Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010"

Transkript

1 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: Presentation av akademiernas kvalitetsplaner Återkoppling från strategidagen och akademidialoger Lägesrapporter från stora pågående processer, bl.a. ansökningar om lärarexamina och examensrätter för forskarutbildning Uppstart av arbetsgruppernas arbete med beredning av uppdrag och budget för arbetsgruppernas roll - arbetsprocessen - diskussion av styrkor och utvecklingsbehov för högskolans sex prioriterade inriktningar Fika i samband med gruppdiskussioner Ny nämndorganisation

2 KALLELSE Nr 3:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Dnr. MDH 2010/109 Anna-Karin Fornberg Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik Datum och tid: Onsdagen den 21 april, kl Därefter nämndgemensamt möte fram till kl Plats: R1-205, Mälardalens högskola, Västerås, (nämndgemensamma delen i Paros). (http://www.mdh.se/student/service/kartor) Ledamöter: Tjänstemän: Fackliga företrädare: Övriga: Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre Eva Skytt Eva Thorin Robin Averstedt Hanna Johansson Andreas Hjertström Tor Andersson Christer Ramebäck Hans Berggren Anna-Karin Fornberg Magnus Hoppe Ove Larsson Magnus Linderström Kerstin Gauffin Dekanus Prodekanus Lärarrepresentant Lärarrepresentant Lärarrepresentant Lärarrepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentant Studeranderepresentantant Extern ledamot Extern ledamot Chef utbildnings- och forskningssektionen Utbildnings- och forskningshandläggare SACO OFR-S Adjungerad, akademi HST Ordförande utskottet för design och konst Förhinder anmäls till Anna-Karin Fornberg, telefon , e-post 1 (2)

3 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2010 MDH 2010/109 Sammanträdesdatum: Ärende Bilaga 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsperson, förslag Andreas Hjertström 3. Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter 4. Anmälningar - Föregående mötesprotokoll utsänt tidigare - Dekanusbeslut Inkomna handlingar: Akademiernas kvalitetsplaner För nämnden relevanta rektors- och styrelsebeslut 5. Rapporter från dekanus, utskott och arbetsgrupper - Dekanus - Biblioteksrådet - Utskottet för forskning - Utskottet för utbildning på forskarnivå - Grundutbildningsutskottet - Utskottet för design och konst - Lärarförslagsnämnden 5 - Utbildningsråden 6. Rapport från studentkåren och doktorandrådet (föredras av studeranderepresentanter) 7. Avvecklingsplaner för programmen Civilingenjör Samhällsteknik, Energi- och miljöingenjör Samhällsteknik och Magisterprogrammet i kvalitet inom läkemedel och bioteknik (MDH /10, MDH /10, MDH /10) (föredras av Anna-Karin Fornberg) 8. Ansökan om finansiering för forskningsprofil från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (MDH 4-338/10) (föredras av Jan Gustafsson) 9. Utbildningsplaner för läsåret 2010/11 och framåt (MDH /09) (föredras av Anna-Karin Fornberg) 10. Verksamhetsplan och ärendelista (föredras av Jan Gustafsson) Övriga frågor 12. Mötets avslutande 2 (2)

4 MDH 2010/109 Bilaga 4.1 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande NT Byte av handledare Farhang Nemati har ny handledarkonstellation. Ny huvudhandledare är Thomas Nolte, biträdande handledare Christer Norström och Anders Wall. Gustafsson NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Mobyen Uddin Ahmed, Annika Kaisdotter Andersson, Shahina Begum, Marcus Bergblomma, Martin Ekström, Jimmie Hagblad och Nikola Petrovic, alla IDT. NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Micael Ehn, Fredrik Jansson, Waldemar Kocjan, Maria Larsson och Oskar Schyberg, alla UKK. Gustafsson Gustafsson NT Disputation Sanjay Verma försvarar kl 13:00 i Lambda, Västerås, sin Gustafsson avhandling ''New Product Newness and Benefits - A Study of Software Products froma Firm's Perspective''. Opponent är dr Johan Frishammar, LTU. Betygsnämnd är professor Birger Rapp, Uppsala universitet, professor Vivian Vimarlund, Linköpings universitet, samt professor Ulf Johansson, MDH. NT Licseminarium Stefan Bygde, IDT, försvarar kl 1.00 sin licentiatuppsats "Static Lindén WCET Analysis based on Abstract Interpretation and Coudting of Elements". Granskare är docent Kostis Sagonas, Uppsala universitet, och examinator är är dr Ulf Nilsson, Linköpings universitet. Seminariet äger rum i sal Gamma, Västerås. NT Antagning av Elena Tomas Aparicio i Energi- och miljöteknik med huvudhandledare Erik Gustafsson forskarstuderande Dahlquist. Planerad examen: teknologie doktor. NT Disputation Fredrik Wallin försvarar kl 10:00 i Kappa, Västerås, sin Lindén avhandling ''New opportunities provided by the Swedish electricity meter reform''. Opponent är professor emeritus David Natusch, Nya Zeeland. Betygsnämnd är professor Perttin Järventausta, Tampere Technical University, professor Jurek Pyrko, Lunds tekniska högskola, samt dr Jenny Nyström, Eskilstuna Energi och Miljö. NT Antagning av Karin Romvall i Innovation och design med huvudhandledare Mats Jackson. Gustafsson forskarstuderande Planerad examen: teknologie doktor. NT Antagning av Jessica Bruch i Innovation och design med huvudhandledare Christer Gustafsson forskarstuderande Johansson. Planerad examen: teknologie doktor. NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Lena Apelthun, Robin Gustafsson Lundgren och Ying Ni, alla UKK. NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Henrik Abrahamsson, Moris Gustafsson Behnam, Adnan Causevic, Aida Causevic, Juraj Feljan, Christer Gerdtman, Andreas Hjertström, Johan Kraft, Luka Lednicki, Yue Lu, Ana Petricic, Severine Sentilles, Jagadish Suryadevara, Anders Wikström, Aneta Vulgarakis, Johan Åkerberg, alla IDT. NT Byte av handledare Waldemar Kocjan har ny handledarkonstellation. Huvudhandledare är Björn Gustafsson Lisper och ny biträdande handledare Kateryna Mishchenko. NT Områdesbehörigheter för Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar att med start Gustafsson nybörjarprogram (MDH /09) höstterminen 2010 medge undantag från kravet på Kemi A i områdesbehörighet 8 för Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik. GEM Fastställande av utbildningsplaner planeringsdel för läsåret 2010/2011 NT Antagning av forskarstuderande NT Antagning av forskarstuderande Beslut att fastställa utbildningsplaner planeringsdel för läsåret 2010/2011 enligt bilaga1. Gustafsson Jonsson Säfström Per Eriksson i Innovation och Design med huvudhandledare Yvonne Gustafsson Eriksson Planerad examen: Teknologie dr. NT Antagning av Thorbjörn Swenberg i Innovation och Design med huvudhandledare Yvonne Gustafsson Eriksson Planerad examen: Filosofie dr. * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

5 MDH 2010/109 Bilaga 4.1 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande NT Licseminarium Ying Ni, UKK, försvarar kl sin licentiatuppsats "Perturbed Gustafsson Renewal Equations with Non-Polynominal Perturbations". Granskare är professor emeritus Yuri Belyaev, Umeå Universitet och examinator är är professor Kimmo Eriksson, MDH. Seminariet äger rum i sal Kappa, Västerås. NT Licseminarium Bozena Guziana, HST, försvarar kl sin licentiatuppsats "Is the Swedish Environmental Goods and Services Industry Green? Product and production perspectives". Granskare är docent Cecilia Mark- Herbert, SLU,och examinator är är docent Lena Johansson Westholm MDH. Seminariet äger rum i sal Lambda, Västerås. Gustafsson NT Licseminarium Ahmed Mobyen Uddin, IDT, försvarar kl sin Gustafsson licentiatuppsats "A Case-based Multi-modal Clinical System for Stress Management". Granskare är docent Nosrat Shahsavar, Linköping Universitet, och examinator är är universitetslektor Maria Lindén MDH. Seminariet äger rum i sal Pi, Västerås. GEM Inställande av Beslut att höstterminen 2010 ställa in programtillfället Master i process- och Gustafsson programtillfällen som ges resursoptimering, anmälningskod 23956, HST. på engelska ht-10 Jonsson Säfström (MDH /09) NT Antagning av Gero Meyer i Energi- och miljöteknik med huvudhandledare Lena Gustafsson forskarstuderande Johansson Westholm. Planerad examen: teknologie doktor. NT Antagning av Andreas Gustavsson i Datavetenskap med huvudhandledare Björn Lisper. Lindén forskarstuderande Planerad examen: teknologie doktor. NT Antagning av Saad Mubeen i Datavetenskap med huvudhandledare Mikael Sjödin. Gustafsson forskarstuderande Planerad examen: teknologie doktor. NT Antagning av Sara Derstén i Datavetenskap med huvudhandledare Jakob Axelsson Gustafsson forskarstuderande Planerad examen: teknologie licentiat NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Jennie Andersson, Anette Gustafsson Brannemo, Håkan Gustavsson, Antti Salonen och Peter Wallin, alla IDT. NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Stefan Bygde, IDT. Lindén NT Fastställande av utbildningsplaner planeringsdel för läsåret 2010/2011 (MDH /10) Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar att fastställa utbildningsplaner planeringsdel för läsåret 2010/2011 enligt bilaga 1. Gustafsson NT Uppdrag om utvecklingsarbete kring utbildningsprogram inom området automationsteknik (MDH /10) Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar att uppdra till akademin för innovation, design och teknik (IDT) att utreda förutsättningarna för utvecklandet av en högskoleingenjörsutbildning inom automation, att utredningen ska utgå från den av Yrkeshögskolemyndigheten beviljade ettåriga automationsteknikerutbildning och hänsyn ska tas till denna så att övergången mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning underlättas i möjligaste mån, att det i utredningen särskilt ska framgå möjligheterna till att rekrytera studenter till utbildningen och en övergripande planering av utbildningen, att den övergripande planeringen av utbildningen ska ske i samverkan med akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, att redovisningen av uppdraget ska vara fakultetsnämnden tillhanda senast den 6 maj, samt att för genomförande av uppdraget tilldela IDT kr. Gustafsson * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

6 MDH 2010/109 Bilaga 4.1 Förteckning delegationsbeslut* Typ Datum Ärendemening Beslut Beslutande GEM Inställande av kurstillfälle sommaren 2010 (MDH /09) Nämnderna beslutar att sommarterminen 2010 ställa in kursen Samtida språk och litteraturer i Norden, anmälningskod 31000, samt att uppdra till berörd akademi att i samarbete med studentcentrum tillse att berörda studenter erhåller information om inställd kurs och om vilka alternativa kurser som MDH erbjuder plats på istället. Berörda akademier ska särskilt beakta konsekvenserna för programstudenter, såväl på program som akademin är värd för som på övriga program, och säkerställa studenternas möjligheter att uppfylla examensfordringarna. Gustafsson Jonsson Säfström NT Platsgaranti för Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar Gustafsson studerande på bastermin att för studerande på Naturvetenskaplig/teknisk bastermin 1 och (MDH /09, MDH Naturvetenskaplig/teknisk bastermin 2 ge platsgaranti till alla /09) utbildningsprogram vid Mälardalens högskola som leder till en högskoleoch/eller civilingenjörsexamen, att platsgarantin gäller för programtillfällen med start under det läsår som följer efter genomgången bastermin (med början läsåret 2010/11). NT Fastställande av ISP Fastställer den individuella studieplanen för Henrik Jacobson, HST. Gustafsson NT Förslag om innehavare Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik beslutar att ge akademin Gustafsson av Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap (MDH 4-354/10) för hållbar samhälls- och teknikutveckling i uppdrag att senast lämna ett underlag till nämnden för ett förslag om innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap läsåret 2011/2012. * Detta är en förteckning av beslut och eventuella bilagor bifogas inte. För fullständig dokumentation hänvisas till aktuellt beslutsprotokoll.

7 MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Akademin för hälsa, vård och välfärd Kvalitetsplan Akademin för hälsa, vård och välfärd HVV

8 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Innehåll Syftet med en kvalitetsplan... 1 Fyra vägar till högre kvalitet... 1 I En organisation för god kvalitet... 2 I:1 En tydlig lednings- och ansvarsstruktur... 2 I:2 Organisationen... 2 I:3 Medarbetarna... 5 I:4 Utbildningen... 6 I:5 Forskning och forskarutbildning... 8 II Tydliga mål och systematisk måluppföljelse II:1 Översikt av måldokument på HVV II:2 Verksamhetsplan...12 II:3 Handlingsplaner...12 III Att ta tillvara på intressenternas erfarenheter III:1 Kvalitetsarbete utifrån intressentperspektivet III:2 Studenterna...14 III:3 Medarbetarna...16 III:4 Avnämarna III:5 Vetenskapssamhället IV Nyckeltal och uppföljning av kvalitetsindikatorer... 21

9 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Syftet med en kvalitetsplan Även om verksamheten vid akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) ofta anses vara av hög kvalitet är det viktigt att vi ständigt utvecklar och förbättrar den. Utbildning och forskning vid HVV ska ha ett gott rykte. Vi ska vara kända för att ge utbildningar som är attraktiva och vi ska bedriva forskning av hög kvalitet. Såväl studenter som personal på akademin ska uppleva att de arbetar i en kreativ och utvecklande miljö. Avsikten med denna kvalitetsplan är att beskriva hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas på HVV. Planen ska vara ett stöd för att utveckla kvalitetsmedvetande och främja en kvalitetskultur på akademin. Mycket av det som redovisas finns redan som en självklar del av akademins kvalitetsarbete, andra delar av planen ska implementeras under perioden fram till Medarbetarna på HVV är i hög grad engagerade i sitt arbete och vill göra ett bra jobb. Detta är en bra utgångspunkt för kvalitetsarbetet. Det är viktigt att engagemanget tas tillvara och blir en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet på akademin. Mälardalens högskola har de senaste åren utvecklat ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Högskoleverkets granskning av lärosätenas kvalitetsarbete gav MDH ett mycket gott betyg. Granskningen som genomfördes hösten visade att MDH har en god struktur genom tydliga styrdokument och att vi inom olika delar av högskolan arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar utifrån dessa styrdokument. Det är viktigt att den kvalitetskultur som finns vid högskolan kan vidareutvecklas och fördjupas på akademinivån. Högskolans kvalitetsarbete beskrivs i det övergripande dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete vid Mälardalens högskola ( ). Den kvalitetsplan för HVV som presentas här ansluter till högskolans centrala kvalitetsdokument och ska ses som en komplettering och en konkretisering av detta dokument. Den roll som högskolans centrala organ har i kvalitetsarbetet (till exempel högskolestyrelse, rektor, fakultetsnämnder, förvaltningsorgan m.m.) redovisas inte här, inte heller de centrala styrdokument som beskriver hur högskolan exempelvis kvalitetssäkrar nya och befintliga ämnen och examina, nya och befintliga kurser och utbildningsprogram och högskolans forskning. Fokus i denna plan ligger helt på hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på akademinivå. Fyra vägar till högre kvalitet Kvalitetsarbetet vid HVV ska kännetecknas av att alla på akademin, såväl personal som studenter, aktivt deltar i detta arbete. Kvalitetsarbetet ska vara en självklar del i akademins reguljära verksamhet och vara inriktat mot att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Resultatet av kvalitetsarbetet och åtföljande åtgärdsplaner ska vara väl dokumenterat och redovisas i öppna processer. I kvalitetsplanen anges fyra huvudsakliga vägar för att arbeta med kvalitet på HVV: I Mål & måluppföljelse Nyckeltal & uppföljning Intressenternas erfarenheter Organisation för god kvalitet Genom att bygga en tydlig organisations- och ledningsstruktur och utforma goda rutiner och processer på akademin kan vi systematiskt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten. II Genom att ställa upp tydliga mål för olika verksamhetsområden och följa upp dessa mål kan vi på ett systematiskt sätt ständigt utveckla och förbättra dessa. III Genom att tillvarata studenternas, medarbetarnas och andra intressenters erfarenheter och upplevelser av verksamheten på akademin kan vi kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. IV Genom att formulera kvalitetsindikatorer och kontinuerligt mäta och följa upp dessa kan vi mäta och värdera kvaliteten inom centrala delar av HVV:s verksamheter. Nedan redovisas hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på HVV utifrån dessa fyra arbetssätt. Varje avsnitt innehåller en beskrivning av mål och metoder för kvalitetsarbetet och en redovisning av vem som ansvarar för vad i detta arbete. Kvalitetsplanen ska årligen följas upp i HVV:s ledningsråd och vid behov revideras. Planen gäller för en tidsperiod av tre år, En förlängning av tidsperioden kan ske i samband med en revidering. 1

10 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 I En organisation för god kvalitet Genom att bygga en tydlig organisations- och ledningsstruktur på HVV och utforma goda rutiner och processer på akademin kan vi systematiskt skapa bättre förutsättningar för att höja kvaliteten på den verksamhet som bedrivs vid akademin. Mål & måluppföljelse Nyckeltal & uppföljning Intressenternas erfarenheter Organisation för god kvalitet I:1 En tydlig lednings- och ansvarsstruktur Ett bra kvalitetsarbete förutsätter en tydlig ledningsorganisation och klara ansvarsförhållanden. Råder det oklarhet om vem som har vilka befogenheter eller vem som ansvarar för vad i en organisation blir också kvalitetsarbetet dåligt. På HVV ska ansvarsområden och beslutsstrukturer vara klart uttalade och väl kommunicerade. Det ska finnas en delegationsordning som anger vem som har rätt att fatta beslut i vilka frågor. Det ska finnas skriftliga ansvars- och arbetsbeskrivningar, särskilt för arbetsledare och för personer med särskilda uppdrag och nyckelfunktioner på akademin. För akademins lärare ska en arbetstidsplanering genomföras inför varje läsår och därefter följas upp regelbundet. Alla medarbetare ska vara väl införstådda med vad som förväntas av dem och vad som är framgångskriterier för deras arbete. Akademins lednings- och nyckelfunktioner Akademins lednings- och nyckelfunktioner som akademichef, avdelningschefer, utbildnings- och forskningsledare, professorer, samordnare av internationell verksamhet och samordnare av externa relationer har alla ett uppdrag och ett särskilt ansvar för att utveckla HVV:s kvalitetsarbete inom sina respektive områden i enlighet med denna kvalitetsplan och vara motorer i förbättringsarbetet. Akademichefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten vid HVV bedrivs på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt och att akademins lednings- och ansvarsfunktioner svarar mot högt ställda krav. Den administrative chefen har särskilt ansvar för ekonomisk uppföljning och för de administrativa processerna på akademin. I:2 Organisationen En förutsättning för ett bra kvalitetsarbete är att det finns en tydlig organisationsstruktur och att det finns mötesplatser som möjliggör dialog och delaktighet för all personal. All medarbetare på HVV ska ingå i någon arbetsenhet (avdelning) med en chef som arbetsledare. Regelbundna avdelningsmöten ska genomföras för att behandla såväl akademigemensamma som avdelningsspecifika frågor. Vid sidan av avdelningarna kan informella grupperingar inrättas, som ämneslag och arbetslag, med syfte att samverka kring specifika ämnes- och kursområden. Akademigemensamma möten för samtliga anställda på HVV genomförs 2-3 gånger per år. Inför läsårsstarten i augusti genomförs en kick-off med möjligheter till arbete i ämnesövergripande grupper utifrån aktuella teman. Utöver avdelningarna och olika slag av arbets- och ämneslag ska följande organ finnas på HVV: Ledningsråd Ledningsrådet (LR) är rådgivande till akademichefen och utgör ett stöd för ledning, samordning och utveckling av akademin. LR har en viktig uppgift i kvalitetsarbetet. Genom rådet ska en samsyn skapas när det gäller akademins strategiska utveckling och hur uppställda mål ska förverkligas och följas upp. LR ska främst behandla akademigemensamma frågor, identifiera förändringsbehov, följa upp verksamheten och initiera utvecklingsarbete. I ledningsrådet ingår akademichef, administrativ chef, avdelningschefer, utbildningsledare, forskningsledare, doktorandrepresentant och studentrepresentanter. 2

11 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Forskarkollegium I HVV:s forskarkollegium möts akademins professorer och ämnesföreträdare tillsammans med akademichef, forskningsledare och doktorandrepresentant för att behandla frågor som rör akademins forskningsmiljö och medverkan i forskarutbildning. Forskarkollegiet har bland annat till uppgift att skapa rutiner och strukturer som säkrar en god kvalitet på forskningen, upprätta en årlig handlingsplan för forskning och forskarutbildning och kontinuerligt följa upp och utvärdera akademins forskning. Samverkansgrupp Ledningsråd Forskarkollegium Kursplanegrupp Akademichef Forskningsledare Utbildningsledare Samordnare för - Internationalisering - Externa relationer Administrativ chef Administrativa avdelningen Branschråd Vid akademin ska finnas branschråd för varje utbildningsprogram. Branschrådens uppgift är att fungera som ett ömsesidigt informations- och kontaktorgan mellan högskolan och externa intressenter och bidra till att samverkan med regionen utvecklas. Akademin kan genom branschråden få synpunkter på utbildningarna och rådet har därmed en viktig roll i kvalitetsarbetet. Nya idéer och förändringsförslag kan ventileras och samverkansprojekt initieras. Programråd För akademins utbildningsprogram ska finnas programråd med lärar- och studentrepresentanter. Programråden har som uppgift att behandla frågor som rör arbetet inom respektive område och driva utvecklingsarbetet framåt. Programråden är rådgivande organ till avdelningscheferna och skapar en möjlighet för i första hand avdelningscheferna att förankra frågor i ett representativt organ. Studentråd För HVV:s utbildningar ska finnas studentråd. Studentrådet kan beskrivas som ett rådslag, en mötesplats för akademins anställda och studenterna. Studentrådet genomförs i samarbete med linjeföreningarna och har som huvuduppgift att utvärdera och diskutera utbildningen i ett helhetsperspektiv. Vid studentrådet har studenterna majoritet och kan ta upp i princip alla frågor som rör studiemiljön och studentservice, programmets uppläggning, undervisningens utformning, den verksamhetsförlagda utbildningen med mera. Genomförandet av studentråd är en del i akademins kvalitetsarbete och ett komplement till kursutvärderingar och olika former av programuppföljningar. Avd. chef Avd. chef Avd. chef Socialt arbete och social omsorg Avd. chef Avd. chef Medicinsk vetenskap och sjukgymnastik Vårdpedagogik och specialistutbildningar för sjuksköterskor Vårdvetenskap I Avd. chef Folkhälsovetenskap Vårdvetenskap II Avd. chef Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor Branschråd Programråd 3

12 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 Samverkansgrupp Syftet med samverkansgruppen är att vara ett forum för samverkan mellan akademiledning och anställda/studenter i enlighet med högskolans samverkansavtal. Gruppen består av akademichef, administrativ chef, representanter för arbetstagarorganisationerna, en av miljösamordnarna, en av jämställdhetskontaktpersonerna, arbetsmiljöombudet samt studeranderepresentanter. Kursplanegrupp Kursplanegruppen är central i akademins kvalitetsarbete. Kursplanegruppen behandlar alla nya kursplaner på akademin och dess ordförande beslutar (på delegation från akademichefen) om att inrätta och fastställa akademins kursplaner. Gruppen ansvarar, förutom för att kursplanerna är formellt korrekta, för att en god praxis byggs upp på akademin vad avser kursplanernas beskrivningar av syfte, lärandemål, examinationer, engelska översättningar m.m. Gruppen svarar också för att behörighetskraven till kurserna är relevanta. Gruppen består av fyra lärare (varav minst två disputerade lärare), en studievägledare och minst tre studenter. Ansvar Akademichefen har det övergripande ansvaret för att akademin har en väl fungerande och effektiv organisation med möjligheter för alla medarbetare att mötas för informationsutbyte och dialog. Akademichefen har därtill ett särskilt ansvar för att ledningsrådet fungerar optimalt. Forskningsledaren ansvarar för att forskarkollegiets uppdrag fullgörs. Avdelningschefer med programansvar har ansvaret för att programråd, branschråd och studentråd utvecklas i enlighet med organisationens mål. Den administrative chefen ansvarar för samverkansgruppens uppdrag och ordförande i kursplanegruppen för att denna grupp genomför sitt uppdrag. 4

13 Kvalitetsplan HVV MDH 2010/109 Bilaga 4.2 I:3 Medarbetarna En förutsättning för hög kvalitet är att medarbetarna på HVV har rätt kompetens för sitt arbete och har möjlighet att utföra det på ett bra sätt. En viktig del i kvalitetsarbetet är därför att rekrytering av nya medarbetare sker på ett genomtänkt och målmedvetet sätt, att en kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna ges hög prioritet och att förutsättningar skapas för en god arbetsmiljö. På HVV ska de anställda också känna att deras engagemang och vilja att göra ett bra jobb tas tillvara. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och ömsesidig respekt. Rekrytering av ny personal Rekryteringen av ny personal ska ske utifrån en klar och tydlig policy. Nyanställningar på HVV ska föregås av en analys av akademins kompetensbehov och upprättande av en kravprofil för anställningen. Kriterierna för meriter och kvalifikationer ska vara explicita och rekryteringen ska ske i öppen konkurrens. Vid behov ska externa sakkunniga användas även när detta inte formellt krävs. Även tillsättningen av tidsbegränsade uppdrag på HVV till exempel uppdrag som avdelningschef, utbildnings- och forskningsledare, samordnare av internationalisering och externa relationer ska utlysas på akademin och tillsättning ska ske i en öppen och tydlig process. Det ska finnas rutiner för hur introduktion av nyanställda ska gå till. Nyanställda ska ha tillgång till en mentor som ansvarar för introduktionen. HVV:s olika styrdokument och anvisningar ska finnas lätt tillgängliga på akademins webbsidor. Kompetensutveckling Alla anställda ska ges utrymme för kontinuerlig kompetensutveckling av relevans för ansvarsområdet och de arbetsuppgifter som utförs eller planeras för framtiden. I samband med medarbetarsamtalen ska årligen individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas. Intern kommunikation Grunden för allt kvalitetsarbete är en öppen och konstruktiv dialog mellan medarbetarna. Det är därför viktigt att det finns arenor och mötesplatser på HVV där en kritisk och framtidsinriktad diskussion kan föras om hur olika delar av verksamheten på akademin kan förbättras. Alla medarbetare har ett ansvar för att medverka i sådana dialoger för att främja kvaliteten i arbetet. Medarbetarna ska vara väl informerade om vad som händer på akademin. Ett nyhetsbrev för HVV ska publiceras varannan vecka och den interna hemsidan ska vara uppdaterad och innehålla relevant information. Det är inte praktiskt möjligt och inte heller önskvärt att utforma detaljerade skriftliga regler för alla processer på akademin. I de fall där detta inte är möjligt ska ändå eftersträvas största möjliga transparens och tydlighet. Ett exempel är medarbetares deltagande på konferenser och utbildningar. Det är inte möjligt att i förväg precisera i detalj vilka regler som gäller för att ansökningar av detta slag ska beviljas. Däremot ska på HVV denna process bedrivas med största möjliga öppenhet och tydlighet. Det ska vara tydligt vem som fattar beslut, vilka uppgifter som ska bifogas ansökan och beslutet ska dokumenteras och ges offentlighet. Detsamma gäller deltagande i internationella utbyten. Informationen om möjligheterna att delta i sådana utbyten ska vara tydlig. Det ska finnas skriftliga anvisningar vad som gäller för ansökningsprocessen, villkoren för deltagandet, vem som beslutar vad, rapportering m.m., samtidigt som det måste finnas en flexibilitet i processen som inte i alla avseenden kan preciseras i förväg. Ansvar HVV:s administrative chef ansvarar för att rekrytering av nya medarbetare sker i enlighet med akademins kvalitetskrav och att framtida personal- och kompetensbehov analyseras och utgör grunden för akademins långsiktiga personalpolitik. Den administrative chefen har det samlade ansvaret för arbetsmiljön på HVV (på delegation av akademichefen) och ansvarar även för att det finns rutiner för introduktionen av nyanställda och att akademins webbsidor är av god kvalitet. Avdelningscheferna har ett arbetsledaransvar vilket bland annat innefattar ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling inom respektive avdelning och ansvarar för nyanställdas introduktion. Avdelningscheferna ska också verka för att en öppen och konstruktiv dialog präglar arbetsklimatet inom respektive avdelning. 5

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik KALLELSE Nr 2:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik 2010-03-10 Dnr. MDH 2010/108 Johan Grundberg Handläggare Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 KALLELSE Nr 3:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-05-28 MDH 2.16-2015/0071 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 Plats: Styrelserummet B212, Eskilstuna Tid: kl. 09.30

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer