Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011

2 Inledning IUC Sjuhärad ägs av industrin och vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften hos Sjuhärads industriföretag. Det gör vi genom att initiera och driva behovsstyrda utvecklingsaktiviteter tillsammans med företagen. Företagen ser oss som en regional samarbetspartner som skapar mötesplatser, driver projekt och utför uppdrag. Vi har ett tydligt industriellt fokus och våra ägare samt kunder har en fabrik! IUC Sjuhärads verksamhet är indelad i tre huvudområden: IUC Sjuhärad ingår i ett nätverk av industriella utvecklingscentra, IUC Sverige. Vi har under 2011 fokuserat på att tydliggöra verksamheten och utbudet gentemot industrin primärt men även mot offentliga aktörer och samarbetspartners. Ett år går fort men visst hinner man med en hel del aktiviteter ändå, något som den här skriften vittnar om. Utan att täcka allt naturligtvis. Mycket gjort ännu mer ogjort. Nu laddar vi för 2012! Jan Harry Joakim

3 Verksamheten 2011 INDUSTRIELLA MÖTESPLATSER NätVerkstan utvecklas och utbudet ökar. Vi har under 2011 startat fyra nya nätverk, två nätverk för arbetsledare och två Lean nätverk. Ett av företagen som är aktiva medlemmar i flera av våra nätverk är Iro AB i Ulricehamn.

4 Träffar och teman i NätVerkstan: Seminarienätet 28 februari med temat CSR Ansvarsfullt företagande. 28 mars med temat Sociala media dagens främsta marknadsföringskanal. 18 april med temat Resiliens i företag. 30 maj med temat Skapa en lärande organisation. 29 augusti med temat Personlig Effektivitet. 26 september med temat Leverantörssamverkan. 31 oktober med temat Lean Produktutveckling. 28 november med temat Affärsutveckling enligt Darwin har vi haft en god uppslutning till våra seminarier med totalt 270 deltagare och genomgående mycket gott betyg i utvärderingarna. Nytt rekord sattes i augusti med 95 deltagare som fick en duvning i personlig effektivitet av Lasse Gustavsson på Dribbla Management. Nätverk Arbetsledning 1 Kick-off för nätverket med temat Arbetsledarrollen på Ellagården. Ledarskap & kommunikation hos Bregmos Reklamgodis i Borgstena. Arbetsrätt & Personal med Galpu, hos Nordiska Etikettbolaget i Borås. Nätverk Arbetsledning 2 Kick-off för nätverket med temat Arbetsledarrollen på Ellagården. Ledarskap & kommunikation med Swerea IVF hos Sveba Dahlen i Fristad. Arbetsrätt & Personal med Galpu, hos Vokes Air i Svenljunga. Nätverk Inköp och Logistik Dubbeltema Fraktupphandling och Affärsjuridik på IUC i Borås med Logistik Control och Gärde Wesslau. Leverantörsbedömning med Pdb Datasystem, hos Primo i Limmared. Materialanskaffning i svåra lägen, hos Emballator i Ulricehamn. Förbättringsarbete i inköpsprocessen hos Ericsson i Borås. Nätverk Kvalitet och Miljö Två träffar med temat Förankring av ledningssystemet i hela företaget, bl.a. med Maersk. Två träffar med temat Strukturerat förbättringsarbete, hos Emballator och Primo.

5 Nätverk Lean Standardisering hos Ascom i Herrljunga. Kunskapsspridning/Best Practice på Volvo Technology i Göteborg. Lean Office hos Ericsson i Borås. Litteraturtips och reflektion på Ellagården i Borås. Nätverk Lean produktion 1 (upp till 100 anställda) Nätverket är nystartat och har haft två träffar under hösten Första samling med intressenter till nätverket. Inspiration och uppstart med planering hos Iro i Ulricehamn. Nätverk Lean produktion 2 (över 100 anställda) Nätverket är nystartat och har haft en träff under hösten Första samling med intressenter till nätverket. Nästa träff med planering sker i början av Nätverk Marknad och Försäljning Affärsjuridik med Gärde Wesslau i Borås. Inspirationsbesök på Gekås i Ullared. Lean Office hos Ericsson i Borås. Miljökommunikation och planering på Ellagården i Borås. Nätverk Produktutveckling Förändringsmotivation i team med Pilot Konsult, på Ellagården i Borås. Produktutvecklingsprocessen på Majblommegården i Tvärred. Maskindirektiv, CE märkning och REACH med SP och Swerea IVF på Ellagården i Borås. Produktutveckling och design med BOID på Annelundsvillan i Borås.

6 Delar av Inköp och Logistik nätverket hos Emballator i Ulricehamn Vi har under slutet av året börjat initiera ett nätverk för Underhåll och ett nätverk för Småföretagare, samt ett CSR-nätverk i samverkan med Proteko. VERKSAMHETSUTVECKLING IUC Sjuhärad har förmåga och verktyg för att identifiera, starta och driva utvecklingsprocesser handfast och konkret. För att säkra detta utvecklingsarbete har IUC tagit fram verktyg samt en sammanhållen arbetsmodell, IUC-processen som är certifierad enligt ISO 9001:2008. Gemensamt för våra projekt är att de är helt eller delvis offentligt finansierade och har små och medelstora företag som målgrupp. Vi arbetar idag mest aktivt inom delområdet Produktion, med lean som grund. Men vi kommer framöver att sträva efter bättre balans mellan de fyra delområdena inom Verksamhetsutveckling. Tanken är att initiera och driva minst ett utvecklingsprogram i vardera området. Oavsett vilket område vi arbetar inom så försöker vi skapa effektskapande samarbeten med andra relevanta aktörer.

7 Ett exempel på delvis offentligt finansierat program inom delområde Produktion är Produktionslyftet. Medverkande företag betalar ca halva kostnaden och staten via tre olika myndigheter resten. Produktionslyftet är en nationell satsning på konkurrenskraftig produktion. IUC Sjuhärad har under 2011 utbildat, tränat och coachat tre företag i Sjuhärad inom programmet. Camfil Farr i Borås, Mastec Components i Dalstorp (och Vaggeryd) och Ulricehamns Betong i Timmele. IUC Sjuhärad anlitats förutom att arbeta med deltagande företag till att stödja metodutveckling i programmet. Se gärna mer på Ett annat uppdrag inom delområde Produktion var Comiflex-projektet.

8 Comiflex Comiflex var ett EU-finansierat projekt som drevs av Sjuhärads kommunalförbund med syfte att höja kompetensen inom behovsstyrda ämnen på 29 företag i Sjuhärad. Projektet avslutades i juni I det här projektet har IUC Sjuhärad arbetat med åtta företag inom området Lean produktion och till viss del ledarskap. Uppdragen inom Comiflex-projektet erhölls genom offentlig upphandling i konkurrens med utbildningsaktörer och konsultfirmor. Företagen är: Almedahl-Kinna Autotube Dooria Iro Ljungsarps Verkstad Ludvig Svensson Precomp Solutions Ulricehamns Betong Ett av företagen som valt att fortsätta sin utveckling tillsammans med IUC Sjuhärad efter projektet är Autotube i Ulricehamn. I samband med utbildning inom t.ex. ordning och reda med 5S-metoden, visualisering, ställtidsreducering etc. har Autotube kommit igång ordentligt med sitt förbättringsarbete.

9 OFFENTLIGA UPPDRAG Ett viktigt sätt för IUC Sjuhärad att skapa industrinytta är att medverka i offentligt finansierade projekt. I regel kan utvecklingsinsatserna växlas upp med hjälp av medel som tillskott till företagens egen insats och mer omfattande arbete kan bedrivas. Offentliga aktörer och finansiärer ser oss som en resurs i större program som har små och medelstora företag som målgrupp. Mycket tack vare vår förankring hos denna grupp i regionen. Vi bistår även Västra Götalandsregionen med att stimulera företag att söka medel till utvecklingsprojekt av olika slag, t.ex. FoU-kort och konsultcheckar. Ett exempel på aktuellt offentligt uppdrag är Industriell Dynamik (www.industrielldynamik.se) där vi är regional samordnare för Sjuhärad sedan Finansiär är Västra Götalandsregionen. Industriell Dynamik, som utmärktes till Europas bästa innovationsprojekt 2009, har fortsatt att skapa nytta för industrin under Västra götalandsregionen finansierar projektet. Syftet med projektet är att skapa utveckling och tillväxt i företagen genom att stimulera och underlätta kontakter mellan företag och FoU-resurser. I projektet medverkar Industriella utvecklingscentra, Högskolorna och Industriforskningsinstituten i Västra Götaland. IUC Sjuhärad är regional nod och samordnande i Sjuhärad. Företag med upp till 250 anställda erbjuds ett kostnadsfritt besök och inledande rådgivning. Under 2011 har 100 kontakter, 50 företagsbesök och en rad informationsinsatser har lett till att 10 utvecklingsprojekt av olika slag har startats och drivits. Nedan följer ett par goda Industriell Dynamik (ID) exempel under året.

10 Se gärna mer om ID på

11 Ett annat offentligt uppdrag vi har är från Vinnova, som är Sveriges myndighet för innovationer. Här ansvarar vi för att hitta goda idéer ute hos företagen och få dessa minst ett steg vidare genom att dela ut en summa pengar till utvecklingen av idén så att den kan bli till verklig affärsnytta. Innovationscheckar Sveriges innovationsmyndighet Vinnova provar ett nytt sätt att få ut medel till utveckling hos små och medelstora företag i Sverige. IUC Sverige fick i uppdrag att lokalisera ut 20 checkar (á 100 Tkr) i ett pilotprojekt, varav hela 5 stycken landade i Sjuhärad. Företagen som mottagit var sin innovationscheck är: Hagmans Kemi i Fritsla JH Tidbeck i Ljungsarp H Müllers Mekaniska i Borås Sveba Dahlen i Fristad Termoventiler i Marbäck Innovationscheckarna ser ut att skapa effekt och inom IUC Sverige nätverket arbetar vi för att få fler checkar att dela ut under 2012 och framåt.

12 Vi har även under 2011 haft ett uppdrag från Vinnova gällande havsmiljön. Vinnova Havsmiljö På uppdrag av Vinnova har de regionala IUC-bolagen under vintern/våren 2011 identifierat 450 företag i Sverige som arbetar med havsmiljön i någon form samt på ett urval av företagen genomfört en behovsanalys. En rapport finns som en leverans i uppdraget. Grunden till uppdraget härrör sig till Regeringens proposition "En sammanhållen svensk havspolitik. Det här uppdraget är ett typiskt exempel på hur offentliga aktörer kan nyttja IUC-bolagens industriella närvaro och etablerade metoder.

13 Samverkan IUC Sjuhärad har under 2011 arbetat fokuserat med att möta nyckelaktörer med samma målgrupp och övergripande uppdrag. Nedan följer våra främsta partners. Högskolan i Borås Samarbete främst med Ingenjörshögskolan men även diskussioner med CAV. Har under hösten påbörjat en förstudie kring en samverkansform inom Lean mellan högskolan och IUC Sjuhärad. Swerea IVF Som projektägare för Industriell Dynamik och Produktionslyftet är Swerea IVF en nyckelaktör för IUC Sjuhärad. Vi har även ett delägande i varandras organisationer. SP Främst SPs enhet Småföretag är en viktig samarbetspartner med gemensamma intressen av företagsutveckling. SP är delägare i IUC Sjuhärad. Connect Väst Formaliserat samarbete med avtal. Deltagande på varandras aktiviteter som seminarier och acceleratorbrädor. Almi Viktigt komplement till IUCs verksamhet. Delvis samma målgrupp men helt olika erbjudanden. Vi försöker hitta konkreta samarbetsformer, bl.a. genom att bjuda in till varandras aktiviteter. Proteko IUC Sjuhärad initierar i samverkan med Proteko ett nytt nätverk för Sjuhärads företag. CSR, det ansvarsfulla företagandet, är temat för nätverket som startas upp under Näringslivsenheter Kontinuerlig dialog och tips om aktiviteter som vänder sig till små och medelstora företag är exempel på samverkan mellan Sjuhärads näringslivsenheter och IUC Sjuhärad. Företagarna Samverkan inledningsvis kring ett nytt nätverk för småföretagare i regionen.

14 2012 Vår ambition är att skapa ännu större nytta för industriföretagen under 2012 och framåt genom följande aktiviteter. NätVerkstan utvecklas Under 2012 kommer IUC Sjuhärad att starta upp fler nya nätverk, både funktionsnätverk och tematiska nätverk. Bland annat undersöks behov av nätverk inom Underhåll, Småföretagande och TS-standarden. Offentliga uppdrag ökar Industriell Dynamik fortsätter med behovsinhämtning genom företagskontakter, besök och analys. Produktionslyftet fortsätter och vi strävar efter att få in fler Sjuhäradsföretag i programmet. Innovationscheckarnas effekt utreds och vi hoppas på att kunna utöka med fler checkar till företagen i Sjuhärad. Lean Sjuhärad bildas i samverkan med Högskolan i Borås. Lean Sjuhärad är ett arbetsnamn på en ny plattform för lean-utveckling i regionens företag. Rena företagsuppdrag minskar Vi kommer att utföra färre uppdrag åt företag under 2012 och istället växla upp insatsen i offentligt finansierade projekt (helt eller delvis). IUC Sjuhärad går från att vara rena utförare till att vara totalentreprenörer för företagsutveckling i regionen. Vi kommer att hålla vårt industriella operativa fokus, bättre utnyttja vår lokala närvaro och stärka våra värdeskapande nätverk. Häng med oss 2012!

Industriella mötesplatser 2013

Industriella mötesplatser 2013 Industriella mötesplatser 2013 Nätverkstan företagsnätverk och seminarier Genom att vara aktiva i våra nätverk får företag kostnadseffektiv kompetensutveckling genom tillgång till värdefull expertkunskap,

Läs mer

Alla seminarier är förlagda till Textile Fashion Center i Borås kl. 13-16, datum presenteras på hemsidan www.iuc-sjuharad.se.

Alla seminarier är förlagda till Textile Fashion Center i Borås kl. 13-16, datum presenteras på hemsidan www.iuc-sjuharad.se. SEMINARIEKEDJAN 2015 IUC Sjuhärad erbjuder åtta årliga seminarier för inspiration, kompetensutveckling och omvärldsbevakning, som i sin tur bidrar till förbättringsarbetet i den egna verksamheten. Håll

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Industriella mötesplatser 2014

Industriella mötesplatser 2014 Industriella mötesplatser 2014 Nätverkstan I IUC Sjuhärads nio funktionsnätverk får aktiva företag tillgång till värdefull expertkunskap, nya perspektiv och unika, samlade erfarenheter. Egna frågor välkomnas,

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer