STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011"

Transkript

1 STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 MEDLEMMAR var antalet medlemmar i SBK Göteborgsavdelningen 576; varav 479 ordinarie medlemmar, 33 familjemedlemmar, 5 hedersmedlemmar (klubb), 1 ungdomsmedlem och 58 ungdomsmedlemmar (SHU). STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ordförande Catrin Grahn Vice ordförande Daniel Hansson Sekreterare Sabina Björk Kassör Anna Gustafson Ledamot Carina Nilsson 1:e Suppleant Harald Kristensson 2:e Suppleant Kristina Ullgren REVISORER Hasse Larsson Björn Brocker Åsa Sjöberg, revisorssuppleant Erika Andolf, revisorssuppleant VALBEREDNING Molly Hedmo, sammankallande Carina Romland, ledamot Helen Lehto, ledamot 1

2 MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER SBK Göteborgsavdelningen har under år 2011 haft fyra ordinarie medlemsmöten och ett extra medlemsmöte. Möten har utlysts i nyhetsbrev, via post till dem som inte har e-postadress, genom anslag i klubbhuset och vid appellplanen samt på klubbens hemsida. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden. REPRESENTATION I VÄSTRA DISTRIKTET Ledamöter och ersättare i styrelsen har representerat SBK Göteborgsavdelningen på Västra Distriktets möten med undantag för ett tillfälle då Willy Gustafsson istället representerade klubben. Västra distriktet har förlagt alla sina styrelsemöten och distriktsmöten i SBK Göteborgsavdelningens lokaler. Christina Sjögren är styrelseledamot i Västra distriktet. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen har under år 2011 hanterat löpande ärenden för klubbens räkning. Styrelsen har också på uppdrag av, eller i samråd med, medlemsmötena berett olika typer av ärenden. Under året har många viktiga frågor aktualiserats och hanterats av styrelsen av vilka kan nämnas; Frågan om extern instruktör ska kunna hålla kurs på klubben som ett led i kompetenshöjande insatser för klubbens instruktörer Löptikars vara eller icke-vara på appellplan Hundar i klubbhuset Rekommendationer för blivande instruktörer My Dog 2012 och 2013 Allmänt underhåll och inköp Därutöver har styrelsen naturligtvis också administrerat och kallat till medlemsmöten samt genomfört styrelsemöten i snitt en gång i månaden. Styrelsen beslutade också att sätta upp en anslagstavla på vilken medlemmars inkomna frågor besvarats och viktig information förts ut. 2

3 SEKTORER, KOMMITTÉERS OCH GRUPPERS BERÄTTELSER Sektoransvarig Michael Lindh och Anna Gustafson TÄVLINGSSEKTORN Övriga medarbetare Linda Ekerljung och Christina Sjögren Tävlingsmaterialansvarig Kjell-Åke Andersson Officiella tävlingar: Appell 2 st 7 deltagare Bruksprov 3 st 20 deltagare Lydnadsprov 5 st 169 deltagare Tävlingsledare under året: Bruks: Carina Romland, Christina Sjögren och Marie Lindh. Lydnad: Marie Lindh, Patrik Ohlsson, Christina Sjögren och Michael Lindh. Tävlingssekreterare under året: Bruks: Eva Svanstedt, Anneli Lund (GMBK), Emilie Abrahamsson och Jeanette Andersson. Lydnad: Emilie Abrahamsson, Eva Manning (Lerums BK) och Jeanette Andersson. Domare under året: Bruks: Hasse Larsson, Bo Gillberg, Fred Larsson, Björn Brocker, Patrik Ohlsson, Willy Gustavsson, Björn Ek, Eva Svanstedt och Carina Romland. Lydnad: Willy Gustavsson, Björn Ek, Benny Svanstedt, Bo Gillberg, Hasse Larsson, Björn Brocker, Eva Svanstedt, Carina Romland och Patrik Ohlsson. Deltagare på SM i lydnad och agility 2011 Inga ekipage från SBK Göteborgsavdelningen deltog. Deltagare på SM i bruks 2011 Inga ekipage från SBK Göteborgsavdelningen deltog. 3

4 Prisinköpsansvarig: Christina Andersson Klubbmästerskap arrangerades det för första gången ett gemsamt klubbmästerskap med samtliga grenar spår, lydnad, agility och rallylydnad på samma dag. Grenarna varvades på planen och klubbens medlemmar kunde på så sätt delta i flera grenar denna dag. För att detta skulle kunna genomföras krävdes det att alla hjälptes åt under dagen, många var både tävlande och funktionärer någon gång under dagen, och arrangemanget fungerade bra. Bruks: För samtliga deltagare 600 m spår med direktpåsläpp samt lydnad enligt respektive klass regler. Klubbmästare Jeanette Andersson med Galen, LKL Lydnad: Deltagarna tävlade i den klass de enligt officiella regler skulle tävlat i. Klubbmästare Felicia Fagerström med Heaven, lydnadsklass 1. Agility Klubbmästare Anna Karlsson med Tinja (small), Angelica Wierbowski med Valle (medium) och Linda Ekerljung med Eskil (large). Rallylydnad Klubbmästare- Yvonne Andersson med Totti. Övrigt På grund av för få anmälda var klubben tvungen att ställa in rapporttävlingen i mars. Under året avslutades domarutbildningen med Benny Svanstedt som lärare. Fyra av klubbens medlemmar påbörjade kursen och två tog examen. Klubben har numera ytterligare två domare klass 2B, Carina Romland och Patrik Ohlsson. 4

5 RALLYLYDNAD Sektorsansvariga Yvonne Andersson, Mirja Karlsson och Eva Svanstedt Övriga medarbetare Christel Jonasson, Gabriella Paulsson, Ingrid Bergqvist, Tina Hjort. Rallylydnadsutbildningar 13 rallyskrivare har utbildats under året: Anders Andersson, Ann Magnusson, Christel Jonasson, Emely Clarksson, Eva Svanstedt, Gabriella Paulsson, Helena Kellnor, Malin Nilsson, Marie Lember Persson, Mirja Karlsson, Petra Bruce, Tina Hjort och Yvonne Andersson. Fyra tävlingssekreterare har utbildats: Eva Svanstedt, Linda Ekerljung, Mirja Karlsson, och Yvonne Andersson. Tre nya rallylydnadsinstruktörer har utbildats: Eva Svanstedt, Malin Nilsson och Mirja Karlsson. Rallylydnadstävlingar Under året har sektorn arrangerat tre tävlingsdagar; 2 juli bestående av åtta nybörjarklasser med 178 starter och 3 juli bestående av fyra nybörjarklasser, och Sveriges första fortsättningsklass med 78 starter. Båda dagarna dömde Birgitta Elgh, Hildur Persdotter, Jan Johansson och Jytte Sigsgaard med Linda Ekerljung som tävlingssekreterare 8 oktober ansökte och beviljades en extra fortsättningsklass med 36 starter och då dömde Hildur Persdotter med Yvonne Andersson som tävlingssekreterare. Under året har Emily Clarksson, Gabriella Paulsson, Helena Kellnor, Malin Nilsson, Marie Lember Persson, Petra Bruce och Tina Hjort tjänstgjort som rallyskrivare. Nya skyltar har tillverkats efter de nya officiella reglerna och skylthållare har köpts in. Rallylydnadskurser och -träning Under våren startade två nybörjarkurser med sammanlagt 21 deltagare. Instruktörer var Ingrid Bergqvist, Malin Nilsson, Mirja Karlsson och Yvonne Andersson. Under hösten genomfördes en nybörjarkurs med 10 deltagare. Instruktörer var Malin Nilsson och Mirja Karlsson. 21 november anordnades en informationsträff om rallylydnad med både teori och praktiskt träning. Det var 17 deltagare med lika många hundar på träffen. En träningsgrupp har startat med 16 deltagare som träffas sporadiskt. Från 20 november kommer sektorn att ha inomhusträning i ridhus. 5

6 AGILITYSEKTORN Sektoransvarig Anders Andersson Övriga medarbetare Ann-Margret Pehrsson, Sandra Annerström, Gunilla Thelin och Felicia Fagerström Klubben har fått tre nya agilityinstruktörer under våren Det är Sandra Annerström, Johanna Karlsson och Anders Andersson Klubben har fått en tävlingsledare i agility: Anders Andersson Kick-off för agilityinstruktörer inför vårens kurser med nio deltagare Städdag av agilityplanen med 15 personer som deltog Städdag av agilityplanen och containern. Sex tappra deltagare var med och krattade löv och ställde in balanshinder för vintern. Vinterträning: Även i år har agilitysektorn kunnat erbjuda vinterträning i ridhuset i Ryggebol Lerum för klubbens agilityekipge. Vintern kommer det att vara 33 som tränar fördelade på tre grupper på söndagar. Under 2011 har agilitysektorn haft 4 st möten. Agilitykurser Vårterminen Nybörjarkurs fortsättningskurs tävlingsförberedande kurs samt en tävlingskurs på två helgdagar. Instruktörer på nybörjarkursen var Anders Andersson och Cecilia Hallengren och kursen hade tio deltagare. Instruktörer på fortsättningskursen var Sandra Annerström och Linda Ekerljung och kursen hade tio deltagare. Tävlingsförberedande var Helen Lehto instruktör och kursen hade åtta deltagare. Tävlingskursen var Anders Andersson och Yvonne Andersson instruktörer och kursen hade sju deltagare. Höstterminen Nybörjarkurs fortsättningskurs. Instruktörer på Nybörjarkursen var Johanna Karlsson och Therese Laler och kursen hade sju deltagare och instruktörer på fortsättningskursen var Anders Andersson och Cecilia Hallengren och på kursen var det tio st deltagare. 6

7 Agilitytävlingar Majhoppet : en inofficiell agilitytävling kallad Majhoppet med 242 starter har genomförts. Tävlingen var examensarbete för Anders Anderson för att bli godkänd som tävlingsledare agility. Agilitysektorn tacka alla funktionärer, för all hjälp med Majhoppet. Träningstävlingar: Agilitysektorn har arrangerat fyra tävlingsträningar under året - Två på vårterminen och två på höstterminen med ca 50 starter. Nationalhoppet : med 515 anmälda starter. Agilitysektorn räknar att vinsten för Majhoppet och Nationalhoppet blev ca kr. Tävling 2012: Agilitysektorn har ansökt om officiell agilitytävling 6 juni 2012 med hopp och agilityklass 1. Distriktsmästerskap i agility: Klubben hade tre lag som tävlade i DM och ett av lagen kom i mål med samliga ekipage. Individuellt placerade sig Camilla Lundgren och Bonnie på en hedrande 2:a plats i large. 7

8 UTBILDNINGSKOMMITTÉN OCH HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Sektoransvariga Annika Borde, Mirja Karlsson och Helena Kellnor Kurser våren 2011 Valpkurs, 8 deltagare Valpkurs, 8 deltagare Vardagslydnad, 6 deltagare Vardagslydnad, 6 deltagare Vardagslydnad, 10 deltagare Förberedande inför tävling, 8 deltagare Lydnadsklass 1, 6 deltagare Brukslydnad appell/lägre, 10 deltagare Agility nybörjare, 8 deltagare Agility fortsättning, 10 deltagare Agility tävlingsförbered., 8 deltagare Rallylydnad nybörjare, 10 deltagare Rallylydnad nybörjare, 10 deltagare Lydnad 2-Elit, 6 deltagare Vardagslydnad, 8 deltagare Agility tävling kortkurs, 6 deltagare IPO-R, 7 deltagare Valpkurs, 8 deltagare Instruktörer/hjälpare Anna Gustafson Åsa Sjöberg Annika Borde Ann-Sofie Johansson Marika Nilsson och Debbie Dalvald Daniel Hansson, Eva Quick och Sabina Björk Christina Andersson Pål Annerström, Matilda Gustafson Anders Andersson, Cecilia Hallengren Sandra Annerström, Linda Ekerljung Helen Letho Yvonne Andersson och Mirja Karlsson Ingrid Berggren och Malin Nilsson Christina Sjögren Lotta Castell Anders Andersson Carina Nilsson, Inga-Lill Svanstedt Eva Svanstedt Kurser hösten 2011 Valpkurs, 17 deltagare Spårhelg, 6 deltagare Lydnad 2-Elit, 8 deltagare Bruks; spår, appell/lägre, 8 deltagare Vardagslydnad fortsättning, 8 deltagare Vardagslydnad I, 10 deltagare Agility nybörjare, 8 deltagare Agility fortsättning, 10 deltagare Rallylydnad nybörjare, 10 deltagare Instruktörer/hjälpare Ulrika Evenås och Elisabeth Aminoff Christina Sjögren och Lotta Castell Carina Romland Marie Lindh och Michael Lindh Lotta Castell Daniel Hansson och David Molander Johanna Karlsson, Therese Fredriksson- Lalér Anders Andersson, Cecilia Hallengren Mirja Karlsson och Malin Nilsson 8

9 ALI-utbildning ALI-utbildningen avslutades med valpspecial sista helgen i januari. Utbildare har varit Åsa Sjöberg och Christina Sjögren. Följande personer är utexaminerade: Annika Borde, Anders Andersson, Pål Annerström, Sandra Annerström, Michael Lindh, Marie Lindh och Anna Gustafson. Instruktörsmöten Sektorn har haft tre träffar under verksamhetsåret med instruktörerna. Beräknade intäkter 2012 Kursverksamheten beräknas inbringa ca :- och 20000:- från Studiefrämjandet. 9

10 UNGDOMSGRUPPEN Gruppmedarbetare Emelie Fransson Lundqvist Louise Gustafsson Sabina Stenhill Ungdomsgruppen har i år tagit fart ytterligare. Gruppen har ungefär 15 ungdomar som visat intresse och som står med på mailinglistan. Mycket lyckade aktivitetsdagar har genomförts med bra respons. Vi hoppas kunna ta ungdomsgruppen till ytterligare en nivå nästa år. Flera aktivitetsdagar skall planeras under våren. RASUTVECKLINGSSEKTORN Sektorsansvarig Daniel Hansson Mentalbeskrivningar 14/5 Åtta hundar 17/9 Åtta hundar 3/9 16 hundar, Sv. Staff Klubben 4/9 Elva hundar, Sv. Staff Klubben 23/10 Nio hundar, Pudelklubben Mentaltest/Korning MT 28/5 Åtta hundar Övrigt Nya trasor till mh enligt nya anvisningar. 10

11 STUG-KOMMITTÉN Kommittéansvariga Inköp: Björn Eek Underhåll: Harald Kristensson Vi har haft lite underhåll i vår klubb. Om vi börjar med vad som gjorts i klubbstugan; Undervåningen har målats om, stora salen, hall mot kök, samt i köket. En ny golvmatta finns i entrén. Hundburarna i källaren har renoverats och fräschats upp. Yttre underhåll. Vintern var kall och sen med mycket snö, mycket att skotta på plan, parkering, väg. Planen var avstängd, när tjälen släppte. Gräsklippning av våra gröna ytor, lövräfsning runt klubbstugan, agilityplan. Vill tacka alla som varit med och medverkat till att vår klubb är så ren och snygg. Ingen nämnd - ingen glömd. Stort tack till er alla. TJÄNSTEHUNDSSEKTORN Vilande. 11

12 ÖVRIGT Försäljning av Newbodykläder Under hösten såldes Newbodykläder av sex medlemmar för att kunna förbättra klubbens ekonomi och därmed lydnadsplanen. Klubben har fått nya bruks- och lydnadsdomare Under senhösten 2010 startade Benny Svanstedt en bruks/lydnadsdomarutbildning med sju deltagare från distriktets klubbar. Utbildningen resulterade i två godkända domare från SBK:s Göteborgsavdelning: Carina Romland och Patrik Ohlsson Nyhetsbrev Klubben har utkommit med nio nyhetsbrev som går till de medlemmar som uppgivit sin mejladdress i medlemsregistret. Inför nästkommande år har medlemmar som inte angett sin mejladress till medlemsregistret uppmanats att göra så. My Dog 2012 Klubbens offert rörande funktionärskap på My Dog 2012 och 2013 antogs av Västra Kennelklubben. Klubbens uppdrag var att ansvara för städ och insläpp/garage och för detta får klubben en ordentlig ekonomisk ersättning. Efter en fantastiskt fin insats av våra medlemmar, omkring 50 personer ställde upp, så avklarades uppdraget med mycket god respons från Västra Kennelklubben, Svenska mässan och folk i allmänhet. My Lanefalk ansvarade för städ på ett förtjänstfullt sätt och styrelsens kontaktperson och spindel i nätet var Sabina Björk. Klubbtidningen Doggens På grund av brist på inskickat material så läggs Doggens vilande. 12

13 VERKSAMHETSPLAN 2012 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN HAR FÖR AVSIKT ATT UNDER ÅR 2012: (1) Genomföra utbildning och/eller träning i/för Funktionärsutbildning i lokal och regional regi Försvarsmaktshund Räddningshundutbildning Fältdressyr i; spår, sök och rapport Skyddshunddressyr Lydnadsdressyr Agility Rallylydnad (2) arrangera Tävlingar i bruks, lydnad, agility och rallylydnad Mentalbeskrivningar och mentaltester Läger för klubbens medlemmar (3) Genomföra och hålla möten enligt årsplanering Göteborg Styrelsen för Svenska brukshundklubben Göteborgsavdelningen Catrin Grahn Ordförande Sabina Björk Sekreterare Daniel Hansson Vice ordförande Anna Gustafsson Kassör Carina Nilsson Ledamot 13

14 SLUTORD Verksamhetsberättelsen visar att det gångna året varit fyllt med aktiviteter, tävlingar, träningar och engagemang. Allt som gjorts finns inte med i verksamhetsberättelsen många är de medlemmar som gjort fantastiska insatser för klubben i det tysta och som bidragit till att vi gått i land med alla våra åtaganden. Enskilda medlemmar har nått goda resultat på tävlingsbanorna och gjort fin reklam för vår klubb. Inför nästkommande år önskar vi att engagemanget ska finnas kvar och ta sig uttryck i ett levande klubbliv. Klubben är VI tillsammans och klubben BLIR VAD VI GÖR DEN TILL! Välkomna att vara med och bygga SBK Göteborgsavdelningen även nästa år! Styrelsen vill med detta framföra ett stort tack till alla medlemmar för år

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Styrelsen I styrelsen har följande ingått Ordförande: PO Sundelin Vice ordförande: Johnny Olsson Kassör: Lena Rick Sekreterare: Lisa Eriksson, Ledamoter:

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb

Bjuvs Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2014 Bjuvs Brukshundklubb Styrelsen för Bjuvs BK lämnar följande berättelse över klubbens verksamhet för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Marita

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SÖRMLAND Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1 2 Svenska Brukshundklubben Sörmlandsdistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Sörmlandsdistriktets styrelse har under 2006

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se

1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010. www.sbkdistr.se 1 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 2 Verksamhetsberättelse 2010 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2010 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Sid 1 SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2012 haft följande sammansättning: Ordförande Lennart Larsson Vice ordförande Malou Wallén Sekreterare Anne-Christine

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Andra utgåvan 2012 Policy och riktlinjer Kind BK ver2 2012 2012-12-26 sida 1/17 1. Innehållsförteckning 2. Syfte 3. Sektorer 3.1 Utbildningssektorn 3.1.1 Ansvarsområden

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010

Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Verksamhetsberättelse för SBK:s Upplandsdistrikt 2010 Ses110131 SBK:S UPPLANDSDISTRIKTS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för SBK:s Upplandsdistrikt får härmed överlämna sin berättelse över verksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström

Tjänstgörande suppleanter: Maggan Carlson. Ej närvarande: Ulf Wikström Protokoll 5 fört vid SBK Daladistriktets styrelsemöte 2013-11-19 kl. 18:00 vid Borlänge Brukshundklubb. Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Anna Nordin, Charlie Fältman, Lotta Sundström, Ann-Kristin

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28

Årsmöteshandlingar. Länsklubbsårsmöte. Verksamhetsåret 2014 2015-02-28 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2014 Länsklubbsårsmöte 2015-02-28 DAGORDNING ÅRSMÖTE Västernorrlands kennelklubb 2015-02-28 1. Justering av röstlängd. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Styrelsens anmälan

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben

Verksamhetsberättelse 2012. Svenska Brukshundklubben Verksamhetsberättelse Svenska Brukshundklubben Översikt Även har varit ett år fyllt av utmaningar. Medlemsutvecklingen har varit negativ och totalt var antalet medlemskap den 31 december 69 632 st fördelat

Läs mer