Styrelsen för Föreningen Sambruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Föreningen Sambruk"

Transkript

1 PROTOKOLL (6) Utfärdare Lotta Ruderfors, Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid Plats SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Skuggan, plan 12 Deltog Joakim Järrebring Alingsås Peter Dacke Botkyrka Peter Åberg Storuman Bengt Svenson SKL Mikael Lagergren Västerås Maritha Enström Göteborg Lars Flintberg Sandviken Lämnat återbud Claes-Olof Olsson Inge Hansson Ove Frid Jan Långström Föreningen Sambruk Karlstad Mariestad Umeå Deltog ej Torbjörn Larsson Falkenberg Stellan Sjögren Kristinehamn Mikael Pallin Lycksele Anders Fredriksson Knivsta Alec Magi Särnholm Härryda Niklas Sjöberg Skurup Kjell Öhrström Bollnäs Jimmy Jansson Eskilstuna Siw Kullberg Landstinget Jkpgs Län Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Framställd från en av FORMsoft ABs mallar Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE Sandviken Hemsida E-post Organisationsnr Bankgiro XXX-XXXX

2 2(6) 13 Mötets öppnande Ordföranden Joakim Järrebring hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 14 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 15 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Mikael Lagergren, Västerås. 16 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 17 Ekonomi Årsredovisning 2013 Årsredovisningen fastställs av närvarande ledamöter. 18 Genomgång Sambruk nuläge Projektrapportering Ekonomiskt bistånd SSBT går in i slutfasen och kommer att vara driftklar fr.o.m. 18 maj. Genom projektet är Sambruk den part som testar arbetsförmedlingens direkttjänst och Försäkringskassans SSBT. Det återstår att testa a-kassornas tjänst. Inom projektet pågår arbete för att bredda användandet av framtagna tjänster. Möjligheten att koppla e-ansökan och multifråga till förmån för att sökande ska slippa att fylla i uppgifter på flera ställen utreds. Jurist har utrett möjligheten och kommer att presenteras i samband med e- förvaltningsdagarna. Bifogad fil >> Juridiska förutsättningar och rättsliga modellösningar Fixa min gata För tjänsten finns ett etablerat förvaltningsråd som haft 2 möten. En ambitiös supportfunktion som prioriterat uppgradering till engelsk förlaga. Alltfler medborgare som använder tjänsten. Öppna verksamhetssystem skolan

3 3(6) Vid enkätundersökning i höstas bland 100 kommuner framkom mest problem kring integrationer av schemaläggning och HR. Kommunerna har bjudits in att delta i projekt och uppstartsmöte sker 1/4. Inom projektet finns även en dialog med SIS som kommer att diskuteras tillsammans med kommunerna i projektet. Därefter kommer ett möte med leverantörerna att genomföras. Sambruk har presenterat sitt arbete för CeSam och gemensamt diskuterat vikten av att alla parter drar åt samma håll. Dialog pågår med olika samverkansorganisationer. SKL informerar om E-delegationens arbete med Digital samverkan. Hur byggs en digital förvaltning arkitektoniskt? Tanken är att bygga utifrån livshändelser. E-delegation har en modell (federationsmodell för informationsutbyte) innehållande - processer/ansvarig är ej klart (ska innehålla verksamhetsprocesser för att möta människor) - informationsutbyteskatalog/ansvarig är Bolagsverket (ska innehålla definierade termer och begrepp och ska kunna återanvändas) - tjänstekatalog/ansvarig är Jordbruksverket (ska kunna återanvändas) Projekten med Skolan behöver omfattas av denna modell. Bifogad fil >> Digital samverkan; Koncept, Struktur & Metodik Modellen innehåller ej drift och förvaltningsfas. Arbetet kommer att presenteras under fördjupningsdagen vid Offentliga rummet. NEBULA EU-samarbete, Cloud computing Kartlagt olika grupper som är viktiga målgrupper för projektet. - Parter som tillhandahåller yrkesutbildning - Olika aktörer som på nationell, regional, lokal nivå - Fackföreningar - Potentiella mottagare av resultatet Digidel 2014 Den mars genomfördes EUs kampanj Get Online Week 2014 (GOW14). Sambruk hade ansvarat för att söka bidrag från Näringsdepartementet och veckan innan genomförandet gav Regeringen besked om att stödja kampanjen med kr.

4 4(6) Ett 80-tal aktörer (bibliotek, studieförbund, kommuner, organisationer och företag) över hela Sverige har deltagit i kampanjen. På upprättad facebooksida har information om aktiviteter spridits. Sambruk har deltagit vid några utvalda arrangemang. Sambruk kommer att stå bakom ytterligare en ansökan till Näringsdepartementet om bidrag till Digidelnätverket Innovativ skolplattform/öppen skolplattform Bygger på en open source-produkt från Tyskland. Projektet utgår från proof of concept som överlämnades till CeSam och ingick i slutrapporten för Vinnovas ramprojekt. Mina meddelanden Förstudie pågår 28/2 30/6 där 8 kommuner deltar; Norrköping, Linköping, Skellefteå, Värnamo, Klippan, Uppsala, Helsingborg och Södertälje. Total budget 400 tkr där SKL/CeSam står för 200 tkr och deltagande kommuner för 200 tkr. I styrgruppen ingår SKL/CeSam, Sambruk, SKV, Värnamo, Uppsala och Helsingborg. I nuläget har intervjuunderlag tagits fram och gåtts igenom med varje kommuns nyckelperson per tele. Konsulter involverade i projektet (metodansvariga) har varsitt ansvarsområde; analysdel, teknisk analys och nyttokalkyl. Projektet skall leverera beslutsunderlag inkluderande nyttokalkyl, Vägledning och Rekommendation utifrån teknisk analys. Öppna data SKL genomför under våren 2014 ett projekt för att bygga upp en nationell samordning av kommunala öppna data (med stöd från Vinnova). - Kartläggning för att identifiera och prioritera insatsområden - Thomas Rosenfall, LiU; representant för Sambruk Därefter ska ett nationellt ramverk tas fram. ProVisus ÖFM Sambruk avvaktar att systemet ska införas i Stockholm och Västerås. UVAS/KIA KIA byter namn till KAA (Kommunala AktivitetsAnsvaret). Systemet finansieras av Ungdomsstyrelsen (byter namn till Myndigheten för ungdom och civilrättsfrågor).

5 5(6) Vid kick-off 7/2 deltog Trelleborg och 6 ytterligare kommuner. Systemet kommer att sättas upp som molntjänst och ska vara klar för presentation till Offentliga rummet. ICF-KVÅ Undersöker möjligheten att samverka kring ett befintligt system för läkare som har utvecklingspotential. 19 Intresseföreningen Internkontroll valberedning Informeras om valberedningens arbete. Sista dag för att nominera ledamot till styrelsen var 28/ Årsmöte och Vårkonferens 2014 Pågår planering för vårkonferens 20/5 i samband med Offentliga rummet med rubriken Vilken samverkan vid verksamhetsförändring ger störst kundnytta? Årsmötet hålls efter vårkonferensen och kallelse kommer att sändas till medlemmar 3 veckor innan. Medlemmar kommer att informeras om möjligheten att inkomma med motion Förslag justering stadgar Informeras om vad som behövs för att uppfylla teckalundantaget. Kommer i samband med konstituerande möte tydliggöras att varje styrelseledamot har kontaktansvar för viss grupp av kommuner. Diskussioner förs kring på vilket sätt varje ledamot är kontaktperson/har kontaktansvar för visst antal medlemmar. Styrelsen ger V tjänsteman i uppdrag att kontrollera med jurist. Styrelsen tar beslut efter besked från jurist per capsulam. Följande ändring av stadgar föreslås mer än hälften närvarande ledamöter för att ta beslut Styrelsen godkänner förslaget. 20 Verksamhetsplan 2014 V tjänsteman presenterar verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen utgår från Regeringens målsättning med efterföljande exempel kopplat till Sambruk. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget.

6 6(6) 21 SKL Sambruk Inom avdelningen för digitalisering pågår diskussioner kring hur CeSam ska kunna ta ledning för de funktioner som marknaden inte kan tillhandahålla, hur bättre ramavtal kan tas fram, hur samverkan med staten ska ske, hur utveckling/avtal ska ske mellan kommuner & myndigheter m.m. I juni kommer Per Mossberg att presentera förslag för beslut i SKLs styrelse. 22 Aktuell information från styrelsemedlemmar Alingsås driver ett intranät-projekt som bygger på öppen källkod, kan styra på roll och organisationstillhörighet kopplat mot katalog >> styrelsen intresserade av att följa projektet (kommer att presenteras på KommITS vårkonferens). Göteborg har beslutat att anta programmet för Strategi för e-samhället. Har fått Google att ändra sig och har skrivit personuppgiftsbiträde med Google. Pågår även diskussion att inte behöva skriva personligt Apple avtal med användare ex inom skolan. Har ett flertal proof of concept på g för hemtjänst och hemsjukvård för mobila tjänster. Sandviken har startat gemensam nämnd för 4 kommuner i Gästrikland (Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo som ska upphandla en gemensam e- tjänsteplattform) Västerås 4 kommuner som samverkar (Västerås, Strängnäs, Eskilstuna och Enköping) med mål att titta på fördelningsnycklar (ska ej skapa gemensam nämnd) 23 Övriga frågor Ingen fråga fanns. 24 Nästa styrelsemöte 15/4 Telemöte, gällande ev inkomna motioner Stadgar Ändringar antas per capsulam 20/5 Årsmöte Konstituerande Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. Underskrift Ordförande Underskrift Justerare Underskrift Namnförtydligande Joakim Järrebring Namnförtydligande Mikael Lagergren

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Styrelsen för Föreningen Sambruk PROTOKOLL 2013-05-28 1(6) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 28 maj 16.30 18.00 Plats Offentliga rummet, Elmia, Jönköping Lokal: Konferensrum

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 1 (21) Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 2 (21) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 Föreningens bakgrund... 4 3 Föreningens syfte och mål... 4 4 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: SKL, Hornsgatan, Stockholm Tid: Den 30 september 2011, 10.00 15.00 Deltagare: Maritha Enström, Göteborgs Stad Jan Kylhammar, Botkyrka kommun

Läs mer

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Gunilla Hallqvist 1 (7) Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Stadshuset, lokal Tillväxt, Skellefteå Tid: Kl 08.15-14.00 Deltagare: Olle Nilsson- Sträng, Bollnäs kommun Thomas Wennersten,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Innehållsförteckning 1 BASFAKTA... 3 1.1. GODKÄNNANDE... 3 1.2 REVISIONSINFORMATION... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 2.1. INLEDNING... 4 2.2. STYRANDE DOKUMENT & UNDERLAG... 4 2.3. PRIORITERADE

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Medlemsmöte 13-14 februari 2014

Medlemsmöte 13-14 februari 2014 1 Medlemsmöte 13-14 februari 2014 Deltagare: Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping Susanne Ljungström, Länsbiblioteket i Västerbotten Bengt Källgren, Kultur i Väst

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus

-3, KF 2011-05-05 08:30. Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05. kl 08.30. i PB-hallen, Folkets Hus -3, KF 2011-05-05 08:30 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-05 kl 08.30 i PB-hallen, Folkets Hus 1, KF 2011-05-05 08:30 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige 2011-05-05 Dnr 9-2011 Meddelanden

Läs mer