VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning. Föreningen arbetar med att rekrytera medlemmar och erbjuda dessa ett aktivt och meningsfullt medlemskap. Ett flertal evenemang har anordnats under verksamhetsåret för att tillgodose så många olika intresseområden som möjligt. Vi samlar också in ekonomiska medel till förmån för Svenska FN- förbundets olika kampanjer samt till föreningens projekt. Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning har under året varit följande: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Annelie Börjesson Mattias Alsterberg Peter Walentin Kristina Waidringer Ali Ahmady Maxim Fris Anna Hagberg Daniel Burgos-Nyström Birgitta Friberg Christine Hollner Janna Klein

2 Revisor: Revisorssuppleant: Valberedning: Fredrik Ståhl och Jennie Ferm Henrik Börjesson Anna-Lisa Björneberg, Monica Engvall och Camilla Morin Styrelsemöten, arbetsmöten och medlemsmöten Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda sammanträden. Vidare har ett antal arbetsmöten ägt rum där såväl ledamöter som adjungerade och medlemmar deltagit. I övrigt har korrespondens inom styrelsen samt mellan styrelse och medlemmar och allmänhet skett via e-post och telefon. Föreningen har inbjudit sina medlemmar till två medlemsmöten där tillfälle till dialog och dryftande av idéer stått i fokus. Vidare sker detta kontinuerligt i samband med de olika aktiviteter föreningen anordnar eller deltar i. Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikts årsmöte Årsmötet hölls den 16 mars. Ombud vid distriktets årsmöte var Maxim Fris. Förutom årsmötet bjöds en föreläsning om Fair Trade av Anna-Lena Heydar. Göteborgs FNförening har under året varit representerad i distriktsstyrelsen genom Annelie Börjesson, Mattias Alsterberg och Maxim Fris. Göteborgs FN-förenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 februari 2013 i föreningslokalen på Fjällgatan. Innan årsmötet tog sin början hölls en föreläsning om det jordbruksprojekt i Nyatoto, Kenya, som föreningen haft som huvudprojekt under året. Medlemsantal Föreningen har under året med glädje kunnat välkomna 99 nya medlemmar. Medlemsantalet var den 2 februari 2014 sammanlagt 379 st (375 enskilda individer och fyra organisationer) vilket är en ökning från föregående år med 21 enskilda individer och en minskning med en organisation.

3 Kontakt, information och kommunikation Under verksamhetsåret har föreningen gjort ytterligare åtgärder för att öka sin tillgänglighet och kommunikation med medlemmar och övriga intresserade: 1. Vår under året nystartade miljögrupp har fått ett eget mailkonto: 2. Vi har gjort ett flertal medlemsutskick; nyhetsbrev med rapport om vad som hänt och som skall hända, inbjudningar till olika aktiviteter såsom föreläsningar och evenemang. 3. Föreningen har under året fått en reporter och bloggare. Vi är mycket glada att Susanne Ekström kommit till oss och sköter detta. Våra sociala medier används mer flitigt än tidigare och vi kan såväl dokumentera som slå ett slag för vår verksamhet på ett sätt som når fler människor än tidigare. 4. Föreningen har startat en egen Facebook-sida. Sedan tidigare finns ett antal grupper, men nu alltså också en sida vilken vi vill slå ett slag för. Medlemsutskick Under verksamhetsåret har ett flertal e-postutskick gjorts till föreningens medlemmar. De medlemmar som enbart uppgivit papperspost har dock inte fått samtliga dessa, vilket vi beklagar. De främsta orsakerna är de praktiska och administrativa delarna, men det är även en ekonomisk och miljömässig fråga. Vi ber därför samtliga medlemmar att inför kommande verksamhetsår meddela föreningen om de skaffat mailadress eller ändrat den de tidigare angivit.

4 VERKSAMHET UNDER 2013 Verksamhetsåret 2013 har inneburit en mängd aktiviteter och evenemang. Dessa presenteras i kronologisk ordning längre ner. Det finns dock andra händelser under året att belysa. Här kommer de i all korthet: Göteborgs FN-förening har: - Startat en miljögrupp som anordnat ett flertal träffar och en föreläsning - Återupplivat en MR-grupp som är på gång - Utvecklat en mycket aktiv Ungdomssektion. En styrelse är tillsatt och ungdomarna har visat imponerande kraft, idéer, planer och aktivitet. Detta innebär bland annat att föreningen har bättre möjligheter att fånga upp intresserade ungdomar som vill engagera sig och tillgodose de ungas önskemål på hur de vill engagera sig och vad de vill göra. - Fått en egen bloggare/reporter; Susanne Ekström - Fått en medlemsrekryterare; Tobias Johansson - Fått en media- och webbansvarig; Linnéa Amundsson - Har en plats på styrelsemöten till förfogande för Svenska FN-förbundets millenniemåls- och kampanjambassadörer för dialog och samarbete - Har instiftat Göteborgs FN-förenings Stipendium för en bättre värld. Det är med stor glädje som vi kan erbjuda föreningens medlemmar att ansöka om ekonomiskt stöd på upp till kr om de har en projektidé som överensstämmer med kriterierna. - Fått gratulera föreningsmedlemmen Gunborg Hedqvist som av Svenska FNförbundet utsågs till Årets FN-supporter - Fastställt ett föreläsningspaket som kan erbjudas skolor, företag och andra organisationer m.m. - Flyttat ut från lokalen på Fjällgatan men sedan tillbaka igen - Blivit ensam aktör för Svenska FN-förbundet i Göteborg då det tidigare regionkontoret lades ned under våren

5 AKTIVITETER OCH EVENEMANG UNDER 2013 Huvudprojektet Flicka Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret haft kampanjen Flicka som huvudprojekt. I praktiken har detta inneburit att: - vi arbetat aktivt för att sprida information om kampanjen, om barnäktenskap, tvångsgifte och flickors utsatta situation i vissa delar av världen. Vi har haft med oss foldrar och affischer till de evenemang och aktiviteter vi medverkat i eller anordnat. Vidare har vi haft två filmvisningar av Ana fyller 14 på Älvstrandens bibliotek på FN-dagen och på Ebba Petterssons Privatskola fick några högstadieklasser också se den för att sedan förkovra sig än mer genom att arbeta med det tillhörande diskussionsmaterialet. - vi har bedrivit insamlingsverksamhet till förmån för Flicka. Såväl insamlingsbössor som julkortsförsäljning och föreläsararvoden har gått till kampanjen för att försöka förbättra flickors situation. Styrelsen hade satt ett mål på att samla in kr och detta uppnådde vi med råge. - vi har i samband med dagen för mänskliga rättigheter bjudit in till en välbesökt föreläsning av Margot Wallström som talade specifikt om kvinnors och flickors utsatta situation i krig och konflikter. I samband med detta tillfälle hade vi även Flickautställningen på plats. - vi kommer att ha projektavslutning i mars 2014 i samband med Internationella kvinnodagen. Flicka-utställningen är bokad och återstående program håller på att utarbetas. Inför Inomhus-EM i friidrott, 16 februari Föreningen och Svenska FN-förbundet informerade om Skolmat blir kunskap på Nordstadstorget samt under Inomhus-EM i Scandinavium, där också skolmatsprojektets ambassadör Carolina Klüft medverkade. Dialogprojekt om ny MR-policy i Västra Götalandsregionen, 15 april Föreningen medverkade i ett dialogprojekt inför fastställande av ny MR-policy i Västra Götaland.

6 Svenska FN-förbundets inspirationsdag, 4 maj Svenska FN-förbundet erbjöd föreningen ett antal platser och såväl gamla som nya medlemmar deltog. Bland annat fick deltagarna lära sig mer om FN-förbundet, dess kampanjer och millenniemålen. Tid för frågor och diskussion gavs och idéerna och tankarna kring nuvarande och kommande verksamhet var många! Medlemsmöte och föreläsning om UNPA med Petter Ölmunger, 30 maj Kvällen inleddes med ett intressant föredrag om UNPA av Petter Ölmunger (nationell samordnare för UNPA-kampanjen, United Nations Parliamentary Assembly). I ett framförande ville han visa hur vårt globala samhälle kan demokratiseras genom upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN- parlament. Efter föreläsningen med tillhörande diskussion tog medlemsmötet vid där deltagarna fick tillfälle att träffa representanter ur Göteborgs FN-förenings styrelse. Nuvarande och planerad verksamhet presenterades och en god diskussion med dem som kommit hölls om hur man kan engagera sig. Aidsloppet i Slottsskogen, 5 juni Föreningsrepresentanter hade informationsbord på plats och tillsammans med millenniemålsambassadör Tua Sandholm spred de information om föreningen och dess verksamhet, millenniemålen, Svenska FN-förbundet och kampanjerna. Unicef fanns också representerade vilket var uppskattat. Loppet hölls i Slottsskogen och anordnades av läkarstudentorganisationen IFMSA. Nationaldagen den 6 juni På nationaldagen var vi i Slottskogen tillsammans med FREDSAM och kampanjade för Röj en mina. Denna soliga dag hade vi med oss tolv stycken röda hinkar som vi placerade ut och som skulle representera ett minfält där människor fick sätta sig in i hur det skulle kunna vara att gå från ena sidan fältet till den andra sidan, ovetandes var, i vilka hinkar, det låg minor. Det var flera som kom fram och var nyfikna och pratade om problematiken med minor och arbetet med att röja minor, att avveckla minor och att ge stöd till de som drabbats av minor.

7 Föreläsning tillsammans med Naturskyddsföreningen, 25 juni FN-föreningen var tillsammans med Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg värd för kvällen och hade bjudit in Sara Svensson att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Efter många år av miljöengagemang valdes Sara Svensson år 2007 till ungdomsrådgivare för FN:s miljöprogram (UNEP). Parallellt med studierna i humanekologi och miljövetenskap gick hon in för att göra det mesta möjliga av sitt globala uppdrag. Fem år senare har hon deltagit i ett 40-tal FN-konferenser, påverkat beslutsfattare genom dialog, aktivism och forskning, delat med sig av erfarenheter genom workshops i ett 20-tal länder och inspirerat hundratals unga till engagemang. Sara gav oss en inblick i hur FN:s miljöarbete har växt fram och hur det ser ut idag. Hon tog med oss på en resa där vi bland annat stöter på FN:s miljöprograms grundande i Stockholm 1972, Rio-konferensen 1992 och skapandet av FN:s organ för hållbar utveckling, Kyotoprotokollets instiftande 1997, IPCC:s allt mer alarmerande klimatrapporter, vilka utmaningar vi står inför idag och hur miljöarbetet styrs och formas utefter utmaningarna. Way Out West, 8-10 augusti Tillsammans med representanter från FN-förbundet i Stockholm var även Göteborgs FNförening på plats under musikfestivalen Way Out West som ägde rum i Slottsskogen i Göteborg. Fokus för arbetet var att informera om FN-förbundets kampanj Flicka, och särskilt om möjligheten att även i Sverige, via blanketter som går att ladda ned på Länsstyrelsens hemsida, ansöka om dispens för att gifta bort ett barn. I linje med Flickakampanjen som bland annat går ut på att motverka att flickor blir bortgifta runt om i världen arbetar FN-förbundet för att påverka svensk lagstiftning så att den tydligt tar parti för flickors rättigheter. Vi bad därför festivalbesökare att visa sitt stöd för kampanjen och för en stärkt lagstiftning genom att symboliskt riva dispensblanketten och lägga den i en korg där vi samlade in de rivna blanketterna. Under festivalen blev vi också besökta av FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin och 2008-års vinnare av Idol tillika ambassadör för Svenska FN-förbundet, Anna Bergendahl, som tillsammans höll en föreläsning om Svenska FN-förbundets arbete för flickors rättigheter.

8 Väcka för Fred, augusti Under Väcka för Fred presenterades Göteborgs FN-förening tillsammans med samtliga föreningar som deltog under väckan. I samband med invigningen hölls det också inspirerande tal av engagerade och veteraner inom fredsrörelser och det bjöds New Orleans-inspirerad jazz av Fredsförbandet. Föreningen arrangerade en välbesökt föreläsning av Jens Pettersson på temat R2P Right to Protect på Millennieplatsen. Medlemsmöte och föreläsning om UN Women i Rwanda, 12 september Kvällen började med en föreläsning av Jeanette Karlsson där hon berättade om sin tid som praktikant på UN Women i Rwanda. Hon berättade om sina erfarenheter om hur det är att arbeta i en annorlunda kulturell kontext och hur Rwanda, som post-konfliktområde, är extra komplext och en intressant utmaning. Vidare diskuterade Jeanette mänskliga rättigheter inom organisationen samt hur UN Women arbetar strukturellt med program och projekt. Efter föreläsningen följde fika och mingel, sedan var det dags för medlemsmöte där ordförande och styrelseledamöter berättade om verksamheten. Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor, dryfta idéer och se hur de kunde engagera sig. På FN:s agenda; FN:s nya utvecklingsmål, 28 september Svenska FN-förbundet arrangerade i samband med generalförsamlingens öppnande ett seminarium på Scandic Opalen i september. Föreningen deltog med ett flertal volontärer, samt bord med informations- och rekryteringsfoldrar. Föreningens ordförande Annelie Börjesson agerade också moderator för dagens panelister; Linda Nordin (gen.sek. SFN), Cecilia Chatterjee-Martinsen (gen.sek. WaterAid), Thomas Hammarberg (tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter) och Claes Johansson (statistikexpert UNICEF i New York). Barista på Internationella Flickadagen, 11 oktober Denna dag var föreningen på Barista-caféet i Frölunda Torg och pratade med dem som besökte caféet om flickors situation i världen och delade ut broschyrer. Isbrytaren visste du att det är internationella flicka-dagen idag? tillämpades ett antal gånger och ibland följdes den av en fortsatt konversation på temat. En eloge till Barista som hela året om stöttar Svenska FN-förbundets kampanjer.

9 Filmfestival Utrikespolitiska Föreningen, 19 oktober 19 oktober Filmfestival med Utrikespolitiska föreningen på temat Säkerhet och utveckling i Mellanöstern. Föreningen var på plats med ett infobord och informerade filmfestivalbesökarna om föreningen. Ett relativt blygsamt antal kom fram och pratade eller tog en godis, men ändock några samtal. Vi fick även växlat några ord med de andra föreningarna/organisationerna som var på plats Utrikespolitiska föreningen, Globala studier (Göteborgs Universitet) och Svenska Afganistankommittén. Två intressanta filmer visades på lördagen. FN-dagens aktiviteter, 24 oktober Älvstrandens bibliotek, Lindholmen Under dagen fanns vi på plats i biblioteket. Såväl medlemmar som allmänhet var välkomna att komma förbi och tala med våra föreningsrepresentanter samt sitta ner och ta en fika i caféet. Filmen Ana fyller 14 visades två gånger. Besökarna fick tillfälle att botanisera bland olika broschyrer m.m. på vårt informationsbord, språka med en millenniemålsambassadör eller någon av våra föreningsaktiva. Högsbo församling, verksamhet Växthuset Kvällen började med café, sedan följde en kort kvällsmässa och efter denna föreläste Göteborgs FN-förenings ungdomsansvariga Anna Hagberg om mänskliga rättigheter med fokus på romers rättigheter i Sverige utifrån ett historiskt perspektiv. Olika historiska händelser diskuterades och publiken fick tillfälle att reflektera över vilka mänskliga rättigheter som Sverige brutit och bryter emot. Hulebäcksgymnasiet Föreningen inbjöds att fira FN-dagen tillsammans med Hulebäcksgymnasiet som är en av förbundets certifierade FN-skolor. Vårt uppdrag var att föreläsa för fyra gymnasieklasser samt att ha information om verksamheten och kampanjer m.m. på plats. Ämnet för föredragen var Svenska FN-förbundet, dess struktur samt möjligheter och tips för engagemang, praktik och arbete m.m. Millenniemålsambassadörer fanns också på plats liksom ett flertal andra organisationer, exempelvis IKFF, UN Women och Amnesty. Det blev en lyckad dag där vi knöt många goda kontakter för framtida samarbete.

10 Föreläsning om WFUNA i Genève med Hans Fridlund, 26 oktober Hans Fridlund höll en presentation om FN-förbundens världsorganisation, World Federation of United Nations Associations (WFUNA), där han arbetat som Human Rights Assistant nära FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter, där FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter och dess Universal Periodic Review är två centrala komponenter. Föreläsningen och efterföljande diskussion lade fokus vid dessa mekanismers roll i den aktuella trend där traditionella värderingar av vissa stater åberopas som ett verktyg för främjandet av rättigheter. Kenyabesök, 6 november Efter att ha kontaktats av Studiefrämjandet om ett besök av en man vid namn Joseph Olale, som genom lokala projekt i Kenya arbetar för social och ekologisk hållbarhet, medarrangerade vi en kväll då Joseph höll en föreläsning på Ekocentrum i Göteborg. Vi fick också besök av Lena Johansson från Göteborgs och Bohus FN-distrikt som berättade lite kort om Nyatoto-projektet som framförallt är ett jordbruksprojekt, även det i Kenya. Kvällen blev väldigt lyckad med full lokal och många frågor från publiken i samband med föreläsningen. Efter föreläsningen gick vi till en lokal restaurang där Joseph tog plats på scenen och bjöd på sång och musik tillsammans med andra musiker. MDG-Event i Nordstan, 16 november Föreningsrepresentanter tillsammans med millenniemålsambassadörer gjorde ett fantastiskt jobb på Nordstan när de informerade om FN:s 8 utvecklingsmål, millenniemålen. Detta skedde på så vis att de satte upp 8 cylindrar som representerade var sitt millenniemål varpå besökare som stannade vid det färgglada montaget uppmanades att tänka till över vilket mål som de tyckte var viktigast för att sedan rösta på det målet genom att lägga en boll i målets cylinder. Vissa bestämde sig snabbt, men vissa tog väldigt god tid på sig för att komma fram till vilket de tyckte var allra viktigast. Det blev ett bra tillfälle att diskutera varför man tyckte att något visst mål var viktigt. Flest bollar fick mål nummer ett, att halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom och hunger, och nummer två, att se till att alla barn får gå i grundskola. Under eventet såldes det även julkort, delades ut information i form av broschyrer och nyhetsblad, samlades in pengar i föreningens bössor och gavs ut engångstatueringar som löd Go for the goals.

11 Utrikespolitiska Föreningen och Model UN, 16 november Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg har en nystartad FN-rollspelsgrupp och bjöd in föreningen till en träff för att diskutera ett eventuellt samarbete. Christine Hollner deltog under mötet och fick en inblick i deras planer. Vi fick god kontakt och hoppas på ett fortsatt gott samarbete där vi har ambitiösa planer på att arrangera ett eget FN-rollspel. FN-rollspel Nygårdsskolan i Askim, v. 46 I samband med FN-dagen var Christine Hollner iväg på ett FN-rollspel som arrangerades av Nygårdsskolan i Askim. Det var andra året i rad som skolan hörde av sig till föreningen och bad om vår medverkan. I år hade de klimatförändringar som tema, vilket ett 60-tal elever i nionde klass som representerade olika länder fick diskutera. Det fördes långa och spännande förhandlingar kring ämnet och dagen resulterade i att det var två resolutioner som röstades igenom. Dagen var lyckad och lärarna hoppas på ett nytt rollspel under kommande år. Möte med Hulebäcksgymnasiets FN-grupp, 4 december Efter att ha besökt Hulebäcksgymnasiet på FN-dagen etablerades en kontakt med skolans FN-grupp. Både denna och föreningen vill gärna ses igen för att utbyta information och diskutera framtida samarbete. Föreningens ordförande och en representant för ungdomssektionen åkte så dit för att dryfta tankar och idéer. En intressant och givande afton som bland annat ledde till att FN-gruppens ordförande Linnéa Amundsson blev media/webbansvarig för Göteborgs FN-förening. Föreläsning av Margot Wallström, 11 december Med anledning av MR-dagen den 10 december var det med glädje som föreningen kunde bjuda in såväl sina medlemmar som allmänheten till en föreläsning med Margot Wallström. Titeln på föredraget var En annan sorts krig och Margot talade bland annat om sina erfarenheter som FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och konflikter. Det var en mycket gripande och intressant föreläsning där de ca 90 åhörarna även fick tillfälle att ställa frågor. Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret haft kampanjen Flicka som huvudprojekt och dagens evenemang var en del i detta. Åhörarna och förbipasserande studenter kunde även beskåda Flickautställningen som fanns på plats utanför hörsalen på Handelshögskolan.

12 Bodyshop, Give Joy Day, 14 december Återigen på Nordstan, denna gång tillsammans med Body Shop som under vad de kallar Give Joy Day, samlade in pengar till förmån för Flicka-kampanjen. Det var imponerande att se hur de gick in för att stödja projektet genom att samla in pengar och genom att informera om kampanjen. De anställda på Body shop var väl pålästa och informerade om flickors utsatthet och behov av stöd på ett väldigt bra sätt. De samlade dels in pengar genom att be kunderna att avrunda beloppet uppåt, dels genom att vid försäljning av vissa produkter skänka en andel till projektet och dels genom att erbjuda en handmassage för 20 kronor som gick till projektet. Vi från föreningen stod tillsammans med Body Shoppersonal och informerade om kampanjen och samtalade med de som visade intresse, samt samlade in pengar direkt i en bössa och delade ut broschyrer. Martin Luther King dagen, 20 januari Tillställningen hölls på Interreligiösa centret. Vår ungdomsansvariga Anna Hagberg föreläste och gjorde en jämförelse mellan romers rättigheter i Sverige och svartas rättigheter i USA. Kvällen var en hyllning till Martin Luther King och många livliga diskussioner uppkom. De medverkande fick diskutera hur långt utvecklingen mot rasism och de mänskliga rättigheterna kommit. Miljögruppen Vi är glada att under året som gått ha startat upp en miljögrupp. Denna har under verksamhetsåret 2013 haft sju möten samt arrangerat en föreläsning tillsammans med Naturskyddsföreningen. Medlemsantalet har sakta men säkert stigit och är i skrivande stund uppe i 16 personer som visat intresse och som för information om möten och aktiviteter, varav cirka sju är aktiva. Som mål för 2013 har miljögruppen haft att informera sina medlemmar om FN:s miljörelaterade arbete för att i februari månad 2014 kunna erbjuda en föreläsning om FN:s miljöarbete vid förfrågan. För att uppnå detta mål har vi på våra möten gått igenom olika FN-organ och dess miljöarbete varefter vi samlat informationen i ett dokument som vi kan använda oss av då vi sätter ihop en presentation. Gruppen har även gått med i den nystartade Klimatkanalen i Göteborg som går ut på att olika klimatintresserade organisationer ska kunna dela med sig av information om klimatrelaterade evenemang eller initiativ till varandra för att bli en starkare röst tillsammans i arbetet att förhindra en global uppvärmning. I övrigt har gruppen på mötena diskuterat aktuella händelser som rör miljö samt kommit fram till ett tema och en verksamhetsplan för 2014.

13 Julkort Föreningen har för tredje året i rad tryckt upp egna julkort som vi sålt till förmån för välgörande ändamål. Årets intäkter gick oavkortat till Svenska FN-förbundets kampanj Flicka, som varit föreningens huvudprojekt under detta verksamhetsår. Vi har sålt själva men även fått god hjälp av IKFF som sålde föreningens kort på Kronhusbodarnas julmarknad, samt av Guns Aromaterapi som haft kort till försäljning för föreningens räkning. Julkortsförsäljningen inbringade 5920 kr till Flickakampanjen - hjärtligt tack till alla som sålt och köpt kort. Årets FN-supporter - vår hedersmedlem Gunborg Hedqvist! Det är med stor glädje som Göteborgs FN-förening efter att ha nominerat Gunborg Hedqvist till att bli Årets FN-supporter i höstas fick beskedet att så blev fallet! Priset delas ut av Svenska FN-förbundet en gång om året, och utmärkelsen "går till en enskild medlem, FN-förening, FN-distrikt eller ansluten riksorganisation som genom sina handlingar eller verksamhet gjort engagerade insatser till stöd för FN eller FNförbundet." Gunborg har en enastående bakgrund inom SFN och har varit med sedan 1950-talet. Imponerande och en förebild för alla föreningsaktiva! Återigen - ett stort grattis Gunborg! Göteborgs FN-förenings stipendium för en bättre värld Vi är väldigt glada att under 2014 och 2015 fått möjligheten att utlysa ett stipendium på upp till kr som föreningens medlemmar har möjlighet att söka. Syftet med stipendiet är att det skall främja projekt, internationellt utbyte eller studier kring de tre pelare på vilka FN:s verksamhet vilar (Fred, säkerhet och nedrustning, Utveckling och fattigdomsbekämpning, Mänskliga rättigheter och demokrati), eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet. Stipendiaten eller stipendiaterna tillkännages på föreningens årsmöte och förväntas ge en föreläsning om sitt projekt kommande årsmöte.

14 Insamlingsarbete (Insamlingar per den 31 december 2013) Föreningen har under året haft ett flertal insamlingsbössor utplacerade främst till förmån för Flickakampanjen. Dessutom har vi alltid haft med oss minst en bössa på de olika evenemang vi deltagit i. Vidare har föreningen designat och tryckt upp egna julkort som sålts till förmån för Flicka och vi har varit ute och föreläst. Dessa insatser har gett följande resultat: - Insamlade medel till 2013 års huvudprojekt Flicka : kr - Insamlade medel till Skolmat blir kunskap : 2991 kr Sammanlagt har Göteborgs FN-förening under året samlat in kr till välgörande ändamål. Vi tackar alla som hjälpt till! / Styrelsen genom Annelie Börjesson

15 UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHETSÅR 1) Uppstart av ungdomssektionen Den nya ungdomsstyrelsen hade sitt första möte i mitten på september. Antalet deltagande har varierat sedan uppstarten, men det har fastställts att det i styrelsen ska ingå max 12 personer. Idag består styrelsen av följande: Anna Hagberg Ordförande Linnea Krantz Vice ordförande Martina Svahnström Kassör Linnéa Plöen PR-ansvarig Jakob Skiöld MR-gruppansvarig Oskar Stigland Skolansvarig samt projektgruppansvarig Sandra Alm Miljögrupprepresentant Andre Hjelm Ledamot Jakob Theander Ledamot Shirin Mohammadi Ledamot Klara Lindahl Ledamot 2a) Inför kick-off Redan under uppstartsmötet påbörjades planerna om en kick-off i som skulle hållas i december. Det beslutades att kick-offen skulle syfta till att informera om FN-föreningen i allmänhet, om FN-förbundets olika kampanjer och millenniemålen samt att uppmuntra medlemmar att engagera sig mer aktivt inom ungdomssektionen. Nästkommande möten insåg styrelsen att mer tid skulle krävas och det bestämdes at kick-offen istället skulle hållas den 15 januari i universitetets lokaler på Sprängkullsgatan. Affischer trycktes och sattes upp på universitetet samt olika gymnasieskolor, bland andra på Ingrid Segerstedts och på Hulebäck. Ungdomssekreteraren Martin Holmberg och före detta fredssoldaten Henrik Alsne bokades in som föreläsare. Lämpligt material beställdes in som bland annat

16 berörde FN-förbundets olika kampanjer. Även projektor hyrdes för att kunna visa upp ett bildspel på plats. b) Utvärdering av kick-off Samarbetet inom styrelsen fungerade mycket bra både inför och under kick-offen. Fina ord gavs även från Martin Holmberg och Stockholm. Uppslutningen var dock något lägre än förväntat och det rörde sig lite folk i korridorerna, vilket troligen berodde på tentavecka. Inför kommande likanande event kommer styrelsen ha detta i åtanke; det är viktigt att kolla upp datum mer noggrant innan. 3) Grupper Ungdomsstyrelsen vill kunna erbjuda våra medlemmar fler möjligheter att engagera sig. Idag kan vi erbjuda följande alternativ: MR-gruppen Jakob Skiöld är huvudansvarig för denna grupp som kommer ha sitt första medlemsmöte den 13 februari. Fokus kommer att ligga på diskussioner och föreläsningar. Miljögruppen Uppstartad och drivs av Daniel Burgos-Nyström. Sandra Alm representerar miljögruppen i ungdomsstyrelsen. Projektgruppen Oskar Stigland, även skolansvarig, har tagit på sig huvudansvaret för denna grupp. Tanken är att denna ska finnas till för de medlemmar som vill vara engagerade i FNföreningen fast mindre regelbundet. Vid större event kan föreningen vända sig till projektgruppen för extra hjälp. 4) Föreläsningar Under vintern har Anna Hagberg hållit i två föreläsningar på temat mänskliga rättigheter: Högsbo församling Anna föreläste, tillsammans med Linnea Krantz, om romers situation i Sverige. Responsen från församlingen var mycket bra.

17 Interreligiösa centret (Martin Luther King-dagen den 20 januari) Denna gång fortsatte Anna på temat med romer och jämförde deras situation med mörkhyade i USA. 5) Samarbeten Ungdomssektionen vill utveckla fler samarbeten med andra organisationer. Under vintern har Anna haft kontakt med El Sistema, vilket är en modell för kör- och orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Vi hoppas på att detta samarbete ska vidareutvecklas under våren. 6) Hemsidan Presentationer av samtliga medlemmar i styrelsen har skickats till Anna och ska läggas upp på en uppdaterad hemsida inom kort. 7) Rekommendationsbrev Ungdomssektionen önskar kunna ge ett rekommendationsbrev till aktiva medlemmar när de avslutar sin tid i föreningen. Detta för att uppmuntra till aktivt engagemang. Brevet/ intyget ska vara skrivet på engelska och gärna undertecknat moderstyrelsens ordförande Annelie Börjesson. 8) FN-loppet Planer för FN-loppet påbörjades redan innan kick-offen. Ungdomsstyrelsen och moderstyrelsen kommer att arbeta tillsammans med projektet som förhoppningsvis kommer gå av stapeln i Slottsskogen den 5 maj (Martina Svahnström väntar på polistillstånd). Ungdomsstyrelsen har delat in sig i arbetsgrupper som fokuserar på olika områden (logistik, ekonomi och sponsring, markandsföring samt evenemang). Målet med FN-loppet är att samla in pengar till Flicka-kampanjen och även att visa upp föreningen i ett nytt sammanhang. Förhoppning finns om att FN-loppet i Göteborg kommer bli ett återkommande projekt, likt det i Stockholm. 9) Verksamhetsplan Den 30 januari kommer ungdomsstyrelsens ordförande och vice ordförande att träffas och sätta ihop en verksamhetsplan för återstående delen av terminen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bild: s ordförande Johanna Arkåsen och kassör Marie Dahlqvist på Vaginadagen, 26 april, Medborgarhuset Förtroendevalda 2009 Styrelse: Johanna Arkåsen, ordförande Thomas Von Matérn,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Protokoll Uppsala FN-förening 12 april 2011

Protokoll Uppsala FN-förening 12 april 2011 45 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 18.10. 46 Val av mötessekreterare Linda väljs till mötessekreterare. 47 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. Protokoll Uppsala FN-förening 12 april

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever FN skolor Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska FN-förbundet verkar

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svenska FN-förbundets millenniemålsambassadörer 2013-2014

Svenska FN-förbundets millenniemålsambassadörer 2013-2014 Svenska FN-förbundets millenniemålsambassadörer 2013-2014 Svenska FN-förbundet rekryterar och utbildar ett antal ungdomar från FN-rörelsen i Sverige varje år till att bli FN-förbundets millenniemålsambassadörer.

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en ideell, internationell fredsorganisation

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Nu får vi väl börja säga att det är vinter ändå. Tiden går lika snabbt som

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för läsåret 2009-2010 Omfattar verksamheten som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010

Verksamhetsberättelse för läsåret 2009-2010 Omfattar verksamheten som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010 Verksamhetsberättelse för läsåret 2009-2010 Omfattar verksamheten som löper från 1 juli 2009 till och med 30 juni 2010 Föreningens årsmöte hölls den 21 oktober, varvid stadgar och verksamhetsplan antogs

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsmöte Djurens Rätt Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte Djurens Rätt Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 3. Godkännande av kallelsen 4. Godkännande av dagordningen 5. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse 6. Revisorernas

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Göteborgs- och Bohusläns distrikt av Svenska FN-förbundet 2009-3 Protokoll från styrelsemöte 2009-08-23, Ljungskile folkhögskola, Ljungskile.

Göteborgs- och Bohusläns distrikt av Svenska FN-förbundet 2009-3 Protokoll från styrelsemöte 2009-08-23, Ljungskile folkhögskola, Ljungskile. Göteborgs- och Bohusläns distrikt av Svenska FN-förbundet 2009-3 Protokoll från styrelsemöte 2009-08-23, Ljungskile folkhögskola, Ljungskile. Närvarande: Anselm Blad, Margareta Feldt, Klara Heidar, Lena

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP

KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP KAMPANJPAKET STOPPA BARNÄKTENSKAP UN Photo/ John Isaac Hjälp oss att stoppa barnäktenskap! FN-vän, Varje dag gifts tiotusentals flickor bort runt om i världen. Barnäktenskap är ett globalt problem som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer