VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning. Föreningen arbetar med att rekrytera medlemmar och erbjuda dessa ett aktivt och meningsfullt medlemskap. Ett flertal evenemang har anordnats under verksamhetsåret för att tillgodose så många olika intresseområden som möjligt. Vi samlar också in ekonomiska medel till förmån för Svenska FN- förbundets olika kampanjer samt till föreningens projekt. Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning har under året varit följande: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Annelie Börjesson Mattias Alsterberg Peter Walentin Kristina Waidringer Ali Ahmady Maxim Fris Anna Hagberg Daniel Burgos-Nyström Birgitta Friberg Christine Hollner Janna Klein

2 Revisor: Revisorssuppleant: Valberedning: Fredrik Ståhl och Jennie Ferm Henrik Börjesson Anna-Lisa Björneberg, Monica Engvall och Camilla Morin Styrelsemöten, arbetsmöten och medlemsmöten Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda sammanträden. Vidare har ett antal arbetsmöten ägt rum där såväl ledamöter som adjungerade och medlemmar deltagit. I övrigt har korrespondens inom styrelsen samt mellan styrelse och medlemmar och allmänhet skett via e-post och telefon. Föreningen har inbjudit sina medlemmar till två medlemsmöten där tillfälle till dialog och dryftande av idéer stått i fokus. Vidare sker detta kontinuerligt i samband med de olika aktiviteter föreningen anordnar eller deltar i. Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikts årsmöte Årsmötet hölls den 16 mars. Ombud vid distriktets årsmöte var Maxim Fris. Förutom årsmötet bjöds en föreläsning om Fair Trade av Anna-Lena Heydar. Göteborgs FNförening har under året varit representerad i distriktsstyrelsen genom Annelie Börjesson, Mattias Alsterberg och Maxim Fris. Göteborgs FN-förenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 februari 2013 i föreningslokalen på Fjällgatan. Innan årsmötet tog sin början hölls en föreläsning om det jordbruksprojekt i Nyatoto, Kenya, som föreningen haft som huvudprojekt under året. Medlemsantal Föreningen har under året med glädje kunnat välkomna 99 nya medlemmar. Medlemsantalet var den 2 februari 2014 sammanlagt 379 st (375 enskilda individer och fyra organisationer) vilket är en ökning från föregående år med 21 enskilda individer och en minskning med en organisation.

3 Kontakt, information och kommunikation Under verksamhetsåret har föreningen gjort ytterligare åtgärder för att öka sin tillgänglighet och kommunikation med medlemmar och övriga intresserade: 1. Vår under året nystartade miljögrupp har fått ett eget mailkonto: 2. Vi har gjort ett flertal medlemsutskick; nyhetsbrev med rapport om vad som hänt och som skall hända, inbjudningar till olika aktiviteter såsom föreläsningar och evenemang. 3. Föreningen har under året fått en reporter och bloggare. Vi är mycket glada att Susanne Ekström kommit till oss och sköter detta. Våra sociala medier används mer flitigt än tidigare och vi kan såväl dokumentera som slå ett slag för vår verksamhet på ett sätt som når fler människor än tidigare. 4. Föreningen har startat en egen Facebook-sida. Sedan tidigare finns ett antal grupper, men nu alltså också en sida vilken vi vill slå ett slag för. Medlemsutskick Under verksamhetsåret har ett flertal e-postutskick gjorts till föreningens medlemmar. De medlemmar som enbart uppgivit papperspost har dock inte fått samtliga dessa, vilket vi beklagar. De främsta orsakerna är de praktiska och administrativa delarna, men det är även en ekonomisk och miljömässig fråga. Vi ber därför samtliga medlemmar att inför kommande verksamhetsår meddela föreningen om de skaffat mailadress eller ändrat den de tidigare angivit.

4 VERKSAMHET UNDER 2013 Verksamhetsåret 2013 har inneburit en mängd aktiviteter och evenemang. Dessa presenteras i kronologisk ordning längre ner. Det finns dock andra händelser under året att belysa. Här kommer de i all korthet: Göteborgs FN-förening har: - Startat en miljögrupp som anordnat ett flertal träffar och en föreläsning - Återupplivat en MR-grupp som är på gång - Utvecklat en mycket aktiv Ungdomssektion. En styrelse är tillsatt och ungdomarna har visat imponerande kraft, idéer, planer och aktivitet. Detta innebär bland annat att föreningen har bättre möjligheter att fånga upp intresserade ungdomar som vill engagera sig och tillgodose de ungas önskemål på hur de vill engagera sig och vad de vill göra. - Fått en egen bloggare/reporter; Susanne Ekström - Fått en medlemsrekryterare; Tobias Johansson - Fått en media- och webbansvarig; Linnéa Amundsson - Har en plats på styrelsemöten till förfogande för Svenska FN-förbundets millenniemåls- och kampanjambassadörer för dialog och samarbete - Har instiftat Göteborgs FN-förenings Stipendium för en bättre värld. Det är med stor glädje som vi kan erbjuda föreningens medlemmar att ansöka om ekonomiskt stöd på upp till kr om de har en projektidé som överensstämmer med kriterierna. - Fått gratulera föreningsmedlemmen Gunborg Hedqvist som av Svenska FNförbundet utsågs till Årets FN-supporter - Fastställt ett föreläsningspaket som kan erbjudas skolor, företag och andra organisationer m.m. - Flyttat ut från lokalen på Fjällgatan men sedan tillbaka igen - Blivit ensam aktör för Svenska FN-förbundet i Göteborg då det tidigare regionkontoret lades ned under våren

5 AKTIVITETER OCH EVENEMANG UNDER 2013 Huvudprojektet Flicka Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret haft kampanjen Flicka som huvudprojekt. I praktiken har detta inneburit att: - vi arbetat aktivt för att sprida information om kampanjen, om barnäktenskap, tvångsgifte och flickors utsatta situation i vissa delar av världen. Vi har haft med oss foldrar och affischer till de evenemang och aktiviteter vi medverkat i eller anordnat. Vidare har vi haft två filmvisningar av Ana fyller 14 på Älvstrandens bibliotek på FN-dagen och på Ebba Petterssons Privatskola fick några högstadieklasser också se den för att sedan förkovra sig än mer genom att arbeta med det tillhörande diskussionsmaterialet. - vi har bedrivit insamlingsverksamhet till förmån för Flicka. Såväl insamlingsbössor som julkortsförsäljning och föreläsararvoden har gått till kampanjen för att försöka förbättra flickors situation. Styrelsen hade satt ett mål på att samla in kr och detta uppnådde vi med råge. - vi har i samband med dagen för mänskliga rättigheter bjudit in till en välbesökt föreläsning av Margot Wallström som talade specifikt om kvinnors och flickors utsatta situation i krig och konflikter. I samband med detta tillfälle hade vi även Flickautställningen på plats. - vi kommer att ha projektavslutning i mars 2014 i samband med Internationella kvinnodagen. Flicka-utställningen är bokad och återstående program håller på att utarbetas. Inför Inomhus-EM i friidrott, 16 februari Föreningen och Svenska FN-förbundet informerade om Skolmat blir kunskap på Nordstadstorget samt under Inomhus-EM i Scandinavium, där också skolmatsprojektets ambassadör Carolina Klüft medverkade. Dialogprojekt om ny MR-policy i Västra Götalandsregionen, 15 april Föreningen medverkade i ett dialogprojekt inför fastställande av ny MR-policy i Västra Götaland.

6 Svenska FN-förbundets inspirationsdag, 4 maj Svenska FN-förbundet erbjöd föreningen ett antal platser och såväl gamla som nya medlemmar deltog. Bland annat fick deltagarna lära sig mer om FN-förbundet, dess kampanjer och millenniemålen. Tid för frågor och diskussion gavs och idéerna och tankarna kring nuvarande och kommande verksamhet var många! Medlemsmöte och föreläsning om UNPA med Petter Ölmunger, 30 maj Kvällen inleddes med ett intressant föredrag om UNPA av Petter Ölmunger (nationell samordnare för UNPA-kampanjen, United Nations Parliamentary Assembly). I ett framförande ville han visa hur vårt globala samhälle kan demokratiseras genom upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN- parlament. Efter föreläsningen med tillhörande diskussion tog medlemsmötet vid där deltagarna fick tillfälle att träffa representanter ur Göteborgs FN-förenings styrelse. Nuvarande och planerad verksamhet presenterades och en god diskussion med dem som kommit hölls om hur man kan engagera sig. Aidsloppet i Slottsskogen, 5 juni Föreningsrepresentanter hade informationsbord på plats och tillsammans med millenniemålsambassadör Tua Sandholm spred de information om föreningen och dess verksamhet, millenniemålen, Svenska FN-förbundet och kampanjerna. Unicef fanns också representerade vilket var uppskattat. Loppet hölls i Slottsskogen och anordnades av läkarstudentorganisationen IFMSA. Nationaldagen den 6 juni På nationaldagen var vi i Slottskogen tillsammans med FREDSAM och kampanjade för Röj en mina. Denna soliga dag hade vi med oss tolv stycken röda hinkar som vi placerade ut och som skulle representera ett minfält där människor fick sätta sig in i hur det skulle kunna vara att gå från ena sidan fältet till den andra sidan, ovetandes var, i vilka hinkar, det låg minor. Det var flera som kom fram och var nyfikna och pratade om problematiken med minor och arbetet med att röja minor, att avveckla minor och att ge stöd till de som drabbats av minor.

7 Föreläsning tillsammans med Naturskyddsföreningen, 25 juni FN-föreningen var tillsammans med Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg värd för kvällen och hade bjudit in Sara Svensson att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Efter många år av miljöengagemang valdes Sara Svensson år 2007 till ungdomsrådgivare för FN:s miljöprogram (UNEP). Parallellt med studierna i humanekologi och miljövetenskap gick hon in för att göra det mesta möjliga av sitt globala uppdrag. Fem år senare har hon deltagit i ett 40-tal FN-konferenser, påverkat beslutsfattare genom dialog, aktivism och forskning, delat med sig av erfarenheter genom workshops i ett 20-tal länder och inspirerat hundratals unga till engagemang. Sara gav oss en inblick i hur FN:s miljöarbete har växt fram och hur det ser ut idag. Hon tog med oss på en resa där vi bland annat stöter på FN:s miljöprograms grundande i Stockholm 1972, Rio-konferensen 1992 och skapandet av FN:s organ för hållbar utveckling, Kyotoprotokollets instiftande 1997, IPCC:s allt mer alarmerande klimatrapporter, vilka utmaningar vi står inför idag och hur miljöarbetet styrs och formas utefter utmaningarna. Way Out West, 8-10 augusti Tillsammans med representanter från FN-förbundet i Stockholm var även Göteborgs FNförening på plats under musikfestivalen Way Out West som ägde rum i Slottsskogen i Göteborg. Fokus för arbetet var att informera om FN-förbundets kampanj Flicka, och särskilt om möjligheten att även i Sverige, via blanketter som går att ladda ned på Länsstyrelsens hemsida, ansöka om dispens för att gifta bort ett barn. I linje med Flickakampanjen som bland annat går ut på att motverka att flickor blir bortgifta runt om i världen arbetar FN-förbundet för att påverka svensk lagstiftning så att den tydligt tar parti för flickors rättigheter. Vi bad därför festivalbesökare att visa sitt stöd för kampanjen och för en stärkt lagstiftning genom att symboliskt riva dispensblanketten och lägga den i en korg där vi samlade in de rivna blanketterna. Under festivalen blev vi också besökta av FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin och 2008-års vinnare av Idol tillika ambassadör för Svenska FN-förbundet, Anna Bergendahl, som tillsammans höll en föreläsning om Svenska FN-förbundets arbete för flickors rättigheter.

8 Väcka för Fred, augusti Under Väcka för Fred presenterades Göteborgs FN-förening tillsammans med samtliga föreningar som deltog under väckan. I samband med invigningen hölls det också inspirerande tal av engagerade och veteraner inom fredsrörelser och det bjöds New Orleans-inspirerad jazz av Fredsförbandet. Föreningen arrangerade en välbesökt föreläsning av Jens Pettersson på temat R2P Right to Protect på Millennieplatsen. Medlemsmöte och föreläsning om UN Women i Rwanda, 12 september Kvällen började med en föreläsning av Jeanette Karlsson där hon berättade om sin tid som praktikant på UN Women i Rwanda. Hon berättade om sina erfarenheter om hur det är att arbeta i en annorlunda kulturell kontext och hur Rwanda, som post-konfliktområde, är extra komplext och en intressant utmaning. Vidare diskuterade Jeanette mänskliga rättigheter inom organisationen samt hur UN Women arbetar strukturellt med program och projekt. Efter föreläsningen följde fika och mingel, sedan var det dags för medlemsmöte där ordförande och styrelseledamöter berättade om verksamheten. Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor, dryfta idéer och se hur de kunde engagera sig. På FN:s agenda; FN:s nya utvecklingsmål, 28 september Svenska FN-förbundet arrangerade i samband med generalförsamlingens öppnande ett seminarium på Scandic Opalen i september. Föreningen deltog med ett flertal volontärer, samt bord med informations- och rekryteringsfoldrar. Föreningens ordförande Annelie Börjesson agerade också moderator för dagens panelister; Linda Nordin (gen.sek. SFN), Cecilia Chatterjee-Martinsen (gen.sek. WaterAid), Thomas Hammarberg (tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter) och Claes Johansson (statistikexpert UNICEF i New York). Barista på Internationella Flickadagen, 11 oktober Denna dag var föreningen på Barista-caféet i Frölunda Torg och pratade med dem som besökte caféet om flickors situation i världen och delade ut broschyrer. Isbrytaren visste du att det är internationella flicka-dagen idag? tillämpades ett antal gånger och ibland följdes den av en fortsatt konversation på temat. En eloge till Barista som hela året om stöttar Svenska FN-förbundets kampanjer.

9 Filmfestival Utrikespolitiska Föreningen, 19 oktober 19 oktober Filmfestival med Utrikespolitiska föreningen på temat Säkerhet och utveckling i Mellanöstern. Föreningen var på plats med ett infobord och informerade filmfestivalbesökarna om föreningen. Ett relativt blygsamt antal kom fram och pratade eller tog en godis, men ändock några samtal. Vi fick även växlat några ord med de andra föreningarna/organisationerna som var på plats Utrikespolitiska föreningen, Globala studier (Göteborgs Universitet) och Svenska Afganistankommittén. Två intressanta filmer visades på lördagen. FN-dagens aktiviteter, 24 oktober Älvstrandens bibliotek, Lindholmen Under dagen fanns vi på plats i biblioteket. Såväl medlemmar som allmänhet var välkomna att komma förbi och tala med våra föreningsrepresentanter samt sitta ner och ta en fika i caféet. Filmen Ana fyller 14 visades två gånger. Besökarna fick tillfälle att botanisera bland olika broschyrer m.m. på vårt informationsbord, språka med en millenniemålsambassadör eller någon av våra föreningsaktiva. Högsbo församling, verksamhet Växthuset Kvällen började med café, sedan följde en kort kvällsmässa och efter denna föreläste Göteborgs FN-förenings ungdomsansvariga Anna Hagberg om mänskliga rättigheter med fokus på romers rättigheter i Sverige utifrån ett historiskt perspektiv. Olika historiska händelser diskuterades och publiken fick tillfälle att reflektera över vilka mänskliga rättigheter som Sverige brutit och bryter emot. Hulebäcksgymnasiet Föreningen inbjöds att fira FN-dagen tillsammans med Hulebäcksgymnasiet som är en av förbundets certifierade FN-skolor. Vårt uppdrag var att föreläsa för fyra gymnasieklasser samt att ha information om verksamheten och kampanjer m.m. på plats. Ämnet för föredragen var Svenska FN-förbundet, dess struktur samt möjligheter och tips för engagemang, praktik och arbete m.m. Millenniemålsambassadörer fanns också på plats liksom ett flertal andra organisationer, exempelvis IKFF, UN Women och Amnesty. Det blev en lyckad dag där vi knöt många goda kontakter för framtida samarbete.

10 Föreläsning om WFUNA i Genève med Hans Fridlund, 26 oktober Hans Fridlund höll en presentation om FN-förbundens världsorganisation, World Federation of United Nations Associations (WFUNA), där han arbetat som Human Rights Assistant nära FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter, där FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter och dess Universal Periodic Review är två centrala komponenter. Föreläsningen och efterföljande diskussion lade fokus vid dessa mekanismers roll i den aktuella trend där traditionella värderingar av vissa stater åberopas som ett verktyg för främjandet av rättigheter. Kenyabesök, 6 november Efter att ha kontaktats av Studiefrämjandet om ett besök av en man vid namn Joseph Olale, som genom lokala projekt i Kenya arbetar för social och ekologisk hållbarhet, medarrangerade vi en kväll då Joseph höll en föreläsning på Ekocentrum i Göteborg. Vi fick också besök av Lena Johansson från Göteborgs och Bohus FN-distrikt som berättade lite kort om Nyatoto-projektet som framförallt är ett jordbruksprojekt, även det i Kenya. Kvällen blev väldigt lyckad med full lokal och många frågor från publiken i samband med föreläsningen. Efter föreläsningen gick vi till en lokal restaurang där Joseph tog plats på scenen och bjöd på sång och musik tillsammans med andra musiker. MDG-Event i Nordstan, 16 november Föreningsrepresentanter tillsammans med millenniemålsambassadörer gjorde ett fantastiskt jobb på Nordstan när de informerade om FN:s 8 utvecklingsmål, millenniemålen. Detta skedde på så vis att de satte upp 8 cylindrar som representerade var sitt millenniemål varpå besökare som stannade vid det färgglada montaget uppmanades att tänka till över vilket mål som de tyckte var viktigast för att sedan rösta på det målet genom att lägga en boll i målets cylinder. Vissa bestämde sig snabbt, men vissa tog väldigt god tid på sig för att komma fram till vilket de tyckte var allra viktigast. Det blev ett bra tillfälle att diskutera varför man tyckte att något visst mål var viktigt. Flest bollar fick mål nummer ett, att halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom och hunger, och nummer två, att se till att alla barn får gå i grundskola. Under eventet såldes det även julkort, delades ut information i form av broschyrer och nyhetsblad, samlades in pengar i föreningens bössor och gavs ut engångstatueringar som löd Go for the goals.

11 Utrikespolitiska Föreningen och Model UN, 16 november Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg har en nystartad FN-rollspelsgrupp och bjöd in föreningen till en träff för att diskutera ett eventuellt samarbete. Christine Hollner deltog under mötet och fick en inblick i deras planer. Vi fick god kontakt och hoppas på ett fortsatt gott samarbete där vi har ambitiösa planer på att arrangera ett eget FN-rollspel. FN-rollspel Nygårdsskolan i Askim, v. 46 I samband med FN-dagen var Christine Hollner iväg på ett FN-rollspel som arrangerades av Nygårdsskolan i Askim. Det var andra året i rad som skolan hörde av sig till föreningen och bad om vår medverkan. I år hade de klimatförändringar som tema, vilket ett 60-tal elever i nionde klass som representerade olika länder fick diskutera. Det fördes långa och spännande förhandlingar kring ämnet och dagen resulterade i att det var två resolutioner som röstades igenom. Dagen var lyckad och lärarna hoppas på ett nytt rollspel under kommande år. Möte med Hulebäcksgymnasiets FN-grupp, 4 december Efter att ha besökt Hulebäcksgymnasiet på FN-dagen etablerades en kontakt med skolans FN-grupp. Både denna och föreningen vill gärna ses igen för att utbyta information och diskutera framtida samarbete. Föreningens ordförande och en representant för ungdomssektionen åkte så dit för att dryfta tankar och idéer. En intressant och givande afton som bland annat ledde till att FN-gruppens ordförande Linnéa Amundsson blev media/webbansvarig för Göteborgs FN-förening. Föreläsning av Margot Wallström, 11 december Med anledning av MR-dagen den 10 december var det med glädje som föreningen kunde bjuda in såväl sina medlemmar som allmänheten till en föreläsning med Margot Wallström. Titeln på föredraget var En annan sorts krig och Margot talade bland annat om sina erfarenheter som FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och konflikter. Det var en mycket gripande och intressant föreläsning där de ca 90 åhörarna även fick tillfälle att ställa frågor. Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret haft kampanjen Flicka som huvudprojekt och dagens evenemang var en del i detta. Åhörarna och förbipasserande studenter kunde även beskåda Flickautställningen som fanns på plats utanför hörsalen på Handelshögskolan.

12 Bodyshop, Give Joy Day, 14 december Återigen på Nordstan, denna gång tillsammans med Body Shop som under vad de kallar Give Joy Day, samlade in pengar till förmån för Flicka-kampanjen. Det var imponerande att se hur de gick in för att stödja projektet genom att samla in pengar och genom att informera om kampanjen. De anställda på Body shop var väl pålästa och informerade om flickors utsatthet och behov av stöd på ett väldigt bra sätt. De samlade dels in pengar genom att be kunderna att avrunda beloppet uppåt, dels genom att vid försäljning av vissa produkter skänka en andel till projektet och dels genom att erbjuda en handmassage för 20 kronor som gick till projektet. Vi från föreningen stod tillsammans med Body Shoppersonal och informerade om kampanjen och samtalade med de som visade intresse, samt samlade in pengar direkt i en bössa och delade ut broschyrer. Martin Luther King dagen, 20 januari Tillställningen hölls på Interreligiösa centret. Vår ungdomsansvariga Anna Hagberg föreläste och gjorde en jämförelse mellan romers rättigheter i Sverige och svartas rättigheter i USA. Kvällen var en hyllning till Martin Luther King och många livliga diskussioner uppkom. De medverkande fick diskutera hur långt utvecklingen mot rasism och de mänskliga rättigheterna kommit. Miljögruppen Vi är glada att under året som gått ha startat upp en miljögrupp. Denna har under verksamhetsåret 2013 haft sju möten samt arrangerat en föreläsning tillsammans med Naturskyddsföreningen. Medlemsantalet har sakta men säkert stigit och är i skrivande stund uppe i 16 personer som visat intresse och som för information om möten och aktiviteter, varav cirka sju är aktiva. Som mål för 2013 har miljögruppen haft att informera sina medlemmar om FN:s miljörelaterade arbete för att i februari månad 2014 kunna erbjuda en föreläsning om FN:s miljöarbete vid förfrågan. För att uppnå detta mål har vi på våra möten gått igenom olika FN-organ och dess miljöarbete varefter vi samlat informationen i ett dokument som vi kan använda oss av då vi sätter ihop en presentation. Gruppen har även gått med i den nystartade Klimatkanalen i Göteborg som går ut på att olika klimatintresserade organisationer ska kunna dela med sig av information om klimatrelaterade evenemang eller initiativ till varandra för att bli en starkare röst tillsammans i arbetet att förhindra en global uppvärmning. I övrigt har gruppen på mötena diskuterat aktuella händelser som rör miljö samt kommit fram till ett tema och en verksamhetsplan för 2014.

13 Julkort Föreningen har för tredje året i rad tryckt upp egna julkort som vi sålt till förmån för välgörande ändamål. Årets intäkter gick oavkortat till Svenska FN-förbundets kampanj Flicka, som varit föreningens huvudprojekt under detta verksamhetsår. Vi har sålt själva men även fått god hjälp av IKFF som sålde föreningens kort på Kronhusbodarnas julmarknad, samt av Guns Aromaterapi som haft kort till försäljning för föreningens räkning. Julkortsförsäljningen inbringade 5920 kr till Flickakampanjen - hjärtligt tack till alla som sålt och köpt kort. Årets FN-supporter - vår hedersmedlem Gunborg Hedqvist! Det är med stor glädje som Göteborgs FN-förening efter att ha nominerat Gunborg Hedqvist till att bli Årets FN-supporter i höstas fick beskedet att så blev fallet! Priset delas ut av Svenska FN-förbundet en gång om året, och utmärkelsen "går till en enskild medlem, FN-förening, FN-distrikt eller ansluten riksorganisation som genom sina handlingar eller verksamhet gjort engagerade insatser till stöd för FN eller FNförbundet." Gunborg har en enastående bakgrund inom SFN och har varit med sedan 1950-talet. Imponerande och en förebild för alla föreningsaktiva! Återigen - ett stort grattis Gunborg! Göteborgs FN-förenings stipendium för en bättre värld Vi är väldigt glada att under 2014 och 2015 fått möjligheten att utlysa ett stipendium på upp till kr som föreningens medlemmar har möjlighet att söka. Syftet med stipendiet är att det skall främja projekt, internationellt utbyte eller studier kring de tre pelare på vilka FN:s verksamhet vilar (Fred, säkerhet och nedrustning, Utveckling och fattigdomsbekämpning, Mänskliga rättigheter och demokrati), eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet. Stipendiaten eller stipendiaterna tillkännages på föreningens årsmöte och förväntas ge en föreläsning om sitt projekt kommande årsmöte.

14 Insamlingsarbete (Insamlingar per den 31 december 2013) Föreningen har under året haft ett flertal insamlingsbössor utplacerade främst till förmån för Flickakampanjen. Dessutom har vi alltid haft med oss minst en bössa på de olika evenemang vi deltagit i. Vidare har föreningen designat och tryckt upp egna julkort som sålts till förmån för Flicka och vi har varit ute och föreläst. Dessa insatser har gett följande resultat: - Insamlade medel till 2013 års huvudprojekt Flicka : kr - Insamlade medel till Skolmat blir kunskap : 2991 kr Sammanlagt har Göteborgs FN-förening under året samlat in kr till välgörande ändamål. Vi tackar alla som hjälpt till! / Styrelsen genom Annelie Börjesson

15 UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHETSÅR 1) Uppstart av ungdomssektionen Den nya ungdomsstyrelsen hade sitt första möte i mitten på september. Antalet deltagande har varierat sedan uppstarten, men det har fastställts att det i styrelsen ska ingå max 12 personer. Idag består styrelsen av följande: Anna Hagberg Ordförande Linnea Krantz Vice ordförande Martina Svahnström Kassör Linnéa Plöen PR-ansvarig Jakob Skiöld MR-gruppansvarig Oskar Stigland Skolansvarig samt projektgruppansvarig Sandra Alm Miljögrupprepresentant Andre Hjelm Ledamot Jakob Theander Ledamot Shirin Mohammadi Ledamot Klara Lindahl Ledamot 2a) Inför kick-off Redan under uppstartsmötet påbörjades planerna om en kick-off i som skulle hållas i december. Det beslutades att kick-offen skulle syfta till att informera om FN-föreningen i allmänhet, om FN-förbundets olika kampanjer och millenniemålen samt att uppmuntra medlemmar att engagera sig mer aktivt inom ungdomssektionen. Nästkommande möten insåg styrelsen att mer tid skulle krävas och det bestämdes at kick-offen istället skulle hållas den 15 januari i universitetets lokaler på Sprängkullsgatan. Affischer trycktes och sattes upp på universitetet samt olika gymnasieskolor, bland andra på Ingrid Segerstedts och på Hulebäck. Ungdomssekreteraren Martin Holmberg och före detta fredssoldaten Henrik Alsne bokades in som föreläsare. Lämpligt material beställdes in som bland annat

16 berörde FN-förbundets olika kampanjer. Även projektor hyrdes för att kunna visa upp ett bildspel på plats. b) Utvärdering av kick-off Samarbetet inom styrelsen fungerade mycket bra både inför och under kick-offen. Fina ord gavs även från Martin Holmberg och Stockholm. Uppslutningen var dock något lägre än förväntat och det rörde sig lite folk i korridorerna, vilket troligen berodde på tentavecka. Inför kommande likanande event kommer styrelsen ha detta i åtanke; det är viktigt att kolla upp datum mer noggrant innan. 3) Grupper Ungdomsstyrelsen vill kunna erbjuda våra medlemmar fler möjligheter att engagera sig. Idag kan vi erbjuda följande alternativ: MR-gruppen Jakob Skiöld är huvudansvarig för denna grupp som kommer ha sitt första medlemsmöte den 13 februari. Fokus kommer att ligga på diskussioner och föreläsningar. Miljögruppen Uppstartad och drivs av Daniel Burgos-Nyström. Sandra Alm representerar miljögruppen i ungdomsstyrelsen. Projektgruppen Oskar Stigland, även skolansvarig, har tagit på sig huvudansvaret för denna grupp. Tanken är att denna ska finnas till för de medlemmar som vill vara engagerade i FNföreningen fast mindre regelbundet. Vid större event kan föreningen vända sig till projektgruppen för extra hjälp. 4) Föreläsningar Under vintern har Anna Hagberg hållit i två föreläsningar på temat mänskliga rättigheter: Högsbo församling Anna föreläste, tillsammans med Linnea Krantz, om romers situation i Sverige. Responsen från församlingen var mycket bra.

17 Interreligiösa centret (Martin Luther King-dagen den 20 januari) Denna gång fortsatte Anna på temat med romer och jämförde deras situation med mörkhyade i USA. 5) Samarbeten Ungdomssektionen vill utveckla fler samarbeten med andra organisationer. Under vintern har Anna haft kontakt med El Sistema, vilket är en modell för kör- och orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Vi hoppas på att detta samarbete ska vidareutvecklas under våren. 6) Hemsidan Presentationer av samtliga medlemmar i styrelsen har skickats till Anna och ska läggas upp på en uppdaterad hemsida inom kort. 7) Rekommendationsbrev Ungdomssektionen önskar kunna ge ett rekommendationsbrev till aktiva medlemmar när de avslutar sin tid i föreningen. Detta för att uppmuntra till aktivt engagemang. Brevet/ intyget ska vara skrivet på engelska och gärna undertecknat moderstyrelsens ordförande Annelie Börjesson. 8) FN-loppet Planer för FN-loppet påbörjades redan innan kick-offen. Ungdomsstyrelsen och moderstyrelsen kommer att arbeta tillsammans med projektet som förhoppningsvis kommer gå av stapeln i Slottsskogen den 5 maj (Martina Svahnström väntar på polistillstånd). Ungdomsstyrelsen har delat in sig i arbetsgrupper som fokuserar på olika områden (logistik, ekonomi och sponsring, markandsföring samt evenemang). Målet med FN-loppet är att samla in pengar till Flicka-kampanjen och även att visa upp föreningen i ett nytt sammanhang. Förhoppning finns om att FN-loppet i Göteborg kommer bli ett återkommande projekt, likt det i Stockholm. 9) Verksamhetsplan Den 30 januari kommer ungdomsstyrelsens ordförande och vice ordförande att träffas och sätta ihop en verksamhetsplan för återstående delen av terminen.

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening

Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening 1 Om föreningen Styrelsen Under 2014 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Maria Appelblom, ordförande tom 2014 07 31 Nora Weintraub,

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010

Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010 Redovisning 2010 Malmö Fairtrade City Upprättad av: Karin Wallin och Emma Börjesson Layout: Maria Nikanorsson Foto: Malin Sarvik, Thomas Stålbrand och Stefan Thörnkvist Datum: 2011-02-17 Malmö Fairtrade

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer