge undantag från kravet på Kemi A i områdesbehörighet 8 för Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik. GEM Fastställande av utbildningsplaner planeringsdel för läsåret 2010/2011 NT Antagning av forskarstuderande NT Antagning av forskarstuderande Beslut att fastställa utbildningsplaner planeringsdel för läsåret 2010/2011 enligt bilaga1. Gustafsson Jonsson Säfström Per Eriksson i Innovation och Design med huvudhandledare Yvonne Gustafsson Eriksson Planerad examen: Teknologie dr. NT Antagning av Thorbjörn Swenberg i Innovation och Design med huvudhandledare Yvonne Gustafsson Eriksson Planerad examen: Filosofie dr. * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

5 MDH 2010/109 Bilaga 4.1 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande NT Licseminarium Ying Ni, UKK, försvarar kl sin licentiatuppsats "Perturbed Gustafsson Renewal Equations with Non-Polynominal Perturbations". Granskare är professor emeritus Yuri Belyaev, Umeå Universitet och examinator är är professor Kimmo Eriksson, MDH. Seminariet äger rum i sal Kappa, Västerås. NT Licseminarium Bozena Guziana, HST, försvarar kl sin licentiatuppsats "Is the Swedish Environmental Goods and Services Industry Green? Product and production perspectives". Granskare är docent Cecilia Mark- Herbert, SLU,och examinator är är docent Lena Johansson Westholm MDH. Seminariet äger rum i sal Lambda, Västerås. Gustafsson NT Licseminarium Ahmed Mobyen Uddin, IDT, försvarar kl sin Gustafsson licentiatuppsats "A Case-based Multi-modal Clinical System for Stress Management". Granskare är docent Nosrat Shahsavar, Linköping Universitet, och examinator är är universitetslektor Maria Lindén MDH. Seminariet äger rum i sal Pi, Västerås. GEM Inställande av Beslut att höstterminen 2010 ställa in programtillfället Master i process- och Gustafsson programtillfällen som ges resursoptimering, anmälningskod 23956, HST. på engelska ht-10 Jonsson Säfström (MDH /09) NT Antagning av Gero Meyer i Energi- och miljöteknik med huvudhandledare Lena Gustafsson forskarstuderande Johansson Westholm. Planerad examen: teknologie doktor. NT Antagning av Andreas Gustavsson i Datavetenskap med huvudhandledare Björn Lisper. Lindén forskarstuderande Planerad examen: teknologie doktor. NT Antagning av Saad Mubeen i Datavetenskap med huvudhandledare Mikael Sjödin. Gustafsson forskarstuderande Planerad examen: teknologie doktor. NT Antagning av Sara Derstén i Datavetenskap med huvudhandledare Jakob Axelsson Gustafsson forskarstuderande Planerad examen: teknologie licentiat NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Jennie Andersson, Anette Gustafsson Brannemo, Håkan Gustavsson, Antti Salonen och Peter Wallin, alla IDT. NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Stefan Bygde, IDT. Lindén NT Fastställande av utbildningsplaner planeringsdel för läsåret 2010/2011 (MDH /10) Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar att fastställa utbildningsplaner planeringsdel för läsåret 2010/2011 enligt bilaga 1. Gustafsson NT Uppdrag om utvecklingsarbete kring utbildningsprogram inom området automationsteknik (MDH /10) Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar att uppdra till akademin för innovation, design och teknik (IDT) att utreda förutsättningarna för utvecklandet av en högskoleingenjörsutbildning inom automation, att utredningen ska utgå från den av Yrkeshögskolemyndigheten beviljade ettåriga automationsteknikerutbildning och hänsyn ska tas till denna så att övergången mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning underlättas i möjligaste mån, att det i utredningen särskilt ska framgå möjligheterna till att rekrytera studenter till utbildningen och en övergripande planering av utbildningen, att den övergripande planeringen av utbildningen ska ske i samverkan med akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, att redovisningen av uppdraget ska vara fakultetsnämnden tillhanda senast den 6 maj, samt att för genomförande av uppdraget tilldela IDT kr. Gustafsson * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

6 MDH 2010/109 Bilaga 4.1 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande GEM Inställande av kurstillfälle sommaren 2010 (MDH /09) Nämnderna beslutar att sommarterminen 2010 ställa in kursen Samtida språk och litteraturer i Norden, anmälningskod 31000, samt att uppdra till berörd akademi att i samarbete med studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilka alternativa kurser som MDH erbjuder plats på istället. Berörda akademier ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. Gustafsson Jonsson Säfström NT Platsgaranti för Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar Gustafsson studerande på bastermin att för studerande på Naturvetenskaplig/teknisk bastermin 1 och (MDH /09, MDH Naturvetenskaplig/teknisk bastermin 2 ge platsgaranti till alla /09) utbildningsprogram vid Mälardalens högskola som leder till en högskoleoch/eller civilingenjörsexamen, att platsgarantin gäller för programtillfällen med start under det läsår som följer efter genomgången bastermin (med början läsåret 2010/11). NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Henrik Jacobson, HST. Gustafsson NT Förslag om innehavare Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar att ge akademin Gustafsson av Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap (MDH 4-354/10) för hållbar samhälls- och teknikutveckling i uppdrag att senast lämna ett underlag till nämnden för ett förslag om innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap läsåret 2011/2012. * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

7 MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Akademin för hälsa, vård och välfärd Kvalitetsplan Akademin för hälsa, vård och välfärd HVV

8 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Innehåll Syftet med en kvalitetsplan... 1 Fyra vägar till högre kvalitet... 1 I En organisation för god kvalitet... 2 I:1 En tydlig lednings- och ansvarsstruktur... 2 I:2 Organisationen... 2 I:3 Medarbetarna... 5 I:4 Utbildningen... 6 I:5 Forskning och forskarutbildning... 8 II Tydliga mål och systematisk måluppföljelse II:1 Översikt av måldokument på HVV II:2 Verksamhetsplan...12 II:3 Handlingsplaner...12 III Att ta tillvara på intressenternas erfarenheter III:1 Kvalitetsarbete utifrån intressentperspektivet III:2 Studenterna...14 III:3 Medarbetarna...16 III:4 Avnämarna III:5 Vetenskapssamhället IV Nyckeltal och uppföljning av kvalitetsindikatorer... 21

9 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Syftet med en kvalitetsplan Även om verksamheten vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) ofta anses vara av hög kvalitet är det viktigt att vi ständigt utvecklar och förbättrar den. Utbildning och forskning vid HVV ska ha ett gott rykte. Vi ska vara kända för att ge utbildningar som är attraktiva och vi ska bedriva forskning av hög kvalitet. Såväl studenter som personal på akademin ska uppleva att de arbetar i en kreativ och utvecklande miljö. Avsikten med denna kvalitetsplan är att beskriva hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas på HVV. Planen ska vara ett stöd för att utveckla kvalitetsmedvetande och främja en kvalitetskultur på akademin. Mycket av det som redovisas finns redan som en självklar del av akademins kvalitetsarbete, andra delar av planen ska implementeras under perioden fram till Medarbetarna på HVV är i hög grad engagerade i sitt arbete och vill göra ett bra jobb. Detta är en bra utgångspunkt för kvalitetsarbetet. Det är viktigt att engagemanget tas tillvara och blir en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet på akademin. Mälardalens högskola har de senaste åren utvecklat ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Högskoleverkets granskning av lärosätenas kvalitetsarbete gav MDH ett mycket gott betyg. Granskningen som genomfördes hösten visade att MDH har en god struktur genom tydliga styrdokument och att vi inom olika delar av högskolan arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar utifrån dessa styrdokument. Det är viktigt att den kvalitetskultur som finns vid högskolan kan vidareutvecklas och fördjupas på akademinivån. Högskolans kvalitetsarbete beskrivs i det övergripande dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete vid Mälardalens högskola ( ). Den kvalitetsplan för HVV som presentas här ansluter till högskolans centrala kvalitetsdokument och ska ses som en komplettering och en konkretisering av detta dokument. Den roll som högskolans centrala organ har i kvalitetsarbetet (till exempel högskolestyrelse, rektor, fakultetsnämnder, förvaltningsorgan m.m.) redovisas inte här, inte heller de centrala styrdokument som beskriver hur högskolan exempelvis kvalitetssäkrar nya och befintliga ämnen och examina, nya och befintliga kurser och utbildningsprogram och högskolans forskning. Fokus i denna plan ligger helt på hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på akademinivå. Fyra vägar till högre kvalitet Kvalitetsarbetet vid HVV ska kännetecknas av att alla på akademin, såväl personal som studenter, aktivt deltar i detta arbete. Kvalitetsarbetet ska vara en självklar del i akademins reguljära verksamhet och vara inriktat mot att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Resultatet av kvalitetsarbetet och åtföljande åtgärdsplaner ska vara väl dokumenterat och redovisas i öppna processer. I kvalitetsplanen anges fyra huvudsakliga vägar för att arbeta med kvalitet på HVV: I Mål & måluppföljelse Nyckeltal & uppföljning Intressenternas erfarenheter Organisation för god kvalitet Genom att bygga en tydlig organisations- och ledningsstruktur och utforma goda rutiner och processer på akademin kan vi systematiskt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten. II Genom att ställa upp tydliga mål för olika verksamhetsområden och följa upp dessa mål kan vi på ett systematiskt sätt ständigt utveckla och förbättra dessa. III Genom att tillvarata studenternas, medarbetarnas och andra intressenters erfarenheter och upplevelser av verksamheten på akademin kan vi kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. IV Genom att formulera kvalitetsindikatorer och kontinuerligt mäta och följa upp dessa kan vi mäta och värdera kvaliteten inom centrala delar av HVV:s verksamheter. Nedan redovisas hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på HVV utifrån dessa fyra arbetssätt. Varje avsnitt innehåller en beskrivning av mål och metoder för kvalitetsarbetet och en redovisning av vem som ansvarar för vad i detta arbete. Kvalitetsplanen ska årligen följas upp i HVV:s ledningsråd och vid behov revideras. Planen gäller för en tidsperiod av tre år, En förlängning av tidsperioden kan ske i samband med en revidering. 1

10 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 I En organisation för god kvalitet Genom att bygga en tydlig organisations- och ledningsstruktur på HVV och utforma goda rutiner och processer på akademin kan vi systematiskt skapa bättre förutsättningar för att höja kvaliteten på den verksamhet som bedrivs vid akademin. Mål & måluppföljelse Nyckeltal & uppföljning Intressenternas erfarenheter Organisation för god kvalitet I:1 En tydlig lednings- och ansvarsstruktur Ett bra kvalitetsarbete förutsätter en tydlig ledningsorganisation och klara ansvarsförhållanden. Råder det oklarhet om vem som har vilka befogenheter eller vem som ansvarar för vad i en organisation blir också kvalitetsarbetet dåligt. På HVV ska ansvarsområden och beslutsstrukturer vara klart uttalade och väl kommunicerade. Det ska finnas en delegationsordning som anger vem som har rätt att fatta beslut i vilka frågor. Det ska finnas skriftliga ansvars- och arbetsbeskrivningar, särskilt för arbetsledare och för personer med särskilda uppdrag och nyckelfunktioner på akademin. För akademins lärare ska en arbetstidsplanering genomföras inför varje läsår och därefter följas upp regelbundet. Alla medarbetare ska vara väl införstådda med vad som förväntas av dem och vad som är framgångskriterier för deras arbete. Akademins lednings- och nyckelfunktioner Akademins lednings- och nyckelfunktioner som akademichef, avdelningschefer, utbildnings- och forskningsledare, professorer, samordnare av internationell verksamhet och samordnare av externa relationer har alla ett uppdrag och ett särskilt ansvar för att utveckla HVV:s kvalitetsarbete inom sina respektive områden i enlighet med denna kvalitetsplan och vara motorer i förbättringsarbetet. Akademichefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten vid HVV bedrivs på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt och att akademins lednings- och ansvarsfunktioner svarar mot högt ställda krav. Den administrative chefen har särskilt ansvar för ekonomisk uppföljning och för de administrativa processerna på akademin. I:2 Organisationen En förutsättning för ett bra kvalitetsarbete är att det finns en tydlig organisationsstruktur och att det finns mötesplatser som möjliggör dialog och delaktighet för all personal. All medarbetare på HVV ska ingå i någon arbetsenhet (avdelning) med en chef som arbetsledare. Regelbundna avdelningsmöten ska genomföras för att behandla såväl akademigemensamma som avdelningsspecifika frågor. Vid sidan av avdelningarna kan informella grupperingar inrättas, som ämneslag och arbetslag, med syfte att samverka kring specifika ämnes- och kursområden. Akademigemensamma möten för samtliga anställda på HVV genomförs 2-3 gånger per år. Inför läsårsstarten i augusti genomförs en kick-off med möjligheter till arbete i ämnesövergripande grupper utifrån aktuella teman. Utöver avdelningarna och olika slag av arbets- och ämneslag ska följande organ finnas på HVV: Ledningsråd Ledningsrådet (LR) är rådgivande till akademichefen och utgör ett stöd för ledning, samordning och utveckling av akademin. LR har en viktig uppgift i kvalitetsarbetet. Genom rådet ska en samsyn skapas när det gäller akademins strategiska utveckling och hur uppställda mål ska förverkligas och följas upp. LR ska främst behandla akademigemensamma frågor, identifiera förändringsbehov, följa upp verksamheten och initiera utvecklingsarbete. I ledningsrådet ingår akademichef, administrativ chef, avdelningschefer, utbildningsledare, forskningsledare, doktorandrepresentant och studentrepresentanter. 2

11 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Forskarkollegium I HVV:s forskarkollegium möts akademins professorer och ämnesföreträdare tillsammans med akademichef, forskningsledare och doktorandrepresentant för att behandla frågor som rör akademins forskningsmiljö och medverkan i forskarutbildning. Forskarkollegiet har bland annat till uppgift att skapa rutiner och strukturer som säkrar en god kvalitet på forskningen, upprätta en årlig handlingsplan för forskning och forskarutbildning och kontinuerligt följa upp och utvärdera akademins forskning. Samverkansgrupp Ledningsråd Forskarkollegium Kursplanegrupp Akademichef Forskningsledare Utbildningsledare Samordnare för - Internationalisering - Externa relationer Administrativ chef Administrativa avdelningen Branschråd Vid akademin ska finnas branschråd för varje utbildningsprogram. Branschrådens uppgift är att fungera som ett ömsesidigt informations- och kontaktorgan mellan högskolan och externa intressenter och bidra till att samverkan med regionen utvecklas. Akademin kan genom branschråden få synpunkter på utbildningarna och rådet har därmed en viktig roll i kvalitetsarbetet. Nya idéer och förändringsförslag kan ventileras och samverkansprojekt initieras. Programråd För akademins utbildningsprogram ska finnas programråd med lärar- och studentrepresentanter. Programråden har som uppgift att behandla frågor som rör arbetet inom respektive område och driva utvecklingsarbetet framåt. Programråden är rådgivande organ till avdelningscheferna och skapar en möjlighet för i första hand avdelningscheferna att förankra frågor i ett representativt organ. Studentråd För HVV:s utbildningar ska finnas studentråd. Studentrådet kan beskrivas som ett rådslag, en mötesplats för akademins anställda och studenterna. Studentrådet genomförs i samarbete med linjeföreningarna och har som huvuduppgift att utvärdera och diskutera utbildningen i ett helhetsperspektiv. Vid studentrådet har studenterna majoritet och kan ta upp i princip alla frågor som rör studiemiljön och studentservice, programmets uppläggning, undervisningens utformning, den verksamhetsförlagda utbildningen med mera. Genomförandet av studentråd är en del i akademins kvalitetsarbete och ett komplement till kursutvärderingar och olika former av programuppföljningar. Avd. chef Avd. chef Avd. chef Socialt arbete och social omsorg Avd. chef Avd. chef Medicinsk vetenskap och sjukgymnastik Vårdpedagogik och specialistutbildningar för sjuksköterskor Vårdvetenskap I Avd. chef Folkhälsovetenskap Vårdvetenskap II Avd. chef Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor Branschråd Programråd 3

12 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Samverkansgrupp Syftet med samverkansgruppen är att vara ett forum för samverkan mellan akademiledning och anställda/studenter i enlighet med högskolans samverkansavtal. Gruppen består av akademichef, administrativ chef, representanter för arbetstagarorganisationerna, en av miljösamordnarna, en av jämställdhetskontaktpersonerna, arbetsmiljöombudet samt studeranderepresentanter. Kursplanegrupp Kursplanegruppen är central i akademins kvalitetsarbete. Kursplanegruppen behandlar alla nya kursplaner på akademin och dess ordförande beslutar (på delegation från akademichefen) om att inrätta och fastställa akademins kursplaner. Gruppen ansvarar, förutom för att kursplanerna är formellt korrekta, för att en god praxis byggs upp på akademin vad avser kursplanernas beskrivningar av syfte, lärandemål, examinationer, engelska översättningar m.m. Gruppen svarar också för att behörighetskraven till kurserna är relevanta. Gruppen består av fyra lärare (varav minst två disputerade lärare), en studievägledare och minst tre studenter. Ansvar Akademichefen har det övergripande ansvaret för att akademin har en väl fungerande och effektiv organisation med möjligheter för alla medarbetare att mötas för informationsutbyte och dialog. Akademichefen har därtill ett särskilt ansvar för att ledningsrådet fungerar optimalt. Forskningsledaren ansvarar för att forskarkollegiets uppdrag fullgörs. Avdelningschefer med programansvar har ansvaret för att programråd, branschråd och studentråd utvecklas i enlighet med organisationens mål. Den administrative chefen ansvarar för samverkansgruppens uppdrag och ordförande i kursplanegruppen för att denna grupp genomför sitt uppdrag. 4

13 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 I:3 Medarbetarna En förutsättning för hög kvalitet är att medarbetarna på HVV har rätt kompetens för sitt arbete och har möjlighet att utföra det på ett bra sätt. En viktig del i kvalitetsarbetet är därför att rekrytering av nya medarbetare sker på ett genomtänkt och målmedvetet sätt, att en kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna ges hög prioritet och att förutsättningar skapas för en god arbetsmiljö. På HVV ska de anställda också känna att deras engagemang och vilja att göra ett bra jobb tas tillvara. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och ömsesidig respekt. Rekrytering av ny personal Rekryteringen av ny personal ska ske utifrån en klar och tydlig policy. Nyanställningar på HVV ska föregås av en analys av akademins kompetensbehov och upprättande av en kravprofil för anställningen. Kriterierna för meriter och kvalifikationer ska vara explicita och rekryteringen ska ske i öppen konkurrens. Vid behov ska externa sakkunniga användas även när detta inte formellt krävs. Även tillsättningen av tidsbegränsade uppdrag på HVV till exempel uppdrag som avdelningschef, utbildnings- och forskningsledare, samordnare av internationalisering och externa relationer ska utlysas på akademin och tillsättning ska ske i en öppen och tydlig process. Det ska finnas rutiner för hur introduktion av nyanställda ska gå till. Nyanställda ska ha tillgång till en mentor som ansvarar för introduktionen. HVV:s olika styrdokument och anvisningar ska finnas lätt tillgängliga på akademins webbsidor. Kompetensutveckling Alla anställda ska ges utrymme för kontinuerlig kompetensutveckling av relevans för ansvarsområdet och de arbetsuppgifter som utförs eller planeras för framtiden. I samband med medarbetarsamtalen ska årligen individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas. Intern kommunikation Grunden för allt kvalitetsarbete är en öppen och konstruktiv dialog mellan medarbetarna. Det är därför viktigt att det finns arenor och mötesplatser på HVV där en kritisk och framtidsinriktad diskussion kan föras om hur olika delar av verksamheten på akademin kan förbättras. Alla medarbetare har ett ansvar för att medverka i sådana dialoger för att främja kvaliteten i arbetet. Medarbetarna ska vara väl informerade om vad som händer på akademin. Ett nyhetsbrev för HVV ska publiceras varannan vecka och den interna hemsidan ska vara uppdaterad och innehålla relevant information. Det är inte praktiskt möjligt och inte heller önskvärt att utforma detaljerade skriftliga regler för alla processer på akademin. I de fall där detta inte är möjligt ska ändå eftersträvas största möjliga transparens och tydlighet. Ett exempel är medarbetares deltagande på konferenser och utbildningar. Det är inte möjligt att i förväg precisera i detalj vilka regler som gäller för att ansökningar av detta slag ska beviljas. Däremot ska på HVV denna process bedrivas med största möjliga öppenhet och tydlighet. Det ska vara tydligt vem som fattar beslut, vilka uppgifter som ska bifogas ansökan och beslutet ska dokumenteras och ges offentlighet. Detsamma gäller deltagande i internationella utbyten. Informationen om möjligheterna att delta i sådana utbyten ska vara tydlig. Det ska finnas skriftliga anvisningar vad som gäller för ansökningsprocessen, villkoren för deltagandet, vem som beslutar vad, rapportering m.m., samtidigt som det måste finnas en flexibilitet i processen som inte i alla avseenden kan preciseras i förväg. Ansvar HVV:s administrative chef ansvarar för att rekrytering av nya medarbetare sker i enlighet med akademins kvalitetskrav och att framtida personal- och kompetensbehov analyseras och utgör grunden för akademins långsiktiga personalpolitik. Den administrative chefen har det samlade ansvaret för arbetsmiljön på HVV (på delegation av akademichefen) och ansvarar även för att det finns rutiner för introduktionen av nyanställda och att akademins webbsidor är av god kvalitet. Avdelningscheferna har ett arbetsledaransvar vilket bland annat innefattar ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling inom respektive avdelning och ansvarar för nyanställdas introduktion. Avdelningscheferna ska också verka för att en öppen och konstruktiv dialog präglar arbetsklimatet inom respektive avdelning. 5

14 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 I:4 Utbildningen För HVV:s samtliga utbildningar ska det finnas skriftliga styrdokument i form av utbildningsplaner, kursplaner, studiehandledningar, litteraturlistor, schemaplanering m.m. som på ett lättillgängligt och tydligt sätt ger studenterna information om den utbildning som de antagits till. Studenterna ska också ha tillgång till andra slag av mål- och policydokument och regelsystem som beskriver vad som gäller för deras utbildning. Dessa dokument ska vara väl kommunicerade till alla som berörs. För studenterna är det särskilt angeläget att sådana dokument finns lättillgängliga och att de är tydliga eftersom de ofta utgör en garanti för rättssäkerhet och likabehandling och är en förutsättning för en god lärandemiljö. De klargör vad som förväntas av studenten och vilka skyldigheter och rättigheter som denne har. Tydlig information minskar risken för missuppfattningar och för konflikter mellan studenter och lärare. Det bidrar också till att frågor som rör fusk och plagiering kan minimeras. Kursplaner Kursplanerna ska till exempel ange tydliga lärandemål för kursen och vilka moment som är obligatoriska, vilka examinationer som ingår i kursen m.m. Lärandemålen på kurser som ingår i program ska täcka samtliga examensmål som finns för programmet på ett tillfredsställande sätt. Det ska på HVV finnas klara betygskriterier som gör det möjligt för studenten att skaffa sig information om vad som krävs för att få godkänt eller väl godkänt på kurserna. Anvisningar för examinationer ska finnas skriftligt och kommuniceras till studenterna så att inga oklarheter råder om de regler som gäller för olika slag av tentamina. Förutsägbarhet och transparens ska känneteckna lärandet på HVV. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, För HVV:s studenter är det särskilt angeläget att det finns tydliga regelsystem för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, det gäller såväl kursernas innehåll och uppläggning som de praktiska frågorna i samband med VFU:n, möjligheten att påverka placering, eventuell rätt till reseersättning etc. Ansvar Ansvaret för att utbildningskvaliteten är god i dessa avseenden delas av flera funktioner på HVV. Ansvaret för att utbildningsprocesserna kvalitetssäkras vilar på respektive avdelningschef. Denne ska regelbundet följa upp utbildningskvaliteten inom sitt ansvarsområde och arbeta proaktivt för att den förbättras. Examinationer och betygskriterier Examinationerna ska utformas så att de har en tydlig koppling till och täcker av de olika lärandemålen (relevans) och så att de mäter det som skall mätas enligt lärandemålen (validitet). En utförlig beskrivning av kraven på lärcentrerad undervisning i dessa avseenden finns i Högskoleverkets anvisningar; Kvalitetsutvärdering för lärande (Rapport 2009:25). Utbildningsledaren på HVV har ett ansvar för att frågor som är relaterade till utbildningens kvalitet lyfts fram på akademin, ständigt hålls aktuella och att ett långsiktigt utvecklingsarbete bedrivs. Programansvarig avdelningschef ansvarar för att utbildningens lärandemål överensstämmer med högskoleförordningens examensbeskrivningar när sådana styr utbildningen och att examensmålen återspeglas i de lärandemål som anges i de olika kurserna. 6

15 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Kursansvarig lärare ansvarar för att examinationerna stämmer överens med lärandemålen (har relevans och validitet) och att kursplaner och studiehandledningar ger korrekt information. Ämnesföreträdarna har ett ansvar för ämnets progression i program och kurser och ett uppdrag att säkra kvalitet i examensarbeten inom ämnesområdet. Och givetvis har i sista hand varje lärare ett ansvar för att undervisningen bedrivs med högsta möjliga kvalitet och att studenterna får bästa möjliga stöd i sitt lärande. Studievägledarna ansvarar för att den information som ges till HVV:s studenter om studiernas förutsättningar är tydlig och klar, till exempel när det gäller tillgodoräknande, upprättande av individuell studieplan, studieuppehåll m.m. Ansvaret för att utbildningsinformationen till presumtiva studenter på HVV är korrekt och av hög kvalitet ska tydliggöras. Kursplanegruppen vid HVV har som nämnts ovan en viktig roll för att säkra och vidareutveckla utbildningskvaliteten genom granskningen av kursplaner när nya kurser inrättas och kursplaner fastställs. HVV är en del av MDH och de styrdokument och de rutiner som utarbetats centralt på högskolan medverkar i hög grad till att säkra utbildningarnas kvalitet på akademin. Det gäller till exempel rutiner och processer för antagning av studenter, informations- och biblioteksstrukturer, särskilt stöd till studenter med funktionshinder etc. MDH har också centralt byggt upp ett stöd för studenters lärande (studieverkstad) och bidrar genom skriv- och matematikstöd och särskilda kurser, s.k. KLOK-kurser, till en god lärandemiljö. Fakultetsnämnderna på MDH har en central roll i kvalitetsarbetet. Det gäller till exempel vid inrättande av nya ämnen, examina och huvudområden. För detta finns styrdokument som beskriver processerna och förutsättningarna. Detsamma gäller för inrättande och fastställande av nya utbildningsprogram och för kvalitetssäkring av befintliga program. Se Systematiskt kvalitetsarbete vid Mälardalens högskola, (Dnr. CF /07) särskilt bilagorna

16 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 I:5 Forskning och forskarutbildning Den forskning som bedrivs vid HVV kvalitetssäkras till stor del genom externa instanser. Vid anställningar och befordran anlitas till exempel externa sakkunniga för att bedöma forskningskompetensen. Forskningsråd och sakkunniga bedömer forskningsansökningar. Forskningsetiska nämnder prövar forskningsprojekt utifrån etiska aspekter. Doktorandernas prestationer bedöms av opponenter och betygskommittéer. Tidskrifter använder sig av sakkunniga som granskar kvaliteten före publicering. En ambition är att forskningen på HVV i så stor utsträckning som möjligt ska kvalitetssäkras externt genom att underkastas denna typ av externa granskningar. Fakultetsnämnder Inom högskolan har fakultetsnämnderna en betydelsefull roll för att forskningens kvalitet säkras. Det sker genom uppföljningar och utvärderingar av högskolans prioriterade forskningsinriktningar och i samband med att underlag tas fram för fördelning av fakultetsmedel. Fakultetsnämnden har också att ta ställning till inom vilka områden som examensrätt ska sökas för forskarutbildning och för vilka ämnen som forskarutbildning ska inrättas. Forskning och forskarutbildning på MDH kvalitetssäkras också genom centrala styrdokument som Studiehandbok för utbildning på forskarnivå och genom särskilda organ som Grants Office och den forskningsetiska kommittén. Se: Systematiskt kvalitetsarbete vid Mälardalens högskola, (Dnr. CF /07). Intern kvalitetssäkring Även internt inom akademin ska strukturer finnas som främjar kvalitet i forskningen. Hälsa och välfärd tillhör en av sex prioriterade forskningsmiljöerna på MDH och målet är att etablera en forskarutbildning i forskarutbildningsämnet hälsovetenskap. Det finns således starka skäl för att skapa strukturer och utveckla rutiner som bidrar till att kvalitetssäkra forskningen och en framtida forskarutbildning vid akademin. Seminarier Inom inriktningen Hälsa och välfärd ska seminarier bedrivas regelbundet. En god seminariekultur som tillåter en kritisk granskning av artikel- och rapportmanus, projektidéer och doktorandarbeten ska finnas. En flervetenskaplig miljö ska främjas. En sådan miljö kan generera nya perspektiv och på ett fruktbart sätt stimulera nytänkande, teori- och metodutveckling och kritiska förhållningssätt. Workshops För att ventilera forskningsansökningar och ge stöd åt forskare som planerar ansöka om externa forskningsmedel ska workshops regelbundet genomföras inom forskningsmiljön Hälsa och välfärd. Dessa workshops kan också utgöra ett forum för att diskutera forskningsetiska frågeställningar och förbereda ansökningar till den regionala forskningsetiska nämnden. Forskarnätverk Deltagande i nationella och internationella forskarnätverk ska stimuleras. Disputerade forskare ska kunna erhålla ekonomiskt stöd från HVV för deltagande i internationella konferenser och för presentation av sin forskning. Doktorander ska kunna presentera sin forskning vid internationella konferenser vid minst två tillfällen under sin doktorandutbildning och uppmuntras till vistelse vid utländskt lärosäte under delar av utbildningen. Kvalificerad handledning Det finns vid HVV ett stort antal doktorander som är inskrivna vid andra lärosäten men får sin handledning från forskare vid HVV. Det lärosäte där doktoranden är inskriven har huvudansvaret för att doktoranden får en utbildning av hög kvalitet. Det är också detta lärosäte som utser handledare och som har det samlade ansvaret för doktoranden handledning. Samtidigt är det givetvis angeläget att HVV bidrar till att handledningen håller hög standard och att en god handledningskultur utvecklas inom forskningsmiljön Hälsa och välfärd. Genom att handledare vid HVV i många fall ansvarar för handledningen av doktoranderna i nära samverkan med kollegor vid andra lärosäten skapas goda förutsättningar för att utveckla handledningens kvalitet. Inför framtidsperspektivet att organisera och ansvara för en egen forskarutbildning ska en tydlig policy för handledningen av doktorander utformas inom forskningsmiljön Hälsa och välfärd. Grundläggande för denna ska vara att en 8

17 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 god handledningssituation säkras ur såväl ett vetenskapligt perspektiv som ur doktorandperspektivet. Samtliga handledare vid HVV ska ha genomgått handledarutbildning. Val av handledare ska ske utifrån vetenskaplig och pedagogisk kompetens och utifrån bästa möjliga överensstämmelse mellan handledarens vetenskapliga kompetens och avhandlingsarbetets inriktning. Doktoranden ska på ett tidigt stadium av sina studier tillförsäkras möjligheten till byte av handledare om relationen inte visar sig fungera på ett bra sätt. Stabiliteten i handledningssituationen ska säkras genom ett system av biträdande handledare och ett handledarkollegium. Extern samverkan Ett väl utvecklat kontaktnät med praktiker och aktörer inom området Hälsa och välfärd bidrar till att lyfta frågor om forskningens relevans och relation till olika praktikerfält. Årliga forskardagar öppna för extern medverkan ska genomföras på HVV. Forskarna inom forskningsmiljön Hälsa och välfärd ska ha beredskap för att medverka vid seminarier, konferenser och lunchmöten i regionen för att diskutera sin forskning och väcka intresse för framtida samarbeten. Ansvar Forskarkollegiet vid HVV har som huvuduppgift att utveckla och stärka forskningen på HVV och ska följa upp och utvärdera de insatser som genomförs. Professorerna inom forskningsmiljön Hälsa och välfärd har huvudansvaret för att forskningen utvecklas på ett positivt sätt och att såväl forskningen som en framtida forskarutbildning inom miljön svarar mot högt ställda kvalitetskrav. Forskningsledaren har samordningsansvaret och ska aktivt delta i arbetet med att utveckla forskningsmiljön vid HVV. Stöd till disputerade forskare För att öka den vetenskapliga kompetensen inom Hälsa och välfärd är det angeläget att disputerade lärare kan ges möjlighet att uppnå docentkompetens och att docenter kan ges möjlighet att meritera sig för professorsbehörighet. Ett särskilt docentprogram för intresserade ska finnas, innefattande mentorstöd, stöd för projektutveckling och forskningsansökningar och under begränsade perioder undervisningsfri tid för att exempelvis kunna söka extern finansiering av projekt eller kunna färdigställa publikationer. 9

18 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 II Tydliga mål och systematisk måluppföljelse En viktig del av kvalitetsarbetet på HVV består i att formulera och systematiskt följa upp visioner och mål för verksamheten. Det ska på HVV finnas tydliga mål formulerade och dokumenterade för samtliga verksamhetsområden. Måldokumenten anger prioriteringar och ambitionsnivåer inom de olika områdena. Sådana mål bidrar till att skapa en gemensam målbild, det vill säga konsensus om vad som ska eftersträvas och uppnås inom en definierad framtid. Mål & måluppföljelse Nyckeltal & uppföljning Intressenternas erfarenheter Organisation för god kvalitet Genom att regelbundet följa upp målen, analysera och diskutera eventuella brister i måluppfyllelse och upprätta handlings- och åtgärdsplaner där nya mål formuleras integreras verksamhetsutveckling och kvalitetsarbetet på ett systematiskt sätt. De måldokument som upprättas på HVV ska ansluta till de centrala måldokument som fastställts för MDH. Styrdokument av detta slag är till exempel högskolans utbildnings- och forskningsstrategi, verksamhetsplan för MDH, internationaliseringspolicy, kvalitetsplan, plan för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet och andra måldokument av betydelse för högskolans utveckling. På HVV ska följande måldokument upprättas och regelbundet följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet: II:1 Översikt av måldokument på HVV Måldokument Omfattning Frekvens, uppföljning Ansvar/förankring Verksamhetsplan för HVV Redovisar övergripande och prioriterade mål för hela akademin för kommande treårsperiod Upprättas för treårsperioder. Målen följs upp årligen i HVV:s verksamhetsberättelse och i ledningsrådet Akademichefen tillsammans med ansvarig för respektive verksamhetsområde. Fastställs av akademichefen efter förankring på hela akademin Kvalitetsplan för HVV Redovisar prioriterade mål, åtgärder och ansvar för kvalitetsarbetet för en treårsperiod Upprättas för treårsperioder. Följs årligen upp av ledningsrådet Akademichefen ansvarar och fastställer efter diskussioner i ledningsråd. Rapporteras till fakultetsnämnden. Handlingsplan för forskning Redovisar prioriterade mål för forskning och forskarutbildning på HVV det kommande året Upprättas, följs upp och revideras varje år. Utfallet redovisas i forskarkollegiet, ledningsrådet och i verksamhetsberättelsen Forskningsledaren tillsammans med professorer och ämnesansvariga. Förankras i forskarkollegium och ledningsråd. Akademichefen fastställer planen. Handlingsplan för internationalisering Redovisar prioriterade mål för internationaliseringen på HVV för det kommande året Upprättas, följs upp och revideras varje år. Utfallet redovisas i HVV:s verksamhetsberättelse Ansvarig för att planen upprättas är internationaliseringssamordnaren. Förankras i ledningsråd. Akademichefen fastställer. 10

19 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Måldokument Omfattning Frekvens, uppföljning Ansvar/förankring Handlingsplan för extern samverkan Redovisar prioriterade mål för extern samverkan på HVV för det kommande året Upprättas, följs upp och revideras varje år. Utfallet redovisas i HVV:s verksamhetsberättelse Ansvarig för att planen upprättas är samordnaren för extern samverkan. Förankras i ledningsråd. Akademichefen fastställer. Handlingsplan för arbetsmiljö Redovisar prioriterade mål för arbetsmiljön på HVV för det kommande året Upprättas, följs upp och revideras varje år. Utfallet redovisas i HVV:s verksamhetsberättelse Ansvarig för att planen upprättas är HVV:s administrative chef. Förankras i LR och samverkansgruppen. Akademichefen fastställer. Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet Redovisar prioriterade mål för jämlikhets- och jämställdhetsarbetet på HVV för det kommande året Upprättas, följs upp och revideras varje år. Utfallet redovisas i HVV:s verksamhetsberättelse Ansvarig för att planen upprättas är jämställdhetssamordnarna på HVV. Förankras i LR. Akademichefen fastställer. Handlingsplan för kvalitetsarbetet Redovisar prioriterade mål för kvalitetsarbetet på HVV för det kommande året Upprättas, följs upp och revideras varje år. Utfallet redovisas i HVV:s verksamhetsberättelse Ansvarig för att planen upprättas är kvalitetssamordnaren. Förankras i LR. Akademichefen fastställer. Handlingsplaner för akademins olika avdelningar Redovisar prioriterade mål för akademins olika avdelningar för det kommande året Upprättas, följs upp och revideras varje år. Redovisning sker vid avdelningsmöten. Ansvarig för att planen upprättas är respektive avdelningschef. Planen förankras på avdelningen och hos akademichefen. Avdelningschefen fastställer. 11

20 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 II:2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen för HVV ska ange vision och prioriterade mål för akademins utveckling på ett övergripande sätt för den kommande treårsperioden. I verksamhetsplanen redovisas mål för utvecklingen inom följande områden: Utbildning Forskning och forskarutbildning Internationalisering Extern samverkan Lärandemiljö och pedagogisk utveckling Studentinflytande Personal Arbetsmiljö Jämlikhet och jämställdhet Kvalitetsutveckling I verksamhetsplanen ska också anges hur målen ska följas upp och redovisas och vem som ansvarar för att så sker. Det ska finnas en klar koppling mellan verksamhetsplanens delar och HVV:s verksamhetsberättelse. Den senare ska redovisa utvecklingen på HVV under det gångna året med utgångspunkt från de mål som formulerats i verksamhetsplanen och de akademiövergripande handlingsplanerna. Verksamhetsplanen upprättas för en treårsperiod men kan vid behov revideras och gäller då för en ny treårsperiod. II:3 Handlingsplaner Handlingsplanerna på HVV ska vara konkreta och kortfattade en till fyra A-4 sidor - och klargöra vilka mål och vilka åtgärder som särskilt ska prioriteras under det kommande året samt vem som ansvarar för respektive del och hur uppföljning ska ske. Handlingsplanerna kan lämpligen upprättas utifrån följande standardiserade modell: Mål Åtgärder Ansvar Uppföljning 12

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S.

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S. PROTOKOLL Nr 7:2009 Fakultetsnämnden för Sammanträdesdatum 2009-11-18 Dnr. MDH 2009/1003 Omfattning: Datum och tid: Plats: 126-143 Onsdagen den 18 november, kl. 09.200 13.55 Konferensrum R1-205 och lärosal

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna den 17 november 2010

Gemensamt möte med nämnderna den 17 november 2010 KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Utbildningsvetenskapliga nämnden 2010-11-10 Nr 7:2010 Gemensamt möte med nämnderna

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik KALLELSE Nr 6:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik 2010-10-06 Dnr. MDH 2010/994 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Omfning 41-52 Datum och tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.15 11.00 Plats: Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Inger Orre Ledamot

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING. Filosofiska fakultetsnämnden ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKALISK GESTALTNING Filosofiska fakultetsnämnden 2007-09-17 1 Ämnesområde I ämnet Musikalisk gestaltning studeras och gestaltas konstnärliga problemställningar

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik KALLELSE Nr 2:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik 2010-03-10 Dnr. MDH 2010/108 Johan Grundberg Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-05-02 Dnr 512-1915-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställande: Den allmänna studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2010-10-05 Nr 6:2010 Dnr. MDH HSV 2010/986 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Bioteknik/Kemiteknik omfattar dels forskningsinriktningar

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

KVALITETSPLAN. Akademin för innovation, design och teknik, IDT

KVALITETSPLAN. Akademin för innovation, design och teknik, IDT KVALITETSPLAN Akademin för innovation, design och teknik, IDT 2013-2016 Innehåll Syftet med en kvalitetsplan... 2 Fyra vägar till högre kvalitet... 2 1. En organisation för god kvalitet... 3 1.1 En tydlig

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014

Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Lokalt kvalitetssystem 2012-2014 Designhögskolan vid Umeå universitet Fastställd i institutionsstyrelsen 2012-02-08 Designhögskolan Sid 1 (7) Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att identifiera

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2011-09-26 Dnr Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen 1.1 Licentiatexamen För licentiatexamen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Elektronikämnet spänner över ett stort område, alltifrån

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget Textilhögskolan Erik Bresky Handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016 Detta underlag är baserat på det av rektor beslutade dokumentet Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016, dnr 117-10-91.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2015-01-29 1 Ämnesområde Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete med licentiatexamen som slutmål Inriktningar: naturvetenskap, matematik eller teknik. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställd datum 2012-05-09 Dnr FAK 2012/157 Revideringsdatum 2016-06-02 Dnr 2016/1978-4.1.1.2 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Bilaga 1, utdrag ur Högskole- förordningen Utbildning på forskarnivå

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer