VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning. Föreningen arbetar med att rekrytera medlemmar och erbjuda dessa ett aktivt och meningsfullt medlemskap. Ett flertal evenemang har anordnats under verksamhetsåret för att tillgodose så många olika intresseområden som möjligt. Vi samlar också in ekonomiska medel till förmån för Svenska FN- förbundets olika kampanjer samt till föreningens projekt. Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning har under året varit följande: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Annelie Börjesson Mattias Alsterberg Peter Walentin Kristina Waidringer Ali Ahmady Maxim Fris Anna Hagberg Daniel Burgos-Nyström Birgitta Friberg Christine Hollner Janna Klein

2 Revisor: Revisorssuppleant: Valberedning: Fredrik Ståhl och Jennie Ferm Henrik Börjesson Anna-Lisa Björneberg, Monica Engvall och Camilla Morin Styrelsemöten, arbetsmöten och medlemsmöten Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft 13 protokollförda sammanträden. Vidare har ett antal arbetsmöten ägt rum där såväl ledamöter som adjungerade och medlemmar deltagit. I övrigt har korrespondens inom styrelsen samt mellan styrelse och medlemmar och allmänhet skett via e-post och telefon. Föreningen har inbjudit sina medlemmar till två medlemsmöten där tillfälle till dialog och dryftande av idéer stått i fokus. Vidare sker detta kontinuerligt i samband med de olika aktiviteter föreningen anordnar eller deltar i. Göteborgs- och Bohusläns FN-distrikts årsmöte Årsmötet hölls den 16 mars. Ombud vid distriktets årsmöte var Maxim Fris. Förutom årsmötet bjöds en föreläsning om Fair Trade av Anna-Lena Heydar. Göteborgs FNförening har under året varit representerad i distriktsstyrelsen genom Annelie Börjesson, Mattias Alsterberg och Maxim Fris. Göteborgs FN-förenings årsmöte Årsmötet hölls den 21 februari 2013 i föreningslokalen på Fjällgatan. Innan årsmötet tog sin början hölls en föreläsning om det jordbruksprojekt i Nyatoto, Kenya, som föreningen haft som huvudprojekt under året. Medlemsantal Föreningen har under året med glädje kunnat välkomna 99 nya medlemmar. Medlemsantalet var den 2 februari 2014 sammanlagt 379 st (375 enskilda individer och fyra organisationer) vilket är en ökning från föregående år med 21 enskilda individer och en minskning med en organisation.

3 Kontakt, information och kommunikation Under verksamhetsåret har föreningen gjort ytterligare åtgärder för att öka sin tillgänglighet och kommunikation med medlemmar och övriga intresserade: 1. Vår under året nystartade miljögrupp har fått ett eget mailkonto: 2. Vi har gjort ett flertal medlemsutskick; nyhetsbrev med rapport om vad som hänt och som skall hända, inbjudningar till olika aktiviteter såsom föreläsningar och evenemang. 3. Föreningen har under året fått en reporter och bloggare. Vi är mycket glada att Susanne Ekström kommit till oss och sköter detta. Våra sociala medier används mer flitigt än tidigare och vi kan såväl dokumentera som slå ett slag för vår verksamhet på ett sätt som når fler människor än tidigare. 4. Föreningen har startat en egen Facebook-sida. Sedan tidigare finns ett antal grupper, men nu alltså också en sida vilken vi vill slå ett slag för. Medlemsutskick Under verksamhetsåret har ett flertal e-postutskick gjorts till föreningens medlemmar. De medlemmar som enbart uppgivit papperspost har dock inte fått samtliga dessa, vilket vi beklagar. De främsta orsakerna är de praktiska och administrativa delarna, men det är även en ekonomisk och miljömässig fråga. Vi ber därför samtliga medlemmar att inför kommande verksamhetsår meddela föreningen om de skaffat mailadress eller ändrat den de tidigare angivit.

4 VERKSAMHET UNDER 2013 Verksamhetsåret 2013 har inneburit en mängd aktiviteter och evenemang. Dessa presenteras i kronologisk ordning längre ner. Det finns dock andra händelser under året att belysa. Här kommer de i all korthet: Göteborgs FN-förening har: - Startat en miljögrupp som anordnat ett flertal träffar och en föreläsning - Återupplivat en MR-grupp som är på gång - Utvecklat en mycket aktiv Ungdomssektion. En styrelse är tillsatt och ungdomarna har visat imponerande kraft, idéer, planer och aktivitet. Detta innebär bland annat att föreningen har bättre möjligheter att fånga upp intresserade ungdomar som vill engagera sig och tillgodose de ungas önskemål på hur de vill engagera sig och vad de vill göra. - Fått en egen bloggare/reporter; Susanne Ekström - Fått en medlemsrekryterare; Tobias Johansson - Fått en media- och webbansvarig; Linnéa Amundsson - Har en plats på styrelsemöten till förfogande för Svenska FN-förbundets millenniemåls- och kampanjambassadörer för dialog och samarbete - Har instiftat Göteborgs FN-förenings Stipendium för en bättre värld. Det är med stor glädje som vi kan erbjuda föreningens medlemmar att ansöka om ekonomiskt stöd på upp till kr om de har en projektidé som överensstämmer med kriterierna. - Fått gratulera föreningsmedlemmen Gunborg Hedqvist som av Svenska FNförbundet utsågs till Årets FN-supporter - Fastställt ett föreläsningspaket som kan erbjudas skolor, företag och andra organisationer m.m. - Flyttat ut från lokalen på Fjällgatan men sedan tillbaka igen - Blivit ensam aktör för Svenska FN-förbundet i Göteborg då det tidigare regionkontoret lades ned under våren

5 AKTIVITETER OCH EVENEMANG UNDER 2013 Huvudprojektet Flicka Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret haft kampanjen Flicka som huvudprojekt. I praktiken har detta inneburit att: - vi arbetat aktivt för att sprida information om kampanjen, om barnäktenskap, tvångsgifte och flickors utsatta situation i vissa delar av världen. Vi har haft med oss foldrar och affischer till de evenemang och aktiviteter vi medverkat i eller anordnat. Vidare har vi haft två filmvisningar av Ana fyller 14 på Älvstrandens bibliotek på FN-dagen och på Ebba Petterssons Privatskola fick några högstadieklasser också se den för att sedan förkovra sig än mer genom att arbeta med det tillhörande diskussionsmaterialet. - vi har bedrivit insamlingsverksamhet till förmån för Flicka. Såväl insamlingsbössor som julkortsförsäljning och föreläsararvoden har gått till kampanjen för att försöka förbättra flickors situation. Styrelsen hade satt ett mål på att samla in kr och detta uppnådde vi med råge. - vi har i samband med dagen för mänskliga rättigheter bjudit in till en välbesökt föreläsning av Margot Wallström som talade specifikt om kvinnors och flickors utsatta situation i krig och konflikter. I samband med detta tillfälle hade vi även Flickautställningen på plats. - vi kommer att ha projektavslutning i mars 2014 i samband med Internationella kvinnodagen. Flicka-utställningen är bokad och återstående program håller på att utarbetas. Inför Inomhus-EM i friidrott, 16 februari Föreningen och Svenska FN-förbundet informerade om Skolmat blir kunskap på Nordstadstorget samt under Inomhus-EM i Scandinavium, där också skolmatsprojektets ambassadör Carolina Klüft medverkade. Dialogprojekt om ny MR-policy i Västra Götalandsregionen, 15 april Föreningen medverkade i ett dialogprojekt inför fastställande av ny MR-policy i Västra Götaland.

6 Svenska FN-förbundets inspirationsdag, 4 maj Svenska FN-förbundet erbjöd föreningen ett antal platser och såväl gamla som nya medlemmar deltog. Bland annat fick deltagarna lära sig mer om FN-förbundet, dess kampanjer och millenniemålen. Tid för frågor och diskussion gavs och idéerna och tankarna kring nuvarande och kommande verksamhet var många! Medlemsmöte och föreläsning om UNPA med Petter Ölmunger, 30 maj Kvällen inleddes med ett intressant föredrag om UNPA av Petter Ölmunger (nationell samordnare för UNPA-kampanjen, United Nations Parliamentary Assembly). I ett framförande ville han visa hur vårt globala samhälle kan demokratiseras genom upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt FN- parlament. Efter föreläsningen med tillhörande diskussion tog medlemsmötet vid där deltagarna fick tillfälle att träffa representanter ur Göteborgs FN-förenings styrelse. Nuvarande och planerad verksamhet presenterades och en god diskussion med dem som kommit hölls om hur man kan engagera sig. Aidsloppet i Slottsskogen, 5 juni Föreningsrepresentanter hade informationsbord på plats och tillsammans med millenniemålsambassadör Tua Sandholm spred de information om föreningen och dess verksamhet, millenniemålen, Svenska FN-förbundet och kampanjerna. Unicef fanns också representerade vilket var uppskattat. Loppet hölls i Slottsskogen och anordnades av läkarstudentorganisationen IFMSA. Nationaldagen den 6 juni På nationaldagen var vi i Slottskogen tillsammans med FREDSAM och kampanjade för Röj en mina. Denna soliga dag hade vi med oss tolv stycken röda hinkar som vi placerade ut och som skulle representera ett minfält där människor fick sätta sig in i hur det skulle kunna vara att gå från ena sidan fältet till den andra sidan, ovetandes var, i vilka hinkar, det låg minor. Det var flera som kom fram och var nyfikna och pratade om problematiken med minor och arbetet med att röja minor, att avveckla minor och att ge stöd till de som drabbats av minor.

7 Föreläsning tillsammans med Naturskyddsföreningen, 25 juni FN-föreningen var tillsammans med Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg värd för kvällen och hade bjudit in Sara Svensson att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Efter många år av miljöengagemang valdes Sara Svensson år 2007 till ungdomsrådgivare för FN:s miljöprogram (UNEP). Parallellt med studierna i humanekologi och miljövetenskap gick hon in för att göra det mesta möjliga av sitt globala uppdrag. Fem år senare har hon deltagit i ett 40-tal FN-konferenser, påverkat beslutsfattare genom dialog, aktivism och forskning, delat med sig av erfarenheter genom workshops i ett 20-tal länder och inspirerat hundratals unga till engagemang. Sara gav oss en inblick i hur FN:s miljöarbete har växt fram och hur det ser ut idag. Hon tog med oss på en resa där vi bland annat stöter på FN:s miljöprograms grundande i Stockholm 1972, Rio-konferensen 1992 och skapandet av FN:s organ för hållbar utveckling, Kyotoprotokollets instiftande 1997, IPCC:s allt mer alarmerande klimatrapporter, vilka utmaningar vi står inför idag och hur miljöarbetet styrs och formas utefter utmaningarna. Way Out West, 8-10 augusti Tillsammans med representanter från FN-förbundet i Stockholm var även Göteborgs FNförening på plats under musikfestivalen Way Out West som ägde rum i Slottsskogen i Göteborg. Fokus för arbetet var att informera om FN-förbundets kampanj Flicka, och särskilt om möjligheten att även i Sverige, via blanketter som går att ladda ned på Länsstyrelsens hemsida, ansöka om dispens för att gifta bort ett barn. I linje med Flickakampanjen som bland annat går ut på att motverka att flickor blir bortgifta runt om i världen arbetar FN-förbundet för att påverka svensk lagstiftning så att den tydligt tar parti för flickors rättigheter. Vi bad därför festivalbesökare att visa sitt stöd för kampanjen och för en stärkt lagstiftning genom att symboliskt riva dispensblanketten och lägga den i en korg där vi samlade in de rivna blanketterna. Under festivalen blev vi också besökta av FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin och 2008-års vinnare av Idol tillika ambassadör för Svenska FN-förbundet, Anna Bergendahl, som tillsammans höll en föreläsning om Svenska FN-förbundets arbete för flickors rättigheter.

8 Väcka för Fred, augusti Under Väcka för Fred presenterades Göteborgs FN-förening tillsammans med samtliga föreningar som deltog under väckan. I samband med invigningen hölls det också inspirerande tal av engagerade och veteraner inom fredsrörelser och det bjöds New Orleans-inspirerad jazz av Fredsförbandet. Föreningen arrangerade en välbesökt föreläsning av Jens Pettersson på temat R2P Right to Protect på Millennieplatsen. Medlemsmöte och föreläsning om UN Women i Rwanda, 12 september Kvällen började med en föreläsning av Jeanette Karlsson där hon berättade om sin tid som praktikant på UN Women i Rwanda. Hon berättade om sina erfarenheter om hur det är att arbeta i en annorlunda kulturell kontext och hur Rwanda, som post-konfliktområde, är extra komplext och en intressant utmaning. Vidare diskuterade Jeanette mänskliga rättigheter inom organisationen samt hur UN Women arbetar strukturellt med program och projekt. Efter föreläsningen följde fika och mingel, sedan var det dags för medlemsmöte där ordförande och styrelseledamöter berättade om verksamheten. Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor, dryfta idéer och se hur de kunde engagera sig. På FN:s agenda; FN:s nya utvecklingsmål, 28 september Svenska FN-förbundet arrangerade i samband med generalförsamlingens öppnande ett seminarium på Scandic Opalen i september. Föreningen deltog med ett flertal volontärer, samt bord med informations- och rekryteringsfoldrar. Föreningens ordförande Annelie Börjesson agerade också moderator för dagens panelister; Linda Nordin (gen.sek. SFN), Cecilia Chatterjee-Martinsen (gen.sek. WaterAid), Thomas Hammarberg (tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter) och Claes Johansson (statistikexpert UNICEF i New York). Barista på Internationella Flickadagen, 11 oktober Denna dag var föreningen på Barista-caféet i Frölunda Torg och pratade med dem som besökte caféet om flickors situation i världen och delade ut broschyrer. Isbrytaren visste du att det är internationella flicka-dagen idag? tillämpades ett antal gånger och ibland följdes den av en fortsatt konversation på temat. En eloge till Barista som hela året om stöttar Svenska FN-förbundets kampanjer.

9 Filmfestival Utrikespolitiska Föreningen, 19 oktober 19 oktober Filmfestival med Utrikespolitiska föreningen på temat Säkerhet och utveckling i Mellanöstern. Föreningen var på plats med ett infobord och informerade filmfestivalbesökarna om föreningen. Ett relativt blygsamt antal kom fram och pratade eller tog en godis, men ändock några samtal. Vi fick även växlat några ord med de andra föreningarna/organisationerna som var på plats Utrikespolitiska föreningen, Globala studier (Göteborgs Universitet) och Svenska Afganistankommittén. Två intressanta filmer visades på lördagen. FN-dagens aktiviteter, 24 oktober Älvstrandens bibliotek, Lindholmen Under dagen fanns vi på plats i biblioteket. Såväl medlemmar som allmänhet var välkomna att komma förbi och tala med våra föreningsrepresentanter samt sitta ner och ta en fika i caféet. Filmen Ana fyller 14 visades två gånger. Besökarna fick tillfälle att botanisera bland olika broschyrer m.m. på vårt informationsbord, språka med en millenniemålsambassadör eller någon av våra föreningsaktiva. Högsbo församling, verksamhet Växthuset Kvällen började med café, sedan följde en kort kvällsmässa och efter denna föreläste Göteborgs FN-förenings ungdomsansvariga Anna Hagberg om mänskliga rättigheter med fokus på romers rättigheter i Sverige utifrån ett historiskt perspektiv. Olika historiska händelser diskuterades och publiken fick tillfälle att reflektera över vilka mänskliga rättigheter som Sverige brutit och bryter emot. Hulebäcksgymnasiet Föreningen inbjöds att fira FN-dagen tillsammans med Hulebäcksgymnasiet som är en av förbundets certifierade FN-skolor. Vårt uppdrag var att föreläsa för fyra gymnasieklasser samt att ha information om verksamheten och kampanjer m.m. på plats. Ämnet för föredragen var Svenska FN-förbundet, dess struktur samt möjligheter och tips för engagemang, praktik och arbete m.m. Millenniemålsambassadörer fanns också på plats liksom ett flertal andra organisationer, exempelvis IKFF, UN Women och Amnesty. Det blev en lyckad dag där vi knöt många goda kontakter för framtida samarbete.

10 Föreläsning om WFUNA i Genève med Hans Fridlund, 26 oktober Hans Fridlund höll en presentation om FN-förbundens världsorganisation, World Federation of United Nations Associations (WFUNA), där han arbetat som Human Rights Assistant nära FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter, där FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter och dess Universal Periodic Review är två centrala komponenter. Föreläsningen och efterföljande diskussion lade fokus vid dessa mekanismers roll i den aktuella trend där traditionella värderingar av vissa stater åberopas som ett verktyg för främjandet av rättigheter. Kenyabesök, 6 november Efter att ha kontaktats av Studiefrämjandet om ett besök av en man vid namn Joseph Olale, som genom lokala projekt i Kenya arbetar för social och ekologisk hållbarhet, medarrangerade vi en kväll då Joseph höll en föreläsning på Ekocentrum i Göteborg. Vi fick också besök av Lena Johansson från Göteborgs och Bohus FN-distrikt som berättade lite kort om Nyatoto-projektet som framförallt är ett jordbruksprojekt, även det i Kenya. Kvällen blev väldigt lyckad med full lokal och många frågor från publiken i samband med föreläsningen. Efter föreläsningen gick vi till en lokal restaurang där Joseph tog plats på scenen och bjöd på sång och musik tillsammans med andra musiker. MDG-Event i Nordstan, 16 november Föreningsrepresentanter tillsammans med millenniemålsambassadörer gjorde ett fantastiskt jobb på Nordstan när de informerade om FN:s 8 utvecklingsmål, millenniemålen. Detta skedde på så vis att de satte upp 8 cylindrar som representerade var sitt millenniemål varpå besökare som stannade vid det färgglada montaget uppmanades att tänka till över vilket mål som de tyckte var viktigast för att sedan rösta på det målet genom att lägga en boll i målets cylinder. Vissa bestämde sig snabbt, men vissa tog väldigt god tid på sig för att komma fram till vilket de tyckte var allra viktigast. Det blev ett bra tillfälle att diskutera varför man tyckte att något visst mål var viktigt. Flest bollar fick mål nummer ett, att halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom och hunger, och nummer två, att se till att alla barn får gå i grundskola. Under eventet såldes det även julkort, delades ut information i form av broschyrer och nyhetsblad, samlades in pengar i föreningens bössor och gavs ut engångstatueringar som löd Go for the goals.

11 Utrikespolitiska Föreningen och Model UN, 16 november Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg har en nystartad FN-rollspelsgrupp och bjöd in föreningen till en träff för att diskutera ett eventuellt samarbete. Christine Hollner deltog under mötet och fick en inblick i deras planer. Vi fick god kontakt och hoppas på ett fortsatt gott samarbete där vi har ambitiösa planer på att arrangera ett eget FN-rollspel. FN-rollspel Nygårdsskolan i Askim, v. 46 I samband med FN-dagen var Christine Hollner iväg på ett FN-rollspel som arrangerades av Nygårdsskolan i Askim. Det var andra året i rad som skolan hörde av sig till föreningen och bad om vår medverkan. I år hade de klimatförändringar som tema, vilket ett 60-tal elever i nionde klass som representerade olika länder fick diskutera. Det fördes långa och spännande förhandlingar kring ämnet och dagen resulterade i att det var två resolutioner som röstades igenom. Dagen var lyckad och lärarna hoppas på ett nytt rollspel under kommande år. Möte med Hulebäcksgymnasiets FN-grupp, 4 december Efter att ha besökt Hulebäcksgymnasiet på FN-dagen etablerades en kontakt med skolans FN-grupp. Både denna och föreningen vill gärna ses igen för att utbyta information och diskutera framtida samarbete. Föreningens ordförande och en representant för ungdomssektionen åkte så dit för att dryfta tankar och idéer. En intressant och givande afton som bland annat ledde till att FN-gruppens ordförande Linnéa Amundsson blev media/webbansvarig för Göteborgs FN-förening. Föreläsning av Margot Wallström, 11 december Med anledning av MR-dagen den 10 december var det med glädje som föreningen kunde bjuda in såväl sina medlemmar som allmänheten till en föreläsning med Margot Wallström. Titeln på föredraget var En annan sorts krig och Margot talade bland annat om sina erfarenheter som FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och konflikter. Det var en mycket gripande och intressant föreläsning där de ca 90 åhörarna även fick tillfälle att ställa frågor. Göteborgs FN-förening har under verksamhetsåret haft kampanjen Flicka som huvudprojekt och dagens evenemang var en del i detta. Åhörarna och förbipasserande studenter kunde även beskåda Flickautställningen som fanns på plats utanför hörsalen på Handelshögskolan.

12 Bodyshop, Give Joy Day, 14 december Återigen på Nordstan, denna gång tillsammans med Body Shop som under vad de kallar Give Joy Day, samlade in pengar till förmån för Flicka-kampanjen. Det var imponerande att se hur de gick in för att stödja projektet genom att samla in pengar och genom att informera om kampanjen. De anställda på Body shop var väl pålästa och informerade om flickors utsatthet och behov av stöd på ett väldigt bra sätt. De samlade dels in pengar genom att be kunderna att avrunda beloppet uppåt, dels genom att vid försäljning av vissa produkter skänka en andel till projektet och dels genom att erbjuda en handmassage för 20 kronor som gick till projektet. Vi från föreningen stod tillsammans med Body Shoppersonal och informerade om kampanjen och samtalade med de som visade intresse, samt samlade in pengar direkt i en bössa och delade ut broschyrer. Martin Luther King dagen, 20 januari Tillställningen hölls på Interreligiösa centret. Vår ungdomsansvariga Anna Hagberg föreläste och gjorde en jämförelse mellan romers rättigheter i Sverige och svartas rättigheter i USA. Kvällen var en hyllning till Martin Luther King och många livliga diskussioner uppkom. De medverkande fick diskutera hur långt utvecklingen mot rasism och de mänskliga rättigheterna kommit. Miljögruppen Vi är glada att under året som gått ha startat upp en miljögrupp. Denna har under verksamhetsåret 2013 haft sju möten samt arrangerat en föreläsning tillsammans med Naturskyddsföreningen. Medlemsantalet har sakta men säkert stigit och är i skrivande stund uppe i 16 personer som visat intresse och som för information om möten och aktiviteter, varav cirka sju är aktiva. Som mål för 2013 har miljögruppen haft att informera sina medlemmar om FN:s miljörelaterade arbete för att i februari månad 2014 kunna erbjuda en föreläsning om FN:s miljöarbete vid förfrågan. För att uppnå detta mål har vi på våra möten gått igenom olika FN-organ och dess miljöarbete varefter vi samlat informationen i ett dokument som vi kan använda oss av då vi sätter ihop en presentation. Gruppen har även gått med i den nystartade Klimatkanalen i Göteborg som går ut på att olika klimatintresserade organisationer ska kunna dela med sig av information om klimatrelaterade evenemang eller initiativ till varandra för att bli en starkare röst tillsammans i arbetet att förhindra en global uppvärmning. I övrigt har gruppen på mötena diskuterat aktuella händelser som rör miljö samt kommit fram till ett tema och en verksamhetsplan för 2014.

13 Julkort Föreningen har för tredje året i rad tryckt upp egna julkort som vi sålt till förmån för välgörande ändamål. Årets intäkter gick oavkortat till Svenska FN-förbundets kampanj Flicka, som varit föreningens huvudprojekt under detta verksamhetsår. Vi har sålt själva men även fått god hjälp av IKFF som sålde föreningens kort på Kronhusbodarnas julmarknad, samt av Guns Aromaterapi som haft kort till försäljning för föreningens räkning. Julkortsförsäljningen inbringade 5920 kr till Flickakampanjen - hjärtligt tack till alla som sålt och köpt kort. Årets FN-supporter - vår hedersmedlem Gunborg Hedqvist! Det är med stor glädje som Göteborgs FN-förening efter att ha nominerat Gunborg Hedqvist till att bli Årets FN-supporter i höstas fick beskedet att så blev fallet! Priset delas ut av Svenska FN-förbundet en gång om året, och utmärkelsen "går till en enskild medlem, FN-förening, FN-distrikt eller ansluten riksorganisation som genom sina handlingar eller verksamhet gjort engagerade insatser till stöd för FN eller FNförbundet." Gunborg har en enastående bakgrund inom SFN och har varit med sedan 1950-talet. Imponerande och en förebild för alla föreningsaktiva! Återigen - ett stort grattis Gunborg! Göteborgs FN-förenings stipendium för en bättre värld Vi är väldigt glada att under 2014 och 2015 fått möjligheten att utlysa ett stipendium på upp till kr som föreningens medlemmar har möjlighet att söka. Syftet med stipendiet är att det skall främja projekt, internationellt utbyte eller studier kring de tre pelare på vilka FN:s verksamhet vilar (Fred, säkerhet och nedrustning, Utveckling och fattigdomsbekämpning, Mänskliga rättigheter och demokrati), eller på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet. Stipendiaten eller stipendiaterna tillkännages på föreningens årsmöte och förväntas ge en föreläsning om sitt projekt kommande årsmöte.

14 Insamlingsarbete (Insamlingar per den 31 december 2013) Föreningen har under året haft ett flertal insamlingsbössor utplacerade främst till förmån för Flickakampanjen. Dessutom har vi alltid haft med oss minst en bössa på de olika evenemang vi deltagit i. Vidare har föreningen designat och tryckt upp egna julkort som sålts till förmån för Flicka och vi har varit ute och föreläst. Dessa insatser har gett följande resultat: - Insamlade medel till 2013 års huvudprojekt Flicka : kr - Insamlade medel till Skolmat blir kunskap : 2991 kr Sammanlagt har Göteborgs FN-förening under året samlat in kr till välgörande ändamål. Vi tackar alla som hjälpt till! / Styrelsen genom Annelie Börjesson

15 UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHETSÅR 1) Uppstart av ungdomssektionen Den nya ungdomsstyrelsen hade sitt första möte i mitten på september. Antalet deltagande har varierat sedan uppstarten, men det har fastställts att det i styrelsen ska ingå max 12 personer. Idag består styrelsen av följande: Anna Hagberg Ordförande Linnea Krantz Vice ordförande Martina Svahnström Kassör Linnéa Plöen PR-ansvarig Jakob Skiöld MR-gruppansvarig Oskar Stigland Skolansvarig samt projektgruppansvarig Sandra Alm Miljögrupprepresentant Andre Hjelm Ledamot Jakob Theander Ledamot Shirin Mohammadi Ledamot Klara Lindahl Ledamot 2a) Inför kick-off Redan under uppstartsmötet påbörjades planerna om en kick-off i som skulle hållas i december. Det beslutades att kick-offen skulle syfta till att informera om FN-föreningen i allmänhet, om FN-förbundets olika kampanjer och millenniemålen samt att uppmuntra medlemmar att engagera sig mer aktivt inom ungdomssektionen. Nästkommande möten insåg styrelsen att mer tid skulle krävas och det bestämdes at kick-offen istället skulle hållas den 15 januari i universitetets lokaler på Sprängkullsgatan. Affischer trycktes och sattes upp på universitetet samt olika gymnasieskolor, bland andra på Ingrid Segerstedts och på Hulebäck. Ungdomssekreteraren Martin Holmberg och före detta fredssoldaten Henrik Alsne bokades in som föreläsare. Lämpligt material beställdes in som bland annat

16 berörde FN-förbundets olika kampanjer. Även projektor hyrdes för att kunna visa upp ett bildspel på plats. b) Utvärdering av kick-off Samarbetet inom styrelsen fungerade mycket bra både inför och under kick-offen. Fina ord gavs även från Martin Holmberg och Stockholm. Uppslutningen var dock något lägre än förväntat och det rörde sig lite folk i korridorerna, vilket troligen berodde på tentavecka. Inför kommande likanande event kommer styrelsen ha detta i åtanke; det är viktigt att kolla upp datum mer noggrant innan. 3) Grupper Ungdomsstyrelsen vill kunna erbjuda våra medlemmar fler möjligheter att engagera sig. Idag kan vi erbjuda följande alternativ: MR-gruppen Jakob Skiöld är huvudansvarig för denna grupp som kommer ha sitt första medlemsmöte den 13 februari. Fokus kommer att ligga på diskussioner och föreläsningar. Miljögruppen Uppstartad och drivs av Daniel Burgos-Nyström. Sandra Alm representerar miljögruppen i ungdomsstyrelsen. Projektgruppen Oskar Stigland, även skolansvarig, har tagit på sig huvudansvaret för denna grupp. Tanken är att denna ska finnas till för de medlemmar som vill vara engagerade i FNföreningen fast mindre regelbundet. Vid större event kan föreningen vända sig till projektgruppen för extra hjälp. 4) Föreläsningar Under vintern har Anna Hagberg hållit i två föreläsningar på temat mänskliga rättigheter: Högsbo församling Anna föreläste, tillsammans med Linnea Krantz, om romers situation i Sverige. Responsen från församlingen var mycket bra.

17 Interreligiösa centret (Martin Luther King-dagen den 20 januari) Denna gång fortsatte Anna på temat med romer och jämförde deras situation med mörkhyade i USA. 5) Samarbeten Ungdomssektionen vill utveckla fler samarbeten med andra organisationer. Under vintern har Anna haft kontakt med El Sistema, vilket är en modell för kör- och orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Vi hoppas på att detta samarbete ska vidareutvecklas under våren. 6) Hemsidan Presentationer av samtliga medlemmar i styrelsen har skickats till Anna och ska läggas upp på en uppdaterad hemsida inom kort. 7) Rekommendationsbrev Ungdomssektionen önskar kunna ge ett rekommendationsbrev till aktiva medlemmar när de avslutar sin tid i föreningen. Detta för att uppmuntra till aktivt engagemang. Brevet/ intyget ska vara skrivet på engelska och gärna undertecknat moderstyrelsens ordförande Annelie Börjesson. 8) FN-loppet Planer för FN-loppet påbörjades redan innan kick-offen. Ungdomsstyrelsen och moderstyrelsen kommer att arbeta tillsammans med projektet som förhoppningsvis kommer gå av stapeln i Slottsskogen den 5 maj (Martina Svahnström väntar på polistillstånd). Ungdomsstyrelsen har delat in sig i arbetsgrupper som fokuserar på olika områden (logistik, ekonomi och sponsring, markandsföring samt evenemang). Målet med FN-loppet är att samla in pengar till Flicka-kampanjen och även att visa upp föreningen i ett nytt sammanhang. Förhoppning finns om att FN-loppet i Göteborg kommer bli ett återkommande projekt, likt det i Stockholm. 9) Verksamhetsplan Den 30 januari kommer ungdomsstyrelsens ordförande och vice ordförande att träffas och sätta ihop en verksamhetsplan för återstående delen av terminen.

VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION

VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION JANUARI Tid: Måndag 9 januari kl. 18.00 Arbetsmöte Tid: Måndag 23 januari kl. 18.00 FEBRUARI Tid: Onsdag 15 februari kl. 18.00 Årsmöte Tid: Torsdag 23 februari kl. 18.00

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening

Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening Verksamhetsberättelse 2013 Uppsala FN-förening 1. Medlemmar Medlemmar i UFN är enskilda personer och lokala organisationer. Medlemsantalet har under 2013 stigit och uppnår till 212 personer. 2. Årsmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009

Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009 1 (5) Verksamhetsberättelse för Partille FN-förening 2009 Som lokal FN-förening har vi under året fortsatt vårt arbete med att öka kunskaperna om FN:s arbete med utgångspunkt från följande temaområden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

2011 års verksamhetsberättelse för. Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp

2011 års verksamhetsberättelse för. Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp 2011 års verksamhetsberättelse för Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp Verksamhetsåret 2011 Styrelsen Emma Barkström, ordförande (2011-02-21 till 2012-02-27) Mirja Gångare, vice ordförande och UNICEF

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009

UNIFEM Stockholm. Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bild: s ordförande Johanna Arkåsen och kassör Marie Dahlqvist på Vaginadagen, 26 april, Medborgarhuset Förtroendevalda 2009 Styrelse: Johanna Arkåsen, ordförande Thomas Von Matérn,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms FN-förening

Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms FN-förening Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms FN-förening Om föreningen Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Under 2013 har styrelsen haft följande sammansättning: Maria

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever

FN skolor. Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever FN skolor Släpp in världen i skolan och skapa engagerade elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska FN-förbundet verkar

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Protokoll Uppsala FN-förening 12 april 2011

Protokoll Uppsala FN-förening 12 april 2011 45 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 18.10. 46 Val av mötessekreterare Linda väljs till mötessekreterare. 47 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. Protokoll Uppsala FN-förening 12 april

Läs mer

Många kom för att lyssna till Margot Wallström, FN:s representant i frågor om sexuellt våld i konflikt. Verksamhetsberättelse. Stockholms FN-förening

Många kom för att lyssna till Margot Wallström, FN:s representant i frågor om sexuellt våld i konflikt. Verksamhetsberättelse. Stockholms FN-förening Många kom för att lyssna till Margot Wallström, FN:s representant i frågor om sexuellt våld i konflikt Verksamhetsberättelse 2012 Stockholms FN-förening Stockholms FN-förening Styrelsen Under 2012 har

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, Göteborgskretsen Verksamhetsberättelse 2014 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en ideell, internationell fredsorganisation

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Göteborg

Svenska Afghanistankommittén Göteborg Svenska Afghanistankommittén Göteborg Verksamhetsberättelse- verksamhetsåret 2012 Styrelsens ordinarie ledamöter: Linnéa Larsson (ordförande), Harald Holst (vice ordförande), Thomas Jansson (Kassör), Ramia

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER

BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER 1 BESKRIVNINGAR AV FÖRTROENDEPOSTER Det åligger alla förtroendevalda att; Vara engagerad i de frågor som föreningen driver Följa föreningens policys Vid förtroendeperiodens slut lämna in en verksamhetsberättelse

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer