STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011"

Transkript

1 STYRELSEN FÖR SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN AVGER HÄRMED SIN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 MEDLEMMAR var antalet medlemmar i SBK Göteborgsavdelningen 576; varav 479 ordinarie medlemmar, 33 familjemedlemmar, 5 hedersmedlemmar (klubb), 1 ungdomsmedlem och 58 ungdomsmedlemmar (SHU). STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Ordförande Catrin Grahn Vice ordförande Daniel Hansson Sekreterare Sabina Björk Kassör Anna Gustafson Ledamot Carina Nilsson 1:e Suppleant Harald Kristensson 2:e Suppleant Kristina Ullgren REVISORER Hasse Larsson Björn Brocker Åsa Sjöberg, revisorssuppleant Erika Andolf, revisorssuppleant VALBEREDNING Molly Hedmo, sammankallande Carina Romland, ledamot Helen Lehto, ledamot 1

2 MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER SBK Göteborgsavdelningen har under år 2011 haft fyra ordinarie medlemsmöten och ett extra medlemsmöte. Möten har utlysts i nyhetsbrev, via post till dem som inte har e-postadress, genom anslag i klubbhuset och vid appellplanen samt på klubbens hemsida. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden. REPRESENTATION I VÄSTRA DISTRIKTET Ledamöter och ersättare i styrelsen har representerat SBK Göteborgsavdelningen på Västra Distriktets möten med undantag för ett tillfälle då Willy Gustafsson istället representerade klubben. Västra distriktet har förlagt alla sina styrelsemöten och distriktsmöten i SBK Göteborgsavdelningens lokaler. Christina Sjögren är styrelseledamot i Västra distriktet. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen har under år 2011 hanterat löpande ärenden för klubbens räkning. Styrelsen har också på uppdrag av, eller i samråd med, medlemsmötena berett olika typer av ärenden. Under året har många viktiga frågor aktualiserats och hanterats av styrelsen av vilka kan nämnas; Frågan om extern instruktör ska kunna hålla kurs på klubben som ett led i kompetenshöjande insatser för klubbens instruktörer Löptikars vara eller icke-vara på appellplan Hundar i klubbhuset Rekommendationer för blivande instruktörer My Dog 2012 och 2013 Allmänt underhåll och inköp Därutöver har styrelsen naturligtvis också administrerat och kallat till medlemsmöten samt genomfört styrelsemöten i snitt en gång i månaden. Styrelsen beslutade också att sätta upp en anslagstavla på vilken medlemmars inkomna frågor besvarats och viktig information förts ut. 2

3 SEKTORER, KOMMITTÉERS OCH GRUPPERS BERÄTTELSER Sektoransvarig Michael Lindh och Anna Gustafson TÄVLINGSSEKTORN Övriga medarbetare Linda Ekerljung och Christina Sjögren Tävlingsmaterialansvarig Kjell-Åke Andersson Officiella tävlingar: Appell 2 st 7 deltagare Bruksprov 3 st 20 deltagare Lydnadsprov 5 st 169 deltagare Tävlingsledare under året: Bruks: Carina Romland, Christina Sjögren och Marie Lindh. Lydnad: Marie Lindh, Patrik Ohlsson, Christina Sjögren och Michael Lindh. Tävlingssekreterare under året: Bruks: Eva Svanstedt, Anneli Lund (GMBK), Emilie Abrahamsson och Jeanette Andersson. Lydnad: Emilie Abrahamsson, Eva Manning (Lerums BK) och Jeanette Andersson. Domare under året: Bruks: Hasse Larsson, Bo Gillberg, Fred Larsson, Björn Brocker, Patrik Ohlsson, Willy Gustavsson, Björn Ek, Eva Svanstedt och Carina Romland. Lydnad: Willy Gustavsson, Björn Ek, Benny Svanstedt, Bo Gillberg, Hasse Larsson, Björn Brocker, Eva Svanstedt, Carina Romland och Patrik Ohlsson. Deltagare på SM i lydnad och agility 2011 Inga ekipage från SBK Göteborgsavdelningen deltog. Deltagare på SM i bruks 2011 Inga ekipage från SBK Göteborgsavdelningen deltog. 3

4 Prisinköpsansvarig: Christina Andersson Klubbmästerskap arrangerades det för första gången ett gemsamt klubbmästerskap med samtliga grenar spår, lydnad, agility och rallylydnad på samma dag. Grenarna varvades på planen och klubbens medlemmar kunde på så sätt delta i flera grenar denna dag. För att detta skulle kunna genomföras krävdes det att alla hjälptes åt under dagen, många var både tävlande och funktionärer någon gång under dagen, och arrangemanget fungerade bra. Bruks: För samtliga deltagare 600 m spår med direktpåsläpp samt lydnad enligt respektive klass regler. Klubbmästare Jeanette Andersson med Galen, LKL Lydnad: Deltagarna tävlade i den klass de enligt officiella regler skulle tävlat i. Klubbmästare Felicia Fagerström med Heaven, lydnadsklass 1. Agility Klubbmästare Anna Karlsson med Tinja (small), Angelica Wierbowski med Valle (medium) och Linda Ekerljung med Eskil (large). Rallylydnad Klubbmästare- Yvonne Andersson med Totti. Övrigt På grund av för få anmälda var klubben tvungen att ställa in rapporttävlingen i mars. Under året avslutades domarutbildningen med Benny Svanstedt som lärare. Fyra av klubbens medlemmar påbörjade kursen och två tog examen. Klubben har numera ytterligare två domare klass 2B, Carina Romland och Patrik Ohlsson. 4

5 RALLYLYDNAD Sektorsansvariga Yvonne Andersson, Mirja Karlsson och Eva Svanstedt Övriga medarbetare Christel Jonasson, Gabriella Paulsson, Ingrid Bergqvist, Tina Hjort. Rallylydnadsutbildningar 13 rallyskrivare har utbildats under året: Anders Andersson, Ann Magnusson, Christel Jonasson, Emely Clarksson, Eva Svanstedt, Gabriella Paulsson, Helena Kellnor, Malin Nilsson, Marie Lember Persson, Mirja Karlsson, Petra Bruce, Tina Hjort och Yvonne Andersson. Fyra tävlingssekreterare har utbildats: Eva Svanstedt, Linda Ekerljung, Mirja Karlsson, och Yvonne Andersson. Tre nya rallylydnadsinstruktörer har utbildats: Eva Svanstedt, Malin Nilsson och Mirja Karlsson. Rallylydnadstävlingar Under året har sektorn arrangerat tre tävlingsdagar; 2 juli bestående av åtta nybörjarklasser med 178 starter och 3 juli bestående av fyra nybörjarklasser, och Sveriges första fortsättningsklass med 78 starter. Båda dagarna dömde Birgitta Elgh, Hildur Persdotter, Jan Johansson och Jytte Sigsgaard med Linda Ekerljung som tävlingssekreterare 8 oktober ansökte och beviljades en extra fortsättningsklass med 36 starter och då dömde Hildur Persdotter med Yvonne Andersson som tävlingssekreterare. Under året har Emily Clarksson, Gabriella Paulsson, Helena Kellnor, Malin Nilsson, Marie Lember Persson, Petra Bruce och Tina Hjort tjänstgjort som rallyskrivare. Nya skyltar har tillverkats efter de nya officiella reglerna och skylthållare har köpts in. Rallylydnadskurser och -träning Under våren startade två nybörjarkurser med sammanlagt 21 deltagare. Instruktörer var Ingrid Bergqvist, Malin Nilsson, Mirja Karlsson och Yvonne Andersson. Under hösten genomfördes en nybörjarkurs med 10 deltagare. Instruktörer var Malin Nilsson och Mirja Karlsson. 21 november anordnades en informationsträff om rallylydnad med både teori och praktiskt träning. Det var 17 deltagare med lika många hundar på träffen. En träningsgrupp har startat med 16 deltagare som träffas sporadiskt. Från 20 november kommer sektorn att ha inomhusträning i ridhus. 5

6 AGILITYSEKTORN Sektoransvarig Anders Andersson Övriga medarbetare Ann-Margret Pehrsson, Sandra Annerström, Gunilla Thelin och Felicia Fagerström Klubben har fått tre nya agilityinstruktörer under våren Det är Sandra Annerström, Johanna Karlsson och Anders Andersson Klubben har fått en tävlingsledare i agility: Anders Andersson Kick-off för agilityinstruktörer inför vårens kurser med nio deltagare Städdag av agilityplanen med 15 personer som deltog Städdag av agilityplanen och containern. Sex tappra deltagare var med och krattade löv och ställde in balanshinder för vintern. Vinterträning: Även i år har agilitysektorn kunnat erbjuda vinterträning i ridhuset i Ryggebol Lerum för klubbens agilityekipge. Vintern kommer det att vara 33 som tränar fördelade på tre grupper på söndagar. Under 2011 har agilitysektorn haft 4 st möten. Agilitykurser Vårterminen Nybörjarkurs fortsättningskurs tävlingsförberedande kurs samt en tävlingskurs på två helgdagar. Instruktörer på nybörjarkursen var Anders Andersson och Cecilia Hallengren och kursen hade tio deltagare. Instruktörer på fortsättningskursen var Sandra Annerström och Linda Ekerljung och kursen hade tio deltagare. Tävlingsförberedande var Helen Lehto instruktör och kursen hade åtta deltagare. Tävlingskursen var Anders Andersson och Yvonne Andersson instruktörer och kursen hade sju deltagare. Höstterminen Nybörjarkurs fortsättningskurs. Instruktörer på Nybörjarkursen var Johanna Karlsson och Therese Laler och kursen hade sju deltagare och instruktörer på fortsättningskursen var Anders Andersson och Cecilia Hallengren och på kursen var det tio st deltagare. 6

7 Agilitytävlingar Majhoppet : en inofficiell agilitytävling kallad Majhoppet med 242 starter har genomförts. Tävlingen var examensarbete för Anders Anderson för att bli godkänd som tävlingsledare agility. Agilitysektorn tacka alla funktionärer, för all hjälp med Majhoppet. Träningstävlingar: Agilitysektorn har arrangerat fyra tävlingsträningar under året - Två på vårterminen och två på höstterminen med ca 50 starter. Nationalhoppet : med 515 anmälda starter. Agilitysektorn räknar att vinsten för Majhoppet och Nationalhoppet blev ca kr. Tävling 2012: Agilitysektorn har ansökt om officiell agilitytävling 6 juni 2012 med hopp och agilityklass 1. Distriktsmästerskap i agility: Klubben hade tre lag som tävlade i DM och ett av lagen kom i mål med samliga ekipage. Individuellt placerade sig Camilla Lundgren och Bonnie på en hedrande 2:a plats i large. 7

8 UTBILDNINGSKOMMITTÉN OCH HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN Sektoransvariga Annika Borde, Mirja Karlsson och Helena Kellnor Kurser våren 2011 Valpkurs, 8 deltagare Valpkurs, 8 deltagare Vardagslydnad, 6 deltagare Vardagslydnad, 6 deltagare Vardagslydnad, 10 deltagare Förberedande inför tävling, 8 deltagare Lydnadsklass 1, 6 deltagare Brukslydnad appell/lägre, 10 deltagare Agility nybörjare, 8 deltagare Agility fortsättning, 10 deltagare Agility tävlingsförbered., 8 deltagare Rallylydnad nybörjare, 10 deltagare Rallylydnad nybörjare, 10 deltagare Lydnad 2-Elit, 6 deltagare Vardagslydnad, 8 deltagare Agility tävling kortkurs, 6 deltagare IPO-R, 7 deltagare Valpkurs, 8 deltagare Instruktörer/hjälpare Anna Gustafson Åsa Sjöberg Annika Borde Ann-Sofie Johansson Marika Nilsson och Debbie Dalvald Daniel Hansson, Eva Quick och Sabina Björk Christina Andersson Pål Annerström, Matilda Gustafson Anders Andersson, Cecilia Hallengren Sandra Annerström, Linda Ekerljung Helen Letho Yvonne Andersson och Mirja Karlsson Ingrid Berggren och Malin Nilsson Christina Sjögren Lotta Castell Anders Andersson Carina Nilsson, Inga-Lill Svanstedt Eva Svanstedt Kurser hösten 2011 Valpkurs, 17 deltagare Spårhelg, 6 deltagare Lydnad 2-Elit, 8 deltagare Bruks; spår, appell/lägre, 8 deltagare Vardagslydnad fortsättning, 8 deltagare Vardagslydnad I, 10 deltagare Agility nybörjare, 8 deltagare Agility fortsättning, 10 deltagare Rallylydnad nybörjare, 10 deltagare Instruktörer/hjälpare Ulrika Evenås och Elisabeth Aminoff Christina Sjögren och Lotta Castell Carina Romland Marie Lindh och Michael Lindh Lotta Castell Daniel Hansson och David Molander Johanna Karlsson, Therese Fredriksson- Lalér Anders Andersson, Cecilia Hallengren Mirja Karlsson och Malin Nilsson 8

9 ALI-utbildning ALI-utbildningen avslutades med valpspecial sista helgen i januari. Utbildare har varit Åsa Sjöberg och Christina Sjögren. Följande personer är utexaminerade: Annika Borde, Anders Andersson, Pål Annerström, Sandra Annerström, Michael Lindh, Marie Lindh och Anna Gustafson. Instruktörsmöten Sektorn har haft tre träffar under verksamhetsåret med instruktörerna. Beräknade intäkter 2012 Kursverksamheten beräknas inbringa ca :- och 20000:- från Studiefrämjandet. 9

10 UNGDOMSGRUPPEN Gruppmedarbetare Emelie Fransson Lundqvist Louise Gustafsson Sabina Stenhill Ungdomsgruppen har i år tagit fart ytterligare. Gruppen har ungefär 15 ungdomar som visat intresse och som står med på mailinglistan. Mycket lyckade aktivitetsdagar har genomförts med bra respons. Vi hoppas kunna ta ungdomsgruppen till ytterligare en nivå nästa år. Flera aktivitetsdagar skall planeras under våren. RASUTVECKLINGSSEKTORN Sektorsansvarig Daniel Hansson Mentalbeskrivningar 14/5 Åtta hundar 17/9 Åtta hundar 3/9 16 hundar, Sv. Staff Klubben 4/9 Elva hundar, Sv. Staff Klubben 23/10 Nio hundar, Pudelklubben Mentaltest/Korning MT 28/5 Åtta hundar Övrigt Nya trasor till mh enligt nya anvisningar. 10

11 STUG-KOMMITTÉN Kommittéansvariga Inköp: Björn Eek Underhåll: Harald Kristensson Vi har haft lite underhåll i vår klubb. Om vi börjar med vad som gjorts i klubbstugan; Undervåningen har målats om, stora salen, hall mot kök, samt i köket. En ny golvmatta finns i entrén. Hundburarna i källaren har renoverats och fräschats upp. Yttre underhåll. Vintern var kall och sen med mycket snö, mycket att skotta på plan, parkering, väg. Planen var avstängd, när tjälen släppte. Gräsklippning av våra gröna ytor, lövräfsning runt klubbstugan, agilityplan. Vill tacka alla som varit med och medverkat till att vår klubb är så ren och snygg. Ingen nämnd - ingen glömd. Stort tack till er alla. TJÄNSTEHUNDSSEKTORN Vilande. 11

12 ÖVRIGT Försäljning av Newbodykläder Under hösten såldes Newbodykläder av sex medlemmar för att kunna förbättra klubbens ekonomi och därmed lydnadsplanen. Klubben har fått nya bruks- och lydnadsdomare Under senhösten 2010 startade Benny Svanstedt en bruks/lydnadsdomarutbildning med sju deltagare från distriktets klubbar. Utbildningen resulterade i två godkända domare från SBK:s Göteborgsavdelning: Carina Romland och Patrik Ohlsson Nyhetsbrev Klubben har utkommit med nio nyhetsbrev som går till de medlemmar som uppgivit sin mejladdress i medlemsregistret. Inför nästkommande år har medlemmar som inte angett sin mejladress till medlemsregistret uppmanats att göra så. My Dog 2012 Klubbens offert rörande funktionärskap på My Dog 2012 och 2013 antogs av Västra Kennelklubben. Klubbens uppdrag var att ansvara för städ och insläpp/garage och för detta får klubben en ordentlig ekonomisk ersättning. Efter en fantastiskt fin insats av våra medlemmar, omkring 50 personer ställde upp, så avklarades uppdraget med mycket god respons från Västra Kennelklubben, Svenska mässan och folk i allmänhet. My Lanefalk ansvarade för städ på ett förtjänstfullt sätt och styrelsens kontaktperson och spindel i nätet var Sabina Björk. Klubbtidningen Doggens På grund av brist på inskickat material så läggs Doggens vilande. 12

13 VERKSAMHETSPLAN 2012 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN GÖTEBORGSAVDELNINGEN HAR FÖR AVSIKT ATT UNDER ÅR 2012: (1) Genomföra utbildning och/eller träning i/för Funktionärsutbildning i lokal och regional regi Försvarsmaktshund Räddningshundutbildning Fältdressyr i; spår, sök och rapport Skyddshunddressyr Lydnadsdressyr Agility Rallylydnad (2) arrangera Tävlingar i bruks, lydnad, agility och rallylydnad Mentalbeskrivningar och mentaltester Läger för klubbens medlemmar (3) Genomföra och hålla möten enligt årsplanering Göteborg Styrelsen för Svenska brukshundklubben Göteborgsavdelningen Catrin Grahn Ordförande Sabina Björk Sekreterare Daniel Hansson Vice ordförande Anna Gustafsson Kassör Carina Nilsson Ledamot 13

14 SLUTORD Verksamhetsberättelsen visar att det gångna året varit fyllt med aktiviteter, tävlingar, träningar och engagemang. Allt som gjorts finns inte med i verksamhetsberättelsen många är de medlemmar som gjort fantastiska insatser för klubben i det tysta och som bidragit till att vi gått i land med alla våra åtaganden. Enskilda medlemmar har nått goda resultat på tävlingsbanorna och gjort fin reklam för vår klubb. Inför nästkommande år önskar vi att engagemanget ska finnas kvar och ta sig uttryck i ett levande klubbliv. Klubben är VI tillsammans och klubben BLIR VAD VI GÖR DEN TILL! Välkomna att vara med och bygga SBK Göteborgsavdelningen även nästa år! Styrelsen vill med detta framföra ett stort tack till alla medlemmar för år

Verksamhetsberättelse 2018 Eds Brukshundklubb

Verksamhetsberättelse 2018 Eds Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2018 Eds Brukshundklubb Klubbmästare i lydnad respektive rallylydnad Berit Martinsson & Lois och Mari Martinsson & Chilli Verksamhetsberättelse för Eds bk 2018 Styrelse Ordförande

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Verksamhetsberättelse Märsta Sigtuna Brukshundklubb 2017

Verksamhetsberättelse Märsta Sigtuna Brukshundklubb 2017 1 Verksamhetsberättelse Märsta Sigtuna Brukshundklubb 2017 MSBK s styrelse får härmed överlämna sin berättelse över verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret 2017. Under året har styrelsen haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten.

Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. Verksamhetsmål Styrelsen Att medlemmarna trivs på klubben och aktivt deltar i verksamheten. HUS-Hundägarutbildningssektorn Att hundägarna ska få ett bra liv med sina hundar och att klubbens instruktörer

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Målsättning För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015

Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015 Verksamhetsberättelse Veberöds Brukshundklubb 2015 Styrelsen har under året bestått av: Kerstin Ekholm Emma Axklo Kerstin Andersson Susanna Widlundh Gun Andersson Marianne Söderberg Fredrik Lövgren Malin

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan NBK 2018

Verksamhetsplan NBK 2018 Verksamhetsplan NBK 2018 Bruks & Lydnadskommittén 2018 Lydnad 3/3 alla klasser inomhus 30/6 & 1/7 Skärgårdscupen alla klasser 6/10 alla klasser Bruks 14/4 Ekl Spår Eventuellt i samarbete med Botkyrka BK

Läs mer

Rallylydnadssektorn Hörby BK, Verksamhetsberättelse 2017

Rallylydnadssektorn Hörby BK, Verksamhetsberättelse 2017 Rallylydnadssektorn Hörby BK, Verksamhetsberättelse 2017 Fredagen den 7 april genomfördes en välbesökt rallyträningskväll med ca 20 deltagande hundförare. Vi byggde banor tillsammans och hjälpte varandra

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR KUMLA BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2014 14 februari 2015 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd, se passus 3. Godkännande av kallelse 4. Godkännande av förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN Mål 2017

MÅL & VERKSAMHETSPLAN Mål 2017 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2017 Mål 2017 Att få alla medlemmar att känna sig välkomna på klubben och vilja delta i de aktiviteter vi anordnar som tävlingar, träningar och kurser. Genom att tydliggöra trivselregler

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Målsättning För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse styrelsen 2012 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar som ställdes i årets

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 2 Datum: 2015-03- 10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015. Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2015. Arbeta för klubbens vidareutbildning vad det gäller medlemmar, funktionärer och instruktörer. Fortsätta tillsammans med distriktets andra brukshundsklubbar att

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsens berättelse Omfattar tiden 1 januari 31 december Styrelsens sammansättning under året Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant 1 Suppleant

Läs mer

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan

BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM. Verksamhetsplan BODENS BRUKSHUNDKLUBB & HUNDUNGDOM Verksamhetsplan Övergripande mål Bodens BK & HU är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben och arbetar mot ställda mål enligt gällande stadgar. De övergripande målen

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2014-02-12 Hammarö BK 2014-02-12 1 DAGORDNING HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB, ÅRSMÖTE 12/2 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Skanör-Falsterbo Brukshundklubb Adress Telefon Webbadress Box 71 040-475557 www.sfbk.nu 239 21 Skanör Organisationsnummer e-post Clemensagervägen, Falsterbo 847000-6266 sfbk@sfbk.nu

Läs mer

Eds brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2016

Eds brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2016 Eds brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse för Eds bk verksamhetsår 2016 Styrelse Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Suppleant 1: Suppleant 2: Tina Johansson Jeanette

Läs mer

Trygga ägare ger trygga och okomplicerade hundar Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt och ett utvecklande samarbete.

Trygga ägare ger trygga och okomplicerade hundar Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt och ett utvecklande samarbete. 1 VERKSAMHETSPLAN 2019 Verksamheten på Sjöbo Brukshundklubb går ut på att vi utbildar hundägare Våra duktiga instruktörer utbildar hundägare för att de i sin tur ska kunna träna och lära sin hund. Trygga

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 YSTADS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 YSTADS BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 YSTADS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen för Ystads Brukshundklubb 2010 avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under året 2010. Styrelsen har haft följande sammansättning:

Läs mer

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB Tomtens Brukshundsklubbs utmärkelser är tänkta som en morot och ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra medlemmar

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120304 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ove Wikström ledamot, Malin Savander ledamot, Sussie Hägglund

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2017 Nr 4 Datum: 2018-05-16 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Ordförande Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Carina Duholm

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll Medlemsmöte Lomma BK Mötet öppnas Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll Medlemsmöte Lomma BK Mötet öppnas Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll Medlemsmöte Lomma BK 2018-05-15 Deltagare 12 medlemmar 1 Mötet öppnas Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Dagordningen Dagordningen godkändes. 3 Val av protokolljusterare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2014. Styrelse Lena Weiffert Paul

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Tävlingssektorn. Medlemmar Sofie Lourié. Lydnad 5/3 alla klasser inomhus 14/5 alla klasser 18-19/6 Skärgårdscupen alla klasser 8/10 alla klasser

Tävlingssektorn. Medlemmar Sofie Lourié. Lydnad 5/3 alla klasser inomhus 14/5 alla klasser 18-19/6 Skärgårdscupen alla klasser 8/10 alla klasser Medlemmar Sofie Lourié Verksamhetsplan 2016 Agilitykommittén Planerade kurser Steg 1 Steg 2 Alla kurser sker endast om tillräckligt med deltagare anmäler sig. Tävlingar 28-29/5 officiell klass 3 + klass

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

VÄSBY BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

VÄSBY BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 1(1) VÄSBY BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Styrelsen för Väsby Brukshundklubb avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 2008-02-10 2009-02-14 Styrelsen har under verksamhetsåret

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Lidköpings Brukshundklubb

Lidköpings Brukshundklubb Lidköpings Brukshundklubb 1. Mötets öppnande Eva Svensson hälsar välkommen och öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Den 19 augusti har inbjudan till klubbmötet lagts ut på hemsidan och på Facebook. E-post

Läs mer

Söderåsens Brukshundklubb

Söderåsens Brukshundklubb 1962 2012 Söderåsens Brukshundklubb Så började det... 1948-1969 Det började redan 1948. Då var det 10 hundintresserade som ville lära sina hundar lite hyfs och startade en sektion under Helsingborgs Brukshundklubb.

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN Mål 2016

MÅL & VERKSAMHETSPLAN Mål 2016 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2016 Mål 2016 Få alla medlemmar att känna sig välkomna på klubben och vilja delta i de aktiviteter vi anordnar som tävlingar, träningar och kurser. Genom att tydliggöra trivselregler

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Gävle Brukshundklubb får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014 klubbens 72:a år. Årsmötet hölls den 22 februari i klubbstugan

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Holmsund brukshundklubb

Verksamhetsplan 2017 Holmsund brukshundklubb Verksamhetsplan 2017 Holmsund brukshundklubb VISION OCH MÅLBESKRIVNING VISION Holmsund Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att trivas och utvecklas oavsett mål med hundägandet. Allt

Läs mer

Svenska Brukshundklubben Västra Distriktet Årsmöteshandlingar 2017

Svenska Brukshundklubben Västra Distriktet Årsmöteshandlingar 2017 Svenska Brukshundklubben Västra Distriktet Årsmöteshandlingar 2017 Dokument: Dagordning Preliminärt Årsprogram Mål 2017 Verksamhetsplan Budgetförslag Valberedningens förslag DAGORDNING Årsmöte 2017 1.

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2019 HOLMSUND BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN 2019 HOLMSUND BRUKSHUNDKLUBB VERKSAMHETSPLAN HOLMSUND BRUKSHUNDKLUBB VISION OCH MÅLBESKRIVNING VISION Holmsund Brukshundklubb är en klubb där alla medlemmar är välkomna att trivas och utvecklas oavsett mål med hundägandet. Allt arbete

Läs mer

Lunds Brukshundklubb satsar 2016

Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Förslag till verksamhetsplan för 2016 utifrån bl.a. våra Framtidsmöten Övergripande mål Behålla och utveckla Lunds Brukshundklubb som en klubb med bred verksamhet genom..

Läs mer

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 1.Dagordning... 4 2.Verksamhetsberättelse för 2016...7 3.Styrelsen... 7 4.Utbildningssektorn... 7 5.Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 kortkurser i lydnad a 6 deltagare, 1 spårkurs, 3 valpkurser,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE!

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE! VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE! Onsdag 6 April 2016 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa DAGORDNING Närvarande: 26 personer. 1) Mötets öppnande Anette hälsar välkommen och öppnar mötet 19.09 2) Mötets utlysning

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

Lilla Edets Brukshundklubb Styrelsen

Lilla Edets Brukshundklubb Styrelsen Styrelsen för Lilla Edets Brukshundklubb Verksamhetsåret 2016 05-12-31 06-12-31 07-12-31 08-12-31 09-12-31 10-12-31 11-12-31 12-12-31 13-12-31 14-12-31 15-12-31 16-12-31 Årets utveckling Lilla Edets Brukshundklubb

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår

UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB. Tävlingslydnad Agility Tävling. Rally lydnad Fortsättning. Allmänlydnad. Steg 1 viltspår Sök Spår UTBILDNINGSSCHEMA TORSÅS BRUKSHUNDKLUBB Rally lydnad Mästarklass Tävlingslydnad Agility Tävling Rally lydnad Avancerad Agility Fortsättning Rally lydnad Fortsättning krav lös hund Allmänlydnad Agility

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Dagordning 4/ MÖTETS ÖPPNANDE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE ÅSRMÖTET BESLUTADE ATT VÄLJA VERONICA NILSSON SOM MÖTESORDFÖRANDE.

Dagordning 4/ MÖTETS ÖPPNANDE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE ÅSRMÖTET BESLUTADE ATT VÄLJA VERONICA NILSSON SOM MÖTESORDFÖRANDE. Dagordning 4/2 2017 1 MÖTETS ÖPPNANDE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE ÅSRMÖTET BESLUTADE ATT VÄLJA VERONICA NILSSON SOM MÖTESORDFÖRANDE. 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE ÅRSMÖTET BESLUTADE ATT VÄLJA ANETTE GUSTAVSSON

Läs mer

DAGORDNING TILL ÅRSMÖTE SWTK, REGION NORD

DAGORDNING TILL ÅRSMÖTE SWTK, REGION NORD DAGORDNING TILL ÅRSMÖTE SWTK, REGION NORD 2019-01-26 1 Mötets öppnande. 2 Justering av röstlängd. 3 a) Val av ordförande till mötet. b) Val av sekreterare till mötet. 4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare,

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse.

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse. Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse. 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2014 Medlemmar Under verksamhetsåret 2014 har Trollhättans brukshundklubb haft 206

Läs mer

SBK Gotland Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

SBK Gotland Verksamhetsberättelse verksamhetsåret SBK Gotland Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2018-01-01 2018-12-31 I samarbete med Styrelsen för SBK Gotland, distrikts nr 09 av Svenska Brukshundklubben, får härmed lämna följande berättelse för

Läs mer

Medlemsmöte 2014-05-15. Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00

Medlemsmöte 2014-05-15. Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00 Medlemsmöte 2014-05-15 Protokoll torsdagen den 15 maj 2014. Tid och plats Klubbstugan kl. 19.00 Närvarande: Styrelsen: Justeringsmän/rösträknare: Sekreterare 23 st. medlemmar Marie Andersson, ordf. Lina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen. Org.nr 812800-9175

Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen. Org.nr 812800-9175 Verksamhetsberättelse 2014 Apollogruppen Org.nr 812800-9175 Styrelse: Styrelsemedlem Katarina Strömberg Emma Wittlock Mariella Gonzalez Maria Stengård fd. Jansson Lena Edvardsson Pia Johansson Suss Engert

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 5 Datum: -06-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Mathias Johansson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB Rubricerad plats och datum Mötet inleddes med en tyst minut för den avlidna hedersmedlemmen Gunvor af Klinteberg Järverud. Utdelning av plaketter till

Läs mer

Lilla Edets Brukshundklubb Styrelsen

Lilla Edets Brukshundklubb Styrelsen Styrelsen för Lilla Edets Brukshundklubb Verksamhetsåret 2015 Styrelsens i Lilla Edets Brukshundklubb berättelse för verksamhetsåret 2015: Klubben blev SBK lokalklubb 1995-01-01. Medlemsutveckling 04-12-31

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 Mönsterås Brukshundklubb har under året haft nio (9) styrelsemöten och två (2) avdelningsmöten. Medlemsantalet har varit: Ordinarie: 170 st Ungdomsmedlemmar:

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 8 Datum: -10-04 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Gunilla Svensson Ledamot

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 2015-05- 06 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan i Gälltofta 1: Mötets öppnande Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden Röstlängden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Holmsund BHK 2016

Verksamhetsberättelse Holmsund BHK 2016 Verksamhetsberättelse Holmsund BHK 2016 Styrelsen 2016 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Suppleant Åsa Johansson Anna Gullstrand Linda Rislund Östen Persson Erika Nilsson

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Brukshundklubben Närkedistriktet Verksamhetsberättelse SBK Närkedistriktet Verksamhetsberättelse 2017

Svenska Brukshundklubben Närkedistriktet Verksamhetsberättelse SBK Närkedistriktet Verksamhetsberättelse 2017 SBK Verksamhetsberättelse 2017 1 Styrelsen för Svenska Brukshundklubbens Närkedistrikt avger följande berättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 2017-12-31. Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har efter

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20 PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 5 oktober, 2010 klockan 20 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Upprop och

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens berättelse Omfattar tiden 1 januari 31 december Styrelsens sammansättning under året: Ordförande Lena Dyrsmeds Vice ordförande Lena Andersson Kassör Anette Hedvall

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 10 Datum: -01-16 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Ordförande Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ann-Marie Peterson

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer